Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam."

Transkript

1 2014/ 2015 Verksamhetsberättelse och framtidsmagasin från Östsvenska Handelskammaren Tillväxtstråket Ostlänken tidernas affärsmöjlighet Innovativa miljöer i världsklass Toyota Material Handlings design tog storslam världskartan Dataton sätter Mjärdevi på verksamhetsberättelse vision east sweden innovation industri

2 Din genväg till Europa och världen Res smidigt och prisvärt med SAS och KLM från Linköping City Airport. Med upp till fem dagliga avgångar via Köpenhamn eller Amsterdam når du tusentals destinationer världen över. UTMÄRKTA FÖRBINDELSER TILL LONDON OCH NORGE Res med SAS morgonflight från Linköping, efter ett snabbt byte på Kastrup, når du London kl och Oslo, Bergen eller Stavanger före ÅRETS NYHETER MED KLM Under våren börjar KLM flyga från Amsterdam till Edmonton, Bogota, Belfast, Montpellier, Krakow och Cali. Testa en ny destination! DIREKTLINJE TILL PRAG 29 juni 28 augusti kommer Czech Airlines att trafikera Linköping Prag på fredagar och måndagar. Passa på att se Tjeckiens vackra huvudstad!

3 Östsvenska Handelskammarens region rymmer en fantastisk familj av kreativa och innovativa företag Innehåll Handelskammaren 2014/15 4 Vd har ordet 6 Året i siffror 8 Ostlänken århundradets tillväxtchans 9 Affärsnätverken 10 Nytt kontor i Linköping i Cleantech Park Vision East Sweden 11 En kraftsamling för ökad regional attraktivitet Upplevelser 14 Eskilstuna Ölkultur 16 Parken Zoo 18 Hotel Malmköping Östsvenska Handelskammaren är en stark röst och livlig mötesplats för det östsvenska näringslivet. I dialog med våra medlemsföretag påverkar vi beslutsfattare och erbjuder affärsnätverk, tjänster och rådgivning inom affärsutveckling och internationell handel. Facebook: facebook.com/ostsvenskahk Linked In. Östsvenska Handelskammaren Östsvenska Handelskammaren verkar i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Ansvarig utgivare: Johanna Palmér Redaktionsråd: Lotta Görling, Robin Svensson, Martin Callmeryd Grafisk produktion: Texttanken, Annonsmaterial: Joakim Jakobsson, Omslagsbild: PRO4MEDIA, Polen. Bilden visar WATCHOUT-systemet som körs på fem videoprojektorer och är från invigningen av POLIN, Museum of the History of Polish Jews. Innovation 19 Dataton 20 Norrköping Science Park 22 Mjärdevi Science Park 23 Munktell Science Park Industri 24 Lamiflex 26 Cedergrens mekaniska verkstad 27 Toyota Material Handling 28 Stiga Sports AB Medlemsregister 30 Medlemmar A-Ö 3 magasinet

4 Vd har ordet Vd har ordet Vi är en enad och stark röst i näringslivet! Östsvenska Handelskammaren lägger ett intensivt år till handlingarna var året då vi, efter jubileumsåret 2013, blommade ut som regionens starka näringslivsröst. Vi är övertygade om att East Sweden tillväxtstråket placerat mellan Stockholm och Göteborg har goda förutsättningar att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner och att Ostlänken kan bli århundradets tillväxtchans om vi förvaltar möjligheten på ett samlat och smart sätt. Rälsen, tunnlarna, broarna och stadsutvecklingsprojekten beräknas innebära närmare årsarbeten över byggtiden. Hur ska vi se till att så många av dessa arbetstillfällen som möjligt tillfaller företag och individer lokalt och regionalt? Under 2014 samlade Handelskammaren ett stort engagemang för regional attraktivitet i Vision East Sweden en tillväxtinriktad framtidssatsning initierad av 16 av regionens största företag. Om vår region ska få internationell lyskraft krävs starka näringslivsröster. Offentliga beslutsfattare efterfrågar ofta näringslivets röst i viktiga framtidsfrågor och vi behöver samsyn i de frågorna. Vi behöver en gemensam vision om framtiden! Vår verksamhetsberättelse har i år fått en mer modern skrud. Vi vill berätta om höjdpunkterna i vår verksamhet under året men också lyfta fram några av våra 650 medlemsföretag. Handelskammaren är idag en enad, stark näringslivsröst och bland våra ägare finns många lysande stjärnor med stort engagemang för utvecklingen av den östsvenska regionen! Johanna Palmér Vd, Östsvenska Handelskammaren magasinet 4

5 Design för produktion en nyckel till ekonomisk framgång eskilstuna elektronikpartner EEPAB arbetar med ständiga förbättringar för att skapa en produktion i världsklass och ser oss som mer än tillverkare, vi är ett kunskapsföretag. För att vara konkurrensmässiga måste vi tillsammans konstruera och designa våra produkter smartare än andra. Välkommen till oss med ditt nästa projekt! tel: elektronik- Produktion i världsklass kräver kompetens

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Året i siffror och 5-årsöversikt Intäkter Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader (inkl. avskrivningar) Summa kostnader Finansnetto Resultat före skatt Finansiella tillgångar 31/ Eget kapital 31/ Investeringar i inventarier Antal medlemmar 31/ Medlems- och serviceavgifter Intygs- och carnetavgifter Uppdragsverksamhet Intäkter Kammarforum Övriga intäkter Personalkostnader Uppdragskostnader Övriga kostnader Rörelseintäkter Rörelsekostnader magasinet 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN En samlande kraft som får vårt näringsliv att växa Handelskammarens uppdrag är att göra skillnad för vår region, för våra medlemsföretag och för alla de människor som väljer att leva här. Ö stsvenska Handelskammaren är en privat och politiskt obunden medlemsorganisation som verkar för en funktionell region som utgår från Östergötland, Sörmland och Gotland. Vi är den samlande och drivande kraften när det gäller att skapa goda förutsättningar för det regionala näringslivet att bedriva handel och att växa nationellt och internationellt. Med stort engagemang tar vi aktiv ställning för regionens attraktivitet och framtid. Våra tjänster och erfarenheter bidrar till att skapa bättre möjligheter för våra medlemmar att utveckla sina affärer lokalt, regionalt och internationellt. Genom aktiv opinionsbildning arbetar vi hårt med att skapa goda förutsättningar för företagandet i regionen. Under står det näringspolitiska arbetet i fokus och vi driver långsiktigt påverkansarbete inom ett antal områden. Vi står enade och starka för näringslivet i den östsvenska regionen och för medlemmarnas talan gentemot politiker och offentliga beslutsfattare. Läs mer på: Utveckla dina affärer Vår viktigaste uppgift är att skapa bättre förutsättningar för våra medlemsföretag att lyckas med sina affärer! Det gör vi genom att bistå med vår expertis inom internationell handel, genom att påverka näringspolitiken, genom kunskapsöverföring och genom att skapa möten där affärer och erfarenheter kan både utvecklas och utbytas. Under 2014 genomförde vi 141 event med deltagare inom områden som infrastruktur, näringspolitik och internationell handel. Q 7 magasinet

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Ostlänken århundradets tillväxtchans Ostlänken, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt, går rakt genom vår region. Ostlänken innebär knappt överblickbara tillväxtmöjligheter för näringslivet. Under 2014 startade Handelskammaren East Sweden Infra Cluster ett kompetenskluster för företag med målet att många arbetstillfällen och kontrakt ska tillfalla regionala och lokala företag. År 2014 var uppstartåret för en satsning som har potential att växa till något av Handelskammarens största projekt East Sweden Infra Cluster. Genom att kraftsamla och förena vårt östsvenska näringsliv kan vi bidra till ökade affärschanser i samband med bygget av Ostlänken Sveriges största infrastrukturprojekt i modern tid. Under året har klustret byggts upp med ett drygt hundratal företag. En styrgrupp bestående av företrädare för resecentrakommunerna och region/regionförbund i Östergötland och Sörmland. Under året arrangerades fyra möten med viktig information från bland andra Trafikverket och kommunerna. Medlemmarna och klustret har också tagit fram en rapport om kompetensbehov som uppstår i samband med att kommunerna längs sträckningen bygger resecentra, nya stadsdelar etc. En siffra om årsarbeten kompletterar behovet av de årsarbeten som bygget av själva Ostlänken ger upphov till. Q magasinet 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Affärsnätverken Personliga relationer är nyckeln till framgångsrika affärer och det har vi tagit fasta på i Handelskammarens affärsnätverk. Under 2014 fortsatte Handelskammarens framgångsrika nätverk och dessutom startades ett nytt managementprogram, East Sweden Management Program. Under året startades två nya nätverk och ett managementprogram upp. Det genomfördes Diplomkurs i styrelsearbete både i Norrköping och Linköping och fick förtroendet från Linköpings Kommun att leverera styrelseutbildning till deras kommunledning. Engagemanget i CSR East Sweden och i Cleantech Östergötland ökades ytterligare. Nätverket LEDARE, som vänder sig till operativa med erfarenhet, startades upp efter att ha efterfrågats under flera år. Det känns roligt att fylla en lucka som tidigare funnits för de som är snäppet mer erfarna än NEXT och inte lika seniora deltagare i CHEF. LEDARE är öppet både för män och kvinnor och syftar precis som övriga nätverk till att ge inspiration, energi, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, säger Anna Axels- son, ansvarig för affärsnätverk på Östsvenska Handelskammaren. För medlemmar inom export startades under året ett nätverk SHIP- PING som vänder sig till de som jobbar med handelsdokument. I ett samarbete med Linköpings kommun drogs också East Sweden Management Program igång. Det är ett ledarskapsprogram där både högre chefer inom näringslivet och det offentliga träffas för att aktivt arbeta med tillväxtfrågor och ledarskapsfrågor ur ett regionalt perspektiv. Programmet blev mycket uppskattat och platserna fylldes fort. 38 personer deltog i styrelseutbildningen som genomfördes under våren i Norrköping och i höstas i Linköping. Det hölls också en kurs i styrelsearbete för Linköpings kommun där samtliga i kommunledningen deltog. Q NOTISER Information och inspiration om export och nya marknader 2014 genomfördes ett 20-tal marknadsseminarier som t ex Norge, Polen, Tyskland, Danmark, Nederländerna, Kina och Brasilien. Vidare har det arrangerats match making-resor till Norge och Polen. q Business Forum Brazil För fjärde året i rad arrangerades Business Forum. Denna gång med fokus på Latinamerika i allmänhet och Brasilien i synnerhet, en temadag om tillväxt och affärsmöjligheter i en attraktiv och spännande region som är på frammarsch. På plats var en mängd intresserade företagare som fick lyssna till experter på den brasilianska och latinamerikanska marknaden som delade med sig av tips och råd. q Kompetens för Tillväxt och Affärsutvecklingscheckar Under 2014 fick 18 företag stöd i att använda akademisk kompetens i sin affärsutveckling inom Kompetens för Tillväxt. 16 företag fick Affärsutvecklingscheckar värda 3.5 MSEK för utveckling av varor och tjänster. q Morgonsoffor när människor träffas händer spännande saker Ett tusental personer har träffats under Morgonsofforna 2014 som arrangerats runt om i Sörmland. Under året har man fått nätverka och skapa affärer i samband med dessa frukostar och samtidigt fått ta del av nyheter, relevant information och spännande gäster från regionen under lättsamma former. q 9 magasinet

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Nytt kontor i Linköping i Cleantech Park Karin Mehler Östergötland har under flera år gjort en framgångsrik satsning inom cleantech och satt regionen på kartan som ett av Sveriges mest uppmärksammade och besökta län inom miljöteknik. Linköpings och Norrköpings kommuner tillsammans med Linköpings universitet och ett hundratal företag har arbetat tillsammans för att utveckla regionens näringsliv inom miljöteknik. Under 2014 fortsatte arbetet tillsammans med Handelskammaren och fastighetsbolaget Sankt Kors. I samband med detta flyttade också Handelskammaren in i Cleantech Park och det firades med en lyckad inflyttningsfest. Q NOTISER Handelskammarens nya representant på Gotland Karin har tidigare varit regionchef på Ung Företagsamhet, eventansvarig på Gotland Ring och de senaste åren har hon arbetat som projektledare och certifierad coach. Karin blev under året Handelskammarens nya representant på Gotland och började bygga upp Handelskammarens verksamhet. Under 2015 är en rad aktiviteter planerade. q Flyg, arbetskraftsinvandring och Region Östergötland fokusfrågor för Handelskammarens Pejlingpanel under 2014 Under 2014 startades Pejlingpanelen på efterfrågan av medlemmarna. Pejlingpanelen består av Handelskammarens mest engagerade medlemmar och har under året tagit upp ämnen som flyget, arbetskraftsinvandring och bildandet av nya Region Östergötland. q magasinet 10

11 Vision East Sweden/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Vision East Sweden en kraftsamling för ökad regional attraktivitet 16 stora företag i Östergötland och Sörmland kraftsamlar tillsammans med Handelskammaren i satsningen Vision East Sweden. >> Initiativtagarna vill ta nästa steg för att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner och detta är ett tydligt steg på vägen. Med satsningen skapas en positiv medoch motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid, hur vi ska marknadsföra oss och hur vi ska bli än mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare. Arbetet är även ett led i arbetet kring att synliggöra kraften utmed tillväxtstråket Ostlänken som skapar tidernas tillväxtchans för vår region. En region som följer de funktionella stråken utmed Ostkusten och som blir allt starkare när vi väver samman Östergötland och Sörmland med Stockholm och i vidare steg även med Europa. Nu har vi chansen att blicka framåt och möta framtiden tillsammans. Vid upptaktsträffen för satsningen i februari uttalade sig några av de ledande företrädarna för samarbetet. Var med och skapa framtidens region, gå in på: 11 magasinet

12 Vision East Sweden/ÖSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN >> Erik Zetterlund, vd Oxelösunds hamn Östergötland ensamt är för litet, vi vill arbeta för en sammanhållen vision i tillväxtstråket där tre framgångsrika städer, Nyköping, Norrköping och Linköping ligger som pärlband. Vi behöver skapa oss fler möjligheter till internationell lyskraft, säger Erik Zetterlund, vd Oxelösunds hamn. Tor Lundqvist, fabriksdirektör BillerudKorsnäs Skärblacka Vi tror att tillväxtstråket från Stockholm till Linköping har förutsättningar att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner och vi vill på ett tydligt sätt bidra i det arbetet, säger Tor Lundqvist, fabriksdirektör på BillerudKorsnäs Skärblacka. Johanna Palmér, vd Östsvenska Handelskammaren Offentliga beslutsfattare efterfrågar starka näringslivsröster i viktiga framtidsfrågor. Vi hoppas att den här kraftsamlingen uppfattas som en stark och positiv kraft i den riktningen. Tillsammans blir vi starka, säger Johanna Palmér, vd Östsvenska Handelskammaren. Satsningen är en möjlighet att, i samarbete med nybildade Region Östergötland, Regionförbundet Sörmland, Linköpings universitet, länsstyrelser och enskilda kommuner, skapa en långsiktigt hållbart arbete med tillväxt i främsta rummet. Här kan vi tillsammans skapa en vision som dels förenar oss, men också gör det möjligt att kommunicera en och samma bild externt. I februari startades projektet officiellt och kommer löpa på under flera år framåt. Som en bärande aktivitet finns visionsprocessen där såväl allmänheten, näringslivet som det offentliga är inblandade. Vision East Sweden är initierat av: BillerudKorsnäs Skärblacka, Danske Bank, Ericsson, Fastighets AB LE Lundbergs, Handelsbanken, Henry Ståhls Fastighets AB, Holmen Paper, Länsförsäkringar Östgöta, NCC Construction, Oxelösunds Hamn, SAAB, SEB, Siemens Industrial Turbomachinery, Swedbank, Toyota Material Handling och Östgöta Media. Q magasinet 12

13 har du intressanta exporttips har du intressanta exporttips? Kontakta Didi Swege Harrison på eller Välkommen till Hotel Malmköping en modern hotell- och konferensanläggning naturskönt belägen i hjärtat av Sörmland Hotellanläggning är centralt beläget i Södermanland, 40 km från Katrineholm och Strängnäs, 30 km från Eskilstuna och 55 km från Nyköping. Hotellet är helrenoverat under talet och har 45 rum med sammanlagt 70 bäddar. Till våra konferensgäster har vi lokaler för deltagare. Alla konferenslokaler är ljusa och luftiga och belägna i markplan. De är utrustade med modern teknik och den stora lokalen har även hörslinga. Alla konferenslokaler är tillgängliga för rullstolsbundna. Våra restaurangmatsalar rymmer 110 personer och serverar god lokalproducerad mat. Välkomna! 13 magasinet

14 upplevelser/eskilstuna ÖLKULTUR En stor stark är på väg att försvinna, nu handlar det om IPA, APA, stout, humlesorter, jäsprocesser och ett hantverk som blomstrar I 25 år har Anders Olsson, vd för Eskilstuna Ölkultur, slagits för att ölutbudet ska vara lika stort som vinutbudet på restaurangerna. För cirka tre år sedan fick han medvind då hipsters (en ung trendsättande och modemedveten grupp) tog mikrobryggerierna under sina vingar och nu är trenden starkare än någonsin. Äntligen ser mina barn upp till mig. Efter att ha varit pinsam de senaste åren är jag numer en av de trendigaste, säger Anders var vi bryggeri nummer 20 i Sverige, nu finns det cirka 150 bryggerier i Sverige och jag ser inte någon vikande trend. Eskilstuna Ölkultur är en mix av förening och aktiebolag. Föreningen har cirka medlemmar och ett 50-tal stolta medlemmar ser till att bryggeripuben håller öppet under helgerna. Ölprovning, bryggerikvällar och whiskyprovning arrangeras för medlemmar och gäster. magasinet 14

15 upplevelser/eskilstuna ÖLKULTUR Styrkan hos oss är inte att producera mest öl, utan att brygga flest sorter, säger Anders. Eftersom Eskilstuna Ölkultur huserar i det gamla Vapentekniska museet på Faktoriholmarna med tre våningsplan är den inte anpassad till att brygga mer än vad vi gör idag, cirka liter öl per år. De brygger cirka 60 sorter under ett år och många är säsongsbetonade. Under en ölprovning i lokalen är det fem sorters öl som prövas och bedöms efter egen förmåga. För en ölkännare finns det cirka 800 sensoriska ord som beskriver ölets egenskaper, jämfört med vinets 200, och precis som man gjort med vin vill man numera kombinera rätt ölsort med rätt maträtt. Hur ölen ska serveras råder det ingen tvekan om, enligt Anders. Öl ska drickas genom ett rikligt lager skum, i lagom stora glas och inte kylskåpskall, då smakar det som allra bäst. Q 15 magasinet

16 upplevelser/parken ZOO Hotade djurarter får ny chans i Parken Zoo Besökare i Parken Zoo i Eskilstuna har möjlighet att vara med om ett oförglömligt äventyr. Vad sägs om att vakna med djuren, ha dragkamp med rovdjur eller gå på nattsafari med stora kattdjur? Allt fler människor växer upp i städer och förlorar den naturliga kontakten med djur och natur. För många är ett besök i en djurpark det första mötet med djur. Vår uppgift är att bidra med personliga möten, göra människor uppmärksamma och utbilda dem samtidigt som de får en positiv upplevelse med riktiga djur i stimulerande och naturliga miljöer, säger marknadschef Camilla Delac. Var fjärde däggdjursart, 40 procent av alla ryggradslösa djur och hela 70 procent av växterna i världen riskerar att försvinna. Som medlem i den europeiska djurparksföreningen, EAZA, och den internationella djurparksföreningen, WAZA, arbetar Parken Zoo efter en strategi som bland annat innebär att bevara hotade arter som en försäkran om att de inte ska försvinna helt, även om arten skulle utrotas i naturen. Själva anledningen till att arter är utrotningshotade är människor, därför är vår huvudsakliga uppgift, förutom se till att det blir ett trevligt besök i djurparken, utbilda och informera samt fungera som sakkunniga i syfte att influera media, politiker och medborgare och skapa debatt om den biologiska mångfalden och hur vi gör för att värna om den. För företag och organisationer finns det möjlighet till ett annorlunda event. Vi på Parken Zoo har lång erfarenhet av konferenser och event och har utrustat våra lokaler på ett sätt som passar både för stora och små sammankomster, inte sällan får våra konferensgäster ett inslag av en mer ovanlig karaktär, säger Camilla Delac. Q Historik Parken Zoo invigdes den 3 juli 1898 som en av landets första folkparker. På programmet stod festtal och underhållning av bland annat komikern Herr John Gentzell från Stockholm. På dansbanan spelade sextetten Svea. Entrén var 25 öre men möjlighet fanns att köpa familjebiljett för 40 öre. Mycket av svensk kultur- och nöjeshistoria är nära förknippad med Parken Zoo. Här bildades Folkparkernas Centralorganisation. Här var det premiär för folkparksteatern. Här har de flesta stora svenska artister och skådespelare framträtt, liksom många utländska. I början av 50-talet kom de första djuren till parken och därmed inleddes den utveckling som skulle göra Parken Zoo till vad det är idag: ett av landets mest besökta utflyktsmål. q magasinet 16

17 upplevelser/parken ZOO Själva anledningen till att arter är utrotningshotade är människor. 17 magasinet

18 upplevelser/hotel MALMKÖPING Hotel Malmköping får gästerna att återvända, gång efter gång Mitt i hjärtat av Sörmland ligger det tidigare konvalescenthemmet som nu har fått en ansiktslyftning och satt Malmköping på konferens- och hotellkartan med besked. Främsta anledningen till att gästerna trivs och återvänder är personalen som utan tvekan ger allt för att erbjuda den bästa servicen. Ingen är rädd för att hjälpa till, säger Tommy Henriksson, marknadsansvarig Hotel Malmköping. Det har resulterat pris i Årets Värdskap i Sörmland 2014 med juryns motivering: Med besökaren i fokus, samarbetar Hotel Malmköping med stora som små, i såväl Malmköping med omnejd, som i hela Sörmland. En stark vilja att ständigt förbättras, utvecklas och växa gör att Hotel Malmköping deltagit både lokalt och regionalt i nätverk och utbildningar. Hotel Malmköpings satsning på lokal och närodlad mat bidrar starkt till deras positiva image. På mycket kort tid har hotellet på ett föredömligt sätt investerat och satsat på verksamheten där gästen alltid står i fokus. Hotel Malmköping förmedlar inte bara ett bra värdskap mot sina gäster utan även mot sina samarbetspartners. Hotel Malmköping ÄR Värdskap! Just i Malmköping finns det ett otroligt duktigt nätverk och vi strävar alla efter att locka hit turister och se till att regionen växer. I Sörmland satsas det väldigt mycket på att bli ett av Sveriges mest attraktiva turistmål, säger Tommy. Q magasinet 18

19 INNOVATION/DATATON Dataton sätter Linköping och Mjärdevi på världskartan Datatons byggnad tilldelades förra året Östergötlands arkitekturpris. Motiveringen var att den utgör ett nyskapande och kompromisslöst tillägg i Mjärdeviområdet. Byggnadens konsekventa formspråk och materialbehandling både innanför och utanför väggarna har skapat en igenkännande arbetsmiljö. Helt enkelt: arkitektur. K atedralen, som huset kallas, är en kolsvart, trekantig skapelse där man på insidan möts av rå betong, omålade plywoodskivor och en enorm, välvd filmduk. Dataton är företaget bakom WAT- CHOUT, ett presentationssystem som skapar, styr och spelar upp shower över flera projektorer eller skärmar, antingen för att skapa en enhetlig bild eller ett samspel mellan olika bildytor. WATCHOUT används vid OSinvigningar, världsutställningar och andra spektakulära shower. Dataton har funnits i över 40 år, är världsledande med sin visuella teknik och har samarbetspartners i alla världsdelar. Största marknaden är USA men Asien är på stark frammarsch. Utveckling och marknadsföring är vår ständiga utmaning, säger Lars Sandlund, operativ chef. Nu utvecklar vi lösningar på hur vi kan projicera på tredimensionella objekt, såsom bilar, men även hur man som besökare kan ta del av en föreställning interaktivt och styra bilder på egen hand. Lyfta, vända, vrida och öka upplevelsen ytterligare. Q 19 magasinet

20 INNOVATION/NORRKÖPING SCIENCE PARK Regionen är bäst på innovationer, visualiseringar och nya idéer Östsvenska Handelskammarens region rymmer en fantastisk familj av kreativa och innovativa företag. En gemensam plats för företagen runt Norrköping är Norrköping Science Park, NOSP. Där kan man mötas och utveckla idéer och företag i ett spännande sammanhang med nära till forskning och kompetensen vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Parken består av cirka 200 medlemsföretag som är särskilt inriktade på verksamheter inom interaktiva och visuella medier, IVM. Vi arbetar aktivt för att vara länken mellan företagen och forskningen vid Linköpings universitet, inom till exempel visualisering och tryckt elektronik, säger Ulrika Bäckström, Norrköping Science Park. Främst försöker NOSP hitta effektiva sätt och processer för att stimulera tillväxt för medlemsföretagen. Vår ambition är att främja hållbart företagande och ett kreativt näringsliv. Med attraktiva välmående bolag blir det intressant att bo och arbeta i Norrköping med omnejd, det tjänar vi alla på, säger Ulrika. NOSP håller även sina företagarutbildningar Start Up och Make It varje termin, där platserna snabbt Seminariedag, i Days, för näringslivet om möjligheterna med visualisering. Det är roligt att se att utbildningarna är uppskattade. blir fulltecknade. Kurserna är eftertraktade och funderingar finns på ningarna är uppskattade och att Det är roligt att se att utbild- om det i framtiden ska hållas flera fler väljer att faktiskt starta företag parallella kurser. av sina idéer, säger Ulrika. Q magasinet 20

21 BÄST INNOVATION/NORRKÖPING PÅ INNOVATION/MUNKTELL SCIENCE SIENCE PARK 21 magasinet

22 INNOVATION/MJÄRDEVI SCIENCE PARK I Mjärdevi formas framtidens innovationer och entreprenörer Mjärdevi Science Park är med sina 31 år en av Sveriges mest etablerade science parks, och har en lång tradition av high-tech, innovation och entreprenörskap. Med närheten till Linköpings universitet, som levererar världsledande forskning och utbildning, utgör parken en attraktiv miljö för framtidens företag. Vi har en öppen arena i Mjärdevi, CreActive, dit alla är välkomna som besökare eller arrangörer av egna events. Världsledande teknik som finns i våra telefoner, datorer, tvapparater och fordon skapas till stora delar här i Mjärdevi, berättar Lena Miranda, vd för det kommunalägda Mjärdevi Science Park AB, som har till uppgift att stimulera tillväxt hos bolagen i parken samt inom områden som ligger nära de som finns. I Mjärdevi finns närhet till tjänster och service som kan bidra till företagens utveckling inom innovation, företagsutveckling, finansiering och internationalisering med mera. I Mjärdevi Science Park finns närmare 300 företag och fler än anställda. Lena Miranda hoppas kunna bidra till att skapa mer liv och rörelse i parken, och göra platsen mer attraktiv för de som verkar där, liksom för studenter. Genom att skapa ett attraktivt utbud av aktiviteter såsom hackathons, afterworks, CoderDojos, samt bjuda in spännande föreläsare inom aktuella och relevanta områden, hoppas parken kunna locka fler besökare och fler studenter. Vi har en öppen arena i Mjärdevi, CreActive, dit alla är välkomna som besökare eller arrangörer av egna events. I framtiden hoppas jag att fler Linköpingsbor ska uppleva att Mjärdevi är spännande att besöka, säger Lena Miranda. Q magasinet 22

23 INNOVATION/MUNKTELL SCIENCE PARK Hello Innovation Munktell Science Park i Eskilstuna har startat en talkshow som handlar om innovation och där det talas om innovation på längden, bredden och höjden. Hello Innovation är en webbplattform som skapats för att lyfta fram allt spännande som händer inom området innovation, både lokalt och globalt. Innovation skapas ur möten och mångfald och meningen är att Hello Innovation ska bli ett kontinuerligt forum som varje gång behandlar nya områden inom området innovation. Visionen är att du som är intresserad av innovation, oavsett bakgrund, titel eller roll, ska vilja ta del av Hello Innovation, antingen genom att delta vid live- inspelningen eller genom att följa oss på webben, säger Stina Adolfson Kiviaho, vice vd Munktell Science Park. Uppmuntra kreativa beteenden Nyligen presenterade Global Innovation Barometer sin årliga attitydmätning där över näringslivschefer i 25 länder har intervjuats om hur de uppfattar innovationsklimatet och hur det påverkar deras strategier. Den senaste mätningen visar tydligt hur cheferna nu vill satsa hårdare på att implementera innovativa förhållningssätt i sina organisationer. Det talas om att uppmuntra kreativa beteenden hos sina medarbetare och att släppa kontrollen för att kunna tänka nytt på riktigt och då är Hello Innovation ett steg i rätt riktning, säger Stina Adolfson Kiviaho. Q Länk: 23 magasinet

24 INDUSTRI/LAMIFLEX I Nyköping packar man med omsorg Förpackningar runt rör, plåt och större tunnplåtrullar ligger Nyköpingsföretaget Lamiflex varmt om hjärtat. Så till den grad att deras produkter numer finns i över 40 länder och efterfrågan är större än någonsin. Tänk att en klurig idé på 70-talet lyckats få en global ledande plats på marknaden och att produktionen fortfarande är kvar i Nyköping, säger Patrik Toivonen, industrioch utvecklingsansvarig för Lamiflex Group. Lamiflex Group är ett ledande företag inom förpackningslösningar för tung industri, främst inom stål- och kabelindustrin. Lamiflexproduktionen ligger i en specialanpassad fabrik i Nyköping på totalt kvm och för tillfället kör Lamiflex två produktionslinjer för att klara en effektiv produktion av material och tjocklekar. Vi har precis fått en ny storkund i Slovakien så 2015 kunde inte få en bättre start, säger Patrik Toivonen. Vi har precis fått en ny storkund i Slovakien så 2015 kunde inte få en bättre start. Innovativa och kundanpassade lösningar för förpackningar och emballage Interwell Industrial Packaging Solutions den maskinen på väg att få ett genombrott efter lysande recensioner av stålverken som arbetat med konceptet. Nu håller vi på att slutföra en affär med en kund i USA och det är ytterligare ett bevis på att vår vision om att vara en världsledande aktör på smarta förpackningslösningar stämmer, säger Patrik Toivonen. Under en längre tid har man arbetat fram en maskin som automatiskt lindar plastfilm runt tunnplåtrullar. Nu är Koncernen har dotterbolag med tillverkning i Sverige, Tyskland, Slovakien, USA, Kina och Sydkorea. Q magasinet 24

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus

100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus 100 år i näringslivets tjänst med framtiden i fokus Verksamhetsberättelse 2012 / Medlemsregister 2013 Inledning Innehåll Omslagsbild: Brita Nordholm Produktion: www.texttanken.se Under 2012 har Östsvenska

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Bjud in till. inspiration

Bjud in till. inspiration Bjud in till inspiration Vi älskar möten! Ja, vi älskar faktiskt alla sorts möten. Speciellt den sköna stämning som sprids och den kreativitet som uppstår när människor samlas utanför vardagens väggar.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Inledningsord. Innehåll

Inledningsord. Innehåll Positiv framtidstro för regionala affärer Verksamhetsberättelse 2011 / Medlemsregister 2012 Inledningsord Under 2011 fortsatte Östsvenska Handelskammaren det förändringsarbete som inleddes under 2010.

Läs mer

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM

Nära. Nära världen. HELSINGFORS NORRKÖPING LINKÖPING KÖPENHAMN AMSTERDAM Nära. Ett besök i East Sweden är just det. Nära. Med Linköping och Norrköping har vi det utbud en storstad kräver, samtidigt är vi tillräckligt små för att känna att allt som behövs finns på greppbart

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Bästa UF-företag: 1:a pris Keep Track UF, Kunskapsgymansiet, Norrköping

Bästa UF-företag: 1:a pris Keep Track UF, Kunskapsgymansiet, Norrköping RESULTAT REGIONAL UF-MÄSSA 2013 Bästa UF-företag: 1:a pris Keep Track UF, Kunskapsgymansiet, Norrköping Ett företag som gått utanför sina gränser. Med ett profesionellt angreppssätt har de skapat en helhet,

Läs mer

Grön IT-lots förstudie

Grön IT-lots förstudie Grön IT-lots förstudie Foto G Almesåker Gunilla Almesåker Christer Svensson 10-11-20 Page 1 Projektdeltagare Professor Sture Hägglund, IDA, LiU, adm. ansvarig Civ. ing. Gunilla Almesåker, projektledare

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport

Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Sammanställning av enkät och framtida resande från Linköping City Airport Syftet med den tidigare utskickade enkäten är att skapa ett fördelaktigt samarbete med Linköping City Airport för alla medlemsföretag

Läs mer

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren

Inledningsord. Innehåll. Johanna Palmér, Vice VD/Informationschef Östsvenska Handelskammaren En handelskammare i förändring Verksamhetsberättelse 2010 / Medlemsregister 2011 Inledningsord Du håller Östsvenska Handelskammarens verksamhetsberättelse för 2010 i din hand. Liksom rubriken på omslaget

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst

KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst Sida 1 (7) KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst 1. KLUBBUTVECKLING 1.1 Utbildning Föreningskunskap Klubbstyrelse SISU, Tennislyftet Valberedningar Valberedning SISU, Tennislyftet Föräldrar Föräldrar Plan

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1 Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 27 oktober 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry

Greenhouse Labs. Connecting Science and Industry Greenhouse Labs Connecting Science and Industry Något motsvarande Greenhouse Labs har inte funnits tidigare i Stockholmsområdet, det blir en stor tillgång för nystartade bolag med inriktning på kemi. jessica

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

De nominerade till CSR Awards 2008 är...

De nominerade till CSR Awards 2008 är... Page 1 of 7 VIMMEL, EN JURY OCH INTRESSANTA NOMINERINGSLISTOR 2008-01-23 15:03 De nominerade till CSR Awards 2008 är... Av Miljöaktuellt, redaktionen Högtidigt var det när Globe Awards nomineringar presenterade

Läs mer

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken.

Att besöksnäringen är framgångsrik visar sig tydligt i statistiken. 2014 2014 HAR VARIT ETT SPÄNNANDE ÅR FÖR ARENABOLAGET Linköpings kommun presenterade under våren den Eventstrategi som framöver ska styra Linköping mot målsättningen att bli en av Sveriges tre främsta

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se

EN PRIVILIGIERAD STAD. En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se EN PRIVILIGIERAD STAD En stad fylld med engagemang, erfarenhet och kreativitet! www.halmstadcvb.se Med sitt kustnära läge mitt på den svenska västkusten erbjuder Halmstad en mångfasetterad stad med unika

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter

Dangerous Goods Management Box 2021 438 11 Landvetter. ELTEL Networks AB Box 2032 438 12 Landvetter Air Logistic Box 2071 Dangerous Goods Management Box 2021 DHL Global Forwarding Box 2005 Västtrafik AB Göteborgs regionstrafik Att Andreas Förthaga Box 123 541 23 Skövde ELTEL Networks AB Box 2032 Landvetter

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处

瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 SMÅLAND China Support Office 瑞 典 斯 莫 兰 地 区 驻 华 办 事 处 Wang Zhi 2014-01-21, Reglab 1 2 3 Projektet i korthet Regionförbunden i Kalmar län och södra Småland, Linnéuniversitetet Arbete på hemmaplan Kontor

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Företagskultur nyckeln till framgång. Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27

Företagskultur nyckeln till framgång. Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27 Företagskultur nyckeln till framgång Mjärdevi Sopplunch 2011-10-27 Anders Englund Över 25 års erfarenhet av IT & telekombranschen Programmerare Projektledare Säljare Chef och VD Styrelseuppdrag IT&Telekomföretagen

Läs mer

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet.

John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. John Lennings Stipendiefond - för dig som bor i Norrköping och arbetar inom det privata näringslivet. Vill du utveckla dig själv och din kompetens för att kunna ta nya spännande steg i karriären? Då är

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006

Göteborgsregionens 100. största arbetsgivare 2006 Göteborgsregionens 100 största arbetsgivare 2006 1. Inledning och definitioner I denna rapport finns en sammanställning över de 100 företagen i Göteborgsregionen. I avsnitt 2 presenteras hela listan med

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

HR I KUNSKAPSFÖRETAG: KARRIÄRFABRIKER

HR I KUNSKAPSFÖRETAG: KARRIÄRFABRIKER HR I KUNSKAPSFÖRETAG: KARRIÄRFABRIKER OCH EXPERTHUS Andreas Werr (andreas.werr@hhs.se) Handelshögskolan i Stockholm NÄR MÄNNISKORS KUNSKAP ÄR RESURSEN I kunskapsintensiva företag utgör medarbetarna den

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT

kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 2011-09-15 kraftsamling@mdh möter den administrativa avdelningen på IDT 1 (5) Närvarande: Representanter från kraftsamling@mdh: Thomas Wahl (HST), Jan Gustafsson (IDT) och Anna Andersson Ax (INFO). Representanter

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1

NyföretagarCentrum Hälsingland Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 1 Rådgivning från företagare till blivande företagare 2 Vad vill Erbjuda kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning från professionella rådgivare

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1 Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer!

FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! Boka nu! Utställarinbjudan FULLT FOKUS PÅ PERSONLIGT SKYDD! Mötesplatsen för kunskap, kontakter och affärer! 25 27 oktober 2016 nordicsafetyexpo.se Arrangörer: Stockholmsmässan i samarbete med Branschföreningen

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag

med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag med Lean som grund stödjer vi Sveriges företag 2 Varför finns Produktionslyftet? v Sverige måste ligga i täten när det gäller produktion P Extremt exportberoende (33 % av BNP) P Varor 98 % av exportinkomsterna,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer