Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014"

Transkript

1 Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Packaging Logistics is devoted to the advancement of knowledge, to motivate and co-create holistic solutions for sustainable development.

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Inledning Förpackningslogistik ses i den akademiska världen som ett relativt nytt men unikt och väletablerat forskningsämne. Samtidigt har vi i år glädjen att fira 20 framgångrika år! Allting startade med en donation från Bo Rydins stiftelse för inrättandet av en professur i transportförpackningsteknik. Denna donation har starkt bidragit till den framgång och utveckling ämnet förpackningslogistik har haft. Professor Gunilla Jönson, som var första innehavare av Rydinprofessuren, har på ett förtjänstfullt sätt använt möjligheten i donationen till att utveckla såväl ämnet som de kompetenser som idag finns i gruppen. Idag bedriver vi tillämpad samhällsrelevant forskning av hög kvalitet och undervisar blivande civilingenjörer och masterstudenter för framtidens förpacknings- och logistikutmaningar. Vi publicerar våra forskningsresultat i akademiska tidskrifter, syns på tillämpade konferenser och i populärvetenskaplig rapportering. PERSONAL FÖRPACKNINGSLOGISTIK MAISAM ABBASI, DISPUTERAD ERIK ANDERSSON FORSKNINGSKOORDINATOR MÄRIT BECKEMAN DISPUTERAD HAJNALKA BODNAR FORSKNINGSKOORDINATOR ANDREW CARDINALI PROJEKTASSISTENT MARIE CEDERBLAD EKONOMIADMINISTRATÖR EILEEN DEANER FORSKNINGSKOORDINATOR PERNILLA DERWIK KAROLIN GRÖNVALL, LICENTIAT MALIN GÖRANSSON DANIEL HELLSTRÖM DOCENT KLAS HJORT POSTDOK ANDREAS HOLMBERG OLLE HYDBOM PROJEKTLEDARE KAJSA JOHANSSON De senaste två åren har varit händelserika. Åren 2013 och 2014 var Förpackningslogistik med och startade två viktiga forskningsplattformar för ny tillämpad och tvärvetenskaplig forskning. Det första, RELOG (www.relog.lth.se), är en forskningsplattform placerad på Campus Helsingborg, med Helsingborgs stad, Lunds universitet och Vinnova som finansiärer. Det är en riktad logistiksatsning med fokus på handelslogistik och citylogistik som ska skapa nytta för aktörerna i regionen. Det andra är ett Excellence centre i handelsforskning vid Lunds universitet, i samverkan mellan Ekonomihögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola. Detta Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet (www.handel.lu.se) finansieras av Handelns utvecklingsråd och har som syfte att vara ett nav för svensk handelsforskning, som i sin tur ska skapa kunskap och nytta för handeln. Denna verksamhetsberättelse har som syfte att visa upp vår verksamhet genom exempel som vi hoppas ska ge inspiration och förståelse för Förpackningslogistiks forskning, utbildning och samverkan. Annika Olsson Professor och ämnesföreträdare, Förpackningslogistik MATS JOHNSSON BENGT JÄRREHULT GUNILLA JÖNSON JOHN KARLSSON STEFAN KARLSSON HELENA LINDH CHRISTINA LINDSKOG GIANA LORENZINI KATRIN MOLINA-BESCH FREDRIK NILSSON SUSANNE NORDBECK CAMILLA NYQUIST MAGNUSSON MALIN OLANDER ROESE ANNIKA OLSSON CILLA PERLHAGEN HENRIK PÅLSSON PETRA RANTZOW HENRIK RINGSBERG JESSIKA SELLERGREN CHRISTINA SKJÖLDEBRAND VAHID SOHRABPOUR HENRIK STERNBERG HENRIK WALLSTRÖM FORSKARE ADJUNGERAD PROFESSOR SENIORPROFESSOR PROJEKTASSISTENT PROFESSOR FORSKNINGSADMINISTRATÖR DOKTORAD, DISPUTERAD PROFESSOR, ÄMNESFÖRETRÄDARE KURSADMINISTRATÖR DOCENT PROJEKTKOORDINATOR, DISPUTERAD KOMMUNIKATÖR ADJUNGERAD PROFESSOR, DISPUTERAD POSTDOK Erik Andersson Forskningskoordinator, Förpackningslogistik

4 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Händelser ett axplock CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING Med bidrag om 25 miljoner kr från Handels utvecklingsråd inrättades Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet i mars Det är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum med forskare från Ekonomihögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Förpackningslogistik från Lunds Tekniska Högskola. Centrumet ska bidra till att utveckla och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och handelns företag och anställda. DYNAMISK DATUMMÄRKNING AV MAT Forskare från Förpackningslogistik och andra delar av Lunds Tekniska Högskola, samt från SIK och Malmö högskola har fått 10 miljoner kr från Vinnova för att i samarbete med flera företag utveckla en dynamisk datummärkning av mat. Syftet med projektet Dynahmat är att minska matsvinnet genom att utveckla nya sensorer i matförpackningar. På så sätt blir det lättare att avgöra om en produkt är ätbar eller ej. DEN (O)HÅLLBARA FÖRPACKNINGEN I boken Den (o)hållbara förpackningen analyseras svenska konsumentförpackningar från 1930-talet fram till idag, ur ett tekniskt, ekonomiskt, genus-, visuellt- och konstperspektiv. Boken har fokus på mjölk-, läkemedels- och lyxförpackningar och är det samlade resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Professor Annika Olsson är en av medförfattarna. CABOTAGESTUDIEN Cabotagestudien, uppmärksammad i SVT, Sveriges Radio och i en rad andra medier, blev på sex veckor världens största studie av cabotagetransport på väg och engagerade frivilliga användare, som med hjälp av smartphones rapporterade in registreringsnummer på utländska fordon. STYRNING MOT NOLLUTSLÄPP I ljuset av framtiden styrning mot nollutsläpp år 2050 är en bok som visar hur transport- och energisystemen kan ställas om till noll koldioxidutsläpp. Boken är ett resultat av klimatforskningsprogrammet LETS 2050 vid Lunds universitet, finansierat av Naturvårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket. Henrik Pålsson, docent vid Förpackningslogistik, är en av medförfattarna till boken. FÖRSTA FIPDESSTUDENTERNA EXAMINERADE Den 14 juni 2013 presenterade den första kullen internationella studenter i FIPDes sina examensarbeten. FIPDes, Food Innovation and Product Design, är ett Erasmus Mundus Masterprogram, stöttat av EU. Studenterna som valt att göra sin specialisering vid Lunds universitet, Food Packaging Design, gjorde sina examensarbeten i nära samarbete med industrin, myndigheter och klusterorganisationer. RELOG HANDELS- OCH CITYLOGISTIK I maj 2013 startades ReLog, Retail Logistics, en plattform och forskningssatsning i Helsingborg. ReLog utvecklar handelsoch citylogistik i samarbete med stadens näringsliv. Finansiärer är Lunds universitet, Helsingborgs stad och Vinnova. FRÅN BRASILIEN I slutet av januari 2014 lämnade Giana Lorenzini 30-gradig värme i södra Brasilien och landade i ett snöigt och kallt Lund. Giana är Förpackningslogistiks första doktorand från Brasilien, med stipendium från den ambitiösa brasilianska satsningen Science without borders. Hennes forskning handlar om läkemedelsförpackningar för äldre. PRIS FÖR BÄSTA ARTIKEL Katrin Molina-Besch, doktorand på Förpackningslogistik, har fått DB Schenkers pris för bästa artikel, i samband med konferensen NOFOMA i Köpenhamn. Artikeln heter Consideration of supply chain environmental impacts during packaging development: Theory versus practice. Medförfattare är Henrik Pålsson, docent på Förpackningslogistik. PROTOTYPER PÅ ARBETETS MUSEUM Två pappersbaserade förpackningsprototyper visas på den kritikerrosade utställningen Framtidsland på Arbetets museum i Norrköping. Prototyperna innovativa förpackningar för färdigmat och engångslinser har mindre miljöpåverkan än konventionella alternativ och klarar samtidigt alla de krav man kan ställa på en modern förpackningslösning. Därför har de blivit utvalda som exempel på vad som kan bli framtidens innovation. Prototyperna har gjorts av studenter på kursen Förpackningsteknik och utveckling, i samarbete med företaget Flextrus i Lund. 20-ÅRSJUBILEUM Under 2014 firar Förpackningslogistik 20-årsjubileum! Efter att i slutet av 1980-talet ha varit adjungerad professor vid Lunds Tekniska Högskola, med en dag i veckan ledigt från sin ordinarie tjänst vid SCA, fick Gunilla Jönson 1994 tjänsten som professor i Transportförpackningsteknik. Ungefär samtidigt startade forskarutbildningsämnet Förpackningslogistik. Allt detta var möjligt tack vare en generös donation om 10 miljoner kr från Bo Rydins stiftelse. I slutet av 1999 blev Förpackningslogistik en del av Institutionen för designvetenskaper. Resten är historia!

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK

6 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Packaging Packaging Logistics Logistics

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Pågående forskning DYNAMISKT HÅLLBARHETSDATUM FÖR MINIMERAT SVINN Målet med projektet är att utveckla intelligenta logistik- och förpackningssystem som i realtid kommunicerar och förutsäger kvalitet och produktsäkerhet hos kylda livsmedel. Lösningen ska kunna användas längs livsmedelskedjan av såväl livsmedelsindustri, distributörer, detaljhandel som konsument. VÄRDEFULL RETUR INOM E-HANDELN Forskning visar att returer i dagens e-handel är en värdeskapande process som företagen kan vinna på att utveckla. Projektet kartlägger och beskriver returprocessen i detalj hos medverkande företag. I ett senare steg kommer forskarna att sätta upp mål för en mervärdeskapande returprocess samt ge förslag till förbättrad returprocess i praktiken. HARMONISERADE INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS HITS HITS syftar till att genom forskning skapa drivkrafter för transportörer att frivilligt öka säkerheten för transporter för farligt gods. Projektet kommer att ta fram lösningar för frivilligt deltagande och kontroll. Första året ägnas åt design och organisering medan följande år ägnas åt pilotprojekt med demonstratorer. CLOSER STARFISH HORISONTELLT SAMARBETE FÖR MER EFFEKTIVA TRANSPORTER Projektet studerar hur aktörer på samma nivå i försörjningskedjor kan samarbeta kring effektivisering av transporter. Syftet med Closer Starfish är att undersöka hur företag kan utnyttja existerande och tillgänglig infrastruktur mer effektivt genom samarbete. Ett sådant samarbete kan leda till minskad miljöpåverkan och lägre transportkostnader. MODELL FÖR UTVÄRDERING AV HÅLLBARA FÖRPACKNINGSSYSTEM I FORDONSINDUSTRIN Projektet tar sin utgångpunkt i att existerande förpackningar i fordonsindustrin kan ifrågasättas, eftersom nya förutsättningar såsom lean, just-in-time och mer globala flöden uppstått. Med ökad komplexitet finns behov av utvärderingssystem kring förpackningslösningar och speciellt kring frågor om hållbar utveckling. Syftet med projektet är att utveckla och testa en utvärderingmodell som ska underlätta i valet av förpackningar för materialflöden inom bilindustrin. (Sustainable Organisation between Clusters of Optimised Europe) är ett treårigt EU-projekt. Fem ledande kluster deltar, med syftet att ta fram en plattform för excellens inom transport- och logistikområdet. Inom projektet ska aktörerna ta fram strategier för konkreta planer för samverkan kring logistik, transport och innovation i kluster. LOG2020 LOG2020 är ett tvåårigt EU-projekt, med syftet att skapa utbildning för chefer inom logistik och supply chainområdet. Syftet är att ge anställda inom området förutsättningar att möta framtida utmaningar och att förbereda dem för goda strategiska framtida beslut. HÅLLBARA FÖRPACKNINGSSYSTEM FÖR HÅLLBARA BUTIKER För att uppnå klimatmålen och bidra till hållbar utveckling måste CO 2 -utsläppen reduceras kraftigt de kommande åren. För handeln är detta relevant eftersom den omfattar huvuddelen av försörjningskedjor till konsument. Syftet med projektet har varit att utforska, utveckla och implementera kunskap om hur förpackningssystem kan bidra till hållbara försörjningskedjor inom handeln. LETS GOODS FÖR REDUCERADE CO2-UTSLÄPP VID GODSTRANSPORTER Lets goods fokuserar på samspelet mellan godstransporter och logistik med utgångspunkt i ett företags- och samhällsperspektiv. För att nå koldioxidmålen för 2050 behövs stegvis utveckling inom nuvarande logistik- och godstransportstrukturer men även radikala trendbrott och tekniska, organisatoriska och strukturella förändringar. FÖRETAGS MILJÖARBETE INOM GODSTRANSPORTER Syftet med projektet är att undersöka hur företags miljö- och hållbarhetsarbete påverkar motiv, drivkrafter och intentioner att reducera transportutsläpp, t.ex. hur man integrerar transporter i sitt miljö- och hållbarhetsarbete, och hur man behandlar godstransporternas resursutnyttjande. SYSTEMEFFEKTER AV E-HANDEL OCH ENERGIEFFEKTIVITET Projektet studerar ur ett systemperspektiv hur den växande e-handeln och tillhörande hemleverans- och förpackningssystem påverkar energieffektiviteten i transportsektorn. SAMCITY SAMCITY studerar hur man kan införa en ny typ av logistiklösning för centrala Malmö. Utgångspunkten är att koordinerad godsdistribution kan ge positiva effekter på staden, såsom mindre trängsel och oväsen, mindre miljöpåverkan, förbättrad säkerhet och ökad service till handlare och fastighetsägare. HÖGKAPACITETSTRANSPORTER Att införa högkapacitetstransporter (HCT, fordon med högre lastkapacitet än vad som är brukligt idag) är ett sätt att öka energi- och resursutnyttjandet. Forskningsprojektets syfte är att öka kunskapen om hur HCT kan introduceras med hänsyn till kort- och långsiktiga systemeffekter.

8 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Kurser ANTAL STUDENTER PACKAGING TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT PACKAGING LOGISTICS APPLIED LOGISTICS SIMULATION FOOD AND PACKAGING INNOVATION Examinationer DOKTORSEXAMINA Abbasi, M. (2014) Exploring Themes and Challenges in Developing Sustainable Supply Chains - A Complexity Theory Perspective Olander Roese, M. (2014) From PowerPoints to Reality - Managing Strategic Change in the Paper Packaging Industry Sohrabpour, V. (2014) Packaging Design and Development for Supply Chain Efficiency and Effectiveness Ringsberg, H. (2013) Food traceability in regulated fresh food supply chains with an emphasis on the Swedish fishing industry EXAMENSARBETEN Råsberg, A., & Roth, I. (2014). Increasing Customer Experience in e-commerce Packaging Rio Tome, B. D. (2014). Material flow design in a warehouse - The case of S:t Eriks Ariesta, Y. D. (2014). Exploratory case study of wheat flour and rice packaging in Indonesia - Proposals to develop paper-based packaging system Oliman, Z. M. (2014). Scanfill sheet as alternative material in the thermoforming industry in the Philippines An exploratory study Hanna, M. (2014). Packaging development process for cardboard packages with direct food contact Bombaywala, M. A. A. (2014). Collaboration and Innovation in Food Industry Jönsson, P. (2014). Förändringsarbete i försörjningskedjor - En studie på Findus Sverige Nord, L., & Olofzon, L. (2014). Opportunities and Challenges in the Implementation of Dynamic Shelf Life in a Food Supply Chain Cederlund, M. (2014). Simulating production risk at Volvo Powertrain - Developing a simulation tool for decision making Röhfors, C. (2014). Sekundärförpackningens ur butiksperspektiv - En fallstudie med Lantmännen Tu, C.-M., & Apt, A. (2013). Light barrier properties of paperboard, packages and plastic caps in packages Ngo, S. (2013). Spårbarhet i livsmedelskedjor - en kvalitativ studie utifrån ekonomiska aspekter Brofelth, M., & Alskär, M. (2013). Influence of polymer thickness, adhesive composition and layer structure on dielectric breakdown in laminated carton based packages Gustafsson, D., & Jönsson, H. (2013). Managing Opperational Supplier Relationships Birsen, Z. (2013). Communication of Environmental Innovations to Consumers - A Case of Renewable Packaging for Tetra Pak Darvishzadeh, P. (2013). Introduction of biological and active Modified Atmosphere Packaging through microorganisms Kalyvioti, I. (2013). A market research on non-sticking carton packaging material for yoghurt based products for Tetra Pak Mendoza Villaneda, C. I. (2013). Sustainable Development & Food Reinventing the school meal through public procurement practices: The case of Malmö Pineda Casique, V. (2013). Study of the Key Success Factors in Early Stages of Innovation at a Global Scale Park, H. (2013). Need of the Market Information in the B2B Packaging Industry - Insights into the Milk Formula Market in the Asia-Pacific Region at A&R Carton AB Chen, C.-N. (2013). Market Trends and Product Development of Tray-Sealed Single Serving Ready Meals in Sweden, Taiwan and China Paredes, K. M. B. (2013). Food in tubes: A retro cool Swedish innovation - Industrial History and Consumers Perspectives Blom, J. (2013). The Packaging s Role in Prevention of Product Waste - The supply Chain of Bread Moix, J. (2013). Cost impact analysis of rush orders using line simulations Carreño, M. (2013). Exploring RFID technology adoption in Spanish oranges suppliers that handle RFID-tagged pallets Peterson, J., & Dahlström, M. (2013). Developing a cost estimation model for packaging material - Based on a multiple-case study within the food packaging industry

10 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Presentationer ett axplock Förpackningens roll för ökad transporteffektivitet Transportforum, Linköping januari 2013 Henrik Pålsson Hett om förpackningar Konsumentföreningen, Stockholm april 2013 Annika Olsson Driver efficiency synthesising 5 years of driver measurements World Conference on Transportation, Rio de Janeiro, Brasilien juli 2013 Henrik Sternberg Cabotagestudien Trailer TruckMeet, Mantorp augusti 2013 Henrik Sternberg CLOSER Starfish med delade transportdata TREFF, Göteborg augusti 2013 Henrik Sternberg kan nya samarbetslösningar skapas Cabotagestudien, arbetsförhållanden i Konferansen Arbeidsforhold i augusti 2013 Henrik Sternberg vägsektorn Transportnæringen, Norska näringsdepartmentet, Oslo, Norge Cabotagestudien Transportarbetarförbundets nationella oktober 2013 Henrik Sternberg årskonferens, Runö The role of corrugated board for food SUW annual meeting, Lund november 2013 Annika Olsson packaging Så hänger produktdesign ihop med Hållbara transporter IVL, Stockholm november 2013 Annika Olsson hållbara transporter - paneldebatt Cabotagestudien Skandinavisk Transportarbejder november 2013 Henrik Sternberg Konference, Helsingör, Danmark Lillebror ser dig Campus Open, Helsingborg november 2013 Henrik Sternberg Forskningsplattformen ReLog Campus Forum, Helsingborg januari 2014 Daniel Hellström Behovsorienterad logistikforskning i Logistikinitiativet, Helsingborg januari 2014 Daniel Hellström ReLog Slutsatser från LETS Gods: Hur når vi Transportforum, Linköping januari 2014 Henrik Pålsson klimatmålen? Förpackningar från ett logistikperspektiv Logistikernätverket Scania, Lund februari 2014 Daniel Hellström ReLog nästa generation av logistik för handeln Dynahmat, minimizing food waste with dynamic shelf life Dynamiskt hållbarhetsdatum för minskat svinn From PowerPoints to reality in the paper packaging industry managing strategic changes towards increased customer orientation and innovation Förpackningsdesign för hållbar butik Invigning av Centrum för handelsforskning LU, Lund mars 2014 Daniel Hellström Packbridge Research Forum, april 2014 Malin Göransson Göteborg Food Chain Nordic, Malmö april 2014 Fredrik Nilsson Packbridge Research Forum, Göteborg Slutpresentation Handelns utvecklingsråd, Stockholm april 2014 april 2014 Malin Olander Roese Annika Olsson HITS Security Arena dagen, Stockholm april 2014 Henrik Sternberg Enhanced liability clauses European Research Summit, Düsseldorf, april 2014 Henrik Sternberg Tyskland Konsumentreturer inom e-handeln Packbridge efter 3, Helsingborg maj 2014 Daniel Hellström Hits, Starfish och framtidens transporter Trafikverkets årliga seminarium om maj 2014 Henrik Sternberg på väg gods och ITS, Göteborg Transportbransch i kris Almedalsveckan, Visby juni 2014 Henrik Sternberg Incorporating user behaviour into EuroPack Summit, Cascais, Portugal september 2014 Annika Olsson packaging innovation Innovative packaging an enabler for Tokyo Pack, Tokyo, Japan oktober 2014 Mats Johnsson sustainable and cost effective supply chains Dynamic Shelf-life Top Packaging Summit, Helsingborg oktober 2014 Fredrik Nilsson Cabotagestudien - An innovative approach European Transport Conference, Frankfurt, Tyskland oktober 2014 Henrik Sternberg

12 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Presentation av examensarbete. Internt strategimöte på Förpackningslogistik. Logistikchefer på utbildning inom ramen för EU-projektet LOG2020. Prototyper gjorda av studenter på kursen Förpackningsteknik och utveckling.

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Omsättning INTÄKTER 2013: KKR Statsbudget, grundutbildning Uppdragsutbildning Statsbudget, forskning Uppdragsforskning Bidrag, statliga externa finansiärer Bidrag, stiftelser och övriga finansiärer Bidrag, utländska finansiärer UTGIFTER 2013: KKR Personal Lokaler Övriga kostnader Institutionskostnader LTH-kostnader LU-kostnader Intäkter, utgifter och fördelning under 2014 ungefär som Samarbetspartners och finansiärer SAMARBETSPARTNERS EXEMPEL FINANSIÄRER ARLA BERGENDAHLS FOOD BILLERUD KORSNÄS BRING DHL ELECTROLUX ERICSSON FINDUS FLEXTRUS HELSINGBORGS STAD IBM IKEA ILLY KRINOVA INCUBATOR AND SCIENCE PARK LANTMÄNNEN LIVSMEDELSAKADEMIN MALMÖ STAD MOBILE HEIGHTS OATLY ORKLA FOODS PACKBRIDGE PERSTORP AB SCAN SCHIPHOL AIRPORT SIK SMURFIT KAPPA SONY MOBILE SVENSKA RETURSYSTEM SVERIGES ÅKERIFÖRETAG TETRA PAK VIKTORIA SWEDISH ICT AB VOLVO VOLVO PERSONVAGNAR ÅF BO RYDINS STIFTELSE DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK ELIN OCH CHARLES LINDLEYS STIFTELSE ENERGIMYNDIGHETEN EU HANDELNS UTVECKLINGSRÅD HELSINGBORGS STAD MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP NATURVÅRDSVERKET NORDIC LOGISTICS ASSOCIATION TRAFIKVERKET VINNOVA

14 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Publikationer TIDSKRIFTSARTIKLAR Pålsson, H. & Kovács, G. (2014). Reducing transportation emissions a reaction to stakeholder pressure or a strategy to increase competitive advantage. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 44(4) Sternberg, H., Prockl, G. & Holmström, J. (2014). The efficiency potential of ICT in haulier operations. Computers in Industry, 65(8) Sternberg, H. & Andersson, M. (2014). Decentralized Intelligence in Freight Transport - a Critical Review. Computers in Industry, 65(2) compind Bertoluci, G., Leroy, Y. & Olsson, A. (2014). Exploring the environmental impacts of olive packaging solutions for the European food market. Journal of Cleaner Production, 64(1) Ringsberg, H. & Mirzabeiki, V. (2014). Effects on logistic operations from RFID- and EPCIS-enabled traceability. British Food Journal, 116(1) org/ /bfj Sternberg, H., Germann, T. & Klaas-Wissing, T. (2013). Who controls the fleet? Initial insights into road freight transport planning and control from an industrial network perspective. International Journal of Logistics Research and Applications, 16(6) / Johnsson, C., Erlingsdottir, G., Nilsson, F., Nilsson, C.H. & Alsén, G. (2013). Metacognition and Learning Journals in Higher Education. International Journal of Economics and Management Engineering, 3(4) Pålsson, H., Finnsgård, C. & Wänström, C. (2013). Selection of packaging systems in supply chains from a sustainability perspective the case of Volvo. Packaging Technology and Science, 26(5) pts Beckeman, M., Bourlakis, M. & Olsson, A. (2013). The role of manufacturers in food innovations in Sweden. British food journal, 115(7) KONFERENSARTIKLAR Derwik, P. & Hellström, D. (2014). Supply Chain Competence: A Literature Review. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Molina-Besch, K. & Pålsson, H. (2014). Consideration of supply chain environmental impacts during packaging development: theory versus practice. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Pålsson, H. (2014). Diversified service offerings in city logistics - Understanding the need for different groups of users. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Pålsson, H. (2014). Supply chain potential in practice of packaging logistics. In: Logistics Research Network, Huddersfield, Logistics Research Network. Pålsson, H., Wallström, H. & Johansson, M.I. (2014). Returnable vs. one-way packaging factors affecting supply chain cost and CO2 emissions. In: 21st EurOMA Conference, Palermo, Italy, / Svingstedt, A., Hellström, D. & Hjort, K. (2014). Consumers value creating processes in distribution services for online shopping. In: The 4th Nordic Retail and Wholesale Conference, Center for Retailing, Stockholm School of Economics, Sweden, The 4th Nordic Retail and Wholesale Conference. Nazarpour, A., Fischl, M., Sohrabpour, V. & Fynes, B. (2014). The impact of investments in innovation practices on competitive advantage. In: 21st EurOMA Conference, Palermo, Italy, / Ekwall, D. & Sternberg, H. (2014). Enhanced liability clauses in logistics contracts functions, features and future. In: CSCMP European Research Seminar, Düsseldorf, Germany, Wallenburg, C.M. ed. WHU Otto Beisheim School of Management. Prockl, G. & Sternberg, H. (2013). Counting the minutes - Measuring truck driver time efficiency. In: World Conference on Transportation, Rio de Janeiro, Orrico, R. ed. WCTRS. Sternberg, H. (2014). Organising 8000 volunteers to observe foreign trucking operations - A novel, innovative approach using smartphones and social media. In: European Transport Conference, Frankfurt, The Association for European Transport. Wandel, S., Sternberg, H. & Hill, G. (2014). Regulatory telematics for heavy vehicles - Policy and innovation implications from the intelligent access program (IAP). In: HVTT13, San Luis, Argentina, Nordengren, P. ed. International Forum for Road Transport Technology.

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Oghazi, P., Hellström, D., Mostaghel, R. & Sohrabpour, V. (2013). Social responsible supply chain and packaging - A conceptual framework. In: 25th Annual NOFOMA Conference, Gothenburg, Sweden, Abbasi, M., Sternberg, H. & Nilsson, F. (2014). Who controls logistics emissions? Challenges in making fragmented supply chains environmentally sustainable from a logistics service provider s perspective. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Abbasi, M. (2014). Themes and Challenges in Making Supply Chains Socially Sustainable. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Hjort, K. & Hellström, D. (2014). Experiment on consumer behaviour in fashion E-commerce experience and insights. In: Nordic Conference on Consumer Research 2014, Vaasa, Finland, May Berg, P. ed Sohrabpour, V., Pazirandeh, A., Bard, D., Negreira, J. & Zhang, J. (2013). Teaching and Learning Adaptation of International Students in Sweden. In: 41st SEFI Conference, Leuven, Belgium, Molina-Besch, K. & Pålsson, H. (2013). Packaging for ecoefficient supply chains - exploring factors in the packaging development process. In: 25th NOFOMA Conference, Göteborg, NOFOMA tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till :120. Trafikverket. Bard, D., Negreira, J., Sohrabpour, V. & Zhang, J. (2013). Teaching and Learning adaptation for International students - The case of Sweden. Karlsson, J. (2013). Modular Packaging Development: Incorporating a modular perspective in the packaging design process. Magnusson, A., Olander, M. & Olsson, A. (2013). Finding Methods for Innovative Packaging Development: The Card Approach. Packaging Logistics, Lund University. BÖCKER Brunnström, L., Wagner, K., Olsson, A. & Petersson McIntyre, M. (2014). Den (o)hållbara förpackningen. Balkong förlag. Nilsson, L.J., Khan, J., Andersson, F.N.G., Klintman, M., Hildingsson, R., Kronsell, A., Pettersson, F., Pålsson, H. & Smedby, N. (2013). I ljuset av framtiden Styrning mot nollutsläpp år Trivector. BOKKAPITEL Nilsson, F. (2013). Att möta framtidens utmaningar på rätt sätt. In: Tänk om - systematiskt tänkande för moderna organisationer. Studielitteratur AB. Publikationerna är tillgängliga på RAPPORTER Pålsson, H., Lundquist, K.J., Olander, L.O., Eng Larsson, F. & Hiselius, L. (2014). Target: Low-carbon goods transportation: A growth-dynamics perspective on logistics and goods transportation until ITF/OECD. Pålsson, H., Olander, L.O., Lundquist, K.J., Eng Larsson, F., Wandel, S., Hiselius, L., Abbasi, M., Smidfelt Rosquist, L. & Stelling, P. (2013). Mot koldioxidsnåla godstransporter tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till Trafikverket. Sternberg, H., Holmberg, A., Lindquist, G. & Prockl, G. (2014). Cabotagestudien - A study on the movement of international vehicles in Denmark. Lund University. Holmberg, A., Sternberg, H. & Sjögren, J. (2014). Closer Starfish: A research project investigating freight distribution cooperation opportunities in Sweden. Olander, L.O., Lundquist, K.J., Påhlsson, H., Eng Larsson, F., Wandel, S., Hiselius, L., Abbasi, M., Stelling, P. & Smidfelt- Rosqvist, L. (2013). Mot koldioxidsnåla godstransporter-

16 Lunds universitet 2014 Layout: Erik Andersson Foto: Jenny Gransell (sid 10, längst upp till höger), Malin Göransson (sid 2 och sid 6, längst upp till höger), Andreas Holmberg (sid 5, överst), Robert Olsson (omslag), Irene Pelayo (knappar, sid 5), Henrik Sternberg (sid 6, längst ned), Packbridge (sid 10, längst upp till vänster samt foton i mitten), Erik Andersson (övriga) Förpackningslogistik Designvetenskaper, LTH Lunds universitet Box Lund

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Forskningsrapport 2007:1

Forskningsrapport 2007:1 Forskningsrapport 2007:1 Kartläggning av logistikforskning för handeln av Magnus Lundevall 2007 Förord Författaren Magnus Lundevall, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Göteborg har under hösten 2006

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Design, energi och hållbar utveckling

Design, energi och hållbar utveckling Design, energi och hållbar utveckling Sara Ilstedt Hjelm Produkt- och tjänstedesign KTH Industriell teknik och management Rapporten har skrivits av professor Sara Ilstedt Hjelm, sarai@kth.se Inom produkt-

Läs mer

Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center

Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center Viktiga framgångsfaktorer för ett Urban Distribution Center En grund för fortsatta beslut rörande ett Urban Distribution Center i Norra Djurgårdsstaden Common enablers for an Urban Distribution Center

Läs mer

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0

TEMA: Citylogistik på frammarsch. Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing 2.0 F Ö R B E S L U T S FAT TA R E I S U P P LY C H A I N NUMMER 1/2014 WWW.SCEFFECT.SE TEMA: Citylogistik på frammarsch Relationsmarknadsföring och SCM två grenar på samma träd Trender i logistiken Outsourcing

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström SR 866 Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp Slutrapport Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström Juni 2014 Projektinformation Projekt påbörjat 2011-2013 Granskad av Karin Östergren,

Läs mer

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter

PMI Sweden Congress 2011. welcome. PMI Sweden Congress 2011. Gothenburg, 1-2 March. Project management Institu te Sweden Chapter PMI Sweden Congress 2011 welcome PMI Sweden Congress 2011 Gothenburg, 1-2 March Project management Institu te Sweden Chapter Välkommen Välkommen till PMI Sweden Chapters första årliga kongress med temat

Läs mer

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE

14 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE PROTOKOLL - FN3 Sammanträdesdatum 2014-02-14 Forskningsnämnd 3 Närvarande ledamöter: Lars J Nilsson Maria Johansson Lena Hiselius Jens Klingmann Magnus Larson Jan-Eric Ståhl Christina Windmark Övriga närvarande:

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS

NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS NATIONELL AGENDA INTERNET OF THINGS Summering av projektet IoT Sverige Innehåll 1. Introduktion...4 2. Sammanfattning/Summary...5 3. IoT-ekosystemet...7 4. Vision...11 5. Möjligheter för Sverige...13 6.

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

Humanitär Logistik - Best Practises

Humanitär Logistik - Best Practises Humanitär Logistik - Best Practises FREDRIK LIND Möjliga användningar inom militär logistik FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs)

Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs) Rapporttitel (både på engelska och svenska om rapport skrivs på svenska) (2:a rad för titel om det behövs) OPTIMERING AV FÖRSÄLJNINGSARBETE OCH RÄTT KUNDVAL En försäljningsstrategi för Knowit ecommerce

Läs mer

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 3 : 1 1 RETURLOGISTIK Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden L E I F E N A R S S O N, I D A H E L I N & S U S A N N E H O F M A N N V Ä X J Ö U N I V E R

Läs mer

FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden

FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggsektorn Avdelning Byggnad Institutionen för

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans

1 Sammanfattning. 2 Projektets relevans Innovativa e-tjänster för kompetensutveckling och verksamhetsstöd för kundservice (Innovative e-services for competence development and work support for customer service) 1 Sammanfattning Detta projekt

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

VI 2012:13. Banbrytande IKT. Projektkatalog

VI 2012:13. Banbrytande IKT. Projektkatalog VINNOVA InformatION VI 2012:13 Banbrytande IKT Projektkatalog Titel: Banbrytande IKT - Projektkatalog Serie: VINNOVA Information VI 2012:13 ISSN 1650-3120 Utgiven: September 2012 Utgivare: VINNOVA - Verket

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Implementera innovativa lösningar -ligg steget före dina konkurrenter

Implementera innovativa lösningar -ligg steget före dina konkurrenter Implementera innovativa lösningar -ligg steget före dina konkurrenter Catrin Lammgård Ekon.Dr, Lektor, Forskare Centre for Retailing & Gruppen för logistik och transportekonomi Företagsekonomiska institutionen

Läs mer