Handlingar årsmöte 7 maj 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar årsmöte 7 maj 2011"

Transkript

1 Privattandläkarna Handlingar årsmöte 7 maj Program 2. Deltagarförteckning 3. Dagordning 4. Röstlängd 5. Verksamhetsberättelse 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening 7. Årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för Svensk Privattandvård AB 8. Beredskapsfonden 9. Arvoden 10. Styrelsens proposition om nyttjande av beredskapsfonden 11. Valberedningens förslag för val samt valberedningens avsägelse 12. Protokoll årsmöte maj 2010 och protokoll verksamhetsplaneringsmöte november 2010

2 Privattandläkarna En mötesplats för tandvården Välkommen till årsmötesdagar 6-7 maj 2011

3 En unik kombination av tandvård och företagande Snart är det dags för två spännande årsmötesdagar. Den 6-7 maj träffas vi på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm för att tillsammans ta del av föreläsningar och seminarier och diskutera kring viktiga framtidsfrågor för tandvården. Jag har glädjen att kunna bjuda in dig till en mötesplats för tandvården - en mötesplats där tandvården kan träffas, utbyta erfarenheter och lära av varandra. Privattandläkarna är en unik kombination av tandvård och företagande. Vi arbetar för att påverka dina villkor som företagare på kort och lång sikt gentemot politiker, myndigheter och allmänhet. Det är också fokus i det program du kommer att erbjudas under fredagen. Vi får träffa Stefan Carlsson, tidigare vd för Apoteket, som nu har regeringens uppdrag att utreda hur myndigheterna som arbetar med vård och omsorg kan skapa långsiktigt hållbara system. Per-Arne Sundbom, konkurrensråd på Konkurrensverket talar om patientmakt, ni får en förhandsvisning av den nya jämförelseportalen och vi ska diskutera tandteknik, och detta är bara några exempel. Lördagen är en dag för dig som förtroendevald. Hur skapar vi tillsammans en branschorganisation för tandvården och samtidigt stärker tandläkarens roll i framtidens tandvård? Hur utvecklar vi organisationen för att uppnå största möjliga medlemsnytta? Det är viktiga frågor som kräver stor delaktighet av er i lokalavdelningarna. Jag ser fram emot två roliga och inspirerande dagar! Varmt välkommen Eva Andersson Generalsekreterare Program Fredag 6 maj Registrering, kaffe och smörgås Välkommen till årsmötesdagarna Hur skapar vi ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem? Hur ska de myndigheter som ansvarar för vårdfrågor arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande och hur skapar vi ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem? Hur ska ansvarsfördelningen se ut mellan myndigheterna, t ex Socialstyrelsen och TLV. Stefan Carlsson, vd på konsultföretaget Solving Efeso och före detta vd för Apoteket AB, berättar om det utredningsuppdrag han har fått av regeringen. Patienten i centrum - alla vinner på ökad transparens En nackdel med tandvårdsmarknaden är att det är närmast omöjligt för konsumenten att välja tandläkare utifrån kvalitet och pris. Det säger Per-Arne Sundbom, konkurrensråd på Konkurrensverket. Han talar om konkurrens, patientmakt och nödvändigheten av en transparent tandvårdsbransch. Lunch Kvalitet och patientsäkerhet är branschens utmaning Vid fyra olika seminarier diskuterar vi några av de mest aktuella frågorna inom tandvården just nu. Seminariepass 1 och 2 Kaffe Kvalitet och patientsäkerhet är branschens utmaning, forts. Seminariepass 3 och 4 Exklusivt för förtroendenämnderna: IT-stödet med falldatabas för ökad nytta Tillsammans går vi igenom erfarenheterna av de första månaderna med det nya IT-stödet för förtroendenämnderna. Vi diskuterar också hur falldatabasen ska komma till nytta för vårt arbete och för ökad medlemsnytta. Avslutning på dagen Egen tid Middag och underhållning Precis utanför hotellet ligger anrika M/S Gustafsberg VII och väntar på att få ta oss ut i den vackra skärdgården. Vi inleder med en läskande drink för att sedan fortsätta med njutning både för ögat, örat och gommen. Saxofonisten Emma Essinger underhåller. Vi är åter på hotellet cirka kl Seminarier Fredag 6 maj Kvalitet, öppenhet och jämförelser i tandvården Inera AB har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utveckla en ny webbaserad jämförelsetjänst av tandvård på 1177.se. Redan till sommaren kommer tandvårdsföretagen att kunna lägga in sina uppgifter. Projektledare Ebba Henning Planck visar nya webbtjänsten. Sveriges populäraste myndighet träffar Sveriges populärast samhällstjänst Skatteverket har genomfört en skatterevision i tandvården. Hela 55 procent av företagen fick anmärkningar. Vad gör tandvårdsföretagen för fel och hur blir vi bättre? Alf Oskarsson är projektledare och skatterevisor på Skatteverket i Göteborg och har samordnat skatterevisionen i tandvården. Efterhandskontroller och dokumentation Många överklaganden av beslut på efterhandskontroller hade kunnat undvikas om Försäkringskassan hade haft tillgång till rätt dokumentation. Hur förbättrar vi kvaliteten i dokumentationen vid efterhandskontroller och hur blir det begripligt för branschen? Lyssna till Håkan Lund, försäkringsodontologisk koordinator och Iréne Mohlin, försäkringssutredare vid Försäkringskassan, Marcus Johansson, vd på Almasoft och Cinna Eiritz, Key Account Manager / Product Specialist och Aida Nilsson, Customer Service Manager på Opus Dental. Att köpa tandtekniska arbeten Vilka krav ska en vårdgivare ställa vid köp av tandtekniska arbeten, Mitra Ghannad, utredare på Läkemedelsverket talar om den undersökning myndigheten har gjort där man jämför svensktillverkade och importerade tandtekniska kronor Program Lördag 7 maj Inledning och återkoppling från fredagen Gemensamt arbete i grupper: En stark bransch och en stark tandläkarkår Tandvården behöver en stark branschorganisation, men också en framträdande företrädare för tandläkaren och yrkesfrågorna. Detta är nödvändigt för att tandvården ska fortsätta vara en viktig fråga på politikernas dagordning. Hur åstadkommer vi det? Redovisning och diskussion Lunch Föreningsmötet med beslut om årsredovisning och verksamhetsberättelse för Exklusivt för förtroendenämnderna: Lärdomar och erfarenhet från fall i förtroendenämnderna Tillsammans går vi igenom principiellt viktiga fall för förtroendenämnderna och fördjupar oss inom viktiga områden för att tillsammans dra lärdomar och erfarenheter. Detta med syftet att sprida kunskap och lära av varandra. Kaffe Föreningsmötet fortsätter Förtroendenämndskonferensen fortsätter Utvärdering och avslutning Konferensen är slut

4 Anmäl dig idag! Tid och plats Den 6 maj kl 9.30 till den 7 maj kl på Elite Hotel Marina Tower med utsikt över Stockholms inlopp, Anmälan Anmäl dig och skicka in dina synpunkter på bifogad anmälningsblankett eller kontakta Ingela Andrée för att anmäla dig via e-post eller telefon: Sista anmälningsdag är 11 april. Kostnader För förtroendevalda: Sveriges Privattandläkarförening (SPF) står för kost, logi och resekostnader för en person från respektive lokalavdelning, undantaget Stockholm, Skåne och Västra Götaland där SPF står för ytterligare två deltagare. SPF står för kost, logi och resekostnaden för en deltagare från varje lokal förtroendenämnd samt för ledamöterna i Centrala förtroendenämnden. Övrigas kostnader debiteras lokalt. Det är respektive lokalavdelning som avgör hur många och vilka man vill skicka. Ta kontakt med din lokala ordförande för mer information. Övriga gäster: Deltagande på konferensen fredagen den 6 maj är kostnadsfritt för samliga. Eventuell övernattning sker på egen bekostnad. Privattandläkarna Box Stockholm Telefon

5 Privattandläkarna Till Sveriges Privattandläkarförenings årsmöte 7 maj 2011 Deltagarförteckning Komplett deltagarförteckning delas ut vid årsmötet.

6 Privattandläkarna Dagordning årsmöte 7 maj 2011 Datum: Lördagen den 7 maj 2011 kl. 13:30 ca 1-7:00 Plats: Elite Hotel Marina Tower, Stockholm 1. Årsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning sammankallat 6. Fastställande av dagordning 7. Framläggande årsredovisning inklusive resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret 2010 samt revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening 8. Beslut om a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 2010 för Sveriges Privattandläkarförening, b. dispositioner beträffade resultat enligt den fastställda balansräkningen 2010 för Sveriges Privattandläkarförening samt c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt föreningens generalsekretare beträffande förvaltningen 2010 för Sveriges Privattandläkarförening 9. Fastställande av arvoden till Sveriges Privattandläkarförenings styrelseledamöter, den Centrala förtroendenämndens ledamöter, yrkesrevisor, lekmannarevisorer samt valberedningens ledamöter 10. Beslut med anledning av styrelsens proposition om nyttjande av beredskapsfonden 11. Val för tiden från detta årsmöte till slutet av det årsmöte som hålls år 2014 av: a. SPF:s styrelse b. den centrala förtroendenämnden c. två lekmannarevisorer d. valberedning 12. Årsmötet avslutas

7 Privattandläkarna Till Sveriges Privattandläkarförenings årsmöte 7 maj 2011 Röstlängd Lokalavdelning Företagsröster Tandläkarröster Blekinge 9 42 Dalarna Gotland 6 19 Gävleborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Mellersta Norrland Norrbotten Norrköping Stockholm Skåne Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västmanland Västra Götaland Örebro Östergötland Totalt

8 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse 2010

9 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Innehåll Vision, affärside och värderingar... 3 Inledning i korthet... 6 Berättelse generalsekreterare... 8 Årets arbete Personal och styrelse Ekonomiska nyckeltal Förteckning bilagor Utdrag ur Privattandläkaren Policyförteckning GS förpliktelser - befogenheter Organisationsschema Omvärldskartan

10 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Vision, affärside och värderingar Vision Sveriges ledande tandvårdsaktör Affärsidé Vi ska utifrån ett medlemsinflytande agera, driva och gå före i en framgångsrik tandvård. Grundläggande värderingar Delaktighet Privattandläkarna strävar efter en demokratisk föreningsanda, där alla har möjlighet att göra sin röst hörd. Professionella relationer Privattandläkarna ska agera på ett föredömligt och professionellt sätt i förhållande till medlemmar, myndigheter, samarbetspartners, leverantörer och medarbetare. Affärsmässighet Privattandläkarna ska vara trovärdiga och ha ett ärligt uppsåt i alla affärsrelationer. Hög vård- och verksamhetskvalitet Privattandläkarna arbetar för att vårdens kvalitet ska belysas som den avgörande faktorn för privattandvården i framtiden. Patienten i fokus Privattandläkarna erbjuder genom medlemmarnas omsorg Sveriges befolkning en god tandhälsa. Öppenhet inför omvärldsförändringar Privattandläkarna är nyfikna och uppriktiga inför förändringar i vår omvärld. 3

11 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Inledning Privattandläkarnas påverkansarbete ger resultat. Under valåret 2010 har vi ökat den politiska dialogen för att optimera tandvårdens möjligheter under de kommande fyra åren. Det har varit hektiska dagar med intressanta möten, där företrädarna för de politiska partierna ibland har haft olika synpunkter på hur tandvården ska utvecklas framöver. Regeringen beslutade i maj att inrätta en ny oberoende granskningsmyndighet med ansvar för uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården. Det är en tydlig indikation på att tandvården är ett viktigt politiskt område. När den politiska sammansättningen nu är klar för den kommande mandatperioden, går vårt påverkansarbete in i nästa fas. Nu fördjupar vi och knyter nya kontakter som främjar samverkan och dialog med myndigheter och beslutfattare. Privattandläkarna är en relativt liten organisation och vi har stora uppgifter framför oss. Det är mycket glädjande att vi blir tillfrågade som experter i styrgrupper, arbetsgrupper och remisshantering. Där för vi fram våra argument för fri prissättning, fri etablering, fritt val av tandläkare, högkostnadsskyddet, konkurrens på lika villkor och vårdgivarnas villkor. Arbetsgrupperna ger oss bra möjligheter att påverka och det märks i form av medlemsnytta vid exempelvis regelförändringar. Privattandläkarnas medlemmar har ett vårdansvar för över 3,6 miljoner patienter i Sverige, vilket per definition sätter patienten i fokus i vår dialog. Utvecklingen inom all hälso- och sjukvård leder till att vårdgivaren, det vill säga den juridiska personen som ansvarar för vården, får ett större och tydligare ansvar. Detta påverkar inte det medicinska ansvaret för yrkesutövaren, som arbetar under sin legitimation, men det tydliggör rollerna mellan tandläkare och vårdgivare. För Privattandläkarnas del innebär det att vi behöver företräda vårdgivarna, det vill säga tandvårdsföretagen, för att fortsätta ha en stor påverkanskraft. Medlemsföretagens betydelse ökar därför allt mer och dialogen i företagsrådet blir allt viktigare. Nu kommer vi att öka takten för att främja nätverkandet framöver, vilket ytterligare kommer att gynna medlemskåren. Privattandläkarna äger trovärdighet som branschorganisationen för privat tandvård och möts av förtroende från myndigheter, beslutsfattare och medlemmar. Ett gott betyg till medlemmar, förtroendevalda, styrelse, ledning och medarbetare. Stockholm Eva Andersson Generalsekreterare 4

12 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Kort historik 1984 PT Vård bildas Sveriges Privattandläkarförening bildas Privattandvårdsupplysningen, som utvecklats av PT Stockholm, blir rikstäckande Överenskommelsen vid Krusenberg Fri etablering Fri prissättning Förtroendenämndsverksamheten startar sitt utvecklingsarbete Högkostnadsskydd för personer över 65 år införs Sista landstinget, Kronoberg, inför fritt val för alla patienter när barn- och ungdomstandvården upphandlas Tandvårdsreformen införs den 1 juli Privattandläkarna reformerar sina stadgar och välkomnar företagsmedlemmar Privattandläkarna initierar och genomför utbildningar i tandvårdsstödet Turné i lokalavdelningar. Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att ta fram ett serviceåtagande för tandvårdsreformen Samverkan mellan Privattandläkarna och Sveriges Kommuner och landsting/sveriges Folktandvårdsförening inleds genom bildandet av ett branschråd Samverkan mellan Privattandläkarna, Sveriges Folktandvårdsförening, Sveriges Tandhygienistförening, Svenska Tandsköterskeförbundet och Sveriges Tandteknikerförbund inleds genom bildandet av ett råd som ska ha fokus på tandvårdsteamet Försäkringskassans prisportal läggs ned och Privattandläkarna tillfrågas om medverkan i uppbyggnaden av en ny jämförelseportal där regeringen avsätter 15 miljoner för projektet. 5

13 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse i korthet Januari Privattandläkarna medverkar på Kristdemokraternas kommundagar. Försäkringskassans prisportal uppvisar nya problem. Februari Samverkan och arbetsformer inom Sveriges Tandläkarförbund aktualiseras. Privattandläkarna medverkar på Centerns kommun och landstingsdagar. Mars Det spanska ordförandeskapet i EU och EU-kommissionen arrangerar ett högnivåmöte om e- hälsa i Barcelona. Generalsekreteraren representerar Privattandläkarna på Health IT Conference & Exhibition (WoHIT). Konferensen är världens ledande inom användandet av IT inom hälso- och sjukvård. Nationellt visar den undersökning som Privattandläkarna har gjort bland studenter och relativt nyutexaminerade tandläkare att studenterna upplever den offentliga tandvården som ett tryggare alternativ när de ska söka sin första anställning, men privattandvården som mer stimulerande att arbeta i. När de hanterar det odontologiska, får de en mer positiv inställning till privattandvården. Privattandläkarna deltar på Folkpartiets kommun och landstingsdagar. April Branschorganisationen deltar på Moderaternas Kommunala Riksmöte i Göteborg. Maj Privattandläkarna deltar på Miljöpartiets kongress i Uppsala. En utbildning i det statliga tandvårdsstödet genomförs i slutet på maj. Juni Privattandläkarna presenterar dokumentet Modernisera Sveriges Tandläkarförbund för ökad medlemsnytta. Juli Almedalsveckan präglades starkt av det kommande valet och Privattandläkarnas medverkan var i år avgörande för att sätta tandvården på den politiska kartan. Det skedde bland annat genom ett stort antal möten, ett mingel och en kampanj där tandborstar delades ut till allmänhet, politiker och beslutsfattare. Regelverksförändringar sker i tandvårdsstödet. Augusti SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering presenterar en rapport om forskning som finns vid behandlingar av tandlöshet, teknik och material kring rotfyllning. 6

14 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse September Valet avslutas och Privattandläkarna analyserar valresultatet för att värna om tandvården. Privattandläkarna genomför en medlemsundersökning via e-post. Oktober Regeringsförklaringen deklarerar att Tandvårdsreformen fullföljs genom särskilda insatser för dem med störst behov. För Privattandläkarna ett glädjande besked då tandvården är prioriterad i minst fyra år till. November Verksamhetsplaneringsmötet sker den november. Fokus läggs på hur Privattandläkarna ska påverka och fortsatt driva tandvårdsfrågor i takt med omvärldsförändringarna, med både patient och vårdgivare som vinnare. Svenskt kvalitetsindex offentliggör sin mätning om kundnöjdhet inom myndigheter, tandvård, sjukvård och kommunal service. Tandvården får toppbetyg igen! December Privattandläkarna summerar ett mycket framgångsrikt år där organisationens medverkan efterfrågas i allt högre grad. 7

15 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Berättelse generalsekreterare Det är en ynnest att ha ett arbete som ständigt överaskar och utmanar, i en bransch, där jag bidrar till framtidskartan. Det gör mig stolt och glad över att representera Privattandläkarna. Under mina år i föreningen har vi tillsammans åstadkommit fantastiska resultat, men det här året har varit ett slutgiltigt kvitto på att vi valde rätt väg, när vi sjösatte utvecklingsarbetet. Nedan följer en personlig beskrivning av mitt år som generalsekreterare för Privattandläkarna. Inför 2010 Då 2009 var ett turbulent år, gick vi in i 2010 något matta, men med en fast beslutsamhet att fortsätta att påverka och ta tillvara medlemsintressen. Något som vi verkligen fick göra under valåret Tre prioriterade områden belystes i verksamhetsplanen för 2010: kvalitet, den interna kulturen och den lokala verksamheten. Kvalitetsfrågorna har varit ständigt närvarande i arbetet, där tillvägagångssättet att definiera, stimulera och medverka applicerats på många områden. Den interna kulturen har förändrats, idag upplever vi ett mjukare tonläge där kritik ges konstruktivt och lösningsinriktat. Mycket av det arbetet har förts i den lokala verksamheten, där företagare samverkar med företagare på ett väldigt fint sätt. Konsten att sitta still i båten I en bransch i stark omstrukturering, med reformeringar som fodrar nya arbetsprocesser och där patienter är bättre kravställare på utförd vård, är det inte konstigt att dagens tandvårdsföretagare ibland känner av omvärldens krav. Det är många omvärldsfaktorer som kommer att förändra branschen framöver, vinnare blir de som anpassar sig snabbt till nya förändringar. Privattandläkarna gör löpande kartläggningar av strukturomvandlingen och arbetar aktivt för att tillvarata medlemmarnas intressen. Organisationen har uppmuntrat medlemmarna att ringa, debattera, föra fram sina åsikter och ifrågasätta beslut. Med föreningsmötesbeslut i ryggen har Privattandläkarna som organisation förankrat sin starka position. Långsiktiga vinster för vården Rubriken associeras till mycket. För mig personligen betyder det att skapa så många vinnare som möjligt över lång tid i ett vidare begrepp. Det innebär en god tandhälsa för Sveriges medborgare, en hälsosam konkurrens och ett bra arbetsklimat som skapar framgångsrika företag. Vi har under året upprepat våra budskap runt förhandlingsbordet och i förtroliga enskilda samtal med beslutsfattare. Vi når resultat men med en renodlad branschorganisation, med vårdgivare som medlemmar, skulle Privattandläkarna företräda branschen på ett tydligare sätt gentemot politik och myndigheter. Tydligare roller krävs Dagens samarbete med Sveriges Tandläkarförbund grundar sig i en otydlig rollbeskrivning som härstammar från ett internatssammanträde vid Krusenberg för 13 år sedan. Sammanträdet är väldokumenterat, men resultatet är ändå oklart, och tolkningarna har förändrats över tiden. Med åren har det blivit ett trubbigt redskap som missgynnar relationen mellan riksföreningarna och till Tandläkarförbundet. Kort sagt: Det måste bli tydligare vem som ska göra vad. 8

16 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Enligt förbundsmötesbeslut ska Tandläkarförbundet vara ett starkt förbund med tydlig odontologisk profil. En ambition som Privattandläkarna delar, då det ligger helt i linje med vårt ställningstagande och gynnar våra medlemmar. Problemet är att med en väldigt grov inriktning finns det ett flertal frågor där förbundet och branschorganisationens ställningstagande går isär. Exempelvis remissvar och representation i arbetsgrupper och projekt. Det ligger en utmaning i att finna former för samverkan, samtidigt som vi förtydligar roller och ansvar för respektive organisation. Privattandläkarna har tagit fram dokumentet Modernisera Sveriges Tandläkarförbund för ökad medlemsnytta, ett diskussionsunderlag som redogör för en potentiell utveckling av Tandläkarförbundet. Noteras att det inte är ett konfliktsökande dokument, utan ett konstruktivt reformförslag. Vid förbundsstyrelsemötet den 11 juni avslogs förslaget. Förbundsårsmötet den 3 december avslog en motion som grundade sig på dokumentet Modernisera Sveriges Tandläkarförbund. För att lösa konflikten inleddes en medlingsprocess under hösten 2010 med medlingsstöd från SACO. Denna process fortsätter under Varför vara medlem? Det är en fråga som dyker upp i diskussionen med potentiella medlemmar. Det givna svaret är att det är möjligt att påverka sin egen situation inom tandvården idag. Gemensamt ritar vi upp kartan för hur tandvården ska se ut framöver. Branschorganisationen är aldrig starkare än den samlade gemensamma kraften i våra medlemmar. Med en fast förankring i de lokala avdelningarna påverkar våra lokala företrädare politiker, landsting och kommun. Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för hela Sveriges privata tandvård. Privattandläkarna är idag den enda organisationen som företräder vårdgivarnas intressen inom tandvården. Under 2010 har mycket möda och kraft lagts på projektet med framtagandet av försäkringskassans serviceåtagande. Det var nödvändigt med ett grundligt arbete för att utveckla och förtydliga den service Försäkringskassan ger våra medlemmar. Här finns fortfarande utvecklingsmöjligheter. Parallellt driver vi ett samverkansprojekt med Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer för tandvården. Riktlinjerna är viktiga, de kommer att ha en nyckelfunktion i utvecklingen av patientsäkerhet och utveckling av tandvårdsstödet. Dessa projekt genererar nytta till både medlemmar och övriga verksamma inom tandvården. Ett stort steg i rätt riktning under 2010 var när regeringen beslutade att försäkringskassans prisjämförelsetjänst skulle läggas ned och ersättas med en ny jämförelsetjänst. Projektuppdraget gick till Inera AB och Privattandläkarna representeras i styrgruppen för projektet. Ett 15 -miljoners projekt som kommer att förbättra service till patienter och allmänhet. Det blir möjligt för de privata vårdgivarna att marknadsföra sig på samma villkor som folktandvården. Vilket osökt för oss in på den årliga undersökningen från Svenskt kvalitets index, SKI. För det sjätte året i rad rankar Sveriges medborgare privat tandvård högst av samhällstjänsterna. En hedrande utnämning för alla våra medlemmar och mycket tillfredsställande för vårt påverkansarbete gentemot politiker och beslutsfattare. Omvärlden, inte minst politiker och beslutfattare, ställer krav på att patienternas ställning ska stärkas och vi delar den uppfattningen. En transparent och öppen marknad, där patienterna kan jämföra olika konkurrensvariabler är det bästa receptet för att undgå marknadsregleringar. 9

17 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Årets arbete 2010 Operativ inriktning Organisationen har uppnått alla de uppsatta målen med fri prissättning, fri etablering, fritt val för patienten och ett statligt skydd mot höga tandvårdskostnader. Det är ingenting som kan tas för givet, målen måste upprätthållas och vidareutvecklas. En stark marknad med fri konkurrens gynnar vårdgivare och patient. Strategisk inriktning De strategiskt övergripande målen för Privattandläkarna är att: Företräda medlemmarnas intressen Agera proaktivt för att driva branschen framåt Främja företagandet Verka för en aktiv organisation med stark lokal förankring Uppmuntra medlemmar att följa våra grundläggande värderingar Arbeta för att kvaliteten i tandvården stadigt ska utvärderas och förbättras Fokus på patientintresset leder till förbättringar för vårdgivarna Resultat 2010 Privattandläkarna har: medverkat för att integrera tandvården i den nationella strategin för e-hälsa. medverkat i genomförandet av de Nationella Riktlinjerna för tandvård. medverkat i en styrgrupp avseende utvecklingen av ett Nationellt register över implantat. medverkat i Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet medverkat i Socialstyrelsens översyn av ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOFS 2005:12, som ska ersättas av en ny föreskrift om kvalitet. uppmuntrat framtagandet av en kvalitetsportal i tandvården som ska ersätta försäkringskassans prisportal som läggs ned i början på inlett samverkan med SKL kring kvalitetsrelaterade branschfrågor, bland annat vad gäller översyn av kvalitetsregister i tandvården. uppmuntrat till öppenhet med priser i tandvården. utvecklat IT-stödet för kvalitetssäkring av förtroendenämndsverksamheten. fördjupat det sedan tidigare etablerade samarbetet med Pankey Institut, Miami, FL, USA. Medlemsutvecklingen och rekrytering Privattandläkarna representerar medlemmar som verkar i en bransch i medvind. Det finns mycket goda förutsättningar att lyckas som företagare idag, något som organisationen märker bland annat på mängden nya företag som etablerar sig. Organisationen behöver en bred medlemsbas med företag som speglar hela branschen. Med de stora pensionsavgångar som sker inom en tioårsperiod försvinner en stor del av den traditionella tandvårdsföretagaren som ensam arbetar i sin praktik. Branschen förändras och organisationen måste uppmärksamma och möta upp för nya krav från en medlemsbas som inte längre är homogen. 10

18 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Privattandläkarna attraherar företagsmedlemmar och i dialogen med potentiella företagsmedlemmar ger de utryck för att de följer branschorganisationens utveckling med intresse. Medlemsantalet i januari 2011 är ca verksamma medlemmar. Medlemsstatistik medlemmar År Totalt Verksamma Passiva Totalt Verksamma Passiva Av landets ca yrkesverksamma tandläkare är ca inom privat verksamhet. Som branschorganisationen tidigare har förutsett blir klyftan mellan privat och offentlig tandvård allt mindre och branschen som helhet står inför samma utmaningar. Anpassningsförmåga till förändringar är en förutsättning för att lyckas. Organisationen som expertorgan Som branschföreträdare blir organisationen i allt högre utsträckning tillfrågad som expertorganet för privat tandvård i Sverige. Det avspeglas i förfrågningar till medverkan i olika typer av projektgrupper, remisser, frågor från media, myndigheter och allmänhet. Branschorganisationen erbjuds löpande att agera remissinstans i tandvårdsfrågor. Följande remisser har Privattandläkarna lämnat svar på under 2010: Departementspromemorian Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. 11

19 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Förslag på en oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården (S2009/9762/HS) Förslag ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd (omtryckt i TLVFS 2009:1) (dnr 455/2010) Förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter till det statliga tandvårdsstödet Handbok om informationsskyldighet och patientinflytande Förslag till övergripande nationella indikatorer för God tandvård Ny förvaltningslag (SOU 2010:29) Vidare genomför branschorganisationen undersökningar och analyser med prognoser om och för den privata tandvården. Hur resultaten presenteras är olika, vissa resultat är enbart till stöd för Privattandläkarnas strategiska arbete, andra sammanställs till föreläsningar eller samverkansmöten. Regelbundet bidrar Privattandläkarna med sakkunskap för att bidra till en korrekt bild i massmedia när det gäller tandvårdsreformen och privat tandvård. Även allmänheten visar stor tilltro till Privattandläkarnas rådgivning, som en informationskälla till god tandhälsa. Privattandvårdsupplysningen är en uppskattad tjänst där tandvårdsutbildad personal hanterar samtal från allmänheten. Privattandläkarna har sedan flera år fokuserat på kvalitetsarbetet och patientsäkerheten genom förtroendenämndsverksamheten. Förtroendenämnderna är Privattandläkarnas egna nämnder för tvistemål. Det finns 23 lokala förtroendenämnder och en central förtroendenämnd. Nämnderna löser tvister mellan Privattandläkarnas medlemmar och deras patienter. Privattandläkarna har ett starkt samhällsengagemang och vi arbetar för att informera om de rättigheter som patienten har och att ge stöd och råd till medlemmar att hantera och förebygga tvister och klagomål. Merparten av de klagomål som inkommit under 2010 har lösts på ett bra vis genom muntlig medling mellan medlem och patient. Detta arbete är mycket viktigt för Privattandläkarna och för medlemmarna. Som branschorganisation är det centralt att alla medlemmar ska vara ansvarstagande och följa branschorganisationens etiska regler vilket en stor majoritet gör. Ett IT-stöd för förtroendenämndsverksamheten har under året utvecklats i en projektgrupp som har inkluderat förtroendenämndsledamöter. IT-stödet ska förutom att det bidrar till säkrare rutiner och förbättrade möjligheter till uppföljning, även innehålla en falldatabas synlig för alla medlemmar. IT-stödet är grunden för fortsatt utvecklingsarbete med betoning på ökad medlemsnytta och fortsätt högt förtroende för medlemmarna och branschen. Konsumentrepresentationen i Centrala förtroendenämnden har under 2010 säkerställts genom att en process med att finna ytterligare en konsumentrepresentant har inletts och genomförs under Under 2010 har vi sett ett ökat utbyte mellan de lokala nämnderna och de fem lokala nämnderna i Västra Götalandsregionen slås samman under

20 Privattandläkarna Verksamhetsberättelse Lobbying och påverkansarbete Privattandläkarna är den enda organisation som arbetar för att tillvarata den privata tandvårdens intressen. Kontinuerliga och täta kontakter med de politiska partierna och beslutsfattare mejslar ut vilka marknadsförutsättningar branschen får både under året och i ett längre tidsperspektiv. Dialogen sker med en rad nyckelaktörer som direkt eller indirekt kan förändra villkoren för Privattandläkarnas medlemmar; Socialdepartementet, Statskontoret, Försäkringskassan, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket och Konkurrensverket. Organisationens strategiska påverkansarbete ger resultat i förfrågningar om medverkan i referens-, arbets- och styrgrupper. Branschorganisationen är en uppskattad samverkanspartner, vilket är mycket välkommet i de politiska kontakterna. Privattandläkarna har precis som tidigare år medverkat under Almedalsveckan. I år delades tandborstar ut på torget i Visby, en kampanj som rönte uppmärksamhet hos både allmänhet och politiker. Vidare genomfördes ett mingel för nyckelaktörer inom tandvården, gäster var bland annat generaldirektören för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, ordförande för Tandteknikerförbundet samt representanter för Folktandvården i Stockholms län och Uppsala län. Hela året har präglats av valet. Privattandläkarnas politiska arbete intensifierades i början på året när branschorganisationen representerade på partiernas uppstartsmöten. Ett strategiskt val som bar frukt, Privattandläkarna bereddes möjlighet att aktivt medverka i Socialdemokraternas arbete med nationell kvalitetscertifiering. Valrörelsen kom inte att handla om tandvård i någon större utsträckning. Med uteblivet regeringsskifte är det troligt att tandvårdens spelregler är oförändrade de kommande fyra åren. Privattandläkarnas nätverk Privattandläkarna påverkar tandvårdsbranschen genom betydelsefullt samarbete med rätt aktörer. Nedan beskrivs samverkansarbetet under Regeringskansliet Privattandläkarna har en dialog med social-, närings-, justitie- samt finansdepartementen. Vi samarbetar med Socialstyrelsen kring lansering av nationella riktlinjer för tandvården. Socialstyrelsen har, tillsammans med landstingens, regionernas beställarchefer gjort ett rikstäckande upplägg för riktlinjerna, som liknar det upplägg vi har haft tillsammans med TLV när det gäller utbildning inom tandvårdsstödet. Det underlättar för våra lokalavdelningar att aktivt medverka och bidra i informationssatsningen. Ett antal seminarier planeras över landet för att bidra till kunskapsspridningen. Försäkringskassan Särskild vikt har lagts vid samverkan med Försäkringskassan och framtagande av serviceåtagande. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket Privattandläkarna initierade ett unikt samarbete med TLV hösten 2008 för att möta upp efterfrågan på en kvalitetssäkrad utbildning i regelverket. Privattandläkarna och TLV har erbjudit utbildningar i det statliga tandvårdsstödet till utbildare i lokalavdelningarna inom Privattandläkarna. Senast våren 2010 genomförde 13

Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012

Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012 Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012 Aktivitet Pil Nyhet Kalendarium Medlemsverktyg Förtroendenämnd Vi står inför stora utmaningar Fredagen den 25 november 2011 bildades tandvårdens branschorganisation

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna 25-26 november 2010 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6 Inledning... 3 Patienternas syn på tandvården... 4 Omsättning inom tandvården... 6 Företag inom tandvården...6 Nettoomsättning... 8 Anställda och löner inom tandvården...9 Omsättningsförändring... 11 Rörelsemarginal

Läs mer

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund Datum: 2015-08-21 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm Protokoll nummer: 4/2015 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Justerare:

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport Inledning Regeringen har begärt månatlig rapportering om de åtgärder Försäkringskassan vidtar för att säkerställa

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet

Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Information om Bättre flöde i vården Ett nationellt projekt för ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet Varför ett nationellt projekt? Det finns många goda skäl att tillsammans

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne

Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare som är verksamma i Skåne Enheten för tandvård Tilläggsavtal, till Avtal mellan Region Skåne och Svensk Privattandvård AB om Barn- och ungdomstandvård för 3-19-åringar i Region Skåne 2012. Barn- och ungdomstandvård hos privattandläkare

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar antagna vid kongressen 2014

Stadgar antagna vid kongressen 2014 Stadgar antagna vid kongressen 2014 1. Vårdförbundets grundläggande värderingar och ändamål Vårdförbundet är ett yrkesförbund som tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen och utvecklingen av professionerna.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser

Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Stadgar för kulturföreningen Ebeneser Dat. 2014-03-12 Dat. 2015-03-11 Utgåva 1.0 Utgåva2.0 1 1 Kulturföreningen Ebenesers ändamål Kulturföreningen Ebeneser ska erbjuda ett mångkulturellt utbud i en inspirerande

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer