NYHET. Den eviga världsbilden, del 6 KATALOG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHET. Den eviga världsbilden, del 6 KATALOG 2015"

Transkript

1 KATALOG 2015 NYHET Den eviga världsbilden, del 6 I maj 2015 publiceras Den eviga världsbilden, del 6, med 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100 symbolbilder att finnas utgivna i bokform. LÄS MER PÅ SIDAN 5. Martinus Thomsen ( ) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. I sitt verk beskriver Martinus en världsbild där endast livet existerar. Världsalltet utgör ett allomfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar.

2 Världsbild förlag 2 Gör din beställning enkelt i vår nätbokhandel! Kundtjänst Telefon: E-post: Postadress: Världsbild förlag AB c/o StjärnDistribution Hästskovägen Hofors Redaktion och styrelse Telefon: E-post: Postadress: Världsbild förlag AB Kavaljersstigen Hässelby Vem är Martinus? Martinus är författarnamn för dansken Martinus Thomsen ( ). Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern var Martinus med om den omvälvande intuitiva upplevelse som han kallar kosmiskt med vetande. Upplevelsen gav honom inblick i de principer som bär upp den fysiska verkligheten och som skapar sammanhangen i våra liv. I den världsbild Martinus presenterar existerar endast livet. Världsalltet i sin helhet är ett levande väsen, i vars organism och medvetande vi själva lever som medvetna, organiska delar. Martinus fick insikt om alla varelsers odödlighet och han visar i sitt verk att den styrande principen i tillvaron, universums grundton, är kärlek. Denna tillvarons djupdimension låg öppen för honom att utforska. Den upplevs med hjälp av intuitionen, ett slags inre synförmåga som ger tillgång till grundläggande insikter om verkligheten. Hos de flesta är intui tionen ännu mycket svagt utvecklad, men den kommer efter hand att göra sig mera gällande. Martinus såg sig därför inte som ett privilegierat undantag i detta avseende. Han tog det som sin uppgift att ge den sökande människan en förberedande teoretisk inblick i livets kosmiska struktur. Resultatet blev ett författarskap som kan förändra vår syn på livet och den verklighet vi lever i.

3 Introduktionsböcker Kosmiska lektioner Pocket 192 sidor Artikelkod: Kosmiska lektioner är en lättläst introduktion till Martinus författarskap. Boken innehåller 19 artiklar som baserar sig på föredrag han hållit. Martinus förklarar här hur människans livsproblem sammanhänger med hennes bristande förståelse av livet. Martinus kallade sitt samlade verk Tredje testamentet. Detta omfattar Livets Bog (Livets bok) i sju delar, Den eviga världsbilden i fem delar (symbolbilder med förklaringar), Logik, Bisättning, och cirka 30 mindre böcker samt många artiklar publicerade i tidskriften Kosmos. Böcker presenterade på denna sida är lämpliga som en introduktion till kosmologin. Man kan givetvis också börja läsa huvudverket direkt om man så önskar, eller andra småböcker om olika ämnen. Det finns också introduktionsböcker skrivna av andra författare än Martinus, se under rubriken Relaterade författare. Häfte 15 sidor Artikelkod: Pris: 20:- 85 sidor Artikelkod: Pris: 85:- Martinus kosmologi Ett introduktionshäfte som bland annat innehåller Martinus artiklar Den kosmiska världsbilden i fickformat och Reinkarnationsprincipen. Omslag med två symbolbilder i färg. Mänsklighetens öde En ny världskultur håller på att födas. Boken ger en orientering om grunddragen i den kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen kommer att utvecklas till kärleksvetenskap. En framtida demokratisk världsregering blir nödvändig som garant för freden och humana förhållanden för alla. NY UPPLAGA 3

4 Senast utkomna Martinus minnen Red. Sam Zinglersen Martinus egen berättelse om sin barndom och uppväxt och om de händelser som ledde fram till hans verksamhet som författare och introduktör av den kosmiska världsbilden. Boken illustreras av många bilder från Martinus liv och resor. I en efterskrift ger Tage Buch en bild av människan Martinus och utvecklingen av arbetet under senare år. Illustrerad. 190 sidor Artikelkod: Pris: 215:- Martinus som vi minns honom Red. Sam Zinglersen Trettio personer som lärde känna Martinus personligen eller kom i nära kontakt med hans arbete berättar här om sina upplevelser. De ger en ögonvittnesskildring alltifrån den blygsamma början av Martinus arbete och fram genom åren. Genom dem kommer vi människan Martinus närmare. Illustrerad. 264 sidor Artikelkod: Pris: 215:- 4

5 Utkommer maj 2015 Den eviga världsbilden, del 6 Martinus 270 sidor Artikelkod: Pris: 290:- I maj 2015 publiceras Den eviga världsbilden, del 6, med 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100 symbolbilder att finnas utgivna i bokform. Del 6 behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, utvecklingsstegen, resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen. Förklaringen av den paradisiska värld vi upplever mellan två fysiska liv intar en särskilt stor plats i den nya symbolboken. Liksom Den eviga världsbilden, del 5, skiljer sig boken från tidigare symbolböcker genom att symbolförklaringarna baserar sig på muntliga föredrag av Martinus. De 23 symbolerna är: Jordklotets epoker 78 Jordklotets mineralepok 79 Jordklotets växtepok 80 Jordklotet djurepok skärselden 81 Jordklotets jordmänniskoepok. Jordens andliga värld i dess nuvarande epok 82 Jordklotets tillstånd i det fullkomliga människoriket 83 Jordklotets visdomsepok 84 Jordklotets intuitionsepok Innehåller 23 nya symboler Jordklotets andliga struktur 85 Jordklotets andliga struktur i djurriket 86 Människans utvecklingsanalys. Jordklotets utvecklingssteg 87 Den mänskliga övertron om nästan. Solens kosmiska strålar, makrokosmisk livskraft 88 Den riktiga föreställningen om nästan. Mänsklighetens olika karaktärssteg 89 Människans medvetandekategorier 90 Det levande väsendet 1. Nattmedvetandet 91 Genom döden 1 92 Genom döden 2 93 Det enpoliga väsendet 97 Lagen om tilldragning och frånstötning 94 Väsendets två poltillstånd 98 Jagets vändning av rörelsen eller energin 95 Det dubbelpoliga väsendet 99 Tillvaroplanen och spiralzonerna 96 Genom döden Den orsakslösa orsaken Polutvecklingar och de andliga planen eller den första orsaken 5

6 Topplista Den eviga världsbilden, del 5 Martinus Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergats system. Tomrummet mellan solar och planeter i vårt inre är fyllt av elektromagnetiska krafter. I Den eviga världsbilden, del 5, visar Martinus på vägen till fullständig fysisk och psykisk hälsa. I 33 symbolbilder (nr 45 77) som inte tidigare varit utgivna i bokform illustrerar han principerna för vår fysiska och andliga struktur, vårt livsbegär och hur vår andliga struktur påverkas av våra tankar, vårt beteende och onaturliga substanser som alkohol och droger. Innehåller 33 nya symboler 150 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Kosmiska lektioner Martinus Serien Kosmiska lektioner innehåller valda artiklar av Martinus. Böckerna ger en lättläst introduktion till den livssyn som enligt Martinus leder bort från oro och fruktan och i stället ser att allt är mycket gott. Denna första del omfattar 19 artiklar. Martinus förklarar här hur människans livsproblem sammanhänger med hennes bristande förståelse av livet. Pocket 192 sidor Artikelkod:

7 Topplista Kosmiska lektioner 2 Martinus Martinus förklaring av livsgåtan talar till människor som söker logiska svar på de existentiella frågorna och som anar att logiken har beröring med etiken, med humaniteten och kärleken. Kosmiska lektioner 2 innehåller totalt 14 artiklar, bl.a. följande: Universums vintergator Reinkarnationsprincipen Världsreligion och världspolitik Ut ur mörkret Den stora födelsen Bortom dödsfruktan Pocket 204 sidor Artikelkod: Kosmiska lektioner 3 Martinus Kosmiska lektioner 3 innehåller sju nya artiklar som tidigare inte varit publicerade på svenska och en artikel som tidigare varit utgiven som en separat småbok på svenska. Totalt åtta artiklar av Martinus: Medvetandets skapelse Tankar kring påsken Julljusen Djävulsmedvetande och kristusmedvetande Odödlighet Guds skapelse av människan Världssituationen och Guds avbild Den längst levande avguden Pocket 254 sidor Artikelkod:

8 Livets Bog Livets Bog (Livets bok) utges även i översättning under sin danska originaltitel Livets Bog. Titeln är en internationellt enhetlig benämning. Verket omfattar sju delar och innehåller tolv symbolbilder i färg. Livets Bog Pris 290:- per del Alla delar är inbundna TREDJE TESTAMENTET Livets Bog Livets Bog är Martinus stora, centrala verk. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk männi skan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom veten skapens rön. Men livet kan inte förstås enbart utifrån fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont insikten om att världsalltets materier och energirörelser är uttryck för liv och medvetande. Människan ingår själv som en oundgänglig, levande del i naturen, där allt är livsyttringar i ett levande kosmos. Vi håller på att lämna djurriket och är på väg att bli riktiga människor. Genom reinkarnation utvecklas varje individ både intellektuellt och moraliskt. Lidandet väcker förmågan till medkänsla, som ligger till grund för det moraliska sinnet. Därigenom undergrävs principen om den starkares rätt till förmån för en växande human livsinställning. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus världskultur som kommer att omvälva livet för oss alla. Religionernas kärleksbudskap visar sig vara helt förenligt med en logisk världsbild. Martinus ser sitt verk som en förklarande fortsättning på Jesu kärlekslära, som han därigenom befriar ur det förgångnas religiösa dogmatik och trångsynthet. Det är skälet till att han gett sitt författarskap samlingstiteln Tredje testamentet, som också är huvudtitel på Livets Bog. 8

9 Livets Bog Del 1 är en inledning till verket och samtidigt den mest upplysande introduktionen till Martinus kosmologi. Ur innehållet: Företal Världssituationen Den gudomliga skaparprincipen Den nya världsimpulsen Ett internationellt världsrike under skapande Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen Från djur till människa Världsalltets grundenergier Grundenergierna och tillvaroplanen Utveckling. Åtta symbolbilder med förklaringar. 261 sidor Artikelkod: Del 2 Kosmisk kemi Lagen för ämnenas reaktion Kosmisk kemi är detsamma som ödesvetenskap Något som är eller jaget bakom energierna Ämnena och jagets fria vilja Jagets eviga kraftkällor Jaget, döden och den fysiska kroppen Undermedvetandet, ödeselementet, talangkärnor, övermedvetandet Inveckling och utveckling Sömnens natur Grundenergiernas kombination Tankeklimat Kosmiskt medvetande Begäret som fundament för allt medvetandeliv Urbegäret och moderenergin. 316 sidor Artikelkod: Del 3 Kretsloppsprincipen Livsmysteriets lösning Livsyttringsfacit Mentala perspek tiv förhållanden Odödlighet Återfödelse och reinkarnation Livssubstanser Den fasta punkten och rörelsen Sexualitet Den maskulina och den feminina polen Syndernas förlåtelse Konsten att skapa ett lyckligt öde Lidandet är ett ofärdigt stadium i en skapelseprocess Syndafallet Talsystemets kosmiska innebörd. 399 sidor Artikelkod: Del 4 Det eviga livet Nuet och evigheten Tid, rum, storlek och avstånd Vem är vår nästa? Kärlek till nästan och sexualitet Världsåterlösningsprincipen Symboliken i berättelsen om Adam och Eva Äktenskapet Växten förvandlas till djur Förälskelse Gamla och Nya testamentet Nationalismens undergång Den äkta och den falska affärsprincipen Kommunism och demokrati Politik är omdanad reli giositet. 467 sidor Artikelkod: Del 5 Den högsta elden Den sexuella polförvandlingen Halvkön och helkön Varför religionerna inte kan frälsa mänskligheten Jesu liv och framträdande Kristi återkomst Djuret blir människa Äktenskapet och kärleken till nästan Äktenskapets degeneration Olycklig kärlek Sexuella urspårningar Den stora födelsen Det sexuella området är det kosmiska kretsloppets alfa och omega. 268 sidor Artikelkod: Del 6 Guds rike eller livets äventyr Logik, lagen för skapande Kosmiskt medvetande är detsamma som den heliga anden Bön och meditation Mikro-, mellan- och makrokosmos Världsalltet är ett levande väsen, Gudomen Alla naturens detaljer är bokstäver, ord och meningar i ett språk Gudomens jag och gudasonens jag är det primära i tillvaron Allt är mycket gott Intuition och kosmiska glimtar Väsendets fria vilja Tankekraft och livskraft Elektricitet och ande Rörelsens innersta orsak. 306 sidor Artikelkod: Del 7 Den kosmiska världsmoralen Vad som ligger till grund för förmågan att förlåta Den fysiska tillvarons nödvändighet Det obehagliga goda och det behagliga goda Kärleken är en förnimmelse av den samhörighet som väsendena utgör med alla andra levande väsen De kosmiska analyserna och kärleken till nästan. Efterskrift. 184 sidor Artikelkod:

10 Den eviga världsbilden symbolböckerna DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN I maj 2015 utkommer del 6 av Den eviga världsbilden i svensk översättning samtidigt som boken postumt ges ut på danska. Del 6 innehåller 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100 symbolbilder att finnas utgivna i bokform. Symbolbilderna illustrerar i koncentrerad form essensen av Martinus kosmiska analyser. Genom symbolikens språk, genom färger och former presenteras här olika aspekter av den eviga världsbilden i en lättillgänglig och överskådlig form. Liksom i DEV 5 baserar sig symbolförklaringarna i del 6 främst på muntliga föredrag som Martinus hållit, här under åren 1955/56, 1958, 1960 och Bokens första avdelning återger själva symbolförklaringarna, medan andra avdelningen innehåller valda texter ur verket, som belyser de ämnen symbolerna illustrerar. De tidigare utgivna 77 symbolerna återges i fem olika delar, varav del 3 och 4 är utgivna i en och samma volym. 10

11 Den eviga världsbilden symbolböckerna Den eviga världsbilden, del 1 Del 1 Innehåller 14 symbolbilder som bland annat illustrerar det levande väsendets grundläggande kosmiska struktur, principen för liv inuti liv, världsalltets grundenergier och bärande skaparprinciper, samt den eviga världsplanen. 112 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Den eviga världsbilden, del 2 Del 2 Innehåller 11 symbolbilder som bland annat illustrerar principerna för karma och reinkarnation, den organiska förbindelsen mellan gud och gudason och bönens lagar och funktion, samt strukturen för mänsklighetens nuvarande och framtida globala samhälle. 145 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Den eviga världsbilden, del 3 och 4 Del 3 och 4 behandlar 18 symbolbilder som bland annat illustrerar det levande väsendets förnimmelseförmåga och den sexuella polprincipens kretslopp (väsendets periodvisa uppdelning i hankön och honkön). Boken innehåller även de omfattande symbolerna Livsmysteriets lösning och De djuriska och mänskliga tankeklimaten. 270 sidor Artikelkod: Pris: 370:- Den eviga världsbilden, del 5 Del 5 med 33 symbolbilder illustrerar bland annat människokroppen som ett energisystem, hur sjukdom uppstår och hur vår organism påverkas av vår föda och våra tankar. 150 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Den eviga världsbilden, del 6 Del 6 med 23 symbolbilder behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, utvecklingsstegen, resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen. Förklaringen av den paradisiska värld vi upplever mellan två fysiska liv intar en särskilt stor plats. 270 sidor Artikelkod: Pris: 290:- 11

12 Martinus övriga större böcker Bisättning Vår kropp är ett universum för de myriader av levande mikroväsen som bygger upp den. Med våra tankar skapar vi yttre klimat och naturkrafter för dessa. Det finns ett samspel mellan mikroväsendenas liv och hälsa och vårt eget liv och hälsa. Vår nästa finns även i mikrokosmos. Vi har ett ansvar för denna mikrovärlds öde även sedan vi själva lämnat kroppen. Om framtidens begravningskultur. 240 sidor Artikelkod: Pris: 175:- Vad är medvetande? Medvetande är upplevelsen av ämnenas reaktion. Att förneka att det finns något som upplever ämnenas eller materiernas reaktion, kan inte låta sig göra utan att förneka sin egen existens. Materiens tillblivelse och upplösning, Kosmos nr 11 / 1997 Logik I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog. Syftet med boken Logik är att vi med utgångspunkt i våra egna erfarenheter ska lära oss tänka logiskt, det vill säga i samklang med naturen, med kärleken och livet, och förstå att allt är mycket gott. 320 sidor Artikelkod: Pris: 250:- 12

13 Martinus småböcker 107 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Pris: 85:- Världsfredens skapelse Genom att förstå reinkarnation som en förutsättning för människans utveckling kan vi följa framväxten av ett fredligt sinne. Boken innehåller även artikeln Jaget och evigheten. Bönens mysterium Bön och bönhörelse är en vetenskap som följer sina egna lagar. I Bönens mysterium visar Martinus hur bönen Vår Fader uttrycker en fullkomlig, själslig inställning till Gudomen. Med full förståelse för innebörden kommer individens medvetande orubbligt i samklang med Gudomens medvetande. 63 sidor Artikelkod: Pris: 85:- 41 sidor Artikelkod: Pris: 70:- Påsk I Påsk beskriver Martinus händelserna kring Jesu korsfästelse. Här framstår det stora kärleksmedvetandet tydligt, mitt i kulminationen av mörker och lidande. Genom dödens port Det vi kallar döden är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för. Det vi kallar döden kan bli som en skön solnedgång från den fysiska världen och en underbar soluppgång i den andliga världen. 13

14 Martinus småböcker Den idealiska födan Här är boken för dig som söker ett övergripande andligt perspektiv på kosten och hälsan. Boken visar hur näringsämnena i maten utgör mikrokosmiska livsenheter som införlivas i vår kropp. Det framgår här att den mänskliga organismen stärks av en vegetarisk kost och att det i längden är nedbrytande med animaliska livsmedel. Att minimera behovet av animaliska produkter är även i linje med människans strävan mot ett mer humant levnadssätt. 127 sidor Artikelkod: Jag ska nu gå över till att demonstrera eller påvisa tingen från livssidan och därmed ge det orubbliga fundament på vilket all näringsvetenskap och allt författarskap av kokböcker bör vila. Den idealiska födan kapitel sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Vägen till invigning Ödmjukhet är detsamma som insikt i den egna ofullkomligheten. Denna självkännedom är vägen till all visdom. Boken innehåller även artiklarna Kring mina kosmiska analyser samt Gåvokultur. 14 Kosmiskt medvetande Vägen till det kosmiska medvetandet går genom utvecklingen av förmågan att förstå och förlåta våra medvarelser. Boken innehåller även artikeln Mental suveränitet som behandlar utvecklingen av principen att älska sin nästa som sig själv.

15 Martinus småböcker 83 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Kulturens skapelse Om de faktorer som ligger bakom den mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld. För att skapa fred på jorden räcker det inte med materialistisk vetenskap, det behövs också en vetenskap i livsinställning. Blad ur Guds bilderbok Här skildrar Martinus dygnets olika faser vilka blir paralleller till vårt jordelivs åldrar. Världsalltet är Gudomens organism. Genom naturens skönhet talar han till oss. I sin bilderbok inviger han oss i livets mysterium. 136 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Två slags kärlek Ordet kärlek förknippar vi normalt med förälskelse och parförhållanden. Men det är bara begränsade uttryck för denna centrala livsfunktion: inom varje människa utvecklas också förmågan till en osjälvisk kärlek, som riktar sig till allt och alla. Meditation Att meditera är att tänka över livet. Vissa former av meditation kan ge upplevelser av kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. Boken innehåller även artiklarna På kärlekens altare samt Mänskligheten ett med Gud. 15

16 Martinus småböcker 78 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Vad är sanning? Människans förmåga att tro på religiösa auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen baseras i stället alltmer på fakta, vetande och egen erfarenhet. Också innebörden i begreppet Kristi återkomst tas upp. Vägen till paradiset Efter döden fortsätter livet i en värld uppbyggd i en strålformig materia som direkt kan påverkas av tanken. Tillvaron i denna andliga värld mellan de fysiska liven kan liknas vid en semester, ett individuellt paradis, anpassat till ens djupaste önskningar och behov. 96 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Julevangeliet Det bibliska julevangeliet handlar inte endast om en historisk tilldragelse utan är även en symbolisk berättelse om jordmänniskans kosmiska öde. Kring min missions födelse Här presenterar Martinus sig själv och redogör för de omständigheter och händelser, de djupgående upplevelser, som totalt förändrade hans liv och som satte honom i stånd att beskriva den kosmiska världsbilden. 16

17 Martinus småböcker 64 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Kosmiska glimtar Det förekommer tillfällen då människor upplever livet i en kulminerande ljusupplevelse, ett slags extastillstånd, då allt förnims som strålande lycka och glädje. Boken innehåller även artiklarna Högintellektualitet och lågintellektualitet samt Femte budet. Mänsklighetens öde En ny världskultur håller på att födas. Boken ger en orientering om grunddragen i den kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen kommer att utvecklas till kärleksvetenskap. En framtida demokratisk världsregering blir nödvändig som garant för freden och humana förhållanden för alla. NY UPPLAGA! 85 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Livets väg Livet leder mänskligheten från mörker till ljus i ett kosmiskt spiralkretslopp som garanterar väsendena ett evigt liv. Boken innehåller även artiklarna Mentala fängelser samt Den sekundära och den primära uppståndelsen. Mänskligheten & världsbilden Naturvetenskapen kan endast registrera naturens yttre, mekaniska sida, dess energiprocesser och materierörelser, som uttrycks i mått och vikt. Livet är däremot något inre, det är upplevelse och medvetande och förutsätter existensen av ett upplevande något. 17

18 Relaterade författare på svenska 316 sidor Artikelkod: Pris: 250:- Ole Therkelsen 206 sidor Artikelkod: Pris: 130:- Magdalena Rosell Martinus, Darwin och intelligent design Ole Therkelsen tar sin utgångspunkt i den rådande striden mellan darwinister och anhängare av idén om intelligent design. Martinus kosmologi presenteras här som en tredje förklaringsmodell. Soluppgång över vetenskapen Vad är vetenskap? I denna bok klargör Magdalena Rosell denna fråga genom att ta med läsaren på en guidad tur genom området för vetenskapsteori, en tur som slutligen leder fram till nya perspektiv på många av dagens vetenskapliga problem. 78 sidor Artikelkod: Pris: 60:- Gunnar Carlsson Flexband 139 sidor Artikelkod: Pris: 279:- Leif Pettersson Kosmologi och vetenskap I denna bok har Gunnar Carlsson sökt visa på samstämmigheter mellan etablerad materialistisk vetenskap och Martinus kosmologi inom områdena termodynamik, kvantfysik, relativitetslära och utvecklingslära. 18 Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt Leif Pettersson presenterar en ny vetenskaplig modell, GrundEnergiTeorin, GET, som förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och ger oss Teorin om allt. (Boken är utgiven av New Cosmic Paradigm, NCP)

19 Relaterade författare på svenska Martinus och den nya världsmoralen Ole Therkelsen Martinus och den nya världsmoralen handlar om mänsklighetens utveckling utifrån såväl politiska, miljömässiga, hälsomässiga, ekonomiska och vetenskapliga som religiösa aspekter. Den kan också fungera som introduktionsbok till Martinus kosmologi. 300 sidor Artikelkod: Pris: 250:- Livet din spegel Sören Grind Med ett reinkarnationsperspektiv är det medvetandet som är evolutionens orsak och drivkraft. Varje människas liv får mening och sammanhang. I det omedvetna ligger erfarenheter och begåvning från tidigare liv som avgör vår karaktär, våra talanger, reaktionsmönster och grad av medkänsla. 375 sidor Artikelkod: Pris: 260:- En bok om livets mening 19

20 Relaterade författare på svenska 150 sidor Artikelkod: Pris: 20:- Pia Hellertz 165 sidor Artikelkod: Pris: 190:- Red. Pernilla Rosell och Lars Palerius Världslärare eller falsk profet? Är Martinus verk Tredje testamentet det budskap världen väntat på? Enligt Johannesevangeliet utlovar Kristus att Hjälparen, den heliga anden ska komma och förklara vad han själv inte kunde förmedla. Samtidigt förebådar han att det ska komma falska profeter. Polförvandlingen i vardagen Denna antologi, bestående av arton texter av olika författare, har tillkommit för att ge en inblick i hur människor med kännedom om Martinus analyser upplever sin vardag och reflekterar kring denna övergångstid. 32 sidor Artikelkod: Pris: 50:- Olav Johansson 99 sidor Artikelkod: Pris: 80:- Rolf Elving Drömmen som brast? Utifrån Martinus analyser av kommunism och demokrati kan verklig kommunism inte dirigeras fram, den kräver mänsklig mognad och är därför en utvecklingsfråga. 20 En introduktion till Tredje testamentet Bibelns två testamenten, Gamla och Nya testamentet, har utvidgats med ännu ett Tredje testamentet. Kristendomens kärleksbudskap har med detta verk fått den logiska underbyggnad som det hittills saknat.

21 Relaterade författare på svenska 108 sidor Art.kod: VABI Pris: 245:- Per Bruus-Jensen 275 sidor Artikelkod: Pris: 295:- Per Bruus-Jensen Sol & Måne Sol & Måne skildrar glimtar av tio års närkontakt med Martinus, som författaren träffade 1957 och under åren fram till 1968 dagligen fick undervisning av. Undervisningen försiggick som ett utbyte av frågor och svar mellan lärare och elev. Livet och det slutna rummet Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Hela vårt fysiska universum liknas här vid ett gigantiskt livmoderorgan och vi själva vid kosmiska foster på väg att förlösas. Livet och det slutna rummet ger hoppingivande och kanske överraskande svar på frågan om målet och meningen med våra korta liv. 148 sidor Artikelkod: Pris: 165:- Per Bruus-Jensen 123 sidor Art.kod: VABI Pris: 125:- Per Bruus-Jensen Projekt liv Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien ställs här i kontrast till Martinus analyser av begreppet liv. Utvecklingen är inte slumpmässig utan avslöjar avsikt och ändamålsenlighet. Evolutionstanken är förenlig med en gudomlig avsikt om Gud och naturen är samma sak. Människan och livsmysteriet Den kosmiska livssyn som Martinus lagt grunden till ger ett avgörande kunskapsteoretiskt bidrag till vår förståelse av fenomenet liv. Den materialistiska världsbilden prövas nu verkligen i sina grundvalar. 21

22 Relaterade författare på svenska 31 sidor Artikelkod: Pris: 50:- Mogens Møller 27 sidor Artikelkod: Pris: 35:- Gunner Frederiksen Ödet och den sexuella polförvandlingen Om Martinus analyser av sexualitetens förvandling hos människan. Martinus människa och verk Detta häfte utgör en introduktion till Martinus kosmologi och tar även upp kosmologins tillblivelse. 143 sidor Artikelkod: Pris: 60:- Nils Kalén 165 sidor Artikelkod: Pris: 70:- Gunner Frederiksen Tio Guds bud och Tredje testamentet Om de tio budordens uppkomst och världshistoriska betydelse. Med Martinus kosmologi som bakgrund anläggs nya aspekter på budens innebörd, som fördjupas och vidgas, varigenom buden får förnyad aktualitet i vår tid. Lyckan och lidandet Har lidandet en mening? Varför lever somliga i svält, sjukdom och fattigdom och andra i överflöd och med strålande hälsa? Är livet i grunden orättvist och lidandet meningslöst? Utifrån Martinus kosmologi får dessa frågor logiska och hoppingivande svar. 22

23 Relaterade författare på svenska Kosmisk livssyn Nils Kalén Om Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden och av bakgrunden till författarskapet. Ämnen som behandlas är bland andra: materia och tomrum, den kosmiska utvecklingsläran, den icke-fysiska eller andliga världen, reinkarnationen och dess upphörande, världsalltets uppbyggnad, karma, Gudsbegreppet. Pocket 100 sidor Artikelkod: Pris: 85:- Introduktionsbok 128 sidor Artikelkod: Pris: 70:- Nils Kalén 63 sidor Artikelkod: Pris: 60:- Nils Kalén Kristendomens hedendom En upptäcktsfärd bland religionens dogmer, traditioner, ceremonier, sakrament etc. Om deras ursprung och tillblivelse samt teologernas spekulationer. Förbluffande mycket av kyrkans läror och riter visar sig vara arv eller lån från äldre religioner, ofta kamouflerad hedendom. Vi och våra gener En kritisk syn på ärftlighetsläran. Här presenteras ett tredje alternativ: nämligen det erfarenhetsmaterial som individen själv har med sig från tidigare liv. Martinus har gett en modell för hur detta går till. 23

24 Talproduktioner på danska Mennesket & virkeligheden Denna box innehåller sex dvd-skivor (ljud, ej bild) med en sammanlagd speltid på 32 timmar. Här behandlas den storslagna helhetsbild av verkligheten som Martinus kosmologi utgör på ett intressant sätt i ett samtal mellan redaktör Steen Landsy och författaren Per Bruus-Jensen, som i över tio år var Martinus personliga elev. Ljudbok dvd Artikelkod: Pris: 1990:- Ljudbok cd Artikelkod: Pris: 95:- Ljudbok cd Artikelkod: Pris: 95:- Ljudbok cd Artikelkod: Pris: 95:- Ljudbok cd Artikelkod: Pris: 95:- Bevidsthedens giftstoffer (cd 1) Intellektualiseret kristendom (cd 2) Sjælelig undernæring (cd 3) Om mig selv, min mission (cd 4) Inspelat fördrag som Inspelat föredrag som Inspelat föredrag Inspelat föredrag Martinus höll den Martinus höll den som Martinus höll som Martinus höll 30/ Martinus 14/ I föredra den 20/ den 30/ tar upp nödvändig get ger Martinus en Föredraget beskriver Martinus berättar heten av att lära överblick över olika hur lagbundenheten om arbetet med sina sig behärska men epoker i utvecklingen inte bara gäller den kosmiska analyser tala giftämnen såsom från Gamla testamen fysiska materien utan och hur dessa avundsjuka, intole tets kultur och fram också den psykiska relaterar till både rans, oärlighet m.m. till det kommande materien, det vill kristendomen och humana människo säga våra tankar. naturvetenskapen. 24 riket.

25 Föredrag i 2013 med Ole Therkelsen Talproduktioner på danska Ole Therkelsen är internationell föredragshållare och författare. Cd:n är i mp3-format och innehåller 48 föredrag om Martinus kosmologi som han hållit under 2013, bland annat i Martinus Center, Klint och i Köpenhamn. (Obs: föredragen är på danska.) Mer om författaren: Ole Therkelsen (f. 1948) från Danmark är kemist (DTU) och biolog (KU) och har undervisat i kemi, fysik och biokemi. Han är lärare och föredragshållare vid Martinus Institut, Köpenhamn och Martinus Center, Klint, Nykøbing-Själland. Han har även hållit minst föredrag om Martinus kosmologi i Danmark, Sverige, Norge, Island, England, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Tjeckien, Litauen, Ryssland, USA, Australien, Japan och Kina på sex olika språk: danska, svenska, engelska, tyska, franska och esperanto. NY CD med föreläsningar av Ole Therkelsen OBS! På danska Ljudbok cd i mp3-format Artikelkod: Pris: 150:- Ljudbok cd i mp3-format Artikelkod: Pris: 150:- Ljudbok cd Artikelkod: Pris: 230:- Kosmiske Lektioner (mp3) Denna cd innehåller 50 föredrag i mp3-format av Ole Therkelsen (ej att förväxla med Martinus bok Kosmiska lektioner). Ole Therkelsen har under många år studerat Martinus kosmologi och hållit en mängd föredrag. Hvem var Martinus egentlig? I denna dubbel-cd intervjuas Per Bruus-Jensen av Steen Krarup. I samtalen kommer Per Bruus-Jensen in på människan Martinus och delar med sig av sin personliga uppfattning av vem Martinus var. 25

26 Martinus ej översatta böcker Den Intellektualiserede Kristendom Boken utgör en sammanställning av oavslutade manuskript, som Martinus arbetade med fram till sin bortgång, och beskriver vilken roll Martinus litterära verk har som världslärare och varför verket har fått samlingstiteln Tredje testamentet. 260 sidor Artikelkod: Pris: 320:- 2:a upplagan Mellem to verdensepoker Redogör bl.a. för kretsloppsprinciperna i kosmos och visar hur mänsklighetens nuvarande mörka ödestillstånd är en kosmisk snösmältning, framkallad av ett kosmiskt kretslopps- vår. 72 sidor Artikelkod: Pris: 95:- 26 Samarbejdsstrukturen En bok om strukturen och samarbetsprinciperna för det arbete som utförs omkring Martinus världsbild. Boken kan också mer generellt ge inspiration till människor som har intresse för utvecklingen av en ny vänskaps- och samarbetsstruktur. Boken innehåller många citat av Martinus i ämnet. 128 sidor Artikelkod: Pris: 190:-

27 Kommande bok på svenska Kommer under 2016 Kosmiska lektioner 4 Denna pocket innehåller nya upplagor av tre småböcker, De levande väsendenas odödlighet, Mellan två världsepoker och Blad ur Guds bilderbok. Martinus beskriver här att enbart utifrån tanken om alla väsens odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättfärdigt. Han redogör bland annat för kretsloppsprincipen i kosmos och visar hur mänsklighetens nuvarande mörka ödestillstånd är en kosmisk snösmältning, framkallad av ett kosmiskt kretslopps vår. På ett poetiskt språk visar han hur naturen uppenbarar de eviga sanningarna. Kosmiska lektioner 4 innehåller följande artiklar: De levande väsendenas odödlighet Mellan två värdsepoker Den andliga vetenskapens nödvändighet Blad ur Guds bilderbok Primitivitet och övertro Pingstglans över livet KUNDTJÄNST Telefon: E-post: Frankeras ej. Världsbild Förlag betalar portot VÄRLDSBILD FÖRLAG c/o StjärnDistribution Svarspost Kundnummer HOFORS 27

28 Välkommen att besöka vår nätbokhandel där du hittar ännu fler böcker eller ringa vår kundtjänst Art.kod: Antal: Titel: Texta tydligt, tack! Ev. kundnummer Namn: Adress: Postadress: Telefon: Personnummer: E-post: Grafisk form och tryck: Hofors Digitaltryck/StjärnDistribution AB ( ) En fast fraktkostnad på 29 kr tillkommer på varje beställning. Vid delad leverans debiteras varje försändelse en fraktkostnad. Överstiger ordersumman kr bjuder vi på fraktkostnaden inom Sverige. Övriga fraktvillkor hittar du på

NYHETER. Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port. Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok KATALOG 2012. Martinus

NYHETER. Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port. Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok KATALOG 2012. Martinus KATALOG 2012 Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port Martinus Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok NYHETER Martinus Thomsen (1890 1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter

Läs mer

NYHET! Juni 2009. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009

NYHET! Juni 2009. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009 KATALOG 2009 Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. Martinus NYHET! Juni 2009 Vad är vetenskap för något? Hur kan man förhålla sig vetenskapligt till en teoristruktur som inte ryms inom dagens

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

Martinus Thomsen ( )

Martinus Thomsen ( ) KATALOG 2014 Martinus Thomsen (1890 1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. I

Läs mer

Den intellektualiserade kristendomen

Den intellektualiserade kristendomen KATALOG 2016 Den intellektualiserade kristendomen Boken utgör en sammanställning av oavslutade manuskript, som Martinus arbetade med fram till sin bortgång. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin uppgift

Läs mer

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Institut Reg. nr 13

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Institut Reg. nr 13 MARTINUS KOSMOLOGI en andlig-vetenskaplig världsbild Martinus Institut 1981 Reg. nr 13 Information om verksamheter i Stockholmsområdet våren 2015 www.martinus.se VAD ÄR MARTINUS KOSMOLOGI Livets Bog Tredje

Läs mer

Studieprogram. Martinus andliga vetenskap. Stiftelsen Kosmos-Varnhem. Göteborg. Varnhem

Studieprogram. Martinus andliga vetenskap. Stiftelsen Kosmos-Varnhem. Göteborg. Varnhem Studieprogram Stiftelsen Kosmos-Varnhem Martinus andliga vetenskap Göteborg Varnhem Hösten 2012 KALENDARIUM HÖSTEN 2012 Datum Arrangemang Föreläsare/ ansvarig(a) 10-12/8 Att bli herre över sig själv medvetenhet

Läs mer

Fler böcker från Världsbild Förlag

Fler böcker från Världsbild Förlag Fler böcker från Världsbild Förlag Andra författare om MARTINUS KOSMOLOGI Pia Hellertz Världslärare eller falsk profet? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi Är Martinus verk Tredje testamentet

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer Österländska religioner Döende Kulturfaktorer DE ÖSTERLÄNDSKA FOLKEN ÄR MYCKET RELIGIÖST OCH ANDLIGT INSTÄLLDA, MEN FÖRHÅLLANDEVIS OINTELLEKTUELLA Genom de österländska religionerna lär man att meditation

Läs mer

Martinus andliga vetenskap - Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap - Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap - Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2008 29 juni - 5 juli Rekreation och inspiration 6 juli - 12 juli Se människan Om Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Ett författarskap som kan förändra världen

Ett författarskap som kan förändra världen Ett författarskap som kan förändra världen E tt av vår tids märkligare författarskap påbörjades i 1920-talets Köpenhamn. Det kom så småningom att resultera i det stora verket Livets Bog (Livets bok) samt

Läs mer

Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt GrundEnergiTeorin GET Av Leif Pettersson, New Cosmic Paradigm 2012

Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt GrundEnergiTeorin GET Av Leif Pettersson, New Cosmic Paradigm 2012 - 1 - Jag har läst Fysiken, Martinus Kosmologi och Teorin om Allt GrundEnergiTeorin GET Av Leif Pettersson, New Cosmic Paradigm 2012 Pia Hellertz, den 23 april 2012 Jag undrar om jag inte läst en av de

Läs mer

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2009 28 juni - 4 juli Rekreation och inspiration 5 juli - 11 juli Personlig utveckling genom självkännedom Om Kosmosgården

Läs mer

Ett fönster mot evigheten

Ett fönster mot evigheten Ett fönster mot evigheten... en introduktion till TREDJE TESTAMENTET av Martinus Martinus Institut Den röda tråden genom samtliga kosmiska analyser är kärleken till allt levande. Tredje testamentet är

Läs mer

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna.

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna. Introduktion Judendom, kristendom och Islam Judendom 1800 talet f v t Abraham Kristendom Islam Tanach (Gamla testamentet) År noll, Jesu födelse Jesus Likheter Abraham Nya testamentet 600 talet e v t Muhammed

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013 Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Gäller fr o m höstterminen 2013 Post- och besöksadress: Telefoner: E-post: Stiftelsen för kristna skolor: Viktor Rydbergsgatan 18 031-167 157 -

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING

EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING Rolf Elving EN INTRODUKTION TILL TREDJE TESTAMENTET BIBELNS FORTSÄTTNING 2 Dialog Förlag Dialog Rolf Elving info@tredjetestamentet.se 3 INNEHÅLL

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4

Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Blå temat Kropp, själ och harmoni Centralt innehåll åk 4 Samhällskunskap Religion Biologi Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. (bib) Vardagliga moraliska frågor

Läs mer

1. Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen

1. Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen 1. Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen Nu är det åter jul, och över hela den kristna världen firar man den heliga festen till minne av Jesusbarnets födelse. Kanske försvinner

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2014 Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli Tillit till livet i en orolig tid Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Livet och döden Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2015. 28 juni - 4 juli. Att förstå sig själv och andra. 5 juli - 11 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2015. 28 juni - 4 juli. Att förstå sig själv och andra. 5 juli - 11 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2015 28 juni - 4 juli Att förstå sig själv och andra 5 juli - 11 juli En ny syn på livet - och ett nytt sätt att leva Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2.

Predikan. 5 i påsktiden 2010, årg. 2. Predikan 5 i påsktiden 2010, årg. 2. När man läser dagens evangelietext står man som nutidssvensk lite förundrad över vissa av Jesu formuleringar. Jag provade dem på en vän till mig, jag sade: Du är min

Läs mer

Nils Kalén Martinus kosmologi en introduktion

Nils Kalén Martinus kosmologi en introduktion Nils Kalén Martinus kosmologi en introduktion Den kände engelske författaren H.G. Wells skrev en gång en berättelse om de blindas rike. Han låter där en seende man från ett främmande land uppleva sällsamma

Läs mer

Den som är född av Gud syndar inte

Den som är född av Gud syndar inte Den som är född av Gud syndar inte Bibliothèque Nationale de France Serafer stående kring den gudomliga tronen Petites Heures de Jean de Berry (1300-talet, Frankrike). Änglarna är i oupphörlig tjänande

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

NI SKA VARA HELIGA. artikel av. Linda Bergling

NI SKA VARA HELIGA. artikel av. Linda Bergling NI SKA VARA HELIGA artikel av NI SKA VARA HELIGA Vi säger nej för att vi älskar Gud och vet att hos honom finns allt som vi behöver frid, vila, hälsa, upprättelse, liv och kärlek. Vi behöver inte använda

Läs mer

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Idealfond Reg. nr 26

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Idealfond Reg. nr 26 MARTINUS KOSMOLOGI en andlig vetenskaplig världsbild Martinus Idealfond 1964 Reg. nr 26 Information om verksamheter i Stockholmsområdet våren 2017 www.martinus.se VAD ÄR MARTINUS KOSMOLOGI? Bild: Rune

Läs mer

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin Innehåll Förord...11 Del 1 Inledning och Bakgrund 1.01 Vem var Martinus?... 17 1.02 Martinus och naturvetenskapen...18 1.03 Martinus världsbild skulle inte kunna förstås utan naturvetenskapen och tvärtom.......................

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Ordet blev kött - Julotta 2016, MK. God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt!

Ordet blev kött - Julotta 2016, MK. God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt! Ordet blev kött - Julotta 2016, MK God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt! Nu är det nog många av oss som har firat julen med, mat, julklappar,

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Religion Livsfrågor och etik

Religion Livsfrågor och etik Delmål Delmål 2010-06-14 Religion Skolan strävar efter att eleven: utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden

Läs mer

Martinus Kosmologi Arbetsstruktur Stiftelsen Martinus Kosmologi - Henrik Sundström /

Martinus Kosmologi Arbetsstruktur Stiftelsen Martinus Kosmologi - Henrik Sundström / Arbetsstruktur Styrelsen Övergripande funktioner, t ex policy, ekonomi Samordning av de olika arbetsgrupperna Litteraturen via Världsbild Storforum Program/Info Husvärdar Fastigheten/ Lidingö Forskning/

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2013. Sommarkurs 1, 30 juni 6 juli. Kärlek och sexualitet i förändring. Sommarkurs 2, 7 juli 13 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2013. Sommarkurs 1, 30 juni 6 juli. Kärlek och sexualitet i förändring. Sommarkurs 2, 7 juli 13 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2013 Sommarkurs 1, 30 juni 6 juli Kärlek och sexualitet i förändring Sommarkurs 2, 7 juli 13 juli Tankarnas betydelse för våra liv i vardagen Välkommen till Kosmosgården

Läs mer

Mänskliga möjligheter

Mänskliga möjligheter Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser i Varnhem 2010 Sommarkurs 1, 27 juni 3 juli Rekreation och inspiration Sommarkurs 2, 4 juli 10 juli Mänskliga möjligheter Om Kosmosgården Kosmosgården

Läs mer

Martinus Center Klint. Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet

Martinus Center Klint. Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet Martinus Center Klint Temafördjupningsgruppen 2016 Vecka 5 och 6 Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet Utarbetat av Søren Olsen Martinus Institut 1981 Detta kompendium är omfattat av lagen om upphovsrätt

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

En gudsbild under förvandling

En gudsbild under förvandling Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser i Varnhem 2011 Sommarkurs 1, 26 juni - 2 juli Livet - ett samspel Sommarkurs 2, 3 juli - 9 juli En gudsbild under förvandling Välkommen till Kosmosgården

Läs mer

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven Religionskunskap Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

Martinus Center Klint

Martinus Center Klint Martinus Center Klint Temafördjupningsgruppen 2014 Vecka 1 och 2 Resan genom döden Martinus Institut 1981 Detta kompendium är omfattat av lagen om upphovsrätt och får endast skrivas ut i enstaka kopior

Läs mer

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus

Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Mormonernas falska lära för dig bort från Jesus Av Christer Åberg Mormon-kyrkan är en mycket farlig villolära som för dig bort från Jesus och rakt ner till helvetet! Joseph Smith startade Mormonerna runt

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(8) religion kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån vardagliga situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter från barn och ungdomslitteraturen kunna samtala

Läs mer

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska Mental träning - Att lära sig tänka och önska Tänkandet är den ratt med vilken individen styr sitt eget ödes kurs Martinus i Logik Människorna kan inte handla riktigt i den fysiska världen förrän de lärt

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

martinus center klint 2016 program vår sommar höst föredrag kurs retreat ferie

martinus center klint 2016 program vår sommar höst föredrag kurs retreat ferie martinus center klint 2016 program vår sommar höst föredrag kurs retreat ferie 2 Välkommen till Martinus Center Klint Den ljusa stämningen, den vackra naturen och inspirationen från Martinus. Det finns

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng.

Varje fråga ger upp till fem poäng. För godkänt krävs hälften av detta, alltså 15 poäng. Religionshistoria I Abrahamitiska religioner, 7,5 hp Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Om den Fysiska Hjärnan

Om den Fysiska Hjärnan Per Bruus-Jensen Översättning: Lars Palerius Om den Fysiska Hjärnan Subjektivt lever vi alla i var sin hjärna, vilken å ena sidan tjänar som en "utkikspost" för oss, och å andra sidan både som en verkstad

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

KONFIRMATIONENS SAKRAMENT

KONFIRMATIONENS SAKRAMENT KONFIRMATIONENS SAKRAMENT Genom konfirmationens sakrament får du den helige Ande såsom han blev given apostlarna på pingstdagen. Konfirmationen befäster vårt barnaskap hos Gud, den förenar oss innerligare

Läs mer

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG & LJUSETS KÄLLA - INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STEG FÖR STEG 3. LIVSKVALITET 4. YOGA SOM FILOSOFISKT SYSTEM 5. GURUS YTTRE OCH INRE 6. INRE

Läs mer

Hinduism och Buddhism

Hinduism och Buddhism och En snabbgenomgång av dessa religioner Av: Alice Vahlén Dessa punkter tas upp: Uppståndelse; Plats och Tid Gudar Heliga skrifter Traditioner Religionerna i samhället Genusperspektiv Levnadsregler och

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer

Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer med Rolf Erik Solheim Fastän majoriteten av svenska folket ser Gustaf Fröding som en av Sveriges största skalder genom tiderna, har de flesta endast skrapat

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Martinus kosmologi En introduktion Pia Hellertz 1

Martinus kosmologi En introduktion Pia Hellertz 1 Martinus kosmologi En introduktion Pia Hellertz 1 Den danske filosofen, författaren och mystikern Martinus (1890-1981) menar att hans samlade verk Tredje Testamentet, är den av Jesus Kristus utlovade Hjälparen

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Paradigmkampen - Med koppling till myten om CO2-orsakad global uppvärmning.

Paradigmkampen - Med koppling till myten om CO2-orsakad global uppvärmning. Länk hit: http://blog.lege.net/content/paradigmkampen Med_koppling_till_CO2_myten.html Utskriftsversion: http://blog.lege.net/content/paradigmkampen Med_koppling_till_CO2_myten.pdf Publicerad 2008-07-17.

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer