Handlingar årsmöte 7 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar årsmöte 7 maj 2011"

Transkript

1 Privattandläkarna Handlingar årsmöte 7 maj Program 2. Deltagarförteckning 3. Dagordning 4. Röstlängd 5. Verksamhetsberättelse 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening 7. Årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Svensk Privattandvård AB 8. Beredskapsfonden 9. Arvoden 10. Styrelsens proposition om nyttjande av beredskapsfonden 11. Valberedningens förslag för val samt valberedningens avsägelse 12. Protokoll årsmöte maj 2010 och protokoll verksamhetsplaneringsmöte november 2010

2 Privattandläkarna En mötesplats för tandvården Välkommen till årsmötesdagar 6-7 maj 2011

3 En unik kombination av tandvård och företagande Snart är det dags för två spännande årsmötesdagar. Den 6-7 maj träffas vi på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm för att tillsammans ta del av föreläsningar och seminarier och diskutera kring viktiga framtidsfrågor för tandvården. Jag har glädjen att kunna bjuda in dig till en mötesplats för tandvården - en mötesplats där tandvården kan träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Privattandläkarna är en unik kombination av tandvård och företagande. Vi arbetar för att påverka dina villkor som företagare på kort och lång sikt gentemot politiker, myndigheter och allmänhet. Det är också fokus i det program du kommer att erbjudas under fredagen. Vi får träffa Stefan Carlsson, tidigare vd för Apoteket, som nu har regeringens uppdrag att utreda hur myndigheterna som arbetar med vård och omsorg kan skapa långsiktigt hållbara system. Per-Arne Sundbom, konkurrensråd på Konkurrensverket talar om patientmakt, ni får en förhandsvisning av den nya jämförelseportalen och vi ska diskutera tandteknik, och detta är bara några exempel. Lördagen är en dag för dig som förtroendevald. Hur skapar vi tillsammans en branschorganisation för tandvården och samtidigt stärker tandläkarens roll i framtidens tandvård? Hur utvecklar vi organisationen för att uppnå största möjliga medlemsnytta? Det är viktiga frågor som kräver stor delaktighet av er i lokalavdelningarna. Jag ser fram emot två roliga och inspirerande dagar! Varmt välkommen Eva Andersson Generalsekreterare Program Fredag 6 maj Registrering, kaffe och smörgås Välkommen till årsmötesdagarna Hur skapar vi ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem? Hur ska de myndigheter som ansvarar för vårdfrågor arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande och hur skapar vi ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem? Hur ska ansvarsfördelningen se ut mellan myndigheterna, t ex Socialstyrelsen och TLV. Stefan Carlsson, vd på konsultföretaget Solving Efeso och före detta vd för Apoteket AB, berättar om det utredningsuppdrag han har fått av regeringen. Patienten i centrum - alla vinner på ökad transparens En nackdel med tandvårdsmarknaden är att det är närmast omöjligt för konsumenten att välja tandläkare utifrån kvalitet och pris. Det säger Per-Arne Sundbom, konkurrensråd på Konkurrensverket. Han talar om konkurrens, patientmakt och nödvändigheten av en transparent tandvårdsbransch. Lunch Kvalitet och patientsäkerhet är branschens utmaning Vid fyra olika seminarier diskuterar vi några av de mest aktuella frågorna inom tandvården just nu. Seminariepass 1 och 2 Kaffe Kvalitet och patientsäkerhet är branschens utmaning, forts. Seminariepass 3 och 4 Exklusivt för förtroendenämnderna: IT-stödet med falldatabas för ökad nytta Tillsammans går vi igenom erfarenheterna av de första månaderna med det nya IT-stödet för förtroendenämnderna. Vi diskuterar också hur falldatabasen ska komma till nytta för vårt arbete och för ökad medlemsnytta. Avslutning på dagen Egen tid Middag och underhållning Precis utanför hotellet ligger anrika M/S Gustafsberg VII och väntar på att få ta oss ut i den vackra skärdgården. Vi inleder med en läskande drink för att sedan fortsätta med njutning både för ögat, örat och gommen. Saxofonisten Emma Essinger underhåller. Vi är åter på hotellet cirka kl Seminarier Fredag 6 maj Kvalitet, öppenhet och jämförelser i tandvården Inera AB har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utveckla en ny webbaserad jämförelsetjänst av tandvård på 1177.se. Redan till sommaren kommer tandvårdsföretagen att kunna lägga in sina uppgifter. Projektledare Ebba Henning Planck visar nya webbtjänsten. Sveriges populäraste myndighet träffar Sveriges populärast samhällstjänst Skatteverket har genomfört en skatterevision i tandvården. Hela 55 procent av företagen fick anmärkningar. Vad gör tandvårdsföretagen för fel och hur blir vi bättre? Alf Oskarsson är projektledare och skatterevisor på Skatteverket i Göteborg och har samordnat skatterevisionen i tandvården. Efterhandskontroller och dokumentation Många överklaganden av beslut på efterhandskontroller hade kunnat undvikas om Försäkringskassan hade haft tillgång till rätt dokumentation. Hur förbättrar vi kvaliteten i dokumentationen vid efterhandskontroller och hur blir det begripligt för branschen? Lyssna till Håkan Lund, försäkringsodontologisk koordinator och Iréne Mohlin, försäkringssutredare vid Försäkringskassan, Marcus Johansson, vd på Almasoft och Cinna Eiritz, Key Account Manager / Product Specialist och Aida Nilsson, Customer Service Manager på Opus Dental. Att köpa tandtekniska arbeten Vilka krav ska en vårdgivare ställa vid köp av tandtekniska arbeten, Mitra Ghannad, utredare på Läkemedelsverket talar om den undersökning myndigheten har gjort där man jämför svensktillverkade och importerade tandtekniska kronor Program Lördag 7 maj Inledning och återkoppling från fredagen Gemensamt arbete i grupper: En stark bransch och en stark tandläkarkår Tandvården behöver en stark branschorganisation, men också en framträdande företrädare för tandläkaren och yrkesfrågorna. Detta är nödvändigt för att tandvården ska fortsätta vara en viktig fråga på politikernas dagordning. Hur åstadkommer vi det? Redovisning och diskussion Lunch Föreningsmötet med beslut om årsredovisning och verksamhetsberättelse för Exklusivt för förtroendenämnderna: Lärdomar och erfarenhet från fall i förtroendenämnderna Tillsammans går vi igenom principiellt viktiga fall för förtroendenämnderna och fördjupar oss inom viktiga områden för att tillsammans dra lärdomar och erfarenheter. Detta med syftet att sprida kunskap och lära av varandra. Kaffe Föreningsmötet fortsätter Förtroendenämndskonferensen fortsätter Utvärdering och avslutning Konferensen är slut

4 Anmäl dig idag! Tid och plats Den 6 maj kl 9.30 till den 7 maj kl på Elite Hotel Marina Tower med utsikt över Stockholms inlopp, Anmälan Anmäl dig och skicka in dina synpunkter på bifogad anmälningsblankett eller kontakta Ingela Andrée för att anmäla dig via e-post eller telefon: Sista anmälningsdag är 11 april. Kostnader För förtroendevalda: Sveriges Privattandläkarförening (SPF) står för kost, logi och resekostnader för en person från respektive lokalavdelning, undantaget Stockholm, Skåne och Västra Götaland där SPF står för ytterligare två deltagare. SPF står för kost, logi och resekostnaden för en deltagare från varje lokal förtroendenämnd samt för ledamöterna i Centrala förtroendenämnden. Övrigas kostnader debiteras lokalt. Det är respektive lokalavdelning som avgör hur många och vilka man vill skicka. Ta kontakt med din lokala ordförande för mer information. Övriga gäster: Deltagande på konferensen fredagen den 6 maj är kostnadsfritt för samliga. Eventuell övernattning sker på egen bekostnad. Privattandläkarna Box Stockholm Telefon

5 Privattandläkarna Till Sveriges Privattandläkarförenings årsmöte 7 maj 2011 Deltagarförteckning Komplett deltagarförteckning delas ut vid årsmötet.

6 Privattandläkarna Dagordning årsmöte 7 maj 2011 Datum: Lördagen den 7 maj 2011 kl. 13:30 ca 1-7:00 Plats: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning sammankallat 6. Fastställande av dagordning 7. Framläggande årsredovisning inklusive resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2010 samt revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening 8. Beslut om a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 2010 för Sveriges Privattandläkarförening, b. dispositioner beträffade resultat enligt den fastställda balansräkningen 2010 för Sveriges Privattandläkarförening samt c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt föreningens generalsekretare beträffande förvaltningen 2010 för Sveriges Privattandläkarförening 9. Fastställande av arvoden till Sveriges Privattandläkarförenings styrelseledamöter, den Centrala förtroendenämndens ledamöter, yrkesrevisor, lekmannarevisorer samt valberedningens ledamöter 10. Beslut med anledning av styrelsens proposition om nyttjande av beredskapsfonden 11. Val för tiden från detta årsmöte till slutet av det årsmöte som hålls år 2014 av: a. SPF:s styrelse b. den centrala förtroendenämnden c. två lekmannarevisorer d. valberedning 12. Årsmötet avslutas

7 Privattandläkarna Till Sveriges Privattandläkarförenings årsmöte 7 maj 2011 Röstlängd Lokalavdelning Företagsröster Tandläkarröster Blekinge 9 42 Dalarna Gotland 6 19 Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Mellersta Norrland Norrbotten Norrköping Stockholm Skåne Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Totalt

8 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse 2010

9 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning i korthet... 6 Berättelse generalsekreterare... 8 Årets arbete Personal och styrelse Ekonomiska nyckeltal Förteckning bilagor Utdrag ur Privattandläkaren Policyförteckning GS förpliktelser - befogenheter Organisationsschema Omvärldskartan

10 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Vision, affärside och värderingar Vision Sveriges ledande tandvårdsaktör Affärsidé Vi ska utifrån ett medlemsinflytande agera, driva och gå före i en framgångsrik tandvård. Grundläggande värderingar Delaktighet Privattandläkarna strävar efter en demokratisk föreningsanda, där alla har möjlighet att göra sin röst hörd. Professionella relationer Privattandläkarna ska agera på ett föredömligt och professionellt sätt i förhållande till medlemmar, myndigheter, samarbetspartners, leverantörer och medarbetare. Affärsmässighet Privattandläkarna ska vara trovärdiga och ha ett ärligt uppsåt i alla affärsrelationer. Hög vård- och verksamhetskvalitet Privattandläkarna arbetar för att vårdens kvalitet ska belysas som den avgörande faktorn för privattandvården i framtiden. Patienten i fokus Privattandläkarna erbjuder genom medlemmarnas omsorg Sveriges befolkning en god tandhälsa. Öppenhet inför omvärldsförändringar Privattandläkarna är nyfikna och uppriktiga inför förändringar i vår omvärld. 3

11 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Inledning Privattandläkarnas påverkansarbete ger resultat. Under valåret 2010 har vi ökat den politiska dialogen för att optimera tandvårdens möjligheter under de kommande fyra åren. Det har varit hektiska dagar med intressanta möten, där företrädarna för de politiska partierna ibland har haft olika synpunkter på hur tandvården ska utvecklas framöver. Regeringen beslutade i maj att inrätta en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården. Det är en tydlig indikation på att tandvården är ett viktigt politiskt område. När den politiska sammansättningen nu är klar för den kommande mandatperioden, går vårt påverkansarbete in i nästa fas. Nu fördjupar vi och knyter nya kontakter som främjar samverkan och dialog med myndigheter och beslutfattare. Privattandläkarna är en relativt liten organisation och vi har stora uppgifter framför oss. Det är mycket glädjande att vi blir tillfrågade som experter i styrgrupper, arbetsgrupper och remisshantering. Där för vi fram våra argument för fri prissättning, fri etablering, fritt val av tandläkare, högkostnadsskyddet, konkurrens på lika villkor och vårdgivarnas villkor. Arbetsgrupperna ger oss bra möjligheter att påverka och det märks i form av medlemsnytta vid exempelvis regelförändringar. Privattandläkarnas medlemmar har ett vårdansvar för över 3,6 miljoner patienter i Sverige, vilket per definition sätter patienten i fokus i vår dialog. Utvecklingen inom all hälso- och sjukvård leder till att vårdgivaren, det vill säga den juridiska personen som ansvarar för vården, får ett större och tydligare ansvar. Detta påverkar inte det medicinska ansvaret för yrkesutövaren, som arbetar under sin legitimation, men det tydliggör rollerna mellan tandläkare och vårdgivare. För Privattandläkarnas del innebär det att vi behöver företräda vårdgivarna, det vill säga tandvårdsföretagen, för att fortsätta ha en stor påverkanskraft. Medlemsföretagens betydelse ökar därför allt mer och dialogen i företagsrådet blir allt viktigare. Nu kommer vi att öka takten för att främja nätverkandet framöver, vilket ytterligare kommer att gynna medlemskåren. Privattandläkarna äger trovärdighet som branschorganisationen för privat tandvård och möts av förtroende från myndigheter, beslutsfattare och medlemmar. Ett gott betyg till medlemmar, förtroendevalda, styrelse, ledning och medarbetare. Stockholm Eva Andersson Generalsekreterare 4

12 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Kort historik 1984 PT Vård bildas Sveriges Privattandläkarförening bildas Privattandvårdsupplysningen, som utvecklats av PT Stockholm, blir rikstäckande Överenskommelsen vid Krusenberg Fri etablering Fri prissättning Förtroendenämndsverksamheten startar sitt utvecklingsarbete Högkostnadsskydd för personer över 65 år införs Sista landstinget, Kronoberg, inför fritt val för alla patienter när barn- och ungdomstandvården upphandlas Tandvårdsreformen införs den 1 juli Privattandläkarna reformerar sina stadgar och välkomnar företagsmedlemmar Privattandläkarna initierar och genomför utbildningar i tandvårdsstödet Turné i lokalavdelningar. Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att ta fram ett serviceåtagande för tandvårdsreformen Samverkan mellan Privattandläkarna och Sveriges Kommuner och landsting/sveriges Folktandvårdsförening inleds genom bildandet av ett branschråd Samverkan mellan Privattandläkarna, Sveriges Folktandvårdsförening, Sveriges Tandhygienistförening, Svenska Tandsköterskeförbundet och Sveriges Tandteknikerförbund inleds genom bildandet av ett råd som ska ha fokus på tandvårdsteamet Försäkringskassans prisportal läggs ned och Privattandläkarna tillfrågas om medverkan i uppbyggnaden av en ny jämförelseportal där regeringen avsätter 15 miljoner för projektet. 5

13 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse i korthet Januari Privattandläkarna medverkar på Kristdemokraternas kommundagar. Försäkringskassans prisportal uppvisar nya problem. Februari Samverkan och arbetsformer inom Sveriges Tandläkarförbund aktualiseras. Privattandläkarna medverkar på Centerns kommun och landstingsdagar. Mars Det spanska ordförandeskapet i EU och EU-kommissionen arrangerar ett högnivåmöte om e- hälsa i Barcelona. Generalsekreteraren representerar Privattandläkarna på Health IT Conference & Exhibition (WoHIT). Konferensen är världens ledande inom användandet av IT inom hälso- och sjukvård. Nationellt visar den undersökning som Privattandläkarna har gjort bland studenter och relativt nyutexaminerade tandläkare att studenterna upplever den offentliga tandvården som ett tryggare alternativ när de ska söka sin första anställning, men privattandvården som mer stimulerande att arbeta i. När de hanterar det odontologiska, får de en mer positiv inställning till privattandvården. Privattandläkarna deltar på Folkpartiets kommun och landstingsdagar. April Branschorganisationen deltar på Moderaternas Kommunala Riksmöte i Göteborg. Maj Privattandläkarna deltar på Miljöpartiets kongress i Uppsala. En utbildning i det statliga tandvårdsstödet genomförs i slutet på maj. Juni Privattandläkarna presenterar dokumentet Modernisera Sveriges Tandläkarförbund för ökad medlemsnytta. Juli Almedalsveckan präglades starkt av det kommande valet och Privattandläkarnas medverkan var i år avgörande för att sätta tandvården på den politiska kartan. Det skedde bland annat genom ett stort antal möten, ett mingel och en kampanj där tandborstar delades ut till allmänhet, politiker och beslutsfattare. Regelverksförändringar sker i tandvårdsstödet. Augusti SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering presenterar en rapport om forskning som finns vid behandlingar av tandlöshet, teknik och material kring rotfyllning. 6

14 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse September Valet avslutas och Privattandläkarna analyserar valresultatet för att värna om tandvården. Privattandläkarna genomför en medlemsundersökning via e-post. Oktober Regeringsförklaringen deklarerar att Tandvårdsreformen fullföljs genom särskilda insatser för dem med störst behov. För Privattandläkarna ett glädjande besked då tandvården är prioriterad i minst fyra år till. November Verksamhetsplaneringsmötet sker den november. Fokus läggs på hur Privattandläkarna ska påverka och fortsatt driva tandvårdsfrågor i takt med omvärldsförändringarna, med både patient och vårdgivare som vinnare. Svenskt kvalitetsindex offentliggör sin mätning om kundnöjdhet inom myndigheter, tandvård, sjukvård och kommunal service. Tandvården får toppbetyg igen! December Privattandläkarna summerar ett mycket framgångsrikt år där organisationens medverkan efterfrågas i allt högre grad. 7

15 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Berättelse generalsekreterare Det är en ynnest att ha ett arbete som ständigt överaskar och utmanar, i en bransch, där jag bidrar till framtidskartan. Det gör mig stolt och glad över att representera Privattandläkarna. Under mina år i föreningen har vi tillsammans åstadkommit fantastiska resultat, men det här året har varit ett slutgiltigt kvitto på att vi valde rätt väg, när vi sjösatte utvecklingsarbetet. Nedan följer en personlig beskrivning av mitt år som generalsekreterare för Privattandläkarna. Inför 2010 Då 2009 var ett turbulent år, gick vi in i 2010 något matta, men med en fast beslutsamhet att fortsätta att påverka och ta tillvara medlemsintressen. Något som vi verkligen fick göra under valåret Tre prioriterade områden belystes i verksamhetsplanen för 2010: kvalitet, den interna kulturen och den lokala verksamheten. Kvalitetsfrågorna har varit ständigt närvarande i arbetet, där tillvägagångssättet att definiera, stimulera och medverka applicerats på många områden. Den interna kulturen har förändrats, idag upplever vi ett mjukare tonläge där kritik ges konstruktivt och lösningsinriktat. Mycket av det arbetet har förts i den lokala verksamheten, där företagare samverkar med företagare på ett väldigt fint sätt. Konsten att sitta still i båten I en bransch i stark omstrukturering, med reformeringar som fodrar nya arbetsprocesser och där patienter är bättre kravställare på utförd vård, är det inte konstigt att dagens tandvårdsföretagare ibland känner av omvärldens krav. Det är många omvärldsfaktorer som kommer att förändra branschen framöver, vinnare blir de som anpassar sig snabbt till nya förändringar. Privattandläkarna gör löpande kartläggningar av strukturomvandlingen och arbetar aktivt för att tillvarata medlemmarnas intressen. Organisationen har uppmuntrat medlemmarna att ringa, debattera, föra fram sina åsikter och ifrågasätta beslut. Med föreningsmötesbeslut i ryggen har Privattandläkarna som organisation förankrat sin starka position. Långsiktiga vinster för vården Rubriken associeras till mycket. För mig personligen betyder det att skapa så många vinnare som möjligt över lång tid i ett vidare begrepp. Det innebär en god tandhälsa för Sveriges medborgare, en hälsosam konkurrens och ett bra arbetsklimat som skapar framgångsrika företag. Vi har under året upprepat våra budskap runt förhandlingsbordet och i förtroliga enskilda samtal med beslutsfattare. Vi når resultat men med en renodlad branschorganisation, med vårdgivare som medlemmar, skulle Privattandläkarna företräda branschen på ett tydligare sätt gentemot politik och myndigheter. Tydligare roller krävs Dagens samarbete med Sveriges Tandläkarförbund grundar sig i en otydlig rollbeskrivning som härstammar från ett internatssammanträde vid Krusenberg för 13 år sedan. Sammanträdet är väldokumenterat, men resultatet är ändå oklart, och tolkningarna har förändrats över tiden. Med åren har det blivit ett trubbigt redskap som missgynnar relationen mellan riksföreningarna och till Tandläkarförbundet. Kort sagt: Det måste bli tydligare vem som ska göra vad. 8

16 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Enligt förbundsmötesbeslut ska Tandläkarförbundet vara ett starkt förbund med tydlig odontologisk profil. En ambition som Privattandläkarna delar, då det ligger helt i linje med vårt ställningstagande och gynnar våra medlemmar. Problemet är att med en väldigt grov inriktning finns det ett flertal frågor där förbundet och branschorganisationens ställningstagande går isär. Exempelvis remissvar och representation i arbetsgrupper och projekt. Det ligger en utmaning i att finna former för samverkan, samtidigt som vi förtydligar roller och ansvar för respektive organisation. Privattandläkarna har tagit fram dokumentet Modernisera Sveriges Tandläkarförbund för ökad medlemsnytta, ett diskussionsunderlag som redogör för en potentiell utveckling av Tandläkarförbundet. Noteras att det inte är ett konfliktsökande dokument, utan ett konstruktivt reformförslag. Vid förbundsstyrelsemötet den 11 juni avslogs förslaget. Förbundsårsmötet den 3 december avslog en motion som grundade sig på dokumentet Modernisera Sveriges Tandläkarförbund. För att lösa konflikten inleddes en medlingsprocess under hösten 2010 med medlingsstöd från SACO. Denna process fortsätter under Varför vara medlem? Det är en fråga som dyker upp i diskussionen med potentiella medlemmar. Det givna svaret är att det är möjligt att påverka sin egen situation inom tandvården idag. Gemensamt ritar vi upp kartan för hur tandvården ska se ut framöver. Branschorganisationen är aldrig starkare än den samlade gemensamma kraften i våra medlemmar. Med en fast förankring i de lokala avdelningarna påverkar våra lokala företrädare politiker, landsting och kommun. Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för hela Sveriges privata tandvård. Privattandläkarna är idag den enda organisationen som företräder vårdgivarnas intressen inom tandvården. Under 2010 har mycket möda och kraft lagts på projektet med framtagandet av försäkringskassans serviceåtagande. Det var nödvändigt med ett grundligt arbete för att utveckla och förtydliga den service Försäkringskassan ger våra medlemmar. Här finns fortfarande utvecklingsmöjligheter. Parallellt driver vi ett samverkansprojekt med Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för tandvården. Riktlinjerna är viktiga, de kommer att ha en nyckelfunktion i utvecklingen av patientsäkerhet och utveckling av tandvårdsstödet. Dessa projekt genererar nytta till både medlemmar och övriga verksamma inom tandvården. Ett stort steg i rätt riktning under 2010 var när regeringen beslutade att försäkringskassans prisjämförelsetjänst skulle läggas ned och ersättas med en ny jämförelsetjänst. Projektuppdraget gick till Inera AB och Privattandläkarna representeras i styrgruppen för projektet. Ett 15 -miljoners projekt som kommer att förbättra service till patienter och allmänhet. Det blir möjligt för de privata vårdgivarna att marknadsföra sig på samma villkor som folktandvården. Vilket osökt för oss in på den årliga undersökningen från Svenskt kvalitets index, SKI. För det sjätte året i rad rankar Sveriges medborgare privat tandvård högst av samhällstjänsterna. En hedrande utnämning för alla våra medlemmar och mycket tillfredsställande för vårt påverkansarbete gentemot politiker och beslutsfattare. Omvärlden, inte minst politiker och beslutfattare, ställer krav på att patienternas ställning ska stärkas och vi delar den uppfattningen. En transparent och öppen marknad, där patienterna kan jämföra olika konkurrensvariabler är det bästa receptet för att undgå marknadsregleringar. 9

17 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Årets arbete 2010 Operativ inriktning Organisationen har uppnått alla de uppsatta målen med fri prissättning, fri etablering, fritt val för patienten och ett statligt skydd mot höga tandvårdskostnader. Det är ingenting som kan tas för givet, målen måste upprätthållas och vidareutvecklas. En stark marknad med fri konkurrens gynnar vårdgivare och patient. Strategisk inriktning De strategiskt övergripande målen för Privattandläkarna är att: Företräda medlemmarnas intressen Agera proaktivt för att driva branschen framåt Främja företagandet Verka för en aktiv organisation med stark lokal förankring Uppmuntra medlemmar att följa våra grundläggande värderingar Arbeta för att kvaliteten i tandvården stadigt ska utvärderas och förbättras Fokus på patientintresset leder till förbättringar för vårdgivarna Resultat 2010 Privattandläkarna har: medverkat för att integrera tandvården i den nationella strategin för e-hälsa. medverkat i genomförandet av de Nationella Riktlinjerna för tandvård. medverkat i en styrgrupp avseende utvecklingen av ett Nationellt register över implantat. medverkat i Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet medverkat i Socialstyrelsens översyn av ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOFS 2005:12, som ska ersättas av en ny föreskrift om kvalitet. uppmuntrat framtagandet av en kvalitetsportal i tandvården som ska ersätta försäkringskassans prisportal som läggs ned i början på inlett samverkan med SKL kring kvalitetsrelaterade branschfrågor, bland annat vad gäller översyn av kvalitetsregister i tandvården. uppmuntrat till öppenhet med priser i tandvården. utvecklat IT-stödet för kvalitetssäkring av förtroendenämndsverksamheten. fördjupat det sedan tidigare etablerade samarbetet med Pankey Institut, Miami, FL, USA. Medlemsutvecklingen och rekrytering Privattandläkarna representerar medlemmar som verkar i en bransch i medvind. Det finns mycket goda förutsättningar att lyckas som företagare idag, något som organisationen märker bland annat på mängden nya företag som etablerar sig. Organisationen behöver en bred medlemsbas med företag som speglar hela branschen. Med de stora pensionsavgångar som sker inom en tioårsperiod försvinner en stor del av den traditionella tandvårdsföretagaren som ensam arbetar i sin praktik. Branschen förändras och organisationen måste uppmärksamma och möta upp för nya krav från en medlemsbas som inte längre är homogen. 10

18 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Privattandläkarna attraherar företagsmedlemmar och i dialogen med potentiella företagsmedlemmar ger de utryck för att de följer branschorganisationens utveckling med intresse. Medlemsantalet i januari 2011 är ca verksamma medlemmar. Medlemsstatistik medlemmar År Totalt Verksamma Passiva Totalt Verksamma Passiva Av landets ca yrkesverksamma tandläkare är ca inom privat verksamhet. Som branschorganisationen tidigare har förutsett blir klyftan mellan privat och offentlig tandvård allt mindre och branschen som helhet står inför samma utmaningar. Anpassningsförmåga till förändringar är en förutsättning för att lyckas. Organisationen som expertorgan Som branschföreträdare blir organisationen i allt högre utsträckning tillfrågad som expertorganet för privat tandvård i Sverige. Det avspeglas i förfrågningar till medverkan i olika typer av projektgrupper, remisser, frågor från media, myndigheter och allmänhet. Branschorganisationen erbjuds löpande att agera remissinstans i tandvårdsfrågor. Följande remisser har Privattandläkarna lämnat svar på under 2010: Departementspromemorian Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. 11

19 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården (S2009/9762/HS) Förslag ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd (omtryckt i TLVFS 2009:1) (dnr 455/2010) Förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter till det statliga tandvårdsstödet Handbok om informationsskyldighet och patientinflytande Förslag till övergripande nationella indikatorer för God tandvård Ny förvaltningslag (SOU 2010:29) Vidare genomför branschorganisationen undersökningar och analyser med prognoser om och för den privata tandvården. Hur resultaten presenteras är olika, vissa resultat är enbart till stöd för Privattandläkarnas strategiska arbete, andra sammanställs till föreläsningar eller samverkansmöten. Regelbundet bidrar Privattandläkarna med sakkunskap för att bidra till en korrekt bild i massmedia när det gäller tandvårdsreformen och privat tandvård. Även allmänheten visar stor tilltro till Privattandläkarnas rådgivning, som en informationskälla till god tandhälsa. Privattandvårdsupplysningen är en uppskattad tjänst där tandvårdsutbildad personal hanterar samtal från allmänheten. Privattandläkarna har sedan flera år fokuserat på kvalitetsarbetet och patientsäkerheten genom förtroendenämndsverksamheten. Förtroendenämnderna är Privattandläkarnas egna nämnder för tvistemål. Det finns 23 lokala förtroendenämnder och en central förtroendenämnd. Nämnderna löser tvister mellan Privattandläkarnas medlemmar och deras patienter. Privattandläkarna har ett starkt samhällsengagemang och vi arbetar för att informera om de rättigheter som patienten har och att ge stöd och råd till medlemmar att hantera och förebygga tvister och klagomål. Merparten av de klagomål som inkommit under 2010 har lösts på ett bra vis genom muntlig medling mellan medlem och patient. Detta arbete är mycket viktigt för Privattandläkarna och för medlemmarna. Som branschorganisation är det centralt att alla medlemmar ska vara ansvarstagande och följa branschorganisationens etiska regler vilket en stor majoritet gör. Ett IT-stöd för förtroendenämndsverksamheten har under året utvecklats i en projektgrupp som har inkluderat förtroendenämndsledamöter. IT-stödet ska förutom att det bidrar till säkrare rutiner och förbättrade möjligheter till uppföljning, även innehålla en falldatabas synlig för alla medlemmar. IT-stödet är grunden för fortsatt utvecklingsarbete med betoning på ökad medlemsnytta och fortsätt högt förtroende för medlemmarna och branschen. Konsumentrepresentationen i Centrala förtroendenämnden har under 2010 säkerställts genom att en process med att finna ytterligare en konsumentrepresentant har inletts och genomförs under Under 2010 har vi sett ett ökat utbyte mellan de lokala nämnderna och de fem lokala nämnderna i Västra Götalandsregionen slås samman under

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg

Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning: Kunskapsutveckling om entreprenörskap inom vård och omsorg Att följa och bedöma mångfald och entreprenörskap inom vård och omsorg Delredovisning maj 2012 DNR 2010/198 (Tillväxtanalys) DNR

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola

UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4. Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT 4 Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola Lärande ledare Ledarskap för dagens och framtidens skola UTBILDNINGSDEPARTEMENTETS SKRIFTSERIE RAPPORT

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

PROs VERKSAMHET 2011

PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus:

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012

Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Svensk Scenkonst verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 2 svensk scenkonst Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2012 Innehåll VD har ordet 4 Arbetsgivarfrågor 6 Branschens förutsättningar

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer