Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane"

Transkript

1 Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning över Telia Bredband Företag och Telia ProLane 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar Att göra inställningar Denna anvisning och Konfigurationsguiden Grundinställningar för Telia SIP-anslutning Telia Bredband Företag (ADSL-tjänsten för företag) Telia ProLane och Telia ProLane Light med Intertex Surfinbird IX78 som brandvägg Telia ProLane och Telia ProLane Light med befintlig brandvägg LAN SIParator: All trafik genom befintlig icke SIP-kunnig - brandvägg Grundinställningar vid olika IP-växlar Om växeln endast tillåter trafik från känd server Om växeln bara registrerar ett eller inget SIP-konto, trots att det finns flera telefonnummer Inställningar då växeln redan är konfigurerad för de externa telefonnumren Inställningar då växeln bara använder interna nummer Andra inställningar vid växelanslutning Ljudkvalitet Fjärradministration Dynamisk DNS Säkerhetsprofil Låg Störningar på ADSL-förbindelse Speciella problem med vissa IP-växlar Om samtal plötsligt bryts efter en viss samtalstid Växlar som inte hanterar fragmenterade SIP-meddelanden Om växeln skickar vissa SIP-meddelanden med numerisk istället för symbolisk domänadress

2 1 Intertex SurfinBird IX78 och IP-växlar Intertex SurfinBird IX78 används tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning för att ansluta IP-telefoni till företagets växel via Telias bredbandsanslutning. Intertex SurfinBird IX78 ger ett kraftfullt brandväggsskydd till det bakomliggande nätverket samtidigt som den hanterar den SIP-trafik som skickas mellan företagets IP-växel och Telia SIP-anslutning. Intertex SurfinBird IX78 möjliggör anslutning av växeln genom att förbättra kompatibiliteten mellan olika växlar och Telia SIP-anslutning. Framför allt löser IX78 problemet med att vanliga brandväggar och NAT-routrar inte klarar av SIP-trafik mellan LANet där IP-växeln är ansluten och Telias tjänst utanför brandväggen. Dessutom ser IX78 till att telefonin får prioritet framför datatrafiken. Vid Telia Bredband Företag routas telefonin över Telias högkvalitativa telefonikanal istället för över Internetkanalen och vid Telia ProLane skickas telefonin i ett prioriterat portintervall. Intertex SurfinBird IX78 kan även tillföra en mängd ytterligare funktionalitet till IP-växlar. Exempelvis kan hemarbetare fjärransluta sig till företagets IP-växel via Internet. Vissa andra tillägg nämns nedan, men redogörs inte detaljerat för i detta dokument. 2 Att göra inställningar Denna instruktion visar de inställningar du kan behöva göra för att ställa in Intertex SurfinBird IX78 för att fungera med olika typer av växlar som ska anslutas till Telias SIPtjänst. Telia SIP-anslutning finns för närvarande för Telias Internetanslutningar Telia Bredband Företag, Telia ProLane och Telia ProLane Light. Denna beskrivning är allmän och tar upp de inställningar som kan behöva göras för olika växlars anslutning till Telias olika tjänster. Två typer av inställningar behöver göras dels för Telia SIPanslutning (avsnitt 4), dels för den specifika IP-växeln (avsnitt 5). För att göra inställningarna kopplar du en dator med webbläsare till din IX78 (standardadress: ) och loggar in (Användare: admin, Standardlösenord: admin). Efter att inställningar har gjorts och fungerar, välj Klicka här för att spara ändringarna permanent i gula området överst i fönstret så att de nya inställningarna överlever omstart av IX78. 2

3 3 Denna anvisning och Konfigurationsguiden Denna installationsanvisning förklarar funktionen hos Intertex SurfinBird IX78 vid anslutning av IP-växlar till Telia SIP-anslutning och visar vilka inställningar som kan behövas. De exakta inställningar som behöver göras är olika för olika växlar och dessutom behöver växlarna konfigureras. Anvisning kan användas som underlag av växelleverantören för att ta fram en specifik installationsanvisning för just sin växel, Telia SIP-anslutning och IX78. För att underlätta installationen av IX78 har Intertex tagit fram ett hjälpprogram Konfigurationsguiden just för Telia SIP-anslutning. Man kommer till Konfigurationsguiden via länken på menysidan i IX78. Konfigurationsguiden görs tillgänglig för installatörer genom att Intertex tilldelar inloggningsuppgifter. I Konfigurationsguiden görs val av växel, varefter guiden frågar efter nödvändiga uppgifter och sammanställer inställningarna som sedan laddas ned i IX78. Efter genomförd konfiguration av IX78 med guiden, länkar den till växelleverantörens anvisning om hur själva växeln skall ställas in. Nödvändiga växelinställningar Konfigurera alla Telia SIP-konton i växeln Sätt outbound proxy till den IP-adress som din IX78 har på LAN-sidan IX78:s lokala IP-adress är på utgångarna ET1-ET3. Växelleverantörens anvisning: InstallationAvVäxelABC.pdf Om någon viss IP-växel inte finns med bland valen i guiden, kan växelleverantören kontakta Intertex Data AB, , 3

4 4 Grundinställningar för Telia SIP-anslutning Telia SIP-anslutning finns för närvarande för Telias Internetanslutningar Telia Bredband Företag, Telia ProLane och Telia ProLane Light. Välj rätt förkonfigurerad profil i Intertex SurfinBird IX78 för aktuell access till Telia SIP-anslutning 1 : Intertex SurfinBird IX78 innehåller en brandvägg både för IP-telefonin och för datatrafiken. Om du använder ProLane och redan har en separat brandvägg som du vill fortsätta att använda, så kan IX78 brukas för enbart telefonin, som s k SIParator. 1. I menyn välj Administration. 2. I fältet Allmänna inställningar > Inställningar som för operatör, välj mellan a, b och c: a. Telia ADSL PBX (4.1 nedan) för Telia Bredband Företag (ADSL-tjänsten för företag) b. Telia ProLane PBX Firewall (4.2 nedan) för Telia ProLane och Telia ProLane Light när du vill använda IX78 som brandvägg för både IP-telefonin och övrig trafik (rekommenderas). c. Telia ProLane PBX SIParator (4.3 nedan) * för Telia ProLane och Telia ProLane Light när du redan har en brandvägg för ditt nätverk som du vill fortsätta att använda. IX78 kommer då bara att användas för IP-telefonin. (Observera att du INTE kan använda Telias tilläggstjänst ProLane Firewall tillsammans med Telia SIP-anslutning.) * Inställningen Telia ProLane PBX SIParator visas bara om det finns licens för SIParator i Intertex SurfinBird IX78. (Licensen kan köpas genom att klicka på Köp tillägg på Loginsidan på IX78.) 3. Klicka Starta. 4. Klicka Spara, starta om. Gå vidare till det avsnitt som avser den profil som du just valt nedan. 1 De förkonfigurerade profilerna för ProLane finns från och med mjukvaruversion 5.11 och i övrigt från

5 4.1 Telia Bredband Företag (ADSL-tjänsten för företag) (Vald profil: Telia ADSL PBX) Line-utgången på bakpanelen av Intertex SurfinBird IX78 ska anslutas till ADSL-ledningen såsom framgår av inkopplingsanvisningen för IX78. Denna förkonfigurerade profil Telia ADSL PBX gör automatiskt inställningar för Telia SIP-anslutning, under Inställningar > Nätverk > Avancerat > Extra WANinterface / Virtual Circuits: Används Vald IP-adress Subnätmask Gateway Accesstyp DHCP QoS routing SIP, specific: 4 VPI 8 VCI 55 ATM QoS class VBR-real time PCR 2416 SCR 2416 MBS 2604 Dessutom görs även automatiska inställningar av SIP outbound proxy under Inställningar > SIP: Skicka till vid förfrågningar från domäner och med destinationer Använd WAN Interface med speciell SIP QoS sip.telia.com:5060 Vald 5

6 4.2 Telia ProLane och Telia ProLane Light med Intertex Surfinbird IX78 som brandvägg (Vald profil: Telia ProLane PBX Firewall) Denna profil används då du vill använda routern/brandväggen i Intertex SurfinBird IX78 för både telefoni och data, vilket rekommenderas. Utgången ET4 (eller WAN/ET0 på IX78 med fem Ethernetportar) på bakpanelen av Intertex SurfinBird IX78 ska anslutas till ett Ethernet-uttag avsett för lokala sidan på den Cisco-router som levereras med Telia ProLane. (ADSLanslutningen på IX78 används inte i detta fall.) Denna förkonfigurerade profil gör automatiskt inställningar för Telia SIP-anslutning. ET4 eller WAN/ET0 (istället LINE) kommer att ställas in som WAN-anslutning under Inställningar > Nätverk. Om du har erhållit en fast IP-adress för Telia SIP-anslutning så måste du själv fylla i den på sidan Nätverk: ET IP-adress Subnätmask Accesstyp Manuell DNS-server IP-adress 2:a Standard-gateway IP-adress Du ansluter IP-växeln och LANet i övrigt till portarna ET1-ET3 på bakpanelen av IX78. 6

7 Profilvalet ställer automatiskt även in: att media (IP-telefoniljudet) kommer att sändas inom port-intervall , vilket prioriteras vid tillvalet ProLane QoS. SIP outbound proxy under Inställningar > SIP. Skicka till vid förfrågningar från domäner och med destinationer Använd WAN Interface med speciell SIP QoS sip.telia.com:5060 Ej vald 4.3 Telia ProLane och Telia ProLane Light med befintlig brandvägg (Vald profil: Telia ProLane PBX SIParator) Denna profil används då du redan har en brandvägg efter den Cisco-router som medföljer ProLane och vill fortsätta att använda denna brandvägg (som inte behöver vara SIPkunnig), istället för brandväggen i IX78. Så som angavs ovan, krävs en SIParator-licens i IX78 för denna profil. (Licensen köps genom att klicka på Köp tillägg på Loginsidan i IX78.) Utgång ET4 (eller WAN/ET0 på IX78 med fem Ethernetportar) på bakpanelen av Intertex SurfinBird IX78 ska anslutas till ett Ethernet-uttag avsett för lokala sidan på den Cisco-router som levereras med Telia ProLane (ADSLanslutningen på IX78 används inte i detta fall.) Denna förkonfigurerade profil gör automatiskt inställningar för Telia SIP-anslutning. Under Inställningar > Nätverk kommer dels ET4 eller WAN/ET0 (istället för LINE) att ställas in som WAN-anslutning, dels kommer IX78 att ställas in som tvåbent SIParator (istället för som vanlig router/brandvägg). Om du har erhållit en fast IP-adress för Telia SIP-anslutning så måste du själv fylla i den på sidan Nätverk: 7

8 ET IP-adress Subnätmask Accesstyp Manuell DNS-server IP-adress 2:a Standard-gateway IP-adress Eftersom du använt SIParator-profilen så måste LAN-sidan av IX78 ges en ledig IP-adress inom det adressområde som redan används på LANet. Ta reda på en ledig IP-adress på det existerande LANet där IP-växeln är ansluten och vilken subnätsmask som används. Fyll sedan i dessa uppgifter under ET1 på Nätverkssidan. VIKTIGT! Kryssa ur DHCP-server under ET1 (annars kommer IX78an att dela ut IPadresser vilket inte är meningen i denna konfiguration). ET1 insida IP-adress <Ledig IP-adress på LANet>, till exempel: Subnätmask Nätets subnätmask, till exempel: DHCP-server Ej vald 8

9 Notera! IP-växeln och eventuell annan SIP-utrustning på LANet måste använda IP-adressen för IX78 som outbound proxy i sina inställningar. Profilvalet ställer automatiskt även in: att media (IP-telefoniljudet) kommer att sändas inom port-intervall , vilket prioriteras vid tillvalet ProLane QoS. SIP outbound proxy under Inställningar > SIP. Skicka till vid förfrågningar från domäner och med destinationer Använd WAN Interface med speciell SIP QoS sip.telia.com:5060 Ej vald 9

10 4.4 LAN SIParator: All trafik genom befintlig icke SIP-kunnig - brandvägg Det finns även möjlighet att låta all trafik, både telefoni och data, gå genom en befintlig, icke SIP-kunnig brandvägg. Du ska då använda Intertex SurfinBird IX78 som LAN SIParator, vilket kräver en SIParator-licens i IX78. (Licensen köps genom att klicka på Köp tillägg på Login-sidan på IX78.) Denna konfiguration finns inte som förvald profil på Administrationssidan, utan måste ställas in manuellt så som anges nedan. ET4 eller WAN/ET0 på bakpanelen av IX78 kommer i detta fall att anslutas till LANet bakom den befintliga brandväggen och som IP-adress för ET4 (eller WAN/ET0) måste du ha ställt in en ledig IP-adress på LANet. Notera! IP-växeln och eventuell annan SIP-utrustning på LANet, måste använda IP-adressen för IX78 som outbound proxy i sina inställningar. Säkerhetsvarning! För att inte riskera att utnyttjas av utomstående, måste IX78 ställas in att kontrollera lösenord (authentisera) för alla utgående samtal då den används som LAN SIParator. Se punkt 7 nedan! Innan man ställer in LAN SIParator-läge måste dock rätt konfiguration ställas in med en dator ansluten till Ethernetport ET1 på IX78. Inställningarna måste göras i följande ordning. 1. Välj först Telia ProLane PBX Firewall (ej SIParator) enligt 4.2 ovan. 2. För ET4, välj Manuell och ställ in IP-address, subnätmask, DNS-servrar samt Standardgateway på sidan Nätverk. IP-adressen måste vara en ledig IP-adress inom det adressområde som redan används på LANet. Klicka sen på Verkställ och Spara permanent. (OBS IP-adressen får inte vara i konflikt med det IP-adressområde du är ansluten till när du utför dessa inställningar. I sådant fall måste du först byta subnät på ET1 och datorn du utför inställningarna med!) ET IP-adress Subnätmask Accesstyp Manuell DNS-server IP-adress 2:a Standard-gateway IP-adress 10

11 3. Välj nu LAN SIParator vid Operationssätt på sidan Nätverk. Klicka på Spara, starta om. 4. Efter omstarten är IX78 i LAN SIParator-mod och du måste nu ansluta ET4 eller WAN/ET0 på bakpanelen av IX78 till det befintliga LANet. Du kommer nu bara åt IX78 via det interfacet (här på IP-adress ). Nätverkssidan ska nu se ut som följande exempel: 5. Ställ in din publika IP-adress för din Internet-anslutning i fältet Utsida IP. 11

12 6. Du måste nu även göra några inställninga i din befintliga brandvägg (vilket annars inte behövs). Omdirigera UDP- och TCP-port 5060 från utsidan av den befintliga brandväggen till IX78n (här på IP-adress ) Omdirigera UDP-portområdet som visas i LAN SIParatorn (här ) från utsidan av brandväggen till IX78n (här på IP-adress ) 7. Eftersom den befintliga brandväggen nu kommer att skicka all SIP trafik från utsidan till IX78, är det viktigt att ställa in att registreringar och alla utgående samtal authentiseras, d v s att IX78 kontrollerar användarnamn och lösenord. Det gör du på sidan Inställningar > SIP, under Allmänna SIP-serverinställningar. Allmänna SIP-serverinställningar Tillåt att registrera: Användare på insidan Authentisera Tillåt att registrera: Användare på utsidan Authentisera Tillåt utgående samtal från Ingen [v] och från andra efter autentisering För att växeln skall kunna göra utgående samtal, måste det finnas ett användarkonto med användarid och lösenord för växeln på SIP Switch-sidan, se eller Grundinställningar vid olika IP-växlar Vissa IP-växlar kräver inga ytterligare inställningar i Intertex SurfinBird IX78. Det gäller växlar där de Telia SIP-konton som ska användas ställs in direkt i IP-växeln och växeln registrerar sig på samtliga nummer i Telia SIP-anslutning genom Intertex SurfinBird IX78 och som inte kräver några av specialinställningarna nedan. Det finns även växlar som inte alls registrerar sig mot SIP-konton utan är avsedda att användas mot en SIP-proxy-anslutning, till exempel en gateway. Intertex SurfinBird IX78 kan även användas för dessa fall, men det behandlas för närvarande inte i denna instruktion. För samtliga växlar kan du dock vilja göra inställningarna i avsnitt 6, till exempel: Inställningar för bättre ljudkvalitet, se avsnitt: 6.1 Ljudkvalitet. Öppna för fjärradministration, se avsnitt: 6.2 Fjärradministration. Ställa in dynamisk DNS, se avsnitt 6.3.Dynamisk DNS Välja säkerhetsprofil Låg, se avsnitt: 6.4 Säkerhetsprofil Låg. 12

13 5.1 Om växeln endast tillåter trafik från känd server I vissa fall accepterar inte växeln att trafik kommer från annat än en specifik server på en bestämd IP-adress. IP-växeln ska då ställas in med Intertex SurfinBird IX78 som Outbound proxy, varvid växeln bara kommer att kommunicera via Intertex SurfinBird IX78. Gör så här i växeln: Konfigurera samtliga Telia SIP-konton direkt i växeln. Som Outbound proxy anges den IP-adress som Intertex SurfinBird IX78 har tilldelats på LAN-sidan, till exempel om normalinställningen inte ändrats. Växeln kommer då att se att all inkommande trafik kommer från den IP-adress Intertex SurfinBird IX78 använder och trafiken kommer därför att accepteras av växeln. 5.2 Om växeln bara registrerar ett eller inget SIP-konto, trots att det finns flera telefonnummer Här beskrivs inställningar då den växel som används endast kan registrera ett SIP-konto, men ändå har flera ingående nummer från Telias tjänst. Man skapar då ett SIP-konto lokalt i Intertex SurfinBird IX78 där växeln kan registrera sig och så låter man IX78 registrera sig på samtliga SIP-konton i Telias tjänst, ett för varje erhållet telefonnummer. Det finns två olika fall att konfigurera detta på. Första fallet är då växeln är inställd för att översätta mellan de externa telefonnumren (direktnumren) och de interna numren (anknytningsnumren) (läs då nedan). Andra fallet är om växeln bara använder de interna numren (gå då till nedan) Inställningar då växeln redan är konfigurerad för de externa telefonnumren Först måste man skapa ett SIP-konto i Intertex SurfinBird IX78 som växeln kan registrera sig på. Om växeln inte kan eller inte behöver registrera sig för att fungera, så kan man hoppa över detta steg. Gör så här i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen SIP-konton och hantering av inkommande samtal: Lägg till raden: Kontotyp Användare SIP-adress <valfritt unikt nummer><lokala ip-adressen för IX78> Användar ID <Välj ett anv-id>, till exempel: vaxeln. Lösenord <Välj ett lösenord>. 3. Klicka Verkställ. 13

14 I växeln: I själva växeln konfigureras kontot som utför registreringen med motsvarande kontouppgifter. Som outbound proxy anges den IP-adress som Intertex SurfinBird IX78 har på LAN-sidan, till exempel om normalinställningen inte ändrats. I Intertex SurfinBird IX78 konfigureras dessutom samtliga direktnummer som kunden har i Telia SIP-anslutning, så att inkommande samtal kan vidarebefordras till rätt användare. Lägg till direktnummer (telefonnumren) i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen SIP-konton och hantering av inkommande samtal: Lägg till en rad motsvarande nedanstående för varje telefonnummer du har i Telias tjänst: Kontotyp XF&Reg SIP-adress till exempel: Användar ID <telefonnummer>, t ex Lösenord Ange lösenordet som Telia angivit. Vidarebefordra Vidarebefordra. till SIP-URI, som växeln tilldelats>, till exempel: IP-adress, telefonnummer eller Knr Matcha mot <telefonnummer>, till exempel: inkommande samtal Även huvudnumret (i detta fall ) ska ha en sådan här rad i tillägg till Användar - raden som beskrevs tidigare. Notera! I denna konfiguration krävs att Intertex SurfinBird IX78 har mjukvarulicenserna SIPserverlicens samt en Seat-licens för varje Telia-konto som ger ett direktnummer till IP-växeln. Klicka på länken Köp fler till höger under den aktuella tabellen om dessa licenser inte redan är installerade i din IX78. Observera att du i denna tabell har möjlighet att lägga till ytterligare funktioner, till exempel att vidarebefordra inkommande samtal till andra anknytningar eller externa telefoner, att 14

15 ringa i flera telefoner parallellt med mera. Se hjälptexterna i Intertex SurfinBird IX78 (klicka på gula frågetecknen) för en närmare beskrivning. 3. Klicka Verkställ. Nummerhantering vid utgående samtal: Utgående samtal från växeln kommer Intertex SurfinBird IX78 att vidarebefordra till Telias SIP-konton. Nummerplanstabellen i Intertex Surfinbird IX78 används för att styra samtalet till ett visst Telia SIP-konto, så att önskat telefonnummer presenteras för den uppringde. Här exemplifierar vi med att direktnumret till en viss anknytning visas, när man ringer upp från just den anknytningen. Om man istället vill att bara huvudnumret skall visas för den uppringde, så räcker det att ha med rad nummer 5 i nummerplanen i nedanstående exempel. Gör så här i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen Nummerhantering vid utgående samtal anger du för varje telefonnummer du vill göra synliga för motparten: Avslut 0-9, + - # * Åtgärd Vidarebef Från nummer/anv <dittnummer>, t ex Vidarebef till <ditt 3. För att visa huvudnumret när en anknytning som inte finns i tabellen ovan används lägger du till en rad sist i tabellen. Fältet Från Nummer/Anv lämnas tomt för att raden ska gälla alla anknytningar: Avslut 0-9, + - # * Åtgärd Vidarebef Från nummer/anv Vidarebef till 4. Klicka Verkställ. 15

16 Intertex SurfinBird IX78 kommer nu automatiskt att känna av vilken anknytning som ringer ut och presentera korrekt nummer (nummerpresentation) för motparten. I denna tabell har du även möjlighet att lägga till ytterligare funktioner, som till exempel att använda ett visst SIP-konto för samtal till ett visst land (så kallad least cost routing). Du kan även låta samtal till lokalkontor gå direkt över IP, samt nyttja deras IP-anslutning för samtal till det landet. Se hjälptexterna i IX78 (klicka på gula frågetecknen) för närmare beskrivning. 16

17 5.2.2.Inställningar då växeln bara använder interna nummer Först måste man skapa ett SIP-konto i Intertex SurfinBird IX78 som växeln kan registrera sig på. Om växeln inte kan eller inte behöver registrera sig för att fungera så kan man hoppa över detta steg. Gör så här i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen SIP-konton och hantering av inkommande samtal: Lägg till raden: Kontotyp SIP-adress Användare <valfritt unikt nummer>, till exempel: ip-adressen för IX78> Användar ID <Välj ett ID>, t ex vaxeln Lösenord <Välj ett lösenord>. 3. Klicka Verkställ. I växeln: I själva växeln konfigureras kontot som utför registreringen med motsvarande kontouppgifter. Som outbound proxy anges den IP-adress som Intertex SurfinBird IX78 har på LAN-sidan, till exempel om normalinställningen inte ändrats. I Intertex SurfinBird IX78 konfigureras dessutom samtliga direktnummer som kunden har i Telia SIP-anslutning, så att inkommande samtal kan vidarebefordras till rätt användare. Lägg till direktnummer (telefonnumren) i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen SIP-konton och hantering av inkommande samtal: Lägg till en rad motsvarande nedanstående för varje telefonnummer du har i Telias tjänst: Kontotyp SIP-adress XF&Reg till exempel: 17

18 Användar ID <telefonnummer>, t ex Lösenord Ange lösenordet som Telia angivit. Vidarebefordra Vidarebefordra. till SIP-URI, <internt som växeln tilldelats>, till IP-adress, exempel: telefonnummer eller Knr Matcha mot <telefonnummer>, till exempel: inkommande samtal Även huvudnumret (i detta fall ) ska ha en sådan här rad i tillägg till Användar - raden som beskrevs tidigare. Notera! I denna konfiguration krävs att Intertex SurfinBird IX78 uppgraderas med mjukvarulicenserna SIP-serverlicens samt en Seat-licens för varje Telia-konto som ger ett direktnummer till IPväxeln. Klicka på länken Köp fler till höger under den aktuella tabellen om dessa licenser inte redan är installerade i din IX78. Observera att du i denna tabell har möjlighet att lägga till ytterligare funktioner, till exempel att vidarebefordra inkommande samtal till andra anknytningar eller externa telefoner, att ringa i flera telefoner parallellt med mera. Se hjälptexterna i Intertex SurfinBird IX78 (klicka på gula frågetecknen) för en närmare beskrivning. 3. Klicka Verkställ. Nummerhantering vid utgående samtal: Utgående samtal från växeln kommer Intertex SurfinBird IX78 att vidarebefordra till Telias SIP-konton. Nummerplanstabellen i Intertex Surfinbird IX78 används för att styra samtalet till ett visst Telia SIP-konto, så att önskat telefonnummer presenteras för den uppringde. Här exemplifierar vi med att direktnumret till en viss anknytning visas, när man ringer upp från just den anknytningen. Om man istället vill att bara huvudnumret skall visas för den uppringde, så räcker det att ha med rad nummer 5 i nummerplanen i nedanstående exempel. 18

19 Gör så här i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > SIP > SIP Switch. 2. I tabellen Nummerhantering vid utgående samtal anger du för varje telefonnummer du vill göra synliga för motparten: Avslut 0-9, + - # * Åtgärd Vidarebef Från nummer/anv <internt anknytningsnummer>, t ex 201 Vidarebef till <ditt 3. För att visa huvudnumret när en anknytning som inte finns i tabellen ovan används lägger du till en rad sist i tabellen. Fältet Från Nummer/Anv lämnas tomt för att raden ska gälla alla anknytningar: Avslut 0-9, + - # * Åtgärd Vidarebef Från nummer/anv Vidarebef till 4. Klicka Verkställ. Intertex SurfinBird IX78 kommer nu automatiskt att känna av vilken anknytning som ringer ut och presentera korrekt nummer (nummerpresentation) för motparten. I denna tabell har du även möjlighet att lägga till ytterligare funktioner, som till exempel att använda ett visst SIP-konto för samtal till ett visst land (så kallad least cost routing). Du kan även låta samtal till lokalkontor gå direkt över IP, samt nyttja deras IP-anslutning för samtal till det landet. Se hjälptexterna i IX78 (klicka på gula frågetecknen) för närmare beskrivning. 19

20 6 Andra inställningar vid växelanslutning 6.1 Ljudkvalitet Telia SIP-anslutning prioriterar telefonin framför datatrafik och du bör därför alltid få bra ljudkvalitet. I Intertex SurfinBird IX78 finns vissa inställningar för prioritering och så kallad traffic shaping på sidan Inställningar > SIP > Avancerade SIP-inställningar. Normalt ska du inte ändra dessa. Om du använder Ethernet istället för ADSL, till exempel vid anslutning via Telia ProLane, kan det i vissa fall finnas skäl att fylla i uppströms Länkkapacitet under Prioritera SIPmediaströmmar i den näst nedersta rutan på sidan Inställningar > SIP > Avancerade SIP-inställningar. Detta gäller dock bara om det utgående ljudet är dåligt på grund av att det finns något på LANet (annat än IP-telefonin) som genererar mycket trafik inom det intervall som Telia prioriterat för ljudet, UDP portintervall Om du då till exempel har 1,8 Mbps verklig uppströmskapacitet, kan du prova om ljudet blir bättre genom att fylla i till exempel 1400 kbps länkkapacitet i IX78. Denna inställning kan dock bara förbättra kvaliteten om IX78 är brandvägg. Om du istället använder en befintlig brandvägg, måste denna brandvägg begränsa eventuell övermängd av trafik som skickas i det prioriterade intervallet. 6.2 Fjärradministration Intertex SurfinBird IX78 möjliggör att IP-växeln kan fjärradministreras via Internet trots att telefonifunktionen levereras på annan kvalitetssäkrad kanal. För att en växel som placeras bakom Intertex SurfinBird IX78 ska kunna fjärradministreras behöver en specifik port öppnas upp genom brandväggen till växelns IP-adress på LAN-sidan. Gör så här i Intertex SurfinBird IX78: 1. I menyn välj Inställningar > Säkerhet > Låg (aktiv). 2. I tabellen Port-omdirigeringar, TCP-förbindelser ange: utsida port(ar) insida värd <portnummer>, till exempel 5000 (olika IP-växlar använder sig av olika portnummer). <IP-adressen som växeln tilldelats>, till exempel: Klicka Verkställ. 20

21 Om du använder en annan brandvägg än IX78, måste motsvarande inställning göras i den brandväggen. 6.3 Dynamisk DNS Dynamisk DNS kan användas för att du enkelt ska kunna nå din växel trots att du har en dynamisk IP-adress. I Intertex SurfinBird IX78 gör du så här för att använda dynamisk DNS: 1. I menyn välj Inställningar > Nätverk > Dynamisk DNS. 2. Välj din dyndns-operatör. 3. Ställ in följande: Värdnamn Kontotyp Användare Lösenord Ange det fullständiga värdnamnet du har registrerat hos operatören, till exempel dnsuser.mine.nu Endast relevant för dyndns.org, ignorerad för alla andra operatörer. Användarnamnet du använder hos operatören. Lösenordet du använder hos operatören. 4. Klicka Verkställ. 21

22 6.4 Säkerhetsprofil Låg För att Intertex SurfinBird IX78 ska fungera tillsammans med vissa växlar kan du behöva byta till låg säkerhetsprofil, gör så här: 1. I kolumnen till vänster välj: Aktiv Profil: Låg. 2. Klicka Byt. Observera att den låga säkerhetsprofilen i Intertex SurfinBird IX78 är lika säker som normalinställningen i många andra brandväggar. Den huvudsakliga skillnaden är att man låter användare på det skyddade nätverket använda alla portar och applikationer mot servrar på Internet, medan man vid hög säkerhetsprofil bara tillåter användning av välkända portar och applikationer (den är restriktiv även från LANet mot det publika nätet). 6.5 Störningar på ADSL-förbindelse Telia Bredband Företag levereras ofta via en ADSL-förbindelse över en vanlig telefonledning. Beroende på längd till telefonstationen, andra bredbandsförbindelser i närliggande ledningspar, övriga störkällor eller ledningsfel, kan det ibland uppstå problem med överföringen av IP-telefonin. På sidan Status > ADSL i IX78 kan du se kvalitén på ADSL-förbindelsen, bland annat CRCfel uppströms och nedströms. Om denna räknare ökar kraftigt (uppdatera sidan) i samband med störd telefoni, kan man misstänka ADSL-förbindelsen. Dessa åtgärder kan minska störningarna och förbättra förbindelsen: Se till att ADSL-ledningen till IX78 verkligen är inkopplat i första telefonjacket i huset och att medlevererad splitter används. Kontrollera att det inte finns starka störkällor, till exempel switchade nätaggregat eller andra elektriska apparater nära ADSL-ledningen eller nära IX78. Se till att det inte finns starka störkällor, till exempel switchade nätaggregat, inkopplade i samma nätuttag som strömförsörjningsadaptern till IX78 Om du har Telia Bredband Företag 24 Mbps utan störskydd, kan du prova att ställa in IX78 så att den kopplar upp mindre aggressivt. Det ger lägre hastighet men större tolerans mot störningar. Under Inställningar > ADSL klicka på länken ADSL2(+) Annex M. På fölande sida kryssa i Force SNR Margin och skriv till exempel in värdet 15 db (normalvärdet är 8 db). Starta om IX78. Om du har Telia Bredband Företag 24 Mbps utan störskydd, kan du istället be Telia koppla in linjeprofilen l2l3-a102-3 som ger 12 Mbps nedströms och 2 Mbps uppströms med ett starkare felskydd. Be Telia prova med en annan ADSL-ledning eftersom vissa ledningspar kan vara dåliga, men tidvis ändå fungera bra. 22

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter

Bruksanvisning DSL-N17U. Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter Bruksanvisning DSL-N17U Trådlös-N300 ADSL/VDSL-modemrouter SW10140 Första utgåvan Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil

Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil Anva ndarhandledning version 2.11.0 rev. 11624 www.intinor.se 2 Sid 3 (42) Innehåll 1 Beskrivning 5 1.1 Funktioner..................................... 6 2 Användningsområden

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Felsökning i TCP/IP-miljö

Felsökning i TCP/IP-miljö I detta kapitel går vi igenom felsökning på IP-nivå med hjälp av ping och traceroute. De funktioner som är inblandade i routing och namnuppslagning gås igenom samt hur man kan fastställa var i kedjan felet

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band

Bruksanvisning RT-AC51U. Trådlös AC750-router med dubbla band Bruksanvisning RT-AC51U Trådlös AC750-router med dubbla band SW9422 reviderade utgåva Mars 2015 Upphovsrätt 2015 ASUSTeK Computer Inc. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av den här manualen, inräknat

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

IP-adresser, DNS och BIND

IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra

Läs mer