MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Idealfond Reg. nr 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Idealfond Reg. nr 26"

Transkript

1 MARTINUS KOSMOLOGI en andlig vetenskaplig världsbild Martinus Idealfond 1964 Reg. nr 26 Information om verksamheter i Stockholmsområdet våren

2 VAD ÄR MARTINUS KOSMOLOGI? Bild: Rune Östensson År 1921 fick dansken Martinus Thomsen ( ) genom en intuitiv upplevelse en djupgående inblick i livets mysterium. I sitt stora verk Livets Bog, samt i en rad kompletterande böcker, ger han en fascinerande förklaring och lösning på livsgåtan. Martinus kosmologi är ingen religion. I slutet av sitt fysiska jordeliv kom Martinus emellertid till insikten att hela hans samlade författarskap skulle få titeln Tredje Testamentet. Därmed visar Martinus den nära anknytning hans texter har till kristendomens kärleksbudskap, men medan den kristna religionen vilar på förmågan att tro, kan man säga att kosmologin kräver förmåga och vilja till ett tänkande bortom vanans begränsningar med logiken som kompass. I Martinus samlade verk presenteras en intellektuell förklaringsmodell av tillvaron som visar att tillvarons grundton är kärlek. Verket är fritt tillgängligt för alla som har glädje av det. Det riktar sig till den fria sökaren och kan inte bindas i någon form av sekt eller förening. Martinus vill att läsaren av hans böcker ska vara absolut fri. Han uppmanar läsaren att förhålla sig prövande och inte acceptera något bara för att han skriver det. Det självständiga tänkande som leder till förståelse är nödvändigt för att man ska kunna uppfatta det kosmiska perspektivet på tillvaron. Alltså kan läsaren känna sig helt fri att acceptera eller förkasta vad han eller hon möter i Martinus verk. Livets Bog i svensk översättning kan läsas på nätet, Stiftelsen Martinus Kosmologi bildades 1966 under namnet Stiftelsen Martinus Institut i Sverige i samråd med Martinus som också godkände stiftelsens stadgar. Stiftelsen har inga medlemmar och är vare sig religiös eller politisk. Stiftelsens ändamål är att sprida kunskap om Martinus världsbild och främja andlig-vetenskaplig forskning. Entré och deltagaravgifter Föredrag och seminarium 60/40 kr och heldagsseminarium 80/60 kr, om inte annat anges i programmet. Det lägre alternativet avser pensionär, studerande och arbetslös. Deltagaravgiften för studiecirklar är 25 kr per tillfälle. Terminskort 400 kronor, gäller för deltagande i all verksamhet under terminen. Beloppet sätts in på stiftelsens pg Lokal om ej annat angivits: Fjällgatan 23 B, Stockholm. För bussar: se eller ring SL: Från brandskyddssynpunkt får högst 40 personer vistas i lokalen. 2

3 PROGRAM VÅREN 2017 Lördag 21/1, kl Temadag Martinus Center Ekerö Skyddsänglar i nationens tjänst Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel i Kosmos nr 1/1998. Se information om Martinus Center Ekerö på sidan 6. Lördag 28/1, kl Vi och dem i en globaliserad värld öppet samtal med Ida Mohlander Våra hjärnor är utformade för att leva i små stammar, att komma överens med en utvald grupp (vi) och att hålla alla andra (dem) borta. Men det moderna samhället har fått världens folk att leva på gemensamma områden, vilket har skapat fantastiska möjligheter och omfattande kulturkrockar. Världen blir allt mindre och de moraliska gränser som skiljer oss åt blir allt tydligare och mer förbryllande. Vi bråkar om allt från skattesatser till homosexuella äktenskap och global uppvärmning, och måste ta reda på om och var vi kan hitta en gemensam värdegrund. Hur kan Vi samsas med Dem när det De vill känns så främmande för Oss? Lördag 4/2, kl , föredrag min. följt av samtal Livets pedagogik, Ulf Sandström Livets skola har sin alldeles särskilda pedagogik. Individualiseringen är här hundraprocentig, alla elever får en, för var och en, särskilt anpassad ändamålsenlig undervisning. I Livets skola är också alla samtidigt både lärare och elever, och allt är lärosatser. Och slutmålet är detsamma för alla om än inte samtidigt nämligen att bli en riktig människa. Lördag 11/2, kl , föredrag min. följt av samtal Återsken, Rune Östensson Här möter Martinus livsvetenskap poesins värld i dikt och bild. Reflexer från det eviga ljuset i kosmos. Lördag 18/2, kl , föredrag min. följt av samtal Färgernas symbolik i Martinus kosmologi, Poul Dyrholm Vi kommer att få höra om den andliga vetenskapens syn på färger, som kosmiskt sett är en integrerad del av det levande väsendets medvetande. Naturvetenskapen å andra sidan, menar att färgerna är integrerade i de yttre skapade tingen. Vi ska därför få höra om några spännande infallsvinklar till färgskalan i förhållande till några av den andliga vetenskapens eviga principer och andliga grundenergier, t.ex. i förhållandet mellan vibrationer och energier, perspektivprincipen och kontrastprincipen och därmed till allkärleken, som är färgernas högsta kosmiska eller andliga mening. Lördag 25/2, kl Temadag Martinus Center Ekerö Ljusets och mörkrets skyddsänglar Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel i Kosmos nr 2/1998. Se information om Martinus Center Ekerö på sidan 6. Söndag, OBS!, 5/3, kl , föredrag 2 x 45 min. med paus mellan och efter Hur nära är oss den andliga världen?, Solveig Langkilde Martinus beskriver i sina kosmiska analyser att vi alltid lever i kontakt med en andlig värld ofta utan att vara medvetna om det. Men med den gradvisa utvecklingen liv efter liv inser vi att osynliga andliga varelser hela tiden deltar i vår individuella utveckling såväl som i de omvälvande politiska och sociala processerna som försiggår på jorden i dag. 3

4 Lördag 11/3, kl , föredrag min. följt av samtal Forskare i andlig vetenskap, Anne Külper Hur forskar vi i den andliga vetenskapen? Hur skiljer sig den andliga forskningen från den naturvetenskapliga? Det som förenar dessa två forskningsmetoder är ändå en längtan att förstå hur allt hänger samman i livet. Lördag 18/3, kl , föredrag min. följt av samtal Kärleksfull näring till livet, Carla Paparo och Uno Germsjö Martinus: ''Vår lycka beror inte enbart på vårt förhållande till våra medväsen, utan även på förhållandet till ''livsenheterna'' eller ''ämnena'' i vår organism.'' Lördag 25/3, kl Temadag Martinus Center Ekerö Gudasonens kungarike Som underlag för samtal läser vi Martinus artikel i Kosmos nr 3/1998. Se information om Martinus Center Ekerö på sidan 6. Lördag 1/4, kl , föredrag min. följt av samtal Tro, tvivel och vetande, Sofie Ericsson På vår väg framåt i utvecklingen kommer vi enligt Martinus att gradvis få sämre förmåga att tro och större behov av att logiskt förstå tillvaron. Ska vi på ett eller annat sätt ge upp tron innan vi kan ta till oss den andliga vetenskapen? Föredraget utgår delvis ifrån egna erfarenheter av att ifrågasätta Guds existens. Visast är den som vet att han ingenting vet, sa Sokrates. Vad vet vi, vad tror vi och hur hanterar vi tvivel? Söndag, OBS!, 9/4, kl , föredrag min. följt av samtal Hur skapar vi fred i en krigisk värld?, Karin Jansson I dag finns många krig, motsättningar och konflikter på vår jord. Människor flyr från krigshärdar, andra svälter eller förtrycks. Samtidigt brukar de flesta människor säga att de längtar efter fred och ett tryggt liv. Men för att skapa fred krävs en förändring av vår mentalitet. Djupast sett är de konflikter vi ser i dag ett uttryck för vår inre värld och det är genom att skapa fred och balans inom oss som vi också kan skapa fred i världen. För att nå dit behöver vi förstå vilka vi är och börja praktisera förlåtelse, allkärlek och kosmisk visdom. Lördag 22/4, kl , föredrag min. följt av samtal Livsupplevelsen Vad innebär det att vara människa år 2017?, Kenny Andersson Vilka utmaningar står vi som individer inför? Vad präglar våra liv? Hur hamnade vi här och hur tar vi oss vidare? Enligt Martinus m.fl. är livsprincipen upphängd på en ständig utveckling. Sedan vi blev dagsmedvetna om oss själva, fram till där vi står i dag, har vår egen möjlighet till att vara medskapare i denna utveckling ökat på det dagsmedvetna planet. Genom ytterligare ökad medvetenhet om oss själva och den holistiska verkligheten, kopplat till upplysning om den omvärld vi upplever i, ökar dessa möjligheter ytterligare. Med Martinus med fleras teorier som inspiration och oss själva som medel, tar vi oss an dessa frågor ur ett alldagligt och framför allt praktiskt perspektiv där tanke följt av handling gör stor skillnad. Lördag 29/4, kl , föredrag min. följt av samtal Perspektivprincipen och samtiden, Karin Schmidt Dagligen strömmar världen in i vårt medvetande. Hur kan perspektivprincipen inspirera oss att balansera i en alltmer komplex samtid? 4

5 Lördag 6/5, kl , föredrag min. följt av samtal Vägen till Utopia, Dennis Persson Föreställningen om Utopia eller en ideal mänsklig värld, först gestaltad av Thomas Moore på 1500-talet, blir allt aktuellare efter hand som människan sakta förvandlas från fortplantningsväsen till skaparväsen. Denna människans utopiska längtan kommer i föredraget att exemplifieras genom gestaltningar från litteratur, film och bildkonst. Genom Martinus analyser förstår vi att Utopia, Shangri-la etc. kommer att bli en verklig realitet här på jorden i form av ett internationellt världsrike, då vi människor genomgår en genomgripande transformation från mentala djur med fortplantning, självbevarelsedrift och dödlig konkurrens som drivkrafter, till kärleksväsen med genial förmåga att skapa och bidra för allas njutning. Lördag 13/5, kl , föredrag min. följt av samtal Mörker blir till ljus, Anne Pullar Natten övergår i dag, våren smälter bort vintern och det blir sommar. Det har vi vant oss vid genom inkarnationerna och där är vi trygga. Men hur är det med tilliten till att våra mentala isklumpar och inre mörka regioner också förvandlas till ljus? Tror vi ibland att mörkret där inne ska råda i evighet? Med Martinus analyser och poesi från kända och mindre kända diktare, bjuder denna eftermiddag på glimtar ur den resa vi som människor företar, där vi steg för steg lär oss förvandla smärtsamma erfarenheter till nästankärlek och visdom, förvandla vårt eget mörker till ljus. Söndag 21/5, OBS!, kl. 15, , föredrag min. följt av samtal Vårt inre universum, Olav Johansson "Känn dig själv och du känner hela universum", sa Sokrates, och i ett sufiskt ordspråk heter det "Universum är en stor människa, och människan är ett litet universum". I Martinus världsbild får vi en logisk förklaring på varför och hur vi alla faktiskt är "universumbärare" bärare av ett levande universum eller mikrokosmos som är lika oändligt i vår egen organism som i det stora makrokosmos där vi själva lever som mikroindivider. Insikten om att var och en av oss faktiskt är försyn för ett helt universum öppnar också en helt ny etisk eller moralisk dimension, där "kärleken till vår nästa" vidgas till att omfatta även vårt eget mikrokosmos. Vad betyder det praktiskt i det liv vi lever här och nu? STUDIECIRKLAR Den intellektualiserade kristendomen, tisdagar med start 10/1. Solveig Nord, Kulturens skapelse, varannan onsdag med start 18/1. För information och anmälan ring Birgit Lilja, Den intellektualiserade kristendomen, onsdagar med start 4/1. Lars Östnäs, STIFTELSEN MARTINUS KOSMOLOGI Stiftelsens ändamål är att sprida kunskap om Martinus världsbild och främja andlig-vetenskaplig forskning. Stiftelsen leds av en styrelse på fem personer: Henrik Sundström, Pernilla Rosell, Solveig Nord, Ulf Mohlander och Göran Lundgren. Henrik Sundström är stiftelsens ordförande. För planering och genomförande av verksamheten finns ett antal arbetsgrupper. Allt arbete för stiftelsen utförs ideellt. Stiftelsen välkomnar alla intresserade att delta i gruppernas arbete. För närmare information se stiftelsens webbplats Stiftelsens ekonomi baseras på inkomster av gåvor och testamenten samt aktiviteter såsom föredrag, cirklar, och seminarier. Stort tack för alla gåvor! Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över stiftelsens verksamhet och räkenskaperna granskas av en auktoriserad revisor. Årsredovisningen lämnas till Länsstyrelsen och läggs också ut på stiftelsens webbplats STIFTELSENS WEBBPLATS, MARTINUS FRIA FORUM (MFF), MARTINUS FRIA BLOGG (MFB) OCH KOSMOLOGIPODDEN Stiftelsens webbplats, innehåller mer information och länkar. Genom att skicka ett mail till med rubriken vill delta i mff så kommer du med på Martinus 5

6 Fria Forums e-postlista, där du kan få information och delta i tankeutbyten med andra intresserade på nätet. Påminnelser om föredrag och kurser/seminarier skickas regelmässigt ut via MFF. Se även Facebookgruppen: Martinus Kosmologi Stockholm. Det finns också en Martinusblogg med adress: Sedan dec har vi fått ett poddradioprogram: Kosmologipodden, som kan nås via vår webbplats, Facebook eller itune. KONTAKTPERSON FÖR STIFTELSEN Har du frågor kring kosmologin eller vill du veta mer om verksamheten? Kontakta då Henrik Sundström, Bågvägen 26, Saltsjö-Boo, tel: ; , STIFTELSENS LOKAL Stiftelsens verksamhet bedrivs, om ej annat anges, i stiftelsens lokal på Fjällgatan 23 B, Stockholm. T-Slussen. För bussar: se eller ring SL: Stiftelsen äger också fastigheterna Trasthagen 3, 5 och 7 på Lidingö, där undervisningsverksamhet för ca 12 deltagare kan bedrivas sommartid. T-bana till Ropsten, byt till buss 201 mot Brevik. Stig av vid hpl. Kottlasjön. VÄRLDSBILD FÖRLAG Världsbild förlag AB ägs av Stiftelsen Martinus Kosmologi. Förlagets vd är Ulf Sandström. Dess huvudsakliga uppgift är att ge ut svenska översättningar av den danske författaren Martinus böcker. Dessa kan köpas på förlagets nätbokhandel På webbplatsen kan du också ladda ner eller beställa förlagets bokkatalog. Kontakt: eller Postadress: Världsbild förlag AB, c/o Stjärndistribution, Hästskovägen 12, Hofors. Redaktionen (Ulf Sandström) når du via eller MARTINUS CENTER EKERÖ Bild: Anne Külper Martinus Center Ekerö drivs av Anne Külper och Rune Östensson, Nyckelbyvägen 13, Ekerö. Buss 311 avgår kl från Brommaplan. Stig av i Nyckelby. Centret anordnar temadagar för alla som är intresserade av att som andliga forskare samtala, läsa, lyssna och fördjupa sig i olika frågeställningar med utgångspunkt i Martinus analyser. En temadag börjar kl med lunch och avslutas ca kl Kostnaden för lunch och eftermiddagsfika är 100 kronor. Anmälan om deltagande vill vi helst ha två dagar före varje temadag antingen på telefon eller till 6

7 KALENDARIUM 4/1 10/1 18/1 21/1 28/1 4/2 11/2 18/2 25/2 5/3 11/3 18/3 25/3 1/4 9/4 22/4 29/4 6/5 13/5 21/5 Start studiecirkel: Den intellektualiserade kristendomen, Lars Östnäs Start studiecirkel: Den intellektualiserade kristendomen, Solveig Nord Start studiecirkel: Kulturens skapelse, Birgit Lilja Temadag Martinus Center Ekerö Vi och dem i en globaliserad värld öppet samtal med Ida Mohlander Livets pedagogik, Ulf Sandström Återsken, Rune Östensson Färgernas symbolik i Martinus kosmologi, Poul Dyrholm Temadag Martinus Center Ekerö Hur nära är oss den andliga världen?, Solveig Langkilde (obs! söndag) Forskare i andlig vetenskap, Anne Külper Kärleksfull näring till livet, Carla Paparo och Uno Germsjö Temadag Martinus Center Ekerö Tro, tvivel och vetande, Sofie Ericsson Hur skapar vi fred i en krigisk värld?, Karin Jansson (obs! söndag) Livsupplevelsen Vad innebär det att vara människa år 2017?, Kenny Andersson Perspektivprincipen och samtiden, Karin Schmidt Vägen till Utopia, Dennis Persson Mörker blir till ljus, Anne Pullar Vårt inre universum, Olav Johansson (obs! söndag) VARMT VÄLKOMNA Stiftelsen Martinus Kosmologi, Fjällgatan 23 B, Stockholm Detta program läggs ut på stiftelsens webbplats Programmet finns dessutom att hämta i lokalen i Hälsans Hus. Den som önskar få programbladet sig tillsänt per brev uppmanas att höra av sig till Stiftelsen Martinus Kosmologi på adress Fjällgatan 23 B, Stockholm eller till 7

8 SYMBOL 26 DET KOMMANDE FULLKOMLIGA MÄNNISKORIKET Symbolen symboliserar jordklotets kommande färdigutvecklade mänsklighet. Allt kommer att utvecklas mot internationalism. Alla världens stater kommer att förenas till en stat med en gemensam världsregering. Alla jordens naturvärden kommer att bli gemensam egendom för hela mänskligheten. Genom den mänskliga skaparförmågan omskapas naturvärdena till bruk för upprätthållandet av det dagliga livet. Denna skaparförmåga representerar den enda sanna värdeenheten och kommer att avlösa penningsystemet. Varje människa kommer själv att prestera det antal arbetstimmar som hennes eget liv kostar från födelse till död. Ingen kan leva på andras bekostnad. Världsstaten kommer naturligtvis att få sitt eget internationella språk. Centrala detaljer i symbolen: Den gula solen i mitten symboliserar hela mänsklighetens gemensamma regering. De runda vita fälten med de svarta pilarna symboliserar jordens olika nationer. De befinner sig alla i solens strålar, vilket betyder att de är underställda den gemensamma regeringen. Att strålarna är gula och gröna symboliserar att staterna regeras med intellektualiserad känsla som återigen är detsamma som nästankärlek. Den blå stjärnan mitt i den gula solen symboliserar att världsregeringen består av kosmiskt medveta väsen. Den vita triangeln symboliserar världsalltets eviga upphov och sanna Gud. De yttersta nedåtgående orangefärgade och gula strålarna symboliserar de mörka respektive de humana trosreligionerna. De har inte längre någon särskild makt i världsriket. Den stora vita strålen, som utgör den eviga sanningen eller livsmysteriets lösning i form av vetenskap, är förhärskande. Se för övrigt Martinus beskrivning av symbol 26 i Den eviga världsbilden 2. Symbolen är återgiven med tillstånd av Martinus Institut. Alla Martinus symboler kan ses på

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Institut Reg. nr 13

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Institut Reg. nr 13 MARTINUS KOSMOLOGI en andlig-vetenskaplig världsbild Martinus Institut 1981 Reg. nr 13 Information om verksamheter i Stockholmsområdet våren 2015 www.martinus.se VAD ÄR MARTINUS KOSMOLOGI Livets Bog Tredje

Läs mer

Martinus Kosmologi Arbetsstruktur Stiftelsen Martinus Kosmologi - Henrik Sundström /

Martinus Kosmologi Arbetsstruktur Stiftelsen Martinus Kosmologi - Henrik Sundström / Arbetsstruktur Styrelsen Övergripande funktioner, t ex policy, ekonomi Samordning av de olika arbetsgrupperna Litteraturen via Världsbild Storforum Program/Info Husvärdar Fastigheten/ Lidingö Forskning/

Läs mer

Arbetsstruktur. Styrelsen. Övergripande funktioner, t ex policy, ekonomi Samordning av de olika arbetsgrupperna. Litteraturen via Världsbild

Arbetsstruktur. Styrelsen. Övergripande funktioner, t ex policy, ekonomi Samordning av de olika arbetsgrupperna. Litteraturen via Världsbild Arbetsstruktur Styrelsen Övergripande funktioner, t ex policy, ekonomi Samordning av de olika arbetsgrupperna Litteraturen via Världsbild Storforum Ungdomsgrupp Program/Info Lokalgrupp Husvärdar Fastigheten/

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2009 28 juni - 4 juli Rekreation och inspiration 5 juli - 11 juli Personlig utveckling genom självkännedom Om Kosmosgården

Läs mer

Holistics grundare berättar

Holistics grundare berättar Vår väg hela vägen Holistics grundare berättar När Holistic bildades hade vi en tydlig idé om vad vi ville åstadkomma genom företaget, nämligen att hjälpa människor bli friskare och samtidigt mer medvetna.

Läs mer

Mänskliga möjligheter

Mänskliga möjligheter Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser i Varnhem 2010 Sommarkurs 1, 27 juni 3 juli Rekreation och inspiration Sommarkurs 2, 4 juli 10 juli Mänskliga möjligheter Om Kosmosgården Kosmosgården

Läs mer

Martinus andliga vetenskap - Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap - Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap - Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2008 29 juni - 5 juli Rekreation och inspiration 6 juli - 12 juli Se människan Om Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

Studieprogram. Martinus andliga vetenskap. Stiftelsen Kosmos-Varnhem. Göteborg. Varnhem

Studieprogram. Martinus andliga vetenskap. Stiftelsen Kosmos-Varnhem. Göteborg. Varnhem Studieprogram Stiftelsen Kosmos-Varnhem Martinus andliga vetenskap Göteborg Varnhem Hösten 2012 KALENDARIUM HÖSTEN 2012 Datum Arrangemang Föreläsare/ ansvarig(a) 10-12/8 Att bli herre över sig själv medvetenhet

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 6, juni 2014 Juni är en energi 4månad i ett energi 7år.

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 6, juni 2014 Juni är en energi 4månad i ett energi 7år. NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 6, juni 2014 Juni är en energi 4månad i ett energi 7år. 4an möter 7an? Får vi se en andlig ordning nu i juni när Hej! Varmt välkomna till juni månads Numerologiska nyhetsbrev

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2014 Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli Tillit till livet i en orolig tid Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Livet och döden Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

En gudsbild under förvandling

En gudsbild under förvandling Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser i Varnhem 2011 Sommarkurs 1, 26 juni - 2 juli Livet - ett samspel Sommarkurs 2, 3 juli - 9 juli En gudsbild under förvandling Välkommen till Kosmosgården

Läs mer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer

Österländska religioner Döende Kulturfaktorer Österländska religioner Döende Kulturfaktorer DE ÖSTERLÄNDSKA FOLKEN ÄR MYCKET RELIGIÖST OCH ANDLIGT INSTÄLLDA, MEN FÖRHÅLLANDEVIS OINTELLEKTUELLA Genom de österländska religionerna lär man att meditation

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2013. Sommarkurs 1, 30 juni 6 juli. Kärlek och sexualitet i förändring. Sommarkurs 2, 7 juli 13 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2013. Sommarkurs 1, 30 juni 6 juli. Kärlek och sexualitet i förändring. Sommarkurs 2, 7 juli 13 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2013 Sommarkurs 1, 30 juni 6 juli Kärlek och sexualitet i förändring Sommarkurs 2, 7 juli 13 juli Tankarnas betydelse för våra liv i vardagen Välkommen till Kosmosgården

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Den andliga sökarens arbete med sig själv

Den andliga sökarens arbete med sig själv 15-18 augusti 2013 Kurs i Varnhem 13-16 augusti 2015 Den andliga sökarens arbete med sig själv Del 2 13-16 augusti 2015 DEN ANDLIGA SÖKARENS ARBETE MED SIG SJÄLV anordnar åter en kurs i Varnhem med titeln

Läs mer

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån

Vår galax Vintergatan sedd från sidan. Vår galax Vintergatan sedd uppifrån Livet. Detta ord berör hela jorden oavsett religion. I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resan genom det svarta hålet, Livet och

Läs mer

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska

Mental träning. - Att lära sig. tänka och önska Mental träning - Att lära sig tänka och önska Tänkandet är den ratt med vilken individen styr sitt eget ödes kurs Martinus i Logik Människorna kan inte handla riktigt i den fysiska världen förrän de lärt

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven

Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven Biologi inrättad 2000-07 Ämnets syfte och roll i utbildningen Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara naturen och levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Samtidigt skall utbildningen

Läs mer

Martinus Center Klint. Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet

Martinus Center Klint. Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet Martinus Center Klint Temafördjupningsgruppen 2016 Vecka 5 och 6 Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet Utarbetat av Søren Olsen Martinus Institut 1981 Detta kompendium är omfattat av lagen om upphovsrätt

Läs mer

Ett fönster mot evigheten

Ett fönster mot evigheten Ett fönster mot evigheten... en introduktion till TREDJE TESTAMENTET av Martinus Martinus Institut Den röda tråden genom samtliga kosmiska analyser är kärleken till allt levande. Tredje testamentet är

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2015. 28 juni - 4 juli. Att förstå sig själv och andra. 5 juli - 11 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2015. 28 juni - 4 juli. Att förstå sig själv och andra. 5 juli - 11 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2015 28 juni - 4 juli Att förstå sig själv och andra 5 juli - 11 juli En ny syn på livet - och ett nytt sätt att leva Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Var är själarna efter döden?

Var är själarna efter döden? Var är själarna efter döden? Vad är meningen med "livet" efter döden? Vart hamnar själarna? Finns dom hela tiden omkring oss? LS Frågan utgår från ett påstående om att det finns ett enskilt liv efter döden.

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

NYHET. Den eviga världsbilden, del 6 KATALOG 2015

NYHET. Den eviga världsbilden, del 6 KATALOG 2015 KATALOG 2015 NYHET Den eviga världsbilden, del 6 I maj 2015 publiceras Den eviga världsbilden, del 6, med 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100

Läs mer

martinus center klint 2016 program vår sommar höst föredrag kurs retreat ferie

martinus center klint 2016 program vår sommar höst föredrag kurs retreat ferie martinus center klint 2016 program vår sommar höst föredrag kurs retreat ferie 2 Välkommen till Martinus Center Klint Den ljusa stämningen, den vackra naturen och inspirationen från Martinus. Det finns

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN

PROGRAMMANUS 1(9) PRODUCENT: TOVE JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: /RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN PROGRAMMANUS PRODUCENT: JONSTOIJ PROJEKTLEDARE: HELEN RUNDGREN BESTÄLLNINGSNUMMER: 102517/RA10 SKAPELSEMYTER I BEGYNNELSEN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Peter Borenstein Caroline Krook

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI Matt 6:30 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JUNI 2014 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 5, maj 2014 Maj är en energi 3månad i ett energi 7år. Men först lite om filosofin bakom Numerologi.

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 5, maj 2014 Maj är en energi 3månad i ett energi 7år. Men först lite om filosofin bakom Numerologi. NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 5, maj 2014 Maj är en energi 3månad i ett energi 7år. Men först lite om filosofin bakom Numerologi. Hej! Varmt välkomna alla nya så väl som gamla prenumeranter. Det är så glädjande

Läs mer

Religion Livsfrågor och etik

Religion Livsfrågor och etik Delmål Delmål 2010-06-14 Religion Skolan strävar efter att eleven: utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden

Läs mer

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser:

2. Kulturrelativism. KR har flera problematiska konsekvenser: 2. Kulturrelativism KR har flera problematiska konsekvenser: Ingen samhällelig praxis kan fördömas moraliskt, oavsett hur avskyvärd vi finner den. T.ex. slaveri. Vi kan inte heller meningsfullt kritisera

Läs mer

Oljemålningar Marie Almqvist

Oljemålningar Marie Almqvist Oljemålningar Marie Almqvist Nosce te ipsum Känn dig själv Ljuset och rummet Marie Almqvist är en både intuitiv och medveten målare. Hennes bilder berättar om livets paradoxer, verklighetens olika sidor

Läs mer

Vägen till Livet. (Ett litet för ord om mig själv)

Vägen till Livet. (Ett litet för ord om mig själv) Vägen till Livet. (Ett litet för ord om mig själv) Jag heter Dietmar Dh Kröhnert och mitt Buddhistiska namn är Dhammamitra,Karunavajra Kröhnert.När jag tog tillflykt (konverterade till Buddhismen 1997

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Ordet blev kött - Julotta 2016, MK. God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt!

Ordet blev kött - Julotta 2016, MK. God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt! Ordet blev kött - Julotta 2016, MK God-Jul på er! Gomorron! Ni har tagit er upp i alla fall för att fira julen på riktigt. Härligt! Nu är det nog många av oss som har firat julen med, mat, julklappar,

Läs mer

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör.

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör. Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan 2017. Psalm: 298, 67, 259 + Kyrkokör. Inledningsord till Evangeliet: Vi rör oss alltmer ifrån Påsken mot Kr him och Pingst.

Läs mer

Om den Fysiska Hjärnan

Om den Fysiska Hjärnan Per Bruus-Jensen Översättning: Lars Palerius Om den Fysiska Hjärnan Subjektivt lever vi alla i var sin hjärna, vilken å ena sidan tjänar som en "utkikspost" för oss, och å andra sidan både som en verkstad

Läs mer

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Religion? Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer

Läs mer

NYHET! Juni 2009. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009

NYHET! Juni 2009. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009 KATALOG 2009 Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. Martinus NYHET! Juni 2009 Vad är vetenskap för något? Hur kan man förhålla sig vetenskapligt till en teoristruktur som inte ryms inom dagens

Läs mer

Den religiösa och moraliska fostran i antroposofins ljus. Den Haag 4 November 1922

Den religiösa och moraliska fostran i antroposofins ljus. Den Haag 4 November 1922 Den religiösa och moraliska fostran i antroposofins ljus Den Haag 4 November 1922 14KL3 + 5, december 2015 Sjuårsperioderna Människans liv indelat i sjuårsperioder Förvandlingen kring sjuårsåldern Det

Läs mer

Paradigmkampen - Med koppling till myten om CO2-orsakad global uppvärmning.

Paradigmkampen - Med koppling till myten om CO2-orsakad global uppvärmning. Länk hit: http://blog.lege.net/content/paradigmkampen Med_koppling_till_CO2_myten.html Utskriftsversion: http://blog.lege.net/content/paradigmkampen Med_koppling_till_CO2_myten.pdf Publicerad 2008-07-17.

Läs mer

NYHETER. Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port. Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok KATALOG 2012. Martinus

NYHETER. Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port. Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok KATALOG 2012. Martinus KATALOG 2012 Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port Martinus Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok NYHETER Martinus Thomsen (1890 1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FILOSOFI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FILOSOFI Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

"Vi tror olika!!" Klura lite på dessa ord: åttafaldiga vägen, meditation, nirvana, Allah, Ganesha, tempel... I vilken religion hör de hemma?

Vi tror olika!! Klura lite på dessa ord: åttafaldiga vägen, meditation, nirvana, Allah, Ganesha, tempel... I vilken religion hör de hemma? "Vi tror olika!!" En planering som utvecklar elevernas förmåga att jämföra några av våra världsreligioner. Eleverna är med och har elevmedverkan i innehåll i olika uppgifter samt hur de vill visa att de

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

NI SKA VARA HELIGA. artikel av. Linda Bergling

NI SKA VARA HELIGA. artikel av. Linda Bergling NI SKA VARA HELIGA artikel av NI SKA VARA HELIGA Vi säger nej för att vi älskar Gud och vet att hos honom finns allt som vi behöver frid, vila, hälsa, upprättelse, liv och kärlek. Vi behöver inte använda

Läs mer

Martinus Institut. Julbrev 2014. Svenska. Martinus

Martinus Institut. Julbrev 2014. Svenska. Martinus Martinus Institut Martinus Institut Julbrev 2014 Kära läsare, här får du årets julbrev! Vi har under de senaste åren talat mycket om förnyelse inom saken vi har diskuterat det på möten, och vi har skrivit

Läs mer

500 år av reformation

500 år av reformation 500 år av reformation Martin Luther inledde reformationen för 500 år sedan. Den förändrade både kyrkan och samhället på sin tid, och gör det fortfarande. Men vem var Martin Luther? Vad hände när han spikade

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Ett författarskap som kan förändra världen

Ett författarskap som kan förändra världen Ett författarskap som kan förändra världen E tt av vår tids märkligare författarskap påbörjades i 1920-talets Köpenhamn. Det kom så småningom att resultera i det stora verket Livets Bog (Livets bok) samt

Läs mer

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild.

Gud är Ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild. HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2003 VEM ÄR GUD? I. DET GUD ÄR I SIG SJÄLV A. GUDS VÄSEN 1. ANDE 1) Gud är ande Joh.4:24 2) Gud är osynlig Rom.1:20 3) Kristus är den osynlige Gudens avbild Kol.1:15-20 Gud är

Läs mer

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem

Evangeliets ljus visar den himmelska vägen hem A lla vet vi att det är besvärligt att vandra i mörker utan ljus. I svår terräng är det extra besvärligt. Ett vitt snötäcke underlättar dock vandringen. Men snötäcket är i så fall ett hjälpmedel som har

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Telefonkonferens Ashtar, 27 november, 2012

Telefonkonferens Ashtar, 27 november, 2012 Telefonkonferens Ashtar, 27 november, 2012 Kanalisering: Susan Leland Ert uppdrag är att Vara Kärlek! God kväll allihop! Vi är så förtjusta över denna Glädjens sammankomst! Ni har hört bekräftelser och

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin

Innehåll. Förord...11. Del 1 Inledning och Bakgrund. Del 2 Teorin om Allt en Ny modell: GET. GrundEnergiTeorin Innehåll Förord...11 Del 1 Inledning och Bakgrund 1.01 Vem var Martinus?... 17 1.02 Martinus och naturvetenskapen...18 1.03 Martinus världsbild skulle inte kunna förstås utan naturvetenskapen och tvärtom.......................

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bön och bibelläsning sommaren 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Bibelläsning sommaren 2015 Den här bibelläsningsplanen följer kyrkoårets texter och teman. Texterna syftar framåt mot den kommande söndagens gudstjänst.

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Center för alternativ behandling & utbildning. Yoga & Qigong påverka ditt dagliva välbefinnande...

Center för alternativ behandling & utbildning. Yoga & Qigong påverka ditt dagliva välbefinnande... Nissan Hälsocenter Center för alternativ behandling & utbildning Yoga & Qigong påverka ditt dagliva välbefinnande... Meditation öka ditt högre medvetande... Hypnos/Regressionsterapeut lär dig olika tekniker

Läs mer

1. Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen

1. Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen 1. Julens budskap och mening är manifestation av nästakärleksprincipen Nu är det åter jul, och över hela den kristna världen firar man den heliga festen till minne av Jesusbarnets födelse. Kanske försvinner

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

Grundformuleringen av det kategoriska imperativet

Grundformuleringen av det kategoriska imperativet Grundformuleringen av det kategoriska imperativet Det kategoriska imperativet är alltså bara ett enda, nämligen: Handla endast efter den maxim genom vilken du tillika kan vilja att den blir en allmän lag

Läs mer

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll

ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG LJUSETS KÄLLA Sammanställt av Göran Boll ELDENS STIG & LJUSETS KÄLLA - INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. STEG FÖR STEG 3. LIVSKVALITET 4. YOGA SOM FILOSOFISKT SYSTEM 5. GURUS YTTRE OCH INRE 6. INRE

Läs mer

Den intellektualiserade kristendomen

Den intellektualiserade kristendomen KATALOG 2016 Den intellektualiserade kristendomen Boken utgör en sammanställning av oavslutade manuskript, som Martinus arbetade med fram till sin bortgång. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin uppgift

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet!

Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Hej alla fritidsmedarbetare runt om landet! Vintern har rasat ut, vår dvala är över och alla kryper ur sina bon när solens strålar lockar. Vårflöden bryter alla dämningarna, ljuset och värmen släpper alla

Läs mer

Carlos Castaneda Citat

Carlos Castaneda Citat Carlos Castaneda Citat Här följer en samling av både roliga och tänkvärda citat Trollkarlarnas värld. Alla citat är sagda av Don Juan där inget annat anges. Detta är ett universum av rovdjur. (Drömmandets

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Fysik Kunskapens användning

Fysik Kunskapens användning Delmål Delmål 2010-06-14 Fysik Kunskapens användning utvecklar sin förmåga att göra kvantitativa, kvalitativa och etiska bedömningar av konsekvenser av mänskliga verksamheter och olika tekniska konstruktioner

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR

KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR KUNSKAPENS KATEDRAL DOMKYRKANS PROGRAM FÖR LINKÖPINGS GYMNASIESKOLOR Flytta en lektion till Katedralen! Nu vill vi satsa lite extra på gymnasieskolorna i Linköping och Katedralen i Linköping vill erbjuda

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Linus Alfredsson Stenhuggeri och Skulpturprojekt

Linus Alfredsson Stenhuggeri och Skulpturprojekt Linus Alfredsson Stenhuggeri och Skulpturprojekt Jag heter Linus Alfredsson. Jag är född 1970. Jag bor på Gotland. Mitt arbete är ett samarbete. Jag samarbetar med stenar och med människor. Jag kan och

Läs mer

Martinus Thomsen ( )

Martinus Thomsen ( ) KATALOG 2014 Martinus Thomsen (1890 1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. I

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

Målet med EQ-LIFE kurserna är att ge dig ett lyckligare, friare och mer berikande liv. Du stärks positivt!

Målet med EQ-LIFE kurserna är att ge dig ett lyckligare, friare och mer berikande liv. Du stärks positivt! Målet med EQ-LIFE kurserna är att ge dig ett lyckligare, friare och mer berikande liv. Du stärks positivt! PERSONLIG UTVECKLING OCH GLOBAL TRANSFORMATION Världen kallar på ett nytt ledarskap där en hög

Läs mer