NYHETER. Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port. Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok KATALOG Martinus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYHETER. Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port. Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok KATALOG 2012. Martinus"

Transkript

1 KATALOG 2012 Ödmjukhet är själva nyckeln till visdomens port Martinus Den eviga världsbilden 5 helt ny symbolbok NYHETER Martinus Thomsen ( ) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. I sitt verk beskriver Martinus en världsbild där endast livet existerar. Världsalltet utgör ett allomfattande levande väsen, i vars organism och medvetande vi alla lever som medvetna, organiska delar.

2 Världsbild förlag Introduktionsböcker Gör din beställning enkelt i vår nätbokhandel! Kundtjänst Telefon: E-post: Postadress: Världsbild förlag AB c/o StjärnDistribution Hästskovägen Hofors Redaktion och styrelse Vem är Martinus? Martinus är författarnamn för dansken Martinus Thomsen ( ). Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern var han med om den omvälvande intuitiva upplevelse som han kallar kosmiskt med vetande. Upplevelsen gav honom inblick i de principer som bär upp den fysiska verkligheten och som skapar sammanhangen i våra liv. I den världsbild Martinus presenterar existerar endast livet. Världsalltet i sin helhet är ett levande väsen, i vars organism och medvetande vi själva lever som medvetna, organiska delar. Martinus fick insikt om alla varelsers odödlighet och han visar i sitt verk att den styrande principen i tillvaron, universums grundton, är kärlek. Denna tillvarons djupdimension låg öppen för honom att utforska. Den upplevs med hjälp av intuitionen, ett slags inre synförmåga som ger tillgång till grundläggande insikter om verkligheten. Hos de flesta är intui tionen ännu mycket svagt utvecklad, men den kommer efter Kosmiska lektioner Pocket 192 sidor Artikelkod: Kosmiska lektioner är en lättläst introduktion till Martinus författarskap. Boken innehåller 19 artiklar som baserar sig på föredrag han hållit. Martinus förklarar här hur människans livsproblem sammanhänger med hennes bristande förståelse av livet. Häfte 15 sidor Artikelkod: Pris: 20:- Martinus kallade sitt samlade verk Tredje Testamentet. Detta omfattar Livets Bog (Livets bok) i sju delar, Den eviga världsbilden i fyra delar (symbolbilder med förklaringar), Logik, Bisättning, och cirka 30 mindre böcker samt många artiklar publicerade i tidskriften Kosmos. Böcker presenterade på denna sida är lämpliga som en introduktion till kosmologin. Man kan givetvis också börja läsa huvudverket direkt om man så önskar, eller andra småböcker om olika ämnen. Det finns också introduktionsböcker skrivna av andra författare än Martinus, se under rubriken Relaterade författare. 320 sidor Artikelkod: Pris: 200:- Telefon: hand att göra sig mera gällande. Martinus såg E-post: sig därför inte som ett privilegierat undantag i Martinus kosmologi Logik Postadress: detta avseende. Ett introduktionshäfte som bland annat I Logik introducerar Martinus många av de Världsbild förlag AB Han tog det som sin uppgift att ge den sökande innehåller Martinus artiklar Den kosmiska tankegångar som förklaras mer djupgående i Kavaljersstigen 8 människan en förberedande teoretisk inblick världsbilden i fickformat och Reinkarnationsprincipen. Omslag med två symbolbilder hans stora verk Livets Bog Hässelby i livets kosmiska struktur. Resultatet blev ett författarskap som kan förändra vår syn på livet i färg. och den verklighet vi lever i. 2 3

3 Senast utkomna Senast utkomna Helt ny symbolbok! Den eviga världsbilden 5 Martinus Innehåller 33 nya symboler Den mänskliga organismen är ett mikrokosmiskt vintergatssystem. Tomrummet mellan solar och planeter i vårt inre är fyllt av elektromagnetiska krafter. I Den eviga världsbilden 5 visar Martinus på vägen till fullständig fysisk och psykisk hälsa. I 33 symbolbilder (nr 45 77) som inte tidigare varit utgivna i bokform illustrerar han principerna för vår fysiska och andliga struktur, vårt livsbegär och hur vår andliga struktur påverkas av våra tankar, vårt beteende och onaturliga substanser som alkohol och droger. 150 sidor Artikelkod: Pris: 230:- NYHET! Kosmiska lektioner 2 Martinus Martinus förklaring av livsgåtan talar till människor som söker logiska svar på de existentiella frågorna och som anar att logiken har beröring med etiken, med humaniteten och kärleken. Serien Kosmiska lektioner innehåller utvalda artiklar av Martinus. Texterna i Kosmiska lektioner 2 är inte tidigare publicerade på svenska. Universums vintergator Reinkarnationsprincipen Världsreligion och världspolitik Pilatus, Kristus och Barabbas Varför ska man förlåta sin nästa? En glimt från världsåterlösningen Getsemane trädgård Ut ur mörkret Den stora födelsen Primitiv och intellektuell gudsdyrkan Djurets avbild och Guds avbild Bortom dödsfruktan Döm inte Vägen, sanningen och livet Pocket 204 sidor Artikelkod: nya artiklar på svenska 4 5

4 Topplista Kosmisk livssyn Nils Kalén Den här populära introduktionsboken har sålts i mer än exemplar och har nu kommit i en ny upplaga. Om Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden. Pocket 100 sidor Artikelkod: Pris: 60:- Introduktionsbok Livet har en enda mening, och det är att liv skall förenas med liv, och denna förening kan endast ske genom kärleken. Döende kulturfaktorer, Kosmos nr Topplista Livet din spegel Sören Grind Med ett reinkarnationsperspektiv är det medvetandet som är evolutionens orsak och drivkraft. Varje människas liv får mening och sammanhang. I det omedvetna ligger erfarenheter och begåvning från tidigare liv som avgör vår karaktär, våra talanger, reaktionsmönster och grad av medkänsla. 375 sidor Artikelkod: Pris: 230:- En bok om livets mening Kosmiska lektioner Martinus Genom dödens port Martinus Serien Kosmiska lektioner innehåller utvalda artiklar av Martinus. Böckerna ger en lättläst introduktion till den livssyn som enligt Martinus leder bort från oro och fruktan och i stället ser att allt är mycket gott. Denna första del omfattar 19 artiklar. Martinus förklarar här hur människans livsproblem sammanhänger med hennes bristande förståelse av livet. Pocket 192 sidor Artikelkod: Det vi kallar döden är egentligen en port in till en annan tillvaroform och är verkligen inget att vara rädd för. Det vi kallar döden kan bli som en skön solnedgång från den fysiska världen och en underbar soluppgång i den andliga världen. Den danske författaren Martinus har för många människor blivit vägvisaren till en ljusare syn på livet. 41 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 6 7

5 Livets Bog Livets Bog LIVETS BOK är på svenska, men utges även i översättning under sin danska originaltitel Livets Bog. Titeln är en internationellt enhetlig benämning. Verket är i sju band och innehåller tolv symbolbilder i färg. Livets Bog Pris 230:- per band Alla band är inbundna Tredje Testamentet LIVETS BOG LIVETS BOK är Martinus stora, centrala verk. Naturen är den egentliga livets bok, vars språk männi skan håller på att lära sig förstå. Det sker bl.a. genom veten skapens rön. Men livet kan inte förstås enbart utifrån fysiska fakta. Vi står inför en ny kunskapshorisont insikten om att världsalltets materier och energirörelser är uttryck för liv och medvetande. Människan ingår själv som en oundgänglig, levande del i naturen, där allt är livsyttringar i ett levande kosmos. Vi håller på att lämna djurriket och är på väg att bli riktiga människor. Genom reinkarnation utvecklas varje individ både intellektuellt och moraliskt. Lidandet väcker förmågan till medkänsla, som ligger till grund för det moraliska sinnet. Därigenom undergrävs principen om den starkares rätt till förmån för en växande human livsinställning. Vår tids mörka världshändelser är födslovåndorna för en framtida ljus världskultur som kommer att omvälva livet för oss alla. Religionernas kärleksbudskap visar sig vara helt förenligt med en logisk världsbild. Martinus ser sitt verk som en förklarande fortsättning på Jesu kärlekslära, som han därigenom befriar ur det förgångnas religiösa dogmatik och trångsynthet. Det är skälet till att han gett sitt författarskap samlingstiteln Tredje testamentet, som också är huvudtitel på Livets Bog. Del 1 är en inledning till verket och samtidigt den mest upplysande introduktionen till Martinus kosmologi. Ur innehållet: Företal Världssituationen Den gudomliga skaparprincipen Den nya världsimpulsen Ett internationellt världsrike under skapande Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen Från djur till människa Världsalltets grundenergier Grundenergierna och tillvaroplanen Utveckling. Åtta symbolplanscher med förklaringar. 261 sidor Artikelkod: Del 2 Kosmisk kemi Lagen för ämnenas reaktion Kosmisk kemi är detsamma som ödesvetenskap Något som är eller jaget bakom energierna Ämnena och jagets fria vilja Jagets eviga kraftkällor Jaget, döden och den fysiska kroppen Undermedvetandet, ödeselementet, talangkärnor, övermedvetandet Inveckling och utveckling Sömnens natur Grundenergiernas kombination Tankeklimat Kosmiskt medvetande Begäret som fundament för allt medvetenhetsliv Urbegäret och moderenergin. 316 sidor Artikelkod: Del 3 Kretsloppsprincipen Livsmysteriets lösning Livsyttringsfacit Mentala perspek tiv förhållanden Odödlighet Återfödelse och reinkarnation Livssubstanser Den fasta punkten och rörelsen Sexualitet Den maskulina och den feminina polen Syndernas förlåtelse Konsten att skapa ett lyckligt öde Lidandet är ett ofärdigt stadium i en skapelseprocess Syndafallet Talsystemets kosmiska innebörd. 399 sidor Artikelkod: Del 4 Det eviga livet Nuet och evigheten Tid, rum, storlek och avstånd Vem är vår nästa? Nästakärlek och sexualism Världs- återlösningsprincipen Symboliken i berättelsen om Adam och Eva Äktenskapet Växten förvandlas till djur Förälskelse Gamla och Nya testamentet Nationalismens undergång Den äkta och den falska affärsprincipen Kommunism och demokrati Politik är omdanad reli giositet. 380 sidor Artikelkod: Del 5 Den högsta elden Den sexuella polförvandlingen Halvkön och helkön Varför religionerna inte kan frälsa mänskligheten Jesu liv och framträdande Kristi återkomst Djuret blir människa Äktenskapet och nästakärleken Äktenskapets degeneration Olycklig kärlek Sexuella urspårningar Den stora födelsen Det sexuella området är det kosmiska kretsloppets alfa och omega. 268 sidor Artikelkod: Del 6 Guds rike eller livets äventyr Logik, lagen för skapande Kosmiskt medvetande är detsamma som den heliga anden Bön och meditation Mikro-, mellan- och makrokosmos Världsalltet är ett levande väsen, Gudomen Alla naturens detaljer är bokstäver, ord och meningar i ett språk Gudomens jag och gudasonens jag är det primära i tillvaron Allt är mycket gott Intuition och kosmiska glimtar Väsendets fria vilja Tankekraft och livskraft Elektricitet och ande Rörelsens innersta orsak. 306 sidor Artikelkod: Del 7 Den kosmiska världsmoralen Vad som ligger till grund för förmågan att förlåta Den fysiska tillvarons nödvändighet Det obehagliga goda och det behagliga goda Kärleken är en förnimmelse av den samhörighet som väsendena utgör med alla andra levande väsen De kosmiska analyserna och nästakärleken. Efterskrift. 184 sidor Artikelkod:

6 Den eviga världsbilden symbolböckerna Den eviga världsbilden symbolböckerna För att åskådliggöra de kosmiska principer som naturen och vår egen tillvaro vilar på har Martinus skapat ett flertal symbolbilder. De flesta är i färg. DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN i fyra delar innehåller Martinus symbolbilder med utförliga förklaringar. Den eviga världsbilden Alla delarna är inbundna DEN EVIGA VÄRLDSBILDEN Del 1 Del 2 Innehåller 14 Innehåller 11 symbolbilder symbolbilder Reinkarnation, kretslopp och årstider Guds ande över vattnet Det levande väsendets ödesbågar Världsåterlös nings Genom invigningens mörker principen (Helvete eller ragnarök) Intolerans Syndernas förlåtelse Vägen mot ljuset Den eviga kosmiska organiska Kosmisk medvetslöshet förbindelsen mellan Gud och gudason 1 Det levande väsendet 1 Den eviga kosmiska organiska Livsenhetsprin cipen förbindelsen mellan Gud och gudason 2 Det gudomliga något, X1 Den materialistiska eller Det levande väsendets ofullkomliga världsbilden skaparförmåga, X2 Den färdiga människan Det skapade, X3 som Guds avbild, honom lik Den eviga världsbilden Det ej färdiga människoriket Grund energiernas Mänsklighetens karma kombinationer Det kommande fullkomliga människoriket Den eviga världsplanen 145 sidor Artikelkod: Pris: 230:- Det kosmiska spiralkrets loppet 1 Lagen för rörelse Evighetskroppen 112 sidor Artikelkod: Pris: 230:- Del 3 & 4 Tredje delen innehåller 7 symbolbilder Jordklotets kosmiska strålglans Det eviga livet eller livsstegen Kosmiska utvecklingsbanor Den eviga Gudomen och väsendenas förnimmelsebegåvning Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet De tolv grundfacit eller livsmysteriets lösning De djuriska och mänskliga tankeklimaten Fjärde delen innehåller 11 symbolbilder Parningsakten eller Guds ande i mörkret Polprincipens kosmiska kretslopp Det eviga livets struktur Den beslöjade och avslöjade eviga sanningen Människan och animalisk och vegetabilisk föda Jordmänsklighetens medvetandekategorier Korsets tecken Stjärnsymbolen Flaggans struktur Symbol över Livets Bog Lagen för tillvaron Älska varandra! 270 sidor Artikelkod: Pris: 290:- Del 5 Femte delen innehåller 33 symbolbilder Den eviga världsbilden 5 innehåller 33 symbolbilder som inte tidigare varit utgivna i bokform. Boken skiljer sig från tidigare symbolböcker genom att symbolförklaringarna baserar sig på muntliga föredrag som Martinus höll 1955/56 och Alla föredragen hade huvudtiteln Den eviga världsbilden och formade sig som en samlad genomgång av Världsalltets kosmiska analyser. 150 sidor Artikelkod: Pris: 230:- NYHET! Del

7 Martinus småböcker Martinus småböcker 85 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Blad ur Guds bilderbok Här skildrar Martinus dygnets olika faser De levande väsendenas odödlighet Kulturens skapelse Om de faktorer som ligger bakom den Den idealiska födan Vegetarisk föda är naturligt för människan. vilka blir paralleller till vårt jordelivs åldrar. Världsalltet är Gudomens organism. Genom naturens skönhet talar han till oss. I sin bilderbok inviger han oss i livets mysterium. Endast utifrån tanken om alla varelsers odödlighet är det möjligt att påvisa att livet är rättvist. Boken innehåller även artiklarna Den andliga vetenskapens nödvändighet samt Primitivitet och övertro. mänskliga kulturens utveckling, ända fram till dagens krigströtta värld. För att skapa fred på jorden räcker det inte med materialistisk vetenskap, det behövs också en vetenskap i livsinställning. När vi äter införlivas mikrokosmiska livsenheter i vår organism. Deras natur påverkar vår hälsa. 135 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Vägen till invigning Kosmiskt medvetande Två slags kärlek Meditation Ödmjukhet är detsamma som insikt i den egna Vägen till det kosmiska medvetandet går Ordet kärlek förknippar vi normalt med Att meditera är att tänka över livet. Vissa ofullkomligheten. Denna självkännedom är genom utvecklingen av förmågan att förstå förälskelse och parförhållanden. Men det är former av meditation kan ge upplevelser av vägen till all visdom. Boken innehåller även och förlåta våra medvarelser. Boken innehåller bara begränsade uttryck för denna centrala kosmiska glimtar, men är inte alltid riskfria. artiklarna Kring mina kosmiska analyser samt även artikeln Mental suveränitet som livsfunktion: inom varje människa utvecklas Boken innehåller även artiklarna På kärlekens Gåvokultur. behandlar utvecklingen av principen att älska också förmågan till en osjälvisk kärlek, som altare samt Mänskligheten ett med Gud. 12 sin nästa som sig själv. riktar sig till allt och alla. 13

8 Martinus småböcker Martinus småböcker 78 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Vad är sanning? Vägen till paradiset Kosmiska glimtar Mänsklighetens öde Människans förmåga att tro på religiösa Efter döden fortsätter livet i en värld Det förekommer tillfällen då människor En ny världskultur håller på att födas. Boken auktoriteter avtar. Förhållandet till sanningen uppbyggd i en strålformig materia som direkt upplever livet i en kulminerande ger en orientering om grunddragen i den baseras i stället alltmer på fakta, vetande kan påverkas av tanken. Tillvaron i denna ljusupplevelse, ett slags extastillstånd, då allt kosmiska världsstrukturen. Vetenskapen och egen erfarenhet. Också innebörden i andliga värld mellan de fysiska liven förnims som strålande lycka och glädje. Boken kommer att utvecklas till kärleksvetenskap. begreppet Kristi återkomst tas upp. kan liknas vid en semester, ett individuellt innehåller även artiklarna Högintellektualitet En framtida demokratisk världsregering blir paradis, anpassat till ens djupaste önskningar och lågintellektualitet samt Femte budet. nödvändig som garant för freden och humana och behov. förhållanden för alla. 96 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Julevangeliet Kring min missions födelse Livets väg Mänskligheten & världsbilden Det bibliska julevangeliet handlar inte endast Här presenterar Martinus sig själv och redogör Livet leder mänskligheten från mörker till ljus Naturvetenskapen kan endast registrera naturens om en historisk tilldragelse utan är även en för de omständigheter och händelser, de i ett kosmiskt spiralkretslopp som garanterar yttre, mekaniska sida, dess energiproces symbolisk berättelse om jordmänniskans djupgående upplevelser, som totalt förändrade väsendena ett evigt liv. Boken innehåller ser och materierörelser, som uttrycks i mått kosmiska öde. hans liv och som satte honom i stånd att även artiklarna Mentala fängelser samt Den och vikt. Livet är däremot något inre, det är beskriva den kosmiska världsbilden. sekundära och den primära uppståndelsen. upplevelse och medvetande och förutsätter 14 existensen av ett upplevande något. 15

9 Martinus småböcker Martinus övriga böcker Världsfredens skapelse 107 sidor Artikelkod: Genom att förstå reinkarnation som en förutsättning för människans utveckling kan vi följa framväxten av ett fredligt sinne. Boken innehåller även artikeln Jaget och evigheten. 63 sidor Artikelkod: Bönens mysterium 71 sidor Artikelkod: Bön och bönhörelse är en vetenskap som följer sina egna lagar. I Bönens mysterium visar Martinus hur bönen Vår Fader uttrycker en fullkomlig, själslig inställning till Gudomen. Med full förståelse för innebörden kommer individens medvetande orubbligt i samkland med Gudomens medvetande. 41 sidor Artikelkod: Pris: 50:- Bisättning Vår kropp är ett universum för de myriader av levande mikroväsen som bygger upp den. Med våra tankar skapar vi yttre klimat och naturkrafter för dessa. Det finns ett samspel mellan mikroväsendenas liv och hälsa och vårt eget liv och hälsa. Vår nästa finns även i mikrokosmos. Vi har ett ansvar för denna mikrovärlds öde även sedan vi själva lämnat kroppen. Om framtidens begravningskultur. 240 sidor Artikelkod: Pris: 140:- Vad är medvetande? Medvetande är upplevelsen av ämnenas reaktion. Att förneka att det finns något som upplever ämnenas eller materiernas reaktion, kan inte låta sig göra utan att förneka sin egen existens. Materiens tillblivelse och upplösning, Kosmos nr Logik Påsk Genom dödens port I Påsk beskriver Martinus händelserna kring Det vi kallar döden är egentligen en port Jesu korsfästelse. Här framstår tydligt ett in till en annan tillvaroform och är verkligen stort kärleksmedvetande, mitt i kulminationen inget att vara rädd för. Det vi kallar döden av mörker och lidande. kan bli som en skön solnedgång från den I Logik introducerar Martinus många av de tankegångar som förklaras mer djupgående i hans stora verk Livets Bog. Syftet med boken Logik är att vi med utgångspunkt i våra egna erfarenheter ska lära oss tänka logiskt, det vill säga i samklang med naturen, med kärleken och livet, och förstå att allt är mycket gott. 320 sidor Artikelkod: Pris: 200:- fysiska världen och en underbar soluppgång i 16 den andliga världen. 17

10 Martinus ej översatta böcker Martinus ej översatta böcker Den Intellektualiserede Kristendom Boken utgör en sammanställning av oavslutade manuskript, som Martinus arbetade med fram till sin bortgång, och beskriver vilken roll Martinus litterära verk har som världslärare och varför verket har fått titeln Tredje testamentet. 260 sidor Artikelkod: Pris: 360:- Martinus erindringer Martinus egen berättelse om sin barndom och uppväxt och om de händelser som ledde fram till hans verksamhet som författare och introduktör av den kosmiska världsbilden. Boken illustreras av många bilder från Martinus liv och resor. I en efterskrift av Tage Buch beskrivs människan Martinus och utvecklingen av arbetet under senare år. 202 sidor Artikelkod: Pris: 210:- Världsplanens logik är kärlek, skönhet och glädje. Ur Logik 2:a upplagan Artikelsamling 1 I denna artikelsamling ingår Martinus alla egna artiklar i tidskriften Kosmos från åren Därutöver ingår elva artiklar, vilka var införda i Kosmos senare, bl.a. fem artiklar från åren som publicerades efter Martinus bortgång. 428 sidor Artikelkod: Pris: 450:- Samarbejdsstrukturen En bok om strukturen och samarbetsprinciperna för det arbete som utförs omkring Martinus världsbild. Boken kan också mer generellt ge inspiration till människor som har intresse för utvecklingen av en ny vänskaps- och samarbetsstruktur. Boken innehåller många Martinuscitat i ämnet. 128 sidor Artikelkod: Djævlebevisthed og kristusbevisthed Boken består av fyra artiklar: Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed, Udødelighed, Guds skabelse af mennesket och Verdenssituationen. 140 sidor Artikelkod: Bevisthedens skabelse Boken består av tre artiklar: Bevidsthedens skabelse, Tanker omkring påske och Julelysene. 98 sidor Artikelkod: Pris: 215:

11 Talproduktioner på danska Talproduktioner på danska i mp3-format Artikelkod: Pris: 180:- Kosmiske lektioner (mp3) Denna cd innehåller 50 föredrag i mp3-format av Ole Therkelsen (ej att förväxla med Martinus bok Kosmiska lektioner). Ole Therkelsen har under många år studerat och hållit en mängd föredrag om Martinus kosmologi. Artikelkod: Pris: 250:- Hvem var Martinus egentlig? I denna dubbel-cd intervjuas Per Bruus-Jensen av Steen Krarup. I samtalen kommer Per Bruus-Jensen in på människan Martinus och delar med sig av sin personliga uppfattning av vem Martinus var. Mennesket & virkeligheden Denna box innehåller sex dvd-skivor (ljud, ej bild) med en sammanlagd speltid på 32 timmar. Här behandlas den storslagna helhetsbild av verkligheten som Martinus kosmologi utgör på ett intressant sätt i ett samtal mellan redaktör Steen Landsy och författaren Per Bruus-Jensen, som i över tio år var Martinus personliga elev. Ljudbok dvd Artikelkod: Pris: 2240:- Bevidsthedens giftstoffer (cd 1) Artikelkod: Artikelkod: Intellektualiseret kristendom (cd 2) Artikelkod: Sjælelig undernæring (cd 3) Artikelkod: Om mig selv, min mission (cd 4) Artikelkod: Unaturlig træthed (cd 5) Artikelkod: Verdens frelse (cd 6) Inspelat föredrag som Artikelkod: Talent for skæbnemodtagelse (cd 7) Artikelkod: Mit forhold til Gud (cd 8) I detta föredrag från Inspelat fördrag som Inspelat föredrag som Inspelat föredrag Inspelat föredrag Inspelat föredrag Martinus höll den I detta föredrag, inspelat 1968 berättar Marti Martinus höll den Martinus höll den som Martinus höll som Martinus höll som Martinus höll 11/ Martinus 1968, berättar nus under informella 30/ Martinus 14/ I föredraget den 20/ den 30/ den 16/ berättar om den Martinus om hur män former om hur han tar upp nödvändigheten ger Martinus en Föredraget beskriver Martinus berättar Föredraget behandlar utvecklingsepok som niskan utvecklas från påsken 1921 genom av att lära överblick över olika hur lagbundenheten om arbetet med sina konflikten mellan mänskligheten befinner ett primitivt till ett gick det han kallar för sig behärska mentala epoker i utvecklingen inte bara gäller den kosmiska analyser människans två sig i, där vi är i fullkomligt tillstånd. den stora födelsen. giftämnen såsom från Gamla testamen fysiska materien utan och hur dessa mentala sidor, den omvandling från att I denna process utgör Han berättar också om avundsjuka, intolerans, tets kultur och fram också den psykiska relaterar till både äldre egoistiska utgöra enpoliga väsen smärtsamma upple vilka efterverkningar oärlighet m.m. till det kommande materien, det vill kristendomen och sidan samt den nya till att bli dubbelpovelser i själva verket denna upplevelse hade humana människoriket. säga våra tankar. naturvetenskapen. humana sidan. liga, där feminint och uttryck för kärlek. i hans medvetande. maskulint förenas

12 Relaterade författare på svenska Relaterade författare på svenska 316 sidor Artikelkod: Pris: 250:- 375 sidor Artikelkod: Pris: 230:- 108 sidor Artikelkod: Pris: 285:- 275 sidor Artikelkod: Pris: 248:- Ole Therkelsen Sören Grind Per Bruus-Jensen Per Bruus-Jensen Martinus, Darwin och intelligent design Livet din spegel Med ett reinkarnationsperspektiv är det Sol & Måne Sol & Måne skildrar glimtar av tio års Livet och det slutna rummet Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Ole Therkelsen tar sin utgångspunkt i den medvetandet som är evolutionens orsak och närkontakt med Martinus, som författaren Hela vårt fysiska universum liknas här vid ett rådande striden mellan darwinister och drivkraft. Varje människas liv får mening träffade 1957 och under åren fram till 1968 gigantiskt livmoderorgan och vi själva vid anhängare av idén om intelligent design. och sammanhang. I det omedvetna ligger dagligen fick undervisning av. Undervisningen kosmiska foster på väg att förlösas. Livet och Martinus kosmologi presenteras här som en erfarenheter och begåvning från tidigare försiggick som ett utbyte av frågor och svar det slutna rummet ger hoppingivande och tredje förklaringsmodell. liv som avgör vår karaktär, våra talanger, mellan lärare och elev. kanske överraskande svar på frågan om målet reaktionsmönster och grad av medkänsla. och meningen med våra korta liv. 78 sidor Artikelkod: Pris: 60:- 206 sidor Artikelkod: Pris: 130:- 148 sidor Artikelkod: Pris: 165:- 123 sidor Artikelkod: Pris: 125:- Gunnar Carlsson Magdalena Rosell Per Bruus-Jensen Per Bruus-Jensen Kosmologi och vetenskap Soluppgång över vetenskapen Projekt liv Människan och livsmysteriet I denna bok har Gunnar Carlsson sökt visa Vad är vetenskap för något? I denna bok Naturvetenskapens tanke att livet uppstått Den kosmiska livssyn som Martinus lagt grunden på samstämmigheter mellan etablerad klargör Magdalena Rosell denna fråga genom ur materien ställs här i kontrast till Martinus till ger ett avgörande kunskapsteoretiskt bidrag materialistisk vetenskap och Martinus att ta med läsaren på en guidad tur genom analyser av begreppet liv. Utvecklingen är till vår förståelse av fenomenet liv. kosmologi inom områdena termodynamik, området för vetenskapsteori, en tur som inte slumpmässig utan avslöjar avsikt och Den materialistiska världsbilden prövas nu kvantfysik, relativitetslära och slutligen leder fram till nya perspektiv på ändamålsenlighet. Evolutionstanken är verkligen i sina grundvalar. utvecklingslära. många av dagens vetenskapliga problem. förenlig med en gudomlig avsikt om Gud 22 och naturen är samma sak. 23

13 Relaterade författare på svenska Relaterade författare på svenska 150 sidor Artikelkod: Pris: 20:- 165 sidor Artikelkod: Pris: 190:- Pocket 100 sidor Artikelkod: Pris: 60:- 143 sidor Artikelkod: Pris: 60:- Pia Hellertz Världslärare eller falsk profet? Är Martinus verk Tredje testamentet det budskap världen väntat på? Enligt Johannesevangeliet utlovar Kristus att Hjälparen, den heliga anden ska komma och förklara vad han själv inte kunde förmedla. Samtidigt förebådar han att det ska komma falska profeter. Pernilla Rosell och Lars Palerius (red.) Polförvandlingen i vardagen Denna antologi, bestående av arton texter av olika författare, har tillkommit för att ge en inblick i hur människor med kännedom om Martinus analyser upplever sin vardag och reflekterar kring denna övergångstid. Kosmisk livssyn Nils Kalén Om Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden. Introduktions bok Tio Guds bud och Tredje testamentet Nils Kalén Om de tio budordens uppkomst och världshistoriska betydelse. Med Martinus kosmologi som bakgrund anläggs nya aspekter på budens innebörd, som fördjupas och vidgas, varigenom buden får förnyad aktualitet i vår tid. 32 sidor Artikelkod: Pris: 50:- 99 sidor Artikelkod: Pris: 95:- 128 sidor Artikelkod: sidor Artikelkod: Pris: 60:- Olav Johansson Rolf Elving Nils Kalén Nils Kalén Drömmen som brast En introduktion till Tredje testamentet Kristendomens hedendom Vi och våra gener En kritisk syn på ärftlighetsläran. Här Utifrån Martinus analyser av kommunism En upptäcktsfärd bland religionens dogmer, presenteras ett tredje alternativ: nämligen och demokrati kan verklig kommunism inte Bibelns två testamenten, Gamla och Nya traditioner, ceremonier, sakrament etc. det erfarenhetsmaterial som individen själv dirigeras fram, den kräver mänsklig mognad testamentet, har utvidgats med ännu ett Om deras ursprung och tillblivelse samt har med sig från tidigare liv. Martinus har gett och är därför en utvecklingsfråga. Tredje testamentet. Kristendomens teologernas spekulationer. Förbluffande en modell för hur detta går till. kärleksbudskap har med detta verk fått den mycket av kyrkans läror och riter visar sig logiska underbyggnad som det hittills saknat. vara arv eller lån från äldre religioner, ofta 24 kamouflerad hedendom. 25

14 Relaterade författare på svenska Filmer på danska Ödet och den sexuella polförvandlingen 31 sidor Artikelkod: Pris: 50:- Mogens Møller Om Martinus analyser av sexualitetens förvandling hos människan. 27 sidor Artikelkod: Pris: 35:- Gunner Frederiksen Martinus människa och verk Detta häfte utgör en introduktion till Martinus kosmologi och tar även upp kosmologins tillblivelse. Dvd-box Martinus som vi kendte ham Pris 650:- för 8 dvd-filmer Allt eftersom åren går blir det färre och färre personer som faktiskt har mött Martinus. Detta råder dvdboxen Martinus som vi kendte ham nu indirekt bot på. På de åtta dvdfilmer som boxen innehåller (totalt nio timmars speltid) berättar en rad personer om sitt möte med Martinus. Deras personliga minnen återges med inslag av tidiga smalfilmsinspelningar som har gjorts på Martinus. De flesta i filmen talar danska, några talar svenska. Filmen är ej textad. Dvd-box nio timmars speltid Artikelkod: Pris: 650:- 36 sidor Artikelkod: Pris: 50:- Gunner Frederiksen 165 sidor Artikelkod: Gunner Frederiksen KUNDTJÄNST Telefon: E-post: Frankeras ej. Världsbild Förlag betalar portot VÄRLDSBILD FÖRLAG c/o StjärnDistribution Ångest Lyckan och lidandet Svarspost Ett temahäfte om begreppet ångest. Har lidandet en mening? Varför lever somliga Innehåller Martinus artikel Varför lever i svält, sjukdom och fattigdom och andra i människorna i en överdimensionerad fruktan överflöd och med strålande hälsa? Är livet i samt Gunner Frederiksens Ångest, som grunden orättvist och lidandet meningslöst? behandlar olika sidor av detta sinnestillstånd. Utifrån Martinus kosmologi får dessa frågor Kundnummer HOFORS logiska och hoppingivande svar

15 Välkommen att besöka vår nätbokhandel eller ringa vår kundtjänst Art.kod: Antal: Titel: Texta tydligt, tack! Ev. kundnummer Namn: Adress: Postadress: Telefon: Personnummer: E-post: Tryckt hos Hofors Digitaltryck. Grafisk form och layout Renée Edlund. (2011-I2) En fast fraktkostnad på 49 kr tillkommer på varje beställning. Vid delad leverans debiteras varje försändelse en fraktkostnad. Överstiger ordersumman kr bjuder vi på fraktkostnaden inom Sverige. Övriga fraktvillkor hittar du på

NYHET. Den eviga världsbilden, del 6 KATALOG 2015

NYHET. Den eviga världsbilden, del 6 KATALOG 2015 KATALOG 2015 NYHET Den eviga världsbilden, del 6 I maj 2015 publiceras Den eviga världsbilden, del 6, med 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100

Läs mer

NYHET! Juni 2009. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009

NYHET! Juni 2009. Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. KATALOG 2009 KATALOG 2009 Döden kan endast vara en tänkt motsats till livet. Martinus NYHET! Juni 2009 Vad är vetenskap för något? Hur kan man förhålla sig vetenskapligt till en teoristruktur som inte ryms inom dagens

Läs mer

Martinus Thomsen ( )

Martinus Thomsen ( ) KATALOG 2014 Martinus Thomsen (1890 1981) föddes och växte upp på norra Jylland i Danmark. Efter ett obemärkt liv fram till trettioårsåldern gick han år 1921 igenom en omvälvande intuitiv upplevelse. I

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet

Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser på Kosmosgården i Varnhem 2009 28 juni - 4 juli Rekreation och inspiration 5 juli - 11 juli Personlig utveckling genom självkännedom Om Kosmosgården

Läs mer

Den intellektualiserade kristendomen

Den intellektualiserade kristendomen KATALOG 2016 Den intellektualiserade kristendomen Boken utgör en sammanställning av oavslutade manuskript, som Martinus arbetade med fram till sin bortgång. Han berättar närmare om sin bakgrund, sin uppgift

Läs mer

Martinus Center Klint. Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet

Martinus Center Klint. Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet Martinus Center Klint Temafördjupningsgruppen 2016 Vecka 5 och 6 Kristus sett i ljuset av Tredje testamentet Utarbetat av Søren Olsen Martinus Institut 1981 Detta kompendium är omfattat av lagen om upphovsrätt

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv!

Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP. Jesu uppståndelse: (1 Kor. 15:1-58. Vägen till ett förvandlat liv! Tro Hopp - Kärlek 3. HOPP Jesu uppståndelse: Vägen till ett förvandlat liv! (1 Kor. 15:1-58 ) 1. Två missförstånd som hör samman När Paulus nu närmar sig slutet av sitt brev, så vill han visa att Kristi

Läs mer

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Institut Reg. nr 13

MARTINUS KOSMOLOGI. Martinus Institut Reg. nr 13 MARTINUS KOSMOLOGI en andlig-vetenskaplig världsbild Martinus Institut 1981 Reg. nr 13 Information om verksamheter i Stockholmsområdet våren 2015 www.martinus.se VAD ÄR MARTINUS KOSMOLOGI Livets Bog Tredje

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Fler böcker från Världsbild Förlag

Fler böcker från Världsbild Förlag Fler böcker från Världsbild Förlag Andra författare om MARTINUS KOSMOLOGI Pia Hellertz Världslärare eller falsk profet? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi Är Martinus verk Tredje testamentet

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer

Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer Frödings esoteriska resa 5 bildpresentationer med Rolf Erik Solheim Fastän majoriteten av svenska folket ser Gustaf Fröding som en av Sveriges största skalder genom tiderna, har de flesta endast skrapat

Läs mer

Online reträtt Vägledning vecka 26

Online reträtt Vägledning vecka 26 Online reträtt Vägledning vecka 26 Jesus helar sina lärjungars blindhet Vägledning: "Jag vill se" Vi kommer till den punkt i Jesu liv, där hans eget val blir klart. Han kommer att gå till Jerusalem. Han

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4)

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4) www.theministryofhealing.se HEALING vs. GUDS HELANDE Finns det något så kallat "falskt helande" eller är allt helande bra och sant? Var kommer helandet ifrån? Vad är det för skillnad på healing (New Age)

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39.

1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. (första söndagen i månaden: arbetsmöte) Anonyma Sexmissbrukares Stockholmsmöte söndagar 18.00 19.30, Hartwickska huset, St Paulsgatan 39. 1. Välkomna till Sex Addicts Anonymous och mötet From Shame

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

De tio jungfrurna Mark 4:9-12 Liknelsen med de tio jungfrurna Matteus 25:1-13

De tio jungfrurna Mark 4:9-12 Liknelsen med de tio jungfrurna Matteus 25:1-13 "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln The Ten Virgins. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!

Mannen och kvinnan. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan! Mannen och kvinnan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: 1 Mos 1:24-2:3; Matt 19:3-6; ÄK 37, 200, HH 366. Se sista sidan!) Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin

Läs mer

Lev inte under Lagen!

Lev inte under Lagen! "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Don t Be Under the Law. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och

Läs mer

Studieprogram. Martinus andliga vetenskap. Stiftelsen Kosmos-Varnhem. Göteborg. Varnhem

Studieprogram. Martinus andliga vetenskap. Stiftelsen Kosmos-Varnhem. Göteborg. Varnhem Studieprogram Stiftelsen Kosmos-Varnhem Martinus andliga vetenskap Göteborg Varnhem Hösten 2012 KALENDARIUM HÖSTEN 2012 Datum Arrangemang Föreläsare/ ansvarig(a) 10-12/8 Att bli herre över sig själv medvetenhet

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Nyhetsbrev 2016 Channie West

Nyhetsbrev 2016 Channie West Nyhetsbrev 2016 Channie West Hej, till alla Er som får detta Brev! Efter alla helgdagarna har nu ett nytt och förhoppningsvis mycket spännande år kommit. Jag hoppas på 2016 som ett gott år och önskar att

Läs mer

Samtalshandledning till. Kristendom för ateister

Samtalshandledning till. Kristendom för ateister Samtalshandledning till Kristendom för ateister Inledning Den här handledningen är ett stöd för er som i grupp vill samtala utifrån Kristendom för ateister. Till varje kapitel finns samtalsuppslag och

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Samsara livets hjul.

Samsara livets hjul. Samsara livets hjul. Tanken om Samsara har haft en mycket stor betydelse för det religiösa livet i Asien och har med tiden fått spridning över hela världen.ordet Samsara är bildat av sanrkitroten sr som

Läs mer

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Religion? Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer

Läs mer

Kursplan för Naturorienterande ämnen

Kursplan för Naturorienterande ämnen Kursplan för Naturorienterande ämnen Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 ÄMNEN: Biologi Fysik Kemi BIOLOGI, FYSIK, KEMI Den gemensamma kursplanetexten, utformad i ett naturorienterande perspektiv, utgör

Läs mer

Varför just kristendom?

Varför just kristendom? Varför just kristendom? För vår samtid är detta ett av de mest anstötliga påståenden som Jesus har gjort: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh 14:6). Vad är

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel

Målkriterier Beskrivning Exempel ÖREBRO SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN (SO),ÅR 5 1(5) Geografi Eleven kan reflektera över hur människans handlingar påverkar miljön Eleven är förtrogen med globen och känner till olika platsers och områdens

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2011 Ett barn blir oss fött Ett barn blir oss fött, så ljuder Julens glada budskap över hela världen. Ett stort under har

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Lärarhandledning lågstadiet

Lärarhandledning lågstadiet Lärarhandledning lågstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Öga för öga, Tand för tand

Öga för öga, Tand för tand Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen av den Engelska titeln Eye for an Eye. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media

Läs mer

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.

Markus 3:29 Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln Unparadonable Sin. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder,

Läs mer

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK

BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK BARNETS FEM KÄRLEKSSPRÅK Av: Inge Stene Denna artikel bör ses mot bakgrund av de multipla intelligenserna (se artikeln Det kreativa barnet). Den handlar kort sagt om kommunikation. Vi kan förhålla oss

Läs mer

Carlos Castaneda Citat

Carlos Castaneda Citat Carlos Castaneda Citat Här följer en samling av både roliga och tänkvärda citat Trollkarlarnas värld. Alla citat är sagda av Don Juan där inget annat anges. Detta är ett universum av rovdjur. (Drömmandets

Läs mer

Om tröst och att trösta 1

Om tröst och att trösta 1 Åsa Roxberg Om tröst och att trösta 1 Michael 2010; 7: 282-6. Syftet med denna artikel är att undersöka tröstens innebörd, med fokus på vårdande och icke-vårdande tröst såsom den framträder i Jobs bok

Läs mer

Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved

Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved Copyright 2007 Human Excellence, all rights reserved Personligt Mästerskap - Träningsjournal. Samtliga åtta program som ingår i Personligt Mästerskap är cirka 20 minuter långa. De innehåller alla samma

Läs mer

Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong.

Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong. 201 3 Timoteus- B Förlag står för portot Timoteus-Förlag AB SVARSPOST 20492032 545 20 Töreboda Så får du tag på almanackan för 2014 Fråga efter almanackan i din bokhandel eller skicka denna beställningskupong.

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

Tage Buch - 60 år i kosmologins tjänst Pia Hellertz - 1997

Tage Buch - 60 år i kosmologins tjänst Pia Hellertz - 1997 Tage Buch - 60 år i kosmologins tjänst Pia Hellertz - 1997 För ganska exakt 60 år sedan, han tror det var1937, hörde han talas om Martinus kosmologi för första gången. Han var 26 år och det var bara 16

Läs mer

BIBELN OCH SKOLBOKEN

BIBELN OCH SKOLBOKEN BIBELN OCH SKOLBOKEN Christian Braw I den mån som det sekulariserade samhället alls intresserar sig för religiösa frågor, är det andra saker än Bibeln man talar om. Det är snarare frågor som reinkarnation,

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den?

Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Vad händer med det barn som dör i mammas mage eller utanför den? Går han till himlen eller till helvetet? Av Christer Åberg På grund av att frågan har dykt upp ett antal gånger på apg29 och på grund av

Läs mer

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015)

BAKGRUND TILL JOHANNES FÖRSTA BREV (1Joh) (2008, reviderad 2015) JOHANNESBREVEN INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande kommentar till 1Joh 5 Sammanfattning av 1Joh 10 Bakgrund till 2Joh och 3Joh 11 Löpande kommentar till 2Joh 12 Löpande kommentar till 3Joh 13 Husbykyrkan

Läs mer

Martinus Institut. Julbrev 2014. Svenska. Martinus

Martinus Institut. Julbrev 2014. Svenska. Martinus Martinus Institut Martinus Institut Julbrev 2014 Kära läsare, här får du årets julbrev! Vi har under de senaste åren talat mycket om förnyelse inom saken vi har diskuterat det på möten, och vi har skrivit

Läs mer

Vägen till Livet. (Ett litet för ord om mig själv)

Vägen till Livet. (Ett litet för ord om mig själv) Vägen till Livet. (Ett litet för ord om mig själv) Jag heter Dietmar Dh Kröhnert och mitt Buddhistiska namn är Dhammamitra,Karunavajra Kröhnert.När jag tog tillflykt (konverterade till Buddhismen 1997

Läs mer

Mål för tema Makt och demokrati år 6-7

Mål för tema Makt och demokrati år 6-7 Mål för tema Makt och demokrati år 6-7 Svenska: Under tema Makt och demokrati ska du: Skriva en skönlitterär text och öva förmågan att bearbeta dina texter vad gäller styckeindelning, textens röda tråd,

Läs mer

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund

Din första kärlek. Värnamo 2006-01-08. Kort inledning och bakgrund Din första kärlek Kort inledning och bakgrund Värnamo 2006-01-08 I början av Uppenbarelseboken, kap 2-3, hittar vi sju brev från Jesus Kristus, förmedlade genom Johannes till sju församlingar i Mindre

Läs mer

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet?

Det handlar om ljus. Hur ser man erfarenhet? 10 11 Det handlar om ljus T. v. Ett ansikte, torrnålsgravyr T. h. Alltså avgjort?, torrnålsgravyr Torrnål. Tonerna och övergångarna längs graderna som färgen ger när plåten pressas mot pappret. Bilderna

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER

Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER Nära smågrupp JAKOBS BREV ETT BIBEL OCH SAMTALSMATERIAL FÖR SMÅGRUPPER I ETT SAMARBETE MED FÖRSAMLINGSPROGRAMMET I EVANGELISKA FRIKYRKAN, HYLLIE PARKS FOLKHÖGSKOLA OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA 2 Nära smågrupp

Läs mer

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation?

3) Finns det någon väg tillbaka om jag ångrar min AuraTransformation? 10 FRÅGOR OCH SVAR 1) Vad är det som händer under en AuraTransformation? Alla människor är energi i konstant rörelse. Den synliga delen kroppen är en manifestation av de osynliga energierna som omger och

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Uppgift 1. Uppgift 2.

Uppgift 1. Uppgift 2. 1 STUDENTEXAMENS- NÄMNDEN ANVISNINGAR FÖR BEDÖMNINGEN AV MODELLPROVET I EVANGELISK-LUTHERSK RELIGION Uppgift 1. likheter: världsreligioner som kommit till i Indien, en cyklisk tidsuppfattning, reflekterar

Läs mer

RELIGION OCH VETENSKAP

RELIGION OCH VETENSKAP RELGON OCH VETENSKAP Länge gav de olika religionerna och livsåskådningarna människor acceptabla svar på existentiella frågor som: Varför finns vi? Vad är livets mening? Vad händer efter döden? Man förutsatte

Läs mer

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan

Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Lokal kursplan för samhällsorienterande ämnen vid Kungsmarksskolan Gemensamt för samhällsorienterande ämnen Kungsmarksskolan skall i sin undervisning sträva efter att: - arbetet genomsyras av en demokratisk

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit

Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit 06 Kunglig lag Efter att Darius, medernas och persernas kung, hade intagit Babylon, dödade han alla regeringsmedlemmarna utom en, nämligen gudsmannen Daniel. Sjuttio år tidigare hade han blivit förd som

Läs mer

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 06 Kunglig LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

Verksamhetsplan för Montessoriförskolan Asplyckan

Verksamhetsplan för Montessoriförskolan Asplyckan Verksamhetsplan för Montessoriförskolan Asplyckan Praktiska vardagsövningar De praktiska vardagsövningarna hjälper barnet i hela hans utveckling fysiskt, mentalt och moraliskt. Övningarna är en hjälp till

Läs mer

SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA

SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA NORRKÖPINGSTRAKTENS FÖRHISTORIA Stadshistorisk basutställning LÄRARHANDLEDNING Februari 2011 SÄLEN, GRISEN OCH GLASPÄRLORNA NORRKÖPINGSTRAKTENS FÖRHISTORIA UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Lärarhandledning högstadiet

Lärarhandledning högstadiet Lärarhandledning högstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig att

Läs mer

Påståendet, att Gudsmedvetandet är och alltid varit medfött, är väl i det närmaste obevisligt och kanske icke ens sannolikt.

Påståendet, att Gudsmedvetandet är och alltid varit medfött, är väl i det närmaste obevisligt och kanske icke ens sannolikt. OM GUDSMEDVETANDET. Kopierat från http://runeberg.org/gfskrifter/5/0375.html Tryckt i Efterlämnade skrifter 1914 Man hör ibland påstås såsom bevis för Guds tillvaro, att medvetandet om Gud skall vara något,

Läs mer

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter.

LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. LASAROS UPPVÄCKS FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR A) (6 APRIL 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 11:1-45 eller Joh 11:3-7, 17,20-27,33b-45 (den kortare presenteras här nedan) Lasaros uppväcks Systrarna skickade

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

Jesusdebatten: Sammanfattning och kritik

Jesusdebatten: Sammanfattning och kritik Jesusdebatten: Sammanfattning och kritik Stefan Andersson, FD, religionsfilosofi Mellan slutet av januari och slutet av mars detta nådens år 2003 har det i Svenska Dagbladet pågått en debatt som kretsat

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL

BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL BAKTAL, SKVALLER OCH FÖRTAL Kristina Wennergren HUR VI SKADAR OCH SKADAS AV VARANDRAS PRAT I min första bok INRE HARMONI (1988) skrev jag ett kapitel om baktal. I min andra bok INRE RESOR (1989) fick jag

Läs mer

Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke)

Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke) 1 (5) 2009-01-15 Mål och betygskriterier för no-ämnena (bi, fy, ke) Godkänd Redovisa elementära praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnenas olika Väl godkänd Redovisa goda praktiska och teoretiska

Läs mer

GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA.

GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA. GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA. Först helar du dig själv sedan kan du hjälpa andra! Grundutbildning i helande; Att hela sig själv, ger dig

Läs mer

3 Hur ska vi uppfatta naturen?

3 Hur ska vi uppfatta naturen? 3 HUR SKA VI UPPFATTA NATUREN? 27 3 Hur ska vi uppfatta naturen? Vi människor är i naturen och lever av naturen. När vi människor reflekterar över naturen kan vi uppfatta den på olika sätt. Som en maskin

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Striden i himlen och försoningen

Striden i himlen och försoningen Striden i himlen och försoningen GUDS KARAKTÄR IFRÅGASÄTTS Job 38:4-7 Hur var universums tillstånd vid jordens skapelse? (1 Mos 1:31) Vad är stjärnor en symbol för i Bibeln? (Upp 1:20) Jes 14:12-14 Vad

Läs mer

- Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika.

- Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika. Psalm 1 Två sätt att leva - Under några år så bodde jag och reste runt i Mellan Östern och Nordafrika. Vi denna tid så reste jag ibland runt i öknen. Solen var stekhet och man kände sig som om man kokade

Läs mer