SÖSK FORUM tema infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖSK FORUM tema infrastruktur"

Transkript

1 Sida 1 av 8 SÖSK FORUM tema infrastruktur Tid: Måndag 4 maj 2015, kl Plats: Siriushuset, Ystad Deltagare: Se deltagarlista på sidan 8. Bilagor: 1. Presentation leader 2. Presentation SÖSK infrastrukturstrategi (som PDF om önskas finns Power Point Presentation på 3 MB där anteckningssidor visar status etc. för olika åtgärder) 3. Presentation Sverigeförhandlingen 4. Presentation Strukturbild, exempel tillväxtort Kristianstad-Hässleholm 5. Presentation Trafikförsörjningsprogrammet och Regionalt superbusskoncept 6. Presentation Trafikverket 49,5 miljoner kr för att utveckla Sydöstra Skåne genom leader genom lokalt ledd utveckling Kristin Persson, verksamhetsledare Leader Ystad-Österlenregionen, presenterar i korta drag innehållet i LEADER Sydöstra Skånes lokala utvecklingsstrategi samt redogör för tidsplanen framåt. Se bilaga 1. SÖSK:s infrastrukturstrategi med kommunikationsprioriteringar SÖSK:s infrastrukturutvecklingsgrupp genom Madelene Johansson och Monica Strömbeck ger information kring strategins 7 områden vad som har hänt/är på gång med dessa objekt/prioriteringar. Se bilaga 2, samt anteckningssidorna i PPP. Gruppdiskussioner genomfördes kring vilka av de 23 prioriteringarna från SÖSK:s infrastrukturstrategi som är extra viktigt att kommunicera/lobba för gemensamt. Varje politiker/tjänstemän fick sju röster (olika färger tjänstemän/politiker) att dela ut på prioriteringarna, varav en av dessa var extra viktig. Se nedan för resultatet av denna rådgivande prioritering som fungerade som underlag inför beslut på dagens kommittémöte:

2 Sida 2 av 8 infrastrukturstrategi FÖR SYDÖSTRA SKÅNE Mål och prioriteringar från strategin P=Politikerröster T=Tjänstemänröster (varav inom parentes extra viktig prioritering) Vägar - VI VILL ha säkra och snabba vägar i sydöstra Skåne 1. Väg 11 (2+1 väg Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn) P = 8 (3), T = 3 (1) 2. Väg 19 (2+1 Ystad-Tomelilla-Kristianstad-Markaryd) P = 1 T = 2 3. Väg 13 (2+1 väg eller 2+2 Ystad-Sjöbo-Höör) P = 4 T = 2 4. E65 byggs ut till motorväg i hela sin sträckning Ystad-Malmö P = 3 T = 3 (1) 5. Dragongatan Ystad - Upprustning för säker väg till och från Ystad hamn till E65 P = 6 (2), T = 0 Järnvägar - VI VILL ha järnvägar med hög kapacitet i sydöstra Skåne 6. Simrishamnsbanan byggs sträckan Simrishamn-Tomelilla-Sjöbo-Dalby-Staffanstorp- P = 7 (2), T = 8 (2) Malmö 7. Mötesplatser på Ystadbanan (Ruuthsbo samt Skabersjö), på sikt dubbelspår P = 4 T = 2 8. Mötesplatser (Gärsnäs och Köpingebro) på Österlenbanan P = 2 T = 3 9. Fjärrblockering på Österlenbanan (för att fler tåg ska kunna vara samtidigt på banan) P = 4 (1), T = Två samtidiga infarter till Tomelilla (1 röst placerades mellan 7/8, räknades ej) Kollektivtrafik - VI VILL ha snabb och tillförlitlig kollektivtrafik i sydöstra Skåne 11. Superexpressbussar i sydöstra Skåne (Simrishamn-Sjöbo-Lund samt Ystad-Tomelilla- P = 14 (1), T = 3 Kristianstad och Simrishamn-Kristianstad) 12. Pendlingsparkeringar (även för cykel) åt alla i sydöstra Skåne P = 0 T = Minst timmestrafik med rimliga restider i kollektivtrafiken i sydöstra Skåne P = 3 T = 3 (1) Cykelvägar - VI VILL cykla tryggt och säkert inom/mellan våra kommuner 14. Cykelleder via Brösarp-Kivik-Simrishamn-Trelleborg P = 7 T = Cykelleder Hemmestorp-Veberöd P = 2 T = Stärka möjligheter för cykling till kollektivtrafiknoder samt för arbets- och P = 4 T = 2 skolpendling Hamnar - VI VILL ha goda och hållbara förbindelser för passagerare och gods till och från Ystad och Simrishamns Hamnar 17. Satsa på följande Infrastruktur till och från Ystads hamn: P = 10 (3), T = 3 (1) - Dragongatan Ystad, säker väg från Ystad hamn E65 - E65 byggs ut till motorväg i hela sin sträckning Ystad-Malmö - Väg 13 (2+1 väg eller 2+2 Ystad-Sjöbo-Höör) 18. Industriell hamnverksamhet i Simrishamn P = 3 T = 0 - Utveckla landningsmöjligheter

3 Sida 3 av 8 - Väg 11 (2+1 Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn IT-infrastruktur - VI VILL ha 100 Mbit/s till alla hushåll i sydöstra Skåne - till en rimlig kostnad för slutkunden 19. Bredband på landsbygden (marknaden sköter tätorten). P = 10 (2), T = Belysa behovet av bredbandsutveckling i sydöstra Skåne ur ett samhällsperspektiv P = 0 T = 0 Biogas - VI VILL ha biogasproduktion och tankställen i sydöstra Skåne 21. Upprätta produktionsanläggning/ar inom SÖSK-kommunerna P = 2 T = Öka tillgänglighet till tankställen för kommuninvånarna max 20 km P = 1 T = Depå för tankning av tunga fordon P = 0 T = 0 Vid kommittémötet gjordes sedan följande kommunikationsprioritering: 1) Superexpressbussar 2.1) Bredband på landsbygden 2.2 ) Infrastruktur till och från Ystads hamn (Dragongatan, E65, Väg 13) 4) Väg ) Cykelleder Brösarp Kivik Simrishamn Trelleborg 5.2) Simrishamnsbanan 7) Mötesplats Österlenbanan (Köpingebro) Sverigeförhandlingen Stina Nilsson, Region Skåne, Projektledare Sverigeförhandlingen, Enheten för strategisk fysisk planering, Samhällsplanering/Regional utveckling Stina berättar om hur processen med Sverigeförhandlingen ser ut och om arbetet med detta i Skåne. Se bilaga 3. Stina förklarar att storstads begreppet i Skåne är ett utvidgat begrepp då det omfattar Malmö/Lund/ Helsingborg. Vidare att resultatet av nyttoanalyser kring Sverigebygget ska presenteras inom kort. Här kan kommuner gå in på prognoserna och se hur sträckningar av banan kan påverka den egna kommunen, t.ex. vad gäller bostadsbyggandet, förväntningar kring hur det påverkar samhällsutvecklingen av de tre olika sträckningarna. Stina förtydligar att de anslutande banorna inte ingår i Sverigeförhandlingen, men att dessa troligen kommer att hamna i den kommande nationella planen. Sverigeförhandlingen utgår ifrån existerande järnvägsnät inga nya sträckningar och kopplingar utan endast för att förbättra restider i befintliga sträckningar. Därför pågår en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Skånebanan, Markaryd kommer att sätta igång en ÅVS samt att Västkustbanan kommer att sätta igång en ÅVS. RS har valt att föra dialogen kring Sverigeförhandlingen med de 8 regionala kärnorna. Här vill man nå en

4 Sida 4 av 8 samsyn i Skåne. RS har bett de städer som berörs att lämna in nyttoanalyser (Malmö, Lund och Hässleholm). Malmö har lämnat in om ökad kapacitet på Ystadbanan och det kommer därför att göras en nyttoanalys för delar av Ystadbanan. Tiden för att lämna in nyttoanalyser har förlängts till 1 oktober. Alla borde ha effekter av Sverigeförhandlingen, menar Stina, då det handlar om ett rundare Skåne och bostadsbyggande. Diskussioner och frågor: Varför är Skånebanan utvald för ÅVS när vi har högre pendling i sydöstra Skåne? Det är under 500 pendlare mellan Hässleholm Helsingborg fram till Åstorp och SÖSK har minst 1000 arbetspendlare. - Det är viktigt att koppla ihop Helsingborg med Stambanesystemet. Behöver kompensera för att den inte kommer med i den nya sträckningen. Tittar också på uppgradering av existerande system, inte nya som t.ex. Simrishamnsbanan. RS har dock föreslagit att man borde sätta igång en ÅVS för Simrishamns banan och att titta på vilka olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten som kan genomföras i sydöstra Skåne för att förbättra kapaciteten av resans gång. * Vad innebär markvärdesstegring? - Marken blir värd mer pengar för man kan bygga mer hus hur kan man fördela den stegringen i pris. Starta en förhandling med dem som ska bygga där. * Någon som tittar på tekniken? - Ja, man kommer att bygga för 320 kr/h de tåg som kommer att tillåtas gå på banan ska kunna köra minst 150 km/h. Kommer att göra stor nytta som avlastning för befintliga banor då man kommer att kunna köra regionala snabbtåg på denna banan. Hur arbetar vi för att stärka Skånes regionala kärnor? Moa Åhnberg, Region Skåne, Samhällsplanerare Moa berättar om Region Skånes arbete med tillväxt Hässleholm/Kristianstad som inspiration för vidare diskussion om hur vi kan arbeta tillsammans för att fortsätta utveckla tillväxten i östra Skåne och hur vi kan stärka Ystad som regional kärna. Se bilaga 4. Moa berättar att Kristianstad/Hässleholm vill se hur de två regionala kärnorna kan stärkas tillsammans, som en tillväxtmotor. Kommunerna tog formellt beslut på detta Region Skåne jobbar tillsammans med kommunerna i detta arbete och man har en extern processledare som leder dem i detta arbete. Tre rådslag för politiken har genomförts. Tjänstemän arbetar fram idéer, embryon till projektidéer som sedan tas i rådslagen. Kommer att vara en slutkonferens i höst som blir uppstarten för hur man kommer att arbeta vidare. Här kan även vi delta på konferensen. RS har också ett samarbete med de tre tillväxtmotorerna, Trelleborg och Landskrona samt att man fört samtal med kommundirektören i Ystad kring vilken roll Ystad kan ha i sitt område. Ett fortsatt samarbete

5 Sida 5 av 8 behöver inte bara vara mellan Ystad och RS utan kan vara med alla kommuner i SÖSK, och ha ett fokus på Ystad som kärna men med samspelet med dess omland. Reflektioner och diskussion: *Vore bra att kanalisera detta arbete genom vår samverkan i SÖSK. Vi mer som kommundelar runt Malmö stad. Nyttja det faktum att vi är fyra kommuner som kan hjälpas åt mer. Att kommunerna runt Ystad kan bidra till Ystad, för att stärka upp, för att bli en regional kärna, att bli en resurs i det arbete. Utbildning är en stor utmaning. * Hur ser tiden ut för er? Har ni tid med oss? - Ja! Är prioriterat för Region Skåne. Trafikförsörjningsprogrammet och Superexpressbussar Bengt Nilsson, chef Kollektivtrafikmyndigheten ger en uppdatering kring Trafikförsörjningsprogrammet samt Superexpressbussar. Se bilaga 5. Nu ska det tredje Trafikförsörjningsprogrammet för Skåne tas fram. Det vi har nu färdigställdes i mars förra året, men beslutet har skjutits upp två gånger varför den kommer att antas i regionfullmäktige 29 september. Inga större förändringar i den nya mot det gamla. Fokus på långsiktiga satsningar. Idag har man 25% marknadsandelar, vill nå 40%. Vill att 8 av 10 är nöjda kunder, ligger på 6 av 10 idag. Nya mål (som alltså ska tas i september, inte politiskt förankrat): Ca 85% av alla resor sker i tillgänglighetsanpassad miljö idag - sätta ett mål per år fler än 15 påstigande är mest prioriterade, därefter 10 påstigande, sen 5 påstigande. Ett mål är att 91,5% ska ha minst 10 dagliga resmöjligheter till ett tillväxtcentrum, med max 1h restid. Idag ligger detta på 90,2. RUS:en har lagt till tillgänglighetsmålen till arbetet. Behåller 91,5% målet, och när man har koll på RUS målet för man in det i Trafikförsörjningsprogrammet. Mäter även till kommuncentrum, delregionalt centrum. 10% av Skånes befolkningen bor med 50 invånare eller färre. 80% av alla arbetsplatser ska vara tillgängliga inom en timma denna del är dock svår att tolka. Reflektioner och frågor: Är det OK att alla de 8,5% som inte kan nå tillgänglighetsmålet bor i en del av Skåne, t.ex. SÖSK? - NV/NO och SÖSK bor många av de resterande 8,5%. Alla orter når målet med turtätheten minst 10 per dag, men inte tiden minst 1h. Superexpressbussar Regionala superexpressbusskonceptet Malmö/Lund till Sjöbo-Simrishamn samt Kristianstad Simrishamn/Ystad. Bengt tror att man är framme vid 2021/2022 innan alla stråk är utbyggda, kommer att ta längre tid än de

6 Sida 6 av 8 årtal som sattes från början. SkEX kommer att bli testpilotprojekt. Reflektioner och frågor: * Vem äger beslutet kring införandet av Superexpressbussar? - Konceptet är inte lanserat som morgon/kvällstrafik. Vissa menar att det bör ligga utanför det befintliga bussnätet, men det är inte rimligt enligt Bent. Kan dock inte ta bort all trafik mellan noderna. Kollektivtrafikmyndigheten kommer att sätta sig med berörda kommuner som ska vara med och finansiera detta för en diskussion. RS kommer att skriva avtal med Trafikverket och sedan kommer man att ha dialog med kommunerna. Hoppas på överenskommelser med kommunerna under hösten. RS kommer att ta fram ett Tema PM om superbusskonceptet, med en konferens i höst. Ska vara ett koncept som ska likna tåget och här har man principen att där man kör tåg ska man inte köra buss. Detta kan kanske mer ses som en ansiktslyftning för expressbussar. Kommer att vara öppna för matartrafik. Kan inte ha direkttrafik från alla byar till Malmö. * När man närmar sig Malmö upphör likheten med tåget är detta med i planeringen? Bussarna kommer att fastna mellan Vellinge/Malmö eller Staffanstorp/Malmö. - Kommer att titta på var de trånga sektorerna finns genom ÅVS:er. Är en avvägning vad som är möjligt och vad det kostar. Man kommer att titta på var det blir köbildningar och se vad man kan göra, t.ex. att prioritera bussfält och kollektivtrafiken men då måste vi också inse att det kan drabba bilisterna. * Kristianstad Lund blir pilotprojekt, vad kan vi göra för att ni ska prioritera våra sträckor? - Man vinner kanske inte alltid på att vara pilot och innan det införs måste man vara fullt överens med berörda kommuner. - SkEx5 finansierades av Simrishamn, Tomelilla och Sjöbo. Från Sjöbo Lund stannar bussen inte alls. Har här en 40% resandeökning. Tågets fördelar är att det inte stannar överallt. Om underhåll och punktlighet på Ystad/Österlenbanan m.m. Jack Bårström, Regional samhällsplanerare Region Syd Trafikverket gör en kort dragning kring utvecklingen av punktligheten på Ystad- och Österlenbanan, Trafikverkets verksamhetsplan , om trimningspaket för järnväg och planerade beläggningsarbeten samt om Regional BRT (superbuss). Se bilaga 6. Trafikverket är väl medvetna om de problem som har varit på Ystad/Österlenbanan. Därför har man bl.a. inlett möten varannan vecka med en åtgärdsgrupp bestående av Skånetrafiken, Trafikverket och operatören. Många tågchaufförer är inte vana vid banan, operatören inser nu verkligen vikten av att passa tider för att inte störa hela systemet. Trimningspaketet för Järnvägen i Skåne ligger på miljoner kronor.

7 Sida 7 av 8 Diskussioner och frågor: * Kommer väg 13 att tidigareläggas för att hinnas med inom planen som gäller i 5 år? Vidare att kommunerna i SÖSK hellre vill prioritera sträckningen Tomelilla Gärsnäs än Tomelilla Assmåsa som framförts vid ett stort antal olika tillfällen. - Jack menar att man kommer att hinna inom planerad tid och att det är sträckningen Tomelilla Assmåsa som är mest akut. Att det är underhållsavdelningen som prioriterar. * Väg 11 en flaskhals i pendling, även för buss. - Detta går att lösa först när man kommer på ett sätt att bygga om befintlig väg utan att bredda. Man ska bygga för hålla i ett visst antal år och går på prognoser om pendling. Förslag uppkom om att titta på bussprioriterad landsväg att köra buss i mitten av en väg åt båda håll i samma fil. * Superexpressbuss hur kommer finansieringen att ske då det är mycket på statliga vägar? Fråga uppkom också kring detta med att kommunen betalar hälften av vissa saker. Som t.ex. superexpressbussar då alla medborgare betalar skatt och borde få ta del av god infrastruktur. Tufft för kommuner att finansiera 50/50. - Brukar prata 50/50. Kommuner kan söka upp till 50% stöd för kommunala åtgärder. Superexpressbuss har en del pengar från stadsbidragen som ska täcka dessa. Cykelvägar är speciella för där har man kommit överens med RS om stöd för att få ut större utveckling och fler cykelvägar så att kommunen går in med medfinansiering. Kommuner betalar för sina tågstationer, så även stationen för superbuss. För stationer på landsbygd blir det region och stat som betalar. Östra Göinge håller på att bygga en station. Ej klarlagt vad som skiljer en superstation mot en express station. Mer stationslikt och mer skyddssystem men kan se olika ut. Att kunna köpa biljett innan man går på ska ses över (som för linje 5 i Malmö). Eftersom mycket superexpressbussar är på statliga vägar har Trafikverket huvudansvar och kommer att titta på detta i ÅVS:er. Brukar prata om Superbussmiljarden 400 miljoner statliga, 200 miljoner kommunala. De statliga miljonerna får bara användas till nationella vägar. Ser dock mest behov i den kommunala infrastrukturen. * SkEx8 fattas i superexpressbusspresentationen? - Den är med i planerna. Kent Mårtensson summerar kort dagen och hälsar alla välkomna till nästa SÖSK Forum 5 oktober kl i Simrishamn

8 Sida 8 av 8 Deltagare och gruppindelning Politiker Kommun Grupp 1. Kent Mårtensson (S) Ystad KSAU/SÖSK 1 2. Kristina Bendz (M) Ystad KSAU/SÖSK 2 3. Eva Bramsvik Håkansson ( C) Ystad KSAU 3 4. Henrik Platin (M) Ystad KSAU 4 5. Leif Sandberg (C) Tomelilla KSAU/SÖSK 4 6. Torgny Larsson (S) Tomelilla KSAU/SÖSK 2 7. Stefan Lundgren, ordförande (M) Sjöbo KSAU/SÖSK 3 8. Cecilia Olsson Carlsson (S) Sjöbo KSAU/SÖSK 4 9. Kent-Ivan Andersson (M) Sjöbo KSAU Johan Söderlin (SJP) Sjöbo KSAU Roland Wiking (S) Sjöbo KSAU Karl-Erik Olsson (S) Simrishamn KSAU/SÖSK Anders Johnsson (M) Simrishamn KS/SÖSK Christer Akej (M) Simrishamn KSAU 1 Tjänstemän Kommun Grupp 15. Kristina Rosberg, Kanslichef Ystad (Kl ) 16. Helena Berlin, Utvecklingsstrateg Tomelilla Clas Martinsson, TF Kommundirektör Ystad Roger Larsson, Kommundirektör Sjöbo Maria Wihlborg, TF Kommunchef Tomelilla Monica Strömbeck, Utvecklingsstrateg Sjöbo Diana Olsson, kommundirektör Simrishamn Madelene Johansson, Samordnare SÖSK 23. Kristin Persson Leader Ystad Österlenregionens (Kl ) verksamhetskontor 24. Stina Nilsson, Projektledare SverigeförhandlingenRegion Skåne (Kl ) 25. Moa Åhnberg, Samhällsplanerare Region Skåne (Kl ) 26. Bengt Nilsson, chef Kollektivtrafikmyndigheten Region Skåne (Kl ) 27. Jack Bårström, Regional samhällsplanerare Trafikverket (Kl )

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

SÖSK extra kommittémöte angående infrastrukturremisser 2013

SÖSK extra kommittémöte angående infrastrukturremisser 2013 SÖSK extra kommittémöte angående infrastrukturremisser 2013 TID 9 september 2013, kl 10.00-12.30 PLATS Gamla Rådhuset, Ystad Deltagare: Ledamöter i Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Kristina Jönsson, Ystad,

Läs mer

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025

Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Sida 1 av 5 2013-09-09 Region Skåne 291 89 Kristianstad Yttrande över förslag till regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014-2025 Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en

Läs mer

STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. RBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASKÅNE

STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. RBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASKÅNE NEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYD STRASKÅNENEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT AViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖS LLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRA ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS ivillförbättrainfrastrukturenisydöstr

Läs mer

STRASKÅNENEViVILLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. LFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASK

STRASKÅNENEViVILLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT. infrastrukturenisyddöstraskåneöstra. ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS. LFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRASK NEViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYD STRASKÅNENEViVILLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKT AViViLLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖS LLFÖRBÄTTRAiNFRASTRUKTURENiSYDÖSTRA ÄTTiViLLFÖRBÄTTRARAiNFRASTRUKTURENiS ivillförbättrainfrastrukturenisydöstr

Läs mer

SÖSK kommittén - möte med kommunernas KSAU för information och diskussion kring gemensamma infrastruktursatsningar i Sydöstra Skåne

SÖSK kommittén - möte med kommunernas KSAU för information och diskussion kring gemensamma infrastruktursatsningar i Sydöstra Skåne SÖSK kommittén - möte med kommunernas KSAU för information och diskussion kring gemensamma infrastruktursatsningar i Sydöstra Skåne 2011-09-19 kl 08.00-12.30 Hotell Svea, Simrishamn Deltagare: Bilagor:

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 Älmhult Markaryd Vittsjö Osby Killeberg Bjärnum Hästveda Perstorp Tyringe Sösdala Vinslöv Önnestad Kristianstad Fjälkinge Bromölla Sölvesborg Tjörnarp Höör NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Tillgänglighet Regionala kärnor

Tillgänglighet Regionala kärnor TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor Strukturbild för Skåne TemaBLAD: Tillgänglighet Regionala kärnor December 2012 Analyser: DanielsonDosk Kartlayout: Johanna Hellsten Textbearbetning: Johanna Hellsten,

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken - det självklara valet för dig som reser i Skåne Ingemar Bryman, Utvecklingsstrateg, Mejl: ingemar.bryman@skanetrafiken.se Tel: 0451-288 571 Från vision till verklighet om resvanor idag och

Läs mer

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden

Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik. Inför planperioden Familjen Helsingborgs strategi för infrastruktur och kollektivtrafik Inför planperioden 2018-2029 Syfte Underlag till nationell och regional åtgärdsplanering för planperioden 2018-2029. Gemensam vision

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013

DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 hela DEL 3 AV 3: DET SKÅNSKA ERBJUDANDET MAJ 2013 Trängseln i Skåne hotar tillväxten! enom det geografiska läget spelar den skånska infrastrukturen en viktig roll, bland annat som del i en transitregion

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Överenskommelse Skånebanan

Överenskommelse Skånebanan TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2017-02-08 KLK 2017/83-1 Handläggare Utvecklingsstrateg James Heathcote Tillväxtavdelningen 0451-26 83 54 James.heathcote@hassleholm.se KSAU Överenskommelse Skånebanan

Läs mer

111 Information om Byggstart Skåne

111 Information om Byggstart Skåne PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-04-25 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/184 111 Information om Byggstart Skåne Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Om Sverigeförhandlingen FAH oktober 2016 Uppdraget Framtidens järnvägsnät för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och för ett hållbart resande En tolkning av uppdraget Den nya stambanan ska dras där den

Läs mer

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING

BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING BYGGSTART SKÅNE INFRASTRUKTUR FÖR SVERIGES UTVECKLING EN SATSNING PÅ SKÅNE ÄR EN SATSNING PÅ SVERIGE I slutet av mars 2017 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på ny nationell

Läs mer

Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09

Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09 Kerstin Åklundh Infrastrukturstrateg Region Skåne kerstin.aklundh@skane.se 0703-588512 MEDBORGARDIALOG I KÄVLINGE 2015-04-09 Det öppna Skåne 2030 Skånes regionala utvecklingsstrategi Region Skåne har statens

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

SUPERBUSS ÅHUS- KRISTIANSTAD-OSBY/ÄLMHULT. Trafikeringsstudie

SUPERBUSS ÅHUS- KRISTIANSTAD-OSBY/ÄLMHULT. Trafikeringsstudie SUPERBUSS ÅHUS- KRISTIANSTAD-OSBY/ÄLMHULT Trafikeringsstudie 1 ALTERNATIV Älmhult Älmhult Osby Osby Glimåkra Broby Knislinge Hanaskog Glimåkra Broby Knislinge Hanaskog Kristianstad Kristianstad Åhus Alt.

Läs mer

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne

Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne - strategier för Det flerkärniga Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen för att skapa hållbara

Läs mer

Vi vill öppna nya möjligheter. - Tågtrafik på Markarydsbanan

Vi vill öppna nya möjligheter. - Tågtrafik på Markarydsbanan Vi vill öppna nya möjligheter - Tågtrafik på Markarydsbanan november 2011 Det handlar om mer än att bara resa från Halmstad till Markaryd! Vi ser oss politiker som möjliggörare. Vi vill göra människors

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson

SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SverigeFÖRHANDLINGEN Vad bör uppmärksammas? Cecilia Mårtensson SKL tycker om Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor är positivt och ska finansieras med statliga medel. Det är ny infrastruktur av stort

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2521. Infrastruktur i Skåne. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Enskild motion

Motion till riksdagen 2015/16:2521. Infrastruktur i Skåne. Förslag till riksdagsbeslut. Motivering. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2521 av Boriana Åberg m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 78 Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 22 januari 2014, kl. 08.30 Plats: Äppelkriget, kommunhuset i Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson

Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson Hur går det för järnvägen? Cecilia Mårtensson Järnväg hur svårt kan det vara? Järnväg hur svårt kan det vara? Tidskriften Kupé Nr 01/02 2015 Vad är det som är så svårt? Trafik Avreglerad tågtrafik RKM

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE

DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE DEN FLERKÄRNIGA MILJONSTADEN SKÅNE MANIFEST FÖR ETT SAMVERKANDE SKÅNE Skåne är år 2030 en attraktiv och livskraftig region med flera starka tillväxtmotorer och en mångfald av livsmiljöer. Skåne har dragit

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter

Innovation och ökat resande skånska innitiativ och erfarenheter Magnus Hedin, Go Ahead Nordic (trafikdirektör Skånetrafiken 2008-2011) Anders Jönsson, Region Skåne Den danske banekonference 15 maj 2017, Köpenhamn, Danmark Innovation och ökat resande skånska innitiativ

Läs mer

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16 Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer 160 140 120 100 80 60 tåg (milj) regbuss (milj) stad (milj) totalt

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet

Reflektion från seminarium 2. Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Reflektion från seminarium 2 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Region Skånes arbete med tillgänglighet och tillväxt -Stina Nilsson, Region Skåne Processen bakom strukturbild Skåne: - Ett långvarigt

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan

Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-02-24 KS 2015/0165 Kommunstyrelsen Avtal om medfinansiering av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner

Läs mer

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur

Målbild 2020 SKNO. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning - infrastruktur Målbild 2020 SKNO Fokus för Skåne Nordost är att fler, främst ungdomar, har arbete. Målsättningen är att alla mellan 16-29 har arbete, studieplats eller praktik. Fokusering sker på - arbetsmarknad - utbildning

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år 2050 Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Vad har hänt sedan sist vi sågs? Möte i den regionala arbetsgruppen

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE

FEMKLÖVERN I REGION SKÅNE FEMKLÖVERNS KOLLEKTIVTRAFIKSATSNINGAR Budgetförutsättningar inför 2012 Mats Persson 25 oktober 2011 Klimatsmarta transporter och jobbpolitik Attraktiv kollektivtrafik underlättar rörligheten att välja

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Strukturbild för Skåne. Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne

Strukturbild för Skåne. Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne Strukturbild för Skåne Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive näringslivsutveckling,

Läs mer

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne

Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Strategi för kollektivtrafiken i Region Skåne Therese Kropp, Ledningsstrateg Skånetrafiken therese.kropp@skanetrafiken.se 0451-288502 Det går inte riktigt att trampa gasen i botten på samma sätt Skånetrafiken

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Skånes färdplan för biogas med litet LOVA-nytt Gösta Regnéll, Miljöavdelningen - Fiske och vattenvård, efter ett material från Helena Nilsson, Landsbygd - miljö Biogas i Skåne Länet med mest biogasanläggningar

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Johan Gomér Enhetschef 0451-29 89 79 johan.gomer@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-05-29 Dnr 1500318 1 (6) Kollektivtrafiknämnden Avsiktsförklaring Malmö med koppling Sverigeförhandlingen

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Pågatåg Nordost 2009

Pågatåg Nordost 2009 Pågatåg Nordost 2009 1 Pågatåg Nordost 2009 G&G 2007-08-13 Göran Svärd Ringvägen 21 28023 Hästveda 070-261 71 11 Pågatåg Nordost 2009 2 Pågatåg Nordost 2009 Uppdraget från 7 kommuner. Ge en samlad redovisning

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen M1785 Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1420 av Boriana Åberg m.fl. (M) Skånes infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Infrastruktur i Skåne

Infrastruktur i Skåne Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:3050 av Tobias Billström m.fl. (M) Infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av

Läs mer

Regionala och mellankommunala frågor

Regionala och mellankommunala frågor Regionala och mellankommunala frågor 235 236 REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Många frågor inom offentlig verksamhet har ofta en kommunöverskridande karaktär och måste lösas i samförstånd med andra

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.liljehov@skane.se PM 2016-12-13 Dnr 1604277 1 (5) Strukturbild för Skåne 2016 Under 2016 har fokus varit på de tre delar som

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

PÅGATÅG NORDOST 2009

PÅGATÅG NORDOST 2009 PÅGATÅG NORDOST 2009 NIO KOMMUNER I SAMVERKAN BROMÖLLA HÄSSLEHOLM HÖÖR KRISTIANSTAD MARKARYD OSBY PERSTORP SÖLVESBORG ÄLMHULT Älmhult Markaryd Killeberg Vittsjö Osby Älmhult Markaryd Bjärnum Hästveda Killeberg

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-10-25 Dnr 1500318 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Avtal för höghastighetsjärnväg

Läs mer

Sverigeförhandlingen Skånes Energiting 14 juni Kommunledningskontoret

Sverigeförhandlingen Skånes Energiting 14 juni Kommunledningskontoret Sverigeförhandlingen Skånes Energiting 14 juni 2016 Uppdraget Framtidens järnvägsnät för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och för ett hållbart resande Viktiga utgångspunkter Höghastighetsjärnvägen ska

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

En ny generation järnväg

En ny generation järnväg TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 En ny generation järnväg Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnväg Peter Uneklint Programchef, En ny generation järnväg 2016 Infrastrukturpropositionen 11 oktober

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.

Sverigeförhandlingen. Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö. Kommunförbundet Skåne 2016-05-18. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1. TMALL 0143 Presentation engelsk v 1.0 Sverigeförhandlingen Höghastighetsbanor Linköping-Borås Jönköping-Malmö Kommunförbundet Skåne 2016-05-18 SVERIGEFÖRHANDLINGEN Detta är det största sammanhållna samhällsutvecklingsprojektet

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder

Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo. Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket. Kompl. med bilder TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Konferens i Stockholm 28 november Göteborg-Oslo Kompl. med bilder Håkan Persson Enhetschef Strategisk Planering Trafikverket Hur lyfts frågan om gränsöverskridande

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Kommunstyrelsen Yttrande 2016-03-01 1(5) Regeringskansliet, Näringsdepartementet Yttrande avseende remiss delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd

Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Biogasarbetet i Skåne Skånes Färdplan för biogas Anna Hansson Biogas Syd Halmstad16 december 2011 -Biogas Syd är ett regionalt samverkansorganisation för biogasintressenter i södra Sverige - Biogas Syd

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 134 Kommunstyrelsen 2012-09-12

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 134 Kommunstyrelsen 2012-09-12 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 12 september 2012 kl. 09.00-12.15, paus kl. 10.00-10.20. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Ulrika Axelsson

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 1.2011. Ett närmare sydöstra Skåne

Handelskammarens rapport nr 1.2011. Ett närmare sydöstra Skåne Handelskammarens rapport nr 1.2011 Ett närmare sydöstra Skåne 2 Handelskammarens rapport nr 1.2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Hur nära är sydöstra Skåne i dag? 4 Analys av trafiksystemet 5 Förslag

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling av drift av Pågatåg beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling av drift av Pågatåg beslutsunderlag Beslutsunderlag 2016-03-08 Ewa Rosén 0451-28 85 11 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala utvecklingsnämnden Trafikplikt inför upphandling av drift av Pågatåg beslutsunderlag 1. Bakgrund Gällande avtal för

Läs mer

Skånes färdplan för biogas

Skånes färdplan för biogas Minnesanteckningar workshop med färdplanens arbetsgrupper Eslöv den 25 januari 2012 Närvarande Se separat deltagarlista längst bak i dokumentet. Totalt 33 personer Dagordning Kort sammanfattning av färdplansarbetet

Läs mer

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland

2014-04-03. Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland 2014-04-03 Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Utbyggnad av E20 genom Västra Götaland Regeringens främsta mål är full sysselsättning. En utbyggd och fungerande infrastruktur knyter ihop landet och är

Läs mer

Regional infrastrukturplan Remissynpunkter. 18 oktober 2017

Regional infrastrukturplan Remissynpunkter. 18 oktober 2017 Regional infrastrukturplan 2018-2029 Remissynpunkter 18 oktober 2017 Återkommande synpunkter Vad menar vi när vi säger hållbart? Tidigareläggande av namngivna åtgärder Väg 153 & 154, Samfinansiering järnväg

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR Vi sex regioner i

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTKAST 2017-01-20 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR UTIFRÅN POSITIONSPAPPRET ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2017 1 SYDSVENSKA PRIORITERINGAR

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 10/10/2013 PLATS: Sjöbo kommunhus

Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 10/10/2013 PLATS: Sjöbo kommunhus Sida 1 av 7 Sydöstra Skånes Samarbetskommitté 10/10/2013 PLATS: Sjöbo kommunhus Närvarande ledamöter: Kristina Bendz, Ystad, ordförande Kent Mårtensson, Ystad Magnus Björkman, Tomelilla Leif Sandberg,

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet

Förslag till nationell plan för transportsystemet TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 Kompl. med bilder Uppdrag och utgångspunkter Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition och direktiv

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet

Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Sverigeförhandlingen N2014:04 2017-09-21 Remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 2029 BAKGRUND Regeringen gav den 23 mars 2017 Trafikverket i uppdrag att

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson

Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok. Kl. 11.45 Sammanfattning och avrundning Ann Mårtensson Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl.10.25 Kl. 11.15 Välkommen! Syfte med dagen! Presentation av området Samhällsbyggnad Trafikförsörjningsprogrammet med Hållplatshandbok Bikupor med utgångspunkt i frågeställningarna

Läs mer