SP.Launch Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SP.Launch 2013. Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping. A Blue Paper Report"

Transkript

1 SP.Launch 2013 Launch /lɔːntʃ/ to set in motion IR Boost Högskolan i Jönköping A Blue Paper Report IR Boost H. Jönköping Version: Författare: Isabelle Ydreborg

2 Sammanfattning SP.Launch är ett återkommande lunchforum som genom ett, för Jönköping nytt, mötesformat skapar skärningspunkter mellan akademi och näringsliv, då det identifierats att utbytet idag inte är fullt utvecklat i regionen. Genom att skapa en enkel och lättillgänglig plattform i form av ett lunchmöte med korta forskar- eller företagspresentationer inom specifika branscher eller områden skapas förutsättningar för att i senare skeden hitta samverkans- och utvecklingsmöjligheter. Med det enkla formatet ligger nyckeln till framgång i ett engagerat förberedelse- och uppföljningsarbete som innefattar såväl presentationsträning som uppföljande match- making. Under 2013 har totalt fem luncher genomförts med fyra forskare och en företagare som talare. SP.Launch har fallit väl ut då konceptet fått god respons från såväl talare som deltagare. Det har också gjort att det nu finns ett strukturkapital av framförallt kontakter men också ett grafiskt format som tagits fram och som går att hänvisa till i framtida utbytesarbete. I denna rapport presenteras konceptet och hur det med de lokala förutsättningarna påverkat hur arbetet lagts upp med att arrangera dessa luncher. Projektgruppen har främst bestått av två personer, innovationsrådgivare Kristoffer Olsson och projektledare Isabelle Ydreborg. I styrgruppen Mats Jägstam Vd JTH, Werner Hilliges, IR Almi, Dan Friberg Vd Science Park Jönköping samt adjungerad Lena Holmberg Innovationskontor Väst. 1

3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och mål Konceptet Förarbete Kontakt Presentationsträning Inbjudan Ambassadörer Själva L(a)unchen Uppföljning Grafisk Profil Press Framgångsfaktorer Möjligheter framåt Benchmarking Växjö AIMDay Vertikals Genomförda SP.Launcher

4 1. Bakgrund och mål I Jönköping finns idag ett unikt ekosystem kring entreprenörskap, näringsliv och akademi. Under 2013 fick Science Park Jönköping (SPJ) ett utökat förtroende från Högskolan i Jönköping (HJ) att såväl strategiskt som operativt arbeta med innovationsrådgivningsarbete, vars aktiviteter i huvudsak riktas till högskolans forskare. Science Park Jönköping har under sina dryga 10 år etablerat sig som en mötesplats, främst för entreprenörer, men också som en regional plattform gällande att skapa skärningspunkter mellan företag, individer och akademi. Det finns en stolthet över den mötesplats som hittills skapats, men ännu är utbytet för lågt mellan forskning och näringsliv (vilket är karaktäristisk för regionen) varför målet med SP.Launch är att skapa mötet, och därmed förutsättningar för ett ökat utbyte och samverkan. Vid behov har man sedan möjlighet att fördjupa arbetet kring potentiella samarbeten som uppstår, med hjälp av de lokala innovationsrådgivarna. Högskolorna i Jönköping ville därför tillsammans med Science Park Jönköping, inom ramarna för den gemensamma satsningen kring nyttiggörande, skapa ett nytt och tydligt forum där kompetens från högskolorna möter företag och entreprenörer. Att sänka tröskeln för kontakter mellan företag och forskare Skapa förståelse mellan parterna Ge möjlighet till ökat samarbete med forskare för de företag i regionen som driver utvecklingsprojekt Möjliggöra tvärvetenskapliga kopplingar Synliggöra potentialen i samverkan mellan parterna gällande nyttiggörande. Skapa synligt resultat med målet att stärka intresset och behovet av innovationsrådgivning/nyttiggörandearbete vid Högskolan i Jönköping Det är utifrån denna plattform som möjligheterna till projektet SP.Launch har vi identifierats. 3

5 2. Konceptet Idén i korthet går ut på att företagare (från SPJ och regionen) och forskare (främst från HJ) bjuds in till ett lunchforum som innovationsrådgivaren modererar under 1 timma och 15 minuter Förarbete Första steget var att identifiera och sammanställa enskilda forskare och forskargrupper på de 4 fackhögskolorna i Jönköping (JTH- Jönköpings Tekniska Högskola, JIBS Jönköping International Business School, HLK - Högskolan för Lärande och Kommunikation samt HHJ Hälsohögskolan i Jönköping). Här var målet att hitta intressanta och aktuella ämnen i näringslivet för att få en bred bas av tänkbara ämnen och presentatörer. På så sätt togs det fram en arbetslista att utgå ifrån. I detta förberedande arbete användes innovationsrådgivarens tidigare kontakter samt fackhögskolornas hemsidor med presentationer av forskargrupper etc. Även omvärldsbevakning i form av lokalpress, forskarbloggar och utlysningar mm har hjälpt till att forma listan på tänkbara talare och ämnen Kontakt De aktuella talarna kontaktades sedan av innovationsrådgivaren för att samtidigt ge den senare möjlighet att informera om rollen och vilka möjligheter som finns. Här fick både mail, telefon och besök på Högskolan användas för att få till möjligheten att boka ett personligt möte, företrädelsevis över en kopp kaffe eller en lunch. Det har varit viktigt att etablera en god och förutsättningslös kontakt, för att även kunna se synergier med den allmänna innovationsrådgivarrollen. Vid detta möte lyftes möjligheten med SP.Launch- konceptet och vid visat intresse skickades sedan ut mer information samt tidigare pressreleaser och argument för att genomföra eventet. En stor del av in försäljningen till de som kontaktats har varit det korta tidsformatet och den relativt lilla insatsen från forskaren eller företagaren själv, då SP.Launch hjälper till med förberedelse av föredraget, innehåll och rubriksättning, inbjudan, lokal och mat samt värdskap under själva lunchen och till sist utskick av enkät för uppföljning. En lärdom var att i mötet med forskaren tidigt öppna upp för andra ämnen än det som personen kontaktats för. Den allra första SP.Launchen är ett exempel på det då Karl Hammar kontaktades som programansvarig för utbildningen Mjukvaruutveckling och Mobila Plattformar, med siktet inställt på att göra ett första SP.Launch inom ämnet appar. Karl ingår i forskargruppen Informationsteknik, där det bedrivs forskning kring bl.a. semantiska teknologier och automatiserad kompetensförsörjning, och detta ämne brann Karl för och han hade önskemål om att komma i kontakt med de större företagen i regionen. Vid mer än ett tillfälle hände det också att forskare som kontaktats hänvisade 4

6 till en bättre lämpad kollega i sin forskargrupp. Vid en närmare diskussion visade det sig vara helt rätt i något fall och i ett annat var vår första kandidat mer lämpad för konceptet vilket accepterades efter goda argument Presentationsträning Nästa steg var att få till en testpresentation, vilket kunde behöva en del övertalning och motivation, då många är vana talare. Att få deras presentation att bli tilltalande och öppna upp för vidare tankar riktade mot t e x näringslivsrepresentanter och på bara 20 minuter, visade sig vara en utmaning för många. Den feedback som kommit från presentatörerna avseende testpresentationen är trots allt att den i vissa fall var värd hela engagemanget. Vid testpresentationen anslöt affärsutvecklar- kollegor med olika inriktningar för att få med nya infallsvinklar och en så givande och nytänkande genomgång som möjligt. Detta tillfälle gjorde också att en grov inbjudningslista kunde påbörjas, utifrån de frågeställningar som uppkom kring ämnet, men också utifrån forskaren/företagarens förväntningar eller önskelista på personer att komma i kontakt med Inbjudan När väl ämnet var satt och talaren med på banan, vidtog arbetet att bygga vidare på inbjudningslistan på personer som kan tänkas ha ett intresse av området, samt bidra med erfarenhet, kontakter och/eller nya perspektiv. Att hitta rätt person inom ett större företag, eller individer inom ett angränsande forskningsområde är en rätt svår nöt att knäcka om man inte redan vem som gör vad eller har en ingång via en person. Företagens hemsidor ger sällan information kring vilka projekt och annat som de anställda är involverade i. Kopplingarna mellan olika forskningsprojekt på högskolorna framgår inte alltid heller så tydligt. Strategin inför vårt första event blev därför att börja med att kontakta befintligt närverk med information om konceptet och det första planerade eventet. Dessa ombads vidarebefordra informationen eller uppge vem i organisationen som projektet skulle kunna kontakta i ämnet Ambassadörer Dessa kontakter blev våra första ambassadörer och namn att hänvisa till i inbjudningarna. LinkedIn och allmän omvärldsbevakning har använts för att lokalisera nyckelpersoner inom olika ämnen. När så listan stod klar återstod att övertyga dessa om att prioritera just denna inbjudan! Inbjudan har skickats ut i mailformat och för att undvika att bli ett spammail som försvinner bland alla inbjudningar som går ut, skrevs några inledande personliga rader 5

7 med hänvisning till den person som angivit dem som troliga intressenter av den bifogade inbjudan. Figur 1. Kommunstyrelsens Mats Green (M) och Företagarnas Frida Boklund, engagerade deltagare vid SP.Launch gällande Götalandsbanan. Foto Krister Leimola JAffärer.se Folk drar folk - talarna har uppskattat att det kommit deltagare till luncherna som de annars haft svårt att få en naturlig kontakt med och gästerna på plats har blivit positivt överraskade av den dignitet som de inbjudna gästerna haft. Av den anledningen har det namn på de organisationer som bjudits in angivits i själva inbjudan och vid påminnelserna nämns några av de personer som redan anmält sig. Dessutom nämns dagens närvarande organisationer vid den korta introduktionen vid själva lunchtillfället. Ett annat knep var också att i ämnes- raden använda Lunch på torsdag? för att öka öppningsfrekvensen på inbjudningsmailet. Två påminnelser skickas ut, en ca 4-7 dagar innan själv lunchen, samt en till de som anmält sig samma morgon för att de inte ska glömma! Flera av dessa inbjudningar och påminnelser har gått ut som ren marknadsföring av konceptet. Korta ledtider på inbjudningarna har varit ett medvetet val då det visat sig märkt att allt för lång framförhållning gör att de inbjudna många gånger avvaktar för att se vad mer som dyker upp på agendan, inbjudan har därför gått ut ca 2 veckor innan satt lunchdatum. Ytterligare en strategi har varit att bjuda på god och vällagad mat för att skapa en så positiv helhetsupplevelse som möjligt för de som anmält sig. Deltagarna har vi sedan setts som de yttersta ambassadörerna och även om ämnet inte skulle vara exakt rätt så har de bara tagit en dryg timma av deras tid och dessutom fått bra mat. Många av de tänkta deltagarna är vana gäster vid inbjudningar av olika slag. Det har också varit bra att inte ha för stora grupper och inte vara i för stor lokal för att skapa en intimare atmosfär och uppmuntra till nätverkande och framtida kontakter. 6

8 2.2. Själva L(a)unchen Enkelt förrättsmingel samt kort introduktion Föredrag av antigen en forskare eller företagare Lunch Frågor och uppsummering Avslut och uppföljningsarbete påbörjas Då Science Park Jönköping äger förmånen att ha en dagkonferens- anläggning i samma lokaler förlades luncherna där. På själva SP.Launchdagen fanns personal på plats i den bokade lokalen i god tid för att hinna sätta ut roll- up och informationskort samt testa ljud och ljus och ta emot föreläsaren. Det var sedan bra att ha en person i lokalen och en i entrén till fastigheten för att ta emot och bocka av anländande deltagare. Erfarenheten har visat att precis som anmälda deltagare ibland uteblir förekommer också de som kommer utan att ha anmält sig och då är det bra att snabbt få en uppfattning om antalet så man kan justera sittplatser och lunchtallrikar. Sp.Launch börjar kl med stå- mingel med någon munsbit och ett glas cider för att folk ska hinna hälsa på varandra, här har också ytterligare personal bjudits in för att mingla och när deltagarna satt sig till bords även driva samtalen i riktning mot det givna ämnet. Kl startar innovationsrådgivaren med att hälsa välkomna och be gästerna att ta plats och kort presentera konceptet, samt vilka som står bakom inbjudan (Innovationskontor Väst, Högskolan i Jönköping och Science Park Jönköping) samt dagens talare. Talaren har nu 20 minuter till sitt förfogande och därefter serveras det en lunchtallrik med efterföljande kaffe och kaka. Kl tar innovationsrådgivaren till orda igen och uppmanar till att ställa frågor eller lyfta tankar som uppkommit runt borden under lunchen. Kl. 13,00 avslutas det hela med tack till talaren och deltagarnas visade intresse samt information om nästa SP.Launch s innehåll och datum. Dessutom nämns att en kort enkät för uppföljning av eventet kommer att skickas ut samma dag Uppföljning Direkt efter avslutad SP.Launch påbörjas det uppföljningsarbete vars främsta uppgift är att ta vara på de nya kontakter och förfrågningar som uppstått. Utöver anteckningar som förts under eventet och mingelstunden skickas en enkel enkät ut till deltagarna. Frågorna i denna syftar i första hand till att följa upp om deltagarna själva lyckats ta kontakt med varandra eller om de önskar hjälp med detta i efterhand. Men syftet med utskicket är också att ytterligare förstärka SP.Launch konceptet, fånga upp synpunkter om det samt huruvida matchningen mellan ämne och deltagare varit rätt. Enkäten 7

9 innehåller även utrymme för kontakter med forskare och företag som inte deltagit vid lunchen. Till gästande deltagares enkät användes Survey Monkey, ett webbaserat gratisverktyg som är enkelt att bygga enkäter samt lätt att följa upp resultaten i. Till inbjudna talare följdes synpunkter upp via ett personligt mail med ett tack för eventet och kort feedback på uppfattningen av eventet från arrangörshåll. DETTA UPPSKATTAR JAG DÅ DET INTE KRÄVER LIKA MYCKET FÖRBEREDELSER OCH DET BLIR LITE MER LÄTTSMÄLT OM MÖJLIGT SKULLE DET VARA INTRESSANT ATT HA NÅGON INPUT FRÅN DELTAGARNA FÖRE SEMINARIET (FUNDERINGAR DE HAR, PROBLEM DE STÅR INFÖR, FÖRVÄNTNINGAR, ETC.) Tyvärr har jag inte jättestor insikt i de övriga forskningsmiljöerna(vi lever lite för mycket i våra enskilda bubblor) Mycket bra och konstruktivt, både vad gäller genrep och planering av själva presentationen, som vad gäller synpunkter på forskningens tillämpbarhet där ni hade mycket intressant att komma med. Faktum är att även om det inte blir något vidare av med kontakterna ovan, så tycker jag diskussionerna med er var så intressanta att det var värt tiden det tog alldeles oavsett. 8

10 2.4. Grafisk Profil Efter den första SP.Launchen uppkom behovet av att ha någon form av material att dela ut till de forskare och företagare som kontaktades. Ett exempel var Forskar fredag där SP.Launch deltog som en punkt i programmet. Tanken var att kunna delta för att informera och scouta efter intressanta talare och här behövdes material för att synliggöra och sätta konceptet i ett relevant och på sikt erkänt sammanhang. En grafisk profil och logotyp togs fram för inbjudningar, mailkonversationer, infoblad och en roll- up. Gothia SP i Skövde hade en informativ och intresseväckande bild som innovationsrådgivarna där använde, varför projektet bad om och fick tillstånd att använda och utveckla den med SP.Launch grafiska profil. Helena Boström Reklam & Design anlitades för att ta fram detta material samt ge feedback på de texter som tidigare tagits fram. E"#samarbete#mellan#Högskolan#i#Jönköping,# Science#Park#och#Innova<onskontor#Väst# 1# IR Boost H. Jönköping 9

11 Figur 2. IR Kristoffer Olsson på Forskarfredag 2013 Fotograf Isabelle Ydreborg Den 27 september deltog SP.Launch, som en punkt i programmet, vid forskarfredagen på Högskolan i Jönköping där gavs tillfälle att informera och dela ut informationsmaterial samt inte minst lyssna till och även kontakta olika forskare. Där föreläste bland andra bl.a. ekonomie doktor Lars Petersson om Regional matkultur/white guide/entreprenörskap inom restaurang, Lars kontaktades och var sedan talare på det femte och sista SP.Launch som genomfördes under året Press Pressreleaser har skickats ut via MyNewsdesk till tänkbara intressenter såsom press, fackhögskolorna, rådhus och kända näringslivskontakter samt på Science Parks hemsida. Dessa pressreleaser har bl. a gett den effekten att kommunens näringslivs- chef kontaktade projektet då denne sett pressreleaserna och nu önskade löpande information och inbjudningar till framtida luncher. Ett medvetet val att inte bjuda in press till en början gjordes då konceptet kändes litet och intimt och man inte ville skrämma bort de inbjudna gästerna. Till sista eventet kom dock en representant för en lokal digital tidning, JAffärer.se, som gjorde ett reportage kring föreläsningen. 10

12 3. Framgångsfaktorer Ett enträget inflödesarbete för att hitta både potentiella talare och deltagande gäster. Det korta formatet under lunch. Den personliga kontakten via mail och med uppföljande påminnelser. Ambassadörer från tidigare SP.Launcher, d.v.s. deltagare och andra kontakter som fått information om konceptet och för det vidare inom sin organisation och fungerar som dörröppnare. Egen personal på plats under själva lunchen för att hålla igång samtalen vid borden innan och efter föredraget. Detta för att leda in deltagarna på att tänka nytt och större och kanske se andra möjligheter än de mest uppenbara. Någon ska även fotografera och anteckna under lunchen. Lokaler centralt belägna. 4. Möjligheter framåt Med erfarenhet av detta arbete, och stöd av Högskolornas egen interninformation, finns stora möjligheter att genom referenser till genomförda event kunna skapa framtida intresse hos såväl forskare som näringsliv. Det absolut viktigaste strukturkapital projektet nu samlat på sig är de kontakter och adresslistor med nyckelpersoner inom akademi och näringsliv i regionen. Dessa listor, pressreleaser och bildarkiv samt grafiskt material skulle vara alldeles utmärkta att använda och bygga vidare på i ytterligare forum. Möjligheten att använda SP.Launch- konceptet för att knyta ihop enskilda existerande initiativ och projekt, på neutral mark, tror vi skulle kunna vara en framtidssatsning. 5. Benchmarking 5.1. Växjö I samband med omvärldsbevakningen noterades att man under året även satsat på forskarluncher på Videum i Växjö. Efter samtal med dem konstaterades att deras upplägg skiljer sig något från Sp.Launch, då de praktiskt delat på arrangemanget mellan högskolan och science parken. Dessutom har man där enbart gått ut med inbjudan till science parkföretagen. Det gemensamma var att även de såg dessa luncher som förutsättningslösa forum för att bygga broar och skapa framtida förutsättningar. De gjorde dock ingen uppföljning på sina arrangemang, men lade också står vikt vid inbjudan och påminnelser till de tänkta gästerna. 11

13 5.2. AIMDay Under våren gjordes ett studiebesök vid AIMDay i Göteborg samt på AIM Day Academy i Uppsala där deras koncept gicks igenom och man kunde utbyta erfarenheter mellan innovationsrådgivare och arrangörer av deras event. AIMday är en unik möjlighet för akademiska forskare, företag och organisationer att knyta kontakter och utbyta kunskap. Genom att matcha företag och organisationers behov av ny kunskap, med akademisk kompetens, ger AIMday nya insikter och nya perspektiv på aktuella problem i företag och organisationer. AIMday bygger på små gruppdiskussioner där en fråga från ett företag eller en organisation är utgångspunkten, under en timme, med forskare och experter från flera olika discipliner Vertikals Under vår projekttid har nya initiativ tagits bl.a. på JIBS Jönköping International Business School, med ett forskningsprojekt kallat Vertikals. Där är målet att skapa en mötesplats som river barriärerna mellan akademi och samhälle och ger möjlighet till en mer direkt dialog. Detta genom fyra forskare som bloggar och twittrar om sina respektive ämnen. Projektet följs av en medieforskare och JIBS vd som mäter och analyserar hur projektet påverkar JIBS synlighet. En av forskarna i detta projekt, Karin Hellerstedt föreläste på den fjärde SP.Launchen. 12

14 6. Genomförda SP.Launcher Sp.Launch 1, Semantisk Teknologi Automatiserad kompetensförsörjning Karl Hammar, Jönköpings Tekniska högskola Deltagare: 15 st SP.Launch 2, Har du koll på din Supply Chain Hans Robertsson, vd Starbright Consulting Deltagare: 21 st SP.Launch 3. Vem där? Teknologiska framsteg inom personidentifiering Nerrolyn Ramstrand, Hälsohögskolan i Jönköping Deltagare: 23 st 13

15 SP.Launch 4, Handeln en bransch i förändring Karin Hellerstedt, Jönköping International Business School Deltagare: 17 st SP.Launch 5, Götalandsbanans betydelse för regional tillväxt och utveckling. Lars Pettersson, Jönköping International Business School Deltagare: 26 st Inom ramen för Innovationskontor Väst - IR Boost har Science Park Jönköping under 2013, i samarbete med Högskolan i Jönköping genomfört Projektet SP.Launch som berör Innovationskontorets verksamhets områden Innovationsrådgivning (IR) och Attitydpåverkan. 14

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

2016 P R O G R A M B L A D

2016 P R O G R A M B L A D 2016 PROGRAMBLAD Ställ ut på HR-Dagarna 2016 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2016 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där ni vill öka er marknadsföring och försäljning.

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

R.O.P. mentorprogram

R.O.P. mentorprogram Förändring, utveckling R.O.P. mentorprogram Svensk Fjärrvärme AB erbjuder mentorprogram för medarbetare i branschen Svensk Fjärrvärme AB erbjuder åter igen sitt uppskattade mentorprogram för medarbetare

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Integration mellan forskningsstöd och innovationsstöd. IR Boost Högskolan i Halmstad. A Blue Paper Report

Integration mellan forskningsstöd och innovationsstöd. IR Boost Högskolan i Halmstad. A Blue Paper Report Integration mellan forskningsstöd och innovationsstöd IR Boost Högskolan i Halmstad A Blue Paper Report Version: 1.0 2014 Författare: Eldemark och Persson Sammanfattning Högskolan I Halmstad har under

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Företagsevent PreFast AB

Företagsevent PreFast AB Företagsevent PreFast AB Fredagen 10 november 1 Bakgrund 2017 blev PreFast AB utsedda till årets företagare i Sölvesborg. Detta event är ett samarrangemang mellan Näringslivskontoret, Svensk Näringsliv

Läs mer

BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI

BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI Välkommen till... 2017 BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI 2017 Ett HR-event på First Hotel Grand Fredagen den 24 februari arrangeras HR-Dagen 2017 på First Hotel Grand i Borås. Då hoppas vi att

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

Varför delta på AIMday?

Varför delta på AIMday? Varför delta på AIMday? Ni bestämmer agendan genom att skicka in era frågeställningar och på AIMday diskuteras dessa frågor Möta forskare från akademin som är intresserade av ert företag och era frågeställningar

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Global Week 2014 Kommunikationsplan

Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 1 (9) Global Week 2014 Kommunikationsplan Sida: 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Projektidé Global Week 2014... 3 Kommunikations- och aktivitetsplan... 3 Kommunikationsmål... 4 Målgrupper... 5 Kommunikationens

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Sammanställning enkät höstmötet 2007

Sammanställning enkät höstmötet 2007 Sammanställning enkät höstmötet 2007 1) Vad förväntar du dig. 1. Nyheter i programmet, samt utbyte av erfarenheter. 2. Intressanta föredrag och nyheter i funktionalitet, samt hur ekonomiprogrammen används.

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA idé nytta Från till GOTHIA SCIENCE PARK OPEN ARENA Projektkoncept Projektansökan Projektgenomförande Innehåll Sammanfattning 1. Idé 2. Projektidé 3. Projektkandidat 4. Projektkoncept 5. Projektansökan

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Förenkla helt enkelt

Förenkla helt enkelt FÖR ER SOM GENOMFÖR Förenkla helt enkelt INFORMATION OM GENOMFÖRANDET Förenkla helt enkelt 1 Utbildningens syfte Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till sysselsättning och att det skapas resurser till

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset på Instagram Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset På agendan Bakgrund till varför vi startade kontot Erfarenheter längs vägen Forskningsstudie Tips

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR

Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR Steg för steg guide FÖR DIG SOM ARRANGÖR STEG FÖR STEG FÖRE AKTIVITETEN Boka lokal. Ta reda på vilka som inte är medlemmar i DIK, så att de också blir inbjudna. Kolla med din arbetsgivare att det är OK

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

THS Näringslivsgrupp 2010-2011

THS Näringslivsgrupp 2010-2011 THS Näringslivsgrupp 2010-2011 En plattform mellan företag och studenter THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan. Vi arbetar ständigt för

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012

Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 Formativ bedömning & LGR11 i praktiken Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 oktober 2012 EXPERTER Viveca Lindberg Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Pernilla Lundgren PRAKTIKFALL Arbetssätt

Läs mer

En heldag om klimatanpassning i praktiken!

En heldag om klimatanpassning i praktiken! konferens s t h l m 25 sept En heldag om klimatanpassning i praktiken! Om strategier, verktyg och goda exempel för klimatanpassning i praktiken samt diskussion och debatt om framtidens utmaningar: Vad

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal

Kortfattad slutsummering, arbetsgrupp Kollegial Mötesplats Konkreta förslag på verksamhet, service och tjänster, kompetens och nyckeltal FÖRUTSÄTTNINGAR Arbetsgruppen har nedan identifierat ett antal förutsättningar för att föreslagna aktiviteterna och struktur ska kunna genomföras och svara upp mot kvalitetskriterierna: Avstämning av medlemmens

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

THS Näringsliv 2011-2012

THS Näringsliv 2011-2012 Produktportfölj THS Näringsliv 2011-2012 Plattformen mellan företag och KTHs studenter www.thsnaringsliv.se THS Näringsliv THS Näringsliv är Tekniska Högskolans Studentkårs centrala organ för näringslivssamverkan.

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS.

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS. FLER BÖR UPPMÄRKSAMMAS. REGERINGEN OCH WORLDSKILLS SWEDEN SATSAR GEMENSAMT PÅ YRKESUTBILDNINGAR. Alla är överens, vi behöver fler som vill gå ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbildningar har minskat

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Vision Ljungby Södra Sveriges Business Arena

Vision Ljungby Södra Sveriges Business Arena Vision Ljungby Södra Sveriges Business Arena År 2020 - Företagen Som En Enande Kraft Företagen Vi har en entreprenörsanda där vi växer tillsammans och som utvecklar såväl företag, ledare som medarbetare.

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul.

Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Kära medlemmar Nyhetsbrev januari 2007 Jag vill börja med att på styrelsen vägnar önska alla en god fortsättning på det nya året och hoppas att ni haft en riktigt trevlig jul. Vår konferens med tema verktyg

Läs mer

15 ST LOKALA HR-MÄSSOR I SVERIGE UNDER

15 ST LOKALA HR-MÄSSOR I SVERIGE UNDER 2018 15 ST LOKALA HR-MÄSSOR I SVERIGE UNDER 2018 PROGRAMBLAD STÄLL UT PÅ HR-DAGARNA 2018 När ni deltar som utställare på HR-Dagarna 2018 når ni personalchefer, HR-Chefer och VD på företag på de orter där

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1 Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå LinkedInexpert.se 1 Bra sätt att använda LinkedIn Innehållsförteckning Många möjligheter med LinkedIn Historiskt sätt är LinkedIn känt för

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

PORT DU SOLEIL. sängar på våra stora terrasser och känn havsbrisen svalka i värmen.

PORT DU SOLEIL. sängar på våra stora terrasser och känn havsbrisen svalka i värmen. PORT DU SOLEIL Sushi, Grill & Riviera Club För tredje sommaren i rad slår Sveriges största sommarsuccé upp portarna nere i Göteborgs hamn. Med samma stora restaurang och klubb levererar vi en internationell

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer