GTU 1. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GTU 1. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning"

Transkript

1 GTU 1 Utbildarhandledning 1

2 GTU 1 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen, det vill säga att genomföra en grundläggande utbildning för tränare över hela landet med samma innehåll, material och timplan. Detta dokument innehåller tre separata delar: GTU:s styrdokument Styrdokumentet är det dokument som dikterar villkoren för vårt gemensamma uppdrag gentemot idrottsrörelsen när det gäller GTU. Här hittar du bland annat bakgrund, mål och syfte med GTU samt vissa styrorder. GTU utbildningsmål Här hittar du Grundtränarutbildningens övergripande mål och utbildningsmålen för respektive avsnitt. Här finns även hänvisningar till kursmaterialet samt andra lästips som du kan ha nytta av. Utbildarguide I utbildarguiden finns ett förslag på upplägg av GTU1. Du får ett förslag på hur mycket tid som kan vara lämpligt att disponera till varje delmoment. Självklart finns möjligheten för dig och dina utbildarkollegor att tillsammans utifrån detta förslag forma utbildningen, pedagogiskt och metodiskt, efter lokala förutsättningar så att det passar dig som utbildare och målgrupperna på bästa sätt. Lycka till i din roll som utbildare i GTU! 2

3 GTU 1 styrdokument Bakgrund Vid Riksidrottsmötet i maj 2007 beslutades att Riksidrottsförbundet skulle uppdra åt SISU Idrottsutbildarna att ta fram en gränsöverskridande, grundläggande, tränarutbildning. Utbildningen har arbetats fram av SISU Idrottsutbildarna med hjälp av ett antal specialidrottsförbund (SF). Detta resulterade i en utbildning som nu bär namnet GTU (Grundtränarutbildning), som är en fortsättning och påbyggnad till Plattformen. Introduktion GTU är en gränsöverskridande utbildning som SISU Idrottsutbildarna introducerar under hösten 2009 på uppdrag av specialidrottsförbunden (SF). Grundtränarutbildningen kommer att erbjudas i samtliga SISU-distrikt. Formen kan variera från kvällsutbildning till en helgutbildning men basinnehållet är detsamma över hela landet. Den generella delen av GTU, som SISU Idrottsutbildarna ansvarar för kommer att omfatta tre nivåer inlärning, utveckling och prestation. Utbildningen inriktas på ämnesområdena tränarskap och träningslära. Deltagaren genomför också tränarpraktik och självstudier/hemuppgifter på hemmaplan. SF som kommer att samverka med SISU Idrottsutbildarna kring utbildningen behöver lägga in GTU i sin utbildningsstruktur. SF kan, som tillägg till Grundtränarutbildningen, komplettera med en idrottsspecifik del som resp. SF ansvarar för. Syfte Syftet är att erbjuda en grundläggande och gränsöverskridande tränarutbildning för specialförbunden. Mål GTU ska vara känd för sin höga kvalitet hos samtliga 69 SF. Bland de SF som kommer att samverka med SISU Idrottsutbildarna kring utbildningen ska GTU även vara känd och erkänd bland dess SDF och föreningar senast våren GTU ska erbjudas i samtliga SISU-distrikt vid minst ett tillfälle per termin. 3

4 Formalia» Behörighet GTU: Nivå 1: Plattformen, alternativ SF-utbildning, samt aktivt tränarskap Nivå 2: GTU, nivå 1, samt aktivt tränarskap Nivå 3: GTU, nivå 2, samt aktivt tränarskap» Ekonomi, nivå 1 en rekommenderad max deltagaravgift på kronor, kostnaden för den enskilde deltagaren kan variera beroende på olika stöd/bidrag» Intyg gemensamt intyg ska användas och tilldelas deltagarna efter deltagande i alla delmomenten i tränarskap resp. träningslära. Intygen hittar du i IdrottOnline- utbildningsmodulen» Målgrupp tränare för barn, ungdom och vuxna» Reglering SISU-riks och avdelningen för Uppdrag & utbildning ansvarar för reglering av GTU:s styrdokument» SF-återkoppling SF ska få återkoppling på vilka tränare från respektive specialidrott som genomgått en GTU. Detta sker genom att respektive SISU-distrikt registrerar samtliga deltagare i Förbundet online enligt särskild anvisning» Utbildare GTU:s utbildare ska godkännas av respektive SISU-distrikt» Utbildningsmaterial - Nivå 1: Talangutveckling; motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, Idrottsledare för barn och ungdom Träna med kroppen (DVD + häfte) Deltagarhäfte (OH-material) - Nivå 2-3: Idrottens träningslära och Praktisk idrottspsykologi Talangutveckling, motiverande och målinriktad för barn och ungdom, Deltagarhäfte (OH-material)» Utvärdering en gemensam webbaserad enkät används för utvärdering av GTU:n. Enkäten ska mejlas till deltagarna i direkt anslutning till utbildningen. Respektive SISUdistrikt ansvarar för detta. Länken till enkäten hittar du på internt under rubriken utvärdering. 4

5 Utbildningsmål och innehåll Nivå 1: 15 klocktimmar Övergripande mål På GTU1, skall deltagarna ges möjlighet att få ökade kunskaper i träningslära och tränarskap om - ungdomars utveckling och behov, i ålderfasen ca. 11 till 15 år - hur bra idrottsmiljöer med ett positivt inlärningsklimat stimulerar och motiverar ungdomar till fortsatt idrottsutövning - hur ett allsidigt och varierat träningsinnehåll, anpassat till individens psykiska och fysiska mognad, bidrar positivt till ungdomars idrottsliga och personliga utveckling i ett livslångt perspektiv. Kursinnehåll:» Inledning, ca. 1-1½ timme Presentation av gränsöverskridande tränarutbildningar Svensk idrott och talangbegreppet» Träningslära, 6½-7 timmar Kroppens utveckling Må och prestera bra Träningsplanering Fysisk träning Hemuppgifter Praktikpass» Tränarskap, 7-7½ timmar Psykosocial utveckling, bra träningsmiljöer Coaching i praktiken Mental träning Observation av träning Hemuppgifter 5

6 Mål och tips inom varje delmoment Inledning, ca 1-1½ timme Presentation av gränsöverskridande tränarutbildningar Svensk idrott och talangbegreppet För avsnittet presentation av gränsöverskridande tränar- utbildningar är målet att deltagarna ska» få en översiktlig information om de gränsöverskridande tränar- utbildningarna som SISU Idrottsutbildarna anordnar» få kännedom om grundtränarutbildningens struktur och vilka förkunskaper som krävs för att få behörighet till resp. nivå För avsnittet svensk idrott och talangbegreppet är målet att deltagarna ska» ha kännedom om vad svensk idrott står för när det gäller barn- och ungdomsidrott» nå insikt i vad forskningen säger om vilka faktorer som påverkar talangutveckling» delge/diskutera egna erfarenheter och upplevelser om vad är talang i min förening/i min idrott Läsanvisningar svensk idrott och talangbegreppet: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid. 7 26) Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid , ) Övriga lästips: Världens bästa coach för barn- och ungdoms idrott, SISU Idrottsböcker, 2009 Skapa världens bästa idrott, RF:s hemsida, länk: Idrotten vill - Riksidrottsförbundet, 2005 RF:s hemsida, dokumentsamling (pdf-fil), länk: Träningslära, ca 6 ½-7 timmar 6 Kroppens utveckling Må och prestera bra Träningsplanering Fysisk träning Hemuppgifter Praktikpass

7 För avsnittet kroppens utveckling är målet att deltagarna ska» nå baskunskaper gällande ungdomars tillväxt och pubertetsutveckling, förstå skillnaden mellan biologisk och kronologisk ålder för att kunna anpassa träningen till resp. ungdoms fysiska och psykiska mognad» få grundläggande kunskap i fysiologi» kunna bedöma vilka fysiska egenskaper som är särskilt viktiga i min egen idrott Läsanvisningar, kroppens utveckling: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid ) Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid ) Funktionell grundträning, MAQ, DVD + Bildserie, SISU Idrottsböcker, 2007 Övriga lästips: Fysisk träning för ungdom, SISU Idrottsböcker, 2003 Aerob och anaerob träning, SISU Idrottsböcker, 2004 Styrketräning, SISU Idrottsböcker, 2008 Handikapplära Svenska Handikappförbundet, 2009 SHIF:s hemsida, (pdf-fil), länk: För avsnittet må och prestera bra är målet att deltagarna ska» få baskunskaper om hur man planerar och genomför ett träningspass på rätt sätt för att undvika skador» få baskunskaper i hur man kan ge första hjälpen vid enklare idrottsskador kunna ge enkla råd för kost och vätskeintag för att må och prestera bra» nå en medvetenhet om hur antidopingarbete kan göras i föreningen Läsanvisningar, må och prestera bra: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid , 74-90) Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid , ) Övriga lästips: Idrottsskador - förebygga behandla rehabilitera, SISU Idrottsböcker, 2004 Idrottarnas kostbok, SISU Idrottsböcker, 2009 Idrottsnutrition, SISU Idrottsböcker, 2009 Kostpolicy, sept. 2009, RF:s hemsida, Vaccinera klubben mot doping, RF:s hemsida, 7

8 För avsnittet träningsplanering är målet att deltagarna ska» nå grundläggande kunskap i hur man prioriterar träningen av fysiska färdigheter i olika utvecklingsåldrar (utvecklingstrappan)» nå grundläggande kunskaper i vikten av en långsiktig individanpassad träningsplanering och ökning av träningsbelastningen» nå grundläggande kunskaper gällande sambandet mellan träningsbelastning och återhämtning och hur det påverkar träningseffekten» nå baskunskaper i hur man kan göra en översiktlig säsongsplanering av sin idrott (jmf med resp. idrotts kravanalys)» förstå principerna samt planera och genomföra ett enskilt träningspass Läsanvisningar, träningsplanering: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid , ) Övriga lästips: Idrottens träningslära, SISU Idrottsböcker, 1997 För avsnittet fysisk träning är målet att deltagarna ska» nå baskunskaper i hur ett allsidigt och varierat träningsinnehåll bidrar positivt till ungdomars idrottsliga och personliga utveckling i ett livslångt perspektiv» nå insikt i lämpliga träningsmodeller för de fysiska grundegenskaperna» nå insikt i och förstå hur olika typer av träning påverkar träningseffekten före och under puberteten» kunna planera, genomföra övningar som utvecklar den individuella fysiska färdigheten i de fysiska grundegenskaperna Läsanvisningar, fysisk träning: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid , ) Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid ) Övriga läs- och filmtips: Kunskapsöversikt styrketräning för barn och ungdom, Övrigt, se ovan under Kroppens utveckling och Träningsplanering 8

9 För avsnittet hemuppgifter är målet att deltagarna ska» tillämpa/testa ny kunskap i fysisk träning i sin egen träningsgrupp» följa en mer erfaren tränare för att studera träningens inriktning och innehåll. Därefter följer man upp träningen med ett samtal med den erfarna tränaren för att diskutera spec. delar av träningspasset.» få tips/idéer genom att besöka andra idrotters träning för ungdomar i samma utvecklingsfas. För avsnittet fysiskt praktikpass är målet att deltagarna ska» gå igenom och pröva på delar av lämpliga träningspass för aktuell träningsgrupp Läsanvisningar, praktikpass: Träna med kroppen, fysisk grundträning för ungdomar, Häfte + DVD, SISU Idrottsutbildarna 2011 Tränarskap, ca. 7-7½ timmar Psykosocial utveckling, bra träningsmiljöer Coaching i praktiken Mental träning Observation av träning Hemuppgifter För avsnittet om psykosocial utveckling, bra träningsmiljöer är målet att deltagarna ska» nå baskunskaper i ungdomars psykosociala utveckling, förstå skillnaden mellan biologisk och kronologisk ålder, för att kunna anpassa träningen till resp. ungdoms fysiska och psykiska mognad» nå baskunskaper gällande sambandet mellan träningsmiljön och ungdomars utveckling av självkänsla och motivation» reflektera över vilket motivationsklimat som präglar den egna föreningen och träningsgruppen och vilka konsekvenser det medför Läsanvisningar psyksocial utveckling, bra träningsmiljöer: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid ) Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid ) Övriga lästips: Idrottspsykologi, Hassmén, Hassmén & Plate,

10 För avsnittet coaching i praktiken är målet att deltagarna ska» reflektera över sin egen tränarroll och träningsmiljö i relation till den målgrupp man ansvarar för» med stöd av en modell kunna utveckla en bra lärandemiljö och ett positivt motivationsklimat» tillägna sig vissa nyckelprinciper för att kunna utveckla sitt eget tränarskap Läsanvisningar coaching i praktiken: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid ) Idrottsledare, för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid , ) Övriga lästips: Praktisk idrottspsykologi, SISU Idrottsböcker, november, 2009 Din tränarfilosofi, SISU Idrottsböcker, 2007 Utbildarhandledning, Plattformen, SISU Idrottsböcker, 2006 För avsnittet mental träning är målet att deltagarna ska» nå insikt i att mental träning, psykologiska färdigheter, är en viktig del av prestationsutvecklingen och välmående i idrotten» nå insikt i hur man kan tillämpa och integrera lämplig mental träning, för aktuell träningsgrupp Läsanvisningar, mental träning: Talangutveckling, motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom, SISU Idrottsböcker, 2006, (sid ) Övriga lästips: Praktisk idrottspsykologi, SISU Idrottsböcker, november 2009 För avsnittet observation av träning (genomförs som ett praktikpass under kursen alt. som en hemuppgift) är målet att deltagarna ska» studera hur en tränares agerande påverkar motivationsklimatet i en träningsgrupp. Därefter följer man upp observationerna med ett samtal i gruppen. För avsnittet hemuppgifter utvärdera din egen coaching resp. följa en erfaren tränare hemuppgifter utvärdera din egen coaching resp. följa en erfaren tränare är målet att deltagarna ska» kunna utveckla sin coaching genom en utvärdering av sitt eget beteende och agerande som tränare kombinerat med att följa en erfaren tränare för att se hur andra tränare genomför såväl specifika träningsmoment, som hur de agerar i olika situationer visavi olika utövare. Därefter följer man upp med samtal där den erfarna tränaren får ge svar på frågor men också delge sin tränarfilosofi. 10

11 Utbildarguide nivå 1 Att skapa en positiv lärandeprocess är en viktig förutsättning, som varje utbildare strävar efter, för att kunna stimulera kursdeltagarna till aktivt deltagande i utbildningen. Utbildarens roll är därför att hitta rätt metoder beroende på deltagarnas erfarenheter, utbildarens egen kunskap och den lärandekultur som råder i den aktuella situationen. Förslaget nedan ska uppfattas som en guide och något att utgå ifrån när vi ska möta olika behov och olika förutsättningar när det gäller grundtränarutbildningar. Förslaget på hur mycket tid som kan vara lämpligt att disponera till varje delmoment av grundtränarutbildningen, nivå 1, bör uppfattas som ett stöd i planeringen av en kurs. Självklart finns möjligheten för dig och dina utbildarkollegor att tillsammans utifrån detta förslag forma utbildningen, pedagogiskt och metodiskt, efter lokala förutsättningar så att det passar dig som utbildare och målgrupperna på bästa sätt. Förutsättningar för förslaget är följande: Deltagarna förväntas ha förkunskaper från Plattformen alternativt motsvarande SF utbildning. Grundtränarutbildningen, nivå 1, omfattar 15 klocktimmar och genomförs ex. under ett veckoslut. Deltagarna kan komma från samma idrott men mer troligt är att de kommer från olika idrotter. Har man inte möjlighet eller vill genomföra utbildningen över en helg kan samma innehåll genomföras under 4-5 kvällar eller en endagsträff kombinerat med ett antal kvällsträffar. För att kunna genomföra praktikpassen bör man ha lämplig lokal/utrustning i så nära anslutning som möjligt till kurslokalen. Behöver du stöd för att välja övningar och hur de ska utföras är det bra att någon kunnig person medverkar. Den är anordnaren, SISU-distriktet, som ansvarar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för utbildningen och rekommendationen är att två utbildare arbetar parallellt under hela utbildningen. Inledning, ca 1-1½ timme Tid Programinnehåll Kommentarer min Välkommen, presentation av deltagare och kursledning. Presentation av gränsöverskridande tränarutbildningar 45 min Svensk idrott och talangbegreppet Utbildarmaterial ppt-bilder etc. Deltagarmaterial, kopior på ppt-bilder, delas ut vid genomgången av resp. moment. 11

12 Träningslära, ca 6 ½-7 timmar Tid Programinnehåll Kommentarer 45 min Kroppens utveckling Repetition av kroppens utveckling; ett delmoment som behandlats i Plattformen. Fysiologidelen syftet är att deltagarna ska få översiktlig grundkunskap, ej för detaljerat. Lägga tonvikten på att deltagarna ska förstå olika begrepp och också förstå vilka faktorer som är särskilt viktiga i sin egen idrott samt skillnader mellan olika idrotter. 30 min Må och prestera bra Grundläggande kunskap i idrottsskador, kost och antidopingarbete.. Bör vara med för att påminna om helheten i idrottarens prestations- och personliga utveckling. Hänvisa i övrigt till andra utbildningar som SISU anordnar i resp. område. 45 min Träningsplanering Fokus på långsiktig planering, säsongsplanering och träningspasset mindre tid på belastningsprinciper. 2 tim. Fysisk träning Fysisk träning - koppling mot passet om träningsplanering dvs, betona behovet av allsidig och varierad träning. Utbildarmaterialet ppt.bilderna: För varje fysisk grundegenskap visas prioritering (prio) av vilken träningsinriktning som är lämpad för resp. fas i individens utveckling. Se praktiska exempel för resp. fysisk grundegenskap. Styrka, fokus på de praktiska rekommendationerna för barn och ungdom; Ev. ta upp delar av teorin under ett av praktikpassen. 2½ tim Praktikpass 2 praktikpass, 1½ + 1 timme Dag 1,Genomgång av 60 minuters program Dag 2, Genomgång av 30 minuters program ( se utbildarmaterialet) 15 min Hemuppgift Genomgång om syftet med hemuppgifterna. 12

13 Tränarskap, ca 7-7½ timmar Tid Programinnehåll Kommentarer 1½-2 tim. Psykosocial utveckling, bra träningsmiljöer Repetition av psykosocial utveckling; ett delmoment som behandlats i Plattformen. Fokus på bra träningsmiljöer. 4-4½ tim, Coaching i praktiken Under delmomentet Coaching i praktiken finns goda möjligheter att engagera deltagarna i grupparbeten för bl.a. erfarenhetsutbyte mellan olika idrotter. Tidsomfattningen - om man kan genomföra Observation av träning (se nedan) under kursen kan man minska tiden på ex. delmomentet Coaching i praktiken. 45 min Mental träning Grundläggande kunskap som bör kompletteras med självstudier och ex. att följa en mer erfaren tränare. Särskilt i idrotter med en del egenträning är det viktigt att tränaren förklarar målet och innehållet i träningen så att ungdomarna efterhand kan ta större ansvar för sin egen träning. I slutet av perioden bör ung- domarna känna till de viktigaste områdena inom mental träning. Idrottare bör stimuleras till att bli involverade i träningsplaneringen under pubertets- perioden. 1 tim. Observation av träning Om observationspasset kan genomföras som ett praktikpass med en övningsgrupp under kursen kan man minska tiden på ex. delmomentet Coaching i praktiken. Observationspasset kan även läggas som en extra hemuppgift. 15 min Hemuppgift Genomgång om syftet med hemuppgifterna. 13

14 Anteckningar 14

15 15

16 16 sisuidrottsutbildarna.se

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 2 Utbildarhandledning 1 GTU 2 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Verksamhetskonferens 29-30/10, 2011 Peter Ejemyr Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Ny sammanhållen studieplan Nya utbildningar Högre ambitioner högre krav Koordinerad

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft

TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK. Johan Kraft TRÄNARUTBILDNING BARKARÖ SK Johan Kraft 2015-04-03 Detta dokument reglerar vilka utbildningar som ledare i Barkarö SKs verksamhet bör genomföra och arbeta efter. Välkommen som tränare i Barkarö Sportklubb!

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Innehåll Friidrottens utbildningar - åldersanpassad träning 2 Vision, Värdegrund, Verksamhetside, Ledarfilosofi 5 Friidrottens pedagogik - instruktionsmetodik 6 Att

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Utbildningsprogram för ledare/tränare

Utbildningsprogram för ledare/tränare Utbildningsprogram för ledare/tränare Syfte Syftet är att ha ett utbildningsprogram som ligger i linje med Badminton Swedens Vision och målsättningar. Genom en fördubbling av aktiva spelare behöver vi

Läs mer

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Utbildningsbroschyr Ett axplock av våra kurser och föreläsningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne Sid Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration och IT 4-5 Föreningsutveckling 6 Idrottspsykologi och mental träning

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Idrottsforum 2013, 12-13/10, Luleå

Idrottsforum 2013, 12-13/10, Luleå Idrottsforum 2013, 12-13/10, Luleå Vad det handlar om Sometimes we do things based on traditions and not really what make sense Rätt träning i rätt ålder på rätt sätt! Rätt träning i rätt ålder = Träningslära

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Avspark! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och hjälp för er som vill arbeta med Avspark i studiecirkelform.

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

Samtalsunderlag. Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare.

Samtalsunderlag. Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. Samtalsunderlag Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. Samtalsunderlag Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutats. Här kommer tips på hur

Läs mer

Om Idrottsforum Vad är du intresserad av? Det finns sju olika utbildningsspår att välja bland.

Om Idrottsforum Vad är du intresserad av? Det finns sju olika utbildningsspår att välja bland. Om Idrottsforum 2012 Helgen 20-21 oktober är det premiär för Idrottsforum i Norrbotten. Det är Norrbottens Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas stora satsning på att stärka idrotten i Norrbotten.

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET 22 december 2003 Sammanfattning Denna skrift är framtagen för att förmedla Svenska Triathlonförbundets syn på tränarutbildningar. Skriften beskriver den

Läs mer

Träna effektivare Lärgruppsplan

Träna effektivare Lärgruppsplan TRÄNINGSLÄRANS GRUNDER Träna effektivare Lärgruppsplan Lärgruppsplan Att träna rätt saker, vid rätt tillfälle, på rätt sätt gör att du som tränare kan bidra till en optimal träning där din adept kan få

Läs mer

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 -

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 - - 2 - Innehållsförteckning Allmänt om utbildningarna sid. 4 Aktivitetsledare sid. 5-12 Plattformen Grundtränarutbildningen Idrottsskador och dess behandling Grundläggande massagekurs Grundläggande tejpkurs

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Tränarutbildning i förening

Tränarutbildning i förening Tränarutbildning i förening Svenska Fotbollsakademin 2010 Information om tränarutbildningarna i Svenska Fotbollsakademins utbildningsprogram Tränarutbildning - Fotbollsträning Barn- och ungdomsträning

Läs mer

Utbildningskatalog. hösten Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Utbildningskatalog. hösten Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Utbildningskatalog hösten 2017 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland INNEHÅLL Inledning... 3 Leda och utveckla en ideell förening.. 4 Arbetsgivar- och Skatteutbildning... 5 Valberedningen - en

Läs mer

Utvecklingstrappa Svenska Landhockeyförbundet. landhockey the real hockey

Utvecklingstrappa Svenska Landhockeyförbundet. landhockey the real hockey Utvecklingstrappa Svenska Landhockeyförbundet We landhockey the real hockey Utvecklingstrappan Svenska Landhockeyförbundets väg framåt Du som läser detta dokument har tagit det första steget för att utveckla

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15 ANNERSTA FOOTBALLL ACADEMY Annerstaskolan Kursplan Fotboll Åk 6-9 STRIVE TO BE THE BEST 1 2011-11-15 Fotboll Kursplan Fotboll Ämnets syfte Grundskolans utbildning i fotboll syftar till att fördjupa och

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Ledarskap 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Ledarskap 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Ledarskap 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och översikt för er som vill arbeta med Ledarskap i studiecirkelform.

Läs mer

Från Svenska Friidrottsförbundets sida rekommenderas följande utformning:

Från Svenska Friidrottsförbundets sida rekommenderas följande utformning: Utbildningshandledning F R I I D R O T T F Ö R U N G D O M 1 0-1 4 Å R Denna handledning är till för FC och SDF samt deras utbildare. Förhoppning är att dessa med stöd av handledningen ska kunna forma

Läs mer

ALLMÄNT Välkommen till Spelförståelse 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga

ALLMÄNT Välkommen till Spelförståelse 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga ALLMÄNT Välkommen till Spelförståelse 1! Innehåll och genomförande är ett tillägg till den befintliga kurshandledningen och ska fungera som stöd och översikt för er som vill arbeta med Spelförståelse 1

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

Mental tuffhet. Bildbyrån. Lärgruppsplan

Mental tuffhet. Bildbyrån. Lärgruppsplan Mental tuffhet Bildbyrån Lärgruppsplan Lärgruppsplan - Mental tuffhet Idrottsprestationer genomförs bäst automatiskt med en utvilad hjärna och en hög mental närvaro. Den vanligaste orsaken till sämre prestationer

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd

Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits. Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 1(7) Utbildningsplan Tränarprogrammet, 180 högskolepoäng Sport Science and Sport Coaching Program, 180 credits 1. Basdata Nivå: Grund Programkod: XGIVT Fastställande: Utbildningsplanen är fastställd 2015-01-27

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER... 3 1.1 Riktlinjer...3

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens affärsmannaskap Bygg föreningens varumärke Workshop där du får en helhetssyn

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet

Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet 2016-05-03 Svenska Skidförbundets anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet Tommy Eliasson Winter, alpint Karin Ersson, längd Joar Båtelson, skicross Olle Danielsson, snowboard och freeskiing Katarina

Läs mer

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till

utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till R A D LE 1 G NIN D IL B T U s n e lf o G r je n li Rikt utgåva 3. uppdaterad 2013 02 12 välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus Riktlinjer Golfens ledarutbildning 1 SYFTE Säkert är att barn

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2015-VÅREN 2016 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Framtidens idrottsförening...5 Idrottens föreningslära - Grund...6 Idrottens föreningslära

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2013-VÅREN 2014

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2013-VÅREN 2014 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2013-VÅREN 2014 Vi utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. Vi jobbar med bildning och utbildning inom

Läs mer

Ledarskap och Samarbete

Ledarskap och Samarbete Ledarskap och Samarbete SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet 2010 Styrdokument SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 2 Ledarskap och samarbete

Läs mer

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet:

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Personlig Tränare Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt till att medverka till en god folkhälsa På individnivå

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap Info om lokalt aktivitetsstöd

Läs mer

UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016

UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016 UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016 UTBILDNINGSPROGRAM VÅREN 2016 Åmål och Lysekil Plattformen Unga ledare Utbildningen riktar sig till aktivitetsledare för barn och ungdomar i åldern 7-15

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT

BARN- OCH UNGDOMSIDROTT Den svenska barn- och ungdomsidrotten vill bli bäst i värden. Detta ska uppnås genom att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer där alla får samma möjligheter att utvecklas. Idrottsträningen ska bedrivas

Läs mer

Hälsingland. Forsa Folkhögskola

Hälsingland. Forsa Folkhögskola Hälsingland Forsa Folkhögskola Hösten 2012 tas ett samlat grepp kring innebandyutbildningar i Hälsingland. Under en helg, 15-16 september har vi förmånen att erbjuda ett flertal kurser kring ämnesområden

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014.

Stockholms Fotbollförbunds projekt inom Idrottslyftet år 2015. Ansökan sker på IdrottOnline fr. o m 1 december 2014. Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten IDG410 TRÄNARSKAP MED INRIKTNING MOT FOTBOLL I, 30 HÖGSKOLEPOÄNG Coaching in Soccer I, 30 higher education credits Grundnivå First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö

SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN. Studieplan. Malmö SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN Studieplan Malmö 2001-02-14 SPECIALIDROTT FOTBOLL I GYMNASIESKOLAN STUDIEPLAN MÅLSÄTTNING Det här är Skånes Fotbollförbunds syfte och målsättning med fotbollsgymnasierna:

Läs mer

Idrottslyftet 2014 Stockholms Fotbollförbund

Idrottslyftet 2014 Stockholms Fotbollförbund Utbildningsprojekt Alla ansökningar till Idrottslyftet ska göras i IdrottOnline och kräver att; 1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. 2. Föreningen måste ha angett ordförande

Läs mer

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5)

IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) IDROTTSHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 1(5) Utbildningsplanen är fastställd 2002-12-18 av Utbildnings- och forskningsnämnden med stöd av 6 kap 8-9 högskoleförordningen. 1. Reglering Högskolestyrelsen fastställer

Läs mer

Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet

Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet Utbildningspolicy för Svenska Bilsportförbundet 2003-09-02 Inledning Svenska Bilsportförbundet är ett av 67 specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet. En av de viktigaste uppgifterna för specialförbunden

Läs mer

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se DISTRIKT VÄST SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se Kursplan SB&K klubbinstruktör 1. Innehåll Distrikt Väst har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

BAS-NIVÅ (Uefa Basic level)

BAS-NIVÅ (Uefa Basic level) TRÄNARUTBILDNING 2009-2010 BAS-NIVÅ (Uefa Basic level) BAS-nivå 1 AVSPARK (1 dag/8 tim) BAS-nivå 1 eller studiecirkel Välkommen till ungdomsfotbollen. Ledarskap för barn- och ungdomar. Barns- och ungdomars

Läs mer

Handledning för teoretiska teman

Handledning för teoretiska teman Handledning för teoretiska teman F RIIDROTT F ÖR UNGDOM 1 4-17 ÅR Denna handledning är till för FC och deras utbildare. Det är vår förhoppning att dessa med stöd av handledningen ska kunna forma utbildningsaktiviteter

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland HÖSTen 2015

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland HÖSTen 2015 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland HÖSTen 2015 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Vi är där när idrotten lär!

Vi är där när idrotten lär! Möt oss hösten 2012 Utbildningskatalog Västmanland Vi är där när idrotten lär! Vi är där när idrotten lär! SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund. Vi erbjuder utbildning som stärker och utvecklar

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Idrottslyftet

Idrottslyftet Syfte Idrottslyftets syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten Idrottslyftet

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet

Föräldrautbildning. Handledning. Svenska Ishockeyförbundet Föräldrautbildning Handledning Svenska Ishockeyförbundet Välkommen! Ni står inför den stimulerande uppgiften att genom Idrottslyftet genomföra utbildningen: Ishockeyns - Föräldrautbildning. Den här handledningen

Läs mer

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola. Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Bosön Idrottsfolkhögskola - idrottens egen skola Utbildningar 2014/2015 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA Din karriär inom idrotten börjar nu! Plugga och bo på Bosön - idrottens viktigaste

Läs mer

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år

Enkät. Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna. Bakgrund. 1. Kön Kvinna Man. 2. Ålder...år Enkät Värderingar inom barn- och ungdomsidrott Högskolan Dalarna SISU Dalarna Bakgrund 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder...år 3. Hur stor är den ort, där du verkar som tränare? Landsbygd/liten tätort upp till

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer