Handlingar årsmöte 7 maj 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar årsmöte 7 maj 2011"

Transkript

1 Privattandläkarna Handlingar årsmöte 7 maj Program 2. Deltagarförteckning 3. Dagordning 4. Röstlängd 5. Verksamhetsberättelse 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening 7. Årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Svensk Privattandvård AB 8. Beredskapsfonden 9. Arvoden 10. Styrelsens proposition om nyttjande av beredskapsfonden 11. Valberedningens förslag för val samt valberedningens avsägelse 12. Protokoll årsmöte maj 2010 och protokoll verksamhetsplaneringsmöte november 2010

2 Privattandläkarna En mötesplats för tandvården Välkommen till årsmötesdagar 6-7 maj 2011

3 En unik kombination av tandvård och företagande Snart är det dags för två spännande årsmötesdagar. Den 6-7 maj träffas vi på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm för att tillsammans ta del av föreläsningar och seminarier och diskutera kring viktiga framtidsfrågor för tandvården. Jag har glädjen att kunna bjuda in dig till en mötesplats för tandvården - en mötesplats där tandvården kan träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Privattandläkarna är en unik kombination av tandvård och företagande. Vi arbetar för att påverka dina villkor som företagare på kort och lång sikt gentemot politiker, myndigheter och allmänhet. Det är också fokus i det program du kommer att erbjudas under fredagen. Vi får träffa Stefan Carlsson, tidigare vd för Apoteket, som nu har regeringens uppdrag att utreda hur myndigheterna som arbetar med vård och omsorg kan skapa långsiktigt hållbara system. Per-Arne Sundbom, konkurrensråd på Konkurrensverket talar om patientmakt, ni får en förhandsvisning av den nya jämförelseportalen och vi ska diskutera tandteknik, och detta är bara några exempel. Lördagen är en dag för dig som förtroendevald. Hur skapar vi tillsammans en branschorganisation för tandvården och samtidigt stärker tandläkarens roll i framtidens tandvård? Hur utvecklar vi organisationen för att uppnå största möjliga medlemsnytta? Det är viktiga frågor som kräver stor delaktighet av er i lokalavdelningarna. Jag ser fram emot två roliga och inspirerande dagar! Varmt välkommen Eva Andersson Generalsekreterare Program Fredag 6 maj Registrering, kaffe och smörgås Välkommen till årsmötesdagarna Hur skapar vi ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem? Hur ska de myndigheter som ansvarar för vårdfrågor arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande och hur skapar vi ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem? Hur ska ansvarsfördelningen se ut mellan myndigheterna, t ex Socialstyrelsen och TLV. Stefan Carlsson, vd på konsultföretaget Solving Efeso och före detta vd för Apoteket AB, berättar om det utredningsuppdrag han har fått av regeringen. Patienten i centrum - alla vinner på ökad transparens En nackdel med tandvårdsmarknaden är att det är närmast omöjligt för konsumenten att välja tandläkare utifrån kvalitet och pris. Det säger Per-Arne Sundbom, konkurrensråd på Konkurrensverket. Han talar om konkurrens, patientmakt och nödvändigheten av en transparent tandvårdsbransch. Lunch Kvalitet och patientsäkerhet är branschens utmaning Vid fyra olika seminarier diskuterar vi några av de mest aktuella frågorna inom tandvården just nu. Seminariepass 1 och 2 Kaffe Kvalitet och patientsäkerhet är branschens utmaning, forts. Seminariepass 3 och 4 Exklusivt för förtroendenämnderna: IT-stödet med falldatabas för ökad nytta Tillsammans går vi igenom erfarenheterna av de första månaderna med det nya IT-stödet för förtroendenämnderna. Vi diskuterar också hur falldatabasen ska komma till nytta för vårt arbete och för ökad medlemsnytta. Avslutning på dagen Egen tid Middag och underhållning Precis utanför hotellet ligger anrika M/S Gustafsberg VII och väntar på att få ta oss ut i den vackra skärdgården. Vi inleder med en läskande drink för att sedan fortsätta med njutning både för ögat, örat och gommen. Saxofonisten Emma Essinger underhåller. Vi är åter på hotellet cirka kl Seminarier Fredag 6 maj Kvalitet, öppenhet och jämförelser i tandvården Inera AB har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utveckla en ny webbaserad jämförelsetjänst av tandvård på 1177.se. Redan till sommaren kommer tandvårdsföretagen att kunna lägga in sina uppgifter. Projektledare Ebba Henning Planck visar nya webbtjänsten. Sveriges populäraste myndighet träffar Sveriges populärast samhällstjänst Skatteverket har genomfört en skatterevision i tandvården. Hela 55 procent av företagen fick anmärkningar. Vad gör tandvårdsföretagen för fel och hur blir vi bättre? Alf Oskarsson är projektledare och skatterevisor på Skatteverket i Göteborg och har samordnat skatterevisionen i tandvården. Efterhandskontroller och dokumentation Många överklaganden av beslut på efterhandskontroller hade kunnat undvikas om Försäkringskassan hade haft tillgång till rätt dokumentation. Hur förbättrar vi kvaliteten i dokumentationen vid efterhandskontroller och hur blir det begripligt för branschen? Lyssna till Håkan Lund, försäkringsodontologisk koordinator och Iréne Mohlin, försäkringssutredare vid Försäkringskassan, Marcus Johansson, vd på Almasoft och Cinna Eiritz, Key Account Manager / Product Specialist och Aida Nilsson, Customer Service Manager på Opus Dental. Att köpa tandtekniska arbeten Vilka krav ska en vårdgivare ställa vid köp av tandtekniska arbeten, Mitra Ghannad, utredare på Läkemedelsverket talar om den undersökning myndigheten har gjort där man jämför svensktillverkade och importerade tandtekniska kronor Program Lördag 7 maj Inledning och återkoppling från fredagen Gemensamt arbete i grupper: En stark bransch och en stark tandläkarkår Tandvården behöver en stark branschorganisation, men också en framträdande företrädare för tandläkaren och yrkesfrågorna. Detta är nödvändigt för att tandvården ska fortsätta vara en viktig fråga på politikernas dagordning. Hur åstadkommer vi det? Redovisning och diskussion Lunch Föreningsmötet med beslut om årsredovisning och verksamhetsberättelse för Exklusivt för förtroendenämnderna: Lärdomar och erfarenhet från fall i förtroendenämnderna Tillsammans går vi igenom principiellt viktiga fall för förtroendenämnderna och fördjupar oss inom viktiga områden för att tillsammans dra lärdomar och erfarenheter. Detta med syftet att sprida kunskap och lära av varandra. Kaffe Föreningsmötet fortsätter Förtroendenämndskonferensen fortsätter Utvärdering och avslutning Konferensen är slut

4 Anmäl dig idag! Tid och plats Den 6 maj kl 9.30 till den 7 maj kl på Elite Hotel Marina Tower med utsikt över Stockholms inlopp, Anmälan Anmäl dig och skicka in dina synpunkter på bifogad anmälningsblankett eller kontakta Ingela Andrée för att anmäla dig via e-post eller telefon: Sista anmälningsdag är 11 april. Kostnader För förtroendevalda: Sveriges Privattandläkarförening (SPF) står för kost, logi och resekostnader för en person från respektive lokalavdelning, undantaget Stockholm, Skåne och Västra Götaland där SPF står för ytterligare två deltagare. SPF står för kost, logi och resekostnaden för en deltagare från varje lokal förtroendenämnd samt för ledamöterna i Centrala förtroendenämnden. Övrigas kostnader debiteras lokalt. Det är respektive lokalavdelning som avgör hur många och vilka man vill skicka. Ta kontakt med din lokala ordförande för mer information. Övriga gäster: Deltagande på konferensen fredagen den 6 maj är kostnadsfritt för samliga. Eventuell övernattning sker på egen bekostnad. Privattandläkarna Box Stockholm Telefon

5 Privattandläkarna Till Sveriges Privattandläkarförenings årsmöte 7 maj 2011 Deltagarförteckning Komplett deltagarförteckning delas ut vid årsmötet.

6 Privattandläkarna Dagordning årsmöte 7 maj 2011 Datum: Lördagen den 7 maj 2011 kl. 13:30 ca 1-7:00 Plats: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning sammankallat 6. Fastställande av dagordning 7. Framläggande årsredovisning inklusive resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2010 samt revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening 8. Beslut om a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 2010 för Sveriges Privattandläkarförening, b. dispositioner beträffade resultat enligt den fastställda balansräkningen 2010 för Sveriges Privattandläkarförening samt c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt föreningens generalsekretare beträffande förvaltningen 2010 för Sveriges Privattandläkarförening 9. Fastställande av arvoden till Sveriges Privattandläkarförenings styrelseledamöter, den Centrala förtroendenämndens ledamöter, yrkesrevisor, lekmannarevisorer samt valberedningens ledamöter 10. Beslut med anledning av styrelsens proposition om nyttjande av beredskapsfonden 11. Val för tiden från detta årsmöte till slutet av det årsmöte som hålls år 2014 av: a. SPF:s styrelse b. den centrala förtroendenämnden c. två lekmannarevisorer d. valberedning 12. Årsmötet avslutas

7 Privattandläkarna Till Sveriges Privattandläkarförenings årsmöte 7 maj 2011 Röstlängd Lokalavdelning Företagsröster Tandläkarröster Blekinge 9 42 Dalarna Gotland 6 19 Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Mellersta Norrland Norrbotten Norrköping Stockholm Skåne Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Totalt

8 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse 2010

9 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning i korthet... 6 Berättelse generalsekreterare... 8 Årets arbete Personal och styrelse Ekonomiska nyckeltal Förteckning bilagor Utdrag ur Privattandläkaren Policyförteckning GS förpliktelser - befogenheter Organisationsschema Omvärldskartan

10 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Vision, affärside och värderingar Vision Sveriges ledande tandvårdsaktör Affärsidé Vi ska utifrån ett medlemsinflytande agera, driva och gå före i en framgångsrik tandvård. Grundläggande värderingar Delaktighet Privattandläkarna strävar efter en demokratisk föreningsanda, där alla har möjlighet att göra sin röst hörd. Professionella relationer Privattandläkarna ska agera på ett föredömligt och professionellt sätt i förhållande till medlemmar, myndigheter, samarbetspartners, leverantörer och medarbetare. Affärsmässighet Privattandläkarna ska vara trovärdiga och ha ett ärligt uppsåt i alla affärsrelationer. Hög vård- och verksamhetskvalitet Privattandläkarna arbetar för att vårdens kvalitet ska belysas som den avgörande faktorn för privattandvården i framtiden. Patienten i fokus Privattandläkarna erbjuder genom medlemmarnas omsorg Sveriges befolkning en god tandhälsa. Öppenhet inför omvärldsförändringar Privattandläkarna är nyfikna och uppriktiga inför förändringar i vår omvärld. 3

11 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Inledning Privattandläkarnas påverkansarbete ger resultat. Under valåret 2010 har vi ökat den politiska dialogen för att optimera tandvårdens möjligheter under de kommande fyra åren. Det har varit hektiska dagar med intressanta möten, där företrädarna för de politiska partierna ibland har haft olika synpunkter på hur tandvården ska utvecklas framöver. Regeringen beslutade i maj att inrätta en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården. Det är en tydlig indikation på att tandvården är ett viktigt politiskt område. När den politiska sammansättningen nu är klar för den kommande mandatperioden, går vårt påverkansarbete in i nästa fas. Nu fördjupar vi och knyter nya kontakter som främjar samverkan och dialog med myndigheter och beslutfattare. Privattandläkarna är en relativt liten organisation och vi har stora uppgifter framför oss. Det är mycket glädjande att vi blir tillfrågade som experter i styrgrupper, arbetsgrupper och remisshantering. Där för vi fram våra argument för fri prissättning, fri etablering, fritt val av tandläkare, högkostnadsskyddet, konkurrens på lika villkor och vårdgivarnas villkor. Arbetsgrupperna ger oss bra möjligheter att påverka och det märks i form av medlemsnytta vid exempelvis regelförändringar. Privattandläkarnas medlemmar har ett vårdansvar för över 3,6 miljoner patienter i Sverige, vilket per definition sätter patienten i fokus i vår dialog. Utvecklingen inom all hälso- och sjukvård leder till att vårdgivaren, det vill säga den juridiska personen som ansvarar för vården, får ett större och tydligare ansvar. Detta påverkar inte det medicinska ansvaret för yrkesutövaren, som arbetar under sin legitimation, men det tydliggör rollerna mellan tandläkare och vårdgivare. För Privattandläkarnas del innebär det att vi behöver företräda vårdgivarna, det vill säga tandvårdsföretagen, för att fortsätta ha en stor påverkanskraft. Medlemsföretagens betydelse ökar därför allt mer och dialogen i företagsrådet blir allt viktigare. Nu kommer vi att öka takten för att främja nätverkandet framöver, vilket ytterligare kommer att gynna medlemskåren. Privattandläkarna äger trovärdighet som branschorganisationen för privat tandvård och möts av förtroende från myndigheter, beslutsfattare och medlemmar. Ett gott betyg till medlemmar, förtroendevalda, styrelse, ledning och medarbetare. Stockholm Eva Andersson Generalsekreterare 4

12 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Kort historik 1984 PT Vård bildas Sveriges Privattandläkarförening bildas Privattandvårdsupplysningen, som utvecklats av PT Stockholm, blir rikstäckande Överenskommelsen vid Krusenberg Fri etablering Fri prissättning Förtroendenämndsverksamheten startar sitt utvecklingsarbete Högkostnadsskydd för personer över 65 år införs Sista landstinget, Kronoberg, inför fritt val för alla patienter när barn- och ungdomstandvården upphandlas Tandvårdsreformen införs den 1 juli Privattandläkarna reformerar sina stadgar och välkomnar företagsmedlemmar Privattandläkarna initierar och genomför utbildningar i tandvårdsstödet Turné i lokalavdelningar. Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att ta fram ett serviceåtagande för tandvårdsreformen Samverkan mellan Privattandläkarna och Sveriges Kommuner och landsting/sveriges Folktandvårdsförening inleds genom bildandet av ett branschråd Samverkan mellan Privattandläkarna, Sveriges Folktandvårdsförening, Sveriges Tandhygienistförening, Svenska Tandsköterskeförbundet och Sveriges Tandteknikerförbund inleds genom bildandet av ett råd som ska ha fokus på tandvårdsteamet Försäkringskassans prisportal läggs ned och Privattandläkarna tillfrågas om medverkan i uppbyggnaden av en ny jämförelseportal där regeringen avsätter 15 miljoner för projektet. 5

13 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse i korthet Januari Privattandläkarna medverkar på Kristdemokraternas kommundagar. Försäkringskassans prisportal uppvisar nya problem. Februari Samverkan och arbetsformer inom Sveriges Tandläkarförbund aktualiseras. Privattandläkarna medverkar på Centerns kommun och landstingsdagar. Mars Det spanska ordförandeskapet i EU och EU-kommissionen arrangerar ett högnivåmöte om e- hälsa i Barcelona. Generalsekreteraren representerar Privattandläkarna på Health IT Conference & Exhibition (WoHIT). Konferensen är världens ledande inom användandet av IT inom hälso- och sjukvård. Nationellt visar den undersökning som Privattandläkarna har gjort bland studenter och relativt nyutexaminerade tandläkare att studenterna upplever den offentliga tandvården som ett tryggare alternativ när de ska söka sin första anställning, men privattandvården som mer stimulerande att arbeta i. När de hanterar det odontologiska, får de en mer positiv inställning till privattandvården. Privattandläkarna deltar på Folkpartiets kommun och landstingsdagar. April Branschorganisationen deltar på Moderaternas Kommunala Riksmöte i Göteborg. Maj Privattandläkarna deltar på Miljöpartiets kongress i Uppsala. En utbildning i det statliga tandvårdsstödet genomförs i slutet på maj. Juni Privattandläkarna presenterar dokumentet Modernisera Sveriges Tandläkarförbund för ökad medlemsnytta. Juli Almedalsveckan präglades starkt av det kommande valet och Privattandläkarnas medverkan var i år avgörande för att sätta tandvården på den politiska kartan. Det skedde bland annat genom ett stort antal möten, ett mingel och en kampanj där tandborstar delades ut till allmänhet, politiker och beslutsfattare. Regelverksförändringar sker i tandvårdsstödet. Augusti SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering presenterar en rapport om forskning som finns vid behandlingar av tandlöshet, teknik och material kring rotfyllning. 6

14 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse September Valet avslutas och Privattandläkarna analyserar valresultatet för att värna om tandvården. Privattandläkarna genomför en medlemsundersökning via e-post. Oktober Regeringsförklaringen deklarerar att Tandvårdsreformen fullföljs genom särskilda insatser för dem med störst behov. För Privattandläkarna ett glädjande besked då tandvården är prioriterad i minst fyra år till. November Verksamhetsplaneringsmötet sker den november. Fokus läggs på hur Privattandläkarna ska påverka och fortsatt driva tandvårdsfrågor i takt med omvärldsförändringarna, med både patient och vårdgivare som vinnare. Svenskt kvalitetsindex offentliggör sin mätning om kundnöjdhet inom myndigheter, tandvård, sjukvård och kommunal service. Tandvården får toppbetyg igen! December Privattandläkarna summerar ett mycket framgångsrikt år där organisationens medverkan efterfrågas i allt högre grad. 7

15 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Berättelse generalsekreterare Det är en ynnest att ha ett arbete som ständigt överaskar och utmanar, i en bransch, där jag bidrar till framtidskartan. Det gör mig stolt och glad över att representera Privattandläkarna. Under mina år i föreningen har vi tillsammans åstadkommit fantastiska resultat, men det här året har varit ett slutgiltigt kvitto på att vi valde rätt väg, när vi sjösatte utvecklingsarbetet. Nedan följer en personlig beskrivning av mitt år som generalsekreterare för Privattandläkarna. Inför 2010 Då 2009 var ett turbulent år, gick vi in i 2010 något matta, men med en fast beslutsamhet att fortsätta att påverka och ta tillvara medlemsintressen. Något som vi verkligen fick göra under valåret Tre prioriterade områden belystes i verksamhetsplanen för 2010: kvalitet, den interna kulturen och den lokala verksamheten. Kvalitetsfrågorna har varit ständigt närvarande i arbetet, där tillvägagångssättet att definiera, stimulera och medverka applicerats på många områden. Den interna kulturen har förändrats, idag upplever vi ett mjukare tonläge där kritik ges konstruktivt och lösningsinriktat. Mycket av det arbetet har förts i den lokala verksamheten, där företagare samverkar med företagare på ett väldigt fint sätt. Konsten att sitta still i båten I en bransch i stark omstrukturering, med reformeringar som fodrar nya arbetsprocesser och där patienter är bättre kravställare på utförd vård, är det inte konstigt att dagens tandvårdsföretagare ibland känner av omvärldens krav. Det är många omvärldsfaktorer som kommer att förändra branschen framöver, vinnare blir de som anpassar sig snabbt till nya förändringar. Privattandläkarna gör löpande kartläggningar av strukturomvandlingen och arbetar aktivt för att tillvarata medlemmarnas intressen. Organisationen har uppmuntrat medlemmarna att ringa, debattera, föra fram sina åsikter och ifrågasätta beslut. Med föreningsmötesbeslut i ryggen har Privattandläkarna som organisation förankrat sin starka position. Långsiktiga vinster för vården Rubriken associeras till mycket. För mig personligen betyder det att skapa så många vinnare som möjligt över lång tid i ett vidare begrepp. Det innebär en god tandhälsa för Sveriges medborgare, en hälsosam konkurrens och ett bra arbetsklimat som skapar framgångsrika företag. Vi har under året upprepat våra budskap runt förhandlingsbordet och i förtroliga enskilda samtal med beslutsfattare. Vi når resultat men med en renodlad branschorganisation, med vårdgivare som medlemmar, skulle Privattandläkarna företräda branschen på ett tydligare sätt gentemot politik och myndigheter. Tydligare roller krävs Dagens samarbete med Sveriges Tandläkarförbund grundar sig i en otydlig rollbeskrivning som härstammar från ett internatssammanträde vid Krusenberg för 13 år sedan. Sammanträdet är väldokumenterat, men resultatet är ändå oklart, och tolkningarna har förändrats över tiden. Med åren har det blivit ett trubbigt redskap som missgynnar relationen mellan riksföreningarna och till Tandläkarförbundet. Kort sagt: Det måste bli tydligare vem som ska göra vad. 8

16 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Enligt förbundsmötesbeslut ska Tandläkarförbundet vara ett starkt förbund med tydlig odontologisk profil. En ambition som Privattandläkarna delar, då det ligger helt i linje med vårt ställningstagande och gynnar våra medlemmar. Problemet är att med en väldigt grov inriktning finns det ett flertal frågor där förbundet och branschorganisationens ställningstagande går isär. Exempelvis remissvar och representation i arbetsgrupper och projekt. Det ligger en utmaning i att finna former för samverkan, samtidigt som vi förtydligar roller och ansvar för respektive organisation. Privattandläkarna har tagit fram dokumentet Modernisera Sveriges Tandläkarförbund för ökad medlemsnytta, ett diskussionsunderlag som redogör för en potentiell utveckling av Tandläkarförbundet. Noteras att det inte är ett konfliktsökande dokument, utan ett konstruktivt reformförslag. Vid förbundsstyrelsemötet den 11 juni avslogs förslaget. Förbundsårsmötet den 3 december avslog en motion som grundade sig på dokumentet Modernisera Sveriges Tandläkarförbund. För att lösa konflikten inleddes en medlingsprocess under hösten 2010 med medlingsstöd från SACO. Denna process fortsätter under Varför vara medlem? Det är en fråga som dyker upp i diskussionen med potentiella medlemmar. Det givna svaret är att det är möjligt att påverka sin egen situation inom tandvården idag. Gemensamt ritar vi upp kartan för hur tandvården ska se ut framöver. Branschorganisationen är aldrig starkare än den samlade gemensamma kraften i våra medlemmar. Med en fast förankring i de lokala avdelningarna påverkar våra lokala företrädare politiker, landsting och kommun. Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för hela Sveriges privata tandvård. Privattandläkarna är idag den enda organisationen som företräder vårdgivarnas intressen inom tandvården. Under 2010 har mycket möda och kraft lagts på projektet med framtagandet av försäkringskassans serviceåtagande. Det var nödvändigt med ett grundligt arbete för att utveckla och förtydliga den service Försäkringskassan ger våra medlemmar. Här finns fortfarande utvecklingsmöjligheter. Parallellt driver vi ett samverkansprojekt med Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för tandvården. Riktlinjerna är viktiga, de kommer att ha en nyckelfunktion i utvecklingen av patientsäkerhet och utveckling av tandvårdsstödet. Dessa projekt genererar nytta till både medlemmar och övriga verksamma inom tandvården. Ett stort steg i rätt riktning under 2010 var när regeringen beslutade att försäkringskassans prisjämförelsetjänst skulle läggas ned och ersättas med en ny jämförelsetjänst. Projektuppdraget gick till Inera AB och Privattandläkarna representeras i styrgruppen för projektet. Ett 15 -miljoners projekt som kommer att förbättra service till patienter och allmänhet. Det blir möjligt för de privata vårdgivarna att marknadsföra sig på samma villkor som folktandvården. Vilket osökt för oss in på den årliga undersökningen från Svenskt kvalitets index, SKI. För det sjätte året i rad rankar Sveriges medborgare privat tandvård högst av samhällstjänsterna. En hedrande utnämning för alla våra medlemmar och mycket tillfredsställande för vårt påverkansarbete gentemot politiker och beslutsfattare. Omvärlden, inte minst politiker och beslutfattare, ställer krav på att patienternas ställning ska stärkas och vi delar den uppfattningen. En transparent och öppen marknad, där patienterna kan jämföra olika konkurrensvariabler är det bästa receptet för att undgå marknadsregleringar. 9

17 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Årets arbete 2010 Operativ inriktning Organisationen har uppnått alla de uppsatta målen med fri prissättning, fri etablering, fritt val för patienten och ett statligt skydd mot höga tandvårdskostnader. Det är ingenting som kan tas för givet, målen måste upprätthållas och vidareutvecklas. En stark marknad med fri konkurrens gynnar vårdgivare och patient. Strategisk inriktning De strategiskt övergripande målen för Privattandläkarna är att: Företräda medlemmarnas intressen Agera proaktivt för att driva branschen framåt Främja företagandet Verka för en aktiv organisation med stark lokal förankring Uppmuntra medlemmar att följa våra grundläggande värderingar Arbeta för att kvaliteten i tandvården stadigt ska utvärderas och förbättras Fokus på patientintresset leder till förbättringar för vårdgivarna Resultat 2010 Privattandläkarna har: medverkat för att integrera tandvården i den nationella strategin för e-hälsa. medverkat i genomförandet av de Nationella Riktlinjerna för tandvård. medverkat i en styrgrupp avseende utvecklingen av ett Nationellt register över implantat. medverkat i Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet medverkat i Socialstyrelsens översyn av ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOFS 2005:12, som ska ersättas av en ny föreskrift om kvalitet. uppmuntrat framtagandet av en kvalitetsportal i tandvården som ska ersätta försäkringskassans prisportal som läggs ned i början på inlett samverkan med SKL kring kvalitetsrelaterade branschfrågor, bland annat vad gäller översyn av kvalitetsregister i tandvården. uppmuntrat till öppenhet med priser i tandvården. utvecklat IT-stödet för kvalitetssäkring av förtroendenämndsverksamheten. fördjupat det sedan tidigare etablerade samarbetet med Pankey Institut, Miami, FL, USA. Medlemsutvecklingen och rekrytering Privattandläkarna representerar medlemmar som verkar i en bransch i medvind. Det finns mycket goda förutsättningar att lyckas som företagare idag, något som organisationen märker bland annat på mängden nya företag som etablerar sig. Organisationen behöver en bred medlemsbas med företag som speglar hela branschen. Med de stora pensionsavgångar som sker inom en tioårsperiod försvinner en stor del av den traditionella tandvårdsföretagaren som ensam arbetar i sin praktik. Branschen förändras och organisationen måste uppmärksamma och möta upp för nya krav från en medlemsbas som inte längre är homogen. 10

18 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Privattandläkarna attraherar företagsmedlemmar och i dialogen med potentiella företagsmedlemmar ger de utryck för att de följer branschorganisationens utveckling med intresse. Medlemsantalet i januari 2011 är ca verksamma medlemmar. Medlemsstatistik medlemmar År Totalt Verksamma Passiva Totalt Verksamma Passiva Av landets ca yrkesverksamma tandläkare är ca inom privat verksamhet. Som branschorganisationen tidigare har förutsett blir klyftan mellan privat och offentlig tandvård allt mindre och branschen som helhet står inför samma utmaningar. Anpassningsförmåga till förändringar är en förutsättning för att lyckas. Organisationen som expertorgan Som branschföreträdare blir organisationen i allt högre utsträckning tillfrågad som expertorganet för privat tandvård i Sverige. Det avspeglas i förfrågningar till medverkan i olika typer av projektgrupper, remisser, frågor från media, myndigheter och allmänhet. Branschorganisationen erbjuds löpande att agera remissinstans i tandvårdsfrågor. Följande remisser har Privattandläkarna lämnat svar på under 2010: Departementspromemorian Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. 11

19 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården (S2009/9762/HS) Förslag ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd (omtryckt i TLVFS 2009:1) (dnr 455/2010) Förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter till det statliga tandvårdsstödet Handbok om informationsskyldighet och patientinflytande Förslag till övergripande nationella indikatorer för God tandvård Ny förvaltningslag (SOU 2010:29) Vidare genomför branschorganisationen undersökningar och analyser med prognoser om och för den privata tandvården. Hur resultaten presenteras är olika, vissa resultat är enbart till stöd för Privattandläkarnas strategiska arbete, andra sammanställs till föreläsningar eller samverkansmöten. Regelbundet bidrar Privattandläkarna med sakkunskap för att bidra till en korrekt bild i massmedia när det gäller tandvårdsreformen och privat tandvård. Även allmänheten visar stor tilltro till Privattandläkarnas rådgivning, som en informationskälla till god tandhälsa. Privattandvårdsupplysningen är en uppskattad tjänst där tandvårdsutbildad personal hanterar samtal från allmänheten. Privattandläkarna har sedan flera år fokuserat på kvalitetsarbetet och patientsäkerheten genom förtroendenämndsverksamheten. Förtroendenämnderna är Privattandläkarnas egna nämnder för tvistemål. Det finns 23 lokala förtroendenämnder och en central förtroendenämnd. Nämnderna löser tvister mellan Privattandläkarnas medlemmar och deras patienter. Privattandläkarna har ett starkt samhällsengagemang och vi arbetar för att informera om de rättigheter som patienten har och att ge stöd och råd till medlemmar att hantera och förebygga tvister och klagomål. Merparten av de klagomål som inkommit under 2010 har lösts på ett bra vis genom muntlig medling mellan medlem och patient. Detta arbete är mycket viktigt för Privattandläkarna och för medlemmarna. Som branschorganisation är det centralt att alla medlemmar ska vara ansvarstagande och följa branschorganisationens etiska regler vilket en stor majoritet gör. Ett IT-stöd för förtroendenämndsverksamheten har under året utvecklats i en projektgrupp som har inkluderat förtroendenämndsledamöter. IT-stödet ska förutom att det bidrar till säkrare rutiner och förbättrade möjligheter till uppföljning, även innehålla en falldatabas synlig för alla medlemmar. IT-stödet är grunden för fortsatt utvecklingsarbete med betoning på ökad medlemsnytta och fortsätt högt förtroende för medlemmarna och branschen. Konsumentrepresentationen i Centrala förtroendenämnden har under 2010 säkerställts genom att en process med att finna ytterligare en konsumentrepresentant har inletts och genomförs under Under 2010 har vi sett ett ökat utbyte mellan de lokala nämnderna och de fem lokala nämnderna i Västra Götalandsregionen slås samman under

20 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Lobbying och påverkansarbete Privattandläkarna är den enda organisation som arbetar för att tillvarata den privata tandvårdens intressen. Kontinuerliga och täta kontakter med de politiska partierna och beslutsfattare mejslar ut vilka marknadsförutsättningar branschen får både under året och i ett längre tidsperspektiv. Dialogen sker med en rad nyckelaktörer som direkt eller indirekt kan förändra villkoren för Privattandläkarnas medlemmar; Socialdepartementet, Statskontoret, Försäkringskassan, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket och Konkurrensverket. Organisationens strategiska påverkansarbete ger resultat i förfrågningar om medverkan i referens-, arbets- och styrgrupper. Branschorganisationen är en uppskattad samverkanspartner, vilket är mycket välkommet i de politiska kontakterna. Privattandläkarna har precis som tidigare år medverkat under Almedalsveckan. I år delades tandborstar ut på torget i Visby, en kampanj som rönte uppmärksamhet hos både allmänhet och politiker. Vidare genomfördes ett mingel för nyckelaktörer inom tandvården, gäster var bland annat generaldirektören för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ordförande för Tandteknikerförbundet samt representanter för Folktandvården i Stockholms län och Uppsala län. Hela året har präglats av valet. Privattandläkarnas politiska arbete intensifierades i början på året när branschorganisationen representerade på partiernas uppstartsmöten. Ett strategiskt val som bar frukt, Privattandläkarna bereddes möjlighet att aktivt medverka i Socialdemokraternas arbete med nationell kvalitetscertifiering. Valrörelsen kom inte att handla om tandvård i någon större utsträckning. Med uteblivet regeringsskifte är det troligt att tandvårdens spelregler är oförändrade de kommande fyra åren. Privattandläkarnas nätverk Privattandläkarna påverkar tandvårdsbranschen genom betydelsefullt samarbete med rätt aktörer. Nedan beskrivs samverkansarbetet under Regeringskansliet Privattandläkarna har en dialog med social-, närings-, justitie- samt finansdepartementen. Vi samarbetar med Socialstyrelsen kring lansering av nationella riktlinjer för tandvården. Socialstyrelsen har, tillsammans med landstingens, regionernas beställarchefer gjort ett rikstäckande upplägg för riktlinjerna, som liknar det upplägg vi har haft tillsammans med TLV när det gäller utbildning inom tandvårdsstödet. Det underlättar för våra lokalavdelningar att aktivt medverka och bidra i informationssatsningen. Ett antal seminarier planeras över landet för att bidra till kunskapsspridningen. Försäkringskassan Särskild vikt har lagts vid samverkan med Försäkringskassan och framtagande av serviceåtagande. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket Privattandläkarna initierade ett unikt samarbete med TLV hösten 2008 för att möta upp efterfrågan på en kvalitetssäkrad utbildning i regelverket. Privattandläkarna och TLV har erbjudit utbildningar i det statliga tandvårdsstödet till utbildare i lokalavdelningarna inom Privattandläkarna. Senast våren 2010 genomförde 13

Privattandläkarna. Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för hela den privata tandvården

Privattandläkarna. Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för hela den privata tandvården Privattandläkarna Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för hela den privata tandvården Privattandläkarna arbetar för Fri prissättning Fri etablering Patientens fria val

Läs mer

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014

Privattandläkarna. Verksamhetsplan 2014 1 Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning... 4 Verksamhet 2014... 5 Politik & påverkan... 5 Medlemsvård och medlemsrekrytering... 8 Tjänsteutbud och samarbetsavtal... 8 Lokal verksamhet...9

Läs mer

Privattandläkarna. Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag

Privattandläkarna. Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag Privattandläkarna Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag Privattandläkarna - en aktör som påverkar Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation

Läs mer

Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012

Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012 Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012 Aktivitet Pil Nyhet Kalendarium Medlemsverktyg Förtroendenämnd Vi står inför stora utmaningar Fredagen den 25 november 2011 bildades tandvårdens branschorganisation

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remiss 2017-01-10 S2017/00117/FS Socialdepartementet Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Justitiekanslern (JK) 4 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

S2009/9762/HS. Remissinstanserna

S2009/9762/HS. Remissinstanserna Remiss 2009-12-10 S2009/9762/HS Socialdepartementet Remissinstanserna Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården I mars 2009 beslutade statsrådet Göran Hägglund att inrätta en

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind. SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Göteborg 2005-10-14 Närvarande: Anne Westerlind Göteborg Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Niels Kieler-Jensen

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014.

Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj Senast reviderade den 20 maj 2014. STADGAR Stadgar för föreningen Avfall Sverige Fastställda den 31 maj 1947. Senast reviderade den 20 maj 2014. 1 Firma Föreningens firma är Avfall Sverige. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att tillvarata

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE EGEN VERKSAMHET (TEV)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL I RIKSFÖRENINGEN TANDLÄKARE EGEN VERKSAMHET (TEV) Datum: 2016-08-17 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Stockholm Protokoll nummer: 6/2016 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Övriga närvarande: Maria

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6 Inledning... 3 Patienternas syn på tandvården... 4 Omsättning inom tandvården... 6 Företag inom tandvården...6 Nettoomsättning... 8 Anställda och löner inom tandvården...9 Omsättningsförändring... 11 Rörelsemarginal

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik.

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik. Riksrevisionen 2012-03-28 Synpunkter på Riksrevisionens utkast till rapport En tandlös reform? Privattandläkarna tackar för visat förtroende och lämnar följande synpunkter på utkastet till rapporten En

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Sammanträde 2012-04-23 Dnr 2012/01 ( 18-35) 1(9) Tid: 2012-04-23 kl. 09.00 11.00 Plats: Gamlestadsvägen 4 B15 Ledamöter Närvarande: Håkan Linnarsson, (S) Västra Götalandsregionen (tjänstgör 21-35) Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund Datum: 2015-08-21 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm Protokoll nummer: 4/2015 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Justerare:

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Internet of Things Sverige regler för samverkan

Internet of Things Sverige regler för samverkan Internet of Things Sverige regler för samverkan Fastställd av prefekten vid institutionen för informationsteknologi Allmänt 1 Bakgrund Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remiss 2017-06-21 S2017/03403/FS Socialdepartementet Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Justitiekanslern (JK) 3 Datainspektionen 4 Socialstyrelsen

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remiss 2017-11-22 S2017/06371/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel en balansakt Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer