Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev!"

Transkript

1 Hej, du medlem i SFPO! Här kommer vårens nyhetsbrev! Vi har fått tips om en nyutkommen bok, Vad ska jag tänka på? Den innehåller inspirationsmeningar till barn samt metoder till vuxna och barn om att hantera livet när vi drabbas av något svårt. En länk till boken finns här; 4:e nationella konferensen i palliativ vård Det börjar snart bli dags att anmäla sig till 4:e Nationella konferensen i palliativ vård som går av stapeln i Malmö den mars Registreringen startar den 1 september. Det finns en hemsida för mer information och framtida anmälan Lite blänkare finns nedan samt inbjudan till en fototävling med anknytning till palliativ vård Palliativ vård Tidskriften för palliativ vård i Sverige Den palliativa tidskriften har nu utkommit med 7 nummer, och jag har nöjet att sitta i redaktionen som representant för SFPO. Det har varit ett spännande och inspirerande arbete, och det skulle nu vara mycket intressant att höra vad ni tycker om innehållet så långt och om ni har tankar eller idéer om framtida innehåll. Så, hör gärna av er till mig! Med vänliga hälsningar, Olav Lindqvist

2 Årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad 2015 Vi söker dig som har en kollega som är engagerad i utveckling och förbättring av omvårdnad till patienter i den palliativa vården. Det kan röra sig om förändrade rutiner eller forskning och utveckling, som direkt kommit patienterna tillgodo. Den som får utmärkelsen erhåller anmälningsavgiften till 4:e Nationella konferensen i Malmö mars 2016 inklusive resa och uppehälle samt deltagande i SFPO:s utbildningsdag 13 oktober Den som nominerar (en person) den som blir utsedd till Årets sjuksköterska inom palliativomvårdnad får anmälningsavgift till 4:e Nationella konferensen i Malmö mars Utnämningen sker i samband med höstens studiedag. Alla medlemmar är välkomna att nominera till utnämningen. Senast den 10/ vill vi ha in din/er anmälan. Den utsedda stipendiaten meddelas senast den 23/ Blankett kan rekvireras från: alt SFPO, c/o Christine Karlsson, Torggatan 13, Klagstorp, tel / E- mail: Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) ställer för året 2015 ett stipendium till medlem i SFPO förfogande i enlighet med följande villkor: Berättigad att nominera till stipendium är samtliga medlemmar i SFPO. Både den som nominerar och nomineras till utmärkelsen skall vara betalande medlemmar i SFPO. Styrelsen i SFPO kommer att utse Årets sjuksköterska i palliativ omvårdnad. SFPO:s utbildningsdagar i Norrköping, Vi träffades ca 50 personer en måndag kväll då våren börjat komma i Norrköping. Monika Axelsson hälsade alla välkomna och presenterade kvällens första föreläsare, Monica Nyström som hade ett fantastiskt sommarprogram som sommarpratare i P (går fortfarande att lyssna på via denna länk

3 Monika Nyström Monika presenterade sig själv och poängterade att hon berättar sin historia. Hon berättar om den resa hon och hennes familj varit med om när hennes make sökt vårdcentralen för smärtor i ryggen 2007 och den tid de sedan delade tillsammans under hans sjukdom fram till hans död en dag i juni två år senare. Vi fick ta del av Monikas upplevelser, tankar och känslor och hur hon tillsammans med de gemensamma barnen och sin sjuke man tog sig igenom tiden genom att söka hopp, försöka vara en trygg mamma och en stödjande fru. Hon beskrev den ensamhet hon känt under sjukdomstiden och hur hon saknade stöd från vårdpersonalen och avsaknad av att låta barnen vara delaktig i vården. En fantastisk berättelse som inte går att återberätta. Många tårar droppade och tankar väcktes hos oss lyssnare! Monika har också varit delaktig i utarbetatande av en pysselbok för barn. Hon har även skrivit en bok som heter Leva älska le. Min resa genom sorgen

4 Annika Cederholm Därefter hade vi årsmöte där Inger Torpenberg från Svensk sjuksköterskeförening var årsmötesordförande. Annika Cederholm som varit föreningens vice ordförande har valt att träda tillbaka och avtackades av årsmötet. Vi får dock behålla henne i valberedningen. Åsa Malm SFPO hade också förmånen att få dela ut ett stipendium tillsammans med Mundipharma AB. Den här gången var det Åsa Malm som fick ta emot stipendiet på 3000:- till att åka till EAPC i Köpenhamn.

5 Utbildningsdagen samlade ett 70- tal deltagare i en fantastiskt fin lokal centralt i Norrköping. Årets nya styrelse presenterade sig. Maria Olsson, dagens moderator, hälsade alla välkomna och gick igenom programmet för dagen. Greger Fransson Förste talare Greger Fransson, registerhållare på Svenska palliativregistret föreläste under temat Hur stödjer vi närstående med hjälp av kvalitetsregister?. Vi fick en presentation av olika kvalitetsregister och hur Svenska palliativregistret har utvecklats. Syftet med registret är att mäta kvaliteten på vård i livets slut. Tanken är att alla dödsfall skall registreras det vill säga att de som vårdat en person till livets slut skall efter dödsfallet registrera hur vården den sista veckan har fungerat för den döende och dess närstående. Greger presenterar hur resultaten för den palliativa vården ser ut enligt våra registreringar av dödsfall. Fortfarande finns utvecklingspotential att förbättra resultaten vad gäller t ex information om vårdens inriktning till patient och närstående så kallade brytpunktssamtal. Registret är på gång att lansera en närståendeenkät from juni Meningen med den är att jämföra närståendes upplevelser av den vård som den avlidne erhållit under den sista veckan i livet. Närstående som tackat ja till erbjudandet får en engångskod och kan logga in i palliativregistret, där svarar de på liknande frågor som vi personal och sen matchas de med varandra så man får ett resultat för jämförelsen. Verksamheten kan sedan ta del av skillnaderna mellan sina egna svar och de närståendes. En studie pågår för t ex hur dessa jämförelser faller ut och hur intresset ser ut för deltagandet i denna enkät, den kommer att publiceras på palliativregistrets hemsida. Greger avslutar med en världspremiär! Vi får ta del av resultat från de första närstående

6 som fyllt i enkäten. Vi får även ta del av kommentarer som närstående har delgivit i enkäten. Maria tackade Greger och vi känner oss hedrade att få vara de första som får ta del av resultaten! Om din verksamhet vill börja använda närståendeenkäten kontakta kansliet för Svenska Palliativregistret via telefon eller mail. Ulrika Kreichberg Efter kaffe och mingel hos utställarna är det dags för nästa talare, Ulrika Kreichberg, leg ssk och Med dr Professor, hon pratar under temat Barn och unga i palliativ vård. Ulrika har deltagit i olika forskningsprojekt med barn som patienter och närstående där både föräldrar och syskon varit deltagande. Den palliativa vården för barn i världen är ojämlik, även i Sverige ser möjligheten att få palliativ vård om man är under 18 år beroende på bostadsort. Vi får ta del av en studie som gjorts i Sverige där föräldrar följts upp efter att de har mist ett barn. Undersökningen gjordes 4-9 år efter dödsfallet. Ett annat ämne Hur kan vi prata om döden med barnen? Den frågan drev Ulrika fram till sin forskning. I en studie visar det sig att ingen av de föräldrar som har pratat med sitt sjuka, döende barn om döden har ångrat sig att de hade samtalet om döden. Föräldrar beskriver också hur de kommunicerade på annat sätt än med ord, ex via film och böcker. Vart dör barn i Sverige i dag? 74 % på sjukhus, 16 % i hemmet. De föräldrar som vårdar sina barn hemma, de som nått insikt att deras barn snart ska dö och framförallt de som har förstått att deras barn förstår att de snart ska dö. Vi får höra om vidare studier som förhoppningsvis kommer att ske. Det är en studie där man hoppas kunna följa upp mindre barn under 7 år som har mist en förälder. Det finns inga tidigare studier om det. Enligt lag har barn som närstående till svårt sjuk och döende förälder rätt att få information om det på ett för dem anpassat sätt.

7 Vi avnjöt en god lunch och hann med ytterligare en runda hos utställarna. Erica Neuman Erica Neuman leg ssk, mag palliativ vård från Ersta ASIH pratade under rubriken Samtal om samtal, hur vi kan hålla jobbet på jobbet och hemma, hemma. Erica inledde med att denna föreläsning inte skulle innehålla något nytt men förhoppningsvis recept på hur ett samtal kan bli bra. Vi började med att dela med oss till varandra om hur ett svårt samtal kan vara och sätta ord på vad som är svårt i samtalet. Erica gav oss exempel och recept på vad ett samtal med svåra besked kan innehålla. Hon poängterar vikten av att stanna upp och lyssna in samtalet och lyssna in var patient och närstående befinner sig. Hur långt bort från budskapet de befinner sig. Det avgör hur samtalet fortsätter för att komma vidare och för att kunna närma sig varandra. Hur kan vi hantera patienters och närståendes starka känslor? Bekräfta deras känslor, för inte logiska resonemang, personer som har starka känslor är inte mottagliga för resonemang. I rollen som sjuksköterska ingår att dela det svåra med patienter och närstående, det som upplevs som svårast är att efter ett samtal lämna dem i det svåra och gå ut och leva sitt eget liv. Erica spelar upp exempel från möten med svårt sjuka och döende personer, det fångar publiken och griper tag i oss alla som lyssnar. Vi får ta del av ett fantastiskt engagemang och erfarenheter från ett långt yrkesliv som sjuksköterska. Erica avslutar med att berätta sin egen historia om hur jobbet följde med henne hem och påverkade henne i sitt privatliv. Hon berättar också om hur hon lärt sig hantera att lämna jobbet på jobbet och kunna ta vara på och leva sitt eget liv. Hon ger oss tips om att vara vaksamma på oss själva som personal. Fem steg till sammanbrott: Ø Fysisk trötthet- vaknar inte utvilad, skjuter saker på framtiden, Ø Intellektuellt- trött, disträ, glömmer saker,

8 Ø Social trötthet- trött på människor, orkar inte delta i diskussioner, innerligt trött på allt tjat om patienten i centrum, klarar fortfarande av att vara trevlig på jobbet men kan vara rent vidrig hemma, Ø Nu är den attraktiva personen borta och skrattet och humorn har försvunnit. Man är känslomässigt avstängd, cynisk och arrogant. Nu märks förändringen på jobbet, Ø Självinsikt- nu är människan oerhört sårbar och skör, allt har fallit samman. Ann- Marie, vår sekreterare meddelar lyckliga vinnare i tipsrundan och boklotteriet. Böcker, medlemskap i SFPO och munvårdsartiklar är priserna. Diplomering av sjuksköterskor i palliativ omvårdnad. Följande diplomeras: Sara Henriksson, Helena Van der Toll, Carola Nordin, Annika Norman, Annette Fors, Christine Fall, Inge- Li Simross, Jenny- Ann Johannson, Marianne Pettersson och Olav Lindkvist. Sara Henriksson, Helena van der Thool, Carola Nordin och Marianne Pettersson fick sina diplom.

9 Jane Österlind Eftermiddagen fortsatte med vår styrelsemedlem Jane Österlind leg ssk, Med dr. Hon berättade om Sjuksköterskestudenters tankar om att möta närstående vid vård av döende. Hon har också intresserat sig för hur studenter förbereds för att möta patienter och närstående i vården av döende. Projektet omfattar 6 lärosäten och har pågått under hela sjuksköterskeprogrammet med enkäter och intervjuer. Maria Jakobsson Dagens sista talare är Maria Jakobsson, överläkare och verksamhetschef på Linneaenheten i Norrköping. Hon tar upp ämnet Palliation, dåtid, nutid och framtid. Hon inleder med att berätta om döden förr och nu och hur det gick till i vården när någon dog på en vårdavdelning Vi får ta del av nutiden och hon har en dialog med auditoriet i hur den palliativa vården är utformad i dag och hur vi tror att den specialiserade palliativa vårdens roll skall se ut. Vi diskuterar också kring vilka valmöjligheter till god palliativ vård som finns för patienter i dag och hur palliativa vården kommer att se ut i framtiden? Nationellt vårdprogram för palliativ vård Vårdprogrammet inkl kortversionen är under revideringsarbete och har blivit försenat. Planen var att det skulle gå ut på remiss under våren, förseningen orsakas av att inte alla texter har lämnats in. Vårdprogrammet kommer som förut att ligga som en utskriftsvänlig PDF- fil på RCC:s hemsida, precis som andra vårdplaner. Det kommer inte att tryckas i pappersform men om det underlättar för verksamheten skrivs den ut på egen skrivare.

10 Jane Österlind EAPC Köpenhamn Eva Åstradsson och Ann- Mari Bergström SPFO hade flera representanter vid EAPC- mötet i Köpenhamn. Eva Åstradsson och Ann- Mari Bergström ställde ut varsin poster. Väldigt roligt att postrarna blev antagna eftersom det var hård konkurrens att få sin poster representerad.

11 En del i EAPC:s konferens handlar om att ta till sig ny information genom föreläsningar. En annan del är att knyta nya kontakter. Christine Carlsson, ordförande och Ann- Mari Bergström, sekreterare knöt kontakt med våra nordiska kollegor från Danmark och Norge och kontakt ska även tas med våra kollegor på Island och i Finland. Återkommer om detta! Tävling - Världshospicedagen Världshospicedagen är en dag för internationellt firande för strävan till att sprida kunskap och fullständig täckning av god palliativ vård. Årets tema är Hidden lives/hidden patients. Syftet är att uppmärksamma att den palliativa vården inte är tillgänglig för människor som lever gömda, osynligt av egen vilja eller med tvång. SFPO utlyser även i år en tävling för er som skapat ett arrangemang eller aktivitet för att uppmärksamma Världshospicedagen i oktober 2015 Har du som medlem i SFPO deltagit i skapandet av en aktivitet i oktober som uppmärksammat världshospicedagen? Skicka då en rapport till SFPO från aktiviteten med aktiviteten med en liten berättelse tillsammans med bilder från dagen så har ni chans att bli vinnare av: 1:a pris - Betald konferensavgift på vår utbildningsdag i vår, 2016 (resa och uppehälle får vinnaren själv stå för).

12 2:a 6:e pris medlemskap i SFPO för Välkommen med ert bidrag till tävlingen senast februari 2016! /Styrelsen SFPO Diplomering i palliativ omvårdnad Nu är det dags att skicka in ansökningar för diplomering i palliativ omvårdnad. Sista dag för ansökan är 15 augusti, ett tips är att sammanställa era handlingar redan nu innan semestern! Utdelning av diplom sker på utbildningsdagen i Gävle den 13 oktober. SFPO:s utbildningsdagar, hösten 2015 Går av stapeln den oktober i Gävle. Programmet finns under utbildning/konferenser. Vi startar som vanligt med en kvällsföreläsning den 12:e och föreläsningar hela dagen den 13:e. Lämna gärna förslag och önskemål om teman och föreläsare för framtida utbildningar i SFPO. Allt är välkommet! Det viktiga för oss är att skapa ett program utifrån våra medlemmars önskemål. Med önskan om en skön sommar och förhoppning om att vi ses i Gävle i oktober! Helene Rygert, Ledamot i SFPO

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Hur ska vi mäta vårdtyngden?

Hur ska vi mäta vårdtyngden? Nyhetsbrev juni 2013 nr 111 årgång 12 Med detta nyhetsbrev - som ska räcka hela sommaren - ber vi att få önska trevlig sommar. Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti början på september. Hur ska vi

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger.

Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE. Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Nr 1 2013 Årgång 22 TUBERÖS SKLEROS COMPLEX, SVERIGE Innehåller inbjudningar till TSC-helg med årsmöte och till sommarens familjeläger. Fakta om TSC Tuberös Skleros Complex (TSC) är en genetisk sjukdom

Läs mer

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april

I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella Njurkonferensen 13-14 april 2012 Februari Nr 1 Medlemstidning från Njurföreningen i Västsverige Bilder: Maria Sandqvist I detta nummer... Världsnjurdagen i Götebort och Skövde Världens bästa julklapp och världens bästa personal Nationella

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Dalheimers Hus firar 40-årsjubileum. Tisdag 25 nov. Öppet hus från kl. 13.00. Från Kansliet. Ord från ordförande

Dalheimers Hus firar 40-årsjubileum. Tisdag 25 nov. Öppet hus från kl. 13.00. Från Kansliet. Ord från ordförande Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Café KonstArten 3 Diagnosgrupperna 3 Återträff på Strannegården 3 Universeum 4 Gustav Adolf-fika 4 Studiebesök Casino Cosmopol 4 Årets JULFEST 5 Filmsöndag 5 Världskulturmuseet

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011 Tema arbete Höjdpunkter ur innehållet; Att hålla näsan över vattnet, s 7 Emeliy Olsson blev misshandlad och drabbades av en hjärnskada

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården. - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 2014 Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården - Två tidigare konferenser - FSF-pristagare 2014: Hans Bäckström - Tema: Utredning av familjehem 1 Innehåll FSF:s styrelse 2014 Inger Wolf Sandahl, ordförande

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006

Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006 SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2005-2006 vald vid årsmötet 2005-10-05 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare Vice kassör, hemsidan: Ledamot: Gunilla

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll

Noonan Nytt. nr. 3, 2012. Innehåll Noonan Nytt Innehåll nr. 3, 2012 Ordförandespalten Hemsidan Noonan syndrom Sällsynta Diagnoser Extra årsmöte Familjekonferens 2012 Tack för mig! Syrelsemöte Alingsås Kontaktuppgifter Ordförandespalten

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer