Fler böcker från Världsbild Förlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler böcker från Världsbild Förlag"

Transkript

1 Fler böcker från Världsbild Förlag Andra författare om MARTINUS KOSMOLOGI Pia Hellertz Världslärare eller falsk profet? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi Är Martinus verk Tredje testamentet det budskap världen väntat på? Jesus Kristus lovade enligt johannesevangeliet att Hjälparen den Heliga Ande skulle komma och förklara vad han själv inte kunde förmedla, eftersom mänskligheten på den tiden inte kunde förstå. Samtidigt förebådar Kristus att det i de yttersta tiderna ska komma falska profeter som ska förvilla oss. Den intellektuelle sökaren som vill nå Sanningen har anledning att fundera över vilka kriterier som bör styra sanningssökandet. I denna bok försöker författaren utveckla analyskriterier för sökandet, för bedömningen av vem som skulle kunna vara denne Hjälpare. 150 s. 120:-. Nr 426 Per Bruus-Jensen Projekt liv Naturvetenskapens tanke att livet uppstått ur materien ställs här i kontrast till Martinus analyser av begreppet liv. Utvecklingen är inte slumpmässig utan avslöjar avsikt och ändamålsenlighet. Evolutionstanken är förenlig med en gudomlig avsikt om Gud och naturen är samma sak. 148 s. 165:-. Nr 376 Mogens Möller Ödet och den sexuella polförvandlingen Om Martinus analyser av sexualitetens förvandling hos människan.tendensen till balans mellan den maskulina och den feminina polen hos individen ger en bakgrund för förståelse av sexualitetens pågående förändring och problem. Häfte. 32 s. 50:-. Nr 375 Introduktioner till Martinus författarskap Gunner Frederiksen Lyckan och lidandet Har lidandet en mening? Varför finns ondska? Är livet i grunden orättfärdigt och lidandet meningslöst? Utifrån Martinus kosmologi får dessa frågor logiska och hoppingivande svar. Illustrerad. 165 s. 95:-. Nr 157 Kosmisk livssyn Martinus och hans världsbild. En lättläst introduktion som ger en överskådlig bild av den kosmiska världsbilden. Illustrerad. Nr 136 (Tillfälligt slut.) Rolf Elving En introduktion till Tredje Testamentet Denna bok visar hur Bibelns symboliska berättelser kan förstås utifrån Martinus Tredje testamente. Det finns ett utvecklingsmässigt samband mellan Gamla, Nya och Tredje testamentet. Boken ger samtidigt en introduktion till den kosmiska livssynen. Illustrerad. 100 s. 155:-. Nr 416 Per Bruus-Jensen Människan och livsmysteriet Den kosmiska livssyn som Martinus lagt grunden till ger ett avgörande kunskapsteoretiskt bidrag till vår förståelse av fenomenet liv. Den materialistiska världsbilden prövas nu i sina grundvalar. 123 s. 120:-. Nr 340 Olav Johansson Drömmen som brast? K o m m u n i s m e n är död lever kommunismen? Kommunismen som samhällssystem har brutit samman. Utifrån Martinus analyser av kommunism och demokrati är det inte svårt att förstå orsaken. Verklig kommunism kan inte dirigeras fram, den kräver mänsklig mognad och är därför en utvecklingssak. Häfte. 32 s. 50:-. Nr 387 Gunner Frederiksen Martinus människa och verk En introduktion till Martinus kosmologi. Om kosmologins tillblivelse. Martinus symbol Livsmysteriets lösning förklaras. I Martinus världsbild religion eller vetenskap behandlas frågan om kosmologin baseras på tro eller vetande. Häfte. 27 s. 35:-. Nr 383 Världsbild Förlag Vasavägen 9, Lidingö. Tel/Fax År 2007

2 Författare inspirerade av Martinus kosmologi Vi och våra gener En kritisk syn på ärftlighetsläran. Frågan om vad som är upphovet till våra egenskaper arvet eller miljön diskuteras ständigt. Här presenteras ett tredje alternativ: nämligen det erfarenhetsmaterial som individen själv har med sig från tidigare liv. Martinus har gett en modell för hur detta går till. 64 s. 80:-. Nr 166 Ångest Ett temahäfte om begreppet ångest. Innehåller Martinus artikel Varför lever människorna i en överdimensionerad fruktan samt Gunner Frederiksens Ångest, som behandlar olika sidor av detta sinnestillstånd. Innehåller en färgsymbol av Martinus. Häfte. 36 s. 50:-. Nr 373 Sture Emby Nyorientering Nyorientering är en serie meditationer som betraktar livet från en synpunkt där vi kanske själva befinner oss, och vill ge oss vägledning. Ur innehållet: Hem- och rotlöshetskänslan har sitt löfte/varje man finner omsider sin överman i kvinnan/om ekonomi och sättet att bli rik/ Olycklig kärlek. 52 s. 45:-. Nr 368 Tio Guds bud och Tredje testamentet Om de tio budordens uppkomst och kulturhistoriska betydelse. Med Martinus kosmologi som bakgrund anläggs nya aspekter på budens innebörd, som fördjupas och vidgas, varigenom buden får förnyad aktualitet i vår tid. Boken är samtidigt en enkel introduktion till Tredje Testamentet. 144 s. 75:-. Nr 156 Kristendomens hedendom En upptäcktsfärd bland religionens dogmer och traditioner. Om deras ursprung och tillblivelse. Mycket av kyrkans läror och riter visar sig vara arv eller lån från äldre religioner, ofta kamouflerad hedendom. 120 s. 75:-. Nr 147 Rune Östensson Den Kosmiska tonen Reflexioner Små revor i tidens väv trådar av ljus som leder inåt mot livets centrum Stillheten Gunnar Carlsson Kosmologi och vetenskap Martinus kosmologi ger möjligheter till nya förklaringsmodeller vid tolkningen av forskningsresultat inom t.ex. termodynamik, kvantfysik, relativitetsteori och utvecklingslära. Den materialistiska verklighetsuppfattningen är alltså inte den enda möjliga för vår förståelse av livet. 78 s. 90:-. Nr 398 Att försöka fånga det eviga ljuset från bortom. Solkatter som lyser genom ordet. Ofta på några få rader. Många i haiku-diktens form. Rune Östensson har i mer än ett kvarts sekel studerat den danske författaren Martinus kosmiska världsbild. Denna allomfattande livsvetenskap utgör en stor inspirationskälla i skrivandet såväl som i livet i övrigt. 80 s. 100:-. Nr 437 Sture Emby Gryningen Ur innehållet: I förlusten innebor fröet till vinning/omvärdering av medvarelserna och vårt eget öde/även den haltande går framåt/om ovisshet och visshet/ingen kan leva utan att förråda sig. 80 s. 55:-.Nr 365 Ruth Hallengren Kosmiska dikter Dikter om livet inspirerade av Martinus livsvisdom. Då det nu blivit verklighet att trycka ett urval av mina dikter i ett litet häfte är det min förhoppning att de skall ge Dig något av värde och bli till glädje. 80 sid. 25:-. Nr 346 Del s. 30:-. Nr 359 Del s. 35:-. Nr 384 Ruth Hallengren Kosmiska vägar 64 s. 40:-. Nr 390 Tidskriften KOSMOS innehåller artiklar av Martinus och andra skribenter. Utkommer månadsvis och utges även på svenska. Gratis provnummer kan beställas från Världsbild Förlag.

3 Här är fler böcker från Världsbild Förlag Tidlös visdom Två böcker av Så har jag hört Överflödande rik på tankekorn, aforismer och levnadsråd. Västerländskt tänkande och ö s t e r l ä n d s k visdom har här vävts samman till en underbar helhet. En mycket omtyckt presentbok. 109 s. 120:-. Nr 101 Fri horisont är sanningssökaren som forskade efter det som finns bakom varat det som kan svara mot den innersta längtan hos människan. Fredenholm ger oss en glimt av den evighetens värld som döljer sig strax under ytan av det larmande vardagslivet. 90 s. 85:-. Nr 163 Poul Vermehren Tegn cirkler i sandet En samling kosmiske glimt i dråbeform... I denna vackra och finurliga diktsamling, som både underhåller och väcker eftertanke, formuleras problemen kring den mänskliga existensen. En redan klassisk samling, inspirerad av Martinus världsbild. En lagom liten danskövning för svenskar. Danska. 50 s. 90:-. Nr 404 Märta Carlstedt Lär dig laga GRÖN MAT Liten lärobok i vegetarisk matlagning Efter att ha lagat väldigt många vegetariska middagar till familjen, föddes tankarna på en lärobok i vegetarisk matlagning. Märta Carlstedt delar här med sig av sina rika erfarenheter och visar hur man ersätter de animaliska produkterna i den vegetariska matlagningen. Boken innehåller många recept med fotoillustrationer av rätterna och vill förklara varför man bör göra på det ena eller andra sättet i matlagningen. Förslag ges om hur man kan komponera nya rätter efter egen smak och med självvalda ingredienser. Allt för att göra matlagningen roligare. 120 s. 225:-. Nr 431 The perennial philosophy Bruno Mårtensson Människans ofrånkomliga livsfrågor En genomgång av de kulturella källorna till västerlandets tänkande visar att vi tappat bort de väsentliga grundfrågor om verkligheten som förr stod i centrum. Först när människan förstår sig själv som en organisk del av verkligheten, kan hon lägga av den atomistiska självbild som lett henne in i ett jagets rollspel till döds. 568 s. 250:-. Nr 421 Stefan Hlatky & Philip Booth Understanding Reality A Commensense theory of the Original Cause Hlatky s thesis is that we cannot understand our own lives unless we understand the reality that we live in, and we cannot understand the reality we live in unless we understand its original cause. By contrast, the original cause has traditionally been treated as two questions: What is the origin of our own existens on Earth? and What is the origin of the Earth and the universe? Hlatky argues his hypothesis that the original cause is a non-created living being, a whole, of which we are non-created parts. This book, which contains original articles by Hlatky and dialogues between the two authors, cuts across conventional disciplines and will be of interest to anyone who is curious about the big questions of life. 250 s. 220:-. Nr 428

4 s böcker om materialismen i vetenskapen Meningens källa Att i vår tid av massiv materialism och maskindyrkan ifrågasätta den vetenskapliga världens grundvalar kan te sig en smula vågat. De flesta inom vetenskap och humaniora som inte har bländats av det materialistiska budskapet tycks ju också ha valt tystnaden. Trots denna situation, och trots att timmen verkar sen, är det enligt inte för sent att blottlägga materialismens livsfientliga konsekvenser och inkonsekvenser och därigenom visa att ett öppnare, ljusare och mera kärleksfullt alternativ är möjligt. Med utgångspunkt från materialismens meningslöshetsdogm att allt i en yttersta mening är meningslöst tar författaren upp och diskuterar dessa konsekvenser på ett systematisk och åskådligt sätt, något som i sin tur visar på möjligheten, och ytterst självklarheten, att livet i grunden är gott och meningsfullt. Också meningslöshetsdogmen kommer på så sätt att inkluderas i ett djupare meningssammanhang. 186 s. 180:-. Nr 432 Det kärleksfulla budskapet Om altruismens återkomst Allt oftare kritiseras vårt samhälle för att ha blivit kyligare och mera egoistiskt, att allt fler i allt högre grad enbart bryr sig om det egna huset. Men vad kan detta i så fall bero på? Och vad har egoismen över huvud taget för bakgrund? Tillhör den som vår materialistiskt inriktade vetenskap hävdar människans genetiska arvedel och är därför inte något att göra åt? Det osjälviska eller altruistiska livsidealet kommer då enbart att vara en form av egoistisk överlevnadsstrategi. Att den ohöljda egoismen breder ut sig är i så fall inget att förvånas över. Enligt är det i stället så att människan till sin grundnatur är altruistisk att altruismen går djupare än egoismen. Vår egoism uttrycker på så sätt en form av begränsad självidentitet, som genom en serie mekanismer upprätthåller sig själv. Konflikten mellan egoism- och altruismpolerna kan lösas till det altruistiska sinnelagets förmån. 254 s. 180:-. Nr 423 Bortom arv och miljö Kritik av den sociala determinismen Världen som varseblivning en omvänd betraktelse, fil. dr i sociologi, skärskådar på djupet de vetenskapliga teorierna för hur medvetandet antas uppstå. Han visar att den materialistiska utgångspunkten i den vetenskapliga världsbilden ger upphov till motsägelser. Tron att hjärnan är orsaken till medvetandet visar sig vid en närmare betraktelse inte vara hållbar. 206 s. 95:-. Nr 410 Den tidlösa utvecklingen visar att den gängse materialistiska verklighetsuppfattningen är teoretiskt ohållbar och mänskligt destruktiv. Utgångspunkten är evolutionsläran, dess förutsättningar och konsekvenser. Slutsatsen är att denna lära som oftast utan vidare reflexion tas för självklar eller obestridligt giltig måste överges som slutlig förklaring av livets uppkomst och fortsatta utveckling. 252 s. 95:-. Nr 391 Den sociala determinismen kan ses som en samhällsvetenskaplig förlängning av samma principiella determinism som sedan århundraden dominerat naturvetenskapen. Enligt detta allmänt vedertagna vetenskapliga ideal kan världen bäst förstås som system av orsak och verkan. För att visa att det förhåller sig så tecknar den allmänna filosofiska och idéhistoriska bakgrunden till determinismen och förklarar med vilken självklarhet den antas riktig. Men, frågar han sig, vad får en sådan världsbild för konsekvenser för människan? Rymmer den alls tanken på människan som rationell, skapande, autonom individ? Kan ett mänskligt frihetsideal förenas med metoder som förutsätter att hon är yttre krafters lekboll och som från början dömer ut idén om människans fria vilja som ovetenskaplig? Frågorna är retoriska. Vill man se människan som medveten, kreativ och intentionell får det konsekvenser som undergräver den materialistiska grunduppfattningen. 272 s. 95:-. Nr 411

5 Portofri beställningskupong till Världsbild Förlag PORTOFRI BESTÄLLNINGSKUPONG Köp upp till 1.000:- mot faktura. Annars postförskott. Endast postens porto tillkommer: Vikt under 1 kg: max 40:-, 1 3 kg: max 60:-, över 3 kg: max 75:- Adress Namn Frankeras ej. Världsbild Förlag betalar portot VÄRLDSBILD FÖRLAG Svarspost Kundnummer LIDINGÖ 1 Sänd mig program över föredrag och kurser i Martinus kosmologi

Världslärare eller Falsk profet?

Världslärare eller Falsk profet? Världslärare eller Falsk profet? En kärleksfull granskning av Martinus kosmologi Pia Hellertz 1 Pia Hellertz har tidigare gett ut Personlig Utveckling genom Mental Träning tillsammans med fil.dr. Lars-Eric

Läs mer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Luther and the funeral Traces of Luther in rites of funeral in the Church of Sweden Ann-Cathrine Kroon Termin: VT-13

Läs mer

En gudsbild under förvandling

En gudsbild under förvandling Martinus andliga vetenskap Tredje Testamentet Sommarkurser i Varnhem 2011 Sommarkurs 1, 26 juni - 2 juli Livet - ett samspel Sommarkurs 2, 3 juli - 9 juli En gudsbild under förvandling Välkommen till Kosmosgården

Läs mer

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Så ska ni ge En argumentationsanalys av kristet givande Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Examinator: Roland Spjuth Handledare: Mikael Hallenius Examinationsdatum: 2012-06-01 Abstract

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

Intuitionens dilemma

Intuitionens dilemma Intuitionens dilemma Vågar jag lita på att den inre rösten har rätt? Intuition är upplysning som hämtas från individens inre, oavsett om den handlar om praktiska eller andliga ting. Att lyssna inåt har

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

ETT. 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i

ETT. 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i ETT 1.1 Vi behöver en ny världs- och livsåskådning 1 Varför lever vi? Har livet någon mening? Är döden slutet? Finns det någon högre makt i tillvaron? Om det finns, varför ter sig livet ändå grymt och

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder 4. LOGIKEN I PRAKTIKEN Logiken som vetenskap är ett mycket abstrakt ämne. Vanligen innehåller läroböckerna exempel som är konstruerade av författaren för att passa de formella system som behandlas, men

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Kunskap utan gränser

Kunskap utan gränser Kunskap utan gränser Antroposofisk och jämförande kunskapsteori Inledande översikt till en kommande bok Av Pär Granstedt Frihet genom kunskap! Rudolf Steiner inleder sitt viktigaste kunskapsteoretiska

Läs mer

METODOLOGI FÖR FÖRETAGSEKONOMER Ett försök till positionsbestämning

METODOLOGI FÖR FÖRETAGSEKONOMER Ett försök till positionsbestämning 1 METODOLOGI FÖR FÖRETAGSEKONOMER Ett försök till positionsbestämning SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration, No 2002:7 Maj 2002 [September 2002; en del ändringar och tillägg] (232 sidor)

Läs mer

Den ekande värdegrunden

Den ekande värdegrunden Malmö högskola Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Den ekande värdegrunden En uppsats om den filosofiska förankringen hos värdegrunden i läroplanen för gymnasieskolan

Läs mer

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli

Martinus Center Varnhem. Sommarkurser 2014. Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli. Tillit till livet i en orolig tid. Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Martinus Center Varnhem Sommarkurser 2014 Sommarkurs 1, 29 juni - 5 juli Tillit till livet i en orolig tid Sommarkurs 2, 6 juli - 12 juli Livet och döden Välkommen till Kosmosgården Kosmosgården har varit

Läs mer

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp

Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Seminarium vt 1998 för Olli Lagerspetz Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Identitet och person En titt på Collingwoods personlighetsbegrepp Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

Bergspredikan. (del 2) L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. Livets Källas häftesserie. www.livetskilde.org. Nr. 14 volym 3 oktober 2004

Bergspredikan. (del 2) L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. Livets Källas häftesserie. www.livetskilde.org. Nr. 14 volym 3 oktober 2004 Livets Källas häftesserie Vill du veta mer? Se vår hemsida www.livetskilde.org Bergspredikan Guds Världsvida Kyrka 001BP2(s)102004 Bergspredikan (del 2) Bergspredikan (del 2) (del 2) L I V E T S K I L

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats.

Så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av de möjliga befriats. En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över dem. I varje själ är tusen själar fångna, i varje värld är tusen världar dolda och dessa blinda,

Läs mer

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska

www.libertariansktforum.org Det stulna begreppet NATHANIEL BRANDEN »Under irrationalismens populära paroller firar den förhistoriska Svenska Libertarianskt Forum Årgång III * Nr 6 www.libertariansktforum.org Mars 2004 * 30 kr Det stulna begreppet Den filosofiska utvecklingen under 1900-talet liknar en nedsläckning i relation till 1600-1700-talens

Läs mer

Examensarbete 10 poäng. Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor

Examensarbete 10 poäng. Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 10 poäng Where is the love? - En undervisningsmodell i musikens tecken med fokus på religion och livsfrågor Where is the love? -A Teaching

Läs mer

Skolans evolutionsglasögon

Skolans evolutionsglasögon Nr 3 2009 årgång 23. Lutherska Bekännelsekyrkans tidning I begynnelsen skapade Gud himmel och jord (1 Mos 1:1) En ljudlös predikan s. 3 Skolans evolutionsglasögon s. 6 Darwinismen avslöjas som ohållbar

Läs mer

Linköping University Post Print. Om kvalitet i kvalitativa studier.

Linköping University Post Print. Om kvalitet i kvalitativa studier. Linköping University Post Print Om kvalitet i kvalitativa studier. Staffan Larsson N.B.: When citing this work, cite the original article. Original Publication: Staffan Larsson, Om kvalitet i kvalitativa

Läs mer

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen

Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen Sjukdom och lidande och den kristna berättelsen en biblisk och hermeneutisk analys Greger Andersson Abstract How do Christians, who try to understand their lives according to the Christian narrative, cope

Läs mer

Bok T vå. Sanna Föräldrar

Bok T vå. Sanna Föräldrar Bok T vå Sanna Föräldrar Innehåll Kapitel 1 Vad är en sann förälder? Sektion 1 Betydelsen av Sanna Föräldrar 177 Sektion 2 Sannhetens ursprung 177 2.1 Vad betyder sannhet? 177 2.2 Källan till sannhet

Läs mer

Professorernas troslära

Professorernas troslära Professorernas troslära Inledande synpunkter Den amerikanske teologen David Tracy, verksam vid Chicago Divinity School, har angivit tre modeller för teologins uppgift med avseende på tillhörighet och adressat.

Läs mer

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger

EXAMENSARBETE. En annan betydelse. Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger EXAMENSARBETE En annan betydelse Symbol och allegori i Astrid Lindgrens två romaner, Spelar min lind, sjunger min näktergal och Bröderna Lejonhjärta Jonna Persson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen 270/300/330

Läs mer