SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG"

Transkript

1 SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2015

2 INNEHÅLL Idrotten gillar utbildning... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Projektmöjligheter... 6 Kontakta oss... 8 Utbildning på hemmaplan Utbildning för alla Administration och IT Ekonomi och juridik Friskvård och hälsa Föreningsutveckling Idrottspsykologi och mental träning Idrottsskador och rehab Ledarskap och tränarskap Kost och näringslära Träningslära Övrigt Lärandematerial...56 Utbildningsstöd från din kommun SDF-kontakter Så här gör du... 69

3 IDROTTEN UTBILDNING Smålandsidrotten vill med denna utbildningskatalog inspirera dig som organisationsledare, verksamhetsledare, förälder, aktiv eller dig som bara har ett brinnande intresse av idrott, till utbildning och utveckling. Vilken roll du än har i en förening så hoppas vi att du kan hitta ny kunskap i vårt kursutbud som du sedan kan förmedla vidare. Om du ändå saknar något i vårt utbud så får du gärna ta kontakt med någon av våra idrottskonsulenter så kanske vi kan skräddarsy något för just dig och din förenings behov. Vi är nämligen övertygade om att det är genom utbildning och kunskap som vi skapar en välmående och attraktiv idrottsrörelse. Utbildning driver svensk idrott framåt. Foto: Fredrik Persson 3

4 VÄGEN TILL EN BÄTTRE FÖRENING 1. Första kontakten När er förening är intresserad av att jobba med SISU Idrottsutbildarna finns vi bara ett telefonsamtal bort. I listan över våra idrottskonsulenter ser du vem eller vilka som arbetar i er kommun, se sidan 8 och Föreningsbesök En av våra konsulenter besöker er förening. Besöket kan fylla olika funktioner. Vi kan agera bollplank i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån era önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov. Utifrån besöket sätter vi tillsammans upp en utvecklingsplan för just er förening. 4. Återkoppling Utifrån första besökets kartläggning och de utbildningar eller utvecklingsprocesser som genomförts ser vi vilket eller vilka behov som föreningen har för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens om insatser och sätter upp mål tillsammans. 5. Uppföljning Vi träffas och ser över vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och går sedan vidare i den riktning som känns bäst för föreningen. Illustration: Anna Rosklint 3. Utveckling & utbildning Här skrider vi till verket med planen! Utveckling och utbildning kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och ledarskapskurser till en mer djupgående processledning i föreningen. Detta sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i externa utvecklingsmiljöer. Det finns möjlighet till både interna utbildningar för bara er förening, och gränsöverskridande utbildningar där olika idrotter möts. 4

5 VÅRA UTBILDNINGSMETODER Gemensamma kurser, temakvällar och föreläsningar Smålandsidrotten erbjuder alla medlemmar i alla föreningar i alla idrotter möjligheten att bättra på sina kunskaper genom att delta i kurser, temakvällar eller föreläsningar i vår regi. Specialidrotternas kurser De flesta SDF bedriver kursverksamhet för att utveckla ledare och aktiva i sin egen specialidrott, till exempel tränar- och domarutbildningar. För att kontakta ditt SDF, se sidan 64. Utbildning på hemmaplan (SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer) Lärgrupp En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagarna möts för att lära av och med varandra. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt. Lärande sker med utgångspunkt från ett lärande material, som kan vara en bok, film, tidningsartikel, webb eller annat samtalsunderlag som bidrar till ökad kunskap. Det är i samtalet och dialogen som ny kunskap växer fram. Kurs En kurs har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Processarbete För att stärka strukturen och utvecklingen i föreningen kan ett processarbete vara en god arbetsform. Då leder en av SISU Idrottsutbildarnas processledare arbetet som resulterar i en dokumentation och handlingsplan. Barnkultur eller lärande för och med barn Barnkultur är metoden för barn i åldern 7-12 år, där inte samma krav på målinriktade och metodiska studier som för ungdomar och vuxna ska gälla. Verksamheten ska utgå från barnens behov och intressen, samt präglas av öppenhet och demokratiska arbetsformer. Föreläsning När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus. Kulturprogram När ni vill skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke kan ett kulturprogram vara en bra arbetsform. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning på programmet. Ett kulturprogram kan också vara en utställning som väcker tankar kring olika ämnen. 5

6 PROJEKTMÖJLIGHETER IDROTTSLYFTET UTVECKLING AV BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Projektet syftar till att stärka och utveckla världens bästa barnoch ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån idrottens idéprogram Idrotten vill. Arbetet i Idrottslyftet fokuserar på fyra områden: Behålla ungdomar i föreningsverksamhet Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet Smålands Idrottsförbund har projektmedel att fördela till föreningar som vill arbeta med att rekrytera nya barn och ungdomar till sin verksamhet. Aktiviteterna ska ske i samverkan med andra, till exempel skola, andra idrottsföreningar eller andra ideella organisationer. Inom samverkan med skolan ska aktiviteterna genomföras under skoldagen eller i direkt anslutning, men inte ersätta ämnet idrott och hälsa. Aktiviteter kan bland annat bedrivas på raster, idrottsdagar eller i anslutning till skoldagens slut. Verksamhet kan även genomföras under kvällar, helger och lov och exempel på verksamhet är idrottsskolor, prova-på dagar, drive-in idrott och lovverksamhet. För mer information och riktlinjer, se smalandsidrotten.se Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet föreningar kan bedriva. Smålands Idrottsförbund har därför inom ramen för Idrottslyftet möjlighet att bevilja medel för anläggningssatsningar. Huvudsyftet med bidraget är att skapa nya aktivitetsytor för barn och ungdomar. För riktlinjer och ansökningsförfarande, se smalandsidrotten.se. 6

7 Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill SISU Idrottsutbildarnas distrikt har fått i uppgift att genomföra utvecklingsprocesser i föreningarna. Syftet är att föreningarna än bättre ska kunna leva upp till de intentioner som finns i idrottens idéprogram Idrotten vill. Föreningar som genomför en utvecklingsprocess har även möjlighet att få fortsatt stöd för att kunna utveckla eventuella brister som identifierats under processen. Det kan till exempel handla om utbildning av tränare, ledare, förtroendevalda och aktiva inom områden som förebyggande arbete kring kränkande behandling, säkra anläggningar och transporter, delaktighet och demokrati. IDROTT OCH FOLKHÄLSA Smålands Idrottsförbund genomför i samverkan med Landstinget Kronoberg, Landstinget i Kalmar län och Landstinget i Jönköpings län en flerårig satsning för att utveckla idrottsrörelsens folkhälsoarbete. Under 2015 fortsätter vi med insatser kring fysisk aktivitet på recept (FaR) och vi erbjuder föreningsledare att gå utbildning i FaR via webben. Äldre är en fokuserad målgrupp med riktade föreläsningar och prova-på projekt i några kommuner. Under 2015 kommer vi även att fortsätta vårt arbete att stödja föreningar som vill utveckla eller starta aktiviteter för funktionsnedsatta. För aktuell information om Idrott och folkhälsa, se smalandsidrotten.se. 7

8 8 KONTAKTA OSS Smålandsidrottens personal finns utspridd i hela distriktet för att kunna hjälpa alla föreningar på bästa sätt. Här intill finns kontaktuppgifter till den idrottskonsulent som har hand om just din kommun. Verksamheten leds från kansliet i Jönköping och där finns också personal som gärna hjälper dig. Gemensamma kurser Lena Moberg, Specialidrotternas (SDF) kurser Lena Larsson, Verksamhetskoordinator Martin Funck, / Verksamhetsledare Mikael Fagerström, / Distriktsidrottschef Christina Ericsson, Vill du utvecklas 54 05/ som ledare/tränare? Vill du vara en del av ett nätverk unga ledare? Anmäl då ditt intresse till (och bli en del av en framtida satsning i Jönköpings kommun). Vill du utvecklas Vill du utvecklas som ledare/tränare? som ledare/tränare? Vill du vara Vill du en vara del av en ett del nätverk av ett nätverk unga ledare? unga ledare? Anmäl Anmäl då ditt då intresse ditt intresse till till (och bli (och en del bli av en en del framtida av en framtida satsning satsning i Jönköpings i Jönköpings kommun). kommun). Följ oss! hemsida: smalandsidrotten.se facebook: Smålandsidrotten facebook.com/smalandsidrotten twitter.com/smalandsidrott instagram.com/smalandsidrotten facebook.com/smalandsidrotten twitter.com/smalandsidrott instagram.com/smalandsidrotten twitter.com/smalandsidrott Vill du utvecklas som ledare/tränare? Vill du vara en del av ett nätverk unga ledare? Vill du utvecklas som ledare/tränare? Vill du vara en del av ett nätverk unga ledare? Anmäl då ditt intresse till (och bli en del av en framtida satsning i Jönköpings kommun). twitter.com/smalandsidrott instagram.com/smalandsidrotten facebook.com/smalandsidrotten facebook.com/smalandsidrotten instagram.com/smalandsidrotten Vill du utvecklas som ledare/tränare? Vill du vara en del av ett nätverk unga ledare? JÖNKÖPINGS LÄN Eksjö, Vetlanda Jens Harrysson, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo Susanna Hansson Öberg, smalandsidrotten.se Gnosjö, Värnamo Anita Mårtensson, Jönköping Leif Edh, Leif Kedén, Jönköping, Aneby Per Edén, Jönköping, Habo, Mullsjö Elin Hornbrink, Jönköping, Sävsjö, Nässjö Terese Sandberg, Nässjö Karin Carlsson,

9 KRONOBERGS LÄN Ljungby, Markaryd Annelie Bengtsson, Växjö, Älmhult Jonas Knutsson, Växjö, Alvesta Lisbeth Johansson, Växjö, Lessebo Mattias Tuneskog, Växjö AnnaLena Aronsson, Växjö, Tingsryd Janina Forslund, Växjö, Uppvidinge Jonas Blomqvist, KALMAR LÄN Hultsfred, Tranås, Vimmerby, Västervik Kenth Karlsson, Stefan Fredriksson, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn Ulrika Ringström, Åsa Holmgren, Kalmar Johanna Svensk, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga Lucas Nilsson, Kalmar, Emmaboda Philip Rosqvist, Kalmar, Torsås Mirja Holgersson, Nybro Marcus Johansson, KONSULENTER KONSULENTER

10 Foto: Fredrik Persson Mer information om kurserna finns i katalogen.

11 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN VI KOMMER TILL ER! FÖRSLAG PÅ UTBILDNINGAR Utbildning på hemmaplan kan många gånger vara en bra och smidig lösning då man vill att klubbens ledare ska få samma kunskap. I denna utbildningskatalog finns förslag på vad er förening kan anordna för utbildningar. Välj och vraka på vårt smörgåsbord. Smålandsidrottens konsulenter (se s. 8 och 9) hjälper din förening att ta fram förslag på vilka utbildningssatsningar ni kan ha på hemmaplan. Mer information om utbildningarna finns i utbildningskatalogen. ARRANGEMANGSUTVECKLING BARNRÄTTSPERSPEKTIVET ENERGISMART FÖRENING FINANSIERING I FÖRENING FÖRÄLDRAUTBILDNING HLR-UTBILDNING HÄLSA PÅ ÄLDRE DA R IDROTTSPSYKOLOGI OCH MENTAL TRÄNING IDROTTSKADOR OCH TEJPNING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA JÄMSTÄLLD IDROTT KOST OCH NÄRINGSLÄRA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR PLATTFORMEN BARN OCH UNGDOM REKRYTERA, UTVECKLA OCH BEHÅLLA LEDARE STYRELSELEDAMOT OCH ARBETSGIVARE TRÄNINGSLÄRA UNGA LEDARE VACCINERA KLUBBEN MOT DOPING VÄRDEFULL KVÄLL & VÄRDEFULLTPILOTER 11

12 ADMINISTRATION OCH IT IDROTTONLINE KLUBB IdrottOnline Klubb är idrottens verktyg för kommunikation och administration. Här jobbar föreningen med bland annat medlemsregister, LOK-stödsansökan, hemsida, idrottslyft och utbildningsmodul. Under året erbjuder vi utbildningar inom fem olika områden: IdrottOnline Klubb administration grund IdrottOnline Klubb administration fortsättning IdrottOnline Klubb administration utbildningsmodulen IdrottOnline Klubb hemsida grund IdrottOnline Klubb hemsida fortsättning Ordinarie deltagaravgift är 500 kronor på utbildningarna inom IdrottOnline Klubb. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden. IDROTTONLINE KLUBB ADMINISTRATION GRUND På denna grundutbildning fokuserar vi på hur man registrerar medlemmar, kopplar dessa till grupper som vi skapar samt hur man tilldelar roller och behörigheter i föreningen. För att delta på utbildningen måste föreningen ha öppnat upp sin IdrottOnline-sida. För vem: Grundkrav för att vara med på denna utbildning är att man antingen är huvudadministratör med fullständig behörighet till alla delar i IOL, eller att man har en personlig inloggning och blivit tilldelad behörigheten Klubbadministratör. 19 feb Jönköping Kostnadsfri 4 mar Kalmar Kostnadsfri 9 apr Alvesta Kostnadsfri 8 sep Vetlanda Kostnadsfri 15 sep Växjö Kostnadsfri 13 okt Oskarshamn Kostnadsfri Tid:

13 IDROTTONLINE KLUBB ADMINISTRATION FORTSÄTTNING På denna utbildning lägger vi fokus på aktiviteter med koppling till kalendrar och LOK-stödet. För att delta på utbildningen så måste föreningen lagt in sina medlemmar i IdrottOnline. För att kunna arbeta med aktivitetsfliken måste du ha en roll i kategorin aktivitetsledare, (ex tränare eller ledare). Ta med användarnamn och lösenord till utbildningen. För vem: Föreningens aktiva ledare och den eller de som hanterar föreningens LOK-stödsansökan. IDROTTONLINE KLUBB ADMINISTRATION UTBILDNINGS- MODULEN Via sina egna sidor i IdrottOnline Klubb har föreningarna möjligheten att digitalt anmäla arrangemang (lärgrupper, utvecklingsarbete, kurser, kultur och föreläsningar). Personer som i medlemsregistret i IdrottOnline Klubb har rollen utbildningsansvarig i förening får tillgång till utbildningsmodulen. Kontakta föreningens konsulent i din kommun för mer information angående detta. 12 mar Jönköping Kostnadsfri 24 mar Kalmar Kostnadsfri 29 apr Alvesta Kostnadsfri 22 sep Vetlanda Kostnadsfri 1 okt Växjö Kostnadsfri 5 nov Oskarshamn Kostnadsfri Tid:

14 IDROTTONLINE KLUBB HEMSIDA GRUND IDROTTONLINE KLUBB HEMSIDA FORTSÄTTNING 14 På denna utbildning går vi igenom hur man hanterar sin IdrottOnline-hemsida och hanterar texter och bilder. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram under tiden som kursledaren går igenom grunderna med hemsidan. Ta med egen dator, trådlöst internet finns. För vem: Den i föreningen som har ansvar för hemsidan och har rätt behörighet till hemsidan, minst redaktörsrättighet. 24 feb Jönköping (via videolänk) 24 feb Växjö (via videolänk) 24 feb Kalmar (via videolänk) 3 mar Eksjö 10 mar Ljungby 14 apr Alvesta 25 aug Vimmerby 15 sep Oskarshamn 29 sep Jönköping (via videolänk) 29 sep Växjö (via videolänk) 29 sep Kalmar (via videolänk) OBS! Samtliga utbildningar är kostnadsfria. Tid: På denna utbildning går vi igenom hur man hanterar sin IdrottOnline-hemsida och hanterar texter och bilder. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram under tiden som kursledaren går igenom grunderna med hemsidan. Kursinnehåll: senaste nytt i IdrottOnline, design, domänhantering, bildhantering, infoga film, anslagstavlan, kalender, arbetsrum, Google analytics, tid för frågor. Ta med egen dator, trådlöst internet finns. För vem: Den i föreningen som gått IdrottOnline hemsida grund och har ansvar för hemsidan samt har rätt behörighet till hemsidan. 17 mar Jönköping Kostnadsfri 22 apr Växjö Kostnadsfri 12 maj Kalmar Kostnadsfri 1 sep Jönköping Kostnadsfri 8 okt Kalmar Kostnadsfri 27 okt Växjö Kostnadsfri Tid:

15 Anmäl då ditt intresse till (och bli en del av en framtida satsning i Jönköpings komm stanna. Detta är en kurs för er som är nyfikna på vilka möj- IDROTTEN GILLAR SOCIALA MEDIER ALLMÄN Vill du utvecklas som ledare/tränare? Vill du vara en del av ett nätverk unga ledare? Anmäl då ditt intresse till ligheter och risker som finns med den sociala webben. (och bli en del av en framtida satsning twitter.com/smalandsidrott i Jönköpings kommun). Sätten att kommunicerar via sociala medier är här för att facebook.com/smalandsidrotten Kursen innehåller instagram.com/smalandsidrotten både praktiska och teoretiska moment. Vill du utvecklas som ledare/tränare? u vara en del av ett nätverk unga ledare? sse till Under förmiddagen: Hur kommunicerar idrottsförening 2.0? Ni får en inblick i hur man bland annat kan använda sig av Facebook, Twitter, Instagram, Google och Youtube, utnyttja möjligheterna med sociala medier. Under eftermiddagen: Vi jobbar praktiskt med hur ni utvecklar er kommunikation via Facebook, Twitter Vill du utvecklas som ledare/träna och Instagram. Vi skapar Facebookkonto, Twitterkonto och Instagramkonto så att ni under kursen kan gå framtida satsning i Jönköpings kommun). Vill du igenom vara tjänsterna. en del Om av det finns ett tid nätverk över så går vi unga in på leda alandsidrotten twitter.com/smalandsidrott instagram.com/smalandsidrotten Google som erbjuder en rad gratis administrationsverktyg Anmäl då ditt intresse till för dokumenthantering, formulär, enkäter och videokonferenser. framtida Ta med satsning egen dator, i trådlöst Jönköpings internet finns. komm (och bli en del av en För vem: Alla intresserade. 21 mar Jönköping 300 kr 19 sep Växjö 300 kr 17 okt Kalmar 300 kr Tid: Vill du utvecklas som ledare/tränare? instagram.com/smalandsidrotten Vill du vara en del av ett nätverk unga ledare? Anmäl då ditt intresse till alandsidrott 15

16 Foto: Katarina Löfgren 16

17 EKONOMI OCH JURIDIK SKATTEREGLER & KONTROLLUPPGIFTER IDROTT & SKATT I ETT LAGSPEL! Skatter vad är det egentligen för regler som gäller för en idrottsförening och vad bör du som föreningsledare och styrelseledamot känna till om idrott och skatt? Vilket ansvar har vi som förening och arbetsgivare? Vi inbjuder dig som representant för din förening till en informationskväll där du kan lära dig mer om skatter och avgifter och få svar på dina frågor och funderingar inom skatteområdet. Vi kommer i huvudsak att behandla följande områden: * Inkomstbeskattning * Inkomstdeklaration * Löner och ersättningar * Kontrolluppgifter till Skatteverket * Nyheter För vem: Styrelse och personal i idrottsföreningar. 15 jan Eksjö Kostnadsfri 15 jan Västervik Kostnadsfri 19 jan Oskarshamn Kostnadsfri 22 jan Ljungby Kostnadsfri 26 jan Vimmerby Kostnadsfri 27 jan Gnosjö Kostnadsfri 28 jan Målilla Kostnadsfri Tid:

18 ERSÄTTNINGAR OCH KONTROLL- UPPGIFTER IDROTT OCH SKATT I ETT LAGSPEL SKATTEREGLER OCH INKOMSTDEKLARATION IDROTT OCH SKATT I ETT LAGSPEL! Vad gäller när föreningen betalar ut lön, arvode, reseersättning eller annan kostnadsersättning till spelare, ledare, domare eller annan personal? När uppkommer en förmån? Vi inbjuder dig som representant för din förening till en informationskväll där du kan lära dig mer om vad som gäller när föreningen betalar ut ersättning samt hur du lämnar kontrolluppgift till Skatteverket. Vilka skatteregler gäller för de inkomster som föreningen har och måste vi lämna deklaration? Detta är en vanlig fråga som vi får. Under denna kväll kommer Skatteverket att informera om alla de regler och skattefrågor som vi inom idrotten omfattas av. Vi kommer även att gå igenom hur du fyller i inkomstdeklararation och särskild uppgift samt vilka deklarationstidpunkter som gäller. För vem: Styrelse och personal i idrottsföreningar. För vem: Styrelse och personal i idrottsföreningar. 21 jan Kalmar Kostnadsfri 27 jan Växjö Kostnadsfri 28 jan Jönköping Kostnadsfri Tid: apr Jönköping Kostnadsfri 23 apr Kalmar Kostnadsfri 28 apr Växjö Kostnadsfri Tid:

19 GRUNDKURS BOKFÖRING/ DATABOKFÖRING Kursen ger dig grundläggande kunskaper i bokföring och hur man upprättar ett bokslut. Vi lär oss arbeta med föreningens bokföring på dator genom praktiska övningar. Kursen genomförs i VISMA SPCS Förening och vi använder Idrottens BAS-kontoplan. För vem: Nybörjare som vill lära sig grunderna i bokföring och bokföring i dator. FINANSIERING I FÖRENING Under denna kurs får man reda på hur man hittar nya inkomster till föreningen. Vi informerar om: Idrottslyftet EU:s möjligheter Sponsring Statligt lokalt aktivitetsstöd Träffen innehåller även erfarenhetsutbyte. För vem: Alla intresserade i föreningen. Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att boka utbildningen på hemmaplan. 18 apr Vrigstad 500 kr 26 sep Kalmar 500 kr Tid:

20 20

21 FRISKVÅRD OCH HÄLSA FAR-LEDARUTBILDNING FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT STEG 1 Fysisk aktivitet som medicin blir allt vanligare i vårt moderna samhälle. Det är en medicin med goda effekter för hälsan och som samtidigt ger få biverkningar. I kursinnehållet hittar vi bland annat: Hälsoinriktad fysisk aktivitet FaR, FYSS Flödesbeskrivning Sekretess, ansvar och ekonomi För vem? Föreningar som vill komma igång som utförare av FaR-recept. Ledaren ska ha en grundutbildning i sin egen idrott. 14 mar Habo Kostnadsfri* Tid: *kostn.fri tack vare ett samarbete med Landstinget Kronoberg, Landstinget i Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län. INSPIRATIONSTRÄFF FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (ERSÄTTER TIDIGARE STEG 2) En fördjupning för FaR-ledare som tidigare har gått steg 1. I kursinnehållet hittar vi bland annat: Intensiteter utifrån vanliga diagnoser i FaR Motiverande samtal Erfarenhetsutbyte Goda exempel Utbildningen är på 3 timmar. För vem? Föreningsledare som gått steg 1. Kursen är kostnadsfri tack vare ett samarbete med Landstinget Kronoberg, Landstinget i Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län. För aktuella datum, besök smalandsidrotten.se 21

22 FAR-LEDARUTBILDNING WEBB-UTBILDNING Smålandsidrotten har tillsammans med landstingen i Småland gjort det möjligt för idrottsledare att gå FaR-ledarutbildning steg 1 via webben. Ni kontaktar Smålandsidrotten, för att få inloggningsuppgifter för webbutbildningen. Utbildningen är indelad i fyra olika moduler som ni kan lyssna på i er egen takt. När ni har gått igenom alla fyra moduler finns det en slutuppgift som ska göras och skickas in till Smålandsidrotten. HLR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Vi varvar praktisk träning med teori. Efter utbildningen vet ni hur ni bör agera när lindriga eller livshotande olyckor är framme. Hjärt-lungräddning Använda hjärtstartare (grunderna) L-ABC Luftvägsstopp Akuta sjukdomstillstånd (astma, diabetes med mera) För att boka en utbildning på hemmaplan, ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun. 22

23 HÄLSA PÅ ÄLDRE DA R Vi sätter äldres hälsa i fokus under en föreläsning och diskuterar vad hälsa är och hur vi kan påverka hur vi mår. Med "äldre" avses när individen känner av förändringar i kroppen som gör att man inte orkar lika mycket som förut och att detta upplevs som begränsande. Vi tar upp vad som händer med hälsan när man åldras och vilka positiva effekter som fysisk träning har och vilka förväntningar vi kan ha vid träning. Vilka aktiviteter bör rekommenderas till äldre och på vilket sätt kan och bör idrottsföreningar arbeta? Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att bolla idéer kring en utbildning på hemmaplan. 23

24 GRUNDLÄGGANDE IDROTTSMASSAGE Den här kursen ger dig grundläggande kunskap kring prestationshöjande idrottsmassage att använda i din förening eller för hemmabruk. Kursen innehåller både teori och praktik. Inga förkunskaper krävs. Denna utbildning är fristående och inte sammankopplade med massage steg 1 och massage steg 2. Exempel ur innehållet: När bör man och när bör man inte massera? Vilka positiva medicinska effekter ger massage? Töj- och stretchmetoder som behandling Grundläggande anatomi och fysiologi För vem? Alla som vill lära sig grunderna i idrottsmassage. Max 20 deltagare/tillfälle. Foto: Katarina Löfgren 7 mar Kalmar 500 kr 15 apr Jönköping* 500 kr 18 apr Växjö 500 kr 7 okt Jönköping* 500 kr 10 okt Växjö 500 kr 17 okt Kalmar 500 kr Tid: Obs! *I Jönköping är tiden

25 MASSAGE STEG 1 Kursen ger dig bra kunskap om hela kroppen och du får en helhetssyn på massage. Att tänka massage ger dig grunderna som du får användning för i din idrottsförening eller i ditt privatliv. Exempel ur innehållet: Massageteori, genomgång av muskler och leder Historik och enkel anatomi samt fysiologi Tips om hur du jobbar med massage Massage för rygg, nacke, axlar, armar och ben Avslappningsmassage För vem? Alla som vill lära sig grunderna i massage. MASSAGE STEG 2 Kursen ger dig ytterligare kunskap om massage genom en blandning av teori och praktiska övningar. Vi repeterar från steg 1 och fördjupar oss om muskelgrupper i samverkan. Mycket massage! Exempel ur innehållet: Andningsmusklernas betydelse Problematik med spänningar i ljumsken Knä- och ledproblematik, att avlasta Benhinnor och dess överbelastning Allt som berör fötter - skor, sulor med mera För vem? Du som har de grundläggande kunskaperna i massage och som nu vill bygga på ditt kunnande mar Jönköping 1500 kr* apr Växjö 1500 kr* sep Kalmar 1500 kr* Tid: lör sön *1000 kr utan logi apr Jönköping 1500 kr* 3-4 okt Växjö 1500 kr* 7-8 nov Kalmar 1500 kr* Tid: lör sön *1000 kr utan logi. 25

26 26 20

27 FÖRENINGSUTVECKLING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA Idrottens föreningslära är för organisationsledare vad körkortet är för bilister. Idrottens föreningslära är också samlingsnamnet för allt som rör föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som står för dörren. Ordinarie deltagaravgift för utbildningar inom Idrottens föreningslära är 500 kronor. Smålandsidrotten har subventionerat mellanskillnaden. Idrottens föreningslära är uppdelad i två steg. Grund Tema 27

28 IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA GRUND Idrottens föreningslära grund är en introduktion och inspiration kring föreningslärans grunder. Utbildningen riktar sig till alla organisationsledare. Bland annat tar vi upp meningen med föreningen, vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan. Vi tar upp det viktigaste gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens roll och ekonomin i föreningen. Dessutom smyger vi igång det som handlar om att utveckla föreningen. Ett särskilt material är framtaget och ingår i kursen. 12 mar Mönsterås Kostnadsfri 19 mar Ljungby Kostnadsfri 14 apr Kalmar Kostnadsfri 14 apr Vaggeryd Kostnadsfri 30 sep Gnosjö Kostnadsfri 6 okt Oskarshamn Kostnadsfri 20 okt Nässjö Kostnadsfri 22 okt Högsby Kostnadsfri 14 nov* Växjö Kostnadsfri Tid: * dagtid, tid meddelas senare För vem: Organisationsledare Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att boka utbildningen på hemmaplan eller anmäl dig till något av kursdatumen här intill. 28

29 IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA TEMA Idrottens föreningslära tema ska ge styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap för att än bättre kunna leva upp till sina respektive uppdrag. Detta är ett mer omfattande utbildningspaket som fokuserar på fem områden föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Ett särskilt material är framtaget och ingår i respektive kurs. För vem? I första hand till hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen. 29

30 IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA TEMA SÅ FUNKAR DET ALLT DU BEHÖVER VETA OM DEMOKRATI OCH FÖRENINGSKUNSKAP Svenskt föreningsliv är unikt i världen och står sig starkt i samhället. I en allt mer kommersialiserad värld utsätts den dock för påverkan. För att verksamheten i en demokratisk förening ska kunna leva och växa, krävs helst att alla medlemmar har grundläggande föreningskunskaper. Men framför allt måste de som fått förtroendet att sköta föreningen klara av att göra det. Under kvällen fördjupar vi oss i begrepp och områden som samverkansformer, medlemsavtalet, demokratiska principer, styrelsens roll och ansvar, årsmötet med mera. Ett särskilt material är framtaget och ingår i kursen (Vår förening). Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att boka utbildningen på hemmaplan eller anmäl dig till något av kursdatumen nedan. 19 mar Kalmar 300 kr 9 sep Växjö 300 kr 26 nov Jönköping 300 kr Tid: Foto: Nils Jakobsson 30

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett kostnadsfritt gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens föreningslära är till för styrelsemedlemmar och ledare i organisationen

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss våren 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer

HÖSTENS UTBILDNINGAR 2010

HÖSTENS UTBILDNINGAR 2010 HÖSTENS UTBILDNINGAR 2010 VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS UTBILDNINGAR ANMÄL DIG DIREKT PÅ: www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm SEPTEMBER 14/9 IdrottOnline Hemsida Grundutbildningen för webbverktyget i IdrottOnline

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

lyfte Tidningen för dig som är medlem Golfäventyr KONSTEN ATT PRATA MED BARN Maxa din löpträning med Szalkai

lyfte Tidningen för dig som är medlem Golfäventyr KONSTEN ATT PRATA MED BARN Maxa din löpträning med Szalkai Tidningen för dig som är medlem KUNSKAP OCH INSPIRATION SEDAN 1994 NR 2/2014 Joanne Elphinston lyfte Hellner Maxa din löpträning med Szalkai Gör det svåra enklare Golfäventyr ska locka fler unga NY BOK

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer