Lifecare SVP - Användarhandledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lifecare SVP - Användarhandledning"

Transkript

1 Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(51) Dokument ID: Fastställandedatum: Giltigt t.o.m.: Upprättare: Ann-Katrin I Troeng Fastställare: Ann-Katrin Troeng Lifecare SVP - Användarhandledning Innehåll 1. Syfte och omfattning Allmänt Beskrivning Inloggning Startsida Användaruppgifter Personuppgifter Tidigare processer Hjälpfunktion och e-learning Inskrivningsmeddelande Inkorg Inkomna meddelanden Inneliggande patienter Kallelse Vårdplan Utskrivningsklar Utskrivningsmeddelande Översikt av vårdtillfälle Byte avdelning Vidarebefordra och returnera Generella meddelanden Rapporter Dokumentinformation Syfte och omfattning I detta dokument beskrivs de olika delarna i Lifecare SVP för en samordnad vårdplanering. Dokumentet omfattar alla berörda verksamheter inom Region Gävleborg samt övriga parter som använder Lifecare SVP. 2. Allmänt Lifecare SVP är Region Gävleborgs system för samordnad vårdplanering mellan slutenvård, psykiatrisk öppenvård, primärvård och kommun (HSL och SoL). Även Älvkarleby kommun nyttjar systemet. 3. Beskrivning För Lifecare SVP finns ett processråd där samtliga parter finns representerade specialistvård, primärvård, öppenvård, kommun HSL och SOL. Önskemål om anpassningar i systemet går via Lifecares processråd.

2 4. Inloggning Beskrivning 2(51) Lifecare SVP ett webbaserat system och inloggning sker via länken Regionens personal som arbetar i Melior kan gå via Externa program. Inloggning med SITHS-kort och den 6-ställiga PIN-koden Medarbetaruppdrag Användaren väljer aktuellt medarbetaruppdrag om detta är kopplat till organisationen via HSA-katalogen.

3 Beskrivning 3(51) 4.2. Interna uppdrag Om organisationen inte är hämtad via HSA-katalogen så sker inloggningen via ett internt uppdrag Logga in utan medarbetaruppdrag (längst ned i bilden). 5. Startsida Från hemsidan visas menyval till höger (dessa ser olika ut beroende på vilken behörighet användaren har), nya meddelanden att signera, inneliggande patienter, kalender samt funktion för att söka patient.

4 Beskrivning 4(51) 5.1. Menyval Ikoner Antal ikoner ser olika ut för användaren beroende på vilken behörighet som är upplagd på aktuell användare. Med full behörighet i Lifecare SVP så visas nedanstående ikoner. För att se klartexten till ikonerna klicka på pilen ovanför ikonerna så vidgas bilden Kalender I kalendern visas aktuella vårdplaneringar för aktuell enhet. Det går att filtrera denna på dag, månad eller vecka. Grön vårdplanering är kvitterad, blå okvitterad och röd återtagen.

5 Beskrivning 5(51) 6. Användaruppgifter Längst upp till höger i bilden så visas uppgifter om den användare som är inloggad namn, profession (om detta angivits) och avdelning/enhet. Om användaren arbetar på en annan enhet inom samma verksamhetsområde så går det att ändra till aktuell avdelning. Byt uppdrag Byte av uppdrag (medarbetar- eller internt uppdrag) kan göras för de som arbetar med olika uppdrag. Ändra avdelning Verksamheten är uppbyggd utifrån organisation i HSA-katalogen och detta innebär att behörighet finns till olika enheter inom aktuellt verksamhetsområde. Ändra till aktuell enhet (avdelning) som finns som förinställt via vid inloggningen. Ändra profession Om profession saknas ändra till aktuell sådan.

6 Beskrivning 6(51) 7. Personuppgifter 7.1. Sök patient Sökning av patient görs antingen genom att fylla i personnumret i rutan för Sök patient alternativt gå via +-knappen. Det går att söka på de 6 första siffrorna i personnumret inklusive sekel. De senaste 5 patienterna som användaren arbetat med oavsett medarbetaruppdrag visas under Senaste patienter.

7 Beskrivning 7(51) 7.2. Patientöversikt Genom att klicka på pilen vid patientnamnet högst upp i bilden så visas en patientöversikt med aktuella uppgifter Födelsedatum, Adress, Kommun, Hälsocentral. Om särskilt boende eller kommunenhet är ifyllt så visas även dessa uppgifter Närstående och fast vårdkontakt Uppgifter om närstående och fast vårdkontakt fylls i genom att menyn välja aktuellt val. När det finns ifyllda uppgifter visas dessa som en blå ikon.

8 Beskrivning 8(51) Närstående För att lägga till uppgifter om närstående klicka på Lägg till närstående/annan. Aktuella uppgifter fylls i. Obligatoriska uppgifter är markerade med en gul asterisk. För typ av närstående finns det ett antal val att välja på, klicka på pilen till höger så visas dessa. Om närstående har samma adressuppgifter som patienten markera rutan Bor tillsammans med patienten och adressuppgifterna fylls i med automatik. Om uppgifterna ska ändras eller tas bort klicka knapparna Ändra eller Ta bort.

9 Beskrivning 9(51) Fast vårdkontakt För att lägga till uppgifter om fast vårdkontakt klicka på Lägg till ansvarig/fast vårdkontakt. Aktuella uppgifter fylls i. Obligatoriska uppgifter är markerade med en gul asterisk. Typ av ansvarig/fast vårdkontakt, organisation och namn är obligatoriska uppgifter. Om det är en fast vårdkontakt sätt en bock i rutan för fast vårdkontakt. Om uppgifterna ska ändras eller tas bort klicka på knapparna Ändra eller Ta bort.

10 Beskrivning 10(51) 7.4. Komplettering av personuppgifter Om komplettering av personuppgifter ska göras välj personuppgifter i menyn, klicka därefter på pennan till höger i bilden. Enhetstillhörighet kan fyllas i boendetyp, boende, psykiatrisk öppenvårdsenhet och hemsjukvård. Om annan vistelseadress än folkbokföringsadress kan denna fyllas i under Vistelseadress.

11 Beskrivning 11(51) Uppgifter om tolkbehov och hemsjukvårdspatient kan bockas i och visas då i patienthuvudet.

12 Beskrivning 12(51) 7.5. Registrering av avliden Registrering av avliden görs via personuppgifterna Registrera avliden. Avlidendatum fylls i och klicka därefter på Registrera som avliden. Vårdkedjan avbryts och det skickas ett generellt meddelande till parterna i vårdkedjan. Meddelandet kvitteras av mottagaren.

13 Beskrivning 13(51) Ångra avlidenregistrering Det går att ångra en avliden-registrering om den blivit felaktig genom att i bilden för personuppgifter klicka på Ångra avliden-registrering och svara på frågan om du är säker Ja eller Nej Reservnummer Om patienten inte har ett fullständigt personnummer matas samtliga uppgifter in manuellt i bilden Registrera patient med ett reservnummer, antingen från kommunernas eller regionens reservnummersystem. Obligatoriska uppgifter fylls i. När uppgifterna sparas så ställs frågan Är du helt säker? Personnumret är ogiltigt. Vill du spara ändå? Svara Ja om uppgifterna ska sparas Befolkningsregistret och listningssystemet För patienter som finns i befolkningsregistret hämtas hälsocentralen med automatik från listningssystemet på patienter som är listade i Region Gävleborg. För patienter från Älvkarleby kommun som inte är listade vid någon hälsocentral måste hälsocentral fyllas i manuellt bl a Skutskärs vårdcentral. Uppslagen mot befolkningsregistret och listningssystemet kan ta lite tid eftersom det är externa system vi kommunicerar med.

14 Beskrivning 14(51) 8. Tidigare processer Under Tidigare processer i menyn så visas tidigare vårdkedjor på aktuell patient Status, Indatum, Kallelse, Vårdplan, Utdatum, Utskrivningsklar, Vårdavdelning, Meddelanden och Bilagor. Genom att klicka på den tidigare processen så öppnar den sig och det går att se samtliga uppgifter Återupprätta vårdplanering Genom att använda bakåtpilen under Funktioner går det att återupprätta en avslutad vårdplanering igen. Har patienten en pågående vårdplanering måste denna avslutas först. En fråga visar sig på skärmen Är du helt säker? Vill du återupprätta vårdplaneringen?

15 Beskrivning 15(51) 9. Hjälpfunktion och e-learning Det finns en hjälpfunktion i Lifecare samt en e-learning. Dessa finns som ikoner i menyn Hjälpfunktion Klicka i menyn på den del i Lifecare som du önskar hjälp med.

16 Beskrivning 16(51) 9.2. e-learning Det finns en e-learning inbyggd i Lifecare. Det finns 4 olika delar i e-learningen Introduktion, Visa mig, Övrigt (endast SVP-kommun/primärvård) och Låt mig försöka.

17 Beskrivning 17(51) 9.3. Vårdbegäran Vårdbegäran skapas antingen via patientmenyn Skapa vårdbegäran eller i listan Inneliggande patienter, om patienten redan är inskriven. Samtliga parter förutom slutenvården kan skapa en vårdbegäran. Aktuella uppgifter fylls i vårdbegäran. Bilden nedan visar vårdbegäran via Inneliggande patienter och då kommer meddelandemottagare med automatik. OBS! Viktigt att vårdbegäran skickas till rätt meddelandemottagare, bl a slutenvården så att de kan göra en inskrivning.

18 Beskrivning 18(51) ADL-status fylls i via knappen Nästa (ADL-status). Det går även att spara denna utan att skicka iväg genom att klicka på Spara. När den ska skickas iväg klicka på Skicka. Om Ja anges i ADL-status så måste en kommentar fyllas i. Ikoner som finns till höger i vårdbegäran är - Historik, Återkalla, Skriv ut, Ändra/Skicka om och Lägg till ny vårdbegäran Mottagare av vårdbegäran Mottagare av vårdbegäran måste kvittera denna via knappen Kvittera längst ned i bilden.

19 Beskrivning 19(51) 10. Inskrivningsmeddelande Slutenvården startar en vårdkedja genom att skapa ett inskrivningsmeddelande via Skriv in patient i menyn. Därefter registreras samtycke till informationsöverföring och sammanhållen journalföring. Om NEJ vid samtycke av informationsöverföring så kommer endast inskrivningsmeddelande utan orsak och utskrivningsmeddelande att skapas.

20 Beskrivning 20(51) Inskrivningsmeddelandet fylls i. Meddelandemottagare finns med och ska det läggas till någon ytterligare lägg till denna genom att söka namnet via Lägg till ny meddelandemottagare. Om någon meddelandemottagare ska tas bort så bockas den ur. Inskrivningsdatum kommer upp som förinställt värde med dagens datum, men det går att ändra. Ansvarig läkare/kontaktperson anges. Vårdande avdelning är den avdelning som användaren är inloggad på men den kan ändras. Kontaktorsak kan fyllas i. När samtliga uppgifter är ifyllda klicka på Skicka så skickas meddelandet vidare till meddelandemottagarna. Ikoner som finns till höger i inskrivningsmeddelandet är - Historik, Skriv ut, Ta bort (innan kvittering) samt Ändra/Skicka om.

21 Beskrivning 21(51) Mottagare av inskrivningsmeddelande Som mottagare av inskrivningsmeddelande går det att kvittera, vidarebefordra eller returnera detta Utskrift inskrivningsmeddelande Vid utskrift av inskrivningsmeddelande klicka på ikonen för utskrift och nedanstående ruta visar sig på skärmen. Fyll i aktuella uppgifter och klicka på Skriv ut. Mottagare och orsak är obligatoriska vid utskrift.

22 Beskrivning 22(51)

23 Beskrivning 23(51) Inskrivning samma dag som utskrivning Om en ny inskrivning ska göras samma dag som patienten skrivits ut så måste den tidigare vårdkedjan stängas. Detta görs via Stäng process och därefter går det att skriva in patienten på nytt.

24 Beskrivning 24(51) 11. Inkorg Inkomna meddelanden I inkomna meddelande visas nya meddelanden inskrivningsmeddelande, som inte är kvitterade. I startbilden finns en röd ruta Meddelanden och i menyn ikonen Inkorg. Det går att sortera listan Inkomna meddelanden genom att klicka på aktuell kolumn i rubrikraden Reg.datum/Avdelning, Patient, Adress, Boende, Hemsjukvård, Typ, Skickad av eller Åtgärder. Genom att föra muspekaren över ikonerna under Åtgärder så visas en text t ex ämnesrad vid generellt meddelande. Genom att klicka på markerad rad visas det aktuella meddelandet som ska kvitteras.

25 Beskrivning 25(51) 12. Inneliggande patienter Inneliggande patienter tillhörande aktuell enhet visas med kolumnerna; Patient Namn och personnummer Adress Gatu- och postadress Vårdbegäran Indatum Mötesdatum Vårdplan, Utskrivningsklar Utdatum Generellt meddelande (via tooltip så visas ämnesraden i meddelandet), bilagor samt status (VPL inskriven eller utskriven för Gävleborg). Patienten betraktas som inneliggande tills alla mottagande parter har kvitterat utskrivningsmeddelandet och utskrivningsdatumet har passerat. Patienten försvinner från listan dagen efter utskrivningsdatum om samtliga parter kvitterat.

26 Beskrivning 26(51) Genom att klicka på pil ner högst upp till höger i bilden eller någonstans i den övre rutan (Listan är filtrerad ) ges möjlighet att filtrera listan och se förklaring på ikoner och färger (visas när man klickar på "i" i ramen.) Längst ned i bilden visas antal sidor. För att komma till nästa sida klicka på pilarna längst ned till höger i bilden för att komma till nästa sida Filtrering Det går att filtrera listan på mötestyp, enskild patient samt antal poster per sida (10, 20, 50, 100 och 1000) Förkortningar och statussymboler Förklaring av ikoner och färger i listan Inneliggande patienter.

27 Beskrivning 27(51) 13. Kallelse I kallelsen fylls uppgifter i om mötesdatum, klockslag, mötesplan, prel utskrivningsklardatum samt övrig information. Meddelandemottagare är satt med automatik men kan ändras ta bort (bocka ur rutan) eller lägga till ny meddelandemottagare. För avsändande enhet som skickar kallelsen visas ikonerna Historik, Återkalla, Skriv ut, Ta bort och Ändra/Skicka om. För mottagande parter visas ikonerna Historik och Skriv ut.

28 Beskrivning 28(51) Mottagare av kallelse Som mottagare av kallelse till vårdplan så går det att kvittera denna genom att klicka på knappen Kvittera Utskrift av kallelse Vid utskrift av kallelsen klicka på ikonen för utskrift och nedanstående ruta visas på skärmen. Fyll i aktuella uppgifter och klicka på Skriv ut. Mottagare och orsak är obligatoriska vid utskrift.

29 Beskrivning 29(51)

30 Beskrivning 30(51) 14. Vårdplan Övergripande information Slutenvården fyller i den övergripande informationen - klickar på ändra (pennan) och fyller i aktuella uppgifter Mötesdatum, Mötestid, Samordnad plan inledd, Justera senast, Ansvarig behandlande läkare samt Behandlingsansvar efter utskrivning. Spara därefter uppgifterna.

31 Beskrivning 31(51) Dokumentation Skriv i vårdplan Parterna dokumenterar i vårdplanen genom att klicka på pennan (Ändra) till höger mitt i bilden eller via Ingen dokumentation ifylld ännu - Börja dokumentera mitt i bilden För några av parterna finns det färdiga mallar (bl a slutenvården). Fyll i aktuella uppgifter och spara. Om det inte finns färdiga mallar så får rubrikerna läggas till genom att klicka på Lägg till ny dokumentation. Pennan visas inte om posten är klarmarkerad. Bocka ur klarmarkera så går det att skriva i vårdplanen

32 Beskrivning 32(51) Klarmarkera och dela ut För att övriga parter ska kunna se dokumentationen i vårdplanen så måste den delas ut. Klarmarkera och dela ut görs genom att ikonerna markeras och blir då gröna och visas under Status till vänster i bilden. Det går även att bocka ur dessa genom att klicka på ikonerna till höger. Under Deltagare går det att fylla i fritext lägga till namn, telefonnummer. Namnet på den som är inloggad visas i rutan Justera När samtliga parter har klarmarkerat och delat ut vårdplanen så ska den justeras. Detta görs genom att klicka på knappen Justera längst ner i bilden. När samtliga parter har justerat vårdplanen så visas 3 ikoner till vänster i bilden justering, klasmarkering och dela ut.

33 Beskrivning 33(51) Bryt justering Det går att bryta justeringen genom att klicka på Bryt justering i vårdplanen. Justeringen försvinner för samtliga parter och i inneliggande patienter visas texten Kan justeras, klarmarkerad i kolumnen Vårdplan".

34 Beskrivning 34(51) Utskrift vårdplan Vårdplanen skrivs ut genom att klicka på ikonen för skriv ut längst upp till höger i bilden. Nedanstående ruta visar sig på skärmen. Fyll i aktuella uppgifter och klicka på Skriv ut. Mottagare och orsak är obligatoriska vid utskrift. Vårdplanen skrivs ut med ett försättsblad med personuppgifter och datum när vårdplanen är startad.

35 Beskrivning 35(51) Status vårdplan I listan Inneliggande patienter visas status på vårdplanen genom att föra musen över kolumnen Vårdplan. De olika parterna visa samt status för utdelad (Dela ut), klar (Klarmarkera) och justerad. 15. Utskrivningsklar Utskrivningsklar skapas genom att i listan Inneliggande patienter klicka på på +-tecknet i kolumnen Utskr.klar. Det är endast den slutna vården som kan göra detta. Fyll i datum för utskrivningsklar till höger finns det en ikon för kalender som kan användas, ansvarig läkare/kontaktperson, ansvarig sjuksköterska. Om bock i rutan Läkaransvar överlämnat till så öppnas en ruta för namn på läkare som ansvaret överlämnats till. Det går även att skapa bilagor i denna bild genom att klicka på krysset för aktuell bilaga. Meddelandemottagare är ifyllt med automatik och kan tas bort genom att klicka på bocken alternativt lägga till en meddelandemottagare. Skicka därefter meddelandet för Utskrivningsklar.

36 Beskrivning 36(51) För avsändande enhet visas ikonerna Återkalla, Historik, Skriv ut, Ta bort (innan kvittering) samt Ändra/Skicka om. För mottagande enhet visas ikonerna Historik och Skriv ut.

37 Beskrivning 37(51) Mottagare av utskrivningsklar Som mottagare av meddelande för utskrivningsklar går det endast att kvittera genom att klicka på knappen Kvittera. När meddelandet är kvitterat så visas datum och vem som kvitterat Utskrift utskrivningsklar Vid utskrift av utskrivningsklar klicka på ikonen för utskrift och nedanstående ruta visar sig på skärmen. Fyll i aktuella uppgifter och klicka på Skriv ut. Mottagare och orsak är obligatoriska vid utskrift.

38 Beskrivning 38(51)

39 Beskrivning 39(51) 16. Utskrivningsmeddelande Utskrivningsmeddelandet skapas antingen via menyn till vänster i patientbilden Skapa ut.medd eller i listan Inneliggande patienter. Utskrivningsdatum fylls i och ev kompletterande uppgifter. Datum för när kommunens betalningsansvar inträder visas.

40 Beskrivning 40(51) Till höger i bilden visas en sammanfattning av vårdkedjan samt betalningsansvarsinformation. Det går även att skapa bilagor i denna bild genom att klicka på krysset för aktuell bilaga. Meddelandemottagare är ifyllt med automatik och kan tas bort genom att klicka på bocken alternativt lägga till en meddelandemottagare. Skicka därefter utskrivningsmeddelandet. Det går även att spara meddelandet innan det skickas iväg.

41 Beskrivning 41(51) För avsändande enhet visas ikonerna Återkalla, Historik, Skriv ut, Ta bort (innan kvittering) samt Ändra/Skicka om. För mottagande enhet visas ikonerna Historik och Skriv ut.

42 Beskrivning 42(51) Mottagare av utskrivningsmeddelande Som mottagare av utskrivningsmeddelandet går det endast att kvittera genom att klicka på knappen Kvittera. När meddelandet är kvitterat så visas datum och vem som kvitterat.

43 Beskrivning 43(51) Utskrift utskrivningsmeddelande Vid utskrift av utskrivningsmeddelandet klicka på ikonen för utskrift och nedanstående ruta visar sig på skärmen. Fyll i aktuella uppgifter och klicka på Skriv ut. Mottagare och orsak är obligatoriska vid utskrift.

44 Beskrivning 44(51) 17. Översikt av vårdtillfälle Det finns en översikt över hela vårdtillfället med aktuella datum och händelser. Översikten öppnas genom att i menyn klicka på Översikt De senaste händelserna visar sig till höge i bilden och genom att klicka Visa fler händelser så visar sig ytterligare händelser i vårdkedjan. För avsändande enhet visas ikonerna - Återta samtycke, Avbryt vårdplanering och Ta bort meddelanden. För mottagande enhet visas ikonerna Historik och Skriv ut.

45 Beskrivning 45(51) 18. Byte avdelning Avdelningsbyte för patienten görs av slutenvården via översikten Byt enhet/avdelning Vid avdelningsbytet så dyker en ruta upp med där den nya enheten/avdelningen får fyllas i samt datum. Klicka därefter på Utför byte. Övriga parter ser avdelningsbyten via översikten Visa avdelningsbyten. I samband med avdelningsbytet går det ett generellt meddelande till övriga parter.

46 Beskrivning 46(51) Mottagare av gen. meddelande vid avdelningsbyte I samband med avdelningsbytet så skickas det ett generellt meddelande till de meddelandemottagare som finns angivna sedan tidigare. I listan Inkomna meddelande så visas detta med en åtgärd avdelningsbyte. Avdelningsbytet får kvitteras av meddelandemottagare. Det går även att skicka ett svar genom att klicka på Kvittera och svara.

47 Beskrivning 47(51) 19. Vidarebefordra och returnera Om man vidarebefordrar ett meddelande och inte vill ha kvar sin egen part/mottagare, så vidarebefordras meddelandet. Därefter markeras Ta bort min enhet som mottagare, klicka sedan på Vidarebefordra. 20. Generella meddelanden När generella meddelanden skapas så fylls meddelandemottagare i vårdkedjan i med automatik. Dessa kan tas bort genom att klicka på krysset bakom aktuell mottagaren Det går även att lägga till meddelandemottagare genom att ställa sig på raden för meddelandemottagare och skriva de första bokstäverna i mottagaren så visas de alternativ som finns. Det som skrivs på raden Ämne visas i inneliggande listan under meddelande via en tooltip.

48 Beskrivning 48(51) Bilagor De bilagor som finns att använda i Lifecare är ADL-status, Bilagor för fysioterapi, arbetsterapi och psykiatri. Bilagorna för fysioterapi, arbetsterapi och psykiatri finns endast i generella meddelanden. ADL-status finns i vårdbegäran, kallelse, utskrivningsmeddelande och generella meddelanden.

49 Beskrivning 49(51) 21. Rapporter De rapporter som finns i Lifecare är Betalningsansvar Antal utskrivningsklara patienter Pågående vårdtillfällen Rapporterna finns under i menyn under ikonen Rapporter Betalningsansvar Lifecare utgår alltid från den första kallelsen som skickats. I utskrivningsmeddelandet går det att ändra det uträknade datumet om det blivit fel vid återkallande av kallelse. Urvalet som kan göras är; Typ av sökning o Alla utskrivna under vald period o Utskrivna med betalningsansvar o Inneliggande med betalningsansvar o Inneliggande just nu som är utskrivningsklara o Specifik patient Datum från och till Enhet (Fyll i första bokstäverna i enhetsnamnet så visar sig aktuell enhet)

50 Beskrivning 50(51) Resultat visas i bilden och rapporten kan skapas i Excel Antal utskrivningsklara patienter Urvalet som kan göras är; Utskrivningsdatum från och till Enhet (Fyll i första bokstäverna i enhetsnamnet så visar sig aktuell enhet) Resultat visas i bilden och rapporten kan skapas i Excel.

51 Beskrivning 51(51) Pågående vårdtillfällen Urvalet som kan göras är; Från och till datum Organisation (enhet) - Fyll i första bokstäverna i enhetsnamnet så visar sig aktuell enhet Sök även på vårdbegäran (klicka i rutan) 22. Dokumentinformation Systemförvaltningen, IT-avdelningen Region Gävleborg har skapat detta dokument i samråd med Lifecares processråd.

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1 Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: 2012-11-16 Sida 1 Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1.0 Annika Wallentin 1.1 2012-06-27 Uppdatering med aktuella skärmbilder 1.2 2012-11-16

Läs mer

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård Flödesbeskrivning Meddix SVP Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård 2011-01-13 Ewa Lundström Sida 2/23 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Huvudsida...5 3 Administration...6 3.1

Läs mer

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MANUAL SLUTENVÅRD 2016-03-15 https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering Skriva in patient... 2 Inskrivningsmeddelande... 3 Detaljinfo... 4 Inneliggande

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting Upprättad datum 2009-08-31 Revideras senast 2010-12-31 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården Upprättad datum 2009-08-31 Reviderad datum 2015-10-15 Revideras senast 2016-10-15 Flyttat till platina 328907 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Upprättad datum 2009-08-31 Reviderad datum 2015-10-15 Revideras senast 2016-10-15 Överförd till platina nr 329680 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-07 1.1 1 (8) Link Psykiatrisk öppenvård Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för psykiatrisk slutenvård

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för psykiatrisk slutenvård Upprättad 2006-05-27 Reviderad datum 2015-10-15 Revideras senast 2016-10-15 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för psykiatrisk slutenvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för. Kommunens användare

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för. Kommunens användare SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för Kommunens användare Eva Alfredsson 2011-08-19 Version 1.4 K anv 1(5) INNEHÅLL Sida Inledning och förutsättningar...2 Övningsuppgift 1 Kvitteringar och skriva vårdplan.....3

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i öppenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-17 Version 1.2 Utb ÖV 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

Meddix i somatisk slutenvård - Utbildningsmaterial

Meddix i somatisk slutenvård - Utbildningsmaterial Förvaltning Ägare Reviderat datum Inge-Maj Swenson 2016-04-26 Verksamhet Region Örebro län,avdelning Vårdsystem Slutgranskare Inge-Maj Swenson Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för somatisk slutenvård Örebro läns landsting

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för somatisk slutenvård Örebro läns landsting Upprättad 2006-05-15 Reviderad datum 2014-02-17 Revideras senast 2015-12-31 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för somatisk slutenvård Örebro läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-16 Version 1.2 Utb SV 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Rutin Pilot 25 april 9 juni 2017 INNEHÅLL Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Sök patient... 7 Samtycke... 7 Inskrivningsmeddelande... 7 Underlag (vänster meny under SPU i Lifecare)... 7 ADL (vänster

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för psykiatrisk slutenvård Örebro läns landsting

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för psykiatrisk slutenvård Örebro läns landsting Upprättad 2006-05-27 Reviderad datum 2011-08-08 Revideras senast 2012-08-31 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för psykiatrisk slutenvård Örebro läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Processkarta och Lathund

Processkarta och Lathund Processkarta och Lathund Förberedelsefas Sök fram personen från bef registret/ komplettera uppgifter (sid 1-2) Ange Enhetstillhörighet / Närstående / Fast vårdkontakt mm och gå till Planeringsunderlag

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS

Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS Riktlinje för samordnad vårdplanering inom LGS-området 2011 Beslutad av ledningsgruppen för samverkan, LGS 2011-03-21 Gäller from1april 2011 2 2011-07-07 A. Allmänt 1. Inkomna meddelanden (Inkorgen) ska

Läs mer

Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Psykiatripatienter Västmanland

Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Psykiatripatienter Västmanland Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Psykiatripatienter Västmanland Detta dokument innehåller beskrivning av de bilder och funktioner som användarna vanligen kommer att komma i kontakt med.

Läs mer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer Ansvarig Jakob Thorsteinsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Anna- Lisa Simonsson Ledningssystem Enligt SOSFS

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för sjuksköterska i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-18 Version 1.4 SV ssk 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Inledning, Förutsättningar, Anvisningar...2

Läs mer

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2

Användarmanual SIP i Prator Slutligt dokument, antagen Bilaga 3.2 SIP i Prator Avsnitt Kommentar Samtycke Menprövning Samtycke ska alltid inhämtas innan uppstart av SIP om samtycke tas från annan än den enskilde så ska denna person namnges Allmänt EVRY Prator 5.0.0 finns

Läs mer

Meddix SVP. Förändringar i samband med leverans av Meddix SVP v Version

Meddix SVP. Förändringar i samband med leverans av Meddix SVP v Version Förändringar i samband med leverans av Meddix SVP v. 2.2.2 Version 1.0 2010-11.12 Ewa Lundström Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 2 Psykiatrisk vårdavdelning...4 2.1 Inskrivningsmeddelande...4

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Patientregistrering ELVIS

Patientregistrering ELVIS Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(11) Dokument ID: 09-132335 Fastställandedatum: 2015-02-20 Giltigt t.o.m.: 2017-02-20 Upprättare: Ann-Katrin I Troeng Fastställare: Ann-Katrin Nilsson Patientregistrering

Läs mer

Rutiner och Manual för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för kommunerna i Örebro län

Rutiner och Manual för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för kommunerna i Örebro län 2014-02-13 Rutiner och Manual för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för kommunerna i Örebro län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Sekretess... 3 Inloggning... 4 MEDDIX rubriker... 5

Läs mer

Förvaltning Ägare Reviderat datum. Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m. 1 Bakgrund Sekretess Inloggning...

Förvaltning Ägare Reviderat datum. Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m. 1 Bakgrund Sekretess Inloggning... Förvaltning Ägare Reviderat datum Inge-Maj Swenson 2016-05-11 Verksamhet Avdelning Vårdsystem Slutgranskare Inge-Maj Swenson Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m Rutiner Innehållsförteckning

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Ledare. Datum: Version 2. Sidan 1 (17) Aktivitetsstöd Behörigheten Ledare Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (17) Innehållsförteckning 1. Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Utskrivningsklar patient - Rutin för informationsöverföring - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Utskrivningsklar patient - Rutin för informationsöverföring - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-93823 Fastställandedatum: 2017-05-30 Giltigt t.o.m.: 2018-05-30 Upprättare: Anna G Eriksson Fastställare: Roger Olof Nilsson Utskrivningsklar patient

Läs mer

Utbildningsmaterial och användarhandbok för användare av Meddix IT-stöd för vårdplanering

Utbildningsmaterial och användarhandbok för användare av Meddix IT-stöd för vårdplanering Utbildningsmaterial och användarhandbok för användare av Meddix IT-stöd för vårdplanering IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Halmstads kommun och Halland Gäller f.o.m 2012-02-01 (reviderad 2014-04-23)

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

Prator Version: 5.0.0 Beskrivning av Prator för somatiska patienter Västerbotten

Prator Version: 5.0.0 Beskrivning av Prator för somatiska patienter Västerbotten Prator Version: 5.0.0 Beskrivning av Prator för somatiska patienter Västerbotten Detta dokument innehåller beskrivning av de bilder och funktioner som användarna vanligen kommer att komma i kontakt med.

Läs mer

Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Somatiska patienter Västmanland EVRY Healthcare

Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Somatiska patienter Västmanland EVRY Healthcare Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Somatiska patienter Västmanland Detta dokument innehåller beskrivning av de bilder och funktioner som användarna vanligen kommer att komma i kontakt med.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR SVPL Version 1.2.2

ANVÄNDARMANUAL FÖR SVPL Version 1.2.2 ANVÄNDARMANUAL FÖR SVPL Version 1.2.2 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Uppstart av systemet... 6 2. Startsida... 8 2.1 Byte av enhet... 8 2.2 Ärendeöversikt... 9 3. Flikar i systemet... 11 4. Skapa

Läs mer

HSH: Helena Nord, Anna Nordgren, Margareta Bengtsson

HSH: Helena Nord, Anna Nordgren, Margareta Bengtsson 2011-05-31 HSH: Helena Nord, Anna Nordgren, Margareta Bengtsson Innehåll Kortkommandon och ikoner... 3 Inloggning... 4 Första sidan... 5 Menyrutan... 5 Vårdplanering... 5 Användaradministration... 5 Aktuell

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Beslutad på strategisk nivå 2012-03-02 Ersätter tidigare dokument

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU

Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP. Klicka på ärendevyn (fliken) SIP. Klicka för åtkomst till SVU Manual för Samordnad Individuell Plan - SIP Klicka på ärendevyn (fliken) SIP Klicka för åtkomst till SVU Finns en pågående vårdperiod går det öppna SVU-processen från SIP-översikten genom att klicka på

Läs mer

Befolkningsregister - Användarmanual Listning, Fast Läkarkontakt och Fasta vårdkontakter. Hälsooch sjukvård Region Gävleborg

Befolkningsregister - Användarmanual Listning, Fast Läkarkontakt och Fasta vårdkontakter. Hälsooch sjukvård Region Gävleborg Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Dokument ID: 06-79538 Fastställandedatum: 2016-04-04 Giltigt t.o.m.: 2017-04-04 Upprättare: Liselotte M Ehn Fastställare: Carina Jäderberg Befolkningsregister

Läs mer

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13

Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 Handbok Aktuell besökslista Aktuell besökslista Inloggning. sid 2 Uppgifter i Aktuell besökslista... sid 3 Besöksregistrering.. sid 9 ArbetsplatsID och poolnamn sid 10 Filterfunktion sid 13 PASiSW_besokslista

Läs mer

Bilaga 1. Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik

Bilaga 1. Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik Huvudprojekt LEAN- Vårdkedjeprocesser mellan Uppsala kommun och landstinget somatik & psykiatri Delprojekt inom Somatik Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141111 Reviderad 150216 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. Fyll i användarnamn och lösenord. I LifeCare mobil

Läs mer

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg Vuxen, Insats Chefsspecifika uppgifter stockholm.se Titel: Manual för ParaDifo Vårdgivare/Utförare inom Individ och Familjeomsorg

Läs mer

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret

Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret Uppdaterad version / 2016 MANUAL till BPSD registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår hemsida

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2 Sida 2 av 25 Innehåll Mitt skrivbord...

Läs mer

PMO-guide primärvården

PMO-guide primärvården Vaccination Registreringar på andra enheter visas när du klickar på. Detta måste göras varje gång du öppnar journalen. För mer information se guiden Huset. Registrera vaccination i Svevac Enligt ackrediteringsvillkoren

Läs mer

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara Samverkan mellan Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland. (2015 06 01 2017 05 31) - Dokumenttyp

Läs mer

Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas när jag ska logga in?

Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas när jag ska logga in? Frågor & svar Innehåll Jag får felmeddelande HTTP 403 Åtkomst nekas" när jag ska logga in Kan logga in i SVPL men ser inga ärenden Är inloggad och befinner mig på rätt enhet, d.v.s. där patienten/erna

Läs mer

Vanliga frågor gällande Meddix SIP - öppenvård

Vanliga frågor gällande Meddix SIP - öppenvård Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Hälso och sjukvårdensledningens 1.0 6 administrativa enhet Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Annika Lind Annika Lind

Läs mer

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret

Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret Uppdaterad feb 2017 / Version 2 MANUAL till BPSD-registret De första gångerna man gör en registrering kan det vara bra att ha en manual att följa. Manualen finner du i ditt utbildningsmaterial och på vår

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

Användarbeskrivning för T99 Webb

Användarbeskrivning för T99 Webb 1(14) Användarbeskrivning för T99 Webb 2016-02-15 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inloggning till T99Webb... 2 Utbildning och studiematerial... 5 Kunskapstest... 6 Ej godkänd... 7 Godkänt resultat...

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Meddelande utanför vårdtillfälle

Meddelande utanför vårdtillfälle 1(15 Sökord Samordnad vårdplanering, hemsjukvård, skicka meddelande Dokumenthistorik Datum Ändring Handläggare Skapat dokumentet Karin Björklund och Ulf Altsjö INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 1.1 LÄSANVISNINGAR...

Läs mer

Frågor och svar WebCare

Frågor och svar WebCare Frågor och svar WebCare Detta dokument ger svar på en del vanliga frågor om WebCare och hur systemet används. Ytterligare info finns i dokumentet Funktionsbeskrivning som finns länkad från WebCare samt

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2003-03-27 rev 2006-03-22 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Inledning Ändringar i Lag (1990:1404) om

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

IT-verktyget Meddix används för informationsöverföring mellan olika vårdgivare.

IT-verktyget Meddix används för informationsöverföring mellan olika vårdgivare. Lokal rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL) Inledning Denna lokala rutin för samordnad vårdplanering för MT-kliniken är baserad på; Lagen om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i Västmanland den enskildes egen plan

Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i Västmanland den enskildes egen plan Lathund IT-stöd SIP-Prator Samordnad individuell plan (SIP) för alla åldrar och alla hjälpbehov i den enskildes egen plan En tydlig situation när en samordnad individuell plan behövs är när insatser från

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör

Aktivitetsstöd Föreningsadministratör OBS! NY MANUAL Aktivitetsstöd Föreningsadministratör Datum: 2012-01-19 Version 1.3 Sidan 1 (41) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida

Användarhandledning. Socialtjänstens medborgarsida Användarhandledning Socialtjänstens medborgarsida Versionshistorik Version Beskrivning Författare Datum 1 Dokument upprättas Angelika Svahn 2015-08-20 Sida 2 av 19 Innehåll Versionshistorik... 2 Inledning...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Förkortad version gällande Alléskolan i VARA IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

1. Snabbstartsguide, kom igång med Pascal

1. Snabbstartsguide, kom igång med Pascal 1. Snabbstartsguide, kom igång med Pascal Här får du en snabbintroduktion till verktyget och lär dig var du hittar olika funktioner. Vill du veta mer och de olika funktionerna kan du gå in under respektive

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Meddix ÖV - SIP Skapa SIP

Meddix ÖV - SIP Skapa SIP Meddix ÖV - SIP Skapa SIP Meddix ÖV SIP Skapa en SIP individuell samordnad plan Efter vårdplaneringen är det dags att skap en SIP. Sök fram den enskilde på vilken planeringen ska göras på genom att välja:

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer