GITARRKUNSKAP. Tabulatur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GITARRKUNSKAP. Tabulatur"

Transkript

1 GITARRKUNSKAP TEKNIK Speltekniker är på gitarren varierade, och används för olika ändamål. Genom historien har speltekniken ändrats avsevärt. Exempelvis är dagens högerhandsteknik väldigt olik den som användes i äldre tider. Idag är det väldigt ofta svårt att förstå äldre noter, dels på grund av gitarrens historiska förändring. Tabulatur Tabulatur I och med likheten med luta och vihuela, använde man under 1500-talet samma notsystem som de två instrumenten på gitarren, som i detta fallet var tabulaturer. Då gitarren hade fyra strängar, avbildades tabulaturen med fyra strängar, bestående av horisontella linjer visande var på gitarrens hals vänsterhanden skall trycka in strängar, och vilka strängar den högra handen skall anslå. Systemet är olika i olika länder. Exempelvis var den nedersta horisontella linjen på tabulaturen enligt det italienska systemet visande den översta strängen på gitarren, till motsats från det franska systemet. Systemet har bibehållits till idag, förutom att antalet horisontella linjer har utökats i samband med utökandet av antal strängar på gitarren. I början av 1700-talet infördes den femstämmiga gitarren, vilken användes nästan hela talet ut. Därefter gick gitarrspelandet ned kraftigt, för att under 1900-talet öka igen. Därför slutades även tabulaturen användas, även om den fått ett uppsving den senaste tiden som hjälpmedel i gitarrundervisning.

2 Komp Plockkomp Illustration över ett plockkomp. P, i, m och a berättar vilka fingrar man skall spela med. De lodräta raderna berättar vilken del av takten det är (en rad per åttondels takt), och de vågräta vilken sträng man spelar på. De två fyrorna syftar på att man spelar i fyra fjärdedels takt. Plockkomp, även fingerspelskomp, är när man plockar strängarna med hjälp av högerhandens fingrar, i speciella mönster. Kompet anges med en egen slags tabulatur, ofta där noter förtäljande om det är hel, halv- eller åttondelsnot som skall spelas står ovan för tabulaturen, och där bokstäverna p, i, m och a anges för att berätta vilket finger du skall anslå strängen med. P står där för tumme, i för pekfinger, m för långfinger och a för ringfinger. Slagkomp Slagkomp är när man anslår strängarna på olika sätt. Man håller ofta in ackord samtidigt som man anslår flera eller alla strängar, beroende på vilket ackord man spelar. Strängarna anslås i olika rytmer. Tablaturen fungerar på samma sätt som för plockkompet, det vill säga att man anger hur långt man skall låta varje slag klinga. Pilar gående vertikalt mot de horisontella linjerna antingen upp eller ner förtäljer om man skall anslå strängarna nerifrån och upp eller uppifrån och ner. I slagkomp finns flera olika sätt att slå an strängarna. Smackslag En av de viktigaste teknikerna inom slagkompet är smackslaget, som i många tabulaturer anges med ett S mitt i den vertikalt gående pilen. Det finns två olika sätt vilket kompet kan spelas på. I det ena dämpar man strängarna med handsidan som man anslår dem, vilket ger en mer rytmisk effekt emedan inga toner klingar. Det andra sättet fungerar genom att man anslår strängarna vinkelrätt med handflatan, vilket ger ett "smack"-ljud när strängarna anslår gitarrhalsen.

3 Växelbas När man spelar ett växelbaskomp växlar man tummens position mellan ackordets grundton samt en annan baston. Tekniker Arpeggio Arpeggio är ett musikaliskt spelsätt som innebär att ackord bryts, det vill säga spelas (eller sjungs) ton för ton som på en harpa. Arpeggion - liksom skalor - är vanliga övningar för de flesta instrument. Många gitarrister, basister och stickister spelar arpeggion fram och tillbaka över hela halsen och över många oktaver för att öva att "hitta" rätt på sitt instrument. Det är också vanligt att sångare sjunger arpeggion för att värma upp rösten. Rasgueado och punteado Under 1500-talet var den fyrastämmiga gitarren vanlig, på vilken man utövade speltekniken punteado, där man rycker i strängarna med högerfingrarna i takt med melodin, likt hur man spelar på luta och vihuela. Under 1600-talet utvecklades tekniken rasgueado ur flamencon och är en variant av arpeggion, där fingrarna snabbt slår över flera eller alla strängar medan man håller in ett ackord. Det blev allt vanligare att spela på flera strängar samtidigt, istället för en i taget som var fallet innan. En ny slags tablatur utvecklades till rasgueadon, och fram till 1630-talet var det i stort sett den enda tabulatur som gavs ut börjar Giovanni Paolo Foscarini beblanda systemen i sin då utgivna bok, och därefter uppstår en blandtabulatur, vartefter både punteadon och rasgueadon blir populär. Under 1700-talet återgick man till gamla tabulaturen, även om man behöll rasgeadon och punteadon genom att använda speciella tecken. Barréteknik Genom att med pekfingret, eller annat finger, hålla inne två eller flera strängar på samma greppband bildas ett barréackord, vilket medför att ackordet kan flyttas över greppbrädan, så att samma fingersättning ger många olika ackord. Om man till exempel tar ett vanligt öppet E dur-ackord får man ett F dur genom att flytta fingrarna ett band på gitarrhalsen närmare instrumentets kropp och hålla ned alla strängar på första bandet. Flyttar man sedan ett helt tonsteg, två band på halsen, får man G dur som barré-ackord, ytterligare två band på halsen så får man ett A dur. Basgångar Genom att göra en basgång kan man från ett ackord förflytta sig till ett annat. Emedan bastoner spelas på de tre översta strängarna, så är det med höger tumme man spelar bastonerna, vilka bygger en skala mellan ackordens båda grundtoner. Genom att lägga till en andrastämma kan en fylligare basgång skapas.

4 Vad är ett ackord? Ett ackord är en samklang av flera toner. I ett C-durackord ingår tonerna C, E och G. Man brukar dela in ackord i dur och moll. Det finns en skillnad i ljudegenskaper emellan dessa: dur tenderar låta aningen glatt eller tämligen neutralt medan moll har en sorgsnare karaktär. För att åstadkomma ytterligare karaktär i ljudet används så kallade "färgningar". Till C-ackordet kan adderas ett B för att skapa en sådan färgning och detta ackord kallas då Cmaj7 (maj står för "major", vilket betyder dur på engelska). ackordgrepp

5 Enkla ackord Ett par enkla gitarrackord brukar vara det första man lär sig när man precis börjat spela. Att känna till några enkla ackord är ett bra sätt att komma igång - många låtar består faktiskt inte av mer än trefyra ackord. Ett tips om du är helt och hållet nybörjare är att börja med ackorden C, Am och Em eftersom fingersättningarna för dessa är både enkla och väldigt lika. Dur- och mollackord När ackordet är dur skrivs inget särskilt utöver bokstaven för ackordet. Ett mollackord däremot har ett "m" efter ackordets bokstav. Under bokstavsbeteckningarna står olika siffror och ibland ett eller flera "x". Siffrorna anger vilket band som gäller för respektive sträng medan ett x betyder att strängen ej ska spelas. Det finns två sätt att ta sig an de ackord där vissa strängar inte ska spelas. Det ena är helt enkelt att du slår an ackordet från den första strängen som ska spelas. Det kan dock vara svårt att ha denna precision och då finns det en annan metod där antingen tummen läggs över strängen alternativt fingret bredvid placeras så det nuddar strängen som inte ska spelas. Genom att bara nudda strängen kommer den låta stumt och på så sätt behövs ingen precision när ackordet slås an.

6 Ackordgreppen är också utmärkta med siffror, dessa representerar ringfinger (1), långfinger (2), ringfinger (3) och lillfinger (4). Låtar att spela med enkla gitarrackord Som nämndes i texten ovan består många låtar av ett fåtal ackord. Det är inget tecken på att låten är simpel utan snarare att låtskrivaren upptäckte den innan någon annan eller åtminstone kombinerade dem med ord på ett nytt vis. Här följer några exempel på kända låtar med tillhörande ackord (upphovsrätten hindrar att text medföljer). Det kan röra sig om intron eller fragment, det är bara för att ge dig en start i gitarrspelandet. The River (B. Springsteen): Em - G - D - C Knocking On Heavens Door (B. Dylan): G - D - Am7 -- G - D - C Ring of Fire (J. Cash): G - C - G -- G - D - G Mr. Tambourine Man (B. Dylan): G - A - D - G -- D - G - A Heart Of Gold (N. Young): Em - C - D - G Let It Be (The Beatles): G - D - Em - C -- G - D - C - G Bad Moon Rising (J. Fogerty): D - A - G - D (4x) -- G - D - A - G - D

7 Öppna ackord De mest använda ackorden av singer-songwriters är de öppna ackorden. Dessa ackord är dock vanliga i de flesta musikstilar. De kallas öppna ackord därför att några av strängarna inte är nedpressade men ändå ingår i ackordet. C - ackord Cm - fingergreppet som visas på bilden är inte idealiskt och det rekommenderas att du väljer barréackordet i stället för det öppna ackordet. Samma gäller Cm7. Exempel på ackordföljd C - Em - Am - F - G - C

8 Barréackord Barréackord på gitarren kan vara ganska ansträngande till en början. Ett barréackord kräver att du pressar ner flera strängar samtidigt med ett finger, vilket inte är lätt innan de involverade musklerna tränats upp. Men allt som behövs är tålamod då du så småningom blir starkare. Det är värt besväret för det finns många fördelar med barréackord - inte minst för att de är flyttbara, vilket föklaras nedan. Barréackord med e-grepp Anledningen till varför det heter "e-grepp" är att fingergreppen är de samma som för öppna E-ackord, med den skillnaden att du lägger ett finger över alla strängar bakom ackordet. Diagrammen ovan visar F-ackord fast grejen med barréackord är att de kan bytas ut till önskat ackord då fingersättningen är den samma oavsett om det är C, D eller E och så vidare. Det är nämligen så att barréackorden är flyttbara och med detta menas att samma grepp används fast på olika postioner utefter gitarrens greppbräda. Diagrammet nedan visar vilket ackord som hör hemma på respektive band. Låt oss ta ett exempel ifall du är osäker på var du ska placera fingrarna. Om du vill ta ett G-ackord lägger du pekfingret över tredje bandet och sedan bygger du på med de övriga fingrarna.

9 Barréackord med a-grepp Anledningen till varför det heter "a-grepp" är att fingergreppen är de samma som för öppna A-ackord, men med den skillnaden att du lägger ett finger över fem strängar bakom ackordet. Diagrammen ovan visar B-ackord, men som redan nämts är barréackorden flyttbara och kan bytas ut till andra ackord beroende på postionen utefter gitarrens greppbräda. Diagrammet nedan visar vilket ackord som hör hemma på respektive band. Låt oss ta ett exempel ifall du är osäker på var du ska placera fingrarna. Om du vill ta ett C-ackord lägger du pekfingret över tredje bandet och sedan bygger du på med de övriga fingrarna. Du frågar dig kanske varför det finns två olika kategorier av grepp, varför kan det inte räcka med e-greppen? Det handlar om att rörelserna längs gitarrhalsen skulle bli väldigt långa om man bara spelade barréackord med e-greppen. De band på de två diagrammen över gitarrens greppbräda som inte är utmärkta med någon bokstav saknar givetvis inte toner. Mellan F och G hittar du F#/Gb, mellan C och D hittar du C#/Db och så vidare.

10 Powerackord Powerackord består av grundtonen och den femte tonen, kvinten. På grund av detta betecknas powerackord med en femma, C5, D5 etc. Som framgår av diagrammen nedan spelas dessa ackord på endast tre strängar (det finns förstås andra grepp). Powerackord används frekvent i rock, hårdrock och punkmusik. De är enkla, men levererar ändå ett fylligt och intensivt ljud. För att få ut det mesta möjliga av dessa ackord bör du använda elgitarr. Baston på E-strängen Som du kanske förstår av diagrammen ovan är powerackorden, precis som barréackorden, flyttbara. På bilden nedan ser du var de olika ackorden finns på greppbrädan. Det andra läget för powerackord utgår från den andra strängen, A-strängen. Baston på A-strängen

11 Bilden nedan visar var du hittar olika powerackord i A-läget. Ackord i olika musikstilar Gitarrspelet blir ofta roligare ifall man kan röra sig mellan olika musikstilar. Det är naturligtvis inte så att vissa ackord andvänds uteslutande i en musikstil, men det finns ofta ackord som är karaktäristiska för en särskild stil. Ackord tas här upp tillsammans med typiska ackordföljder och ackordstrukturer för att ge användbara riktlinjer. Blues Blues är en av de allra äldsta musikstilarna och en föregångare till många andra stilar. Blues kännetecknas av 4/4 takt (fyra slag i varje takt) och betoning på första och tredje slaget. 12 Bar Blues 12 Bar Blues är en mycket vanlig struktur som används inom bluesen. 12 Bar Blues kan på svenska översättas till blues i 12 takter - du spelar med andra ord tolv takter med en viss ackordföljd och sedan början du om igen. Här är ett prov på en enkel 12 Bar Blues som går i E:

12 Jazz Jazz är en släkting till bluesen. Den är subtilare i sin karaktär på det vis att den vanligtvis inte har lika tydliga betoningar. Spela jazz med ackord I jazz är det vanligt med färgningar. Grundackord som C och Cm används fortfarande men Cmaj7, C6, Cm7 och C7 med flera färgade ackord andvänds ofta. En vanlig ackordföljd är: Dm7 - G7 - Cmaj7. Dessa ackords grundtoner består av den andra, den femte och den första tonen i C-durskalan. Om du vill uttöka denna sekvens och fortfarande befinna dig i C kan du till exempel lägga till Em7, Fmaj7 och Am7. Dessutom kan du alternera Cmaj7 med C6 och Em7 med E7. Guide till andra tonarter Eftersom allting står i relation med vartannat i djungeln av skalor är det inga problem att byta ut ackorden till andra i önskade tonarter. För att du i början ska få en bättre översikt följer här en snabb guide. Nedanstående lista är inga ackordföljder i första hand utan bara rader av ackord som lämpar sig att spelas tillsammans. Kom också ihåg att du kan variera somliga av dessa enligt de sätt som beskrevs ovan. C: Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7 D: Dmaj7, Em7, F#m7, Gmaj7, A7, Bm7 E: Emaj7, F#m7, Gm7, Amaj7, B7, C#m7

13 Country Countrymusiken utvecklades i södra USA, även om den har ett tidigare ursprung från bland annat Storbrittanien. Den genomgång som följer här är ett enkelt exempel av hur du kan närma dig countrymusik på gitarren genom att utgå från ackord. Alternerat nedslag Alternerat nedslag är en översättning från alternate strumming (vissa saker gör sig bäst på engelska) och det är en teknik som används mycket inom countrymusik. Oavsett vad du väljer att kalla det kan du se på diagammen nedan hur det går till att spela. country diagram Instruktionerna hur du ska uttyda diagrammen ovan är enligt följande: De blåa cirklarna är som vanligt var du ska placera dina fingrar, "1a" och "2a" visar vilka strängar du ska spela med tummen och i vilken ordningsföljd, vidare indikerar "fingrar" vilka strängar du ska spela med fingrarna. Slutligen visar cirkeln med ett plustecken i ett specialfall som beskrivs nedan. Som rubriken antydde ska du alternera mellan tummen och fingrarna. Du börjar med tummen och spelar 1a strängen sedan spelar du tre strängar med fingrarna. Du spelar dessa tre strängar samtidigt och det gör du genom att hålla tre fingrar intill dessa strängar hela tiden du spelar. När du spelat de tre nedersta strängarna en gång spelar du 2a strängen med tummen och sedan med fingrana igen. Alltså "1a" - "Fingrar" - "2a" - "Fingrar". Det är lagom att göra detta två gånger innan ackordbyte. Det fanns ju också ett specialfall: när du spelar C-ackordet ska du flytta fingret vid andra strängen till cirkeln med ett plus i då du spelar med tummen på samma sträng. En ackordsekvens som du sedan kan använda är: G - C - D - G. Fast innan du fått tekniken att stämma rekommenderar jag att du håller dig vid ett enda ackord.

14 Vilka ackord passar ihop? Om man inte spelar en specifik låt utan bara improviserar med olika ackord kan det till en början vara svårt att hitta ackordföljder som låter bra. Insikt i musikteori och spelkänsla som ges i takt med erfarenhet är lösningen på detta dilemma. Anvisningarna som följer ger dig en översikt av hur ackord kan struktureras utan att inveckla dig i några svåra teoretiska resonemang. Ackordföljder Det finns naturligt nog vissa ackordföljder (sekvens av ackord) som är mer beprövade än andra. När man spelar olika ackord efter varandra märker man skillnad på hur bra de passar ihop. Exempel på ackordföljder med extra stark samhörighet: C - F - G D - G - A G - C - D A - D - E Grundtonen i dessa ackordföljder består alla av första, fjärde samt femte tonen i respektive durskala. Relationerna är alltså likadana mellan ackorden för samtliga sekvenser, detta innebär att du kan använda samma intervaller även med andra sammansättningar av ackord. Exempel på ackordföljder med stark samhörighet: C - Em - Am - F - G G - Bm - Em - C - D I dessa exempel har dur-ackorden kontrasterats med moll-ackord vars grundtoner är tredje respektive sjätte tonen i durskalan. Exempel på ytterligare ackordföljder: Am - E - F - C Denna sekvens utgår från en A moll-skala. Det andra ackordet har höjts från Em till E. C - E - F - G Ackorden C, F och G har samtliga toner som ingår i C-skalan, däremot inte E som trots detta ofta fungerar bra som alternativ till Em.

15 Bm7 - E7 - Amaj7 Här har så kallade "färgningar" lagts till för att ge extra karaktär till ljudet. Detta var endast en kort genomgång för att ge några exempel som du kan överföra till valfri tonart. Om du vill gå vidare och lära dig lite musikteori är bekantskap med kvintcirkeln nästa steg för dig. Kvintcirkeln En slags hjälpreda i ordnandet av ackorden är kvintcirkeln. Det cirkulära schema som utgör kvintcirkeln visar dig relationen mellan dur- och mollackord samt en riktning mellan ackord i ett visst intervall. Kvintcirkeln och ackordföljder Om vi sträcker ut cirkeln till en rät linje blir det två långa parallella sekvenser av ackord. Om du börjar spela antingen medsols eller medsols kan du höra hur det ena ackordet "leder" till nästa. Prova till exempel att spela lite motsols med dessa ackord: E7 - A7 - D7 - G7 - C7. Varför är kvintcirkeln bra att känna till? Om du inte lagt märke till det redan finns en matematisk organisation hos kvintcirkeln: mellan varje ackord - i medsols riktning - finns en intervall som motsvarar en kvint (därav namnet). En kvint är den femte tonen i en diatonisk skala. Ett exempel på en sådan skala är: C, D, E, F, G, A, B, C - detta är en C-durskala och kvinten är här är G. Men vad är nyttan med allt detta egentligen? Jo, kvintcirkeln är helt enkel fundamental kunskap i musikteori och ett viktigt avstamp till vidare förståelse av komponering.

16 Vad du direkt kan lära dig av schemat ovan är angränsade ackord samt parallellackord. Om du till exempel tittar på C i kvintcirkeln kan du se att F och G, som angränsade ackord, passar att spela ihop med C. Vidare ser du att du kan byta ut C med Am om du vill gå över från dur till dess parallelltonart i moll. Detta är bara början på flera användningsområden. Låtverkstad Att skriva en låt är en fri process, men inte desto mindre existerar en del ramverk kring uppståndelsen av en låt. Här kommer några tips för dig som vill komponera något eget fast saknar riktlinjer. Ackordföljd och tonart Att skriva en låt kan inte alltid handla om att hitta på en ny ackordföljd som aldrig tidigare spelats. De flesta låtar återanvänder ackordföljder, men det behöver inte betyda att dessa låtar upprepar. Det finns mycket som ger låten dess egenart bortom ackordföljden: rytm, teknik, låttext, frasering med mera. En låt går alltid i en viss tonart. Olika tonarter är typiska för olika musikstilar: E och A är till exempel vanligt i rock, hårdrock och dylika stilar. D och G är ofta förekommande i den stil som brukar gå under namnet singer-songwriter. Ibland vill man att låten ska gå i moll. En låt i exemplevis A-moll skulle kunna bestå av några eller samtliga av dessa ackord: Am, D, Em, C och G. Längst ned på sidan hittar du en översikt för vilka ackord som tillhör respektive tonart. Ibland byts dock tonarten en bit in i låten för att sedan i regel återgå till den ursprungliga. En vanlig modell när det gäller byta tonart i en låt är att göra det vid övergången till refrängen. Det finns ingen regel hur du går från en viss tonart till en annan, men en del grepp fungerar bättre än andra, iaktta följande exempel: C - F - G - C - Dm - D7 - G Tonarten som är C går i växlingen Dm-D7 över till tonarten G. Ett ytterligare exempel: C - Em - C - G - A7 - D Här sker övergången från tonarten C till D i växlingen G-A7.

17 Tabell över tonarter och dess ackord Det finns inget som hindrar att du till exempel byter ut G till G7 eller Am till Am7. Dock brukar grundtonen i en tonart oftast behållas i vanlig form. Vidare kan du - under vissa förutsättningar - byta ut ett vanligt dur- eller mollackord till sus-ackord, slash-ackord och så vidare.

18 Gitarr-ordlista Här kommer en lista med saker som är bra att känna till för dig som spelar gitarr. Vanliga termer och begrepp Akustisk gitarr gitarr med ihålig kropp och utan elektronik. Med spela akustiskt menas att man endast utnyttjar ljudet som kommer från gitarren själv, framför allt dess resonanslåda. Elgitarr har i regel en solid kropp och elektronik i form av så kallade pickuper (se nedan: single coil och humbucker) som sitter under strängarna. Halvakustisk gitarr en hybridform av akustisk gitarr och elgitarr. Använder elektronik för att förstärka ljudet. Klassisk gitarr brukar även kallas spansk eller nylonsträngad gitarr. De tre högsta strängarna är av nylon. Halsen än bredare än på en stålsträngad gitarr. Stålsträngad gitarr brukar ibland kallas western-gitarr. Används flitigt inom pop, country och rock. Är större än den klassiska gitarren. Plektrum en triangelformad skiva oftast i plast som används för att slå på strängarna. Läs mer om plektrum. Capotasto ofta förkortad till capo. En klämma som sätts kring halsen på gitarren för att ändra tonart. Läs mer om capo. Slide ett rör som träs över fingret (ring- eller lillfingret) av glas eller metall. Läggs plant mot strängarna, för att till exempel uppnå glissandon. Lock kallas ovandelen på gitarrens kropp. Greppbräda är ovandelen av halsen där bandstavarna sitter. Halsen är i sin tur belägen mellan huvudet och kroppen på gitarren. Single coil pickup sitter på kroppen under strängarna på elgitarrer och är till för att fånga upp deras svängningar. Består av sex magneter i en spole. Humbucker pickup - sitter på kroppen under strängarna på elgitarrer och är till för att fånga upp deras svängningar. Består av två spolar som är placerade åt varsitt håll. Dess ljud har kraftigare karaktär än hos en single coil. Plockspel (eng. picking) Att fritt spela en not i taget i stället för till exempel ackord. Arpeggio detsamma som brutna ackord, med vilket menas att tonerna i ett ackord spelas var för sig i stället för samtidigt.

19 Rhythm ett band har ofta två gitarrister där en spelar "rhythm" och en spelar "lead" (se nästa ord). Det engelska "rhytm guitar" innebär att fokus ligger på ackordspel. Lead som nämndes ovan finns ofta två gitarrister där en spelar "rhythm" och den andre "lead". Det engelska "lead guitar" innebär att fokus ligger på melodispel och solon med mera.

20 Bad Moon Rising (Creedance Clearwater Revival) Vers 1: I see the bad moon arising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightnin'. I see bad times today. Refräng: G Don't go around tonight, D Well it's bound to take your life, A G D There's a bad moon on the rise. Vers 2: I hear hurricanes a blowing. I know the end is coming soon. I fear rivers overflowin. I hear the voice of rage and ruin. Refräng (repris) Vers 3: Hope you got your things together. Hope you are quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather. One eye is taken for an eye. - Refräng (repris) 2x

21 House of the Risin' Sun (Traditionell) Vers 1: There is a house down in New Orleans Am C E They call The Risin' Sun And it's been the ruin of many a poor girl Am E Am And me, oh god, I m a-one Vers 2: My mother was a tailor Am C E She sewed these new blue jeans My sweetheart was a gambler, lord Am E Am Down in New Orleans Vers 3: Now the only thing a gambler needs Am C E Is a suitcase and a trunk And the only time he's satisfied Am E Am Is when he's on a drunk Vers 4: He fills his glasses up to the brim Am C E And he ll pass the cards around And the only pleasure he gets out of life

22 Am E Am Is ramblin' from town to town Vers 5: Oh tell my baby sister Am C E Not to do what I have done But shun that house in New Orleans Am E Am They call The Risin' Sun Vers 6: Well, it's one foot on the platform Am C E And the other foot on the train I'm goin' back to New Orleans Am E Am To wear that ball and chain Vers 7: I'm a-goin back to New Orleans Am C E My race is almost run I'm goin back to end my life Am E Am Down in the Risin Sun Vers 8: There is a house in New Orleans Am C E They call The Risin Sun It's been the ruin of many poor girl Am E Am And me, oh God, I m a-one

23 Vem kan segla förutan vind? (Traditionell) Denna låt brukar spelas i tonarten Dm. Tonarten har här ändrats till Am för ackorden ska vara lättare, men med en capo på 5e bandet kommer du spela i tonarten Dm. Vers 1: Am Vem kan segla förutan vind? Dm Am Vem kan ro utan åror? Dm Am Vem kan skiljas från vännen sin E Am utan att fälla tårar? Vers 2: Am Jag kan segla förutan vind, Dm Am jag kan ro utan åror, Dm Am men ej skiljas från vännen min E Am utan att fälla tårar.

Guide till rockgruppens instrument

Guide till rockgruppens instrument Guide till rockgruppens instrument Gitarr, elgitarr, bas, keyboard och trummor Detta häfte är tänkt för att du som elev ska kunna jobba självständigt med att lära dig en del om gitarr, bas, keyboard och

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

Pianostudio 1.0. Anders Svedberg. Höstterminen 2012. Sida 1 av 17. rev 1.02

Pianostudio 1.0. Anders Svedberg. Höstterminen 2012. Sida 1 av 17. rev 1.02 Pianostudio.0 Anders Svedberg Höstterminen 202 rev.02 Sida av Målsättning: - ha kul - lära sig spela några låtar som man gillar själv - förstå lite av hur låtarna är uppbyggda Pianostudio.0 - Anders Svedberg

Läs mer

TEORI SKALOR INTERVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKEL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARREN FLER SÄTT ATT STÄMMA GITARREN ACKORD

TEORI SKALOR INTERVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKEL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARREN FLER SÄTT ATT STÄMMA GITARREN ACKORD TORI SKALOR INTRVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARRN FLR SÄTT ATT STÄMMA GITARRN ACKORD av Tomas Larsson SKALOR Om vi börjar på tonen C och spelar bara vita tangenter (på

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller.

KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller. KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller. Att förstå hur Kyrkotonarterna (Modes etc.) fungerar

Läs mer

BEHRINGER e-gitarr Fodrat etui BEHRINGER VINTAGER AC108 gitarrförstärkare Justerbar gitarrem Kvalitativ anslutningskabel (ca 2 m) 3 plektrum Greppdiagrammposter Svajarm Bruksanvisning för förstärkaren

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Tema - Matematik och musik

Tema - Matematik och musik Tema - Matematik och musik Författarna och Bokförlaget Borken, 2011 Allt vi uppfattar som ljud, från den nästan smärtsamma upplevelsen på en rockkonsert till insekternas surr en sommardag, består av mer

Läs mer

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag BLECKBLÅSINSTRUMENT Bleckblåsinstrument är ett samlingsnamn på en grupp av musikinstrument som bl.a. består av Valthorn, Trumpet, Trombon, Baryton och Bastuba. De skiljer sig från träblåsinstrument genom

Läs mer

Ukulele-brux. Ackordtabell. Liten

Ukulele-brux. Ackordtabell. Liten Ackordtabell Jag har hämtat bilderna på ackorden från ukuleleklubbens hemsida. Det kan du också göra om du vill komplettera någon ny visa, hämtad från internet, med ackord. Listan är inte alls komplett

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Material: Layout och grafik: Bilder: Svensk översättning: Ansvarig utgivare av svensk översättning:

Material: Layout och grafik: Bilder: Svensk översättning: Ansvarig utgivare av svensk översättning: Material: Tuomo Kallio, Jarkko M. Salo, Jarkko J. Salo, Juho Vanhanen, Louhimo och Rytm-institutets lärare Layout och grafik: Olli Kiviluoto Bilder: Pekka Pohjoispää och Henri Peltola Svensk översättning:

Läs mer

INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 18. PUNKTERINGAR & BINDEBÅGAR...

INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 18. PUNKTERINGAR & BINDEBÅGAR... INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 Noter... 3 ALLT HÄNGER IHOP... 4 Tradering... 4 Improvisation... 4 Exempel... 4 PRAKTISK MUSIKTEORI... 5 Ord & begrepp... 5 Keyboard... 5 2. LJUD & MUSIK... 6 A 4 = 440 Hz...

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori 8 Använd musikens språk Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s å t ta använd musikens språk innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Lektion tre Le k t i o n f y

Läs mer

Ukulele-brux. Om du vill spela en enkel låt som går i tonarterna D-dur eller B-moll så räcker det ofta med följande ackord: D G A7 F#7 Em Bm

Ukulele-brux. Om du vill spela en enkel låt som går i tonarterna D-dur eller B-moll så räcker det ofta med följande ackord: D G A7 F#7 Em Bm ckordtabell Jag har hämtat bilderna på ackorden från ukuleleklubbens hemsida. et kan du också göra om du vill komplettera någon ny visa, hämtad från internet, med ackord. Listan är inte alls komplett men

Läs mer

Funkibatorsk ativitetsprogram. Aktivitetsprogram

Funkibatorsk ativitetsprogram. Aktivitetsprogram Aktivitetsprogram Häng med på Funkibators aktivitetsprogram! Det är roligt att röra på sig, kroppen tycker om det och det är kul att lära sig nya saker. Ibland bubblar det i armar och ben när man spelat

Läs mer

Etapp 2, särskild prövning till musikproduktionsprogrammet 2014

Etapp 2, särskild prövning till musikproduktionsprogrammet 2014 Gratulerar! Du har sökt en plats på musikproduktionsprogrammet vid Linnéuniversitetet. Detta brev innebär att Du är inbjuden till etapp 2 av den särskilda prövningen till programmet, vilken sker på plats

Läs mer

DEMO - FÅR EJ SKRIVAS UT ISBN 978-91-980248-6-9

DEMO - FÅR EJ SKRIVAS UT ISBN 978-91-980248-6-9 ISBN 978-91-98048-6-9 Gunno Klingfors Kulturkapital AB 01 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 Många moment... 4 Kreativitet och hantverk... 5 Keyboard... 5 Notskrift... 5 Hur blir man rik och berömd... 5 Härma!...

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori Bli musikant Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s f y r a bli musikant innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Le k t i o n t r e Le k t i o n f y r a Lektion

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

TEORI I PRAKTIKEN DRAGSPEL. sammanställd av Håkan Widar

TEORI I PRAKTIKEN DRAGSPEL. sammanställd av Håkan Widar TEORI I PRAKTIKEN DRAGSPEL sammanställd av Håkan Widar 1 Förord Denna sammanfattning av elementär grundläggande teori är menad för dragspelsundervisning i kulturskola, studiecirklar eller privatundervisning.

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Musikteori I. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-0-3 Tryck Enskede Offset AB. Kopiering förbjuden

Musikteori I. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-0-3 Tryck Enskede Offset AB. Kopiering förbjuden Musikteori I av Peter Mikkola Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-0-3 Tryck Enskede Offset AB Kopiering förbjuden Intro På nytt går vi till storms emot ert öra, så väl förskansat mot vårt tal. ur Hamlet

Läs mer

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd?

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd? Problem. Betrakta en elgitarr. Strängarna är 660 mm långa. Stämningen är E-A-d-g-b-e, det vill säga att strängen som ger tonen e-prim (330 Hz) ligger två oktav högre i frekvens än E-strängen. Alla strängar

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Musikteori III. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-2-X Tryck Enskede Offset AB. Kopiering förbjuden

Musikteori III. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-2-X Tryck Enskede Offset AB. Kopiering förbjuden Musikteori III av Peter Mikkola Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-2-X Tryck Enskede Offset AB Kopiering förbjuden Intro What s wrong with playing right? Jay Graydon, gitarrist och producent, som svar på

Läs mer

Go All around the world-justin Bieber. Takt Avsnitt Lyrik Rörelser. 2x8 Intro Ooooh oooh oh oh.. Bara stå 2x8 Ooooh oooh oh oh..

Go All around the world-justin Bieber. Takt Avsnitt Lyrik Rörelser. 2x8 Intro Ooooh oooh oh oh.. Bara stå 2x8 Ooooh oooh oh oh.. Go All around the world-justin Bieber Takt Avsnitt Lyrik Rörelser 2x8 Intro Ooooh oooh oh oh.. Bara stå 2x8 Ooooh oooh oh oh.. Klappa igång 2x8 Vers You're beautiful, beautiful.. Tap framför 2x8 I think

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Ny styrning bortom New Public Management

Ny styrning bortom New Public Management Pressmeddelande 23 oktober 2014 Finansdepartementet Ny styrning bortom New Public Management I budgetpropositionen 2015 tar regeringen ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor. Välfärdsprofessionernas

Läs mer

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument

Det finns två typer av stränginstrument: Stråkinstrument och Knäppta Stränginstrument Instrumentkunskap Inledning - Det finns många olika typer av instrument, och de delas in i grupper utifrån hur man spelar på dem. De olika grupperna kallas för familjer och det är stråkinstrument, knäppta

Läs mer

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper

Instrument. Lär om instrument från olika instrumentgrupper Instrument Lär om instrument från olika instrumentgrupper Musikinstrument brukar delas in i olika instrumentgrupper beroende på hur ljudet bildas i dem. Vi kommer nu att prata kring och lyssna på instrument

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå!

KALLE TEODOR. Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar: Hej hå! Ifrån havets djup det kommer Och det låter så Hej hå! Hej hå! KALLE TEODOR Minns du en sjöman för länge, länge sen Minns du hans namn var Kalle Teodor Aldrig så ser du den sjömannen igen Han vilar i havet, Kalle Teodor Men en stormnatt kan du höra Nån som ropar:

Läs mer

Tips för klarinettelever och föräldrar

Tips för klarinettelever och föräldrar Tips för klarinettelever och föräldrar Innehåll: sidan 3. några råd till föräldrar sidan 4-5. att sätta ihop klarinetten, rörblad m.m. sidan 6-7. att spela, munställning m.m. Hej! Här kommer lite tips

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt.

Trombon. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5. Blockflöjt. Fiol. Kontrabas. Cello. Stämskruvar. Huvud. Band. Hals. Kropp. Panflöjt. Madenskolan 13-14 Instrumentkunskap åk5 Trumpet Tvärflöjt Fiol Blockflöjt Kontrabas Trombon Valthorn Cello Huvud Stämskruvar Rörblad Hals Band Oboe Kropp Panflöjt Klarinett Gitarr Bastuba Elgitarr Elbas

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Pedagogiskt material för teckeninlärning. Logopedprogrammet, 2009. Tecken på semestern. - svensk-amerikansk ordbok. Sara Wiman Karin Svemer

Pedagogiskt material för teckeninlärning. Logopedprogrammet, 2009. Tecken på semestern. - svensk-amerikansk ordbok. Sara Wiman Karin Svemer Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2009 Tecken på semestern - svensk-amerikansk ordbok 1 Sara Wiman Karin Svemer Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2009

Läs mer

Namn: Klass: To-do-list Åk 6 Läsåret 2014/2015 Världsmusikkartan Detta ska ni göra: Enskilt arbete med hjälp av Youtube och digital världsmusikkarta

Namn: Klass: To-do-list Åk 6 Läsåret 2014/2015 Världsmusikkartan Detta ska ni göra: Enskilt arbete med hjälp av Youtube och digital världsmusikkarta Namn: Klass: Solfagraskolan Läsåret 2014/2015 To-do-list Åk 6 Läsåret 2014/2015 Sång/spel Ackord: Spela minst två låtar Förslag: Lazy song, I m yours, Tänd ett ljus, Feliz Navidad OBS! På A-nivå ska du

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Steg 2 Lägg ner den stora tärningen i lådan. Vad noga med att öppningen på den stora tärningen är neråt.

Steg 2 Lägg ner den stora tärningen i lådan. Vad noga med att öppningen på den stora tärningen är neråt. Exploderande tärning En tärning inuti lådan blir till flera små träningar. Steg 1 Lägg det åtta små tärningarna i den stora tärningen. Steg 2 Lägg ner den stora tärningen i lådan. Vad noga med att öppningen

Läs mer

Sortiment, febr 2015 TIMBER TONES TIMBER TONES. Dimensioner: Längd 30,2 mm,

Sortiment, febr 2015 TIMBER TONES TIMBER TONES. Dimensioner: Längd 30,2 mm, Sortiment, febr 2015 TRÄPLEKTRUM Med reservation för publiceringsfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser utan föregående avisering. Träplektrum i 18 olika träslag. Avfasade med lätt rundad spets.

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

http://zrajm.org/songs/notguide/

http://zrajm.org/songs/notguide/ 1 av 10 2015-09-23 17:04 Den här texten är skamlöst stulen ifrån http://www.fritext.se/boms/bommall.html och upphottad för mina egna behov (framförallt har jag stoppat in engelsk terminologi, det är lämpligt

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Sen är det ett mellanspel jag inte har fått med... Men man går direkt på en refräng till och sen slut.

Sen är det ett mellanspel jag inte har fått med... Men man går direkt på en refräng till och sen slut. nna Book - B Timmen är slagen, nu slutar vi för dagen. år hem till mig - jag ska förhöra dig, who-o-o-o! E7 B - du är i mina tankar. E - mitt hjärta det bankar. 7 EF - du får mig alltför lätt ur balans.

Läs mer

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Högstadiet I GRUNDSKOLAN. Elevens namn

MUSIK. Kopiering förbjuden. Staffan Sundberg. Högstadiet I GRUNDSKOLAN. Elevens namn Staffan Sundberg MUSIK I GRUNDSKOLAN Undervisningen i musik ska ge dig förutsättningar att utveckla din förmåga att: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och

Läs mer

Harry Peronius. ilife

Harry Peronius. ilife Harry Peronius ilife Del 4 GARAGEBAND 21. Skapa ett GarageBand-projekt... 75 22. Spela in via mikrofon... 83 23. Redigera regioner... 88 24. Tillämpa effekter... 92 25. Exportera till itunes... 94 26.

Läs mer

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove).

Det du drar och markerar reagerar genom att komma till liv med visuell feedback, så du kan se själva spåret (groove). Välkommen till DopplerPad Skapa och spela musikhookar, fraser, och loops snabbt och enkelt med en mängd av specialskapade synt och sample-baserade instrument. Skapa samplar lekande lätt och väv in dem

Läs mer

Handledning: Musicera - Melodi 1

Handledning: Musicera - Melodi 1 Handledning: Musicera - Melodi 1 Med Musicera - Melodi kan man skapa melodislingor (melodier, baslinjer, riff, ostinaton). Man spelar sedan genom att stega sig genom sekvensen med tryckningar på en enda

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Breaking Out Of The Box

Breaking Out Of The Box EXAMENSARBETE Höstterminen 2010 Lärarutbildningen i musik Sonny Blom Breaking Out Of The Box En studie i pedagogiska modeller för pentatonik på 6-strängad gitarr inom afro-amerikansk musik Handledare:

Läs mer

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus

Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus Tabeller och figurer / Ilkka Norri / TY Kielikeskus En tabell består av tabellrubrik > kort, ska ge all information som läsaren behöver tabellhuvud > rubriktexter för uppgiftsgrupperingarna som inleds

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

Effekt: Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång!

Effekt: Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång! TANKELÄSNING MED KORT Vara tankeläsare och förstumma dina vänner. Läs sinnen och ha rätt varje gång! Ordna korten så övre vänstra siffrorna är i följande ordning: 1,2,4,8,16 och 32. Välj en frivillig ur

Läs mer

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker

IT-Café: Tema Tidningar & Böcker IT-Café: Tema Tidningar & Böcker Att läsa NLT på din surfplatta/dator 1. Gå ut på Internet. Skriv www.nlt.se och tryck Enter/sök. Då kommer du till NLT s hemsida. Här kan du läsa vissa artiklar men inte

Läs mer

Traditionell harmonilära

Traditionell harmonilära Traditionell harmonilära baserad på den fyrstämmiga satsen Institutionen förr musikvetenskap Version 2011-04-12 2 Förord Detta kursmaterial är en pappersutskrift av satsläredelen i den webbaserade distanskursen

Läs mer

Instuderandet av notläsning på gitarr

Instuderandet av notläsning på gitarr LUNDS UNIVERSITET EXAMENSARBETE Musikhögskolan i Malmö Vårterminen 2007 Lärarutbildningen i musik Adam Skinner Instuderandet av notläsning på gitarr - en analys av olika gitarrskolor på marknaden med kompletterande

Läs mer

Sittande Massage. Enkla övningar för en stunds avslappning

Sittande Massage. Enkla övningar för en stunds avslappning Sittande Massage Enkla övningar för en stunds avslappning Vad händer i kroppen när vi får massage Slappnar av i musklerna Blodcirkulationen ökar Smärta och värk minskar Lymfcirkulationen ökar Ökar kroppens

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

Stjärnskotten. nu bli den nya generationens storstjärnor inom bluegrass och americana. Lira mötte dem i Nashville för ett

Stjärnskotten. nu bli den nya generationens storstjärnor inom bluegrass och americana. Lira mötte dem i Nashville för ett Stjärnskotten Vägen från ung supertalang till vuxen stjärna är inte alltid rak. De i dag 23-åriga Sarah Jarosz, Sierra Hull och Rebecca Lovell alla med mandolinen som huvudinstrument slog igenom redan

Läs mer

BROLLE 9-10 JULI. Nisse Hellberg. www.ydrecountryfestival.se. Moa. Svensktoppen Näsedtaare Direktsänds i radion Pro. Festivaltelefon 070 216 03 42

BROLLE 9-10 JULI. Nisse Hellberg. www.ydrecountryfestival.se. Moa. Svensktoppen Näsedtaare Direktsänds i radion Pro. Festivaltelefon 070 216 03 42 Ydre Country Festival 9-10 JULI I Hestra mellan Österbymo och Tranås BROLLE Nisse Hellberg Lördag kl.15 & M A R G O PR E T F Ä H S G ALLSÅN ten Allsång med gästartis från Talang 2010 Moa Fredag kl. 17-18

Läs mer

Mer information finner ni på vår hemsida: www.bexsport.com

Mer information finner ni på vår hemsida: www.bexsport.com INLEDNING Tack för att Ni valt Bex darttavla! Ni kommer att få många minnesvärda turneringar med vänner och familj. I denna broschyr ger vi er tips och förklarar regler på spel som är roliga, enkla och

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

ALLT OM MUSIK. Appar om ljud och musik Mare Johansson, www.minadesign.se SHAZAM SHAZAM TUNEWIKI TUNEWIKI

ALLT OM MUSIK. Appar om ljud och musik Mare Johansson, www.minadesign.se SHAZAM SHAZAM TUNEWIKI TUNEWIKI ALLT OM MUSIK SHAZAM Shazam Entertainment Limited Appen lyssnar på musik och talar om för dig vilken artist som sjunger/spelar och vad låten heter. Du kan även se vad dina vänner shazamar. Använd funktionen

Läs mer

En sak i taget... eller allt på en gång? Om undervisning och handledning i gitarrspel och sång för och inom sättningen bluestrio

En sak i taget... eller allt på en gång? Om undervisning och handledning i gitarrspel och sång för och inom sättningen bluestrio En sak i taget... eller allt på en gång? Om undervisning och handledning i gitarrspel och sång för och inom sättningen bluestrio Examensarbete Musikpedagogexamen Höstterminen 2013 Poäng: 15 hp Författare:

Läs mer

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7

0,1 0,3 0,6 0,9 0,2 + 0,3 = 0,5 0,7 + 0,1 = 0,8 0,3 + 0,5 = 0,8 0,5 + 0,4 = 0,9 0,3 + 0,3 = 0,6 0,4 + 0,3 = 0,7 Facit följer uppgifternas placering i häftet. Sidan 2: Tal i decimalform Tiondelar 0,9 är närmast en hel Skriv talet i decimalform. sju tiondelar 0,7 en tiondel 0,1 fyra tiondelar 0,4 fem tiondelar 0,5

Läs mer

Hjälp att plugga inför musikprovet åk 7

Hjälp att plugga inför musikprovet åk 7 Hjälp att plugga inför musikprovet åk 7 Hur ser provet ut? Provet har tre delar. Del 1 och 2 handlar om genrer (röd färg) och del tre handlar om musikens betydelse (blå färg). Del 1. Du ska lyssna på två

Läs mer

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan.

Förberedelser: Göm i hemlighet en boll i den mellersta muggen, som visas på bilden nedan. MUGGAR OCH BOLLAR Placera en boll på toppen av en mugg och täck den med de andra två muggarna. Knacka på muggen och bollen kommer att passera genom muggen och hamna på bordet under. De återstående bollarna

Läs mer

DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG.

DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG. DEN PÅBÖRJADE SÖMNADEN NÅLAS FAST I BANDET OCH DU KAN NU BEKVÄMT STRÄCKA TYGET MEDAN DU SYR MOT DIG. LITEN HANDBOK I KONSTEN ATT FÖRA SYNÅLEN VID SÖMNAD. SAMT OM SÖMNADENS VERKTYG. INNEHÅLL VERKTYG...8

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Christina Israelsson

Christina Israelsson Christina Israelsson Box 134 330 27 Hestra 0370-33 63 10 Fax 33 63 20 www.isaberg.nu Innehåll Musiken påverkar dig 9 Känslornas språk 10 Att sälja med musik 11 Musik i Tv-reklam 12 Alltför höga ljud 13

Läs mer

TRUMMOR CRASHCYMBAL RIDECYMBAL HÄNGPUKOR HI HAT GOLVPUKA BASKAGGE VIRVEL

TRUMMOR CRASHCYMBAL RIDECYMBAL HÄNGPUKOR HI HAT GOLVPUKA BASKAGGE VIRVEL TRUMMOR CRASHCYMBAL RIDECYMBAL HÄNGPUKOR HI HAT VIRVEL BASKAGGE GOLVPUKA Så här ser ett typiskt trumset ut. Som du ser består det egentligen av flera instrument som man satt ihop till ett set, eller på

Läs mer

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen

Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken. Steg 1 - Basketbollen Manual för genomförande av Svenska Basketbollförbundets Teknikmärken Steg 1 - Basketbollen Stopp/Rotering/Pass Syftet med denna drill är att lära ut grunderna i hur man tekniskt slår en bra pass. Arbeta

Läs mer

Ungefär lika stora tal

Ungefär lika stora tal Bilaga 2:1 Arbeta med jämförelser mellan tal Ungefär lika stora tal Jämför de tre talen här nedan: 234567 234566 234568 Alla siffrorna i talen är lika utom den sista, den högra, där siffrorna är 7,6 och

Läs mer

NKR NEURO-KOGNITIV REHABILITERING

NKR NEURO-KOGNITIV REHABILITERING NKR NEURO-KOGNITIV REHABILITERING MAPP Kognitiv Flexibilitet Session 04 Copyright Sverige: Richard Stenmark, e-post: richard@stenmark.st 2011-09-12 1 FÄRDIGHETSFUNKTIONER 1. Visuell avsökning 2. Självmonitorering

Läs mer

Words and Sentences Träna engelska!

Words and Sentences Träna engelska! Words and Sentences Träna engelska! Av LäraMera Program AB och Leripa AB Grafik Musik Röst Kristina Grundström Erik truedsson Helen Melhuish 1 Innehållsförteckning WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide

MetaTrader 4/5 för Android. Användarguide 1 MetaTrader 4/5 för Android Användarguide 2 Innehåll Hur man får appen MT4/5 för Android... 3 Så här loggar du in på ditt befintliga konto eller skapar ett nytt demo-konto... 3 1. Fliken Quotes... 3 a.

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Smart insatsplan. Bifogat den här artikeln finns en enkel A4 där du kan bokföra insatsplanens spel. Använd den!

Smart insatsplan. Bifogat den här artikeln finns en enkel A4 där du kan bokföra insatsplanens spel. Använd den! Smart insatsplan Artikel är skriven av Johan som äger www.storavinster.se. Vi ger professionella råd om hur du ska spela för att vinna i längden. Du hittar fler artiklar om spel om du besöker hemsidan.

Läs mer

Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2009. Rebecka Lindahl Hanna Persson Hanna Sundberg

Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2009. Rebecka Lindahl Hanna Persson Hanna Sundberg Rebecka Lindahl Hanna Persson Hanna Sundberg Inledning Förr trodde man att barn som lärde sig tecken inte skulle vilja lära sig tala. Idag vet man att det är tvärtom; tecken stimulerar talutvecklingen.

Läs mer