Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014"

Transkript

1 Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Packaging Logistics is devoted to the advancement of knowledge, to motivate and co-create holistic solutions for sustainable development.

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Inledning Förpackningslogistik ses i den akademiska världen som ett relativt nytt men unikt och väletablerat forskningsämne. Samtidigt har vi i år glädjen att fira 20 framgångrika år! Allting startade med en donation från Bo Rydins stiftelse för inrättandet av en professur i transportförpackningsteknik. Denna donation har starkt bidragit till den framgång och utveckling ämnet förpackningslogistik har haft. Professor Gunilla Jönson, som var första innehavare av Rydinprofessuren, har på ett förtjänstfullt sätt använt möjligheten i donationen till att utveckla såväl ämnet som de kompetenser som idag finns i gruppen. Idag bedriver vi tillämpad samhällsrelevant forskning av hög kvalitet och undervisar blivande civilingenjörer och masterstudenter för framtidens förpacknings- och logistikutmaningar. Vi publicerar våra forskningsresultat i akademiska tidskrifter, syns på tillämpade konferenser och i populärvetenskaplig rapportering. PERSONAL FÖRPACKNINGSLOGISTIK MAISAM ABBASI, DISPUTERAD ERIK ANDERSSON FORSKNINGSKOORDINATOR MÄRIT BECKEMAN DISPUTERAD HAJNALKA BODNAR FORSKNINGSKOORDINATOR ANDREW CARDINALI PROJEKTASSISTENT MARIE CEDERBLAD EKONOMIADMINISTRATÖR EILEEN DEANER FORSKNINGSKOORDINATOR PERNILLA DERWIK KAROLIN GRÖNVALL, LICENTIAT MALIN GÖRANSSON DANIEL HELLSTRÖM DOCENT KLAS HJORT POSTDOK ANDREAS HOLMBERG OLLE HYDBOM PROJEKTLEDARE KAJSA JOHANSSON De senaste två åren har varit händelserika. Åren 2013 och 2014 var Förpackningslogistik med och startade två viktiga forskningsplattformar för ny tillämpad och tvärvetenskaplig forskning. Det första, RELOG (www.relog.lth.se), är en forskningsplattform placerad på Campus Helsingborg, med Helsingborgs stad, Lunds universitet och Vinnova som finansiärer. Det är en riktad logistiksatsning med fokus på handelslogistik och citylogistik som ska skapa nytta för aktörerna i regionen. Det andra är ett Excellence centre i handelsforskning vid Lunds universitet, i samverkan mellan Ekonomihögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola. Detta Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet (www.handel.lu.se) finansieras av Handelns utvecklingsråd och har som syfte att vara ett nav för svensk handelsforskning, som i sin tur ska skapa kunskap och nytta för handeln. Denna verksamhetsberättelse har som syfte att visa upp vår verksamhet genom exempel som vi hoppas ska ge inspiration och förståelse för Förpackningslogistiks forskning, utbildning och samverkan. Annika Olsson Professor och ämnesföreträdare, Förpackningslogistik MATS JOHNSSON BENGT JÄRREHULT GUNILLA JÖNSON JOHN KARLSSON STEFAN KARLSSON HELENA LINDH CHRISTINA LINDSKOG GIANA LORENZINI KATRIN MOLINA-BESCH FREDRIK NILSSON SUSANNE NORDBECK CAMILLA NYQUIST MAGNUSSON MALIN OLANDER ROESE ANNIKA OLSSON CILLA PERLHAGEN HENRIK PÅLSSON PETRA RANTZOW HENRIK RINGSBERG JESSIKA SELLERGREN CHRISTINA SKJÖLDEBRAND VAHID SOHRABPOUR HENRIK STERNBERG HENRIK WALLSTRÖM FORSKARE ADJUNGERAD PROFESSOR SENIORPROFESSOR PROJEKTASSISTENT PROFESSOR FORSKNINGSADMINISTRATÖR DOKTORAD, DISPUTERAD PROFESSOR, ÄMNESFÖRETRÄDARE KURSADMINISTRATÖR DOCENT PROJEKTKOORDINATOR, DISPUTERAD KOMMUNIKATÖR ADJUNGERAD PROFESSOR, DISPUTERAD POSTDOK Erik Andersson Forskningskoordinator, Förpackningslogistik

4 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Händelser ett axplock CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING Med bidrag om 25 miljoner kr från Handels utvecklingsråd inrättades Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet i mars Det är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum med forskare från Ekonomihögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Förpackningslogistik från Lunds Tekniska Högskola. Centrumet ska bidra till att utveckla och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och handelns företag och anställda. DYNAMISK DATUMMÄRKNING AV MAT Forskare från Förpackningslogistik och andra delar av Lunds Tekniska Högskola, samt från SIK och Malmö högskola har fått 10 miljoner kr från Vinnova för att i samarbete med flera företag utveckla en dynamisk datummärkning av mat. Syftet med projektet Dynahmat är att minska matsvinnet genom att utveckla nya sensorer i matförpackningar. På så sätt blir det lättare att avgöra om en produkt är ätbar eller ej. DEN (O)HÅLLBARA FÖRPACKNINGEN I boken Den (o)hållbara förpackningen analyseras svenska konsumentförpackningar från 1930-talet fram till idag, ur ett tekniskt, ekonomiskt, genus-, visuellt- och konstperspektiv. Boken har fokus på mjölk-, läkemedels- och lyxförpackningar och är det samlade resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Professor Annika Olsson är en av medförfattarna. CABOTAGESTUDIEN Cabotagestudien, uppmärksammad i SVT, Sveriges Radio och i en rad andra medier, blev på sex veckor världens största studie av cabotagetransport på väg och engagerade frivilliga användare, som med hjälp av smartphones rapporterade in registreringsnummer på utländska fordon. STYRNING MOT NOLLUTSLÄPP I ljuset av framtiden styrning mot nollutsläpp år 2050 är en bok som visar hur transport- och energisystemen kan ställas om till noll koldioxidutsläpp. Boken är ett resultat av klimatforskningsprogrammet LETS 2050 vid Lunds universitet, finansierat av Naturvårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket. Henrik Pålsson, docent vid Förpackningslogistik, är en av medförfattarna till boken. FÖRSTA FIPDESSTUDENTERNA EXAMINERADE Den 14 juni 2013 presenterade den första kullen internationella studenter i FIPDes sina examensarbeten. FIPDes, Food Innovation and Product Design, är ett Erasmus Mundus Masterprogram, stöttat av EU. Studenterna som valt att göra sin specialisering vid Lunds universitet, Food Packaging Design, gjorde sina examensarbeten i nära samarbete med industrin, myndigheter och klusterorganisationer. RELOG HANDELS- OCH CITYLOGISTIK I maj 2013 startades ReLog, Retail Logistics, en plattform och forskningssatsning i Helsingborg. ReLog utvecklar handelsoch citylogistik i samarbete med stadens näringsliv. Finansiärer är Lunds universitet, Helsingborgs stad och Vinnova. FRÅN BRASILIEN I slutet av januari 2014 lämnade Giana Lorenzini 30-gradig värme i södra Brasilien och landade i ett snöigt och kallt Lund. Giana är Förpackningslogistiks första doktorand från Brasilien, med stipendium från den ambitiösa brasilianska satsningen Science without borders. Hennes forskning handlar om läkemedelsförpackningar för äldre. PRIS FÖR BÄSTA ARTIKEL Katrin Molina-Besch, doktorand på Förpackningslogistik, har fått DB Schenkers pris för bästa artikel, i samband med konferensen NOFOMA i Köpenhamn. Artikeln heter Consideration of supply chain environmental impacts during packaging development: Theory versus practice. Medförfattare är Henrik Pålsson, docent på Förpackningslogistik. PROTOTYPER PÅ ARBETETS MUSEUM Två pappersbaserade förpackningsprototyper visas på den kritikerrosade utställningen Framtidsland på Arbetets museum i Norrköping. Prototyperna innovativa förpackningar för färdigmat och engångslinser har mindre miljöpåverkan än konventionella alternativ och klarar samtidigt alla de krav man kan ställa på en modern förpackningslösning. Därför har de blivit utvalda som exempel på vad som kan bli framtidens innovation. Prototyperna har gjorts av studenter på kursen Förpackningsteknik och utveckling, i samarbete med företaget Flextrus i Lund. 20-ÅRSJUBILEUM Under 2014 firar Förpackningslogistik 20-årsjubileum! Efter att i slutet av 1980-talet ha varit adjungerad professor vid Lunds Tekniska Högskola, med en dag i veckan ledigt från sin ordinarie tjänst vid SCA, fick Gunilla Jönson 1994 tjänsten som professor i Transportförpackningsteknik. Ungefär samtidigt startade forskarutbildningsämnet Förpackningslogistik. Allt detta var möjligt tack vare en generös donation om 10 miljoner kr från Bo Rydins stiftelse. I slutet av 1999 blev Förpackningslogistik en del av Institutionen för designvetenskaper. Resten är historia!

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK

6 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Packaging Packaging Logistics Logistics

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Pågående forskning DYNAMISKT HÅLLBARHETSDATUM FÖR MINIMERAT SVINN Målet med projektet är att utveckla intelligenta logistik- och förpackningssystem som i realtid kommunicerar och förutsäger kvalitet och produktsäkerhet hos kylda livsmedel. Lösningen ska kunna användas längs livsmedelskedjan av såväl livsmedelsindustri, distributörer, detaljhandel som konsument. VÄRDEFULL RETUR INOM E-HANDELN Forskning visar att returer i dagens e-handel är en värdeskapande process som företagen kan vinna på att utveckla. Projektet kartlägger och beskriver returprocessen i detalj hos medverkande företag. I ett senare steg kommer forskarna att sätta upp mål för en mervärdeskapande returprocess samt ge förslag till förbättrad returprocess i praktiken. HARMONISERADE INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS HITS HITS syftar till att genom forskning skapa drivkrafter för transportörer att frivilligt öka säkerheten för transporter för farligt gods. Projektet kommer att ta fram lösningar för frivilligt deltagande och kontroll. Första året ägnas åt design och organisering medan följande år ägnas åt pilotprojekt med demonstratorer. CLOSER STARFISH HORISONTELLT SAMARBETE FÖR MER EFFEKTIVA TRANSPORTER Projektet studerar hur aktörer på samma nivå i försörjningskedjor kan samarbeta kring effektivisering av transporter. Syftet med Closer Starfish är att undersöka hur företag kan utnyttja existerande och tillgänglig infrastruktur mer effektivt genom samarbete. Ett sådant samarbete kan leda till minskad miljöpåverkan och lägre transportkostnader. MODELL FÖR UTVÄRDERING AV HÅLLBARA FÖRPACKNINGSSYSTEM I FORDONSINDUSTRIN Projektet tar sin utgångpunkt i att existerande förpackningar i fordonsindustrin kan ifrågasättas, eftersom nya förutsättningar såsom lean, just-in-time och mer globala flöden uppstått. Med ökad komplexitet finns behov av utvärderingssystem kring förpackningslösningar och speciellt kring frågor om hållbar utveckling. Syftet med projektet är att utveckla och testa en utvärderingmodell som ska underlätta i valet av förpackningar för materialflöden inom bilindustrin. (Sustainable Organisation between Clusters of Optimised Europe) är ett treårigt EU-projekt. Fem ledande kluster deltar, med syftet att ta fram en plattform för excellens inom transport- och logistikområdet. Inom projektet ska aktörerna ta fram strategier för konkreta planer för samverkan kring logistik, transport och innovation i kluster. LOG2020 LOG2020 är ett tvåårigt EU-projekt, med syftet att skapa utbildning för chefer inom logistik och supply chainområdet. Syftet är att ge anställda inom området förutsättningar att möta framtida utmaningar och att förbereda dem för goda strategiska framtida beslut. HÅLLBARA FÖRPACKNINGSSYSTEM FÖR HÅLLBARA BUTIKER För att uppnå klimatmålen och bidra till hållbar utveckling måste CO 2 -utsläppen reduceras kraftigt de kommande åren. För handeln är detta relevant eftersom den omfattar huvuddelen av försörjningskedjor till konsument. Syftet med projektet har varit att utforska, utveckla och implementera kunskap om hur förpackningssystem kan bidra till hållbara försörjningskedjor inom handeln. LETS GOODS FÖR REDUCERADE CO2-UTSLÄPP VID GODSTRANSPORTER Lets goods fokuserar på samspelet mellan godstransporter och logistik med utgångspunkt i ett företags- och samhällsperspektiv. För att nå koldioxidmålen för 2050 behövs stegvis utveckling inom nuvarande logistik- och godstransportstrukturer men även radikala trendbrott och tekniska, organisatoriska och strukturella förändringar. FÖRETAGS MILJÖARBETE INOM GODSTRANSPORTER Syftet med projektet är att undersöka hur företags miljö- och hållbarhetsarbete påverkar motiv, drivkrafter och intentioner att reducera transportutsläpp, t.ex. hur man integrerar transporter i sitt miljö- och hållbarhetsarbete, och hur man behandlar godstransporternas resursutnyttjande. SYSTEMEFFEKTER AV E-HANDEL OCH ENERGIEFFEKTIVITET Projektet studerar ur ett systemperspektiv hur den växande e-handeln och tillhörande hemleverans- och förpackningssystem påverkar energieffektiviteten i transportsektorn. SAMCITY SAMCITY studerar hur man kan införa en ny typ av logistiklösning för centrala Malmö. Utgångspunkten är att koordinerad godsdistribution kan ge positiva effekter på staden, såsom mindre trängsel och oväsen, mindre miljöpåverkan, förbättrad säkerhet och ökad service till handlare och fastighetsägare. HÖGKAPACITETSTRANSPORTER Att införa högkapacitetstransporter (HCT, fordon med högre lastkapacitet än vad som är brukligt idag) är ett sätt att öka energi- och resursutnyttjandet. Forskningsprojektets syfte är att öka kunskapen om hur HCT kan introduceras med hänsyn till kort- och långsiktiga systemeffekter.

8 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Kurser ANTAL STUDENTER PACKAGING TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT PACKAGING LOGISTICS APPLIED LOGISTICS SIMULATION FOOD AND PACKAGING INNOVATION Examinationer DOKTORSEXAMINA Abbasi, M. (2014) Exploring Themes and Challenges in Developing Sustainable Supply Chains - A Complexity Theory Perspective Olander Roese, M. (2014) From PowerPoints to Reality - Managing Strategic Change in the Paper Packaging Industry Sohrabpour, V. (2014) Packaging Design and Development for Supply Chain Efficiency and Effectiveness Ringsberg, H. (2013) Food traceability in regulated fresh food supply chains with an emphasis on the Swedish fishing industry EXAMENSARBETEN Råsberg, A., & Roth, I. (2014). Increasing Customer Experience in e-commerce Packaging Rio Tome, B. D. (2014). Material flow design in a warehouse - The case of S:t Eriks Ariesta, Y. D. (2014). Exploratory case study of wheat flour and rice packaging in Indonesia - Proposals to develop paper-based packaging system Oliman, Z. M. (2014). Scanfill sheet as alternative material in the thermoforming industry in the Philippines An exploratory study Hanna, M. (2014). Packaging development process for cardboard packages with direct food contact Bombaywala, M. A. A. (2014). Collaboration and Innovation in Food Industry Jönsson, P. (2014). Förändringsarbete i försörjningskedjor - En studie på Findus Sverige Nord, L., & Olofzon, L. (2014). Opportunities and Challenges in the Implementation of Dynamic Shelf Life in a Food Supply Chain Cederlund, M. (2014). Simulating production risk at Volvo Powertrain - Developing a simulation tool for decision making Röhfors, C. (2014). Sekundärförpackningens ur butiksperspektiv - En fallstudie med Lantmännen Tu, C.-M., & Apt, A. (2013). Light barrier properties of paperboard, packages and plastic caps in packages Ngo, S. (2013). Spårbarhet i livsmedelskedjor - en kvalitativ studie utifrån ekonomiska aspekter Brofelth, M., & Alskär, M. (2013). Influence of polymer thickness, adhesive composition and layer structure on dielectric breakdown in laminated carton based packages Gustafsson, D., & Jönsson, H. (2013). Managing Opperational Supplier Relationships Birsen, Z. (2013). Communication of Environmental Innovations to Consumers - A Case of Renewable Packaging for Tetra Pak Darvishzadeh, P. (2013). Introduction of biological and active Modified Atmosphere Packaging through microorganisms Kalyvioti, I. (2013). A market research on non-sticking carton packaging material for yoghurt based products for Tetra Pak Mendoza Villaneda, C. I. (2013). Sustainable Development & Food Reinventing the school meal through public procurement practices: The case of Malmö Pineda Casique, V. (2013). Study of the Key Success Factors in Early Stages of Innovation at a Global Scale Park, H. (2013). Need of the Market Information in the B2B Packaging Industry - Insights into the Milk Formula Market in the Asia-Pacific Region at A&R Carton AB Chen, C.-N. (2013). Market Trends and Product Development of Tray-Sealed Single Serving Ready Meals in Sweden, Taiwan and China Paredes, K. M. B. (2013). Food in tubes: A retro cool Swedish innovation - Industrial History and Consumers Perspectives Blom, J. (2013). The Packaging s Role in Prevention of Product Waste - The supply Chain of Bread Moix, J. (2013). Cost impact analysis of rush orders using line simulations Carreño, M. (2013). Exploring RFID technology adoption in Spanish oranges suppliers that handle RFID-tagged pallets Peterson, J., & Dahlström, M. (2013). Developing a cost estimation model for packaging material - Based on a multiple-case study within the food packaging industry

10 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Presentationer ett axplock Förpackningens roll för ökad transporteffektivitet Transportforum, Linköping januari 2013 Henrik Pålsson Hett om förpackningar Konsumentföreningen, Stockholm april 2013 Annika Olsson Driver efficiency synthesising 5 years of driver measurements World Conference on Transportation, Rio de Janeiro, Brasilien juli 2013 Henrik Sternberg Cabotagestudien Trailer TruckMeet, Mantorp augusti 2013 Henrik Sternberg CLOSER Starfish med delade transportdata TREFF, Göteborg augusti 2013 Henrik Sternberg kan nya samarbetslösningar skapas Cabotagestudien, arbetsförhållanden i Konferansen Arbeidsforhold i augusti 2013 Henrik Sternberg vägsektorn Transportnæringen, Norska näringsdepartmentet, Oslo, Norge Cabotagestudien Transportarbetarförbundets nationella oktober 2013 Henrik Sternberg årskonferens, Runö The role of corrugated board for food SUW annual meeting, Lund november 2013 Annika Olsson packaging Så hänger produktdesign ihop med Hållbara transporter IVL, Stockholm november 2013 Annika Olsson hållbara transporter - paneldebatt Cabotagestudien Skandinavisk Transportarbejder november 2013 Henrik Sternberg Konference, Helsingör, Danmark Lillebror ser dig Campus Open, Helsingborg november 2013 Henrik Sternberg Forskningsplattformen ReLog Campus Forum, Helsingborg januari 2014 Daniel Hellström Behovsorienterad logistikforskning i Logistikinitiativet, Helsingborg januari 2014 Daniel Hellström ReLog Slutsatser från LETS Gods: Hur når vi Transportforum, Linköping januari 2014 Henrik Pålsson klimatmålen? Förpackningar från ett logistikperspektiv Logistikernätverket Scania, Lund februari 2014 Daniel Hellström ReLog nästa generation av logistik för handeln Dynahmat, minimizing food waste with dynamic shelf life Dynamiskt hållbarhetsdatum för minskat svinn From PowerPoints to reality in the paper packaging industry managing strategic changes towards increased customer orientation and innovation Förpackningsdesign för hållbar butik Invigning av Centrum för handelsforskning LU, Lund mars 2014 Daniel Hellström Packbridge Research Forum, april 2014 Malin Göransson Göteborg Food Chain Nordic, Malmö april 2014 Fredrik Nilsson Packbridge Research Forum, Göteborg Slutpresentation Handelns utvecklingsråd, Stockholm april 2014 april 2014 Malin Olander Roese Annika Olsson HITS Security Arena dagen, Stockholm april 2014 Henrik Sternberg Enhanced liability clauses European Research Summit, Düsseldorf, april 2014 Henrik Sternberg Tyskland Konsumentreturer inom e-handeln Packbridge efter 3, Helsingborg maj 2014 Daniel Hellström Hits, Starfish och framtidens transporter Trafikverkets årliga seminarium om maj 2014 Henrik Sternberg på väg gods och ITS, Göteborg Transportbransch i kris Almedalsveckan, Visby juni 2014 Henrik Sternberg Incorporating user behaviour into EuroPack Summit, Cascais, Portugal september 2014 Annika Olsson packaging innovation Innovative packaging an enabler for Tokyo Pack, Tokyo, Japan oktober 2014 Mats Johnsson sustainable and cost effective supply chains Dynamic Shelf-life Top Packaging Summit, Helsingborg oktober 2014 Fredrik Nilsson Cabotagestudien - An innovative approach European Transport Conference, Frankfurt, Tyskland oktober 2014 Henrik Sternberg

12 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Presentation av examensarbete. Internt strategimöte på Förpackningslogistik. Logistikchefer på utbildning inom ramen för EU-projektet LOG2020. Prototyper gjorda av studenter på kursen Förpackningsteknik och utveckling.

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Omsättning INTÄKTER 2013: KKR Statsbudget, grundutbildning Uppdragsutbildning Statsbudget, forskning Uppdragsforskning Bidrag, statliga externa finansiärer Bidrag, stiftelser och övriga finansiärer Bidrag, utländska finansiärer UTGIFTER 2013: KKR Personal Lokaler Övriga kostnader Institutionskostnader LTH-kostnader LU-kostnader Intäkter, utgifter och fördelning under 2014 ungefär som Samarbetspartners och finansiärer SAMARBETSPARTNERS EXEMPEL FINANSIÄRER ARLA BERGENDAHLS FOOD BILLERUD KORSNÄS BRING DHL ELECTROLUX ERICSSON FINDUS FLEXTRUS HELSINGBORGS STAD IBM IKEA ILLY KRINOVA INCUBATOR AND SCIENCE PARK LANTMÄNNEN LIVSMEDELSAKADEMIN MALMÖ STAD MOBILE HEIGHTS OATLY ORKLA FOODS PACKBRIDGE PERSTORP AB SCAN SCHIPHOL AIRPORT SIK SMURFIT KAPPA SONY MOBILE SVENSKA RETURSYSTEM SVERIGES ÅKERIFÖRETAG TETRA PAK VIKTORIA SWEDISH ICT AB VOLVO VOLVO PERSONVAGNAR ÅF BO RYDINS STIFTELSE DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK ELIN OCH CHARLES LINDLEYS STIFTELSE ENERGIMYNDIGHETEN EU HANDELNS UTVECKLINGSRÅD HELSINGBORGS STAD MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP NATURVÅRDSVERKET NORDIC LOGISTICS ASSOCIATION TRAFIKVERKET VINNOVA

14 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Publikationer TIDSKRIFTSARTIKLAR Pålsson, H. & Kovács, G. (2014). Reducing transportation emissions a reaction to stakeholder pressure or a strategy to increase competitive advantage. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 44(4) Sternberg, H., Prockl, G. & Holmström, J. (2014). The efficiency potential of ICT in haulier operations. Computers in Industry, 65(8) Sternberg, H. & Andersson, M. (2014). Decentralized Intelligence in Freight Transport - a Critical Review. Computers in Industry, 65(2) compind Bertoluci, G., Leroy, Y. & Olsson, A. (2014). Exploring the environmental impacts of olive packaging solutions for the European food market. Journal of Cleaner Production, 64(1) Ringsberg, H. & Mirzabeiki, V. (2014). Effects on logistic operations from RFID- and EPCIS-enabled traceability. British Food Journal, 116(1) org/ /bfj Sternberg, H., Germann, T. & Klaas-Wissing, T. (2013). Who controls the fleet? Initial insights into road freight transport planning and control from an industrial network perspective. International Journal of Logistics Research and Applications, 16(6) / Johnsson, C., Erlingsdottir, G., Nilsson, F., Nilsson, C.H. & Alsén, G. (2013). Metacognition and Learning Journals in Higher Education. International Journal of Economics and Management Engineering, 3(4) Pålsson, H., Finnsgård, C. & Wänström, C. (2013). Selection of packaging systems in supply chains from a sustainability perspective the case of Volvo. Packaging Technology and Science, 26(5) pts Beckeman, M., Bourlakis, M. & Olsson, A. (2013). The role of manufacturers in food innovations in Sweden. British food journal, 115(7) KONFERENSARTIKLAR Derwik, P. & Hellström, D. (2014). Supply Chain Competence: A Literature Review. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Molina-Besch, K. & Pålsson, H. (2014). Consideration of supply chain environmental impacts during packaging development: theory versus practice. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Pålsson, H. (2014). Diversified service offerings in city logistics - Understanding the need for different groups of users. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Pålsson, H. (2014). Supply chain potential in practice of packaging logistics. In: Logistics Research Network, Huddersfield, Logistics Research Network. Pålsson, H., Wallström, H. & Johansson, M.I. (2014). Returnable vs. one-way packaging factors affecting supply chain cost and CO2 emissions. In: 21st EurOMA Conference, Palermo, Italy, / Svingstedt, A., Hellström, D. & Hjort, K. (2014). Consumers value creating processes in distribution services for online shopping. In: The 4th Nordic Retail and Wholesale Conference, Center for Retailing, Stockholm School of Economics, Sweden, The 4th Nordic Retail and Wholesale Conference. Nazarpour, A., Fischl, M., Sohrabpour, V. & Fynes, B. (2014). The impact of investments in innovation practices on competitive advantage. In: 21st EurOMA Conference, Palermo, Italy, / Ekwall, D. & Sternberg, H. (2014). Enhanced liability clauses in logistics contracts functions, features and future. In: CSCMP European Research Seminar, Düsseldorf, Germany, Wallenburg, C.M. ed. WHU Otto Beisheim School of Management. Prockl, G. & Sternberg, H. (2013). Counting the minutes - Measuring truck driver time efficiency. In: World Conference on Transportation, Rio de Janeiro, Orrico, R. ed. WCTRS. Sternberg, H. (2014). Organising 8000 volunteers to observe foreign trucking operations - A novel, innovative approach using smartphones and social media. In: European Transport Conference, Frankfurt, The Association for European Transport. Wandel, S., Sternberg, H. & Hill, G. (2014). Regulatory telematics for heavy vehicles - Policy and innovation implications from the intelligent access program (IAP). In: HVTT13, San Luis, Argentina, Nordengren, P. ed. International Forum for Road Transport Technology.

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Oghazi, P., Hellström, D., Mostaghel, R. & Sohrabpour, V. (2013). Social responsible supply chain and packaging - A conceptual framework. In: 25th Annual NOFOMA Conference, Gothenburg, Sweden, Abbasi, M., Sternberg, H. & Nilsson, F. (2014). Who controls logistics emissions? Challenges in making fragmented supply chains environmentally sustainable from a logistics service provider s perspective. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Abbasi, M. (2014). Themes and Challenges in Making Supply Chains Socially Sustainable. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Hjort, K. & Hellström, D. (2014). Experiment on consumer behaviour in fashion E-commerce experience and insights. In: Nordic Conference on Consumer Research 2014, Vaasa, Finland, May Berg, P. ed Sohrabpour, V., Pazirandeh, A., Bard, D., Negreira, J. & Zhang, J. (2013). Teaching and Learning Adaptation of International Students in Sweden. In: 41st SEFI Conference, Leuven, Belgium, Molina-Besch, K. & Pålsson, H. (2013). Packaging for ecoefficient supply chains - exploring factors in the packaging development process. In: 25th NOFOMA Conference, Göteborg, NOFOMA tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till :120. Trafikverket. Bard, D., Negreira, J., Sohrabpour, V. & Zhang, J. (2013). Teaching and Learning adaptation for International students - The case of Sweden. Karlsson, J. (2013). Modular Packaging Development: Incorporating a modular perspective in the packaging design process. Magnusson, A., Olander, M. & Olsson, A. (2013). Finding Methods for Innovative Packaging Development: The Card Approach. Packaging Logistics, Lund University. BÖCKER Brunnström, L., Wagner, K., Olsson, A. & Petersson McIntyre, M. (2014). Den (o)hållbara förpackningen. Balkong förlag. Nilsson, L.J., Khan, J., Andersson, F.N.G., Klintman, M., Hildingsson, R., Kronsell, A., Pettersson, F., Pålsson, H. & Smedby, N. (2013). I ljuset av framtiden Styrning mot nollutsläpp år Trivector. BOKKAPITEL Nilsson, F. (2013). Att möta framtidens utmaningar på rätt sätt. In: Tänk om - systematiskt tänkande för moderna organisationer. Studielitteratur AB. Publikationerna är tillgängliga på RAPPORTER Pålsson, H., Lundquist, K.J., Olander, L.O., Eng Larsson, F. & Hiselius, L. (2014). Target: Low-carbon goods transportation: A growth-dynamics perspective on logistics and goods transportation until ITF/OECD. Pålsson, H., Olander, L.O., Lundquist, K.J., Eng Larsson, F., Wandel, S., Hiselius, L., Abbasi, M., Smidfelt Rosquist, L. & Stelling, P. (2013). Mot koldioxidsnåla godstransporter tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till Trafikverket. Sternberg, H., Holmberg, A., Lindquist, G. & Prockl, G. (2014). Cabotagestudien - A study on the movement of international vehicles in Denmark. Lund University. Holmberg, A., Sternberg, H. & Sjögren, J. (2014). Closer Starfish: A research project investigating freight distribution cooperation opportunities in Sweden. Olander, L.O., Lundquist, K.J., Påhlsson, H., Eng Larsson, F., Wandel, S., Hiselius, L., Abbasi, M., Stelling, P. & Smidfelt- Rosqvist, L. (2013). Mot koldioxidsnåla godstransporter-

16 Lunds universitet 2014 Layout: Erik Andersson Foto: Jenny Gransell (sid 10, längst upp till höger), Malin Göransson (sid 2 och sid 6, längst upp till höger), Andreas Holmberg (sid 5, överst), Robert Olsson (omslag), Irene Pelayo (knappar, sid 5), Henrik Sternberg (sid 6, längst ned), Packbridge (sid 10, längst upp till vänster samt foton i mitten), Erik Andersson (övriga) Förpackningslogistik Designvetenskaper, LTH Lunds universitet Box Lund

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Dynahmat- Dynamiskt hållbarhetsdatum för minimerat matsvinn Båstad. Olle Hydbom.

Dynahmat- Dynamiskt hållbarhetsdatum för minimerat matsvinn Båstad. Olle Hydbom. Dynahmat- Dynamiskt hållbarhetsdatum för minimerat matsvinn Olle Hydbom olle.hydbom@autoidexpert.se olle.hydbom@plog.lth.se Lund Dynahmat 2014 2014-06-25 Båstad SIS TK-166 ISO/IEC / JTC 1/SC31 ISO TC 122

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Logistik och godstransportlösningar i Sverige för 2050

Logistik och godstransportlösningar i Sverige för 2050 Workshop inom LETS Gods om Logistik och godstransportlösningar i Sverige för 2050 LETS Gods är ett av sex forskningsprojekt inom ett 4 årigt forskningsprogram med benämningen LETS (governing transitions

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Interreg Nordsjön Halmstad 20 november 2014 Sofie Vennersten, CLOSER Lindholmen Science Park CLOSER - Nationell arena för transporteffektivitet Closer är en

Läs mer

Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer

Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer Kringfartslogistik dynamisk styrning av trafik för effektivare godstransporter in och ut ur städer Heléne Giaina, DB FFI-konferens: Transporter i en hållbar stad 23 november 2016 Our main market is within

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

FÖRPACKNINGSINNOVATION en outnyttjad potential i näringslivet

FÖRPACKNINGSINNOVATION en outnyttjad potential i näringslivet FÖRPACKNINGSINNOVATION en outnyttjad potential i näringslivet Malin Olander-Roese & Fredrik Nilsson A researchproject financed by the Next Generation Innovative Logistics (www.ngil.se) excellence center,

Läs mer

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU 19 februari, Gothenburg Sustainability Day Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU Sebastian Marx 60, 70, 80% Majoriteten av lagstiftning som påverkar Sverige har sitt ursprung i EU.

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management

Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Teknisk Information om inriktning Logistik och produktionsekonomi samt Supply Chain management Logistik är inte bara transport, pall & truck eller lager men omfattar dessa områden Logistik och SCM kan

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin

Mejeriproduktionens miljöpåverkan. Johanna Berlin Mejeriproduktionens miljöpåverkan Johanna Berlin Ett industriforskningsinstitut med uppgift att stärka företagens konkurrenskraft Så här arbetar SIK Strategisk forskning Industrigemensamma projekt, nätverk,

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Säte: Helsingborg Å R S R E D O V I S N I N G Styrelsen för CeLIT Centrum för logistik och IT får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31. Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

ISO Guidance on Sustainable Procurement

ISO Guidance on Sustainable Procurement ISO 20400 Guidance on Sustainable Procurement (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) Bakgrund, översikt och framtid Staffan Söderberg - frivillig oberoende ordförande i intressentgruppen som tar fram

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Hållbara transporter. Anders Bylund. Unrestricted Siemens AG 2016

Hållbara transporter. Anders Bylund. Unrestricted Siemens AG 2016 Hållbara transporter Anders Bylund Unrestricted Siemens AG 2016 siemens.com Utsläppstrenden för transporter är tydlig Lösningar för CO2-sänkning är nödvändiga Transporter kommer att vara den största utmaningen

Läs mer

HGU: Kompetensgruppen för logistik och transportekonomi

HGU: Kompetensgruppen för logistik och transportekonomi HGU: Kompetensgruppen för logistik och transportekonomi Gruppens kompetens inom intermodala transporter: Intermodala transporter har varit ett huvudområde för gruppen i mer än 25 år Fn: 2 professorer,

Läs mer

Miljöhänsyn vid upphandling

Miljöhänsyn vid upphandling Miljöhänsyn vid upphandling Aktuell forskning inom området Peter Lysell CPM Centrum för produktrelaterad miljöanalys Göra rätt val Hållbart samhälle Frågeställningar Vad är ett hållbart samhälle? Vilket

Läs mer

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här

openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här openbim Stockholm 22 april 2013 Kraven på BIM är här Vi fick några frågor Kan gemensamma, formella och neutrala krav formuleras? Hur kommer sådana krav att påverka och befästa arbetssätt, processer, informations-

Läs mer

In- och Kringfartslogistik Effektivare utnyttjande av dagens infrastruktur

In- och Kringfartslogistik Effektivare utnyttjande av dagens infrastruktur In- och Kringfartslogistik Effektivare utnyttjande av dagens infrastruktur Helene Giaina, DB Schenker Consulting Lina Olsson, CLOSER/Lindholmen Science Park Transportforum, Linköping 13 jan 2016 Session

Läs mer

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem

Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Den Nationella Forskarskolan i Intelligenta Transportsystem Koordineras av Prof. Jan Lundgren Dr. Johanna Törnquist Krasemann Varför en forskarskola i ITS? I Sverige sker akademisk ITS forskning vid ett

Läs mer

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde?

Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Hur monteras olika modeller/ produkter i samma monteringsflöde? Mats Jackson Professor, Akademin för Innovation, Design och Teknik (IDT) Mälardalens Högskola Presentation Pågående forskningsprojekt i samarbete

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG Uppstartsmöte BAKGRUND Godstransportsystemet komplext, många aktörer Förändringar ger effekter på många nivåer High Capacity Transports (HCT) har potential att öka

Läs mer

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING 2014 3 Inledning

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development

Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa. Activities in Western Sweden for Sustainable Development Västsvenskt nätverk för hållbar utveckling i Europa Activities in Western Sweden for Sustainable Development Finansiärerna av GAME:s projektresurs under 2013 är: Västra Götalandsregionens Miljönämnd Göteborgs

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Workshop FÖRPACKNINGAR 2025 FÖRPACKNINGAR IDAG VAD KRÄVS

Workshop FÖRPACKNINGAR 2025 FÖRPACKNINGAR IDAG VAD KRÄVS Workshop FÖRPACKNINGAR FÖRPACKNINGAR Hur interagerar konsumenter med förpackningar idag? Idagsläget är det viktigaste fokuset kring förpackningar att de ska vara säkra i transportkedjan och skydda produkten.

Läs mer

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER

UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER EN SVENSK FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE OCH SAMVERKANDE TRANSPORTER Stefan Myhrberg, Ericsson Forum för innovation inom transportsektorn 2014-09-03 1 FÄRDPLAN FÖR UPPKOPPLADE SAMVERKANDE TRANSPORTER En gemensam

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

Norden - Världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region

Norden - Världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region Norden - Världens mest hållbara och konkurrenskraftiga region Kristina Persson Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Sverige Nordisk Facklig Kongress, 27 Maj 2015 Hur konkurrenskraftig

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige.

NVF Fordon och Transporter, augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Program NVF Fordon och Transporter, 23-25 augusti 2010 Elmia konferenscenter i Jönköping, Sverige. Tredje arbetsmötet 2010 i NVF Fordon och Transporter genomförs på Elmia i Jönköping, Sverige. Ankomst

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Arrowhead - Process- och energisystem- automation

Arrowhead - Process- och energisystem- automation Arrowhead - Process- och energisystem- automation Mats Johansson Project Manager ProcessIT.EU/LTU ARTEMIS Industry Association The association for R&D actors in embedded systems Bakgrund Ökad automa2on

Läs mer

Smart specialisering. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Smart specialisering. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Smart specialisering Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Varför? Den grundläggande tanken är att få ut en ökad nytta av EU-finansieringen; varje region har sina egna styrkor och samarbete gäller istället

Läs mer

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar

Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Sweden Water Research FoU-bolaget för framtida VAutmaningar Kenneth M Persson SVU 25 år 1 juli 2013 och 1 januari 2014 Monday, November Bara kommunalt (ingen fond, ingen universitetsinstitution) Vattenforskning

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet Grundat 1666 42 000 studenter 7 500 anställda - 830 professorer - 4 300 lärare/forskare och doktorander Omsättning 7,8 miljarder 1/3 utbildning,

Läs mer

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU.

Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU. Forskning vid enheten för miljöekonomi, institutionen för nationalekonomi och statistik, GU Enheten för miljöekonomi, EEU, GU 30-35 personer 5 professorer 4 docenter 6 forskare 19 doktorander 2011: 25

Läs mer

Från vetenskap till verklighet

Från vetenskap till verklighet Från vetenskap till verklighet TEMA: NATURRESURSER OCH CIRKULÄR EKONOMI Swedish Life Cycle Center en viktig plattform för samarbete Elin Eriksson, IVL Elisabeth Hochschorner, KTH Sara Nilsson, Vattenfall

Läs mer

University of Technology

University of Technology Welcome Jan-Olof Dalenbäck, Prof., Civil and Environmental Engineering, Building services Holger Wallbaum, Prof., Civil and Environmental Engineering, Building technology University of Technology European

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN

FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN FLYGFORSKNING SVERIGE - BRASILIEN Lars Sjöström Director Future Business, Saab Aeronautics Almedalen 2 juli 2015 NOT EXPORT CONTROLLED NOT CLASSIFIED AGENDA Varför Flyg? Varför Brasilien? Vad kan ett samarbete

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Pernilla Ngo

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Pernilla Ngo GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Pernilla Ngo White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV Samarbetsorganisation mellan Chalmers och Göteborgs universitet Organisatoriskt placerat direkt under respektive rektor Hållbar utveckling inom forskning, utbildning

Läs mer

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Energianvändning i olika sektorer Mtoe 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Transportsektorn

Läs mer

Förpackningar kan minska matsvinn

Förpackningar kan minska matsvinn Förpackningar kan minska matsvinn Kort dokumentation från workshop 4 juni 2014 Syftet med dagen Att tillsammans utforska hur företag i värdekedjan gemensamt kan utveckla förpackningar som kan bidra till

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23

Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers. Göteborg/Stockholm, /23 VAD HÄNDER INOM PROJEKTFORSKNINGEN IDAG Tomas Blomquist Umeå Universitet Sven Gunnarson Chalmers Göteborg/Stockholm, 2010-09-21/23 AGENDA 1. Svenska ProjektAkademien 2. Vad har hänt? 3. Vad händer? 4.

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Jurynsbeslut Jurynsmotiveringar Organiseraförbrukarinvolveringochöppeninnovationi fuzzyfrontend EnfallstudieavGetingeInfectionControlskomplexadesinfektor

Läs mer

Regional innovation, kluster och smart specialisering

Regional innovation, kluster och smart specialisering Regional innovation, kluster och smart specialisering Tillväxtverket 2012-11-28 Maria Lindqvist Lukas Smas Senior Research Fellows Smart specialisering a dynamic strategic process where regions and Member

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Transporter i den goda staden Hur svensk fordonsforskning bidrar till utvecklingen. Urban Wass

Transporter i den goda staden Hur svensk fordonsforskning bidrar till utvecklingen. Urban Wass Transporter i den goda staden Hur svensk fordonsforskning bidrar till utvecklingen Urban Wass 2 2013-10-23 ("Den goda staden") 3 2013-10-23 ("Den goda staden") Färdplaner European organizations EGVI -

Läs mer

WSP Analys & Strategi

WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi Fokusområde och kompetens inom intermodala transporter Pehr-Ola Persson 2009-10-20 Agenda Kort presentation av WSP och WSP Analys och Strategi Organisationens fokusområde och kompetens

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014

Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Klimatmål och infrastrukturplanering FREDRIK PETTERSSON, KLIMATRIKSDAG, NORRKÖPING, 7 JUNI 2014 Innehåll Klimat och transportsektorn Det ohållbara transportsystemet utveckling och drivkrafter Klimatmålen

Läs mer

Värmlands innovationssystem. Anders Olsson, Strateg innovativa miljöer

Värmlands innovationssystem. Anders Olsson, Strateg innovativa miljöer Värmlands innovationssystem Anders Olsson, Strateg innovativa miljöer Rolls-Royce Clusters / branches and Innovation milieus in Värmland Nordic Innovation food Arena Graphic Valley The Packaging

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer