Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam."

Transkript

1 2014/ 2015 Verksamhetsberättelse och framtidsmagasin från Östsvenska Handelskammaren Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam världskartan Dataton sätter Mjärdevi på verksamhetsberättelse vision east sweden innovation industri

2 Din genväg till Europa och världen Res smidigt och prisvärt med SAS och KLM från Linköping City Airport. Med upp till fem dagliga avgångar via Köpenhamn eller Amsterdam når du tusentals destinationer världen över. UTMÄRKTA FÖRBINDELSER TILL LONDON OCH NORGE Res med SAS morgonflight från Linköping, efter ett snabbt byte på Kastrup, når du London kl och Oslo, Bergen eller Stavanger före ÅRETS NYHETER MED KLM Under våren börjar KLM flyga från Amsterdam till Edmonton, Bogota, Belfast, Montpellier, Krakow och Cali. Testa en ny destination! DIREKTLINJE TILL PRAG 29 juni 28 augusti kommer Czech Airlines att trafikera Linköping Prag på fredagar och måndagar. Passa på att se Tjeckiens vackra huvudstad!

3 Östsvenska Handelskammarens region rymmer en fantastisk familj av kreativa och innovativa företag Innehåll Handelskammaren 2014/15 4 Vd har ordet 6 Året i siffror 8 Ostlänken århundradets tillväxtchans 9 Affärsnätverken 10 Nytt kontor i Linköping i Cleantech Park Vision East Sweden 11 En kraftsamling för ökad regional attraktivitet Upplevelser 14 Eskilstuna Ölkultur 16 Parken Zoo 18 Hotel Malmköping Östsvenska Handelskammaren är en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet. I dialog med våra medlemsföretag påverkar vi beslutsfattare och erbjuder affärsnätverk, tjänster och rådgivning inom affärsutveckling och internationell handel. Facebook: facebook.com/ostsvenskahk Linked In. Östsvenska Handelskammaren Östsvenska Handelskammaren verkar i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Ansvarig utgivare: Johanna Palmér Redaktionsråd: Lotta Görling, Robin Svensson, Martin Callmeryd Grafisk produktion: Texttanken, Annonsmaterial: Joakim Jakobsson, Omslagsbild: PRO4MEDIA, Polen. Bilden visar WATCHOUT-systemet som körs på fem videoprojektorer och är från invigningen av POLIN, Museum of the History of Polish Jews. Innovation 19 Dataton 20 Norrköping Science Park 22 Mjärdevi Science Park 23 Munktell Science Park Industri 24 Lamiflex 26 Cedergrens mekaniska verkstad 27 Toyota Material Handling 28 Stiga Sports AB Medlemsregister 30 Medlemmar A-Ö 3 magasinet

4 Vd har ordet Vd har ordet Vi är en enad och stark röst i näringslivet! Östsvenska Handelskammaren lägger ett intensivt år till handlingarna var året då vi, efter jubileumsåret 2013, blommade ut som regionens starka näringslivsröst. Vi är övertygade om att East Sweden tillväxtstråket placerat mellan Stockholm och Göteborg har goda förutsättningar att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner och att Ostlänken kan bli århundradets tillväxtchans om vi förvaltar möjligheten på ett samlat och smart sätt. Rälsen, tunnlarna, broarna och stadsutvecklingsprojekten beräknas innebära närmare årsarbeten över byggtiden. Hur ska vi se till att så många av dessa arbetstillfällen som möjligt tillfaller företag och individer lokalt och regionalt? Under 2014 samlade Handelskammaren ett stort engagemang för regional attraktivitet i Vision East Sweden en tillväxtinriktad framtidssatsning initierad av 16 av regionens största företag. Om vår region ska få internationell lyskraft krävs starka näringslivsröster. Offentliga beslutsfattare efterfrågar ofta näringslivets röst i viktiga framtidsfrågor och vi behöver samsyn i de frågorna. Vi behöver en gemensam vision om framtiden! Vår verksamhetsberättelse har i år fått en mer modern skrud. Vi vill berätta om höjdpunkterna i vår verksamhet under året men också lyfta fram några av våra 650 medlemsföretag. Handelskammaren är idag en enad, stark näringslivsröst och bland våra ägare finns många lysande stjärnor med stort engagemang för utvecklingen av den östsvenska regionen! Johanna Palmér Vd, Östsvenska Handelskammaren magasinet 4

5 Design för produktion en nyckel till ekonomisk framgång eskilstuna elektronikpartner EEPAB arbetar med ständiga förbättringar för att skapa en produktion i världsklass och ser oss som mer än tillverkare, vi är ett kunskapsföretag. För att vara konkurrensmässiga måste vi tillsammans konstruera och designa våra produkter smartare än andra. Välkommen till oss med ditt nästa projekt! tel: elektronik- Produktion i världsklass kräver kompetens

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Året i siffror och 5-årsöversikt Intäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) Summa kostnader Finansnetto Resultat före skatt Finansiella tillgångar 31/ Eget kapital 31/ Investeringar i inventarier Antal medlemmar 31/ Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader Rörelseintäkter Rörelsekostnader magasinet 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN En samlande kraft som får vårt näringsliv att växa Handelskammarens uppdrag är att göra skillnad för vår region, för våra medlemsföretag och för alla de människor som väljer att leva här. Ö stsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden medlemsorganisation som verkar för en funktionell region som utgår från Östergötland, Sörmland och Gotland. Vi är den samlande och drivande kraften när det gäller att skapa goda förutsättningar för det regionala näringslivet att bedriva handel och att växa nationellt och internationellt. Med stort engagemang tar vi aktiv ställning för regionens attraktivitet och framtid. Våra tjänster och erfarenheter bidrar till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer lokalt, regionalt och internationellt. Genom aktiv opinionsbildning arbetar vi hårt med att skapa goda förutsättningar för företagandet i regionen. Under står det näringspolitiska arbetet i fokus och vi driver långsiktigt påverkansarbete inom ett antal områden. Vi står enade och starka för näringslivet i den östsvenska regionen och för medlemmarnas talan gentemot politiker och offentliga beslutsfattare. Läs mer på: Utveckla dina affärer Vår viktigaste uppgift är att skapa bättre förutsättningar för våra medlemsföretag att lyckas med sina affärer! Det gör vi genom att bistå med vår expertis inom internationell handel, genom att påverka näringspolitiken, genom kunskapsöverföring och genom att skapa möten där affärer och erfarenheter kan både utvecklas och utbytas. Under 2014 genomförde vi 141 event med deltagare inom områden som infrastruktur, näringspolitik och internationell handel. Q 7 magasinet

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Ostlänken århundradets tillväxtchans Ostlänken, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt, går rakt genom vår region. Ostlänken innebär knappt överblickbara tillväxtmöjligheter för näringslivet. Under 2014 startade Handelskammaren East Sweden Infra Cluster ett kompetenskluster för företag med målet att många arbetstillfällen och kontrakt ska tillfalla regionala och lokala företag. År 2014 var uppstartåret för en satsning som har potential att växa till något av Handelskammarens största projekt East Sweden Infra Cluster. Genom att kraftsamla och förena vårt östsvenska näringsliv kan vi bidra till ökade affärschanser i samband med bygget av Ostlänken Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid. Under året har klustret byggts upp med ett drygt hundratal företag. En styrgrupp bestående av företrädare för resecentrakommunerna och region/regionförbund i Östergötland och Sörmland. Under året arrangerades fyra möten med viktig information från bland andra Trafikverket och kommunerna. Medlemmarna och klustret har också tagit fram en rapport om kompetensbehov som uppstår i samband med att kommunerna längs sträckningen bygger resecentra, nya stadsdelar etc. En siffra om årsarbeten kompletterar behovet av de årsarbeten som bygget av själva Ostlänken ger upphov till. Q magasinet 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Affärsnätverken Personliga relationer är nyckeln till framgångsrika affärer och det har vi tagit fasta på i Handelskammarens affärsnätverk. Under 2014 fortsatte Handelskammarens framgångsrika nätverk och dessutom startades ett nytt managementprogram, East Sweden Management Program. Under året startades två nya nätverk och ett managementprogram upp. Det genomfördes Diplomkurs i styrelsearbete både i Norrköping och Linköping och fick förtroendet från Linköpings Kommun att leverera styrelseutbildning till deras kommunledning. Engagemanget i CSR East Sweden och i Cleantech Östergötland ökades ytterligare. Nätverket LEDARE, som vänder sig till operativa med erfarenhet, startades upp efter att ha efterfrågats under flera år. Det känns roligt att fylla en lucka som tidigare funnits för de som är snäppet mer erfarna än NEXT och inte lika seniora deltagare i CHEF. LEDARE är öppet både för män och kvinnor och syftar precis som övriga nätverk till att ge inspiration, energi, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, säger Anna Axels- son, ansvarig för affärsnätverk på Östsvenska Handelskammaren. För medlemmar inom export startades under året ett nätverk SHIP- PING som vänder sig till de som jobbar med handelsdokument. I ett samarbete med Linköpings kommun drogs också East Sweden Management Program igång. Det är ett ledarskapsprogram där både högre chefer inom näringslivet och det offentliga träffas för att aktivt arbeta med tillväxtfrågor och ledarskapsfrågor ur ett regionalt perspektiv. Programmet blev mycket uppskattat och platserna fylldes fort. 38 personer deltog i styrelseutbildningen som genomfördes under våren i Norrköping och i höstas i Linköping. Det hölls också en kurs i styrelsearbete för Linköpings kommun där samtliga i kommunledningen deltog. Q NOTISER Information och inspiration om export och nya marknader 2014 genomfördes ett 20-tal marknadsseminarier som t ex Norge, Polen, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Kina och Brasilien. Vidare har det arrangerats match making-resor till Norge och Polen. q Business Forum Brazil För fjärde året i rad arrangerades Business Forum. Denna gång med fokus på Latinamerika i allmänhet och Brasilien i synnerhet, en temadag om tillväxt och affärsmöjligheter i en attraktiv och spännande region som är på frammarsch. På plats var en mängd intresserade företagare som fick lyssna till experter på den brasilianska och latinamerikanska marknaden som delade med sig av tips och råd. q Kompetens för Tillväxt och Affärsutvecklingscheckar Under 2014 fick 18 företag stöd i att använda akademisk kompetens i sin affärsutveckling inom Kompetens för Tillväxt. 16 företag fick Affärsutvecklingscheckar värda 3.5 MSEK för utveckling av varor och tjänster. q Morgonsoffor när människor träffas händer spännande saker Ett tusental personer har träffats under Morgonsofforna 2014 som arrangerats runt om i Sörmland. Under året har man fått nätverka och skapa affärer i samband med dessa frukostar och samtidigt fått ta del av nyheter, relevant information och spännande gäster från regionen under lättsamma former. q 9 magasinet

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Nytt kontor i Linköping i Cleantech Park Karin Mehler Östergötland har under flera år gjort en framgångsrik satsning inom cleantech och satt regionen på kartan som ett av Sveriges mest uppmärksammade och besökta län inom miljöteknik. Linköpings och Norrköpings kommuner tillsammans med Linköpings universitet och ett hundratal företag har arbetat tillsammans för att utveckla regionens näringsliv inom miljöteknik. Under 2014 fortsatte arbetet tillsammans med Handelskammaren och fastighetsbolaget Sankt Kors. I samband med detta flyttade också Handelskammaren in i Cleantech Park och det firades med en lyckad inflyttningsfest. Q NOTISER Handelskammarens nya representant på Gotland Karin har tidigare varit regionchef på Ung Företagsamhet, eventansvarig på Gotland Ring och de senaste åren har hon arbetat som projektledare och certifierad coach. Karin blev under året Handelskammarens nya representant på Gotland och började bygga upp Handelskammarens verksamhet. Under 2015 är en rad aktiviteter planerade. q Flyg, arbetskraftsinvandring och Region Östergötland fokusfrågor för Handelskammarens Pejlingpanel under 2014 Under 2014 startades Pejlingpanelen på efterfrågan av medlemmarna. Pejlingpanelen består av Handelskammarens mest engagerade medlemmar och har under året tagit upp ämnen som flyget, arbetskraftsinvandring och bildandet av nya Region Östergötland. q magasinet 10

11 Vision East Sweden/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Vision East Sweden en kraftsamling för ökad regional attraktivitet 16 stora företag i Östergötland och Sörmland kraftsamlar tillsammans med Handelskammaren i satsningen Vision East Sweden. >> Initiativtagarna vill ta nästa steg för att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner och detta är ett tydligt steg på vägen. Med satsningen skapas en positiv medoch motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid, hur vi ska marknadsföra oss och hur vi ska bli än mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare. Arbetet är även ett led i arbetet kring att synliggöra kraften utmed tillväxtstråket Ostlänken som skapar tidernas tillväxtchans för vår region. En region som följer de funktionella stråken utmed Ostkusten och som blir allt starkare när vi väver samman Östergötland och Sörmland med Stockholm och i vidare steg även med Europa. Nu har vi chansen att blicka framåt och möta framtiden tillsammans. Vid upptaktsträffen för satsningen i februari uttalade sig några av de ledande företrädarna för samarbetet. Var med och skapa framtidens region, gå in på: 11 magasinet

12 Vision East Sweden/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN >> Erik Zetterlund, vd Oxelösunds hamn Östergötland ensamt är för litet, vi vill arbeta för en sammanhållen vision i tillväxtstråket där tre framgångsrika städer, Nyköping, Norrköping och Linköping ligger som pärlband. Vi behöver skapa oss fler möjligheter till internationell lyskraft, säger Erik Zetterlund, vd Oxelösunds hamn. Tor Lundqvist, fabriksdirektör BillerudKorsnäs Skärblacka Vi tror att tillväxtstråket från Stockholm till Linköping har förutsättningar att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner och vi vill på ett tydligt sätt bidra i det arbetet, säger Tor Lundqvist, fabriksdirektör på BillerudKorsnäs Skärblacka. Johanna Palmér, vd Östsvenska Handelskammaren Offentliga beslutsfattare efterfrågar starka näringslivsröster i viktiga framtidsfrågor. Vi hoppas att den här kraftsamlingen uppfattas som en stark och positiv kraft i den riktningen. Tillsammans blir vi starka, säger Johanna Palmér, vd Östsvenska Handelskammaren. Satsningen är en möjlighet att, i samarbete med nybildade Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland, Linköpings universitet, länsstyrelser och enskilda kommuner, skapa en långsiktigt hållbart arbete med tillväxt i främsta rummet. Här kan vi tillsammans skapa en vision som dels förenar oss, men också gör det möjligt att kommunicera en och samma bild externt. I februari startades projektet officiellt och kommer löpa på under flera år framåt. Som en bärande aktivitet finns visionsprocessen där såväl allmänheten, näringslivet som det offentliga är inblandade. Vision East Sweden är initierat av: BillerudKorsnäs Skärblacka, Danske Bank, Ericsson, Fastighets AB LE Lundbergs, Handelsbanken, Henry Ståhls Fastighets AB, Holmen Paper, Länsförsäkringar Östgöta, NCC Construction, Oxelösunds Hamn, SAAB, SEB, Siemens Industrial Turbomachinery, Swedbank, Toyota Material Handling och Östgöta Media. Q magasinet 12

13 har du intressanta exporttips har du intressanta exporttips? Kontakta Didi Swege Harrison på eller Välkommen till Hotel Malmköping en modern hotell- och konferensanläggning naturskönt belägen i hjärtat av Sörmland Hotellanläggning är centralt beläget i Södermanland, 40 km från Katrineholm och Strängnäs, 30 km från Eskilstuna och 55 km från Nyköping. Hotellet är helrenoverat under talet och har 45 rum med sammanlagt 70 bäddar. Till våra konferensgäster har vi lokaler för deltagare. Alla konferenslokaler är ljusa och luftiga och belägna i markplan. De är utrustade med modern teknik och den stora lokalen har även hörslinga. Alla konferenslokaler är tillgängliga för rullstolsbundna. Våra restaurangmatsalar rymmer 110 personer och serverar god lokalproducerad mat. Välkomna! 13 magasinet

14 upplevelser/eskilstuna ÖLKULTUR En stor stark är på väg att försvinna, nu handlar det om IPA, APA, stout, humlesorter, jäsprocesser och ett hantverk som blomstrar I 25 år har Anders Olsson, vd för Eskilstuna Ölkultur, slagits för att ölutbudet ska vara lika stort som vinutbudet på restaurangerna. För cirka tre år sedan fick han medvind då hipsters (en ung trendsättande och modemedveten grupp) tog mikrobryggerierna under sina vingar och nu är trenden starkare än någonsin. Äntligen ser mina barn upp till mig. Efter att ha varit pinsam de senaste åren är jag numer en av de trendigaste, säger Anders var vi bryggeri nummer 20 i Sverige, nu finns det cirka 150 bryggerier i Sverige och jag ser inte någon vikande trend. Eskilstuna Ölkultur är en mix av förening och aktiebolag. Föreningen har cirka medlemmar och ett 50-tal stolta medlemmar ser till att bryggeripuben håller öppet under helgerna. Ölprovning, bryggerikvällar och whiskyprovning arrangeras för medlemmar och gäster. magasinet 14

15 upplevelser/eskilstuna ÖLKULTUR Styrkan hos oss är inte att producera mest öl, utan att brygga flest sorter, säger Anders. Eftersom Eskilstuna Ölkultur huserar i det gamla Vapentekniska museet på Faktoriholmarna med tre våningsplan är den inte anpassad till att brygga mer än vad vi gör idag, cirka liter öl per år. De brygger cirka 60 sorter under ett år och många är säsongsbetonade. Under en ölprovning i lokalen är det fem sorters öl som prövas och bedöms efter egen förmåga. För en ölkännare finns det cirka 800 sensoriska ord som beskriver ölets egenskaper, jämfört med vinets 200, och precis som man gjort med vin vill man numera kombinera rätt ölsort med rätt maträtt. Hur ölen ska serveras råder det ingen tvekan om, enligt Anders. Öl ska drickas genom ett rikligt lager skum, i lagom stora glas och inte kylskåpskall, då smakar det som allra bäst. Q 15 magasinet

16 upplevelser/parken ZOO Hotade djurarter får ny chans i Parken Zoo Besökare i Parken Zoo i Eskilstuna har möjlighet att vara med om ett oförglömligt äventyr. Vad sägs om att vakna med djuren, ha dragkamp med rovdjur eller gå på nattsafari med stora kattdjur? Allt fler människor växer upp i städer och förlorar den naturliga kontakten med djur och natur. För många är ett besök i en djurpark det första mötet med djur. Vår uppgift är att bidra med personliga möten, göra människor uppmärksamma och utbilda dem samtidigt som de får en positiv upplevelse med riktiga djur i stimulerande och naturliga miljöer, säger marknadschef Camilla Delac. Var fjärde däggdjursart, 40 procent av alla ryggradslösa djur och hela 70 procent av växterna i världen riskerar att försvinna. Som medlem i den europeiska djurparksföreningen, EAZA, och den internationella djurparksföreningen, WAZA, arbetar Parken Zoo efter en strategi som bland annat innebär att bevara hotade arter som en försäkran om att de inte ska försvinna helt, även om arten skulle utrotas i naturen. Själva anledningen till att arter är utrotningshotade är människor, därför är vår huvudsakliga uppgift, förutom se till att det blir ett trevligt besök i djurparken, utbilda och informera samt fungera som sakkunniga i syfte att influera media, politiker och medborgare och skapa debatt om den biologiska mångfalden och hur vi gör för att värna om den. För företag och organisationer finns det möjlighet till ett annorlunda event. Vi på Parken Zoo har lång erfarenhet av konferenser och event och har utrustat våra lokaler på ett sätt som passar både för stora och små sammankomster, inte sällan får våra konferensgäster ett inslag av en mer ovanlig karaktär, säger Camilla Delac. Q Historik Parken Zoo invigdes den 3 juli 1898 som en av landets första folkparker. På programmet stod festtal och underhållning av bland annat komikern Herr John Gentzell från Stockholm. På dansbanan spelade sextetten Svea. Entrén var 25 öre men möjlighet fanns att köpa familjebiljett för 40 öre. Mycket av svensk kultur- och nöjeshistoria är nära förknippad med Parken Zoo. Här bildades Folkparkernas Centralorganisation. Här var det premiär för folkparksteatern. Här har de flesta stora svenska artister och skådespelare framträtt, liksom många utländska. I början av 50-talet kom de första djuren till parken och därmed inleddes den utveckling som skulle göra Parken Zoo till vad det är idag: ett av landets mest besökta utflyktsmål. q magasinet 16

17 upplevelser/parken ZOO Själva anledningen till att arter är utrotningshotade är människor. 17 magasinet

18 upplevelser/hotel MALMKÖPING Hotel Malmköping får gästerna att återvända, gång efter gång Mitt i hjärtat av Sörmland ligger det tidigare konvalescenthemmet som nu har fått en ansiktslyftning och satt Malmköping på konferens- och hotellkartan med besked. Främsta anledningen till att gästerna trivs och återvänder är personalen som utan tvekan ger allt för att erbjuda den bästa servicen. Ingen är rädd för att hjälpa till, säger Tommy Henriksson, marknadsansvarig Hotel Malmköping. Det har resulterat pris i Årets Värdskap i Sörmland 2014 med juryns motivering: Med besökaren i fokus, samarbetar Hotel Malmköping med stora som små, i såväl Malmköping med omnejd, som i hela Sörmland. En stark vilja att ständigt förbättras, utvecklas och växa gör att Hotel Malmköping deltagit både lokalt och regionalt i nätverk och utbildningar. Hotel Malmköpings satsning på lokal och närodlad mat bidrar starkt till deras positiva image. På mycket kort tid har hotellet på ett föredömligt sätt investerat och satsat på verksamheten där gästen alltid står i fokus. Hotel Malmköping förmedlar inte bara ett bra värdskap mot sina gäster utan även mot sina samarbetspartners. Hotel Malmköping ÄR Värdskap! Just i Malmköping finns det ett otroligt duktigt nätverk och vi strävar alla efter att locka hit turister och se till att regionen växer. I Sörmland satsas det väldigt mycket på att bli ett av Sveriges mest attraktiva turistmål, säger Tommy. Q magasinet 18

19 INNOVATION/DATATON Dataton sätter Linköping och Mjärdevi på världskartan Datatons byggnad tilldelades förra året Östergötlands arkitekturpris. Motiveringen var att den utgör ett nyskapande och kompromisslöst tillägg i Mjärdeviområdet. Byggnadens konsekventa formspråk och materialbehandling både innanför och utanför väggarna har skapat en igenkännande arbetsmiljö. Helt enkelt: arkitektur. K atedralen, som huset kallas, är en kolsvart, trekantig skapelse där man på insidan möts av rå betong, omålade plywoodskivor och en enorm, välvd filmduk. Dataton är företaget bakom WAT- CHOUT, ett presentationssystem som skapar, styr och spelar upp shower över flera projektorer eller skärmar, antingen för att skapa en enhetlig bild eller ett samspel mellan olika bildytor. WATCHOUT används vid OSinvigningar, världsutställningar och andra spektakulära shower. Dataton har funnits i över 40 år, är världsledande med sin visuella teknik och har samarbetspartners i alla världsdelar. Största marknaden är USA men Asien är på stark frammarsch. Utveckling och marknadsföring är vår ständiga utmaning, säger Lars Sandlund, operativ chef. Nu utvecklar vi lösningar på hur vi kan projicera på tredimensionella objekt, såsom bilar, men även hur man som besökare kan ta del av en föreställning interaktivt och styra bilder på egen hand. Lyfta, vända, vrida och öka upplevelsen ytterligare. Q 19 magasinet

20 INNOVATION/NORRKÖPING SCIENCE PARK Regionen är bäst på innovationer, visualiseringar och nya idéer Östsvenska Handelskammarens region rymmer en fantastisk familj av kreativa och innovativa företag. En gemensam plats för företagen runt Norrköping är Norrköping Science Park, NOSP. Där kan man mötas och utveckla idéer och företag i ett spännande sammanhang med nära till forskning och kompetensen vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Parken består av cirka 200 medlemsföretag som är särskilt inriktade på verksamheter inom interaktiva och visuella medier, IVM. Vi arbetar aktivt för att vara länken mellan företagen och forskningen vid Linköpings universitet, inom till exempel visualisering och tryckt elektronik, säger Ulrika Bäckström, Norrköping Science Park. Främst försöker NOSP hitta effektiva sätt och processer för att stimulera tillväxt för medlemsföretagen. Vår ambition är att främja hållbart företagande och ett kreativt näringsliv. Med attraktiva välmående bolag blir det intressant att bo och arbeta i Norrköping med omnejd, det tjänar vi alla på, säger Ulrika. NOSP håller även sina företagarutbildningar Start Up och Make It varje termin, där platserna snabbt Seminariedag, i Days, för näringslivet om möjligheterna med visualisering. Det är roligt att se att utbildningarna är uppskattade. blir fulltecknade. Kurserna är eftertraktade och funderingar finns på ningarna är uppskattade och att Det är roligt att se att utbild- om det i framtiden ska hållas flera fler väljer att faktiskt starta företag parallella kurser. av sina idéer, säger Ulrika. Q magasinet 20

21 BÄST INNOVATION/NORRKÖPING PÅ INNOVATION/MUNKTELL SCIENCE SIENCE PARK 21 magasinet

22 INNOVATION/MJÄRDEVI SCIENCE PARK I Mjärdevi formas framtidens innovationer och entreprenörer Mjärdevi Science Park är med sina 31 år en av Sveriges mest etablerade science parks, och har en lång tradition av high-tech, innovation och entreprenörskap. Med närheten till Linköpings universitet, som levererar världsledande forskning och utbildning, utgör parken en attraktiv miljö för framtidens företag. Vi har en öppen arena i Mjärdevi, CreActive, dit alla är välkomna som besökare eller arrangörer av egna events. Världsledande teknik som finns i våra telefoner, datorer, tvapparater och fordon skapas till stora delar här i Mjärdevi, berättar Lena Miranda, vd för det kommunalägda Mjärdevi Science Park AB, som har till uppgift att stimulera tillväxt hos bolagen i parken samt inom områden som ligger nära de som finns. I Mjärdevi finns närhet till tjänster och service som kan bidra till företagens utveckling inom innovation, företagsutveckling, finansiering och internationalisering med mera. I Mjärdevi Science Park finns närmare 300 företag och fler än anställda. Lena Miranda hoppas kunna bidra till att skapa mer liv och rörelse i parken, och göra platsen mer attraktiv för de som verkar där, liksom för studenter. Genom att skapa ett attraktivt utbud av aktiviteter såsom hackathons, afterworks, CoderDojos, samt bjuda in spännande föreläsare inom aktuella och relevanta områden, hoppas parken kunna locka fler besökare och fler studenter. Vi har en öppen arena i Mjärdevi, CreActive, dit alla är välkomna som besökare eller arrangörer av egna events. I framtiden hoppas jag att fler Linköpingsbor ska uppleva att Mjärdevi är spännande att besöka, säger Lena Miranda. Q magasinet 22

23 INNOVATION/MUNKTELL SCIENCE PARK Hello Innovation Munktell Science Park i Eskilstuna har startat en talkshow som handlar om innovation och där det talas om innovation på längden, bredden och höjden. Hello Innovation är en webbplattform som skapats för att lyfta fram allt spännande som händer inom området innovation, både lokalt och globalt. Innovation skapas ur möten och mångfald och meningen är att Hello Innovation ska bli ett kontinuerligt forum som varje gång behandlar nya områden inom området innovation. Visionen är att du som är intresserad av innovation, oavsett bakgrund, titel eller roll, ska vilja ta del av Hello Innovation, antingen genom att delta vid live- inspelningen eller genom att följa oss på webben, säger Stina Adolfson Kiviaho, vice vd Munktell Science Park. Uppmuntra kreativa beteenden Nyligen presenterade Global Innovation Barometer sin årliga attitydmätning där över näringslivschefer i 25 länder har intervjuats om hur de uppfattar innovationsklimatet och hur det påverkar deras strategier. Den senaste mätningen visar tydligt hur cheferna nu vill satsa hårdare på att implementera innovativa förhållningssätt i sina organisationer. Det talas om att uppmuntra kreativa beteenden hos sina medarbetare och att släppa kontrollen för att kunna tänka nytt på riktigt och då är Hello Innovation ett steg i rätt riktning, säger Stina Adolfson Kiviaho. Q Länk: 23 magasinet

24 INDUSTRI/LAMIFLEX I Nyköping packar man med omsorg Förpackningar runt rör, plåt och större tunnplåtrullar ligger Nyköpingsföretaget Lamiflex varmt om hjärtat. Så till den grad att deras produkter numer finns i över 40 länder och efterfrågan är större än någonsin. Tänk att en klurig idé på 70-talet lyckats få en global ledande plats på marknaden och att produktionen fortfarande är kvar i Nyköping, säger Patrik Toivonen, industrioch utvecklingsansvarig för Lamiflex Group. Lamiflex Group är ett ledande företag inom förpackningslösningar för tung industri, främst inom stål- och kabelindustrin. Lamiflexproduktionen ligger i en specialanpassad fabrik i Nyköping på totalt kvm och för tillfället kör Lamiflex två produktionslinjer för att klara en effektiv produktion av material och tjocklekar. Vi har precis fått en ny storkund i Slovakien så 2015 kunde inte få en bättre start, säger Patrik Toivonen. Vi har precis fått en ny storkund i Slovakien så 2015 kunde inte få en bättre start. Innovativa och kundanpassade lösningar för förpackningar och emballage Interwell Industrial Packaging Solutions den maskinen på väg att få ett genombrott efter lysande recensioner av stålverken som arbetat med konceptet. Nu håller vi på att slutföra en affär med en kund i USA och det är ytterligare ett bevis på att vår vision om att vara en världsledande aktör på smarta förpackningslösningar stämmer, säger Patrik Toivonen. Under en längre tid har man arbetat fram en maskin som automatiskt lindar plastfilm runt tunnplåtrullar. Nu är Koncernen har dotterbolag med tillverkning i Sverige, Tyskland, Slovakien, USA, Kina och Sydkorea. Q magasinet 24

Linköpings. Näringsliv 2008/2009

Linköpings. Näringsliv 2008/2009 Linköpings Näringsliv 2008/2009 Linköping Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande och styrelseordförande i NuLink AB Där idéer blir verklighet Linköping har drygt 140 000 invånare och är en av landets

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer

näringsliv 2013/2014

näringsliv 2013/2014 Linköpings näringsliv 2013/2014 Nulink linköpings näringslivsbolag: ledare 2 Utvecklingen går Linköpings väg Allt vad du behöver finns i Linköping, där idéer blir verklighet. Övertyga dig själv genom att

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

Entreprenörer i var sin låda 10 11

Entreprenörer i var sin låda 10 11 Nr 1.2014 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Forskningen på området är tydlig; lärartäthet är inte en framgångsfaktor. Det avgörande är lärarnas kompetens. 14 Wester vs Wester: Entreprenörer

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Livet är en upptäcktsresa

Livet är en upptäcktsresa Nr 3.2014 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren Var fanns berättelsen om ett sammanhållet land som sågs av en regering som var beredd att ändra föråldrade offentliga strukturer och finansieringssystem?

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009

INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 En dörr in INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 6 2009 Fyra superföretag och två gasellföretag i Vetlanda kommun För femte året i rad har Veckans Affärer tagit fram en lista över de svenska

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB ANNONS Privat välfärd stark men ansatt Den privata välfärdssektorn har vuxit de senaste 20 åren. Samtidigt ifrågasätts den

Läs mer

Kunglig special möte med människor i nätverk Irma Rosenberg Anders Dahlvig Elisabeth Tarras-Walhberg

Kunglig special möte med människor i nätverk Irma Rosenberg Anders Dahlvig Elisabeth Tarras-Walhberg Nr 3 2007 Marknadsföreningen i Helsingborg (MIH) TEMA: GLOKALT Kunglig special möte med människor i nätverk Irma Rosenberg Anders Dahlvig Elisabeth Tarras-Walhberg En kväll med bra medlemserbjudande! INNEHÅLL

Läs mer

Afrika stor kontinent med enorma möjligheter

Afrika stor kontinent med enorma möjligheter handelskammarens exportmagasin NR 4 2013 Business Forum Africa satte ljuset på en växande marknad Krönika av Ewa Björling Stora Enso satsar i Pakistan Afrikanskt koncept i svensk vildmark Högtflygande

Läs mer

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22 NR 1 2014 I huvudet på Peter Apelgren Sidan 6 Camilla Nyman gör oss redo för Kina Next Step Sidan 17 MiG Kinaseminarium Sidan 20-21 MiG 80år Sidan 22 Där och då var han helt säker på att det gick att leva

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

I tider av kris gäller det att hålla huvudet kallt och långsiktigt ha klart för sig vad man vill åstadkomma.

I tider av kris gäller det att hålla huvudet kallt och långsiktigt ha klart för sig vad man vill åstadkomma. Nr 4.2012 Utgiven av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren I tider av kris gäller det att hålla huvudet kallt och långsiktigt ha klart för sig vad man vill åstadkomma. 3 Entreprenören som vågar utmana

Läs mer

Människorna Företagen Drivkraften

Människorna Företagen Drivkraften SEPTEMBER 2014 Människorna Företagen Drivkraften 1 En växande företagskommun! Claes Johansson, vd på nnab. et går bra för Nässjöföretagen! När Nässjö nu fyller 100 år kan vi räkna inte mindre än 3 000

Läs mer

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012 ISSN-1652X 1/2012 FORDONS KOMPONENTEN FKG FORDONSKOMPONENTGRUPPEN TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles LEAX ger järnet i Brasilien ANNIE LÖÖF om den

Läs mer

NR. 1. 2014 NYHETSBREV TILL NÄRINGSLIVET DIREKTFLYG TILL AMSTERDAM OCH OSLO

NR. 1. 2014 NYHETSBREV TILL NÄRINGSLIVET DIREKTFLYG TILL AMSTERDAM OCH OSLO NR. 1. 2014 NYHETSBREV TILL NÄRINGSLIVET ` Nya IT-företag ` TDC uppstickare ` Logistiklyft ` Galleri Plan B ` Trudeluttglass a a a DIREKTFLYG TILL AMSTERDAM OCH OSLO Ulf Axelsson, vd Småland Airport, är

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN

ARBETSLIVET I FOKUS YRKESHÖGSKOLAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: Nr. 2 YRKESHÖGSKOLAN 8 FÖRDELAR ARBETSLIVET FOTO: MAGNUS

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Södertälje ANNONS. Stockholm SÖNDAG. Det händer i Stockholm. Från regionens viktigaste aktörer.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Södertälje ANNONS. Stockholm SÖNDAG. Det händer i Stockholm. Från regionens viktigaste aktörer. Vågar du bli ingenjör? Sök nu! 7 Stockholm SÖNDAG Det händer i Stockholm. Från regionens viktigaste aktörer. Nr. 1/07 Perspektiv Utbildningens Mecka för tillverknings - industrin Satsningen på Campus Telge

Läs mer

HON GER UNGA FÖRFATTARE CHANSEN!

HON GER UNGA FÖRFATTARE CHANSEN! FÖR CIRKULATION PÅ FÖRETAGET 4 2008 HON GER UNGA FÖRFATTARE CHANSEN! SISTA DELEN I VÅR E-HANDELSSKOLA SÅ HITTAR KUNDERNA DIN E-BUTIK www.fokusfyrstad.se Kundträff, personalmöte, firmafest... www.stromkarlen.se

Läs mer