Pianostudio 1.0. Anders Svedberg. Höstterminen Sida 1 av 17. rev 1.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pianostudio 1.0. Anders Svedberg. Höstterminen 2012. Sida 1 av 17. rev 1.02"

Transkript

1 Pianostudio.0 Anders Svedberg Höstterminen 202 rev.02 Sida av

2 Målsättning: - ha kul - lära sig spela några låtar som man gillar själv - förstå lite av hur låtarna är uppbyggda Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid 2 av

3 Vad är egentligen en låt? Det är lättare att förstå hur en låt är uppbyggd om man först förstår lite av "byggstenarna" som används: Så här hänger det ihop: Toner Intervaller Skalor Ackord Ackordsföljder Toner skapar intervaller Intervaller skapar skalor Skalor skapar ackord Ackord skapar ackordsföljder Ackordsföljder skapar låtar Låtar Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid av

4 Vad heter tonerna? C-durskalan: C-durskalan: Svarta tangenter: # = -iss. Exempel: F# uttalas Fiss och är ett höjt F b= -ess. Exempel: Gb uttalas Gess och är ett sänkt G Förenklat kan man säga att de här tonerna avser samma ton på keyboarden, dvs F#=Gb, G#=Ab osv Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid 4 av

5 Pianostudio.0 - Anders Svedberg Intervall (=avstånd mellan toner) och durskalor Heltoner och halvtoner är skalornas byggstenar. helton halvton helton halvton En halvton sträcker sig från en tangent till nästa tangent, dvs inga tangenter mellan tonerna. Man räknar alltså ETT steg upp eller ned. En helton hoppar över en tangent, dvs det finns en tangent mellan tonerna. Man räknar alltså TVÅ steg upp eller ned. Durskalans intervall (=avstånden mellan tonerna i durskalan): C-durskalan helton helton halvton helton helton helton halvton hel hel halv hel hel hel halv Samtliga durskalor: Fingersättning för skalorna enl nedan: tumme = pekfinger = 2 långfinger = ringfinger = 4 lillfinger = Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid av

6 Intervall= avstånd Typ Kromatisk intervallstorlek (=antal halvtoner räknat från Prim) Exempel C- dur: C- durskalan markerad Tonens nummer i durskalan Prim Ren 0 C Sekund Ters Db Eb 2 4 D E 2 Kvart Ren F 4 Kvint Ren G Sext Septima 8 0 Ab Bb 9 A B 6 Oktav Ren 2 C 8 Det viktiga här är att förstå att varje ton i skalan har ett nummer (nummer -8). Nr 8=nr eftersom alla toner repeteras. I exemplet är både och 8 tonen C. exempel C-durskalan: sekund -2 ters - kvart -4 kvint - sext -6 septima - oktav -8 Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid 6 av

7 Dur-ackord Ett ackord som består av tre toner kallas för en treklang. De tre tonerna kallas grundton, ters och kvint (eftersom avståndet ned till grundtonen är en ters respektive en kvint ). Grundtonen är ackordets utgångspunkt, och också den ton ackordet får sitt namn från. Tersen ligger i ett durackord fyra halvtoner över grundtonen. ( ters = dur-ackord. ters = moll-ackord.) Kvinten ligger i ett durackord sju halvtoner över grundtonen. Intervall= avstånd Typ Antal halvtoner räknat från Prim (=kromatisk intervallstorlek) Exempel C- dur: C- durskalan markerad Tonens nummer i durskalan Prim Ren 0 C Sekund Ters Db Eb 2 4 D E 2 Kvart Ren F 4 Kvint Ren G Sext Septima 8 0 Ab Bb 9 A B 6 Oktav Ren 2 C 8 Grundläge (ettan nederst) Tersläge (trean nederst) Kvintläge (femman nederst) Det viktiga här är att förstå att ett durackord består av tonerna ++. Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid av

8 Moll-ackord Tersen ligger i ett mollackord tre halvtoner över grundtonen. ( ters = dur-ackord. ters = moll-ackord.) Intervall Typ Antal halvtoner räknat från Prim (=kromatisk intervallstorlek) Exempel C- moll: C- mollskalan markerad Tonens nummer i mollskalan Prim Ren 0 C Sekund Ters Db Eb 2 4 D Eb 2 Kvart Ren F 4 Kvint Ren G Sext Septima 8 0 Ab Bb 9 A B 6 Oktav Ren 2 C 8 C-mollackordet Grundläge (ettan nederst) Tersläge (trean nederst) Kvintläge (kvinten nederst) Det viktiga här är att förstå att ett mollackord består av tonerna ++ (med sänkt :a) Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid 8 av

9 Hur man hittar de naturliga ackorden i alla tonarter Varje dur-tonart har ett antal ackord som infaller helt naturligt på varje ton i durskalan. För att hitta dessa tar du varannan ton i skalan till du har tryckt ned tre toner. Fortsätt sedan till nästa ton i skalan och gör samma sak (hoppa över varannan ton). Här är ett exempel för tonarten C-dur. Så här ser C-durskalan ut: Vi tänker oss också att varje ton i skalan får ett nummer, till (se gröna markeringar). OBS! Viktigt! Alla ackord nedan har sin egen etta (grundton), trea (ters) och femma (kvint). (++, se röd markering) Börja på tonen C och ta därefter varannan ton i C-durskalan så får du ett C-durackord C-dur = -ackordet i tonarten C-dur Börja på tonen D och ta därefter varannan ton i C-durskalan så får du ett D-mollackord D-moll = 2-ackordet i tonarten C-dur 2 2 Börja på tonen E och ta därefter varannan ton i C-durskalan så får du ett E-mollackord E-moll = -ackordet i tonarten C-dur Börja på tonen F och ta därefter varannan ton i C-durskalan så får du ett F-durackord F-dur = 4-ackordet i tonarten C-dur 4 4 Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid 9 av

10 Börja på tonen G och ta därefter varannan ton i C-durskalan så får du ett G-durackord G-dur = -ackordet i tonarten C-dur Börja på tonen A och ta därefter varannan ton i C-durskalan så får du ett A-mollackord A-moll = 6-ackordet i tonarten C-dur 6 6 Börja på tonen B och ta därefter varannan ton i C-durskalan så får du ett B-dimackord B-dim = -ackordet i tonarten C-dur OBS! När vi nyss kallade B-dimackordet för -ackordet menar vi att det byggs från :e tonen i skalan. Blanda INTE ihop det med tex ackorden G eller B som är något helt annat. Det gäller inte bara C-durskalan utan samtliga durskalor: Exempel, durskalor och deras naturliga ackord Ton i skalan Ackord C-durskala D-durskala G-durskala A-durskala dur C-dur D-dur G-dur A-dur -> viktigt ackord 2 moll D-moll E-moll A-moll B-moll moll E-moll F#-moll B-moll C#-moll 4 dur F-dur G-dur C-dur D-dur -> viktigt ackord dur G-dur A-dur D-dur E-dur -> viktigt ackord 6 moll A-moll B-moll E-moll F#-moll dim B-dim C#-dim F#-dim G#-dim Se nästa sida för samtliga tonarter och deras naturliga ackord. Det första, fjärde och femte ackordet är de viktigaste ackorden. Förenklat kan man säga att de återkommer mycket oftare än de övriga ackorden. När man talar om tre-ackordslåtar menar man alltså låtar som bara bygger på tre ackord (+4+). Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid 0 av

11 Nummersystemet Toner i durskalorna samt tonernas nummer Tonart = C C D E F G A B C C-durskalan F F G A Bb C D E F F-durskalan Bb Bb C D Eb F G A Bb Bb-durskalan Eb Eb F G Ab Bb C D Eb Eb-durskalan Ab Ab Bb C Db Eb F G Ab Ab-durskalan Db Db Eb F Gb Ab Bb C Db Db-durskalan Gb Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Gb-durskalan F# F# G# A# B C# D# E# F# F#-durskalan B B C# D# E F# G# A# B B-durskalan E E F# G# A B C# D# E E-durskalan A A B C# D E F# G# A A-durskalan D D E F# G A B C# D D-durskalan G G A B C D E F# G G-durskalan Naturliga ackord (diatoniska ackord) inom respektive tonart Nummer Tonart = C C-dur D-moll E-moll F-dur G-dur A-moll B-dim C-dur F F-dur G-moll A-moll Bb-dur C-dur D-moll E-dim F-dur Bb Bb-dur C-moll D-moll Eb-dur F-dur G-moll A-dim Bb-dur Eb Eb-dur F-moll G-moll Ab-dur Bb-dur C-moll D-dim Eb-dur Ab Ab-dur Bb-moll C-moll Db-dur Eb-dur F-moll G-dim Ab-dur Db Db-dur Eb-moll F-moll Gb-dur Ab-dur Bb-moll C-dim Db-dur Gb Gb-dur Ab-moll Bb-moll Cb-dur Db-dur Eb-moll F-dim Gb-dur F# F#-dur G#-moll A#-moll B-dur C#-dur D#-moll E#-dim F#-dur B B-dur C#-moll D#-moll E-dur F#-dur G#-moll A#-dim B-dur E E-dur F#-moll G#-moll A-dur B-dur C#-moll D#-dim E-dur A A-dur B-moll C#-moll D-dur E-dur F#-moll G#-dim A-dur D D-dur E-moll F#-moll G-dur A-dur B-moll C#-dim D-dur G G-dur A-moll B-moll C-dur D-dur E-moll F#-dim G-dur Viktigt ackord Viktigt ackord Viktigt ackord Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid av

12 De vanligaste ackorden Ett ackord som består av tre toner kallas för en treklang. Tonerna i ackordet kallas grundton, ters och kvint (eftersom det är en ters respektive en kvint ner till grundtonen). Grundtonen är ackordets utgångspunkt, och också den ton ackordet får sitt namn från. Tersen är ackordets mittersta ton. ters = dur-ackord. ters = moll-ackord. Kvinten är ackordets översta ton. Här är en förklaring till siffrorna på ackordstonerna i bilderna nedan: = Prim eller ettan. Grundtonen. = Ters eller trean. Avståndet mellan - är en ters. Kan vara liten (moll) eller stor (dur). = Kvint eller femman. Avståndet mellan - är en kvint. = Septima eller sjuan. Avståndet mellan - är en septima. Kan vara liten eller stor. C (=C dur, stor ters) C moll (liten ters) C dim (dim=diminished=understigande (eller "förminskad" eller "sänkt")) liten ters och understigande (=sänkt) kvint Fyra huvudtyper av ackord: -dur -moll -dim (förminskat eller understigande) -aug (överstigande) C aug (aug=augmented=överstigande, stor ters och överstigande (=höjd) kvint) Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid 2 av

13 Andra vanliga ackord Här är en förklaring till siffrorna på ackordstonerna i bilderna nedan: = Prim eller ettan. Grundtonen. = Ters eller trean. Avståndet mellan - är en ters. Kan vara liten (moll) eller stor (dur). = Kvint eller femman. Avståndet mellan - är en kvint. = Septima eller sjuan. Avståndet mellan - är en septima. Kan vara liten eller stor. 4 = Kvart eller fyran. Sus4-ackord innehåller fyran istället för trean. 2 = Sekund eller tvåan. Sus2-ackord innehåller tvåan istället för trean. C maj (ett dur-ackord där man lagt till en stor :a) C moll (ett moll-ackord där man lagt till en liten :a) C (ett så kallat dominantackord, kännetecknet för det är stor ters+liten :a) Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid av

14 C dim (ett dim-ackord där man lagt till en dubbelsänkt :a). C moll b (samma som C moll men med understigande (=sänkt) kvint) C aug maj (överstigande (=höjd) kvint+stor :a) C aug = C # (överstigande kvint+liten :a) Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid 4 av

15 C b (understigande eller sänkt kvint =sänkt ) C moll maj (moll-ackord med stor :a) C b (=ett C-ackord med understigande kvint(=sänkt :a)) C sus 4 C sus 2 Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid av

16 Ackord (dur, moll, och moll) Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid 6 av

17 De vanligaste ackordsföljderna Om du lyssnar på mycket av de senaste 0 årens popmusik kommer du att upptäcka att de flesta låtarna är uppbyggda på dessa ackordsföljder:. Ackorden stiger i kvarter (=faller i kvinter) (Vanligt i bland annat jazz, gospel, amerikansk västkustmusik etc.) tex Dm-G-C där Dm till G -> kvart mellan D och G G till C -> kvart mellan G och C Exempel: "Greatest Love of All" med Whitney Houston länk: refräng: I Em I Am I Dm I G I E till A -> stiger en kvart A till D -> stiger en kvart D till G -> stiger en kvart 2. Ackorden faller i terser (=stiger i sexter) tex C-Am-F-G där C till Am -> liten ters mellan C och A Am till F -> stor ters mellan A och F Exempel: "One Last Time" med Agnes, takt -> F till Dm (faller en liten ters) "Händerna mot himlen" med Petra Marklund, takt 4 i refrängen -> Dm till Bb (faller en stor ters). Ackorden stiger i sekunder (=faller i septimor) tex C-F-G där F till G -> stor sekund mellan F och G Exempel: "The Lazy Song" med Bruno Mars, rad takt -> Dm till Em (stiger en sekund) rad takt -> F till G (stiger en sekund) Pianostudio.0 - Anders Svedberg sid av

Namn: Klass: Musikteori

Namn: Klass: Musikteori Namn: Klass: Musikteori Notvärden Not Värde Motsvarande paustecken Notpyramid Helnot Halvnot Fjärdedelsnot Åttondelsnot Sextondelsnot 4 slag 2 slag 1 slag ½ slag (två noter / slag) ¼ slag (fyra noter /

Läs mer

Förord. Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella.

Förord. Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella. Förord Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella. Är du ung tar det bara några år men som vuxen kan det ta betydligt

Läs mer

TEORI SKALOR INTERVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKEL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARREN FLER SÄTT ATT STÄMMA GITARREN ACKORD

TEORI SKALOR INTERVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKEL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARREN FLER SÄTT ATT STÄMMA GITARREN ACKORD TORI SKALOR INTRVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARRN FLR SÄTT ATT STÄMMA GITARRN ACKORD av Tomas Larsson SKALOR Om vi börjar på tonen C och spelar bara vita tangenter (på

Läs mer

Guide till rockgruppens instrument

Guide till rockgruppens instrument Guide till rockgruppens instrument Gitarr, elgitarr, bas, keyboard och trummor Detta häfte är tänkt för att du som elev ska kunna jobba självständigt med att lära dig en del om gitarr, bas, keyboard och

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

MEMORERINGSARK Ackord-typer och Beteckningar

MEMORERINGSARK Ackord-typer och Beteckningar MEMORERINGSARK Ackord-typer och Beteckningar En ackord-typ talar om vilka intervall (sett från ackordets grundton) ackordet ska innehålla. Eftersom den inte säger någonting om vilken variant dessa intervall

Läs mer

INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 18. PUNKTERINGAR & BINDEBÅGAR...

INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 18. PUNKTERINGAR & BINDEBÅGAR... INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 Noter... 3 ALLT HÄNGER IHOP... 4 Tradering... 4 Improvisation... 4 Exempel... 4 PRAKTISK MUSIKTEORI... 5 Ord & begrepp... 5 Keyboard... 5 2. LJUD & MUSIK... 6 A 4 = 440 Hz...

Läs mer

TEORI I PRAKTIKEN DRAGSPEL. sammanställd av Håkan Widar

TEORI I PRAKTIKEN DRAGSPEL. sammanställd av Håkan Widar TEORI I PRAKTIKEN DRAGSPEL sammanställd av Håkan Widar 1 Förord Denna sammanfattning av elementär grundläggande teori är menad för dragspelsundervisning i kulturskola, studiecirklar eller privatundervisning.

Läs mer

DEMO FÅR EJ SKRIVAS UT ISBN 978-91-980248-5-2

DEMO FÅR EJ SKRIVAS UT ISBN 978-91-980248-5-2 ISBN 978-91-980248-5-2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 Praktisk Musikteori 2... 3 SYSTEM... 4 Stamtoner, ackordlära & kyrkoskalor... 4 Funktioner... 4 Stegsystem... 4 Berklee-systemet (jazzteori)... 4 Testa

Läs mer

Instudering. inför. musikteoriprov åk 8-9

Instudering. inför. musikteoriprov åk 8-9 Instudering inför musikteoriprov åk 8-9 för Adolf Fredriks Musikklasser 2 Notnamn g1 G-klavens centrum talar om var tonen g1 ligger. Lär dig hitta tonernas namn på notsystemet och via tangenter. g a b

Läs mer

Kurs i Allmän musiklära

Kurs i Allmän musiklära Uppsala universitet Institutionen för musikvetenskap Musikteorins grunder (MtA) Kurs i Allmän musiklära Sammanställt av Anne Reese Följande kursmaterial är sammanställt av Anne Reese. Detta är en kort

Läs mer

KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller.

KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller. KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller. Att förstå hur Kyrkotonarterna (Modes etc.) fungerar

Läs mer

Varför musikteori? Toner - grunden inom musikteori

Varför musikteori? Toner - grunden inom musikteori Varför musikteori? Musikteori kan ibland kännas som ett onödigt ont, men när man väl gör framsteg öppnar sig många möjligheter. Här presenteras en sammanfattning utav det som vi har arbetat med på lektionstid.

Läs mer

Instudering. inför. musikteoriprov åk 7

Instudering. inför. musikteoriprov åk 7 Instudering inför musikteoriprov åk 7 för Adolf Fredriks Musikklasser 2 Notnamn g1 G-klavens centrum talar om var tonen g1 ligger. Lär dig hitta tonernas namn på notsystemet och via tangenter. g a b c1

Läs mer

Centrala begrepp och musikteori

Centrala begrepp och musikteori Centrala begrepp och musikteori Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum.

Läs mer

Musikteori I. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-0-3 Tryck Enskede Offset AB. Kopiering förbjuden

Musikteori I. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-0-3 Tryck Enskede Offset AB. Kopiering förbjuden Musikteori I av Peter Mikkola Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-0-3 Tryck Enskede Offset AB Kopiering förbjuden Intro På nytt går vi till storms emot ert öra, så väl förskansat mot vårt tal. ur Hamlet

Läs mer

GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7. Namn:

GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7. Namn: Namn: Syfte: Vi arbetar här med Musikens verktyg där du ska lära dig grunderna i musikteori och få förståelse för musikaliska byggstenar och musikalisk form - Du får lära dig hur och varför noter behövs

Läs mer

Det innebär att C# =Ciss, D#=Diss, F#=Fiss, G#=Giss, A#=Aiss

Det innebär att C# =Ciss, D#=Diss, F#=Fiss, G#=Giss, A#=Aiss Instrumentkunskap! Kromatisk skala innebär att man spelar pianots alla 12 toner ifrån C-B sen börjar mönstret om igen. De två svarta tangenterna kallar vi för tvillingar och till vänster om den första

Läs mer

Övningsbok I. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 2000 ISBN Kopiering endast tillåten enligt licensavtal med Void Note AB

Övningsbok I. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 2000 ISBN Kopiering endast tillåten enligt licensavtal med Void Note AB av Peter Mikkola Peter Mikkola 2000 ISBN 91-973550-4-6 Kopiering endast tillåten enligt licensavtal med Void Note AB Peter Mikkola.. Tonernas namn och lage Kapitel 1 1. Toner som används i musik har alla

Läs mer

Tema - Matematik och musik

Tema - Matematik och musik Tema - Matematik och musik Författarna och Bokförlaget Borken, 2011 Allt vi uppfattar som ljud, från den nästan smärtsamma upplevelsen på en rockkonsert till insekternas surr en sommardag, består av mer

Läs mer

Gitarr på riktigt. Siddhi Johan Sundt. Sundt & Sånt förlag

Gitarr på riktigt. Siddhi Johan Sundt. Sundt & Sånt förlag Gitarr på riktigt 1 Siddhi Johan Sundt Sundt & Sånt förlag Gitarr på riktigt Siddhi Johan Sundt ISBN 123-46-789-123-1 2012 Siddhi Johan Sundt och Sundt och Sånt Förlag Layout: Siddhi Johan Sundt Illustrationer

Läs mer

Traditionell harmonilära

Traditionell harmonilära Traditionell harmonilära baserad på den fyrstämmiga satsen Institutionen förr musikvetenskap Version 2011-04-12 2 Förord Detta kursmaterial är en pappersutskrift av satsläredelen i den webbaserade distanskursen

Läs mer

Musikteori III. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-2-X Tryck Enskede Offset AB. Kopiering förbjuden

Musikteori III. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-2-X Tryck Enskede Offset AB. Kopiering förbjuden Musikteori III av Peter Mikkola Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-2-X Tryck Enskede Offset AB Kopiering förbjuden Intro What s wrong with playing right? Jay Graydon, gitarrist och producent, som svar på

Läs mer

DEMO - FÅR EJ SKRIVAS UT ISBN 978-91-980248-6-9

DEMO - FÅR EJ SKRIVAS UT ISBN 978-91-980248-6-9 ISBN 978-91-98048-6-9 Gunno Klingfors Kulturkapital AB 01 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 Många moment... 4 Kreativitet och hantverk... 5 Keyboard... 5 Notskrift... 5 Hur blir man rik och berömd... 5 Härma!...

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E Årskurs År 8 Tidsperiod v 2-5 Rytm/Trummor/Noter Afrikansk/Världsmusik v. 5 UPPSPEL Afrikansk musik v. 6-8 Harmonilära/Ackord Teori i praktiken v.9 SPORTLOV v. 10-11

Läs mer

Gitarr. skalor intervall harmonilära kvintcirkel skalor på gitarr rytm att stämma gitarren fler sätt att stämma gitarren ackord övningar

Gitarr. skalor intervall harmonilära kvintcirkel skalor på gitarr rytm att stämma gitarren fler sätt att stämma gitarren ackord övningar Gitarr skalor intervall harmonilära kvintcirkel skalor på gitarr rytm att stämma gitarren fler sätt att stämma gitarren ackord övningar Tomas Larsson SKALOR Om vi börjar på tonen och spelar bara vita tangenter

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Åk 7 Musiklära, läran om musikens uppbyggnad

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Åk 7 Musiklära, läran om musikens uppbyggnad Från början var förmodligen musik mest e7 sorts ljudskapande med rytmer och enklare melodier, men =ll slut blev musik mer och mer komplicerad och genomtänkt. Man var då tvungen a7 komma på e7 sä7 a7 skriva

Läs mer

Att lära ut bas En studie i basundervisning

Att lära ut bas En studie i basundervisning Malmö Högskola Lärarutbildningen SÄL Särskild lärarutbildning Examensarbete 15 högskolepoäng Att lära ut bas En studie i basundervisning To teach bass A study of bass teaching Jonas Castell Lärarexamen

Läs mer

1 - Det var en gång en sång (Text och musik: Per Dunsö)

1 - Det var en gång en sång (Text och musik: Per Dunsö) 1 - Det var en gång en sång Här kommer vi, här kommer vi förbi E c#m f#m B7 med sång och spel, ja här kommer vi. E c#m f#m B7 Och där sitter ni, så n tur att ni sitter där just nu när vi är här. E c#m

Läs mer

INNEHÅLLET I BASPAKETET Högvärdig E-basgitarr Stoppad bärväska Högvärdig anslutningskabel (ung. 3 m) Justeringsbar bärrem för basgitarren 3 plektrer N

INNEHÅLLET I BASPAKETET Högvärdig E-basgitarr Stoppad bärväska Högvärdig anslutningskabel (ung. 3 m) Justeringsbar bärrem för basgitarren 3 plektrer N INNEHÅLLET I BASPAKETET Högvärdig E-basgitarr Stoppad bärväska Högvärdig anslutningskabel (ung. 3 m) Justeringsbar bärrem för basgitarren 3 plektrer Nybörjarbok för basgitarrer 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BASENS

Läs mer

En kort studie i matematisk musikteori

En kort studie i matematisk musikteori Inledning, 2004 Denna skrift är inte så mycket för den musikintresserade, som för den matematiskt intresserade. Jag hoppas kunna förmedla några tankar om tonskalornas matematik. Skriften blev till när

Läs mer

Din manual BEHRINGER BT108 BASSPACK

Din manual BEHRINGER BT108 BASSPACK Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BEHRINGER BT108 BASSPACK. Du hittar svar på alla dina frågor i BEHRINGER BT108 BASSPACK

Läs mer

På frågan om vad det kan finnas för

På frågan om vad det kan finnas för BENGT ULIN Matematik i musiken Musik kan ses som en matematisk övning osynlig för själen. Författaren visar på rika möjligheter till integration av musik, fysik och matematik i skolan vad gäller t ex musikupplevelser

Läs mer

GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7

GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7 ! GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7 Namn: GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7 Syfte: Vi arbetar här med Musikens verktyg där du ska lära dig grunderna i musikteori och få förståelse för musikaliska byggstenar och musikalisk

Läs mer

GITARRKUNSKAP. Tabulatur

GITARRKUNSKAP. Tabulatur GITARRKUNSKAP TEKNIK Speltekniker är på gitarren varierade, och används för olika ändamål. Genom historien har speltekniken ändrats avsevärt. Exempelvis är dagens högerhandsteknik väldigt olik den som

Läs mer

Harmonier för jazzgitarr Strategier för utvecklandet av ackordspel på gitarr. Patrik Tammelin

Harmonier för jazzgitarr Strategier för utvecklandet av ackordspel på gitarr. Patrik Tammelin Harmonier för jazzgitarr Strategier för utvecklandet av ackordsel å gitarr Patrik Tammelin Kurs: LEV300 Handledare: Harald Stenström Examinator: Christina Ekström Termin: HT-2012 Abstract Titel: Harmonier

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori 1 Börja förstå musikens språk Hasse Nylén, Petra Andersson Kurs ett börja förstå musikens språk Lektion ett Lektion två Lektion tre Lektion fyra Lektion fem Lektion sex Lektion

Läs mer

Ukulele-brux. Ackordtabell. Liten

Ukulele-brux. Ackordtabell. Liten Ackordtabell Jag har hämtat bilderna på ackorden från ukuleleklubbens hemsida. Det kan du också göra om du vill komplettera någon ny visa, hämtad från internet, med ackord. Listan är inte alls komplett

Läs mer

Miklós Maros, Streichquartett Nr. 3 ( )

Miklós Maros, Streichquartett Nr. 3 ( ) Miklós Maros, Streichquartett Nr. 3 (2010-2011) Av Jan Olof Rudén, version 22 september 2013 Knappt hade Miklós Maros fått sin andra stråkkvartett uruppförd av Weberkvartetten i Härnösand i november 2009

Läs mer

http://zrajm.org/songs/notguide/

http://zrajm.org/songs/notguide/ 1 av 10 2015-09-23 17:04 Den här texten är skamlöst stulen ifrån http://www.fritext.se/boms/bommall.html och upphottad för mina egna behov (framförallt har jag stoppat in engelsk terminologi, det är lämpligt

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori 8 Använd musikens språk Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s å t ta använd musikens språk innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Lektion tre Le k t i o n f y

Läs mer

Stora Musikguiden Läraranvisning punktskrift. Verksnummer: 40028

Stora Musikguiden Läraranvisning punktskrift. Verksnummer: 40028 Stora Musikguiden Läraranvisning punktskrift Verksnummer: 40028 Läraranvisningens innehåll Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den pedagogiskt anpassade

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

19-tons liksvävande temperatur

19-tons liksvävande temperatur -tons liksvävande temperatur En studie och implementation av en alternativ oktavuppdelning Anton Lindström Sandviksvägen 68 16570 Hässelby +46768140316 antlinds@kth.se DD143X Examensarbete inom datalogi,

Läs mer

EN UNGDOMSMUSIKAL. Manus: Mikael Niemi Musik och sångtexter: Per Egland ETT PEDAGOGISKT MATERIAL

EN UNGDOMSMUSIKAL. Manus: Mikael Niemi Musik och sångtexter: Per Egland ETT PEDAGOGISKT MATERIAL EN UNGDOMSMUSIKAL Manus: Mikael Niemi Musik och sångtexter: Per Egland ETT PEDAGOGISKT MATERIAL Musikalen Stor-Nila är ett samarbete mellan KulturAkademin i Storuman, Storumans kommun genom Skapande Skola

Läs mer

Kyrkotonarterna som grund

Kyrkotonarterna som grund Examensarbete 15 hp Musiklärarexamen 2008 Kristofer Eng Kyrkotonarterna som grund Några argument för en nygammal musikteori Handledare: Ralf Sandberg Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Innehållsförteckning

Läs mer

Nittontonsskalan. Kandidatuppsats Handledare: Lars Kjelldahl Examinator: Mads Dam

Nittontonsskalan. Kandidatuppsats Handledare: Lars Kjelldahl Examinator: Mads Dam Nittontonsskalan DAN ISACSON GRUSÅSGRÄND 154 121 30 ENSKEDEDALEN 076-345 39 50 DISACSON@KTH.SE - BJÖRN HEGERFORS BIRGER JARLSGATAN 46 114 29 STOCKHOLM 076-207 31 27 BJORNHEG@KTH.SE Kandidatuppsats Handledare:

Läs mer

Cecilia Zilliacus, violin, Johanna Persson, viola och Kati Raitinen, cello framträdde i LKMS senast januari 2010.

Cecilia Zilliacus, violin, Johanna Persson, viola och Kati Raitinen, cello framträdde i LKMS senast januari 2010. Hej kammarmusikmedlem! Måndagen den 2 mars välkomnar vi den välkända trion ZilliacusPerssonRaitinen till Lunds Kammarmusiksällskap i samarbete med Musik i Syd på Magle konserthus kl 19.00. Cecilia Zilliacus,

Läs mer

Material: Layout och grafik: Bilder: Svensk översättning: Ansvarig utgivare av svensk översättning:

Material: Layout och grafik: Bilder: Svensk översättning: Ansvarig utgivare av svensk översättning: Material: Tuomo Kallio, Jarkko M. Salo, Jarkko J. Salo, Juho Vanhanen, Louhimo och Rytm-institutets lärare Layout och grafik: Olli Kiviluoto Bilder: Pekka Pohjoispää och Henri Peltola Svensk översättning:

Läs mer

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg MELLANSTADIET I GRUNDSKOLAN. Elevens namn

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg MELLANSTADIET I GRUNDSKOLAN. Elevens namn Staffan Sundberg MUSIK I GRUNDSKOLAN Undervisningen i musik ska ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och

Läs mer

Ukulele-brux. Om du vill spela en enkel låt som går i tonarterna D-dur eller B-moll så räcker det ofta med följande ackord: D G A7 F#7 Em Bm

Ukulele-brux. Om du vill spela en enkel låt som går i tonarterna D-dur eller B-moll så räcker det ofta med följande ackord: D G A7 F#7 Em Bm ckordtabell Jag har hämtat bilderna på ackorden från ukuleleklubbens hemsida. et kan du också göra om du vill komplettera någon ny visa, hämtad från internet, med ackord. Listan är inte alls komplett men

Läs mer

BEHRINGER e-gitarr Fodrat etui BEHRINGER VINTAGER AC108 gitarrförstärkare Justerbar gitarrem Kvalitativ anslutningskabel (ca 2 m) 3 plektrum Greppdiagrammposter Svajarm Bruksanvisning för förstärkaren

Läs mer

Stämföringar av Bud Powell

Stämföringar av Bud Powell ! Stämföringar av Bud Poell En studie om Bud Poells sätt att stämföra Samuel Sjöstrand Examensarbete för musikpedagog (YH)-examen Utbildningsprogrammet för musik Jakobstad 201 1 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

MusikteoriForum Öst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MusikteoriForum Öst !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MusikteoriForum Öst Medlemsbrev nr 11, april 2012 Ordförande har ordet Bästa MFÖ:are! Våren är sakta i antågande. Vi blev kanske lite lurade av rivstarten i Mars, men nu är Aprilvädret sig likt och vädret

Läs mer

Nittontonsskalan. Kandidatuppsats Handledare: Lars Kjelldahl Examinator: Mads Dam

Nittontonsskalan. Kandidatuppsats Handledare: Lars Kjelldahl Examinator: Mads Dam Nittontonsskalan DAN ISACSON GRUSÅSGRÄND 154 121 30 ENSKEDEDALEN 076-345 39 50 DISACSON@KTH.SE - BJÖRN HEGERFORS BIRGER JARLSGATAN 46 114 29 STOCKHOLM 076-207 31 27 BJORNHEG@KTH.SE Kandidatuppsats Handledare:

Läs mer

MusikteoriForum Öst. Medlemsbrev nr 8, december Ordförande har ordet. Preliminärt program för vårterminen. Bästa MFÖ:are!

MusikteoriForum Öst. Medlemsbrev nr 8, december Ordförande har ordet. Preliminärt program för vårterminen. Bästa MFÖ:are! MusikteoriForum Öst Medlemsbrev nr 8, december 2010 Ordförande har ordet Bästa MFÖ:are! Det är lätt att råka säga att något är rätt eller fel när man undervisar i musikteori. Man vet ju vad man vill lära

Läs mer

Trumpet i romantisk dräkt

Trumpet i romantisk dräkt CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2013/14 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik Handledare: David Thyrén Examinator: Peter Berlind Carlson Filip Svensson Trumpet

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Ackorden och jag Gitarr 1 PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Ackorden och jag Gitarr 1 PDF ladda ner Ackorden och jag Gitarr 1 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Ackorden och jag, gitarr 1 har genomgått en omfattande omarbetning.den beprövade genomtänkta metodiken känner du igen sedan

Läs mer

Handledning: Musicera - Melodi 1

Handledning: Musicera - Melodi 1 Handledning: Musicera - Melodi 1 Med Musicera - Melodi kan man skapa melodislingor (melodier, baslinjer, riff, ostinaton). Man spelar sedan genom att stega sig genom sekvensen med tryckningar på en enda

Läs mer

19-tons liksvävande temperatur ANTON LINDSTRÖM

19-tons liksvävande temperatur ANTON LINDSTRÖM 19-tons liksvävande temperatur ANTON LINDSTRÖM Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 19-tons liksvävande temperatur ANTON LINDSTRÖM DD143X, Examensarbete i datalogi om 15 högskolepoäng vid Programmet för

Läs mer

Accordeonets och dragspelets standardbas

Accordeonets och dragspelets standardbas LUNDS UNIVERSITET EXAMENSARBETE Musikhögskolan i Malmö Höstterminen 2005 Musiklärarutbildningen 10 poäng IE-utbildningen Marcus Nordstrand Accordeonets och dragspelets standardbas Kombinerade ackord/grundbasar

Läs mer

Bruksanvisning DIGITAL KEYBOARD. Ansluta och göra inställningar. Snabbguide

Bruksanvisning DIGITAL KEYBOARD. Ansluta och göra inställningar. Snabbguide DIGITAL KEYBOARD Ansluta och göra inställningar Bruksanvisning Om denna bruksanvisning Innan du börjar använda PSR-E223/YPT-220, bör du läsa igenom FÖRSIKTIGHETSÅTGARDER på sidorna 4 5. Följ instruktionerna

Läs mer

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Högstadiet I GRUNDSKOLAN. Elevens namn

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Högstadiet I GRUNDSKOLAN. Elevens namn Staffan Sundberg MUSIK I GRUNDSKOLAN Undervisningen i musik ska ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och

Läs mer

Chausson, Ernest (1855-1899) Fransk tonsättare

Chausson, Ernest (1855-1899) Fransk tonsättare Chausson, Ernest (1855-1899) Fransk tonsättare Chausson tillhörde en välbärgad familj. För att göra sina föräldrar till lags utbildade han sig i juridik och utexaminerades 1877 som domstolsadvokat. Samma

Läs mer

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) Österrikisk tonsättare

Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) Österrikisk tonsättare Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) Österrikisk tonsättare Mozarts musik är utomordentligt svår att helt förstå och därför ännu svårare att utföra. Citatet är hämtat ur Carl Nielsens Mozart och vår tid,

Läs mer

Vad händer när jag trollar med en handfull dollar?

Vad händer när jag trollar med en handfull dollar? Konstnärligt examensarbete Vad händer när jag trollar med en handfull dollar? En konstnärlig djupdykning i att komponera popmusik utifrån analys av Ennio Morricones spaghettivästern Författare: Oliver

Läs mer

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MUSIK

KRAVNIVÅER. Åtvidabergs kommuns grundskolor MUSIK KRAVNIVÅER Åtvidabergs kommuns grundskolor MUSIK Reviderade januari 2009 Förord Välkommen att ta del av Åtvidabergs kommuns kravnivåer och bedömningskriterier för grundskolan. Materialet har tagits fram

Läs mer

ISBN 978-91-980248-4-5

ISBN 978-91-980248-4-5 ISBN 978-91-980248-4-5 Gunno Klingfors & Kulturkapital AB 2010/2012 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 Materialet (del 1)... 3 Målgrupper... 3 UPPLÄGG... 3 2. ALFABET OCH GRAMMATIK... 4 3. ORD & BEGREPP... 5

Läs mer

Instrument. Mässingsinstrument. Historiskt. Bygelhornsinstrument. Frista He Sextetten använder den gamla svenska sättningen: Eb kornett.

Instrument. Mässingsinstrument. Historiskt. Bygelhornsinstrument. Frista He Sextetten använder den gamla svenska sättningen: Eb kornett. Instrument Frista He Sextetten använder den gamla svenska sättningen: Eb kornett Bb kornett Althorn Tenorbasun Tenorhorn Tuba Trummor Mässingsinstrument Historiskt Försöken att göra mässingsinstrumenten

Läs mer

Det musikaliska hantverket

Det musikaliska hantverket Det musikaliska hantverket Kan jag bli för duktig på mitt instrument för att lovsjunga? Behöver jag öva med bandet innan ett lovsångspass? Lars Ekberg, frilansmusiker och pastor i Göteborg Vineyard, undervisar

Läs mer

Låtskrivarboken. Monica Welander. Hands Up Music. Innehåll:

Låtskrivarboken. Monica Welander. Hands Up Music. Innehåll: Låtskrivarboken Innehåll: Låtskrivaren 7 Varför göra låtar 11 Vad är en låt? 17 Melodi, Text och Rytm 23 Låtarnas struktur 33 Verktygslådan 41 Mer verktyg 47 Mall för en tre-ackordslåt 54 Övning: tt skriva

Läs mer

Din manual YAMAHA PSR-140

Din manual YAMAHA PSR-140 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för YAMAHA PSR-140. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Dom bara sjunger En studie av musikteorins roll i amatörkörer

Dom bara sjunger En studie av musikteorins roll i amatörkörer EXAMENSARBETE 2005:04 MUH Dom bara sjunger En studie av musikteorins roll i amatörkörer BRITTA HÄLLSTIG Luleå tekniska universitet MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ Musikpedagogik 2005:04 MUH ISSN: 1402-182X ISRN:

Läs mer

Garageband. Garageband är ett program för att skapa och spela in musik på roliga och enkla sätt. Och så här ser appen ut.

Garageband. Garageband är ett program för att skapa och spela in musik på roliga och enkla sätt. Och så här ser appen ut. Garageband Garageband är ett program för att skapa och spela in musik på roliga och enkla sätt. Och så här ser appen ut. Startsidan När man klickar på appen så kommer man till startsidan. Här ifrån når

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan jag klättra till rymden? Med nya ackordföljder. Daniel Schwartz Konstnärlig kandidatexamen Musik

EXAMENSARBETE. Kan jag klättra till rymden? Med nya ackordföljder. Daniel Schwartz Konstnärlig kandidatexamen Musik EXAMENSARBETE Kan jag klättra till rymden? Med nya ackordföljder Daniel Schwartz 2014 Konstnärlig kandidatexamen Musik Luleå tekniska universitet Institutionen för konst, Kommunikation och Lärande Examensarbete

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori Bli musikant Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s f y r a bli musikant innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Le k t i o n t r e Le k t i o n f y r a Lektion

Läs mer

Svenska Stegserierna Ettan Hopp

Svenska Stegserierna Ettan Hopp Gymnast Svenska Stegserierna Ettan Hopp Ljushopp på satsbrädan direkt stämhopp på satsbrädan kontrollerad landning Ljushopp upp på mattberg Gymnast Svenska Stegserierna Tvåan Hopp Hopp till stöd i huksittande

Läs mer

BLȦORANGE LAVA OCH TURKOSA PLANETER

BLȦORANGE LAVA OCH TURKOSA PLANETER BLȦORANGE LAVA OCH TURKOSA PLANETER En studie av Olivier Messiaens harmoniska språk Elias Hällqvist Examensarbete inom konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning improvisation Vårterminen 2015 Examensarbete

Läs mer

TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår)

TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår) TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår) Material: 3-trådigt ullgarn, två färger, ca 1 hg av vardera färgen. Strumpstickor (5 st) nr 3 ½ Stoppnål till trädning och fästning En ganska stor gummisnodd eller

Läs mer

Grieg, Edvard (1843-1907) Norsk tonsättare.

Grieg, Edvard (1843-1907) Norsk tonsättare. Grieg, Edvard (1843-1907) Norsk tonsättare. Nej, så ska vi två stora män verkligen råka varandra! Orden är den 22-årige Rickard Nordraaks 1 och riktas till den ett år yngre Edvard Grieg, när de första

Läs mer

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7

INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4. Kartritar leken 4. Kartteckenmemory 4. Kopieringsstafett 5. Pusselstafett 5. Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 INNEHÅLL INTRODUKTION 3 INOMHUS LEKAR 4 Kartritar leken 4 Kartteckenmemory 4 Kopieringsstafett 5 Pusselstafett 5 Ja & Nej stafett 6 UTOMHUSLEKAR 7 Emit-stafett 7 Trollskogen 7 Kartan 8 Karttecken 8 SKATTJAKTEN

Läs mer

Tonalitet i tjugoförsta århundradet

Tonalitet i tjugoförsta århundradet Tonalitet i tjugoförsta århundradet Populärmusik och spel med tonala konventioner Johan Landgren C-uppsats 2007 Institutionen för musikvetenskap Uppsala universitet Tonalitet i tjugoförsta århundradet

Läs mer

Från C-dur till E -moll

Från C-dur till E -moll Från C-dur till E -moll En analys av svensk pop med neo-riemannianska operationer Johan Rappling C-uppsats 2012 Handledare: Lars Berglund Institutionen för musikvetenskap Uppsala universitet Johan Rappling:

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Din manual YAMAHA PSR-240

Din manual YAMAHA PSR-240 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för YAMAHA PSR-240. Du hittar svar på alla dina frågor i YAMAHA PSR-240 instruktionsbok

Läs mer

Demo Handbok Sibelius 4

Demo Handbok Sibelius 4 Demo Handbok Sibelius 4 Detta är ett utdrag ur handboken. Det som är markerat med blått i innehållsförteckningen går att välja. I rutan Bokmärken till vänster finns följande val: Innehåll Tillbaka Sök

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Flöjt. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Flöjt Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FLÖJTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Sjunga i kör- Ett sätt att lära sig musikteori?

Sjunga i kör- Ett sätt att lära sig musikteori? Sjunga i kör- Ett sätt att lära sig musikteori? Examensarbete Musikpedagogexamen Höstterminen 2015 Poäng: 15 hp Författare: Cecilia Veenker Tang Handledare: Annika Falthin Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Låtlistor. P2 Klassiskt webbkanal. 1 of 8 19/04/ :19. Måndag 18 april Sven-David Sandström - Agnus Dei. Amy Beach - Berceuse

Låtlistor. P2 Klassiskt webbkanal. 1 of 8 19/04/ :19. Måndag 18 april Sven-David Sandström - Agnus Dei. Amy Beach - Berceuse 1 of 8 19/04/2016 01:19 P2 Klassiskt webbkanal Låtlistor Måndag 18 april 2016 23:53 23:50 23:45 23:39 23:32 23:28 23:25 23:19 23:13 23:03 22:59 22:55 22:44 22:33 22:28 22:24 22:16 22:13 22:03 22:01 21:55

Läs mer

HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer. Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000

HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer. Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000 Tisdagar Inriktning: Teknikträning i svårare terräng Målgrupper: HD12 erfarna HD13-16 Juniorer +Seniorer Svårighetsgrad: HD14 och svårare Kartskala: 1:15000 för juniorer, seniorer och HD15 övriga 1:10000

Läs mer

Övningsprov. inför antagningsprov i klassisk arrangering. Kandidatnivå. Arrangering/Komposition, klassisk inriktning 180 hp

Övningsprov. inför antagningsprov i klassisk arrangering. Kandidatnivå. Arrangering/Komposition, klassisk inriktning 180 hp Övningsprov inför antagningsprov i klassisk arrangering Kandidatnivå Arrangering/Komposition, klassisk inriktning 180 hp MUSIKER- OCH KYRKOMUSIKERUTBILDNINGARNA Arrangering/Komposition, klassisk inriktning

Läs mer

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i musik F-1 Känna att musik är glädje! Kunna några sånger, rim och ramsor. Viss medvetenhet om den egna kroppen/rösten. Öva sig att lyssna. Uppträdande i grupp (vid t ex Lucia) för att

Läs mer

korsuppläggning för v-hänta Gör en korsuppläggning på detta vis:

korsuppläggning för v-hänta Gör en korsuppläggning på detta vis: TVÅÄNDSSTICKAD VANTE (medelsvår svår) 1 Material: 3-trådigt ullgarn, två färger, ca 1 hg av vardera färgen. Strumpstickor (5 st) nr 3 ½ Stoppnål till trädning och fästning Sax Måttband Beräknad tidsåtgång:

Läs mer

Målarens musik Harmoniska metoder för modal musik

Målarens musik Harmoniska metoder för modal musik MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ Lunds Universitet EXAMENSARBETE Höstterminen 2008 Lärarutbildningen i musik Janne Heiskanen Målarens musik Harmoniska metoder för modal musik Handledare: Håkan Lundström Abstract

Läs mer

Rachmaninov, Sergej 1873-1943 Rysk tonsättare, pianist och dirigent

Rachmaninov, Sergej 1873-1943 Rysk tonsättare, pianist och dirigent Rachmaninov, Sergej 1873-1943 Rysk tonsättare, pianist och dirigent Den firade pianisten hade svårt att få gehör för sin musik. I de riktigt finkulturella kretsarna fanns det under lång tid t.o.m. de som

Läs mer

Beethoven IV, Stråkkvartetter op. 18 1. Yngve Bernhardsson

Beethoven IV, Stråkkvartetter op. 18 1. Yngve Bernhardsson Stråkkvartetterna op. 18 Åren 1798 1800 komponerade Beethoven sex kvartetter, beställda av och tillägnade furst Franz Lobkowitz. Hans tidigare opus hade innehållit högst tre verk (Pianotrior op.1, Stråktrior

Läs mer