Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!"

Transkript

1 Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i utvärderingarna, likaså bra förslag på kommande SFPO har i skrivande stund 416 medlemmar vilket är mycket glädjande och fler ska vi bli. Uppmana gärna dina kamrater att bli medlem i SFPO. Visst vill vi bli fler än läkarna? SFPM (Svensk Förening för Palliativ Medicin) hade i mars 446 medlemmar och läkarna är trots allt mindre i antal än vi. Vi har beslutat att höja medlemsavgiften till 200 kr/år och det betalas in som tidigare. Information om medlemskap finns på och-natverk/sjukskoterskor-for-palliativ-omvardnad-sfpo/om-oss/bli-medlem-i- SFPO/Hur-blir-jag-medlem/ Vi är nu runt 50 diplomerade palliativa omvårdnadssjuksköterskor vilket känns helt fantastiskt! Världshospicedagen Den 11 oktober var det dags igen för Världshospicedagen Det är en dag som anordnas en gång/år i hela världen. Eftersom vi i Sverige har haft lite svårt att komma igång med denna dag utmanade vi er till att göra aktiviteter denna dag och vi har fått två bidrag. 1:a pris är betald konferensavgift på vår utbildningsdag i vår, 2015 (resa och uppehälle får vinnaren själv stå för). 2:a 6:e pris medlemskap i SFPO för 2014 Vinnare blev Axlagårdens Hospice i Umeå Grattis! Deras aktivititeter uppmärksammades på flera sätt och Ingela Johansson, sjuksköterska på Axlagården

2 skrev så här; Spännande och mycket inspirerande var det att ordna denna dag. Vi har fått ett stort gehör, bland annat idag var dagstidningen på rundvandring och intervjuer med anledning av vår dag". Världshospicedagen pdf(1).pdf 2:a priset gick till Sophiahemmet i Stockholm som därmed fick ett medlemskap i SFPO Grattis! World Hospice palliative care day pdf Styrelsen informerar SSF står för Svensk sjuksköterskeförening och är sjuksköterskornas professionella organisation. SSF företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning, utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Prioriterade områden åren är bland annat Sjuksköterskans profession, etik och värdegrund Sjuksköterskans grund- och specialistutbildning Svensk sjuksköterskeförenings organisation Detta beslutades på föreningsstämman i september 2012 Inom SSF finns olika sektioner och nätverk. Det är föreningar för sjuksköterskor som är intresserade av ett specialområde inom omvårdnad som exempelvis barnsjukvård, smärtvård och hbt-frågor. SFPO är en sådan förening som ingår i SSF. Nätverken bidrar med klinisk kunskap och kompetens i remissarbete, utredningar och konferensarrangemang. I dag finns ett femtiotal sektioner och nätverk knutna till Svensk sjuksköterskeförening. Sektioner och nätverk är självständiga föreningar med egen ekonomi och styrelse. Varje sektion och nätverk har en röst på Svensk sjuksköterskeförenings stämma.

3 Styrelsearbetet i SFPO Från vänster; Maria Olsson, Maria Nyh, Inger Malmesjö, Eva Åstradsson, Jane Österlind, Christine Karlsson, Annika Cederholm, Monica Axelsson, Viktoria Henell, Anne-Marie Bergström, Helene Rygert Det är många mail som passerar och hanteras av oss i styrelsen och det är lärorikt och roligt att kunna förbättra och påverka den palliativa vården i Sverige. Guldkanten är att möta alla er medlemmar på de utbildningsdagarna vi har varje termin och få tillfälle att träffas och diskutera kring den palliativa vården. SFPO:s hemsida Vi arbetar fortlöpande med att förnya och förbättra SFPO: s hemsida med för att den ska innehålla aktuell information. Hör gärna av er till någon av styrelsen om det är något ni saknar som ni vill ha in på hemsidan. Svensk palliativ tidskrift NRPV (Nationella Rådet för Palliativ Vård) där SFPO ingår tillsammans med andra palliativa yrkesföreningar började våren 2013 ge ut en palliativ tidskrift. Om du som medlem inte får tidningen, kolla upp med medlemsansvarig Monica Axelsson så att vi har rätt adress. Det är viktigt att man lämnar fullständig och korrekt adress när man blir medlem i föreningen, annars får man inte tidning och nyhetsbrev. Diplomering Ansök för att bli Diplomerad sjuksköterska i palliativ omvårdnad. Sista ansökningsdag för våren är den 15 januari och för hösten den 15 augusti. Gå in på

4 under rubriken Diplomering för att hitta aktuell information. En översyn av riktlinjerna för diplomering är gjord under hösten och vi i styrelsen arbetar vidare med att göra den så optimal som möjligt. Riktlinjerna är förtydligade och kraven är fortsatt högt ställda för att garantera kvalitetsstämpel.

5 Referat från SFPO:s utbildningsdagar i Stockholm oktober, 2014 Vi samlas en höstkväll på den fantastiska plats på söder där Ersta har sin verksamhet. Vi är 49 deltagare från olika delar av landet. Kvällen ägnar vi åt att lyssna till Enhetschef Ebbe Lindström och läkare Robert Irestig från Erstabackens HVB hem. Erstabacken är ett unikt medicinskt- och socialt-boende svårt sjuka hemlösa personer. Det drivs av en ideell förening. Medelåldern hos de som vårdas där är 53 år, de flesta är män, 20 % är kvinnor, medelvårdtiden är 53 dygn. Verksamheten startade 2005 det finns 9 vårdplatser. På enheten arbetar ett

6 multiprofessionellt team, där sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, paramedicinare, diakon och präst ingår. De flesta som vårdas där har någon form av missbruk eller psykisk sjukdom. Vi fick inblick i en för oss okänd verksamhet som gör ett fantastiskt jobb för dessa utsatta människor. Vi avslutade kvällen med en fin middag med många olika smaker med hösten som inspiration och en trevlig samvaro där många erfarenheter utbyttes. Stämningen och samtalstonen var hög i Erstas fina och trevliga matsal. Fredagen samlade ca 60 deltagare, 10 personer från styrelsen och 7 utställare. Monika dagens moderator hälsade alla välkomna, styrelsen presenterar sig och hur vi arbetar. Första talare för dagen var Anna-Lena Hjelm Skog överläkare ASIH Danderyd. Hon talade om teamets betydelse i palliativ vård, multiprofessionellt team och interprofessionellt team, skillnader i detta. Viktigast för team-arbetet är gemensamma och tydliga mål. Andra förutsättningar för ett fungerande team är, bra samarbete, trygga med varandra, ständig dialog, alla team-medlemmar deltar aktivt, feedback, uppmuntra individuella prestationer, gemensamma spelregler, etiskt förhållningssätt, samsyn. Viktigt är också att lita på varandra i teamet, på varandras bedömningar, att vi har jobbat undan till nästa skift går på, behandlar varandra med respekt både kollegor och patienter, talar med varandra inte om varandra. En aktuell medicinsk bedömning är utgångspunkten för vården. Vi får ta del av olika exempel hur team-arbetet kan brista och gå fel. Varje team behöver identifiera sina svaga länkar. Vi fick också ta del av olika instrument och hur de arbetar med ESAS som ett redskap i det dagliga arbetet.

7 Efter kaffe-paus och utställar-besök får vi lyssna på Eva Erichsen leg ssk och doktorand Vrinnevisjukhuset, Förstoppning bland patienter inom palliativ vård var titeln på hennes föreläsning. Hon presenterar resultat från sin studie om obstipation inom palliativ vård. Det är ett av det vanligaste symtomet hos patienterna, det påverkar hela patientens situation. Vi får ta del av olika typer av förstoppning och orsaker till detta samt olika behandlings-metoder. Många patienter upplever sig vara förstoppade, om vi som vårdpersonal inte tar upplevelsen på allvar upplever patienterna sig inte sedda eller tagna på allvar. Förstoppning är en upplevelse och en känsla hos patienten, den känslan kan finnas hos patienten även om vi som vårdpersonal inte anser att patienten är förstoppad då de har skött magen som ofta är personalens mått på obstipation.

8 Nästa talare för dagen var Susanne Karlsson Bennet leg specialist ssk från Karolinska, som talade under temat Illamående vid avancerad cancersjukdom. Illamående är ett symtom som inte fått så stort utrymme. Det är ett vanligt symtom hos patienter med cancersjukdom. Vi får ta del av orsaker och behandling av illamående, både medicinska och omvårdnadsåtgärder, andra komplementära metoder. Viktigt att ta upp en bra anamnes och få ta del av vad patienten själv har provat för att kunna behandla symtomen. Vi får praktiska råd och tips om hur illamående kan behandlas. Sveriges första nationella vårdplan presenterade Anette Duarte ssk Palliativt Utvecklingsteam i Lund. Syftet är att ta fram en standardiserad vårdplan baserad på LCP och anpassad till svenska förhållanden. I framtagandet av vårdplanen arbetar en styr-grupp, referens-grupp och pilot-enhet. SFPO finns med i referensgruppen. Målet med vårdplanen är att få en förhöjd kvalitet på vården, effektivt och strukturerat arbetssätt, jämställd vård. I april 2015 ska den nationella vårdplanen vara klar för drift och spridning. Utbildning, handledning och stöd är viktigt vid införandet av nya vårdplanen.

9 Lunch och paus för utställarbesök. Eftermiddagen inleddes med föreläsning kring flera av de grundläggande behov som finns hos patienter som vårdas inom den palliativa vården, vila och sömn av Margareta Asp ssk och docent vid Mälar-Dalens-högskola. Margareta inleder med att tacka alla som arbetar inom vården, vi tillsammans kan verkligen göra skillnad. Olika typer av trötthet och sömn presenteras. Cancerrelaterad trötthet kan bero på många olika orsaker och åtgärdas olika. Hur kan vi inom vården skapa utrymme till vila för patienterna. Vi får själva fundera vad vila är för var och en av oss. Det finns många olika definitioner av vila.

10 Efter kaffe-pausen var det dags för en av årets höjdpunkter inom SFPO, utdelning av stipendium till Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad, Sofi Karlsson från Byle gård med motiveringen: SFPO, Sjuksköterskor för palliativomvårdnad har den 17/10 utsett Årets Sjuksköterska inom Palliativ Omvårdnad Utmärkelsen gick till Sofie Karlson, Byle Gård, Nomineringen var enligt följande: Sofie är en mycket noggrann person som inte lämnar något åt slumpen. När hon arbetar kliniskt på avdelningen ser hon alltid till patientens och närståendes bästa och är otroligt engagerad i den palliativa omvårdnaden. Sofie har utbildat alla sjuksköterskor på avdelning på ett föredömligt sätt i munhälsobedömning enligt bedömningsinstrumentet ROAG vilket har lett till att alla generellt sett på avdelningen blivit bättre på att bedöma och framförallt dokumentera patientens munhälsa och i och med det bättrat på vårdens kvalitet och patientens välbefinnande ytterligare. Hon sprider entusiasm och inspirerar sina kollegor till att precis som hon själv söka nya kunskaper och utveckla den vård hon arbetar inom och har i och med detta bidragit mycket till vårdens utveckling. Sofie håller sig alltid uppdaterad om nyheter inom den palliativa vården och förmedlar dessa till sina kollegor. Detta bidrar mycket till att vi alla på Byle Gård håller oss uppdaterade i den senaste forskningen inom vård område. Sofie har föreläst om palliativ vård på sjukhus. Även detta har hon gjort på ett föredömligt sätt och det har uppskattats mycket. Förutom utmärkelsen får Sofie delta i EAPC konferens 2015 i Köpenhamn tillsammans med den som nominerade henne. Stort grattis och lycka till med fortsatt arbete!

11 Foto: Christine Karlsson

12 Därefter var det ceremoni med diplomering för Sjuksköterskor inom Palliativ omvårdnad hösten Det var 15 ansökningar till hösten och 11 som fick sin diplomering, 9 stycken var med på konferensen. Foto: Christine Karlsson På bilden är; Maria Hammarlund, Söderala, Carina Sühl Öberg, Handen, Carina Högberg, Borlänge, Marie Anjou, Göteborg, Jeanette Bjerke, Handen, Susanne Andersson, Orsa, Louice Karlsson, Kalix, Margareta Olsson, Kalix, Maria Andersson, Tenhult Också diplomerade var; Anna Klarare, Tyresö och Anita Bladfält, Färnä som ej var på plats De diplomerade förärades med diplom och ett fint ljus. Under året har diplomeringsblanketten setts över ytterligare samt att vi har tagit fram en blankett som mall för referens från närmaste chef som kommer publiceras snart på hemsidan. Monika tackade alla för en givande och trevlig dag och välkomnar alla till Norrköping i mars!

13 Stipendium att söka SFPO har med stöd av Mundipharma inrättat ett stipendium à svenska kronor för att bidra till forskning och/eller fördjupade kunskaper inom palliativ vård, t.ex. i form av projekt, studiebesök eller deltagande i vetenskaplig kongress. Stipendiet täcker ej resor till/från föreningsmöten, o.d. Observera att om stipendiet skall användas för resa får stipendiesumma utgöra högst 50 % av den totala resekostnaden inkl logi. Stipendiet kan sökas av medlem i föreningen Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och utdelas till en eller flera sjuksköterskor. Utdelning av stipendiet utdelas vid SFPO:s utbildningsdagar. Stipendiat/-er förväntas personligen motta stipendiet under utbildningsdagen. Stipendiat skall inkomma med rapport om utfall/resultat senast två månader efter avslutat projekt. Rapporten kan komma att användas i andra sammanhang med syfte att sprida kunskap. Ansökan om stipendiet sker med hjälp av blankett på denna sida, kan även rekvireras hos: Ann-Marie Bergström Seriegatan Tyringe Epost: Nominera Årets palliativa Omvårdnadssjuksköterska 2015! Årets sjuksköterska inom palliativ omvårdnad 2015 Vi söker dig som har en kollega som är engagerad i utveckling och förbättring av omvårdnad till patienter i den palliativa vården. Det kan röra sig om förändrade rutiner eller forskning och utveckling, som direkt kommit patienterna tillgodo. Kanske är det Din kollega som Du tycker borde tilldelas utmärkelsen. Förutom utmärkelsen Årets Sjuksköterska inom Palliativ omvårdnad 2015 får stipendiaten och den som har nominerat Årets Sjuksköterska inom Palliativ omvårdnad ett stipendium.

14 Berättigad att nominera till stipendium är samtliga medlemmar i SFPO. Både den som nominerar och nomineras till utmärkelsen skall vara betalande medlemmar i SFPO. Riktlinjer och ansökningsblankett kommer ligga ute senast den 1/ på Omvardnad-SFPO/Aktuellt/Arets-Palliativa-omvardnadsjukskoterska/ Referat från Sjuksköterske- dagarna nov 2014 City konferens Stockholm Jane och jag fick äran att representera SFPO på Svensk sjuksköterskeförenings konferens i november i Stockholm. Det var ca 750 deltagare som samlats från Sverige och andra länder. Dagarna inledde med en öppningsceremoni där Ania Willman talade om sjuksköterskans fantastiska yrke och sjuksköterskan i framtiden. Vi fick också lyssna till skönsång. Dagarna fortsatte sedan med parallella föreläsningar under olika tema. Många föreläsningar hade fokus på hälsa och levnadsvanor men även etiska frågor fick fokus. Kända och erfarna föreläsare deltog. Som SFPO:s representanter var vårt uppdrag att delta vid mötestorget tillsammans med andra sektioner och nätverk. Vi delade ut vår folder och pratade varmt för varför just du ska bli medlem hos oss. Det var många sektioner och nätverk som deltog och minglet och samtalet var i full gång. Bredvid mötestorget fanns poster utställningen, ett 50-tal postrar var antagna. Flera av dem berörde det palliativa vårdområdet. Vi är nöjda med deltagandet och hoppas att vi träffade och inspirerade personer till att bli våra medlemmar. Dessa dagar ger oss också ett tillfälle att träffa andra sektioner och nätverk och dela erfarenheter och idéer, vilket är mycket givande. Annika Cederholm

15 Av SFPO besvarade remisser Varje år får vi ett antal remisser som vi får vara med och ha synpunkter på. Det är både spännande och lärorikt att få ta del av. Årets remisser är följande; - Remissrunda 2 cancerrehabilitering svarade vi på 21/1 - Remissvar angående den uppdaterade versionen av Nationellt vårdprogram för lungcancer 12/2 - Ställningstagande till borttagning av FASS i bokform 7/3 - Nationellt vårdprogram palliativ vård och omsorg 14/4 del 1 och del 2 nu i dagarna. SFPO:s Utbildningsdagar våren 2015 Temat inför vårens utbildningsdagar är närstående och kommer att vara den 9-10 mars i Norrköping. Vi kommer bland annat få lyssna på Monika Nyström, lite info om vad hon kommer prata om kommer här; Monika Nyström, född 1975 i Stockholm, lever med sina två barn i norrförorten Åkersberga. Hon är utbildad förskollärare och har i all sin verksamhet värnat om barns rättigheter och alltid varit den som lyfter barnets perspektiv. Monika valdes till Lyssnarnas sommarvärd i Sommar i P1 (2011). Som vanlig lyssnare fick hon då chansen att göra sitt eget sommarprat. I programmet berättade Monika om sin mans kamp mot cancern, hur han dog och hur hon och deras två små barn lärde sig att leva igen i sorgen. Responsen var enorm och i dag arbetar Monika heltid som föreläsare med fokus på att lyfta barns situation som anhöriga till svårt sjuka föräldrar. Bland annat är hon återkommande föreläsare på läkarutbildningen på Uppsala universitet, där hon leder momentet "Barn som anhöriga" debuterade Monika som författare med boken Leva Älska Le min resa genom sorgen. Monika har också en populär blogg (www.monikas.info) och har publicerat flera debattartiklar i bland annat Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Läkartidningen och Onkologi i Sverige. Hon är även medförfattare till den pedagogiskt utformade pysselboken "Sjukt viktigt", som ger barnet möjlighet till bearbetning och som inspirerar till samtal mellan barn och vuxen om ämnen som svår sjukdom, sjukhus och död. Programmet läggs ut på vår hemsida vid årsskiftet

16 Sjuksköterskor För Palliativ Omvårdnad Du som är medlem! Kom ihåg att gå in på vår hemsida för uppdaterad information Delge gärna andra medlemmar dina erfarenheter, tips och idéer på vår hemsida genom att maila till vår redaktör Vi från styrelsen önskar Er alla en God Jul och ett Gott Nytt År och vi ser framemot att få träffa er i Norrköping den 9-10 mars 2015 Styrelsen via Helene Rygert

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering...

Kvinnorna i Manduar, Gambia. Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... OBS! NY TIDNING! OBS! Möt Ann Lindström, förbundsordföranden Bra administration guld värd Med noggrann planering... Bli en framgångsrik småföretagare nr 2 2012 ISSN 1404-5028 På glada fötter... Kvinnorna

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds

HJÄRNKRAFT. Hon överlevde - mot alla odds HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 2 2012 Hon överlevde - mot alla odds Hjärnkraft har träffat Camilla Westerdahl som efter olyckan ansågs vara icke rehabiliteringsbar. Nu

Läs mer

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014

Iktyostidningen. Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar. Regionfunktionärskonferensen 2014 Iktyostidningen nr 3 2014 Hälsningar från Ågrenska! Iktyos i arbetslivet våra medlemmar berättar Vi tipsar om produkterna för badet bildades i augusti 1988 Kära läsare Snart stundar julen igen och ett

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun

Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun Hälsohögskolan Jönköping Institutet för gerontologi Iréne Ericsson Förändrad demensvård genom utbildning? - en utvärdering av ett projekt i Nässjö kommun 2 Innehåll Introduktion 3 Specialisten - vårdaren

Läs mer