Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!"

Transkript

1 Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i utvärderingarna, likaså bra förslag på kommande SFPO har i skrivande stund 416 medlemmar vilket är mycket glädjande och fler ska vi bli. Uppmana gärna dina kamrater att bli medlem i SFPO. Visst vill vi bli fler än läkarna? SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin) hade i mars 446 medlemmar och läkarna är trots allt mindre i antal än vi. Vi har beslutat att höja medlemsavgiften till 200 kr/år och det betalas in som tidigare. Information om medlemskap finns på och-natverk/sjukskoterskor-for-palliativ-omvardnad-sfpo/om-oss/bli-medlem-i- SFPO/Hur-blir-jag-medlem/ Vi är nu runt 50 diplomerade palliativa omvårdnadssjuksköterskor vilket känns helt fantastiskt! Världshospicedagen Den 11 oktober var det dags igen för Världshospicedagen Det är en dag som anordnas en gång/år i hela världen. Eftersom vi i Sverige har haft lite svårt att komma igång med denna dag utmanade vi er till att göra aktiviteter denna dag och vi har fått två bidrag. 1:a pris är betald konferensavgift på vår utbildningsdag i vår, 2015 (resa och uppehälle får vinnaren själv stå för). 2:a 6:e pris medlemskap i SFPO för 2014 Vinnare blev Axlagårdens Hospice i Umeå Grattis! Deras aktivititeter uppmärksammades på flera sätt och Ingela Johansson, sjuksköterska på Axlagården

2 skrev så här; Spännande och mycket inspirerande var det att ordna denna dag. Vi har fått ett stort gehör, bland annat idag var dagstidningen på rundvandring och intervjuer med anledning av vår dag". Världshospicedagen pdf(1).pdf 2:a priset gick till Sophiahemmet i Stockholm som därmed fick ett medlemskap i SFPO Grattis! World Hospice palliative care day pdf Styrelsen informerar SSF står för Svensk sjuksköterskeförening och är sjuksköterskornas professionella organisation. SSF företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Prioriterade områden åren är bland annat Sjuksköterskans profession, etik och värdegrund Sjuksköterskans grund- och specialistutbildning Svensk sjuksköterskeförenings organisation Detta beslutades på föreningsstämman i september 2012 Inom SSF finns olika sektioner och nätverk. Det är föreningar för sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde inom omvårdnad som exempelvis barnsjukvård, smärtvård och hbt-frågor. SFPO är en sådan förening som ingår i SSF. Nätverken bidrar med klinisk kunskap och kompetens i remissarbete, utredningar och konferensarrangemang. I dag finns ett femtiotal sektioner och nätverk knutna till Svensk sjuksköterskeförening. Sektioner och nätverk är självständiga föreningar med egen ekonomi och styrelse. Varje sektion och nätverk har en röst på Svensk sjuksköterskeförenings stämma.

3 Styrelsearbetet i SFPO Från vänster; Maria Olsson, Maria Nyh, Inger Malmesjö, Eva Åstradsson, Jane Österlind, Christine Karlsson, Annika Cederholm, Monica Axelsson, Viktoria Henell, Anne-Marie Bergström, Helene Rygert Det är många mail som passerar och hanteras av oss i styrelsen och det är lärorikt och roligt att kunna förbättra och påverka den palliativa vården i Sverige. Guldkanten är att möta alla er medlemmar på de utbildningsdagarna vi har varje termin och få tillfälle att träffas och diskutera kring den palliativa vården. SFPO:s hemsida Vi arbetar fortlöpande med att förnya och förbättra SFPO: s hemsida med för att den ska innehålla aktuell information. Hör gärna av er till någon av styrelsen om det är något ni saknar som ni vill ha in på hemsidan. Svensk palliativ tidskrift NRPV (Nationella Rådet för Palliativ Vård) där SFPO ingår tillsammans med andra palliativa yrkesföreningar började våren 2013 ge ut en palliativ tidskrift. Om du som medlem inte får tidningen, kolla upp med medlemsansvarig Monica Axelsson så att vi har rätt adress. Det är viktigt att man lämnar fullständig och korrekt adress när man blir medlem i föreningen, annars får man inte tidning och nyhetsbrev. Diplomering Ansök för att bli Diplomerad sjuksköterska i palliativ omvårdnad. Sista ansökningsdag för våren är den 15 januari och för hösten den 15 augusti. Gå in på

4 under rubriken Diplomering för att hitta aktuell information. En översyn av riktlinjerna för diplomering är gjord under hösten och vi i styrelsen arbetar vidare med att göra den så optimal som möjligt. Riktlinjerna är förtydligade och kraven är fortsatt högt ställda för att garantera kvalitetsstämpel.

5 Referat från SFPO:s utbildningsdagar i Stockholm oktober, 2014 Vi samlas en höstkväll på den fantastiska plats på söder där Ersta har sin verksamhet. Vi är 49 deltagare från olika delar av landet. Kvällen ägnar vi åt att lyssna till Enhetschef Ebbe Lindström och läkare Robert Irestig från Erstabackens HVB hem. Erstabacken är ett unikt medicinskt- och socialt-boende svårt sjuka hemlösa personer. Det drivs av en ideell förening. Medelåldern hos de som vårdas där är 53 år, de flesta är män, 20 % är kvinnor, medelvårdtiden är 53 dygn. Verksamheten startade 2005 det finns 9 vårdplatser. På enheten arbetar ett

6 multiprofessionellt team, där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, paramedicinare, diakon och präst ingår. De flesta som vårdas där har någon form av missbruk eller psykisk sjukdom. Vi fick inblick i en för oss okänd verksamhet som gör ett fantastiskt jobb för dessa utsatta människor. Vi avslutade kvällen med en fin middag med många olika smaker med hösten som inspiration och en trevlig samvaro där många erfarenheter utbyttes. Stämningen och samtalstonen var hög i Erstas fina och trevliga matsal. Fredagen samlade ca 60 deltagare, 10 personer från styrelsen och 7 utställare. Monika dagens moderator hälsade alla välkomna, styrelsen presenterar sig och hur vi arbetar. Första talare för dagen var Anna-Lena Hjelm Skog överläkare ASIH Danderyd. Hon talade om teamets betydelse i palliativ vård, multiprofessionellt team och interprofessionellt team, skillnader i detta. Viktigast för team-arbetet är gemensamma och tydliga mål. Andra förutsättningar för ett fungerande team är, bra samarbete, trygga med varandra, ständig dialog, alla team-medlemmar deltar aktivt, feedback, uppmuntra individuella prestationer, gemensamma spelregler, etiskt förhållningssätt, samsyn. Viktigt är också att lita på varandra i teamet, på varandras bedömningar, att vi har jobbat undan till nästa skift går på, behandlar varandra med respekt både kollegor och patienter, talar med varandra inte om varandra. En aktuell medicinsk bedömning är utgångspunkten för vården. Vi får ta del av olika exempel hur team-arbetet kan brista och gå fel. Varje team behöver identifiera sina svaga länkar. Vi fick också ta del av olika instrument och hur de arbetar med ESAS som ett redskap i det dagliga arbetet.

7 Efter kaffe-paus och utställar-besök får vi lyssna på Eva Erichsen leg ssk och doktorand Vrinnevisjukhuset, Förstoppning bland patienter inom palliativ vård var titeln på hennes föreläsning. Hon presenterar resultat från sin studie om obstipation inom palliativ vård. Det är ett av det vanligaste symtomet hos patienterna, det påverkar hela patientens situation. Vi får ta del av olika typer av förstoppning och orsaker till detta samt olika behandlings-metoder. Många patienter upplever sig vara förstoppade, om vi som vårdpersonal inte tar upplevelsen på allvar upplever patienterna sig inte sedda eller tagna på allvar. Förstoppning är en upplevelse och en känsla hos patienten, den känslan kan finnas hos patienten även om vi som vårdpersonal inte anser att patienten är förstoppad då de har skött magen som ofta är personalens mått på obstipation.

8 Nästa talare för dagen var Susanne Karlsson Bennet leg specialist ssk från Karolinska, som talade under temat Illamående vid avancerad cancersjukdom. Illamående är ett symtom som inte fått så stort utrymme. Det är ett vanligt symtom hos patienter med cancersjukdom. Vi får ta del av orsaker och behandling av illamående, både medicinska och omvårdnadsåtgärder, andra komplementära metoder. Viktigt att ta upp en bra anamnes och få ta del av vad patienten själv har provat för att kunna behandla symtomen. Vi får praktiska råd och tips om hur illamående kan behandlas. Sveriges första nationella vårdplan presenterade Anette Duarte ssk Palliativt Utvecklingsteam i Lund. Syftet är att ta fram en standardiserad vårdplan baserad på LCP och anpassad till svenska förhållanden. I framtagandet av vårdplanen arbetar en styr-grupp, referens-grupp och pilot-enhet. SFPO finns med i referensgruppen. Målet med vårdplanen är att få en förhöjd kvalitet på vården, effektivt och strukturerat arbetssätt, jämställd vård. I april 2015 ska den nationella vårdplanen vara klar för drift och spridning. Utbildning, handledning och stöd är viktigt vid införandet av nya vårdplanen.

9 Lunch och paus för utställarbesök. Eftermiddagen inleddes med föreläsning kring flera av de grundläggande behov som finns hos patienter som vårdas inom den palliativa vården, vila och sömn av Margareta Asp ssk och docent vid Mälar-Dalens-högskola. Margareta inleder med att tacka alla som arbetar inom vården, vi tillsammans kan verkligen göra skillnad. Olika typer av trötthet och sömn presenteras. Cancerrelaterad trötthet kan bero på många olika orsaker och åtgärdas olika. Hur kan vi inom vården skapa utrymme till vila för patienterna. Vi får själva fundera vad vila är för var och en av oss. Det finns många olika definitioner av vila.

10 Efter kaffe-pausen var det dags för en av årets höjdpunkter inom SFPO, utdelning av stipendium till Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad, Sofi Karlsson från Byle gård med motiveringen: SFPO, Sjuksköterskor för palliativomvårdnad har den 17/10 utsett Årets Sjuksköterska inom Palliativ Omvårdnad Utmärkelsen gick till Sofie Karlson, Byle Gård, Nomineringen var enligt följande: Sofie är en mycket noggrann person som inte lämnar något åt slumpen. När hon arbetar kliniskt på avdelningen ser hon alltid till patientens och närståendes bästa och är otroligt engagerad i den palliativa omvårdnaden. Sofie har utbildat alla sjuksköterskor på avdelning på ett föredömligt sätt i munhälsobedömning enligt bedömningsinstrumentet ROAG vilket har lett till att alla generellt sett på avdelningen blivit bättre på att bedöma och framförallt dokumentera patientens munhälsa och i och med det bättrat på vårdens kvalitet och patientens välbefinnande ytterligare. Hon sprider entusiasm och inspirerar sina kollegor till att precis som hon själv söka nya kunskaper och utveckla den vård hon arbetar inom och har i och med detta bidragit mycket till vårdens utveckling. Sofie håller sig alltid uppdaterad om nyheter inom den palliativa vården och förmedlar dessa till sina kollegor. Detta bidrar mycket till att vi alla på Byle Gård håller oss uppdaterade i den senaste forskningen inom vård område. Sofie har föreläst om palliativ vård på sjukhus. Även detta har hon gjort på ett föredömligt sätt och det har uppskattats mycket. Förutom utmärkelsen får Sofie delta i EAPC konferens 2015 i Köpenhamn tillsammans med den som nominerade henne. Stort grattis och lycka till med fortsatt arbete!

11 Foto: Christine Karlsson

12 Därefter var det ceremoni med diplomering för Sjuksköterskor inom Palliativ omvårdnad hösten Det var 15 ansökningar till hösten och 11 som fick sin diplomering, 9 stycken var med på konferensen. Foto: Christine Karlsson På bilden är; Maria Hammarlund, Söderala, Carina Sühl Öberg, Handen, Carina Högberg, Borlänge, Marie Anjou, Göteborg, Jeanette Bjerke, Handen, Susanne Andersson, Orsa, Louice Karlsson, Kalix, Margareta Olsson, Kalix, Maria Andersson, Tenhult Också diplomerade var; Anna Klarare, Tyresö och Anita Bladfält, Färnä som ej var på plats De diplomerade förärades med diplom och ett fint ljus. Under året har diplomeringsblanketten setts över ytterligare samt att vi har tagit fram en blankett som mall för referens från närmaste chef som kommer publiceras snart på hemsidan. Monika tackade alla för en givande och trevlig dag och välkomnar alla till Norrköping i mars!

13 Stipendium att söka SFPO har med stöd av Mundipharma inrättat ett stipendium à svenska kronor för att bidra till forskning och/eller fördjupade kunskaper inom palliativ vård, t.ex. i form av projekt, studiebesök eller deltagande i vetenskaplig kongress. Stipendiet täcker ej resor till/från föreningsmöten, o.d. Observera att om stipendiet skall användas för resa får stipendiesumma utgöra högst 50 % av den totala resekostnaden inkl logi. Stipendiet kan sökas av medlem i föreningen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och utdelas till en eller flera sjuksköterskor. Utdelning av stipendiet utdelas vid SFPO:s utbildningsdagar. Stipendiat/-er förväntas personligen motta stipendiet under utbildningsdagen. Stipendiat skall inkomma med rapport om utfall/resultat senast två månader efter avslutat projekt. Rapporten kan komma att användas i andra sammanhang med syfte att sprida kunskap. Ansökan om stipendiet sker med hjälp av blankett på denna sida, kan även rekvireras hos: Ann-Marie Bergström Seriegatan Tyringe Epost: Nominera Årets palliativa Omvårdnadssjuksköterska 2015! Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad 2015 Vi söker dig som har en kollega som är engagerad i utveckling och förbättring av omvårdnad till patienter i den palliativa vården. Det kan röra sig om förändrade rutiner eller forskning och utveckling, som direkt kommit patienterna tillgodo. Kanske är det Din kollega som Du tycker borde tilldelas utmärkelsen. Förutom utmärkelsen Årets Sjuksköterska inom Palliativ omvårdnad 2015 får stipendiaten och den som har nominerat Årets Sjuksköterska inom Palliativ omvårdnad ett stipendium.

14 Berättigad att nominera till stipendium är samtliga medlemmar i SFPO. Både den som nominerar och nomineras till utmärkelsen skall vara betalande medlemmar i SFPO. Riktlinjer och ansökningsblankett kommer ligga ute senast den 1/ på Omvardnad-SFPO/Aktuellt/Arets-Palliativa-omvardnadsjukskoterska/ Referat från Sjuksköterske- dagarna nov 2014 City konferens Stockholm Jane och jag fick äran att representera SFPO på Svensk sjuksköterskeförenings konferens i november i Stockholm. Det var ca 750 deltagare som samlats från Sverige och andra länder. Dagarna inledde med en öppningsceremoni där Ania Willman talade om sjuksköterskans fantastiska yrke och sjuksköterskan i framtiden. Vi fick också lyssna till skönsång. Dagarna fortsatte sedan med parallella föreläsningar under olika tema. Många föreläsningar hade fokus på hälsa och levnadsvanor men även etiska frågor fick fokus. Kända och erfarna föreläsare deltog. Som SFPO:s representanter var vårt uppdrag att delta vid mötestorget tillsammans med andra sektioner och nätverk. Vi delade ut vår folder och pratade varmt för varför just du ska bli medlem hos oss. Det var många sektioner och nätverk som deltog och minglet och samtalet var i full gång. Bredvid mötestorget fanns poster utställningen, ett 50-tal postrar var antagna. Flera av dem berörde det palliativa vårdområdet. Vi är nöjda med deltagandet och hoppas att vi träffade och inspirerade personer till att bli våra medlemmar. Dessa dagar ger oss också ett tillfälle att träffa andra sektioner och nätverk och dela erfarenheter och idéer, vilket är mycket givande. Annika Cederholm

15 Av SFPO besvarade remisser Varje år får vi ett antal remisser som vi får vara med och ha synpunkter på. Det är både spännande och lärorikt att få ta del av. Årets remisser är följande; - Remissrunda 2 cancerrehabilitering svarade vi på 21/1 - Remissvar angående den uppdaterade versionen av Nationellt vårdprogram för lungcancer 12/2 - Ställningstagande till borttagning av FASS i bokform 7/3 - Nationellt vårdprogram palliativ vård och omsorg 14/4 del 1 och del 2 nu i dagarna. SFPO:s Utbildningsdagar våren 2015 Temat inför vårens utbildningsdagar är närstående och kommer att vara den 9-10 mars i Norrköping. Vi kommer bland annat få lyssna på Monika Nyström, lite info om vad hon kommer prata om kommer här; Monika Nyström, född 1975 i Stockholm, lever med sina två barn i norrförorten Åkersberga. Hon är utbildad förskollärare och har i all sin verksamhet värnat om barns rättigheter och alltid varit den som lyfter barnets perspektiv. Monika valdes till Lyssnarnas sommarvärd i Sommar i P1 (2011). Som vanlig lyssnare fick hon då chansen att göra sitt eget sommarprat. I programmet berättade Monika om sin mans kamp mot cancern, hur han dog och hur hon och deras två små barn lärde sig att leva igen i sorgen. Responsen var enorm och i dag arbetar Monika heltid som föreläsare med fokus på att lyfta barns situation som anhöriga till svårt sjuka föräldrar. Bland annat är hon återkommande föreläsare på läkarutbildningen på Uppsala universitet, där hon leder momentet "Barn som anhöriga" debuterade Monika som författare med boken Leva Älska Le min resa genom sorgen. Monika har också en populär blogg (www.monikas.info) och har publicerat flera debattartiklar i bland annat Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Läkartidningen och Onkologi i Sverige. Hon är även medförfattare till den pedagogiskt utformade pysselboken "Sjukt viktigt", som ger barnet möjlighet till bearbetning och som inspirerar till samtal mellan barn och vuxen om ämnen som svår sjukdom, sjukhus och död. Programmet läggs ut på vår hemsida vid årsskiftet

16 Sjuksköterskor För Palliativ Omvårdnad Du som är medlem! Kom ihåg att gå in på vår hemsida för uppdaterad information Delge gärna andra medlemmar dina erfarenheter, tips och idéer på vår hemsida genom att maila till vår redaktör Vi från styrelsen önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År och vi ser framemot att få träffa er i Norrköping den 9-10 mars 2015 Styrelsen via Helene Rygert

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Vi har fått tips om en nyutkommen bok, Vad ska jag tänka på? Den innehåller inspirationsmeningar till barn samt metoder till vuxna och barn om att hantera

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Töreboda kommun Cirka 9000 invånare Glesbygd Små industrier Västra stambanan Gbg- Sthlm Göta kanal Elisa (körslaget) och

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård 2009 Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care of dying Pathway

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svenska Diabetesförbundet Lillemor Fernström Utredare Hälso- och sjukvårdsfrågor Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag Sida 2 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes (inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Terminologiska

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

OBS: All inrapportering görs digitalt efter inloggning via www.palliativ.se

OBS: All inrapportering görs digitalt efter inloggning via www.palliativ.se Fylls i av ansvarig läkare eller sjuksköterska gärna efter samråd i arbetslaget. Förtydligande till frågorna hittar du genom att klicka på dödsfallsenkäten efter inloggning. - symbolen i den digitala 1.

Läs mer

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter

Rum för själen. 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Rum för själen 7-9 oktober 2014 i Växjö Peter Du är på helig mark. Ditt uppdrag är oändligt. Du är en bärare av Guds nåd. Den stund som man får dela vid en sjukhussäng, vid en dödsbädd eller i samtalsrummet

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Gå 3! r ö af l a et 4b Onkologisk omvårdnad - för sjuksköterskan i cancervården Målsökande läkemedel sk. targetläkemedel verkningsmekanismer, biverkningar och kombinationsmöjligheter Akuta symtom i cancervården

Läs mer

Vårdnivåer. Gränsdragning mellan allmän och specialiserad palliativ vård

Vårdnivåer. Gränsdragning mellan allmän och specialiserad palliativ vård Arbetsmaterial 140216 Vårdnivåer. Gränsdragning mellan allmän och specialiserad palliativ vård Arbetsgrupp i SFPM: Elisabet Löfdahl, Karin Fransson, Ursula Scheibling, Matthias Brian, Margareta Persson,

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om JUNI 2009 Svensk sjuksköterskeförening om Sjuksköterskans profession De gemensamma kriterierna för en profession är att den vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde leder till legitimation

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus 1 Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Patent/brukare och Närstående skall känna sig välinformerade samt uppleva en ökad trygghet i den fortsatta omvårdnaden i livets

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr Enheten för rehabilitering och stöd Skånes Onkologiska klinik 1 Cancer berör oss alla 2 Varför ska vi tänka på rehabilitering?

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Minnesanteckningar Palliativa rådet 2014-11-11

Minnesanteckningar Palliativa rådet 2014-11-11 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Marit Raninen Lundin 023-77 70 59 Datum 2014-11-11 Minnesanteckningar Palliativa rådet 2014-11-11 1. Välkomna Nya ordförande Gunilla Lundquist och alla närvarande

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer