Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0"

Transkript

1 Telia SIP-anslutning Installation IX78 Snabbguide SIP-anslutning 2.0

2 Viktigt för er säkerhet! Programmera nummeromräkning för samtal till nödnumret 112 Om ni använder Telia SIP-anslutning tillsammans med en standardkonfigurerad växel kommer utgående samtal att sakna information om geografiskt ursprung. Detta är en riskfaktor vid samtal som rings till nödnumret 112. Eftersom SOS-operatören inte ser varifrån samtalet kommer kan hjälp insatsen försenas. I värsta fall styrs hjälpresurserna ut till fel adress, vilket kan få allvarliga följder. Åtgärda problemet så här: Bedöm vilka växelanknytningar som kan och behöver generera korrekt geografisk ursprungsinformation för utgående samtal. Programmera var och en av dessa anknytningar så att nödnumret 112 räknas om till XYZ (där XYZ är kommun-id för orten där anknytningen finns). Korrekt kommun-id finns i ITS-rapporten Routing of calls to the emergency numbers 112 using the Identification Plan of Municipalities som du hämtar på Klicka dig fram till Bransch Telefoni Nummerfrågor Nödsamtal och 112. Dubbelchecka inlagda kommun-id (XYZ) så att de verkligen är korrekta. Gör inte omräkning i följande fall Om växeln har anknytningar där du inte med säkerhet vet i vilken kommun användaren befinner sig (exempelvis för att han brukar loggar in i växeln från olika orter) är det bättre att skicka numret i det ursprungliga formatet, 112. Räkna om numren även till Sjukvårdsrådgivningen och Polisen Vi rekommenderar att du på samma sätt åtgärdar numren även till Sjukvårds - råd givningen och Polisen. Programmera de berörda anknytningarna så att: Numret till Sjukvårdsrådgivningen 1177 räknas om till XYZ (där XYZ är kommun-id för orten där anknytningen finns) Numret till Polisen räknas om till XYZ (där XYZ är kommun-id för orten där anknytningen finns). Välkommen! Ditt företag har valt tjänsten Telia SIP-anslutning. Det innebär att ni nu har en mångsidig anslutning för ip-telefoni, inklusive anslutning av ip-baserade företagsväxlar. Därmed har ni tagit steget in i en ny värld av effektiv, anpassningsbar kommunikation. Med Telia SIP-anslutning kan ditt företag utnyttja alla de fördelar som ip-baserad telefoni ger. Ni framtidssäkrar företagets kommunikationslösning och skapar möjlig heter att utveckla ett mer avancerat stöd för affärsverksamheten. Gatewayen så här kan du använda den I tjänsten Telia SIP-anslutning ingår gatewayen Intertex IX78. Dess huvud funktion är att hantera ip-telefonitrafiken mellan er ip-växel och Telias nät. Du kan även använda den för att skapa ett lokalt nätverk inklusive internetanslutning, eftersom den innehåller Ethernet- och adsl-ingång, brandvägg och dhcp-server (delar ut ip-adresser till datorerna i nätverket). Dessutom kan den fungera som access - punkt i ett trådlöst nätverk. Inkoppling av gatewayen Om du tänker använda gatewayen som bas i ett internetanslutet lokalt nätverk kan du koppla in den direkt när du har fått den. Telefonifunktionerna blir dock tillgängliga först när testperioden startar, vilket sker två dagar innan vi styr om er inkommande trafik. Fördjupad information i användarhandboken Den här snabbguiden innehåller en grundläggande beskrivning av hur du kopplar in gatewayen och gör olika inställningar. I utrustningspaketet finns också det mer omfattande dokumentet Användarhandbok SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Där hittar du mer information kring egenskaper, funktioner och användningssätt för IX78. 3

3 1 Kontrollera att utrustningspaketet innehåller alla delar I utrustningspaketet som du har fått ska följande delar ingå: 2 Samla in uppgifter som kommer att behövas längre fram under installationen Under installationsförloppet måste IX78 fungera helt isolerat från alla nätverkskomponenter och ha egen, direkt tillgång till bredbandsanslutningen för att få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er it-miljö. Konsekvensen är att varken ert lokala nätverk eller datakommunikationen med omvärlden kommer att fungera. Denna situation bör av naturliga skäl göras så kortvarig som möjligt. Därför är det viktigt att du är väl förberedd innan du sätter igång med installationen. Börja med att ta reda på följande uppgifter. Gör gärna noteringar direkt i den här guiden, så att du har alla fakta samlade på ett ställe. Obs! Om du har kopplat in IX78 innan testperioden påbörjas måste du starta om den under testperioden för att den ska få rätt data för telefonin. Gateway Intertex IX78 Strömadapter Delningsdosa (splitter) Nätverkskabel Adsl-kabel Telefonkablar, 2 st Nät- och växeluppgifter 1. Vilken bredbandsanslutning avser du att använda för er ip-telefoni? q Telia Bredband Företag q Telia Bredband Plus q Telia Bredband FiberLan Företag q Telia ProLane (alla varianter) q Anslutning via annan operatör än Telia Stativ för vertikal placering på bord eller hylla Saknas något i ditt paket? Ring Telias kundtjänst på tel och gör följande val i talsvarsmenyerna: a. (Denna punkt gäller dig som kommer att ansluta IX78 till Telia Bredband Företag:) Du ska koppla in IX78 i det första telejacket (det jack som sitter närmast tele stationen) på den teleledning där kommunikationen överlämnas. Om det finns två eller fler jack i era lokaler och du inte vet vilket som är det första kan du ta reda på detta med hjälp av den metod som beskrivs i Användarhandbok Gateway Intertex IX78, sidan 9. 2b. (Denna punkt gäller dig som kommer att koppla IX78 till bredbandsanslutningen via en router:) Det är viktigt att du använder en routerport med publik ip-adress. I den router som ingår i Telia ProLane, Telia ProLane Light och Telia Bredband Plus kopplar du IX78 till port FE3. 4 5

4 2c. (Denna punkt gäller dig som kommer att använda IX78 som SIParator; se steg 3 Besluta om funktionsläge för IX78:) Vilken ip-adress ska IX78 ha på lan-sidan? Vilken nätmask har ert lan? (Uppgiften hittar du i er befintliga router) 3. Vilken ip-växel ska ni använda (fabrikat, modell)? 4. Vilken lokal ip-adress ska växeln ha? 5. Vill du att växeln ska kunna fjärradministreras, exempelvis av leverantören? Ange i så fall portnummer i IX78 som ska omdirigeras till växelns administrationsgränssnitt: Fast ip-adress på wan-sidan (Denna punkt gäller endast vissa anslutningstjänster) 8. IX78 ska ha fast ip-adress på wan-sidan om den används tillsammans med bredbandsanslutningarna Telia ProLane, Telia ProLane Light eller Telia Bredband Plus. Det kan krävas fast ip-adress även för anslutningar från annan leverantör än Telia. Ip-adressen och en handfull relaterade parametrar ställer du in manuellt i IX78. Vilka inställningar krävs för er bredbandsanslutning? (Om du inte känner till uppgifterna kan företagets nätverksadministratör med största sannolikhet hjälpa dig.) Fast ip-adress på wan-sidan: Nätmask på wan-sidan: 6. (Denna punkt gäller endast om växeln behöver registreras i Telias tjänst. Konsultera växelleverantören om du är osäker!) Ange konto (växelns huvudnummer): Välj användarnamn för kontot: Välj lösenord för kontot: Du ska skriva in ovanstående uppgifter både i IX78 och i växeln. Dns-servrar på wan-sidan: Standardgateway på wan-sidan: och Inloggningsuppgifter för IX78 7. Vid leverans av IX78 är den webbsida varifrån du administrerar gatewayen skyddad av följande inloggningsuppgifter: användarnamn: oper lösenord: telia Vi rekommenderar starkt att du ändrar lösenordet efter slutförd installation. Välj ett personligt lösenord: 6 7

5 3 Besluta om funktionsläge för IX78 Trafikhantering i lokalt nätverk Gemensamt lan för ip-telefoni och data Anslutnings typ Adsl (endast Telia), Ethernet Adsl, Ethernet Adsl, Ethernet Access som kräver annan gateway än IX78 Trafikslag på anslutningen Både ip-telefoni och konventionell data Både ip-telefoni och konventionell data Endast ip-telefoni Antal publika ip-adresser Funktionsläge för IX78 1 Brandvägg Se not 1 och 7 2 SIParator Se not 2, 3, 6 och 7 SIParator Se not 3, 6 och 7 SIParator Se not 4, 6 och 7 Intertex IX78 har två olika funktionslägen. Vi kallar dem Brandvägg respektive SIParator. Det här är skillnaden mellan dem: I läge Brandvägg kommer IX78 att hantera både ip-telefoni och konventionell ip-trafik. Den fungerar alltså även som router och dhcp-server. Det inne bär att den kan bilda bas i ett komplett lokalt nätverk, gemensamt för ip-telefoni och data. I läge SIParator kommer IX78 att hantera endast ip-telefoni. Därmed krävs en separat router som hanterar konventionell datatrafik på ert lokala nät. Vilket läge som passar i er it-miljö beror på en handfull olika faktorer. Informationen i tabellen till vänster hjälper dig att göra rätt val. Separata lan för iptelefoni och data Adsl (endast Telia), Ethernet Endast ip-telefoni Valfritt: brandvägg eller SIParator Se not 5, 6 och 7 Not 1 Om du gör installationen i ett befintligt lokalt nätverk: byt ut er nuvarande bredbandsdelare eller gateway mot IX78. Not 2 Lösningen är möjlig under följande förutsättningar: Din internetoperatör kan erbjuda två publika ip-adresser på samma anslutning En switch installeras mellan anslutningen och er befintliga router. Även IX78 ska då anslutas till switchen. Not 3 Ni behåller er befintliga internetanslutning för konventionell data. Not 4 Detta förutsätter att IX78 kan anslutas till internet med egen publik ip-adress via den gateway som ingår i det lokala nätverket. För Telia ProLane, Telia ProLane Light och Telia Bredband Plus ska detta fall alltid användas. Not 5 Om ni har ett befintligt nätverk för ip-telefoni där det ingår en brandvägg rekommenderar vi att du installerar IX78 som SIParator. Ska all internettrafik passera IX78 ska den installeras som gateway i ip-telefoninätet. Om du bygger upp en kommunikationslösning där IX78 fungerar som brandvägg kan du vid behov byta funktionsläge till SIParator. Däremot är det inte möjligt att gå i andra riktningen, dvs byta från SIParator till brandvägg, utan att göra om konfigureringen av IX78 från början. Not 6 Om IX78 ställs in som SIParator kan vi inte garantera funktionen hos externa växelanknytningar. Dessa måste i stället kunna nå den lokala växeln via den router som hanterar er internetanslutning. Not 7 Använd inte IX78 som adsl-modem hos annan bredbandsoperatör än Telia. Korrekt modemfunktion är verifierad endast vid anslutning till Telias nät. 8 9

6 4 Koppla en konfigureringsdator till IX78 Anslut inga lan-komponenter! För att IX78 ska få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er it-miljö är det viktigt att den under konfigureringen är helt isolerad från ert lokala nätverk. Anslut därför ingenting till uttagen ET1, ET2 eller ET3. A Koppla utrustningspaketets nätverkskabel från nätverksuttaget på din dator till uttaget ET4 i IX78. B Koppla strömkabeln till gatewayens uttag DC och sätt strömadaptern i ett eluttag. C Slå på gatewayen genom att trycka in strömbrytaren. IX78 är driftklar när du ser texten AdS i teckenfönstret grönt eller rött sken hos lysdioden ET

7 5 A Ange typ av bredbandsanslutning för IX78 Starta din webbläsare, skriv adressen och tryck på Enter. B Webbläsaren visar den fabriks - inställda startsidan för IX78. Obs! Om sidan inte öppnas, gå till Användarhandbok Gateway Intertex IX78, sid 20. D Klicka på knappen Verkställ. IX78 startar om automatiskt och visar inloggningssidan. E Vilken bredbandsanslutning angav du i steg 2, moment 1? Telia Bredband Företag Fortsätt med steg 6 Telia ProLane Telia ProLane Light Telia Bredband FiberLan Företag Telia Bredband Plus Annan operatör än Telia Fortsätt med steg 7 C Markera den bredbandsanslutning som ska användas för ip-telefoni (se din notering i Steg 2, moment 1) Om ni har Välj Bredband Företag AdS Bredband Plus EtH Bredband FiberLan Företag FLA ProLane EtH ProLane Light EtH Annan operatör än Telia EtH Så här kommer du tillbaka till den fabriksinställda startsidan! När du gjort ditt val på denna sida kommer den inte att visas igen när du går till adressen I stället presenteras inloggningssidan. Men det kan uppstå lägen då du vill återvända hit, exempelvis om ditt företag byter bredbandsanslut ning. Då behöver du göra en fabriksåterställning. Läs mer i Användarhandbok Gateway Intertex IX78, sidan

8 6 Koppla IX78 till första telejacket Anslut inga lan-komponenter! För att IX78 ska få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er it-miljö är det viktigt att den under konfigureringen är helt isolerad från ert lokala nätverk. Anslut därför ingenting till uttagen ET1, ET2 eller ET3. Första gången ett adsl-modem ansluts till en telestation (IX78 innehåller en modemfunktion) startar en automatisk inställningsprocess som gör det möjligt för stationen att upprätta datakommunikation via modemet. Denna process kan ta upp till 3 minuter. Det är mycket viktigt att du kopplar in IX78 i det telejack som sitter först på den inkom mande ledningen från telestationen. Då slipper du störningar i anslutningens funktioner. Om det bara finns ett enda telejack eller om du vet vilket jack som är det första (exem pel vis därför att ditt företag tidigare haft en adsl-baserad bredbandsanslutning från en annan operatör) ska du koppla in IX78 till detta jack enligt beskrivningen nedan. Ta först bort eventuell utrustning som är inkopplad till jacket (delningsdosa, telefon eller dylikt). Om det finns två eller flera telejack och du inte vet vilket som är det första kan du hitta detta med hjälp av den metod som beskrivs i Användarhandbok Intertex IX78, sidan 9. När du identifierat det första jacket återvänder du till nedanstående beskrivning. A Sätt den medlevererade delningsdosan (splittern) i första telejacket. B Koppla den medlevererade adsl-kabeln från delningsdosan till uttaget LINE i IX78. När anslutningsprocessen är klar indikeras adsl-förbindelsen på följande sätt: Texten Hi i teckenfönstret Grönt sken hos lysdioden LINE Fortsätt med steg

9 7 Koppla IX78 till nätverksuttaget 8 Logga in i IX78 Anslut inga lan-komponenter! För att IX78 ska få korrekta inställningar och infogas problemfritt i er it-miljö är det viktigt att den under konfigureringen är helt isolerad från ert lokala nätverk. Anslut därför ingenting till uttagen ET1, ET2 eller ET3. A När IX78 har startat om visas inloggningssidan i din webbläsare. B Klicka på menyvalet Logga in. Nu ska du koppla in IX78 till er bredbandsanslutning, baserad på Telia Bredband FiberLan Företag, Telia ProLane eller en adsl-tjänst som ni har via någon annan operatör än Telia. Obs! I det senare fallet måste förbindelsen erbjuda publik ip-adress. A Koppla en nätverkskabel från det nätverksuttag där ert bredband överlämnas (vägguttag, uttaget FE3 i en router för ProLane, ProLane Light eller Telia Bredband Plus, uttag med publik ip-adress i adsl-modem e.d.) till uttaget WAN i IX78. C Windows öppnar dialogrutan för inloggning. D Skriv användarnamnet oper och lösenordet telia i textrutorna. Obs! Ändra lösenordet när du är klar med installationen. Detta gör du på sidan Admi nistration i administrationsgränssnittet. E Klicka på knappen OK. F Kräver er anslutning fast ip-adress på wan-sidan enligt steg 2, moment 8? B Wan-förbindelsen indikeras på följande sätt: Texten Hi i teckenfönstret Grönt eller rött sken hos lysdioden WAN Ja Nej Fortsätt med steg 9 Fortsätt med steg

10 9 Gör manuella inställningar för fast ip-adress Obs! Detta steg gäller endast om IX78 ska ha fast ip-adress på wan-sidan (se steg 2, moment 8). Om den däremot ska ha dynamisk ip-adress går du direkt till steg 10. C Kontrollera att dessa listrutor har värdena ET0, utsida respektive Manuell. D Skriv in de värden som gäller för er anslutning. Se steg 2, moment 8. A När inloggningen är klar visar din webbläsare huvudmenyn för IX78. B Klicka på menyvalet Nätverk. E Klicka på knappen Verkställ längs ned till vänster på sidan för nätverksinställningar. F En gul bård visas högst upp på sidan för nätverksinställningar. Klicka på länken Klicka här för att spara ändringarna permanent

11 10 Kör konfigurationsguiden Obs! Om du har kopplat in IX78 innan testperioden påbörjas måste du starta om den under testperioden för att den ska få rätt data för telefonin. Om du har sparat de inställningar som du själv har gjort kommer de att finnas kvar även efter att du startat om IX78. C Webbläsaren öppnar ett popupfönster där guiden visas. D Klicka på knappen Logga in. A Efter att du loggat in eller ändrat nätverksinställningarna (enligt steg 9 ) visar din webbläsare huvudmenyn för IX78 Öppnas inte ovanstående popup-fönster? Konfigurationsguiden är en webbapplikation som ligger i molnet. För att kunna starta guiden måste du alltså ha en fungerande internetanslutning. Om din webbläsare inte öppnar ovanstående popup-fönster tyder det på din IX78 inte lyckats etablera en sådan anslutning. Gå då till Användarhandbok Gateway Intertex IX78, sidan 17. Där hittar du felsökningstips. B Klicka på menyvalet Konfigurations-wizard

12 E Skriv användarnamnet teliaconfig i textrutan. F Skriv lösenordet configtelia i textrutan. I H Välj växel och klicka därefter på knappen Nästa. Observera att guiden använder uttrycket E-SCB för din IX78 gateway. G Klicka på knappen Logga in. J Välj en av dessa, grundat på din analys i Steg 3 och klicka på knappen Nästa

13 K Denna sida visas endast om du valt funktionsläge SIParator i föregående moment. Skriv ip-adress för lan-sidan av IX78 och subnätmask för ert lan. Klicka därefter på knappen Nästa. O Här behöver du skriva in uppgifter endast om du vill att växeln ska kunna fjärradministreras, exempelvis av leverantören. Obs! Ändra i så fall lösenord i växeln. Gå vidare genom att klicka på knappen Nästa. L Skriv ip-adressen för er växel. M Om den växel du valde i moment I kräver användar-id och lösenord kommer guiden att visa dessa textrutor. Du kan själv välja dessa uppgifter, men de måste vara identiska i IX78 och i växeln. För att ut gående trafik ska fungera från en sådan växel måste du lägga in uppgifterna. N Om din växelleverantör har angett att er växel ska regi strera sig mot tjänsten ska du även ange ett konto för registre ringen. Kontot identi fieras i så fall med telefonnummer. Klicka på knappen Nästa när du är klar. Q Klicka på knappen Ladda ner. Skriv ut den här sidan och spara utskriften P

14 26 27

15 TSP-2572_ Vi finns nära dig Personlig kundtjänst Företag: tel Information och rådgivning. Öppet alla dagar, dygnet runt. Här finns även Mina Sidor på Arbetet där du kan se och administrera företagets abonnemang och tjänster. Registrera dig på telia.se/mspa för att få inloggningsuppgifter.

Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Handbok. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Handbok. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78 Handbok SIP-anslutning 2.0 Innehåll Användarhandbok. Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78 Revision B-2011-05-12 Du hittar alltid senaste versionen av denna

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning 1. Inledning... 2 2. Att göra inställningar... 2 3. Grundinställningar för Telia SIP-anslutning... 3 4. Inställningar

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan

Installationshandbok Bredband från Telia FiberLan redband Installationshandbok redband från Telia FiberLan Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband FiberLan ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Handbok. Telia Hemkoll. Välkommen! Fungerar utan dator

Handbok. Telia Hemkoll. Välkommen! Fungerar utan dator Telia Hemkoll Handbok Välkommen! Med Telia Hemkoll kan du se vad som händer i din bostad även när du befinner dig någon annanstans. Sätt upp kameran på en plats där du vill ha ett extra öga och logga sedan

Läs mer

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk TSP 1796_1-0901 Introduktion Koppla nätverkshårddisken till ditt hemmanätverk Kom åt nätverkshårddisken från din dator Om du behöver

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Installationshandbok Bredband från Telia

Installationshandbok Bredband från Telia redband Installationshandbok redband från Telia Med hemmanätverk via smart gateway Välkommen till ditt nya hemmanätverk Telia redband ger dig mängder av nöjen och nyttigheter och en säker anslutning för

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång Fast internet Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång 5 enkla steg för att komma igång med Telia Bredband Välkommen till ett snabbare och säkrare internet. Telia Bredband är en stabil anslutning

Läs mer

Välkommen. Installationshandbok Ruckus Mediaflex trådlös adapter. Kontrollera utrustningspaketets innehåll. Adapter 7111.

Välkommen. Installationshandbok Ruckus Mediaflex trådlös adapter. Kontrollera utrustningspaketets innehåll. Adapter 7111. Installationshandbok Ruckus Mediaflex trådlös adapter Välkommen 1 Kontrollera utrustningspaketets innehåll Ruckus Mediaflex trådlös adapter ger dig en trådlös anslutning mellan ditt bredband och din digitalbox

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

Installationsguide. - Växellösning från Phonera

Installationsguide. - Växellösning från Phonera Installationsguide - Växellösning från Phonera Välkommen till Phonera! I den här försändelsen får du den utrustning som behövs för att du ska kunna börja använda din växeltjänst. Detta häfte hjälper dig

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Information om Axets bredband och telefoni

Information om Axets bredband och telefoni Information om Axets bredband och telefoni 2011 beslöts att samtliga lägenheter i Axet skulle gruppanslutas till en och samma leverantör av bredbandstjänster via vårt fibernät. Efter upphandling valdes

Läs mer

SurfinBird IX78 kopplad till PBX och kundens egen brandvägg

SurfinBird IX78 kopplad till PBX och kundens egen brandvägg SurfinBird IX78 kopplad till PBX och kundens egen brandvägg Detta dokument beskriver hur du kopplar in SurfinBird IX78 så att den tar hand om trafiken mellan kundens PBX och Telias VoIP-VC, men låter Internet-trafiken

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning. Handbok. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning. Handbok. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning Handbok SIP-anslutning 2.0 Innehåll 1 Välkommen...4 1.1 Detta hittar du i handboken...4 1.2 Om du behöver hjälp...4 2 Fördelar med samtalsstyrning i Telia SIP-anslutning...5

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar... 2 2 Att göra inställningar...

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Inkoppling av IP-telefoni 5 Testa kommunikationen 6 Egna anteckningar

Läs mer

Installationshandbok

Installationshandbok Installationshandbok för Observit RSS Version 5.1 Observera Manualen används vid nyinstallation. Medföljande Axis kamerapaket innehåller ett produktblad som skall användas. Vid frågor kontakta support,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN

INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN INSTALLATIONSGUIDE Technicolor TG389ac Bredband Fastighet FiberLAN Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz Power Internet Wireless GHz Wireless Ghz INSTALLATION

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Lan Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera 120419 50133 Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera Mjukvara för PC Installera mjukvaran...2 Uppstart och nätverksinställning Anslut dator och IP-kamera med kabel...2 Logga in i ActiveX Mode (For

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router!

Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router! Allt du behöver veta för att koppla in din trådlösa router! Grattis till ett bra val! Det här är en enkel steg-för-steg-beskrivning av hur du kommer igång och kan använda din nya trådlösa router. Utöver

Läs mer

Inkoppling av ADSL-modem

Inkoppling av ADSL-modem Här nedan följer hjälpavsnitt för: Inkoppling av ADSL-modem. Inkoppling av Kabel-TV modem Inkoppling av fiberanslutning Inkoppling av LAN-anslutning E-post Support Inkoppling av ADSL-modem Först så måste

Läs mer

Snabbguide trådlös router

Snabbguide trådlös router TA 9 77-0 Snabbguide trådlös router (Technicolor TG78n v) . Startboxen innehåller. Kom igång Anslut nätverkskabeln (gula kontakter) mellan din dator och routern. Använd något av de gula Ethernet-uttagen

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Innehållsförteckning GavleNet Silver

Innehållsförteckning GavleNet Silver 1 Innehållsförteckning GavleNet Silver Snabbinstruktion 2 Innan du sätter i gång Inledning 3 Installera höghastighetsmodemet Inställningar i Internet Explorer 3 Inställningar i Windows XP 4 Inställningar

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. TBUS0368_ADSL_manual_bredband_telejacket_190x170.indd 1 2016-06-03 11:53:47 Innehållsförteckning Paketets innehåll...3

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point S3000 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Installationshandbok Bredband, digital-tv och telefoni från Telia

Installationshandbok Bredband, digital-tv och telefoni från Telia Kombination Installationshandbok redband, digital-tv och telefoni från Telia Via nätverksuttag Välkommen till din nya helhetslösning för bredband, tv och telefoni Med Telia får du hela hemmets kommunikation

Läs mer

Manual Trådlös router

Manual Trådlös router Manual Trådlös router (Ping RGW208EN+) www.bahnhof.se kundservice@bahnhof.se 08-555 771 50 Det här innehåller lådan: A.1 st Pingrouter (dosan) B. 2 st antenner C. 2 Internetkablar (ethernetkablar rj 45)

Läs mer

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation Ver 060109 Cetetherm IQHeat Installation IQ Web 200 Installationsanvisningar IQ Web 200 Webbkommunikation 1. Systemkrav...3 2. Inledning / Leveransomfattning...4 2.1 Inledning... 4 2.2 Leveransomfattning...

Läs mer

Snabbguide Trådlöst modem

Snabbguide Trådlöst modem Snabbguide Trådlöst modem Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! HEM 2355-Wireless_TE067-1106.indd 1 2011-06-28 11.14 Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag

Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Tv Installationshandbok Telia Digital-tv via nätverksuttag Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär. Med den här handboken kommer

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Felsökningsguide för Windows XP

Felsökningsguide för Windows XP Felsökningsguide för Windows XP Om du inte kan komma ut på Internet med din dator så följ denna guide. Var god följ denna guide innan ni ringer och felanmäler till Kungälv Energi AB. * Starta om din dator

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Universal Telecom IP-telefoni Kom igång med din tjänst! NPA201E

Universal Telecom IP-telefoni Kom igång med din tjänst! NPA201E Universal Telecom IP-telefoni Kom igång med din tjänst! NPA201E Billigare och enklare hemtelefoni! Bredbandstelefoni fungerar precis som traditionell hemtelefoni. Priset är enda skillnaden. Din hemtelefon

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER Så här kommer du igång när medieomvandlaren är på plats. VÄLJ OCH BESTÄLL DINA NYA TJÄNSTER Med fiber i lokalen har du möjligheten att få upp till 1 000 Mbit/s. Du har

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Modem/Telefonidosa Mellanpropp Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER

KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER KOM IGÅNG MED DINA FIBERTJÄNSTER Så här kommer du igång när medieomvandlaren är på plats. TELFIB_Folder_KomIgång_FTG_TSP-4296_1-1604.indd 3 2016-10-26 11:03 VÄLJ OCH BESTÄLL DINA NYA TJÄNSTER Med fiber

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Ingenico Elite 510 EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON

TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Fristående telefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Xenta

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Xenta 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Xenta Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen...2 2. Detta krävs för

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk LAN EMV Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina

Läs mer

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång

Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Telia Digital-tv via nätverksuttag Installationshandbok 2 enkla steg för att komma igång Välkommen till Telia Digital-tv Suverän bild- och ljudkvalitet via bredbandet, det är vad Telia Digitaltv innebär.

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Thales Artema Desk Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer