E-handeln i Europa 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-handeln i Europa 2014"

Transkript

1 E-handeln i Europa 204

2 Innehåll Inledning Om Europa Allt mer gränslöst Varukategorier Betalning Leverans Handel från utlandet I fokus Detaljerade resultat PostNord Förord Ekonomi Den europeiska e-handelsmarknaden Topplistan I varukorgen Prisnivå viktig Snabbhet viktigt Över gränserna Europa Amerika Asien E-handelsbeteende Varor E-handelsfaktorer av vikt Betalning och leveranstid E-handel från utlandet Din partner för e-handel Kontakt Om rapporten» PostNord har under en följd av år genomfört studier av den nordiska e-handelsmarknaden under namnet E-handeln i. I denna rapport E-handeln i Europa tas ett vidare grepp där e-handeln presenteras från ett europeiskt perspektiv. Rapporten bygger på intervjuer med konsumenter som genomförts i riksrepresentativa urval med privatpersoner i åldrarna 5 79 år i,,,,, Belgien, Nederländerna,, Norge, Danmark, Finland och Sverige. I Sverige, Danmark, Norge och Finland har dessa undersökningar genomförts med hjälp av TNS internetpanel. I övriga länder har undersökningen genomförts av Nepa. I Sverige är antalet respondenter 2 000, i övriga länder är antalet respondenter 000 per land. Då undersökningen genomförts via internet har svaren räknats om utifrån hur stor internetpenetrationen var i respektive land i juni 202. För att få fram hur många konsumenter som e-handlar på respektive marknad har vi utgått från FN:s befolkningsstatistik från 202. För att få fram genomsnittligt köp i euro har vi utgått från växelkurser januari 203. För mer information om metod, se rapportens avsnitt om detaljerade resultat. I rapporten har vi redovisat sammanslagna resultat för (region i norra Europa som består av länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) och (gemensamt begrepp för länderna Nederländerna, Belgien och Luxemburg). De mindre nationerna i dessa regioner, Island och Luxemburg, ingår dock inte i undersökningen. E-handel definieras här som köp av fysiska varor över internet. Det innebär att beställningar av tjänster (till exempel resor, hotell och biljetter) som sker via nätet och nedladdningar (till exempel musikfiler, filmer och applikationer) inte ingår. 2 E-handeln i Europa 204

3 Förord Inledning En europeisk marknad i kraftig tillväxt Den europeiska e-handelns kraftiga tillväxt de senaste åren har gjort att internet i dag är en naturlig plats för många européer att handla på. Ökad nyfikenhet tillsammans med jakten på bra erbjudanden och på unika produkter gör också att européerna handlar mer och mer från utländska sajter. I denna rapport presenterar vi en undersökning av konsumenternas e-handelsvanor i tolv europeiska länder. Av undersökningen framgår att 240 miljoner konsumenter i dessa europiska länder handlade varor på nätet under det senaste året, och att över hälften av e-handelskonsumenterna någon gång har e-handlat från utlandet. Totalt konsumerade européerna i dessa länder varor på internet för närmare 70 miljarder euro. För att förstå de trender, krafter och kundbehov som driver utvecklingen när det gäller den europeiska e-handeln kan det löna sig att titta närmare på tillsammans med och den mest mogna marknaden i Europa. Utbredd användning av internet samt stor tillgång till smartphones och mobilt bredband är vanliga förklaringar till att invånarna i är sådana flitiga e-handelskonsumenter. Samtidigt upplever allt fler att internethandel har många fördelar jämfört med att handla i en fysisk butik: det är enkelt, sparar tid och kan göras när det passar konsumenten. Gemensamt för dem som handlar är också att både pris och leveranstider är rimliga och att sajten känns seriös. Men som framgår av rapporten finns det också väsentliga skillnader i konsumenternas beteenden i de olika europeiska länderna, som man som företagare måste vara medveten om. är PostNords hemmamarknad och vi kan den bättre än någon annan, både med avseende på vad som skiljer länderna åt och vad som förenar. Vi är den självklara partnern för e-handel till, från och inom. Vi har s bredaste distributionsnät och ett heltäckande erbjudande med en rad tjänster inom kundkommunikation och logistik. Via dotterbolaget Direct Link har vi också ett internationellt e-handelserbjudande. Den snabbt växande e-handeln och att vi märker av ett ökat intresse för och Europa från e-handelsföretag i Asien och i USA är bakgrunden till att vi nu för första gången ger ut en europeisk e-handelsrapport. Den här rapporten är en guide för dig som vill nå en stor och köpstark målgrupp. Rapporten visar fakta om varje land som ger dig goda förutsättningar att lyckas. Du kan bland annat läsa om hur mycket tyskarna spenderar på e-handel, vad som säljer bäst i och hur britterna helst vill betala när de handlar på nätet. Vår ambition är också att bidra med tips, råd och inspiration för dig som är intresserad av att etablera e-handel i Europa. På så sätt hoppas vi att du ska ha en bra inblick när du expanderar din affärsverksamhet till och inom Europa. Håkan Ericsson, VD och koncernchef PostNord,,,,,, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och Belgien. E-handeln i Europa 204 3

4 Om Europa Ekonomi 8 % har e-handlat 953 EUR medelköp/år 85 % har e-handlat 603 EUR medelköp/år 74 % har e-handlat 357 EUR medelköp/år 72 % har e-handlat 423 EUR medelköp/år 8 % har e-handlat 646 EUR medelköp/år 6 har e-handlat 308 EUR medelköp/år 45 % har e-handlat 25 EUR medelköp/år 4 E-handeln i Europa 204

5 Ekonomi Om Europa omsätter mest n n n n n n n n 8,3 6,3,3 49,6 2,2 2,6 Omsättning (senaste året), Mdr EUR 22,7 46,4 59 % har e-handlat 94 EUR medelköp/år Europa en mogen marknad» Tredje största världsdelen Den europeiska marknad som beskrivs i undersökningen omfattar drygt 409 miljoner medborgare. Av samtliga stater i Europa ingår 28 stycken i Europeiska Unionen (EU). Av länderna i undersökningen är samtliga utom Norge med i EU. Av staterna använder flertalet valutan euro. Europa är till befolkningen sett världens tredje största världsdel. Till ytan är den däremot världens näst minsta världsdel. Trots den geografiska begränsningen är skillnaderna i BNP per capita stora mellan länderna. Det land inom EU som har högst BNP per capita, Luxemburg, har cirka sex gånger högre BNP än det fattigaste av länderna, Bulgarien.» Stora skillnader i prisnivå Även prisnivåerna varierar kraftigt i Europa. Av EU-länderna i undersökningen har Danmark den högsta prisnivån med en nivå på 47 procent över snitt för EU. Norge, som inte är en medlemsstat, har emellertid en ännu högre prisnivå den högsta i Europa på 50 procent över snittet för EU. Bland länderna i undersökningen som har lägre prisnivåer än snittet i EU märks där prisnivån ligger på omkring hälften av genomsnittet för EU. Källor: EU, Eurostat E-handeln i Europa 204 5

6 Europa har tagit e-handeln till sitt hjärta Köpstarka och internetvana européer handlar allt mer på nätet. I takt med att världens e-handelsmarknad mognar, lockar nyfikenheten dem också att köpa från utländska sajter. Som e-handlare måste man ändå ha ett lokalt tänk för att lyckas. Att handla varor på internet är i dag en naturlig del av de europeiska konsumenternas vardag. I de tolv länder som ingår i den undersökning som vi presenterar i denna rapport, var det totalt 240 miljoner som e-handlade varor under det senaste året. Bakgrunden är en växande användning av internet samt tillgång till smartphones och mobilt bredband, liksom att länderna överlag har en köpstark befolkning. 70 Så många miljarder euro omsatte konsumenterna på nätet i de länder som är med i undersökningen. I, som har den högsta internetpenetrationen i Europa, har fyra av fem e-handlat varor på nätet. Ungefär samma andel gäller för britter och tyskar, vilket motsvarar omkring 00 miljoner konsumenter mellan 5 och 79 år bara i dessa båda länder. Britterna toppar listan när det gäller det genomsnittliga belopp som man e-handlade varor för under förra året. Den genomsnittlige e-handelskonsumenten i handlade då för 953 euro. Under 6 E-handeln i Europa 204

7 Den europeiska e-handelsmarknaden Allt mer gränslöst 5 TIPS Så lyckas du med europeisk export 2 Lagar och regler Var uppmärksam på lokala regler och lagar för distanshandel, marknadsföring och hantering av personuppgifter. Justeringar på webbplatsen Titta och jämför konkurrenternas sajter. Anlita en professionell översättare när du ska översätta sajten till andra språk. 3 4 Betalningslösningar Olika marknader har olika betalningspreferenser. Ta reda på hur kunderna i landet vill betala och möjliggör olika betallösningar. Leveranser och returer Hitta en logistikleverantör som kan sköta distributionen i så många länder som möjligt. Var noga med att det finns en enkel och smidig returhantering. Lokala anpassningar Se till att kundtjänsten talar kundens språk och nås på ett lokalt telefonnummer. Google Trends international keywords research är ett verktyg som kan anpassa erbjudanden så att de tas emot på rätt sätt på den nya marknaden. 5 samma period omsatte européerna i dessa tolv länder tillsammans totalt 70 miljarder euro. Europa har en köpsugen befolkning som är beredd att spendera på unika produkter, säger Arne Andersson, e-handelsexpert vid PostNord. Även om européerna handlar mest på inhemska sajter är det allt fler som söker sig till internationella företag. Över hälften av britterna och nordborna har e-handlat från utlandet. Ju mer mogen världens e-handelsmarknad blir, desto mer tittar man utanför sitt lands gränser för att handla och upptäcka nya produkter. Det som flest e-handelskonsumenter i Europa väljer att handla är kläder och skor samt hemelektronik följt av böcker. Mer än varannan tysk och britt handlade skor på nätet under det senaste året. Även om dessa branscher har en ledande roll anser Arne Andersson att det också finns stort utrymme för många andra kategorier att lyckas, till exempel företag inom heminredning och kosmetika. Företagare som vill etablera sig i Europa bör däremot vara medvetna om att det handlar om en rad olika marknader som kräver olika förhållningssätt. Förutom skillnader i språk och valuta finns det också tydliga skillnader mellan de europeiska konsumenternas beteende, beroende på från vilket land de är. De största skillnaderna handlar om hur man vill betala i respektive land och hur länge man är beredd att vänta på att en vara ska levereras, säger han. Medan tyskar helst vill betala i efterskott genom faktura eller via Paypal föredrar britter och fransmän att betala med konto- eller kreditkort. Polacker väljer däremot i första hand att betala direkt genom sin bank. Utmärkande för polacker är också att de tycker det är viktigare än övriga européer att en vara levereras snabbt. Över hälften av polackerna uppger att det är mycket viktigt att leveransen tar max tre dagar för att de ska vilja handla. Närmare hälften av spanjorerna och fransmännen kan inte heller tänka sig att vänta längre. I är tålamodet betydligt större än i övriga Europa i det här fallet. Skillnaderna mellan de europeiska länderna gör målgruppsanalys extra viktigt. Ju mer precist ett företag är, desto lättare blir det att sälja sina varor. Arne Andersson, e-handelsexpert vid PostNord. Ju mer mogen världens e-handelsmarknad blir, desto mer tittar man utanför sitt lands gränser för att handla och upptäcka nya produkter. E-handeln i Europa 204 7

8 8 E-handeln i Europa 204

9 Topplistan Varukategorier Kläder och skor toppar inköpslistorna i Europa» Kläder och skor samt hemelektronik toppar i alla länder i Europa. Kläder och skor är den enskilda varukategori som klart flest e-handelskonsumenter handlat under det senaste året. Den toppar listorna i samtliga länder utom, och. I dessa är i stället hemelektronik populärast. I och har över hälften, 54 respektive 53 procent, av de som e-handlat under senaste året köpt kläder och skor. På andra plats i båda dessa länder kommer böcker, som 47 procent av tyskarna och 42 procent av britterna handlat. Därefter kommer hemelektronik 39 procent av tyskarna och 38 procent av britterna köpte hemelektronik. I såväl som och hamnar hemelektronik på första plats före kläder och skor. 37 procent av nordborna har köpt hemelektronik jämfört med 28 procent av spanjorerna och 22 procent av italienarna. Det är inte så många procentenheter som skiljer till kläder och skor, som 35 procent av nordborna, 27 procent av spanjorerna och 8 procent av italienarna lagt pengarna på. Hemelektronik toppar inköpslistorna i, och. Flest e-handlar kläder och skor Antal som e-handlat olika varukategorier under senaste året (miljoner). Kläder/skor 3,4 22,3 6,2 6,4 5,8 4,2 6,5 5,9 Böcker 27,4 7,7 2,4 5 5,5 4,7 3,9 3,6 Hemelektronik 22,7 6,2 6,7 6,2 5,2 4,8 4,6 Kosmetika, hår- och hudvård 6,9 0, 8,9 3,6 3,6 CD-skivor 6,9 3,5 7,4 Filmer, DVD 6,3 3,8 5,8 Heminredning/möbler 2,8 0,5 3,9 Sport/fritid 4 4,6 5,4 Barnartiklar 2 9,9 7,6 6,2 Biltillbehör,6 7,6 4,6 3,5 Leksaker 3 9,9 7,6 5,4 n n n n n n n n Med hemelektronik avses: datorer och datatillbehör, tv-apparater, musikanläggningar, hemmabioanläggningar, mobiltelefoner och tillbehör samt elektroniska hushållsapparater. 2 Exklusive leksaker. 3 Exklusive dataspel. Livsmedel 6,4,4 4,3 Miljoner E-handeln i Europa 204 9

10 Varukategorier I varukorgen» Kläder ofta i topp Kläder och skor är populärast när européerna handlar på nätet. Det är framför allt tyskar och britter som gillar att köpa dessa varor. Medan över hälften av e-handelskonsumenterna i dessa länder har köpt kläder och skor på internet är andelen italienare betydligt lägre. Knappt var femte italienare köper i dagsläget kläder och skor på nätet. Kläder/skor Andel i respektive land som senaste året har e-handlat kläder och skor. Bas: Har e-handlat 6 53 % 54 % 42 % % 3 % 27 % 2» Gillas av nordbor Andelen tyskar som e-handlar hemelektronik är störst bland européerna. Men även om närmare 23 miljoner tyskar e-handlade hemelektronik under det senaste året kommer kategorin först på tredje plats i. Hemelektronik är däremot populärast när såväl nordbor som spanjorer och italienare e-handlar. Hemelektronik Andel i respektive land som senaste året har e-handlat hemelektronik. Bas: Har e-handlat % 4 37 % 29 % % 22 % 2 Böcker Andel i respektive land som senaste året har e-handlat böcker. Bas: Har e-handlat 6» Som gjorda för e-handel Böcker är en av de kategorier som dominerar e-handeln i Europa. Störst är köpsuget i där nästan varannan tysk har handlat böcker på nätet. Totalt e-handlade 27,4 miljoner tyskar böcker under det senaste året % 47 % 33 % 32 % 23 % 2 % 2 9 % 0 E-handeln i Europa 204

11 I varukorgen Varukategorier Kosmetika, hud- och hårvård Andel i respektive land som senaste året har e-handlat kosmetika, hud- och hårvård. Bas: Har e-handlat 6 4» Väntas växa Kosmetika är en jämförelsevis liten kategori som spås ha en ljus framtid i näthandeln. Under det senaste året var det främst tyskar, britter och fransmän som e-handlade hudvård och kosmetika. Endast var tionde italienare handlade den här typen av produkter på nätet % 29 % 4 % 23 % 3 % 5 % 9 % CD-skivor Andel i respektive land som senaste året har e-handlat CD-skivor. Bas: Har e-handlat % 29 % 3 % 9 % 3 %» CD-skivor fortfarande intressant I e-handlade ungefär var tredje konsument CD-skivor förra året. Det var också det land där högst andel av konsumenterna e-handlade varan. Även många tyskar och fransmän e-handlade CD-skivor förra året. Filmer/DVD Andel i respektive land som senaste året har e-handlat filmer och DVD. Bas: Har e-handlat % 2» Platta paket populära När det gäller filmer och DVD är köpmönstret snarlikt det för CD-skivor där de brittiska och tyska e-konsumenterna toppar. Intresset för dessa båda kategorier är ungefär lika stort i många europeiska länder. skiljer sig något genom att intresset för att e-handla filmer/dvd är märkbart större än för CD-skivor. 2 9 % 5 % 2 % 5 % E-handeln i Europa 204

12 Varukategorier I varukorgen» Stort men inte överallt Var fjärde brittisk e-handelskonsument, drygt tio miljoner personer, köpte heminredning och möbler på nätet under det senaste året. Det var ungefär hälften så många som e-handlade kläder och skor, vilket toppade listan i. Även en hög andel tyskar e-handlade möbler och inredning förra året, medan intresset var lägre bland spanjorer och italienare. Heminredning Andel i respektive land som senaste året har e-handlat heminredning. Bas: Har e-handlat % 22 % 2 2 % 9 % 6 % 4 %» Sport- och fritidsartiklar populärt i Sport- och fritidsartiklar är en kategori som har vuxit allt snabbare inom e-handel på senare år. Tyskarna är i majoritet bland de europeiska köparna. Ungefär 4 miljoner tyskar e-handlade sport- och fritidsartiklar under det senaste året. På andra plats kom fransmännen med 5,4 miljoner köpare. Sport- och fritidsartiklar Andel i respektive land som senaste året har e-handlat sport och fritidsartiklar. Bas: Har e-handlat % 2 3 % 4 % 9 % 4 % Barnartiklar Andel i respektive land som senaste året har e-handlat barnartiklar. Bas: Har e-handlat 6» Få köpare i Barnartiklar har högst andel e-konsumenter i, följt av, och. 7,6 miljoner britter e-handlade barnartiklar under det senaste året. I och hittade minst antal köpare till den här kategorin på internet % 6 % 7 % 5 % 2 E-handeln i Europa 204

13 I varukorgen Varukategorier Leksaker Andel i respektive land som senaste året har e-handlat leksaker. Bas: Har e-handlat 6» Ljus framtid Försäljningen av leksaker spås ha goda möjligheter att öka på nätet. Mest köpsugna i den här kategorin är man i, där nästan var femte har köpt leksaker % 4 % 6 % 9 % Biltillbehör Andel i respektive land som senaste året har e-handlat biltillbehör. Bas: Har e-handlat 6» Stora variationer Bland e-konsumenterna är det högst andel tyskar, britter och polacker som handlar biltillbehör på nätet. Konsumenterna i, och handlar i dagsläget inte dessa varor i någon större utsträckning på nätet % 6 % Livsmedel Andel i respektive land som senaste året har e-handlat livsmedel. Bas: Har e-handlat % 5 % 4 % 4 % 4 %» Klart flest britter Livsmedel är en varukategori som det finns stor potential att växa inom. Här är antalet e-konsumenter förhållandevis lågt. Störst är andelen i där 27 procent handlar matvaror på nätet. I är e-handeln med matvaror långt ifrån lika utbredd. Inte mer än cirka 5 procent av invånarna i har köpt livsmedel på nätet. E-handeln i Europa 204 3

14 Betalning Prisnivå viktig Lägsta pris viktig faktor för e-köp Andel av e-handelskonsumenterna som tycker det är mycket viktigt att det är lägsta pris för att de ska vilja handla från en webbsajt. Bas: Har e-handlat 3 39 % 46 % 4 Hälften eller fler av e-handelskonsumenterna i,, och anser att det är mycket viktigt att en vara har det lägsta priset för att de ska vilja köpa den % 56 % 63 % 25 % 5 75 % Lägsta pris viktigt framför allt i syd- och östeuropa» Ett konkurrensmedel Priset är viktigt för många européer. I,, och uppger hälften eller fler att det är mycket viktigt att webbutiken har det lägsta priset. I tycker 38 procent att priset är avgörande, vilket visar att det även gäller att konkurrera med andra medel än pris, exempelvis bra service och support om problem uppstår. Över hälften av e-handelskonsumenterna i samtliga länder tycker det är mycket viktigt att företaget har en enkel returhantering.» Variationer i betallösning Många e-handlare vet att det är viktigt att erbjuda en betalningslösning som kunderna vill ha och som de känner förtroende för. I, och föredrar högst andel att betala med kontokort eller kreditkort medan man i, och i högre utsträckning föredrar Paypal., och är i princip de enda marknaderna där en stor andel av konsumenterna helst använder direktbetalningar i sin bank. Hur vill du betala? Vilket av följande sätt vill du helst använda när du ska betala för en vara som du köpt på internet? Bas: Har e-handlat n Kontokort eller kreditkort n Faktura i efterskott n Direktbetalning genom min bank n Paypal eller dylikt n Postförskott n Vet ej % 36 % 22 % 5 9 % 36 % 4 % 23 % 44 % 55 % 29 % 23 % 4 % 27 % 3 % 3 % 24 % 49 % 34 % 55 % 5 % 25 % 2 % 43 % 4 E-handeln i Europa 204

15 Snabbhet viktigt Leverans Snabbt ska det gå Andel som tycker det är mycket viktigt att leveransen är snabb (max tre dagar) för att de ska vilja handla från en webbsajt. Bas: Har e-handlat 39 % 44 % 45 % 64% Så många spanska e-handelskonsumenter tycker att det är mycket viktigt med fri frakt för att de ska handla från en sajt. I är siffran nästan lika stor 63 procent. 44 % 47 % 53 % 59 % 25 % 5 75 % 9 procent av de tyska e-handelskonsumenterna förväntar sig att leveransen inte tar längre än tre till fem dagar. Majoriteten förväntar sig en snabb leverans» Snabba leveranser mycket viktigt En stor del av nyckeln till framgång för e-handlare är att kunna erbjuda snabb leverans. När en vara beställs på internet förväntar sig merparten av e-handelskonsumenterna i Europa att den levereras inom maximalt tre till fem dagar. 9 procent av tyskarna som handlar på nätet räknar med att det inte överstiger den tiden. Kraven på snabba leveranser är däremot som störst bland de 8 procent av konsumenterna i som anser att det max får ta två dagar för att de ska vilja handla från en webbsajt. Nordbor är minst otåliga. Där kan var fjärde konsument tänka sig att vänta mer än sex dagar. Hur länge vill du vänta? När du beställer en vara på internet, vilka är dina förväntningar på leveranstiden, det vill säga hur många dagar får det maximalt ta att få varan? Bas: Har e-handlat n 2 dagar n 6 dagar eller mer % n 3 5 dagar n Vet ej 77 % 24 % 64 % 6 % 72 % 7 % 62 % 22 % 62 % 73 % 2 % 72 %» Stor konkurrensfördel Fri frakt är en annan viktig faktor för att få fart på sin e-handel. På en konkurrensutsatt marknad kan gratis frakt vara en stor fördel. De spanska och italienska e-handelskunderna är mest angelägna om att det ska vara fraktfritt, där 64 respektive 63 procent tycker att det är mycket viktigt för att de ska vilja handla. I är samma siffra bara 7 procent % 4 % 3 % 9 % 6 % E-handeln i Europa 204 5

16 Handel från utlandet Över gränserna Fyra av tio konsumenter har e-handlat från utlandet» Flest nordbor och britter e-handlar från utlandet I, tätt följt av, är andelen konsumenter som någon gång e-handlat från utlandet högst. 56 procent av befolkningen i har någon gång köpt varor från utländska sajter. Motsvarande andel för är 54 procent. I absoluta tal innebär det drygt 28 miljoner brittiska och nästan 2 miljoner nordiska konsumenter. Medan britterna i första och andra hand e-handlar från USA och Kina väljer nordborna att göra sin köp från i första hand och i andra hand USA. I högre grad än övriga européer köper brittiska e-handelskonsumenter CD-skivor, kosmetika och leksaker. Nordborna utmärker sig genom att i högre grad än de flesta övriga européer e-handla böcker, film samt kläder och skor. Flest tyskar e-handlar från utlandet Andel av befolkningen (miljoner) som någon gång e-handlat från utlandet. Bas: Hela befolkningen 5 79 år 7,2 28, 6,8 7,» Variationer i utlandsköp För, och är andelen som e-handlat från utlandet något lägre. Medan 46 procent av tyskarna har e-handlat har 43 procent av fransmännen och spanjorerna någon gång e-handlat från utlandet. Siffrorna motsvarar drygt 33 miljoner tyskar, 23 miljoner fransmän och 7 miljoner spanjorer. I, och är andelen e-handelskonsumenter generellt lägre. I -länderna har 35 procent någon gång e-handlat. För och är siffrorna 32 respektive 22 procent. Det motsvarar drygt miljon personer för, nästan 7 miljoner för och drygt 7 miljoner för. 8, 23,,8 n n n n n n n n 33,8 har störst andel av befolkningen som näthandlar från utlandet Andel procent av befolkningen som någon gång e-handlat från utlandet. Bas: Hela befolkningen 5 79 år 6 54 % 56 % 46 % 43 % 43 % 4 35 % 32 % 2 22 % toppar när det gäller e-handel från utlandet. Mer än halva befolkningen, 56 procent, har handlat på utländska sajter. 6 E-handeln i Europa 204

17 Europa Handel från utlandet När européer handlar i Europa» När europeiska e-handelskonsumenter handlar från andra länder i Europa sker det i hög grad från brittiska och tyska e-butiker. Nära 50 miljoner har e-handlat från medan drygt 27 miljoner har gjort det från. Även och lockar e-handelskonsumenter. Drygt 5 miljoner har gjort köp från och drygt 2 miljoner från nordiska sajter. Övriga länder i Europa har inte lockat e-handelskonsumenterna i lika stor utsträckning. Från Nederländerna (del av ) och har 9 respektive drygt 7 miljoner e-handlat. Strax under 7 miljoner har e-handlat från och den sammanlagda siffran för e-handel från de övriga länderna i Europa hamnar på drygt miljoner. *,,, Holland, Belgien. E-handel inom Europa Härifrån e-handlar konsumenter från de länder som deltagit i undersökningen*. Bas: Hela Befolkningen 5 79 år 60 45, ,3 20 5,2 Milj. 2,4 9 7,3 6,8 Nederländerna Ryssland,2,7 Övriga Europa E-handeln i Europa 204 7

18 Handel från utlandet Amerika 2 Kanada 4,9 miljoner USA 44,8 miljoner 3 Övriga Nord- och centralamerika,7 miljoner Handel från Amerika Härifrån e-handlar konsumenter från de länder som deltagit i undersökningen. 4 Sydamerika,2 miljoner 45 miljoner e-handlar från USA» När det gäller e-handel från den amerikanska kontinenten sker den stora majoriteten av köp från USA. Nära 45 miljoner konsumenter från de europeiska länder som undersökningen genomförts i har e-handlat från USA, bland annat 4 miljoner från, 8,6 miljoner från och 4,9 miljoner från. Antalet nordiska e-handelskonsumenter uppgår till 5,3 miljoner. Från och har 4,2 respektive 4, miljoner handlat. Från och har,8 respektive drygt,4 miljoner e-konsumenter gjort köp från USA. Från övriga Amerika har ett avsevärt blygsammare antal europeiska e-handelskonsumenter köpt produkter. Från Kanada har 4,8 miljoner e-handlat medan,7 miljoner har e-handlat från övriga Nordoch Centralamerika. Från Sydamerika har,2 miljoner e-handlat. Handel från USA Antal miljoner konsumenter som e-handlat från USA. Bas: Hela befolkningen 5 79 år Milj. 4 8,6 5,3 4,9 4, 4,2,8,4 8 E-handeln i Europa 204

19 3 Asien Handel från utlandet Övriga Asien 5,3 miljoner Handel från Asien Härifrån e-handlar konsumenter från de länder som deltagit i undersökningen. Kina 30,5 miljoner 2 4 Japan 7,8 miljoner Indien,9 miljoner 30 miljoner e-handlar från Kina» I Asien sticker Kina tydligt ut i fråga om att attrahera europeiska e-handelskonsumenter. Drygt 30 miljoner konsumenter från de länder som undersökningen genomförts i har e-handlat från kinesiska sajter. Från Japan har knappt 8 miljoner e-handlat och motsvarande siffra för Indien är knappt 2 miljoner. Från övriga Asien har drygt 5 miljoner e-handlat. Från Kina har 8,3 britter e-handlat, 6,2 miljoner tyskar och 5 miljoner spanjorer. Från de nordiska länderna har,9 miljoner konsumenter e-handlat varor från kinesiska sajter. Handel från Kina Antal miljoner konsumenter som e-handlat från Kina. Bas: Hela befolkningen 5 79 år 0 8, Milj. 6,2 5 4,5 2,8,9,3 0,5 E-handeln i Europa 204 9

20 Huvudstad: London Befolkning (5 79 år): 52 miljoner Språk: Engelska Valuta: Pund Internetpenetration: 84 % Andel av befolkningen som e-handlat: 8 % 20 E-handeln i Europa 204

21 I fokus E-handel vardagsmat i» E-handlar gärna Britter hör till de mest frekventa e-handelskonsumenterna i Europa. Drygt åtta av tio har någon gång köpt en vara via internet. 79 procent har e-handlat det senaste året. Det senaste året har 53 procent av alla konsumenter i e-handlat kläder och skor. 42 procent har e-handlat böcker och 38 procent hemelektronik.» Mat är populärt När det kommer till mat via e-handel särskiljer sig britterna tydligt i ett europeiskt perspektiv. Under det senaste året har 27 procent av alla britter e-handlat mat. Andelen är markant högre än för något annat europeiskt land där och hamnar på delad andra plats med procent. För de nordiska länderna är siffran 5 procent.» Billigt och snabbt E-konsumenter i tycker att priset och fri frakt av varor är angelägna parametrar. 48 procent av e-handelskonsumenterna anser att lägst pris och fri frakt är mycket viktigt.» Gärna från utlandet I återfinns den största andel konsumenter i Europa som e-handlat utomlands. Fler än hälften, 54 procent, av alla brittiska konsumenter har någon gång e-handlat från utländska sajter. När köpen sker från utländska sajter är det främst till webbutiker i USA, Kina och man vänder sig och då förändras även vad man köper för något. Av de britter som e-handlat från utlandet det senaste året har 27 procent handlat skor och kläder, 8 procent CD-skivor och 6 procent hemelektronik. Nästan en av tre brittiska konsumenter har köpt mat på nätet en mycket hög andel jämfört med de andra länderna. Topp 8 varor som brittiska konsumenter e-handlat förra året Kläder/skor 53 % 2 Böcker 42 % Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet CD-skivor Kläder/skor Hemelektronik 3 Hemelektronik 3 4 Filmer/DVD 33 % 5 CD-skivor 32 % 6 Livsmedel 27 % 7 Heminredning 25 % 54% Andel konsumenter som någon gång 8 Kosmetika 24 % e-handlat från utlandet. 2 3 Vikten av lägsta pris och fri frakt Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och fri frakt är mycket viktigt för att vilja handla från en webbutik. Antal miljoner konsumenter 4 4 som har e-handlat 42, Topp 3 mest populära länderna att handla från 2 3 USA Kina E-handeln i Europa 204 2

22 Huvudstad: Berlin Befolkning (5 79 år): 72 miljoner Språk: Tyska Valuta: Euro Internetpenetration: 83 % Andel av befolkningen som e-handlat: 8 % 22 E-handeln i Europa 204

23 I fokus en rutinerad e-handelsnation» Gärna varje månad I är e-handeln väl etablerad. 8 procent 58,2 miljoner av tyskarna har någon gång e-handlat. 54 procent, fler än i något annat undersökt europeiskt land, har e-handlat kläder och skor under senaste året. 47 procent har e-handlat böcker och 39 procent hemelektronik.» Toppar fler kategorier I flera varukategorier ligger i topp i fråga om e-handel. Dels nämnda kläder och skor, böcker och hemelektronik. Men även i fråga om sportoch fritidsartiklar sticker tyskarna ut genom att 24 procent har köpt denna typ av varor via internet. Närmast i kategorin ligger och med 4 procent samt med 3 procent.» Prismedvetna Av de tyska e-konsumenterna tycker 39 procent att ett lägsta pris är mycket viktigt vid köp. Ungefär lika många, 40 procent, tycker att det är mycket viktigt att försändelsen dessutom är fraktfri.» Kläder och skor från utlandet Drygt 33 miljoner tyskar, 46 procent, har någon gång e-handlat från utlandet. De flesta köpen sker från, USA och Kina. Mest populärt att e-handla från utlandet är kläder och skor vilket 9 procent har gjort. Näst mest populära varukategori är hemelektronik vilket 6 procent har e-handlat följd av CD-skivor. 3,4 Så många miljoner tyska konsumenter e-handlade kläder och skor under det senaste året. Det var fler än i något annat land. Topp 8 varor som konsumenter i e-handlat förra året Kläder/skor 54 % 2 Böcker 47 % Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet Hemelektronik Kläder/skor CD-skivor 3 Hemelektronik 39 % 4 Kosmetika 29 % 5 CD-skivor 29 % 6 Filmer/DVD 2 7 Sport/fritid 24 % 46% Andel konsumenter som någon gång 8 Heminredning 22 % e-handlat från utlandet. 2 3 Vikten av lägsta pris och fri frakt Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och fri frakt är mycket viktigt för att vilja handla från en webbutik. 39 % 4 Antal miljoner konsumenter som har e-handlat 58,2 Topp 3 mest populära länderna att handla från 2 3 USA Kina E-handeln i Europa

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

E-handeln i Norden 2012

E-handeln i Norden 2012 E-handeln i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FÖRORD Allt fler nordbor e-handlar varor allt oftare Norden är en mycket spännande region för den som vill förstå de trender, krafter och kundbehov som driver

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Rätt väg till lyckad e-handel

Rätt väg till lyckad e-handel Henrik Rådmark Rätt väg till lyckad e-handel En guide för både konsumenter och entreprenörer Rätt väg till lyckad e-handel.se:s Internetguide, nr 11 Version 1.0 2009 Henrik Rådmark 2009 Texten skyddas

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

succé! gräv guld i norge e - h a n d e l s STAYHARD SÄLJER MODE I HELA NORDEN Ta dig över den norska gränsen och gör dubbelt så stora affärer

succé! gräv guld i norge e - h a n d e l s STAYHARD SÄLJER MODE I HELA NORDEN Ta dig över den norska gränsen och gör dubbelt så stora affärer tempo special: nordisk export guiden Så lyckas du med nordisk export succé! STAYHARD SÄLJER MODE I HELA NORDEN e - h a n d e l s gräv guld i norge Ta dig över den norska gränsen och gör dubbelt så stora

Läs mer

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna

NätSmart. E-handelskungen Ole Vinje är. Ögats väg genom en webbutik. Antikhandeln ute på nätet. Genombrottsår för multikanalerna Ny artikelserie: Konsten att driva trafik DISTANSHANDELSDAGEN: Därför blir det Svensk Digital Handel ARne LISTAR: 3 lyckade mobilsajter NätSmart NUMMER 17 Mars April 2014 Undersökning Ögats väg genom en

Läs mer

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2

NätSmart. Kicks nya strategi ger butikerna en. Renodlade e-handlare, liera er med fysisk verksamhet sidan 2 SETA-ANALYSEN: Vad erbjuder du dina kunder? E-VÄNNER: E-handlarens skyltfönster E-PANELEN: Därför avbryter vi ett köp NätSmart NUMMER 14 Juni Augusti 2013 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET FRÅN FYSISK BUTIK

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet. snabbväxande e-handlare

Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet. snabbväxande e-handlare Möt företagen som gjort raketkarriär på nätet 15 snabbväxande e-handlare En växande marknad E-handeln har en enorm potential trots att vi är inne i en lågkonjunktur. Det visar statistiken. Under 2008 ökade

Läs mer

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015

EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #2 2015 4 av 10 skulle dela ett foto via sociala medier om produkten kom unikt paketerad Therese Reuterswärd, e-handelschef på Nespresso, om förpackningens betydelse. AMAZON Hot eller möjlighet för nordiska e-handlare?

Läs mer

FINANS & HANDEL / ARTIKLAR

FINANS & HANDEL / ARTIKLAR FINANS & HANDEL / ARTIKLAR LANTBRUKSBAROMETERN 2014: STORA VARIATIONER I LÖNSAMHET Årets barometer visar på stor geografisk spridning med kraftiga toppar och dalar när vi jämför de svenska böndernas lönsamhet.

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium 2012:4 E-handel nya möjligheter, nya hinder En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer