SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2013-VÅREN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2013-VÅREN 2014"

Transkript

1 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2013-VÅREN 2014

2 Vi utbildar och utvecklar idrotten SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten, och verkar för att stimulera människors lärande. Kärnan i vårt arbete är alltid samtalet och mötet mellan människor, vi tror på att lära både av andra och av varandra, och att det är en nyckel till framgångsrik utveckling och idrott. Kännetecknande för alla lärandeprocesser är att kraften, motivationen och kunskapen kommer inifrån. Vi vill att alla ska ha roligt och må bra under sin tid inom idrotten. Våra medarbetare är engagerade, på alla nivåer inom idrottsrörelsen vilket ger oss unik kunskap och erfarenhet. Vi vet vad som är på gång och vad som kan ge extra kraft till förändring. Vi är den resurs och stöd som krävs för att ni ska komma igång med ert utvecklingsarbete. Vi är till för alla föreningar och förbund i Skåne och över hela landet. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss och utbildning på hemmaplan ger möjlighet för alla att delta. Vi möter dagligen ledare, aktiva, tränare, idrottsföräldrar och funktionärer över hela landet, och skapar mötesplatser där vi tillsammans kan mötas och utvecklas. Detta gör att vi känner till helheten och vardagen inom idrotten. Om du och din förening inte har kontakt med oss sedan tidigare så är det bara att ta kontakt med oss. Vi har ett inledande möte som är helt förutsättningslöst, kostnadsfritt och mötet sker helt på dina och föreningens villkor. Vi går tillsammans igenom var föreningen står idag och var ni skulle vilja befinna er i framtiden. Vi ser över hur vi ska fortsätta vårt samarbete för att skapa bästa möjliga föreningsutveckling. Vi kan hjälpa er med utbildningar för föreningens olika målgrupper som till exempel styrelse, ledare, aktiva och föräldrar. 2 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE Fyra enkla steg att utveckla verksamheten 1 Föreningsbesök 2 Återkoppling 3 Utveckling 4 Uppföljning En av SISU Idrottsutbildarna Skånes utvecklingskonsulenter besöker föreningen. Vi kommer överens om framtida insatser och sätter upp framtida mål. Utveckling sker internt på föreningens hemmaplan eller i externa utvecklingsmiljöer. Vi ser över vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas.

3 VERKSAMHETSFORMER SISU Idrottsutbildarna får sitt statliga stöd från utbildningsdepartementet för att bedriva utbildningsarbete. Detta för att svara upp mot idrottens behov, främst förenings- och förbundsutveckling. I allt större utsträckning erbjuder vi även utbildning i flexibla former efter föreningens eller förbundets behov. SISU Idrottsutbildarna är ett studieförbund med studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet i sex olika verksamhetsformer. Verksamhetsformerna bygger till stora delar på folkbildningens metoder och verktyg. Föreningar som samverkar med SISU Idrottsutbildarna Skåne ges möjlighet till en viss kostnadstäckning för den verksamhet som rapporteras in. Målgruppen ledare är fortsatt prioriterad för oss. De olika verksamhetsformerna beskrivs i texten som följer. Kontakta er utvecklingskonsulent för mer information om hur samverkan mellan föreningen och SISU kan se ut: En lärgrupp kan på många sätt jämföras med studiecirkeln. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ tas och planering görs gemensamt i varje grupp. Lärande sker i planerade studier över tid utifrån ett lärande material vilket alla deltagare har tillgång till. Detta sker i lokaler anpassade för lärgruppens arbete. Lärgrupper vänder sig till deltagare från 13 år och uppåt. Någon övre åldersgräns finns inte, utan varje grupp anpassar sig efter deltagarna. SISU tillhandahåller gränsöverskridande utbildningar och kurser som kan beställas av föreningar och förbund eller initieras av SISU. Vår kursverksamhet syftar till att utveckla, stärka ledare och aktiva inom idrotten men också föreningar och förbund som organisationer. Kurser kan också bedrivas i föreningens regi i samverkan med SISU, och då ofta i syfte att ta en licens eller få ett intyg, exempelvis Grönt kort eller Förarintyg. SISU erbjuder inspirations- och temaföreläsningar utifrån föreningens och/ eller förbundets behov och önskemål. Föreläsningar kan även genomföras internt i föreningen i samarbete med er lokala utvecklingskonsulent. SISU genomför också regionala föreläsningar. LÄRGRUPP PROCESSARBETE Verksamhetsformen processarbete syftar till att utgöra en resurs för att stärka föreningens organisation, struktur och utveckling av styrdokument. Arbetet är främst riktat till organisationsledare. Arbetet leds av extern ledare från SISU på föreningens hemmaplan. KURS BARNKULTUR FÖRELÄSNING KULTURPROGRAM Barnkultur lärande för och med barn - är en nygammal verksamhetsform hos SISU. Den vänder sig till barn i åldrarna 7-12 år. Det ställs inte samma krav på målinriktade och metodiska studier som för ungdomar och vuxna. Verksamheten ska utgå från barnens behov och intressen och präglas av öppenhet och demokratiska arbetsformer där alla barn är aktiva. Med kulturprogram avses teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas för publik. Programmen har en sådan utformning i tid och rum att de bidrar till att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke. 3

4 Nu jobbar vi med en verksamhetsplan som alla följer. Föreningsutveckling LD U T BI IP S ST NING Idrottens föreningslära - Grund Vi betonar vikten av att varje förening behöver vara grundad i sin verksamhetsidé och värdegrund. För att lyckas omsätta detta i praktisk handling ger vi tips på saker varje offensiv förening behöver tänka på och göra för att ständigt vara i rörelse. Vi bearbetar områden som den demokratiska uppbyggnaden inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter. Efter avslutad Idrottens föreningslära Grund hoppas vi att du känner dig inspirerad att fortsätta arbetet på hemmaplan, i din förening. Mål och syfte Deltagaren ska informeras och introduceras i vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening. Målgrupp Medlemmar, förtroendevalda och anställda i förening och förbund som organiserar och skapar förutsättningarna för själva idrottsaktiviteten. Innehåll - Den demokratiska uppbyggnaden - Stadgar i en förening - Årsmötet - Valberedning - Verksamhetsplanering Omfattning 3 utbildningstimmar. Efter att ha haft genomgång av Idrottens föreningslära Grund kan man fortsatt arbeta med nästa steg i vår utbildningsstege kring föreningslära, där finns det valbara alternativ som man kan välja att gå enstaka eller alla delar i! Läs mer på sidan 5. L Ä ST IP S Idrottens föreningslära Grund 4 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE Idrottens föreningslära Fortsättning - boxen Engagerad 2.0

5 KURSER KURSER FÖRENINGSUTVECKLING Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening Sverige är unikt på många sätt och så även svenskt föreningsliv. Det står sig fortsatt starkt men påverkas hela tiden av en allt mer kommersialiserad omvärld. För att verksamheten i en demokratisk förening ska kunna överleva, leva och utvecklas, krävs att helst alla medlemmar har grundläggande föreningskunskaper. Men framför allt måste de som är satta i förtroende att sköta föreningen, det vill säga föreningsstyrelsen, klara av att göra det. - Samverkansformer - Medlemsavtal - Styrelsens roll och ansvar - Årsmötet Idrottens föreningslära Fortsättning - Förening i rörelse Alla föreningar, förbund, klubbar, sällskap och organisationer har en gemensam nämnare och det är kärnan. För sin fortsatta existens krävs att man hela tiden jobbar med sin kärna och frågar sig: - Varför och för vem finns vi till? - Vad är det som berättigar vår existens? - Vad vill vi vara? Organisations- och/eller föreningsutveckling sker genom att man bearbetar begrepp som verksamhetsidé, inriktning, värdegrund, mål och visioner, strategier och handlingsplaner. Precis det tar vi upp i denna utbildning. Idrottens föreningslära Fortsättning - Allt kommunicerar Att jobba med sin kommunikation kräver att man aktivt jobbar med sitt varumärke d.v.s. sin identitet, profil och image. Allt kommunicerar handlar om vad du och föreningen behöver vara medvetna om när ni vill kommunicera och marknadsföra er verksamhet, detta gäller såväl internt som externt. Vi utgår från det enkla faktum att allt vi gör kommunicerar med omgivningen. - Kommunikation - Marknadsföring - Varumärke, identitet och profilering VISSTE DU ATT våra utbildningar är anpassningsbara utifrån era behov. Prata med din SISU-konsulent för mer information. Idrottens föreningslära Fortsättning - Offensivt styrelsearbete Idrottsföreningar står idag inför många utmaningar både på och vid sidan av idrottsarenorna. En av de största utmaningar som många föreningar har är att förutsättningarna för det ideella engagemanget har förändrats ganska mycket med åren. I denna utbildning lyfter vi fram saker som är viktiga att ha i åtanke, och att förhålla sig till, för ett engagerat och offensivt styrelsearbete. Uppdraget som styrelsen har fått av årsmötet är inte bara att förvalta utan även att utveckla, och balansgången här är också något vi tittar på. Att skapa en kultur som får fler att våga ta plats är en annan stor utmaning att hantera för föreningarna nu och i framtiden. Idrottens föreningslära Fortsättning - Praktisk föreningsekonomi Säg ordet ekonomi inför en grupp människor, och du får lika många olika reaktioner, som det finns människor i gruppen. Vissa blundar, andra ser bara en massa siffror medan några rynkar pannan och känner sig obekväma. Slutsumman blir dock att vi alla berörs av ekonomi; privat, i arbetslivet och i växande utsträckning även idrottsrörelsen. Vi penetrerar begreppet ekonomi på ett mer övergripande och vardagligt sätt. Vi tar upp sådant som alla i föreningen behöver känna till och fundera kring. Det handlar mer om att skaffa resurser än den traditionella bokföringen och redovisningen, därav namnet praktisk föreningsekonomi. Idrottens föreningslära Tema - Marknadsföring/sponsring Ämnet blir alltmer aktuellt och är efterfrågat av föreningarna. Här vill vi belysa och ge en förståelse för sambandet mellan, och innehållet i, marknadsföring och sponsring, för att på så sätt öka föreningens profilering och intäkter. - Organisationens strategi och arbetssätt i marknadsföring. - Värdegrundens betydelse för marknadsföring. - Intern och extern marknadsföring. - Sponsring historik och nuläge. - Hur söker och behåller man sponsorer? - Varför sponsrar företagen? Idrottens föreningslära Tema - Mötesteknik Rätt beslut vid rätt tidpunkt, det är avgörande faktorer för alla organisationer, stora som små. Att välja mötesform och arbetssätt, beroende på vilka syften mötet har är andra relevanta faktorer. Utbildningen tar upp möteskaraktär, förberedelser och dokumentation, agenda, beslutsuppföljning och olika termer. 5

6 FÖRENINGSUTVECKLING KURSER Idrottens föreningslära Tema - Valberedning Det kanske viktigaste redskapet för medlemmarnas möjlighet att påverka organisationens utveckling. Utbildningen ska ge insikt i och grundläggande kunskaper om hur valberedningen arbetar. Bland annat tas organisationens struktur upp samt checklista för valberedning och årsmötet. En riktig anti-dant förening Idrotten är Sveriges klart största folkrörelse och involverar nästan alla barn och ungdomar i någon period av deras liv. Den perioden kan vara lång eller kort, men den gör att idrotten med alla sina förebilder i form av ledare och aktiva, har ett alldeles speciellt ansvar. En förenings synsätt, och hur man hanterar och agerar i drogfrågorna kan komma att bli avgörande för dessa barn och ungdomars syn på droger (doping, alkohol, narkotika och tobak) i framtiden. Omfattning: minst 3 utbildningstimmar. FÖRELÄSNINGAR Idrottens föreningslära Tema - Skatter Inom skatteområdet tar vi bland annat upp det som du som föreningsledare och styrelseledamot bör känna till om idrott och skatter. Vi visar hur du hittar information om skatter och idrott på Skatteverkets webbplats. Vad är skattepliktigt och hur ska ersättningar redovisas? Vilka avdrag har man rätt till? Vad gäller för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag och hur ska dessa redovisas i bokföringen och till Skatteverket? Vad ska redovisas i deklarationen, när och hur gör man? Omfattning: 1-2 utbildningstimmar. Att arbeta med ledarförsörjning Att försörja en förening med ledare på alla nivåer är en förutsättning för dess fortlevnad, många vittnar idag om svårigheten att hitta ideella ledare. Det ideella ledarskapet i den svenska idrottsrörelsen har länge varit störst i Europa. Vi vill därför inspirera, väcka tankar och idéer i hur man kan jobba med kontinuerlig och varaktig ledarförsörjning i en förening. Visa på dess styrkor och svagheter och hur man ska utveckla kraften. Ni får råd och tips om hur ni kan agera i framtiden, vilka möjligheter och arbetsätt som står till buds. Värdefullt för idrottsföräldrar Skall den svenska idrottsrörelsens vision om att ha världens bästa idrott på alla nivåer bli verklighet behöver vi också världens bästa idrottsföräldrar. Idrottsföräldrar är beundransvärda, och deras insatser är ovärderliga för det svenska föreningslivet. De är oumbärliga för idrottsledaren, med stöd och feedback kan de få barnen och laget att höja sin prestationsnivå. Utbildningen syftar till att inspirera och skapa medvetenhet runt rollen som idrottsförälder. Omfattning: 2 utbildningstimmar. SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning. 6 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

7 Nu har vi bättre struktur på avtal och ekonomi i vår förening. Ekonomi/juridik KURSER FÖRELÄSNINGAR Idrottens föreningslära Fortsättning Idrottens föreningslära fördjupning Säg ordet ekonomi inför en grupp människor, och du får lika många olika reaktioner, som det finns människor i gruppen. Vissa blundar, andra ser bara en massa siffror medan några rynkar pannan och känner sig obekväma. Slutsumman blir dock att vi alla berörs av ekonomi; privat, i arbetslivet och i växande utsträckning även idrottsrörelsen. Vi penetrerar begreppet ekonomi på ett mer övergripande och vardagligt sätt. Vi tar upp sådant som alla i föreningen behöver känna till och fundera kring. Det handlar mer om att skaffa resurser än den traditionella bokföringen och redovisningen, därav namnet praktisk föreningsekonomi. Inom skatteområdet tar vi bland annat upp det som du som föreningsledare och styrelseledamot bör känna till om idrott och skatter. Vi visar hur du hittar information om skatter och idrott på Skatteverkets webbplats. Vad är skattepliktigt och hur ska ersättningar redovisas? Vilka avdrag har man rätt till? Vad gäller för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag och hur ska dessa redovisas i bokföringen och till Skatteverket? Vad ska redovisas i deklarationen, när och hur gör man? Omfattning: 1-2 utbildningstimmar. - Praktisk föreningsekonomi TE VI S S TT A DU L Ä ST våra utbildningar är anpassningsbara utifrån era behov. Prata med din SISU-konsulent för mer information. - skatter IP S Kassör och revisor i föreningen Idrottens ekonomihandbok Fler boktips på 7

8 En lärorik och utvecklande kurs med bra mix mellan teori och praktik. Tränar- och ledarskap LD U T BI IP S ST NING Grundtränarutbildning 1 (GTU 1) Från Plattformen bygger vi vidare med idrottens Grundtränarutbildning 1 som ska ge fördjupad kunskap inom respektive ämnesområde. Den ska också ge tillräcklig kompetens för att söka till vidareutbildningar. Mål och syfte På nivå 1 ges deltagarna ökade kunskaper i ungdomars utveckling och behov i åldersspannet 11 till 15 år, samt hur olika typer av ledarskap påverkar inlärning och kan stimulera till fortsatt idrottsutövning. Fokus ligger också på hur ett brett och varierat träningsinnehåll, anpassat till individens psykiska och fysiska mognad, på ett positivt sätt bidrar till personlig och idrottslig utveckling för ungdomar i ett längre tidsperspektiv. Innehåll Utbildningen består av två block, tränarskap och träningslära,utan grenspecifika inslag (som genomförs separat i respektive SF:s regi). Teori varvas med praktiska övningar. I aktuellt åldersspann råder stora variationer i såväl fysisk som psykisk mognad mellan personer i samma L Ä ST Målgrupp Utbildningen riktar sig till dig som vill utveckla dina tränarkunskaper genom ökad vetskap om ungdomars fysiska och psykiska utveckling i 11 till 15 års ålder. Ditt mål är att på egen hand leda barn och ungdomar inom en idrottsförening. Omfattning 15 utbildningstimmar som kan genomföras som kvällseller en intensiv helgutbildning. Behörighet/förkunskaper Genomförd Plattformen eller motsvarande SF-utbildning samt ett aktivt tränarskap. IP S Idrottsledare för barn och ungdom 8 ålder, och det är en primär utgångspunkt i innehållet som behandlar: Vem är talang Psykosocial utveckling Bra träningsmiljöer Coaching i praktiken Mental träning Kroppens utveckling Må bra, prestera bra Träningsplanering Fysisk träning SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE Träna med kroppen Kreativ coaching Talangutveckling

9 KURSER KURSER TRÄNAR- OCH LEDARSKAP Plattformen Det här är idrottens egen utbildning i den ädla konsten att vara ledare för barn och ungdomar. Den är utformad för att passa lika bra i vilken idrott eller i vilket distrikt den än genomförs. I Plattformen lär du dig grunderna för hur du blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Du utvecklar dina ledaregenskaper och knyter nya och spännande kontakter med andra ledare inom diverse idrotter. Vi lyfter frågor som barn och ungdomars utveckling, barnet/ ungdomen i centrum, pedagogik, ledarskap, allt med fokus på lekens betydelse och metodik. Omfattning: 18 utbildningstimmar. Grundtränarutbildning 1 (GTU 1) Läs mer på sidan 8. Grundtränarutbildning 2 (GTU 2) SISU Idrottsutbildarna har som målsättning att det ska finnas en heltäckande god tränarutbildning. Grundtränarutbildning 2 är fortsättningen på Plattformen och GTU 1. Den fokuserar främst på ledarskap, och fördjupad träningslära kopplat till den viktiga teknikträningen. Det ger ett mervärde både för dig och din förening. - Fördjupad teori kring träningslära - Lyftteknik kring styrketräning - Pulsen som verktyg i träning - Ledarskap och kommunikation - Teori varvas med praktiska övningar och diskussioner under hela utbildningen. Behörighet/förkunskaper: Genomförd Plattformen och GTU 1. Omfattning: 25 utbildningstimmar. Pedagogik och metodik för utbildare - konsten att lära ut Vill du öka dina kunskaper och färdigheter inom området pedagogik och metodik för att bli tydligare och bättre på att lära ut under dina föreläsningar eller utbildningar? Då är detta utbildningen för dig som är idrottsföreläsare/utbildare inom idrotten på alla nivåer. Utbildningen ger även grundläggande didaktiska metoder för att kunna förmedla ett budskap och att genomföra en utbildningsövning. Detta sker via förmedlande av teoretiska modeller och praktiska övningar. Omfattning: 6 utbildningstimmar. Att hantera idrottsföräldrar Specialcoachning från sidlinjen, kränkta domare, trakasserade motspelare, cafévärdar, oumbärlig körhjälp, välbehövliga sponsorer Hur ser föräldraengagemanget ut i din förening? Idrottsföräldrars agerande skapar såväl energi och glädje, som irritation och konflikt i föreningen. Utbildningen fokuserar på hur föreningen eller den enskilde ledaren, kan bygga upp eller bibehålla ett gott samarbete med föräldrarna, då idrottsföräldrars positiva engagemang och stöd är ovärderliga för föreningen, ledaren och det idrottande barnet. Pedagogik och metodik för tränare - konsten att lära ut din idrott Vill du öka dina kunskaper och färdigheter inom området pedagogik och metodik för att tydligare kunna lära ut din idrott till de individer du tränar? Då är detta utbildningen för dig som är idrottstränare/coach på alla nivåer. Utbildningen ger aktivitetsledare grundläggande pedagogik för att kunna förmedla ett budskap samt grundläggande metoder till att kommunicera en övning. Men även teoretiska modeller kring pedagogik och metodik samt praktiska metodövningar. 9

10 TRÄNAR- OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR Värdefullt En utbildning i etik och moral sett utifrån ett barnperspektiv samt vilken roll man har som vuxen. - Är barnen delaktiga? - Sker idrotten på barnens villkor? - Hur ser verkligheten ut i er förening? - Hur ser det ut i er förening i förhållandet mellan det idrottsliga och det sociala? Utbildningen innehåller valda delar ur FN:s barnkonvention. Dessutom ingår praktiska övningar där man måste ta ställning i olika dilemman som man kan ställas inför som ledare eller förälder inom idrotten. Coachingsamtalet Det utvecklande samtalet kan vara invecklat. Coachingsamtalet riktar sig till ledare, tränare och instruktörer som vill förkovra sig i ämnet. Utgångspunkten är samtalet för personlig utveckling, med att sätta mål att hitta drivkrafter hos en aktiv. Ett samtal som kan leda till bättre idrottsprestationer. Många gånger har individen egenskaper och resurser för att hitta bra lösningar. En av uppgifterna i vårt koncept är därför hjälp till självhjälp. Förebygg kränkningar i föreningen Utbildningen är framtagen utifrån de erfarenheter som sjukgymnaster får när de möter människor som blivit utsatta för sexuella övergrepp, mobbing och andra kränkningar. Hur kan vi upptäcka och förebygga kränkningar i föreningslivet? Utbildningen bygger på konceptet basal kroppskännedom. SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning. TE VI S S TT A DU 10 våra utbildningar är anpassningsbara utifrån era behov. Prata med din SISU-konsulent för mer information. SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE

11 Vi fick en nystart i föreningen när vi gick den här utbildningen. Förnamn Efternamn, Förening Vi fick en nystart i föreningen när vi gick den här utbildningen. Förnamn Efternamn, Förening Administration och IT KURSER IdrottOnline Klubb Hemsida Grund Introduktion, information och inspiration kring IdrottOnline. Förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna på en hemsida i IdrottOnline. - IdrottOnline-systemet - Mina uppgifter - Behörigheter - Grundinställningar förstasidan - Skapa webbsida - Skapa nyhet - Infoga bild och länk - Kalender IdrottOnline Klubb Hemsida Fortsättning Deltagarna ska få kunskap om hur man hanterar en hemsida i IdrottOnline. - Layout på förstasidan - Boxinställningar - Bildhantering i ImageVault - Annonser - Sidvisningsstatistik - Nyhetshantering - Olika sidmallar - Mötesplatsen IdrottOnlines forum - Domänhantering KURSER IdrottOnline Klubb Administration Grund Introduktion, information och inspiration kring medlemsregistret i IdrottOnline. Förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna i medlemsregistret. - IdrottOnline-systemet - Lägga till nya medlemmar - Söka och hantera medlemmar - Prova på-medlemmar och kontakter - Roller, grupper och rapporter - Min sida - LOK-stödsmodulen - Utbildningsmodulen IdrottOnline Klubb Administration Fortsättning Deltagarna får fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister och medlemmar. - Importera medlemmar - Roller lägg upp och hantera - Grupper lägg upp och hantera - Avgifter lägg upp och hantera - Licenser - LOK-stödshantering - Utbildningsmodulen - Workshop 11

12 Mycket inspirerande och tankeväckande med proffsiga utbildare. Kost och näringslära LD U T BI IP S ST NING Rätt kost för barn och ungdomar Hälsa och prestation går hand i hand och kosten har stor betydelse för hälsan. Med teori och praktiska övningar går vi igenom grundläggande näringslära. Vi går igenom vilken typ av mat som passar innan och efter träning och hur en effektiv måltidsplanering ser ut, med tips på bra frukost och mellanmål. Dessutom tar vi hål på en del myter om mat. Innehåll - Energi och energiinnehåll. Vi går igenom och reder ut begreppen - Näringsämnen vilka är de och i vilka livsmedel finns de? - Måltidsplanering för ökad prestation - Frukost varför är den så viktig? - Mellanmål tips och exempel på bra mellanmål - Tallriksmodellen för en idrottare - Vi tittar på näringsriktig mat kontra skräpmat och godis Mål och syfte Målet med utbildningen är att öka kunskapen gällande kostens betydelse för hälsan och hur prestationsförmågan, i vardagen och vid fysisk aktivitet, kan påverkas med en bra måltidsordning och förnuftiga livsmedelsval. Målgrupp Utbildningen är riktad till barn och ungdomar som tränar några gånger i veckan med få förkunskaper inom kostområdet. Även tränare, ledare och föräldrar till denna målgrupp är välkomna. Omfattning 3 utbildningstimmar. L Ä ST IP S Idrottarnas kostbok 12 SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE Bosöns kokbok Bra mat för unga idrottare

13 KURSER Tränarutbildning idrottsnutrition Den effekt och betydelse ett rätt utformat kost- och vätskeintag kan ha för den aktive kan vara avgörande för både prestation och hälsa. Innehållet i utbildningen ska ge dig som tränare bättre förutsättningar att ge kloka rekommendationer, samt upptäcka behovet av särskilt nutritionsstöd för enskilda idrottare eller hela lag. Omfattning: 3-6 utbildningstimmar beroende på praktiska inslag i idrottskök. Idrottskök - teori och praktik En unik möjlighet att få både praktisk och teoretisk kunskap. En dietist informerar och utvecklar begreppen kring kostens betydelse för hälsa och prestation. I idrottsköket får du lära dig vad du bör tänka på när du gör dina matval i relation till din träning, match eller resa. Genom ett aktivt deltagande fördjupas era kunskaper på ett annorlunda och spännande sätt. Vi tittar på de olika födoämnena och dess betydelse för din kropp och din prestation. FÖRELÄSNINGAR Näringsriktig mat för dig som tränar mycket - ungdom elit För att nå framgång som idrottare, gäller det att ha marginalerna på sin sida. Förutom talang, mental styrka och motivation måste fokus riktas mot två primära faktorer; optimalt intag av energi- och näringsämnen samt effektiv träning. Maximal träningseffekt skapas då intaget av energi- och näringsämnen står i proportion till idrottarens behov. Ätstörningar inom idrotten Inom en del idrotter innebär ätstörningar ett betydande problem. Att i ett tidigt skede observera de som är i riskzonen och förmedla rätta kontakter kan spela en avgörande roll och underlätta när någon drabbas. Viktigt att tänka på är hur betydelsefull omgivningens inverkan är och likaså möjligheten att både påverka och förebygga. De signaler och attityder som förmedlas via tränare, sjukgymnaster, läkare och massmedia kan vara avgörande för den aktive. Vi vill erbjuda dig som tränare och ledare utbildning för att öka medvetenheten om betydelsen av språkbruk och attityder gällande matvanor, kropp och vikt kring den aktive. Vi vill också ge er verktyg för att hantera eventuella situationer samt skapa fungerande kontaktnät på alla nivåer, så att ingen tveksamhet råder kring hur man går till väga vid en misstänkt ätstörning. SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning. Idrottspsykologi och mental träning FÖRELÄSNINGAR Mental träning - bättre självförtroende Fokus ligger på att förstärka ditt självförtroende och att förbättra din koncentrationsförmåga. Vi utgår från följande frågeställningar: Behöver jag mental träning? Hur kan jag som idrottare jobba med mitt självförtroende och min koncentrationsförmåga? Hur kan detta förbättra mina idrottsprestationer? L Ä ST IP S En vinnande väg Idrottspsykologi för gymnasiet Praktisk idrottspsykologi Lek med tanken - mental träning för barn & ungdom Träna tanken - en bok om mentala föreställningar 13

14 Jag är väldigt imponerad av vad jag fick lära mig. Idrottsskador och rehab LD U T BI IP S ST NING Basal idrottsmedicin Vad ska du göra när en aktiv stukar foten eller vrider knäet? När är skadan så allvarlig att man bör söka sjukvård? Kunde skadan förhindrats genom förebyggande träning? Denna utbildning är en basal introduktion till idrottsmedicin som hjälper tränare och ledare att förebygga och ta hand om skador när de ändå uppstår. Deltagarna ska vara bekanta med vilka symtom som bör leda till ett direkt besök på akuten samt när de kan avvakta ett par dagar och sedan kontakta primärvård/sjukgymnast. Det akuta omhändertagandet spelar stor roll för läkningsprocessen, och förståelse för skadan och dess läkning minskar risken att återgå till idrotten för tidigt och därmed riskera nya skador. Med rätt kunskaper ökar möjligheten att hålla de aktiva friska. L Ä ST Innehåll - Praktisk övning i akut omhändertagande - Genomgång av vanliga skador i fot, knä, axel, rygg - Prova på olika former av skadepreventiva övningar - Tejpning och ortoser Målgrupp Tränare, ledare och föräldrar, från 16 år och uppåt. Omfattning 9 utbildningstimmar. IP S Nya motions- och idrottsskador och deras rehabilitering 14 Mål och syfte Syftet med utbildningen är att ge deltagarna praktisk kunskap i akut omhändertagande av vanliga idrottsskador samt kännedom om när man ska söka idrottsmedicinsk vård. Utbildningen ska även ge grundläggande kunskaper om skademekanismer vid akuta skador och överbelastningsskador, läkningstid och skadeprevention av vanliga idrottsskador. SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE Knäkontroll - en väg till skadefri idrott Muskler - anatomi och funktion

15 KURSER FÖRELÄSNINGAR IDROTTSSKADOR OCH REHAB Knäkontroll Statistik inom svensk idrott visar att knäskador är en av de allra vanligaste skadorna inom idrotten, tyvärr är trenden att den ökar framförallt hos tjejer. Det är en allvarlig skada som har visat sig ge stora besvär även på långsikt för den som skadar sig. Forskning har visat att styrkebetonade övningar för barn och ungdomar ger stora positiva effekter på kort och lång sikt. Genom styrketräning stärker vi skelettet, underlättar motorisk inlärning och teknikträning. Denna utbildning ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet knäkontroll. Omfattning: 2 träffar à 2 utbildningstimmar. SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning. Vaccinera klubben mot doping Ibland händer det som absolut inte får hända och då gäller det att ha handlingsberedskap. Det här är en internetbaserad processkväll för att öka kunskapen om doping och hur man förebygger den. Den vänder sig i första hand till styrelsemedlemmar och minst tre, gärna fler, ska vara med i processen. Klubben erhåller efter genomförd utbildning ett Vaccinationsintyg från RF. Dopingkontrollen Hur går en dopingkontroll till? Vilka skyldigheter och rättigheter har jag som aktiv och ledare? En utbildning som vänder sig till alla i föreningen, aktiva och ledare över 15 år samt föräldrar. Omfattning: 1 utbildningstimme. Doping och medicinska aspekter Vad händer med och i min kropp om jag dopar mig med hormonpreparat? Vilka effekter och allvarliga biverkningar uppstår? En utbildning som vänder sig till alla i föreningen, aktiva och ledare över 15 år samt föräldrar. Omfattning: 1 utbildningstimme. Doping varför inte? Vi belyser de etiska aspekterna inom idrotten och varför doping är förbjudet. Det senare är inte alltid självklart, speciellt inte för ungdomar. En utbildning som vänder sig till alla i föreningen, aktiva och ledare över 15 år samt föräldrar. Omfattning: 1 utbildningstimme. Akut omhändertagande En olycka händer så lätt men det är inte alltid den är så lätt. Då är det tryggt att ha ledare och aktiva som snabbt kan agera, och behandla de vanligaste och mindre komplicerade idrottsskadorna. - Hjärnskakning, svår eller lindrig? - Stoppa blödningen i tid! - Axel ur led! - Revbensfraktur, farlig eller inte? - Ännu en stukad vrist! - Vanliga sårskador! - Det här ska finnas i förbandsväskan! HLR med hjärtstartare/olycksfall och akut sjukdom Genom ViaMedici erbjuder vi en skräddarsydd utbildning för idrottsledare att hantera akut sjukdom och olycksfall i väntan på ambulans. Utbildningen innehåller moment som hjärt- och lungräddning med hjärtstartare samt vanligt förekommande sjukdomar och olycksfall som kan inträffa i samband med fysisk aktivitet för aktiva och publik. 15

16 En mycket givande, nyttig och lärorik kurs som jag vill ha mer av! Träningslära LD U T BI IP S ST NING Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom - Grund Denna utbildning vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. Minska skador och förbättra teknikinlärning hos dina adepter. Utbildningen bygger på god vetenskaplig forskningsgrund både med ny och gammal beprövad kunskap. Den innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt. Mål och syfte Att ge deltagaren en grundläggande kunskap om hur man ska bedriva god allsidig fysisk uppbyggnadsträning för barn och ungdomar. Innehåll - Styrketräning för barn och ungdomar - Uthållighetsträning för ungdomar - Motorik och rörlighetsträning - Långsiktig träningsplanering och belastningsupplägg Målgrupp Ledare och tränare för barn och ungdomar. Rekommendationen är att ledaren har minst ett års erfarenhet och genomfört någon form grundläggande tränarutbildning inom sin idrott eller SISU Idrottsutbildarnas Plattformen. Omfattning 6 utbildningstimmar. TE VI S S TT A DU L Ä ST IP S Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom 16 våra utbildningar är anpassningsbara utifrån era behov. Prata med din SISU-konsulent för mer information. SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE Styrketräning - från lek till elitidrott Tester och mätmetoder för idrott och hälsa

17 KURSER Fystränarutbildning Styrka och uthållighet är avgörande egenskaper för ökad prestation och minskad skaderisk för den enskilde individen. Det är viktigt att utvecklingen av dessa egenskaper sker under planerade och kontrollerade former. En utbildning för dig som är föreningstränare för efterpubertala åldrar. Utbildningen varvar praktiska och teoretiska moment. - Allmän träningslära - Anatomi - Fysiologi - Träning för ökad styrka, spänst och snabbhet - Träning för ökad aerob och anaerob uthållighet - Koordinations- och balansträning - Rörlighetsträning Omfattning: 15 utbildningstimmar. Knäkontroll Statistik inom svensk idrott visar att knäskador är en av de allra vanligaste skadorna inom idrotten, tyvärr är trenden att den ökar framförallt hos tjejer. Det är en allvarlig skada som har visat sig ge stora besvär även på långsikt för den som skadar sig. Forskning har visat att styrkebetonade övningar för barn och ungdomar ger stora positiva effekter på kort och lång sikt. Genom styrketräning stärker vi skelettet, underlättar motorisk inlärning och teknikträning. Denna utbildning ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper i ämnet knäkontroll. Omfattning: 2 träffar à 2 utbildningstimmar. FÖRELÄSNINGAR Den moderna synen på fysisk träning för barn och ungdom Detta är en introduktion till Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom. Det är ett kunskapsområde där myter och ingrodda begrepp har fått regera under en lång tid. Idag är området väl utforskat. Träningen behöver vara allsidig, anpassad till barnets biologiska ålder och väl genomtänkt, för att barn och ungdomar ska få en optimal fysisk utveckling. Omfattning: 2 utbildningstimmar. SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på Här hittar du också mer information om varje kurs och föreläsning. T NYHE Idrottslyftet -Idrotten vill Nu erbjuder vi din förening att söka medel från Idrottslyftet för att genomföra idéer inom ramen för Idrotten vill (idrottens idéprogram). Det nya stödet (tidigare kallat ledarförsörjning) bygger på en kartläggning, en så kallad skattning inom sex olika områden: - föreningens styrdokument - fysisk miljö - social miljö - tränare/ledare - aktiva/utövare - idrottsträningen Resultatet från skattningen ger underlag för att göra en lite djupare analys i något av de valda områdena. Denna analys visar föreningens nuläge och behov och kan mynna ut i en ansökan om medel för fortsatta insatser inom utbildning och utveckling. Samarbetet ger även din förening många möjligheter till ett långsiktigt samarbete med SISU Idrottsutbildarna, och underlättar möjligheten till framtida ansökningar. För att komma igång med arbetet tar ni kontakt med er utvecklingskonsulent. Vi hjälper er från planering till genomförande! Ansökan om att utveckla er förening utifrån Idrotten Vill görs via föreningens IdrottOnline-sida. Välkommen med er ansökan! 17

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2015-VÅREN 2016 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Framtidens idrottsförening...5 Idrottens föreningslära - Grund...6 Idrottens föreningslära

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2017-VÅREN Foto: Bildbyrån

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2017-VÅREN Foto: Bildbyrån SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2017-VÅREN 2018 ERBJUDANDE ANLÄGGNINGSSKYLT MED VIKTIGT BUDSKAP Skåneidrotten erbjuder idrottsföreningar följande paket: - Möte med er idrottskonsulent

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015

Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING 2014-2015 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2014-2015 OM SISU IDROTTSUTBILDARNA SISU Idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund skapat av medlemmarna,

Läs mer

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet

Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Ju mer du vet, desto mer vet du att du inte vet Starkt stöd från SISU Idrottsutbildarna Om SISU Idrottsutbildarna Era erfarenheter av SISU Idrottsutbildarna Gränsöverskridande utbildningar Utbildningssatsning

Läs mer

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 2 Utbildarhandledning 1 GTU 2 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

Utbildningsbroschyr. Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Utbildningsbroschyr Ett axplock av våra kurser och föreläsningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne Sid Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration och IT 4-5 Föreningsutveckling 6 Idrottspsykologi och mental träning

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Studiebesök, expertmedverkan och samverkan med annan lärgrupp kan tillföra lärgruppen värdefull kunskap och vidga perspektiven.

Studiebesök, expertmedverkan och samverkan med annan lärgrupp kan tillföra lärgruppen värdefull kunskap och vidga perspektiven. 24 l l l l l l w w w w w w Lärgrupp En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagarna möts för att lära sig tillsammans. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt.

Läs mer

Bidrar vår förening till mångfald?

Bidrar vår förening till mångfald? Bidrar vår förening till mångfald? Ett analysverktyg om mångfaldsarbete SISU Idrottsutbildarna Verktyg för mångfaldsanalys av idrottsföreningen Allas rätt att vara med är en av byggstenarna i svensk idrotts

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN

VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSINRIKTNING & VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 1 SKÅNEIDROTTEN VERKSAMHETSIDÈ Skåneidrotten är samlingsbegreppet för Skånes Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Skåne. Skåneidrottens huvuduppdrag

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel

Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel VI UTBILDAR OCH UTVECKLAR IDROTTEN! Hälsinglands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Hälsingland har som uppgift att utveckla, inspirera och stödja all idrott i distriktet. En stödjande organisation

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN LILLA EDET 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan

Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Verksamhetskonferens 29-30/10, 2011 Peter Ejemyr Svenska Fäktförbundets utbildningsplan Ny sammanhållen studieplan Nya utbildningar Högre ambitioner högre krav Koordinerad

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet:

Följande underliggande mål ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Personlig Tränare Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt till att medverka till en god folkhälsa På individnivå

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2017 STUDIEFÖRBUNDET SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄSTRA GÖTALAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens affärsmannaskap Bygg föreningens varumärke Workshop där du får en helhetssyn

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare

Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare Svenska Boxningsförbundet Utbildningsstruktur för tränare För att lättare kunna se hur du som tränare/ledare kan utveckla dig inom SBF, SISU och, som en struktur i utbildningsledet, du kan se den som en

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt?

Kanske har din förening eller förbund funderingar kring något specifikt? SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

Utbildningskatalog. hösten Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Utbildningskatalog. hösten Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Utbildningskatalog hösten 2017 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland INNEHÅLL Inledning... 3 Leda och utveckla en ideell förening.. 4 Arbetsgivar- och Skatteutbildning... 5 Valberedningen - en

Läs mer

Idrottens föreningslära TEMA

Idrottens föreningslära TEMA Idrottens föreningslära TEMA Testa om ni har koll på läget! Idrottens föreningslära innehåller vad föreningar och förbund och dess ledare behöver känna till och kunna för att skapa de bästa av förutsättningar

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne

SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne SISU - helgen 2013, 28-29 september, Sunne Kurser: Träningsläger för styrelsen Plattformen Grundläggande tränarutbildning GTU Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Idrottspsykologi för barn

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

2011-2012 INFORMATIONSKATALOG SKÅNEIDROTTEN OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA

2011-2012 INFORMATIONSKATALOG SKÅNEIDROTTEN OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA 2011-2012 INFORMATIONSKATALOG SKÅNEIDROTTEN OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNEIDROTTEN INNEHÅLL Ordförande har ordet...3 Skåneidrotten...4 Våra kontor...5 Personal...5 Idrottspolitik...6 Idrottsutveckling...6

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se

Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se DISTRIKT VÄST SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET Informationsblad utbildningar 2012 www.kampsportvast.se Kursplan SB&K klubbinstruktör 1. Innehåll Distrikt Väst har i samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

GTU 1. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 1. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 1 Utbildarhandledning 1 GTU 1 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén Foto: Lena Fredén UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND Höstens utbildningsutbud hos SISU Idro LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/Plattformen Unga

Läs mer

Utbildningsprogram för ledare/tränare

Utbildningsprogram för ledare/tränare Utbildningsprogram för ledare/tränare Syfte Syftet är att ha ett utbildningsprogram som ligger i linje med Badminton Swedens Vision och målsättningar. Genom en fördubbling av aktiva spelare behöver vi

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av

I vårt kursutbud finner du allt från allmän föreningskunskap till utbildning i olika specialfunktioner. Vi lyfter även värdet av SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation och studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idrotten för att stimulera till människors lärande. I detta arbete möter

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens föreningslära är till för styrelsemedlemmar och ledare i organisationen

Läs mer

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se

Du kan se en föreläsning kring SIU samt beställa hela SIU-dokumentet via Svenska innebandyförbundets hemsida www.innebandy.se Tränarutbildning SIU Förkortningen ovan står för Svensk Innebandys Utvecklingsmodell. Det är en modell som lanserades under fjolåret och som kommer att ligga till grund för den nya utbildningsstrukturen

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat:

Bakgrund Samma möjligheter i idrottsföreningen Därför ska vi arbeta med likabehandling Kompetens: Konkurrens: Klimat: Utbildningsfolder: Bakgrund Gävle kommun har beslutat att ta ett helhetsgrepp kring likabehandling och jämställd idrott. Syftet är att arbetet som sker föreningsvis ska stärka idrottsföreningarna genom

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-26 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND HÖSTEN 2013 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

hösten Södermanland Kurser Sörmlandsidrotten

hösten Södermanland Kurser Sörmlandsidrotten hösten 2015 Södermanland Kurser Sörmlandsidrotten KONTAKTA DIN IDROTTSKONSULENT e s k i l s t u n a Conny Dahlqvist Eskilstuna, Strängnäs 010-476 42 65 conny.dahlqvist@sormland.rf.se Torbjörn Berglund

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett kostnadsfritt gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-12 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016

UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016 UTBILDNINGAR FYRBODAL OCH LILLA EDET VÅREN 2016 UTBILDNINGSPROGRAM VÅREN 2016 Åmål och Lysekil Plattformen Unga ledare Utbildningen riktar sig till aktivitetsledare för barn och ungdomar i åldern 7-15

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Mycket trevlig helg med många nya kontakter från andra föreningar och andra idrotter

Mycket trevlig helg med många nya kontakter från andra föreningar och andra idrotter Välkommen till SISU-helgen den 29-30 september 2012! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande och duktiga föreningsmänniskor

Läs mer

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05 Idrottens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-05 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15

FOOTBALLL ACADEMY 6-9 2011-11-15 ANNERSTA FOOTBALLL ACADEMY Annerstaskolan Kursplan Fotboll Åk 6-9 STRIVE TO BE THE BEST 1 2011-11-15 Fotboll Kursplan Fotboll Ämnets syfte Grundskolans utbildning i fotboll syftar till att fördjupa och

Läs mer

STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND ADMINISTRATION OCH IT Idrotten har ett administrativt system som heter IdrottOnline. Det innebär enklare hantering av bland annat medlemsregister,

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 -

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 - - 2 - Innehållsförteckning Allmänt om utbildningarna sid. 4 Aktivitetsledare sid. 5-12 Plattformen Grundtränarutbildningen Idrottsskador och dess behandling Grundläggande massagekurs Grundläggande tejpkurs

Läs mer

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland Värdefullt Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland 1.Varför valde jag att engagera mig? Gruppens första uppgift är att berätta för varandra

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 29-30 oktober 2016 Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling

Innehåll. Idrotten Vill. SvFFs mål och strategidokument Samverkansprojekt SöFF SISU. SöFFs utvecklingsplan Hjälp för utveckling Presentation Innehåll Idrotten Vill SvFFs mål och strategidokument 2013-2017 Samverkansprojekt SöFF SISU SöFFs utvecklingsplan 2013-2017 Hjälp för utveckling Skattning av din förening Filmklipp Svensk

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅRen 2016

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅRen 2016 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅRen 2016 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

Barns lärande med barns bästa för ögonen

Barns lärande med barns bästa för ögonen Barns lärande med barns bästa för ögonen Lärgruppsplan Har du barnets bästa för ögonen? Det här är en lärgruppsplan till filmerna om Barns lärande med barns bästa för ögonen. Den är indelad i tre avsnitt,

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR

SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU IDROTTSUTBILDARNA - VI ÄR DÄR NÄR IDROTTEN LÄR SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer