UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND"

Transkript

1 UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

2 ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett kostnadsfritt gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan om LOK-stöd och Idrottslyft eller administration av utbildningar och tävlingar. IdrottOnline Klubb Hemsida Grund I denna utbildning lär du dig grunderna i hemsidan, hur du skapar sidor, hanterar och publicerar information, arbetsrum, kalendrar och mycket mer. 31 jan Vara OBS! Tiden kl feb Göteborg 3 mars Åmål Hemsida Fortsättning I denna utbildning får du djupare kunskap om hemsidan. Vi går bl.a. igenom design, domänhantering, inbäddad media, nyhetsbrev och Google Analytics. Du bör ha gått Hemsida Grund innan eller ha motsvarande kunskaper. 1 feb Vara OBS! Tiden kl mars Göteborg Administration Grund Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om medlemsregistret, hur du hanterar medlemmar, behörigheter, roller och grupper samt den digitala närvaroregistreringen av LOK-stödet. 31 jan Vara OBS! Tiden kl feb Lidköping 26 feb Göteborg OBS! Tiden kl mars Vänersborg 5 mars Göteborg 10 mars Alingsås 10 mars Uddevalla 8 apr Borås Administration Fortsättning Fördjupning av den administrativa delen i IdrottOnline. Vi går igenom avgiftshantering, utbildningsmodul, idrottslyftsmodul och LOK-stödsmodul. Du bör ha gått Administration Grund innan. 1 feb Vara OBS! Tiden kl mars Göteborg 26 mars Lidköping 14 apr Trollhättan 16 apr Borås 21 apr Åmål 22 apr Göteborg OBS! Tiden kl Avgiftshantering i e-bokföring I denna utbildning lär du dig mer kring avgiftshantering i IdrottOnline samt hur du i Speedledgers och Swedbanks e-bokföring kan skriva ut fakturor/avier, bokföra när de betalats samt återföra in i IdrottOnline. Vi utgår från och visar i en förening som arbetat med avgiftshanteringen under 1-2 år. Detta är ingen ekonomiutbildning eller bokföringsutbildning utan behandlar bara avgiftshanteringen! 21 apr Skövde Samtliga IdrottOnlineutbildningar om inget annat anges Kl Pris: 500 kr Speedledger e-bokföring Speedledger visar sitt tidsbesparande e-bokföringsverktyg som kopplar samman föreningens bankkonto, bokföring och IdrottOnlines avgiftshantering. Detta är en informationsträff och inte en utbildning i verktyget. Träffen vänder sig främst till föreningar som i nuläget inte använder Speedledger. 16 apr Göteborg OBS! tiden kl kostnadsfri FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens föreningslära är till för styrelsemedlemmar och ledare i organisationen som vill utveckla sig och sin förening/sitt förbund. Det handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid samt om de utmaningar som står för dörren. Här finns allt som har med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt att göra. Idrottens föreningslära Grund Att leda och utveckla en ideell idrottsförening Utbildningen är ett första steg för medlemmar och styrelser i en ideell förening. Den behandlar föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. 12 mars Göteborg* kl kr 7 maj Göteborg* kl kr Ekonomi Grund Informationskväll som berör föreningsstyrelsens ansvar och roll i en ideell förening. Skatteverket medverkar och går igenom rättsläget kring idrottens skattefrågor samt inkomstoch mervärdesskatt. Detta är en introduktionskurs för de som ansvarar för föreningens ekonomi och verksamhet. Den kostnadsfria utbildningen genomförs i samverkan med Götene kommun. 31 jan Vara kl kr 26 feb Göteborg* kl kr 26 mars Götene kl Kostnadsfri Idrottens föreningslära Tema Överlevnadskurs i föreningsekonomi Kravet på föreningens redovisning och förvaltning har förändrats mycket under senare år. Denna utbildning riktar sig främst till kassörer och berör styrelsens ansvar i den ideella föreningen avseende bokföringsskyldighet, budget, skatter m.m. Här ingår också hjälpmedel som finns i den ekonomiska hanteringen med bl.a. revision och försäkringar. 21 feb Skövde kl kr 18 apr Göteborg kl kr Bokföring Grund Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i bokföring samt hur du praktiskt använder dem i föreningen. Du behöver inte ha några förkunskaper. Du lär dig genom praktiska övningar att arbeta med grundbok och huvudbok. Vi går igenom balans- och resultaträkning samt bokslut mars Vara kr 9-10 maj Göteborg kr Dag 1 kl , dag 2 kl Databokföring Databokföring 1 tar vid där Bokföring Grund slutade och lär dig arbeta med föreningens bokföring i datorn. Du bygger på dina kunskaper inom databokföring i flera steg. Utbildningen utförs i VISMA SPCS Förening. Vi arbetar efter Idrottens Redovisning med BAS-kontoplan version 3.0. Databokföring apr Vara kr dag 1 kl , dag 2 kl Databokföring mars Vara kr dag 1 kl , dag 2 kl Databokföring 3 25 apr Vara kl kr Styrelsens roll och ansvar För att verksamheten i en förening ska kunna leva, växa och utvecklas krävs att styrelsen och övriga medlemmar har grundläggande föreningskunskaper. I denna utbildning behandlar vi bl.a. samverkansformer, medlemsavtalet, demokratiska principer, årsmöte, styrelsens roll och ansvar. 8 apr Skövde kl kr 15 apr Lilla Edet kl kr Jämställdhetsstrategier Utbildningen ger dig verktyg för att ta fram en jämställdhetsstrategi i din förening. Vi resonerar kring vilka effekter som kommer av en större medvetenhet kring jämställdhet. Vi berör vilka förändringar som krävs för att få bästa möjliga utveckling. Vi ser gärna att det kommer tre från varje förening. 9 juni Göteborg* kl kr Projektledarutbildning Denna utbildning ger grundläggande kunskaper för att kunna leda ett projekt från idé till genomförande. Vi utgår från föreningens egna arrangemang och här få du nya kunskaper om projektformsarbete, men också tips på tillvägagångssätt, metoder och verktyg som är användbara i de olika projektfaserna jan Borås kl kr Idrottens Affärsmannaskap SISU Idrottsutbildarna kommer under våren 2015 att anordna ett antal utbildningar inom ramen för projektet Winn Winn West. Utbildningarna inriktar sig på idrottens affärsmannaskap, så som marknadsföring, varumärkesprofilering, projektledning etc, för att utveckla föreningarnas sociala, som tävlings- och uppvisningsarrangemang. För vårens kursutbud och mer information om projektet se; vsif.se/winnwinnwest

3 IDROTTSSKADOR OCH REHAB Idrottsskador Utbildningen ger dig baskunskaper i anatomi/fysiologi, grundläggande träningslära, olika typer av idrottsskador, skadeförebyggande träning samt akut omhändertagande. 31 jan Vara kl kr 28 mars Skövde kl kr Akut omhändertagande vid idrottsskada Utbildningen ger dig kunskap om hur du ska agera vid en akut idrottsskada och förkorta rehabiliteringstiden. Du får lära dig grundläggande rehabiliteringsprinciper och grunderna i tejpning av skada i t.ex. fot, knä, hand- och axelled. 17 mars Göteborg kl kr Tejpning Grundläggande utbildning i tejpning vid idrotts- och arbetsskador. Du får bl.a. lära dig akut omhändertagande vid idrottsskada, bandageringstekniker vid akut skada, tejpning av fot, hand, knä samt ben för att förebygga skador. 1 feb Vara kl kr 11 apr Borås kl kr Kinesiotejpning Metoden och tejpens unika egenskaper används för att effektivt kunna stimulera muskler och andra vävnader. Du får bl.a. lära dig grunderna om kinesiotejpning samt grundteknikerna muskel-, ligament- och lymfteknik. 21 mars Alingsås kl kr 18 apr Göteborg kl kr Idrottsmassage light SISU Idrottsutbildarna Västergötland erbjuder två komprimerade och fristående idrottsmassageutbildningar. Dessa utbildningar är inte sammankopplade med SISU Västs stegutbildning i Idrottsmassage. Idrottsmassage Rygg- och nackmuskulatur En grundläggande utbildning i idrottsmassage av ryggoch nackmuskulatur, som är en teoretisk och framförallt praktisk utbildning i att massera rygg- och nackmuskulatur. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper att ge massage till aktiva idrottare och för husbehov. 14 mars Vara kl kr Idrottsmassage Ben- och sätesmuskulatur En grundläggande utbildning i idrottsmassage av benoch sätesmuskulatur, som är en teoretisk och framförallt praktisk utbildning i att massera ben- och sätesmuskulatur. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper att ge massage till aktiva idrottare och för husbehov. 19 apr Vara kl kr Idrottsmassage 1, 2 & 3 SISU Idrottsutbildarna Väst erbjuder idrottsmassageutbildning i fyra steg. De två första stegen utgör en grundutbildning och efterföljs, vid tillräckligt deltagarunderlag, av de fördjupade kurserna Idrottsmassage 3 respektive 4. Idrottsmassage 1 - fokus på kroppens övre delar Effekter av massage, massagegrepp, praktik på rygg och armar. 28 feb - 1 mars Göteborg kl kr Idrottsmassage 2 - fokus på kroppens nedre delar Kroppens och muskelns uppbyggnad, skelettmuskulatur, praktik på sätet, benets fram- och baksida, vad och bröst mars Göteborg kl kr Idrottsmassage 3 fördjupning av innehållet i Idrottsmassage 1 och 2 Terapeutisk stretch, behandling av nacke, hals, rotatorkuff samt fördjupning av rygg-, ben- och sätesmassage apr maj Göteborg kl kr LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Dolda utmaningar Utbildningen berör hur det är att vara ledare för barn och ungdomar med osynliga funktionsnedsättningar t.ex. adhd och aspergers syndrom. Här får du kunskap och praktiska tips och råd. 5 maj Ale kl kr Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i föreningar från Ale kommun. Plattformen - barn och ungdom Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå heter Plattformen barn och ungdom. Den vänder sig till dig som vill ta första steget som tränare och idrottsledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år. Det är också en utbildning för dig som redan är engagerad, vill utvecklas och bli bättre och tryggare i din roll, men ännu inte gått någon formell tränarutbildning. 7-8 mars Trollhättan mars Göteborg apr Ulricehamn maj Göteborg* Dag 1 kl , dag 2 kl kr Plattformen Unga ledare - barn och ungdom Riktas till ledare i åldrarna år. 31 jan-1 feb Göteborg* kr mars Uddevalla Kostnadsfri apr Göteborg* kr Dag 1 kl , dag 2 kl Utbildningen i Uddevalla subventioneras helt av Västsvenska Idrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna Väst och är främst avsedd för deltagare från Väst feb Lidköping (övernattning ingår) Dag 1 kl dag 2 kl kr Utbildningen i Lidköping är i första hand avsedd för deltagare från Västergötland. Grundtränarutbildning GTU GTU är en fortsättning och påbyggnad på Plattformen. I GTU har du möjlighet att utveckla dig i tränarskap och träningslära tillsammans med idrottserfarna utbildare. Du möter och byter erfarenheter med tränare inom andra idrotter som befinner sig i motsvarande situation. Grundtränarutbildning, GTU 1 - Åldersfas prepubertala barn och ungdomar mars Vara apr Göteborg Dag 1 kl , dag 2 kl kr Grundtränarutbildning, GTU 2 - Åldersfas postpubertala ungdomar till äldre ungdomar. Genomförs hösten 2015, vid tillräckligt deltagarunderlag. Tjejer på Arenan idrottsledarkurs för tjejer En grundläggande idrottsledarkurs för tjejer år som är eller vill bli ledare/tränare/förtroendevald. Utbildningen är även för dig som bara vill utvecklas som idrottare eller är nyfiken på att lära dig mer om ledarskap feb Vara (övernattning ingår) 2-3 maj Skövde (övernattning ingår) Dag 1 kl dag 2 kl kr Utbildningen i Vara är i första hand avsedd för deltagare från Vara kommun. Deltagaravgiften subventioneras för deltagare från Vara av Västergötlands Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna och Vara kommun. I mån om plats tar vi emot deltagare utanför Vara (deltagaravgift kr). Inspirationsföreläsning i ledarskap - Praktiska redskap för ett framgångsrikt ledarskap Här presenteras ett ledarskap där ledaren utvecklar och förbättrar förmågan att se till individens behov och förutsättningar. Hur gör vi för att våra barn och ungdomar ska prestera och må bättre genom att ge dem en större förståelse för sin uppgift? Vi berör också laganda och teamkänsla. 14 apr Göteborg kl kr SE UTBILDNINGAR INOM OMRÅDET TRÄNINGSLÄRA

4 TRÄNINGSLÄRA Inspirationskväll Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom När och hur ska man träna styrka, uthållighet, snabbhet, rörlighet och koordination med barn? Denna kväll får du med dig några svar hem, men du får framförallt inspiration att gå den nya riksomfattande tvådagarsutbildningen Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. Inspirationskvällen utgår från de nya rön som presenteras i Michail Tonkonogis bok med samma namn. 12 mars Vänersborg kl kr 18 mars Mariestad kl kr Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål. Denna tvådagarskurs syftar till att ge deltagarna ökad förståelse om vad och hur man bör träna barn och ungdomar utifrån deras biologiska ålder. Här presenteras nya rekommendationer grundade på den samlade forskning som finns kring ämnet. Åldersanpassad fysisk träning kompletterar och fördjupar Plattformen och GTU och riktas mot tränare/ledare för barn och ungdomar. 8 mars + 29 mars Ale kl kr 11 apr + 26 apr Skövde kl kr 12 apr + 25 apr Borås kl kr 25 apr + 9 maj Göteborg kl kr Temakväll Styrketräning för barn och ungdom Kvällen är en fördjupning inom området Styrka från utbildningen Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom och vänder sig till dig som vill minska skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar. Innehållet bygger på god vetenskaplig forskningsgrund och innehåller både teori och praktiska övningar. 28 apr Skövde kl kr Löpteknik och fysik Löptekniken är viktig för att kunna springa fort. Hur springer du på rätt sätt och hur tränar du kroppen för att kunna springa rätt? Föreläsningen berör dessa två delar och riktar sig främst till dig som löptränar regelbundet. 14 apr Göteborg kl kr Löpteknik och kost för prestation Optimera din kropps förmåga att flytta sig effektivt med bra löpteknik och hållning. Lär dig träna på ett funktionellt sätt med kroppen som belastning och få ut mer med rätt kost. Kvällen vänder sig till dig som vill utveckla din löpteknik, lära dig mer om din kropp och hållning eller bara testa på Crosstrainingbana, under ledning av instruktör. 29 apr Skövde kl kr Kost och sömn för hälsa och prestation Att äta rätt ger förutsättningar för god hälsa och ökad prestation. God sömn är en nyckel för återhämtning samt fysiskt och mentalt välbefinnande. Under denna heldag får du lära dig mer om kostens samt sömnens betydelse för hälsa och prestation för våra barn och ungdomar. 7 mars Göteborg kl kr Västidrotten mot världstoppen! - En seminarieserie för tränare och aktiva som strävar mot ännu bättre idrottsprestationer Under våren kommer SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet tillsammans med Göteborgs universitet och Katrinelunds Elitidrottsgymnasium fortsätta med den välbesökta seminarieserien om prestationsinriktad idrott. Mer information och fullständigt program för vårens seminarier hittar du efter årsskiftet på sisuidrottsutbildarna.se/vast TIPS PÅ SÅ HÄR GÖR DU! UTBILDNINGSMATERIAL SISU Idrottsböcker har skapat idrottsbokhandeln.se för dig som är intresserad av idrott, träning, friskvård och hälsa. Du hittar böcker och andra utbildningsmaterial inom områden som föreningskunskap, fysiologi, ledarskap, kost, idrottspsykologi och mental träning. ANMÄLAN För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på våra respektive hemsidor sisuidrottsutbildarna.se/vast sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland Här hittar du också mer information om varje utbildning. Anmälan är bindande. Eventuella återbud ska meddelas. Återbud senare än fem dagar innan utbildningsstart medför att full avgift tas ut om inte läkarintyg kan uppvisas. KALLELSE Kallelse mailas till deltagarna cirka en vecka före utbildningen. DELTAGARAVGIFT På hemsidan framgår vad som ingår i deltagaravgiften för respektive utbildning. Oftast ingår utbildningsmaterial, lunch och fika på heldagsutbildning samt enklare fika på kortare utbildningar. Deltagaravgiften faktureras den adress som angetts i samband med anmälan. Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent och undersök om föreningen har resursmedel som kan användas till deltagaravgiften. * KOSTNADSFRIA UTBILDNINGAR Utbildningar som är kostnadsfria för medlemmar i föreningar från Göteborgs kommun. KONTAKT Väst: eller tel: sisuidrottsutbildarna.se/vast facebook.com/sisuvsif Västergötland: eller tel: sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland facebook.com/vifosisu sisuidrottsutbildarna.se/vast Idrottens bokklubb är till för dig som är nyfiken på kunskap, lärande och kompetensutveckling inom dessa områden. Tveka inte, bli en av oss! Läs mer på idrottensbokklubb.se sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland Original: Ingela Gustavsson Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån, Fredrik Persson, Lena Fredén och Anna Olofsson.

5 Om ni är flera från samma förening eller om datumen för våra planerade utbildningar inte passar kan dessa beställas och genomföras lokalt i föreningar och förbund. Vilken målgrupp vill ni stärka ytterligare? Styrelse? Föreningsutveckling Ekonomi Kansli? IdrottOnline Ekonomihantering Sociala medier Föräldrar? Kost för barn och ungdom Att vara idrottsförälder Aktiva? Ledare? Tränare? Ledarskap och coaching IdrottOnline Kost Träningslära Mental träning HLR Idrottsskador och rehab Tejpning/Kinesiotejpning Kontakta oss Kontakta er lokala SISU-konsulent för mer information om ytterligare utbud, kostnad samt hjälp med upplägg och genomförande. För kontaktuppgifter se respektive distrikts hemsida. sisuidrottsutbildarna.se/vast sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Fys och styrketräning i Västgötaklubbarna U10-U16. Stefan Johansson

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Fys och styrketräning i Västgötaklubbarna U10-U16. Stefan Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Fys och styrketräning i Västgötaklubbarna U10-U16. Stefan Johansson Handledare: Göran Lindblom 1 Sammanfattning När spelare kommer till ett

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER

u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 1 u UTFÖRARE ARBETSMARKNADSINSATSER u UTFÖRARE 2 q INNEHÅLLSFÖRTECKNING AB SVENSK KOMMUNTJÄNST... 3 ALPHACE... 4 ARBETSLIVSRESURS... 6 ASTAR... 7 HERMODS... 9 IDÉKRAFT... 11 IRIS HADAR... 12

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer