Förslag till Kommunals kongress i Stockholm maj Motioner och utlåtanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden"

Transkript

1 Förslag till Kommunals kongress i Stockholm maj Motioner och utlåtanden

2 A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet att det har skrivits motioner om den här frågan förut, men vi ställer den igen. Varför beräknas fackavgiften på hela månadslönen med ob-ersättning och inte bara på grundlönen? Som jag förstår så är vi nästan det enda fackförbund som gör beräkningen även på ob-ersättningen. Vår avgift är nog hög ändå. Desto mera obekväm arbetstid man jobbar, desto dyrare blir det. Vi förlorar medlemmar tack vare den höga medlemsavgiften. Jag yrkar att beräkningen av fackavgiften enbart beräknas på grundlönen. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:2 Fackföreningsavgiften Enskild medlem, sektion 1, Kommunal Norrbotten Fackavgiften ska grundas på grundlön, inte på ob-ersättning. Avgiften är för hög. Jag yrkar att fackföreningsavgiften ska räknas på grundlönen. Motionen tillstyrkt av avdelningen. A:3 Medlemsavgift till Kommunal Sektion Hälso och sjukvård Ljungby, Kommunal Sydost Många medlemmar anser att vi har för hög fackavgift. Bland våra medlemmar är det många som arbetar deltid ofrivilligt och för att öka inkomsten arbetar de många extrapass på obekväm arbetstid. 2

3 Reaktionen hos dessa medlemmar är inte positiv när de får lönekuvertet och ser att det fackliga avdraget är betydligt högre för att de arbetat många pass på obekväm arbetstid. Om vi i framtiden vill ha och behålla medlemmar, måste Kommunal arbeta fram ett nytt avgiftssystem som grundas på annan beräkning. Vi yrkar att Kommunal arbetar fram ett nytt avdragssystem som beräknas enbart på grundlönen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:4 Medlemsavgift till Kommunal Sektion Hälso och sjukvård Ljungby, Kommunal Sydost Många medlemmar anser att vi har ett krångligt system med procentandel och grundavgift. Allt fler arbetstagare har inte avdrag för den fackliga avgiften via direkt löneavdrag, utan får själva betala in avgiften. Vi yrkar att Kommunal arbetar fram ett enklare sätt att beräkna fackavgiften, till exempel någon form av tariffsystem på bruttolönen, exklusive ob-, jouroch beredskapstillägg. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:5 Medlemsavgiften Enskild medlem, sektion 5, Kommunal Öst Jag vill att medlemsavgiften ska vara en fast månadsavgift baserad på enskild grundlön, procent av grundlön och ob-tillägg utanför. Jag yrkar att en fast månadsavgift baserad på grundlönen införs. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. 3

4 A:6 Medlemsavgiften Enskilda medlemmar, sektion Västerås Vård Omsorg, Kommunal Bergslagen I bruttolönen ska inte avgångsvederlag, bonus, skadestånd, ersättning för förbundsförslag, bilersättning eller ob-tillägg inräknas, se stadgarna 5 mom 2. Vi yrkar att ob-tillägget inte ska medräknas i bruttolönen. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:7 Avdelningens procentavgift, 5 mom 2 Enskilda medlemmar, sektion Västerås Vård Omsorg, Kommunal Bergslagen Vi vill inte att man betalar mer i fackavgift om man jobbat extra eller jobbat till exempel storhelg. Arbetet är redan dåligt betalt. Vi vill inte betala mer när vi offrar vårt sociala liv. Vi yrkar att det är en fast avgift och att avgiften är befriad från storhelger. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:8 Medlemsavgiften Enskild medlem, Sektion Västerås Vård Omsorg, Kommunal Bergslagen Jag anser att ob-ersättningen är en kompensation som man vill behålla eftersom man arbetar på tider när de flesta är lediga. Då vill man inte förlora dessa pengar i medlemsavgiften. Jag yrkar att medlemsavgiften endast ska dras från grundlönen och inte från obersättningen. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. 4

5 A:9 Medlemsavgift 5 Enskild medlem, sektion Västerås Vård Omsorg, Kommunal Bergslagen Jag vill att procentavgiften slopas på grund av att det är svårt att värva medlemmar. Det ska vara en fast avgift baserad på tjänstgöringsgrad. Jag yrkar att en fast avgift införs. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:10 Fackavgiften Enskilda medlemmar, sektion SU Sahlgrenska, Kommunal Väst Vi yrkar att det ska vara en fast avgift på grundlönen. Vi yrkar att det ska vara en fast avgift på grundlönen. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:11 Medlemsavgiften Enskild medlem, sektion SU Sahlgrenska, Kommunal Väst Avgiften bör baseras på grundlönen och inte tillägg såsom ob-ersättning och övertidsersättning. Det ska inte räknas in i avgiften. Om procentsatsen baseras på grundlönen blir det mer rättvist. Jag yrkar att medlemsavgiften ska baseras på grundlönen. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. 5

6 A:12 Fackavgiften Enskild medlem, sektion SU Sahlgrenska, Kommunal Väst Det är fel att fackavgiften blir högre om man arbetar extra eller jobbar storhelg med mera. Jag yrkar att fackavgiften ska vara fast procent på grundlönen, inte på ob-tillägg. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:13 Fackföreningsavgiften Enskild medlem, sektion SU Sahlgrenska, Kommunal Väst Jag tycker att det är fel att fackavgiften dras på ob-tillägg. Vi har låga löner i vården. Avgiften är ju dyrare än lönelyften vi får. Jag yrkar att avgiften inte räknas på ob-tillägg och att vi har en fast avgift på månadslönen. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:14 Fackavgiften Enskild medlem, sektion SU Sahlgrenska, Kommunal Väst Det ska inte vara avgift på ob-tillägg, endast fast avgift, inte baserat på lön. Jag yrkar att avgiften ska vara fast och baseras på grundlön, inte på ob-tillägg. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. 6

7 A:15 Fackföreningsavgiften Enskild medlem, sektion SU Östra Kvinnor och Barn, Kommunal Väst Avskaffa procentavgift på övertidsersättning. Jag yrkar att avgiften inte räknas på övertidsersättning. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:16 Fackavgift Enskild medlem, sektion SU Sahlgrenska, Kommunal Väst Andra fackförbund har fast avgift och dessutom lägre avgift. I nuläget, om man jobbar extra, dras det mer i avgift inte kul. Avgiften ska dras på grundlön, inte på ob-ersättningen. Jag yrkar att avgiften ska dras på grundlön och sänkas, att det ska vara en fast avgift och att avgiften inte ska påverkas procentuellt. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:17 Fackföreningsavgift Enskild medlem, sektion SU Sahlgrenska, Kommunal Väst Varför ska jag som jobbar extra betala mer fackavgift? Jag får inte mer av facket för att jag sliter. 7

8 Jag yrkar att fackavgiften inte ska vara procentuell, att vi ska ha en grundavgift för alla och att avgiften förslagsvis blir max 200 kronor. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:18 Fackföreningsavgift Enskild medlem, sektion SU Sahlgrenska, Kommunal Väst Avgiften ska vara en fast avgift oavsett inkomst och bör också sänkas. Jag yrkar att vi ska ha en fast avgift. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:19 Medlemsavgiften Enskild medlem, sektion Lerum, Kommunal Väst Många kommunalare anser att avgiften är alldeles för hög. Jag yrkar att förbundet sänker avgiften. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:20 Medlemsavgiften Enskild medlem, sektion 13, Kommunal Skåne län Jag anser inte att ob-ersättning bör ingå som underlag till medlemsavgiften. 8

9 Jag yrkar att ob-ersättningen inte ska räknas in för betalning av medlemsavgift. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:21 Medlemsavgiften Enskild medlem, sektion 1, Kommunal Skåne län Jag vill att man ser över medlemsavgiften och endast tar ut den på grundlönen. Jag yrkar att medlemsavgiften ska baseras på grundlönen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:22 Fackavgift Enskild medlem, sektion 1, Kommunal Skåne län Jag vill att fackavgiften endast ska dras från grundlönen. Jag yrkar att ob-tillägg och övertidslön ska stå utanför fackavgiften. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:23 Fackavgift Enskild medlem, sektion 1, Kommunal Skåne län Det är orättvist att man ska betala högre fackavgift för att man går in och jobbar extra. 9

10 Jag yrkar att fackavgiften endast ska räknas på grundlönen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:24 Fackavgift Enskild medlem, sektion 1, Kommunal Skåne län Jag tycker att det är fel att fackavgiften dras när man har arbetat obekväma arbetstider och kvalificerad arbetstid. Jag yrkar att fackavgiften ska baseras på grundlönen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:25 Fackavgift på grundlönen Enskild medlem, sektion 1, Kommunal Skåne län Jag tycker att fackavgiften ska räknas ut på vår grundlön, inte på ob-ersättning och övertidsersättning. Jag yrkar att fackavgift inte ska tas ut på obekväm arbetstid och övertid och att fackavgiften ska tas ut på grundlönen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:26 Fackavgift Enskild medlem, sektion 1, Kommunal Skåne län Avgiften till facket ska endast grundas på grundlönen, inte på ob och eventuell övertidsersättning. Varför ska jag betala mer i avgift bara för att jag ställer upp och jobbar extra ibland? 10

11 Jag yrkar att fackavgiften endast ska grundas på grundlönen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:27 Fackavgift på ob-tillägg Enskild medlem, sektion 42, Kommunal Skåne län Det ska inte vara någon fackavgift på obekväm arbetstid. Ob-tillägget är den lön nattarbetare får för att jobba obekvämt, och det ska man inte "straffas" för. Grundlönen ska gälla för att det ska vara mer betalt när man ställer upp vid familjehögtider etc. Man förlorar både nattsömn och den sociala samvaron. Jag yrkar att man inte ska betala fackavgift på ob-tillägg. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:28 Medlemsavgift Enskild medlem, sektion 39, Kommunal Skåne län Vi betalar i dag fackföreningsavgift som är baserad på inkomsten. Vi betalar procentuellt på månadslönen. Om vi jobbar övertid, så drar fackföreningen mer i avgift. Vad får vi för dessa genom facket som vi då får betala extra? Jag yrkar att summan ska baseras på den fasta grundlönen och ingenting annat. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. 11

12 A:29 Medlemsavgift Enskild medlem, sektion 39, Kommunal Skåne län Vi betalar i dag fackföreningsavgift baserad på inkomsten. Vi betalar procentuellt på månadslönen. Om vi jobbar övertid så drar fackföreningen mer avgift. Vad får vi för dessa pengar genom facket som vi då får betala extra? Jag yrkar att summan ska baseras på den fasta grundlönen och ingenting annat. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. Utlåtande över motionerna A:1-A:29 I motionerna A:1-A:2, A:4, A:6, A:8, A:11, A:13 första att-satsen, A:14-A:15 och A:20-A:29 yrkas att fackföreningsavgiften ska räknas på grundlönen, exklusive ob-, jour- och beredskapstillägg. I motion A:3 yrkas att Kommunal ska arbeta fram ett nytt avdragssystem som beräknas enbart på grundlönen. I motion A:5, A:7 första att-saten, A:9-A:10, A:13 andra att-satsen, A:16 andra att-satsen och A:18 yrkas att en fast månadsavgift baserad på grundlönen införs. I motion A:7 andra att-satsen yrkas att avgiften är befriad från storhelger. I motion A:12 yrkas att fackavgiften ska vara fast procent på grundlönen, inte på ob-tillägg. I motion A:16 första att-satsen yrkas att avgiften ska dras på grundlön och sänkas. I motion A:16 tredje att-satsen yrkas att avgiften inte ska påverkas procentuellt, och i motion A:17 första att-satsen yrkas att fackavgiften inte ska vara procentuell. I motion A:17 andra att-satsen yrkas på en grundavgift för alla. I motion A:17 tredje att-satsen yrkas att avgiften förslagsvis ska vara max 200 kronor. 12

13 I motion A:19 yrkas att förbundet sänker avgiften. Nuvarande avgiftssystem har funnits sedan den 1 oktober år Avgiftens storlek baseras på de kostnader förbundet har för arbetslöshetskassan, medlemsförsäkringarna och den fackliga verksamheten som bedrivs i förbundet. Avgiften utgörs av en grundavgift och en procentavgift. Grundavgiften ska täcka avgiften till arbetslöshetskassan och premierna för medlemsförsäkringarna (den kollektiva hemförsäkring och fritidsförsäkringen). Från det att grundavgift infördes år 2000 har den höjts med 22 kronor till dagens 175 kronor per månad om a-kassemedlemskap finns (avser år 2013). Grundavgiften är lika för alla. Som en följd av den borgerliga regeringens a-kassebeslut infördes en förhöjd finansieringsavgift till a-kassan, numera arbetslöshetsavgift, från och med den 1 januari Denna avgift uppgår till 55 kronor per månad (avser 2013). För den fackliga och den administrativa verksamheten tas en procentavgift ut på medlemmens lön och övriga ersättningar av lönekaraktär. Ob-, jour- och beredskapstillägg ingår i många medlemmars grundlön och är därmed svåra att exkludera. För att beräkningsgrunden för medlemsavgiften ska upplevas rättvis, har beslut fattats om att ob-, jour- och beredskapstillägg ska ligga till grund för beräkningen för alla medlemmar. Procentavgift utdebiteras av både förbund och avdelning. Det är kongressen/förbundsmötet som årligen tar ställning till den centrala procentavgiftens storlek, 2013 är procentsatsen 0,640. Avdelningarnas procentavgift, som varierar mellan 0,36 procent och 0,46 procent, fastställs årligen av representantskapets sista sammanträde. Under 2012 tillsatte förbundsstyrelsen en avgiftsutredning. Uppdraget var bland annat att utreda medlemsavgiftens konstruktion och storlek för finansiering av förbundets verksamhet, i syfte att upplevas enkelt att förstå och att administrera. Resultatet av arbetet rapporteras till kongressen 2013 i särskild rapport. De yrkanden motionärerna framfört har varit föremål för diskussion i avgiftsutredningen. Förbundsstyrelsens prioriterade förändringar återfinns i avgiftsutredningens rapport. Med hänvisning till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta att anse motionerna A:1-A:29 besvarade. 13

14 A:30 Medlemsavgiften Enskild medlem, sektion 25, Kommunal Öst Jag vill att medlemsavgiften som kommer in läggs på den månad som är tom, inte den månad som det står på inbetalningsavin. En medlem som har varit sjuk och som kommer i arbete tror att medlemsavgiften blir dubbel när arbetet drar avgift och att det kommer inbetalningskort på mer avgift. En medlem ramlar ur på grund av att en månad inte är betald men resten av månaderna efter är betalda. En sådan medlem kommer inte tillbaka. Jag yrkar att medlemsavgiften alltid läggs på den månad som är tom. Motionen tillstyrkt av avdelningen. Utlåtande över motion A:30 I motion A:30 yrkas att medlemsavgiften som betalas in ska läggas på den månad som är tom, inte den månad som står angivet på betalningsavin. Motionären beskriver att det lätt kan uppfattas att medlemsavgiften blir dubbel för en månad, och att medlemmen därför inte betalar in medlemsavgift angiven på utskickad avi. Följden blir att medlemmen blir avflyttad då en månad är tom, trots att påföljande månader är betalda. Nuvarande avgiftssystem har funnits sedan den 1 oktober Förbundsstyrelsen anser att administrationen vid frågor rörande medlemskap och medlemsavgift ska vara snabb och korrekt, och att all information och kommunikation med medlemmarna ska upplevas som förståelig och tillgänglig. Processen motionären beskriver ingår i förbundets administration kring medlemsavgiften. De administrativa processerna utvärderas och granskas kontinuerligt för att förbättras. 14

15 De yrkanden motionären framfört har varit föremål för diskussion och utredning i den löpande verksamheten. En rad förbättringsåtgärder har vidtagits. Brev och avier har till exempel förtydligats, och verksamheten arbetar även med att utforma en hantering av inbetald medlemsavgift motsvarande den motionären beskriver. Med hänvisning till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta att anse motion A:30 besvarad. A:31 Medlemsavgift Enskild medlem, Kommunal Sydost Många yngre potentiella medlemmar har inte fast arbete och väljer kanske därför att inte bli medlemmar för att de anser att medlemsavgiften är för dyr i förhållande till vad de får ut i lön. Jag anser att detta är något som måste förändras. Sveriges största fackförbund borde kunna erbjuda alla blivande medlemmar som inte har en fast anställning (ffa timanställning) en reducerad medlemsavgift, och på så sätt kunna nå nya medlemmar. Jag yrkar att Kommunal erbjuder timanställda personer inom organisationsområdet en reducerad och fast medlemsavgift så länge de inte har fast jobb. Motionen avstyrkt av avdelningen. A:32 Reducerad avgift för redan medlemmars barn Enskild medlem, sektion SU Sahlgrenska, Kommunal Väst Jag tror att rekryteringen skulle öka om medlemsavgiften reduceras för redan medlemmars barn. Jag yrkar att förbundet sänker medlemsavgiften för barn till redan medlemmar. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. 15

16 A:34 Värva smart Enskild medlem, sektion Leksand, Kommunal Bergslagen Jag yrkar att medlemskapet i förbundet ska vara fritt de tre första månaderna. Jag yrkar att medlemskapet i förbundet ska vara fritt de tre första månaderna. Motionen tillstyrkt av avdelningen. Utlåtande över motionerna A:31, A:32 och A:34 I motion A:31 yrkas att Kommunal erbjuder timanställda personer inom organisationsområdet en reducerad och fast medlemsavgift så länge de inte har fast jobb. I motion A:32 yrkas att förbundet sänker medlemsavgiften för barn till redan medlemmar. I motion A:34 yrkas att medlemskap i förbundet ska vara fritt de tre första månaderna. Motionärerna yrkar på olika reduceringar av medlemsavgifterna för medlemsgrupper som anses vara speciellt missgynnade, möjlighet för ökning av nya medlemmar, i speciellt behov av uppmuntran för att stanna som medlemmar. Grundtanken i Kommunal är att alla medlemmar behandlas lika och har lika värde. Det finns därför ett värde av att vi har samma regler för alla medlemmar när det gäller avgiften till föreningen. Undantag från denna huvudlinje har gjorts när så ansetts speciellt påkallat, värnpliktiga har till exempel avgiftsbefriats, ett speciellt studerandemedlemskap har införts och två avgiftsfria månader infördes för nya medlemmar under 26 år. Förbundsstyrelsen anser att medlemsavgiften bör vara så konstruerad att den så långt möjligt tillämpas lika för alla medlemmar. Undantag från denna princip bör endast göras då det kan motiveras av särskilda skäl, och bör användas restriktivt för att inte urholka trovärdigheten och solidariteten i avgiftssystemet. Förbundsstyrelsen anser inte att motionärernas yrkanden är så angelägna att ytterligare avsteg bör göras. 16

17 Med hänvisning till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta att avslå motionerna A:31, A:32 och A:34. A:33 Medlemsavgift Enskilda medlemmar, sektion SU Sahlgrenska, Kommunal Väst Vi tycker att avgiften ska baseras på grundlönen samt delas upp i tre delar så att man kan kombinera dessa som man vill: 1 Medlemsavgift, 2 A-kassa och 3 Försäkringar. Vi yrkar att vi får förslag på tre olika alternativ för medlemsavgift, alternativt, att endast ha medlemsavgift, eller att medlemsavgiften kan kombineras med både a-kassa eller försäkringar alternativt båda två. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. Utlåtande över motion A:33 I motion A:33 yrkas att medlemsavgiften baseras på grundlönen samt delas upp i tre delar: medlemsavgift, a-kassa och försäkringar. Motionären vill att dessa ska kunna kombineras som man vill. I första att-satsen yrkas att tre olika alternativ för medlemsavgiften tas fram. I andra att-satsen yrkas att man endast ska ha en medlemsavgift. I tredje attsatsen yrkas att medlemsavgiften kan kombineras med både a-kassa eller försäkringar alternativt båda två. Nuvarande avgiftssystem har funnits sedan den 1 oktober år 2000 och har tre delar samt avgiften för arbetslöshetsavgift. Avgiftens storlek baseras på de kostnader förbundet har för arbetslöshetskassan, medlemsförsäkringarna och den fackliga verksamheten som bedrivs i förbundet. 17

18 Avgiften utgörs av en grundavgift och en procentavgift. Grundavgiften ska täcka avgiften till arbetslöshetskassan och premierna för medlemsförsäkringarna (den kollektiva hemförsäkring och fritidsförsäkringen). Grundavgiften är lika för alla. För den fackliga och den administrativa verksamheten tas en procentavgift ut på medlemmens lön och övriga ersättningar av lönekaraktär. Ob-, jour- och beredskapstillägg ingår i många medlemmars grundlön och är därmed svåra att exkludera. För att beräkningsgrunden för medlemsavgiften ska upplevas rättvis, har beslut fattats att ob-, jour- och beredskapstillägg ska ligga till grund för beräkningen för alla medlemmar. Procentavgift utdebiteras av både förbund och avdelning. Det är kongressen/förbundsmötet som årligen tar ställning till den centrala procentavgiftens storlek, 2013 är procentsatsen 0,640. Avdelningarnas procentavgift, som varierar mellan 0,36 procent och 0,46 procent, fastställs årligen av representantskapets sista sammanträde. Under 2012 tillsatte förbundsstyrelsen en avgiftsutredning. Uppdraget var bland annat att utreda medlemsavgiftens konstruktion och storlek för finansiering av förbundets verksamhet, i syfte att upplevas som rättvist och enkelt att förstå. Resultatet av arbetet rapporteras till kongressen 2013 i särskild rapport. Förbundsstyrelsens prioriterade förändringar återfinns i avgiftsutredningens rapport. Med hänvisning till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta att avslå motion A:33. A:35 Avgift aktivitetsstöd Enskild medlem, sektion 6, Kommunal Mellersta Norrland Varför ska vi som har aktivitetsstöd/ersättning från Arbetsförmedlingen betala full medlemsavgift? Vi har ju minst kronor mindre än om man har riktig lön. Nu betalar vi både procentavgift och a-kassa. Det blir nästan lika mycket som när man jobbar som vanligt. 18

19 Jag yrkar att vi som har aktivitetsstöd bara ska betala a-kasseavgift. Motionen avstyrkt av avdelningen. Utlåtande över motion A:35 I motion A:35 yrkas att de som har aktivitetsstöd bara ska betala a-kasseavgift. Motionären anser att en reducering av förbundets medlemsavgift för de medlemsgrupper som har aktivitetsstöd, och i och med det en lägre inkomst, ska införas. Motionären anser att avgiften blir nästan lika mycket som när medlem befinner sig i arbete. Enligt stadgarna 5 Mom 2 Procentavgift ska medlem som erhåller ersättning från arbetslöshetsförsäkringen samt studiebidrag som är av lönekaraktär betala procentavgift av sin bruttoersättning. Medlem med aktivitetsstöd betalar, förutom procentavgiften, grundavgift för försäkring (88 kronor) samt grundavgift för a-kassan (87 kronor) men är befriad från att betala arbetslöshetsavgift (ALA). Aktivitetsstöd utbetalas av försäkringskassan för arbetslös medlem som ingår i ett av Arbetsförmedlingens program. Aktivitetsstöd är att likställa med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, då medlemskap i a-kassan fordras för att få full ersättning. Det är a-kassan som meddelar Försäkringskassan medlemmens dagpenning som sedan är densamma som betalas ut i form av aktivitetsstöd. Grundtanken i Kommunal är att alla medlemmar behandlas lika och har lika värde. Det finns därför ett värde att vi har samma regler för alla medlemmar när det gäller avgiften till föreningen. Undantag från denna huvudlinje har gjorts när så ansetts speciellt påkallat, värnpliktiga har till exempel avgiftsbefriats, ett speciellt studerandemedlemskap har införts, två avgiftsfria månader infördes för nya medlemmar under 26 år samt har undantag gjorts för ersättningar i sjuk- och föräldraförsäkringen. 19

20 Förbundsstyrelsen anser att medlemsavgiften bör vara så konstruerad att den så långt möjligt tillämpas lika för alla medlemmar. Undantag från denna princip bör endast göras då det kan motiveras av särskilda skäl, och bör användas restriktivt för att inte urholka trovärdigheten och solidariteten i avgiftssystemet. Förbundsstyrelsen anser inte att motionärernas yrkanden är så angelägna att ytterligare avsteg bör göras. Med hänvisning till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta att avslå motion A:35. A:36 Höj medlemsavgiften med 10 kronor per månad för finansiering av lotteri Enskild medlem, sektion 33, Kommunal Västra Svealand Jag vill att medlemsavgiften höjs med 10 kronor per månad för finansiering av lotteri som till exempel Postkods-/adresslotteriet men endast för Kommunals medlemmar, där 50 procent av den höjda avgiften lottas ut, alltså 5 kronor per medlem. Resterande 50 procent (5 kronor) ska oavkortat gå till inkomstgarantin för ökning med fler dagar. Detta för att locka nya medlemmar samt att behålla de nuvarande. Jag yrkar att medlemsavgiften höjs med 10 kronor per månad för finansiering av lotteri för att locka nya medlemmar samt att behålla de nuvarande. Motionen avstyrkt av sektionen. Motionen avstyrkt av avdelningen. Utlåtande över motion A:36 I motion A:36 yrkas att medlemsavgiften höjs med 10 kronor per månad för finansiering av ett lotteri för att locka nya medlemmar samt behålla de nuvarande. Motionären vill att 50 procent av höjningen ska lottas ut eventuellt genom till exempel postkods-/adresslotteriet, och att 50 procent av den höjda avgiften oavkortat ska gå till att utöka dagarna i inkomstförsäkringen. 20

21 Att värva nya medlemmar och värna om de nuvarande medlemmarna är högt prioriterat inom Kommunal. Verksamhet pågår med många olika aktiviteter för att värva nya medlemmar. Förbundsstyrelsen anser dock inte att medlemsavgiften ska höjas för att bedriva lotteriaktiviteter i Kommunals regi som syftar till att locka nya medlemmar. Med hänvisning till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta att avslå motion A:36. A:37 Medlemskap Enskild medlem, sektion Västerås Hälso Sjukvård, Kommunal Bergslagen Jag tycker att Kommunal som är ett så "varmhjärtat förbund" måste göra något för de medlemmar som väljer att gå ur Kommunal på grund av att det är för dyrt. Det kan finnas anledningar till att medlemmen har blivit drabbad av till exempel arbetslöshet, långtidssjukskrivning, arbetar deltid och har en låg lön med mera, och därför inte har råd att betala varken medlemsavgift eller a-kassa. Dessa utsatta grupper måste även få ekonomin att gå ihop. Det handlar om en överlevnadsfråga för den enskilde medlemmen/individen. Då måste vi som den kamporganisation som vi utgör oss för att vara/är även värna om dessa grupper. Jag yrkar att man borde göra något liknande för dessa grupper som vi gör för till exempel studerandemedlemmar, det vill säga att få en kraftigt reducerad avgift så att vi får dem att känna sig sedda utifrån ett "medlemskapets värdeperspektiv". Det är därför viktigt att vi tillgodoser även dessa medlemmars medlemsvärde i Kommunal. Självklart måste det finnas ett regelverk som styr detta. Hur ett sådant förslag till beslut ska se ut lämnar jag med varm hand till kongressen/förbundsstyrelsen att utforma. Jag yrkar att man arbetar övergripande med ett medlemskap som gagnar alla. Motionen tillstyrkt av avdelningen. 21

22 Utlåtande över motion A:37 I motion A:37 yrkas att man arbetar övergripande med ett medlemskap som gagnar alla. Motionären skriver att Kommunal som är ett så varmhjärtat förbund måste göra något för de medlemmar som väljer att gå ur Kommunal på grund av att det är för dyrt. Motionären menar att det kan finnas många olika orsaker till varför medlemmen inte har råd att betala varken medlemskap eller a-kassa. Motionären anser att Kommunal borde göra liknande för dessa grupper som vi gör för exempelvis studerandemedlemmarna, det vill säga en kraftigt reducerad avgift så att vi får dem att känna sig sedda ur ett medlemskapets värdeperspektiv. Förbundsstyrelsen menar att vi ska tillgodose alla medlemmars medlemsvärde i Kommunal. Att reducera avgiften särskilt för en grupp som inte kan betala är inte rätt väg att gå, alla ska betala efter det regelverk kongressen beslutar i avgiftsfrågan. På kongressen 2004 antogs rapporten Kamp med hjärta som bygger på en stor översynsutredning där medlemmar, förtroendevalda och anställda har fått beskriva vad man vill att Kommunal ska, bör och kan göra. I kapitlet om medlemskapet fastställdes att Kommunal erbjuder ett kvalitetssäkrat medlemskap lika för alla, och om tid och resurser finns, kan utöver detta olika mervärden erbjudas. Kommunal arbetar ständigt med medlemmen i fokus och medlemskapets värde. Förbundsstyrelen anser att vi redan i dag arbetar med ett medlemskap lika för alla. Med hänvisning till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta att anse motion A:37 besvarad. 22

23 A:38 Säsongsmedlemskap Sektion 10, Kommunal Stockholms län Trädgårdsanläggning, trädgårdsodling, golfbanor och bärplockare är områden där man tar in många säsongsanställda under en period på sex till sju månader. Ett flertal av dessa anställda kommer från andra länder. Ofta är det samma personer som återkommer år efter år, och många har svåra anställningsförhållanden och skulle behöva hjälp. Problemet med medlemskap i Kommunal för dem är att de måste säga upp medlemskapet efter ca tre månader här i Sverige eller bli uteslutna när de flyttar hem. Sedan ska de börja om nästa år och till slut får de inget medlemskap längre. Vi yrkar att Kommunal utreder möjligheten att införa någon form av säsongsmedlemskap. Motionen tillstyrkt av avdelningen. Utlåtande över motion A:38 I motion A:38 yrkas att Kommunal utreder möjligheten att införa någon form av säsongsmedlemskap. Förbundsstyrelsen är väl medveten om migrantarbetarnas problematiska arbetssituation och vikten av att så många migrantarbetare som möjligt är medlemmar, så att Kommunal kan förhandla fram förbättrade villkor för dem. Problemet med att skapa någon form av säsongsmedlemskap för dessa personer är att Kommunal som organisation inte äger villkoren för arbetslöshetsförsäkringen. Även medlemsförsäkringarna blir svåra att hantera då migrantarbetarna bara vistas i Sverige en del av året. Vidare konstaterar förbundsstyrelsen att de som kommer från andra länder redan i dag har möjlighet att gå med i Kommunal när de arbetar inom Kommunals avtalsområden. Det som de behöver beakta är att säga upp sitt medlemskap tre månader innan de avslutar sin anställning, precis som motionären också beskriver. 23

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF)

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) Motionerna AVF 1 AVF 25 MOTION AVF 1 Byggnads Västerbotten För tidigare medlemmar i Bleck och Plåt så ingår hemförsäkringen i medlemskapet, Plåtförtroendemannaklubben

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Studerande och socialförsäkringen

Studerande och socialförsäkringen Studerande och socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) Studerande och socialförsäkringen Parlamentariska

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA!

san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! san t du behover ha koll pa nar du ska jobba JOBBA! UT I ARBETSLIVET!!!! ATT JOBBA OCH TJÄNA PENGAR kan vara kul. Med några enkla kunskaper kan du undvika fallgroparna. Den här broschyren innehåller det

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010

bart? gghetssystemen ter och try Utbildning straff ort om studen En rapp November 2010 Detta är sjunde upplagan av Utbildning straff bart? en rapport om studenterna och trygghetssystemet. Rapporten beskriver hur högskolestudenter under studietiden har ett sämre socialt skydd än förvärvsarbetande.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg

Årsmöte 2011. Motioner A-D. Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg Årsmöte 2011 Motioner A-D A B C D Arbete/Arbetsmarknad/Integration Bostad Ekonomi Hälsa/Sjukvård/Omsorg A01 Jobb och tillväxt... 4 Utlåtande över motion A01 Jobb och tillväxt... 5 A02 Motion om fröföretag...

Läs mer