SÖDERTÄLJE BYGGMÄSTAREFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERTÄLJE BYGGMÄSTAREFÖRENING"

Transkript

1 Innehåll SÖDERTÄLJE BYGGMÄSTAREFÖRENING Styrelsens berättelse..2 Internrevisorns berättelse..7 Valberedningens förslag...8 1

2 SÖDERTÄLJE BYGGMÄSTAREFÖRENING Styrelsens berättelse avseende verksamhetsåret 2010 STYRELSE OCH REVISORER Ordinarie ledamöter Lars Mattsson, Stål & Brandteknik i Södertälje AB Ingemar Cehlin, FORIA AB Göran Bjarnestig, Hygien Bygg Telge AB Kent Fernqvist, PEAB Sverige AB Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB Suppleanter Anders Henlöv, Tälje Mark AB Hans Ingvarsson, NCC Construction Sverige AB Conny Ögren, Bröderna Näslund Byggare AB REVISOR Eftersom föreningens ekonomi är helt integrerad med ekonomin inom Stockholms Byggmästareförening innebär detta att revisionen genomförts i samband med revisionen av Stockholms Byggmästareförenings ekonomi och verksamhet. Internrevisor med uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens övriga verksamhet har varit Peder Andersson, Mariekälla Betong & Transport AB. VALBEREDNING Ulf Mårtensson, Järntorget AB Richard Danielsson, Håltagarna Borrteknik Sverige AB Lars Ove Eriksson, Håltagarna Borrteknik Sverige AB FÖRENINGSCHEF Susanne Ekosander, fram till och med den 31 juli 2010 Elisabeth Martin, från och med den 1 augusti 2010 UPPDRAG Programrådet för byggprogrammet vid: Teknikgymnasiet i Södertälje Sågbäcksgymnasiet i Huddinge Erika Hann, Stockholms Byggmästareförening, ordinarie Rönninge gymnasium 2

3 Södertörns Hantverksgymnasium Nynäshamns gymnasium Nykvarns Praktiska Gymnasium Yrkesgymnasiet, Huddinge Gnesta praktiska Gymnasium Fredrika Bremergymnasiet, Haninge Representanter i Stockholms Byggmästareförenings utskott Elisabeth Martin, ledamot i bostadsutskottet och ordförande i Byggnadsindustrins Yrkesnämnd i Stockholm, (BYN Stockholm). SAMMANTRÄDEN Torsdagen den 25 mars ägde föreningens årsmöte rum på Tom Tits Experiment. Förutom sedvanliga årsmötespunkter beslutades också enhälligt att i en andra läsning anta nya stadgar för föreningen. Vidare informerades om nominerade projekt till Årets byggnad och Årets renovering Den 21 oktober anordnade Södertälje Byggmästareförening en medlemsträff på Axa Sport Center. Medlemmarna fick utöver en hockeymatch mellan SSK och AIK också lyssna till Claes Sahlin, Stockholms Byggmästareförening, som höll ett anförande i ämnet bostadsutställningar. Arrangemanget blev uppmärksammat i media. Länstidningen i Södertälje skrev följande: Varför inte en bostadsutställning i Södertälje? Alla möjligheter är öppna: nybygge eller ombyggnad, stort område eller litet, tätort eller glesbygd, enbart bostäder eller kanske även lokaler. Södertälje marknadsförs som en attraktiv kommun med framtidsanda. Vi kan också väcka debatt och skapa intresse för de frågor om boende och byggande som är viktiga för oss. En bostadsutställning 2014 kan dessutom bli ett intressant inlägg i valdebatten. Vi har möjlighet att sätta Södertälje på kartan. Vill ni vara med? Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit sju protokollförda sammanträden den 8 februari, 25 mars, 26 april, 7 juni, 6 september 18 oktober samt 13 december, därutöver hölls konstituerande sammanträde i anslutning till årsmötet den 25 mars. MEDLEMSFRÅGOR Beviljade inträden Dygnet Runt Golvavjämning DRG AB MK:s Borr & Såg AB Eneby Bygg i Järna AB 3

4 Golvon Badrumsrenoveringar AB Byggpartner i Södertälje AB Fredrik Larsson Byggservice AB Protectdoor Scandinavia Skytts Byggservice Utträden Byggteknik i Tumba AB Hyrex AB M & Partner AB Steelrod AB STHLM Plattdesign AB Wenton AB Service-Gruppen Mälardalen HB Steark AB Hörling & Hägglund AB Hedersledamöter Sivo Johansson Bo Hedberg Kjell Nilsson Lars O Eriksson Personlig medlem Arne Carlsson, Nynäshamn Ständig gäst Berndt-Eric Flinck, Södertälje Fredrik Malmberg, Sh bygg, sten & anläggning AB Medlemmar Vid årsskiftet 2010/2011 hade föreningen inklusive hedersledamöter, personliga medlemmar samt ständiga gäster, 86 medlemmar varav är 79 aktiva. EKONOMI Redovisning av föreningens ekonomi framgår av Stockholms Byggmästareförenings årsmöteshandlingar. BI/BF Under året har genomförts en utvärdering av verksamheten inom Sveriges Byggindustrier. I egenskap av att också vara byggförening inom BI har föreningens styrelse deltagit i denna utvärdering. Vid styrelsesammanträdet den 18 oktober deltog Mats Johansson, Peab, som representant för förbundsstyrelsen inom BI, varvid måldokument och verksamhet diskuterades. Föreningens synpunkter sammanfattades och redovisades vid möte i regionstyrelsen då remissvaret från Region Öst behandlades. Remiss beträffande kriterier för medlemskap i Sveriges Byggindustrier Styrelsen i föreningen beslutade att tillstyrka det av förbundsstyrelsen framlagda förslaget med följande tillägg: 4

5 Även verksamhet som bedrivs som enskild firma bör beredas tillträde som medlem Man bör ställa sig välvillig till att nystartade företag söker medlemskap i organisationen. Dessa företag bör dock följas upp enligt särskild plan och kunna uteslutas snabbt om företaget inte uppfyller de uppställda kraven Användning av referenser bör övervägas, särskilt när det gäller nystartade företag Beslut att avslå ansökan om medlemskap ska motiveras, men den sökande bör inte ha rätt att yttra sig över beslutet BRANSCHFRÅGOR Rekryteringsfrågorna har även under 2010 stått i fokus. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt medlemsföretagens kommande behov av platschefer och arbetsledare. YH - utbildning YH-myndigheten beviljade under året Södertälje kommun starttillstånd för utbildningen för Byggarbetsledare, 320 YH- poäng. Utbildningen kommer att starta hösten Målet med utbildningen är att de studerande ska få den kompetens som krävs för att arbeta som byggarbetsledare. De studerande ska efter fullgjord utbildning ha de grundläggande kunskaper inom byggteknik, organisationsteori, grupprocesser och ledarskap som behövs i byggprocessen. Utbildningen kommer att varva teoretisk lärarledd undervisning med praktik (Lärande I Arbete) på ett byggföretag. De studerande får då möjlighet att knyta kontakter inom byggföretaget. LIA blir därigenom språngbrädan till en anställning inom byggsektorn. Arbetsledarutbildning för gymnasieelever vid Teknikgymnasiet Under försommaren tog tusentals Stockholmselever studenten. Elva av dem blev extra hyllade, nämligen de som läst 300 kurspoäng extra parallellt med sina ordinarie gymnasiestudier som förberedelse för att bli arbetsledare inom byggbranschen. Dessa elever från Kista gymnasium och Teknikgymnasiet i Södertälje har deltagit i den förberedande arbetsledarutbildningen som har initierats av Stockholms Byggmästareförenings husbyggnadsutskott. I år diplomerades den andra årskullen och ytterligare två årskullar går sin utbildning just nu (se även gruppfoto på förstasidan). Utbildningen uppmärksammades under året i tidningen Mitt i Kista. TelgePeab Föreningen har genom Arbetsförmedlingen ett uppdrag att validera personer som saknar arbetsintyg, lärlingsbok eller yrkesbevis och som ska erbjudas jobb eller praktik. Det av Södertälje kommun och Peab gemensamt ägda byggföretaget TelgePeab som ska ge arbetslösa byggnadsarbetare jobb, ungdomar lärlingsplatser och nyanlända flyktingar en möjlighet till utbildning, praktik och arbete, har genom Arbetsförmedlingen nyttjat föreningens valideringstjänst. 5

6 Årets Byggnad och Årets Renovering Föreningen har i samarbete med Södertälje kommun utsett Årets byggnad i Södertälje Juryn hade nominerat tre projekt till priset: Lillängens äldreboende i Enhörna, Igelsta kraftvärmeverk och Scaniamatsalen. Till årets renovering fanns tre nominerade bidrag: Rinkeby gård, Kv Hyveln 5 och Garagelängan vid Oxbacksleden. Till Årets byggnad 2009 utsågs Igelsta kraftvärmeverk och vinnaren av Årets renovering 2009 blev flerbostadshuset i Kvarteret Hyveln 5, prisutdelningen ägde rum torsdagen den 27 maj i Stadshusets foajé. Inom ramen för samarbetet med kommunen har föreningen utarbetat en broschyr med beskrivning av nominerade bidrag. Ett särtryck har även distribuerats med angivande av vinnaren. Liksom tidigare år har utmärkelsen Årets byggnad i Södertälje uppmärksammats i ett flertal artiklar i Länstidningen, Södertäljeposten samt i tidningen Byggindustrin. Remissvar till Södertälje kommun Föreningen har löpande under verksamhetsåret besvarat remisser från Södertälje kommun beträffande detaljplaner för flera olika planerade projekt i kommunen. Styrelsen framför härmed sitt varma tack till medlemmarna för visat förtroende samt gott samarbete under det gångna verksamhetsåret. Södertälje i mars 2011: Lars Mattsson Ingemar Cehlin Göran Bjarnestig Kent Fernqvist Claes Johansson Elisabeth Martin Föreningschef 6

7 INTERNREVISORNS BERÄTTELSE (Läggs in här under vecka 11) 7

8 Valberedningens förslag 2011 Ordinarie styrelseledamöter Lars Mattsson, Stål & Brandteknik i Södertälje AB (omval ordförande till 2012) Alexandra Laurén, Skanska Sverige AB (nyval till 2013) Göran Bjarnestig Hygienbygg Telge AB (omval till 2012) Kent Fernqvist, PEAB Sverige AB (omval till 2012) Peder Andersson, Mariekälla Betong och Transport AB (nyval till 2013) Suppleanter Anders Henlöv, Tälje Mark AB (omval till 2012) Matti Virki, NCC Construction Sverige AB (nyval till 2013) Conny Ögren, Bröderna Näslund Byggare AB (omval till 2012) Revisor Claes Johansson, C Johansson Byggtjänst AB (nyval till 2013) Södertälje, För valberedningen Lars O. Eriksson 8

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har funnit att verksamhetsberättelserna framöver bör omfatta samma tid som den ekonomiska redovisningen, alltså det gångna kalenderåret. Denna verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening

Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Nyhetsbrev mars 2015 från Yrkesmentorer inom Rotary ideell förening Ordföranden har ordet Ett spännande möte Yrkesmentorer inom Rotary Ideell förening tar nu ytterligare steg framåt för ett fortsatt professionellt

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelse 2012 Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Styrelsen för MIP Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation får härmed avge sin berättelse

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark

Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark i härryda kommun nr 1 2015 Storföretaget Rosemount Tank Radar etablerar sig i Mölnlycke Företagspark Läget kan knappast vara bättre! Ny lag om märkning av livsmedel berör livsmedelsföretag som tillverkar

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

MRO-AKTUELLT (08/2014)

MRO-AKTUELLT (08/2014) Påminnelse Årsmötet! Du har väl inte glömt att anmäla dig till årsmötet 4-5 oktober. Gör det omedelbart och senast 25 september. För detaljer se MRO-Akt nr 7. SkJ låter meddela följande kompletteringar

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer