AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag som kontinuerligt får svara på frågor från EIO. Vi vill öka dialogen med medlemsföretagen så vi kan förstå behoven ännu bättre. Syftet är att utveckla EIO:s arbete ytterligare i linje med vad medlemsföretagen vill, säger Jan Siezing. Var med och påverka genom EIO:s medlemspanel EIO arbetar redan idag med undersökningar till medlemsföretagen när det gäller vissa frågor, men medlemspanelen är en mer strategisk satsning. Syftet med medlemspanelen är att åstadkomma förbättringar för organisationen med medlemmarnas åsikter som utgångspunkt, säger Jan Siezing. Om du är intresserad av att påverka EIO:s arbete ska du tacka ja till att vara med i EIO-panelen. Resultaten kommer att bli viktiga styrmedel vid beslutsfattande inom EIO. För panelens medlemmar rör det sig om fyra-fem kortare undersökningar per år, där de viktigaste frågorna prioriteras. EIO samarbetar med undersökningsföretaget Novus i det här arbetet. I januari skickas en stor medlemsundersökning ut till samtliga medlemsföretag via e-post, och i slutet av enkäten kan du välja om du vill vara med i medlemspanelen. Resultaten från undersökningarna kommer kommuniceras löpande på en särskild hemsida som Novus tar fram åt EIO och som alla medlemmar i panelen har tillgång till. Ett annat argument för medlemspanelen är att det blir lättare för EIO att arbeta med opinionsbildning när vi klart och tydligt kan lyfta fram var våra medlemsföretag, och därmed en majoritet av elteknikbranschen, står i olika frågor, säger Henrik Nygård, EIO:s kommunikationschef. Om du redan nu vill anmäla dig till EIO:s medlemspanel, skicka ett mejl till: Läs mer på sid 2 Inför elektrikerlegitimation Läs mer på sid3 1 eio.se Vi finns alltid på

2 Foto: Peter Hoelstad INLEDAREN Jan Siezing, vd, tel , EIO synlig i debatten Just nu pågår många aktiviteter som har stor betydelse för vår bransch. Jag tänker på huruvida våra medlemsföretag måste medverka till att anställda som inte är med i facket ändå ska betala avgifter kontrollavgift - till facket via avdrag på lön. En avgift som, har det visat sig, dessutom går till annat än just kontrollverksamhet. Det kommer att avgöras i Arbetsdomstolen dit Elektrikerförbundet har drivit frågan genom att stämma några medlemsföretag och EIO. Jag tänker också på en annan process i Arbetsdomstolen där SEF stämt två medlemsföretag för att de gav några arbetslösa ungdomar i Västerås möjlighet att praktisera under en begränsad tid genom Arbetsförmedlingens försorg. Läs mer om det på sidan 5. Dessutom pågår nu en debatt som blossade upp med anledning av Svenska Dagbladets artikelserie om kraftig ökning av elbränder. Här har vi från EIO en rad förslag hur den trenden skulle kunna brytas. Tyvärr har vi inte heller i den frågan fått vi något medhåll från Elektrikerförbundet. Dessa skillnader i syn sliter naturligtvis, men jag hoppas och tror att både domstolsprocesserna och frågan om hur vi kan öka elsäkerheten landar på ett sätt som gör det möjligt att fortsätta vår strävan och yttersta mål att underlätta för våra medlemsföretag och dess anställda. En strävan att verka i takt med samhällets utveckling och att svara upp mot kundernas önskemål om nya tjänster till en konkurrenskraftig kostnad. Debatten om elbränder och ful-el har lett till skriverier i många medier och sociala nätverk. Från EIO:s sida har vi fått två artiklar publicerade på SVT Debatt som har handlat om elbränder och förslaget till ett nytt elbehörighetssystem. Läs debattartikel om elektrikerlegitimation i dess helhet på sidan tre. Tvisten om kontrollavgiften mynnade ut i en debattartikel i Aftonbladet från EIO:s sida. Den kan du läsa på sidan fyra. Det var länge sedan EIO har synts så mycket som det senaste veckorna. Det är roligt att vi får möjlighet att nå ut med våra budskap. Sänkning av 2011 års premier för AFA-försäkringarna Efter beslut av arbetsmarknadens parter kommer 2011 års premier att sänkas för ett antal AFA-försäkringar. EXTRAFAKTURERING I DECEMBER. Fora kommer att köra en extrafakturering nu i decemberför att kunna betala ut eventuella krediteringar som uppstått pga. premiesänkningen. Parterna inom Svenskt Näringsliv-LO har kommit överens om att sänka årets premie för försäkringarna Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) samt Premiebefrielseförsäkring i Avtalspensions SAF-LO. Ny premie för AGS och Premiebefrielseförsäkringen är 0 kronor, detta gäller även Företagares egen försäkring. Ny premie för TGL är: Privatanställda arbetare 0,20% Privatanställda tjänstemän 0,20% Företagares egen försäkring 359 kronor Fortsättningsförsäkring företagsbetald 359 kronor Fortsättningsförsäkring individuellt betald 195 kronor Angående Fora-avgifter 2012 Särskilt tillägg El och extrapension EIO-SEF NYA CIRKULÄR FRÅN EIO Följande cirkulär har skickats ut till EIO:s medlemmar sedan förra numret av EIO-Aktuellt. Cirkulären finns även på (logga in som medlem). Rubrikerna är klickbara i den digitala utgåvan av tidningen Arbetsgivarkurser 2012 Vill du veta mer? Kontakta Gunilla Blomberg Rengård, , Debitering av särskilt tillägg El och extrapension EIO-SEF görs via Fora tillsammans med övriga AFA (Fora)-avgifter. Företagen faktureras 6 gånger per år. SÄRSKILT TILLÄGG EL Medel för yrkesutbildning, montörsfortbildning samt försäkringspremie GF 3100 kommer under 2012 att debiteras med 0,49 % (0,63 % under 2011) av lönesumman för montörer. Av avgiften utgör 13,85 % avdragsgill moms. Försäkringen GF 3100 är en gruppliv- och trygghetsförsäkring som Svenska Elektrikerförbundet (SEF) tecknat i Folksam till förmån för montörer som arbetar under Installationsavtalet. Företagens finansiering till Elektrikerförbundet av försäkringen GF 3100 avtrappas nu och upphör helt fr o m 1 januari Istället ökar avsättningen direkt till montörerna för deras pensioner i motsvarande grad (se nedan). Notera särskilt att redan från den 1 januari 2012 upphör försäkringen att gälla för oorganiserade montörer. Om Elektrikerförbundet behåller försäkringen för sina medlemmar eller inte är en intern fråga för förbundet. EXTRAPENSION EIO-SEF Företagen har under 2011 betalat en extrapension om 0,4 % till förmån för företagets montörer. Denna pension höjs fr o m 2012 till 0,515 % Särskilt tillägg El och extrapension EIO-SEF Vill du veta mer? Kontakta Lars Törnberg, , Betala ut lönerna senast den 22 december. Påminnelse Retroaktiv sänkning av 2011 års premier för AFA-försäkringarna 2

3 Inför elektrikerlegitimation Förra året orsakade bristande elinstallationer nästan bränder i Sverige. Det innebär att nästan var femte brand är orsakad av el. Människor dör och skadas, familjer får se sina bostäder brinna ned och värden för många miljoner går upp i rök. Flertalet av dessa bränder hade troligen kunnat undvikas genom att behöriga elektriker utfört installationerna. Sverige behöver en moderniserad lagstiftning på elinstallationsområdet som sätter den enskilda elektrikerns formella kompetens i centrum. Nära elbränder är oacceptabelt. Hantverkare utan elektrikerutbildning och hemmafixare är en viktig del av problemet. De snåriga reglerna kring vem som får installera el ett annat. SvD uppmärksammade problemet i en artikelserie förra veckan. Den dystra bild av farliga elinstallationer som framträder i artikelserien är tyvärr inte överraskande. Det är därför dags att energiminister Anna-Karin Hatt skyndar på införandet av elektrikerlegitimationer. Elsäkerhetsutvecklingen på hemmafixarmarknaden har sedan flera år gått åt fel håll. En ökande mängd tillgängligt elinstallationsmaterial via byggmarknader och hemmafixarbutiker har skapat en uppsjö av felaktiga och farliga elinstallationer. Hantverkare utan särskild elinstallationskompetens samt privatpersoner gör olagliga elinstallationer som kan vara direkt livsfarliga. Besiktningsmän rapporterar om montage av flera hundra grader varma spotlights för nära brännbart material, jordade uttag som saknar anslutning till jord och hela villor med felaktiga och farliga elinstallationer. Familj och grannar i utsätts för fara och flera kommande generationer av boende i de drabbade bostäderna riskerar att få leva med potentiellt livsfarliga elinstallationer gömda i väggar och tak. Elsäkerhetsverket har föreslagit ett nytt individuellt behörighetssystem för elektriker, en sorts elektrikerlegitimation. Frågan ligger på energiminister Anna-Karin Hatts bord, men det är ännu oklart hur regeringen ställer sig till att öka elsäkerheten i Sverige. Genom att snabbt utreda de luckor som finns i förslaget och sedan klubba igenom det kan regeringen minska problemet med dåligt utförda elinstallationer. Vi kräver att regeringen tar ställning för säkrare elinstallationer och snarast inför en elektrikerlegitimation. Elsäkerhetsverkets förslag innebär att utbildning och kompetens knyts till den enskilde elektrikern och som bevis för detta kan en elektrikerlegitimation utfärdas. Konsumenterna kan då avgöra om en elektriker är behörig att utföra elinstallationen. Samtidigt blir det tydligare vem eller vilka som kan ställas till ansvar om något går fel. Elektrikerlegitimationen bidrar också till det ökade behovet att enkelt finna en behörig elektriker för elinstallationsarbete i de ökande byggprojekten runtom i landet. Samma krav kan då också ställas på svenska som utländska elektriker. Fortfarande återstår frågetecken kring behörighetsnivåer och övergången till det nya systemet. Men det är teknikaliteter som energiminister Anna-Karin Hatt snarast kan lösa tillsammans med branschen. Förslaget innebär omställningskostnader för branschen, men det är rätt väg att gå. Frågan är inte om vi ska införa ett modernt och säkrare behörighetssystem, utan hur det ska se ut. Elektrikerlegitimationen tydliggör den behöriga elektrikerns individuella ansvar för elinstallationen. Tolkning av dagens behörighetssystem har visat klara svårigheter att återkalla behörighet även när grova misstag begåtts. Med en elektrikerlegitimation skulle myndighetstillsynen i branschen förenklas. De branschanslutna elektrikerna är igång med arbetet att öka elsäkerheten i bostäder och andra lokaler. Genom information om elsäkerhet och tydligare vägar att finna behöriga elektriker försöker vi bidra till att minska antalet felaktigt utförda elinstallationer. Men det räcker inte med att utbildade och behöriga elektriker utför trygga elinstallationer. Ska vi komma tillrätta med det stora antalet elbränder så måste felaktiga elinstallationer gjorda av obehöriga personer få ett slut. Elektrikerlegitimationen tydliggör vem som får göra en elinstallation och skulle kunna användas som villkor för försäkringstecknande på samma vis som idag sker med våtrumsinstallationer. Sverige behöver en moderniserad lagstiftning på elinstallationsområdet som sätter den enskilda elektrikerns formella kompetens i centrum. Nära elbränder är oacceptabelt. Det är dags för regeringen och energiminister Anna-Karin Hatt att lösa de sista tekniska frågorna och införa en elektrikerlegitimation. Det är elsäkerheten i Sverige värd. Jan Siezing VD, Elektriska Installatörsorganisationen EIO AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR Ansvarig utgivare: Henrik Nygård, , Redaktör: Sofia Pettersson, , Webbadress: För uppdatering av medlems uppgifter, frågor om lösenord och liknande, kontakta Åsa Anderberg, , Produktion: ODELIUS. Vi finns alltid på #

4 2012 AVTAL2012 AVTAL2012 AVTAL2012 AVTAL2012 AVT Elektrikerförbundet kräver att ickemedlemmar bekostar fackets verksamhet I slutet av november började huvudförhandlingen i ett mål i Arbetsdomstolen som gäller rätten för tusentals anställda att själva bestämma över sin lön. Elektrikerförbundet kräver att elektriker ska betala arvoden för fackets granskning av ackordslöner även om elektrikerna inte är medlemmar i facket och även om de inte arbetar på ackord. Det system Elektrikerförbundet vill behålla är både olagligt och orättfärdigt. Den som inte går med i facket ska inte tvingas betala för facklig verksamhet. Den som inte arbetar på ackord ska inte tvingas betala för fackets kontroll av ackordslöner. Och arbetsgivare ska inte tvingas agera indrivare av avgifter som facket inte kan förmå sina medlemmar att betala till dem frivilligt, säger Åsa Kjellberg Kahn, chefsjurist Elektriska installatörsorganisationen, EIO, som representerar företagen i målet. Bakgrunden till målet är systemet med så kallade kontrollavgifter - arbetsgivaren drar en del av de anställdas lön som facket sedan får för att ha resurser att kontrollera att ackordslöner betalas ut på rätt sätt. Efter prövning av ett fall i byggsektorn fann Europadomstolen 2007 att systemet är i strid med svensk lag och de mänskliga rättigheterna. Efter detta slutade Byggnads kräva in avgifterna för personal som inte är med i facket. Detsamma gjorde Kommunal. Elektrikerförbundet kräver dock att arbetsgivarna ska fortsätta samla in avgifterna, och har därför stämt ett antal företag till Arbetsdomstolen. Enligt lagen får intäkterna från kontrollavgifter bara användas till granskning av ackordslöner. När Elektrikerförbundet som del av målet tvingats öppna sin redovisning framgår dock att stora delar av pengarna gått rakt in i den ordinarie verksamheten. Enligt den oberoende revisionsfirman Deloitte har Elektrikerförbundet använt kontrollavgifter för minst 13,9 miljoner kronor till annat än de varit avsedda för, bara under 2007 och Den felaktiga användningen av granskningsarvodena har också inneburit att Elektrikerförbundet undanhållit betydande belopp från beskattning, genom att undvika pliktig vinstskatt och moms. För Elektrikerförbundet handlar detta mål helt uppenbart inte om att ackordslönerna ska betalas ut på rätt sätt, utan om att försvara en attraktiv intäktskälla som förbundet vant sig vid över åren. Nu är gratispengarna slut och det är dags även för Elektrikerförbundet att hitta mer legitima sätt att finansiera sin fackliga verksamhet på, säger Åsa Kjellberg Kahn. Viktigare med kompetens än med anställningsår Kalix Elektriska är ett av de sällsynta elinstallationsföretag i landet som har en kvinna i företagsledningen. Viktoria Johansson som hon heter, ser två stora problem med det rådande läget på avtalsfronten: Det är att våra butiksanställda räknas med när det blir tal om undantagsregler från turordningslistorna och att vi så ofta blivit utsatta när SEF blåser till strejk. För Kalix Elektriska är butiksförsäljning en viktig del av verksamheten. Företaget är medlemmar både i Elkedjan och Expert och får en dryg tredjedel av sin omsättning från butiken. I butiken gäller butiksavtalet och inte Installationsavtalet. Det här ställer till problem för oss. Det är när vi vid neddragningar inte kan utnyttja den möjlighet att undanta två anställda som företag med max 10 anställda har, säger Viktoria Johansson, vice vd i företaget. Vi är ett litet företag med ett tiotal montörer så den personliga kompetensen och erfarenheten hos var och en av våra SEF-anslutna medarbetare har stor betydelse för oss. Eftersom vi är störst på orten inom elinstallation förväntar sig företag, kommun och privatpersoner i Kalix att vi ska kunna lösa alla deras behov inom starkström, tele, data och säkerhet. Då är det förstås viktigare med kompetens än med anställningsår i lägen då någon måste sägas upp. Viktoria är engagerad inom EIO och sitter i styrelsen för distrikt Övre Norrland. Kanske är det därför vi blivit uttagna några gånger när det blåst upp till konflikt Konflikten innebar en fördel för konkurrenter som stod utanför EIO. Medan vi fick tacka nej till jobb kunde de andra elfirmorna jobba på som vanligt, berättar Victoria Johansson, vice vd i företaget. mellan EIO och SEF, skrattar hon. Hur det än är med den saken, så är det här något som slagit hårt mot företaget vid de aktuella tillfällena. Senast var 2007 och då var Kalix Elektriska det enda EIO-anslutna företaget i Kalix. Konflikten innebar en fördel för konkurrenter som stod utanför EIO. Medan vi fick tacka nej till jobb kunde de andra elfirmorna jobba på som vanligt. När Viktoria är kritisk mot SEF så skyndar hon sig att tillägga att kritiken gäller det centrala agerandet. På det lokala planet och i det egna företaget råder inga stora motsättningar mellan parterna. Här går det mesta smidigt tillväga. Det fackliga arbetet inom företaget vållar inga problem som är värda att nämna, men det tror jag på att umgänget mellan arbetstagare och arbetsgivare lokalt är så mycket harmoniskare än högre upp i våra organisationer, menar Viktoria. Den viktigaste frågan för Viktoria inför den kommande avtalsrörelsen är vilka lönekrav som facket kommer att ställa. Det finns ett missnöje bland SEF:s medlemmar över utfallet i den förra avtalsrörelsen och det kan leda till orimliga krav den här gången. Det är viktigt att inte lönerna skenar iväg nu när vi går sämre tider till mötes. Sen tycker jag att det är dumt att facket alltid har tolkningsföreträde när det blir förhandlingar. Bortsett från det så är det viktigaste för mig att vi har tillgång till folk som kan både jobbet som sådant och branschen. Text och foto: Lars-Göran Hedin 4

5 AL2012 AVTAL2012 Åsa Kjellberg Kahn För högt märke skadar elteknikbranschen Facket sade i slutet av november nej till slutbudet från industrins medlare, opo. De gamla avtalen har nu löpt ut och parterna kan därmed stå inför en konflikt. Arbetsgivarorganisationerna sade ja till slutbudet, trots att de ansåg att en lönehöjning på 2,6 procent i avtal på 13 månader är för högt. Arbetsgivarna säger att de accepterade budet då de är måna om att komma till avtal och bevara stabiliteten på arbetsmarknaden. Att facket sade nej till budet ökar nu risken för konflikt, vilket naturligtvis skulle vara mycket allvarligt i dagens ekonomiska läge. Att de fackliga organisationerna inom den konkurrensutsatta industrin nu sagt nej till det bud de fick innan avtalet löpte ut den sista november är oroande, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef vid Elektriska Installatörsorganisationen EIO. Nu riskerar vi inte bara att få konflikter i ett för svensk ekonomi mycket känsligt läge. Om slutresultatet blir ett högre märke än vad ekonomin framöver tål kommer också våra företag i ett svårt läge. Fastän vi erfarenhetsmässigt vet att vår bransch brukar ha en eftersläpning i konjunkturförloppet jämfört med industrin, så får vi signaler om att många av våra medlemsföretag redan nu upplever en inbromsning. Åsa Kjellberg Kahn beklagar att de fackliga organisationerna, inklusive den egna motparten Svenska Elektrikerförbundet, verkar ha låtit det gå prestige i förhandlingarna. Strategin verkar vara att till vilket pris som helst få ta en revansch på de senare årens avtal som upplevts som alltför låga. Man verkar glömma att resultatet trots allt varit reallöneförbättringar under många år och tyvärr riskerar priset för en sådan revansch bli många nedlagda företag och förlorade jobb. Och vi kan inte tro att vår bransch på grund av sin traditionella hemmamarknadsinriktning blir förskonad. Den internationella konkurrensen finns även inom elteknikbranschen och våra beställare består till stor del av internationellt konkurrensutsatta verksamheter. Elektrikerfacket har stämt Bravida i Västerås till Arbetsdomstolen och påstår att företaget använt en praktikant som gratis arbetskraft. Elektrikerförbundet vill förbjuda praktikanter Praktik och lärlingsplatser är viktiga för att ge unga en ingång på arbetsmarknaden. Så långt är fack och arbetsgivare överens. Men när företaget Bravida i Västerås, efter att ha kontaktats av Västerås Stad, upplät en praktikplats till en ung och arbetslös elektriker, då svarade elektrikerfacket med att stämma företaget till Arbetsdomstolen. Under den ekonomiska krisen 2009 hade många ungdomar som gått elprogrammet på gymnasiet svårt att få lärlingsplatser. I Västerås kontaktade både Arbetsförmedlingen och kommunen flera företag i jakten på praktik- och lärlingsplatser. Allt för att hjälpa nyutbildade men arbetslösa med steget in på arbetsmarknaden. Att tillbringa två-tre månader på en arbetsplats förbättrar möjligheterna att få jobb, antingen på det företag där man är eller någon annanstans, säger Ulf Nordström, jurist på bransch- och arbetsgivarorganisationen EIO som nu möter Svenska Elektrikerförbundet, SEF, i Arbetsdomstolen, AD. Facket har nämligen stämt två av de företag som svarade på nödropet och erbjöd arbetslösa praktikplatser och menar att det är ett brott mot kollektivavtalet. Istället för praktikplatser skulle företaget anställt den arbetslöse. Detta trots att de lagar som styr Arbetsförmedlingens och en kommuns anvisning av praktikplatser, vilket det alltså var fråga om i det här fallet, tydligt säger att praktikanten inte ska vara arbetstagare i det företag där praktiken utförs. I argumenteringen menar facket också att de ett av företagen, Bravida, använt praktikanten som gratis arbetskraft. Helt fel, han har inte utfört något arbete som vi tagit betalt för ut mot kund. En praktikant kan inte utföra vilket arbete som helst. Tvärtom måste vi ju ta ansvaret och handleda och visa hur jobbet går till. Jag har svårt att förstå var de vill komma med det här. Vi har enbart dragit vårt strå till stacken när det gäller ungdomsarbetslösheten, säger Bravidas regionchef Dan Nilsson. Inte heller Ulf Nordström förstår varför facket drar ärendet så långt som till AD. Särskilt inte som utbildning, lärlingsplatser och goda möjligheter på arbetsmarknaden, är frågor som SEF normalt lägger stor vikt vid. Det normala synsättet från fackets sida har varit att praktikplatser är OK, säger han. Nu drar man upp en tydlig motsättning och menar att i princip ska man antingen vara anställd eller arbetslös. För den unge praktikanten blev tiden på Bravida det som alla hoppats på. När konjunkturen vände under 2010 kunde Bravida både ta tillbaka de varsel som låg och praktikanten kunde anställas som lärling. Men målet ligger alltså nu hos AD och ett beslut kommer ett stycke in på nästa år. Ulf Nordström räknar med att det ska vara ett positivt utslag. Jag utgår från att vi vinner det här målet. Dels finns rena juridiska argument som talar emot SEF, dels förstår jag inte varför vi inte ska få vara med och bekämpa ungdomsarbetslösheten. Att facket vill stänga arbetsmarknaden för unga arbetslösa är helt obegripligt. 5

6 Utveckla ditt företag med EIO-Q Ledningssystem Under 2012 har du möjlighet att delta i en internatutbildning inom EIO-Q Systemutveckling. Kursen består av tre träffar om totalt nio kursdagar för att bygga upp och få fart på ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Text och foto: Sofia Pettersson När EIO tidigare har arrangerat kurser med internatkaraktär har det varit ett uppskattat upplägg. Fördelen med att åka iväg och vara borta över natten är att du har mer tid att umgås med branschkollegorna och kursledarna än om kursen bara pågår under dagen, säger Henrik Roolf. Han har under 2011 deltagit i en EIO-Q-kurs där två av träffarna var tvådagarskurser med övernattning. Henrik Roolf driver företaget Roolfs El i Trollhättan tillsammans med sin bror. När man åker iväg på kurs ett par dagar är det också lättare att koncentrera sig till hundra procent på kursinnehållet, vilket är nödvändigt när det gäller EIO-Q. För mig hade det inte fungerat annars, berättar Henrik Roolf. Ett av målen med kursen i EIO-Q Ledningssystem är att bli certifierade. Ett mål som Roolfs El nådde i november. För mig är inte certifieringen i sig det viktigaste med kursen, utan det är att vi fått Inom EIO arbetar Pär Lanner och Maria Edström med EIO-Q Ledningssystem. Totalt tre kursträffar: mars, maj, september Plats: Bjertorp Slott, Kvänum (i närheten av Vara) Kursen EIO-Q Systemutveckling består av tre träffar om totalt nio kursdagar för att bygga upp och få fart på ett bättre ordning och reda på företaget. På sikt tror jag att företaget kommer att tjäna rent ekonomiskt på att vi fått bättre ordning på våra papper, det blir lättare att hitta och ha struktur i kommande projekt, säger han vidare. Pär Lanner, kvalitetsansvarig på EIO, som är kursledare har valt ett internatupplägg på den kommande kursen för att det är tidigare kursdeltagare värdesatt tid för eget arbete och möte med kollegor. Genom att köra kursen mer koncentrerat i tid och rum är det också lättare att ta till sig all ny information. Det är bra att komma ifrån det vardagliga arbetet och man får också möjlighet att träffa branschkollegor i en trivsam miljö, säger Pär Lanner. Vill du veta mer? Kontakta Pär Lanner, , , Maria Edström, , Internatutbildning EIO-Q Ledningssystem ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Se närmare beskrivning och anmäl dig via Sista anmälningsdag är 25 januari Frågor besvaras av Maria Edström, Beslut om timmätning sätter konsumenten i fokus Riksdagen har godkänt regeringens förslag om timmätning av elförbrukning för elkonsumenter. Det är ett av målen för elmarknadspolitiken i budgetpropositionen Syftet är att bidra till en effektiv elmarknad med konkurrenskraftiga priser och effektiv prisbildning. Möjligheten att påverka och effektivisera sin energianvändning ökar med hjälp av smarta elnät och elmätare med timmätning. Det ska också bli enklare att producera sin egen förnybara el och sälja egenproducerad el till nätet, så kallas nettodebitering. EIO ställer sig helt bakom riksdagens beslut. Den här förändringen är högst välkommen. Dagens prissättning på el där variationer i elpriset inte tillåts slå igenom motarbetar ambitionen att ha olika elpriser vid olika tidpunkter under dygnet. Det betyder högre kostnader för konsumenterna. Riksdagens beslut betyder därför stora möjligheter för elteknikbranschen att ge elabonnenter hjälpmedel att effektivisera sin elanvändning och sänka sina kostnader, säger Jan Siezing, vd för EIO. Svensk Energi anser att kunderna ska kunna begära timmätning för att till exempel kunna reagera på prisförändringar, men att dessa kunder bör kunna stå för sin del av de ökade kostnaderna. Erbjuder elhandelsföretagen timpriser kan aktiva kunder anpassa sin elförbrukning under vissa tider på dygnet då elen är som dyrast. Timmätning ger större möjligheter att styra sin förbrukning, till exempel användning av tvätt- och diskmaskin, till tider då elpriset är som lägst. Vi i elteknikbranschen kan ge företag och konsumenter denna möjlighet. Det finns teknik för att låta tvätt- eller diskmaskinen gå igång automatiskt när elpriset är som lägst. Men det har hittills varit meningslöst att satsa på denna teknik eftersom priset inte varierat. Riksdagens beslut betyder att detta nu äntligen kan bli verklighet, säger Jan Siezing. 6

7 Givande möten De populära Elrätt-träffarna fortsätter att engagera medlemsföretag runt om i landet. I EIO Mellersta Norrland och EIO Övre Norrland har nästan 200 medlemmar deltagit i en H(ELRÄTT) dag. I Boden avslutades träffen med en kväll på travbanan där EIO hade ett eget lopp. Vi har haft bra träffar med god uppslutning i Skellefteå, Boden och Umeå, berättar Thomas Hedin, företagsrådgivare i EIO Övre Norrland. Vad jag har hört av företagarna tycker de att de fått en bra upplysning och de inser nyttan med att jobba med sitt varumärke och att bli mer synliga inför kunderna, fortsätter han. Lars Johansson, distriktsordförande i EIO Övre Norrland och delägare i J & B El AB i Boden, tycker att Elrättmötena är ett bra sätt att få företagen att träffas och ha ett gemensamt ämne att diskutera kring. Det kan vara svårt att få företagen att komma på möten, men när de väl kommer tycker de ofta att det är givande. Så var det även nu, säger Lars Johansson. Elrätt syftar till att höja den tekniska kompetensen på företagen. Vi måste bli bättre på att marknadsföra vad vi kan, sälja in vår kompetens samt lära oss att ta rätt betalt, fortsätter han. Lars Johansson vet att många företag i alla fall i hans region har väldigt mycket jobb just nu och att det ibland är svårt för företagarna att ta sig tid och prioritera sådant som möten och utbildning. Det är viktigt att vi säljer in projekt redan nu inför kommande sämre tider. Det kommer en lågkonjunktur 2013 och då kan det vara bra att ha beredskap internt för att kunna ta projekt som till exempel handlar om energibesparing och ny teknik. Det är ju så att till exempel kommuner och fastighetsägare ofta planerar sin budget året innan. Därför kan det vara bra att marknadsföra sig i tid så de kan planera och budgetera för eventuella kommande åtgärder, fortsätter han. I travprogrammet från Peabtravet i Boden: EIO:s egna lopp med en (H)ELRÄTT annons. Lars Johansson, J & B El AB, tycker att Elrättmötena är bra för att få medlemsföretagen att träffas och ha givande ämnen att diskutera kring. På J & B arbetar de en hel del med bland annat energibesparing och intelligenta hem. Lars Johansson menar att det är lättare för dem som har cirka femtio anställda att utveckla sig, än för småföretagarna som har fullt upp Text: Sofia Pettersson SEK Handbok 427 vänder sig till konsulter och elinstallatörer som projekterar och utför elinstallationer i områden där explosiv atmosfär kan förekomma. Den har därmed delvis samma läsekrets som klassningshandboken, SEK Handbok 426. Den nya tredje utgåvan skiljer sig från de föregående genom att den också omfattar installationer i områden där brännbart damm, till exempel mjöl eller sågspån, kan förekomma. Handboken innehåller standarderna EN och EN på engelska och i svensk översättning. Dessutom innehåller den informativa avsnitt, bland annat en översikt över olika utförandeformer som uppdaterats väsentligt sedan förra utgåvan. De båda standarderna 7 har tidigare fastställts som svensk standard EN (H)ELRÄTT DAG EIO fortsätter att bjuda in medlemsföretagen till En (H)ELRÄTT dag för företagsledare med temat Marknadsföring och utbildning, samt dess koppling till lönsamhet. Det är en halvdag med information, inspiration, praktiska tips och lösningar samt en överraskning att ta med sig hem. Inbjudan och anmälan sker via din lokala företagsrådgivare. På En (H)ELRÄTT dag diskuterar vi bland annat följande: ELRÄTT Det har hänt något med din elektriker! Marknadsföring, kompetens och lönsamhet en framgångsfaktor Elteknikbransch i förändring vad kan jag göra själv Mötesplan: Göteborg Borås Göteborg Vetlanda Växjö Västerås Uppsala Skövde Uddevalla Malmö Varberg SEK Handbok 427 (Ny utgåva!) Elinstallationer i explosions farliga områden 14 december 14 december 7 februari 11 januari 12 januari 17 januari 18 januari 25 januari 25 januari 27 januari 7 februari Vill du veta mer? Kontakta Johan Martinsson, , Elinstallationer i explosionsfarliga områden SEK Handbok 427 och givits ut separat på engelska. Genom sin utökade omfattning ersätter de ingående standarderna inte bara tidigare utgåvor av standarderna med samma nummer, utan också SS-EN och SS-EN Handboken har därigenom kommit att bli väsentligt mer omfattande än tidigare. Artikelnummer Pris medlemmar: 620 kr/st, pris övriga 690 kr/st. Priserna är exklusive moms. Du beställer handledningen enklast på: artikelnummer Utgåva 3

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM KALENDARIUM Vässa kompetensen med EIO Kurskalendarium våren Kalendariet uppdateras löpande på medlemssidorna på där du även kan göra intresseanmälan till ej tidsatta kurser. Fler kurser hittar du även via EUU, ARBETSGIVARKURSER Mer information om alla Arbetsgivarkurser finns på medlemssidan på Kurs i ATL för projektledare, chefer och kalkylatorer januari 2012 Kursen är omarbetad och behandlar nu ett omfattande projekt. Den kommer ge möjlighet till fördjupade diskussioner. Kursen hålls på Nova Park i Knivsta vid Arlanda. Kontakta Kenneth Andersson, , för närmare detaljer om kursinnehållet och gällande praktiska detaljer. Under hösten 2012 kommer EIO att erbjuda endagskurser i Installationsavtalet och Arbetsrätt samt tvådagarskursen i ATL-systemet. Mejla Intresseanmälning till Om du är intresserad av Avtalskursen för löneadministratörer, kontakta din lokala företagsrådgivare. Mer information kommer på BRANSCHKURSER Se Internatutbildning EIO-Q Ledningssystem på sidan 6. KURSER VIA EUU EIO Företagsekonomi Stenungsund maj, Stockholm maj Kursen ger grundläggande kunskaper i företagsekonomi för analys av företagets ekonomiska läge. Inga speciella förkunskaper krävs. Kursledare: Hans Heldring, EIO, och Mats Fredriksson, EIO. För mer information och anmälan, kontakta EUU, Professionell kalkylering med EIO Göteborg 16 feb, Jönköping 6 mars, Gävle 13 mars, Karlstad 18 april. Se höstens datum på Lär dig hur man får med alla kostnader som följer ett projekt och få ett bättre ekonomisk utfall. Lär dig även tolka föreskrifter och handlingar rätt så att du vet vad du lämnar pris på. Målgrupp: Chefer, kalkylatorer och projektledare. Inga särskilda förkunskaper krävs. Kursledare: Hans Heldring. För mer information och anmälan, kontakta EUU, Välkommen till EIO! Nya medlemmar i oktober och november 2011 GÄVLE-DALA Security Tech i Gävle AB, Gävle GÖTEBORG El och Teknik Montage EOTM, Kärna Göteborgs El & IT, Göteborg Jonas Olsson, SÄVEDALEN JP Larmteknik, Klövedal Järnbrotts El & Teknik AB, Västra Frölunda KD El AB, Västra Frölunda ÖREBRO-VÄRMLAND Värmlands el & bygg konsult, EKV el. Charlottenberg UPPSALA-VÄSTERÅS DLL Gruppen AB, Storvreta Svagströmsbolaget i Norrköping AB, Uppsala SYDÖSTRA Vista Elmontage AB, Huskvarna STOCKHOLM Heidenreich El AB, Älvsjö SELTEK Skandinavisk Elteknik AB, Kungsängen TactPartner Entreprenad AB, filial, Sundbyberg MÄSSOR & EVENT Här ser du några av årets mässor och aktiviteter i elteknikbranschen. I den digitala versionen av EIO-Aktuellt kan du klicka dig vidare till närmare information om de olika aktiviteterna. VÅREN 2012 Januari-februari En (H)ELRÄTT eftermiddag. Medlemsmöten på olika orter runt om i landet, se sidan feb EasyFairs, Malmö 1 4 mars Hem & Villa, Malmö 6 mars Teledagen, Stockholm mars Nordbygg, Stockholm mars ECY Cup april Light+Building, Frankfurt 25 april Telecup maj Yrkes-SM Branschekonomens bästa tips För att underlätta för dig som medlemsföretag kommer vi här att löpande presentera tips och råd inom området företagsekonomi och de regler och förordningar som gäller- Vad är viktigt för dig när det gäller företagsekonomi?? Ställ din fråga till vår branschekonom Hans Heldring, via e-post till MÅNADENS FRÅGA: Milersättning för dieselbil Hur stor är den skattefria milersättningen om en av våra anställda använder sin privata dieselbil i tjänsten? Svar: Vid användning av privat bil i tjänsten är det samma skattefria milersättning som gäller oavsett vilket drivmedel bilen körs på, dvs 18,50 per mil. För förmånsbilar är milersättningen dock 6,50 kr per mil för dieselbilar och 9,50 kr per mil för bilar som körs på andra drivmedel. Observera att milersättning för förmånsbilar bara kan betalas ut skattefritt om drivmedlet betalas privat. Hans Heldring 8

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar

Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar kompetensbehov Anställ lärlingar en möjlighet du inte har råd att missa E lektriska Installatörsorganisatio- nen EIO och Svenska Elektrikerförbundet

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar

Y 4 A 1. Yrkesintroduktion. Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Y 4 A 1 Yrkesintroduktion Ett ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar och ETG-certifierade ungdomar Anställ lärlingar och ETG-certifierade ungdomar en möjlighet du inte har råd att missa Elektriska

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Reviderat Cirkulär 14-024

Reviderat Cirkulär 14-024 Reviderat Cirkulär 14-024 2014-06-27 Arbetsmarknad och Juridik Revidering cirkulär 14-024: Ekonomiskt stöd vid anställning av lärlingar Detta är en revidering av cirkulär 14-024 (2014-05-15). Sedan det

Läs mer

2012 års avgifter. Minimiavgift till Svenskt Näringsliv är 500 kr. Nya cirkulär från EIO

2012 års avgifter. Minimiavgift till Svenskt Näringsliv är 500 kr. Nya cirkulär från EIO AKTUELLT INFORMATION TILL 2012 INFORMATION TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR1 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna

Läs mer

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma

Elektriker eller elinstallatör. lika men inte samma Elektriker eller elinstallatör lika men inte samma Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan en elektriker och en elinstallatörs roll, men det är viktigt att veta vad som ligger i de olika begreppen.

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Därför måste resereglerna moderniseras

Därför måste resereglerna moderniseras I fokus: Därför måste resereglerna moderniseras Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Så tycker branschen SIDAN 4 En bransch i rörelse Intervju

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben!

EN BRANSCH I STÄNDIG UTVECKLING. Innehåll. Följ oss på webben! I fokus: Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Hinder på vägen mellan studier och yrkesliv SIDAN 3 Många faktorer försvårar rekrytering till

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Häng-info oktober 2010

Häng-info oktober 2010 Häng-info oktober 2010 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, vvs isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Ta emot en lärling Det glädjer oss att konjunkturen nu

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41

SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan :41 SEF varslar om stridsåtgärder inför kommande avtalsperiod! Postad av Patrik Hedlund - 29 jan 2013 17:41 Voltium. Skulle någon förklara vad det handlar om? Inkasseringsavtalet. Kan någon förklara? Edit:

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

I fokus: Arbetstider

I fokus: Arbetstider I fokus: Arbetstider Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen Installationsavtalet Tuffare än lagstiftningen

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr:

Elektriska Installatörsorganisationen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO EIO Medlemsservice AB. Doc.nr: Elektriska Installatörsorganisationen 1 EIO är en bransch- och arbetsgivarorganisation Elteknik-, tele-, data- och säkerhetsföretag 2.600 medlemsföretag med 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA INNEHÅLL FORA... 1 Hur beräknar Caspeco avsättningen till FORA?... 1 Skapa Fora... 4 Rapporten... 7 Ladda upp filen på FORAS hemsida... 8 1 FORA I programmet

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Stöd i vardagen, expertis för dina behov Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 2 Fastigo Fastigo 3 Välkommen till en arbetsgivarorganisation byggd för dina behov. Det var en sådan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

För dig som behöver hjälp med elen

För dig som behöver hjälp med elen För dig som behöver hjälp med elen Känns tryggt att veta att allt blev rätt utfört Nyhet för dig som ska köpa eltjänster Varje år inträffar alldeles för många bränder i våra hem på grund av felaktigt utförda

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Yrkesutbildning nu - BRvux

Yrkesutbildning nu - BRvux Välkommen till BRvux Nyhetsbrev! I detta nummer har vi intervjuat gymnasiechef Pär Hyss om Viskastrandsgymnasiets samarbete med Vuxenutbildningen. Förbundsdirektör Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen,

Läs mer

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013 Motioner Styrelsens propositioner Inkommen motion till GBFs Föreningsmöte 2013 med styrelsens yttrande Motion 1. Samgående av 1:a och 2:a distriktet Motion

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV

S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV S Y M B A S I S K U R T J U N E S J Ö S T A F F A N H O L M E R TZ 2009-0 3-0 4 M E D R E V I D E R I N G 2 0 0 9-12- 08 KORTANALYS AV IF-METALLS SK KRISAVTAL KRISAVTALET Krisavtalet slöts den 2 mars 2009

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Yrkanden Gruventreprenadavtalet

Yrkanden Gruventreprenadavtalet Yrkanden Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Flexiblare kollektivavtal - ett framtidskrav 1 (5) Avtalsrörelsen 2017 Gruventreprenadavtalet Maskinentreprenörerna IF Metall Maskinentreprenörernas

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Skattenyheter december trängselskatt

Skattenyheter december trängselskatt Visma Skatteprogram Skattenyheter december 2017 - trängselskatt Av Jan-Erik W Persson I nyhetsbrevet som publicerades i november lovade vi att återkomma med utförligare beskrivning. Nedan visas en utökad

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen

Det goda mötet. Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Goda exempel från livsmedelskontrollen Det goda mötet Många livsmedelsföretagare upplever att den offentliga kontrollen innebär en rad administrativa svårigheter. Landsbygdsdepartementet

Läs mer

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 2011 Resor i fokus på EIO:s arbetsgivardagar Foto: Pablo Scapinachis Armstrong Det var fullt hus när EIO drog igång sin miniturné

Läs mer