Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!"

Transkript

1 Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i utvärderingarna, likaså bra förslag på kommande SFPO har i skrivande stund 416 medlemmar vilket är mycket glädjande och fler ska vi bli. Uppmana gärna dina kamrater att bli medlem i SFPO. Visst vill vi bli fler än läkarna? SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin) hade i mars 446 medlemmar och läkarna är trots allt mindre i antal än vi. Vi har beslutat att höja medlemsavgiften till 200 kr/år och det betalas in som tidigare. Information om medlemskap finns på och-natverk/sjukskoterskor-for-palliativ-omvardnad-sfpo/om-oss/bli-medlem-i- SFPO/Hur-blir-jag-medlem/ Vi är nu runt 50 diplomerade palliativa omvårdnadssjuksköterskor vilket känns helt fantastiskt! Världshospicedagen Den 11 oktober var det dags igen för Världshospicedagen Det är en dag som anordnas en gång/år i hela världen. Eftersom vi i Sverige har haft lite svårt att komma igång med denna dag utmanade vi er till att göra aktiviteter denna dag och vi har fått två bidrag. 1:a pris är betald konferensavgift på vår utbildningsdag i vår, 2015 (resa och uppehälle får vinnaren själv stå för). 2:a 6:e pris medlemskap i SFPO för 2014 Vinnare blev Axlagårdens Hospice i Umeå Grattis! Deras aktivititeter uppmärksammades på flera sätt och Ingela Johansson, sjuksköterska på Axlagården

2 skrev så här; Spännande och mycket inspirerande var det att ordna denna dag. Vi har fått ett stort gehör, bland annat idag var dagstidningen på rundvandring och intervjuer med anledning av vår dag". Världshospicedagen pdf(1).pdf 2:a priset gick till Sophiahemmet i Stockholm som därmed fick ett medlemskap i SFPO Grattis! World Hospice palliative care day pdf Styrelsen informerar SSF står för Svensk sjuksköterskeförening och är sjuksköterskornas professionella organisation. SSF företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Prioriterade områden åren är bland annat Sjuksköterskans profession, etik och värdegrund Sjuksköterskans grund- och specialistutbildning Svensk sjuksköterskeförenings organisation Detta beslutades på föreningsstämman i september 2012 Inom SSF finns olika sektioner och nätverk. Det är föreningar för sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde inom omvårdnad som exempelvis barnsjukvård, smärtvård och hbt-frågor. SFPO är en sådan förening som ingår i SSF. Nätverken bidrar med klinisk kunskap och kompetens i remissarbete, utredningar och konferensarrangemang. I dag finns ett femtiotal sektioner och nätverk knutna till Svensk sjuksköterskeförening. Sektioner och nätverk är självständiga föreningar med egen ekonomi och styrelse. Varje sektion och nätverk har en röst på Svensk sjuksköterskeförenings stämma.

3 Styrelsearbetet i SFPO Från vänster; Maria Olsson, Maria Nyh, Inger Malmesjö, Eva Åstradsson, Jane Österlind, Christine Karlsson, Annika Cederholm, Monica Axelsson, Viktoria Henell, Anne-Marie Bergström, Helene Rygert Det är många mail som passerar och hanteras av oss i styrelsen och det är lärorikt och roligt att kunna förbättra och påverka den palliativa vården i Sverige. Guldkanten är att möta alla er medlemmar på de utbildningsdagarna vi har varje termin och få tillfälle att träffas och diskutera kring den palliativa vården. SFPO:s hemsida Vi arbetar fortlöpande med att förnya och förbättra SFPO: s hemsida med för att den ska innehålla aktuell information. Hör gärna av er till någon av styrelsen om det är något ni saknar som ni vill ha in på hemsidan. Svensk palliativ tidskrift NRPV (Nationella Rådet för Palliativ Vård) där SFPO ingår tillsammans med andra palliativa yrkesföreningar började våren 2013 ge ut en palliativ tidskrift. Om du som medlem inte får tidningen, kolla upp med medlemsansvarig Monica Axelsson så att vi har rätt adress. Det är viktigt att man lämnar fullständig och korrekt adress när man blir medlem i föreningen, annars får man inte tidning och nyhetsbrev. Diplomering Ansök för att bli Diplomerad sjuksköterska i palliativ omvårdnad. Sista ansökningsdag för våren är den 15 januari och för hösten den 15 augusti. Gå in på

4 under rubriken Diplomering för att hitta aktuell information. En översyn av riktlinjerna för diplomering är gjord under hösten och vi i styrelsen arbetar vidare med att göra den så optimal som möjligt. Riktlinjerna är förtydligade och kraven är fortsatt högt ställda för att garantera kvalitetsstämpel.

5 Referat från SFPO:s utbildningsdagar i Stockholm oktober, 2014 Vi samlas en höstkväll på den fantastiska plats på söder där Ersta har sin verksamhet. Vi är 49 deltagare från olika delar av landet. Kvällen ägnar vi åt att lyssna till Enhetschef Ebbe Lindström och läkare Robert Irestig från Erstabackens HVB hem. Erstabacken är ett unikt medicinskt- och socialt-boende svårt sjuka hemlösa personer. Det drivs av en ideell förening. Medelåldern hos de som vårdas där är 53 år, de flesta är män, 20 % är kvinnor, medelvårdtiden är 53 dygn. Verksamheten startade 2005 det finns 9 vårdplatser. På enheten arbetar ett

6 multiprofessionellt team, där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, paramedicinare, diakon och präst ingår. De flesta som vårdas där har någon form av missbruk eller psykisk sjukdom. Vi fick inblick i en för oss okänd verksamhet som gör ett fantastiskt jobb för dessa utsatta människor. Vi avslutade kvällen med en fin middag med många olika smaker med hösten som inspiration och en trevlig samvaro där många erfarenheter utbyttes. Stämningen och samtalstonen var hög i Erstas fina och trevliga matsal. Fredagen samlade ca 60 deltagare, 10 personer från styrelsen och 7 utställare. Monika dagens moderator hälsade alla välkomna, styrelsen presenterar sig och hur vi arbetar. Första talare för dagen var Anna-Lena Hjelm Skog överläkare ASIH Danderyd. Hon talade om teamets betydelse i palliativ vård, multiprofessionellt team och interprofessionellt team, skillnader i detta. Viktigast för team-arbetet är gemensamma och tydliga mål. Andra förutsättningar för ett fungerande team är, bra samarbete, trygga med varandra, ständig dialog, alla team-medlemmar deltar aktivt, feedback, uppmuntra individuella prestationer, gemensamma spelregler, etiskt förhållningssätt, samsyn. Viktigt är också att lita på varandra i teamet, på varandras bedömningar, att vi har jobbat undan till nästa skift går på, behandlar varandra med respekt både kollegor och patienter, talar med varandra inte om varandra. En aktuell medicinsk bedömning är utgångspunkten för vården. Vi får ta del av olika exempel hur team-arbetet kan brista och gå fel. Varje team behöver identifiera sina svaga länkar. Vi fick också ta del av olika instrument och hur de arbetar med ESAS som ett redskap i det dagliga arbetet.

7 Efter kaffe-paus och utställar-besök får vi lyssna på Eva Erichsen leg ssk och doktorand Vrinnevisjukhuset, Förstoppning bland patienter inom palliativ vård var titeln på hennes föreläsning. Hon presenterar resultat från sin studie om obstipation inom palliativ vård. Det är ett av det vanligaste symtomet hos patienterna, det påverkar hela patientens situation. Vi får ta del av olika typer av förstoppning och orsaker till detta samt olika behandlings-metoder. Många patienter upplever sig vara förstoppade, om vi som vårdpersonal inte tar upplevelsen på allvar upplever patienterna sig inte sedda eller tagna på allvar. Förstoppning är en upplevelse och en känsla hos patienten, den känslan kan finnas hos patienten även om vi som vårdpersonal inte anser att patienten är förstoppad då de har skött magen som ofta är personalens mått på obstipation.

8 Nästa talare för dagen var Susanne Karlsson Bennet leg specialist ssk från Karolinska, som talade under temat Illamående vid avancerad cancersjukdom. Illamående är ett symtom som inte fått så stort utrymme. Det är ett vanligt symtom hos patienter med cancersjukdom. Vi får ta del av orsaker och behandling av illamående, både medicinska och omvårdnadsåtgärder, andra komplementära metoder. Viktigt att ta upp en bra anamnes och få ta del av vad patienten själv har provat för att kunna behandla symtomen. Vi får praktiska råd och tips om hur illamående kan behandlas. Sveriges första nationella vårdplan presenterade Anette Duarte ssk Palliativt Utvecklingsteam i Lund. Syftet är att ta fram en standardiserad vårdplan baserad på LCP och anpassad till svenska förhållanden. I framtagandet av vårdplanen arbetar en styr-grupp, referens-grupp och pilot-enhet. SFPO finns med i referensgruppen. Målet med vårdplanen är att få en förhöjd kvalitet på vården, effektivt och strukturerat arbetssätt, jämställd vård. I april 2015 ska den nationella vårdplanen vara klar för drift och spridning. Utbildning, handledning och stöd är viktigt vid införandet av nya vårdplanen.

9 Lunch och paus för utställarbesök. Eftermiddagen inleddes med föreläsning kring flera av de grundläggande behov som finns hos patienter som vårdas inom den palliativa vården, vila och sömn av Margareta Asp ssk och docent vid Mälar-Dalens-högskola. Margareta inleder med att tacka alla som arbetar inom vården, vi tillsammans kan verkligen göra skillnad. Olika typer av trötthet och sömn presenteras. Cancerrelaterad trötthet kan bero på många olika orsaker och åtgärdas olika. Hur kan vi inom vården skapa utrymme till vila för patienterna. Vi får själva fundera vad vila är för var och en av oss. Det finns många olika definitioner av vila.

10 Efter kaffe-pausen var det dags för en av årets höjdpunkter inom SFPO, utdelning av stipendium till Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad, Sofi Karlsson från Byle gård med motiveringen: SFPO, Sjuksköterskor för palliativomvårdnad har den 17/10 utsett Årets Sjuksköterska inom Palliativ Omvårdnad Utmärkelsen gick till Sofie Karlson, Byle Gård, Nomineringen var enligt följande: Sofie är en mycket noggrann person som inte lämnar något åt slumpen. När hon arbetar kliniskt på avdelningen ser hon alltid till patientens och närståendes bästa och är otroligt engagerad i den palliativa omvårdnaden. Sofie har utbildat alla sjuksköterskor på avdelning på ett föredömligt sätt i munhälsobedömning enligt bedömningsinstrumentet ROAG vilket har lett till att alla generellt sett på avdelningen blivit bättre på att bedöma och framförallt dokumentera patientens munhälsa och i och med det bättrat på vårdens kvalitet och patientens välbefinnande ytterligare. Hon sprider entusiasm och inspirerar sina kollegor till att precis som hon själv söka nya kunskaper och utveckla den vård hon arbetar inom och har i och med detta bidragit mycket till vårdens utveckling. Sofie håller sig alltid uppdaterad om nyheter inom den palliativa vården och förmedlar dessa till sina kollegor. Detta bidrar mycket till att vi alla på Byle Gård håller oss uppdaterade i den senaste forskningen inom vård område. Sofie har föreläst om palliativ vård på sjukhus. Även detta har hon gjort på ett föredömligt sätt och det har uppskattats mycket. Förutom utmärkelsen får Sofie delta i EAPC konferens 2015 i Köpenhamn tillsammans med den som nominerade henne. Stort grattis och lycka till med fortsatt arbete!

11 Foto: Christine Karlsson

12 Därefter var det ceremoni med diplomering för Sjuksköterskor inom Palliativ omvårdnad hösten Det var 15 ansökningar till hösten och 11 som fick sin diplomering, 9 stycken var med på konferensen. Foto: Christine Karlsson På bilden är; Maria Hammarlund, Söderala, Carina Sühl Öberg, Handen, Carina Högberg, Borlänge, Marie Anjou, Göteborg, Jeanette Bjerke, Handen, Susanne Andersson, Orsa, Louice Karlsson, Kalix, Margareta Olsson, Kalix, Maria Andersson, Tenhult Också diplomerade var; Anna Klarare, Tyresö och Anita Bladfält, Färnä som ej var på plats De diplomerade förärades med diplom och ett fint ljus. Under året har diplomeringsblanketten setts över ytterligare samt att vi har tagit fram en blankett som mall för referens från närmaste chef som kommer publiceras snart på hemsidan. Monika tackade alla för en givande och trevlig dag och välkomnar alla till Norrköping i mars!

13 Stipendium att söka SFPO har med stöd av Mundipharma inrättat ett stipendium à svenska kronor för att bidra till forskning och/eller fördjupade kunskaper inom palliativ vård, t.ex. i form av projekt, studiebesök eller deltagande i vetenskaplig kongress. Stipendiet täcker ej resor till/från föreningsmöten, o.d. Observera att om stipendiet skall användas för resa får stipendiesumma utgöra högst 50 % av den totala resekostnaden inkl logi. Stipendiet kan sökas av medlem i föreningen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och utdelas till en eller flera sjuksköterskor. Utdelning av stipendiet utdelas vid SFPO:s utbildningsdagar. Stipendiat/-er förväntas personligen motta stipendiet under utbildningsdagen. Stipendiat skall inkomma med rapport om utfall/resultat senast två månader efter avslutat projekt. Rapporten kan komma att användas i andra sammanhang med syfte att sprida kunskap. Ansökan om stipendiet sker med hjälp av blankett på denna sida, kan även rekvireras hos: Ann-Marie Bergström Seriegatan Tyringe Epost: Nominera Årets palliativa Omvårdnadssjuksköterska 2015! Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad 2015 Vi söker dig som har en kollega som är engagerad i utveckling och förbättring av omvårdnad till patienter i den palliativa vården. Det kan röra sig om förändrade rutiner eller forskning och utveckling, som direkt kommit patienterna tillgodo. Kanske är det Din kollega som Du tycker borde tilldelas utmärkelsen. Förutom utmärkelsen Årets Sjuksköterska inom Palliativ omvårdnad 2015 får stipendiaten och den som har nominerat Årets Sjuksköterska inom Palliativ omvårdnad ett stipendium.

14 Berättigad att nominera till stipendium är samtliga medlemmar i SFPO. Både den som nominerar och nomineras till utmärkelsen skall vara betalande medlemmar i SFPO. Riktlinjer och ansökningsblankett kommer ligga ute senast den 1/ på Omvardnad-SFPO/Aktuellt/Arets-Palliativa-omvardnadsjukskoterska/ Referat från Sjuksköterske- dagarna nov 2014 City konferens Stockholm Jane och jag fick äran att representera SFPO på Svensk sjuksköterskeförenings konferens i november i Stockholm. Det var ca 750 deltagare som samlats från Sverige och andra länder. Dagarna inledde med en öppningsceremoni där Ania Willman talade om sjuksköterskans fantastiska yrke och sjuksköterskan i framtiden. Vi fick också lyssna till skönsång. Dagarna fortsatte sedan med parallella föreläsningar under olika tema. Många föreläsningar hade fokus på hälsa och levnadsvanor men även etiska frågor fick fokus. Kända och erfarna föreläsare deltog. Som SFPO:s representanter var vårt uppdrag att delta vid mötestorget tillsammans med andra sektioner och nätverk. Vi delade ut vår folder och pratade varmt för varför just du ska bli medlem hos oss. Det var många sektioner och nätverk som deltog och minglet och samtalet var i full gång. Bredvid mötestorget fanns poster utställningen, ett 50-tal postrar var antagna. Flera av dem berörde det palliativa vårdområdet. Vi är nöjda med deltagandet och hoppas att vi träffade och inspirerade personer till att bli våra medlemmar. Dessa dagar ger oss också ett tillfälle att träffa andra sektioner och nätverk och dela erfarenheter och idéer, vilket är mycket givande. Annika Cederholm

15 Av SFPO besvarade remisser Varje år får vi ett antal remisser som vi får vara med och ha synpunkter på. Det är både spännande och lärorikt att få ta del av. Årets remisser är följande; - Remissrunda 2 cancerrehabilitering svarade vi på 21/1 - Remissvar angående den uppdaterade versionen av Nationellt vårdprogram för lungcancer 12/2 - Ställningstagande till borttagning av FASS i bokform 7/3 - Nationellt vårdprogram palliativ vård och omsorg 14/4 del 1 och del 2 nu i dagarna. SFPO:s Utbildningsdagar våren 2015 Temat inför vårens utbildningsdagar är närstående och kommer att vara den 9-10 mars i Norrköping. Vi kommer bland annat få lyssna på Monika Nyström, lite info om vad hon kommer prata om kommer här; Monika Nyström, född 1975 i Stockholm, lever med sina två barn i norrförorten Åkersberga. Hon är utbildad förskollärare och har i all sin verksamhet värnat om barns rättigheter och alltid varit den som lyfter barnets perspektiv. Monika valdes till Lyssnarnas sommarvärd i Sommar i P1 (2011). Som vanlig lyssnare fick hon då chansen att göra sitt eget sommarprat. I programmet berättade Monika om sin mans kamp mot cancern, hur han dog och hur hon och deras två små barn lärde sig att leva igen i sorgen. Responsen var enorm och i dag arbetar Monika heltid som föreläsare med fokus på att lyfta barns situation som anhöriga till svårt sjuka föräldrar. Bland annat är hon återkommande föreläsare på läkarutbildningen på Uppsala universitet, där hon leder momentet "Barn som anhöriga" debuterade Monika som författare med boken Leva Älska Le min resa genom sorgen. Monika har också en populär blogg (www.monikas.info) och har publicerat flera debattartiklar i bland annat Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Läkartidningen och Onkologi i Sverige. Hon är även medförfattare till den pedagogiskt utformade pysselboken "Sjukt viktigt", som ger barnet möjlighet till bearbetning och som inspirerar till samtal mellan barn och vuxen om ämnen som svår sjukdom, sjukhus och död. Programmet läggs ut på vår hemsida vid årsskiftet

16 Sjuksköterskor För Palliativ Omvårdnad Du som är medlem! Kom ihåg att gå in på vår hemsida för uppdaterad information Delge gärna andra medlemmar dina erfarenheter, tips och idéer på vår hemsida genom att maila till vår redaktör Vi från styrelsen önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År och vi ser framemot att få träffa er i Norrköping den 9-10 mars 2015 Styrelsen via Helene Rygert

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Vi har fått tips om en nyutkommen bok, Vad ska jag tänka på? Den innehåller inspirationsmeningar till barn samt metoder till vuxna och barn om att hantera

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

19 oktober 2010 Örebro.

19 oktober 2010 Örebro. Sammanfattning av UFPO s utbildningsdag. 19 oktober Örebro. Nästan 8 undersköterskor var på plats i Konferens City Center, Sal Rex på höstens utbildningsdag som arrangerades av UFPO. På plats fanns även

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

PALLIATIV VÅRD I HEMMET

PALLIATIV VÅRD I HEMMET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 november 2012 TALARE FRÅN Ersta Sköndal högskola Anna Whitaker Lektor och docent i socialt arbete Mittuniversitetet Titti Melin-Johansson Sjuksköterska och

Läs mer

Palliativ vård. betala för 3! Gå 4

Palliativ vård. betala för 3! Gå 4 Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Symtomlindring av smärta, illamående och andnöd Psykisk ohälsa i palliativ vård sorg och depression som kräver behandling Våga prata om döendet och döden att hantera svåra

Läs mer

4:e nationella konferensen i palliativ vård. Palliativ vård Tidskriften för palliativ vård i Sverige

4:e nationella konferensen i palliativ vård. Palliativ vård Tidskriften för palliativ vård i Sverige Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! 4:e nationella konferensen i palliativ vård Vi har i år förmånen att ha en utsänd korre till konferensen som här delar med sig av sina erfarenheter.

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Omvårdnad sedan 1910 Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård I, 40 poäng (HSON1) Graduate Diploma in General Health

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje

Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Vård i livets slutskede med stöd av Svenska Palliativregistret - riktlinje Bakgrund Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska ges sakkunnig och omsorgsfull

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden

Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Hur ett team kan använda palliativa registret för att hitta förbättringsområden Töreboda kommun Cirka 9000 invånare Glesbygd Små industrier Västra stambanan Gbg- Sthlm Göta kanal Elisa (körslaget) och

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017

ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Välkommen till ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa SUNNE SPA 25 APRIL 2017 Många av de förändringar som görs i vård och omsorg leder till förbättringar som ger förutsättningar

Läs mer

Seminarium i Palliativ vård

Seminarium i Palliativ vård Seminarium i Palliativ vård Länets palliativa rådgivningsteam arrangerade ett stort seminarium i Palliativ vård 28 september 2010 på Nordkalotten Konferens & Hotell i Luleå. Seminariet vände sig till chefer

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Sedan början av 2013 har äldreomsorgen arbetat med att

Sedan början av 2013 har äldreomsorgen arbetat med att Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad november 2015 Värdegrund över verksamhetsgränser Sedan början av 2013 har äldreomsorgen arbetat

Läs mer

VI vill TACKA! 2012-11-06 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012

VI vill TACKA! 2012-11-06 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 VI vill TACKA! GOTT och BLANDAT vid HJÄRTSVIKT Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Stockholm 2012 Arbetsgruppen i hjärtsvikt Alicja Arasimowicz Anna Forssell Eva Ruberg Helena Sköldbäck Jonna Norman

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

UTVECKLINGSARBETE FÖR PALLIATIV VÅRD DALARNA

UTVECKLINGSARBETE FÖR PALLIATIV VÅRD DALARNA UTVECKLINGSARBETE FÖR PALLIATIV VÅRD DALARNA MITT UPPDRAG SOM UTBILDARE AV UTBILDARE I PALLIATIV VÅRD DALARNA - Att utbilda leg. Sjuksköterska till lokala utbildare i palliativ vård i kommunala och landstingsdrivna

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag Sida 2 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer

Läs mer

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede 2017-11-28 Helena Adlitzer PKC-dagen Är det möjligt att ge god vård utan kunskap? Är det möjligt att hålla all kunskap i huvudet? 2017-11-28

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Ledarskap för omvårdnad med Magnet modellen. Torie Palm Ernsäter Tylösandsdagarna

Ledarskap för omvårdnad med Magnet modellen. Torie Palm Ernsäter Tylösandsdagarna Ledarskap för omvårdnad med Magnet modellen Torie Palm Ernsäter Tylösandsdagarna 2017-05-15 torie.ernsater@swenurse.se Svensk sjuksköterskeförening 1910 - för att värna ett kunskapsbaserat yrke 1958 möjligt

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård 2009 Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care of dying Pathway

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 4 betala för 3! Telefonrådgivning inom psykiatrin Suicidriskbedömning hur fångar du upp patientens tankar och funderingar? Sekretess, anonymitet och dokumentation vilka lagar påverkar telefonrådgivningen?

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

Susanne Lind. Palliativt Forskningscentrum Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus. susanne.lind@esh.se

Susanne Lind. Palliativt Forskningscentrum Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus. susanne.lind@esh.se Susanne Lind Palliativt Forskningscentrum Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus susanne.lind@esh.se Vi bygger vidare på det som finns! Riktlinjer, guidelines, vårdplaner mm And THE TEXTBOOKS OF PALLIATIVE

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

Li Alemo Munters och Johan Hammarström har under våren börjat arbeta på kansliet i Stockholm. Varmt välkomna till oss!

Li Alemo Munters och Johan Hammarström har under våren börjat arbeta på kansliet i Stockholm. Varmt välkomna till oss! Reumatikerförbundets nyhetsbrev nr 2 2017 Välkommen till Nyhetsbrev nr 2! Nu börjar det äntligen bli varmare och ljusare ute och vi vill passa på att önska alla en riktigt härlig vår. Vissa notiser i det

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Palliativ vård för icke palliativa enheter

Palliativ vård för icke palliativa enheter Uppskattad konferens nu tillbaka med nytt innehåll Palliativ vård för icke palliativa enheter Brytpunkter när inträffar de och vad innebär de? Det dåliga beskedet så hjälper du de drabbade och hanterar

Läs mer

Palliativ vård 2014. talare

Palliativ vård 2014. talare Palliativ vård 2014 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dig inom symptomlindring och symptomkontroll i den palliativa vården senaste rönen inom smärtlindring, illamående och andnöd! Det svåra samtalet

Läs mer

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad april 2015 Garantier för kvalitet Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast!

Långvarig smärta. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Unika utbildningsdagar! Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden.

All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etik All vård och omsorg innebär ständiga etiska ställningstaganden. Etiska principer Göra gott Att göra gott ska styra arbete och bemötande i hälso och sjukvården. Vi ska förebygga skada och minska de

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kroppsuppfattning och sexualitet i samband med cancer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

När mamma eller pappa dör

När mamma eller pappa dör När mamma eller pappa dör Anette Alvariza fd Henriksson Docent i palliativ vård, Leg Specialistsjuksköterska i cancervård och diplomerad i palliativ vård, Lektor Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal

Läs mer

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412

Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Dagens föreläsningsbilder finns på tonhuset.blogg.se klicka på Vardagsetik 100412 Etiska dilemman i vardagen kunskap, teamarbete, etisk analys fordras i god palliativ vård Gunnar Eckerdal överläkare Palliativa

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

Palliativ vård 2015. några av talarna

Palliativ vård 2015. några av talarna Palliativ vård 2015 kunskap utveckling inspiration Symptomlindring och symptomkontroll i den palliativa vården förbättra dina kunskaper inom smärtlindring, illamående och andnöd i livets slutskede Brytpunkten

Läs mer

Rapport Arbetsgrupp 4 Framtidens palliativa läkarroll

Rapport Arbetsgrupp 4 Framtidens palliativa läkarroll Rapport Arbetsgrupp 4 Framtidens palliativa läkarroll Deltagare: Eva-Lena Andersson, Marie Billing, Tora Campbell-Chiru, (Maria Hellgren), Karin Johnsson, Marit Karlsson, Margret Skuladottir Bakgrund Arbetet

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Dnr 2925/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot intensivvård II 40 poäng (AKIN2, UKIN4) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Dnr 2929/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

UNDERSKÖTERSKANS ROLL

UNDERSKÖTERSKANS ROLL Symtomkontroll Närståendestöd UNDERSKÖTERSKANS ROLL Marie-Louise Ekeström Leg sjuksköterska FoUU Kommunikation/ Relation? Teamarbete 1 Några frågor Vad är god omvårdnad vid livets slut? Hur ser det ut

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Till dig som förlorat di barn

Till dig som förlorat di barn Till dig som förlorat di barn Spädbarnsfonden Till dig som förlorat ditt barn Vi som skrivit den här foldern är mammor och pappor som också har förlorat ett barn. Ett ögonblicks skillnad, från en sekund

Läs mer

KOMPETENSBESKRIVNING

KOMPETENSBESKRIVNING FÖRENINGEN FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM GASTROENTEROLOGI I SVERIGE (FSGS) OCH SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING KOMPETENSBESKRIVNING KOMPETENSBESKRIVNING FÖR SJUKSKÖTERSKA MED SPECIALISERING INOM GASTROENTEROLOGI

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

Palliativ vård i Sverige Carl Johan Fürst. 1:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård Stockholm april 2010

Palliativ vård i Sverige Carl Johan Fürst. 1:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård Stockholm april 2010 Palliativ vård i Sverige Carl Johan Fürst 1:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård Stockholm 12-13 april 2010 Palliativ vård i Sverige - olika perspektiv Den svårt sjuka och döende människan och de

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Saxat ur boken "Ännu närmre"

Saxat ur boken Ännu närmre PM 1 (5) Landstingets kansli 2011-04-20 LK/ Saxat ur boken "Ännu närmre" Ur landstingsdirektörens förord En riktig kioskvältare När landstinget nu ger ut Marianne Indes bok om patientnärmre vård i en ny

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN BERGSNÄS AVD BLÅBÄRSSKOGEN Blåbärsskogen är en avdelning med 20 barn i åldern 3-6 år. På Blåbärsskogen arbetar Anna Riseby, förskollärare 100%. Carina Gladh, förskollärare 100

Läs mer