SP.Launch Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report"

Transkript

1 SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: Författare: Isabelle Ydreborg

2 Sammanfattning SP.Launch är ett återkommande lunchforum som genom ett, för Jönköping nytt, mötesformat skapar skärningspunkter mellan akademi och näringsliv, då det identifierats att utbytet idag inte är fullt utvecklat i regionen. Genom att skapa en enkel och lättillgänglig plattform i form av ett lunchmöte med korta forskar- eller företagspresentationer inom specifika branscher eller områden skapas förutsättningar för att i senare skeden hitta samverkans- och utvecklingsmöjligheter. Med det enkla formatet ligger nyckeln till framgång i ett engagerat förberedelse- och uppföljningsarbete som innefattar såväl presentationsträning som uppföljande match- making. Under 2013 har totalt fem luncher genomförts med fyra forskare och en företagare som talare. SP.Launch har fallit väl ut då konceptet fått god respons från såväl talare som deltagare. Det har också gjort att det nu finns ett strukturkapital av framförallt kontakter men också ett grafiskt format som tagits fram och som går att hänvisa till i framtida utbytesarbete. I denna rapport presenteras konceptet och hur det med de lokala förutsättningarna påverkat hur arbetet lagts upp med att arrangera dessa luncher. Projektgruppen har främst bestått av två personer, innovationsrådgivare Kristoffer Olsson och projektledare Isabelle Ydreborg. I styrgruppen Mats Jägstam Vd JTH, Werner Hilliges, IR Almi, Dan Friberg Vd Science Park Jönköping samt adjungerad Lena Holmberg Innovationskontor Väst. 1

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och mål Konceptet Förarbete Kontakt Presentationsträning Inbjudan Ambassadörer Själva L(a)unchen Uppföljning Grafisk Profil Press Framgångsfaktorer Möjligheter framåt Benchmarking Växjö AIMDay Vertikals Genomförda SP.Launcher

4 1. Bakgrund och mål I Jönköping finns idag ett unikt ekosystem kring entreprenörskap, näringsliv och akademi. Under 2013 fick Science Park Jönköping (SPJ) ett utökat förtroende från Högskolan i Jönköping (HJ) att såväl strategiskt som operativt arbeta med innovationsrådgivningsarbete, vars aktiviteter i huvudsak riktas till högskolans forskare. Science Park Jönköping har under sina dryga 10 år etablerat sig som en mötesplats, främst för entreprenörer, men också som en regional plattform gällande att skapa skärningspunkter mellan företag, individer och akademi. Det finns en stolthet över den mötesplats som hittills skapats, men ännu är utbytet för lågt mellan forskning och näringsliv (vilket är karaktäristisk för regionen) varför målet med SP.Launch är att skapa mötet, och därmed förutsättningar för ett ökat utbyte och samverkan. Vid behov har man sedan möjlighet att fördjupa arbetet kring potentiella samarbeten som uppstår, med hjälp av de lokala innovationsrådgivarna. Högskolorna i Jönköping ville därför tillsammans med Science Park Jönköping, inom ramarna för den gemensamma satsningen kring nyttiggörande, skapa ett nytt och tydligt forum där kompetens från högskolorna möter företag och entreprenörer. Att sänka tröskeln för kontakter mellan företag och forskare Skapa förståelse mellan parterna Ge möjlighet till ökat samarbete med forskare för de företag i regionen som driver utvecklingsprojekt Möjliggöra tvärvetenskapliga kopplingar Synliggöra potentialen i samverkan mellan parterna gällande nyttiggörande. Skapa synligt resultat med målet att stärka intresset och behovet av innovationsrådgivning/nyttiggörandearbete vid Högskolan i Jönköping Det är utifrån denna plattform som möjligheterna till projektet SP.Launch har vi identifierats. 3

5 2. Konceptet Idén i korthet går ut på att företagare (från SPJ och regionen) och forskare (främst från HJ) bjuds in till ett lunchforum som innovationsrådgivaren modererar under 1 timma och 15 minuter Förarbete Första steget var att identifiera och sammanställa enskilda forskare och forskargrupper på de 4 fackhögskolorna i Jönköping (JTH- Jönköpings Tekniska Högskola, JIBS Jönköping International Business School, HLK - Högskolan för Lärande och Kommunikation samt HHJ Hälsohögskolan i Jönköping). Här var målet att hitta intressanta och aktuella ämnen i näringslivet för att få en bred bas av tänkbara ämnen och presentatörer. På så sätt togs det fram en arbetslista att utgå ifrån. I detta förberedande arbete användes innovationsrådgivarens tidigare kontakter samt fackhögskolornas hemsidor med presentationer av forskargrupper etc. Även omvärldsbevakning i form av lokalpress, forskarbloggar och utlysningar mm har hjälpt till att forma listan på tänkbara talare och ämnen Kontakt De aktuella talarna kontaktades sedan av innovationsrådgivaren för att samtidigt ge den senare möjlighet att informera om rollen och vilka möjligheter som finns. Här fick både mail, telefon och besök på Högskolan användas för att få till möjligheten att boka ett personligt möte, företrädelsevis över en kopp kaffe eller en lunch. Det har varit viktigt att etablera en god och förutsättningslös kontakt, för att även kunna se synergier med den allmänna innovationsrådgivarrollen. Vid detta möte lyftes möjligheten med SP.Launch- konceptet och vid visat intresse skickades sedan ut mer information samt tidigare pressreleaser och argument för att genomföra eventet. En stor del av in försäljningen till de som kontaktats har varit det korta tidsformatet och den relativt lilla insatsen från forskaren eller företagaren själv, då SP.Launch hjälper till med förberedelse av föredraget, innehåll och rubriksättning, inbjudan, lokal och mat samt värdskap under själva lunchen och till sist utskick av enkät för uppföljning. En lärdom var att i mötet med forskaren tidigt öppna upp för andra ämnen än det som personen kontaktats för. Den allra första SP.Launchen är ett exempel på det då Karl Hammar kontaktades som programansvarig för utbildningen Mjukvaruutveckling och Mobila Plattformar, med siktet inställt på att göra ett första SP.Launch inom ämnet appar. Karl ingår i forskargruppen Informationsteknik, där det bedrivs forskning kring bl.a. semantiska teknologier och automatiserad kompetensförsörjning, och detta ämne brann Karl för och han hade önskemål om att komma i kontakt med de större företagen i regionen. Vid mer än ett tillfälle hände det också att forskare som kontaktats hänvisade 4

6 till en bättre lämpad kollega i sin forskargrupp. Vid en närmare diskussion visade det sig vara helt rätt i något fall och i ett annat var vår första kandidat mer lämpad för konceptet vilket accepterades efter goda argument Presentationsträning Nästa steg var att få till en testpresentation, vilket kunde behöva en del övertalning och motivation, då många är vana talare. Att få deras presentation att bli tilltalande och öppna upp för vidare tankar riktade mot t e x näringslivsrepresentanter och på bara 20 minuter, visade sig vara en utmaning för många. Den feedback som kommit från presentatörerna avseende testpresentationen är trots allt att den i vissa fall var värd hela engagemanget. Vid testpresentationen anslöt affärsutvecklar- kollegor med olika inriktningar för att få med nya infallsvinklar och en så givande och nytänkande genomgång som möjligt. Detta tillfälle gjorde också att en grov inbjudningslista kunde påbörjas, utifrån de frågeställningar som uppkom kring ämnet, men också utifrån forskaren/företagarens förväntningar eller önskelista på personer att komma i kontakt med Inbjudan När väl ämnet var satt och talaren med på banan, vidtog arbetet att bygga vidare på inbjudningslistan på personer som kan tänkas ha ett intresse av området, samt bidra med erfarenhet, kontakter och/eller nya perspektiv. Att hitta rätt person inom ett större företag, eller individer inom ett angränsande forskningsområde är en rätt svår nöt att knäcka om man inte redan vem som gör vad eller har en ingång via en person. Företagens hemsidor ger sällan information kring vilka projekt och annat som de anställda är involverade i. Kopplingarna mellan olika forskningsprojekt på högskolorna framgår inte alltid heller så tydligt. Strategin inför vårt första event blev därför att börja med att kontakta befintligt närverk med information om konceptet och det första planerade eventet. Dessa ombads vidarebefordra informationen eller uppge vem i organisationen som projektet skulle kunna kontakta i ämnet Ambassadörer Dessa kontakter blev våra första ambassadörer och namn att hänvisa till i inbjudningarna. LinkedIn och allmän omvärldsbevakning har använts för att lokalisera nyckelpersoner inom olika ämnen. När så listan stod klar återstod att övertyga dessa om att prioritera just denna inbjudan! Inbjudan har skickats ut i mailformat och för att undvika att bli ett spammail som försvinner bland alla inbjudningar som går ut, skrevs några inledande personliga rader 5

7 med hänvisning till den person som angivit dem som troliga intressenter av den bifogade inbjudan. Figur 1. Kommunstyrelsens Mats Green (M) och Företagarnas Frida Boklund, engagerade deltagare vid SP.Launch gällande Götalandsbanan. Foto Krister Leimola JAffärer.se Folk drar folk - talarna har uppskattat att det kommit deltagare till luncherna som de annars haft svårt att få en naturlig kontakt med och gästerna på plats har blivit positivt överraskade av den dignitet som de inbjudna gästerna haft. Av den anledningen har det namn på de organisationer som bjudits in angivits i själva inbjudan och vid påminnelserna nämns några av de personer som redan anmält sig. Dessutom nämns dagens närvarande organisationer vid den korta introduktionen vid själva lunchtillfället. Ett annat knep var också att i ämnes- raden använda Lunch på torsdag? för att öka öppningsfrekvensen på inbjudningsmailet. Två påminnelser skickas ut, en ca 4-7 dagar innan själv lunchen, samt en till de som anmält sig samma morgon för att de inte ska glömma! Flera av dessa inbjudningar och påminnelser har gått ut som ren marknadsföring av konceptet. Korta ledtider på inbjudningarna har varit ett medvetet val då det visat sig märkt att allt för lång framförhållning gör att de inbjudna många gånger avvaktar för att se vad mer som dyker upp på agendan, inbjudan har därför gått ut ca 2 veckor innan satt lunchdatum. Ytterligare en strategi har varit att bjuda på god och vällagad mat för att skapa en så positiv helhetsupplevelse som möjligt för de som anmält sig. Deltagarna har vi sedan setts som de yttersta ambassadörerna och även om ämnet inte skulle vara exakt rätt så har de bara tagit en dryg timma av deras tid och dessutom fått bra mat. Många av de tänkta deltagarna är vana gäster vid inbjudningar av olika slag. Det har också varit bra att inte ha för stora grupper och inte vara i för stor lokal för att skapa en intimare atmosfär och uppmuntra till nätverkande och framtida kontakter. 6

8 2.2. Själva L(a)unchen Enkelt förrättsmingel samt kort introduktion Föredrag av antigen en forskare eller företagare Lunch Frågor och uppsummering Avslut och uppföljningsarbete påbörjas Då Science Park Jönköping äger förmånen att ha en dagkonferens- anläggning i samma lokaler förlades luncherna där. På själva SP.Launchdagen fanns personal på plats i den bokade lokalen i god tid för att hinna sätta ut roll- up och informationskort samt testa ljud och ljus och ta emot föreläsaren. Det var sedan bra att ha en person i lokalen och en i entrén till fastigheten för att ta emot och bocka av anländande deltagare. Erfarenheten har visat att precis som anmälda deltagare ibland uteblir förekommer också de som kommer utan att ha anmält sig och då är det bra att snabbt få en uppfattning om antalet så man kan justera sittplatser och lunchtallrikar. Sp.Launch börjar kl med stå- mingel med någon munsbit och ett glas cider för att folk ska hinna hälsa på varandra, här har också ytterligare personal bjudits in för att mingla och när deltagarna satt sig till bords även driva samtalen i riktning mot det givna ämnet. Kl startar innovationsrådgivaren med att hälsa välkomna och be gästerna att ta plats och kort presentera konceptet, samt vilka som står bakom inbjudan (Innovationskontor Väst, Högskolan i Jönköping och Science Park Jönköping) samt dagens talare. Talaren har nu 20 minuter till sitt förfogande och därefter serveras det en lunchtallrik med efterföljande kaffe och kaka. Kl tar innovationsrådgivaren till orda igen och uppmanar till att ställa frågor eller lyfta tankar som uppkommit runt borden under lunchen. Kl. 13,00 avslutas det hela med tack till talaren och deltagarnas visade intresse samt information om nästa SP.Launch s innehåll och datum. Dessutom nämns att en kort enkät för uppföljning av eventet kommer att skickas ut samma dag Uppföljning Direkt efter avslutad SP.Launch påbörjas det uppföljningsarbete vars främsta uppgift är att ta vara på de nya kontakter och förfrågningar som uppstått. Utöver anteckningar som förts under eventet och mingelstunden skickas en enkel enkät ut till deltagarna. Frågorna i denna syftar i första hand till att följa upp om deltagarna själva lyckats ta kontakt med varandra eller om de önskar hjälp med detta i efterhand. Men syftet med utskicket är också att ytterligare förstärka SP.Launch konceptet, fånga upp synpunkter om det samt huruvida matchningen mellan ämne och deltagare varit rätt. Enkäten 7

9 innehåller även utrymme för kontakter med forskare och företag som inte deltagit vid lunchen. Till gästande deltagares enkät användes Survey Monkey, ett webbaserat gratisverktyg som är enkelt att bygga enkäter samt lätt att följa upp resultaten i. Till inbjudna talare följdes synpunkter upp via ett personligt mail med ett tack för eventet och kort feedback på uppfattningen av eventet från arrangörshåll. DETTA UPPSKATTAR JAG DÅ DET INTE KRÄVER LIKA MYCKET FÖRBEREDELSER OCH DET BLIR LITE MER LÄTTSMÄLT OM MÖJLIGT SKULLE DET VARA INTRESSANT ATT HA NÅGON INPUT FRÅN DELTAGARNA FÖRE SEMINARIET (FUNDERINGAR DE HAR, PROBLEM DE STÅR INFÖR, FÖRVÄNTNINGAR, ETC.) Tyvärr har jag inte jättestor insikt i de övriga forskningsmiljöerna(vi lever lite för mycket i våra enskilda bubblor) Mycket bra och konstruktivt, både vad gäller genrep och planering av själva presentationen, som vad gäller synpunkter på forskningens tillämpbarhet där ni hade mycket intressant att komma med. Faktum är att även om det inte blir något vidare av med kontakterna ovan, så tycker jag diskussionerna med er var så intressanta att det var värt tiden det tog alldeles oavsett. 8

10 2.4. Grafisk Profil Efter den första SP.Launchen uppkom behovet av att ha någon form av material att dela ut till de forskare och företagare som kontaktades. Ett exempel var Forskar fredag där SP.Launch deltog som en punkt i programmet. Tanken var att kunna delta för att informera och scouta efter intressanta talare och här behövdes material för att synliggöra och sätta konceptet i ett relevant och på sikt erkänt sammanhang. En grafisk profil och logotyp togs fram för inbjudningar, mailkonversationer, infoblad och en roll- up. Gothia SP i Skövde hade en informativ och intresseväckande bild som innovationsrådgivarna där använde, varför projektet bad om och fick tillstånd att använda och utveckla den med SP.Launch grafiska profil. Helena Boström Reklam & Design anlitades för att ta fram detta material samt ge feedback på de texter som tidigare tagits fram. E"#samarbete#mellan#Högskolan#i#Jönköping,# Science#Park#och#Innova<onskontor#Väst# 1# IR Boost H. Jönköping 9

11 Figur 2. IR Kristoffer Olsson på Forskarfredag 2013 Fotograf Isabelle Ydreborg Den 27 september deltog SP.Launch, som en punkt i programmet, vid forskarfredagen på Högskolan i Jönköping där gavs tillfälle att informera och dela ut informationsmaterial samt inte minst lyssna till och även kontakta olika forskare. Där föreläste bland andra bl.a. ekonomie doktor Lars Petersson om Regional matkultur/white guide/entreprenörskap inom restaurang, Lars kontaktades och var sedan talare på det femte och sista SP.Launch som genomfördes under året Press Pressreleaser har skickats ut via MyNewsdesk till tänkbara intressenter såsom press, fackhögskolorna, rådhus och kända näringslivskontakter samt på Science Parks hemsida. Dessa pressreleaser har bl. a gett den effekten att kommunens näringslivs- chef kontaktade projektet då denne sett pressreleaserna och nu önskade löpande information och inbjudningar till framtida luncher. Ett medvetet val att inte bjuda in press till en början gjordes då konceptet kändes litet och intimt och man inte ville skrämma bort de inbjudna gästerna. Till sista eventet kom dock en representant för en lokal digital tidning, JAffärer.se, som gjorde ett reportage kring föreläsningen. 10

12 3. Framgångsfaktorer Ett enträget inflödesarbete för att hitta både potentiella talare och deltagande gäster. Det korta formatet under lunch. Den personliga kontakten via mail och med uppföljande påminnelser. Ambassadörer från tidigare SP.Launcher, d.v.s. deltagare och andra kontakter som fått information om konceptet och för det vidare inom sin organisation och fungerar som dörröppnare. Egen personal på plats under själva lunchen för att hålla igång samtalen vid borden innan och efter föredraget. Detta för att leda in deltagarna på att tänka nytt och större och kanske se andra möjligheter än de mest uppenbara. Någon ska även fotografera och anteckna under lunchen. Lokaler centralt belägna. 4. Möjligheter framåt Med erfarenhet av detta arbete, och stöd av Högskolornas egen interninformation, finns stora möjligheter att genom referenser till genomförda event kunna skapa framtida intresse hos såväl forskare som näringsliv. Det absolut viktigaste strukturkapital projektet nu samlat på sig är de kontakter och adresslistor med nyckelpersoner inom akademi och näringsliv i regionen. Dessa listor, pressreleaser och bildarkiv samt grafiskt material skulle vara alldeles utmärkta att använda och bygga vidare på i ytterligare forum. Möjligheten att använda SP.Launch- konceptet för att knyta ihop enskilda existerande initiativ och projekt, på neutral mark, tror vi skulle kunna vara en framtidssatsning. 5. Benchmarking 5.1. Växjö I samband med omvärldsbevakningen noterades att man under året även satsat på forskarluncher på Videum i Växjö. Efter samtal med dem konstaterades att deras upplägg skiljer sig något från Sp.Launch, då de praktiskt delat på arrangemanget mellan högskolan och science parken. Dessutom har man där enbart gått ut med inbjudan till science parkföretagen. Det gemensamma var att även de såg dessa luncher som förutsättningslösa forum för att bygga broar och skapa framtida förutsättningar. De gjorde dock ingen uppföljning på sina arrangemang, men lade också står vikt vid inbjudan och påminnelser till de tänkta gästerna. 11

13 5.2. AIMDay Under våren gjordes ett studiebesök vid AIMDay i Göteborg samt på AIM Day Academy i Uppsala där deras koncept gicks igenom och man kunde utbyta erfarenheter mellan innovationsrådgivare och arrangörer av deras event. AIMday är en unik möjlighet för akademiska forskare, företag och organisationer att knyta kontakter och utbyta kunskap. Genom att matcha företag och organisationers behov av ny kunskap, med akademisk kompetens, ger AIMday nya insikter och nya perspektiv på aktuella problem i företag och organisationer. AIMday bygger på små gruppdiskussioner där en fråga från ett företag eller en organisation är utgångspunkten, under en timme, med forskare och experter från flera olika discipliner Vertikals Under vår projekttid har nya initiativ tagits bl.a. på JIBS Jönköping International Business School, med ett forskningsprojekt kallat Vertikals. Där är målet att skapa en mötesplats som river barriärerna mellan akademi och samhälle och ger möjlighet till en mer direkt dialog. Detta genom fyra forskare som bloggar och twittrar om sina respektive ämnen. Projektet följs av en medieforskare och JIBS vd som mäter och analyserar hur projektet påverkar JIBS synlighet. En av forskarna i detta projekt, Karin Hellerstedt föreläste på den fjärde SP.Launchen. 12

14 6. Genomförda SP.Launcher Sp.Launch 1, Semantisk Teknologi Automatiserad kompetensförsörjning Karl Hammar, Jönköpings Tekniska högskola Deltagare: 15 st SP.Launch 2, Har du koll på din Supply Chain Hans Robertsson, vd Starbright Consulting Deltagare: 21 st SP.Launch 3. Vem där? Teknologiska framsteg inom personidentifiering Nerrolyn Ramstrand, Hälsohögskolan i Jönköping Deltagare: 23 st 13

15 SP.Launch 4, Handeln en bransch i förändring Karin Hellerstedt, Jönköping International Business School Deltagare: 17 st SP.Launch 5, Götalandsbanans betydelse för regional tillväxt och utveckling. Lars Pettersson, Jönköping International Business School Deltagare: 26 st Inom ramen för Innovationskontor Väst - IR Boost har Science Park Jönköping under 2013, i samarbete med Högskolan i Jönköping genomfört Projektet SP.Launch som berör Innovationskontorets verksamhets områden Innovationsrådgivning (IR) och Attitydpåverkan. 14

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Varför delta på AIMday?

Varför delta på AIMday? Varför delta på AIMday? Ni bestämmer agendan genom att skicka in era frågeställningar och på AIMday diskuteras dessa frågor Möta forskare från akademin som är intresserade av ert företag och era frågeställningar

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare.

Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan deltagare. Minnesanteckningar; möte för svenska partners i SkanKomp Datum: 2011-04-28 Plats: Lärcentrum Majorna, Göteborg Tid: 13:00 ca 15:00 Arrangör: Westum Hur går det för oss i SkanKomp? Erfarenhetsutbyte mellan

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Jan Johansson, Högskoleservice November 2011 Innehåll 1. Population och metod 3 2. Bostadsort före och

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Hur chefer kommunicerar

Hur chefer kommunicerar Hur chefer kommunicerar Undersökning BY& KRY BYLANDER KRYLANDER 1 Indikativ undersökning Syfte att öka förståelsen för organisationers utveckling av chefer till kommunikativa ledare Utförd oktober november

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se

Produktportfölj. THS Näringsliv. Plattformen mellan företag och KTHs studenter. www.thsnaringsliv.se Produktportfölj THS Näringsliv Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

THS Näringsliv våren 2014

THS Näringsliv våren 2014 Produktportfölj THS Näringsliv våren 2014 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivsverksamhet.

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Photo: Jon Mihkkal Inga Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Branschdagar i Östersund/Staare Fredag-Lördag 22-23:e maj 2015 2015-04-15 Varmt välkommen till Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji branschdagar

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Ett evenemang utöver det vanliga!

Ett evenemang utöver det vanliga! Evenemangsbeskrivning 2011 MPC Stjärnjakten 2011 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där Stockholms skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

Vi välkomnar dig som partner 2014

Vi välkomnar dig som partner 2014 Vi välkomnar dig som partner 2014 Ett partnerskap som bygger på hjärta och hjärna. Som partner till IFK Göteborg erbjuder vi dig och ditt företag en fantastisk möjlighet att stärka ert nätverk, både i

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet

Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Anteckningar från möte 23 november i Tändstickspalatset, Stockholm Inledning. Alla hälsades välkomna, deltagarna presenterade sig och berättade om

Läs mer

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Den 8-10 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av Job Shadow Day. En dag som arrangeras för sjunde gången på

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Föreläsningar med Mats Danielsson, Etikettdoktorn

Föreläsningar med Mats Danielsson, Etikettdoktorn Föreläsningar med Mats Danielsson, Etikettdoktorn Affärsetikett Er möjlighet till fler lyckade affärer Vänder sig till Innehåll Er som vill öka kompetensen inom området och få en vassare relation till

Läs mer

MPC Stjärnjakten 2014

MPC Stjärnjakten 2014 Evenemangsbeskrivning 2014 MPC Stjärnjakten 2014 Ett evenemang utöver det vanliga! MPC Stjärnjakten En unik skattjakt för den sanna äventyraren där skärgård är spelplatsen. Evenemanget skapar de bästa

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Forskarfredag Jönköpings län Jönköping

Forskarfredag Jönköpings län Jönköping Forskarfredag Jönköpings län Jönköping Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb Forskarstationer, Landstinget i Jönköpings län och Högskolan i Jönköping visar och berättar populärvetenskapligt

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

Temadag om Hälsa & Ekonomi

Temadag om Hälsa & Ekonomi Utvärderingsrapport 9 av Lust H projektet Temadag om Hälsa & Ekonomi som en del av verksamheten Laholm 19 maj 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I maj samlades 40 personer

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

GRo-projektets spridningskonferens

GRo-projektets spridningskonferens Välkomna till GRo-projektets spridningskonferens 6 november 2012 Program Om GRo Kl 15.15-15.45 Fika & utställning Parallella seminarier Kl 16.15-16.45 Paus & utställning Parallella seminarier 17.15-17.45

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer