SP.Launch Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report"

Transkript

1 SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: Författare: Isabelle Ydreborg

2 Sammanfattning SP.Launch är ett återkommande lunchforum som genom ett, för Jönköping nytt, mötesformat skapar skärningspunkter mellan akademi och näringsliv, då det identifierats att utbytet idag inte är fullt utvecklat i regionen. Genom att skapa en enkel och lättillgänglig plattform i form av ett lunchmöte med korta forskar- eller företagspresentationer inom specifika branscher eller områden skapas förutsättningar för att i senare skeden hitta samverkans- och utvecklingsmöjligheter. Med det enkla formatet ligger nyckeln till framgång i ett engagerat förberedelse- och uppföljningsarbete som innefattar såväl presentationsträning som uppföljande match- making. Under 2013 har totalt fem luncher genomförts med fyra forskare och en företagare som talare. SP.Launch har fallit väl ut då konceptet fått god respons från såväl talare som deltagare. Det har också gjort att det nu finns ett strukturkapital av framförallt kontakter men också ett grafiskt format som tagits fram och som går att hänvisa till i framtida utbytesarbete. I denna rapport presenteras konceptet och hur det med de lokala förutsättningarna påverkat hur arbetet lagts upp med att arrangera dessa luncher. Projektgruppen har främst bestått av två personer, innovationsrådgivare Kristoffer Olsson och projektledare Isabelle Ydreborg. I styrgruppen Mats Jägstam Vd JTH, Werner Hilliges, IR Almi, Dan Friberg Vd Science Park Jönköping samt adjungerad Lena Holmberg Innovationskontor Väst. 1

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och mål Konceptet Förarbete Kontakt Presentationsträning Inbjudan Ambassadörer Själva L(a)unchen Uppföljning Grafisk Profil Press Framgångsfaktorer Möjligheter framåt Benchmarking Växjö AIMDay Vertikals Genomförda SP.Launcher

4 1. Bakgrund och mål I Jönköping finns idag ett unikt ekosystem kring entreprenörskap, näringsliv och akademi. Under 2013 fick Science Park Jönköping (SPJ) ett utökat förtroende från Högskolan i Jönköping (HJ) att såväl strategiskt som operativt arbeta med innovationsrådgivningsarbete, vars aktiviteter i huvudsak riktas till högskolans forskare. Science Park Jönköping har under sina dryga 10 år etablerat sig som en mötesplats, främst för entreprenörer, men också som en regional plattform gällande att skapa skärningspunkter mellan företag, individer och akademi. Det finns en stolthet över den mötesplats som hittills skapats, men ännu är utbytet för lågt mellan forskning och näringsliv (vilket är karaktäristisk för regionen) varför målet med SP.Launch är att skapa mötet, och därmed förutsättningar för ett ökat utbyte och samverkan. Vid behov har man sedan möjlighet att fördjupa arbetet kring potentiella samarbeten som uppstår, med hjälp av de lokala innovationsrådgivarna. Högskolorna i Jönköping ville därför tillsammans med Science Park Jönköping, inom ramarna för den gemensamma satsningen kring nyttiggörande, skapa ett nytt och tydligt forum där kompetens från högskolorna möter företag och entreprenörer. Att sänka tröskeln för kontakter mellan företag och forskare Skapa förståelse mellan parterna Ge möjlighet till ökat samarbete med forskare för de företag i regionen som driver utvecklingsprojekt Möjliggöra tvärvetenskapliga kopplingar Synliggöra potentialen i samverkan mellan parterna gällande nyttiggörande. Skapa synligt resultat med målet att stärka intresset och behovet av innovationsrådgivning/nyttiggörandearbete vid Högskolan i Jönköping Det är utifrån denna plattform som möjligheterna till projektet SP.Launch har vi identifierats. 3

5 2. Konceptet Idén i korthet går ut på att företagare (från SPJ och regionen) och forskare (främst från HJ) bjuds in till ett lunchforum som innovationsrådgivaren modererar under 1 timma och 15 minuter Förarbete Första steget var att identifiera och sammanställa enskilda forskare och forskargrupper på de 4 fackhögskolorna i Jönköping (JTH- Jönköpings Tekniska Högskola, JIBS Jönköping International Business School, HLK - Högskolan för Lärande och Kommunikation samt HHJ Hälsohögskolan i Jönköping). Här var målet att hitta intressanta och aktuella ämnen i näringslivet för att få en bred bas av tänkbara ämnen och presentatörer. På så sätt togs det fram en arbetslista att utgå ifrån. I detta förberedande arbete användes innovationsrådgivarens tidigare kontakter samt fackhögskolornas hemsidor med presentationer av forskargrupper etc. Även omvärldsbevakning i form av lokalpress, forskarbloggar och utlysningar mm har hjälpt till att forma listan på tänkbara talare och ämnen Kontakt De aktuella talarna kontaktades sedan av innovationsrådgivaren för att samtidigt ge den senare möjlighet att informera om rollen och vilka möjligheter som finns. Här fick både mail, telefon och besök på Högskolan användas för att få till möjligheten att boka ett personligt möte, företrädelsevis över en kopp kaffe eller en lunch. Det har varit viktigt att etablera en god och förutsättningslös kontakt, för att även kunna se synergier med den allmänna innovationsrådgivarrollen. Vid detta möte lyftes möjligheten med SP.Launch- konceptet och vid visat intresse skickades sedan ut mer information samt tidigare pressreleaser och argument för att genomföra eventet. En stor del av in försäljningen till de som kontaktats har varit det korta tidsformatet och den relativt lilla insatsen från forskaren eller företagaren själv, då SP.Launch hjälper till med förberedelse av föredraget, innehåll och rubriksättning, inbjudan, lokal och mat samt värdskap under själva lunchen och till sist utskick av enkät för uppföljning. En lärdom var att i mötet med forskaren tidigt öppna upp för andra ämnen än det som personen kontaktats för. Den allra första SP.Launchen är ett exempel på det då Karl Hammar kontaktades som programansvarig för utbildningen Mjukvaruutveckling och Mobila Plattformar, med siktet inställt på att göra ett första SP.Launch inom ämnet appar. Karl ingår i forskargruppen Informationsteknik, där det bedrivs forskning kring bl.a. semantiska teknologier och automatiserad kompetensförsörjning, och detta ämne brann Karl för och han hade önskemål om att komma i kontakt med de större företagen i regionen. Vid mer än ett tillfälle hände det också att forskare som kontaktats hänvisade 4

6 till en bättre lämpad kollega i sin forskargrupp. Vid en närmare diskussion visade det sig vara helt rätt i något fall och i ett annat var vår första kandidat mer lämpad för konceptet vilket accepterades efter goda argument Presentationsträning Nästa steg var att få till en testpresentation, vilket kunde behöva en del övertalning och motivation, då många är vana talare. Att få deras presentation att bli tilltalande och öppna upp för vidare tankar riktade mot t e x näringslivsrepresentanter och på bara 20 minuter, visade sig vara en utmaning för många. Den feedback som kommit från presentatörerna avseende testpresentationen är trots allt att den i vissa fall var värd hela engagemanget. Vid testpresentationen anslöt affärsutvecklar- kollegor med olika inriktningar för att få med nya infallsvinklar och en så givande och nytänkande genomgång som möjligt. Detta tillfälle gjorde också att en grov inbjudningslista kunde påbörjas, utifrån de frågeställningar som uppkom kring ämnet, men också utifrån forskaren/företagarens förväntningar eller önskelista på personer att komma i kontakt med Inbjudan När väl ämnet var satt och talaren med på banan, vidtog arbetet att bygga vidare på inbjudningslistan på personer som kan tänkas ha ett intresse av området, samt bidra med erfarenhet, kontakter och/eller nya perspektiv. Att hitta rätt person inom ett större företag, eller individer inom ett angränsande forskningsområde är en rätt svår nöt att knäcka om man inte redan vem som gör vad eller har en ingång via en person. Företagens hemsidor ger sällan information kring vilka projekt och annat som de anställda är involverade i. Kopplingarna mellan olika forskningsprojekt på högskolorna framgår inte alltid heller så tydligt. Strategin inför vårt första event blev därför att börja med att kontakta befintligt närverk med information om konceptet och det första planerade eventet. Dessa ombads vidarebefordra informationen eller uppge vem i organisationen som projektet skulle kunna kontakta i ämnet Ambassadörer Dessa kontakter blev våra första ambassadörer och namn att hänvisa till i inbjudningarna. LinkedIn och allmän omvärldsbevakning har använts för att lokalisera nyckelpersoner inom olika ämnen. När så listan stod klar återstod att övertyga dessa om att prioritera just denna inbjudan! Inbjudan har skickats ut i mailformat och för att undvika att bli ett spammail som försvinner bland alla inbjudningar som går ut, skrevs några inledande personliga rader 5

7 med hänvisning till den person som angivit dem som troliga intressenter av den bifogade inbjudan. Figur 1. Kommunstyrelsens Mats Green (M) och Företagarnas Frida Boklund, engagerade deltagare vid SP.Launch gällande Götalandsbanan. Foto Krister Leimola JAffärer.se Folk drar folk - talarna har uppskattat att det kommit deltagare till luncherna som de annars haft svårt att få en naturlig kontakt med och gästerna på plats har blivit positivt överraskade av den dignitet som de inbjudna gästerna haft. Av den anledningen har det namn på de organisationer som bjudits in angivits i själva inbjudan och vid påminnelserna nämns några av de personer som redan anmält sig. Dessutom nämns dagens närvarande organisationer vid den korta introduktionen vid själva lunchtillfället. Ett annat knep var också att i ämnes- raden använda Lunch på torsdag? för att öka öppningsfrekvensen på inbjudningsmailet. Två påminnelser skickas ut, en ca 4-7 dagar innan själv lunchen, samt en till de som anmält sig samma morgon för att de inte ska glömma! Flera av dessa inbjudningar och påminnelser har gått ut som ren marknadsföring av konceptet. Korta ledtider på inbjudningarna har varit ett medvetet val då det visat sig märkt att allt för lång framförhållning gör att de inbjudna många gånger avvaktar för att se vad mer som dyker upp på agendan, inbjudan har därför gått ut ca 2 veckor innan satt lunchdatum. Ytterligare en strategi har varit att bjuda på god och vällagad mat för att skapa en så positiv helhetsupplevelse som möjligt för de som anmält sig. Deltagarna har vi sedan setts som de yttersta ambassadörerna och även om ämnet inte skulle vara exakt rätt så har de bara tagit en dryg timma av deras tid och dessutom fått bra mat. Många av de tänkta deltagarna är vana gäster vid inbjudningar av olika slag. Det har också varit bra att inte ha för stora grupper och inte vara i för stor lokal för att skapa en intimare atmosfär och uppmuntra till nätverkande och framtida kontakter. 6

8 2.2. Själva L(a)unchen Enkelt förrättsmingel samt kort introduktion Föredrag av antigen en forskare eller företagare Lunch Frågor och uppsummering Avslut och uppföljningsarbete påbörjas Då Science Park Jönköping äger förmånen att ha en dagkonferens- anläggning i samma lokaler förlades luncherna där. På själva SP.Launchdagen fanns personal på plats i den bokade lokalen i god tid för att hinna sätta ut roll- up och informationskort samt testa ljud och ljus och ta emot föreläsaren. Det var sedan bra att ha en person i lokalen och en i entrén till fastigheten för att ta emot och bocka av anländande deltagare. Erfarenheten har visat att precis som anmälda deltagare ibland uteblir förekommer också de som kommer utan att ha anmält sig och då är det bra att snabbt få en uppfattning om antalet så man kan justera sittplatser och lunchtallrikar. Sp.Launch börjar kl med stå- mingel med någon munsbit och ett glas cider för att folk ska hinna hälsa på varandra, här har också ytterligare personal bjudits in för att mingla och när deltagarna satt sig till bords även driva samtalen i riktning mot det givna ämnet. Kl startar innovationsrådgivaren med att hälsa välkomna och be gästerna att ta plats och kort presentera konceptet, samt vilka som står bakom inbjudan (Innovationskontor Väst, Högskolan i Jönköping och Science Park Jönköping) samt dagens talare. Talaren har nu 20 minuter till sitt förfogande och därefter serveras det en lunchtallrik med efterföljande kaffe och kaka. Kl tar innovationsrådgivaren till orda igen och uppmanar till att ställa frågor eller lyfta tankar som uppkommit runt borden under lunchen. Kl. 13,00 avslutas det hela med tack till talaren och deltagarnas visade intresse samt information om nästa SP.Launch s innehåll och datum. Dessutom nämns att en kort enkät för uppföljning av eventet kommer att skickas ut samma dag Uppföljning Direkt efter avslutad SP.Launch påbörjas det uppföljningsarbete vars främsta uppgift är att ta vara på de nya kontakter och förfrågningar som uppstått. Utöver anteckningar som förts under eventet och mingelstunden skickas en enkel enkät ut till deltagarna. Frågorna i denna syftar i första hand till att följa upp om deltagarna själva lyckats ta kontakt med varandra eller om de önskar hjälp med detta i efterhand. Men syftet med utskicket är också att ytterligare förstärka SP.Launch konceptet, fånga upp synpunkter om det samt huruvida matchningen mellan ämne och deltagare varit rätt. Enkäten 7

9 innehåller även utrymme för kontakter med forskare och företag som inte deltagit vid lunchen. Till gästande deltagares enkät användes Survey Monkey, ett webbaserat gratisverktyg som är enkelt att bygga enkäter samt lätt att följa upp resultaten i. Till inbjudna talare följdes synpunkter upp via ett personligt mail med ett tack för eventet och kort feedback på uppfattningen av eventet från arrangörshåll. DETTA UPPSKATTAR JAG DÅ DET INTE KRÄVER LIKA MYCKET FÖRBEREDELSER OCH DET BLIR LITE MER LÄTTSMÄLT OM MÖJLIGT SKULLE DET VARA INTRESSANT ATT HA NÅGON INPUT FRÅN DELTAGARNA FÖRE SEMINARIET (FUNDERINGAR DE HAR, PROBLEM DE STÅR INFÖR, FÖRVÄNTNINGAR, ETC.) Tyvärr har jag inte jättestor insikt i de övriga forskningsmiljöerna(vi lever lite för mycket i våra enskilda bubblor) Mycket bra och konstruktivt, både vad gäller genrep och planering av själva presentationen, som vad gäller synpunkter på forskningens tillämpbarhet där ni hade mycket intressant att komma med. Faktum är att även om det inte blir något vidare av med kontakterna ovan, så tycker jag diskussionerna med er var så intressanta att det var värt tiden det tog alldeles oavsett. 8

10 2.4. Grafisk Profil Efter den första SP.Launchen uppkom behovet av att ha någon form av material att dela ut till de forskare och företagare som kontaktades. Ett exempel var Forskar fredag där SP.Launch deltog som en punkt i programmet. Tanken var att kunna delta för att informera och scouta efter intressanta talare och här behövdes material för att synliggöra och sätta konceptet i ett relevant och på sikt erkänt sammanhang. En grafisk profil och logotyp togs fram för inbjudningar, mailkonversationer, infoblad och en roll- up. Gothia SP i Skövde hade en informativ och intresseväckande bild som innovationsrådgivarna där använde, varför projektet bad om och fick tillstånd att använda och utveckla den med SP.Launch grafiska profil. Helena Boström Reklam & Design anlitades för att ta fram detta material samt ge feedback på de texter som tidigare tagits fram. E"#samarbete#mellan#Högskolan#i#Jönköping,# Science#Park#och#Innova<onskontor#Väst# 1# IR Boost H. Jönköping 9

11 Figur 2. IR Kristoffer Olsson på Forskarfredag 2013 Fotograf Isabelle Ydreborg Den 27 september deltog SP.Launch, som en punkt i programmet, vid forskarfredagen på Högskolan i Jönköping där gavs tillfälle att informera och dela ut informationsmaterial samt inte minst lyssna till och även kontakta olika forskare. Där föreläste bland andra bl.a. ekonomie doktor Lars Petersson om Regional matkultur/white guide/entreprenörskap inom restaurang, Lars kontaktades och var sedan talare på det femte och sista SP.Launch som genomfördes under året Press Pressreleaser har skickats ut via MyNewsdesk till tänkbara intressenter såsom press, fackhögskolorna, rådhus och kända näringslivskontakter samt på Science Parks hemsida. Dessa pressreleaser har bl. a gett den effekten att kommunens näringslivs- chef kontaktade projektet då denne sett pressreleaserna och nu önskade löpande information och inbjudningar till framtida luncher. Ett medvetet val att inte bjuda in press till en början gjordes då konceptet kändes litet och intimt och man inte ville skrämma bort de inbjudna gästerna. Till sista eventet kom dock en representant för en lokal digital tidning, JAffärer.se, som gjorde ett reportage kring föreläsningen. 10

12 3. Framgångsfaktorer Ett enträget inflödesarbete för att hitta både potentiella talare och deltagande gäster. Det korta formatet under lunch. Den personliga kontakten via mail och med uppföljande påminnelser. Ambassadörer från tidigare SP.Launcher, d.v.s. deltagare och andra kontakter som fått information om konceptet och för det vidare inom sin organisation och fungerar som dörröppnare. Egen personal på plats under själva lunchen för att hålla igång samtalen vid borden innan och efter föredraget. Detta för att leda in deltagarna på att tänka nytt och större och kanske se andra möjligheter än de mest uppenbara. Någon ska även fotografera och anteckna under lunchen. Lokaler centralt belägna. 4. Möjligheter framåt Med erfarenhet av detta arbete, och stöd av Högskolornas egen interninformation, finns stora möjligheter att genom referenser till genomförda event kunna skapa framtida intresse hos såväl forskare som näringsliv. Det absolut viktigaste strukturkapital projektet nu samlat på sig är de kontakter och adresslistor med nyckelpersoner inom akademi och näringsliv i regionen. Dessa listor, pressreleaser och bildarkiv samt grafiskt material skulle vara alldeles utmärkta att använda och bygga vidare på i ytterligare forum. Möjligheten att använda SP.Launch- konceptet för att knyta ihop enskilda existerande initiativ och projekt, på neutral mark, tror vi skulle kunna vara en framtidssatsning. 5. Benchmarking 5.1. Växjö I samband med omvärldsbevakningen noterades att man under året även satsat på forskarluncher på Videum i Växjö. Efter samtal med dem konstaterades att deras upplägg skiljer sig något från Sp.Launch, då de praktiskt delat på arrangemanget mellan högskolan och science parken. Dessutom har man där enbart gått ut med inbjudan till science parkföretagen. Det gemensamma var att även de såg dessa luncher som förutsättningslösa forum för att bygga broar och skapa framtida förutsättningar. De gjorde dock ingen uppföljning på sina arrangemang, men lade också står vikt vid inbjudan och påminnelser till de tänkta gästerna. 11

13 5.2. AIMDay Under våren gjordes ett studiebesök vid AIMDay i Göteborg samt på AIM Day Academy i Uppsala där deras koncept gicks igenom och man kunde utbyta erfarenheter mellan innovationsrådgivare och arrangörer av deras event. AIMday är en unik möjlighet för akademiska forskare, företag och organisationer att knyta kontakter och utbyta kunskap. Genom att matcha företag och organisationers behov av ny kunskap, med akademisk kompetens, ger AIMday nya insikter och nya perspektiv på aktuella problem i företag och organisationer. AIMday bygger på små gruppdiskussioner där en fråga från ett företag eller en organisation är utgångspunkten, under en timme, med forskare och experter från flera olika discipliner Vertikals Under vår projekttid har nya initiativ tagits bl.a. på JIBS Jönköping International Business School, med ett forskningsprojekt kallat Vertikals. Där är målet att skapa en mötesplats som river barriärerna mellan akademi och samhälle och ger möjlighet till en mer direkt dialog. Detta genom fyra forskare som bloggar och twittrar om sina respektive ämnen. Projektet följs av en medieforskare och JIBS vd som mäter och analyserar hur projektet påverkar JIBS synlighet. En av forskarna i detta projekt, Karin Hellerstedt föreläste på den fjärde SP.Launchen. 12

14 6. Genomförda SP.Launcher Sp.Launch 1, Semantisk Teknologi Automatiserad kompetensförsörjning Karl Hammar, Jönköpings Tekniska högskola Deltagare: 15 st SP.Launch 2, Har du koll på din Supply Chain Hans Robertsson, vd Starbright Consulting Deltagare: 21 st SP.Launch 3. Vem där? Teknologiska framsteg inom personidentifiering Nerrolyn Ramstrand, Hälsohögskolan i Jönköping Deltagare: 23 st 13

15 SP.Launch 4, Handeln en bransch i förändring Karin Hellerstedt, Jönköping International Business School Deltagare: 17 st SP.Launch 5, Götalandsbanans betydelse för regional tillväxt och utveckling. Lars Pettersson, Jönköping International Business School Deltagare: 26 st Inom ramen för Innovationskontor Väst - IR Boost har Science Park Jönköping under 2013, i samarbete med Högskolan i Jönköping genomfört Projektet SP.Launch som berör Innovationskontorets verksamhets områden Innovationsrådgivning (IR) och Attitydpåverkan. 14

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer