Bilagor. 1 infrastrukturstrategi FÖR SYDÖSTRA SKÅNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilagor. 1 infrastrukturstrategi FÖR SYDÖSTRA SKÅNE"

Transkript

1 Bilagor 1 infrastrukturstrategi FÖR SYDÖSTRA SKÅNE

2 Innehåll Bilaga 1 Statistik och bakgrundsmaterial Vägar s. 4 Järnväg s. 4 Kollektivtrafik s. 5 Cykelväg s. 8 Hamnar s. 9 It-infrastruktur s. 11 Biogas s. 11 Bilaga 2 Aktivitetslista för förverkligande av strategin Genomförande s. 13 Uppföljning och spridning s. 13 Samordning s. 13 Finansiering s. 14 Checklista s. 14 Bilaga 3 Extern finansiering Möjligheter till stöd via EU:s fonder och program s. 17 Möjligheter till extern finansiering utifrån teman s. 18 SÖSK = Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, kommunalråd och oppositionsråd från kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad SÖSK Forum = SÖSK bjuder in kommunernas arbetsutskott (KSAU) 2

3 Bilaga 1 Statistik och bakgrundsmaterial 3

4 Övergripande Region Skåne och Trafikverket arbetar med att vidareutveckla och genomföra ett program för Mobility Management för Skåne. Ett koncept för att främja hållbara transporter och bland annat påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. För att minska transportsektorns miljöbelastning krävs till exempel ett synsätt med tidig planering av resor samt minskning av transporter/efterfrågan på transporter. Vägar st 40 procent av nattbefolkningen i sydöstra Skåne pendlar ut pendlar in Trafikflöde fordon per årsmedeldygn fordon väg 11 öster om Tomelilla fordon väg 11 öster om Sjöbo fordon väg 11 väster om Sjöbo fordon väg 19 norr om Ystad fordon väg 13 söder om Sjöbo fordon E65 väster om Ystad Restid med bil - Simrishamn Malmö 1 timme 20 minuter - Tomelilla Malmö 58 minuter - Ystad Malmö 44 minuter - Sjöbo Malmö 43 minuter - Simrishamn Lund 1 timme 18 minuter - Tomelilla Lund 51 minuter - Ystad Lund 49 minuter - Sjöbo Lund 35 minuter Rapport från Vägverket Genomsnittlig förbrukning för bensin- och dieseldrivna personbilar, 7,1 l/100 km = 174 g CO2/km = 0,174 g/m. Ex: 0,174 * 10 m * pers. bilar (2012) = 843,2 kg CO2 /år ~0,8 ton. Järnväg st 40 procent av nattbefolkningen i sydöstra Skåne pendlar ut pendlar in Vi har åtta järnvägsstationer i sydöstra Skåne: Simrishamn Gärsnäs Smedstorp Lunnarp Tomelilla Köpingebro Ystad Svarte 4

5 OBS ENDAST ARBETSDOKUMENT Strategin är beslutad av Sydöstra Skånes Samarbetskommitté och gäller tills vidare. Vi har åtta järnvägsstationer i sydöstra Skåne: Simrishamn, Gärsnäs, Smedstorp, Lunnarp, Tomelilla, Köpingebro, OBS ENDAST Ystad ARBETSDOKUMENT och Svarte Strategin är beslutad av Sydöstra Skånes Samarbetskommitté och gäller tills vidare. Kollektivtrafik Vi Kollektivtrafik är så här många som pendlar ut: Köpingebro, Ystad och 40 Svarte % av nattbefolkningen pendlar ut st 40 procent av nattbefolkningen i sydöstra Skåne pendlar in Simrishamn Kollektivtrafik Sjöbo Vi är så st här 40 många % av nattbefolkningen som pendlar ut: pendlar ut Tomelilla pendlar st 40 in % av nattbefolkningen Ystad Simrishamn Vi har åtta järnvägsstationer i sydöstra Skåne: Simrishamn, Gärsnäs, Smedstorp, Lunnarp, Tomelilla, Vi Sjöbo är så - här många som pendlar ut: 14 Tomelilla 435 st % av nattbefolkningen Så här många pendlar till oss i sydöstra Skåne: Simrishamn Ystad st Sjöbo Simrishamn Tomelilla Så här många pendlar till oss: Sjöbo Ystad Simrishamn Tomelilla Sjöbo Så här många pendlar till oss: Ystad Tomelilla Simrishamn Ystad Sjöbo Resande på Ystad-Österlenbanan 2011 och Resandeökningen på banan är den högsta Resande Tomelilla på Ystad-Österlenbanan 2011 och Resandeökningen Ystad på Skånes Pågatågslinjer på banan är den högsta på Skånes Pågatågslinjer Station Resande på Ystad-Österlenbanan Hösten och Resandeökningen Hösten 2012på banan Procentuell är den högsta ökning Svarte på Skånes Pågatågslinjer ,1 Ystad ,2 Köpingebro Station Hösten Hösten Procentuell ökning48,2 Tomelilla Svarte ,1 15,9 Ystad ,2 Lunnarp ,7 Köpingebro ,2 Smedstorp ,7 Tomelilla ,9 Gärsnäs ,3 Lunnarp ,7 Simrishamn ,3 Smedstorp ,7 Totalt Gärsnäs SÖSK ,3 11,4 Simrishamn ,3 Totalt SÖSK ,4 Antalet resenärer per år för linje 176 Sjöbo-Malmö, SkE5 Simrishamn-Sjöbo-Lund Antalet resenärer per år för linje 176 Sjöbo Malmö, Skåne och SkE6 Ystad-Sjöbo-Lund. Resenärerna på linje 176 har ökat 224 % på 10 år, SkE 5 har ökat expressen 5 Simrishamn Sjöbo Lund och SkE6 Ystad Sjöbo Lund. Antalet med 46 resenärer % och SkE per 6 med år % motsvarande för linje 176 tid Sjöbo-Malmö, SkE5 Simrishamn-Sjöbo-Lund Resenärerna och SkE6 Ystad-Sjöbo-Lund. på linje 176 Resenärerna har ökat 224 på linje procent 176 har på ökat tio 224 år, % på Skåneexpressen 10 år, SkE 5 har ökat 5 har Antal ökat bussresenärer med 46 procent per år och linje. Skåneexpressen 6 med 45 procent mot svarande tid. med 46 % och SkE 6 med 45 % motsvarande tid Linje Antal bussresenärer per år och linje Linje % % SE % 46% 16.8% 14.6% SE6 SE % 45% 14.6% 4.2% Sida 2 av 13 SE % 4.2% Sida 2 av 13 5

6 OBS ENDAST ARBETSDOKUMENT Strategin är beslutad av Sydöstra Skånes Samarbetskommitté och gäller tills vidare. Tillgänglighet med kollektivtrafik till Malmö Tillgänglighet Restiden med för stora kollektivtrafik delar av sydöstra till Malmö. Skåne är över 90 minuter. Ystad ligger Restiden i intervallet för stora delar minuter, av SÖSK är Tomelilla över 90 minuter. och Sjöbo Ystad ligger ligger i intervallet i intervallet min, Tomelilla minuter. och Sjöbo ligger i intervallet min. Tillgänglighet med kollektivtrafik till Lund. Även Tillgänglighet här har stora delar med av kollektivtrafik SÖSK över 90 min till restid. Lund Ystad och Tomelilla ligger i intervallet Även minuter. här har Sjöbo stora ligger delar i intervallet av sydöstra Skåne min. över Hela 90 SÖSK minuter har längre restid. restid Ystad med kollektivtrafik och Tomelilla till Lund ligger än vad i intervallet t ex Hässleholm minuter. har. Sjöbo ligger i intervallet OBS ENDAST ARBETSDOKUMENT minuter. Hela sydöstra Skåne har längre restid med kollektivtrafik till Strategin är beslutad Lund än av Sydöstra vad till exempel Skånes Samarbetskommitté Hässleholm har och gäller tills vidare. Sida 3 av 13 6 Tillgänglighet med kollektivtrafik till Kristianstad. Norra delarna av Simrishamns och Tomelilla kommuner ligger i intervallet min. Ystad, Simrishamn och Sjöbo ligger i intervallet min och Tomelilla i intervallet min.

7 Tillgänglighet med kollektivtrafik till Kristianstad. Tillgänglighet Norra delarna med kollektivtrafik av Simrishamns till Kristianstad. och Tomelilla kommuner ligger i intervallet delarna av minuter. Simrishamns Ystad, och Simrishamn Tomelilla kommuner och Sjöbo ligger ligger i intervallet i intervallet min. Ystad, Norra Simrishamn minuter och och Sjöbo Tomelilla ligger i intervallet i min minuter. och Tomelilla i intervallet min. Tillgängligheten med kollektivtrafik till Ystad. Den största delen av SÖSK ligger i intervallet 0-30 min. Sida 4 av 13 OBS ENDAST Tillgängligheten ARBETSDOKUMENT med kollektivtrafik till Ystad. Den största delen av sydöstra Skåne ligger i intervallet 0 30 minuter. Strategin är beslutad av Sydöstra Skånes Samarbetskommitté och gäller tills vidare. Cykelväg Gång- och cykelväg mellan Vitemölla och Haväng planerar att byggas tidigast Vägutredning pågår. 7

8 Cykelväg Gång- och cykelväg mellan Vitemölla och Haväng planeras att byggas tidigast Vägutredning pågår. Brösarp Kivik Simrishamn Trelleborg: Delen Brösarp Kivik är prioriterad av Tomelilla och Simrishamns kommuner. Delen Kåseberga Hammar är OBS prioritet ENDASTettARBETSDOKUMENT för Ystad och därefter ingår etappen Kåseberga Hammar SkilStrategin är beslutad av Sydöstra Skånes Samarbetskommitté och gäller tills vidare. linge på denna sträcka. Hamnar Ystad hamn är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn, den femte största avseende lastfordon och den tionde när det gäller den totala mängden gods. Ystad hamn är den största hamnen i Sverige avseende färjetrafik med Polen. Ystad hamn är en mycket viktig hamn för dansk inrikestrafik med fler än 95% av samtliga resenärer som reser till ön med färja, och ett viktigt komplement för godstransporter. 8 på turismen i Ystad i och med att förbindelserna till Ystads hamn har en positiv inverkan Bornholm och Polen finns här. Utvecklingen i Ystads hamn har gått stadigt framåt under många år, även under

9 Hamnar Ystads hamn är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn, den femte största avseende lastfordon och den tionde när det gäller den totala mängden gods. Ystads hamn är den största hamnen i Sverige avseende färjetrafik med Polen. Ystads hamn är en mycket viktig hamn för dansk inrikestrafik med fler än 95 procent av samtliga resenärer som reser till ön med färja, och ett viktigt komplement för godstransporter. Ystads hamn har en positiv inverkan på turismen i Ystad i och med att förbindelserna till Bornholm och Polen finns här. Utvecklingen i Ystads hamn har gått stadigt framåt under många år, även under lågkonjunkturer och andra ekonomiska kriser i vår närhet. Ystads hamn bidrar till att infrastruktursatsningar har kunnat göras i till exempel järnvägen och E65:an. Ystads hamn är utsedd till Comprehensive Port inom EU och är ett av sex logistiklägen i Skåne som Region Skåne utpekar. Utvecklingen för Ystads hamn de närmaste åren ser ut att vara positiv avseende volymutvecklingen. Fler färjor beräknas anlöpa hamnen, ytterligare en tillkom så sent som februari 2013, och med det en stigande volym. Ystads hamn är en av staten utpekad central hamn vilket innebär ett ansvar för staten att tillse att det finns en tillräckligt utvecklad infrastruktur till hamnen, som även klarar en framtida trafikökning. Angående upprustning av E65, Södra Dragongatan: Idag köar hundratals fordon vid bomfällningar och trafikljus vilket skapar långa tider med krypoch tomgångskörning. Ystads kommun har investerat över 300 miljoner kronor sedan 2008, främst i åtgärder som avser att förbättra miljön i hamnen, till exempel världens största landströmsanläggning. Hamnen erbjuder landströmsanslutning till färjor i linjetrafik med hamnliggetid mer än två timmar. Vid en eventuell flytt av hamnverksamheten ut i yttre hamnbassängen skulle en stor miljövinst bli att det går att optimera alla ranger- och körytor så att det blir så kort körsträcka som möjligt för varje fordon. För att minska miljöbelastningen från fordon, framför allt från hamnen, bör man titta på möjligheten att få trafiken att flyta så optimalt som möjligt, det vill säga inte kö vid rödljus och tågbommar då fordonen ofta står på tomgång. 9

10 körsträcka som möjligt för varje fordon. För att minska miljöbelastningen från fordon, framför allt från hamnen, bör man titta på möjligheten att få trafiken att flyta så optimalt som möjligt, dvs inte kö vid rödljus och tågbommar då fordonen ofta står på tomgång. Volymutveckling Ystads hamn helåret 2012 Volymutveckling Ystad hamn helåret 2012 Totalt Antal Avvikelse procent Gods (ton) ,4 Järnvägsvagnar ,5 Lastbilar ,0 Bussar ,6 Personbilar ,4 Passagerare ,9 Simrishamns hamn är Sveriges största fiskehamn trollingfiskare utgår från hamnen Simrishamns hamn är Sveriges största fiskehamn trollingfiskare utgår årligen, framför allt under vinterhalvåret. från hamnen årligen, framför allt under vinterhalvåret. Årligen Årligen kommer kommer besökande båtturister till till kommunen, flertalet med med Simrishamns hamn Simrishamns som mål. hamn som mål. Marint centrum finns i Simrishamn och Sida ska 7 vara av 13 den plats där entreprenörskap, forskning och omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen 10

11 It-infrastruktur Den helt dominerande tekniken för bredband idag är ADSL 2. Via kopparledningar sänds signalen med modem (ADSL) som kan ge bandbredder runt 20 Mbit per sekund. Det ska dock noteras att hastigheten avtar med avståndet från telestationen och sjunker ned till cirka två Mbit per sekund på ett avstånd av sex kilometer. Beroende på hur definitionen av bredband förändras över tiden, förändras täckningsgraden i Skåne. Sedan början av 2000-talet har ett regionalt bredbandsnät, BAS-nätet, byggts ut till alla Skånes tätorter. BAS-nätet är en samlande beteckning på fjorton kommunala stadsnät och ett ortssammanbindande nät som ägs av Tele2. Nätet är byggt fram till telestationen i varje ort, vilket ger majoriteten av skåningarna tillgång till en digital abonnentanslutning i kopparledningar, ADSL. (Ur Skånes bredbandsstrategi) Regeringen har tagit fram en Bredbandsstrategi för Sverige som tydliggör politikens inriktning. Det övergripande målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass. En förutsättning för att möta dagens utmaningar är att det finns tillgång till bredband med hög överföringskapacitet i hela landet. Det innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund (Region Skånes mål är 95 procent täckning). Redan 2015 ska 40 procent av hushållen ha nått det målet. Bredbandsguiden en vägledning för kommuner från SKL Kartdatabas och statistik över bredbandsutbyggnaden har SkåNet arbetat fram tillsammans med marknadens aktörer, stadsnät och Region Skåne. SkåNet har även en roll som rådgivare till kommuner och stadsnät. Biogas Planering pågår för bland annat biogasproduktion öster i sydöstra Skåne. En gödselmängd på ton har kartlagts vilket kan ligga till grund för en årlig biogasproduktion motsvarande 55 GWh. 11

12 Bilaga 2 Aktivitetslista för förverkligande av strategin 12

13 Genomförande Detta avsnitt fokuserar på Vem som har uppföljningsansvaret för att strategin genomförs? Följande grupper pekas ut för ett särskilt ansvar: Kommunikationsgruppen (KOM) EU-projektanalysgruppen (EPA) Infrastrukturutvecklingsgruppen (INFRA) SÖSK-samordnaren (SAMORD) Att göra lista: uppdateras kontinuerligt. Detta är version Uppföljning och spridning Layouta informationsmaterial (KOM)» Strategin» Målen» Temablad Förankra och sprid strategins budskap till anställda i kommunerna i sydöstra Skåne (KOM/INFRA) Ta fram plan för attitydförändringar (KOM)» Kollektivtrafik» ökad kollektiv arbetspendling,» Cykelpendling» Öka arbetspendling med cykel Ta fram plan för kunskapsspridning (KOM)» Simrishamnsbanan» Biogas Följa upp infrastrukturstrategin i SÖSK:s delårsrapport/helårsrapport (SAMORD) Samordning Samordna och stötta upp så att nätverk för cykelvägsansvariga inom SÖSK bildas (SAMORD) Samordna och stötta upp så att samarbete inom folkhälsa för att utveckla skol- och arbetspendling initieras (SAMORD) Samordna och stötta upp utvecklingen av projekt inom vatten och avlopp, it, gång- och cykelleder mellan kommunerna i sydöstra Skåne (INFRA) Samordna och stötta upp så att representanter för kommunernas utveckling av it-infrastruktur kan träffas och se över samordningsmöjligheter och optimering av insatser (SAMORD) Undersöka möjligheten att SkåNet får utökat uppdrag när det gäller den fortsatta bredbandsutbyggnaden (SAMORD) Samordna och stötta upp för att bilda nätverk mellan biogasintressenter i sydöstra Skåne (SAMORD) 13

14 Finansiering Undersök möjligheter att söka EU-medel för olika projekt, förslag presenteras för infrastrukturgrupp och SÖSK. (EPA) Checklista för hur strategin kan användas i kommunerna Tala med gemensam röst på regionala/nationella möten använd infrastrukturstrategin och dess informationsmaterial för att vara väl förberedd och lyft fram våra gemensamma objekt. Dela gärna ut informationsmaterial. Ta aktivt ställning till om remissvar ska svaras på gemensamt i SÖSK kontakta din kommuns representant i SÖSK:s infrastrukturgrupp eller SÖSK:s samordnare. Beslut kan i vissa fall ske i SÖSK-kommittén. Tänk på att i översikts- och detaljplaner peka ut objekt som är viktiga för den regionala utvecklingen vägar stråk för järnvägar stråk för kollektivtrafik behov av gång- och cykelleder Planera och reservera mark för vägutbyggnader spårutbyggnader och stationer mötesplatser på Ystad- och Österlenbanan kollektivtrafikstråk, stationer samt pendlarparkeringar gång- och cykelleder trafiksäker vardags- och turistcykling trygg cykelmiljö (god belysning, ta bort häckar/buskage) koppla ihop befintliga cykelnät beakta behov av gång- och cykelvägar till kollektivtrafiken biogasproduktion och tankställen. Ta aktivt ställning till om samverkan med grannkommunerna. Planera enligt fyrstegsprincipen 1. Tänk om 2. Optimera 3. Bygg om 4. Bygg nytt Beakta Mobility Management för att främja hållbara transporter. 14

15 Representant från medlemskommunerna i SÖSK bör finnas med på alla möten kring regionala frågor samordna. Exempel på nätverk/grupper Skånepaketet Strukturbild Skåne RTI-möten ESS Simrishamnsbanenätverket. Arbeta för att it-infrastrukturen utvecklas/byggs ut och hålls öppna för alla att använda Prioritera landsbygden Ta tillvara på lokala initiativ Samordna och planera för att vid till exempel grävningsarbete förbereda för att utveckla it-infrastrukturen. Anta klimatsamverkan Skånes upprop om 100 procent fossilbränselfritt Skåne Information till anställda om tanka biogas/åka kollektivt. Uppmuntra till medverkan i färdplan för biogas

16 Bilaga 3 Extern finansiering 16

17 Möjligheter till stöd via EU:s fonder och program Då det gäller satsningar kring infrastruktur kan ofta flera olika programområden användas under ett genomförande. Exempelvis kan en förstudie/projekt inom Regionalfonden kompletteras med Lokalt Lett Utvecklingsprojekt (LLU) och samma sak gäller övriga programområden beroende på insatsernas karaktär. Vissa utvecklingsområden som till exempel öka kollektivåkandet, samverkan buss/tåg, cykelvägar och tillgänglighet, it och fibernät har goda förutsättningar att genomföras inom till exempel Regionalfonden, Landsbygdsprogrammet (inklusive LLU) och Interreg-programmen. Övriga satsningar, som till exempel biogasprojekt, satsningar på vägar, Simrishamnsbanan och hamnar förutsätter sannolikt mer omfattande förberedelser i form av utredningar och projektering. Dessa kan genomföras som förstudier och projekteringsprojekt inom bland annat : Regionalfonden, Horizont 2020, Interreg, Elena och Connecting Europe Facility (Tidigare TEN-T Marco Polo). Nedan följer exempel på några av EU:s program och fonder, hämtat ur SÖSK:s EU-projektanalys för ELENA ELENA står för European Local Energy Assistance. ELENA täcker kostnader i samband med att förbereda storskaliga investeringsprogram för förnybar energi i städer/kommuner och regioner. Stödet handläggs av Europeiska investeringsbanken. Horisont 2020 Programmet ska bli EU:s flaggskepp då det gäller att stärka Europas konkurrenskraft och får en utökad budget till cirka 80,2 miljarder euro för hela programperioden. Programmet omfattar alla sektorer i EU:s ekonomi som jordbruk, fiske, livsmedel, hälsa, transport, energi särskilt förnybar energi och it. Programmet hanteras av Generaldirektoratet för forskning och innovation i Bryssel. Interreg Europeiska Unionens verktyg för gränsöverskridande samarbete. Skåne deltar i fem Interregprogram i följande geografier: Östersjön (Sekretariat i Rostock), Nordsjön (Sekretariat i Viborg), Öresund-Kattegat-Skagerak (Sekretariat i Köpenhamn), Södra Östersjön (Sekretariat i Gdansk) samt interregionalt samarbete (Sekretariat i Lille, Frankrike). Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet är ett verktyg för att skapa en hållbar utveckling på den skånska landsbygden. Programmet hanteras idag av Länsstyrelsen i Skåne. 17

18 Lokalt Ledd Utveckling (LLU, tidigare LEADER) Leader är en metod inom landsbygdsutveckling som möjliggör för människor från olika delar av samhället att samarbeta för att utveckla sin hembygd. Det som kännetecknar LEADER-projekt är en stark lokal kännedom och förankring, allt utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ, samt samarbete mellan ideell, privat och offentlig sektor. Programmet kommer framöver troligen att hanteras av Jordbruksverket. Connecting Europe Facility (CEF) Fonden för ett sammanlänkat Europa. (Ersätter: TEN-TEA, Marco-Polo) Stödjer infrastrukturprojekt inom tre områden: Energi, Transport och Kommunikationsteknik (Digitala Agendan). Marco Polo var EU:s stödprogram för att främja utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportsystem, med stöd för att minska trafikstockningar och öka transportsystemets miljöprestanda. Regionalfonden (ERUF) Det övergripande målet med programmet är att bidra till en ökad regional konkurrenskraft genom en hållbar utveckling samt fler och starkare företag. Programmet hanteras av Tillväxtverket i Malmö. LIFE+ Programmet Life+ har som syfte att bidra till att genomföra, uppdatera och utveckla EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning. Programmet spänner över områden som klimatförändringar, natur och biologisk mångfald, hälsa och livskvalitet samt naturresurser och avfall. Såväl offentliga som privata aktörer kan få stöd av programmet. Programmet fortsätter med en ny omgång under samma namn. Ansvarig myndighet i Sverige är Naturvårdsverket. Ansvarigt Generaldirektorat i Bryssel: Miljö. Svenska Institutet Svenska Institutet bidrar med utvecklingsmedel för såväl förstudier, som reguljära tre-årsprojekt. Förutsättningen är dock ett partnerskap i Östersjöområdet, projektinnehållet kan variera stort. En förstudie på ett år förväntas som regel leda till ett större EU-projekt. Finansieringen idag ligger på cirka kronor för förstudier. Svenska Institutet finansieras av SIDA. 18

19 Nedan följer mer specifikt fokus på några av de olika temaområdena Möjligheter till extern finansiering vägar Extra medel kan erhållas till väginvesteringar i Skåne om till exempel staten lägger avgifter på godstrafiken som passerar genom Skåne. Möjligheter till extern finansiering hamnar Utveckling av hamnar kan göras inom flera programområden; för mindre hamnar med inriktning på fritid och turism har finansiering till förstudier, projektering och även investeringar i vissa fall kunnat göras inom Interreg Södra Östersjöprogrammet. Större insatser som har betydelse för regiondelens sammanhängande infrastruktur kan eventuelt finansieras via TEN-T och Marco- Polo. Här är det dock viktigt att understryka betydelsen av att det handlar om prioriterade infrastrukturlösningar, som stöds såväl regionalt som nationellt (regeringen). Möjligheter till extern finansiering it-infrastruktur Kommunerna har avsatt medel för arbete med att öka tillgängligheten för kommunernas medborgare att få tillgång till bredband. Ystad Energi har projektet Öppet stadsnät i Ystad, Sjöbo kommun har avtal med Teleservice att bygga fiber till alla deras stationer, samt att banker i Sjöbo kommun ställer upp med lån. Tomelilla har landsbygdssatsningar med pengar från Länsstyrelsen. Formerna för bredbandsstöd ändras kontinuerligt. De stödformer som finns att tillgå på nationell nivå är främst avsedda för utbyggnad på landsbygden, vilket i Skåne definieras som boende utanför tätort (mindre än 200 invånare). De nuvarande stödformerna är: Landsbygdsprogrammets stöd till bredbandsutbyggnad, med Länsstyrelserna i respektive län som ansvarig myndighet medfinansiering från Post och Telestyrelsen som kan komplettera stöd från landsbygdsprogrammet stöd för anläggande av kanalisation, med Region Skåne som ansvarig myndighet. (Ur Skånes bredbandsstrategi) I programperioden kunde man söka EU-medel inom Regionalfonden, Insatsområde 2, tillgänglighet, för möjligheter till satsningar på kommunens it-tillgänglighet. Möjligheter till extern finansiering biogas Utveckling av biogas är prioriterat i olika EU-program, olika insatser pågår i flera skånska kommuner. Energikontoret Skåne leder flera av dessa. Life + är EU:s stora finansieringsprogram för miljöprojekt under perioden Beroende på hur projekten inriktas kan även program som Landsbygdsprogrammet och Leader/LLU vara intressanta. Temat förnyelsebara energikällor har en hög prioritet i många program och kommer ännu starkare i nästa programperiod. 19

20 SÖSK 5 december 2013

Bilagor. 1 infrastrukturstrategi FÖR SYDÖSTRA SKÅNE

Bilagor. 1 infrastrukturstrategi FÖR SYDÖSTRA SKÅNE Bilagor 1 infrastrukturstrategi FÖR SYDÖSTRA SKÅNE Innehåll Bilaga 1 Statistik och bakgrundsmaterial Vägar s. 4 Järnväg s. 4 Kollektivtrafik s. 5 Cykelväg s. 8 Hamnar s. 9 It-infrastruktur s. 11 Biogas

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. RBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASKÅNE

STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. RBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASKÅNE NEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYD STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT AViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖS LLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRA ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS ivillförbättrainfrastrukturenisydöstr

Läs mer

STRASKÅNENEViVILLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. LFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASK

STRASKÅNENEViVILLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. LFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASK NEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYD STRASKÅNENEViVILLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT AViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖS LLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRA ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS ivillförbättrainfrastrukturenisydöstr

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

SÖSK extra kommittémöte angående infrastrukturremisser 2013

SÖSK extra kommittémöte angående infrastrukturremisser 2013 SÖSK extra kommittémöte angående infrastrukturremisser 2013 TID 9 september 2013, kl 10.00-12.30 PLATS Gamla Rådhuset, Ystad Deltagare: Ledamöter i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Kristina Jönsson, Ystad,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Regionala och mellankommunala frågor

Regionala och mellankommunala frågor Regionala och mellankommunala frågor 235 236 REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Många frågor inom offentlig verksamhet har ofta en kommunöverskridande karaktär och måste lösas i samförstånd med andra

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur Målbild 2020 SKNO Fokus för Skåne Nordost är att fler, främst ungdomar, har arbete. Målsättningen är att alla mellan 16-29 har arbete, studieplats eller praktik. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter

Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa transporter Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-09-24 LS 1405-0688 Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse om att landstinget bör forska på effektiv energi, smarta klimatåtgärder och innovativa

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI ENERGI Övergripande mål med anknytning till energi EU:s klimatmål till 2020 Nationella energimål Regionala energimål Regionala energi och klimatmål för Skåne TOMELILLA KOMMUN Fossilbränslefritt Förutom

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

SÖSK FORUM tema infrastruktur

SÖSK FORUM tema infrastruktur Sida 1 av 8 SÖSK FORUM tema infrastruktur Tid: Måndag 4 maj 2015, kl 8.30-12.30 Plats: Siriushuset, Ystad Deltagare: Se deltagarlista på sidan 8. Bilagor: 1. Presentation leader 2. Presentation SÖSK infrastrukturstrategi

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 78 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 22 januari 2014, kl. 08.30 Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Jordbruks- och trädgårdskonferens på Alnarp den 1 mars 2012 1 Biogas Syd är en del av Energikontoret Skåne Samhälle och näringsliv

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne

Storstadspaket för infrastruktur i Skåne Storstadspaket för infrastruktur i Skåne MalmöLundregionens elva kommuner har en gemensam syn på de mest prioriterade infrastruktursatsningarna i Skåne. Med anledning av Region Skånes arbete med ett paket

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40)

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Datum Beteckning 2008-06-13 Dnr 08-1-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Bredband 2013 Bredband

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Regeringens bredbandsstrategi

Regeringens bredbandsstrategi Regeringens bredbandsstrategi Sverige ska ha bredband i världsklass! År 2015 bör 40 procent av alla ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (nu 49%) Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Styrmedel och stöd för fordonsgas

Styrmedel och stöd för fordonsgas Mats Håkansson Affärsutveckling AB Styrmedel och stöd för fordonsgas Vägledning och exempel Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se Denna rapport är skriven med

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Förstudie hållbart resande

Förstudie hållbart resande Förstudie hållbart resande Resande i vår region Transporterna står för 37 procent av de totala utsläppen i regionen. Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer och många skulle kunna

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap

Leader en metod för landsbygdsutveckling. Grundkunskap Leader en metod för landsbygdsutveckling Grundkunskap Leader betyder Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi Vi börjar med en titt i backspegeln, Leader har ju faktiskt funnits i Sverige

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Lokalt ledd utveckling gör skillnad

Lokalt ledd utveckling gör skillnad Lokalt ledd utveckling gör skillnad Bakgrund Lokalt ledd utveckling stammar ur de erfarenheter man har av flera programperioder med Leadermetoden inom EU. Leader var från början ett gemenskapsinitiativ

Läs mer

Tillgänglighet Regionala kärnor

Tillgänglighet Regionala kärnor TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor December 2012 Analyser: DanielsonDosk Kartlayout: Johanna Hellsten Textbearbetning: Johanna Hellsten,

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik och smartare

Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik och smartare Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem Energimyndigheten arbetar med förnybar energi, klimatinsatser, bättre teknik och smartare energianvändning. Klimatrelaterade stöd och styrmedel Namn

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Initiativtagare till projektet

Initiativtagare till projektet Initiativtagare till projektet Region Skåne LEADPARTNER Viktigt att visa på vårt engagemang i frågan. Viktigt att vara en Region som gör skillnad för omställning av transportsektorn. Ur Skånes regionala

Läs mer

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång Cykelleder för rekreation och turism Nationella Strategin bakgrund kvalitetskriterier mål och utveckling referensgrupp utmärkning övergång & checklista Foto: Sofia Ernerot leder på gång Lena Stävmo VD

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne Hållbar Mobilitet Skåne verkar för att minska efterfrågan på transporter och få fler att välja alternativ som är mer miljövänliga initierar och driver egna projekt verkar som bas och hjälp i projekt som

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut?

Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter. Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Britt Karlsson Green Region Skåne Strateg Hållbara transporter Den stora omställningen - 2 mars 2016 4 år till fossilfritt 2020 Hur ser läget ut? Utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 Ingen fossil

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer