SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG"

Transkript

1 2013 SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

2 INNEHÅLL Idrotten vill utbilda... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Utvecklingsmöjligheter projekt i Småland... 6 Kontakta oss... 8 Skräddarsydda utbildningar Utbildning för alla Administration och IT Ekonomi och juridik Friskvård och hälsa...18 Föreningsutveckling Idrottspsykologi och mental träning Idrottsskador och rehab Ledarskap och tränarskap Kost och näringslära Träningslära Övrigt Lärandematerial...44 Utbildningsstöd från din kommun SDF-kontakter Så här gör du... 57

3 IDROTTEN VILL UTBILDA Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är någon gång under sin uppväxt med i idrotten. Detta ställer krav på att ledarna i våra föreningar är välutbildade. Ledarna ska inte bara kunna lära ut idrottens teknik utan också förmedla idrottens grundläggande värderingar som finns formulerade i idrottens idéprogram Idrotten vill. Utbildning sätts högt upp på listan över hur man kan stimulera ledarna att fortsätta sin verksamhet. Att lära, lära nytt och lära mer är en drivkraft för våra ledare inom svensk idrott. Smålandsidrotten erbjuder ett stort antal utbildningar och mötesplatser under En del av dessa hittar du i denna utbildningskatalog och även på vår hemsida smalandsidrotten.se. Information om övriga utbildningar som tillkommer under året, publiceras kontinuerligt på hemsidan. Våra lokala utvecklingskonsulenter är resurspersoner för Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland. De hjälper din förening med utveckling efter de behov och förutsättningar som ni har. I denna utbildningskatalog hittar du även en meny av möjligheter som din förening kan köra på hemmaplan. Välkommen på våra utbildningar och mötesplatser under 2013! 3 3

4 VÄGEN TILL EN BÄTTRE FÖRENING 1. Första kontakten När er förening är intresserad av att jobba med SISU Idrottsutbildarna finns vi bara ett telefonsamtal bort. I listan över våra utvecklingskonsulenter ser du vem eller vilka som arbetar i er kommun, se sidan 8 och Föreningsbesök En av våra konsulenter besöker er förening. Besöket kan fylla olika funktioner. Vi kan agera bollplank i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån era önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov. Utifrån besöket sätter vi tillsammans upp en utvecklingsplan för just er förening. 3. Utveckling & utbildning Här skrider vi till verket med planen! Utveckling och utbildning kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och ledarskapskurser till en mer djupgående processledning i föreningen. Detta sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i externa utvecklingsmiljöer. Det finns möjlighet till både interna utbildningar för bara er förening, och gränsöverskridande utbildningar där olika idrotter möts. 4. Återkoppling Utifrån första besökets kartläggning och de utbildningar eller utvecklingsprocesser som genomförts ser vi vilket eller vilka behov som föreningen har för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens om insatser och sätter upp mål tillsammans. 5. Uppföljning Vi träffas och ser över vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och går sedan vidare i den riktning som känns bäst för föreningen. 4

5 Våra utbildningsmetoder Gemensamma kurser, temakvällar och föreläsningar Smålandsidrotten erbjuder alla medlemmar i alla föreningar i alla idrotter möjligheten att bättra på sina kunskaper genom att delta i kurser, temakvällar eller föreläsningar i vår regi (se sidan 10). Specialidrotternas kurser De flesta SDF bedriver kursverksamhet för att utveckla ledare och aktiva i sin egen specialidrott, till exempel tränar- och domarutbildningar. För att kontakta ditt SDF, se sidan 52. Kurs målgrupps- och/eller ämnesinriktad. Föreläsning på olika teman. Lärgrupp metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Processarbete syftar till att stärka och vitalisera aktiviteter och verksamheter i föreningen med en utbildad processledare. Kultur exempel på kulturformer kan vara teater, dans, utställning, sång eller musikunderhållning. Utbildning på hemmaplan (SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsformer) Planeringskurs i föreningen en vanlig form av intern kurs är planeringskursen. Styrelsen och/eller ledare, aktiva och föräldrar med fler deltar på kursen som bland annat lyfter fram frågor som rör utvecklingen av föreningen. Om ni önskar, hjälper vi som processledare er att arbeta fram visioner, mål, strategier och handlingsplaner för verksamheten. Vi skräddarsyr innehållet efter era önskemål. 5

6 PROJEKTMÖJLIGHETER 6 Träningsläger för styrelsen en satsning på idrottens organisationsledare Föreningar spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen. För idrotten och samhället är det därför viktigt att se till att föreningarna är att räkna med även i framtiden. I projektet Träningsläger för styrelsen sätts idrottsföreningarnas styrelser och styrelsearbete i centrum. Projektet går ut på att värna om och utveckla det ideella ledarskapet inom idrottsrörelsen. Föreningar och specialdistriktsförbund erbjuds ny kunskap om styrelsearbete och styrelsens ansvar, stöd i planeringen av ledarrekrytering, ledarvård och ledarutbildning, träningsläger på hemmaplan och bortaplan med mera. Målgruppen är idrottens organisationsledare, det vill säga ledare i olika funktioner i styrelsen. Idrott och folkhälsa Smålands Idrottsförbund genomför i samverkan med landstingen i Småland ett flerårigt projekt för att utveckla idrottsrörelsens folkhälsoarbete. Under 2013 fortsätter vi med insatser kring fysisk aktivitet på recept (FaR) och bra mat och dryck som bland annat fokuserar på att förbättra föreningarnas kioskutbud. Idrott hela livet startade 2012 och är ett delprojekt inom Idrott och folkhälsa. Projektet går ut på att idrottsföreningar ska starta nya eller förbättra befintliga aktiviteter för personer i åldern 20 år och uppåt. Projektet fortsätter även under För aktuell information om Idrott och folkhälsa, se smalandsidrotten.se.

7 Idrottslyftet utveckling av barn- och ungdomsidrotten Projektet syftar till att stärka och utveckla världens bästa barnoch ungdomsidrott så att fler flickor och pojkar väljer att idrotta i föreningar där verksamheten bedrivs utifrån idrottens idéprogram Idrotten vill. Arbetet i Idrottslyftet fokuserar på fyra områden: Behålla ungdomar i föreningsverksamhet Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet Smålands Idrottsförbund har projektmedel att fördela till föreningar som vill arbeta med att rekrytera nya barn och ungdomar till sin verksamhet. Aktiviteterna ska ske i samverkan med andra, till exempel skola, andra idrottsföreningar eller andra ideella organisationer. Inom samverkan med skolan ska aktiviteterna genomföras under skoldagen eller i direkt anslutning, men inte ersätta ämnet idrott och hälsa. Aktiviteter kan bland annat bedrivas på raster, idrottsdagar eller i anslutning till skoldagens slut. Verksamhet kan även genomföras under kvällar, helger och lov och exempel på verksamhet är idrottsskolor, pröva-på dagar, drive-in idrott och lovverksamhet. För mer information och riktlinjer, se smalandsidrotten.se Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer Tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet föreningar kan bedriva. Smålands Idrottsförbund har därför inom ramen för Idrottslyftet möjlighet att bevilja medel för anläggningssatsningar. För riktlinjer och ansökningsförfarande, se smalandsidrotten.se. Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill SISU Idrottsutbildarnas distrikt har fått i uppgift att genomföra utvecklingsprocesser i föreningarna. Syftet är att föreningarna än bättre ska kunna leva upp till de intentioner som finns i idrottens idéprogram Idrotten vill. Föreningar som genomför en utvecklingsprocess har även möjlighet att få fortsatt stöd för att kunna utveckla eventuella brister som identifierats under processen. Det kan till exempel handla om utbildning av tränare, ledare, förtroendevalda och aktiva inom områden som förebyggande arbete kring kränkande behandling, säkra anläggningar och transporter, delaktighet och demokrati. 7

8 8 Kontakta oss! Smålandsidrottens personal finns utspridd i hela distriktet för att kunna hjälpa alla föreningar på bästa sätt. Här intill finns kontaktuppgifter till den konsulent som har hand om just din kommun. Verksamheten leds från kansliet i Jönköping och där finns också personal som gärna hjälper dig. Gemensamma kurser Lena Moberg, Specialidrotternas (SDF) kurser Lena Larsson, Verksamhetskoordinator Martin Funck, / Verksamhetsledare Mikael Fagerström, / Distriktsidrottschef Christina Ericsson, / KONSULENTER KONSULENTER JÖNKÖPINGS LÄN Eksjö, Vetlanda Jens Harrysson, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo Susanna Hansson Öberg, smalandsidrotten.se Gnosjö, Värnamo Anita Mårtensson, Jönköping Leif Edh, Leif Kedén, Jönköping, Aneby Per Edén, Jönköping, Habo, Mullsjö Elin Hornbrink, Jönköping, Sävsjö, Nässjö Terese Sandberg, Nässjö Karin Gustafsson,

9 KRONOBERGS LÄN Ljungby, Älmhult, Markaryd Annelie Bengtsson, Växjö, Alvesta Lisbeth Johansson, Växjö, Lessebo Mattias Tuneskog, Växjö, Ljungby, Uppvidinge Magnus Olsson, Växjö, Tingsryd AnnaLena Aronsson, Janina Johansson, Växjö, Uppvidinge Emma Ahlstrand, KALMAR LÄN Hultsfred, Tranås, Vimmerby, Västervik Kenth Karlsson, Stefan Fredriksson, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn Ulrika Ringström, Åsa Gustafsson Holmgren, Kalmar Johan Israelsson, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga Lucas Nilsson, Kalmar, Emmaboda Therese Arnesson, Kalmar, Torsås Mirja Holgersson, Nybro Marcus Johansson, KONSULENTER KONSULENTER

10 SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR Vi kommer till er! Utbildning på hemmaplan kan många gånger vara en bra och smidig lösning då man vill att klubbens ledare ska få samma kunskap. I denna kurskatalog finns förslag på vad er förening kan anordna för utbildningar. Välj och vraka från vårt smörgåsbord. Smålandsidrottens konsulenter (se s. 8 och 9) hjälper din förening att ta fram förslag på vilka utbildningssatsningar ni kan ha på hemmaplan. Välj och vraka i vår meny IdrottOnline Klubb HLR-utbildning Idrottens föreningslära Jämställd idrott Arrangemangsutveckling Barnrättsperspektivet Osynliga handikapp EnergiSMART förening Idrottspsykologi och mental träning Idrottskador och tejpning Plattformen Unga ledare Rekrytera, utveckla och behålla ledare Kost och näringslära Träningslära Värdefullt Mer information om kurserna finns i katalogen. 10

11 ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline Klubb IdrottOnline Klubb är idrottens verktyg för kommunikation och administration. Här jobbar föreningen med bland annat medlemsregister, LOK-stödsansökan, hemsida, idrottslyft och utbildningsmodul. Under året erbjuder vi utbildningar inom fyra olika områden: IdrottOnline Klubb administration grund IdrottOnline Klubb administration fortsättning IdrottOnline Klubb administration utbildningsmodulen IdrottOnline Klubb hemsida grund För mer information kontakta Lena Moberg, telefon eller e-post 11

12 ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline Klubb administration grund IdrottOnline Klubb administration fortsättning På denna grundutbildning fokuserar vi på hur man registrerar medlemmar, kopplar dessa till grupper som vi skapar och tilldelar behörigheter i registret. På denna utbildning lägger vi fokus på sökfunktioner, roller och dess funktioner, avgifter och LOK-stödets alla delar. 15 jan Hultsfred Kostnadsfri 22 jan Västervik Kostnadsfri 23 jan Vimmerby Kostnadsfri 29 jan Tranås Kostnadsfri 31 jan Växjö Kostnadsfri 5 feb Sävsjö Kostnadsfri 7 feb Kalmar Kostnadsfri 20 feb Nybro Kostnadsfri 26 feb Oskarshamn Kostnadsfri 3 sep Eksjö Kostnadsfri 5 sep Växjö Kostnadsfri 11 sep Eksjö Kostnadsfri Tid: jan Alvesta Kostnadsfri 12 feb Hultsfred Kostnadsfri 19 feb Tranås Kostnadsfri 20 feb Vimmerby Kostnadsfri 21 feb Västervik Kostnadsfri 5 mar Vetlanda Kostnadsfri 13 mar Nässjö Kostnadsfri 26 mar Värnamo Kostnadsfri 11 apr Nybro Kostnadsfri 23 apr Oskarshamn Kostnadsfri 10 sep Kalmar Kostnadsfri 23 sep Ljungby Kostnadsfri 30 sep Växjö Kostnadsfri Tid:

13 IdrottOnline Klubb administration utbildningsmodulen IdrottOnline Klubb hemsida grund Via sina egna sidor i IdrottOnline Klubb har föreningarna möjligheten att digitalt anmäla arrangemang (lärgrupper, utvecklingsarbete, kurser, föreläsningar och kultur). Personer som i medlemsregistret i Idrott- Online Klubb har rollen utbildningsansvarig i förening får tillgång till utbildningsmodulen. 20 feb Vimmerby Kostnadsfri 21 feb Västervik Kostnadsfri 5 mar Vetlanda Kostnadsfri 18 mar Mörbylånga Kostnadsfri 19 mar Borgholm Kostnadsfri 26 mar Värnamo Kostnadsfri 4 apr Ljungby Kostnadsfri 9 apr Jönköping Kostnadsfri 24 apr Växjö Kostnadsfri Hösten, se information här till höger. Tid: På denna utbildning går vi igenom hur man skapar en hemsida och hanterar texter och bilder. Kursdeltagarna får även tid att själva prova sig fram. 30 jan Kalmar Kostnadsfri 13 mar Hultsfred Kostnadsfri 21 mar Tranås Kostnadsfri 11 apr Vimmerby Kostnadsfri 25 apr Västervik Kostnadsfri 29 apr Växjö Kostnadsfri 7 maj Nybro Kostnadsfri 9 okt Eksjö Kostnadsfri 6 nov Vetlanda Kostnadsfri 13 nov Växjö/Alvesta Kostnadsfri Tid: Under hösten anordnar vi bland annat utbildningar i Gislaved, Lessebo, Älmhult, Högsby, Mönsterås, Tranås, Emmaboda och Nybro. För aktuella datum, se smalandsidrotten.se. 13

14 ADMINISTRATION OCH IT Idrotten gillar sociala medier allmän Idrotten gillar sociala medier fortsättning Sätten att kommunicerar via sociala medier är här för att stanna. Detta är en kurs för er som är nyfikna på vilka möjligheter som finns med den sociala webben. Hur kommunicerar idrottsförening 2.0? Ni får en inblick i hur man bland annat kan använda sig av Facebook, Twitter, Google, Youtube. Sätten att kommunicera via sociala medier är här för att stanna. Detta är en kurs för er som redan i dag finns på den sociala webben. Vi jobbar praktiskt med hur ni utvecklar er kommunikation via Facebook och Twitter. Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Ta med en egen dator. För vem? Alla intresserade För vem? Alla intresserade 22 jan Jönköping Kostnadsfri 22 jan Kalmar Kostnadsfri 22 jan Växjö Kostnadsfri 3 sep Jönköping Kostnadsfri 3 sep Kalmar Kostnadsfri 3 sep Växjö Kostnadsfri Kursen ges via videokonferens. Tid: mar Jönköping Kostnadsfri 12 mar Kalmar Kostnadsfri 19 mar Växjö Kostnadsfri 11 sep Jönköping Kostnadsfri 18 sep Kalmar Kostnadsfri 25 sep Växjö Kostnadsfri Tid:

15 Google en möjlighet till förenklad administration Goggle erbjuder en rad gratis adminstrationsverktyg för dokumenthantering, formulär, enkäter och videokonferenser. På denna kurs får ni som arbetar med föreningens administration lära er vilka möjligheter som finns med Googles verktyg. För vem? Alla intresserade 3 apr Jönköping Kostnadsfri 10 apr Kalmar Kostnadsfri 17 apr Växjö Kostnadsfri 15 okt Jönköping Kostnadsfri 22 okt Kalmar Kostnadsfri 29 okt Växjö Kostnadsfri Tid: Google Youtube SOCIALA MEDIER Facebook Twitter 15

16 EKONOMI OCH JURIDIK Skatteregler & kontrolluppgifter Idrott & skatt i ett lagspel! Inkomstbeskattning Löner och ersättningar Deklarationer, ansvar, bokföring Kontrolluppgifter till Skatteverket För vem? Du som arbetar med intäktsfrågor i en idrottsförening. 16 jan Tranås Kostnadsfri 16 jan Växjö Kostnadsfri 17 jan Vetlanda Kostnadsfri 17 jan Storebro Kostnadsfri 21 jan Oskarshamn Kostnadsfri 22 jan Jönköping Kostnadsfri 22 jan Kalmar Kostnadsfri 23 jan Ljungby Kostnadsfri 24 jan Värnamo Kostnadsfri 24 jan Västervik Kostnadsfri Finansiering i förening Hur hittar man nya inkomster? Idrottslyftet EU:s möjligheter Sponsring Statligt lokalt aktivitetsstöd Träffen innehåller även erfarenhetsutbyte. För vem? Alla intresserade i föreningen. Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att boka utbildningen på hemmaplan. Tid:

17 Grundkurs bokföring/ Databokföring 1 Kursen ger dig grundläggande kunskaper i bokföring och hur man praktiskt använder dem i föreningen. Vi lär oss att arbeta med föreningens bokföring på dator genom praktiska övningar. Kursen genomförs i VISMA SPCS Förening och vi använder Idrottens BAS-kontoplan. För vem? Nybörjare som vill lära sig grunderna i bokföring och bokföring i dator. Databokföring 2 Vi fortsätter att arbeta med bokslut och budget. Under kursen går vi även igenom reskontra för såväl kunder som leverantörer. Dessutom arbetar vi med medlemshantering och medlemsregister. Kursen genomförs i VISMA SPCS Förening och vi använder Idrottens BAS-kontoplan. För vem? Du som gått Databokföring 1 och vill lära dig mer. 06 apr Jönköping 500 kronor 07 sep Växjö 500 kronor 26 okt Kalmar 500 kronor Tid: apr Jönköping 500 kronor 5 okt Växjö 500 kronor 16 nov Kalmar 500 kronor Tid:

18 TRÄNINGSLÄRA & IDROTTSSKADOR FRISKVÅRD OCH HÄLSA HLR Hjärt-lungräddning Vi varvar praktisk träning med teori. Efter utbildningen vet ni hur ni bör agera när lindriga eller livshotande olyckor är framme. Hjärt-lungräddning Använda hjärtstartare (grunderna) L-ABC Luftvägsstopp Akuta sjukdomstillstånd (astma, diabetes med mer) För att boka en utbildning på hemmaplan, ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun. 18

19 FaR-ledarutbildning Fysisk aktivitet på recept STEG 1 FaR-ledarutbildning Fysisk aktivitet på recept STEG 2 Fysisk aktivitet som medicin blir allt vanligare i vårt moderna samhälle. Det är en medicin med goda effekter för hälsan och som samtidigt ger få biverkningar. I kursinnehållet hittar vi bland annat: Hälsoinriktad fysisk aktivitet FaR, FYSS Flödesbeskrivning Sekretess, ansvar och ekonomi För vem? Föreningar som vill komma igång som utförare av FaRrecept. Ledaren ska ha en grundutbildning i sin egen idrott. Tid: Kursen är kostnadsfri tack vare ett samarbete med landstingen i Småland. En fördjupning för FaR-ledare som tidigare har gått steg 1. I kursinnehållet hittar vi bland annat: Intensiteter utifrån vanliga diagnoser i FaR Motiverande samtal Erfarenhetsutbyte För vem? Föreningsledare som gått steg 1. Tid: Kursen är kostnadsfri tack vare ett samarbete med landstingen i Småland. För aktuella datum, besök smalandsidrotten.se. För aktuella datum, besök smalandsidrotten.se. 19

20 TRÄNINGSLÄRA & IDROTTSSKADOR FRISKVÅRD OCH HÄLSA Massage steg 1 Kursen ger dig bra kunskap om hela kroppen och du får en helhetssyn på massage. Att tänka massage ger dig grunderna som du får användning för i din idrottsförening eller i ditt privatliv. Exempel ur innehållet Massageteori, genomgång av muskler och leder Historik och enkel anatomi samt fysiologi Tips om hur du jobbar med massage Massage för rygg, nacke, axlar, armar och ben Avslappningsmassage För vem? Alla som vill lära sig grunderna i massage. 2 3 mar Växjö kronor * mar Jönköping kronor* apr Kalmar kronor* okt Vrigstad kronor* Tid: lör 9.30 sön * 750 kronor utan logi. 20

21 Massage steg 2 Kursen ger dig ytterligare kunskap om massage genom en blandning av teori och praktiska övningar. Vi repeterar från steg 1 och fördjupar oss om muskelgrupper i samverkan. Mycket massage! Exempel ur innehållet: Andningsmusklernas betydelse Problematik med spänningar i ljumsken Knä- och ledproblematik, att avlasta Benhinnor och dess överbelastning Allt som berör fötter - skor, sulor med mera 4 5 maj Växjö kronor* sep Jönköping kronor* sep Kalmar kronor* nov Vrigstad kronor* Tid: lör 9.30 sön *750 kronor utan logi. För vem? Du som har de grundläggande kunskaperna i massage och som nu vill bygga på ditt kunnande. 21

22 FÖRENINGSUTVECKLING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA GRUND IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA GRUND IDROTTENS FÖRENING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA Idrottens föreningslära är för organisationsledare vad körkortet är för bilister. Idrottens föreningslära är också samlingsnamnet för allt som rör föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Allt handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid och om de utmaningar som står för dörren. Idrottens föreningslära är uppdelad i tre steg. Grund Fortsättning Tema 22

23 SLÄRA GRUND IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA GRUND IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA GRUND Idrottens föreningslära grund Idrottens föreningslära grund är en introduktion och inspiration kring föreningslärans grunder. Utbildningen riktar sig till alla organisationsledare. Bland annat tar vi upp meningen med föreningen, vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan. Vi tar upp det viktigaste gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens roll och ekonomin i föreningen. Dessutom smyger vi igång det som handlar om att utveckla föreningen. Ett särskilt material är framtaget och ingår i kursen. Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att boka utbildningen på hemmaplan eller anmäl dig till något av kursdatumen här intill. 19 feb Vetlanda Kostnadsfri 28 feb Kalmar Kostnadsfri 12 mar Oskarshamn Kostnadsfri 21 mar Värnamo Kostnadsfri 10 apr Växjö Kostnadsfri 24 sep Jönköping Kostnadsfri 2 okt Gislaved Kostnadsfri 8 okt Ljungby Kostnadsfri Tid:

24 FÖRENINGSUTVECKLING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA FORTSÄTTNING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA FORTSÄTTNING IDR IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA FORTSÄTTNING Idrottens föreningslära fortsättning ska ge styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap för att än bättre kunna leva upp till sina respektive uppdrag. Detta är ett mer omfattande utbildningspaket som fokuserar på fem områden föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Ett särskilt material är framtaget och ingår i kursen. För vem? I första hand till hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen. 24

25 OTTENS FÖRENINGSLÄRA FORTSÄTTNING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA FORTSÄTTNING Förening i rörelse guide för utveckling Utbildningskvällen kretsar kring det som inledningsvis utgör fröet och så småningom kärnan i alla föreningar, förbund, klubbar, sällskap eller organisationer. För att fortleva eller överleva, behöver organisationen arbeta med sitt frö och sin kärna, det vill säga ständigt ställa frågorna: varför och för vem finns vi till, vad är det som berättigar vår existens och vad vill vi vara? Begrepp som verksamhetsidé, inriktning, värdegrund, mål och vision, strategier och handlingsplaner tas upp och förklaras under kvällen. Utbildningsmaterial ingår i kursen. Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att boka utbildningen på hemmaplan eller anmäl dig till något av kursdatumen nedan. 7 feb Jönköping 200 kronor 4 apr Växjö 200 kronor 16 okt Kalmar 200 kronor Tid: Offensivt styrelsearbete Förutsättningarna för det idella engagemanget har förändrats på senare år och är i dag en av de största utmaningarna för många idrottsföreningar. I detta material lyfter vi fram viktiga aspekter att ta hänsyn till som offensiv styrelse. Särskild tonvikt läggs på uppdraget som styrelsen fått av årsmötet och vad det kan innebära för balansen mellan att förvalta och utveckla. En annan utmaning är att skapa en kultur som stimulerar fler att våga ta plats. Ett särskilt material är framtaget och ingår i kursen. Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att boka utbildningen på hemmaplan eller anmäl dig till något av kursdatumen nedan. 19 mar Jönköping 200 kronor 26 sep Växjö 200 kronor 21 nov Kalmar 200 kronor Tid:

26 FÖRENINGSUTVECKLING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA FORTSÄTTNING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA FORTSÄTTNING IDR Vår förening om demokrati och föreningskunskap Allt kommunicerar om konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap Svenskt föreningsliv är unikt i världen och står sig starkt i samhället. I en allt mer kommersialiserad värld utsätts den dock för påverkan. För att verksamheten i en demokratisk förening ska kunna leva och växa, krävs helst att alla medlemmar har grundläggande föreningskunskaper. Men framför allt måste de som fått förtroendet att sköta föreningen klara av att göra det. Under kvällen fördjupar vi oss i begrepp och områden som samverkansformer, medlemsavtalet, demokratiska principer, styrelsens roll och ansvar, årsmötet med mera. Ett särskilt material är framtaget och ingår i kursen. Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att boka utbildningen på hemmaplan eller anmäl dig till något av kursdatumen nedan. 19 mar Kalmar 200 kronor 12 nov Växjö 200 kronor 21 nov Jönköping 200 kronor Tid: Kursen Allt kommunicerar handlar om vad du och föreningen behöver tänka på, vara medvetna om och göra när ni vill kommunicera och marknadsföra er verksamhet och ert varumärke såväl internt som externt. Allt vi gör kommunicerar på något sätt med omgivningen. Varje förening som aktivt vill jobba med sin kommunikation behöver därför jobba med sitt varumärke och därmed sin identitet, profil och image. Ett särskilt material är framtaget och ingår i kursen. Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att boka utbildningen på hemmaplan eller anmäl dig till något av kursdatumen nedan. 17 apr Jönköping 200 kronor 12 sep Växjö 200 kronor 19 nov Kalmar 200 kronor Tid:

27 OTTENS FÖRENINGSLÄRA FORTSÄTTNING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA FORTSÄTTNING Praktisk föreningsekonomi En del lyser upp när man talar om ekonomi, andra får en bekymrad rynka i pannan och tycker det är jobbigt. För en del handlar ekonomi bara om siffror, för andra är det grunden i all verksamhet. Det finns många åsikter om ekonomi. En sak är dock klar oavsett verksamhet berörs vi av ekonomi. Det gäller i privatlivet, i arbetet och i allt högre grad också i idrottslivet. I Praktisk föreningsekonomi behandlar vi ekonomi ur ett övergripande och mer konkret och vardagligt perspektiv. Vi tar upp sådant som alla i föreningen behöver känna till och fundera kring. Utbildningen handlar mer om att skaffa resurser än att bokföra och redovisa dem. Ta kontakt med Smålandsidrottens konsulent i din kommun för att boka utbildningen på hemmaplan eller anmäl dig till något av kursdatumen nedan. 18 apr Växjö 200 kronor 10 okt Oskarshamn 200 kronor 22 okt Jönköping 200 kronor Tid: Styrelseledamot och arbetsgivare Vad är det som gäller när man är styrelseledamot och arbetsgivare? På kursen går vi igenom vad ett branschavtal inom idrotten ska innehåll, vad som gäller när man anställer en person med lönebidrag alternativt särskilt anställningsstöd samt befattningsbekrivningen och dess innehåll. Kursen berör även frågor som rör lönestatistik, styrelsens ansvar för den anställde, den anställdes skyldigheter mot arbetsgivaren, stöd från arbetsgivaralliansen, försäkringar och pensioner. För vem? Styrelseledamöter 11 mar Jönköping Kostnadsfri 12 mar Kalmar Kostnadsfri 19 mar Växjö Kostnadsfri 16 apr Oskarshamn Kostnadsfri Tid:

28 FÖRENINGSUTVECKLING IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA TEMA IDROTTENS FÖRENINGSLÄRA TEMA IDROTTENS FÖRENING BÄTTRE IF Bättre IF är samlingsnamnet på våra kurser för ordförande, sekreterare och kassörer. Kurserna fokuserar på vad respektive styrelseuppdrag innebär, vilka uppgifter som följer uppdraget. Dessutom får du tips på bra och effektiva arbetssätt. Ordförandekurs Sekreterarkurs Kursen tar upp sekreterarens uppgifter, nya arbetsformer, organisation, årsmötet, information med mera. Här får du verktygen för att på ett effektivt sätt vara med och driva föreningen rationellt. Kursmaterial ingår. För vem? Du som är nyvald eller varit sekreterare några år. Att leda en förening är ett stort ansvar. Som ordförande ska du fungera som lagledare i styrelsen. Styrelsen ska arbeta med övergripande frågor och ha visioner om föreningens verksamhet. Här får du som ordförande tips på hur du ska leda din förening mot uppsatta mål. Kursmaterial ingår. För vem? Du som är nyvald eller varit ordförande några år. 12 mar Jönköping 300 kronor 10 apr Kalmar 300 kronor 15 okt Växjö 300 kronor Tid: mar Jönköping 300 kronor 10 apr Kalmar 300 kronor 15 okt Växjö 300 kronor Tid:

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens föreningslära är till för styrelsemedlemmar och ledare i organisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett kostnadsfritt gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten!

SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! Möt oss våren 2014 SISU Idrottsutbildarna utbildar och utvecklar idrotten! SISU Idro sutbildarna är idro ens studieförbund. Vi arbetar med bildning och utveckling inom idro en och verkar för a s mulera

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande)

AU har ordet. Tillsammans gör vi svensk idrott till världens bästa! Gunnar Lindbom (ordförande) Carin Engblom (vice ordförande) SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 2 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse 2011 AU har ordet Varje gång du öppnar tidningen, slår på dator, tv eller radio kan du se att idrotten

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer