Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0"

Transkript

1 Telia SIP-anslutning Installation IX78 Snabbguide SIP-anslutning 2.0

2 Viktigt för er säkerhet! Programmera nummeromräkning för samtal till nödnumret 112 Om ni använder Telia SIP-anslutning tillsammans med en standardkonfigurerad växel kommer utgående samtal att sakna information om geografiskt ursprung. Detta är en riskfaktor vid samtal som rings till nödnumret 112. Eftersom SOS-operatören inte ser varifrån samtalet kommer kan hjälp insatsen försenas. I värsta fall styrs hjälpresurserna ut till fel adress, vilket kan få allvarliga följder. Åtgärda problemet så här: Bedöm vilka växelanknytningar som kan och behöver generera korrekt geografisk ursprungsinformation för utgående samtal. Programmera var och en av dessa anknytningar så att nödnumret 112 räknas om till XYZ (där XYZ är kommun-id för orten där anknytningen finns). Korrekt kommun-id finns i ITS-rapporten Routing of calls to the emergency numbers 112 using the Identification Plan of Municipalities som du hämtar på Klicka dig fram till Bransch Telefoni Nummerfrågor Nödsamtal och 112. Dubbelchecka inlagda kommun-id (XYZ) så att de verkligen är korrekta. Gör inte omräkning i följande fall Om växeln har anknytningar där du inte med säkerhet vet i vilken kommun användaren befinner sig (exempelvis för att han brukar loggar in i växeln från olika orter) är det bättre att skicka numret i det ursprungliga formatet, 112. Räkna om numren även till Sjukvårdsrådgivningen och Polisen Vi rekommenderar att du på samma sätt åtgärdar numren även till Sjukvårds - råd givningen och Polisen. Programmera de berörda anknytningarna så att: Numret till Sjukvårdsrådgivningen 1177 räknas om till XYZ (där XYZ är kommun-id för orten där anknytningen finns) Numret till Polisen räknas om till XYZ (där XYZ är kommun-id för orten där anknytningen finns). Välkommen! Ditt företag har valt tjänsten Telia SIP-anslutning. Det innebär att ni nu har en mångsidig anslutning för ip-telefoni, inklusive anslutning av ip-baserade företagsväxlar. Därmed har ni tagit steget in i en ny värld av effektiv, anpassningsbar kommunikation. Med Telia SIP-anslutning kan ditt företag utnyttja alla de fördelar som ip-baserad telefoni ger. Ni framtidssäkrar företagets kommunikationslösning och skapar möjlig heter att utveckla ett mer avancerat stöd för affärsverksamheten. Gatewayen så här kan du använda den I tjänsten Telia SIP-anslutning ingår gatewayen Intertex IX78. Dess huvud funktion är att hantera ip-telefonitrafiken mellan er ip-växel och Telias nät. Du kan även använda den för att skapa ett lokalt nätverk inklusive internetanslutning, eftersom den innehåller Ethernet- och adsl-ingång, brandvägg och dhcp-server (delar ut ip-adresser till datorerna i nätverket). Dessutom kan den fungera som access - punkt i ett trådlöst nätverk. Inkoppling av gatewayen Om du tänker använda gatewayen som bas i ett internetanslutet lokalt nätverk kan du koppla in den direkt när du har fått den. Telefonifunktionerna blir dock tillgängliga först när testperioden startar, vilket sker två dagar innan vi styr om er inkommande trafik. Fördjupad information i användarhandboken Den här snabbguiden innehåller en grundläggande beskrivning av hur du kopplar in gatewayen och gör olika inställningar. I utrustningspaketet finns också det mer omfattande dokumentet Användarhandbok SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Där hittar du mer information kring egenskaper, funktioner och användningssätt för IX78. 3

3 1 Kontrollera att utrustningspaketet innehåller alla delar I utrustningspaketet som du har fått ska följande delar ingå: 2 Samla in uppgifter som kommer att behövas längre fram under installationen Under installationsförloppet måste IX78 fungera helt isolerat från alla nätverkskomponenter och ha egen, direkt tillgång till bredbandsanslutningen för att få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er it-miljö. Konsekvensen är att varken ert lokala nätverk eller datakommunikationen med omvärlden kommer att fungera. Denna situation bör av naturliga skäl göras så kortvarig som möjligt. Därför är det viktigt att du är väl förberedd innan du sätter igång med installationen. Börja med att ta reda på följande uppgifter. Gör gärna noteringar direkt i den här guiden, så att du har alla fakta samlade på ett ställe. Obs! Om du har kopplat in IX78 innan testperioden påbörjas måste du starta om den under testperioden för att den ska få rätt data för telefonin. Gateway Intertex IX78 Strömadapter Delningsdosa (splitter) Nätverkskabel Adsl-kabel Telefonkablar, 2 st Nät- och växeluppgifter 1. Vilken bredbandsanslutning avser du att använda för er ip-telefoni? q Telia Bredband Företag q Telia Bredband Plus q Telia Bredband FiberLan Företag q Telia ProLane (alla varianter) q Anslutning via annan operatör än Telia Stativ för vertikal placering på bord eller hylla Saknas något i ditt paket? Ring Telias kundtjänst på tel och gör följande val i talsvarsmenyerna: a. (Denna punkt gäller dig som kommer att ansluta IX78 till Telia Bredband Företag:) Du ska koppla in IX78 i det första telejacket (det jack som sitter närmast tele stationen) på den teleledning där kommunikationen överlämnas. Om det finns två eller fler jack i era lokaler och du inte vet vilket som är det första kan du ta reda på detta med hjälp av den metod som beskrivs i Användarhandbok Gateway Intertex IX78, sidan 9. 2b. (Denna punkt gäller dig som kommer att koppla IX78 till bredbandsanslutningen via en router:) Det är viktigt att du använder en routerport med publik ip-adress. I den router som ingår i Telia ProLane, Telia ProLane Light och Telia Bredband Plus kopplar du IX78 till port FE3. 4 5

4 2c. (Denna punkt gäller dig som kommer att använda IX78 som SIParator; se steg 3 Besluta om funktionsläge för IX78:) Vilken ip-adress ska IX78 ha på lan-sidan? Vilken nätmask har ert lan? (Uppgiften hittar du i er befintliga router) 3. Vilken ip-växel ska ni använda (fabrikat, modell)? 4. Vilken lokal ip-adress ska växeln ha? 5. Vill du att växeln ska kunna fjärradministreras, exempelvis av leverantören? Ange i så fall portnummer i IX78 som ska omdirigeras till växelns administrationsgränssnitt: Fast ip-adress på wan-sidan (Denna punkt gäller endast vissa anslutningstjänster) 8. IX78 ska ha fast ip-adress på wan-sidan om den används tillsammans med bredbandsanslutningarna Telia ProLane, Telia ProLane Light eller Telia Bredband Plus. Det kan krävas fast ip-adress även för anslutningar från annan leverantör än Telia. Ip-adressen och en handfull relaterade parametrar ställer du in manuellt i IX78. Vilka inställningar krävs för er bredbandsanslutning? (Om du inte känner till uppgifterna kan företagets nätverksadministratör med största sannolikhet hjälpa dig.) Fast ip-adress på wan-sidan: Nätmask på wan-sidan: 6. (Denna punkt gäller endast om växeln behöver registreras i Telias tjänst. Konsultera växelleverantören om du är osäker!) Ange konto (växelns huvudnummer): Välj användarnamn för kontot: Välj lösenord för kontot: Du ska skriva in ovanstående uppgifter både i IX78 och i växeln. Dns-servrar på wan-sidan: Standardgateway på wan-sidan: och Inloggningsuppgifter för IX78 7. Vid leverans av IX78 är den webbsida varifrån du administrerar gatewayen skyddad av följande inloggningsuppgifter: användarnamn: oper lösenord: telia Vi rekommenderar starkt att du ändrar lösenordet efter slutförd installation. Välj ett personligt lösenord: 6 7

5 3 Besluta om funktionsläge för IX78 Trafikhantering i lokalt nätverk Gemensamt lan för ip-telefoni och data Anslutnings typ Adsl (endast Telia), Ethernet Adsl, Ethernet Adsl, Ethernet Access som kräver annan gateway än IX78 Trafikslag på anslutningen Både ip-telefoni och konventionell data Både ip-telefoni och konventionell data Endast ip-telefoni Antal publika ip-adresser Funktionsläge för IX78 1 Brandvägg Se not 1 och 7 2 SIParator Se not 2, 3, 6 och 7 SIParator Se not 3, 6 och 7 SIParator Se not 4, 6 och 7 Intertex IX78 har två olika funktionslägen. Vi kallar dem Brandvägg respektive SIParator. Det här är skillnaden mellan dem: I läge Brandvägg kommer IX78 att hantera både ip-telefoni och konventionell ip-trafik. Den fungerar alltså även som router och dhcp-server. Det inne bär att den kan bilda bas i ett komplett lokalt nätverk, gemensamt för ip-telefoni och data. I läge SIParator kommer IX78 att hantera endast ip-telefoni. Därmed krävs en separat router som hanterar konventionell datatrafik på ert lokala nät. Vilket läge som passar i er it-miljö beror på en handfull olika faktorer. Informationen i tabellen till vänster hjälper dig att göra rätt val. Separata lan för iptelefoni och data Adsl (endast Telia), Ethernet Endast ip-telefoni Valfritt: brandvägg eller SIParator Se not 5, 6 och 7 Not 1 Om du gör installationen i ett befintligt lokalt nätverk: byt ut er nuvarande bredbandsdelare eller gateway mot IX78. Not 2 Lösningen är möjlig under följande förutsättningar: Din internetoperatör kan erbjuda två publika ip-adresser på samma anslutning En switch installeras mellan anslutningen och er befintliga router. Även IX78 ska då anslutas till switchen. Not 3 Ni behåller er befintliga internetanslutning för konventionell data. Not 4 Detta förutsätter att IX78 kan anslutas till internet med egen publik ip-adress via den gateway som ingår i det lokala nätverket. För Telia ProLane, Telia ProLane Light och Telia Bredband Plus ska detta fall alltid användas. Not 5 Om ni har ett befintligt nätverk för ip-telefoni där det ingår en brandvägg rekommenderar vi att du installerar IX78 som SIParator. Ska all internettrafik passera IX78 ska den installeras som gateway i ip-telefoninätet. Om du bygger upp en kommunikationslösning där IX78 fungerar som brandvägg kan du vid behov byta funktionsläge till SIParator. Däremot är det inte möjligt att gå i andra riktningen, dvs byta från SIParator till brandvägg, utan att göra om konfigureringen av IX78 från början. Not 6 Om IX78 ställs in som SIParator kan vi inte garantera funktionen hos externa växelanknytningar. Dessa måste i stället kunna nå den lokala växeln via den router som hanterar er internetanslutning. Not 7 Använd inte IX78 som adsl-modem hos annan bredbandsoperatör än Telia. Korrekt modemfunktion är verifierad endast vid anslutning till Telias nät. 8 9

6 4 Koppla en konfigureringsdator till IX78 Anslut inga lan-komponenter! För att IX78 ska få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er it-miljö är det viktigt att den under konfigureringen är helt isolerad från ert lokala nätverk. Anslut därför ingenting till uttagen ET1, ET2 eller ET3. A Koppla utrustningspaketets nätverkskabel från nätverksuttaget på din dator till uttaget ET4 i IX78. B Koppla strömkabeln till gatewayens uttag DC och sätt strömadaptern i ett eluttag. C Slå på gatewayen genom att trycka in strömbrytaren. IX78 är driftklar när du ser texten AdS i teckenfönstret grönt eller rött sken hos lysdioden ET

7 5 A Ange typ av bredbandsanslutning för IX78 Starta din webbläsare, skriv adressen och tryck på Enter. B Webbläsaren visar den fabriks - inställda startsidan för IX78. Obs! Om sidan inte öppnas, gå till Användarhandbok Gateway Intertex IX78, sid 20. D Klicka på knappen Verkställ. IX78 startar om automatiskt och visar inloggningssidan. E Vilken bredbandsanslutning angav du i steg 2, moment 1? Telia Bredband Företag Fortsätt med steg 6 Telia ProLane Telia ProLane Light Telia Bredband FiberLan Företag Telia Bredband Plus Annan operatör än Telia Fortsätt med steg 7 C Markera den bredbandsanslutning som ska användas för ip-telefoni (se din notering i Steg 2, moment 1) Om ni har Välj Bredband Företag AdS Bredband Plus EtH Bredband FiberLan Företag FLA ProLane EtH ProLane Light EtH Annan operatör än Telia EtH Så här kommer du tillbaka till den fabriksinställda startsidan! När du gjort ditt val på denna sida kommer den inte att visas igen när du går till adressen I stället presenteras inloggningssidan. Men det kan uppstå lägen då du vill återvända hit, exempelvis om ditt företag byter bredbandsanslut ning. Då behöver du göra en fabriksåterställning. Läs mer i Användarhandbok Gateway Intertex IX78, sidan

8 6 Koppla IX78 till första telejacket Anslut inga lan-komponenter! För att IX78 ska få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er it-miljö är det viktigt att den under konfigureringen är helt isolerad från ert lokala nätverk. Anslut därför ingenting till uttagen ET1, ET2 eller ET3. Första gången ett adsl-modem ansluts till en telestation (IX78 innehåller en modemfunktion) startar en automatisk inställningsprocess som gör det möjligt för stationen att upprätta datakommunikation via modemet. Denna process kan ta upp till 3 minuter. Det är mycket viktigt att du kopplar in IX78 i det telejack som sitter först på den inkom mande ledningen från telestationen. Då slipper du störningar i anslutningens funktioner. Om det bara finns ett enda telejack eller om du vet vilket jack som är det första (exem pel vis därför att ditt företag tidigare haft en adsl-baserad bredbandsanslutning från en annan operatör) ska du koppla in IX78 till detta jack enligt beskrivningen nedan. Ta först bort eventuell utrustning som är inkopplad till jacket (delningsdosa, telefon eller dylikt). Om det finns två eller flera telejack och du inte vet vilket som är det första kan du hitta detta med hjälp av den metod som beskrivs i Användarhandbok Intertex IX78, sidan 9. När du identifierat det första jacket återvänder du till nedanstående beskrivning. A Sätt den medlevererade delningsdosan (splittern) i första telejacket. B Koppla den medlevererade adsl-kabeln från delningsdosan till uttaget LINE i IX78. När anslutningsprocessen är klar indikeras adsl-förbindelsen på följande sätt: Texten Hi i teckenfönstret Grönt sken hos lysdioden LINE Fortsätt med steg

9 7 Koppla IX78 till nätverksuttaget 8 Logga in i IX78 Anslut inga lan-komponenter! För att IX78 ska få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er it-miljö är det viktigt att den under konfigureringen är helt isolerad från ert lokala nätverk. Anslut därför ingenting till uttagen ET1, ET2 eller ET3. A När IX78 har startat om visas inloggningssidan i din webbläsare. B Klicka på menyvalet Logga in. Nu ska du koppla in IX78 till er bredbandsanslutning, baserad på Telia Bredband FiberLan Företag, Telia ProLane eller en adsl-tjänst som ni har via någon annan operatör än Telia. Obs! I det senare fallet måste förbindelsen erbjuda publik ip-adress. A Koppla en nätverkskabel från det nätverksuttag där ert bredband överlämnas (vägguttag, uttaget FE3 i en router för ProLane, ProLane Light eller Telia Bredband Plus, uttag med publik ip-adress i adsl-modem e.d.) till uttaget WAN i IX78. C Windows öppnar dialogrutan för inloggning. D Skriv användarnamnet oper och lösenordet telia i textrutorna. Obs! Ändra lösenordet när du är klar med installationen. Detta gör du på sidan Admi nistration i administrationsgränssnittet. E Klicka på knappen OK. F Kräver er anslutning fast ip-adress på wan-sidan enligt steg 2, moment 8? B Wan-förbindelsen indikeras på följande sätt: Texten Hi i teckenfönstret Grönt eller rött sken hos lysdioden WAN Ja Nej Fortsätt med steg 9 Fortsätt med steg

10 9 Gör manuella inställningar för fast ip-adress Obs! Detta steg gäller endast om IX78 ska ha fast ip-adress på wan-sidan (se steg 2, moment 8). Om den däremot ska ha dynamisk ip-adress går du direkt till steg 10. C Kontrollera att dessa listrutor har värdena ET0, utsida respektive Manuell. D Skriv in de värden som gäller för er anslutning. Se steg 2, moment 8. A När inloggningen är klar visar din webbläsare huvudmenyn för IX78. B Klicka på menyvalet Nätverk. E Klicka på knappen Verkställ längs ned till vänster på sidan för nätverksinställningar. F En gul bård visas högst upp på sidan för nätverksinställningar. Klicka på länken Klicka här för att spara ändringarna permanent

11 10 Kör konfigurationsguiden Obs! Om du har kopplat in IX78 innan testperioden påbörjas måste du starta om den under testperioden för att den ska få rätt data för telefonin. Om du har sparat de inställningar som du själv har gjort kommer de att finnas kvar även efter att du startat om IX78. C Webbläsaren öppnar ett popupfönster där guiden visas. D Klicka på knappen Logga in. A Efter att du loggat in eller ändrat nätverksinställningarna (enligt steg 9 ) visar din webbläsare huvudmenyn för IX78 Öppnas inte ovanstående popup-fönster? Konfigurationsguiden är en webbapplikation som ligger i molnet. För att kunna starta guiden måste du alltså ha en fungerande internetanslutning. Om din webbläsare inte öppnar ovanstående popup-fönster tyder det på din IX78 inte lyckats etablera en sådan anslutning. Gå då till Användarhandbok Gateway Intertex IX78, sidan 17. Där hittar du felsökningstips. B Klicka på menyvalet Konfigurations-wizard

12 E Skriv användarnamnet teliaconfig i textrutan. F Skriv lösenordet configtelia i textrutan. I H Välj växel och klicka därefter på knappen Nästa. Observera att guiden använder uttrycket E-SCB för din IX78 gateway. G Klicka på knappen Logga in. J Välj en av dessa, grundat på din analys i Steg 3 och klicka på knappen Nästa

13 K Denna sida visas endast om du valt funktionsläge SIParator i föregående moment. Skriv ip-adress för lan-sidan av IX78 och subnätmask för ert lan. Klicka därefter på knappen Nästa. O Här behöver du skriva in uppgifter endast om du vill att växeln ska kunna fjärradministreras, exempelvis av leverantören. Obs! Ändra i så fall lösenord i växeln. Gå vidare genom att klicka på knappen Nästa. L Skriv ip-adressen för er växel. M Om den växel du valde i moment I kräver användar-id och lösenord kommer guiden att visa dessa textrutor. Du kan själv välja dessa uppgifter, men de måste vara identiska i IX78 och i växeln. För att ut gående trafik ska fungera från en sådan växel måste du lägga in uppgifterna. N Om din växelleverantör har angett att er växel ska regi strera sig mot tjänsten ska du även ange ett konto för registre ringen. Kontot identi fieras i så fall med telefonnummer. Klicka på knappen Nästa när du är klar. Q Klicka på knappen Ladda ner. Skriv ut den här sidan och spara utskriften P

14 26 27

15 TSP-2572_ Vi finns nära dig Personlig kundtjänst Företag: tel Information och rådgivning. Öppet alla dagar, dygnet runt. Här finns även Mina Sidor på Arbetet där du kan se och administrera företagets abonnemang och tjänster. Registrera dig på telia.se/mspa för att få inloggningsuppgifter.

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband, och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A BredbandsGuide Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni,

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer