knfbreader Mobile kreader Mobile Användarguide Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "knfbreader Mobile kreader Mobile Användarguide Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu"

Transkript

1 knfbreader Mobile kreader Mobile Användarguide Copyright 2009 K-NFB Reading Technology, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Andra företagsnamn och produkter är varumärken eller varukännetecken som tillhör sina respektiva ägare. RL011509/S3 Översättning av Sensotec NV/SA

2 Sida 2

3 INNEHÅLLSLISTA DEL 1. LÄR DIG KRAFTEN HOS DIN LÄSARE Vad Läsaren Kan Göra: Vad Läsaren inte kan göra: Faktorer som kan påverka pålitlighet: Lär dig att rikta din läsare: Teknisk hjälp:... 8 DEL 2. GRUNDLÄGGANDE KNAPPAR DEL 3. STARTSKÄRMEN Skärm-layout: Kommandoval: DEL 4. TA EN BILD Väljarknappar: Kommandon: Bearbeta och läs text: Arrangera din omgivning och ditt material Placera bilden Få en vyfältsrapport (knfbreader Mobile) Ta bilden Läsa texten Igenkänn valuta från USA (knfbreader Mobile) DEL 5. NAVIGERING GENOM TEXTEN Väljarknappar: Kommandon: Översättning: Inställningar: Återbearbeta bilden: Spara text och bildfiler: DEL 6. FLYTTA SPARADE FILER DEL 7. FILSÖKARE Väljarknappar: Kommandon: Öppna en fil: Radera en fil : DEL 8. SENASTE DOKUMENT Väljarknappar: Kommandon: DEL 9. INSTÄLLNINGAR Inställningskommandon: Inställningsmenyer: Kamerablixt: Läsformat: Automatiskt Filsparande: Sida 3

4 9.6 Automatisk avstängning: Textspråk: Hastighet: Röster: Läsröst: Meddelanderöst: Volym: Dokumentnumrering: Navigera text per: Översättning: Textvisning: Riktning på skärm och pilknappar: Uteffektsläge (kreader Mobile): DEL 10. AKTIVERING AV TILLÄGGSPAKET Förhandskrav: Installera tilläggs-programvara: Väljarknappar: Kommandon: Licensprocess: DEL 11. DOKUMENTSÖKAREN Väljarknappar: Kommandon: DEL 12. TA HAND OM OCH UPPGRADERA DIN LÄSARE Kamerablixt och kameralins: Skyddande fodral: DEL 13. BEGRÄNSAD GARANTI APPENDIX A. INSTRUKTIONER FÖR NOKIA N Knapp-placering: Konfiguration: Starta Mobilläsaren: APPENDIX B. INSTRUKTIONER FÖR NOKIA Knapp-placering: Installation av Mobilläsarmjukvara: Konfiguration: Starta Mobilläsaren: APPENDIX C. INSTRUKTIONER FÖR NOKIA N Knapp-placering: Konfiguration: Starta Mobilläsaren: Sida 4

5 DEL 1. LÄR DIG KRAFTEN HOS DIN LÄSARE. Välkommen till en värld med mobil text-igenkännings läsning genom vår växande familj av innovativa, livsförändrande produkter. Denna guide kommer att hjälpa dig att lära dig använda våra kmobilläsare och knfbmobilläsare vilken är ämnad för blinda användare. Mobilläsar-mjukvaran kommer att ge dig möjligheten att läsa de flesta vanliga skrivna dokument inom bara några sekunder efter att en bild tagits. Ordet "mobil" står för att du kan läsa vart som helst. Så gå inte hemifrån utan din Mobilläsare. Ta den med dig och använd den vart du än går. 1.1 Vad Läsaren Kan Göra: Mobilläsaren, enkelt kallad Läsaren - kan läsa en stor mängd dokumenttyper som det är möjligt att du kan stöta på under dagen. Den är särskilt bra på att läsa skrivna PM, rapporter, flygblad och i stort sett vilket sorts dokument som helst som är utskrivet från en personlig dator. Den kan också läsa många professionellt tryckta skrivsaker av varierande storlek, färg och stil, inkluderande: - Böcker; - Tidningar; - de flesta restaurang-menyer; - el-räkningar; - skrivna post-addresser; - klass eller konferens-information; - hotellräkningar; - skrivna kvitton; - visitkort; - boarding-kort för flygresor; - etiketter på packeterad mat som visar innehåll och närings-information; - transit broschyrer och tidtabeller; - och CD-etiketter. 1.2 Vad Läsaren inte kan göra: Läsaren är programmerad att känna igen och reagera på en stor variation av typstilar, utskrivningsformat och ljus-villkor. Dock är inte Läsaren lika adaptabel som den mänskliga hjärnan eftersom den är en programvara. Du kan förvänta dig att visst skrivet material kan läsas korrekt med väldigt hög pålitlighet, men i andra fall kan precisionen vara mindre än vad du skulle vilja. I allmänhet bör du prova Läsaren med saker du behöver läsa. Detta kommer att lära dig vad du bäst kan förvänta dig. Sida 5

6 Läsaren är inte designad för användning med handskrift eller för att läsa rörlig text på en skylt eller skärm. Exakthet för behållare för hushållsprodukter (matlådor, tepåsar, mjölkpaket, diskmedelsflaskor etc) kan variera, speciellt om den skrivna informationen är artistiskt hållen eller omgiven av bilder och grafik. Andra omständigheter som kan leda till lägre exakthet inkluderar: - text som är skriven på cylindrar med skeva eller ofullständiga bilder (såsom soppburkar eller medicinflaskor); - L.E.D. och L.C.D. skärmar (så som digitala klockor, dataskärmar och mobilskärmar); - försäljningsmaskins-instruktioner- och knappar; - graverad skrift (som serienummer) på maskiner; - väldigt stor skriven text; - skyltar såsom skyltar på transit-bussar eller skyltar i affärsfönster; - konventionella analoga klockor. 1.3 Faktorer som kan påverka pålitlighet: Precis som för människosynen kan din Läsares prestation variera beroende på flera faktorer, inkluderande: - yt-reflektioner och återsken; - distans mellan läsaren och måltexten; - text-storlek och variation; - layout av texten;; - kurvatur av målet; - rynkor och veck; - bakgrundbilder och färg; - dåligt ljus; - skuggor; - hinder (såsom snören, fingrar eller slipsar) mellan Läsaren och måltexten. Förutom för blockerade bilder kan Läsaren vanligtvis anpassa en normal grad av variation med var och en av dessa faktorer. Trots det bör viss uppmärksamhet ges åt att minimera inverkan av någon av dessa faktorer när en bild tas. Sida 6

7 1.4 Lär dig att rikta din läsare: Läsaren är designad för att vara lätt att använda så att du kan bara rikta den och trycka av, men träning kommer att hjälpa i början. Användning av ett välkänt dokument, utskrivet i en tydlig stilsort på ett vitt A4-papper rekommenderas för de första övningsgångerna. Placera dokumentet på en plan yta med en enkel mörk bakgrund. Håll telefonen parallellt med pappersytan. Håll den så nära texten som möjligt utan att klippa av någon del av texten så som den visas på skärmen, eller för knfbmobilläsaren, så som den läses ut i Vyfältsrapporten (se del 4.3.3). Du bör då kunna få utmärkta resultat. Efter att du tagit bilden kommer Läsaren att meddela om någon text inte kommit med (i kamerans vyfält). Efter att ha övat dig med att rikta och ta bilder kommer du att börja veta hur Läsaren reagerar. Du kommer också att vara bättre förberedd att analysera och rätta till förhållanden som du kan kontrollera när prestation inte är den du önskat. Några dagar av övning och ihållighet kan starkt förbättra prestationer. knfbmobilläsaren har ett bifogad övningsdokument som kan hjälpa dig att öva. Då du tar en bild av övningsdokumentet kommer Läsaren automatiskt att känna av det och meddela sin distans från arket och placeringen av Läsaren relativt till mitten av arket. Läsaren kommer därefter att tala om för dig hur den bör flyttas för att nå bästa möjliga resultatet genom att föreslå att du flyttar dig längre uppåt, nedåt, höger, vänster, framåt eller tillbaka. Genom att öva med detta dokument kan du få en bättre förståelse av hur det känns när du håller Läsaren i den bästa möjliga placeringen över sidan. Följ stegen nedan för att använda övningsdokumentet: Hitta övningsdokumentet: det är ett tjockt papper med ett klippt hörn på ungefär 18 cm gånger 24 cm. Snittet är ungefär 1,5 cm långt. Även om övningsdokumentet är litet mindre än en vanlig A4-sida kommer Läsaren att ge dig positions-information som om sidan var en A4 sida. - Placera övningsdokumentet på en plan och ren läsyta framför dig. Använd ett mörkfärgat tyg, föredragsvis svart utan något mönster, för bästa möjliga resultat. - Placera övningsdokumentet i porträttriktning, med snittet i det övre högra hörnet. - Sätt läsformatet till Räkningar och PM. (Se del 9.4.). - På Bildtagningsskärmen (del 4) håll Läsaren ungefär 25 cm ovanför övningsdokumentet och tryck Knapp-1 för att ta en bild. Håll Läsaren ungefär 25 cm ovanför övningsdokumentet och tryck Ner för att höra resultatet. Fortsätt att hålla Läsaren över sidan medan information om avstånd och riktning läses ut. Om Läsaren inte säger "Övningsdokument funnet" kan pappret vara upp och ner. - Flytta Läsaren till den position som rekommenderas och prova att ta ännu en bild. Sida 7

8 1.5 Teknisk hjälp: Om du fortfarande har frågor efter att du studerat denna guide var vänlig kontakta din lokala återförsäljare för teknisk support. Om ditt problem kvarstår eller din fråga inte har besvarats maila en hjälpförfrågan till: eller ring Sensotecs tekniska hjälplinje på: Sida 8

9 DEL 2. GRUNDLÄGGANDE KNAPPAR. Denna guide kommer att instruera dig i användningen av de olika knapparna på din telefon. Knapparnas exakta placering och utseende beror på din telefonmodell, se appendix för din modell. Nedan ges en allmän beskrivning av knapparna. Knapp Knapp-0,, Knapp-9, Knapp-*, Knapp-# Bläddrarknapp Upp, Ner, Vänster eller Höger Retur Vänstra väljarknappen Högra väljarknappen Knapp Skicka Knapp Avsluta Knapp Meny Volymknappar Betydelse En av de tolv knapparna på den numeriska (telefon) knappsatsen, används för att ringa telefonnummer Den kontroll på telefonen som har upp, ned, vänster och högerfunktioner. Den har även en retur funktion i mitten. De fyra riktningsknapparna eller funktionerna på 5- vägs bläddrarknappen Returfunktionen på 5-vägs bläddrarknappen Knappen precis under den nedre vänstra delen av skärmen, markerad med en synlig vågrät linje Knappen precis under den nedre högra delen av skärmen, markerad med en synlig vågrät linje Den gröna knappen till vänster om 5-vägs bläddrarknappen, används för att påbörja ett telefonsamtal Den röda knappen till höger om 5-vägs bläddrarknappen, används för att avsluta ett telefonsamtal Knappen till vänster om 5-vägs bläddrarknappen, används för att nå program på telefonen Glidknappar på den övre högra delen på telefonens högra sida, används för att justera volymen. De flesta knapparnas funktion i Läsaren beror på vilken situation du är i, så som förklaras i delarna På alla skärmar där den vänstra väljarknappen kallas Sida 9

10 Valmöjligheter kan du trycka på denna för att se en meny och navigera genom denna för att höra tillgängliga kommando-möjligheter och knappsatsgenvägar. För knapparna Skicka, Avsluta, Meny och volymknapparna är funktionen alltid den samma: - Tryck på Skicka för att acceptera ett samtal medan Läsaren används. - Tryck på Avsluta för att stänga av Läsaren. - Tryck på Meny för att placera Läsaren i bakgrunden och nå en lista på alla program tillgängliga på din telefon. - Använd volymknapparna för att justera Läsarens volym. Tryck upp för att öka volymen eller ned för att minska den. (Volymen kan även kontrolleras genom Läsar-inställningar, så som förklaras i del 9.10.) - Knapp-# (även kallad fyrkantsknappen ) är reserverad för framtida användning. Om du trycker på denna knapp av misstag måste du trycka på en igen för att återgå till normal användning. Notera att trycka på en knapp betyder att snabbt trycka på den och sedan släppa den utan att hålla knappen nere. För knfbläsarmobilen kan du trycka och hålla ned den Vänstra eller Högra väljarknappen på vilken skärm som helst för att höra vad den knappens funktion är på den skärmen. Sida 10

11 DEL 3. STARTSKÄRMEN. Innan du kan använda Läsaren måste mjukvaran installeras och aktiveras. Du kan ha köpt en telefon som redan har mjukvaran installerad. Om inte, se installationsinstruktionerna. Denna del förmodar att du redan genomfört dessa steg och är redo att använda Läsaren. Mobilläsaren kommer att visa olika skärmar beroende på vad du försöker göra. Du kan få Läsaren att göra saker genom att trycka på knappar på knappsatsen eller den vänstra eller högra väljarknappen. Dessa knappar gör olika saker beroende på sammanhanget. När den vänstra väljarknappen är märkt Valmöjligheter kan du genom att trycka på den knappen se en meny med de kommandon som finns tillgängliga från den nuvarande skärmen. De flesta kommandon är kopplade till en genvägs-knapp som kan användas för att utföra kommandot utan att gå till menyn för valmöjligheter. Ju mer du använder genvägsknapparna desto mer effektiv kommer du att bli. I denna del kommer du att lära dig om de kommandon som finns tillgängliga från Läsarens startskärm. 3.1 Skärm-layout: När Mobilläsaren startas kommer en skärm med KLäsaren eller knfbläsarens logo att visas. Se figur 1. Notera den del högst upp på skärmen som visar kmobilläsare eller knfbmobilläsare. Detta är titelfältet. Läsaren rapporterar vanligtvis status här, så som Osparat dokument. Längst ned på skärmen finns etiketter för den vänstra och högra väljarknappen. Den vänstra väljarknappen är Valmöjligheter. Genom att trycka på den kommer du att se en meny med de kommandon som finns tillgängliga på startskärmen. Den högra väljarknappen är Avsluta. Genom att trycka på den kommer du att avsluta programmet. FIGUR 1 Sida 11

12 3.2 Kommandoval: När Valmenyn visas kommer Välj attt ses ovanför den vänstra väljarknappen och Avbryt över den högra väljarknappen. Att trycka på Välj gör att det valda kommandot utförs. Att trycka på Avbryta gör att menyn stängs utan att ett val görs. Startskärmens valmeny visas i figur 2. FIGUR 2 Kommandona och de motsvarande genvägsknapparna beskrivs i tabellen nedan. En genvägsknapp utför kommandot oberoende av huruvida menyn visas eller inte. Du kan också välja ett kommando då menyn visas genom att navigera upp eller ned till kommandot och trycka på retur eller den vänstra väljarknappen. Kommando Knapp Beskrivning Ta bild Knapp 1 Tar en bild för textigenkänning och läsning. Filsökare Knapp 2 Nå sparade dokument och bildfiler genom Filsökaren för att läsa eller radera dem från det sekondära minnet Senaste dokument Knapp 3 Nå nyligen visade dokument för att läsa eller radera dem. Inställningar Knapp 4 Se, ändra, spara eller återställ användarinställningar. Licensaktivering Knapp 5 Lägg till licensfunktioner. Sida 12

13 Hjälp Knapp 6 Nå dokument online. Om programmet Knapp 9 Få information om status och version. Avsluta Avsluta programmet De första sex av dessa valmöjligheter är kommando för att se en ny kontext i vilka vidare valmöjligheter är tillgängliga. Dessa kontexter kommer att diskuteras i de följande delarna. Om du väljer Om programmet kommer en dialog att visa produktversion, extern strömstatus och det sekondära minnets status. OK kommer att visas över den vänstra väljarknappen. Tryck på den för att stänga dialogen och återvända till startskärmen. Om du väljer Avsluta kommer Läsaren att stängas av och du kommer att återvända till telefonskärmen. Startskärmen är början för alla viktiga funktioner. Därför innehåller valmöjlighetermenyn på de andra skärmarna ett val att återvända till startskärmen. Sida 13

14 DEL 4. TA EN BILD. Skärmen för att ta bilder används för att påbörja en sekvens av att ta en bild, bearbeta bilden och igenkänna text från den. När du öppnar denna skärm kommer kamerans vysökare att sättas på. Vysökaren visar vad Läsaren ser. Om du fyller vysökarfältet med måltext kommer du att förbättra bearbetningskvaliteten. 4.1 Väljarknappar: Över den vänstra väljarknappen visas Valmöjligheter och över den högra väljarknappen visas Tillbaka. Genom att trycka på den vänstra väljarknappen kommer du att få upp menyn med valmöjligheter, vilken visar kommandona för denna skärm. Genom att trycka på den högra väljarknappen kommer du att återvända till den tidigare skärmen. 4.2 Kommandon: Menyn för valmöjligheter på bildtagningsskärmen visas i figur 3. FIGUR 3 Kommandomöjligheterna och motsvarande genvägsknappar beskrivs i tabellen nedan. Notera att Igenkänn valuta från USA och Vyfältsrapport enbart finns tillgängliga på knfbmobilläsaren. Kommando Knapp Beskrivning Ta en bild och läs Knapp 1 Ta en bild, bearbeta bilden för text, visa och läs texten. Inställningar Knapp 4 Se och ändra användarinställningarna för att Sida 14

15 ta en bild. Nytt dokument Knapp 5 Starta ett nytt dokument. (Används vid Flerfaldiga sidor -inställningen, se del 9.11.) Vyfältsrapport (knfbmobilläsare) Igenkänn valuta från USA (knfbmobilläsare) Knapp 2 Knapp 0 Få en rapport om hur bra kameran är placerad. Igenkänn valören på en sedel från USA. Startskärm Knapp * Återvänd till startskärmen. Returknappen kan också användas för att ta en bild och läsa. När du väljer inställningar kan du se eller ändra relevanta användarinställningar: Kamerablixt, Läsformat, Textspråk, Dokumentnumrering och Översättning. För mer detaljer se del 9. Kommandot Nytt dokument är användbart då dokumentnumreringsinställningen är inställd på värdet Flerfaldiga sidor, se del I detta läge kommer texten från varje bild du tar att bli bifogad som en ytterligare sida till ett enda dokument. När du lagt till alla sidor och vill starta ett nytt dokument bör du välja Nytt dokument innan du tar nästa bild. 4.3 Bearbeta och läs text: Uttrycket "bearbeta" betyder processen att ta en bild vilken resulterar i en digital bild av den skrivna texten. När en bild av texten tagits av din Läsares kamara, bearbetas den digitala bilden på flera sätt för att förbättra bildkvalitén och förvandla texten till en hörbar och visad text. Att bearbeta och läsa text är den mest grundläggande och viktigaste funktionen i din Läsare. Om din kameralins har ett skydd, försäkra dig om att detta är öppet innan du försöker ta en bild Arrangera din omgivning och ditt material. Din Läsare är designad för att kunna tas vart som helst och för att användas spontant i många olika situationer.. Trots detta kan dess prestanda bli påverkad av saker som kameran ser. Detta inkluderar de omgivande bakgrundsfärgerna och mönstret på läsytan. När det är möjligt, placera måldokumentet på en enkel (föredragsvis helsvart) kontrasterande bakgrund utan några som helst mönster. Detta kommer att ge dig bästa möjliga resultat. Sida 15

16 4.3.2 Placera bilden. Placera den text du vill läsa på en plan yta framför dig. Släta ut texten så mycket som möjligt. Håll Läsaren stadigt över sidan. Fyll skärmen med den text du vill ta en bild av. Håll kameran så nära som möjligt utan att utesluta någon text, så som den ses på skärmen. Efter att du tagit bilden kommer Läsaren att meddela om någon text inte kommit med (i kamerans vyfält). Notera att bilder av små dokument, så som visitkort, kan tas på ett avstånd av mindre än 10 cm Få en vyfältsrapport (knfbreader Mobile). Vyfältsrapporten är en valfri process som är till för att hjälpa dig att placera bilden för att bearbeta texten. Håll Läsaren över måldokumentet och tryck Knapp-2 för att höra rapporten. Var vänlig notera att Läsaren kommer att ta en bild av måldokumentet men måste hållas stilla över dokumentet tills du pressar Knapp-1 för att bearbeta bilden för att läsas. Det ideala är för Vyfältsrapporten att säga "Alla fyra kanterna är synliga. Sjuttio procent fyllt" För att nå bästa resultat, flytta Läsaren lite för att förbättra siktet och tryck Knapp-2 igen för att höra resultatet. Denna process kan behöva upprepas flera gånger för att få den bästa placeringen innan bilden tas. Oavsett av vilken rapport du får bör ditt mål vara att flytta och hålla Läsaren så nära målet som möjligt medan du fortfarande har alla fyra kanterna inom bildramen. Detta kommer vanligtvis att vara runt 30 cm över en A4 sida och ännu närmre för mindre dokument Ta bilden. Du kan ta en bild genom att välja Ta en bild och läs från valmenyn. Men det är enklare att trycka Knapp 1 eller Retur. Efter att du tryckt, håll Läsaren stilla i ungefär två sekunder till dess att slutaren sluts. Läsaren kan därefter bli flyttad till vilket läge som helst. Skarpa bilder är nödvändiga för att få bästa resultat. Om du tycker att det är svårt att hålla Läsaren stadigt, använd båda händerna eller luta dina armbågar på läsarytan medan du håller Läsaren tillräckligt långt borta från Läsaren för att kunna se all text. Avståndet från målet kan ha en stor inverkan på kvaliteten på textigenkänningen. De flesta, men inte alla, dokument bör vara ungefär 25 cm från Läsaren. Läsaren kan hållas närmare för dokument mindre än ett standardark på 22 cm gånger 28 cm. När bilden tagits kommer en statusmätare att visa hur mycket av bildbearbetningen som genomförts. Under detta stadie är den högra väljarknappen Avbryt. Tryck på den för att avbryta bearbetning och återvända till skärmen för att ta en bild Läsa texten. Ibland kommer inte bildbearbetningen att generera någon text, till exempel i de fall då bildkvaliteten är låg. I dessa fall kommer ett meddelande att visa Ingen text och Sida 16

17 du kommer att skickas tillbaka till skärmen för att ta en ny bild. Annars kommer läsningen automatiskt att påbörjas när text genereras, vanligtvis ungefär tjugo sekunder efter att slutaren slutits. Texten visas på en ny skärm, så som beskrivs i nästa del Igenkänn valuta från USA (knfbreader Mobile). Tryck Knapp-0 för att ta en bild av amerikansk valuta och känna igen valören. Håll sedeln ungefär 30 cm bort från Läsaren och vertikalt gentemot denna, eller, för bästa resultat, lägg sedeln vertikalt placerad på en plan yta. Valören kommer att nämnas, tillsammans med placering av sedeln: till exempel, Bilden är roterad till höger, sedeln har baksidan uppåt. Placeringen kan användas för att sortera valuta, till exempel för användning i automatiska försäljningsmaskiner. Sida 17

18 DEL 5. NAVIGERING GENOM TEXTEN. Textnavigeringsskärmen visar och läser text, och markerar varje ord allteftersom det läses. Här kan du även navigera genom texten, se eller spara inställningar som är relevanta för text, så som stavning av ord, reproduktion av bilden, eller spara filer. Du kan komma till denna skärm antingen genom att ta en bild i vilken text igenkänns eller genom att öppna en fil i filsökaren eller senaste dokument (se del 7 och 8). Tryck höger eller vänster för att flytta framåt eller bakåt i texten. Hur långt du flyttar beror på Navigera text per -inställningen. De möjliga värdena är bokstav, ord och mening. Se del Väljarknappar: Över den vänstra väljarknappen visas Valmöjligheter och över den högra väljarknappen visas Tillbaka. Genom att trycka på den vänstra väljarknappen kommer du att få upp menyn med valmöjligheter, vilken visar kommandona för denna skärm. Genom att trycka på den högra väljarknappen kommer du att återvända till den tidigare skärmen. När texten först visas kommer titelfältet att visa Igenkänner text. Om du väljer Tillbaka i detta stadie, eller startskärm från valmenyn, kommer denna bearbetning att avbrytas. När texten är fullständig kommer Osparat dokument att visas i statusfältet. Om du väljer Tillbaka i detta stadie, eller startskärm från valmenyn, kommer du att bli tillfrågad om huruvida du vill spara textdokumentet, bilden, båda eller ingen. För mer detaljer se del Kommandon: Kommandomenyn på Textnavigeringsskärmen visas i figur 4. FIGUR 4 Sida 18

19 Kommandomöjligheterna och motsvarande genvägsknappar beskrivs i tabellen nedan. Kommando Knapp Beskrivning Pausa/Fortsätt läsning Början på dokument Knapp 1 Knapp 2 Pausa läsning eller fortsätt läsning från där den sist pausades eller avbröts. Flytta till början på dokumentet. Skärm upp Knapp 5 Flytta en skärm upp i texten. Skärm ned Knapp 8 Flytta en skärm ned i texten. Slut på dokument Knapp 0 Flytta till slutet på dokumentet. Översättning Knapp 4 Sätt på eller av översättning. Spara filer Knapp 6 Spara textdokumentet eller bildfilen. Inställningar Knapp 3 Se eller ändra inställningar för textnavigering. Stava nuvarande ord Återbearbeta bilden Knapp 7 Knapp 9 Bokstavera det nuvarande ordet. Återbearbeta bilden i ett nytt läsformat. Startskärm Knapp * Återvänd till startskärmen. 5.3 Översättning: Översättningsvalet möjliggör för dig att växla översättningsinställningen mellan av och på; om den var av sätts den på och vice versa. Om översättning är avstängd kommer den igenkända texten att visas och läsas på textspråket. Om översättning är på kommer den igenkända texten att visas och läsas på användarspråket. Översättning kan också kontrolleras från inställningsmenyn på huvudskärmen, se del (Se också 9.7 om textspråksinställningar). Notera att en visad översättning inte kan sparas. Spar-valet som beskrivs nedan i del 5.6 hänför till originaltexten. Översättning kan aktiveras medan en bild bearbetas i textspråket eller till och med efteråt. Till exempel, förmoda att översättning är avstängd och textspråket är Sida 19

20 franska. Om du då tar en bild av ett franskt dokument kan du låta Läsaren bearbeta bilden och börja läsa dokumentet innan du trycker Knapp-4 för att sätta på översättning. Läsaren kommer omedelbart att börja översätta texten till engelska (om det är användarspråket) och när detta är färdigt kommer den att läsa dokumentet på engelska från början. Se del 9.13 för mer om översättning. Översättning kräver att mer än ett språk är installerat på telefonen. Det krävs också att textspråket är annorlunda än användarspråket. Du måste även ha en trådlös internetkoppling. När översättning först startas efter att Läsaren startats på nytt kommer telefonens driftssystem att be dig om information för att etablera en uppkoppling. Möjligheterna inkluderar: - Mobiltelefons-datauppkoppling, tillgänglig om din telefon aktiverats som en mobiltelefon. - Allmänn Wi-Fi (WLAN), ofta tillgänglig gratis utan att ett lösenord krävs. - Privat Wi-Fi, lösenord krävt. Kontrollera med ditt företag eller värd. Välj den önskade uppkopplingen när du blir tillfrågad. Blinda användare kommer att behöva en skärmläsare. För en WLAN kommer du först att bli frågad om du vill Skapa WLAN-uppkoppling i nedkopplat läge? Svara Ja. OBS: Nokia 6220-telefonen stöder inte Wi-Fi-uppkopplingar. När du har på översättning kan det ta flera sekunder innan läsningen påbörjas. Det är också möjligt att uppkopplingen stängs ned innan översättningen är färdig, vilket kan leda till ytterligare försening. Under vissa omständigheter kan minnesproblem uppstå under översättning. Om detta händer, försök ställa in Läsarrösten och Meddelanderösten till att vara densamma. Se del Inställningar: Inställningsvalmenyn möjliggör för dig att ändra de inställningar som är relevanta för textnavigerings-skärmen: Navigera text per, Textvisning, Automatiskt filsparande, Hastighet och Läsarröst. För mer om dessa inställningar, se del Återbearbeta bilden: Om du väljer att återbearbeta bilden kommer den nuvarande bilden att bearbetas i ett läsformat annorlunda än det den tidigare bearbetades i. Om den till exempel bearbetades som Böcker, artiklar och etiketter kommer den att återbearbetas som Räkningar och PM. Sida 20

21 5.6 Spara text och bildfiler: Om du nått textnavigeringsskärmen genom att ta en bild kommer den igenkänd a texten att raderas så fort nästa bild tas om den inte sparas. Filsparande kan ställas in till automatiskt eller manuellt, så som diskuteras i del 9.5. Automatiskt sparande kan vara mer bekväm men kan också leda till förseningar i textvisning efter att bilden tagits. Om filsparande ställts in till manuellts kommer textnavigeringsskärmen att visa Osparat dokument för att indikera att ett dokument inte sparats. Du kan sedan spara det på flera olika sätt. Om du väljer att spara filer och vare sig textdokumentet eller bilden sparats tidigare, kommer en meny att ge dig valen att spara dokument, spara bild eller spara båda. Se figur 5. FIGUR 5 En liknande meny kommer att visas om du väljer Startskärm eller trycker på den högra väljarknappen för att gå tillbaka. Om vare sig textdokument eller bild sparats tidigare kommer denna meny också låta dig välja att inte spara något. Se figur 6. Genvägsknappar finns tillgängliga för alla valmöjligheter. (OBS: på knfbmobilläsaren kommer denna meny inte att visas.) FIGUR 6 Sida 21

22 Efter att ett dokument sparats kommer titelfältet att visa namnet på den sparade filen. Se figur 7. När en bild sparas kommer meddelanden att visas medan sparande pågår och när bilden är sparad. FIGUR 7 Ett textdokument sparas till ditt Läsarminneskort både som en XMT-fil och TXT-fil. Dokument kallas efter dagens datum och ett filnummer. En bild sparas som en JPGfil och benämns på samma sätt. XMT-formatet av en textfil krävs för att Mobilläsaren ska kunna visa och läsa den. TXT-formatet av en textfil låter dig överföra texten till en dator eller annan apparat, så som beskrivs i nästa del. Sida 22

23 DEL 6. FLYTTA SPARADE FILER. Filer som sparats i din Läsare kan flyttas till en kompatibel dator genom att använda ett kommunikations-program som heter Nokia PC Suite (kontakta din återförsäljare eller se Nokia NSeries Användarguide- Nokia N82 för instruktioner angående anslutning till datorer). Det finns en version av Nokia PC Suite för blinda och synskadade som använder skärmläsar-programvara. Denna återfinns på följt av "Mobile Corner"-länken för att nå Third Edition Third- Party Software. Efter att din telefon och dator är sammankopplade med Nokia PC Suite kan sparade filer i din Läsare återfinnas på minneskortet (inte telefonminnet) på din Mobilläsartelefon. Dessa filer kan finnas genom att använda Filhanteraren i Nokia PC Suite. För de som använder skärmläsar-programvara kan det vara lättare att använda Windows Explorer, Min Dator eller andra liknande program för att hitta och öppna N82-katalogen och minneskorts-katalogerna. Minneskorts-katalogen som också innehåller din Läsares sparade filer kallas KReader (KLäsare). Den har även en underkatalog som heter "UserDir" (Användarkatalog). Öppna KReader och sedan UserDir för att se ytterligare underkataloger som heter "Reader Documents" (Läsardokument), "Reader Images" (Läsarbilder), och "Reader Text Files" (Läsartextfiler). Dessa är samma kataloger som du skulle hitta om du använde Filsökaren på Läsaren. De filer som sparats under Läsartextfiler med en TXT-avslutning är menade för användning med andra datorer, skrivare, Braille-antecknare och Braille-skrivare. Filer som sparats under Läsardokument innehåller markeringskoder som bara är menade att användas med din Läsare. Filer som sparats som Läsarbilder innehåller digitala bilder av din måltext. Dessa filer är oumbärliga vid en visuell analysis av varför ett visst dokument inte läses som förväntat. Följ handledningen för Nokia PC Suite för att överföra filer från din Mobilläsar-telefon till din PC. Om du öppnar minneskortet genom att använda Windows Explorer, Min Dator, eller ett annat liknande program kan du använda det vanliga tillvägagångssättet att kopiera filer från en katalog till en annan. Sida 23

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. ReadEasy Move 2 med Feature Pack ver 4.6 Handledning Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. Innehållsförteckning VisionAid International Innehållsförteckning... 2 Introduktion...

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Nokia C3-01 Användarhandbok

Nokia C3-01 Användarhandbok Nokia C3-01 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i eller ta ur ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 2 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a

Användarhandbok. Xperia J ST26i/ST26a Användarhandbok Xperia J ST26i/ST26a Innehåll Viktig information...6 Android vad och varför?...7 Program...7 Komma igång...8 Montering...8 Starta och stänga av telefonen...10 Inställningsguide...11 Skärmlås...11

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna RM-43 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer