Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården"

Transkript

1 Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna november 2010

2 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte 26 november Program 2. Deltagarförteckning 3. Dagordning 4. Röstlängd 5. Proposition1 om budget, verksamhetsplan och avgifter 2011 samt verksamhetsplan Bilaga 1 till verksamhetsplan Budgetförslag Sveriges Privattandläkarförening Bilaga 2 till verksamhetsplan Budgetförslag Svensk Privattandvård AB Bilaga 3 till verksamhetsplan Medlems- och serviceavgifter Proposition 2 om stadgeförändring 10. Proposition 3 om stadgeförändring 11. Motion 1 Styrelsens svar på motion Motion 2 Styrelsens svar på motion Fyllnadsval av ledamot i Sverige Privattandläkarförenings centrala förtroendenämnd. 14. För kännedom: Motion till Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte: Modernisera Sveriges Tandläkarförbund för ökad medlemsnytta. 15. För kännedom: Generalsekreterarens halvårsrapport

3 Privattandläkarna Deltagarförteckning verksamhetsplaneringsmötet den november 2010 Representanter för respektive förening till årsmötet är svartmarkerade Namn Mats Petersson Claes Henriksson Olle Stenhamre Peter Stade Ingen Deltagare Stina Schariot Maria Nygren Anna Löfström Jonas Vogler Brita Raning Gunnar Bringman Paul Ludwig Daniel Almgren Joakim Jerlardtz Margareta Ambré Ingen Deltagare Åsa Granberg Peter Franzén Björn Smedberg Jan-Peter Glans Bodil Frankander Olof Thörne Lotti Dahllöf Anna Stiernspetz Lars Christersson Helena Dahlsjö Peter Olsson Göran Herbring Pernilla Schubert Caroline Nordqvist Orsucci Göran Lilienberg Stina Hellman Björn Backlund Mats Gustafsson Patrik Andrén Susanne Smedberg Jòna Ingvarsdottir Ann Sunneborn Susanne Morfeldt-Hafstrand Martin Eslami Patric Renström Lokalavdelning Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg Halland Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Mellersta Norrland Norrbotten Norrköping Skaraborg Skaraborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Skåne Skåne Skåne Sörmland Sörmland Uppsala Uppsala Värmland Västerbotten Västgöta Dal Västmanland Älvsborg Älvsborg Örebro Örebro Örebro Östergötland 1

4 Privattandläkarna Styrelsen Anders Mohlin Mikael Jansson Ingrid Leitzler Eva Möllborg Catharina Brandmaier Lars Christersson Revisor Erik Baecklund Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Förtroendemannarevisor Valberedning Erik Tullsten Camilla Logardt Winderud Bengt Franzon Kontoret Eva Andersson Jan-Åke Zetterström Anders Wikander Dan Nilsson Ingela Andrée Maria Bjurö Tina Fredriksson Merit Frost August Liljeqvist Lars Olsson Marina Sabelström Ingwes Ann-Catrin Almespång Margot Bohman Företagsrådet Håkan Wickholm Carina Celin Sjölund Hanno Sliwo Carola Lemne Marianne Forsell CFN/LFN Erik Ternert Elisabeth Philip Britten Lagerkvist Tranströmer Pär Almqvist Kent Petersson Björn Kruse Peter Danielsson Gunilla Sandberg Ola Bromander Generalsekreterare Vd Vice vd Colosseum CelinDental Tandea AB Praktikertjänst AB Oral Care AB CFN CFN CFN CFN LFN Skåne LFN Dalarna LFN Blekinge LFN Sörmland LFN Västgöta Dal 2

5 Privattandläkarna Erland Näslund Åke Ericson Britt-Marie Hedström Staffan Olsson Lars Gezelius Karina Melander Anders Tullberg Rikard Elliot Bo Selvin Per Ehrlington Johnny Astbäck Thomas Solmell Ann-Marie Nettelbladt Camilla Nordwall LFN Mellersta Norrland LFN Västerbotten LFN Stockholm LFN Stockholm LFN Stockholm LFN Stockholm LFN Stockholm LFN Stockholm LFN Värmland LFN Jönköping LFN Uppsala LFN Norrköping Privattandläkarna Stockholm Privattandläkarna Stockholm Gäster Björn Klinge Stig Orustfjord Gun-Britt Lundin Stig Nyman Per-Anders Sunesson Rickard Broddvall Petra Zetterberg Ferngren Lars Godner Martina Ränk Aud Sjökvist Karl-Erik Danielsson Professor i Paradontologi Överdirektör Försäkringskassan TLV Nämnden för statligt tandvårdsstöd Socialstyrelsen Dept.sekr. Socialdepartementet Socialdepartementet Spring Time Spring Time HSAN Gernandt & Danielsson 3

6 Privattandläkarna Dagordning verksamhetsplaneringsmöte 26 november 2010 Datum: Fredagen den 26 november 2010 kl. 13:30 ca 16:30 Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö 1. Verksamhetsplaneringsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fråga om verksamhetsplaneringsmötet blivit i behörig ordning sammankallat 6. Fastställande av dagordning 7. Beslut om fastställande av budget och verksamhetsplan samt medlems- och serviceavgifter för år 2011 enligt proposition 1 8. Beslut med anledning av styrelsens proposition 2 om stadgeändring 9. Beslut med anledning av styrelsens proposition 3 om stadgeändring 10. Beslut med anledning av motion Beslut med anledning av motion Fyllnadsval av en ledamot till centrala förtroendenämnden 13. Verksamhetsplaneringsmötet avslutas

7 Privattandläkarna Röstlängd verksamhetsplaneringsmöte 26 november 2010 Lokalavdelning Företagsröster Tandläkarröster Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland 6 17 Gävleborg Göteborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Mellersta Norrland Norrbotten Norrköping Skaraborg Stockholm Skåne Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västgöta Dal Västmanland Älvsborg Örebro Östergötland Totalt

8 Privattandläkarna Till SPF:s verksamhetsplaneringsmöte 26 november Proposition 1 - Budget, avgifter och verksamhetsplan för 2011 Styrelsen vill härmed lägga fram proposition om budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011 till verksamhetsplaneringsmötet. När man vill åstadkomma förändring är det bästa sättet att börja med att förändra sig själv. Under 2010 har vi sett hur Privattandläkarnas verksamhetsutveckling har gett resultat i form av förändringar i omvärlden. Sakta börjar ett vårdgivar- och företagarfokus att bli synligt även hos myndigheterna och politiken. Trots att tandvårdsreformen från 2008 även fortsättningsvis krävt stora arbetsinsatser från branschorganisationen Privattandläkarna, märker vi att det blivit lättare att nå gehör. Vi kan dock inte slå oss till ro i detta läge. Det finns en lång rad stora utmaningar för tandvårdsbranschen i framtiden, och det gäller att bygga ett starkt fundament för att kunna fortsätta att vara framgångsrika. Styrelsen har, som framgår av den bilagda verksamhetsplanen identifierat tre områden som bör prioriteras, nämligen: Nästa steg i verksamhetsutvecklingen en branschorganisation för hela tandvården Kvalitet en förutsättning för framgång Den lokala verksamheten nyckeln till framgång Resultatet av riksdagsvalet 2010 gav upphov till ett helt nytt politiskt landskap, som det kommer att kräva tid och energi för att lära sig att förstå och hantera. Debatten i valrörelsen kom att präglas av andra frågor än sådana med direkt koppling till vården. Valutgången verkar inte heller leda till att det blir några större förändringar i den politik som kommer att föras på tandvårdsområdet. Det osäkra parlamentariska läget medför en risk för att en minoritetsregering tvingas kohandla i frågor som är viktiga för tandvården. Mot den bakgrunden blir det mycket viktigt att fortsätta att skapa en stark branschorganisation som kan stå stadigt oavsett politiskt läge. Eftersom budget, avgifter och verksamhetsplan är tätt kopplade till varandra lägger styrelsen fram dem som en sammanhållen proposition. Med detta vill styrelsen yrka att verksamhetsplaneringsmötet bifaller den framlagda budgeten, avgiftsförslagen och verksamhetsplanen. Eva Andersson Anders Mohlin Catharina Brandmaier Mikael Jansson Ingrid Leitzler Eva Möllborg Bilagor till proposition: Verksamhetsplan 2011 Budget 2011 Bilaga 1 och 2 Förslag till medlems- och serviceavgifter Bilaga 3

9 Privattandläkarna Verksamhetsplan 2011 Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 1

10 Innehåll Innehåll Inledning och sammanfattning Året som gått Nästa steg i verksamhetsutvecklingen Kvalitet en förutsättning för framgång Lokal verksamhet nyckeln till framgång Löpande verksamhet... 9 Efter valet Tandvårdsreformen... 9 Utveckling av affärssystem och webb... 9 Förtroendenämnderna Föreningsmöten Lobbying och påverkansarbete Privattandläkarna ingår idag i en rad styr- och arbetsgrupper inom Försäkringskassan, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Socialstyrelsen Utredningar och undersökningar Medlemsbladet Privattandläkaren Information och kommunikation; GS-brev och Evas blogg Press och massmedia Remissinstans och expertorgan Beredskapsfonden Varumärket Privattandläkarna Tre rådgivande organ Medlemskapet i Sveriges Tandläkarförbund Stöd till 26 lokalavdelningar och divisioner och enskilda medlemmar Försäkringsverksamhet Ekonomi Budget Riskanalys Policys Bilagor: 1. Budget 2011 för Sveriges Privattandläkarförening 2. Budget 2011 för Svensk Privattandvård AB 3. Förslag till avgifter för 2011 Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 2

11 1. Inledning och sammanfattning Även 2011 blir ett år som kommer att präglas av förändringar inom tandvårdssektorn. Det blir alltmer tydligt att tandvårdens organisationer och verksamheter måste välja väg. Vill vi vara med och påverka och driva förändringarna eller vill vi luta oss tillbaka och låta någon annan ta taktpinnen? Privattandläkarna har alla möjligheter att fortsätta att utvecklas till en stark branschorganisation, men det kräver att vi är målmedvetna och beredda att förändras. Generellt är branschorganisationer en välkänd och självklart intressant samarbetspartner för politik och myndigheter. Det finns inte någon renodlad branschorganisation inom tandvården. Genom de steg vi tagit under 2010 har vi närmat oss branschföreträdarna för tandvården inom den offentliga sektorn, och sett att det finns många frågor där vi har gemensamma intressen. Sedan drygt 40 år har tandvården i Sverige präglats av en uppdelning mellan offentlig och privat tandvård. Denna uppdelning har gradvis minskat i betydelse. Det finns, enligt vår bedömning, mer att vinna på att hela tandvården samverkar. Privattandläkarkåren är en åldrande kår. På några års sikt kommer antalet privattandläkare att minska på ett sätt som innebär stora utmaningar för föreningens möjligheter att påverka tandvårdens villkor. Vi måste redan nu påbörja ett arbete för att bredda medlemsbasen. Vi vet att vi redan idag ligger nära taket för vad våra medlemmar är beredda att acceptera när det gäller avgifter. Resultatet i riksdagsvalet 2010 innebär även det en utmaning. En oklar majoritet riskerar att leda till en politik som präglas av kohandel och uppgörelser över blockgränserna. I sådana uppgörelser vet vi att tandvården kan bli en bricka som påverkas utan att det finns en tydlig politisk vilja bakom. Det gör att vårt arbete med politiska kontakter blir än viktigare när förutsägbarheten minskar. Privattandläkarna är den enda medlemsorganisationen inom tandvården som arbetar för Fri prissättning Fri etablering Patientens fria val av tandläkare Ett högkostnadsskydd för tandvård Konkurrens på lika villkor på tandvårdsmarknaden Vårdgivarnas villkor Flera av dessa frågor har länge varit de frågor som präglat Privattandläkarna. Utvecklingen på tandvårdsmarknaden, där nya typer av vårdgivare kommer in, och de förändrade regelverk som styr hur tandvårdens utövas, pekar på behovet av en företrädare för de företag som har det juridiska ansvaret för tandvårdsverksamheten, vårdgivarna. Detta ligger också helt i linje med resultatet av den medlemsenkät som vi genomfört under oktober Just nu har vi ett gynnsamt läge i flera av dessa frågor, men det krävs en stark organisation som kan arbeta för att villkoren fortsätter att utvecklas till det bättre. Om vi vill fortsätta att kunna påverka våra villkor måste vi agera, och söka samverkanspartners som kan skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för tandvårdsmarknaden. Därför föreslås följande prioriterade områden för 2011: 1. Nästa steg i verksamhetsutvecklingen en branschorganisation för hela tandvården 2. Kvalitet ett förutsättning för framgång 3. Lokal verksamhet nyckeln till framgång Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 3

12 På följande sidor beskrivs och kommenteras den verksamhet och de aktiviteter som planeras inför verksamhetsåret 2011 inom Sveriges Privattandläkarförening. Svensk Privattandvård AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Privattandläkarförening, med syfte att ge service åt föreningen och dess medlemmar. Bolaget är en självständig juridisk person med en egen styrelse. I den utveckling förening och bolag nu befinner sig, har respektive ledning bedömt att det för 2011 är lämpligt att lägga fram en gemensam verksamhetsplan. Stockholm Eva Andersson Generalsekreterare Sveriges Privattandläkarförening Ordförande Svensk Privattandvård AB Jan-Åke Zetterström Vd Svensk Privattandvård AB 2. Året som gått Sveriges Privattandläkarförening har de senaste åren alltmer utvecklats till en professionell branschorganisation med ett stort externt kontaktnät. I dag kan vi konstatera att vår omvärld lyssnar på Privattandläkarna som branschens företrädare. Årsmötet den 21 november 2008 är ett historiskt datum för organisationen, då företag välkomnades som medlemmar med stor majoritet. Privattandläkarna har genomfört de första stegen i en genomgripande verksamhetsutveckling. Det är nu dags att ta nästa steg. Under 2009 och 2010 har det visat sig på många sätt att vi slagit in på rätt väg, men det har också blivit allt tydligare att vi måste fullfölja vår vision. Utvecklingen på tandvårdsmarknaden visar allt mer tydligt att vårdgivar- och företagsperspektivet ökar i betydelse, och branschorganisationen måste följa med i den utvecklingen. För att vara en stark branschorganisation krävs en bred medlemsbas. Den fortsatta dialogen med de företag som ännu inte är medlemmar, har visat på ett behov av att öppna Privattandläkarna ytterligare. I kontakten med befintliga medlemmar märks ett intresse och ett behov av en mer affärsmässig företagskultur. Företagarfrågor har blivit allt mer intressanta för våra medlemmar. Styrelsen föreslår därför i en proposition till verksamhetsplaneringsmötet 2010 ett ytterligare steg i utvecklingen mot att kunna erbjuda medlemskap för alla tandvårdsföretag under Vision Sveriges ledande tandvårdsaktör Affärsidé Vi ska utifrån ett medlemsinflytande agera, driva och gå före i en framgångsrik tandvård. Grundläggande värderingar Delaktighet Hög vård- och verksamhetskvalitet Professionella relationer Öppenhet inför omvärldsförändringar Affärsmässighet Patienten i fokus Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 4

13 Vår relation med tandvårdens nyckelaktörer har gett resultat och vi märker att vår expertis efterfrågas i allt högre grad. Ett exempel på det är tandvårdsreformen. Den har ställt stora krav på anpassning från våra medlemmar, vilket har gjort att medlemmarnas krav på oss som branschorganisationen ökat. Privattandläkarnas uthållighet och åtgärdsplan har varit till stor hjälp för Socialdepartementet, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen och Försäkringskassan i arbetet med tandvårdsstödet. Verksamhetsplanen för 2010 innehöll tre prioriterade områden; nästa steg i verksamhetsutvecklingen den inre kulturen, kvalitet och den lokala verksamheten. Privattandläkarnas viktigaste frågor under alla år har varit: fri prissättning, fri etablering, fritt val för patienten ett statligt skydd mot höga tandvårdskostnader konkurrens på lika villkor på tandvårdsmarknaden I och med att tandvårdsreformen genomförts, och den genomlysning av landstingen som pågår via Statskontoret, har vi ett läge där organisationen kan sägas ha uppnått alla uppsatta mål. Utmaningen för Privattandläkarna är nu att behålla och utveckla de uppnådda positionerna. Detta ställer krav på andra arbetssätt än tidigare, vilket också avspeglas i de slutsatser som dragits i Privattandläkarnas verksamhetsutveckling. Frågorna om kvalitet aktualiseras alltmer även inom tandvården och branschorganisationen ska även här gå före och stimulera till utvecklingen. Under 2011 fortsätter vi att driva utvecklingen. Vi vill fortsätta att gå från priskonkurrens till kvalitetskonkurrens, vi fortsätter att utveckla verksamheten och vi fortsätter att stärka den lokala verksamheten. År 2010 är ett valår vilket innebär att Privattandläkarna kommer att ytterligare intensifiera sitt politiska påverkansarbete under 2011 för att säkerställa att de tidigare uppfyllda målen kvarstår. 3. Nästa steg i verksamhetsutvecklingen Att utveckla en verksamhet kräver tålamod och uthållighet. Framgången kommer när en kultur skapats som löpande utvärderar sin verksamhet och implementerar förändringar. Föreningen är nu inne i steg fyra när det gäller den beslutade verksamhetsutvecklingen - den sista och kanske den svåraste fasen. Det är nu ledning och styrelsen sätts på tuffa prov i att tillsammans leda, styra och följa upp verksamheten. En verksamhet som i det vardagliga livet för medlemmarna kan kännas ny och främmande. Verksamhetsutvecklingen har tagit fram styrande dokument och klarlagt roller och ansvar. Utmaningen ligger nu i att omsätta detta i handling och aktivt agerande för medlemmarnas bästa. Vi är en ideell organisation som styrs av en stark demokrati. Det är viktigt att den demokratiska rösten har med antal röster att göra och inte tonläget i ett fåtal röster. Vi behöver skapa ärlighet, respekt, tillit och ansvar - något som framgår av Privattandläkarnas uppförandekod. Under 2011 kommer styrelse, ledning och förtroendevalda att fokusera på fortsatt verksamhetsutveckling och en professionalisering av organisationen, för att nå Privattandläkarnas fastställda värderingar. Ödmjukhet och respekt för andra kompetenser behöver föras in i organisationen. Grunden för verksamheten bygger på att medlemmar och förtroendevalda har ett ideellt engagemang. Därför kan inte verksamheten centralstyras i alla delar. Men för att nå visionen krävs att alla, både i styrelser, i ledningen och på kontoret levererar en tydlig medlemsnytta som ligger i linje med målbilden för föreningen. Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 5

14 Möjligheterna att påverka villkoren för tandvården via kontakter och samverkan med politiker och myndigheter är stora, men det ställs allt högre krav på professionalitet, kontinuitet och trovärdighet. Tandläkaren kan inte göra hela jobbet. Det är en självklarhet gentemot patienterna, grunden för en god tandvård börjar i egenvården. Men i takt med en tilltagande professionalisering i samhället, gäller det även andra aspekter på tandvårdsområdet. Tandvården behöver ta till sig allt fler och allt mer kvalificerade tjänster från en lång rad olika utförare med olika kompetens för att kunna renodla patientnyttan. Vi måste skapa goda förutsättningar för att mötet mellan kunden/patienten och tandvården ska bli så effektivt och värdeskapande som möjligt för bägge parter. Lika självklart som att tandvården anlitar t ex tandhygienister, tandtekniker, servicetekniker, IT-tekniker och webbföretag, lika självklart är det att vi anlitar rätt kompetens för att driva vår branschorganisation. Det innebär en utmaning för branschorganisationen i att förstå, att det inte alltid är en tandläkare som är bäst på att förmedla till politiker och myndigheter vad tandvården behöver för att vara framgångsrik och utvecklas. Om branschorganisationen ska kunna rekrytera och behålla de toppkrafter vi vill ha och behöver som våra främsta företrädare, krävs också att organisationen kan erbjuda goda arbetsvillkor. Det är ett stimulerande, men tufft uppdrag att leda organisationen. Därför måste vi vara tydliga med att vi verkligen står bakom utvecklingen till att professionalisera organisationen. Antalet tandläkare minskar. Idag har vi: Verksamma medlemmar som är 65 år (födda 1945) 50 st, Medlemmar som fyller 65 år nästa år (födda 1946) 89 st, Medlemmar födda mellan som fortfarande är verksamma 181 st. De flesta som går i pension lämnar föreningen. Det sker en utveckling där företagets ansvar blir tydligare och den enskilda tandläkarens verksamhetsansvar tonas ned. Marknadsvillkoren för offentliga och privata vårdgivare blir allt mer likartade. Det blir allt tydligare att kostnaderna för branschorganisationens verksamhet ska belasta företagen, snarare än de enskilda tandläkarna. När hela tandvården står enad blir vi starkare som part gentemot politiken och myndigheterna. Olika politiska majoriteter eller myndighetsföreträdare kan inte välja att spela ut tandvårdens företrädare mot varandra. En bredare bas för organisationen ger en bättre ekonomi. En renodlad branschorganisation har en självskriven plats som partner till myndigheter och politiker. Genom att samla alla företag och vårdgivare blir organisationens roll och ansvar tydliga. Det skapar också möjligheter för andra organisationer att renodla sina respektive roller och ansvar. Sveriges Tandläkarförbund kan bli ett renodlat yrkesförbund, medan Tjänstetandläkarna kan bli en tydlig fackförening för alla anställda tandläkare. 4. Kvalitet en förutsättning för framgång En av Privattandläkarnas grundläggande värderingar är hög vård och verksamhetskvalitet. Vår ambition har under 2010 varit, att påbörja ett strukturerat, systematiskt långsiktigt arbete - ett arbete som är avgörande för branschens slagkraft och utveckling. Genom att definiera kvalitetsbegreppet, stimulera kvalitetsarbetet inom branschen och medverka i viktiga sammanhang där kvalitetsfrågor avhandlas, möter vi i tandvårdsbranschen de krav som kunder och patienter ställer. Privattandläkarna ska synas i sammanhang där frågor om kvalitet står i fokus, vilket innebär att vi medverkar i nationella aktiviteter och tillsammans med partners hämtar kunskap även internationellt. Vi avser att fortsätta detta arbete under Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 6

15 Branschorganisationens arbete med kvalitetsfrågor kan sammanfattas med att vi ska: Definiera Stimulera Medverka Målet är att gå från priskonkurrens till kvalitetskonkurrens. Ett exempel är att stimulera och delta i arbetet för att skapa ett oberoende utvärderingsinstitut. En utredning, på uppdrag av socialministern, undersöker förutsättningarna för en fristående och oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Bakgrunden är, att kundens och patientens behov av producentobunden information ökar generellt i och med att nya möjligheter ges att välja vårdgivare även inom övrig hälso- och sjukvård. Dessutom finns det ett behov av en funktion för oberoende uppföljning av sjukvårdspolitiska beslut. Det yttersta syftet är att stärka kunden och patientens ställning. Här har den privata tandvården stora möjligheter att både bidra och dra nytta av utvecklingen. I dag mäts och utvecklas kvaliteten inom områdena: Upplevd kvalitet som t ex mäts av Svensk Kvalitetsindex (SKI) Systemkvalitet, som är företags- eller klinikspecifika instrument för att bland annat säkerställa ordning och reda Odontologisk kvalitet, som mäts bland annat genom indikatorer och frivilliga kvalitetsregister. Privattandläkarna ska driva kvalitetsutvecklingsarbetet för branschen genom fortsatt aktiv medverkan i projekt och utvecklingsarbeten som syftar till att förändra och utveckla de system och indikatorer som redan finns etablerade för branschen. Några exempel är: Samverkan med Socialstyrelsen när det gäller framtagande och information kring nationella riktlinjer, nationell informationsstruktur och indikatorer för god vård. Föra in och påverka att kvalitetsfrågor blir en del i regelverket som fastställs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Medverkar tillsammans med Inera AB, 1177.se i deras uppdrag från regering och departement att utveckla tandvårdsfrågorna på nätet, framför allt den kommande prisjämförelsetjänsten. I övrigt påverkar branschorganisationen de kvalitetsindikatorer som andra myndigheter tar fram och efterfrågar från tandvården i samband med t e x inrapportering till tandvårdsregistret. Utveckla den etablerade kontakten med Pankey Institute, USA för att skapa möjligheter till utveckling för våra medlemmar. Den prisjämförelseportal som tidigare har utvecklats och administrerats av Försäkringskassan, kommer på Privattandläkarnas initiativ att hanteras av Inera AB, som ägs av SKL. Processen med att förändra prisportalen påbörjades efter lanseringen av portalen, som uppvisade mycket stora brister. Privattandläkarna har drivit processen för en utveckling, där målet är en kunskapsportal och inte enbart en webbtjänst baserad på prisuppgifter. Genom vårt påverkansarbete har regeringen avsatt 15 miljoner kronor till en bättre prisjämförelsetjänst med tandvårdsinformation och frågetjänst. Idag har patienter, Eniro, Reco med flera, tagit olika initiativ till hemsidor där man kan ranka sin tandläkare. För övrig hälso- och sjukvård finns en hemsida, omvard.se, där kunder och patienter kan jämföra olika vårdcentraler och sjukhus med varandra ur ett kvalitetsperspektiv. Här finns information om medicinska resultat, tillgänglighet och patientupplevd kvalitet på vårdgivarnivå som ger värdefulla underlag inför patientens val. Därför ska vi arbeta för att den oberoende myndigheten ISF, Inspektionen för Socialförsäkringar, har fokus även på tandvårdsfrågor och på att göra tandvårdens kvalitet känd för kunder och patienter. Detta är ett exempel på hur vi ska jobba för att gå från priskonkurrens till kvalitetskonkurrens. Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 7

16 5. Lokal verksamhet nyckeln till framgång Det är genom engagemang och delaktighet i de lokala avdelningarna som medlemsnyttan kommer att utvecklas ytterligare. Med en fast grund att stå på kan lokala företrädare och Privattandläkarnas ledning utöva ett kraftfullare påverkansarbete. Genom att levandegöra de sex grundläggande värderingarna har lokalavdelningarna samma förutsättningar att förmedla budskap till alla medlemmar. Det gynnar kommunikationen vid värvning av nya medlemmar, ger stöd i kontakten med befintliga medlemmar och skapar trygghet i det lokala styrelsearbetet. Lokalavdelningarna kommer att uppmuntras att dela erfarenheter med varandra. Dagens organisation med 26 lokalavdelningar är inte i alla lägen den mest optimala. Under 2010 har man lokalt väckt frågan om sammanslagning av avdelningarna i Västra Götalandsregionen. Lokalavdelningen i Mellersta Norrland har aviserat svårigheter att rekrytera styrelse. Kontinuerlig utbildning för ledamöter i de lokala styrelserna är nödvändig, då nya förtroendevalda tillkommer. Utbildningen består i bland annat information om styrelsearbete, hur man värvar medlemmar, föreningsekonomi och hur man förmedlar ett budskap. Sammanfattningsvis ansvarar den lokala verksamheten och dess styrelse för att: Driva den demokratiska processen lokalt Företräda Privattandläkarna Upparbeta goda politiska kontakter lokal/regional nivå och goda relationer med dess tjänstemän Förhandla lokala avtal som jouravtal och barnavtal Mediekontakter i lokala frågor Organisera aktiviteter för medlemmar Stödja enskilda medlemmar Medla och överbrygga konflikter mellan medlemmar Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 8

17 6. Löpande verksamhet Efter valet 2010 Olika löften och utspel kring tandvård är en ständigt återkommande ingrediens i valrörelserna. Tandvårdsbranschen behöver långsiktiga spelregler för att kunna åstadkomma nytta för patienter och samhälle. Därför är nödvändigheten av en gemensam branschorganisation tydlig. När hela tandvården står enad, blir vi starkare som part gentemot politiken och myndigheterna. En renodlad branschorganisation har en självskriven plats som partner till myndigheter och politiker. Genom att samla alla företag och vårdgivare blir organisationens roll och ansvar tydliga. Det skapar också möjligheter för andra organisationer att renodla sina respektive roller och ansvar. I skrivande stund, i slutet av september 2010, är det parlamentariska läget oklart. Vi kan konstatera att Alliansen av allt att döma bildar minoritetsregering. Den politiska kartan är förändrad. Först om några veckor kommer vi att ha en någorlunda klar bild av hur regeringen kommer att se ut och hur Alliansen kommer att hantera att de är beroende av stöd från ytterligare ett parti i riksdagen. För tandvården är det bekymmersamt med ett minoritetsstyre, oavsett vem det är som regerar. Branschen har ett stort behov av lågsiktighet och en stabil majoritet i riksdagen skapar bättre förutsättningar för detta. Privattandläkarna kommer att knyta nya kontakter och upprätthålla befintliga med politiker som är viktiga för tandvårdens utveckling. Med stor sannolikhet kommer vi att se nya nyckelpersoner på ett antal poster och vi kommer naturligtvis att fortsätta verka för en fortsatt reformering av tandvården som tidigare. Det har ju funnits tandvårdspolitiska förslag i valrörelsen. Hur de kommer att påverkas av det politiska läget är svårt att säga i dagsläget. Det kan tillkomma nya förslag, som ännu inte har presenterats, som en följd av regeringsförhandlingar. Förutsatt att alliansen kan bilda regering och föra en stabil politik, har vi nu fyra år på oss att skapa och etablera en tydlig branschorganisation. Inför riksdagsvalet 2014 är det en förutsättning att vi kan visa en enad tandvård, för att inte bli utspelade av olika intressen i valet. Ett regeringsskifte 2014 blir då inte så problematiskt att hantera som det skulle ha blivit Tandvårdsreformen Privattandläkarna arbetar fortfarande kontinuerligt tillsammans med Försäkringskassan, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialdepartementet och andra intressenter för att det nya tandvårdsstödet ska fungera så bra som möjligt för patienter och tandläkare. Med de korrigeringar som gjorts, senast den 1 juli 2010, börjar regelverket bli komplett och ändamålsenligt. Privattandläkarna ska 2011 fortsätta att arbeta för att förenklingar kommer till stånd, och att tillämpningen präglas av sunt förnuft. Privattandläkarna är fortfarande inte nöjda med Försäkringskassans tillämpning och administration av regelverket. Det är fortfarande driften av IT-stödet och efterhandskontrollerna som ger upphov till problem och ökad administration. Den tekniska plattformen uppvisar fortfarande en sårbarhet när det gäller driftssäkerheten, även om driftsstörningarna blivit mindre frekventa. Här måste vårt påverkansarbete fortsätta med oförminskad kraft. Privattandläkarna har delgett Försäkringskassan en kravställning på det serviceåtagande för tandvårdsstödet, som Försäkringskassan ska arbeta fram under hösten. Dokumentet ger ett tydligt kravställande på hur Försäkringskassan bör förbättra administrationen av stödet. Försäkringskassans serviceåtagande är ett förtydligande av vilken servicenivå tandvårdsbranschen ska kunna förvänta sig från Försäkringskassan. Vårt bidrag blir värdefullt för utformningen av det serviceåtagande som ska börja gälla från och med 1 januari Utveckling av affärssystem och webb Under 2010 har arbetet med en uppdatering av Privattandläkarnas webbplats och grafiska identitet genomförts. För 2011 innebär detta ett fortsatt arbete med utveckling och anpassning. Det är här press och media, allmänhet och patienter, myndigheter och beslutsfattare söker information om oss. Detta är ofta första mötet för nya medlemsföretag. Det innebär att kravet Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 9

Privattandläkarna. Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för hela den privata tandvården

Privattandläkarna. Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för hela den privata tandvården Privattandläkarna Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för hela den privata tandvården Privattandläkarna arbetar för Fri prissättning Fri etablering Patientens fria val

Läs mer

Privattandläkarna. Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag

Privattandläkarna. Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag Privattandläkarna Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag Privattandläkarna - en aktör som påverkar Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning... 4 Verksamhet 2014... 5 Politik & påverkan... 5 Medlemsvård och medlemsrekrytering... 8 Tjänsteutbud och samarbetsavtal... 8 Lokal verksamhet...9

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012

Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012 Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012 Aktivitet Pil Nyhet Kalendarium Medlemsverktyg Förtroendenämnd Vi står inför stora utmaningar Fredagen den 25 november 2011 bildades tandvårdens branschorganisation

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE EGEN VERKSAMHET (TEV)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE EGEN VERKSAMHET (TEV) Datum: 2016-08-17 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Stockholm Protokoll nummer: 6/2016 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Övriga närvarande: Maria

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Handlingar årsmöte 7 maj 2011

Handlingar årsmöte 7 maj 2011 Privattandläkarna Handlingar årsmöte 7 maj 2011 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Dagordning 4. Röstlängd 5. Verksamhetsberättelse 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Läs mer

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund Datum: 2015-08-21 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm Protokoll nummer: 4/2015 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Justerare:

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla

Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4296 2015-10-23 Avdelningen för digitalisering Patrik Sundström Motion 62 - Digitaliserad vård en möjlighet för alla Beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 62

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen

ANKOM Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen SV'JlSItA&,Ö NINGI ANKOM 2007-04- 2 5 ÖVIK ENERGI AB 2007-04- 2 7 Protokoll från IDiarienr I årsmöte med Svenska StadsNätsföreningen Torsdagen den 29 mars 2007, Slagthuset i Malmö 1 Mötets öppnande SSNfs

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad Foto: Mattias Ahlm God tandvård till rimlig kostnad Att ha friska tänder borde vara en självklarhet. Jag får väldigt många brev och samtal från människor som avstår från att gå till tandläkaren av rädsla

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remiss 2017-01-10 S2017/00117/FS Socialdepartementet Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Justitiekanslern (JK) 4 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer