Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars"

Transkript

1 Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

2 Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi!

3 Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden -> Tre delprojekt: - Fysisk Planering - Infrastruktur och kommunikationer - Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Ett samlat ramverksdokument klart före sommaren VAD målsättningar för länet Dagens workshop ett viktigt steg på vägen Parallellt fortsätter arbetet HUR strategier och åtgärder för att nå målen

4 Västmanland - från Bergslagen till Mälarlandskapet Starkt näringsliv Väl fungerande - innovationsmiljöer En del av Stockholm- Mälarregionen Västmannarådet

5 Utmaningar för Västmanland Befolkningsutvecklingen är svag Utbildningsnivån är lägre än rikets och gapet ökar Sysselsättningsökningen är lägre än i samtliga grannlän

6 Detta gör vi! Fysisk planering Boendefrågor - attraktivt boende - utsatta grupper Energi och klimat - miljöteknik - energieffektivisering - förnyelsebar energi - kollektivtrafik LÄNSPLAN Västmanland Infrastruktur och kommunikationer Transporter - flerkärnighet i Östra Mellansverige - integrerat godstransportsystem - säkert och tillgängligt vägtransportsystem - fokus persontrafik: resor i arbete och till studier Bredband - utbyggnad till alla delar i länet - utbyggnad i områden där sådan inte sker på kommersiell grund Ungdomsarbetslöshet Integration utrikesfödda Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Näringsliv och innovation - regional forsknings- och innovationsstrategi - utvecklingsplan industriella styrkeområden - strategi kompetensförsörjningen - Långsiktig finansiering Kompetensförsörjning - utbildningsnivå - forskning Mälardalens högskola/skogsmästarskolan - gymnasieelever med ofullständiga betyg - matchning arbetskraftsutbud och efterfrågan - arbetskraft inom teknik- och vårdområdet

7 Allt hänger ihop! EU 2020 Nationella Strategin RUP Länsplan för Västmanland Länsplanen är ett strategiskt verktyg för att lyfta fram Västmanlands prioriteringar. Utgör behov inför kommande strukturfondsprogram.

8 Arenor viktiga för länet Leva & bo Besökare Länsplanen ska stödja förbättringar på länsnivå för Bygga & bo Utbildning Arbete och företag Mål för länet Befolkningsutveckling Struktur och stråk Infrastruktur Utbildningsnivå Matchning Infrastruktur

9 Tidplan Länsplan för Västmanland JAN - MARS BRED DIALOG UNDER PROCESSENS GÅNG APRIL-JUNI RAMVERKSDOKUMENT- VAD BRED DISKUSSION FÖRDJUPAD DIALOG ÅTGÄRDSVERKSTAD- HUR UTVECKLA STRATEGIER BEARBETNING AVSTÄMNING STRATEGIER PLANEN KLAR MARS - JUNI JULI-NOV

10 Länsplan för Västmanland Idag: VAD ska länsplanen åstadkomma Omsätts till ett ramverk för Länsplanen Ramverket används för dialoger på hemmaplan under maj - augusti Arbetet i projektet fortsätter med HUR det vill säga vilka strategier ska vi ha för att åstadkomma måluppfyllelse

11 Målet, förtydliga vad vi vill åstadkomma i Västmanland Fysisk planering Infrastruktur kommunikationer Hållbar tillväxt för hela Västmanland Arbetsmarknad Kompetensförsörjning

12 Bredband i Västmanland

13 Regeringens mål Sverige ska ha bredband i världsklass 100 Mbit/s till 90 % av hushåll och företag år 2020 Miniminivå; alla ska kunna använda elektroniska samhällstjänster och service via bredband 100 Mbit/s till 40 % av hushåll och företag år 2015 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter Nationell digital agenda ska förverkligas

14 Läget i Västmanland Kartläggning slutfördes november 2011 Några iakttagelser; Marknaden bygger ut höghastighetsnät i större tätorter Eftersatta områden i glesbygd och landsort är inte kommersiellt intressant Stora skillnader mellan kommunerna digitala klyftor Länet hävdar sig väl jämfört med riket Västerås drar upp snittet Samtidigt stora skillnader inom Västerås kommun Relativt stort antal icke fibersatta telestationer Även på ganska tätbefolkad landsbygd är man hänvisad till luftburet bredband leder till restriktioner i kapacitetsökning Jfr Örebro län där alla telestationer nu är fibersatta, vilket möjliggör fokus på utbyggnad av lokala nät, byanät etc

15 Nuläget Samsyn i länet om att prioritera en bredbandsstrategi för länet En strategiprocess behöver formuleras och förankras. Mål för länets bredbandstillgång? Prioriterade åtgärder för att nå målen, givet vårt läns utgångsläge? Hur säkra tilldelning av möjliga stödpengar? Hur koordinera och skapa synergi mellan pågående aktiviteter samt komplettera med de åtgärder som inte påbörjats? Behov av gemensam och tydlig prioritering Samverkan kommunerna, landstinget, VKL och Länsstyrelsen Utöver bredbandsstrategi finns frågan om en digital agenda Om vi säkrar tillgång till IT-infrastruktur hur ska IT användas? Hanteras i andra fora, men har betydelse för bredbandsstrategin

16 Vägen till en bredbandsstrategi Mål År 2020 ska Finansiering Marknadsinvesteringar Offentliga stödmedel Samverkan Kompetens Bredbandsstrategi för Västmanland Vi behöver formulera: INNEHÅLL, t.ex. - Mål - Handlingsplan - Roller - Finansiering Vi behöver formulera: PROCESS, t.ex. - Organisation - Tidplan NULÄGE Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 50 Mbit/s Västmanlands län: 46 % Västerås kommun 71 % Glesbebyggda områden: 5 %

17 Pågående aktiviteter Arbete pågår med två projektansökningar Medelsansökning från PTS respektive Strukturfonderna Senast 31 mars Hög ambitionsnivå säkerställa omfattande insatser i länet Omfattande arbete, kompetens- och resurskrävande, möjlig samverkan? Dialogmöte med kommunerna den 20 mars Viktigt få representation på strategisk ledningsnivå Andra pågående processer Inbjudan från Näringsdepartementet om regional signatär Bredbandsforum tillsatt arbetsgrupp (leds av Carola Gunnarsson) som ska stödja kommunerna i bredbandsfrågor

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Bredbandsstrategi. för Östergötland

Bredbandsstrategi. för Östergötland Bredbandsstrategi för Östergötland 2013 2020 Förord För drygt tio år sedan påbörjades utbyggnaden av bredbandsnät med stora statliga stöd. En utbyggnad som inledningsvis skedde objekt för objekt och då

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2014 2020

DIGITAL AGENDA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2014 2020 DIGITAL AGENDA FÖR ÖSTERGÖTLAND 2 Digital Agenda för Östergötland INNEHÅLL KAPITEL Förord S 3 Bakgrund Europa 2020 En digital agenda för Sverige It i människans tjänst Regionalt utvecklingsprogram för

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun

BREDBANDSSTRATEGI. För Vansbro kommun BREDBANDSSTRATEGI För Vansbro kommun Sammanfattning I kommunens alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år 2020. Minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha

Läs mer

Tjänsteutlåtande Regional bredbandsstrategi

Tjänsteutlåtande Regional bredbandsstrategi KF 11:1 KF 11:2 KF 11:3 Handläggare Peter Holm Tel. 0152-291 50 Tjänsteutlåtande Regional bredbandsstrategi Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 1. anta den regionala bredbandsstrategin.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015

Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 nternati Bredbandsstrategisk handlingsplan för Västerås stad 2012-2015 Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-08 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Kommunernas roll på bredbandsmarknaden Om vikten av att planera, underlätta och stödja Jacob Bolin Karlstad den 9 maj Vad bör en kommun göra? Kartlägg bredbandstillgång och inventera behov Kommunfullmäktige

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLANDS LÄN 2013-2020 + Rapport från delprojekt 2: INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER. December 2012

LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLANDS LÄN 2013-2020 + Rapport från delprojekt 2: INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER. December 2012 LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLANDS LÄN 2013-2020 + Rapport från delprojekt 2: INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER December 2012 FÖRORD Denna rapport från delprojekt 2, Infrastruktur och kommunikationer, har tagits

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Ansökan till regeringen

Ansökan till regeringen Bilaga Ansökan till regeringen Till Regeringen Hemställan För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet på bland annat de områden som här redovisas ansöker Örebro läns landsting om att från

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Rapport 2013:20. Bredbandsstrategi för Dalarna

Rapport 2013:20. Bredbandsstrategi för Dalarna Rapport 2013:20 Bredbandsstrategi för Dalarna Omslagsbild: Fiberkablar. Foto: Wu Kailiang, Mostphotos. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 010-22 50 500. Den kan även laddas ned

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag - yttrande

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) samrådsförslag - yttrande 2008-11-06 Dnr CK2008-0242 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Anders Edström 018-611 61 87 anders.u.edstrom@lul.se Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 STOCKHOLM Regional

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-09-05 140 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen Innehåll Kapitel Sida 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning

Läs mer

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning

: D. Regional digital. agenda för. Värmland. Handlingsplan 2014-2020. Tillgång till bredband. Digitalt innanförskap. E-tjänster och e-förvaltning Paul SchietekatD Tillgång till bredband Regional digital Digitalt innanförskap : D agenda för : ehälsa E-tjänster och e-förvaltning : D Värmland Handlingsplan 2014-2020 : D Näringsliv, entreprenörskap

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen

Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen UTKASTVERSION II. ARBETSMATERIAL. PATRIK SANDGREN 2011 09-29 Sammanfattande slutrapport för Arbetsgrupp III - Gemensamt uttalande från arbetsgruppen Förord Regeringens bredbandsstrategi har en tydlig målsättning

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI 2014SE16RFOP006 Titel Norra Version 1.3 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från 2014-jan-01 Stödberättigande

Läs mer

Bredbandsstrategi Östersunds kommun 2014-2020

Bredbandsstrategi Östersunds kommun 2014-2020 Bredbandsstrategi Östersunds kommun -2020 1 2 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte... 5 1.3. Generell fakta om bredbandskommunikation... 5 1.4. Målgrupp... 5 1.5. Metod... 5 2. Strategi...

Läs mer

Rapport 2012:3. Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020

Rapport 2012:3. Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Rapport 2012:3 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 Rapport 2012:3 Länsstyrelsen Gävleborg Foto omslag: www.sxc.hu 2 Förord Kommunikation i alla

Läs mer