Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014"

Transkript

1 Förpackningslogistik VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Packaging Logistics is devoted to the advancement of knowledge, to motivate and co-create holistic solutions for sustainable development.

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Inledning Förpackningslogistik ses i den akademiska världen som ett relativt nytt men unikt och väletablerat forskningsämne. Samtidigt har vi i år glädjen att fira 20 framgångrika år! Allting startade med en donation från Bo Rydins stiftelse för inrättandet av en professur i transportförpackningsteknik. Denna donation har starkt bidragit till den framgång och utveckling ämnet förpackningslogistik har haft. Professor Gunilla Jönson, som var första innehavare av Rydinprofessuren, har på ett förtjänstfullt sätt använt möjligheten i donationen till att utveckla såväl ämnet som de kompetenser som idag finns i gruppen. Idag bedriver vi tillämpad samhällsrelevant forskning av hög kvalitet och undervisar blivande civilingenjörer och masterstudenter för framtidens förpacknings- och logistikutmaningar. Vi publicerar våra forskningsresultat i akademiska tidskrifter, syns på tillämpade konferenser och i populärvetenskaplig rapportering. PERSONAL FÖRPACKNINGSLOGISTIK MAISAM ABBASI, DISPUTERAD ERIK ANDERSSON FORSKNINGSKOORDINATOR MÄRIT BECKEMAN DISPUTERAD HAJNALKA BODNAR FORSKNINGSKOORDINATOR ANDREW CARDINALI PROJEKTASSISTENT MARIE CEDERBLAD EKONOMIADMINISTRATÖR EILEEN DEANER FORSKNINGSKOORDINATOR PERNILLA DERWIK KAROLIN GRÖNVALL, LICENTIAT MALIN GÖRANSSON DANIEL HELLSTRÖM DOCENT KLAS HJORT POSTDOK ANDREAS HOLMBERG OLLE HYDBOM PROJEKTLEDARE KAJSA JOHANSSON De senaste två åren har varit händelserika. Åren 2013 och 2014 var Förpackningslogistik med och startade två viktiga forskningsplattformar för ny tillämpad och tvärvetenskaplig forskning. Det första, RELOG (www.relog.lth.se), är en forskningsplattform placerad på Campus Helsingborg, med Helsingborgs stad, Lunds universitet och Vinnova som finansiärer. Det är en riktad logistiksatsning med fokus på handelslogistik och citylogistik som ska skapa nytta för aktörerna i regionen. Det andra är ett Excellence centre i handelsforskning vid Lunds universitet, i samverkan mellan Ekonomihögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds Tekniska Högskola. Detta Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet (www.handel.lu.se) finansieras av Handelns utvecklingsråd och har som syfte att vara ett nav för svensk handelsforskning, som i sin tur ska skapa kunskap och nytta för handeln. Denna verksamhetsberättelse har som syfte att visa upp vår verksamhet genom exempel som vi hoppas ska ge inspiration och förståelse för Förpackningslogistiks forskning, utbildning och samverkan. Annika Olsson Professor och ämnesföreträdare, Förpackningslogistik MATS JOHNSSON BENGT JÄRREHULT GUNILLA JÖNSON JOHN KARLSSON STEFAN KARLSSON HELENA LINDH CHRISTINA LINDSKOG GIANA LORENZINI KATRIN MOLINA-BESCH FREDRIK NILSSON SUSANNE NORDBECK CAMILLA NYQUIST MAGNUSSON MALIN OLANDER ROESE ANNIKA OLSSON CILLA PERLHAGEN HENRIK PÅLSSON PETRA RANTZOW HENRIK RINGSBERG JESSIKA SELLERGREN CHRISTINA SKJÖLDEBRAND VAHID SOHRABPOUR HENRIK STERNBERG HENRIK WALLSTRÖM FORSKARE ADJUNGERAD PROFESSOR SENIORPROFESSOR PROJEKTASSISTENT PROFESSOR FORSKNINGSADMINISTRATÖR DOKTORAD, DISPUTERAD PROFESSOR, ÄMNESFÖRETRÄDARE KURSADMINISTRATÖR DOCENT PROJEKTKOORDINATOR, DISPUTERAD KOMMUNIKATÖR ADJUNGERAD PROFESSOR, DISPUTERAD POSTDOK Erik Andersson Forskningskoordinator, Förpackningslogistik

4 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Händelser ett axplock CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING Med bidrag om 25 miljoner kr från Handels utvecklingsråd inrättades Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet i mars Det är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum med forskare från Ekonomihögskolan, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Förpackningslogistik från Lunds Tekniska Högskola. Centrumet ska bidra till att utveckla och förbättra kunskapsöverföringen mellan akademi och handelns företag och anställda. DYNAMISK DATUMMÄRKNING AV MAT Forskare från Förpackningslogistik och andra delar av Lunds Tekniska Högskola, samt från SIK och Malmö högskola har fått 10 miljoner kr från Vinnova för att i samarbete med flera företag utveckla en dynamisk datummärkning av mat. Syftet med projektet Dynahmat är att minska matsvinnet genom att utveckla nya sensorer i matförpackningar. På så sätt blir det lättare att avgöra om en produkt är ätbar eller ej. DEN (O)HÅLLBARA FÖRPACKNINGEN I boken Den (o)hållbara förpackningen analyseras svenska konsumentförpackningar från 1930-talet fram till idag, ur ett tekniskt, ekonomiskt, genus-, visuellt- och konstperspektiv. Boken har fokus på mjölk-, läkemedels- och lyxförpackningar och är det samlade resultatet av ett flerårigt forskningsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Professor Annika Olsson är en av medförfattarna. CABOTAGESTUDIEN Cabotagestudien, uppmärksammad i SVT, Sveriges Radio och i en rad andra medier, blev på sex veckor världens största studie av cabotagetransport på väg och engagerade frivilliga användare, som med hjälp av smartphones rapporterade in registreringsnummer på utländska fordon. STYRNING MOT NOLLUTSLÄPP I ljuset av framtiden styrning mot nollutsläpp år 2050 är en bok som visar hur transport- och energisystemen kan ställas om till noll koldioxidutsläpp. Boken är ett resultat av klimatforskningsprogrammet LETS 2050 vid Lunds universitet, finansierat av Naturvårdsverket, Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket. Henrik Pålsson, docent vid Förpackningslogistik, är en av medförfattarna till boken. FÖRSTA FIPDESSTUDENTERNA EXAMINERADE Den 14 juni 2013 presenterade den första kullen internationella studenter i FIPDes sina examensarbeten. FIPDes, Food Innovation and Product Design, är ett Erasmus Mundus Masterprogram, stöttat av EU. Studenterna som valt att göra sin specialisering vid Lunds universitet, Food Packaging Design, gjorde sina examensarbeten i nära samarbete med industrin, myndigheter och klusterorganisationer. RELOG HANDELS- OCH CITYLOGISTIK I maj 2013 startades ReLog, Retail Logistics, en plattform och forskningssatsning i Helsingborg. ReLog utvecklar handelsoch citylogistik i samarbete med stadens näringsliv. Finansiärer är Lunds universitet, Helsingborgs stad och Vinnova. FRÅN BRASILIEN I slutet av januari 2014 lämnade Giana Lorenzini 30-gradig värme i södra Brasilien och landade i ett snöigt och kallt Lund. Giana är Förpackningslogistiks första doktorand från Brasilien, med stipendium från den ambitiösa brasilianska satsningen Science without borders. Hennes forskning handlar om läkemedelsförpackningar för äldre. PRIS FÖR BÄSTA ARTIKEL Katrin Molina-Besch, doktorand på Förpackningslogistik, har fått DB Schenkers pris för bästa artikel, i samband med konferensen NOFOMA i Köpenhamn. Artikeln heter Consideration of supply chain environmental impacts during packaging development: Theory versus practice. Medförfattare är Henrik Pålsson, docent på Förpackningslogistik. PROTOTYPER PÅ ARBETETS MUSEUM Två pappersbaserade förpackningsprototyper visas på den kritikerrosade utställningen Framtidsland på Arbetets museum i Norrköping. Prototyperna innovativa förpackningar för färdigmat och engångslinser har mindre miljöpåverkan än konventionella alternativ och klarar samtidigt alla de krav man kan ställa på en modern förpackningslösning. Därför har de blivit utvalda som exempel på vad som kan bli framtidens innovation. Prototyperna har gjorts av studenter på kursen Förpackningsteknik och utveckling, i samarbete med företaget Flextrus i Lund. 20-ÅRSJUBILEUM Under 2014 firar Förpackningslogistik 20-årsjubileum! Efter att i slutet av 1980-talet ha varit adjungerad professor vid Lunds Tekniska Högskola, med en dag i veckan ledigt från sin ordinarie tjänst vid SCA, fick Gunilla Jönson 1994 tjänsten som professor i Transportförpackningsteknik. Ungefär samtidigt startade forskarutbildningsämnet Förpackningslogistik. Allt detta var möjligt tack vare en generös donation om 10 miljoner kr från Bo Rydins stiftelse. I slutet av 1999 blev Förpackningslogistik en del av Institutionen för designvetenskaper. Resten är historia!

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK

6 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Packaging Packaging Logistics Logistics

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Pågående forskning DYNAMISKT HÅLLBARHETSDATUM FÖR MINIMERAT SVINN Målet med projektet är att utveckla intelligenta logistik- och förpackningssystem som i realtid kommunicerar och förutsäger kvalitet och produktsäkerhet hos kylda livsmedel. Lösningen ska kunna användas längs livsmedelskedjan av såväl livsmedelsindustri, distributörer, detaljhandel som konsument. VÄRDEFULL RETUR INOM E-HANDELN Forskning visar att returer i dagens e-handel är en värdeskapande process som företagen kan vinna på att utveckla. Projektet kartlägger och beskriver returprocessen i detalj hos medverkande företag. I ett senare steg kommer forskarna att sätta upp mål för en mervärdeskapande returprocess samt ge förslag till förbättrad returprocess i praktiken. HARMONISERADE INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS HITS HITS syftar till att genom forskning skapa drivkrafter för transportörer att frivilligt öka säkerheten för transporter för farligt gods. Projektet kommer att ta fram lösningar för frivilligt deltagande och kontroll. Första året ägnas åt design och organisering medan följande år ägnas åt pilotprojekt med demonstratorer. CLOSER STARFISH HORISONTELLT SAMARBETE FÖR MER EFFEKTIVA TRANSPORTER Projektet studerar hur aktörer på samma nivå i försörjningskedjor kan samarbeta kring effektivisering av transporter. Syftet med Closer Starfish är att undersöka hur företag kan utnyttja existerande och tillgänglig infrastruktur mer effektivt genom samarbete. Ett sådant samarbete kan leda till minskad miljöpåverkan och lägre transportkostnader. MODELL FÖR UTVÄRDERING AV HÅLLBARA FÖRPACKNINGSSYSTEM I FORDONSINDUSTRIN Projektet tar sin utgångpunkt i att existerande förpackningar i fordonsindustrin kan ifrågasättas, eftersom nya förutsättningar såsom lean, just-in-time och mer globala flöden uppstått. Med ökad komplexitet finns behov av utvärderingssystem kring förpackningslösningar och speciellt kring frågor om hållbar utveckling. Syftet med projektet är att utveckla och testa en utvärderingmodell som ska underlätta i valet av förpackningar för materialflöden inom bilindustrin. (Sustainable Organisation between Clusters of Optimised Europe) är ett treårigt EU-projekt. Fem ledande kluster deltar, med syftet att ta fram en plattform för excellens inom transport- och logistikområdet. Inom projektet ska aktörerna ta fram strategier för konkreta planer för samverkan kring logistik, transport och innovation i kluster. LOG2020 LOG2020 är ett tvåårigt EU-projekt, med syftet att skapa utbildning för chefer inom logistik och supply chainområdet. Syftet är att ge anställda inom området förutsättningar att möta framtida utmaningar och att förbereda dem för goda strategiska framtida beslut. HÅLLBARA FÖRPACKNINGSSYSTEM FÖR HÅLLBARA BUTIKER För att uppnå klimatmålen och bidra till hållbar utveckling måste CO 2 -utsläppen reduceras kraftigt de kommande åren. För handeln är detta relevant eftersom den omfattar huvuddelen av försörjningskedjor till konsument. Syftet med projektet har varit att utforska, utveckla och implementera kunskap om hur förpackningssystem kan bidra till hållbara försörjningskedjor inom handeln. LETS GOODS FÖR REDUCERADE CO2-UTSLÄPP VID GODSTRANSPORTER Lets goods fokuserar på samspelet mellan godstransporter och logistik med utgångspunkt i ett företags- och samhällsperspektiv. För att nå koldioxidmålen för 2050 behövs stegvis utveckling inom nuvarande logistik- och godstransportstrukturer men även radikala trendbrott och tekniska, organisatoriska och strukturella förändringar. FÖRETAGS MILJÖARBETE INOM GODSTRANSPORTER Syftet med projektet är att undersöka hur företags miljö- och hållbarhetsarbete påverkar motiv, drivkrafter och intentioner att reducera transportutsläpp, t.ex. hur man integrerar transporter i sitt miljö- och hållbarhetsarbete, och hur man behandlar godstransporternas resursutnyttjande. SYSTEMEFFEKTER AV E-HANDEL OCH ENERGIEFFEKTIVITET Projektet studerar ur ett systemperspektiv hur den växande e-handeln och tillhörande hemleverans- och förpackningssystem påverkar energieffektiviteten i transportsektorn. SAMCITY SAMCITY studerar hur man kan införa en ny typ av logistiklösning för centrala Malmö. Utgångspunkten är att koordinerad godsdistribution kan ge positiva effekter på staden, såsom mindre trängsel och oväsen, mindre miljöpåverkan, förbättrad säkerhet och ökad service till handlare och fastighetsägare. HÖGKAPACITETSTRANSPORTER Att införa högkapacitetstransporter (HCT, fordon med högre lastkapacitet än vad som är brukligt idag) är ett sätt att öka energi- och resursutnyttjandet. Forskningsprojektets syfte är att öka kunskapen om hur HCT kan introduceras med hänsyn till kort- och långsiktiga systemeffekter.

8 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Kurser ANTAL STUDENTER PACKAGING TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT PACKAGING LOGISTICS APPLIED LOGISTICS SIMULATION FOOD AND PACKAGING INNOVATION Examinationer DOKTORSEXAMINA Abbasi, M. (2014) Exploring Themes and Challenges in Developing Sustainable Supply Chains - A Complexity Theory Perspective Olander Roese, M. (2014) From PowerPoints to Reality - Managing Strategic Change in the Paper Packaging Industry Sohrabpour, V. (2014) Packaging Design and Development for Supply Chain Efficiency and Effectiveness Ringsberg, H. (2013) Food traceability in regulated fresh food supply chains with an emphasis on the Swedish fishing industry EXAMENSARBETEN Råsberg, A., & Roth, I. (2014). Increasing Customer Experience in e-commerce Packaging Rio Tome, B. D. (2014). Material flow design in a warehouse - The case of S:t Eriks Ariesta, Y. D. (2014). Exploratory case study of wheat flour and rice packaging in Indonesia - Proposals to develop paper-based packaging system Oliman, Z. M. (2014). Scanfill sheet as alternative material in the thermoforming industry in the Philippines An exploratory study Hanna, M. (2014). Packaging development process for cardboard packages with direct food contact Bombaywala, M. A. A. (2014). Collaboration and Innovation in Food Industry Jönsson, P. (2014). Förändringsarbete i försörjningskedjor - En studie på Findus Sverige Nord, L., & Olofzon, L. (2014). Opportunities and Challenges in the Implementation of Dynamic Shelf Life in a Food Supply Chain Cederlund, M. (2014). Simulating production risk at Volvo Powertrain - Developing a simulation tool for decision making Röhfors, C. (2014). Sekundärförpackningens ur butiksperspektiv - En fallstudie med Lantmännen Tu, C.-M., & Apt, A. (2013). Light barrier properties of paperboard, packages and plastic caps in packages Ngo, S. (2013). Spårbarhet i livsmedelskedjor - en kvalitativ studie utifrån ekonomiska aspekter Brofelth, M., & Alskär, M. (2013). Influence of polymer thickness, adhesive composition and layer structure on dielectric breakdown in laminated carton based packages Gustafsson, D., & Jönsson, H. (2013). Managing Opperational Supplier Relationships Birsen, Z. (2013). Communication of Environmental Innovations to Consumers - A Case of Renewable Packaging for Tetra Pak Darvishzadeh, P. (2013). Introduction of biological and active Modified Atmosphere Packaging through microorganisms Kalyvioti, I. (2013). A market research on non-sticking carton packaging material for yoghurt based products for Tetra Pak Mendoza Villaneda, C. I. (2013). Sustainable Development & Food Reinventing the school meal through public procurement practices: The case of Malmö Pineda Casique, V. (2013). Study of the Key Success Factors in Early Stages of Innovation at a Global Scale Park, H. (2013). Need of the Market Information in the B2B Packaging Industry - Insights into the Milk Formula Market in the Asia-Pacific Region at A&R Carton AB Chen, C.-N. (2013). Market Trends and Product Development of Tray-Sealed Single Serving Ready Meals in Sweden, Taiwan and China Paredes, K. M. B. (2013). Food in tubes: A retro cool Swedish innovation - Industrial History and Consumers Perspectives Blom, J. (2013). The Packaging s Role in Prevention of Product Waste - The supply Chain of Bread Moix, J. (2013). Cost impact analysis of rush orders using line simulations Carreño, M. (2013). Exploring RFID technology adoption in Spanish oranges suppliers that handle RFID-tagged pallets Peterson, J., & Dahlström, M. (2013). Developing a cost estimation model for packaging material - Based on a multiple-case study within the food packaging industry

10 10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Presentationer ett axplock Förpackningens roll för ökad transporteffektivitet Transportforum, Linköping januari 2013 Henrik Pålsson Hett om förpackningar Konsumentföreningen, Stockholm april 2013 Annika Olsson Driver efficiency synthesising 5 years of driver measurements World Conference on Transportation, Rio de Janeiro, Brasilien juli 2013 Henrik Sternberg Cabotagestudien Trailer TruckMeet, Mantorp augusti 2013 Henrik Sternberg CLOSER Starfish med delade transportdata TREFF, Göteborg augusti 2013 Henrik Sternberg kan nya samarbetslösningar skapas Cabotagestudien, arbetsförhållanden i Konferansen Arbeidsforhold i augusti 2013 Henrik Sternberg vägsektorn Transportnæringen, Norska näringsdepartmentet, Oslo, Norge Cabotagestudien Transportarbetarförbundets nationella oktober 2013 Henrik Sternberg årskonferens, Runö The role of corrugated board for food SUW annual meeting, Lund november 2013 Annika Olsson packaging Så hänger produktdesign ihop med Hållbara transporter IVL, Stockholm november 2013 Annika Olsson hållbara transporter - paneldebatt Cabotagestudien Skandinavisk Transportarbejder november 2013 Henrik Sternberg Konference, Helsingör, Danmark Lillebror ser dig Campus Open, Helsingborg november 2013 Henrik Sternberg Forskningsplattformen ReLog Campus Forum, Helsingborg januari 2014 Daniel Hellström Behovsorienterad logistikforskning i Logistikinitiativet, Helsingborg januari 2014 Daniel Hellström ReLog Slutsatser från LETS Gods: Hur når vi Transportforum, Linköping januari 2014 Henrik Pålsson klimatmålen? Förpackningar från ett logistikperspektiv Logistikernätverket Scania, Lund februari 2014 Daniel Hellström ReLog nästa generation av logistik för handeln Dynahmat, minimizing food waste with dynamic shelf life Dynamiskt hållbarhetsdatum för minskat svinn From PowerPoints to reality in the paper packaging industry managing strategic changes towards increased customer orientation and innovation Förpackningsdesign för hållbar butik Invigning av Centrum för handelsforskning LU, Lund mars 2014 Daniel Hellström Packbridge Research Forum, april 2014 Malin Göransson Göteborg Food Chain Nordic, Malmö april 2014 Fredrik Nilsson Packbridge Research Forum, Göteborg Slutpresentation Handelns utvecklingsråd, Stockholm april 2014 april 2014 Malin Olander Roese Annika Olsson HITS Security Arena dagen, Stockholm april 2014 Henrik Sternberg Enhanced liability clauses European Research Summit, Düsseldorf, april 2014 Henrik Sternberg Tyskland Konsumentreturer inom e-handeln Packbridge efter 3, Helsingborg maj 2014 Daniel Hellström Hits, Starfish och framtidens transporter Trafikverkets årliga seminarium om maj 2014 Henrik Sternberg på väg gods och ITS, Göteborg Transportbransch i kris Almedalsveckan, Visby juni 2014 Henrik Sternberg Incorporating user behaviour into EuroPack Summit, Cascais, Portugal september 2014 Annika Olsson packaging innovation Innovative packaging an enabler for Tokyo Pack, Tokyo, Japan oktober 2014 Mats Johnsson sustainable and cost effective supply chains Dynamic Shelf-life Top Packaging Summit, Helsingborg oktober 2014 Fredrik Nilsson Cabotagestudien - An innovative approach European Transport Conference, Frankfurt, Tyskland oktober 2014 Henrik Sternberg

12 12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Presentation av examensarbete. Internt strategimöte på Förpackningslogistik. Logistikchefer på utbildning inom ramen för EU-projektet LOG2020. Prototyper gjorda av studenter på kursen Förpackningsteknik och utveckling.

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Omsättning INTÄKTER 2013: KKR Statsbudget, grundutbildning Uppdragsutbildning Statsbudget, forskning Uppdragsforskning Bidrag, statliga externa finansiärer Bidrag, stiftelser och övriga finansiärer Bidrag, utländska finansiärer UTGIFTER 2013: KKR Personal Lokaler Övriga kostnader Institutionskostnader LTH-kostnader LU-kostnader Intäkter, utgifter och fördelning under 2014 ungefär som Samarbetspartners och finansiärer SAMARBETSPARTNERS EXEMPEL FINANSIÄRER ARLA BERGENDAHLS FOOD BILLERUD KORSNÄS BRING DHL ELECTROLUX ERICSSON FINDUS FLEXTRUS HELSINGBORGS STAD IBM IKEA ILLY KRINOVA INCUBATOR AND SCIENCE PARK LANTMÄNNEN LIVSMEDELSAKADEMIN MALMÖ STAD MOBILE HEIGHTS OATLY ORKLA FOODS PACKBRIDGE PERSTORP AB SCAN SCHIPHOL AIRPORT SIK SMURFIT KAPPA SONY MOBILE SVENSKA RETURSYSTEM SVERIGES ÅKERIFÖRETAG TETRA PAK VIKTORIA SWEDISH ICT AB VOLVO VOLVO PERSONVAGNAR ÅF BO RYDINS STIFTELSE DANSK TRANSPORT OG LOGISTIK ELIN OCH CHARLES LINDLEYS STIFTELSE ENERGIMYNDIGHETEN EU HANDELNS UTVECKLINGSRÅD HELSINGBORGS STAD MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP NATURVÅRDSVERKET NORDIC LOGISTICS ASSOCIATION TRAFIKVERKET VINNOVA

14 14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Publikationer TIDSKRIFTSARTIKLAR Pålsson, H. & Kovács, G. (2014). Reducing transportation emissions a reaction to stakeholder pressure or a strategy to increase competitive advantage. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 44(4) Sternberg, H., Prockl, G. & Holmström, J. (2014). The efficiency potential of ICT in haulier operations. Computers in Industry, 65(8) Sternberg, H. & Andersson, M. (2014). Decentralized Intelligence in Freight Transport - a Critical Review. Computers in Industry, 65(2) compind Bertoluci, G., Leroy, Y. & Olsson, A. (2014). Exploring the environmental impacts of olive packaging solutions for the European food market. Journal of Cleaner Production, 64(1) Ringsberg, H. & Mirzabeiki, V. (2014). Effects on logistic operations from RFID- and EPCIS-enabled traceability. British Food Journal, 116(1) org/ /bfj Sternberg, H., Germann, T. & Klaas-Wissing, T. (2013). Who controls the fleet? Initial insights into road freight transport planning and control from an industrial network perspective. International Journal of Logistics Research and Applications, 16(6) / Johnsson, C., Erlingsdottir, G., Nilsson, F., Nilsson, C.H. & Alsén, G. (2013). Metacognition and Learning Journals in Higher Education. International Journal of Economics and Management Engineering, 3(4) Pålsson, H., Finnsgård, C. & Wänström, C. (2013). Selection of packaging systems in supply chains from a sustainability perspective the case of Volvo. Packaging Technology and Science, 26(5) pts Beckeman, M., Bourlakis, M. & Olsson, A. (2013). The role of manufacturers in food innovations in Sweden. British food journal, 115(7) KONFERENSARTIKLAR Derwik, P. & Hellström, D. (2014). Supply Chain Competence: A Literature Review. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Molina-Besch, K. & Pålsson, H. (2014). Consideration of supply chain environmental impacts during packaging development: theory versus practice. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Pålsson, H. (2014). Diversified service offerings in city logistics - Understanding the need for different groups of users. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Pålsson, H. (2014). Supply chain potential in practice of packaging logistics. In: Logistics Research Network, Huddersfield, Logistics Research Network. Pålsson, H., Wallström, H. & Johansson, M.I. (2014). Returnable vs. one-way packaging factors affecting supply chain cost and CO2 emissions. In: 21st EurOMA Conference, Palermo, Italy, / Svingstedt, A., Hellström, D. & Hjort, K. (2014). Consumers value creating processes in distribution services for online shopping. In: The 4th Nordic Retail and Wholesale Conference, Center for Retailing, Stockholm School of Economics, Sweden, The 4th Nordic Retail and Wholesale Conference. Nazarpour, A., Fischl, M., Sohrabpour, V. & Fynes, B. (2014). The impact of investments in innovation practices on competitive advantage. In: 21st EurOMA Conference, Palermo, Italy, / Ekwall, D. & Sternberg, H. (2014). Enhanced liability clauses in logistics contracts functions, features and future. In: CSCMP European Research Seminar, Düsseldorf, Germany, Wallenburg, C.M. ed. WHU Otto Beisheim School of Management. Prockl, G. & Sternberg, H. (2013). Counting the minutes - Measuring truck driver time efficiency. In: World Conference on Transportation, Rio de Janeiro, Orrico, R. ed. WCTRS. Sternberg, H. (2014). Organising 8000 volunteers to observe foreign trucking operations - A novel, innovative approach using smartphones and social media. In: European Transport Conference, Frankfurt, The Association for European Transport. Wandel, S., Sternberg, H. & Hill, G. (2014). Regulatory telematics for heavy vehicles - Policy and innovation implications from the intelligent access program (IAP). In: HVTT13, San Luis, Argentina, Nordengren, P. ed. International Forum for Road Transport Technology.

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRPACKNINGSLOGISTIK Oghazi, P., Hellström, D., Mostaghel, R. & Sohrabpour, V. (2013). Social responsible supply chain and packaging - A conceptual framework. In: 25th Annual NOFOMA Conference, Gothenburg, Sweden, Abbasi, M., Sternberg, H. & Nilsson, F. (2014). Who controls logistics emissions? Challenges in making fragmented supply chains environmentally sustainable from a logistics service provider s perspective. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Abbasi, M. (2014). Themes and Challenges in Making Supply Chains Socially Sustainable. In: NOFOMA 2014, Copenhagen. Gammelgaard, B., Prockl, G., Kinra, A., Aastrup, J., Andreasen, P.H., Schramm, H.J., Hsuan, J., Malouf, M. & Wieland, A. eds Hjort, K. & Hellström, D. (2014). Experiment on consumer behaviour in fashion E-commerce experience and insights. In: Nordic Conference on Consumer Research 2014, Vaasa, Finland, May Berg, P. ed Sohrabpour, V., Pazirandeh, A., Bard, D., Negreira, J. & Zhang, J. (2013). Teaching and Learning Adaptation of International Students in Sweden. In: 41st SEFI Conference, Leuven, Belgium, Molina-Besch, K. & Pålsson, H. (2013). Packaging for ecoefficient supply chains - exploring factors in the packaging development process. In: 25th NOFOMA Conference, Göteborg, NOFOMA tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till :120. Trafikverket. Bard, D., Negreira, J., Sohrabpour, V. & Zhang, J. (2013). Teaching and Learning adaptation for International students - The case of Sweden. Karlsson, J. (2013). Modular Packaging Development: Incorporating a modular perspective in the packaging design process. Magnusson, A., Olander, M. & Olsson, A. (2013). Finding Methods for Innovative Packaging Development: The Card Approach. Packaging Logistics, Lund University. BÖCKER Brunnström, L., Wagner, K., Olsson, A. & Petersson McIntyre, M. (2014). Den (o)hållbara förpackningen. Balkong förlag. Nilsson, L.J., Khan, J., Andersson, F.N.G., Klintman, M., Hildingsson, R., Kronsell, A., Pettersson, F., Pålsson, H. & Smedby, N. (2013). I ljuset av framtiden Styrning mot nollutsläpp år Trivector. BOKKAPITEL Nilsson, F. (2013). Att möta framtidens utmaningar på rätt sätt. In: Tänk om - systematiskt tänkande för moderna organisationer. Studielitteratur AB. Publikationerna är tillgängliga på RAPPORTER Pålsson, H., Lundquist, K.J., Olander, L.O., Eng Larsson, F. & Hiselius, L. (2014). Target: Low-carbon goods transportation: A growth-dynamics perspective on logistics and goods transportation until ITF/OECD. Pålsson, H., Olander, L.O., Lundquist, K.J., Eng Larsson, F., Wandel, S., Hiselius, L., Abbasi, M., Smidfelt Rosquist, L. & Stelling, P. (2013). Mot koldioxidsnåla godstransporter tillväxtdynamiskt perspektiv på logistik och godstransporter fram till Trafikverket. Sternberg, H., Holmberg, A., Lindquist, G. & Prockl, G. (2014). Cabotagestudien - A study on the movement of international vehicles in Denmark. Lund University. Holmberg, A., Sternberg, H. & Sjögren, J. (2014). Closer Starfish: A research project investigating freight distribution cooperation opportunities in Sweden. Olander, L.O., Lundquist, K.J., Påhlsson, H., Eng Larsson, F., Wandel, S., Hiselius, L., Abbasi, M., Stelling, P. & Smidfelt- Rosqvist, L. (2013). Mot koldioxidsnåla godstransporter-

16 Lunds universitet 2014 Layout: Erik Andersson Foto: Jenny Gransell (sid 10, längst upp till höger), Malin Göransson (sid 2 och sid 6, längst upp till höger), Andreas Holmberg (sid 5, överst), Robert Olsson (omslag), Irene Pelayo (knappar, sid 5), Henrik Sternberg (sid 6, längst ned), Packbridge (sid 10, längst upp till vänster samt foton i mitten), Erik Andersson (övriga) Förpackningslogistik Designvetenskaper, LTH Lunds universitet Box Lund

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult

Projektsamarbeten. Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Projektsamarbeten Hur driver man ett lyckat projekt mellan kommun, företag och akademi? Jenny Holgersson, Energikonsult Red Erfarenheter: Disputerad energiteknik FP7-projekt Leda forskningsprojekt Samarbete

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas

Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Återanvändning och återvinning av kläder Finansierat av Handelns Utvecklingsråd och Formas Forskare i projektet Eva.Gustafsson@hb.se, docent Daniel.Hjelmgren@hb.se, universitetslektor Nicklas.Salomonson@hb.se,

Läs mer

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE CENTRUM FÖR HANDELSFORSKNING 2014 3 Inledning

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Exempel Möjligheter,ll samarbete

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom fordonsindustrin

Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom fordonsindustrin Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv inom fordonsindustrin Solny Carlsson Henrik Pålsson Henrik Wallström Mats Johansson Packaging Design Docent Doktorand Professor

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Swedish Production System SwePS

Swedish Production System SwePS Swedish Production System SwePS Ett Kompetenslyft inom Lean Produktion Lena Moestam Ahlström AB Volvo Ulrika Harlin Björn Langbeck Swerea IVF Lars Medbo Chalmers Lean på svenska? Kan man tillämpa Japanska

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region

Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region Potential for the Green ICT innovation system A case study from the Gothenburg region Emma Franzén David Wallgren Tack till Business Region Göteborg Erik Behm Andreas Göthberg Chalmers tekniska högskola

Läs mer

NYHETSBREV 3 MAJ 2013

NYHETSBREV 3 MAJ 2013 NYHETSBREV 3 MAJ 2013 Laget med de bästa spelarna vinner i längden! Detta gäller som regel inom såväl idrott som företag. Men det finns skillnader. Idrottsvärlden begränsas av fyrkantiga planer och regelverk,

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln

E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING. Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln E-HANDEL, INFORMATIONSTEKNOLOGI OCH HANDELNS DIGITALISERING Forskningsprojekt för företag och anställda i handeln Innehåll Värdefull retur inom e-handeln 7 Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår 8

Läs mer

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO)

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) Karin Wendin, PhD, SP; Kristina Mjörnell, PhD, SP; Martin Kylefors, PhD, SP; Petra Sommarlund, Projektledare, SP; Britt Östlund, Professor,

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand

Factory in a Box Mobile Production Capacity on Demand 1 Framtagande av demonstratorer tillsammans med industrin Mats Jackson IDP/MDH Målet med mitt föredrag Diskutera hur man kan samverka mellan industri och akademi? Institutionen för Innovation, Design och

Läs mer

Förpackningar kan minska matsvinn

Förpackningar kan minska matsvinn Förpackningar kan minska matsvinn Kort dokumentation från workshop 4 juni 2014 Syftet med dagen Att tillsammans utforska hur företag i värdekedjan gemensamt kan utveckla förpackningar som kan bidra till

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige?

Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Vem driver innovationer inom livsmedelssektorn i Sverige? Märit Beckeman Förpackningslogistik marit.beckeman@plog.lth.se Vad är en innovation? införande av något nytt, nyhet; förändring (Svenska Akademins

Läs mer

Arbetar ni med att reducera era koldioxidutsläpp?

Arbetar ni med att reducera era koldioxidutsläpp? 2 Branschenkät Branschenkät Status miljö- och klimatarbete 56 företag inom handel och leverantörer Svar från logistikansvariga på ledningsnivå Genomförd september 2009 Arbetar ni med att reducera era

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07

Ledning av logistik. Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 Ledning av logistik Erik Sandberg, Tekn. Dr lektor, avdelningen Logistik, IEI 2012-02-07 IEI, Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (c:a 400 anst.) LiU Linköpings Universitet Utb.vet.

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Utveckling av Smarta städer genom

Utveckling av Smarta städer genom Utveckling av Smarta städer genom - horisontell integration - analys - innovation - medborgarinklusion - big data / cognitive computing Sustainable Business Hub, Malmö 11 juni 2014 Lars Wiigh IBMs agenda

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer

Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer Klimatdeklarationer & Miljövarudeklarationer meningen och skillnader Tomas Rydberg Att deklarera dina transporters klimatpåverkan Trafikverket/NTM 2010-10-05 Miljövarudeklaration Klimatdeklaration SO 2

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030. 二 十 一 世 纪 新 前 线 21 st Century Frontiers क क सव सद क स म ए

Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030. 二 十 一 世 纪 新 前 线 21 st Century Frontiers क क सव सद क स म ए Malmös 中 庸 spår i världen Möjligheter från 2030 क क सव सद क स म ए Dennis Pamlin, Founder and CEO, 21st Century Frontiers Miljöläget i Malmö, 12 februari 2014 0 + Passion Samarbete Positivt 0 + Passion

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013.

Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Presentation av examensarbeten vid Institutionen för system- och rymdteknik den 3-4 juni 2013. Plats: Campus Luleå Tid: Språk: 3 juni 09.00-09.50 A2014 A Study in Determining Complexity Jonas Brood Kåre

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92

Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92 Född i Borås 27 sept 1978. E-post: erik.sandberg@liu.se Telefon: 013-28 44 92 ARBETSLIVSERFARENHET 2008- Linköpings universitet Lektor på avdelningen Logistik, IEI. Tiden fördelas på ca 70% forskning och

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

UR INNEHÅLLET NYHETSBREV. Nyhetsbrev 7 februari 2012

UR INNEHÅLLET NYHETSBREV. Nyhetsbrev 7 februari 2012 NYHETSBREV Nyhetsbrev 7 februari 2012 Här kommer ett nytt nyhetsbrev från Packbridge. Som vanligt har vi väldigt mycket att berätta om. Bland annat att de nya, förpackningsrelaterade utbildningarna fått

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1

Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala 14-15 april 2015. Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Hej 2015-04-30 Presentationsnamn Namn 1 Jag ska prata om EU Joint Programming Initiatives Forskningsutlysningen Waterworks2014 Hur man söker Var mer information finns 2015-04-30 Presentationsnamn Namn

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor.

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor. Statistik för 2014 Verksamhet Under 2014 har vi för andra året använt ett chatsystem baserat på Lync som är kopplat till ett statistikinsamlingssystem. Fördelarna med systemet är att det är lätt att använda,

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Välkomna *ll frukostmöte!

Välkomna *ll frukostmöte! Välkomna *ll frukostmöte! Dagens agenda 5 mars 07:30 Välkommen *ll Automa*on Center frukosten står framdukad! 07:40 Nyheter inom Automa*on Region Helena Jerregård Processledare 07:45 Spaces for innova*on

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen 1. Remissammanställning av na0onell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem 2. Workshop 20/4 ITS från poten0al 0ll

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC

Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC Förpackning & Innovation 12-13 mars 2014 Karlstad CCC PACSEM 2014 Förpackning & Innovation Gör dig redo för framtidens förpackningsutveckling! Ny cellulosateknik, The Internet of Everything och hållbar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Hjärtligt välkomna till DB Schenker Monica Jadsén Holm, Miljöansvarig

Hjärtligt välkomna till DB Schenker Monica Jadsén Holm, Miljöansvarig Hjärtligt välkomna till DB Schenker Monica Jadsén Holm, Miljöansvarig Företagspresentation Deutsche Bahn Group DB Schenker Sverige 2 Intäkter, EBIT och antal anställda i DB koncernen och dess affärsområden

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Säkra och Effektiva Transporter

Säkra och Effektiva Transporter Säkra och Effektiva Transporter Partners AB Volvo Institute of Design vid Umeå universitet Oryx Simulations AB Projektledare Mikael Söderman (GTT) Advanced Technology & Research (ATR) mikael.soderman@volvo.com

Läs mer

Jan Engström Stockholm September 2014

Jan Engström Stockholm September 2014 Jan Engström Stockholm September 2014 1 one single set of high quality global standards....to help users make economic decision on the global capital markets. 2 } 2001 IASB bildades - EU beslöt om IFRS

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer