GITARRKUNSKAP. Tabulatur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GITARRKUNSKAP. Tabulatur"

Transkript

1 GITARRKUNSKAP TEKNIK Speltekniker är på gitarren varierade, och används för olika ändamål. Genom historien har speltekniken ändrats avsevärt. Exempelvis är dagens högerhandsteknik väldigt olik den som användes i äldre tider. Idag är det väldigt ofta svårt att förstå äldre noter, dels på grund av gitarrens historiska förändring. Tabulatur Tabulatur I och med likheten med luta och vihuela, använde man under 1500-talet samma notsystem som de två instrumenten på gitarren, som i detta fallet var tabulaturer. Då gitarren hade fyra strängar, avbildades tabulaturen med fyra strängar, bestående av horisontella linjer visande var på gitarrens hals vänsterhanden skall trycka in strängar, och vilka strängar den högra handen skall anslå. Systemet är olika i olika länder. Exempelvis var den nedersta horisontella linjen på tabulaturen enligt det italienska systemet visande den översta strängen på gitarren, till motsats från det franska systemet. Systemet har bibehållits till idag, förutom att antalet horisontella linjer har utökats i samband med utökandet av antal strängar på gitarren. I början av 1700-talet infördes den femstämmiga gitarren, vilken användes nästan hela talet ut. Därefter gick gitarrspelandet ned kraftigt, för att under 1900-talet öka igen. Därför slutades även tabulaturen användas, även om den fått ett uppsving den senaste tiden som hjälpmedel i gitarrundervisning.

2 Komp Plockkomp Illustration över ett plockkomp. P, i, m och a berättar vilka fingrar man skall spela med. De lodräta raderna berättar vilken del av takten det är (en rad per åttondels takt), och de vågräta vilken sträng man spelar på. De två fyrorna syftar på att man spelar i fyra fjärdedels takt. Plockkomp, även fingerspelskomp, är när man plockar strängarna med hjälp av högerhandens fingrar, i speciella mönster. Kompet anges med en egen slags tabulatur, ofta där noter förtäljande om det är hel, halv- eller åttondelsnot som skall spelas står ovan för tabulaturen, och där bokstäverna p, i, m och a anges för att berätta vilket finger du skall anslå strängen med. P står där för tumme, i för pekfinger, m för långfinger och a för ringfinger. Slagkomp Slagkomp är när man anslår strängarna på olika sätt. Man håller ofta in ackord samtidigt som man anslår flera eller alla strängar, beroende på vilket ackord man spelar. Strängarna anslås i olika rytmer. Tablaturen fungerar på samma sätt som för plockkompet, det vill säga att man anger hur långt man skall låta varje slag klinga. Pilar gående vertikalt mot de horisontella linjerna antingen upp eller ner förtäljer om man skall anslå strängarna nerifrån och upp eller uppifrån och ner. I slagkomp finns flera olika sätt att slå an strängarna. Smackslag En av de viktigaste teknikerna inom slagkompet är smackslaget, som i många tabulaturer anges med ett S mitt i den vertikalt gående pilen. Det finns två olika sätt vilket kompet kan spelas på. I det ena dämpar man strängarna med handsidan som man anslår dem, vilket ger en mer rytmisk effekt emedan inga toner klingar. Det andra sättet fungerar genom att man anslår strängarna vinkelrätt med handflatan, vilket ger ett "smack"-ljud när strängarna anslår gitarrhalsen.

3 Växelbas När man spelar ett växelbaskomp växlar man tummens position mellan ackordets grundton samt en annan baston. Tekniker Arpeggio Arpeggio är ett musikaliskt spelsätt som innebär att ackord bryts, det vill säga spelas (eller sjungs) ton för ton som på en harpa. Arpeggion - liksom skalor - är vanliga övningar för de flesta instrument. Många gitarrister, basister och stickister spelar arpeggion fram och tillbaka över hela halsen och över många oktaver för att öva att "hitta" rätt på sitt instrument. Det är också vanligt att sångare sjunger arpeggion för att värma upp rösten. Rasgueado och punteado Under 1500-talet var den fyrastämmiga gitarren vanlig, på vilken man utövade speltekniken punteado, där man rycker i strängarna med högerfingrarna i takt med melodin, likt hur man spelar på luta och vihuela. Under 1600-talet utvecklades tekniken rasgueado ur flamencon och är en variant av arpeggion, där fingrarna snabbt slår över flera eller alla strängar medan man håller in ett ackord. Det blev allt vanligare att spela på flera strängar samtidigt, istället för en i taget som var fallet innan. En ny slags tablatur utvecklades till rasgueadon, och fram till 1630-talet var det i stort sett den enda tabulatur som gavs ut börjar Giovanni Paolo Foscarini beblanda systemen i sin då utgivna bok, och därefter uppstår en blandtabulatur, vartefter både punteadon och rasgueadon blir populär. Under 1700-talet återgick man till gamla tabulaturen, även om man behöll rasgeadon och punteadon genom att använda speciella tecken. Barréteknik Genom att med pekfingret, eller annat finger, hålla inne två eller flera strängar på samma greppband bildas ett barréackord, vilket medför att ackordet kan flyttas över greppbrädan, så att samma fingersättning ger många olika ackord. Om man till exempel tar ett vanligt öppet E dur-ackord får man ett F dur genom att flytta fingrarna ett band på gitarrhalsen närmare instrumentets kropp och hålla ned alla strängar på första bandet. Flyttar man sedan ett helt tonsteg, två band på halsen, får man G dur som barré-ackord, ytterligare två band på halsen så får man ett A dur. Basgångar Genom att göra en basgång kan man från ett ackord förflytta sig till ett annat. Emedan bastoner spelas på de tre översta strängarna, så är det med höger tumme man spelar bastonerna, vilka bygger en skala mellan ackordens båda grundtoner. Genom att lägga till en andrastämma kan en fylligare basgång skapas.

4 Vad är ett ackord? Ett ackord är en samklang av flera toner. I ett C-durackord ingår tonerna C, E och G. Man brukar dela in ackord i dur och moll. Det finns en skillnad i ljudegenskaper emellan dessa: dur tenderar låta aningen glatt eller tämligen neutralt medan moll har en sorgsnare karaktär. För att åstadkomma ytterligare karaktär i ljudet används så kallade "färgningar". Till C-ackordet kan adderas ett B för att skapa en sådan färgning och detta ackord kallas då Cmaj7 (maj står för "major", vilket betyder dur på engelska). ackordgrepp

5 Enkla ackord Ett par enkla gitarrackord brukar vara det första man lär sig när man precis börjat spela. Att känna till några enkla ackord är ett bra sätt att komma igång - många låtar består faktiskt inte av mer än trefyra ackord. Ett tips om du är helt och hållet nybörjare är att börja med ackorden C, Am och Em eftersom fingersättningarna för dessa är både enkla och väldigt lika. Dur- och mollackord När ackordet är dur skrivs inget särskilt utöver bokstaven för ackordet. Ett mollackord däremot har ett "m" efter ackordets bokstav. Under bokstavsbeteckningarna står olika siffror och ibland ett eller flera "x". Siffrorna anger vilket band som gäller för respektive sträng medan ett x betyder att strängen ej ska spelas. Det finns två sätt att ta sig an de ackord där vissa strängar inte ska spelas. Det ena är helt enkelt att du slår an ackordet från den första strängen som ska spelas. Det kan dock vara svårt att ha denna precision och då finns det en annan metod där antingen tummen läggs över strängen alternativt fingret bredvid placeras så det nuddar strängen som inte ska spelas. Genom att bara nudda strängen kommer den låta stumt och på så sätt behövs ingen precision när ackordet slås an.

6 Ackordgreppen är också utmärkta med siffror, dessa representerar ringfinger (1), långfinger (2), ringfinger (3) och lillfinger (4). Låtar att spela med enkla gitarrackord Som nämndes i texten ovan består många låtar av ett fåtal ackord. Det är inget tecken på att låten är simpel utan snarare att låtskrivaren upptäckte den innan någon annan eller åtminstone kombinerade dem med ord på ett nytt vis. Här följer några exempel på kända låtar med tillhörande ackord (upphovsrätten hindrar att text medföljer). Det kan röra sig om intron eller fragment, det är bara för att ge dig en start i gitarrspelandet. The River (B. Springsteen): Em - G - D - C Knocking On Heavens Door (B. Dylan): G - D - Am7 -- G - D - C Ring of Fire (J. Cash): G - C - G -- G - D - G Mr. Tambourine Man (B. Dylan): G - A - D - G -- D - G - A Heart Of Gold (N. Young): Em - C - D - G Let It Be (The Beatles): G - D - Em - C -- G - D - C - G Bad Moon Rising (J. Fogerty): D - A - G - D (4x) -- G - D - A - G - D

7 Öppna ackord De mest använda ackorden av singer-songwriters är de öppna ackorden. Dessa ackord är dock vanliga i de flesta musikstilar. De kallas öppna ackord därför att några av strängarna inte är nedpressade men ändå ingår i ackordet. C - ackord Cm - fingergreppet som visas på bilden är inte idealiskt och det rekommenderas att du väljer barréackordet i stället för det öppna ackordet. Samma gäller Cm7. Exempel på ackordföljd C - Em - Am - F - G - C

8 Barréackord Barréackord på gitarren kan vara ganska ansträngande till en början. Ett barréackord kräver att du pressar ner flera strängar samtidigt med ett finger, vilket inte är lätt innan de involverade musklerna tränats upp. Men allt som behövs är tålamod då du så småningom blir starkare. Det är värt besväret för det finns många fördelar med barréackord - inte minst för att de är flyttbara, vilket föklaras nedan. Barréackord med e-grepp Anledningen till varför det heter "e-grepp" är att fingergreppen är de samma som för öppna E-ackord, med den skillnaden att du lägger ett finger över alla strängar bakom ackordet. Diagrammen ovan visar F-ackord fast grejen med barréackord är att de kan bytas ut till önskat ackord då fingersättningen är den samma oavsett om det är C, D eller E och så vidare. Det är nämligen så att barréackorden är flyttbara och med detta menas att samma grepp används fast på olika postioner utefter gitarrens greppbräda. Diagrammet nedan visar vilket ackord som hör hemma på respektive band. Låt oss ta ett exempel ifall du är osäker på var du ska placera fingrarna. Om du vill ta ett G-ackord lägger du pekfingret över tredje bandet och sedan bygger du på med de övriga fingrarna.

9 Barréackord med a-grepp Anledningen till varför det heter "a-grepp" är att fingergreppen är de samma som för öppna A-ackord, men med den skillnaden att du lägger ett finger över fem strängar bakom ackordet. Diagrammen ovan visar B-ackord, men som redan nämts är barréackorden flyttbara och kan bytas ut till andra ackord beroende på postionen utefter gitarrens greppbräda. Diagrammet nedan visar vilket ackord som hör hemma på respektive band. Låt oss ta ett exempel ifall du är osäker på var du ska placera fingrarna. Om du vill ta ett C-ackord lägger du pekfingret över tredje bandet och sedan bygger du på med de övriga fingrarna. Du frågar dig kanske varför det finns två olika kategorier av grepp, varför kan det inte räcka med e-greppen? Det handlar om att rörelserna längs gitarrhalsen skulle bli väldigt långa om man bara spelade barréackord med e-greppen. De band på de två diagrammen över gitarrens greppbräda som inte är utmärkta med någon bokstav saknar givetvis inte toner. Mellan F och G hittar du F#/Gb, mellan C och D hittar du C#/Db och så vidare.

10 Powerackord Powerackord består av grundtonen och den femte tonen, kvinten. På grund av detta betecknas powerackord med en femma, C5, D5 etc. Som framgår av diagrammen nedan spelas dessa ackord på endast tre strängar (det finns förstås andra grepp). Powerackord används frekvent i rock, hårdrock och punkmusik. De är enkla, men levererar ändå ett fylligt och intensivt ljud. För att få ut det mesta möjliga av dessa ackord bör du använda elgitarr. Baston på E-strängen Som du kanske förstår av diagrammen ovan är powerackorden, precis som barréackorden, flyttbara. På bilden nedan ser du var de olika ackorden finns på greppbrädan. Det andra läget för powerackord utgår från den andra strängen, A-strängen. Baston på A-strängen

11 Bilden nedan visar var du hittar olika powerackord i A-läget. Ackord i olika musikstilar Gitarrspelet blir ofta roligare ifall man kan röra sig mellan olika musikstilar. Det är naturligtvis inte så att vissa ackord andvänds uteslutande i en musikstil, men det finns ofta ackord som är karaktäristiska för en särskild stil. Ackord tas här upp tillsammans med typiska ackordföljder och ackordstrukturer för att ge användbara riktlinjer. Blues Blues är en av de allra äldsta musikstilarna och en föregångare till många andra stilar. Blues kännetecknas av 4/4 takt (fyra slag i varje takt) och betoning på första och tredje slaget. 12 Bar Blues 12 Bar Blues är en mycket vanlig struktur som används inom bluesen. 12 Bar Blues kan på svenska översättas till blues i 12 takter - du spelar med andra ord tolv takter med en viss ackordföljd och sedan början du om igen. Här är ett prov på en enkel 12 Bar Blues som går i E:

12 Jazz Jazz är en släkting till bluesen. Den är subtilare i sin karaktär på det vis att den vanligtvis inte har lika tydliga betoningar. Spela jazz med ackord I jazz är det vanligt med färgningar. Grundackord som C och Cm används fortfarande men Cmaj7, C6, Cm7 och C7 med flera färgade ackord andvänds ofta. En vanlig ackordföljd är: Dm7 - G7 - Cmaj7. Dessa ackords grundtoner består av den andra, den femte och den första tonen i C-durskalan. Om du vill uttöka denna sekvens och fortfarande befinna dig i C kan du till exempel lägga till Em7, Fmaj7 och Am7. Dessutom kan du alternera Cmaj7 med C6 och Em7 med E7. Guide till andra tonarter Eftersom allting står i relation med vartannat i djungeln av skalor är det inga problem att byta ut ackorden till andra i önskade tonarter. För att du i början ska få en bättre översikt följer här en snabb guide. Nedanstående lista är inga ackordföljder i första hand utan bara rader av ackord som lämpar sig att spelas tillsammans. Kom också ihåg att du kan variera somliga av dessa enligt de sätt som beskrevs ovan. C: Cmaj7, Dm7, Em7, Fmaj7, G7, Am7 D: Dmaj7, Em7, F#m7, Gmaj7, A7, Bm7 E: Emaj7, F#m7, Gm7, Amaj7, B7, C#m7

13 Country Countrymusiken utvecklades i södra USA, även om den har ett tidigare ursprung från bland annat Storbrittanien. Den genomgång som följer här är ett enkelt exempel av hur du kan närma dig countrymusik på gitarren genom att utgå från ackord. Alternerat nedslag Alternerat nedslag är en översättning från alternate strumming (vissa saker gör sig bäst på engelska) och det är en teknik som används mycket inom countrymusik. Oavsett vad du väljer att kalla det kan du se på diagammen nedan hur det går till att spela. country diagram Instruktionerna hur du ska uttyda diagrammen ovan är enligt följande: De blåa cirklarna är som vanligt var du ska placera dina fingrar, "1a" och "2a" visar vilka strängar du ska spela med tummen och i vilken ordningsföljd, vidare indikerar "fingrar" vilka strängar du ska spela med fingrarna. Slutligen visar cirkeln med ett plustecken i ett specialfall som beskrivs nedan. Som rubriken antydde ska du alternera mellan tummen och fingrarna. Du börjar med tummen och spelar 1a strängen sedan spelar du tre strängar med fingrarna. Du spelar dessa tre strängar samtidigt och det gör du genom att hålla tre fingrar intill dessa strängar hela tiden du spelar. När du spelat de tre nedersta strängarna en gång spelar du 2a strängen med tummen och sedan med fingrana igen. Alltså "1a" - "Fingrar" - "2a" - "Fingrar". Det är lagom att göra detta två gånger innan ackordbyte. Det fanns ju också ett specialfall: när du spelar C-ackordet ska du flytta fingret vid andra strängen till cirkeln med ett plus i då du spelar med tummen på samma sträng. En ackordsekvens som du sedan kan använda är: G - C - D - G. Fast innan du fått tekniken att stämma rekommenderar jag att du håller dig vid ett enda ackord.

14 Vilka ackord passar ihop? Om man inte spelar en specifik låt utan bara improviserar med olika ackord kan det till en början vara svårt att hitta ackordföljder som låter bra. Insikt i musikteori och spelkänsla som ges i takt med erfarenhet är lösningen på detta dilemma. Anvisningarna som följer ger dig en översikt av hur ackord kan struktureras utan att inveckla dig i några svåra teoretiska resonemang. Ackordföljder Det finns naturligt nog vissa ackordföljder (sekvens av ackord) som är mer beprövade än andra. När man spelar olika ackord efter varandra märker man skillnad på hur bra de passar ihop. Exempel på ackordföljder med extra stark samhörighet: C - F - G D - G - A G - C - D A - D - E Grundtonen i dessa ackordföljder består alla av första, fjärde samt femte tonen i respektive durskala. Relationerna är alltså likadana mellan ackorden för samtliga sekvenser, detta innebär att du kan använda samma intervaller även med andra sammansättningar av ackord. Exempel på ackordföljder med stark samhörighet: C - Em - Am - F - G G - Bm - Em - C - D I dessa exempel har dur-ackorden kontrasterats med moll-ackord vars grundtoner är tredje respektive sjätte tonen i durskalan. Exempel på ytterligare ackordföljder: Am - E - F - C Denna sekvens utgår från en A moll-skala. Det andra ackordet har höjts från Em till E. C - E - F - G Ackorden C, F och G har samtliga toner som ingår i C-skalan, däremot inte E som trots detta ofta fungerar bra som alternativ till Em.

15 Bm7 - E7 - Amaj7 Här har så kallade "färgningar" lagts till för att ge extra karaktär till ljudet. Detta var endast en kort genomgång för att ge några exempel som du kan överföra till valfri tonart. Om du vill gå vidare och lära dig lite musikteori är bekantskap med kvintcirkeln nästa steg för dig. Kvintcirkeln En slags hjälpreda i ordnandet av ackorden är kvintcirkeln. Det cirkulära schema som utgör kvintcirkeln visar dig relationen mellan dur- och mollackord samt en riktning mellan ackord i ett visst intervall. Kvintcirkeln och ackordföljder Om vi sträcker ut cirkeln till en rät linje blir det två långa parallella sekvenser av ackord. Om du börjar spela antingen medsols eller medsols kan du höra hur det ena ackordet "leder" till nästa. Prova till exempel att spela lite motsols med dessa ackord: E7 - A7 - D7 - G7 - C7. Varför är kvintcirkeln bra att känna till? Om du inte lagt märke till det redan finns en matematisk organisation hos kvintcirkeln: mellan varje ackord - i medsols riktning - finns en intervall som motsvarar en kvint (därav namnet). En kvint är den femte tonen i en diatonisk skala. Ett exempel på en sådan skala är: C, D, E, F, G, A, B, C - detta är en C-durskala och kvinten är här är G. Men vad är nyttan med allt detta egentligen? Jo, kvintcirkeln är helt enkel fundamental kunskap i musikteori och ett viktigt avstamp till vidare förståelse av komponering.

16 Vad du direkt kan lära dig av schemat ovan är angränsade ackord samt parallellackord. Om du till exempel tittar på C i kvintcirkeln kan du se att F och G, som angränsade ackord, passar att spela ihop med C. Vidare ser du att du kan byta ut C med Am om du vill gå över från dur till dess parallelltonart i moll. Detta är bara början på flera användningsområden. Låtverkstad Att skriva en låt är en fri process, men inte desto mindre existerar en del ramverk kring uppståndelsen av en låt. Här kommer några tips för dig som vill komponera något eget fast saknar riktlinjer. Ackordföljd och tonart Att skriva en låt kan inte alltid handla om att hitta på en ny ackordföljd som aldrig tidigare spelats. De flesta låtar återanvänder ackordföljder, men det behöver inte betyda att dessa låtar upprepar. Det finns mycket som ger låten dess egenart bortom ackordföljden: rytm, teknik, låttext, frasering med mera. En låt går alltid i en viss tonart. Olika tonarter är typiska för olika musikstilar: E och A är till exempel vanligt i rock, hårdrock och dylika stilar. D och G är ofta förekommande i den stil som brukar gå under namnet singer-songwriter. Ibland vill man att låten ska gå i moll. En låt i exemplevis A-moll skulle kunna bestå av några eller samtliga av dessa ackord: Am, D, Em, C och G. Längst ned på sidan hittar du en översikt för vilka ackord som tillhör respektive tonart. Ibland byts dock tonarten en bit in i låten för att sedan i regel återgå till den ursprungliga. En vanlig modell när det gäller byta tonart i en låt är att göra det vid övergången till refrängen. Det finns ingen regel hur du går från en viss tonart till en annan, men en del grepp fungerar bättre än andra, iaktta följande exempel: C - F - G - C - Dm - D7 - G Tonarten som är C går i växlingen Dm-D7 över till tonarten G. Ett ytterligare exempel: C - Em - C - G - A7 - D Här sker övergången från tonarten C till D i växlingen G-A7.

17 Tabell över tonarter och dess ackord Det finns inget som hindrar att du till exempel byter ut G till G7 eller Am till Am7. Dock brukar grundtonen i en tonart oftast behållas i vanlig form. Vidare kan du - under vissa förutsättningar - byta ut ett vanligt dur- eller mollackord till sus-ackord, slash-ackord och så vidare.

18 Gitarr-ordlista Här kommer en lista med saker som är bra att känna till för dig som spelar gitarr. Vanliga termer och begrepp Akustisk gitarr gitarr med ihålig kropp och utan elektronik. Med spela akustiskt menas att man endast utnyttjar ljudet som kommer från gitarren själv, framför allt dess resonanslåda. Elgitarr har i regel en solid kropp och elektronik i form av så kallade pickuper (se nedan: single coil och humbucker) som sitter under strängarna. Halvakustisk gitarr en hybridform av akustisk gitarr och elgitarr. Använder elektronik för att förstärka ljudet. Klassisk gitarr brukar även kallas spansk eller nylonsträngad gitarr. De tre högsta strängarna är av nylon. Halsen än bredare än på en stålsträngad gitarr. Stålsträngad gitarr brukar ibland kallas western-gitarr. Används flitigt inom pop, country och rock. Är större än den klassiska gitarren. Plektrum en triangelformad skiva oftast i plast som används för att slå på strängarna. Läs mer om plektrum. Capotasto ofta förkortad till capo. En klämma som sätts kring halsen på gitarren för att ändra tonart. Läs mer om capo. Slide ett rör som träs över fingret (ring- eller lillfingret) av glas eller metall. Läggs plant mot strängarna, för att till exempel uppnå glissandon. Lock kallas ovandelen på gitarrens kropp. Greppbräda är ovandelen av halsen där bandstavarna sitter. Halsen är i sin tur belägen mellan huvudet och kroppen på gitarren. Single coil pickup sitter på kroppen under strängarna på elgitarrer och är till för att fånga upp deras svängningar. Består av sex magneter i en spole. Humbucker pickup - sitter på kroppen under strängarna på elgitarrer och är till för att fånga upp deras svängningar. Består av två spolar som är placerade åt varsitt håll. Dess ljud har kraftigare karaktär än hos en single coil. Plockspel (eng. picking) Att fritt spela en not i taget i stället för till exempel ackord. Arpeggio detsamma som brutna ackord, med vilket menas att tonerna i ett ackord spelas var för sig i stället för samtidigt.

19 Rhythm ett band har ofta två gitarrister där en spelar "rhythm" och en spelar "lead" (se nästa ord). Det engelska "rhytm guitar" innebär att fokus ligger på ackordspel. Lead som nämndes ovan finns ofta två gitarrister där en spelar "rhythm" och den andre "lead". Det engelska "lead guitar" innebär att fokus ligger på melodispel och solon med mera.

20 Bad Moon Rising (Creedance Clearwater Revival) Vers 1: I see the bad moon arising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightnin'. I see bad times today. Refräng: G Don't go around tonight, D Well it's bound to take your life, A G D There's a bad moon on the rise. Vers 2: I hear hurricanes a blowing. I know the end is coming soon. I fear rivers overflowin. I hear the voice of rage and ruin. Refräng (repris) Vers 3: Hope you got your things together. Hope you are quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather. One eye is taken for an eye. - Refräng (repris) 2x

21 House of the Risin' Sun (Traditionell) Vers 1: There is a house down in New Orleans Am C E They call The Risin' Sun And it's been the ruin of many a poor girl Am E Am And me, oh god, I m a-one Vers 2: My mother was a tailor Am C E She sewed these new blue jeans My sweetheart was a gambler, lord Am E Am Down in New Orleans Vers 3: Now the only thing a gambler needs Am C E Is a suitcase and a trunk And the only time he's satisfied Am E Am Is when he's on a drunk Vers 4: He fills his glasses up to the brim Am C E And he ll pass the cards around And the only pleasure he gets out of life

22 Am E Am Is ramblin' from town to town Vers 5: Oh tell my baby sister Am C E Not to do what I have done But shun that house in New Orleans Am E Am They call The Risin' Sun Vers 6: Well, it's one foot on the platform Am C E And the other foot on the train I'm goin' back to New Orleans Am E Am To wear that ball and chain Vers 7: I'm a-goin back to New Orleans Am C E My race is almost run I'm goin back to end my life Am E Am Down in the Risin Sun Vers 8: There is a house in New Orleans Am C E They call The Risin Sun It's been the ruin of many poor girl Am E Am And me, oh God, I m a-one

23 Vem kan segla förutan vind? (Traditionell) Denna låt brukar spelas i tonarten Dm. Tonarten har här ändrats till Am för ackorden ska vara lättare, men med en capo på 5e bandet kommer du spela i tonarten Dm. Vers 1: Am Vem kan segla förutan vind? Dm Am Vem kan ro utan åror? Dm Am Vem kan skiljas från vännen sin E Am utan att fälla tårar? Vers 2: Am Jag kan segla förutan vind, Dm Am jag kan ro utan åror, Dm Am men ej skiljas från vännen min E Am utan att fälla tårar.

Guide till rockgruppens instrument

Guide till rockgruppens instrument Guide till rockgruppens instrument Gitarr, elgitarr, bas, keyboard och trummor Detta häfte är tänkt för att du som elev ska kunna jobba självständigt med att lära dig en del om gitarr, bas, keyboard och

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

Pianostudio 1.0. Anders Svedberg. Höstterminen 2012. Sida 1 av 17. rev 1.02

Pianostudio 1.0. Anders Svedberg. Höstterminen 2012. Sida 1 av 17. rev 1.02 Pianostudio.0 Anders Svedberg Höstterminen 202 rev.02 Sida av Målsättning: - ha kul - lära sig spela några låtar som man gillar själv - förstå lite av hur låtarna är uppbyggda Pianostudio.0 - Anders Svedberg

Läs mer

Centrala begrepp och musikteori

Centrala begrepp och musikteori Centrala begrepp och musikteori Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum.

Läs mer

Namn: Klass: Musikteori

Namn: Klass: Musikteori Namn: Klass: Musikteori Notvärden Not Värde Motsvarande paustecken Notpyramid Helnot Halvnot Fjärdedelsnot Åttondelsnot Sextondelsnot 4 slag 2 slag 1 slag ½ slag (två noter / slag) ¼ slag (fyra noter /

Läs mer

GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7. Namn:

GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7. Namn: Namn: Syfte: Vi arbetar här med Musikens verktyg där du ska lära dig grunderna i musikteori och få förståelse för musikaliska byggstenar och musikalisk form - Du får lära dig hur och varför noter behövs

Läs mer

TEORI SKALOR INTERVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKEL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARREN FLER SÄTT ATT STÄMMA GITARREN ACKORD

TEORI SKALOR INTERVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKEL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARREN FLER SÄTT ATT STÄMMA GITARREN ACKORD TORI SKALOR INTRVALL HARMONILÄRA KVINTCIRKL SKALOR PÅ GITARR RYTM ATT STÄMMA GITARRN FLR SÄTT ATT STÄMMA GITARRN ACKORD av Tomas Larsson SKALOR Om vi börjar på tonen C och spelar bara vita tangenter (på

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

Varför musikteori? Toner - grunden inom musikteori

Varför musikteori? Toner - grunden inom musikteori Varför musikteori? Musikteori kan ibland kännas som ett onödigt ont, men när man väl gör framsteg öppnar sig många möjligheter. Här presenteras en sammanfattning utav det som vi har arbetat med på lektionstid.

Läs mer

KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller.

KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller. KYRKOTONARTERNA (namnet härstammar från den Europeiska kyrkomusiken) eller DURDIATONISKA SYSTEMET eller MODES eller MODUS eller MODALA SKALOR eller. Att förstå hur Kyrkotonarterna (Modes etc.) fungerar

Läs mer

MEMORERINGSARK Ackord-typer och Beteckningar

MEMORERINGSARK Ackord-typer och Beteckningar MEMORERINGSARK Ackord-typer och Beteckningar En ackord-typ talar om vilka intervall (sett från ackordets grundton) ackordet ska innehålla. Eftersom den inte säger någonting om vilken variant dessa intervall

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Elgitarr. Nivåprovens innehåll och utvärderingsgrunder 2008

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Elgitarr. Nivåprovens innehåll och utvärderingsgrunder 2008 Finlands musikläroinrättningars förbund rf Elgitarr Nivåprovens innehåll och utvärderingsgrunder 2008 Observera att notexempel saknas men kommer senare! www.musicedu.fi ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM NIVÅPROV

Läs mer

Din manual BEHRINGER BT108 BASSPACK

Din manual BEHRINGER BT108 BASSPACK Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BEHRINGER BT108 BASSPACK. Du hittar svar på alla dina frågor i BEHRINGER BT108 BASSPACK

Läs mer

Det innebär att C# =Ciss, D#=Diss, F#=Fiss, G#=Giss, A#=Aiss

Det innebär att C# =Ciss, D#=Diss, F#=Fiss, G#=Giss, A#=Aiss Instrumentkunskap! Kromatisk skala innebär att man spelar pianots alla 12 toner ifrån C-B sen börjar mönstret om igen. De två svarta tangenterna kallar vi för tvillingar och till vänster om den första

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Tema - Matematik och musik

Tema - Matematik och musik Tema - Matematik och musik Författarna och Bokförlaget Borken, 2011 Allt vi uppfattar som ljud, från den nästan smärtsamma upplevelsen på en rockkonsert till insekternas surr en sommardag, består av mer

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E

VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E VT11 PLANERING I MUSIK 8A, 8C och 8E Årskurs År 8 Tidsperiod v 2-5 Rytm/Trummor/Noter Afrikansk/Världsmusik v. 5 UPPSPEL Afrikansk musik v. 6-8 Harmonilära/Ackord Teori i praktiken v.9 SPORTLOV v. 10-11

Läs mer

Stränginstrument: - Har 6 strängar (Finns även med 12) - Finns två grundtyper, stålsträngad och nylonsträngad

Stränginstrument: - Har 6 strängar (Finns även med 12) - Finns två grundtyper, stålsträngad och nylonsträngad Stränginstrument: Gitarr - Spelas genom att man knäpper eller drar med högerhandens fingrar över strängarna. Tonhöjden förändras genom att vänsterhandens fingrar trycker ner strängarna på olika band. -

Läs mer

INNEHÅLLET I BASPAKETET Högvärdig E-basgitarr Stoppad bärväska Högvärdig anslutningskabel (ung. 3 m) Justeringsbar bärrem för basgitarren 3 plektrer N

INNEHÅLLET I BASPAKETET Högvärdig E-basgitarr Stoppad bärväska Högvärdig anslutningskabel (ung. 3 m) Justeringsbar bärrem för basgitarren 3 plektrer N INNEHÅLLET I BASPAKETET Högvärdig E-basgitarr Stoppad bärväska Högvärdig anslutningskabel (ung. 3 m) Justeringsbar bärrem för basgitarren 3 plektrer Nybörjarbok för basgitarrer 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BASENS

Läs mer

Din manual BEHRINGER AC108 GUITARPACK http://sv.yourpdfguides.com/dref/2298782

Din manual BEHRINGER AC108 GUITARPACK http://sv.yourpdfguides.com/dref/2298782 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BEHRINGER AC108 GUITARPACK. Du hittar svar på alla dina frågor i BEHRINGER AC108 GUITARPACK

Läs mer

Utveckla resonemang om musicerande

Utveckla resonemang om musicerande Utveckla resonemang om musicerande Nivå E: Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Nivå C: Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande. Nivå A: Eleven

Läs mer

BEHRINGER e-gitarr Fodrat etui BEHRINGER VINTAGER AC108 gitarrförstärkare Justerbar gitarrem Kvalitativ anslutningskabel (ca 2 m) 3 plektrum Greppdiagrammposter Svajarm Bruksanvisning för förstärkaren

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Förord. Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella.

Förord. Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella. Förord Försök att lära dig de i häftet förekommande ackordläggningarna utantill. Omvändningarna lär du dig efterhand som de blir aktuella. Är du ung tar det bara några år men som vuxen kan det ta betydligt

Läs mer

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9.

Stränginstrument. Instrumentkunskap År 6-9. Stränginstrument Gitarr - Spelas genom att man knäpper eller drar med högerhandens fingrar över strängarna. Tonhöjden förändras genom att vänsterhandens fingrar trycker ner strängarna på olika band. -

Läs mer

Robert Johnson (blues)

Robert Johnson (blues) 1 Robert Johnson (blues) Elvis Prestley (rock) The Beatles (pop) Populärmusikens ursprung All pop, rock, jazz, soul, rap, techno och annan populärmusik kommer ursprungligen från samma källa. Samlingsnamnet

Läs mer

Det musikaliska hantverket

Det musikaliska hantverket Det musikaliska hantverket Kan jag bli för duktig på mitt instrument för att lovsjunga? Behöver jag öva med bandet innan ett lovsångspass? Lars Ekberg, frilansmusiker och pastor i Göteborg Vineyard, undervisar

Läs mer

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag

TRUMPET. 1. Stämbygel, 2. Munstycke 3. klockstycke 4. Vattenklaff 5. Ytterdrag BLECKBLÅSINSTRUMENT Bleckblåsinstrument är ett samlingsnamn på en grupp av musikinstrument som bl.a. består av Valthorn, Trumpet, Trombon, Baryton och Bastuba. De skiljer sig från träblåsinstrument genom

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Musik Övergripande Mål: spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera

Läs mer

Gitarr på riktigt. Siddhi Johan Sundt. Sundt & Sånt förlag

Gitarr på riktigt. Siddhi Johan Sundt. Sundt & Sånt förlag Gitarr på riktigt 1 Siddhi Johan Sundt Sundt & Sånt förlag Gitarr på riktigt Siddhi Johan Sundt ISBN 123-46-789-123-1 2012 Siddhi Johan Sundt och Sundt och Sånt Förlag Layout: Siddhi Johan Sundt Illustrationer

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori Bli musikant Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s f y r a bli musikant innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Le k t i o n t r e Le k t i o n f y r a Lektion

Läs mer

Ukulele-brux. Ackordtabell. Liten

Ukulele-brux. Ackordtabell. Liten Ackordtabell Jag har hämtat bilderna på ackorden från ukuleleklubbens hemsida. Det kan du också göra om du vill komplettera någon ny visa, hämtad från internet, med ackord. Listan är inte alls komplett

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

Instudering. inför. musikteoriprov åk 7

Instudering. inför. musikteoriprov åk 7 Instudering inför musikteoriprov åk 7 för Adolf Fredriks Musikklasser 2 Notnamn g1 G-klavens centrum talar om var tonen g1 ligger. Lär dig hitta tonernas namn på notsystemet och via tangenter. g a b c1

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori 8 Använd musikens språk Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s å t ta använd musikens språk innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Lektion tre Le k t i o n f y

Läs mer

År 1-3 År 4-6 År 7-9

År 1-3 År 4-6 År 7-9 MUSIK LGR 11 Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder

Läs mer

INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 18. PUNKTERINGAR & BINDEBÅGAR...

INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 18. PUNKTERINGAR & BINDEBÅGAR... INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 Noter... 3 ALLT HÄNGER IHOP... 4 Tradering... 4 Improvisation... 4 Exempel... 4 PRAKTISK MUSIKTEORI... 5 Ord & begrepp... 5 Keyboard... 5 2. LJUD & MUSIK... 6 A 4 = 440 Hz...

Läs mer

DEMO FÅR EJ SKRIVAS UT ISBN 978-91-980248-5-2

DEMO FÅR EJ SKRIVAS UT ISBN 978-91-980248-5-2 ISBN 978-91-980248-5-2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 Praktisk Musikteori 2... 3 SYSTEM... 4 Stamtoner, ackordlära & kyrkoskalor... 4 Funktioner... 4 Stegsystem... 4 Berklee-systemet (jazzteori)... 4 Testa

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

MUSIKANALYS ÅR 8 OCH

MUSIKANALYS ÅR 8 OCH MUSIKANALYS ÅR 8 OCH 9 2013-2014 INSTRUKTIONER 1. Utse en i gruppen som styr ipaden (en person behövs för att pausa, spola fram och tillbaka i låten etc). 2. Utse en annan person i gruppen som läser frågorna

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Etapp 2, särskild prövning till musikproduktionsprogrammet 2014

Etapp 2, särskild prövning till musikproduktionsprogrammet 2014 Gratulerar! Du har sökt en plats på musikproduktionsprogrammet vid Linnéuniversitetet. Detta brev innebär att Du är inbjuden till etapp 2 av den särskilda prövningen till programmet, vilken sker på plats

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Ukulele-brux. Om du vill spela en enkel låt som går i tonarterna D-dur eller B-moll så räcker det ofta med följande ackord: D G A7 F#7 Em Bm

Ukulele-brux. Om du vill spela en enkel låt som går i tonarterna D-dur eller B-moll så räcker det ofta med följande ackord: D G A7 F#7 Em Bm ckordtabell Jag har hämtat bilderna på ackorden från ukuleleklubbens hemsida. et kan du också göra om du vill komplettera någon ny visa, hämtad från internet, med ackord. Listan är inte alls komplett men

Läs mer

KUNSKAPSSTEGE FÖR KLASSISKT GITARRSPEL

KUNSKAPSSTEGE FÖR KLASSISKT GITARRSPEL KUNSKAPSSTEGE FÖR KLASSISKT GITARRSPEL vid Musikinstitutet Kungsvägen Elevens självutvärdering och mål Arbetsgrupp: Kari Jämbäck, Musikinstitutet Kungsvägen Otso Summanen, Musiikkiopisto Avonia INLEDNING

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Ackorden och jag Gitarr 1 PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Ackorden och jag Gitarr 1 PDF ladda ner Ackorden och jag Gitarr 1 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Ackorden och jag, gitarr 1 har genomgått en omfattande omarbetning.den beprövade genomtänkta metodiken känner du igen sedan

Läs mer

Material: Layout och grafik: Bilder: Svensk översättning: Ansvarig utgivare av svensk översättning:

Material: Layout och grafik: Bilder: Svensk översättning: Ansvarig utgivare av svensk översättning: Material: Tuomo Kallio, Jarkko M. Salo, Jarkko J. Salo, Juho Vanhanen, Louhimo och Rytm-institutets lärare Layout och grafik: Olli Kiviluoto Bilder: Pekka Pohjoispää och Henri Peltola Svensk översättning:

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

Jimi Hendrix. I m the one that has to die when it s time for me to die, so let me live my life, the way I want to

Jimi Hendrix. I m the one that has to die when it s time for me to die, so let me live my life, the way I want to 1 Jimi Hendrix I m the one that has to die when it s time for me to die, so let me live my life, the way I want to 2 James Marshall Hendrix (född Johnny Allen Hendrix den 27 november 1942i seatle Washington,

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Instudering. inför. musikteoriprov åk 8-9

Instudering. inför. musikteoriprov åk 8-9 Instudering inför musikteoriprov åk 8-9 för Adolf Fredriks Musikklasser 2 Notnamn g1 G-klavens centrum talar om var tonen g1 ligger. Lär dig hitta tonernas namn på notsystemet och via tangenter. g a b

Läs mer

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund. Piano. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi SML/FMF - Finlands musikläroinrättningars förbund Piano Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I PIANOSPEL Finlands musikläroinrättningars

Läs mer

Funkibatorsk ativitetsprogram. Aktivitetsprogram

Funkibatorsk ativitetsprogram. Aktivitetsprogram Aktivitetsprogram Häng med på Funkibators aktivitetsprogram! Det är roligt att röra på sig, kroppen tycker om det och det är kul att lära sig nya saker. Ibland bubblar det i armar och ben när man spelat

Läs mer

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4 LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 Utarbetad av: MUSIK LPO uppnående mål Såhär står det i den nationella kursplanen för år fem respektive år nio. Eleven skall (efter år 5 resp år 9): kunna delta

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Stora Musikguiden Läraranvisning punktskrift. Verksnummer: 40028

Stora Musikguiden Läraranvisning punktskrift. Verksnummer: 40028 Stora Musikguiden Läraranvisning punktskrift Verksnummer: 40028 Läraranvisningens innehåll Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den pedagogiskt anpassade

Läs mer

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång.

Allmänt om bedömningen I detta delprov bedöms din förmåga att sjunga samt ackompanjera dig själv till egen sång. Antagningsprov G1 Sång och spel G1 Sång och Spel t med delprovet är att du får möjlighet att visa din förmåga att sjunga och musicera på egen hand. Förberedelser Du ska förbereda två valfria sånger. Du

Läs mer

6-8 år, Uppvärmning 1- Vroom Vroom racerbil

6-8 år, Uppvärmning 1- Vroom Vroom racerbil 6-8 år, Uppvärmning 1- Vroom Vroom racerbil Intro 1x8 Vers 1, Det står en nyköpt.. 8x8 Tappa på stället 4x8, Vicka på höfter 4x8 Brygga, Han backar in.. 4x8 Marchera in i ringen 2x8, Marchera ut + peka

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Kurs i Allmän musiklära

Kurs i Allmän musiklära Uppsala universitet Institutionen för musikvetenskap Musikteorins grunder (MtA) Kurs i Allmän musiklära Sammanställt av Anne Reese Följande kursmaterial är sammanställt av Anne Reese. Detta är en kort

Läs mer

GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7

GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7 ! GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7 Namn: GRUNDERNA I MUSIKTEORI Åk 7 Syfte: Vi arbetar här med Musikens verktyg där du ska lära dig grunderna i musikteori och få förståelse för musikaliska byggstenar och musikalisk

Läs mer

Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag

Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag Prov i vågrörelselära vt06 Lösningsförslag Hjälpmedel: Formelsamling, fysikbok, miniräknare, linjal, sunt förnuft. 7 uppgifter vilka inlämnas på separat papper snyggt och välstrukturerat! Låt oss spela

Läs mer

DEMO - FÅR EJ SKRIVAS UT ISBN 978-91-980248-6-9

DEMO - FÅR EJ SKRIVAS UT ISBN 978-91-980248-6-9 ISBN 978-91-98048-6-9 Gunno Klingfors Kulturkapital AB 01 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 Många moment... 4 Kreativitet och hantverk... 5 Keyboard... 5 Notskrift... 5 Hur blir man rik och berömd... 5 Härma!...

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Åk 7 Musiklära, läran om musikens uppbyggnad

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Åk 7 Musiklära, läran om musikens uppbyggnad Från början var förmodligen musik mest e7 sorts ljudskapande med rytmer och enklare melodier, men =ll slut blev musik mer och mer komplicerad och genomtänkt. Man var då tvungen a7 komma på e7 sä7 a7 skriva

Läs mer

CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2016 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik. Pontus Ahlbäck.

CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2016 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik. Pontus Ahlbäck. CG1009 Examensarbete, kandidat, klassisk musik, 15 hp 2016 Konstnärlig kandidatexamen Institutionen för klassisk musik Handledare: Frans Hagerman Examinator: Peter Berlind Carlson Pontus Ahlbäck Sonata

Läs mer

Arrangemang Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör

Arrangemang Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör Arrangemang 1 Titel Storband Synf ork Vocal Sättning Instr Kör 1 30-40 Tals potpuri( Benny Anderssons ork.) X X 2 Behovets barn X Stråk/trp/tbn/trä/komp (Möt 13) 3 Blott en dag X X 4 Candy man X X Storband/Stråk

Läs mer

Låtskrivarboken. Monica Welander. Hands Up Music. Innehåll:

Låtskrivarboken. Monica Welander. Hands Up Music. Innehåll: Låtskrivarboken Innehåll: Låtskrivaren 7 Varför göra låtar 11 Vad är en låt? 17 Melodi, Text och Rytm 23 Låtarnas struktur 33 Verktygslådan 41 Mer verktyg 47 Mall för en tre-ackordslåt 54 Övning: tt skriva

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

FREDAG I P3. Veckans quiz

FREDAG I P3. Veckans quiz FREDAG I P3 Veckans quiz Vecka 36 REGLERNA - Du är quizledare. - Ingen annan får se detta dokument eller tillhörande Spotify-lista. - De tävlande ropar sitt namn eller lagnamn när de tror att de kan. -

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Vänsterhandsteknik för klassisk gitarr

Vänsterhandsteknik för klassisk gitarr Examensarbete 15 hp Lärarexamen 2010 Mikael Bremer Vänsterhandsteknik för klassisk gitarr Handledare: Ronny Lindeborg Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2 Sammanfattning I mitt examensarbete undersöker

Läs mer

Utförliga regler för TRAX

Utförliga regler för TRAX Utförliga regler för TRAX Innehållsförteckning Vad är TRAX? Sid 2 Grundregler för TRAX Sid 3 Vad är en tvingad yta? Sid 4 Vad är en vinnande ögla? Sid 6 Vad är en vinnande linje? Sid 7 Grundläggande strategiska

Läs mer

Slutet på 50-tålet. Brittiskå invåsionen. The Beatles

Slutet på 50-tålet. Brittiskå invåsionen. The Beatles Slutet på 50-tålet I slutet av 50-tålet försvånn de flestå åv rock n rollens storå stjärnor ur råmpljuset. Mån brukår därför iblånd tålå om rock n rollens död. En ånnån åvgörånde händelse vår den så kallade

Läs mer

Namn: Blues & Jazz. Här hittar du texter om musikstilarna och några musikexempel. Läs, gör frågorna och lyssna på låtarna!

Namn: Blues & Jazz. Här hittar du texter om musikstilarna och några musikexempel. Läs, gör frågorna och lyssna på låtarna! 1 Namn: Blues & Jazz Här hittar du texter om musikstilarna och några musikexempel. Läs, gör frågorna och lyssna på låtarna! Källa till texterna: Natur & Kulturs musikhistoria, 2007 Ne.se/blues (Lars Lilliestam)

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden:

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Haparanda ht 2003 Engelska år 1 5 Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Hälsningsfraser/ presentationer, personbeskrivningar, klassrumsord, klockan, veckodagar, datum, månader,

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer

Mål att sträva mot Mål Målkriterier Omdöme Åtgärder/Kommentarer Musik Steg: BAS kunna delta i unison sång och enkla former av melodirytm-, och ackordspel samt föra samtal kring musicerandet deltar i enkla talkörer och ramsor sjunger med i enkla barnvisor blir förtrogen

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Halloween i Åkesta! Vi äro små spöken vi G C D. En kulen natt jag såg ett monster Mel: En kulen natt C G F

Halloween i Åkesta! Vi äro små spöken vi G C D. En kulen natt jag såg ett monster Mel: En kulen natt C G F Halloween i Åkesta! En kulen natt jag såg ett monster Mel: En kulen natt G F En kulen natt natt natt jag såg ett monster. Han var så hemsk och stor och ful och gjorde konster. Han räckte tungan ut och

Läs mer

Namn: Rhythm n blues & Rock n roll

Namn: Rhythm n blues & Rock n roll 3 Namn: Rhythm n blues & Rock n roll Här hittar du texter om musikstilarna och några musikexempel. Läs, gör frågorna och lyssna på låtarna! Rhythm n Blues Rhythm n Blues utvecklades ur blues och gospel

Läs mer

En annan intressant artist som blandar latinamerikanska och orientaliska klanger med amerikansk rockmusik är Shakira 6:4 Whenever, Wherever

En annan intressant artist som blandar latinamerikanska och orientaliska klanger med amerikansk rockmusik är Shakira 6:4 Whenever, Wherever Musik jorden runt Introduktion Genom att lyssna lite närmare på dagens populärmusik och genom att titta lite noggrannare på skivhyllorna som handlar om Worldmusic kan man ganska lätt finna musik som har

Läs mer

En introduktion till det engelska språket

En introduktion till det engelska språket En introduktion till det engelska språket Lars Nordlinder Kristina Olsson Leitner 1 De 26 programmen till Kids English Zone kan du betälla via SLI (www.sli.se) och din AV-Mediacentral eller UR Kundtjänst.

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Four Chords Förutsägbart eller genialiskt

Four Chords Förutsägbart eller genialiskt Konstnärligt Examensarbete Four Chords Förutsägbart eller genialiskt Författare: Simon Nilsson Handledare: Tobias Rydén, Hans Erik Holgersson Examinator: David Myhr Termin: VT17 Ämne: Musik Nivå: Kandidat

Läs mer

Tips på hur ni kan integrera allsången i andra ämnen än musik:

Tips på hur ni kan integrera allsången i andra ämnen än musik: Äntligen är musiken och texterna för årets allsång här! Låtarna är inspelade i ett röstläge som är anpassat för barnen, vilket kan upplevas som lite ljust/högt för de vuxna. Prova gärna att sjunga tillsammans

Läs mer

Gitarrböcker, vad innehåller de egentligen?

Gitarrböcker, vad innehåller de egentligen? Examensarbete 15 hp Musiklärarexamen 2008 Magnus Josephson Gitarrböcker, vad innehåller de egentligen? En läromedelsanalys Handledare: Maria Calissendorff Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Sammanfattning

Läs mer

Det är vår igen alla knoppar brister ut

Det är vår igen alla knoppar brister ut VÄLKOMMEN VÅREN Himlen är så jätteblå solen den lyser där på Av med strumpor och med skor vi springer ut där blommorna bor! Sen dansar vi i solens sken med våra bara ben.. Välkommen våren, välkommen igen

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. ENGELSKA ÅR 1 6 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall: förstå tydligt och enkelt tal och själv kunna delta i enkla samtal kunna läsa och förstå enkla berättelser

Läs mer

Kurser hos Rogers Musiktronik 2016 Ämne

Kurser hos Rogers Musiktronik 2016 Ämne Kurser hos Rogers Musiktronik 2016 Ämne Elektronik Grundkurs i elektronik E0101 För dig som vill veta mer om den analoga elektronikens grunder. Teori och praktiska laborationer varvas med varandra. Kursen

Läs mer

Att lära ut bas En studie i basundervisning

Att lära ut bas En studie i basundervisning Malmö Högskola Lärarutbildningen SÄL Särskild lärarutbildning Examensarbete 15 högskolepoäng Att lära ut bas En studie i basundervisning To teach bass A study of bass teaching Jonas Castell Lärarexamen

Läs mer

instrument och Genrer Ett utdrag Stråkinstrument: Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik

instrument och Genrer Ett utdrag Stråkinstrument: Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik instrument och Genrer Ett utdrag Klassisk Musik / Västerländsk konstmusik Klassisk musik är ett mer vanligt namn för det som egentligen heter västerländsk konstmusik. Det är sådan musik som vi i Europa

Läs mer

Tips för klarinettelever och föräldrar

Tips för klarinettelever och föräldrar Tips för klarinettelever och föräldrar Innehåll: sidan 3. några råd till föräldrar sidan 4-5. att sätta ihop klarinetten, rörblad m.m. sidan 6-7. att spela, munställning m.m. Hej! Här kommer lite tips

Läs mer

Musikteori I. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-0-3 Tryck Enskede Offset AB. Kopiering förbjuden

Musikteori I. av Peter Mikkola. Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-0-3 Tryck Enskede Offset AB. Kopiering förbjuden Musikteori I av Peter Mikkola Peter Mikkola 1999 ISBN 91-973550-0-3 Tryck Enskede Offset AB Kopiering förbjuden Intro På nytt går vi till storms emot ert öra, så väl förskansat mot vårt tal. ur Hamlet

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer