Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane"

Transkript

1 Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar Att göra inställningar Denna anvisning och Konfigurationsguiden Grundinställningar för Telia SIP-anslutning Telia Bredband Företag (ADSL-tjänsten för företag) Telia ProLane och Telia ProLane Light med Intertex Surfinbird IX78 som brandvägg Telia ProLane och Telia ProLane Light med befintlig brandvägg LAN SIParator: All trafik genom befintlig icke SIP-kunnig - brandvägg Grundinställningar vid olika IP-växlar Om växeln endast tillåter trafik från känd server Om växeln bara registrerar ett eller inget SIP-konto, trots att det finns flera telefonnummer Inställningar då växeln redan är konfigurerad för de externa telefonnumren Inställningar då växeln bara använder interna nummer Andra inställningar vid växelanslutning Ljudkvalitet Fjärradministration Dynamisk DNS Säkerhetsprofil Låg Störningar på ADSL-förbindelse Speciella problem med vissa IP-växlar Om samtal plötsligt bryts efter en viss samtalstid Växlar som inte hanterar fragmenterade SIP-meddelanden Om växeln skickar vissa SIP-meddelanden med numerisk istället för symbolisk domänadress

2 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar Intertex SurfinBird IX78 används tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning för att ansluta IP-telefoni till företagets växel via Telias bredbandsanslutning. Intertex SurfinBird IX78 ger ett kraftfullt brandväggsskydd till det bakomliggande nätverket samtidigt som den hanterar den SIP-trafik som skickas mellan företagets IP-växel och Telia SIP-anslutning. Intertex SurfinBird IX78 möjliggör anslutning av växeln genom att förbättra kompatibiliteten mellan olika växlar och Telia SIP-anslutning. Framför allt löser IX78 problemet med att vanliga brandväggar och NAT-routrar inte klarar av SIP-trafik mellan LANet där IP-växeln är ansluten och Telias tjänst utanför brandväggen. Dessutom ser IX78 till att telefonin får prioritet framför datatrafiken. Vid Telia Bredband Företag routas telefonin över Telias högkvalitativa telefonikanal istället för över Internetkanalen och vid Telia ProLane skickas telefonin i ett prioriterat portintervall. Intertex SurfinBird IX78 kan även tillföra en mängd ytterligare funktionalitet till IP-växlar. Exempelvis kan hemarbetare fjärransluta sig till företagets IP-växel via Internet. Vissa andra tillägg nämns nedan, men redogörs inte detaljerat för i detta dokument. 2 Att göra inställningar Denna instruktion visar de inställningar du kan behöva göra för att ställa in Intertex SurfinBird IX78 för att fungera med olika typer av växlar som ska anslutas till Telias SIPtjänst. Telia SIP-anslutning finns för närvarande för Telias Internetanslutningar Telia Bredband Företag, Telia ProLane och Telia ProLane Light. Denna beskrivning är allmän och tar upp de inställningar som kan behöva göras för olika växlars anslutning till Telias olika tjänster. Två typer av inställningar behöver göras dels för Telia SIPanslutning (avsnitt 4), dels för den specifika IP-växeln (avsnitt 5). För att göra inställningarna kopplar du en dator med webbläsare till din IX78 (standardadress: ) och loggar in (Användare: admin, Standardlösenord: admin). Efter att inställningar har gjorts och fungerar, välj Klicka här för att spara ändringarna permanent i gula området överst i fönstret så att de nya inställningarna överlever omstart av IX78. 2

3 3 Denna anvisning och Konfigurationsguiden Denna installationsanvisning förklarar funktionen hos Intertex SurfinBird IX78 vid anslutning av IP-växlar till Telia SIP-anslutning och visar vilka inställningar som kan behövas. De exakta inställningar som behöver göras är olika för olika växlar och dessutom behöver växlarna konfigureras. Anvisning kan användas som underlag av växelleverantören för att ta fram en specifik installationsanvisning för just sin växel, Telia SIP-anslutning och IX78. För att underlätta installationen av IX78 har Intertex tagit fram ett hjälpprogram Konfigurationsguiden just för Telia SIP-anslutning. Man kommer till Konfigurationsguiden via länken på menysidan i IX78. Konfigurationsguiden görs tillgänglig för installatörer genom att Intertex tilldelar inloggningsuppgifter. I Konfigurationsguiden görs val av växel, varefter guiden frågar efter nödvändiga uppgifter och sammanställer inställningarna som sedan laddas ned i IX78. Efter genomförd konfiguration av IX78 med guiden, länkar den till växelleverantörens anvisning om hur själva växeln skall ställas in. Nödvändiga växelinställningar Konfigurera alla Telia SIP-konton i växeln Sätt outbound proxy till den IP-adress som din IX78 har på LAN-sidan IX78:s lokala IP-adress är på utgångarna ET1-ET3. Växelleverantörens anvisning: InstallationAvVäxelABC.pdf Om någon viss IP-växel inte finns med bland valen i guiden, kan växelleverantören kontakta Intertex Data AB, , 3

4 4 Grundinställningar för Telia SIP-anslutning Telia SIP-anslutning finns för närvarande för Telias Internetanslutningar Telia Bredband Företag, Telia ProLane och Telia ProLane Light. Välj rätt förkonfigurerad profil i Intertex SurfinBird IX78 för aktuell access till Telia SIP-anslutning 1 : Intertex SurfinBird IX78 innehåller en brandvägg både för IP-telefonin och för datatrafiken. Om du använder ProLane och redan har en separat brandvägg som du vill fortsätta att använda, så kan IX78 brukas för enbart telefonin, som s k SIParator. 1. I menyn välj Administration. 2. I fältet Allmänna inställningar > Inställningar som för operatör, välj mellan a, b och c: a. Telia ADSL PBX (4.1 nedan) för Telia Bredband Företag (ADSL-tjänsten för företag) b. Telia ProLane PBX Firewall (4.2 nedan) för Telia ProLane och Telia ProLane Light när du vill använda IX78 som brandvägg för både IP-telefonin och övrig trafik (rekommenderas). c. Telia ProLane PBX SIParator (4.3 nedan) * för Telia ProLane och Telia ProLane Light när du redan har en brandvägg för ditt nätverk som du vill fortsätta att använda. IX78 kommer då bara att användas för IP-telefonin. (Observera att du INTE kan använda Telias tilläggstjänst ProLane Firewall tillsammans med Telia SIP-anslutning.) * Inställningen Telia ProLane PBX SIParator visas bara om det finns licens för SIParator i Intertex SurfinBird IX78. (Licensen kan köpas genom att klicka på Köp tillägg på Loginsidan på IX78.) 3. Klicka Starta. 4. Klicka Spara, starta om. Gå vidare till det avsnitt som avser den profil som du just valt nedan. 1 De förkonfigurerade profilerna för ProLane finns från och med mjukvaruversion 5.11 och i övrigt från

5 4.1 Telia Bredband Företag (ADSL-tjänsten för företag) (Vald profil: Telia ADSL PBX) Line-utgången på bakpanelen av Intertex SurfinBird IX78 ska anslutas till ADSL-ledningen såsom framgår av inkopplingsanvisningen för IX78. Denna förkonfigurerade profil Telia ADSL PBX gör automatiskt inställningar för Telia SIP-anslutning, under Inställningar > Nätverk > Avancerat > Extra WANinterface / Virtual Circuits: Används Vald IP-adress Subnätmask Gateway Accesstyp DHCP QoS routing SIP, specific: 4 VPI 8 VCI 55 ATM QoS class VBR-real time PCR 2416 SCR 2416 MBS 2604 Dessutom görs även automatiska inställningar av SIP outbound proxy under Inställningar > SIP: Skicka till vid förfrågningar från domäner och med destinationer Använd WAN Interface med speciell SIP QoS sip.telia.com:5060 Vald 5

6 4.2 Telia ProLane och Telia ProLane Light med Intertex Surfinbird IX78 som brandvägg (Vald profil: Telia ProLane PBX Firewall) Denna profil används då du vill använda routern/brandväggen i Intertex SurfinBird IX78 för både telefoni och data, vilket rekommenderas. Utgången ET4 (eller WAN/ET0 på IX78 med fem Ethernetportar) på bakpanelen av Intertex SurfinBird IX78 ska anslutas till ett Ethernet-uttag avsett för lokala sidan på den Cisco-router som levereras med Telia ProLane. (ADSLanslutningen på IX78 används inte i detta fall.) Denna förkonfigurerade profil gör automatiskt inställningar för Telia SIP-anslutning. ET4 eller WAN/ET0 (istället LINE) kommer att ställas in som WAN-anslutning under Inställningar > Nätverk. Om du har erhållit en fast IP-adress för Telia SIP-anslutning så måste du själv fylla i den på sidan Nätverk: ET IP-adress Subnätmask Accesstyp Manuell DNS-server IP-adress 2:a Standard-gateway IP-adress Du ansluter IP-växeln och LANet i övrigt till portarna ET1-ET3 på bakpanelen av IX78. 6

7 Profilvalet ställer automatiskt även in: att media (IP-telefoniljudet) kommer att sändas inom port-intervall , vilket prioriteras vid tillvalet ProLane QoS. SIP outbound proxy under Inställningar > SIP. Skicka till vid förfrågningar från domäner och med destinationer Använd WAN Interface med speciell SIP QoS sip.telia.com:5060 Ej vald 4.3 Telia ProLane och Telia ProLane Light med befintlig brandvägg (Vald profil: Telia ProLane PBX SIParator) Denna profil används då du redan har en brandvägg efter den Cisco-router som medföljer ProLane och vill fortsätta att använda denna brandvägg (som inte behöver vara SIPkunnig), istället för brandväggen i IX78. Så som angavs ovan, krävs en SIParator-licens i IX78 för denna profil. (Licensen köps genom att klicka på Köp tillägg på Loginsidan i IX78.) Utgång ET4 (eller WAN/ET0 på IX78 med fem Ethernetportar) på bakpanelen av Intertex SurfinBird IX78 ska anslutas till ett Ethernet-uttag avsett för lokala sidan på den Cisco-router som levereras med Telia ProLane (ADSLanslutningen på IX78 används inte i detta fall.) Denna förkonfigurerade profil gör automatiskt inställningar för Telia SIP-anslutning. Under Inställningar > Nätverk kommer dels ET4 eller WAN/ET0 (istället för LINE) att ställas in som WAN-anslutning, dels kommer IX78 att ställas in som tvåbent SIParator (istället för som vanlig router/brandvägg). Om du har erhållit en fast IP-adress för Telia SIP-anslutning så måste du själv fylla i den på sidan Nätverk: 7

8 ET IP-adress Subnätmask Accesstyp Manuell DNS-server IP-adress 2:a Standard-gateway IP-adress Eftersom du använt SIParator-profilen så måste LAN-sidan av IX78 ges en ledig IP-adress inom det adressområde som redan används på LANet. Ta reda på en ledig IP-adress på det existerande LANet där IP-växeln är ansluten och vilken subnätsmask som används. Fyll sedan i dessa uppgifter under ET1 på Nätverkssidan. VIKTIGT! Kryssa ur DHCP-server under ET1 (annars kommer IX78an att dela ut IPadresser vilket inte är meningen i denna konfiguration). ET1 insida IP-adress <Ledig IP-adress på LANet>, till exempel: Subnätmask Nätets subnätmask, till exempel: DHCP-server Ej vald 8

9 Notera! IP-växeln och eventuell annan SIP-utrustning på LANet måste använda IP-adressen för IX78 som outbound proxy i sina inställningar. Profilvalet ställer automatiskt även in: att media (IP-telefoniljudet) kommer att sändas inom port-intervall , vilket prioriteras vid tillvalet ProLane QoS. SIP outbound proxy under Inställningar > SIP. Skicka till vid förfrågningar från domäner och med destinationer Använd WAN Interface med speciell SIP QoS sip.telia.com:5060 Ej vald 9

10 4.4 LAN SIParator: All trafik genom befintlig icke SIP-kunnig - brandvägg Det finns även möjlighet att låta all trafik, både telefoni och data, gå genom en befintlig, icke SIP-kunnig brandvägg. Du ska då använda Intertex SurfinBird IX78 som LAN SIParator, vilket kräver en SIParator-licens i IX78. (Licensen köps genom att klicka på Köp tillägg på Login-sidan på IX78.) Denna konfiguration finns inte som förvald profil på Administrationssidan, utan måste ställas in manuellt så som anges nedan. ET4 eller WAN/ET0 på bakpanelen av IX78 kommer i detta fall att anslutas till LANet bakom den befintliga brandväggen och som IP-adress för ET4 (eller WAN/ET0) måste du ha ställt in en ledig IP-adress på LANet. Notera! IP-växeln och eventuell annan SIP-utrustning på LANet, måste använda IP-adressen för IX78 som outbound proxy i sina inställningar. Säkerhetsvarning! För att inte riskera att utnyttjas av utomstående, måste IX78 ställas in att kontrollera lösenord (authentisera) för alla utgående samtal då den används som LAN SIParator. Se punkt 7 nedan! Innan man ställer in LAN SIParator-läge måste dock rätt konfiguration ställas in med en dator ansluten till Ethernetport ET1 på IX78. Inställningarna måste göras i följande ordning. 1. Välj först Telia ProLane PBX Firewall (ej SIParator) enligt 4.2 ovan. 2. För ET4, välj Manuell och ställ in IP-address, subnätmask, DNS-servrar samt Standardgateway på sidan Nätverk. IP-adressen måste vara en ledig IP-adress inom det adressområde som redan används på LANet. Klicka sen på Verkställ och Spara permanent. (OBS IP-adressen får inte vara i konflikt med det IP-adressområde du är ansluten till när du utför dessa inställningar. I sådant fall måste du först byta subnät på ET1 och datorn du utför inställningarna med!) ET IP-adress Subnätmask Accesstyp Manuell DNS-server IP-adress 2:a Standard-gateway IP-adress 10

11 3. Välj nu LAN SIParator vid Operationssätt på sidan Nätverk. Klicka på Spara, starta om. 4. Efter omstarten är IX78 i LAN SIParator-mod och du måste nu ansluta ET4 eller WAN/ET0 på bakpanelen av IX78 till det befintliga LANet. Du kommer nu bara åt IX78 via det interfacet (här på IP-adress ). Nätverkssidan ska nu se ut som följande exempel: 5. Ställ in din publika IP-adress för din Internet-anslutning i fältet Utsida IP. 11

12 6. Du måste nu även göra några inställninga i din befintliga brandvägg (vilket annars inte behövs). Omdirigera UDP- och TCP-port 5060 från utsidan av den befintliga brandväggen till IX78n (här på IP-adress ) Omdirigera UDP-portområdet som visas i LAN SIParatorn (här ) från utsidan av brandväggen till IX78n (här på IP-adress ) 7. Eftersom den befintliga brandväggen nu kommer att skicka all SIP trafik från utsidan till IX78, är det viktigt att ställa in att registreringar och alla utgående samtal authentiseras, d v s att IX78 kontrollerar användarnamn och lösenord. Det gör du på sidan Inställningar > SIP, under Allmänna SIP-serverinställningar. Allmänna SIP-serverinställningar Tillåt att registrera: Användare på insidan Authentisera Tillåt att registrera: Användare på utsidan Authentisera Tillåt utgående samtal från Ingen [v] och från andra efter autentisering För att växeln skall kunna göra utgående samtal, måste det finnas ett användarkonto med användarid och lösenord för växeln på SIP Switch-sidan, se eller Grundinställningar vid olika IP-växlar Vissa IP-växlar kräver inga ytterligare inställningar i Intertex SurfinBird IX78. Det gäller växlar där de Telia SIP-konton som ska användas ställs in direkt i IP-växeln och växeln registrerar sig på samtliga nummer i Telia SIP-anslutning genom Intertex SurfinBird IX78 och som inte kräver några av specialinställningarna nedan. Det finns även växlar som inte alls registrerar sig mot SIP-konton utan är avsedda att användas mot en SIP-proxy-anslutning, till exempel en gateway. Intertex SurfinBird IX78 kan även användas för dessa fall, men det behandlas för närvarande inte i denna instruktion. För samtliga växlar kan du dock vilja göra inställningarna i avsnitt 6, till exempel: Inställningar för bättre ljudkvalitet, se avsnitt: 6.1 Ljudkvalitet. Öppna för fjärradministration, se avsnitt: 6.2 Fjärradministration. Ställa in dynamisk DNS, se avsnitt 6.3.Dynamisk DNS Välja säkerhetsprofil Låg, se avsnitt: 6.4 Säkerhetsprofil Låg. 12

13 5.1 Om växeln endast tillåter trafik från känd server I vissa fall accepterar inte växeln att trafik kommer från annat än en specifik server på en bestämd IP-adress. IP-växeln ska då ställas in med Intertex SurfinBird IX78 som Outbound proxy, varvid växeln bara kommer att kommunicera via Intertex SurfinBird IX78. Gör så här i växeln: Konfigurera samtliga Telia SIP-konton direkt i växeln. Som Outbound proxy anges den IP-adress som Intertex SurfinBird IX78 har tilldelats på LAN-sidan, till exempel om normalinställningen inte ändrats. Växeln kommer då att se att all inkommande trafik kommer från den IP-adress Intertex SurfinBird IX78 använder och trafiken kommer därför att accepteras av växeln. 5.2 Om växeln bara registrerar ett eller inget SIP-konto, trots att det finns flera telefonnummer Här beskrivs inställningar då den växel som används endast kan registrera ett SIP-konto, men ändå har flera ingående nummer från Telias tjänst. Man skapar då ett SIP-konto lokalt i Intertex SurfinBird IX78 där växeln kan registrera sig och så låter man IX78 registrera sig på samtliga SIP-konton i Telias tjänst, ett för varje erhållet telefonnummer. Det finns två olika fall att konfigurera detta på. Första fallet är då växeln är inställd för att översätta mellan de externa telefonnumren (direktnumren) och de interna numren (anknytningsnumren) (läs då nedan). Andra fallet är om växeln bara använder de interna numren (gå då till nedan) Inställningar då växeln redan är konfigurerad för de externa telefonnumren Först måste man skapa ett SIP-konto i Intertex SurfinBird IX78 som växeln kan registrera sig på. Om växeln inte kan eller inte behöver registrera sig för att fungera, så kan man hoppa över detta steg. Gör så här i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen SIP-konton och hantering av inkommande samtal: Lägg till raden: Kontotyp Användare SIP-adress <valfritt unikt nummer><lokala ip-adressen för IX78> Användar ID <Välj ett anv-id>, till exempel: vaxeln. Lösenord <Välj ett lösenord>. 3. Klicka Verkställ. 13

14 I växeln: I själva växeln konfigureras kontot som utför registreringen med motsvarande kontouppgifter. Som outbound proxy anges den IP-adress som Intertex SurfinBird IX78 har på LAN-sidan, till exempel om normalinställningen inte ändrats. I Intertex SurfinBird IX78 konfigureras dessutom samtliga direktnummer som kunden har i Telia SIP-anslutning, så att inkommande samtal kan vidarebefordras till rätt användare. Lägg till direktnummer (telefonnumren) i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen SIP-konton och hantering av inkommande samtal: Lägg till en rad motsvarande nedanstående för varje telefonnummer du har i Telias tjänst: Kontotyp XF&Reg SIP-adress till exempel: Användar ID <telefonnummer>, t ex Lösenord Ange lösenordet som Telia angivit. Vidarebefordra Vidarebefordra. till SIP-URI, som växeln tilldelats>, till exempel: IP-adress, telefonnummer eller Knr Matcha mot <telefonnummer>, till exempel: inkommande samtal Även huvudnumret (i detta fall ) ska ha en sådan här rad i tillägg till Användar - raden som beskrevs tidigare. Notera! I denna konfiguration krävs att Intertex SurfinBird IX78 har mjukvarulicenserna SIPserverlicens samt en Seat-licens för varje Telia-konto som ger ett direktnummer till IP-växeln. Klicka på länken Köp fler till höger under den aktuella tabellen om dessa licenser inte redan är installerade i din IX78. Observera att du i denna tabell har möjlighet att lägga till ytterligare funktioner, till exempel att vidarebefordra inkommande samtal till andra anknytningar eller externa telefoner, att 14

15 ringa i flera telefoner parallellt med mera. Se hjälptexterna i Intertex SurfinBird IX78 (klicka på gula frågetecknen) för en närmare beskrivning. 3. Klicka Verkställ. Nummerhantering vid utgående samtal: Utgående samtal från växeln kommer Intertex SurfinBird IX78 att vidarebefordra till Telias SIP-konton. Nummerplanstabellen i Intertex Surfinbird IX78 används för att styra samtalet till ett visst Telia SIP-konto, så att önskat telefonnummer presenteras för den uppringde. Här exemplifierar vi med att direktnumret till en viss anknytning visas, när man ringer upp från just den anknytningen. Om man istället vill att bara huvudnumret skall visas för den uppringde, så räcker det att ha med rad nummer 5 i nummerplanen i nedanstående exempel. Gör så här i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen Nummerhantering vid utgående samtal anger du för varje telefonnummer du vill göra synliga för motparten: Avslut 0-9, + - # * Åtgärd Vidarebef Från nummer/anv <dittnummer>, t ex Vidarebef till <ditt 3. För att visa huvudnumret när en anknytning som inte finns i tabellen ovan används lägger du till en rad sist i tabellen. Fältet Från Nummer/Anv lämnas tomt för att raden ska gälla alla anknytningar: Avslut 0-9, + - # * Åtgärd Vidarebef Från nummer/anv Vidarebef till 4. Klicka Verkställ. 15

16 Intertex SurfinBird IX78 kommer nu automatiskt att känna av vilken anknytning som ringer ut och presentera korrekt nummer (nummerpresentation) för motparten. I denna tabell har du även möjlighet att lägga till ytterligare funktioner, som till exempel att använda ett visst SIP-konto för samtal till ett visst land (så kallad least cost routing). Du kan även låta samtal till lokalkontor gå direkt över IP, samt nyttja deras IP-anslutning för samtal till det landet. Se hjälptexterna i IX78 (klicka på gula frågetecknen) för närmare beskrivning. 16

17 5.2.2.Inställningar då växeln bara använder interna nummer Först måste man skapa ett SIP-konto i Intertex SurfinBird IX78 som växeln kan registrera sig på. Om växeln inte kan eller inte behöver registrera sig för att fungera så kan man hoppa över detta steg. Gör så här i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen SIP-konton och hantering av inkommande samtal: Lägg till raden: Kontotyp SIP-adress Användare <valfritt unikt nummer>, till exempel: ip-adressen för IX78> Användar ID <Välj ett ID>, t ex vaxeln Lösenord <Välj ett lösenord>. 3. Klicka Verkställ. I växeln: I själva växeln konfigureras kontot som utför registreringen med motsvarande kontouppgifter. Som outbound proxy anges den IP-adress som Intertex SurfinBird IX78 har på LAN-sidan, till exempel om normalinställningen inte ändrats. I Intertex SurfinBird IX78 konfigureras dessutom samtliga direktnummer som kunden har i Telia SIP-anslutning, så att inkommande samtal kan vidarebefordras till rätt användare. Lägg till direktnummer (telefonnumren) i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen SIP-konton och hantering av inkommande samtal: Lägg till en rad motsvarande nedanstående för varje telefonnummer du har i Telias tjänst: Kontotyp SIP-adress XF&Reg till exempel: 17

18 Användar ID <telefonnummer>, t ex Lösenord Ange lösenordet som Telia angivit. Vidarebefordra Vidarebefordra. till SIP-URI, <internt som växeln tilldelats>, till IP-adress, exempel: telefonnummer eller Knr Matcha mot <telefonnummer>, till exempel: inkommande samtal Även huvudnumret (i detta fall ) ska ha en sådan här rad i tillägg till Användar - raden som beskrevs tidigare. Notera! I denna konfiguration krävs att Intertex SurfinBird IX78 uppgraderas med mjukvarulicenserna SIP-serverlicens samt en Seat-licens för varje Telia-konto som ger ett direktnummer till IPväxeln. Klicka på länken Köp fler till höger under den aktuella tabellen om dessa licenser inte redan är installerade i din IX78. Observera att du i denna tabell har möjlighet att lägga till ytterligare funktioner, till exempel att vidarebefordra inkommande samtal till andra anknytningar eller externa telefoner, att ringa i flera telefoner parallellt med mera. Se hjälptexterna i Intertex SurfinBird IX78 (klicka på gula frågetecknen) för en närmare beskrivning. 3. Klicka Verkställ. Nummerhantering vid utgående samtal: Utgående samtal från växeln kommer Intertex SurfinBird IX78 att vidarebefordra till Telias SIP-konton. Nummerplanstabellen i Intertex Surfinbird IX78 används för att styra samtalet till ett visst Telia SIP-konto, så att önskat telefonnummer presenteras för den uppringde. Här exemplifierar vi med att direktnumret till en viss anknytning visas, när man ringer upp från just den anknytningen. Om man istället vill att bara huvudnumret skall visas för den uppringde, så räcker det att ha med rad nummer 5 i nummerplanen i nedanstående exempel. 18

19 Gör så här i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen Nummerhantering vid utgående samtal anger du för varje telefonnummer du vill göra synliga för motparten: Avslut 0-9, + - # * Åtgärd Vidarebef Från nummer/anv <internt anknytningsnummer>, t ex 201 Vidarebef till <ditt 3. För att visa huvudnumret när en anknytning som inte finns i tabellen ovan används lägger du till en rad sist i tabellen. Fältet Från Nummer/Anv lämnas tomt för att raden ska gälla alla anknytningar: Avslut 0-9, + - # * Åtgärd Vidarebef Från nummer/anv Vidarebef till 4. Klicka Verkställ. Intertex SurfinBird IX78 kommer nu automatiskt att känna av vilken anknytning som ringer ut och presentera korrekt nummer (nummerpresentation) för motparten. I denna tabell har du även möjlighet att lägga till ytterligare funktioner, som till exempel att använda ett visst SIP-konto för samtal till ett visst land (så kallad least cost routing). Du kan även låta samtal till lokalkontor gå direkt över IP, samt nyttja deras IP-anslutning för samtal till det landet. Se hjälptexterna i IX78 (klicka på gula frågetecknen) för närmare beskrivning. 19

20 6 Andra inställningar vid växelanslutning 6.1 Ljudkvalitet Telia SIP-anslutning prioriterar telefonin framför datatrafik och du bör därför alltid få bra ljudkvalitet. I Intertex SurfinBird IX78 finns vissa inställningar för prioritering och så kallad traffic shaping på sidan Inställningar > SIP > Avancerade SIP-inställningar. Normalt ska du inte ändra dessa. Om du använder Ethernet istället för ADSL, till exempel vid anslutning via Telia ProLane, kan det i vissa fall finnas skäl att fylla i uppströms Länkkapacitet under Prioritera SIPmediaströmmar i den näst nedersta rutan på sidan Inställningar > SIP > Avancerade SIP-inställningar. Detta gäller dock bara om det utgående ljudet är dåligt på grund av att det finns något på LANet (annat än IP-telefonin) som genererar mycket trafik inom det intervall som Telia prioriterat för ljudet, UDP portintervall Om du då till exempel har 1,8 Mbps verklig uppströmskapacitet, kan du prova om ljudet blir bättre genom att fylla i till exempel 1400 kbps länkkapacitet i IX78. Denna inställning kan dock bara förbättra kvaliteten om IX78 är brandvägg. Om du istället använder en befintlig brandvägg, måste denna brandvägg begränsa eventuell övermängd av trafik som skickas i det prioriterade intervallet. 6.2 Fjärradministration Intertex SurfinBird IX78 möjliggör att IP-växeln kan fjärradministreras via Internet trots att telefonifunktionen levereras på annan kvalitetssäkrad kanal. För att en växel som placeras bakom Intertex SurfinBird IX78 ska kunna fjärradministreras behöver en specifik port öppnas upp genom brandväggen till växelns IP-adress på LAN-sidan. Gör så här i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > Säkerhet > Låg (aktiv). 2. I tabellen Port-omdirigeringar, TCP-förbindelser ange: utsida port(ar) insida värd <portnummer>, till exempel 5000 (olika IP-växlar använder sig av olika portnummer). <IP-adressen som växeln tilldelats>, till exempel: Klicka Verkställ. 20

21 Om du använder en annan brandvägg än IX78, måste motsvarande inställning göras i den brandväggen. 6.3 Dynamisk DNS Dynamisk DNS kan användas för att du enkelt ska kunna nå din växel trots att du har en dynamisk IP-adress. I Intertex SurfinBird IX78 gör du så här för att använda dynamisk DNS: 1. I menyn välj Inställningar > Nätverk > Dynamisk DNS. 2. Välj din dyndns-operatör. 3. Ställ in följande: Värdnamn Kontotyp Användare Lösenord Ange det fullständiga värdnamnet du har registrerat hos operatören, till exempel dnsuser.mine.nu Endast relevant för dyndns.org, ignorerad för alla andra operatörer. Användarnamnet du använder hos operatören. Lösenordet du använder hos operatören. 4. Klicka Verkställ. 21

22 6.4 Säkerhetsprofil Låg För att Intertex SurfinBird IX78 ska fungera tillsammans med vissa växlar kan du behöva byta till låg säkerhetsprofil, gör så här: 1. I kolumnen till vänster välj: Aktiv Profil: Låg. 2. Klicka Byt. Observera att den låga säkerhetsprofilen i Intertex SurfinBird IX78 är lika säker som normalinställningen i många andra brandväggar. Den huvudsakliga skillnaden är att man låter användare på det skyddade nätverket använda alla portar och applikationer mot servrar på Internet, medan man vid hög säkerhetsprofil bara tillåter användning av välkända portar och applikationer (den är restriktiv även från LANet mot det publika nätet). 6.5 Störningar på ADSL-förbindelse Telia Bredband Företag levereras ofta via en ADSL-förbindelse över en vanlig telefonledning. Beroende på längd till telefonstationen, andra bredbandsförbindelser i närliggande ledningspar, övriga störkällor eller ledningsfel, kan det ibland uppstå problem med överföringen av IP-telefonin. På sidan Status > ADSL i IX78 kan du se kvalitén på ADSL-förbindelsen, bland annat CRCfel uppströms och nedströms. Om denna räknare ökar kraftigt (uppdatera sidan) i samband med störd telefoni, kan man misstänka ADSL-förbindelsen. Dessa åtgärder kan minska störningarna och förbättra förbindelsen: Se till att ADSL-ledningen till IX78 verkligen är inkopplat i första telefonjacket i huset och att medlevererad splitter används. Kontrollera att det inte finns starka störkällor, till exempel switchade nätaggregat eller andra elektriska apparater nära ADSL-ledningen eller nära IX78. Se till att det inte finns starka störkällor, till exempel switchade nätaggregat, inkopplade i samma nätuttag som strömförsörjningsadaptern till IX78 Om du har Telia Bredband Företag 24 Mbps utan störskydd, kan du prova att ställa in IX78 så att den kopplar upp mindre aggressivt. Det ger lägre hastighet men större tolerans mot störningar. Under Inställningar > ADSL klicka på länken ADSL2(+) Annex M. På fölande sida kryssa i Force SNR Margin och skriv till exempel in värdet 15 db (normalvärdet är 8 db). Starta om IX78. Om du har Telia Bredband Företag 24 Mbps utan störskydd, kan du istället be Telia koppla in linjeprofilen l2l3-a102-3 som ger 12 Mbps nedströms och 2 Mbps uppströms med ett starkare felskydd. Be Telia prova med en annan ADSL-ledning eftersom vissa ledningspar kan vara dåliga, men tidvis ändå fungera bra. 22

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning 1. Inledning... 2 2. Att göra inställningar... 2 3. Grundinställningar för Telia SIP-anslutning... 3 4. Inställningar

Läs mer

SurfinBird IX78 kopplad till PBX och kundens egen brandvägg

SurfinBird IX78 kopplad till PBX och kundens egen brandvägg SurfinBird IX78 kopplad till PBX och kundens egen brandvägg Detta dokument beskriver hur du kopplar in SurfinBird IX78 så att den tar hand om trafiken mellan kundens PBX och Telias VoIP-VC, men låter Internet-trafiken

Läs mer

Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Installation IX78. Snabbguide. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Installation IX78 Snabbguide SIP-anslutning 2.0 Viktigt för er säkerhet! Programmera nummeromräkning för samtal till nödnumret 112 Om ni använder Telia SIP-anslutning tillsammans med

Läs mer

Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Handbok. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78. Handbok. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78 Handbok SIP-anslutning 2.0 Innehåll Användarhandbok. Telia SIP-anslutning Gateway Intertex IX78 Revision B-2011-05-12 Du hittar alltid senaste versionen av denna

Läs mer

Guide för byte av SIP-server

Guide för byte av SIP-server 1/10 Guide för byte av SIP-server Index Bria 3 2 Cellip Softphone 3 Intertex IX78 4 PAP2/SPA2102 5 Polycom 6000/7000 6 Siemens Gigaset 7 Snom M3 8 Snom M9 9 SPA9XX 10 2/10 Byte av SIP-server för Bria 3

Läs mer

SIP-operatörskonton genom Ingate Firewall/SIParator. Lisa Hallingström Paul Donald

SIP-operatörskonton genom Ingate Firewall/SIParator. Lisa Hallingström Paul Donald SIP-operatörskonton genom Ingate Firewall/SIParator Lisa Hallingström Paul Donald Table of Contents SIP-operatörskonton genom Ingate Firewall/SIParator steg för steg...3 Utgående samtal...4 Inkommande

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 1 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 2 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL...3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 DATORNS INSTÄLLNINGAR... 3 IBRUKTAGNING AV INTERNETFÖRBINDELSEN... 4 MÄRKLAMPOR...

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner

Advoco NetPBX. Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner Advoco NetPBX Konfiguration av Yealink SIP IP-telefoner 15 juli 2011 Konfiguration AS 734 94 Rev. A Sidan 2 av 6 Advoco Software AB Advoco erbjuder ett komplett, programvarubaserat telefonisystem för företag

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Handbok Remote Access TBRA

Handbok Remote Access TBRA NESTOR NESTOR NESTOR SV.TBRA web.131219 Handbok Remote Access TBRA 1. ALLMÄNT Remote Access är en kommunikationsenhet som möjliggör stabil och tillförlitlig fjärranslutning, via mobil uppkoppling, till

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner

Kapitel 1 Felsökning. Basfunktioner Kapitel 1 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av router med ADSL-modem. Efter varje problembeskrivning finns det instruktioner som hjälper dig att lokalisera och lösa problemet.

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL

ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL 2 ERICSSON HM410DP INSTALLATIONSMANUAL... 3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 INSTÄLLNINGAR OCH KONFIGURERING...4 DATORNS INSTÄLLNINGAR...4 KONFIGURERING...4 CONFIGURATION

Läs mer

ANVISNING FÖR E-POST

ANVISNING FÖR E-POST ANVISNING FÖR E-POST KONFIGURERING AV E-POST I OUTLOOK 2007 Senast uppdaterad/sparad 2008-09-18 1 SKAPA NYTT KONTO För att skapa ett konto i Outlook 2007, följ punkterna i denna guide. 1. I menyn Verktyg

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok

Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322. Handbok Telia Bredbandstelefoni Telefonadapter Vood 322 Handbok Innehåll Introduktion Förutsättningar för Telia Bredbandstelefoni med telefonadapter 4 Det här ska finnas i utrustningspaketet 4 Installation För

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Att sätta upp en IPsec-förbindelse med RADIUS-autentisering (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid

Att sätta upp en IPsec-förbindelse med RADIUS-autentisering (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Att sätta upp en IPsec-förbindelse med RADIUS-autentisering (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Table of Contents Att konfigurera Ingate Firewall/SIParator för IPsec-uppkopplingar

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav Telia Centrex IP DataNet Generella krav 1 Vad du behöver veta om Centrex IP med bärartjänsten DataNet Det här dokumentet är avsedd för din telefoni/dataavdelning och innehåller information om vilka generella

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Access Direct Bredband

Access Direct Bredband TM Installationsanvisning för Access Direct Bredband Till kortterminalen Point Xenta Välkommen till tjänsten Access Direct Bredband en snabbare och mer stabil kommunikationslösning för dina kortterminaler!

Läs mer

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Snabbstartsguide BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Snabbstartsguide Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router,

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient

Dialect Unified. Användarmanual PC-klient Dialect Unified Användarmanual PC-klient Med Dialect Unified PC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega -

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

Installation av MultiTech RF550VPN

Installation av MultiTech RF550VPN Installation av MultiTech RF550VPN 1. Fysisk installation 1. Anslut en nätverkskabel* mellan WAN-porten på RF550VPN och ADSL-modem (eller router, om du har en fast förbindelse) 2. Anslut en nätverkskabel

Läs mer

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i kabel-tv-nätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning kabel-tv-modem Innehåll 1.Inkoppling till kabel-tv-nätet 2.Koppla in kabel-tv-modem 2.1 Cisco EPC 3010 2.2 Scientific Atlanta 2.3 Motorola Surfboard 3.Datorinställningar 3.1.Manuell

Läs mer

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer -

Användarmanual för. Phonera Mobil Växel. - För administratörer - Användarmanual för Phonera Mobil Växel - För administratörer - 1 Välkommen till Phonera Mobil Växel! Nedan följer en kort guide för hur ni kommer igång med er nya växel. Behöver du hjälp eller har frågor

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Användarmanual COM1025

Användarmanual COM1025 Användarmanual COM1025 Introduktion COM1025 är en router som dirigerar trafik mellan RS485-baserade SRD-nätverk och TCP/IP-baserade nätverk. Den möjliggör kommunikation mellan befintlig Dataundercentral

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång

Fast internet. Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång Fast internet Installationshandbok 5 enkla steg för att komma igång 5 enkla steg för att komma igång med Telia Bredband Välkommen till ett snabbare och säkrare internet. Telia Bredband är en stabil anslutning

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

PF-SV-118-Rev.02E2. Startguide

PF-SV-118-Rev.02E2. Startguide PF-SV-118-Rev.02E2 Startguide Denna guide hjälper dig att installera och koppla upp din router-brandvägg till Internet. Genom den inbyggda webbservern kan du konfigurera den efter dina önskemål. För mer

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel:

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: - Installera en Fortigate ditt nätverk. - Anslut Fortigaten till IPv6 nätverket. - Anslut din PC till Fortigaten. - Så kan du surfa på internet med

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din e-post

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1

Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Konfiguration E-Lins LTE450 för Net1 Inlogging Anslut en dator till valfri LAN-port och surfa in på routern på adress: http://192.168.8.1 Användarnamn: admin Lösenord: admin OBS: För ökad säkerhet rekommenderar

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Innehållsförteckning GavleNet Silver

Innehållsförteckning GavleNet Silver 1 Innehållsförteckning GavleNet Silver Snabbinstruktion 2 Innan du sätter i gång Inledning 3 Installera höghastighetsmodemet Inställningar i Internet Explorer 3 Inställningar i Windows XP 4 Inställningar

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk

Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk 1 Installationsanvisning för Access Direct Bredbands Adapter - Till kortterminalen Thales Artema Desk Innehåll Anslut kortterminalen till Access Direct Bredbands...2 1. Kontrollera leveransen:...2 2. Detta

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

Att sätta upp en IPsec-förbindelse med mobil klient (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid

Att sätta upp en IPsec-förbindelse med mobil klient (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Att sätta upp en IPsec-förbindelse med mobil klient (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Table of Contents Att konfigurera Ingate Firewall/SIParator för IPsec-uppkopplingar

Läs mer

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator Startguide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator: Startguide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan Musat by Adnan Khalid by Per

Läs mer

ADSL-SV-118-Rev.02E. Startguide

ADSL-SV-118-Rev.02E. Startguide ADSL-SV-118-Rev.02E Startguide Denna guide hjälper dig att installera och koppla upp ditt ADSL-modem-router till Internet. Genom den inbyggda webbservern kan du konfigurera den efter dina önskemål. För

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Startguide. Telia SurfinBird Gate

Startguide. Telia SurfinBird Gate Telia SurfinBird Gate r F1.00 Startguide Denna guide hjälper dig att installera och koppla upp din Telia SurfinBird Gate till Internet. Genom den inbyggda webbservern kan du konfigurera SurfinBird Gate

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande:

För att kunna kommunicera i bredbandsnätet krävs följande: Inkopplingsbeskrivning aktiv utrustning Innehåll 1.Inkoppling till bredbandsnät 2.Inkoppling till aktiv utrustning (modell CTS) 3.Datorinställningar 3.1.Manuell konfiguration i Windows Vista 3.2.Manuell

Läs mer