Björn Dählie SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION."

Transkript

1 Hela programmet SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN Det är dags att komma ifatt resten av EU. Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi sid 2 Foto: Robban Andersson, Scanpix Distribueras med Dagens Nyheter Björn Dählie Skidkungen investerar i vindkraft: JAG FASCINERAS AV TANKEN ATT TÄMJA NATURKRAFTERNA. sid 9 10 SKOGSKONCERNEN HOLMEN SATSAR PÅ EGEN VINDKRAFT FÖR ATT STABILISERA ELRÄKNINGEN. Vi använder 3 procent av Sveriges el. HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION. sid 5 Vindkraften ökar starkt sid 6 Foto: Svensk Vindenergi Foto: Rolf Andersson, Bildbolaget

2 Opinion NyTT Årets mässa DEN SENASTE utvecklingen inom elproduktion kommer till Stockholm när vindkraftbranschen har sin årliga vindmässa. Plats: Stockholmsmässan Tid: september Allt du behöver finns på: SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN Satsa på vindkraft DEN SVENSKA VINDKRAFTEN fortsätter sin starka utveckling. Nyligen passerades en viktig milstolpe, då vindkraftens årsproduktion för första gången uppgick till 5 TWh. Med en fortsatt utveckling i samma takt, når vi redan år 2015 den nivå som prognostiserats till år Utbyggnaden av vindkraft har överträffat alla förväntningar och nu finns det möjligheter att öka satsningen ytterligare för både klimatets och vår försörjningstrygghets skull. Bara vindkraften skulle kunna stå för 30 TWh år VINDKRAFTEN BIDRAR allt mer till vår elförsörjning, den bidrar också allt mer till tillväxt och sysselsättning. En nyligen gjord beräkning av konsultföretaget WSP visar att vindkraftsbranschen nu sysselsätter omkring personer och omsätter 22 miljarder kronor. Och under sommaren kom nyheten att ABB ska nyanställa 600 personer i Sverige efter en rekordstor vindkraftsorder. Dessutom kommer den fortsatta utbyggnaden av vindkraft att bidra till lägre elpriser eftersom utbudet av el ökar. Något som gynnar såväl enskilda elkonsumenter som svensk basindustri. DET ÄR OCKSÅ GLÄDJANDE att konstatera att vindkraften fortsätter att ha ett mycket starkt stöd bland svenska folket. Den mediala debatten kan ibland ge sken av att det finns ett utbrett motstånd mot vindkraft men den bilden är inte Fakta om Svensk VindEnergi Foto: Colourbox SVENSK VINDENERGI, vindkraftens branschorganisation i Sverige har som övergripande mål att utgöra vindkraftbranschens samlade röst i samhället och främja utvecklingen så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. rättvis. Andelen svenskar som vill satsa mer på vindkraft än vad vi gör i dag ökade från 70 procent till 75 procent när perioden jämförs med perioden Om man också inkluderar dem som anser att vi bör satsa som i dag ökade andelen från 88 procent till 90 procent. Detta enligt en ny rapport från SOM-institutet som beställts av Svensk Vindenergi. MEN OM DEN KRAFTIGA vindkraftsexpansionen ska fortsätta har branschen ett stort ansvar att se till att såväl enskildas som samhällets intressen noga balanseras så att både hög livskvalitet och ekonomisk utveckling på landsbygden blir möjlig. Genom att erbjuda privatpersoner, markägare, kommuner och företag att bli delägare i vindkraft breddas ägandet på elmarknaden och den folkliga förankringen ökar. Då blir vi alla vinnare av en kraftfull utbyggnad av den förnybara elproduktionen. Annika Helker Lundström Vd Svensk Vindenergi VIND ÄR SVERIGES största mötesdiplats för vindkraftsbranschen. Låt inspireras av möjligheter och goda exempel, både i seminarieprogrammet met och bland de runt 100 företagen i utställnings hallen. Foto: Svensk Vindenergi Foto: Baldur Bragason NIO AV TIO SVENSKAR VILL SÄLJA EGEN- PRODUCERAD EL. Källa: TNS SIFO på uppdrag av Fortum vinter MÖRKER OCH KYLA är inte det enda som vintern för med sig. Det blåser också. Praktiskt, eftersom det innebär att vindkraftens har högsäsong när elen behövs som mest. Totalt går de svenska vindkraftverken mellan 80 och 90 procent av tiden. Förnybart är framtiden 2010 var hälften av all nyinstallerad elektrisk kapacitet i världen förnybar, inte illa med tanke på att en stor del av ut byggnaden sker i utvecklingsländerna. Källa: Renewables 2011 Global Status Report Stora Förnybarhetspriset VEM SOM FÅR årets upplaga av Stora Förnybarhetspriset, ett pris som delas ut till företag som genom betydande insatser visat vägen i omställningen av energi - systemet, avslöjass den 14 september er på Vind, Stockholmsmässan. Foto: istockphoto ÅRSARBETSTILLFÄLLEN genererade bygget av Havnäs, norr om Jämtländska Strömsund. Med sina 48 vindkraftverk är Havnäs Sveriges största landbaserade vindkraftpark. Foton: Colourbox En bilaga från Svensk Vindenergi Vid frågor om innehållet, kontakta: tel Intelligent kommunikation sedan Projektledare: Mats Westerberg Texter: Marie-Louise Olsen Grafisk formgivare: Sofia Karlsson Tryck: Boldprinting Group. För information om intelligent kommunikation, kontakta Mats Westerberg,

3 INVESTERA I driftklar vindpark VINDKRAFT FRÅN O2. PWP, Skanska ID, IKEA, Rättviks kommun, bostadsrättsföreningen Toppsockret och tusentals privatpersoner är några av de som valt att investera i vindkraft från O2. Besök oss i monter A04:21. Vi utvecklar, genomför och driver vindkraftsprojekt över hela landet Bakom oss finns två starka ägare. Tyska WKN Windkraft Nord AG, en av Europas ledande projektörer och svenska Telecontracting Scandinavia AB, med gedigen kunskap och långvarig erfarenhet av den svenska marknaden. Möt oss på VIND 2011 i Stockholm, monter A02:10 Välkommen! O2 projekterar, bygger, driver och säljer vindkraftsanläggningar över hela Sverige. Vi har 20 års erfarenhet av branschen och är ledande inom landbaserad vindkraft. Läs mer om oss på Vi levererar driftklara vindparker VKS Vindkraft Sverige AB Strandvägen Motala Tel: +46(0)

4 Stor, större, störst. V MW är Vestas hittills största och mest avancerade landbaserade vindkraftverk. Rotorbladet har en diameter på 112 meter och effekten är på hela 3 MW, berättar Klaus Steen Mortensen, President på Vestas Northern Europe. Rik tillgång på vattenkraft och vind gör att Sverige har unika möjligheter att ställa om till förnybar elproduktion i stor skala. Om bara viljan finns kan vindkraften svara för en betydande del av elproduktionen redan år 2020, säger Klaus Steen Mortensen på Vestas, marknadsledande på vindkraftslösningar såväl i Sverige som globalt. Visste du att... Stark potential för vindkraften Klaus Steen Mortensen, President på Vestas Northern Europe. Det danska företaget Vestas har arbetat med vindkraft i mer än 30 år och är i dag den största aktören på en snabbt växande internationell marknad. Allt fler länder söker förnybara alternativ till elproduktion med fossila bränslen och vindkraften har en enorm potential. Överallt där det finns vind finns det i princip också möjlighet att bygga vindkraft. Om man vill och kan. Det fi nns i dag inga teknologiska eller kunskapsmässiga hinder för att drastiskt öka produktionen av vindkraft, säger Klaus Steen Mortensen, President på Vestas Northern Europe med huvudkontor i Malmö. Hindren ligger snarare i att det i många länder, som Sverige, saknas ett klart och tydligt regelverk om vilka villkor som ska gälla när man vill etablera regelverk för vindkraftsanläggningar och en effektiv och transparent tillståndsprocess, menar Klaus Steen Mortensen. Förutsättningarna finns Det finns för många bromsklossar som skapar ovisshet för den som vill investera i vindkraft och ovisshet gillas aldrig av marknaden. Man ska ha stor respekt för den demokratiska beslutsprocessen, men ytterst måste politiker och beslutsfattare bestämma Vestas har levererat samtliga verk till Sveriges största landbaserade vindkraftpark i jämtländska Havsnäs? Det handlar om totalt 48 vindkraftverk med en effekt på 96 MW, vilket motsvarar elförbrukningen i hushåll. sig för vilken mix vi ska ha i energisystemet, hur mycket som vilar på kol- och kärnkraft eller på förnybara energikällor. Med en höjd ambitionsnivå i elcertfikatsystemet till år 2020 samt tydligare och mer transparenta regler ser jag inget hinder för att den svenska elproduktionen från vindkraft ska kunna femdubblas från dagens 5 TWh fram till år Sverige har som mål att bygga ut 25 TWh förnybar el till år Vi är redan på god väg mot det målet. Höj ambitionsnivån och vi kommer att kunna leverera mycket mer än så. Energimyndigheten tror på cirka 12 TWh vindkraft till år 2020 vi tror att det är fullt möjligt att bygga ut dubbelt så mycket. Tänk vad detta skulle bidra till sysselsättning och grön tillväxt för Sverige! Oslagbar erfarenhetsbank Vestas har sedan starten år 1979 installerat drygt vindkraftverk. Det är fler än någon annan aktör på marknaden. Det innebär att vi har ett massivt kunnande både när det gäller att bygga vindkraft och om hur man lokaliserar anläggningarna så att man får ut optimal effekt, säger Klaus Steen Mortensen. Vi har i dag världens största vinddatabas där vi får in data var tionde minut dygnet runt från mer än vindkraftverk runtom i världen. Det innebär att vi har en helt unik kunskap som kan vara helt avgörande för en framgångsrik lokalisering. Fler arbetstillfällen I dag sysselsätter vindkraftsindustrin omkring personer i Sverige. Med en kraftfull utbyggnad av vindkraften kan antalet sysselsatta bli betydligt högre än så. Och arbetstillfällena hamnar oftast där de bäst behövs i direkt anslutning till vindkraftverken. För att minimera stopptider arbetar vi med lokal närvaro 24 timmar om dygnet. Det innebär att den som investerar i vindkraft kan känna sig trygg med att man får ut maximal effekt av verket, samtidigt som vi är med och skapar arbetstillfällen på platsen. Och på köpet bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Fakta Vestas är världsledande inom vindkraft med drygt levererade vindkraftverk i 66 länder. Företaget har cirka anställda runtom i världen. Kärnverksamheten omfattar utveckling, tillverkning, försäljning, marknadsföring och underhåll av vindkraftverk. Vestas Northern Europe, med bas i Malmö, ansvarar för försäljning, drift och service för landbaserade projekt i Storbritannien, Irland, Skandinavien, Polen och Baltikum. 4

5 Foto: Gunnar Britse Kraftbanken vi finansierar förnyelsebar energi DnB NOR är Norges största bank och är sedan 15 år tillbaka verksamt på den svenska marknaden. Vi har lång er farenhet och unik kunskap inom energisektorn. Vi är övertygade om att vi tillsammans med aktörer inom förnyelsebar energi kan skapa nya möjligheter. Vill du skapa nya möjligheter tillsammans med oss? 5

6 Elproduktionen Från elöverskott till byggstopp Elproduktion i Sverige växte så det knakade under 1900-talet. Över vattenkraftverk och elva kärnkraftreaktorer. Men 1985 tog utbyggnaden stopp. Under 1900-talet bygger Sverige snabbt ut vattenkraften för att förse industrierna med billig elektricitet, en konkurrensfördel som får den svenska industrin att blomstra. Rent blir det också, jämfört med industriområden på kontinenten där kolkraften dominerar. Mellan 1972 och 1985 höjer kärnkraftverken den installerade effekten i den svenska elproduktionen avsevärt. Men efter 1985 tar utbyggnaden stopp. I dag är majoriteten av kraftverken i Sverige mer än 50 år gamla. Text: Marie-Louise Olsen Illustrationer: Joakim Forsberg Foton: Colourbox START 1890 Jonas Wenström, grundaren av ASEA, gör ett Alexanderhugg genom problemen med långväga kraftöver föringen med sitt patent på trefassystemet. Plötsligt är det möjligt att transportera elektricitet även längre sträckor och det blir möjligt att utnyttja kraften i de stora svenska älvarna Sverige får sin första elektriska järnväg för persontrafik. Behovet av storskalig elproduktion växer i takt med industrialiseringen Den storskaliga vattenkraften byggs ut i statlig regi. Kungliga Vattenfallstyrelsen, senare Vattenfall, bildas i samband med bygget av Olidan i Trollhättan, det då största kraftverket i Sverige Vattenkraften når utbyggnadsklimax när Harsprånget i Lule älv, Sveriges största vattenkraftverk, invigs. Totalt har Sverige i dag runt vattenkraftverk, och 200 av dessa är större än 10 MW. Den totala effekten är MW Sveriges får sina första kommersiella vindkraftverk i Skåne och på Gotland. Sveriges första kommersiella kärnkraftverk, Oskarshamn 1, tas i drift. Då ses kärnkraften som ett miljövänligt alternativ till fossila kraftverk TALET: Vattenkraftens negativa miljöpåverkan börjar uppmärksammas på allvar och får utbyggnaden av storskaligt vattenkraft att avstanna. Samtidigt ökar elanvändningen i hemmen när levnadsstandarden höjs och allt fler har råd med elektriska apparater. Sverige börjar rita sina första kärnkraftverk. Mer vind Sedan1996 har elpriset stigit med över 300 procent. Det svider i svenskarnas privatekonomier och oroar industrin. Vad händer med den svenska elproduktionen? ger lägre elpris 6 NÄR NORDEA I VINTRAS undersökte hur vi svenskar ser på vår ekonomi var elpriset det största orosmolnet. Mer än var tredje svensk, 38 procent, oroade sig för kommande elräkningar. Känslan var befogad. Precis som förra vintern sköt elpriserna i år i höjden när köldknäppar drev upp efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool. Och precis som året innan höll kylan i sig länge. Även om kalla vintrar de senaste två åren på kort sikt har påverkat elpriset är väder och vind bara en av många parametrar som styr elpriset. Grundläggande är det världskonjunkturen som styr elpriserna även i Sverige. Högre priser på kol och olja höjer de svenska elpriserna, trots att vi enbart använder kol och olja på marginalen. Den ekonomiska oron inom EU påverkar eftersom elpriserna även styrs av den förväntade efterfrågan på el från den europeiska industrin, säger Thomas Nilsson, Key Account Manager på EGL Sverige, ett av de ledande bolagen som handlar på Nord Pool. SEDAN ELMARKNADEN i Sverige av reglerades 1996 har priset, exklusive skatter, för en eluppvärmd villaägare med 1-årsavtal stigit från 17,8 till 65,4 öre per kwh, enligt Statistiska Centralbyrån. Det är en ökning med mer än 360 procent. I förhållande till resten av Europa har vi fortfarande relativt lågt elpris i Norden, tack vare vattenkraften. Det ligger cirka tio öre per kwh under elpriset i till exempel Tyskland, säger Thomas Nilsson. DET FINNS MÅNGA anledningar till att priserna har ökat kraftigt sedan avregleringen. Lennart Hjalmarsson, professor i nationalekonomi vid Handels hög skolan vid Göteborgs universitet har studerat den svenska elmarknaden sedan början av 1970-talet. Han menar att utvecklingen var förutsägbar och att avregleringen enbart bidragit till att blotta bristerna som redan då fanns i produktionsapparaten. De två sista svenska kärnkraftreaktorerna som togs i drift 1985 var billiga att bygga. Det bidrog till att hålla elpriserna nere under slutet av 1980 och början av 1990-talet. Men efter 1985 fick vi varken bygga kärnkraft eller storskalig vattenkraft, de då prismässigt enda realistiska alternativen, och det resulterade i total stiltje i utbyggnaden av elproduktionen. I BÖRJAN AV 1990-TALET satsade staten en miljard i riktat stöd till nya bioeldade kraftvärme- Foto: Colourbox

7 : 12 kärnkraftreaktorer byggs på kort tid. När den sista reaktorn fasats in på nätet 1985 markerar det slutet på den storskaliga utbyggnaden av elproduktion i Sverige Svenska staten satsar nästan en miljard kronor på utbyggnad av biobränsleeldad kraftvärme Avregleringen av elmarknaden och införandet av en nordisk elbörs, Nord Pool, visar tydligt bristen på elproduktion i Norden. Vintertid skjuter elpriserna stundtals i höjden. År 2010 nettoimporterade Sverige 2,1 TWh el. Totalt använde vi 147,1 TWh el Elcertifikatsystemet införs och utbyggnaden av ny elproduktion tar fart igen på allvar. Elproduktionen 2010 Fossil- och biobränsle 13,5% Kärnkraft 38,5% Vindkraft 2,5% Källa: Svensk Energi Vattenkraft 45,5% : Elanvändningen ökar med i genomsnitt nästan 5 procent om året i Sverige. Vindkraftens utveckling Elproduktion (GWh) Installerad effekt (MW) Antal verk (st) Källa: Vindkraftsstatistik 2009, ES 2010:03 och Svensk Vindenergi Redan ett par år efter elcertifi katet införs börjar resultaten märkas. Sedan 2005 har vindkraftens elproduktion mer än tredubblats. Foto: istockphot 2008 Vindkraftparken Lillgrund med 48 vindkraftverk invigs i Öresund. Det blir startskottet på en storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige. I dag producerar vindkraften 5 TWh på årsbasis. NU Elproduktionen från vindkraften fortsätter sin kraftiga ökning, i slutet av augusti 2011 passerades 5 TWh på årsbasis. Cirka personer arbetar i branschen som omsätter drygt 20 miljarder kronor. HALLÅ DÄR... Makt till konsumenten Vindkraften går inte att styra och det behövs därför reglerkraft, ofta vattenkraft, som kan sättas in om vindkraften slutar att producera. Många menar att det kommer att bli brist på reglerkraft när hela Europa bygger ut vindkraft och att det kommer att pressa upp elpriserna. Stämmer det? Jag tror inte att det kommer att bli ett så stort problem som man ibland gör gällande. Vi ska inte överdriva vindkraftens opålitlighet. Det slutar inte blåsa överallt samtidigt och ju mer vindkraft det byggs desto jämnare kommer produktionen att bli. Även den teknisk utveckling leder till en jämnare produktion. Det i kombination med att vi bygger ut elnäten och gör elsystemet smartare, så att vi till exempel kan styra konsumtionen till de tider då produktionen är hög, ger möjligheter att klara reglerkraften utan att priserna skjuter i höjden. Vindkraften medverkar dessutom till att sprida ut produktionen vilket kan vara positivt, säger Bo Normark, vd Power Circle, en organisation med syfte att stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik och göra det möjligt för eltekniken att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Energimyndigheten har pekat ut vindkraften som den energikälla som kommer att byggas ut mest framöver. Påverkar det elpriset att det byggs just vindkraft? För konsumenten har vindkraften den positiva egenskapen att den har låg marginalkostnad, det vill säga att ägaren av ett vindkraftverk har låga kostnader för att driva verket. Det talar för att vindkraften kommer att drivas även vid lägre elpriser, till skillnad från exempelvis fossilbaserade kraftverk som har relativt höga driftskostnader. verk, men det var först när elcertifikatsystemet infördes i början av 2000-talet som utbyggnaden av elproduktionen på allvar kom igång igen. Till skillnad från många tidigare stödsystem är elcertifikatet ett marknadsstyrt system som inte gynnar något visst energislag, med undantag av att det ska vara förnybart. Hittills har det levererat produktion till en låg kostnad för konsumenten, säger Peter Chudi, vice vd vid Svensk Kraftmäkling, SKM, som driver den största marknadsplatsen för elcertifikat. INLEDNINGSVIS GAV elcertifikatsystemet upphov till en rad bioenergianläggningar, men i dag dominerar vindkraften utbyggnaden. Marknaden väljer de alternativ som är mest kostnadseffektiva. Just nu är det vindkraft, säger Peter Chudi. Låga driftskostnader och gratis drivmedel (vind) borde göra vindkraften även till konsumentens favorit. Medan till exempel biobränsleeldade kraftvärmeverk kan stänga ner när priserna sjunker under en viss nivå, fortsätter vindkraften att producera oavsett pris, vilket ytterligare pressar priserna. peiska elsystemen, vilket leder till ökad export och prisutjämning, säger Thomas Nilsson. VINDKRAFT ÄR BITVIS OMSTRIDD. Vad händer om utbyggnaden av förnybar elproduktion avstannar? Utveckling av den förnybara elproduktionen utgör en av grundpelarna i EUs klimatpolitik.vårt svenska elcertifikatsystem, som är en del av denna politik, kommer med marknadskrafternas hjälp att driva fram utbyggnaden av de 25 TWh som är målsättningen i Sverige. I den utbyggnaden är vindkraften en nödvändig del av lösningen. Vi har i dag ett lägre elpris i Sverige än på kontinenten tack vare att en stor del av den el vi använder kommer från vattenkraften, där investeringarna redan är betalade. Att bygga ny elproduktion, oavsett om den är fossil, nukleär eller förnybar, kommer att kosta och bidra till ett högre elpris. Men även om utbyggnaden av den förnybara produktionen leder till högre priser tror inte jag på en framtid där elförsörjningen i världen baseras på kol och kärnkraft, det speglar inte min tro om den framtid vi vill leva i, säger Thomas Nilsson. Marknaden väljer de alternativ som är mest kostnadseffektiva. Just nu är det vindkraft. Peter Chudi Du talar om smarta elnät, vad är det? Elmarknadens funktion diskuteras mycket i dessa dagar. Men genom en utbyggnad av smarta elnät kommer vi att stärka konsumentens ställning. Det ger konsumenten möjlighet att styra driften av apparater som drar mycket ström, till exempel varmvattenberedaren, till tider då priset är lågt. Man kan även gå ett steg längre genom att använda och till och med sälja egenproducerad elektricitet vid tider då elpriset är högt. Lokala energilager i form av värme eller el-lager gör systemet än bättre. En tid på dagen är man privatperson konsument som köper el från andra producenter och en tid på dagen är man producent som levererar el från det egna vindkraftverket eller den egna solpanelen ut på nätet. Bo Normark, vd PowerCircle. TOTALT ANVÄNDER vi svenskar knapp 150 TWh el per år. Målet för elcertifikatsystemet är att användningen av el från förnybara energikällor ska öka med 25 TWh från år 2002 till Teoretiskt borde utbyggnaden av den förnybara elproduktion sänka priserna, eftersom efterfrågan inte förväntas stiga lika kraftigt som produktionen. Samtidigt planeras nya kablar till kontinenten, som ett led i att integrera de euro- Vad är det som kostar? Elpriset består av fyra delar: priset för elenergin (inklusive elcertifikat), nättjänsten (nättariff och abonnemangskostnad), energiskatt och moms samt elhandelsbolagens påslag. Elpriset för en privatperson med eluppvärmd villa, januari Källa: Energimyndigheten Skatt & moms 40% Nättjänster 19% Elenergi & elhandelsbolagens påslag 41% POWER CIRCLE vill stärka, stödja och främja svensk el och elkraftteknik. Man vill synliggöra elens möjligheter och göra det möjligt för eltekniken att bidra till ett hållbart samhälle. Foto: PowerCicle 7

8 E50001-E310-F177-X-4A00 We can t change the wind. But we can help you extract as much energy as possible from it. Anne Schannong Vinther, Quality Engineer Turning moderate wind into maximum results The new Siemens SWT wind turbine is the ultimate choice for low to moderate wind conditions. The revolutionary direct drive generator and the new, optimized Quantum Blade are paired to extract as much energy as possible from the wind. B55 Quantum Blades with optimized aerodynamics Compact and lightweight direct drive generator 50% fewer parts compared to geared turbines 8

9 wpd satsar framåt Nu står vi ännu starkare Det är stor skillnad på landbaserad och havsbaserad vindkraft. Särskilt i Sverige. D ärför satsar wpd, ett av världens största vindkraftföretag, på att i Sverige dela upp sin verksamhet med en vd för hav, Göran Dalén, och en vd för land, Maria Röske. Göran Dalén poängterar: Uppdelningen är en satsning framåt i ett läge då intresset för vindkraft växer rejält, inte minst tack vare Tysklands beslut att stänga ned sin kärnkraft. Vad är det som är så speciellt i Sverige? Sverige har ett optimalt läge för havsbaserad vindkraft med en lång och blåsig kust. Här finns enorma möjligheter, säger Göran Dalén. Tekniken för vindkraftverk till havs baseras på erfarenheter från olja och gas. Det är dyrt och omständligt. I Östersjön råder inte lika tuffa förhållanden; Det är mindre vågor, lägre salthalt och grundare vatten. Priserna kan pressas och lösningarna kan vara mer flexibla. Maria Röske har uppdraget att utveckla den landbaserade vindkraften. Ny teknik gör det möjligt att placera vindkraftverk i till exempel högväxta skogar och på avlägsna platser där dom inte stör vare sig människor eller natur. Det passar ett glest befolkat land som Sverige. Här finns en stor potential. Varför wpd? Vi har erfarenhet och vi har uthållighet. Vi kan vindkraftverk både på land och till havs hela vägen från idé till förverkligande, säger Maria Röske. Ny delägare I början av juli gick Stadtwerke München (SWM) in i wpd:s satsning på landbaserad vindkraft som ny delägare med 33 procent. Vi är mycket glada över det här nya samarbetet som innebär att vi får in ännu mer kapital i företaget, säger Maria Röske. Vd för land, Maria Röske och vd för hav, Göran Dalén diskuterar skillnaderna mellan havsbaserad och landbaserad vindkraft. Facit hittills VINDKRAFTVERK wpd startades 1996 i Tyskland och har i dag fler än 600 anställda i 20 länder. Under åren har wpd projekterat drygt vindkraftverk i Europa och andra delar av världen. I Sverige har wpd 17 anställda. Läs mer på: Vindkraft håller på att bli en viktig energikälla för skogsindustrikoncernen SCA. Det gäller både egna vindkraftsparker och utarrendering av mark till externa aktörer. Ett fartyg kommer lastat med vindkraftutrustning. SCA-transport i Tunadals hamn, Sundsvall. SCA-satsningar V i har bildat en särskild affärsenhet, SCA Energy, för att bättre kunna driva de här frågorna. För SCA handlar det om att få en säker elförsörjning till industrierna och att bli mindre beroende av prissvängningarna på elmarknaden. SCA köper i Sverige 2,8 TWh elenergi per år och det kan man ställa i relation till den vindkraftspotential på 6 till 8 TWh som finns på våra marker, säger Åke Westberg, chef för SCA Energy. SCA är Sveriges största, privata skogsägare med tio procent av den svenska skogsarealen (huvudsakligen i Väster norr land, Jämt land och Norrbotten). Detta motsvarar mer än halva Hollands yta. Förutom projekt i samarbete med partners så är vi aktiva med att arrendera på bred front ut mark till externa vindkraftsaktörer. Ett tredje område är egen projektering av intressanta vindkraftslägen, så för SCA handlar det verkligen om vindkraftssatsningar på bred front, säger vindkraftschefen Milan Kolar. Glöm inte heller den transportkapacitet som SCA har genom egna fartyg. Det blir allt vanligare att vi fraktar vindkraftsutrustning från Danmark eller kontinenten till någon norrländsk hamn och tekniken med roll on-roll off gör att vi undviker lyft och därmed minimerar skaderisken, tillägger Åke Westberg. Två stora projekt Två stora vindkraftsprojekt är aktuella för SCA:s del. I de östra och norra delarna av Jämtlands län samt Sollefteå kommuner planeras investeringar i samverkan med Statkraft syftande till en produktion av 2,6 TWh varav projekt på en halv TWh är beslutade. Produktionen beräknas vara igång nästa år. I Sollefteå kommun samverkar SCA även med Fred Olsen Renewables om en satsning projekt som ska ge 2 TWh med byggstart För att nå de nationella vindkraftsmålen måste Sverige bygga stora vindkraftsparker där det finns stora arealer och få människor. I princip handlar det om att undvika fjäll och kust och göra investeringarna i Norrlands inland som har gynnsamma vindförhållanden, säger Milan Kolar. För SCA handlar det verkligen om vindkraftssatsningar på bred front. Milan Kolar, vindkraftschef, SCA Energy. Fakta SKOGSINDUSTRIKONCERNEN SCA har sedan 1 januari 2011 samlat sin verksamhet för förnybar energi i den nya affärsenheten SCA Energy. Där ingår företagets vindkraftssatsningar samt skogsbränslen och bränslepellets med produktionsanläggningar i Härnösand och Stugun. SCA äger 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige. 9

10 Framtid Text: Marie-Louise Olsen Foto: Scanpix Norge, Terje Bendiksby Hans Olofsson har vunnit VM i kaffedrickning. Vi har suttit vid köksbordet hemma hos samtliga 100 markägare, hos några av dem fl era gånger. Men det har det varit värt. Vi har en mycket god relation både med markägarna och samerna i området, säger Björn Dählie. Skidkungen tror på nästa generation vindkraftverk: Som skulpturer I tre år har Björn Dählie arbetat för att få bygga över 100 vind kraft verk i Jämtland. I maj lämnades ansökan in. Vi kan tämja vinden och få kraft för all framtid, säger han. D et där med att tämja vinden, att få kraft ur den, det fascinerade mig. Men att jag började arbeta med projektet var lite av ett sammanträffande, säger Björn Dählie. Det var Hans Olofsson, Dählies partner i flera stora byggprojekt i Sverige, som kom med idén. Hans föräldrar hade investerat i vindkraft nu fick de pengar tillbaka på elräkningen. För mig som arbetar med fastigheter lät det väldigt trevligt att tjäna pengar på el istället för att hela tiden betala, säger Björn Dählie. De började studera vindkartor över Sverige och kom fram till att Hammerdal i Jämtländska Strömsund, Hans Olofssons hemkommun, såg intressant ut. Redan från början bestämde man sig för att sikta högt: det skulle bli en park på minst 100 vindkraftverk. I Norge hade Björn Dählie kontakt med finansmannen Fred Olsen, som arbetat med förnybar energi i över 50 år. Fred Olsen har själv flera vindkraftprojekt i Sverige. När han sa att våra planer såg bra ut insåg jag att det nog skulle gå att tjäna pengar på projektet. FÖRBEREDELSEARBETET har inneburit tre intensiva år för den tidigare skidkungen, men i våras lämnade Dählie Kraft in en ansökan till länsstyrelsen i Jämtland om att få bygga Åskälen- Österåsen vindkraftpark med 105 vindkraftverk. Bara att sätta sig in i den juridiska processen har varit enormt lärorikt. Jag har använt hela mitt liv för att träna och lära mig att åka skidor riktigt snabbt. Även om jag efter skidkarriären har arbetat med flera stora byggprojekt både i Sverige och i Norge, har ingen av dem kommit i närheten av den här omfattningen. Och allt har givetvis inte varit positivt. Hur har de negativa röster som hörs kring utbygganden av vindkraft påverkat? Jag kan förstå hur de som tycker att vind- Jag har ingen respekt för de som hävdar att vindkraft är dumheter oavsett hur och var man bygger. Björn Dählie Mindre är inte mer FAMILJEN LINDELL deltog i projektet One ton life och skippade till slut både kött och mejeriprodukter när de sänke sina koldioxidutsläpp till makalöst låga 1,5 ton per person och år, sju ton under medelsvensken. Ett vindkraftverk minskar utsläppen med ton per år. Lässugen? VINDKRAFT I TEORI OCH PRAKTIK av Tore Wizelius. En bibel både för dig som bara vill veta lite mer, och den som funderar på att själv investera i vindkraft. MÅNADER tar det för vindkraftverk att producera lika mycket energi som det gick åt att tillverka det. Beräknad livslängd för ett vindkraftverk är 25 år, vilket innebär att ett det 7producerar överskott i 293 månader. Foto: Colourbox Foto: istockphoto 10

11 Strömsund Foto: Holmen Hammerdal Foto: Colourbox Illustration: InPress Åskälen-Österåsen vindkraftspark NÄR: Ansökan lämnades in till Länsstyrelsen i maj. Behandlingstiden beräknas till åtta månader. Byggstart tidigast om ett år. VAR: Norr om riksväg 45 mellan Hammerdal och Häggenås i Östersund och Strömsunds kommuner. Häggenås Östersund HUR: Området består till största delen av skogsmark, framförallt aktiv produktionsskog, men det finns även våtmarker, sumpskogar och områden med naturvärden. TEKNIK: 105 stycken 180 meter höga vindkraftverk. Anslutning till elnätet kommer sannolikt att ske via Jämtkraft. Vindkraft ska stabilisera våra elpriser Runt 3 procent av Sveriges totala elanvändning står skogsindustrikoncernen Holmen för. Nu bygger koncernen vindkraft för att bättre kunna kontrollera kostnaderna. Varför vill Holmen producera mer el? El är en helt nödvändig råvara i vår produktion. Vi står för runt tre procent av Sveriges elanvändning, så det är en ganska stor kostnadspost för oss. Just nu känner vi att elpriserna bara har en riktning, uppåt. På samma sätt som vi äger skog för att säkra tillgången på den råvaran är det naturligt för oss att säkerställa att vi har tillgång till el till ett rimligt och stabilt pris, säger Magnus Hall, vd Holmen. kraft är negativt resonerar, men jag håller inte med utan reservationer. Byggd på rätt sätt är vindkraft positivt. Vårt vindkraftprojekt ligger i ett område där det bor få människor och det är väldigt få turister. Det är få som över huvud taget kommer att märka att vindkraftverken står där. När man lägger vindkraft på platser där det finns mycket vind, men nästan inga människor, i obesökta skogsområden eller i havet ute i till exempel Skagerak eller utanför Skottland, då är vindkraft bra. Vi kan tämja vinden och få kraft för all framtid. Jag blir fascinerad av det. Jag har ingen respekt för de som säger att vindkraft är dumheter oavsett omständigheterna. När är det rätt att säga nej till vindkraft? Jag förstår att till exempel Åre kommun, där man lever på att sälja naturen till turisterna, säger nej till vindkraft på Åreskutan. Det finns bättre platser. Men jag tror att bilden av vindkraft kommer att förändras. När man försöker föreställa sig hur en stor vindkraftpark kommer att se ut på en viss plats är det lätt att tänka på de små, runt 30 meter höga, vindkraftverk man ser när man åker genom Danmark. De är röda av rost, har kantiga små blad som rotar fort, de låter mycket och levererar nästan ingen el. Det är väldigt stor skillnad på dem och de högteknologiska state-of-the-artkraftverk som byggs i dag, säger Björn Dählie. DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN har gått fort de senaste åren. Och det har givetvis påverkat även Dählies projekt. När jag började för tre år sedan var de stora tillverkarna av vindkraftverk skeptiska till projekt med förhållandevis låg vind i skogsområden. Nu har de utvecklats teknik även för de förutsättningarna. Man har tagit fram vindkraftverk som både låter mindre och ger otroligt mycket mer el än de som levererades bara för några år sedan. Hur känner Dählie själv när han stöter på vindkraftverk ute i naturen? Jag tycker mycket om att vara i naturen. Större delen av mitt liv har jag ägnat åt att träna i den. För mig kan vindkraftverken bli en del av upplevelsen. Moderna, stora, vindkraftverk blir som fina skulpturer. Jag tycker det är fint att se deras vingar sakta går runt i en naturbild, säger han. RUNT 27 MILJONER KRONOR kostar ett nyckelfärdigt toppmodernt 2 MW vindkraftverk. Men det går även att köpa andelar i vindkraftverk. En andel kostar exempelvis kronor och berättigar till kwh om året. Sedan betalar du cirka 20 öre per kwh (66 öre/kwh inklusive energiskatt, elcertifikat och moms) för elen. Foto: Sofia Karlsson Kort om BJÖRN DÄHLIE blev en av världens mest framgångsrika längdåkare under talet med åtta OS-guld och fyra OS-silver samt totalt 17 VM-medaljer varav nio guld. Efter skidkarriären har han investerat i och drivit flera stora byggprojekt i Sverige och Norge. Han har även ett eget klädmärke. Varför vindkraft? Vi har sedan tidigare erfarenhet av att vara elproducenter, Holmen äger flera vattenkraftverk, och vi är en stor markägare med bitvis mycket goda förutsättningar för att bygga vindkraft. Därför tror vi att vindkraft kommer att passa i vår verksamhet. Framför allt är det prisstabiliteten vi är ute efter, men investeringen kommer samtidigt ge en rimlig avkastning. Målet är att vi ska producera 1 TWh vindel år Holmen står för tre procent av elförbrukningen i Sverige. El är en av våra viktigaste råvaror. Vi måste hitta sätt som stabiliserar våra elkostnader. Magnus Hall, vd Holmen HOLMEN ÄR DELÄGARE i BasEls vindkraftbolag VindIn. I slutet av 2009 startades de första vindkraftverken i Skutskär. Holmens andel av den el - energi de producerade var under 2010 cirka 4 GWh. HOLMEN äger även helt eller delvis 21 vattenkraftverk belägna i Umeälven, Faxälven, Gideälven, Iggesundsån, Ljusnan och Motala Ström. Tillsammans med egen mottryckskraft innebär det att Holmen täcker cirka 30 procent av elenergibehovet. Foto: Rolf Andersson, Bildbolaget 11

12 Sveriges största, okända teknikkonsult Känner du till Pöyry? Ute i världen har våra konsulter gjort avtryck på de 50 marknader som vi finns på. Vi är ingenjörer och konsulter med fokus på att hitta balansen i den komplexa ekvation som kallas hållbara lösningar. I Sverige har vi funnits sedan 60-talet och idag finns vi på 25 platser runt om i landet. Hittills har vi fokuserat på pappersoch skogsindustrin. Nu växlar vi upp vår närvaro i Sverige och genom vårt köp av Vattenfall Power Consultant (SwedPower) blir vi en ännu mer komplett teknikkonsult inom Energi. Så om du vill ha en konsult som kan dra nytta av global kompetens som ingen annan i Sverige och som kan hitta balanserade lösningar på dina utmaningar, ska du besöka vår monter A04:41. Välkommen! 12

13 Kraftfulla beslut för effektiv vindkraft Vi tycker det är förnuftigt att investera långsiktigt i vindkraft, som är en energiform som dessutom har ett starkt folkligt stöd, säger Göran Danielsson. Stena Renewable har nyligen fått ett glädjande och ganska ovanligt besked. Länsstyrelsen i Jönköping har gett miljötillstånd för 32 nya vindkraftverk i Vetlanda kommun. Det ovanliga är att det också inkluderade verkställighetsbeslut. Foto: Samuel Unéus VI GÖR DIN VINDKRAFT LÖNSAMMARE EGL hjälper dig säkra lönsamheten i din vindkraftproduktion. Kom och prata marknad och säljstrategi med oss i vår monter A02:18 på Vind Vi har haft ett mycket bra samarbete med lokala politiker i Vetlanda. Och nu när Läns styrelsen genomfört en noggrann prövning, är det bra att de också vågar ge ett verkställighetsbeslut, som gör att vi kan börja bygga direkt, säger Göran Danielsson. Han är vd för Stena Renewable, vars uppdrag är att uppföra och långsiktigt äga och förvalta produktiva vindkraftsparker. Konkurrenskraftig investering Företaget är inne i en starkt expansiv fas. Flera av projekten ligger i prisområde 4, södra Sverige, där ny elproduktion behövs som mest. Vi har hållit på sedan 2005, och en del tillstånd har tagit lite tid, men nu ser vi att det lossnar rejält. Och under tiden har såväl effektivare vindkraftverk som ändrade valutakurser gjort vindkraften alltmer konkurrenskraftig. Vi tycker det är förnuftigt att investera långsiktigt i vindkraft, som är en energiform som dessutom har ett starkt folkligt stöd. Vindbonus till nytta Göran Danielsson återkommer ofta till orden långsiktig investerare. Och det handlar verkligen om långsiktighet i ordets sanna bemärkelse. Vi vill kunna sätta upp en omgång vindkraftverk, och sedan även vara säkra på att få bygga nästa omgång, så vi har i princip ett 50-årigt perspektiv. Därför strävar vi också efter goda relationer med bygden. Som ett led i denna strävan delar Stena Renewable årligen ut Vindbonus kronor per byggt vindkraftverk skänks till föreningslivet i den kommun där vindkraftsparken är belägen. Så för alla föreningar i Vetlanda är det nu hög tid att börja skissa på sina ansökningar. Juli har inledningsvis visat sig var en riktigt bra månad för oss på Stena Renewable. Under en och samma vecka fick vi tillstånd av länsstyrelsen för vindpark Tvinnesheda-Badeboda (50 verk) samt vindpark Lemnhult (32 verk). Vidare fick vi glädjande besked från Mark- & Miljödomstolen avseende överklagade tillstånd för vindpark Putsered (14 verk) och Uddared (9 verk). Saxat ur Vindbloggen (följ bloggen på Fakta STENA RENEWABLE ingår i den familjeägda Stena Sfären med bas i Göteborg. Stena Sfären är verksam inom färjelinjer, rederi, offshore, fastigheter, finans samt handel och återvinning av metaller. Sfären har cirka anställda och omsätter cirka 50 miljarder kronor. Power for good Nordisk Vindkraft står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra nya positiva värden för alla i närområdet. Vi kallar det Power for good. Nordisk Vindkraft har byggt och bygger för närvarande vindkraftsanläggningar med en samlad kapacitet på över 220 MW. Vi är såväl utvecklare, byggherrar, ägare som operatörer. Välkommen till monter A03:17 och delge oss dina synpunkter på och erfarenheter av vindkraft. Nordisk Vindkraft AB är dotterbolag till RES (Renewable Energy Systems Ltd). Hör gärna av dig till oss på , eller besök oss på www nordiskvindkraft.se. 13

14 Program ONSDAG 14 SEPTEMBER REGISTRERING Utställningen öppen. Vind TA TILLVARA KRAFTEN Annika Helker Lundström, vd, Svensk Vindenergi hälsar välkommen. FÖRNYBARA MÖJLIGHETER Presentationer och samtal under ledning av Annika Helker Lundström, vd, Svensk Vindenergi. Den globala vindkraftsutvecklingen. Angelica Pullen, communications director, Global Wind Energy Council (GWEC). Föredraget hålls på engelska. Så kan Sverige nå 100 procent förnybart till Svante Axelsson, generalsekreterare Svenska Naturskyddsföreningen. Vilka ambitioner för förnybart ska EU ha för 2030? Lena Ek, europaparlamentariker, (C) via länk. Näringslivet måste gå före i omställningen. Tom Johnstone, vd och koncernchef AB SKF. Föredraget hålls på engelska Kaffepaus i utställningshallen. DÄRFÖR ÄR VINDKRAFTEN VIKTIG! Presentation och diskussion under ledning av Nina Ekelund, strategisk klimatrådgivare, Tricorona AB. Därför är vindkraft viktig för svensk industri. Johan Söderström, vd, ABB Sverige. Vi väljer 100 procent förnybart. Mikael Robertsson, miljöchef, Coop. Vi behöver mer vindkraft. Åke Westberg, chef, SCA Energy. Hållbarhet blir verklighet med vindkraft. Katarina Pelin, förvaltningsdirektör, Malmö Stad. Förnybart, på många sätt och på många ställen. Christina Lindbäck, miljöchef, NCC AB Kaffepaus i utställningshallen. MOTKRAFT OCH MEDVIND SYNEN PÅ VINDKRAFTEN Presentationer och samtal under ledning av Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation. Vad tycker svenska folket? Henrik Westander, projektledare, Westander PR. Att ändra inställning. Kan man bygga utan motstånd? Carl Piper, styrelseordförande, Högestad & Christinehof Förvaltnings AB. Möta motstånd. Konstruktiv konflikt eller skyttegravskrig? Magnus Jiborn, ledarskribent och debattredaktör, Sydsvenskan. Erfarenheter från andra branscher. Mattias Goldmann, moderator och debattör, Goldmann. Pontus Löfstrand, sales manager, EWT Direct Drive Wind Turbines Per Johansson, GE Wind Energy AB Felix Kronlage, vp sales & marketing, Kenersys Europe GmbH Ignacio Martín Negrete, area sales manager, Gamesa Corporación Tecnológica SA Martin Löfstrand, sales manager, Nordex Sverige AB Niclas Erkenstål, REpower Systems Scandinavia AB Hans Carlsson, divisionschef renewables, Siemens Sweden AB Alf Hansson, försäljningschef, Suzlon Wind Energy A/S Pär Larsson, senior technical bid manager, Vestas Northern Europe AS Anders Sjögren, managing director, WinWind Sweden AB SEMINARIESAL 2 SMARTA ELNÄT VISION ELLER VERKLIGHET? Presentationer och samtal under ledning av Joachim Lindborg, teknisk chef, Sustainable Innovation. Norra Djurgårdsstaden smartast i världen? Tomas Wall, utvecklingschef, Fortum AB. Gotlandsprojektet så integreras vindkraft i distributionsnätet. Karl Elfstadius, affärsenhetschef, ABB AB. Smarta elnät ger nya affärsmöjligheter. Benjamin Ståhl, programdirektör, Blue Institute. Så tjänar konsumenterna på smarta elnät. Carin Torstensson, projektledare, Interactive Institute. Henri Engström, fågelskyddssekreterare, Sveriges Ornitologiska Förening. Martin Green, biologiska institutionen Lunds Universitet. Tim Hipkiss, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU. Mer vindkraft och mångfald. Mattias De Woul, energihandläggare, WWF Lunch i utställningshallen SEMINARIESAL 1 NÄR BLIR DET FRI RÖRLIGHET FÖR EL INOM EU? Presentationer med efterföljande samtal, Moderator Birgitta Resvik, Head of Public Affairs, Fortum AB. Kan den inre marknaden fungera även för el? Lena Johansson, generaldirektör, Kommers kollegium. Nordiska elmarknaden 2020, EU:s infrastrukturpaket. Maria Wärnberg, stabschef, Svensk Energi. När får vi tillräckliga utlandsförbindelser? Ulf Moberg, teknisk direktör, Svenska Kraftnät. Visionen om gemensam elmarknad. Christian Kjaer, CEO, European Wind Energy Association. Förutsättningar och hinder för en inre elmarknad. Magnus Blümer, ämnesråd, Näringsdepartementet. Vilken roll vill de privata investerarna ha i utbyggnaden av överföringskapacitet? Marie Reinius, vd, Riskkapitalföreningen. SEX GÅNGER MER VINDKRAFT TILL 2020? Presentationer och utfrågning under ledning av Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation. Utfrågare: Linda Magnusson, vd, O2 Vindel AB, Matilda Afzelius, miljöjurist, STENA Renewable AB, Anna Jivén, kommunikationschef, Venus Vind AB och Kjell Jansson, vd, Svensk Energi. Så når vi 30 TWh till Annika Helker Lundström, vd, Svensk Vindenergi. Vilka möjligheter ger samarbetsmekanismerna? Gustav Ebenå, enhetschef, Energimyndigheten. Elcertifikatsystemet och den utvidgade marknaden med Norge möjligheter eller hot? Mats Larsson, senior originator, EGL Nordic AS. Får vi tillräcklig överföringskapacitet? Mikael Odenberg, generaldirektör, Svenska Kraftnät. Kommer regler- och balanskraften räcka till? Lennart Söder, professor i elkraftsystem, KTH. När blir smarta elnät verklighet? Yvonne Fredriksson, generaldirektör, Energi marknadsinspektionen. Hur ska tillståndsprocessen bli effektivare? Karin Rappsjö Emanuelli, tf stabschef, Miljödepartementet Lunch i utställningshallen Mingel i utställningshallen Middag i Stadshuset, Gyllene Salen. TORSDAG 15 SEPTEMBER Den här dagen erbjuder vi två parallella seminarieprogram i två seminariesalar som här kallas seminariesal 1 och 2. Du väljer de programpunkter du är intresserad av. REGISTRERING Utställningen öppen SEMINARIESAL 1 SÅ UTVECKLAS TEKNIKEN Presentationer och utfrågning under ledning av Anders Richert, Enhetschef, Svensk Energi. Anneli Påmark, försäljningschef vindkraft, AlstomPower Sweden AB Claes Jeppsson, försäljningschef, ENERCON GmbH Kaffepaus i utställningshallen SEMINARIESAL 1 NÄTANSLUTNING NÄR HINDER BLIR MÖJLIGHETER Presentationer och samtal under ledning av Glenn Pettersson, vd Arise Elnät AB. Ulf Moberg, teknisk direktör, Svenska Kraftnät. Jan-Erik Olsson, informationschef, E.ON Elnät. Håkan Skarrie, utredare, Kraftringen Nät. Gustaf Ekberg, vd, Eolus Vind AB. SEMINARIESAL 2 FÖRNYBARHET OCH BIOLOGISK MÅNGFALD! Samtal och presentationer med avslutande diskussion under ledning av Eva Thörnelöf, chef, avdelningen för analys och forskning Naturvårds verket. Vindkraften den biologiska mångfaldens räddning? Olof Johansson, avdelningschef, Jord bruksverket. Fåglar, fiskar, fladdermöss och vindkraften. SEMINARIESAL 2 HUR PÅVERKAR VINDKRAFTEN ELRÄKNINGEN? Presentationer med avslutande samtal under ledning av Martin Ådahl, vd Tankesmedjan Fores. Vi satsar på vindkraft, för försörjningstrygghet och för att få lägre elpris! Magnus Hall, vd, Holmen AB. Kunderna vill också ha vind! Johan Öhnell, vd, Telge Energi AB. Så påverkas elpriset av vindkraftsutbyggnaden. Tobias Persson, systemanalysavdelningen Energimyndigheten. Goda vindlägen begränsar elcertifikatkostnaden. Tobias Jakobsson, konsult, Pöyry Management Consulting AB. Här finns det goda vindlägen uppdaterade riksintresseområden för vindbruk. Weronica Andersson, vindenheten Energimyndigheten. Kommunernas tysta veto, försvarets stoppområden och lokal delaktighet så påverkas möjligheterna att bygga i goda vindlägen. Gunnar Fredriksson, vvd, Svensk Vindenergi Avslutningsmingel i utställningshallen. 14

15 Utställare Vind TA TILLVARA KRAFTEN A03:11 ABB AB ABB:s leveranser till vindindustrin omfattas av komponenter till vindturbiner, nätanslutningar och samlingsnät för vindkraftparker. Från svenska ABB levereras i första hand produkter och systemlösningar för nätanslutningar och samlingsnät där nätstationer, kabelsystem, transformatorstationer och kontrollsystem utgör de främsta leveranserna. A05:09 Advise Risk & Försäkring Advise är specialiserat på riskhantering och försäkringsskydd för vindkraftsektorn. Vi tar hand om hela processen från riskanalys och upphandling till skadeförebyggande rådgivning samt bistår vid inträffade skador. Med vår unika spetskompetens får du rätt försäkringsskydd helt naturligt! A01:10 Advokatfirman Vinge Advokatfirman Vinge är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Vi är en fullservicebyrå med både erfarenhet och spetskompetens inom alla områden som berör vindkraft; från tillståndshantering, projektering och leveransavtal till finansiering och överlåtelser. A03:09 Allwinds Allwinds projekterar, bygger samt underhåller vindkraftverk inom Åland, Finland och Sverige. Allwinds säljer även el till slutkund på Åland. Allwinds plans, builds and maintain wind turbines in Åland Islands, Finland and Sweden. Allwinds sells also electricity to customers in Åland Islands. A01:28 AQ System AB AQ System har utvecklat sodarlösningar för vindmätning sedan 1960-talet. I linje med ständig utveckling inom vindkraft, ger AQSystem lämpliga lösningar som ger nya och befintliga projekt korrekt mätdata. AQ500 Wind Finder är en mobil och självförsörjande sodar som är konstruerad för att utföra vindmätning i hårt klimat. A02:51 Arise Arise Windpower är en ledande aktör på den svenska vindkraftmarknaden. Bolagets affärsidé är att som ett integrerat vindkraftbolag hantera hela värdekedjan från projektutveckling till försäljning av grön el från egna landbaserade vindkraftverk. Arises mål är att år 2014 producera omkring 2 TWh miljövänlig el per år. A02:40 Baze Technology AS A01:24c Betongindustri Betongindustri är en ledande tillverkare och leverantör av fabrikstillverkad betong. Vi var först i Sverige med fabriksbetong och har idag 32 rikstäckande fabriker och mobila fabriker. Vår närhet och kompetens gör platsgjutet industriellt byggande bäst och billigast. Vi ingår i HeidelbergCement som är en av världens största byggmaterialproducenter. A03:55 Breeze Breeze leder till snabbare beslut och säkrare investeringar inom vindkraft. Tjänsten används vid projektering av vindkraftverk. Med Breeze får projektörer ut mer av sina mätmaster, SODARs och LIDARs. Högre nyttjandegrad och mer tillförlitliga data än med traditionella metoder. Breeze är en tjänst från Greenbyte AB. A03:54 C2 Vertical Safety C2 Vertical Safety erbjuder utrustning och utbildning för dig som arbetar på hög höjd. Hos oss får du kunskap om hur du ska agera för att arbeta säkert och effektivt i vertikala arbetsmiljöer. C2 samarbetar med några av världens främsta varumärken, Petzl och Beal mfl, och är marknadsledande inom utbildning och utrustning för höghöjdsarbeten. A03:01 CERTEX CERTEX har mer än 25 års erfarenhet från vindkraftsindustrin och med 40 service enheter runt om i Europa kan vi idag erbjuda ett stort utbud av lyftutrustning och stållinor anpassade för branschen behov. Vi erbjuder kompletta lyftlösningar för tillverkning, installationer och underhåll av vindkraftverk. A01:14 COWI AB COWI AB ingår i COWIkoncernen som är en ledande nordeuropeisk rådgivningsverksamhet med ca 6000 medarbetare. Vi tillhandahåller tjänster inom miljö, byggnad och fastighet, infrastruktur, industri, process A02:30 Dagens samhäle Dagens Samhälle är tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden och har tre gånger högre räckvidd än Dagens Industri bland chefer och politiker i offentlig sektor. Tidningen kommer med 45 nr/år, A01:12 Delta DELTA provides accredited testing, control measurements, certification and consultancy. We have specialist knowledge within EMC, EMF, product reliability, noise and noise propagation, machine acoustics and safety. We are 250 employees, spread across 5 locations in Denmark, Sweden and the UK. For more information please contact one of us in booth A01:12. A05:41 E.ON Vind E.ON Climate & Renewables, med cirka 700 anställda i 11 länder, ansvarar för förnybara energikällor i E.ONkoncernen och genererar energi från vind, sol och biomassa. Vi har över 3500MW av vindkraft i drift därav ~500MW offshore och mer än 2000MW under projektering. A03:50 Eaton Holec Eaton är ett ledande och diversifierat krafthanteringsföretag och en global teknologisk ledare. Vi hjälper företag och samhällen att använda elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett tillförlitligt, effektivt och säkert sätt. Vi har under många år levererat 12/24kV ställverk för vindkraften. Ställverken är helt utan SF6-gas! A02:18 EGL Sverige EGL Sverige är en ledande aktör i den svenska energimarknaden och ingår i den Schweizbaserade EGL-koncernen med dotterbolag i 22 europeiska länder. EGL Sverige erbjuder vindproducenter marknadsanalys för el och elcertifikat, fastprisavtal upp till 10 år och portföljförvaltning. A02:20a Ehrnberg Solutions Ehrnberg Solutions utvecklar ny offshore vindkraftteknik - SeaTwirl. Lösningen är enkel och möjliggör energilagring, så att kraftverket kan användas även när det inte längre blåser. Besök oss för presentation och material kring tekniken som förväntas ta vindkraften till en ny nivå: A04:50 Elektroskandia Elektroskandia Sveriges ledande el-teknikgrossist. Vi marknadsför och säljer elmateriel och utrustning inom kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. Vi är en del av Sonepar-koncernen som i dag är verksam i mer än 153 företag i 36 länder, spridda över fem kontinenter. A01:34 Eltel Networks Infranet AB Eltel bygger, installerar och underhåller Infranetlösningar utifrån ett effektivt samspel mellan el, tele och it. Eltel är specialiserade på att kombinera dessa tekniker till den nya intelligenta infrastrukturen Infranet. När dessa tekniker samspelar kan våra kunder utveckla toppmoderna lösningar som erbjuder smartare tjänster till slutanvändarna. A03:21 ENERCON GmbH For the past 20 years ENERCON wind turbines have been the benchmark for technological progress and high cost- effectiveness. The turbines are available from 800kW up to 7500kW and sold to a wide range of customers. ENERCON s biggest competitive advantage is the gearless drive with less moving components and longer lifetime. A02:41 Energimyndigheten Energimyndigheten har som expertmyndighet regeringens uppdrag att främja en utbyggnad av svensk vindkraft. Myndigheten underlättar tillstånds- och planeringsprocesser, stödjer forskning och sprider kunskap. A02:39 Eolus Vind AB Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med hela 20 års erfarenhet från branschen. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav. Eolus har ca 40 anställda och kontor i Hässleholm, Vårgårda, Halmstad, Falun, Motala och Sundsvall. Eolusaktien handlas på NASDAQ OMX First North. A02:22B ERA Vind Tidningen ERA är den största elmarknadstidningen i Sverige och Norden. Tillsammans med Svensk Vindenergi ger vi ut tidningen VIND. Den har störst branschtäckning och går ut i över exemplar! A01:15 Ericsson AB Sedan 1888 har Ericsson levererat lösningar för tele- och kraftdistribution och är idag en av världens ledande leverantörer av kablar och nätverkslösningar. Med en modern syn på världen, teknologiskt ledarskap och aktivt miljötänkande, för vi företag och samhällen framåt genom att hjälpa våra kunder lyckas med sina kommunikations- och energibehov. A05:54 EWT Direct Drive Wind Turbines EWT tillverkar direktdrivna vindkraftverk med ett minimum av rörliga delar, dessa bär namnet DIRECTWIND. Vår ambition är dock mycket högre, nämligen att leverera problemfritt turbinägande. Tack vare flexibilitet, allomfattande serviceavtal och robust teknik får du maximal lönsamhet och minimala problem. Välkommen till vår monter och svenska kontor! A01:51 Fuhrländer AG Fuhrländer is one of the pioneers of wind power since over 25 years. Our high performance turbines up to 2.5 MW are the result of creative engineering and skilled craftsmanship. FL windturbines are erected from the US and Canada to China and Japan, from North Europe to South Africa. A04:11 GAMESA Gamesa is a main wind turbine manufacturer with over 20,800 MW installed throughout the world. We carry out design, manufacturing, sales, installation, operation and maintenance of wind turbines. Gamesas product portfolio comprises medium power turbines (Gamesa G5X-850 kw) and Multi-MW turbines (Gamesa G9X-2.0 MW and Gamesa G10X-4.5 MW). A01:39 GE Wind Energy GmbH GE Power & Water, GE Energy Services and GE Oil & Gas work together to provide integrated product and service solutions in all areas of the energy industry including coal, oil, natural gas and nuclear energy; renewable resources such as water, wind, solar and biogas; and other alternative fuels. A01:17 Gothia Vind AB Gothia Vind projekterar och bygger vindkraft i Sverige med avsikt att bli en miljövänlig elproducent. Företagets vision är att bygga 1000 MW vindkraft fram till 2020, vilket motsvarar cirka 10 procent av den totala utbyggnaden av vindkraft i Sverige. Detta gör Gothia Vind till ett av de ledande vindkraftbolagen i Sverige om fem till tio år. A05:48 Grontmij Grontmij är tekniska konsulter inom Energi & Elkraft, Samhällsbyggnad och Husbyggnad. Med ca medarbetare på 300 kontor i Europa och 50 kontor internationellt är Grontmij en av Europas ledande teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med ca. 800 konsulter på ett 25-tal orter. A01:08 Handelsbanken Att finnas nära dig ser vi som en förutsättning för att kunna ge bra råd och fatta rätt affärsbeslut. Vi har flest bankkontor i landet, över 460 stycken från Ystad till Kiruna. Ditt lokala bankkontor känner dig bäst och det är därför vi fattar våra beslut där, på plats lokalt. A05:40 HOLTAB I 40 år har vi utvecklat och levererat lösningar för kraftöverföring över hela Norden. Genom kunskap, service och samarbete har vi blivit den ledande leverantören av transformatorstationer och lågspänningsställverk. Med erfarenhet och småländsk klurighet levererar vi kostnadseffektiva, flexibla och estetiska lösningar precis sådana du vill ha! A02:29 Hytorc Power Systems AB HYTORC är världens äldsta och största tillverkare av hydrauliska momentdragnings- och skruvsträckningsverktyg. Vår styrka är personalens erfarenhet och kompetens samt vår kvalitet som helleverantör för bland annat vindkraftsprojekt, petrokemisk industri med mera. Vi har ett huvudmål: kostnadseffektiva och pålitliga resultat. A05:16 Inspecta Sweden AB Inspecta är Nordens ledande inspektions-, provnings- och certifieringsföretag med mer än 1400 medarbetare i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, konsultation och utbildning. Vi skapar säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa. A05:21 Jordbruksverket Jordbruksverket ansvarar för frågor om jordbrukets miljöpåverkan. Utbyggnaden av vindkraft kan gynna biologisk mångfald i områden med intensiv jordbruksproduktion. I Östra Herrestads vindkraftpark i Skåne har vi tillsammans med Vattenfall Vindkraft anlagt olika typer av småbiotoper, kreotoper, för att visa vilka möjligheter som finns. A02:11 KENERSYS EUROPE GmbH KENERSYS is an international wind turbine manufacturer focused on multi-megawatt on-shore turbines. The K MW, K MW & K82 2.0MW, with KENERSYS SYNERDRIVE Technology, ensure maximum efficiency, reliability & availability. With Vattenfall, Göteborg Energi & renowned Swedish project developers the company has a strong foothold in Sweden. A03:62 Kjeller Vindteknikk Kjeller Vindteknikk erbjuder tjänster inom vindmätning -kartläggning -analys och energiberäkning. Erfarenhet från över 170 vindmätstationer ger gedigen kunskap inom analys av såväl traditionell mätdata, som nyare SODAR och LIDAR. Vi använder state-of-the-art metoder för micro-siting baserat på både linjär modellering och CFD. A02:20 KL Industri KL Industri AB ägs av Möre Electric Group och är marknadsledande på nätstationer i Sverige. Våra produkter är främst nätstationer och ställverkshus i plåt eller betong. De största kunderna är nätbolag, entreprenörer och vindkraftaktörer. Genom vår ägare har vi tillgång till bra produkter och hög kompetens inom ställverk och transformatorer. A02:22A Miljöaktuellt A03:51 MMT (Marin Mätteknik) MMT is a survey company based in Gothenburg, Sweden. We are 235 persons offering turnkey solutions for sea floor mapping, geology and ROV services. Over the past decade we have mapped 20 planned marine wind farms with 1300 planned wind turbines. MMT own and operate five fully equipped survey vessels. A01:24a Moventas Moventas är en världsledande tillverkare av vindkraftväxlar. Vi levererar vindkraftväxlar till turbintillverkarna och utför service under växelns hela livslängd. Vi utvecklar och testar kontinuerligt våra produkter för att möta de senaste kraven från marknaden. Moventas AB ansvarar för eftermarknaden i Skandinavien och har huvudkontor i Göteborg. A03:41 Nexans IKO Nexans är en globalt ledande expert inom kabelindustrin som erbjuder ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och LAN. Med närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. A01:49 Nordea Nordea har ca 10 miljoner kunder, 1400 kontor och 6 miljoner e-kunder. Vår specialistgrupp, Nordea Jord & Skog, består av agronomer, lant-, jäg- och skogsmästare samt skogstekniker. Gruppen samverkar med kontorsnätet och som kund i banken kan du använda oss som bollplank gällande lantbruk, skogsbruk, vindkraft och småskalig energiproduktion. A04:37 Nordex Sverige AB Nordex har mer än 25 år inom branschen och redan år 2000 lanserade man vindkraftverk i multi megawatt-klassen. Med en rotordiameter på 117 meter och en sveparea på kvadratmeter lanserar nu Nordex N117/2400 den turbin med den högsta avkastningen i sin klass och speciellt utvecklad för att ge hög produktion också på platser med låg medelvind. A01:21 Nordic Crane Wind AB Nordic Crane Wind är specialiserade på transport, lyft och installation av vindkraftverk sedan Vi utför all typ av tunga och komplexa lyft, framför allt inom norden. NCW är en del av Nordic Crane Group, världens 30:e största kranbolag. A02:20c Nordisk Energi Nordisk Energi är etablerad som Sveriges stora oberoende energitidning. Tidningen når ut till cirka beslutsfattare, inom hela Norden och serverar de senaste branschnyheterna, heta profilintervjuer, aktuella energiprojekt, ny teknik och det senaste forskningsrönen inom branschen. A02:22C Nordiska Projekt Nordiska Projekt är Sveriges ledande branschtidning inom energi och industri. Nordiska Projekt kommer ut sju gånger per år och har cirka läsare per utgåva. Välkommen att ta Ditt exemplar på mässan! A03:18 Nordjysk Elhandel A/S Nordjysk Elhandel A/S (NEAS) Your partner in production management. We provide individual production management for all sizes of wind energy projects to help developers meet different requirements from project stakeholders. NEAS offers an end-to-end solution including financial and physical handling of the wind power production. A04:54 Nostokonepalvelu Projects Oy Nostokonepalvelu is involved on building a greener future. Wind power is representing strongly renewable energies. Using wind power is just taking a foothold in Finland, but Nostokonepalvelu Projects Oy has already a lot of experience building wind turbines, transportation and lifting them in Finland as well as abroad. A03:17 NV Nordisk Vindkraft AB NV Nordisk Vindkraft AB utvecklar, bygger och driver högkvalitativa vindkraftsparker, som Sveriges största landbaserade vindkraftspark Havsnäs med en kapacitet på 95,4 MW. Som ett av Nordens ledande vindkraftsbolag erbjuder företaget produkter och tjänster under vindkrafts parkens hela livscykel. För info: vindkraft.se FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA 15

16 Utställare Vind TA TILLVARA KRAFTEN FORTSÄTTNING... A04:21 O2 Vind AB O2 Vindkompaniet, O2 Vindel och O2 Kraft projekterar, bygger och driver vindkraftanläggningar över hela Sverige och är ledande inom landbaserad vindkraft. O2 står bakom ca 20% av den vindkraft som finns i Sverige och driver Sveriges största vindkraftkooperativ. Vi är 45 personer och finns i Mörbylånga, Stockholm, Östersund och Kiruna. A03:05 OCAS AS Radar mot störande blinkningar. Ljus från vindkraftverk kan upplevas som störande. OCAS har utvecklat ett radarbaserat system som gör att vindkraftverkens hinderljus bara behöver vara tända när flygplan eller helikoptrar närmar sig en vindpark. Systemet är godkänt i Sverige, USA, Kanada och Norge och över 60 system är redan i drift, bl.a i Sverige. A01:11 Orga Aviation BV Orga Aviation provides smart obstruction lighting systems for wind turbines and other high rise structures. With more than 35 years of experience in the design and manufacture of aviation lighting systems, we are experts in the requirements for obstruction lighting and provide completes solutions for our customers. A01:26 Power Väst Power Väst syftar till att skapa mer vindkraft i Västra Götaland och samverkan mellan vindkraftens aktörer. Vi skall medverka till en kraftfull vindkraftsindustri, god forskning och utbildning för att stimulera tillverkning av vindkraftverk som ger många nya arbetstillfällen. Power Väst finansieras av Västra Götalandsregionen och Energimyndigheten. A04:41 Pöyry SwedPower AB Pöyry SwedPower (tidigare Vattenfall Power Consultant) erbjuder välmeriterad expertis för samtliga faser av vindkraftprojektets livscykel för såväl större parker som enskilda verk, både på land och till havs. Vi finns på 25 kontor i Sverige och tillsammans med våra medarbetare är vi globalt verksamma i 50 länder. Välkommen! A03:16 Rabbalshede Kraft Rabbalshede Kraft projekterar och uppför landbaserade vindparker i Sverige för att driva och förvalta dessa i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Bolaget har idag fyra driftsatta parker med en samlad effekt om 63 MW. Målsättningen är att t.o.m. år 2015 uppnå en produktionskapacitet på 1,5 TWh/ år genom att då driva ca 250 vindkraftverk. A02:21 Rautaruukki OY Rautaruukki supplies metalbased components, systems and integrated systems to the construction and engineering industries. We have a wide selection of metal products and services. Ruukki has operations in 27 countries and employs around people. Net sales in 2010 totalled around EUR 2.4 billion. The Corporation uses the marketing name Ruukki. A03:39 REpower Systems Scandinavia REpower Systems SE is a leading manufacturer of wind turbines. We develop, produce and market wind turbines with rated outputs of 1.8 MW to 6.15 MW and rotor diameters of 82 to 126 meters for almost any location. The company has already installed more than wind turbines around the world. A03:56 Roxtec International AB A standard solution for cablesealing, fixation and vibration damping is of great value to all players in the wind power business. It simplifies design, production, logistics, roll-out and maintenance, giving you the opportunity to save time and money all along the chain. Roxtec products are available worldwide through our network of local suppliers. A04:10 SEBAB AB SEBAB, ER TURN-KEY ELKRAFTPARTNER. Med mer än 20 års erfarenhet från den Nordiska eldistributions- och elkraftbranschen, egna agenturer, bla. ORMAZABAL, och lokala stationsleverantörer levererar vi egna projekt och klimatanpassade stationer till bl a. Vindkraftparker. Vi samarbetar med flera av de mest kända konsulterna inom vindkraft. A02:49 Semcon Semcon är en global teknikpartner verksam inom produktutveckling och anläggningsteknik med tjänster inom kvalitet, teknik och dokumentation. Inom vindenergins komplexa kombination av både produktutveckling och anläggningsteknik kan Semcon erbjuda kompletta tjänster för Produktutvecklare av vindturbiner, Anläggningsbyggare och Anläggningsägare. A04:19 Siemens Wind Power Siemens är en världsledande leverantör av högkvalitativa vindkraftverk och tillhörande service och rankas som nummer ett på den globala offshoremarknaden. Med robusta och tillförlitliga vindkraftverk och mycket effektiva lösningar för transmission och distribution, erbjuder Siemens förnybar energi genom alla steg i energiförsörjningen. A02:28 & A01:24B SKF Sverige SKF Group is the leading global supplier of products, solutions and services within Rolling bearings, Seals, Mechatronics, Services and Lubrication Systems. By utilizing capabilities from all or some of the offers, SKF develops tailor-made solutions that helps customers to improve performance, reduce energy use and lower their total costs. A01:30 Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är en lokalt förankrad myndighet med uppdrags verksamhet. Vår vision är Skog till nytta för alla. Några av de produkter som vi kan erbjuda inom vindkraftsområdet är naturvärdesinventering, kulturmiljöinventering, kartor och MKB-underlag, vägprojektering samt intrångs- och skadevärdering. A01:05 SMHI SMHI erbjuder oberoende beslutsunderlag för vindkraftsetablering, drift och nedmontering. Vi har långvarig erfarenhet av mätningar, kvalitetssäkring, forskning och analys av vindar i kallt klimat, och utför såväl grundläggande bedömningar av de fysikaliska förutsättningarna för vindkraft som produktionsprognoser, driftövervakning och utbildning. A05:31 SSE Renewables Sverige AB SSE Renewables är idag en av de snabbast expanderande vindkraftaktörerna. Vår avsikt är att utveckla, bygga, driva och äga vindkraftparker över hela Sverige. För närvarande har vi projekt om drygt 1000 MW under utveckling. Vårt första svenska vindkraftprojekt i Raftsjöhöjden/Munkflohögen i Jämtland är idag fullt godkänt och står inför byggstart. A03:29 Statkraft Sverige AB Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. Statkraft har närmare medarbetare i mer än 20 länder. A01:03 Statoil Statoil Lubricants är den del av Statoil som är specialiserade på smörjmedel. Vi är marknadsledande i Skandinavien och har 400 anställda i åtta länder och säljer över 90 miljoner liter smörjmedel varje år till 15 länder runt om i världen. Vi erbjuder ca 750 smörjmedelsprodukter för en mängd olika verksamhetsområden och mycket komplexa applikationer. A01:32 Stenger & Ibsen Construction Sverige AB Med erfarenhet från tusentals upprättade vindkraftverk är SIC en av de ledande leverantörerna av nyckelfärdiga lösningar för fundament. Vi har stor erfarenhet att bygga vägar i samband med dessa projekt. I samarbete med ledande producenter och utvecklare av vindkraftverk har SIC upparbetat en kärnkompetens med bred erfarenhet av komplexa projekt. A01:16 StormGeo StormGeo is Scandinavia s largest commercial weather provider, active within the sectors of renewables, offshore oil&gas, media and shipping. We offer bankable wind and power assessment, wind resource mapping, long term climatology, consultancy and expertise. We also provide forecasts for the erection and operational phases of the wind farm project. A04:40 Suzlon Wind Energy Suzlon är en av världens ledande aktörer inom vindkraft och en pionjär att erbjuda allt från turn key till andra lösningar inom vindkraft. Bolaget har kommit till en framskjuten position genom att kombinera innovation, fokuserad F&U samt att ha en verti- kalt integrerad produktionsstrategi för att kunna leverera maximalt värde till kunderna. A01:02 Svensk Vindenergi Svensk Vindenergi ska utgöra navet för vindkraftsfrågor. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. A02:22 Svensk Vindkraftförening Svensk Vindkraftförening arbetar sedan 25 år i vindkraftens tjänst. Vi ger ut Tidningen Svensk Vindkraft med 6 nr/år, Sveriges enda renodlade vindkraftstidning. Läs mer på A01:26 Svenskt Vindkrafts Tekniskt Centrum Svenskt Vindkrafts Tekniskt Centrum (SWPTC) skall stödja svensk industri med kunskap inom vindkraftskonstruktion. Målet är att möjliggöra utveckling och produktion av delsystem och kompletta vindkraftverk. Bakom centrat finns Chalmers och åtta industriföretag. Forskningen bedrivs i temagrupper med representanter från både högskola och industri. A05:60 Swerea Swerea är en forskningskoncern med spetskompetens inom områdena material-, process-, produkt-, och produktionsteknik. Swerea Windmill erbjuder vindkraftsaktörer FoU-uppdrag och tjänster inom design, beräkning och processteknik för kompositer, gjutna komponenter/metaller, korrosion, livscykelanalyser/ miljödeklarationer, metallurgi samt bearbetning. A02:10 Telecontracting Scandinavia Telecon erbjuder mätutrustning av absolut högsta kvalité i enlighet med IEC Användarvänligt loggersystem med full web access för konfiguration och övervakning i realtid. FTP- eller maildistribution av vinddata, samt webcamlösning för logger-systemet. Precise windmeasurement! A03:60 Toragon Kom och se marknadens mest kompakta SODAR-anläggning för vindmätning. Den nya WindCollector2 är det senaste på området och kan med modern teknik mäta vind upp till 500 meters höjd. A01:42 Transport Company Ville Silvasti Ltd Silvasti AB offers full scale logistics project management and transport services for Wind Energy logistics. We have specialized in wind power projects in Finland, Baltic countries and Scandinavia. A01:29 Triventus AB Triventuskoncernens affärsidé är att hantera alla led inom förnybar energi. Moderbolaget projekterar, bygger, äger och säljer vindkraftverk, Triventus Consulting erbjuder konsulttjänster, Triventus Energiteknik är inriktat på drift och underhåll och Triventus Biogas driver projekt för fordonsgas vann Triventus DI s gaselltävling i Halland. A02:19 Tyréns Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom vindkraftsområdet med vägledning genom hela vindkraftsprocessen. Tyréns bistår med specialistkompetens och utredningar från förstudie till projektering samt byggande och förvaltning av både enskilda vindkraftverk och vindkraftparker. A01:24 Vaisala Vaisala s weather products and services provide the capability to measure, forecast and intelligently integrate environmental observations into the planning, devleopment and operation of wind farms, power generation, transmission and distribution. We offer a full line of sensors and systems, lightning data and services, and decision support systems. A05:11 Wallenstam NaturEnergi AB Wallenstam är ett fastighetsbolag som bygger och driver vindkraftverk. Genom det kan vi förse våra hyresgäster, oss själva och andra som vill leva klimatklokt med grön el till bra pris. Vi har som mål att 2012 ha en energiproduktion från förnybar energi som täcker vårt samt kundernas behov räknat på kwh/månad. A05:21 Vattenfall Vindkraft AB Vattenfalls vision är att vara ett av de ledande energibolagen i utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Under perioden bygger Vattenfall nio vindkraftparker i sex länder, vilket innebär en dubblering av vår elproduktion från vindkraft. Två svenska parker, Stor-Rotliden och Östra Herrestad, har nyligen invigts. A03:48 WeatherTech Scandinavia AB WeatherTech erbjuder väder- och vindrelaterade utredningar samt väderprognostjänster till kraftindustrin och energimarknaden. Vi har bred meteorologisk kompetens och mångårig erfarenhet av numerisk modellering av atmosfäriska processer. Vi erbjuder skräddarsydda prognoser och utvecklar tjänster baserade på forskning vid Uppsala universitet. A04:25 Vestas Wind Systems Wind it means the world to us. Vindkraft är kärnan och fokus i Vestas verksamhet, det har det varit i över 30 år. Med verksamhet i 66 länder och mer än installerade vindkraftverk är vi världsledande i branschen. Vårt huvudkontor för Norra Europa ligger i Malmö, kontakta oss gärna på: A04:12 Willis AB Willis är ett av världens ledande företag inom Risk Management och försäkringsförmedling med huvudkontor i London. Globalt är vi ca anställda i 120 länder. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Karlstad. Willis är idag den största aktören när det gäller försäkringsförmedling av vindkraft i Sverige och Europa. A02:48 Vindbruk Halland AB Vindbruk Halland AB utvecklar och driver vindbruk i egen regi. Vi jobbar idag aktivt med projektering av mer än 40 vindkraftverk i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Bolaget går en spännande framtid till mötes genom flera olika typer av samarbeten för utveckling av våra nuvarande projekt. Vi tror starkt på idén om den lokala förankringen! A01:22 Vindkraftcentrum.se Vindkraftcentrum.se är den regionala samordnaren för vindkraft i jämtlands län, under tre år skall vindkraftcentrum jobba för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och ökad sysselsättning med koppling till vindkraft. Projektets mål är; 10 nystartade företag i länet och 100 nya varaktiga arbetstillfällen med anknytning till branschen. A04:51 WinwinD Ltd. WinWinD levererar 1 och 3 MW vindkraftverk med tillhörande serviceerbjudanden. Våra turbiner är kända för effektivitet, pålitlighet och prestanda. Våra mest kända projekt i Sverige är Vindpark Vänern och Uljabouda. Den nya WinWinD 3-turbinen ger tack vare sina stora rotorer, upp till 120 m, också en betydligt bättre produktion i alla vindklasser. A02:10 VKS Vindkraft Välkommen till VKS Vindkraft Sverige AB. Vår roll är att utveckla, genomföra, sälja och leda vindkraftsprojekt fram till dess anläggningen är driftad och klar att överlämnas till köparen. Med våra två starka ägare i ryggen har vi kraft och kompetens som krävs för att hantera medelstora till stora vindkraftsprojekt över hela landet. A03:10 wpd Scandinavia AB wpd i Sverige har sitt säte i Stockholm och ingår i wpd koncernen Europas ledande vindkraftsprojektör. wpd arbetar för närvarande med projektering och utveckling av ett flertal land och havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige, bland annat två av Sveriges största vindkraftsparker, Finngrunden och Storgrundet med en sammanlagd effekt av 1765 MW. A05:62 WSP Environmental WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi omkring medarbetare. WSP bistår med expertis från det tillfälle en idé föds tills dess att vindkraftverket tas ur drift. A05:55 ÅF ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag. Vi fokuserar på energi och miljö, infrastruktur och energi. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och kunder finns i hela världen. Det som gör oss unika är våra medarbetare och branschens största erfarenhetsbank. Vi brukar sammanfatta det med: ÅF Innovation by experience. 16

17 Utställningshall Vind TA TILLVARA KRAFTEN A01:50 Transport Company Ville Silvasti Ltd A01:42 A01:38 A01:36 Roxtec Toragon AB Kjeller Swerea International AB Vindteknik AB Sicomp WSP A01:52 A01:54 A03:56 A03:58 A03:60 A03:62 A05:60 A05:62 Fuhrländer AG A01:51 A02:51 Arise Windpower C2 Vertical Nostokonepalvelu Safety AB Breeze Group Oy WinwinD EWT A03:54 A03:55 A04:54 Ltd International Eaton Holec AB MMT AB Elektroskandia A03:50 A03:51 A04:50 A04:51 A05:50 ÅF Industry A05:55 Eltel A01:34 Stenger&Ibsen Construction Sverige AB A01:32 Skogs - styrelsen A01:30 Nordea Vindbruk bank ABHalland AB A01:49 A02:48 A01:41 Baze Technology A02:40 Semcon A02:49 Weather Tech Scandinavia AB A03:48 Energimyndigheten A02:41 Nexans IKO Sweden A03:41 Suzlon Wind Energy A04:40 Pöyry Swed- Power AB A04:41 Grontmij A05:48 Holtab A05:40 E.ON Vind Sverige A05:41 AQ System AB A01:28 Power Väst/ Svenskt Vindkrafts tekniskt Centrum A01:26 GE Wind Energy GmbH A01:39 Dagens Samhälle A02:30 Elous Vind AB A02:39 REpower Systems Scandinavia AB A03:39 Nordex Sverige AB A04:37 SSE Renewables A05:31 Betongindustri A01:24c SKF Sverige A01:24b Moventas A01:24a SKF Sverige A02:28 Triventus AB A01:29 A02:22c Nordiska projekt ERA/Vind A02:22b Miljöaktuellt A02:22a Svensk Vindkraftför. A02:22 Hytorc Power Systems AB A02:29 Statkraft Sverige AB A03:29 Vestas Wind Systems A04:25 Vattenfall Vindkraft A05:21 Vaisala A01:24 Vindkraftcentrum.se A01:22 Nordic Crane Wind A01:21 KL Industri A02:20 Nordisk Energi A02:20c Ehrnberg Solutions A02:20a Rautaruukki OY A02:21 ENERCON Gmbh A03:21 O2 Vind AB A04:21 A01:20 A01:18 StormGeo A01:16 Cowi A01:14 DELTA A01:12 Advokatfirman VInge A01:10 Gothia Vind AB A01:17 Ericsson AB A01:15 Orga Aviation BV A01:11 Nordjysk Elhandel EGL A03:18 Sverige AB TYRÉNS Nordisk Rabbalshede Vindkraft Siemens Inspecta Sweden Kraft AB A02:18 A02:19 A03:16 A03:17 A04:19 A05:16 KENERSYS wpd Willis AB Telecontracting EUROPE Scandinavia ABB A04:12 Scandinavia AB GAMESA /VKS Vindkraft SEBAB Sverige AB AB A02:10 A02:11 A03:10 A03:11 A04:10 A04:11 Handelsbanken SMHI Certex Statoil Svensk Vindenergi Svenska AB Ocas Allwinds A01:08 A01:05 A01:03 A01:02 A03:01 A03:05 A03:09 Entré Wallenstam Natur Energi AB A05:19 Advise A05:09 17

18 Enkät Vad ser du personligen som fem vindkraftens viktigaste fördelar? Stefan Lundmark Vindkraftssamordnare Nord Län: Västerbotten och Norrbotten 1. Sverige tar position i omvärldens ögon. 2. Förbättrat klimat. 3. Nya arbetstillfällen 4. Ny forskning. 5. Framtidstro. Lars Thomson Vindkraftssamordnare Mitt Län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland 1. Klimatneutral energikälla. 2. Skapar tillväxt och jobb på landsbygden. 3. Rätt skött blir det en samlande kraft i bygden. 4. Del i en samhällsutveckling där det gröna stärker landets konkurrenskraft långsiktigt. 5. Minskar sårbarheten i energiförsörjningen. Agne Hansson Vindkraftssamordnare sydost Län: Södermanland, Östergötland, Kalmar, Gotland och Blekinge 1. Vindkraften är en förnybar energikälla med stor potential för elproduktion. 2. Vindkraften är det överlägset bästa alternativet till förnybar miljöstyrd omställning. Alla andra alternativ har begränsningar. 3. Vindkraften har många miljöfördelar till exempel: Inga försurande utsläpp, bidrar inte till övergödning, förvärrar inte växthuseffekten och ger tillbaka etableringsenergin på tre till sex månader. 4. Vindkraften är flexibel. 5. Vindkraften ger lokala jobb och behåller bygder levande. Lennart Värmby Vindkraftssamordnare sydväst Län: Värmland, Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Halland och Skåne 1. En förnybar energikälla. 2. Öppnar för vanligt folk att delta som andelsägare, markägare och snart också som elbilsägare. Vind kraften är på väg att bli en folkrörelse! Det ökar engagemanget också inom andra miljö- och energi områden. 3. Vindkraften har fört in nytt blod i en övermogen och tidigare monopoliserad bransch. Eolus Vind, Arise, Rabbalshede, O2, Wallenstam, Södra Skogsägarna, Stena. Ja, nu ska till och med Ikea satsa på vindkraft! 4. Vindkraften etableras på platser, där man tidigare inte funderat på elproduktion. Det skapar tryck på nätutbyggnad, som gynnar driftsäkerheten och som bidrar till ett smartare nät. 5. Det ger svensk industri möjlighet att få en bredare bas genom att man nu får en hemmamarknad med fler tillverkare. Glöm inte heller den småskaliga vindkraften, som kommer att växa i takt med höjda elpriser. Foto: Colourbox Kraft till hushåll DE VINDKRAFTVERK som det i dag byggs flest av, moderna 2 MW vindkraftverk på land, producerar under ett år, i ett normalt vindläge, kwh el. Det är tillräckligt för att förse hushåll med hushållsel, cirka kwh per år. Full kraft med miljöansvar Vattenfall har under året invigt två nya vindkraftparker i Sverige, Stor-Rotliden i Åsele kommun och Östra Herrestad i Simrishamns kommun. Dessa kommer tillsammans med andra nya vindkraftparker runt om i Europa att bidra till att möta Vattenfalls målsättning att vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljö mässigt hållbar energiproduktion. Vi tar ansvar för den inverkan som våra vindkraftparker kan komma att innebära. Hänsyn till omgivningen och miljön är en naturlig del i Vattenfall vindkraftssatsningar. Vindkraftetableringar görs alltid med största möjliga hänsyn till människa, djur och natur. Innan en tillståndsansökan lämnas in görs i varje projekt flera olika studier av vilka effekter en vindkraftpark kan ha för exempelvis fåglar, djur, natur- och kulturmiljö. Vi tar ansvar för den inverkan som våra vindkraftparker kan komma att innebära och det görs ett omfattande arbete före, under och efter en byggnation, säger Anders Dahl, chef för Vattenfall BD Renewables. Möjligheterna till samexistens undersöks Förekomsten av kungs- och havsörn har exempelvis studerats i flera projekt. I Forsmark, där det planeras för en vindkraftpark i kärnkraftverkets närhet, har fleråriga studier genomförts under ledning av expertis från Skottland. I studierna har man tittat på havsörnens flygoch beteendemönster för att kunna uttala sig om de eventuella riskerna såväl som möjliga anpassningar av parkens layout och utformning. Vattenfall stödjer även kungsörnsprojektet som drivs inom ramen för forskningsprogrammet Vind val där man bland annat studerar om örnarnas häckning påverkas av större vindkraftetableringar. Östra Herrestad i Simrishamns kommun är en av två vindkraftparker som invigts under året. Ökad biologisk mångfald I Östra Herrestad har Sveriges första och enda kreotoppark anlagts. Det är ett pilotprojekt som syftar till att visa att en utbyggnad av vindkraften kan ge ökad biologisk mångfald. Fem småbiotoper, så kallade kreotoper, anlades i parken samarbete med Jordbruksverket i samband med byggnationen. Genom att plantera bärbuskar, nypon och vildapel och genom att så in solrosor och ängsblommor kan man ge skydd och mat åt småfåglar och insekter. En sandhög med ved fungerar som boplats för många insekter, till exempel bin och rovinsekter som lever på bladlöss och på så sätt fungerar som naturliga skadebekämpare. Insekter som pollinerar kan ge större skördar. Valet av växter säkrar att de inte sprider sig till odlingsytorna. Dialog och samverkan En vindkraftetablering, liksom annan etablering av kraftproduktion, innebär en förändrad livsmiljö för människan. Vattenfall arbetar mycket aktivt med kommunikationsaktiviteter. Vi vill skapa en nära dialog med de närboende och lokalsamhället, berättar Anders Dahl. I Stor-Rotliden och Östra Herrestad har man samarbetat med skolorna i närområdet. Barnen har följt byggnationen genom flera besök i parken, gjort experiment och projektarbeten och fått lära sig mer om förnybara energikällor. Andra lokala samarbetspartners, förutom de lokala leverantörer av tjänster och entreprenörer som får nya uppdragsmöjligheter, är exempelvis hembygdsföreningar och turistanläggningar. 18

19 Foto: Privat Närboende positivt inställda DET ÄR KÄNSLAN av att inte veta om man kommer att bli störd eller inte, som gör att många är negativa till planer på vindkraft i deras närområde. När vindkraftverken väl är på plats ser vi att man istället blir mer positivt inställd. Mitt råd är därför att göra studiebesök vid vindkraftverk, så att man får uppleva hur det känns i verkligheten. Sen ska man tala med personer som har er farenhet av att bo nära ett vindkraftverk. Fakta är en sak, hur jag upplever det är något helt annat, säger Liselotte Aldén som leder seminarier om hur vi människor upp lever vindkraftverk vid Högskolan på Gotland. (Centrum för vindbruk vid Högskolan på Gotland), Vi kan kraft Förstudie Analys Projektledning Projektering Konstruktion Montage Idriftsättning Från fiber till 400kV Vi är specialister på vindkraftsförsäkringar Karl-Axel Henriks Alltid på din sida Lennart Berg Advise Risk & Försäkring Kanalgatan 3, Malmö Tel , Conny Sjösten Genom helhetsåtagande i projekt som till exempel Havsnäs, Sjisjka, Hällby, Fakken och Wikinger har vi byggt upp en hög kompetens och erfarenhet inom vindkraft både off- och onshore. Vi gör skillnad! Vi har kraften med drygt medarbetare i Sverige, Norge och Åland. Läs mer på: En partner många tjänster Inspecta hjälper dig under vindkraftverkets hela livscykel Ständigt ökade krav från ägare, operatörer, myndigheter och allmän het på dagens alltmer komplexa vindkraftverk gör att det inte finns utrymme för misstag varken under planering, bygge eller drift. Säkerhet och drifttillgänglighet är högsta prioritet. Vi hjälper dig att ha kontroll över vindkraftverket under hela livscykeln och uppnå lönsamhet och driftsäkerhet. Vi vet vad som krävs. Du kan ta hjälp av vår kunskap och erfarenhet vid Som ledande inspektionsföretag i Norden har vi under årtionden hjälpt och stöttat företag inom hela industrin med besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning. Läs mer på Träffa oss på Vind september i monter A05:16 Inspecta Sweden AB, Box 30100, Stockholm,Tel

20 Foto: Colourbox Vi ser ett stadigt ökande intresse för vindkraft, säger Gustaf Ekberg, vd på Eolus Vind. När företaget i slutet av maj visade ett nytt etableringsområde vid Tolvmanstegen i Strömstad såldes 16 vindkraftverk till ett värde av en halv miljard på en dag! växlar upp Eolus Vind stärker sin position som Sveriges ledande vindkraftsprojektör. Med köpet av Svenska Vindbolaget kan vi göra fler strategiskt viktiga vindkraftsetableringar, säger Gustaf Ekberg, vd på Eolus Vind, som räknar med att bygga minst 100 nya vindkraftverk per år fram till Gustaf Ekberg, vd Eolus VInd. Eolus Svensk vindkraft går in i en ny utvecklingsfas. Vindkraften, som länge betraktas som en framtidsbransch, har klivit ur barnskorna och är i dag en mogen och snabbt växande industri. Vindkraften levererar inte bara ett högst påtagligt tillskott av förnybar el motsvarande mellan 4 och 5 TWh per år utan lockar även små som stora investerare och generar många arbetstillfällen. Vi märker ett starkt växande intresse, inte minst ute i kommunerna, säger Gustaf Ekberg. Vindkraften kan ju på ett väldigt positivt sätt bidra med förnybar el, nya arbetstillfällen och fler investeringar. Det gör att vi i dag har ett mycket gott och nära samarbete med kommuner, lantbrukare, markägare och investerare. Positiv process Den konsolidering som pågår just nu i branschen är positiv för alla inblandade, menar Gustaf Ekberg. Ytterst innebär den ju att vi kan skapa mer effektiva och slagkraftiga organisationer, vilket i förlängningen gör det möjligt att i slutändan få ut mer förnybar energi för pengarna. Eolus Vind är en av de ledande aktörerna på den svenska vindkraftsmarknaden. Företaget som utvecklar, projekterar och förvaltar vindkraftverk, har byggt omkring 300 vindkraftverk (av totalt i Sverige) och driver ett 30-tal i egen regi verk till 2020 Med förvärvet av Svenska Vindbolaget växlar Eolus upp verksamheten rejält. Nästa år planeras 90 nya vindkraftverk och fram till 2020 beräknar företaget att bygga drygt 100 verk per år. Det innebär att vi kommer att ha byggt åtminstone vindkraftverk år 2020 och förhoppningsvis ännu mer om vi verkligen tar vara på de unika förutsättningarna för vindkraft som finns i Sverige, säger Gustaf Ekberg. I produktportföljen fi nns nu genom förvärvet av Svenska Vindbolaget ytterligare omkring 500 platser som lämpar sig för etablering av vindkraft, varav ett 50-tal med färdiga tillstånd. Vår fi losofi är enkel. Vi etablerar oss där vinden fi nns och vi gör det i nära samarbete med lokala intressenter och vi anstränger oss för att göra så få och så små miljömässiga avtryck som möjligt. Vårt mål är att vi alltid ska kunna lämna tillbaka naturen i samma skick som när vi tog den i anspråk. Flera storprojekt Portföljen rymmer allt från enstaka vindkraftverk till stora vindkraftsparker med stor utbyggnadspotential. I Jämtland planeras ett 30-tal stora vindkraftverk i Mullberg i Bergs kommun och utanför Blekinges kust fi nns planer på att bygga mellan 300 och 500 vindkraftverk. Vi letar bra lägen för både vind och anslutning till elnätet och där ligger Blekinge perfekt till. Fullt utbyggd kan anläggningen producera lika mycket el som två kärnkraftsreaktorer av Barsebäcks storlek, säger Gustaf Ekberg. I Blekinge finns en bred uppslutning bakom projektet, men Försvarsmakten och Fiskeriverket har haft invändningar som nu kommer att prövas. Det är självklart viktigt att alla aspekter på sådana här projekt provas. Därför arbetar vi alltid i nära samverkan med alla intressenter. Tydligare spelregler Den stora utmaningen för vindkraftsbranschen i dag är att kunna attrahera investerare i ett läge när spelreglerna för satsningar på förnybar energi framstår som otydliga och kortsiktiga. Vi önskar oss en mer långsiktig hållning från politikernas sida så att den som vill satsa på förnybar energi och faktiskt tar en ekonomisk risk vet vilka spelregler som kommer att gälla. Fakta Eolus vind Eolus arbetar med projektering av vindkraftsanläggningar, förvaltning av vindkraftsanläggningar samt konsultverksamhet. Eolus huvudidé är att uppföra vindkraftsanläggningar i goda vindlägen och antingen behålla dem eller överlåta dem nyckelfärdiga till kunder. Intäkterna utgörs i huvudsak av försäljning av nyckelfärdiga vindkraftverk sam elförsäljning och försäljning av elcertifikat. Eolus har åtta kontor i Sverige, Lettland och Estland. Huvudkontoret ligger i Hässleholm i Skåne. 20

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu

Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 1 2008 Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu PÅVEN FÖRDÖMER KLIMATHYSTERIN KOMMUNER OCH LANDSTING VILL HA KÄRNKRAFT FIEs VÅRMÖTE: FRAMTID

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

LASER. 4 Bli elkraftsingenjör på distans. Strålskadorna ökar. Kraftvärmen ökar i Sverige. Olika områden ger olika elpris

LASER. 4 Bli elkraftsingenjör på distans. Strålskadorna ökar. Kraftvärmen ökar i Sverige. Olika områden ger olika elpris Tidningen:el tidning från Nummer 1-2011 årgång 65 10 Kraftvärmen ökar i Sverige ta hjälp i frågor om energi 8 Olika områden ger olika elpris 14 LASER Strålskadorna ökar Tunnelbanan levererar el i USA 4

Läs mer

www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: energi fokus på att Staffan på klubben är Mycket krångel att starta eget en glad fyr

www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: energi fokus på att Staffan på klubben är Mycket krångel att starta eget en glad fyr www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: miljö & energi satsningen i markbygden ger minst tusen arbetstillfällen stora vinster när man ser över energin ökat intresse för förnybar energi fokus på att

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer