SCDCC-2015-Rapport-001b Utgiven: // Reviderad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SCDCC-2015-Rapport-001b Utgiven: 2015.05.12 // Reviderad: 2015.05.27"

Transkript

1 SCDCC-2015-Rapport-001b Utgiven: // Reviderad: Ämne: En överblick av New York State BitLicense Proposal Swedish Chamber of Digital Currency Commerce Detta är en översiktlig genomgång av New York State BitLicense Proposal. Syftet är ge läsaren en bild av det viktigaste innehållet i propositionen. Det skall påpekas att området virtuella valutor rör sig oerhört snabbt. Delar av detta dokument kan därför redan vara inaktuella eller felaktiga. Vänligen observera att detta dokument framställts i utbildningssyfte. Det är inte tänkt att användas eller betraktas som juridisk rådgivning. Läsaren bör inte agera eller förlita sig på någon information i detta dokument utan att först konsultera en advokat. Exekutiv sammanfattning 1. New York State Department of Financial Sercives (NYDFS) inrättar åklagare Benjamin Lawsky som Superintendent. 2. Superintendenten har ensam rätt att utfärda BitLicense och gör så efter egen granskning av varje enskild ansökan. 3. Juridiska personer i New York State som vill erbjuda finansiella tjänster inom virtuella valutor måste erhålla en BitLicense. 4. I gränsfall bedömmer Superintendenten huruvida en juridisk person kan anses bedriva Virtual Currency Business Activity. 5. Termen har fått kritik för sin vaga definition. 6. Höga krav på cybersäkerhet, kundscreening och detaljerad loggning av transaktioner ställs på de som erhåller en BitLicense. 7. Handlare och konsumenter som vill använda Bitcoin som betalmedel vid försäljning och köp av varor och tjänster behöver inte en BitLicense. 8. Investerare som köper och säljer virtuella valutor som investering behöver inte en BitLicense. 9. Industrin är kritisk mot termen Materiel Förändring vilken anses leda till minskad flexibilitet och neddragen innovationstakt. 10. New York State BitLicense Proposal kommer sannolikt att antas utan större ändringar av dess nuvarande utformning.

2 1 Bakgrund och syfte Bitcoin - en industri under extrem utveckling Bitcoin och industrin för digitala valutor växer kraftigt världen över. Det är ingen överraskning att statliga myndigheter med uppgift att reglera handel med finansiella instrument fått upp ögonen för detta nya fenomen. I Februari 4, 2015 släppte New York State Departement of Financial Services (NYDFS) en revision på sin föreslagna licens, BitLicense. BitLicense är ett försök att komma ikapp och till rätta med en helt ny klass av finansiell komplexitet och monetär risk som virtuella valutor innebär. NYDFS inrättade även åklagare Benjamin Lawsky som Superintendent med ensamt ansvar att bedöma ansökningar och utfärda BitLicense. BitLicense - stort fokus på säkerhet Syftet med BitLicense är främst att skydda konsumenter och bekämpa ekonomisk brottslighet. I andra hand kommer målsättningen att stötta och vårda det positiva innovationsklimat som råder inom industrin för virtuella valutor. Grovt sett föreslår man att alla juridiska personer (privata och företag) som vill bedriva affärsverksamhet inom området virtuella valutor (produkter och tjänster) skall ansöka och erhålla en BitLicense. Propositionen kommer antagligen att antas Ytterligare 30 dagars revisionsfönster har lämnats för industrin att kommentera innehållet i propositionen. Bedömare anser att förslaget i dess nuvarande form antagligen består. I resten av detta dokument går vi igenom det huvudsakliga innehållet i New York State BitLicense Proposal. 2 Verksamheter som kräver en BitLicense Alla juridiska personer som kan betraktas bedriva vad man kallar Virtual Currency Business Activity skall ansöka om en BitLicense. Nyckeln till föreskrivandets omfång ligger hur man väljer att tolka denna term. Följande aktiviteter är riktmärken när man försöker bedöma om en juridisk person kan anses bedriva Virtual Currency Business Activity. Företaget kan anses: Skicka, lagra eller på annat sätt kontrollera virtuella valutor för kunds räkning. BitLicense fäster stor vikt vid att skydda konsumenter och bekämpa pengatvätt. Konsumenterna i industrin har redan utsatts för många incidenter. Ökändast av dessa är intrånget mot företaget Mt.Gox som i början av 2014 hackades och Bitcoins försvann (motsv. 430M dollar). bedriva köp och försäljning av virtuella valutor eller genomförande av börsaktiviteter (exchange services) utformad som en kundtjänst. 2

3 En avgörande fråga är om tjänsten innefattar bidirektionella omvandlingar mellan virtuella och traditionella valutor (t ex från Dollar till Bitcoin och tillbaks till Dollar). Kontroll, administration och utgivning av en virtuell valuta. Denna aktivitet innefattar till exempel skaparen av Bitcoin, som alltså skulle behöva ansökan om en BitLicense. I praktiken omfattas redan de flesta av dessa företag av kravet på att erhålla en Money Transmitter License, vilken ställer många av de krav som ställs i BitLicense. I dagsläget fångar alltså inte BitLicense in särskilt många nya företag som inte omfattas av MTL - men detta kan ändras i och med den höga innovationstakten i området virtuella valutor. Läs mer om Virtual Currency Business Activity i sektion av BitLicense. 3 Verksamheter som INTE kräver en BitLicense Följande verksamheter och aktiviteter behöver inte erhålla en BitLicense: Säkerhetsbaserade tjänster Företag vars tjänst är avsedd att skydda sina kunders Bitcoins. Till skillnad från hur en bank både kontrollerar och skyddar sina kunders tillgångar, är det fullt möjligt för ett företag att enbart skydda sina kunders Bitcoins, utan att kunna kontrollera (spendera) dem. Mjukvaruutvecklare Programmerare och utgivare som skapar de program som används för de aktiviteter som beskrivs i termen Virtual Currency Business Activity, behöver inte erhålla någon BitLicens. Däremot kan de som använder dessa program behöva erhålla en licens. Bitcoin 2.0 applikationer Applikationer som använder sig av Bitcoins underliggande teknik (den distribuerade decentraliserade blockkedjan) med syfte att skapa icke-finansiella applikationer behöver inte erhålla någon BitLicense. Handlare och konsumenter Handlare och konsumenter som använder Bitcoins i syfte att köpa och sälja varor eller tjänster behöver inte ha en BitLicense för att göra det. Investerare Investerare som köper och säljer virtuella valutor i investeringssyfte behöver inte erhålla någon BitLicense - till skillnad från företag som tillhandahåller själva handelstjänsten. 3

4 Digitala Enheter som exkluderas Propositionen gör en distinktion mellan olika typer av virtuella valutor - vissa av dem exkluderas från licenskravet: Digitala presentkort Virtuell valuta i en sluten virtuell spelplatform (till exempel Second Life) som saknar möjlighet att växlas tillbaks till traditionell valuta Enheter som ingår i bonusprogram för konsumenter och ej kan växlas tillbaks mot traditionell valuta Det som avgör är alltså om man kan växla traditionella pengar fram och tillbaks mellan en traditionell och virtuell valuta, t ex från Dollar till Bitcoin och tillbaks. 4 Krav som ställs på licensinnehavaren Det ställs en hel del krav på licensinnehavaren. Här är några av dem. Kapital Licensinnehavaren skall ha tillgång till, samt underhålla, ett kapital vars storlek avgörs av Superintendenten. Faktorer som påverkar Superintendentens bedömning är bland annat: Verksamhetens tillgångar - kan vara i form av virtuella valutor! Vilka tjänster man erbjuder och till vilka entiteter man vänder sig Förväntad omsättning och huruvida licensinnehavaren redan står under reglering av andra lagar Läs mer i sektion av BitLicense. Skydda tillgångar De kundtillgångar som verksamheten ansvarar för, och på något sätt lagarar, skall behålla samma storlek och form som när de överlämnades av kunden. Det är alltså ej tillåtet att på något sätt avyttra, låna ut eller med risk belasta kundens tillångar utan dennes medgivande. Fortlöpande dokumentation Företag skall bland annat dokumentera följande: Kundidentifikation i form av namn och adress Kontouppgifter Kundkommunikéer Övergripande bokföring Detaljerad information över varje transaktion. Detta inkluderar; storlek, datum, tid, instruktioner och avgifter. I den omfattning som det är praktiskt möjligt skall licensinnehavaren även föra bok över övriga aktörer i en transaktion. Detta krav är en förmildring av det ursprungliga kravet på att samtliga aktörer i en transaktion skulle identifieras och uppgifterna bokföras. 4

5 Denna förmildring är en kritisk och avgörande förutsättning för att företag skall kunna erbjuda sina kunder möjligheten att göra transaktioner med konton utanför företaget - konton som företaget kan vara praktiskt oförmöget att identifiera. Läs mer i sektion av BitLicense. Bekämpa pengatvätt Anti-Money Laundering (AML) har hela tiden varit ett stort fokus hos berörda amerikanska statliga och federala myndigheter (främst FinCEN). Licensinnehavaren är skyldig att för varje ny kund genomföra en inledande riskbedömning. Licensinnehavaren skall även upprätta och underhålla ett AML-program anpassat efter den inledande riskbedömning som görs för varje kund. Läs mer i sektion av BitLicense. Rapporteringskrav av misstänkta kundaktiviteter Licenshållaren är skyldig att rapportera alla misstänkta kundaktiviteter. Alla kunder som inom 24 timmar genomför transaktioner till ett belopp som totalt överstiger $10,000 skall rapporteras till New Yorks Superintendent. Cybersäkerhet och konsumentskydd BitLicense kräver att varje licensinnehavare skall upprätta ett cybersäkerhetsprogram. Årligen skall penetrationstester genomföras och kvartalsvis skall säkerhetsrisker utvärderas. Licensinnehavaren skall även ta fram en cybersäkerhetspolicy med fokus på nätverksäkerhet, fysisk säkerhet, accesskontroll, incidentrespons osv. Företaget skall även utse en Chief Information Security Officer med ansvar för dessa uppgifters genomförande. Företaget är även skyldigt att informera sina kunder om de risker som associeras med virtuella valutor. Bland annat är licensinnehavaren skyldig att informera kunderna om materiella risker och allmäna vilkor förknippande med virtuella valutor: I dagsläget saknar de statlig garanti som accepterat betalmedel Pågående lagstiftning inom området virtuella valutor medför risk Risker förknippade med virtuella valutors irreversibla transaktioner En i största allmänhet instabil och volatil marknad för handel Läs mer i sektion av BitLicense. Ansöka om tillstånd för Materiell Förändring Licensinnehavaren skall ansöka och erhålla skriftligt godkännande av Superintendenten för varje ny tjänst och produkt (eller ändring av existerande) som man erbjuder sina kunder. Detta benämns Materiell Förändring och förslaget har kritiserats av industrin. 5

6 Anledningen till att industrin reagerat är att termen Material Förändring är vag och otydligt definierad. Mjukvaruutveckling är en pågående process av förändring och förädling. När skall ett dataprogram anses ha ändrats till den grad att ett godkännande från Superintendenten krävs? Industrin hävdar att detta krav kommer orsaka osäkerhet och för många företag göra innovationsprocessen onödigt krånglig och tidskrävande. 5 Hur ansöker man om en BitLicense? NY State BitLicense utfärdas av åklagare Benjamin Lawsky, New York State s förste Superintendent av Financial Services. I och med områdets känslighet är det ingen överraskning att ansökan är omfattande. Följande skall ingå: Namn på sökanden Namn på alla anställda Bakgrundsinformation på alla nyckelpersoner Fingeravtryck och porträttfotografi av samtliga individer som kommer att handskas med kundernas tillgångar En detaljerad affärsplan Dokumentation på tillgängliga finansiella medel Dokumentation över upprättade bankavtal Skatte- och försäkringsdokumentation Dessutom tillkommer en handläggningsavgift på $5,000. Handläggningstiden är upp till 90 dagar. Läs mer i sektion av BitLicense. 6 itbit först att erhålla en BitLicense Företaget itbit (en börshandel med digitala valutor) blev det första företaget som erhöll en NY State BitLicense. Nyheten har haft en positiv effekt både på priset på Bitcoin och industrin i övrigt. 7 Sammanfattning Den amerikanska industrin för virtuella valutor kan nog anses vara lätt besviken över BitLicense propositionens nuvarande utformning. Många anser att propositionen ger Superintendenten alltför stor makt. Farhågorna är att detta kommer dra ner innovationstakten och i Superintendenten skapa en administrativ flaskhals. I dagsläget ser det redan ut som att företag kommer att behöva söka en licens för varje delstat. Det kan alltså ta flera år för att bli licensierad i hela USA. 6

7 Det är samtidigt bra att industrin får en tydligare linje att navigera efter när man tar fram nya tjänster och vill säkerställa att dessa är inom lagens ramar. Dock är sannolikheten stor att flertalet amerikanska företag kommer att söka sig utomlands till vänligare industriklimat, för att på så vis bibehålla en hög innovationstakt. Storbritannien har i lagstiftning tydligt kommunicerat att man ämnar satsa på en gynnsam och flexibel industrimiljö för Bitcoin och virtuella valutor. Vår bedömning är att fler länder, framför allt de med ansträngd ekonomi och hög arbetslöshet, kommer att följa Storbritanniens spår. 8 Referens : New York State BitLicense Proposal Den som vill läsa mer hänvisas direkt till propositionen som finns att läsa här: 7

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer En virtuell valuta är ett betalningsmedel i form av en digital värde enhet. Virtuella valutor finns i många olika former och är avsedda att användas för betalningar på eller via

Läs mer

Ökad öppenhet om bolåneräntan

Ökad öppenhet om bolåneräntan SLUTRAPPORT Ökad öppenhet om bolåneräntan SEPTEMBER 2013 17 september 2013 Dnr 13-6490 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 FINANSINSPEKTIONENS FÖRSLAG 6 Förtydliganden av förslagen 6 HANDLINGSPLAN OCH

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 15 MAJ 2014 15 maj 2014 Dnr 14-4986 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Spara och placera 4 Låna 5 Pensionsspara 6 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 7 Konsumenterna behöver skyddas

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/05/003 Er referens: Ju2015/3397/L2 1 (20) 2015-06-30 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm e-post: ju.l2@regeringskansliet.se

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet SOU 2007:23 2007-07-17 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 07-3626-001 Finansmarknadsavdelningen Carina Heinlo 103 33 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen

Risken att försäkringsbolaget inte kan betala ut ersättningen Försäkra SAMMANFATTNING Det förekommer att konsumenterna har ett felaktigt eller dåligt försäkringsskydd, antingen i form av för mycket eller för lite skydd. De flesta konsumenter uppger också att de tycker

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 18 februari 2015 och är giltigt i tolv månader från detta datum. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15 000 000

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) A K 5 4 K Q A Global coordinator och joint bookrunner joint bookrunner Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Accounting Update #33 Mars 2014

Accounting Update #33 Mars 2014 Kära läsare! Vi befinner oss i upploppet av bokslutsäsongen. Många är vi nog som drar en lättnadens suck över att bokslutet är så gott som i hamn. Men, ingen rast och ingen roårets första delårsrapport

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

penning- och valutapolitik 2014:2 Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Vad är Bitcoin? Björn Segendorf* Författaren är filosofie doktor i nationalekonomi och verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet. Bitcoin är en så kallad virtuell valuta och har konstruerats

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten

Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten Penningtvätt inom den grova organiserade brottsligheten RKP RAPPORT 2010:2 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten Finanspolisen Oktober 2010 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Tillsyn och registrering

Tillsyn och registrering Tillsyn och registrering 7 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-2145 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget och problembilden 4 Utgångsläget 4 Mer än bara registrering 5 Konsumenternas bild av registrering kontra

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer