KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER."

Transkript

1 Eye Pal Reader

2 2

3 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN AVANCERADE FUNKTIONER SPARA BÖCKER PACKA IHOP EYE PAL READER TIPS FÖR BÄSTA PRESTANDA TANGENTBORDET FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR

4 Komma igång med Eye Pal Reader 1. Placera Eye Pal Reader framför dig med knapparna mot dig. 2. Vik upp kameran genom att lyfta den långa armen tills den låser med ett litet klick. Lyft sen den korta armen tills även den klickar till. 3. Anslut nätaggregatet till vägguttag och kontakten på Eye Pal Readers baksida, nära kameraarmen. 4. Om tillbehöret i form av ett tangentbord köpts så anslut det till en av USB-portarna på baksidan. Eye Pal Reader är nu klar att använda. Se till att inget papper eller föremål ligger på lådan. 5. Slå på Eye Pal Reader genom att trycka på den mindre (gula) av tangenterna på framkanten. 6. En ljudsignal i form av en enkel melodi spelas under uppstartstiden. När Eye Pal Reader är klar att använda kommer meddelandet Placera ditt dokument. Vrid på volymkontrollen, den större (vita) knappen på framkanten för att höra när uppstartsprocessen är klar. 4

5 OBS Det går att ansluta hörlurar, eller externa högtalare, till hörlursuttaget högra sidan av lådan, men det går inte att använda USB-hörlurar. OBS Vänta med att placera något på Eye Pal Reader tills meddelandet "Placera ditt dokument" hörts. Att börja läsa görs genom att placera ett dokument ovanpå den flata delen av Eye Pal Reader. Ingen del av texten får finnas utanför lådans kant för att den skall kunna läsas. Så fort dokumentet ligger still på lådan tas en bild och strax därefter påbörjas uppläsningen. Det spelar ingen roll hur texten är vänd. En leverans av Eye Pal Reader innehåller: 1. Basenheten. 2. Nätadapter med nätkabel. 3. Manual Tillbehör som går att köpa till. 1. Ett externt tangentbord med 8 tangenter. 2. Ett externt tangentbord med 11 tangenter. 3. En bildskärm. Dessutom går det att köpa till fler språk. För att kunna växla språk behövs något av tangentborden. 5

6 Knapparna på basenhetens front På/av. Den vänstra, mindre (gula), knappen av de två knapparna som finns på framsidan används för att slå av och på Eye Pal Reader. Ett lätt tryckning på På/av räcker för att slå på eller slå av Eye Pal Solo (kom ihåg att en eventuell bildskärm slås av och på separat). En ljudsignal i form av en enkel melodi spelas under uppstartstiden. När Eye Pal Solo är klar att användas kommer meddelandet Var god placera dokument. Volym. Den högra, större (vita), knappen av de två som finns på framsidan är reglaget för ljudvolymen. Vrid på knappen för att ändra uppspelningsvolymen. 6

7 Gömda knappar På framsidans högra nedre del finns ett plastlock som döljer 4 knappar. Tryck på den lilla kanten som finns på luckans nederkant för att öppna den. Paus/spela Den andra knappen från vänster under luckan, taktilt märkt med två vertikala streck, används för att göra paus i uppspelningen och för att starta uppspelningen igen. Håll inne denna knapp i 3 sekunder för att slå på eller av rörelsedetektorn. 7

8 Läs föregående. Knappen längst till vänster under luckan, märkt med pilvänster, används för att repetera senaste meningen. För varje tryckning hoppar man tillbaks en mening. Håll inne denna knapp i 3 sekunder för att återstarta Eye Pal Reader. Ändra hastigheten. Längst till höger, under luckan, finns två knappar ovanför varandra, märkta med trianglar. De används för att öka, den övre, respektive sänka, den undre, läshastigheten. 8

9 Läsa text Placera den text som skall läsas ovanpå basenheten med texten uppåt. Texten kan vändas vilken väg som helst. Om man av misstag vänder pappret upp-och-ner så att en vit sida är uppåt kommer meddelandet ingen text funnen. När en text placerats på basenheten så fotograferas den, teckentolkas och direkt därefter läses den upp. Ofta tar det bara ett par sekunder innan uppläsningen startar. Det kan ta lite längre tid om Eye Pal Solo har svårt att tolka texten t.ex. på grund av att det finns mycket bilder på pappret eller om det finns komplicerade spalter eller många fontbyten. Tryck inte på någon knapp under tiden texttolkningen pågår. Så fort texten tas bort från basenheten är Eye Pal Solo beredd att läsa in ett nytt dokument och meddelandet Placera ett nytt dokument hörs. 9

10 Rörelsedetektorn Aktivera rörelsedetektorn Det går att använda handrörelser för att stoppa och återstarta uppläsningen och för att repetera sista meningen. För att det skall vara möjligt måste man aktivera den rörelsedetektor som finns i kameraenheten (grundinställningen är ett den är avslagen). Rörelsedetektorn aktiveras genom att trycka och hålla inne paus/spela-knappen i tre sekunder. Samma kommando används för att sen stänga av rörelsedetektorn. Använda rörelsekommandon När rörelsedetektorn är påslagen är det möjligt att styra Eye Pal Solo genom att sätta in en hand mellan basenheten och kameran. Dessa rörelsekommandon finns: 1. Stoppa uppläsningen genom att långsamt föra en hand från vänster till höger mellan basenheten och kameran. Gör på samma sätt för att återuppta uppspelningen. 2. För att repetera senaste meningen, för en hand ovanför dokumenten från höger till vänster. Det går att hoppa tillbaka flera steg i texten. När den repeterade meningen har lästs stoppas läsningen. För att starta läsningen från den positionen kan antingen Paus/spela-knappen tryckas eller anden föras från vänster till höger. 10

11 Avancerade funktioner Kolumnläsning. Det går att välja om Eye Pal Reader skall läsa kolumnvis eller tvärs över hela pappret. Växlingen görs genom att trycka Pil-vänster och Pil-höger samtidigt. Ett meddelande om vilket läge som är aktivt kommer när växling sker, "Läge kolumner" betyder at läsningen görs kolumnvis. "Läge bord" betyder att läsningen sker radvis över hela pappret. Sidbeskrivning Det går att få inläst sida beskriven genom att trycka Pilupp och Pil-ner samtidigt. Följade information fås: Antalet kolumner, antalet stycken, antalet rubriker, antalet ord och hur stor del av pappret som är fylld med text. Byta språk Genom att trycka på Spara och Hämta samtidigt så byts till nästa installerade språk. Normalt finns förutom svenska även finska och två engelska röster installerade. Fler språk går att köpa till. Slå av belysning Det går att stänga av den inbyggda belysningen. Det görs genom att trycka Pil-upp, paus/starta och Pil-ner samtidigt. 11

12 Spara böcker Det går att spara flera inlästa sidor, en bok, på ett USBminne. Läs in en bok Slå på Eye Pal Reader. Sätt in ett USB-minne, eller en Victor Reader Stream" i USB-porten på höger sida när uppstartsmusiken tystnat. Meddelandet "En apparat med externt minne upptäckt. Öppnar boken, scanläge" kommer. Läs in den första sidan genom att placera den på lådan. Vänta minst 2 sekunder efter det att bilden tagits och byt sen till nästa sida. Fortsätt på samma sätt tills alla sidor är inlästa. Konvertera en inläst bok till text och ljudfil (MP3) När alla sidor i boken är inlästa, tryck på Paus/spela för att starta konverteringen. När konverteringen är klar kommer meddelandet "Konverteringen är färdig, koppla ifrån minneskortsapparat". Minneskortet eller Daisyspelaren kan nu tas bort och de inlästa sidorna finns sparade. Ljudfilerna ligger i mappen $EyePalAudio. En fil för varje sida, med dagens datum i namnet. Textfilen finns i mappen $EyePalText, en fil per bok och dagens datum finns i filnamnet. Det finns även en mapp som heter $EyePalImages. Där sparas bilder som inte är konverterade. Det betyder att om man tar loss minneskortet från Eye Pal utan att ha konverterat en inläst bok till ljud och text så finns en bildfil (.jpg) per inläst sida i denna mapp. 12

13 Packa ihop Eye Pal Reader När Eye Pal Reader skall vikas ihop, leta först rätt på knappen (gul) som sitter på den övre leden, vid kameran. Tryck på den och vik ner kameran från dig. Motsvarande knapp finns även på den nedre leden, nära lådan. Tryck på den och vik ner kameraarmen snett över lådan. 13

14 Tips för bästa prestanda Ge Eye-Pal READER tid att arbeta. Ge bara ett kommando i taget. Se till att inget ligger på lådan när Eye-Pal READER startas. När ett dokumnet placeras på lådan, se till att det ligger så plant som möjligt och att inget skymmer sikten för kameran (t.ex. händerna). Se till att ta bort ett dokument helt innan ett nytt dokument läggs på. Det är trycket, en ABiSee-logotyp, som finns på lådans översida som Eye Pal Reader använder för att se att ett dokument har tagits bort. 14

15 Tangentbordet Spara Hjälp Hämta Piltangenter Paus/ spela Ett av de tangentbord som kan köpas till Eye Pal Reader har 8 tangenter. Översta raden innehåller två tangenter. Den vänstra är märkt, även taktilt, men ett vertikalt streck. Den används för att spara. Håll inne Spara-knappen och tryck på en av piltangeterna för att spara en inläst text. Den högra tangenten är märkt med ett horisontellt streck. Den används för att hämta sparad text. Håll inne Hämtaknappen och tryck på en av piltangeterna för att hämta en sparad text. Under dessa två tangenter finns en rund tangent. Den ligger lägre än de andra tangenterna. Den används för att få hjälp. 15

16 Genom att hålla inne hjälp-knappen tillsammans med en annan knapp så får man en beskrivning av hur den knappen fungerar. På den nedre delen av tangentbordet finns en grupp med fem tangenter, ordnade i ett kors. Det är de fyra piltangenterna och paus/spela i mitten. Piltangenterna används på följande sätt: Pil-vänster = Hoppar bakåt ett ord i taget Höger-pil = Hoppar framåt ett ord i taget Pil-upp = Hoppar bakåt en mening i taget Pil-ner = Hoppar framåt en mening i taget Ändra språk Om det finns flera språk installerade så växlar man mellan de tillgängliga språken genom att trycka samtidigt på Spara och Läs. Det går att köpa extra språk till Eye Pal Solo. Hoppa ord för ord Tryck pil-vänster och pil-höger för att hoppa ord för ord i texten (förutsätter att läsläge är valt). Hoppa mening för mening Tryck pil-upp och pil-ner för att hoppa mening för mening i texten (förutsätter att läsläge är valt). Spara och hämta upp till fyra sidor Tryck på Spara tillsammans med en av piltangenterna för att spara den just inlästa texten i minnet. Ett meddelande som bekräftar att sidan sparas kommer. Sidan sparas tills en ny sida sparas till just den piltangenten. 16

17 När en sparad sida skall läsas så trycks Hämta tillsammans med den piltangent som användes när sidan sparades. 17

18 Felsökning och vanliga frågor 1. Om Eye-Pal Reader låser sig och inte svarar på kommandon eller beter sig konstigt på annat sätt - återstarta den genom att hålla inne knappen längst till vänster under locket, markerad med pil-vänster, i flera sekunder. 2. Om en återstart inte hjälper - slå av Eye Pal Reader och starta den igen. 3. Om det inte hjälper att starta om Eye Pal Reader - kontakta Polar Print, , Fråga. Går det att läsa dagstidningar med Eye Pal Solo? Svar. Man måste i så fall vika tidningen. Man kan bara läsa papper som är upp till A4 i storlek. Eftersom det är svårt att ha kontroll över hur artiklarna är skrivna över sidan så kan det vara lite svårt att förstå tidningens innehåll, trots att den text som tolkas är korrekt. Fråga. Går det att läsa två sidor i t.ex. en bok I A-5 format eller mindre? Svar. Ja, det går alldeles utmärkt. Se bara till att boken får plats på basenheten. Fråga. Går det att läsa handskriven text? Svar. Nej. Fråga. Det visas inget på bildskärmen. Svar. Bildskärmen måste slås på separat. Kontrollera också att kabeln är ansluten. 18

19 19

20 Polar Print Teknisk hjälp och support Tel Region nord Huvudkontor, Luleå Polar Print Box LULEÅ Tel Fax Region öst Stockholm Liljeholmsvägen STOCKHOLM Tel Fax Region syd Malmö Gasverksgatan MALMÖ Tel Fax Umeå Tvistevägen 47 C UMEÅ Tel Fax Region väst Göteborg Aminogatan MÖLNDAL Tel Fax Växjö Merkuriusvägen VÄXJÖ Tel

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

Kom igång. Plextalk PTN-2

Kom igång. Plextalk PTN-2 Kom igång Plextalk PTN-2 1 Kom igång 1.1 Uppackning Vid leverans sitter ett överlägg av plast på spelaren. Det täcker en del tangenter. Spelaren kan användas med överlägget på men får då lite begränsade

Läs mer

ZoomText 9.1 Snabbguide

ZoomText 9.1 Snabbguide ZoomText 9.1 Snabbguide 2 Välkommen till ZoomText 9.1... 4 Systemkrav... 4 Installation av ZoomText... 5 Aktivera ZoomText... 5 Starta ZoomText... 7 ZoomTexts kontrollpanel... 8 Starta och stänga av...

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition

SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition SARA CE Scanning and Reading Appliance Camera Edition Användarmanual 440507-001 Rev F Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. ReadEasy Move 2 med Feature Pack ver 4.6 Handledning Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. Innehållsförteckning VisionAid International Innehållsförteckning... 2 Introduktion...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 2 PLEXTALK PTN-1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 KOM IGÅNG MED PLEXTALK... 4 Lådans innehåll... 4 Placering av spelaren... 4 Anslut en strömkälla... 4 Slå på och av strömmen... 4 Sätta in

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Grundinställningar i ViTex

Grundinställningar i ViTex Användarhandledning Grundinställningar i ViTex Innan du använder Vitex första bör gången gör du några grundinställningar. Klicka Inställningar-Generellt Nedanstående inställningar är bra att göra! 1 Introduktion

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Dolphin Guide Användarmanual

Dolphin Guide Användarmanual Dolphin Guide Användarmanual www.dolphinguide.com 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...1 2. Om denna användarmanual...7 3. Hur man installerar Guide...8 3.1 Innan du installerar Guide...8

Läs mer

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se

Snabbguide. ZoomText v. 10. www.insyn.se Snabbguide ZoomText v. 10 www.insyn.se Innehåll Välkommen till ZoomText 10 5 Systemkrav 5 Installation av ZoomText 6 Aktivera ZoomText 6 Starta ZoomText 7 ZoomText s kontrollpanel 8 Starta och stänga

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB

Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB Opus 2 Bruksanvisning Texttelefon Comterm utveckling AB Innehållsförteckning Opus 2 4 Med Opus 2 följer:.................................................. 4 Tillbehör..........................................................

Läs mer

i R e a d o c h i R e a d N o w

i R e a d o c h i R e a d N o w H a n d b o k i R e a d o c h i R e a d N o w Version 1.3 Horb, Juni 2012 Handy Tech All rights reserved ICAP AB, Karl Johansgatan 42 414 59 Göteborg Tel 031-704 3099 Fax 031-704 3096 E-Mail: info@icap.nu

Läs mer

ZoomText. Snabbguide. version

ZoomText. Snabbguide. version ZoomText Snabbguide version 10 Innehåll Välkommen till ZoomText 10... 2 Läsningsverktygsfält...35 Systemkrav... 3 Installation av ZoomText... 4 Aktivera ZoomText... 5 Starta ZoomText... 7 ZoomText s kontrollpanel...

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

ToonTalk. Min experimentbok om dataprogram. Mikael Kindborg Ken Kahn Lennart Mogren Amis Halldin 2004

ToonTalk. Min experimentbok om dataprogram. Mikael Kindborg Ken Kahn Lennart Mogren Amis Halldin 2004 ToonTalk Min experimentbok om dataprogram Mikael Kindborg Ken Kahn Lennart Mogren Amis Halldin 2004 En bok för hela familjen om ett nytt och lekfullt sätt att programmera datorer CD-skiva med programvara

Läs mer

ZoomText 10.1. Snabbguide. version

ZoomText 10.1. Snabbguide. version ZoomText Snabbguide version 10.1 Innehåll Välkommen till ZoomText 10.1... 2 Systemkrav... 3 Installation av ZoomText... 4 Starta ZoomText... 5 Aktivera ZoomText... 6 Stöd för pekskärm... 8 ZoomText s

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

ipod Användar- handbok

ipod Användar- handbok ipod Användarhandbok Innehåll 3 Komma igång snabbt 5 Vad du behöver för att komma igång 8 Ställa in ipod för att spela musik 13 Använda ipod 13 Använda ipods reglage 20 Ansluta och koppla ifrån ipod 25

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer