SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG"

Transkript

1 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015

2 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6 Idrottens föreningslära Fortsättning - Förening i rörelse...6 Idrottens föreningslära Fortsättning - Allt kommunicerar...6 Idrottens föreningslära Fortsättning - Offensivt styrelsearbete...6 Idrottens föreningslära Tema - Bokföring i föreningen...6 Idrottens föreningslära Tema - Marknadsföring/sponsring...6 Idrottens föreningslära Tema - Möteteknik...6 Idrottens föreningslära Tema - Valberedning...7 En riktig anti-dant förening...7 Föreläsningar Idrottens föreningslära Tema - Skatter...7 Att arbeta med ledarförsörjning...7 Värdefullt för idrottsföräldrar...7 ADMINISTRATION OCH IT Kurser IdrottOnline Klubb - Hemsida - Grund...8 IdrottOnline Klubb - Hemsida - Fortsättning...8 IdrottOnline Klubb - Administration - Grund...8 IdrottOnline Klubb - Administration - Fortsättning...8 Föreläsningar IdrottOnline Klubb - Gruppansvarig ledare/tränare...9 IdrottOnline Klubb - Kassör...9 TRÄNAR- OCH LEDARSKAP Kurser Grundtränarutbildning 1 (GTU 1)...10 Plattformen...11 Grundtränarutbildning 2 (GTU 2)...11 Pedagogik och metodik för tränare - konsten att lära ut din idrott...11 Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - Grund...11 Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - Fortsättning...11 Pedagogik och metodik för utbildare - konsten att lära ut...11 Att hantera idrottsföräldrar...11 Föreläsningar Värdefullt...12 Coachingsamtalet...12 EKONOMI/JURIDIK Kurser Idrottens föreningslära Tema - Bokföring i föreningen...13 Föreläsningar Idrottens föreningslära Tema - tskatter...13 KOST OCH NÄRINGSLÄRA Kurser Rätt kost för barn och ungdomar...14 Tränarutbildning idrottsnutrition...15 Idrottskök - teori och praktik...15 Föreläsningar Näringsriktig mat för dig som tränar mycket - ungdom elit...15 Ätstörningar inom idrotten...15 IDROTTSPSYKOLOGI OCH MENTAL TRÄNING Kurser Idrottspsykologi - Grund Integrerad mental träning Föreläsningar Mental träning - bättre självförtroende TRÄNINGSLÄRA Kurser Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - Grund...18 Fystränarutbildning - junior/senior...19 Knäkontroll Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - Fortsättning...19 Lekfull barnmassage...19 Massage för återhämtning - ungdom...19 Föreläsningar Den moderna synen på fysisk träning för barn och ungdom...19 IDROTTSSKADOR OCH REHAB Kurser Basal idrottsmedicin - Grund Knäkontroll Föreläsningar Vaccinera klubben mot doping Dopingkontrollen Doping och medicinska aspekter Doping - varför inte? Akut omhändertagande HLR med hjärtstartare/olycksfall och akut sjukdom...21 VISSTE DU ATT våra utbildningar är anpassningsbara utifrån era behov. Prata med din idrottskonsulent för mer information. Omslagsfoto: Andreas Winblad, Skåneidrotten 2 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

3 Vi utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten, och verkar för att stimulera människors lärande. Kärnan i vårt arbete är alltid samtalet och mötet mellan människor, vi tror på att lära både av andra och av varandra, och att det är en nyckel till framgångsrik utveckling och idrott. Kännetecknande för alla lärandeprocesser är att kraften, motivationen och kunskapen kommer inifrån. Vi vill att alla ska ha roligt och må bra under sin tid inom idrotten. Våra medarbetare är engagerade, på alla nivåer inom idrottsrörelsen vilket ger oss unik kunskap och erfarenhet. Vi vet vad som är på gång och vad som kan ge extra kraft till förändring. Vi är den resurs och stöd som krävs för att ni ska komma igång med ert utvecklingsarbete. Vi är till för alla föreningar och förbund i Skåne och finns över hela landet. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss och utbildning på hemmaplan ger möjlighet för alla att delta. Vi möter dagligen ledare, aktiva, tränare, idrottsföräldrar och funktionärer över hela landet, och skapar mötesplatser där vi tillsammans kan mötas och utvecklas. Detta gör att vi känner till helheten och vardagen inom idrotten. Om du och din förening inte har kontakt med oss sedan tidigare så är det bara att ta kontakt med oss. Vi har ett inledande möte som är helt förutsättningslöst, kostnadsfritt och mötet sker helt på dina och föreningens villkor. Vi går tillsammans igenom var föreningen står idag och var ni skulle vilja befinna er i framtiden. Vi ser över hur vi ska fortsätta vårt samarbete för att skapa bästa möjliga föreningsutveckling. Vi kan hjälpa er med utbildningar för föreningens olika målgrupper som till exempel styrelse, ledare, aktiva och föräldrar. Fyra enkla steg att utveckla verksamheten Föreningsbesök En av SISU Idrottsutbildarna Skånes idrottskonsulenter besöker föreningen. Återkoppling Vi kommer överens om framtida insatser och sätter upp framtida mål. Utveckling Utveckling sker internt på föreningens hemmaplan eller i externa utvecklingsmiljöer. Uppföljning Vi ser över vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas. 3

4 VERKSAMHETSFORMER SISU Idrottsutbildarna får statligt stöd för att bedriva utbildningsarbete. Detta för att svara upp mot idrottens behov, främst förenings- och förbundsutveckling. I allt större utsträckning erbjuder vi även utbildning i flexibla former efter föreningens eller förbundets behov. SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund med studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet i sex olika verksamhetsformer. Verksamhetsformerna bygger till stora delar på folkbildningens metoder och verktyg. Föreningar som samverkar med SISU Idrottsutbildarna Skåne ges möjlighet till en viss kostnadstäckning för den verksamhet som rapporteras in. Målgruppen ledare är fortsatt prioriterad för oss. De olika verksamhetsformerna beskrivs i texten som följer. Kontakta er idrottskonsulent för mer information om hur samverkan mellan föreningen och SISU kan se ut: En lärgrupp kan på många sätt jämföras med studiecirkeln. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ tas och planering görs gemensamt i varje grupp. Lärande sker i planerade studier över tid utifrån ett lärande material vilket alla deltagare har tillgång till. Detta sker i lokaler anpassade för lärgruppens arbete. Lärgrupper vänder sig till deltagare från 13 år och uppåt. Någon övre åldersgräns finns inte, utan varje grupp anpassar sig efter deltagarna. SISU tillhandahåller gränsöverskridande utbildningar och kurser som kan beställas av föreningar och förbund eller initieras av SISU. Vår kursverksamhet syftar till att utveckla, stärka ledare och aktiva inom idrotten men också föreningar och förbund som organisationer. Kurser kan också bedrivas i föreningens regi i samverkan med SISU, och då ofta i syfte att ta en licens eller få ett intyg, exempelvis Grönt kort eller Förarintyg. SISU erbjuder inspirations- och temaföreläsningar utifrån föreningens och/ eller förbundets behov och önskemål. Föreläsningar kan även genomföras internt i föreningen i samarbete med er lokala utvecklingskonsulent. SISU genomför också regionala föreläsningar. LÄRGRUPP KURS FÖRELÄSNING PROCESS- ARBETE BARN- KULTUR Verksamhetsformen processarbete syftar till att utgöra en resurs för att stärka föreningens organisation, struktur och utveckling av styrdokument. Arbetet är främst riktat till organisationsledare. Arbetet leds av extern ledare från SISU på föreningens hemmaplan. Barnkultur lärande för och med barn - är en nygammal verksamhetsform hos SISU. Den vänder sig till barn i åldrarna 7-12 år. Det ställs inte samma krav på målinriktade och metodiska studier som för ungdomar och vuxna. Verksamheten ska utgå från barnens behov och intressen och präglas av öppenhet och demokratiska arbetsformer där alla barn är aktiva. KULTUR- PROGRAM Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik. Programmen har en sådan utformning i tid och rum att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. 4 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

5 Föreningsutveckling UTBILD- NINGSTIPS Idrottens föreningslära - Grund Vi betonar vikten av att varje förening behöver vara grundad i sin verksamhetsidé och värdegrund. För att lyckas omsätta detta i praktisk handling ger vi tips på saker varje offensiv förening behöver tänka på och göra för att ständigt vara i rörelse. Vi bearbetar områden som den demokratiska uppbyggnaden inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter. Efter avslutad Idrottens föreningslära Grund hoppas vi att du känner dig inspirerad att fortsätta arbetet på hemmaplan, i din förening. Mål och syfte Deltagaren ska informeras och introduceras i vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening. Målgrupp Medlemmar, förtroendevalda och anställda i förening och förbund som organiserar och skapar förutsättningarna för själva idrottsaktiviteten. Innehåll - Den demokratiska uppbyggnaden - Stadgar i en förening - Årsmötet - Valberedning - Verksamhetsplanering Omfattning 3 utbildningstimmar. Efter att ha haft genomgång av kursinnehållet har man fått en bra grund så att man kan fortsätta arbeta med nästa steg i vår utbildningsstege kring föreningslära. Där finns det valbara alternativ som man kan välja att gå enstaka eller alla delar i! Läs mer på sidan 5. LÄSTIPS Idrottens föreningslära Grund Idrottens föreningslära Fortsättning - boxen Engagerad

6 FÖRENINGSUTVECKLING KURSER Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening Sverige är unikt på många sätt och så även svenskt föreningsliv. Det står sig fortsatt starkt men påverkas hela tiden av en allt mer kommersialiserad omvärld. För att verksamheten i en demokratisk förening ska kunna överleva, leva och utvecklas, krävs att helst alla medlemmar har grundläggande föreningskunskaper. Men framför allt måste de som är satta i förtroende att sköta föreningen, det vill säga föreningsstyrelsen, klara av att göra det. - Samverkansformer - Medlemsavtal - Styrelsens roll och ansvar - Årsmötet Idrottens föreningslära Fortsättning - Förening i rörelse Alla föreningar, förbund, klubbar, sällskap och organisationer har en gemensam nämnare och det är kärnan. För sin fortsatta existens krävs att man hela tiden jobbar med sin kärna och frågar sig: - Varför och för vem finns vi till? - Vad är det som berättigar vår existens? - Vad vill vi vara? Organisations- och/eller föreningsutveckling sker genom att man bearbetar begrepp som verksamhetsidé, inriktning, värdegrund, mål och visioner, strategier och handlingsplaner. Precis det tar vi upp i denna utbildning. Idrottens föreningslära Fortsättning - Allt kommunicerar Att jobba med sin kommunikation kräver att man aktivt jobbar med sitt varumärke d.v.s. sin identitet, profil och image. Allt kommunicerar handlar om vad du och föreningen behöver vara medvetna om när ni vill kommunicera och marknadsföra er verksamhet, detta gäller såväl internt som externt. Vi utgår från det enkla faktum att allt vi gör kommunicerar med omgivningen. - Kommunikation - Marknadsföring - Varumärke, identitet och profilering KURSER Idrottens föreningslära Fortsättning - Offensivt styrelsearbete Idrottsföreningar står idag inför många utmaningar både på och vid sidan av idrottsarenorna. En av de största utmaningar som många föreningar har är att förutsättningarna för det ideella engagemanget har förändrats ganska mycket med åren. I denna utbildning lyfter vi fram saker som är viktiga att ha i åtanke, och att förhålla sig till, för ett engagerat och offensivt styrelsearbete. Uppdraget som styrelsen har fått av årsmötet är inte bara att förvalta utan även att utveckla, och balansgången här är också något vi tittar på. Att skapa en kultur som får fler att våga ta plats är en annan stor utmaning att hantera för föreningarna nu och i framtiden. Idrottens föreningslära Tema - Bokföring i föreningen Läs mer på sidan 13. Idrottens föreningslära Tema - Marknadsföring/sponsring Ämnet blir alltmer aktuellt och är efterfrågat av föreningarna. Här vill vi belysa och ge en förståelse för sambandet mellan, och innehållet i, marknadsföring och sponsring, för att på så sätt öka föreningens profilering och intäkter. - Organisationens strategi och arbetssätt i marknadsföring. - Värdegrundens betydelse för marknadsföring. - Intern och extern marknadsföring. - Sponsring historik och nuläge. - Hur söker och behåller man sponsorer? - Varför sponsrar företagen? Idrottens föreningslära Tema - Mötesteknik Rätt beslut vid rätt tidpunkt, det är avgörande faktorer för alla organisationer, stora som små. Att välja mötesform och arbetssätt, beroende på vilka syften mötet har är andra relevanta faktorer. Utbildningen tar upp möteskaraktär, förberedelser och dokumentation, agenda, beslutsuppföljning och olika termer. VISSTE DU ATT våra utbildningar är anpassningsbara utifrån era behov. Prata med din idrottskonsulent för mer information. 6 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

7 KURSER FÖRELÄSNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Idrottens föreningslära Tema - Valberedning Det kanske viktigaste redskapet för medlemmarnas möjlighet att påverka organisationens utveckling. Utbildningen ska ge insikt i och grundläggande kunskaper om hur valberedningen arbetar. Bland annat tas organisationens struktur upp samt checklista för valberedning och årsmötet. En riktig anti-dant förening Idrotten är Sveriges klart största folkrörelse och involverar nästan alla barn och ungdomar i någon period av deras liv. Den perioden kan vara lång eller kort, men den gör att idrotten med alla sina förebilder i form av ledare och aktiva, har ett alldeles speciellt ansvar. En förenings synsätt, och hur man hanterar och agerar i drogfrågorna kan komma att bli avgörande för dessa barn och ungdomars syn på droger (doping, alkohol, narkotika och tobak) i framtiden. Omfattning: minst 3 utbildningstimmar. Idrottens föreningslära Tema - Skatter Läs mer på sidan 13. Att arbeta med ledarförsörjning Att försörja en förening med ledare på alla nivåer är en förutsättning för dess fortlevnad, många vittnar idag om svårigheten att hitta ideella ledare. Det ideella ledarskapet i den svenska idrottsrörelsen har länge varit störst i Europa. Vi vill därför inspirera, väcka tankar och idéer i hur man kan jobba med kontinuerlig och varaktig ledarförsörjning i en förening. Visa på dess styrkor och svagheter och hur man ska utveckla kraften. Ni får råd och tips om hur ni kan agera i framtiden, vilka möjligheter och arbetsätt som står till buds. Värdefullt för idrottsföräldrar Skall den svenska idrottsrörelsens vision om att ha världens bästa idrott på alla nivåer bli verklighet behöver vi också världens bästa idrottsföräldrar. Idrottsföräldrar är beundransvärda, och deras insatser är ovärderliga för det svenska föreningslivet. De är oumbärliga för idrottsledaren, med stöd och feedback kan de få barnen och laget att höja sin prestationsnivå. Utbildningen syftar till att inspirera och skapa medvetenhet runt rollen som idrottsförälder. Omfattning: 2 utbildningstimmar. SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning. 7

8 Förnamn Efternamn, Förening Administration och IT KURSER IdrottOnline Klubb Hemsida Grund Introduktion, information och inspiration kring IdrottOnline. Förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna på en hemsida i IdrottOnline. - IdrottOnline-systemet - Personuppgifter - Behörigheter - Grundinställningar - förstasidan - Skapa webbsida - Skapa nyhet - Infoga bild och länk - Kalender IdrottOnline Klubb Hemsida Fortsättning Deltagarna ska få kunskap om hur man hanterar en hemsida i IdrottOnline. - Senaste nytt i IdrottOnline - Design - Domänhantering - Bildhantering - Infoga film - Annonser, Svenska spel och SVEA - Nyhetsbrev - Kalender - inbjudan - Arbetsrum - Olika sidmallar - Mötesplatsen IdrottOnlines forum KURSER IdrottOnline Klubb Administration Grund Introduktion, information och inspiration kring medlemsregistret i IdrottOnline. Förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna i medlemsregistret. - IdrottOnline-systemet - Min sida - Föreningsinfo-fliken - Medlemsregistret - Lägga till nya medlemmar - Söka och hantera medlemmar - Roller - Grupper - Kontakter - Föreningsrapporten - Statistik - LOK-stöd IdrottOnline Klubb Administration Fortsättning Ge fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister och övriga administrativa moduler i IdrottOnline LOK-stöd, Idrottslyft, Utbildningsmodul. - Avgifter skapa och hantera - LOK-stöd med närvaroregistrering - Idrottslyftmodulen - Utbildningsmodulen - Gruppadmin VISSTE DU ATT våra utbildningar är anpassningsbara utifrån era behov. Prata med din idrottskonsulent för mer information. 8 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

9 FÖRELÄSNINGAR IdrottOnline Klubb Gruppansvarig ledare/tränare För ledare, tränare och grupp/lagansvariga kunskaper om hur man på ett enkelt sätt kan administrera och kommunicera med sina grupper inklusive närvaroregistrering. Inga förkunskaper krävs. -IdrottOnline-systemet -Min sida -Grupp - Administration - Kommunikation -Närvaroregistrering LOK-stöd IdrottOnline Klubb Kassör Berör kassörsspecifika funktioner i IdrottOnline, exempelvis medlemshantering och avgifter. Utbildningen är lämpad för ekonomiansvariga inom föreningen som hanterar Idrott- Online. Kan med fördel samköras med flera föreningar. Ingen förkunskap krävs. - Medlemsregister lägga och ta bort personer - Avgifter skapa och hantera - LOK-stöd - ansökan - Idrottslyft - ansökan SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning. DU VET VÄL ATT samtliga ansökningar till Idrottslyftet görs via föreningens IdrottOnline sida. I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. Idrottslyftet är en satsning på svensk barn- och ungdomsidrott där regeringen har årligen avsatt 500 miljoner kronor. Inriktningen är att rekrytera och behålla fler medlemmar (barn och ungdomar) i idrottsföreningarna och Idrottslyftsmedlen kanaliseras på olika sätt. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till specialidrottsförbund (t.ex. Svenska Fotbollsförbundet), distriktsidrottsförbund och/eller SISU-distrikt. Samtliga ansökningar görs via föreningens IdrottOnline sida. SKÅNEIDROTTEN via Skånes Idrottsförbund Rekrytera Anläggningsstöd Skolsamverkan Samverkan med andra föreningar/organisationer Öka tillgängligheten till anläggning och idrottsmiljöer SKÅNEIDROTTEN via SISU Idrottsutbildarna Idrotten Vill Föreningsanalys SPECIALIDROTTSFÖRBUND Behålla Kontakta ditt SF för mer info I IdrottOnline får din förening en tydlig samlad bild av föreningens alla ansökningar. Vi hjälper gärna till, från ansökan till utvärdering. Kontakta gärna vår IdrottOnline-support eller din idrottskonsulent (se kontaktuppgifter under personal). 9

10 Tränar- och ledarskap UTBILD- NINGSTIPS Grundtränarutbildning 1 (GTU 1) Från Plattformen bygger vi vidare med idrottens Grundtränarutbildning 1 som ska ge fördjupad kunskap inom respektive ämnesområde. Den ska också ge tillräcklig kompetens för att söka till vidareutbildningar. Mål och syfte På nivå 1 ges deltagarna ökade kunskaper i ungdomars utveckling och behov i åldersspannet 11 till 15 år, samt hur olika typer av ledarskap påverkar inlärning och kan stimulera till fortsatt idrottsutövning. Fokus ligger också på hur ett brett och varierat träningsinnehåll, anpassat till individens psykiska och fysiska mognad, på ett positivt sätt bidrar till personlig och idrottslig utveckling för ungdomar i ett längre tidsperspektiv. Innehåll Utbildningen består av två block, tränarskap och träningslära,utan grenspecifika inslag (som genomförs separat i respektive SF:s regi). Teori varvas med praktiska övningar. I aktuellt åldersspann råder stora variationer i såväl fysisk som psykisk mognad mellan personer i samma ålder, och det är en primär utgångspunkt i innehållet som behandlar: Vem är talang Psykosocial utveckling Bra träningsmiljöer Coaching i praktiken Mental träning Kroppens utveckling Må bra, prestera bra Träningsplanering Fysisk träning Målgrupp Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina tränarkunskaper genom ökad vetskap om ungdomars fysiska och psykiska utveckling i 11 till 15 års ålder. Ditt mål är att på egen hand leda barn och ungdomar inom en idrottsförening. Omfattning 15 utbildningstimmar som kan genomföras som kvällseller en intensiv helgutbildning. Behörighet/förkunskaper Det är bra att ha viss förkunskap när du påbörjar denna utbildning, till exempel Plattformen barn och ungdom samt några års erfarenhet som tränare. LÄSTIPS Optimera ditt tränarskap Träna med kroppen Vett och etikett för idrottsföräldrar Talangutveckling 10 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

11 KURSER KURSER TRÄNAR- OCH LEDARSKAP Plattformen Det här är idrottens egen utbildning i den ädla konsten att vara ledare för barn och ungdomar. Den är utformad för att passa lika bra i vilken idrott eller i vilket distrikt den än genomförs. I Plattformen lär du dig grunderna för hur du blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Du utvecklar dina ledaregenskaper och knyter nya och spännande kontakter med andra ledare inom diverse idrotter. Vi lyfter frågor som barn och ungdomars utveckling, barnet/ ungdomen i centrum, pedagogik, ledarskap, allt med fokus på lekens betydelse och metodik. Omfattning: 18 utbildningstimmar. Grundtränarutbildning 1 (GTU 1) Läs mer på sidan 10. Grundtränarutbildning 2 (GTU 2) SISU Idrottsutbildarna har som målsättning att det ska finnas en heltäckande god tränarutbildning. Grundtränarutbildning 2 är fortsättningen på Plattformen och GTU 1. Den fokuserar främst på ledarskap, och fördjupad träningslära kopplat till den viktiga teknikträningen. Det ger ett mervärde både för dig och din förening. - Fördjupad teori kring träningslära - Lyftteknik kring styrketräning - Pulsen som verktyg i träning - Ledarskap och kommunikation - Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner under hela utbildningen. Behörighet/förkunskaper: Du ska ha gått GTU 1 eller motsvarande SF-specifika utbildning samt ha några års erfarenhet som tränare. Omfattning: 25 utbildningstimmar. Pedagogik och metodik för utbildare - konsten att lära ut Vill du öka dina kunskaper och färdigheter inom området pedagogik och metodik för att bli tydligare och bättre på att lära ut under dina föreläsningar eller utbildningar? Då är detta utbildningen för dig som är idrottsföreläsare/utbildare inom idrotten på alla nivåer. Utbildningen ger även grundläggande didaktiska metoder för att kunna förmedla ett budskap och att genomföra en utbildningsövning. Detta sker via förmedlande av teoretiska modeller och praktiska övningar. Omfattning: 6 utbildningstimmar. Att hantera idrottsföräldrar Specialcoachning från sidlinjen, kränkta domare, trakasserade motspelare, cafévärdar, oumbärlig körhjälp, välbehövliga sponsorer Hur ser föräldraengagemanget ut i din förening? Idrottsföräldrars agerande skapar såväl energi och glädje, som irritation och konflikt i föreningen. Utbildningen fokuserar på hur föreningen eller den enskilde ledaren, kan bygga upp eller bibehålla ett gott samarbete med föräldrarna, då idrottsföräldrars positiva engagemang och stöd är ovärderliga för föreningen, ledaren och det idrottande barnet. SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning. Pedagogik och metodik för tränare - konsten att lära ut din idrott Vill du öka dina kunskaper och färdigheter inom området pedagogik och metodik för att tydligare kunna lära ut din idrott till de individer du tränar? Då är detta utbildningen för dig som är idrottstränare/coach på alla nivåer. Utbildningen ger aktivitetsledare grundläggande pedagogik för att kunna förmedla ett budskap samt grundläggande metoder till att kommunicera en övning. Men även teoretiska modeller kring pedagogik och metodik samt praktiska metodövningar. Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Grund Läs mer på sidan 18. Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Fortsättning Läs mer på sidan

12 TRÄNAR- OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR Värdefullt En utbildning i etik och moral sett utifrån ett barnperspektiv samt vilken roll man har som vuxen. - Är barnen delaktiga? - Sker idrotten på barnens villkor? - Hur ser verkligheten ut i er förening? - Hur ser det ut i er förening i förhållandet mellan det idrottsliga och det sociala? Utbildningen innehåller valda delar ur FN:s barnkonvention. Dessutom ingår praktiska övningar där man måste ta ställning i olika dilemman som man kan ställas inför som ledare eller förälder inom idrotten. Vi utbildar och utvecklar idrotten Coachingsamtalet Det utvecklande samtalet kan vara invecklat. Coachingsamtalet riktar sig till ledare, tränare och instruktörer som vill förkovra sig i ämnet. Utgångspunkten är samtalet för personlig utveckling, med att sätta mål att hitta drivkrafter hos en aktiv. Ett samtal som kan leda till bättre idrottsprestationer. Många gånger har individen egenskaper och resurser för att hitta bra lösningar. En av uppgifterna i vårt koncept är därför hjälp till självhjälp. VISSTE DU ATT våra utbildningar är anpassningsbara utifrån era behov. Prata med din idrottskonsulent för mer information. 12 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

13 Ekonomi/juridik KURSER Idrottens föreningslära Tema - Bokföring i föreningen Det här är en praktisk utbildning med övningar i bokföring, bokslut och konteringsövningar. Utbildningen inleds med grundläggande teori i bokföring. Bokföringen skall ge information om hur föreningens ekonomi förändras utifrån den verksamhet som bedrivs och styrelsens skötsel av föreningen och dess pengar. Bokföringens grunder Kontoplan hur man väljer konton Kontoavstämning Bokslut Sidoordnad redovisning, kassabok, inköps- och försäljningsrutiner - Budgetering FÖRELÄSNINGAR Idrottens föreningslära Tema - Skatter Inom skatteområdet tar vi bland annat upp det som du som föreningsledare och styrelseledamot bör känna till om idrott och skatter. Vi visar hur du hittar information om skatter och idrott på Skatteverkets webbplats. Vad är skattepliktigt och hur ska ersättningar redovisas? Vilka avdrag har man rätt till? Vad gäller för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag och hur ska dessa redovisas i bokföringen och till Skatteverket? Vad ska redovisas i deklarationen, när och hur gör man? Omfattning: 1-2 utbildningstimmar. SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning. LÄSTIPS Kassör och revisor i föreningen Idrottens ekonomihandbok Fler boktips på 13

14 Kost och näringslära UTBILD- NINGSTIPS Rätt kost för barn och ungdomar Hälsa och prestation går hand i hand och kosten har stor betydelse för hälsan. Med teori och praktiska övningar går vi igenom grundläggande näringslära. Vi går igenom vilken typ av mat som passar innan och efter träning och hur en effektiv måltidsplanering ser ut, med tips på bra frukost och mellanmål. Dessutom tar vi hål på en del myter om mat. Mål och syfte Målet med utbildningen är att öka kunskapen gällande kostens betydelse för hälsan och hur prestationsförmågan, i vardagen och vid fysisk aktivitet, kan påverkas med en bra måltidsordning och förnuftiga livsmedelsval. Innehåll - Energi och energiinnehåll. Vi går igenom och reder ut begreppen - Näringsämnen vilka är de och i vilka livsmedel finns de? - Måltidsplanering för ökad prestation - Frukost varför är den så viktig? - Mellanmål tips och exempel på bra mellanmål - Tallriksmodellen för en idrottare - Vi tittar på näringsriktig mat kontra skräpmat och godis Målgrupp Utbildningen är riktad till barn och ungdomar som tränar några gånger i veckan med få förkunskaper inom kostområdet. Även tränare, ledare och föräldrar till denna målgrupp är välkomna. Omfattning 3 utbildningstimmar. LÄSTIPS Nutrient timing Idrottsnutrition Idrottarnas Ortorexi kostbok Bra mat för unga idrottare 14 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

15 KURSER Tränarutbildning idrottsnutrition Den effekt och betydelse ett rätt utformat kost- och vätskeintag kan ha för den aktive kan vara avgörande för både prestation och hälsa. Innehållet i utbildningen ska ge dig som tränare bättre förutsättningar att ge kloka rekommendationer, samt upptäcka behovet av särskilt nutritionsstöd för enskilda idrottare eller hela lag. Omfattning: 3-6 utbildningstimmar beroende på praktiska inslag i idrottskök. Följ oss på Facebook Idrottskök - teori och praktik En unik möjlighet att få både praktisk och teoretisk kunskap. En dietist informerar och utvecklar begreppen kring kostens betydelse för hälsa och prestation. I idrottsköket får du lära dig vad du bör tänka på när du gör dina matval i relation till din träning, match eller resa. Genom ett aktivt deltagande fördjupas era kunskaper på ett annorlunda och spännande sätt. Vi tittar på de olika födoämnena och dess betydelse för din kropp och din prestation. FÖRELÄSNINGAR Näringsriktig mat för dig som tränar mycket - ungdom elit För att nå framgång som idrottare, gäller det att ha marginalerna på sin sida. Förutom talang, mental styrka och motivation måste fokus riktas mot två primära faktorer; optimalt intag av energi- och näringsämnen samt effektiv träning. Maximal träningseffekt skapas då intaget av energi- och näringsämnen står i proportion till idrottarens behov. Ätstörningar inom idrotten Inom en del idrotter innebär ätstörningar ett betydande problem. Att i ett tidigt skede observera de som är i riskzonen och förmedla rätta kontakter kan spela en avgörande roll och underlätta när någon drabbas. Viktigt att tänka på är hur betydelsefull omgivningens inverkan är och likaså möjligheten att både påverka och förebygga. De signaler och attityder som förmedlas via tränare, sjukgymnaster, läkare och massmedia kan vara avgörande för den aktive. Vi vill erbjuda dig som tränare och ledare utbildning för att öka medvetenheten om betydelsen av språkbruk och attityder gällande matvanor, kropp och vikt kring den aktive. Vi vill också ge er verktyg för att hantera eventuella situationer samt skapa fungerande kontaktnät på alla nivåer, så att ingen tveksamhet råder kring hur man går till väga vid en misstänkt ätstörning. SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning. FACEBOOK.COM/SKANEIDROTTEN Ta del av våra aktuella utbildningar Följ våra idrottskonsulter i deras dagliga arbete Uppdaterad info om stöd och bidrag. Aktuella anmälnings- och redovisningstider 15

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2015 INNEHÅLL Idrotten gillar utbildning... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Projektmöjligheter... 6 Kontakta oss... 8 Utbildning på

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2013 SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG INNEHÅLL Idrotten vill utbilda... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Utvecklingsmöjligheter projekt i Småland... 6 Kontakta oss...

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss våren 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens föreningslära är till för styrelsemedlemmar och ledare i organisationen

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett kostnadsfritt gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill. en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer