Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a."

Transkript

1 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Karlbergsvägen Stockholm Årsredovisning 2012

2 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Förvaltningsberättelse avseende verksamheten 2012 Styrelsen för Bostadsföreningen Pionen 4 upa får härmed avge redovisning för 2012 års förvaltning. Föreningen bildades 1920 vilket betyder att detta är föreningens 93:e verksamhetsår. Styrelse Curt Källströmer Sören Mellstig Liselotte Lööf Anita Chibba Annica Wejdmark Ursula Carlgren Funktion Ordförande, kassör och bokförare Vice ordförande och tekniskt ansvarig Sekreterare Ansvarig för gården Ansvarig för gårdshus Ledamot Revisorer Pieter Herneryd Thomas Schanning Johan Rittner, suppleant Valberedning Jan Källenius Johan Rittner 2012 års styrelse Fr.v. Anita Chibba, Sören Mellstig, Curt Källströmer, Annica Wejdmark och Ursula Carlgren. Liselotte Lööf saknas på bilden. Adress Org.nr Bankgiro Karlbergsvägen Stockholm

3 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. 2 Förvaltning Den löpande administrativa förvaltningen såsom bokföring, boksluts- och deklarationsärenden har handlagts av kassören. Fr.o.m har den administrativa förvaltningen lagts över till SBC Sveriges Bostadsrättsförvaltning AB. Medlemmar har erbjudits betala sina avgifter via autogiro, vilket utnyttjas av huvuddelen av medlemmarna. Den tekniska förvaltningen utövas av styrelsen under ledning av den tekniskt anvarige. Föreningen har ingen avlönad fastighetsskötare. Arvoden har ej utgått till styrelsen. Föreningsfrågor Extra föreningsstämma hölls den 25 januari 2012 med anledning av stadgeändringar Årsstämma hölls den 21 februari 2012 Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen haft fortlöpande informella kontakter. 10 medlemsbrev har sänts ut under året. Dessutom har ytterligare ett antal mail sänts till medlemmar. 2 gemensamma städkvällar har dessutom arrangerats under året. Medlemmar/hyresgäster Lägenhet 1502 har under året, med tillstånd av styrelsen, uthyrts. Lägenhet 1603 har under året inte bebotts. Hyran har för en hyresgäst nedsatts under 1 kvartal med totalt c:a Kr p.g.a. temporära ekonomiska problem. Två hyreskontrakt som förfaller har i slutet av året uppsagts för omförhandling av villkor. Efter denna uppsägning har dessa 2 hyresavtal överlåtits till annan hyresgäst med samma villkor fram till Fr.o.m. denna dag kommer kontraktet för den ena lokalen att förlängas med 3 år med höjd hyra om c:a 12%. Hyreskontraktet för den andra lokalen är uppsagt till ovannämnda datum. I övrigt har inte skett några förändringar beträffande medlemmar eller hyresgäster. Fastigheten Föreningen äger fastigheten Pionen 4 i Stockholms stad - tomt och byggnad. Markarealen är 939 m 2. Byggnaden innehåller 22 bostadslägenheter och 4 hyreslokaler. Samtliga bostäder är upplåtna till medlemmar, och alla lokaler är uthyrda. Bostadslägenheternas totala boyta är m 2 och lokalernas totala yta är 703 m 2. Drifts- och underhållskostnader (exkl räntor, avskrivningar och skatter) uppgick under 2012 till c:a 202 kr/m 2 (203 kr/m 2 under 2011). Taxeringsvärdet är oförändrat mot föregående år Ny fastighetsdeklaration har inlämnats i slutet av året Avskrivningar har under året gjorts på inventarier med SEK och på byggnadsinvesteringar med mer än 5 års beräknad livslängd med SEK Eftersom fastighetens taxeringsvärde avsevärt överstiger det bokförda värdet, har några avskrivningar på byggnaden och mark inte gjorts. Sprängningar med anledning av den nya Citybanan har under året påverkat fastighetens medlemmar och hyresgäster. Eventuella skador p.g.a. detta kommer diskuteras med Trafikverket efter avslutat arbete med Citybanan.

4 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. 3 Under året har avtal med Anticimex upprättats om att bekämpa råttor i avloppsledningar. Förberedelse har under året gjorts för ev. omvandling av hyreslägenhet till bostadslägenhet. Utredning av marknadshyror i vårt område har gjorts inför omförhandling av hyreskontrakt Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Föreningen har avtal med Lindfors Plåtslageri om snöskottning av yttertak. Städning av trapphus mm har utförts av Anders Lindbergs Städfirma. Avgifter/hyror Avgifterna för bostäderna har varit i genomsnitt 142 kr/m 2 (föregående år 142) Hyrorna för lokalerna har varit i snitt kr/m 2 (föregående år 1 228). Investeringar under 2012 Under 2012 har styrelsen fullföljt de investeringar och underhållsåtgärder som beslutats om tidigare år. De investeringar som gjorts under 2012 > SEK är: 2 takstegar kr Renovering av lokal Frejgatan kr Dessutom har ett långsiktigt avtal tecknats med Fortum om ett fast effekt- och energipris under perioden Reparationer och underhåll samt övriga kostnader under 2012 Specifikation av reparations-förvaltnings och övriga kostnader > SEK under året: Utredning andelstal vid ev. försäljning av lokal kr Utredning marknadshyra lokaler kr Reparation av grind kr

5

6 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Resultaträkning INTÄKTER Budget 2012 Avgifter , , Hyror , , Fastighetsskatt lokaler , , Obebodda lägenheter ,00 0 Skattekorr. föregående år - 66,00 0,00 0 Övriga intäkskorrigeringar 858,00 0 INTÄKTER , , KOSTNADER Årsavgift kontroll fjärrvärmecentral 5 074, , Serviceavgift styrning värmecentral 4 059, , KabelTV,serviceavgifter 6 004, , Anticimex avtal ,00 0 Ventilationsarbeten 733, , Sotning 3 683,00 0,00 0 Vatten , , Prognosstyrning värme , , Uppvärmning , , Elförbrukning , , Klottersanering - 0, Lokalvård , , Snöskottning 3 619, , Avfallshantering , , Förbrukningsmaterial 9 520,00 516, Underhåll allmänt , , Bredbandsbolaget-avgifter , , Försäkringar , , Revisionsarvode 1 500, , Förvaltningskostnader , , Redovisningskostnader - 0,00 0 Bankkostnader 1 682, , Medlemsavgift SBC 4 270, , Övriga kostnader 6 596, , DRIFTSKOSTNADER , , RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR , , ,00 Avskrivningar not , , RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR , , ,00 Ränteintäkter Räntekostnader not , , Aktieutdelning 4 250, , Extraordinära intäkter Skatter , , ÅRETS RESULTAT , , ,00

7 Bostadsföreningen Pionen 4 u.p.a. Balansräkning Tillgångar Byggnader not , ,60 Värdeminskning byggnad , ,10 Mark o Markanläggningar , ,00 Byggnadsinvesteringar not , ,91 Värdeminskning byggnadsinvesteringar , ,00 Inventarier not , ,00 Värdeminskning Inventarier , ,00 Insatskapital SBC 2 800, ,00 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR , ,41 Checkräkning , ,43 Skattefordringar (moms) 6 403,00 0,00 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR , ,43 SUMMA TILLGÅNGAR , ,84 EGET KAPITAL o SKULDER Grundavgifter , ,00 Reservfond , ,00 Balanserat resultat , ,84 Årets vinst , ,00 EGET KAPITAL , ,84 Reverslån , ,00 Checkräkningskredit , ,00 LÅNGFRISTIGA SKULDER , ,00 Leverantörskulder , ,00 Skatteskulder 8 403, ,00 Upplupna kostnader , ,00 Förskottsbetalda avgifter , ,00 Förskottsbetald avgift ej bebodd lägenhet ,00 Förskottsbetalda hyror ,00 0,00 Moms redovisningskonto 5 917, ,00 KORTFRISTIGA SKULDER , ,00 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL , ,84

8 Noter till resultat- och balansräkning Not 1: Avskrivningar Inventarier , ,00 Byggnadsinvesteringar , ,00 Byggnader - Totala avskrivningar , ,00 Not 2: Räntekostnader Genomsnittsränta 3,57 2,86% Not 3: Byggnader Ingående värde, brutto , ,60 Investeringar under året Värdeminskning under året Värdeminskning tidigare år , ,10 Utgående värde, netto , ,50 Not 4: Byggnadsinventarier Ingående värde, brutto , ,91 Investeringar under året , ,00 Värdeminskning under året , ,00 Värdeminskning tidigare år , ,00 Utgående värde netto , ,91 Not 5: Inventarier Ingående värde, brutto , ,00 Investeringar under året 6 309,00 - Värdeminskning under året , ,00 Värdeminskning tidigare år , ,00 Utgående värde, netto , ,00

9

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet Årsredovisning för Brf Hamnmagasinet 769622-6799 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 Underskrifter 11 1 (11)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744

ÅRSREDOVISNING. Räkenskapsåret 2006. Brf Vinteraspen 769606-9744 ÅRSREDOVISNING Räkenskapsåret 2006 Brf Vinteraspen 769606-9744 Förvaltnings- och verksamhetsberättelse för BRF Vinteraspen Styrelsen för bostadsrättsföreningen Vinteraspen får härmed avge berättelse för

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005

BRF UTSIKTEN I RYDEBÄCK. Org.nr 769609-7984 ÅRSREDOVISNING 2005 I RYDEBÄCK ÅRSREDOVISNING 2005 1 (6) Styrelsen för Brf Utsikten i Rydebäck, Helsingborg, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31, föreningens tredje verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar

FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING 2008-07-01-2009-06-30. Förvaltningsberättelse Resultaträkning. Tilläggsupplysningar BRF ALFHEMSGATAN 5 I GÖTEBORG Org.nr. 757200-0243 ÅRSREDOVISNING FÖR FÖRENINGENS VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2008-07-01-2009-06-30 sid 1-3 sid 4 sid 5-6 sid 7-10 sid 10 Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Freden 0236 får härmed avge Årsredovisning i för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer