VÅREN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014"

Transkript

1 VÅREN 2014

2 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar... 8 Idrottslyftet... 9 Utbildningar, kurser och föreläsningar Administration och IT Ekonomi och juridik Friskvård och hälsa Föreningsutveckling Idrottsskador och rehab Ledarskap och tränarskap Kost och näringslära Svensk Idrott - Världens bästa Träningslära Övrigt Så här gör du Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

3 Är du en person som vill förkovra dig inom ditt uppdrag i idrottsrörelsen? Då vill vi personligen hylla dig. Vare sig du är organisationsledare, aktivitetsledare eller förälder bör du veta att din insats och din kunskap är ytterst värdefull i Sveriges största ideella folkrörelse. Idrotten är beroende av personer som dig som vill förmedla idrottens värdegrund, utveckla, driva saker vidare och lära ut. Väljer du att hämta ny kunskap hos SISU Idrottsutbildarna hoppas vi kunna uppfylla alla dina förväntningar kring utbildningen, kursen eller föreläsningen som du väljer. Om du skulle sakna något i vår kurskatalog får du gärna ta kontakt med någon av våra utbildningskonsulenter så kanske vi kan skräddarsy något för just dig och din förenings behov. 3

4 4 1. Första kontakten - ring När er förening är intresserad av att förbättra er verksamhet finns SISU Idrottsutbildarna bara ett telefonsamtal bort. I listan över våra utvecklingskonsulenter på sidorna 6 och 7 ser du vem eller vilka som arbetar i er kommun. 2. Föreningsbesök En av våra konsulenter besöker er förening. Besöket kan fylla olika funktioner. Vi kan agera bollplank i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån era önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov. Utifrån besöket kan vi tillsammans ta fram en utvecklingsplan för just er förening. 3. Utveckling och utbildning Här skrider vi till verket med planen! Utveckling och utbildning kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och ledarskapskurser till en mer djupgående processledning i föreningen. Detta sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i externa utbildningsmiljöer. Det finns möjlighet till både interna utbildningar för bara er förening och gränsöverskridande utbildningar där olika idrotter möts. 4. Återkoppling Utifrån första besökets kartläggning och de utbildningar eller utvecklingsprocesser som genomförts ser vi vilket eller vilka behov som föreningen har för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens om insatser och sätter upp mål tillsammans. 5. Uppföljning Vi träffas och ser över vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och går sedan vidare i den riktning som känns bäst för föreningen. Ta första steget idag och ring!

5 Gemensamma kurser, temakvällar och föreläsningar SISU Idrottsutbildarna Värmland erbjuder alla medlemmar i alla föreningar i alla idrotter möjligheten att bättra på sina kunskaper genom att delta i kurser, temakvällar eller föreläsningar i vår regi. Specialidrotternas kurser De flesta Specialdistriktsförbund (SDF) bedriver kursverksamhet för att utveckla ledare och aktiva i sin egen specialidrott, till exempel tränar- och domarutbildningar. Ta kontakt med ditt SDF. Utbildning på hemmaplan (SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer) Kurs Har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Föreläsning När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus. Lärgrupp Är en arbetsform som kännetecknas av att en mindre grupp människor, under en kortare eller längre tid, regelbundet träffas och tillsammans studerar och lär sig något i ett visst ämne eller område. En lärgrupp kan också drivas på distans. Processarbete syftar till att stärka och vitalisera aktiviteter och verksamheter i föreningen med en utbildad processledare. Kultur Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik. Barnkultur Lärande för och med barn. Riktar sig till barn i åldern 7-12 år och ger möjlighet till lärande med hjälp av pedagogiska arbetsformer anpassade till barnens mognad- och utvecklingsnivå. Barnen är involverade i planering och genomförandet och lär sig med och av varandra. Fantasi, kreativitet och skapande tillsammans med reflektion och diskussion är återkommande inslag. Ledaren ska vara godkänd av SISU Idrottsutbildarna. 5

6 6 SISU Idrottsutbildarna Värmlands personal finns utspridd i hela distriktet för att kunna hjälpa alla föreningar på bästa sätt. Här intill finns kontaktuppgifter till den konsulent som har hand om just din kommun. Verksamheten leds från kansliet i Idrottens Hus i Karlstad och där finns också personal som gärna hjälper dig. Kursadministratör Gunilla Karlsson, Verksamhetsledare Gert Classon, Distriktsidrottschef Per Dalebjer, Adress: Idrottens Hus Box 10, Karlstad Besöksadress: Industrigatan 1, Karlstad (vxl) KONSULENTER KONSULENTER Arvika, Eda, Årjäng Anders Gillberg, Degerfors, Karlskoga, Kristineha Storfors Peter Stevenson, Filipstad, Hagfors Johanna Nilsson,

7 arna.se Forshaga, Grums Christer Johansson, Karlstad, Munkfors Malin Elfman, Caroline Andersson, mn, ldarna.se Hammarö, Kil, Karlstad Anna Bengtsson, Sunne, Torsby Leif Hagelin, Petra Ericson, Tomas Engblom, ldarna.se Karlstad Elisabeth Annersand, Thomas Sundenhammar, Säffle Jan Hagelbrand, / Lars Andersson,

8 6 8 Vi finns till för er! Utbildning kan ske på hemmaplan eller vid tillfällen arrangerade av oss. I denna kurskatalog finns förslag på olika utbildningar som er förening kan delta på. Ni kan också välja och vraka från vår utbildningsmeny här till höger. SISU Idrottsutbildarnas konsulenter (se s. 6 och 7) hjälper din förening att ta fram förslag på vilka utbildningssatsningar ni kan ha på hemmaplan. Saknar ni något så hör av er. Välj och vraka i vår meny Arrangemangsutveckling Barnrättsperspektivet EnergiSMART förening HLR-utbildning IdrottOnline Klubb Idrottspsykologi och mental träning Idrottskador och tejpning Idrottens föreningslära Jämställd idrott Kost och näringslära Osynliga handikapp Plattformen Grundtränarutbildning, GTU Fystränarutbildning, FTU Rekrytera, utveckla och behålla ledare Träningslära Unga ledare, Engagerad 2.0 Vaccinera klubben mot doping Värdefullt Teambuilding Världens bästa idrottsförälder Mer information om kurserna finns i katalogen eller på

9 Idrottslyftet skapar mer idrott för fler I de flesta av landets idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt specialidrottsförbund (SF), sitt distriktsidrottsförbund (DF) och/ eller sitt SISU-distrikt. Idrottslyftsarbetet är uppdelat i fyra prioriterade områden: 1. Behålla ungdomar i föreningsverksamhet (SF) 2. Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF) 3. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill (SISU) 4. Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF) Det finns möjlighet för föreningen att söka medel ur Idrottslyftet för att finansiera deltagande på våra kurser och utbildningar. Kontakta din konsulent för att ta reda på mer om just din förenings möjligheter. Kontakta oss för mer information För mer information kontakta din konsulent (se sid. 6 och 7). Idrottslyftets möjligheter Under den här kvällen presenterar vi de olika möjligheter som finns med Idrottslyftet för din förening. Vi finns också till hands för att bolla idéer kring era projekt. 28 jan Filipstad Kostnadsfritt 6 feb Arvika Kostnadsfritt 13 feb Hammarö Kostnadsfritt 5 mars Sunne Kostnadsfritt 18 mars Grums Kostnadsfritt 27 mars Forshaga Kostnadsfritt 9

10 IdrottOnline Klubb Idrotten har ett verktyg för kommunikation och administration som heter IdrottOnline. IdrottOnline möjliggör enklare hantering av bland annat medlemsregister, LOK-stödsansökan, hemsida, Idrottslyft och utbildningsverksamhet hos SISU Idrottsutbildarna. IdrottOnline Klubb Hemsida Grund På denna utbildning går vi igenom hur man skapar en hemsida och hanterar texter och bilder. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram. 22 jan Sunne 300 kr 29 jan Karlstad 300 kr IdrottOnline Klubb Hemsida Forts. Deltagarna får kunskap om hur man hanterar en hemsida i IdrottOnline. 11 mars Karlstad 300 kr IdrottOnline Klubb Administration - Grund Introduktion, information och inspiration kring medlemsregistret i IdrottOnline. Deltagarna får en förståelse för hur systemet hänger ihop och kännedom om de grundläggande funktionerna i medlemsregistret. 30 jan Karlstad 300 kr IdrottOnline Klubb Administration Forts. Denna utbildning ger fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister och medlemmar. 12 mars Karlstad 300 kr 10

11 IdrottOnline Klubb Utb.modulen Tema På denna utbildning går vi igenom utbildningsmodulen. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram. 13 feb Torsby 300 kr IdrottOnline Klubb LOK + app Tema På den här utbildningen går vi igenom LOKstödsmodulen och LOK-appen. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram. 4 mars Arvika 300 kr 6 mars Årjäng 300 kr 13 mars Charlottenberg 300 kr IdrottOnline Klubb Workshop Tema Den här dagen håller vi en workshop i IdrottOnlines alla delar. Kom och ställ de frågor just du vill ha svar på. Innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål. 12 april Karlstad 300 kr Google Idrotten gillar sociala medier Detta är en föreläsning för er som är nyfikna på vilka möjligheter som finns med den sociala webben. Hur kan man med hjälp av sociala medier få fler och aktivare medlemmar? Vi går igenom etik och moral samt lagar, vad som är rätt och fel. Kvällen ger dig förutsättningarna för att föreningen ska bli bättre på att nyttja möjligheterna med sociala medier. Youtube SOCIALA MEDIER Facebook Twitter 24 mars Karlstad 100 kr 11

12 Idrotten och skatten Skattefrågor kan upplevas krånglig och tar tid. På den här utbildningen ger skatteinformatörer från Skatteverket en övergripande redovisning av vilka skatter och avgifter som kan bli aktuella för en förening och/eller idrottsindivider. 20 feb Karlstad 100 kr Arbetsgivaransvar i föreningen En utbildning för dig som är ordförande, styrelseledamot eller chef i en idrottsförening. En representant från arbetsgivaralliansen berättar om arbetsgivarfrågor inom idrotten. Utbildningen omfattar: Styrelsens ansvar Anställd kontra ideellt uppdrag Inför en anställning Under en anställning När en anställning upphör Detta är en kväll då ni kommer få en djupare kunskap och svar på era frågor. Ni kommer att få information om det mesta som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, från anställnings början till dess slut. Ordförande, styrelseledamöter och chefer. 6 maj Karlstad 100 kr 12

13 HLR - Hjärt och lungräddning i föreningen Vi erbjuder utbildning i hjärt- och lungräddning, HLR, i er förening! Utbildningen ger en grundläggande kunskap i hur man i ett akut skede kan ge livsuppehållande hjärt- och lungräddning. Utbildningen genomförs av godkända instruktörer. Förutsättningar: Högst 10 personer per tillfälle Omfattning ca 2 timmar Kontakta oss för utbildning i din förening För mer information och för att göra en intresseanmälan kontakta din konsulent (se sid. 6 och 7) Har din förening önskemål om föreläsningar eller kurser kring friskvård och hälsa? Till exempel en massagekurs eller liknande. Hör av dig till konsulenten i din kommun (se sid. 6 och 7). 13

14 Idrottens föreningslära Idrottens föreningslära är för organisationsledare vad körkortet är för bilister. Idrottens föreningslära är också samlingsnamnet för allt som rör föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som står för dörren. Idrottens föreningslära är uppdelad i tre steg. Grund Fortsättning Tema Framtidens idrottsförening Vi ser allt fler trender i samhället som på olika sätt påverkar den traditionella idrottsföreningen. Hur ställer sig exempelvis individuell jakt på självförverkligande till idrottens mer kollektiva uppbyggnad? Och hur kanaliseras det ideella engagemanget i framtiden? Kartan håller helt enkelt på att ritas om. Hur bör då framtidens idrottsföreningar förändras för att möta utvecklingen? Vill din förening vara förberedd för framtiden? Kontakta oss för utbildning i din förening För mer information och för att göra en intresseanmälan kontakta din konsulent (se sid. 6 och 7). Kontakta oss för utbildning i din förening 14 För mer information och för att göra en intresseanmälan kontakta din konsulent (se sid. 6 och 7).

15 Ny i styrelsen Vad innebär det till exempel att sitta i en styrelse? Den här kursen ger grundläggande utbildning om: - Förväntningar på en styrelseledamot - Vad man har att rätta sig efter - Vad styr en förening - Styrelsens ansvar - Idrottens organisation - Svensk idrott Världens bästa Arrangemangsutveckling För att lyckas med ett arrangemang är det många pusselbitar som ska falla på plats. Lär er mer om hur man planerar, genomför och utvärderar ett arrangemang på bästa sätt. Kontakta oss för utbildning i din förening För mer information och för att göra en intresseanmälan kontakta din konsulent (se sid. 6 och 7). 3 april Arvika 300 kr 8 april Charlottenberg 300 kr 10 april Karlstad 300 kr 10 april Årjäng 300 kr 15

16 Vaccinera klubben mot doping Hur jobbar din klubb mot doping? Har du funderat på om det finns risk för att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av? Följ fyra enkla steg för att vaccinera din klubb mot doping. Det tar bara några timmar. Dopingföreläsningar Denna kväll är viktig för alla som sysslar med idrott och samhällsfrågor. Under kvällen kommer vi att få reda på vad som händer i kroppen när man dopar sig, farorna med doping och vilka straff som finns för dopingbrott. Föreläsare är Lars Andersson från Värmlands Idrottsförbund som har lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor, på både lokal nivå och riksnivå. Lars är en inspirerande föreläsare som med mycket humor ger en inblick i dopingens värld. Föreläsningarna är kostnadsfria tack vare vårt samarbete med kommunerna och Riksidrottsförbundet. Kontakta oss för att starta en lärgrupp i din förening 11 mars Grums Kostnadsfritt 9 april Karlskoga Kostnadsfritt 6 maj Kristinehamn Kostnadsfritt 16 Ta kontakt med konsulenten i din kommun för att bolla idéer kring er förenings arbete (se sid. 6 och 7).

17 Det finns mycket mer att välja på när det gäller föreningsutveckling. Här är ett urval av utbildningar vi kan erbjuda på hemmaplan hos er förening. Ta kontakt med konsulenten i din kommun för att få veta mer och bolla idéer kring en utbildning på hemmaplan. High Five High Five är ett projekt som Rädda Barnen driver för att stödja idrottsföreningar i arbetet för alla barns och ungdomars rätt att få utöva idrott. Syftet med High Five är att skapa verktyg för att alla barn och ungdomars förutsättningar och villkor ska bli sedda och att mobbning och kränkning motverkas. Trygga idrottsmiljöer Idrotten ska genomsyras av glädje och gemenskap där alla ska vara trygga och känna sig respekterade och inkluderade. Vi måste säkerställa så långt det går att den idrott som erbjuds genomförs i miljöer som är trygga och säkra. Barnrättsperspektivet Lär dig mer om barnrättsperspektivet och hur man kan motverka och förebygga mobbning och kränkande behandling i en idrottsförening. Jämställd idrott Här har man som idrottsförening chansen att lära sig mer om hur man kan arbeta med jämställdhet. Det kan handla om att arbeta fram en jämställdhetsplan eller spåna kring metoder i föreningens jämställdhetsarbete. Funktionsnedsättning Lär dig mer om vilka behov barn och ungdomar med funktionsnedsättning har och vilket bemötande de behöver för att kunna idrotta på bästa sätt. Föräldrautbildning Här lär du dig mer om hur du som förälder kan agera för att stödja ditt barn att bli en vinnare i livet genom idrotten. Ta hjälp av din konsulent och genomför kursen på t.ex. ett föräldramöte. KlimatSMART förening KlimatSMART förening går ut på att visa föreningar hur man håller koll på sina energikostnader, kartlägger sitt energibehov för anläggningen, driftsoptimerar och erhåller en låg driftskostnad utan att försämra kvalitén på sin verksamhet. Vi visar var man kan söka stöd för energieffektiviseringar. Saknar du något? Hör av dig så kan vi anpassa en utbildning utifrån din förenings behov. 17

18 Idrottsskador Under kvällen får du lära dig mer om: Hälsymptom Lårkakor Tejpning Mjukdelsskador Hälsymptom Ljumskproblem Hälsymptom Vid skada, rehab efter skada 6 feb Torsby 300 kr 11 feb Hammarö 300 kr Tejpkurs Rätt använd kan tejpning bidra till att förbättra rehabiliteringen efter en skada och du kan börja träna tidigare utan att skaderisken ökar. Genom den här kursen får du lära dig hur man jobbar med idrottstejpning på ett enkelt och funktionellt sätt. 6 mars Filipstad 300 kr 27 mars Hagfors 300 kr Knäkontroll Utbildningen vänder sig främst till lagbollidrotten, men passar också bra för andra idrotter som har problem med knäskador. Knäskador är en av de allra vanligaste skadorna vid idrott. Antalet knäskador hos idrottsungdomar och framförallt flickor ökar. Under den här kvällen ger vi tips på hur man kan förebygga knäproblem mars Hammarö 300 kr

19 Idrottens tränarprogram Idrottens tränarprogram består av fyra block - BAS, GRUND, FORTSÄTTNING och TEMA. 1) BAS På basnivå heter utbildningen Plattformen och vänder sig till tränare och ledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år. 2) GRUND GTU 1 och 2 - idrottens grundtränarutbildning, är fortsättning och påbyggnad på Plattformen. Utbildningarna är på grundnivå och innehåller tränarskap och träningslära. 3) FORTSÄTTNING Om du vill bli ännu vassare i rollen som tränare finns olika vidareutbildningar inom FORTSÄTTNING. Tex. Elittränarutbildningen och Fystränarutbildningen. 4) IDROTTSFOLKHÖGSKOLA På BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - som är en del av SISU Idrottsutbildarna, utbildas elever på yrkesutbildningarna Organisationsledarlinjen och Tränarlinjen. TEMA Den första temakursen Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom, är en del i det likartade kursutbudet som erbjuds på ett likartat sätt över hela landet. 19

20 GTU - Grundtränarutbildning En fortsättning och påbyggnad på Plattformen eller SFspecifika grundtränarutbildningar som riktar sig till dig som är ledare/tränare för ungdomar år. Plattformen En tvådagars ledarutbildning för dig som leder/vill leda barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år. Du kommer få grundläggande kunskaper som ger förutsättningar att utvecklas till en trygg, positiv och självständig idrottsledare. Här erbjuds möjlighet att knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Ta chansen att växa som idrottsledare! Tvådagarsutbildningen innehåller tränarskap och träningslära. Utbildningen ger möjlighet till nätverksbyggande mellan idrotter för att ta till vara varandras kunskaper och erfarenheter. Vi förutsätter att deltagaren arbetar som tränare för ungdomar. Utbildningen innefattar två dagar. Förkunskapskrav: Plattformen eller liknande SF-specifik grundtränarutbildning feb Karlstad 1500 kr feb Karlstad 1000 kr maj Karlskoga 1000 kr

21 Idrottens Fystränarutbildning FTU, Fystränarutbildningen vänder sig till dig som är verksam och ansluten till en idrottsförening eller ett specialidrottsförbund som tränare, fystränare, fysioterapeut eller utbildare och som önskar vidareutbilda dig i fysträning med inriktning på prestationsidrott för ungdomar och vuxna. Du som deltagare ska ha grundläggande kunskaper i träningslära (GTU och/eller specialförbundens egna tränarutbildningar) och erfarenhet av att lägga upp och leda fysträning för idrottare. Kursplanen innehåller blocket träningslära som anatomi, fysiologi, idrottsmedicin, nutrition. Dessutom berörs blocket tränarskap med kommunikation, idrottspsykologi och coaching. FTU omfattar ca 450 timmar varav 150 timmar lärarledda lektioner med start i början av Dessa timmar fördelas på 15 träffar. Start 31 jan Värmland kr Föreläsning: Åldersanpassad fysisk träning Vilken träning passar vid vilken ålder? På den här föreläsningen presenterar Lars Andersson de senaste rönen från forskningen inom barn- och ungdomsidrott. Föreläsningen ger ett smakprov på temautbildningen Åldersanpassad fysisk träning. 18 mars Arvika 100 kr 26 mars Sunne 100 kr 21

22 Kostföreläsning För den som idrottar är det lika viktigt att äta rätt som att träna rätt. Erik Helmén, som är författare till boken Bra mat för unga idrottare, ger tips och råd på vad man kan äta före, under och efter träningen. 15 april Karlstad 300 kr Bra mat för unga idrottare Studiematerialet Bra mat för unga idrottare vänder sig till åringar och visar hur mat fungerar i kroppen och varför det är bra att äta olika sorters mat. Häftet innehåller många tips på vad man kan äta före, under och efter träning och tävling. De finns också flera enkla, nyttiga och smarriga recept som hjälper ungdomarna att själva ta ansvar för vad de äter. Kontakta oss för att starta en lärgrupp i din förening 22 För mer information kontakta din konsulent (se sid. 6 och 7)

23 Hur gör vi svensk idrott till världens bästa? SISU Idrottsutbildarna driver en utbildningssatsning på värderingsfrågor inom idrotten. Vi vill uppmuntra förbund och idrottsföreningar runt om i landet att samtala om och fundera över vad som är viktigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vad vill ni stå för och vilka värden vill ni förknippas med? Material som underlättar ert arbete i föreningen Diskussionskorten Svensk idrott världens bästa innehåller moraliska dilemman att diskutera kring. Jobba med er värdegrund med hjälp av vår dialogduk. Svensk idrott världens bästa är en film som handlar om vikten av rent spel. Så blir du världens bästa idrottsförälder är en bok om hur idrotten kan utveckla ett barns personlighet. Världens bästa coach är en bok som förmedlar tips och idéer till coacher och föräldrar. På sisuidrottsutbildarna.se/vardefullt finns material som kan underlätta för er förening när ni vill samtala om värderingar och fundera över hur ni vill ha det. Värdefullt kväll Vi erbjuder ett skräddarsytt upplägg för just din förening, där värdefulla värdegrundsfrågor hamnar i fokus för en kväll! Vi ansvarar för upplägget, planeringen och diskussionsledningen. Hur man väljer att jobba vidare därefter är upp till respektive förening. Kontakta oss för en värdefullt kväll i din förening För mer information kontakta din konsulent (se sid. 6 och 7). 23

24 Föreläsning: Hur tränar du egentligen? En föreläsning om optimal funktion för maximal prestation! Vill du få ut max av just din kropp, i just din idrott? Vill du träna de övningar just du behöver, för att utvecklas optimalt och slippa skador? Eller är du tränare/ ledare och vill få svar på frågorna? Personliga tränaren och fysexperten Andreas Öhgren vänder sig till aktiva och ledare inom alla idrotter. Han har stor kunskap och erfarenhet av funktionell och grenspecifik träning och tränar för närvarande en rad elitidrottare inom främst ishockey, golf och fotboll. 13 mars Torsby 200 kr Spänst och snabbhet En inspirerade dag för engagerade ledare inom barnoch ungdomsidrott. Dagen innehåller teoretiska genomgångar varvat med praktiska övningar i spänst och snabbhet. Tränare eller ledare i en idrottförening. 19 mars Karlstad 200 kr 24

25 Utforskarfrukostar SISU Idrottsutbildarna Riks arrangerar tre utforskarfrukostar under våren. I Värmland bjuder vi in föreningsledare och andra intresserade att ta del av föreläsningarna via videolänk. Vi bjuder på kaffe och fralla. 4 februari Perspektiv på demokrati med Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. 1 april Föreningen är död. Leve föreningen! Om strukturer och kulturer med Rebecka Prentell, ordförande för Sverok, Sveriges största ungdomsförbund. 10 juni - ämne ännu ej bestämt Håll utkik på vår hemsida för mer information. Dokumentation från tidigare utforskarfrukostar hittar du på 4 feb Karlstad Kostnadsfritt 1 april Karlstad Kostnadsfritt 10 juni Karlstad Kostnadsfritt 25

26 Så här gör du Anmälan För att anmäla dig till SISU Idrottsutbildarnas kurser, temakvällar och föreläsningar, gå in på eller mejla till oss. På hemsidan finns mer information om varje kurs. Kontaktperson E-post: Telefon: Sista anmälningsdatum framgår av inbjudan till respektive kurs. Subvention av kursavgift Vissa kurskostnader kan subventioneras med medel från Idrottslyftet/Idrotten vill. För att få subvention från Idrottslyftet måste föreningens Idrotten vill-skattning vara gjord. Vissa kursavgifter kan också finansieras med föreningens SISU-resurs. Kontakta din konsulent (se sid. 6 och 7) för mer information. Bekräftelse/Kallelse Mejlas ut till deltagarna vid anmälan. Lämnar du återbud senare än inom föreskriven tid, debiteras hela avgiften. 26 Kursavgift I informationen om varje utbildning på kurssidan framgår vad som ingår i avgiften. Oftast ingår kursmaterial, kaffe och måltider i enlighet med programmet. Kursavgiften faktureras deltagarna efter kursen.

27 Wow aktivitetsledare lärorikt utbildningshelg Styrelse Motivation kunskap tänkvärt organisationsledare kraft idéer intressant inspiration Superhelg energi erfarenhetsutbyte Stärkande nya vänner Glädje Ledarskap gemenskap utvecklande styrka skôj SISU-helgen oktober 2014 SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken att få träffa andra inspirerande och duktiga föreningsmänniskor och byta erfarenheter med har vi en rad intressanta utbildningar på programmet. Det unika med SISU-helgen är att vi erbjuder flera utbildningar, såsom Plattformen, GTU och Träningsläger för styrelsen parallellt och på så vis kan föreningen delta med både organisations- och aktivitetsledare. Under en och samma helg. Har du varit med tidigare vet du ju vilken energi den här helgen ger. Blir det första gången kan vi försäkra dig om att du har något att se fram emot och massor av idéer att ta med hem. Boka in datumet redan nu! Plats? Selma Spa+, Sunne Mer information kommer under våren på

28 SISU Idrottsutbildarna Värmland Box Karlstad telefon: fax: e-post: hemsida:

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens föreningslära är till för styrelsemedlemmar och ledare i organisationen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss våren 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett kostnadsfritt gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR

GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 1 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD ARBETSHÄFTE FÖR LEDARE OCH FÖRENINGAR 2 GYMNASTIKENS UPPFÖRANDEKOD Gymnastikförbundets Uppförandekod 1. Vi ger utövarna möjlighet att uppleva glädje

Läs mer

HÖSTENS UTBILDNINGAR 2010

HÖSTENS UTBILDNINGAR 2010 HÖSTENS UTBILDNINGAR 2010 VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS UTBILDNINGAR ANMÄL DIG DIREKT PÅ: www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm SEPTEMBER 14/9 IdrottOnline Hemsida Grundutbildningen för webbverktyget i IdrottOnline

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Presentation av projektet. Kick off på Dömle Herrgård 29-30 januari 2011

Presentation av projektet. Kick off på Dömle Herrgård 29-30 januari 2011 Presentation av projektet På uppdrag av specialdistriktsidrottsförbunden (SDF:en) i Värmland satsade Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna på en utbildning för ungdomar mellan 23-33 år som

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer