Strukturfondspartnerskapet (6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strukturfondspartnerskapet 2010-04-14 1(6) 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige"

Transkript

1 Strukturfondspartnerskapet (6) Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Till media i länen Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötland 78 miljoner i EU-stöd till 20 projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige har till uppgift att prioritera projektansökningar som bidrar till genomförande av Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning och regional plan för Socialfondsprogrammet i Östra Mellansverige. Strukturfondspartnerskapet utgörs av 19 ledamöter från kommuner och landsting, länsstyrelser, arbetsmarknadens organisationer, arbetsförmedlingen och intresseorganisationer/ föreningar. Under perioden ska drygt 1.6 miljarder kronor fördelas till satsningar i regionen som stärker företagens konkurrenskraft och får fler företag att växa, som ökar nyföretagandet och som bidrar till att fler människor kommer i arbete. Regionen Östra Mellansverige utgörs av länen Uppsala, Örebro, Västmanland, Södermanland och Östergötland. Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sammanträde den 14 april prioriterat 20 projekt som tillsammans får 78 mkr i EU-stöd. Vid dagens möte har partnerskapet prioriterat en rad intressanta regionalfondsprojekt som berör alltifrån att stärka upp innovationmiljöer/innovationssystem, utveckling av Science Park, främja kvinnors företagande, genomföra trainee-program för träindustrin, etablera designkontor till att bygga upp en funktion för bättre samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. En mycket stor satsning görs för att förstärka innovationsarbetet kring tryckt elektronik för att åstadkomma ökad kommersialisering av produkter och tjänster som använder tekniken. Att etablera ett innovationssystem och kluster i världsklass. Ett samlat syfte med projekten är att de långsiktigt ska bidra till att stärka näringsliv och företagens konkurrenskraft och främja nyföretagande och entreprenörskap. Vi ser här många spännande satsningar som kan bidra till att förutsättningarna för tillväxt stärks i vårt område, säger enhetschef Anders Risberg, Tillväxtverket. Vi har också prioriterat några socialfondsprojekt som ska utveckla mer effektiva arbetsmetoder och bättre samverkan hos myndigheter och aktörer för att bryta människors utanförskap så att fler får arbete eller kommer närmare arbetsmarknaden genom utbildning och praktik. AnnKatrin Malmnäs, regionchef Svenska ESFrådet; Det är mycket glädjande att vi kan konstatera effekterna av de insatser som vi erbjuder för att stödja processen att ta fram ännu bättre socialfondsansökningar med ett större mervärde. Jag uppskattar mycket att vi har prioriterat och stöder projektet Transit som vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning på särgymnasium, då det är en grupp som har särskilt svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och inte minst i den situation som råder med hög ungdomsarbetslöshet, säger Carola Gunnarsson, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

2 2 ESF-rådet respektive Tillväxtverket i Örebro kommer nu att som förvaltande myndigheter fatta de formella besluten till varje projektägare. För ytterligare information, kontakta: Carola Gunnarsson, ordförande i Regionala strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige tel: , Harry Leiman, huvudsekreterare i Regionala strukturfondpartnerskapet Östra Mellansverige Tel: , Resumé av projekt som partnerskapet har prioriterat för stöd. Regionalfondsprojekt. Örebro Business & Science Arena. Inkubera AB, Örebro. EU-stöd: kr under en projekttid av 0,5 år. En förstudie som ska ta fram underlag för ställningstagande om en eventuell etablering av en Business&Science Arena/teknikpark. För mer information, kontakta Erik Eskils Nya metoder för att återställa deponier. Jernkontoret AB, Stockholm. EU-stöd: kr för en projekttid på ett halvår. Förstudien ska undersöka förutsättningar för att bygga upp ett nätverk av företag som tillsammans med forskning ska utveckla teknik-och systemlösningar för att utvinna restprodukter ur deponier. För mer information, kontakta Ulf Holmberg , Kompetens för tillväxt. Östsvenska Handelskammarens Service AB, Nyköping. EU-stöd: kr. under ett halvår. Förstudien ska klara ut förutsättningar och former för en förbättrad och bestående samverkan mellan akademi, företag och regionala aktörer. För mer information, kontakta, Thomas Sjölander , Uppbyggnad av Västerås Science Park. Västerås Science Park. EU-stöd: kr under ett halvår. Förstudien ska visa hur teknikparken kan utvecklas och förstärkas till gagn för hela länet, hur samverkan ska bedrivas med andra parker samt framtida finansiering. För mer information, kontakta Magnus Lundin

3 Printed Electronics Arena-PPP. Linköpings Universitet. EU-stöd: kr under en treårsperiod. Projektet innebär förstärkta insatser inom innovationssystemet som ska leda till ökad kommersialisering av produkter och tjänster baserad på tryckt elektronik och etablering av ett världsledande kluster inom teknikområdet. För mer information, kontakta Jakob Lindvall Innovationsutveckling i grupper. Nyföretagarcentrum östra Sörmland. EU-stöd: kr under ett halvår. Projektet är ett pilotprojekt som ska utveckla, testa och utvärdera två metoder för att arbeta mer öppet med innovationer i grupp. För mer information, kontakta Jenny Höglund Stödstruktur för innovationer vid Humanistisk-samhällsvetenskaplig fakultet vid i Uppsala Universitet. Uppsala Universitet. EU-stöd: kr under en treårsperiod. Projektet ska skapa ett stödsystem och en arena för samverkan och innovation inom humaniora och samhällsvetenskap och som också kan förmedla kunskap, forskning och tjänster till näringsliv och företag. För mer information, kontakta Sara Jernberg Regional YH-samverkan Öst. Regionförbundet Östsam. EU-stöd: kr. Projektet ska bygga upp en permanent operativ funktion för YHutbildning, en väl fungerande modell för kompetensförsörjning av eftergymnasial, icke akademisk utbildning och därmed få bättre matchning mellan näringslivets behov av utbildad arbetskraft och utbudet av utbildningar. För mer information, kontakta Daniel Johansson , Grön IT-lots för hållbar regional utveckling och ökad affärsnytta. Santa Anna IT Research Institute AB, Linköping. EU-stöd: kr under ett halvår. Förstudien ska ta fram ett koncept för realisering av funktionen Grön IT-lots. En funktion som genom förmedling av kunskap och forskning ska bidra till ökad energieffektivitet inom sektorn informations - och kommunikationsteknologi och utveckling av nya produkter och tjänster. För mer information, kontakta Sture Hägglund UTCED Affärsutveckling Länsstyrelsen Örebro. EU-stöd: kr under ett år. Projektet innebär fortsatt rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk och seminarier som ska öka kvinnors företagande. Under år 2010 ska fokus vara att integrera pågående och genomföra insatser i de företagsfrämjande aktörernas ordinarie verksamhet. För mer information, kontakta Ingela Pihl , Företagsstöd i Örebro län Länsstyrelsen Örebro. EU-stöd: kr under två år. Projektet innebär att det statliga företagsstödet tillförs ytterligare medel för utökat stöd till företag som investerar i verksamheten. För mer information, kontakta Malena Pirsech

4 4 Stöd till investeringar i företag i Västmanlands län Länsstyrelsen Västmanland. EU-stöd: kr under ett år. Projektet innebär att det statliga företagsstödet tillförs ytterligare medel för utökat stöd till företag som investerar i verksamheten. För mer information, kontakta Roger Lilja Permanent design-/utvecklingskontor i N:a Västmanland. Tillväxtgruppen i Norra Västmanland. EU-stöd: kr under tre år. Projektet syftar till att etablera ett permanent design- /utvecklingskontor. Samverkan mellan universitetskompetens, företagsfrämjande aktörer och näringslivet i norra Västmanland kring design som tillväxtmotor är ett centralt tema i projektet. För mer information, kontakta Anette Eriksson Norrköping Cultivator. Norrköpings kommun. EU:stöd: kr under ett halvår. Förstudien ska undersöka förutsättningar för att skapa en sammanhållande nodfunktion för hela den kreativa sektorn i Norrköping, baserad på traditionell kulturverksamhet, visualisering, mediateknik, film och animering, den nya webben och sociala medier. För mer information, kontakta Anne Revland , Träinee. Trainee för mellansvensk träindustri. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. EU:stöd: kr under en treårsperiod. Projektet ska genomföra och utvärdera ett traineeprogram för företag inom trä-och möbelindustrin inom Västmanlands, Uppsala och Dalarnas län. För mer information, kontakta Torbjörn Elowson Bazar. Eskilstuna kommun. EU:stöd: kr under 8 månader. Förstudien ska undersöka förutsättningar för etablering av bazarer i kommunerna Västerås, Eskilstuna, Södertälje., Malmö och Göteborg. Förstudien kan bidra till att fler personer med utländsk bakgrund och svag förankring på arbetsmarknaden kan starta egen verksamhet. För mer information, kontakta Kenny Sjöberg , International Logistics Center Networks. Regionförbundet Örebro. EU:stöd: kr under ett halvår. Förstudien ska undersöka möjligheterna att etablera ett nationellt logistikcentra s. k. hubb för godshantering i Östra Mellansverige och undersöka förutsättningar för ett nätverk av europeiska logistikcentra. För mer information, kontakta Thord Andersson

5 5 Socialfondsprojekt-ökat arbetskraftsutbud. Genomförande Transit. Stiftelsen Activa, Örebro. EU-stöd: kr. En arbetsmodell ska tas fram för mer samordnat stöd till ungdomar, som bidrar till att fler får fotfäste på arbetsmarknaden istället för långvarigt och ibland livslångt utanförskap. Arbetsmodellen bygger på samordnade, individuella och arbetslivsinriktade insatser. För mer information, kontakta Örjan Samuelsson Våga Välja Väg. Flens kommun. EU-stöd: kr. Syftet är att lyfta ungdomarna från ohälsa till hälsa och från utanförskap till delaktighet i arbetsmarknad, utbildning eller i Duellens verksamhet.vidare ska samverkan mellan de aktörer som arbetar med målgruppen utvecklas. För mer information, kontakta Per Noren Socialfondsprojekt - ökat arbetskraftsututbud. Mobiliseringsfas och genomförande i ett beslut Jobbfokus E 18. Henrik Burak AB, Brunskog. EU-stöd: kr. Genom kreativ utveckling i nära samverkan med berörda aktörer ska arbetsmetoder och arbetsorganisation förbättras och effektiviseras, så att fler långtidsarbetslösa kan finna egenförsörjning via arbete eller komma närmare arbetslivet. För mer information, kontakta Henric Burak

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Likabehandling i arbetslivet ÅTTA EXEMPEL. tema LIKABEHANDLING. THEMATiC GROUP ON EQUALiTY

Likabehandling i arbetslivet ÅTTA EXEMPEL. tema LIKABEHANDLING. THEMATiC GROUP ON EQUALiTY Likabehandling i arbetslivet ÅTTA EXEMPEL tema LIKABEHANDLING THEMATiC GROUP ON EQUALiTY STJÄL ANDRAS IDÉER! Europeiska socialfonden stöder hundratals projekt runt om i landet för att nå målet arbete och

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan

Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Ungdomskraft Blekinge Utvecklingsplan Kraftsamling - för halverad ungdomsarbetslöshet i Blekinge 2017 Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten! De unga är Sveriges framtid. Men många unga saknar idag den biljett

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår

Svenska. SJU år tre fonder två europeiska temaår Svenska ESF-Rådet Svenska ESF-rådet SJU år tre fonder två europeiska temaår sju år, tre fonder och två temaår 3 Sju år, tre fonder och två temaår 4 Tre perspektiv på Europeiska socialfonden 6 Europeiska

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer