COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?"

Transkript

1 EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi FORTSATT VIND I SEGLEN! JERKER ERIKSSON VD Skelleftebostäder NR UTGIVARE: Skelleftebostäder. PRODUKTION: K2 i Skellefteå. ANSVARIG UTGIVARE: Jerker Eriksson. REDAKTION: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. REDAKTIONSRÅD: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann- Christine Marklund, Erik Strandberg och Kenth Wiklund. GRAFISK FORM: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation. TRYCK: Västerbottens Tryckeri, Skellefteå. OMSLAGSBILD: Christoffer Wiklund, åker skateboard i sitt arbete på hemtjänsten. SKELLEFTEBOSTÄDER har de senaste åren redovisat allt bättre uthyrningssiffror. Bakom dessa framgångar har legat ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Projekt för kostnadsbesparingar, intern effektivisering och strukturrationalisering har avlöst varandra. Detta i kombination med ett allt mer aktivt marknadsarbete har fått till följd att uthyrningen ökat kraftigt det senaste året. Positivt är också att trenden håller i sig för årets första fem månader. Antalet vakanta lägenheter är nu det lägsta sedan början av nittiotalet. Vi kommer naturligtvis att fortsätta arbetet med att minska vakanserna ytterligare för att förbättra förutsättningarna för framtiden. Ett led i detta arbete är att vi under våren infört ett moderniserat system för uthyrning av lägenheter. Skelleftebostäder kan med detta system bättre tillgodose enskilda hyresgästers önskemål och behov. Systemet har dessutom kopplingar mot vår webbplats som idag är mycket välbesökt av dem som söker ny bostad. Syftet är att ytterligare förbättra en redan väl fungerande webbplats med målet att hyra ut fler bostäder. EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER Samtidigt ges också befintliga hyresgäster möjlighet till bättre information och service. Skelleftebostäder fortsätter också sina ansträngningar för att utforma boendeformer riktade till specifika målgrupper. Ett exempel är våra Seniorboenden, bostäder för hyresgäster i åldrarna 55 år och uppåt. När vi under våren öppnade vårt nya seniorboende, Friherrinnan, på Morö Backe visade det sig att efterfrågan var större än utbudet. Satsningen fortsätter därför med ytterligare ett boende med samma inriktning inom området. Vi är lyhörda för hyresgästernas önskemål och kommer att fortsätta att utveckla boendeformer som efterfrågas. För att Skelleftebostäder ska kunna förverkliga uppsatta mål krävs goda egenskaper av samtliga medarbetare i bolaget. Tillsammans arbetar vi för att företaget ska fortsätta att utvecklas, och att vinden i våra segel ska bibehållas. Det är min övertygelse att vi kommer att lyckas. Låt mig avslutningsvis önska er alla en riktigt skön sommar med en förhoppning att vädrets makter ska vara lika vänliga med oss som ifjol. RING OCH TIPSA! Har du något tips till nästa nummer av kom in! ring till tidningens redaktion på telefon eller maila på Det går även bra att faxa på eller skriva till: kom in!/k2, Strandgatan 14, Skellefteå. SÅ KONTAKTAR DU SKEBO: Ring oss på telefon eller faxa på Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå. Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! SÅ VIKTIG ÄR DIN HEMFÖRSÄKRING Många tror att hemförsäkringen bara ska täcka skador på de personliga tillhörigheterna. Men i vissa fall ska den även täcka skador på fastigheten. Utan försäkring kan man bli skyldig att betala hundratusentals kronor om oturen är framme. HEMFÖRSÄKRINGEN ÄR VIKTIG, det vet nog de flesta. Men alldeles för få vet vilka risker man utsätter sig för genom att vara utan hemförsäkring man riskerar nämligen inte bara sin egendom. - Om du inte har en hemförsäkring och till exempel drabbas av en vattenskada i lägenheten, så kan det bli du som får stå för skadorna på fastigheten, berättar Alvar Stenmark som arbetar med försäkringsfrågor på Skebo. Om vattenskadan till exempel orsakas av en diskmaskin som du själv äger och installerat, då är det du som får stå för kostnaden. Antingen via hemförsäkringen eller helt själv. Det kan i värsta fall handla om hundratusentals kronor som du blir skyldig att betala om du saknar försäkring. Om istället Skebo äger diskmaskinen står Skebos försäkring för skadekostnaden på fastigheten vill säga. Din egendom täcks aldrig av Skebos försäkringar, den täcks av din hemförsäkring. - Man gör därför klokt i att aldrig montera en diskmaskin själv, utan låta en behörig installatör från ett företag göra både el- och vatteninstallationen. KOSTSAMMA VATTENSKADOR Vattenskador kan även ha mindre dramatiska orsaker, men skadorna kan ändå bli kostsamma att reparera. - Vanligt är till exempel att man haft en porös lerkruka stående på ett lamellgolv. Lerkrukor släpper igenom vatten och man får en vattenskada i golvet som kostar tusenlappar att åtgärda. Ett annat exempel på hur viktigt det är med hemförsäkring är om det börjar brinna. - Vid en brand står den som är utan försäkring oskyddad. Förutom att man inte får ersättning för sin egendom får man stå för en extra boendekostnad själv. Man måste ju bo någonstans medan lägenheten renoveras, till exempel Om... Ett akvarium kan rymma mer än 300 liter vatten. Då är det viktigt att ha en hemförsäkring som täcker skador på fastigheten om akvariet går sönder. på hotell eller i annan lägenhet. På så sätt blir det dubbla boendekostnader under tiden, kostnader som en hemförsäkring normalt täcker. På samma sätt så riskerar man även vid brand att få betala skadorna på fastigheten om man orsakat branden. Det behöver knappast sägas att det kan bli en katastrof om man inte har hemförsäkring. - Tack och lov är bränder sällsynta, men det hjälper ju inte dem som drabbas. När det gäller stora saker, som till exempel vattenskador och brand, är de flesta hemförsäkringar likvärdiga. Men det finns alltid skillnader mellan försäkringarna. - Om man till exempel har ett akvarium och detta läcker vatten täcks det av vissa hemförsäkringar, medan andra kräver att man kompletterar med en tilläggsförsäkring. Ett gott råd är därför att alltid kontrollera vad som ingår i hemförsäkringen. Ställ specifika frågor till försäkringsbolagen till exempel vad händer om min vattensäng går sönder? - Men det absolut viktigaste rådet är: se till att ha en hemförsäkring! Det är inte dyrt, och kan vara det enda som står mellan dig och en ekonomisk katastrof om oturen skulle vara framme, avslutar Alvar Stenmark. 2 kom in 3 kom in

3 SOMMAR ÄR PROJEKTTID I MÅNGA BORÅD! Vi nordbor har en alldeles speciell relation till sol och värme. Kanske är det för att vi får så lite av den varan. När sommaren nu äntligen är här längtar många efter att förnya och förbättra sitt boende. Ett tecken på det är att det är full fart på borådens projekt! För mig var det naturligt att ställa upp på det här, och det är trevligt att jobba för ett ännu trevligare område! Per-Erik Agghammar, aktiv i borådet på Cylindergränd. 4 kom in BORÅD är den informella mötesplatsen mellan Skebo och er hyresgäster. Idag finns boråd på många områden, men ännu inte på alla. - Egentligen är det väldigt enkelt. Varje område har årligen en summa pengar att använda för att förbättra den gemensamma miljön och skapa trivsel på området, säger Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig på Skebo. Pengarna kan användas för att till exempel köpa in utrustning eller för gemensamma aktiviteter. Det kan vara att köpa nya möbler till uteplatsen vid kvartersgården, eller anlägga en plantering, eller hyra en buss och åka till Ikea. - Uppfinningsrikedomen på de olika områdena är stor. Vissa väljer att gå ut och äta tillsammans med sina grannar, andra ordnar gemensamma träffar i kvartersgården. På andra håll prioriterar man att utveckla de lokaler som står till förfogande eller att förbättra den yttre miljön på området. INGEN STYRELSE Det viktiga är att det alltså är hyresgästerna tillsammans med områdets Bovärd som tar alla beslut. - Det är inte vi på Skebokontoret som beslutar om hur pengarna ska användas. De boende på respektive område vet själva bäst hur de vill nyttja de här pengarna. Totalt avsätter Skebo varje år en miljon kronor i så kallade Boinflytande- och Fritidsmedel. - Det är en betydande summa pengar som fördelas på de olika områdena utifrån antalet lägenheter. En fördel med boråden är att de är helt informella. - Det krävs ingen styrelse i vanlig mening. När man är överens om vad som ska göras så fördelar man arbetet med att ordna det man kommit överens om mellan varandra. Svårare är det inte. Men ännu finns det alltså inte boråd på alla områden. - Vår strävan är att det ska finnas boråd överallt, och vi vill gärna att man hör av sig till oss om man är intresserad av att starta boråd där det inte finns något. CYLINDERGRÄND BYGGER Ett färskt exempel på aktiviteter ute i boråden är från Skelleftehamn, där man genomför ett gemensamt projekt på Cylindergränd. - Vi har en grillplats ute på gården som används ganska flitigt på somrarna. Vi har nu tänkt bygga ett trägolv på denna så att det blir lättare att ta sig dit för dem med rullstol och rullator. På så sätt hoppas vi öka intresset ytterligare för att nyttja platsen, säger Per-Erik Agghammar som sitter med i områdets boråd. Det var i ett möte med borådet som man kom fram till den här satsningen. - Redan idag nyttjas grillplatsen flera gånger i veckan under högsäsong, så det blir bra när den nu blir tillgänglig för fler. Vi kommer att bygga allt själva, materialet betalar Skebo. Borådet på Cylindergränd, som egentligen består av två områden på vardera sidan om vägen, har tidigare genomfört andra gemensamma aktiviteter. - Vi har till exempel varit på pizzeria och ätit tillsammans, dessutom har vi ordnat surströmmingsskiva på gården. Då lånade vi ett evenemangstält av Skebo. Borådet på Cylindergränd består av fyra medlemmar, förutom Bovärden. - Vi är två yngre och två lite äldre medlemmar. Det är en bra mix. För mig var det naturligt att ställa upp på det här, och det är trevligt att jobba för ett ännu trevligare område! Händigt folk! Per-Erik Agghammar (till höger) och Rickard Wikström i snickartagen. Trägolv på grillplatsen ska det bli. Vill du veta mer om borådsaktiviteterna där du bor? Eller vill du vara med och starta ett boråd på ditt område? Kontakta Kenth Wiklund på telefon , e-post eller skicka in den här portofria kupongen. Glöm inte fylla i ditt namn, adress och telefonnummer! Ja, tack jag vill veta mer om borådsaktiviteterna där jag bor. Namn: Gatuadress: Postadress: Telefon: Skelleftebostäder SVARSPOST Skellefteå. Frankeras ej, mottagaren betalar portot. 5 kom in

4 porträttet PÅ SKATEBOARD TILL PENSIONÄRERNA! Christoffer Wiklund, bland kompisarna mer känd som Krille, är en cool kille. Han tar sig gärna fram på skateboard även mellan vårdtagarna i hemtjänsten! FÖR ETT ÅR sedan flyttade han in i sin Skebolägenhet i centrala Skellefteå. Redan är han lite av en halvkändis, känd för att åka till jobbet på skateboard med sina stora hörlurar på huvudet! Han är utbildad på Balder, där han gick det treåriga Barn- och Fritidsprogrammet. Men arbetar han med barn? Nej inte. - Jag vill arbeta med människor. Först hade jag tänkt mig att jobba inom hotell- och restaurangbranschen. Men så tänkte jag att då får man ju inte träffa folk, man ser dem bara. Då tänkte jag mig istället ett jobb som fritidsledare eller något sådant. Han skulle gärna vilja bli fritidspedagog, men då skulle han behöva gå ytterligare några år i skola, och det kändes inte så lockande just nu. Därför blev yrkesvalet ett annat. - Nu jobbar jag i hemtjänsten istället. Där får jag verkligen träffa människor! PRATAR BONNSKA! Han jobbar hos de äldre på området Älvsbacka, runt servicehuset Tor samt på Pantern och Lärkan, allt i centrala delarna av Skellefteå. - De flesta av de äldre är på benen, men i takt med att det avvecklas vårdplatser så blir också fler av dem sängliggande. Han hjälper vårdtagarna med sådant som städning, dusch och att handla. - Jag har jobbat i två år nu med det här. I sommar ska jag ha semester, och det blir min första. Det ska bli skönt, även om jag trivs bra. Det är mycket möjligt att jag blir kvar, för det är ett bra jobb med många olika sysslor. Varje person inom hemtjänsten är kontaktperson för några vårdtagare. - Det är till exempel bara jag som städar där, och jag har ansvar för att till exempel hjälpa dem ordna transport om de behöver klippa sig och så vidare. Men hur är det då att jobba som kille i en bransch som är så dominerad av tjejer? - Det går jättebra. Vårdtagarna tycker att det är roligt. Speciellt har de roligt åt att jag samtidigt är kille, mörkhyad och pratar bonnska! Bonnska, ja. Det har sin naturliga förklaring. Han är uppvuxen i Hjoggböle i skogen som han säger själv och skrattar. - Jag har bott där hela mitt liv. Eller nästan i vart fall, jag kom till Sverige från Indonesien när jag var en månad gammal. MATINTRESSERAD När han inte arbetar så är det annat som lockar. Skateboard blir det en del på sommaren, på vintern är det snowboard som gäller. - Jag har åkt snowboard i tio år, skateboard i sju. Fast han är förstås inte ute och åker riktigt hela tiden, han är hemma ibland också, tillsammans med sin sambo. Hemma är det gärna matlagning som lockar, någon stor tv-tittare är han inte, utan ställer sig hellre vid spisen och lagar en god måltid. - Jag är väldigt matintresserad, och dessutom spontan. Jag lagar inte efter recept, utan gör vad som faller mig in och testar gärna nytt. Det viktigaste är att se till att ha gott om basvaror hemma, då kan man fixa till det mesta! 6 kom in 7 kom in

5 porträttet BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE I HEMVÄRNET! Till vardags är Marika Johansson Bovärd i Kåge. När hon hänger arbetskläderna på kroken väntar hundarna Mimmi och Sara. BLAND HYRESGÄSTERNA på Sörbygatan och på servicehuset i Kåge är hon känd som en av Skebos bovärdar, som ser till att allt som behöver fixas blir fixat. - Jag har jobbat på Skebo sedan 1985, då jag började vikariera på halvtid med städning. Jobbet blev fast året därefter, och hon gick upp på heltid För några år sedan omvandlades Marikas arbete till en bovärdstjänst. - Det innebär allt från att beställa tjänster av entreprenörer till att ta hand om fakturor, men främst handlar det förstås om att serva våra kunder. Dessutom gör vi bovärdar i kringområdena en hel del praktiskt själva, och visar och besiktar lägenheter. Trivs, det gör hon. - Jag trivs bäst med att arbeta utomhus. Det som är jobbigast är besiktningarna, men det är faktiskt inte så många för vår del. I Kåge tar Marika och hennes kollegor också hand om den yttre skötseln. - Vi klipper gräs, sköter om buskar och grönytor samt skottar snö på vintern. Marika har 170 lägenheter som hon ansvarar för, förutom att hon sköter servicehuset. - Det här är ett fritt jobb, mycket frisk luft och så träffar man folk hela tiden. Det är roligt. Nyligen genomfördes den första praktiska övningen, och mer ska det bli. - Närmast ska vi ha en övning tillsammans med polisen som handlar om att söka försvunna personer. Även om hundarna framför allt är Marikas stora intresse så är förstås även sambon Lars med och sköter om dem. - Han är ofta ute med hundarna. De åker på en cykeltur nästan varje dag. På dagarna väntar hundarna på husse och matte i hundgården där hemma. - De har hundgård och kan gå ut och in som de vill. Dessutom är det inte långt hem från jobbet så vi kan titta till dem på rasterna om det behövs. Ett annat stort intresse för Marika är trädgårdsarbete. - Jag gillar att hålla på med blommor, sätta frön och påta på. Jag brukar även odla tomater för husbehov. Men i år har det inte blivit så mycket av den varan. - Det har varit så mycket annat. Men nästa sommar är det nog fart på tomatodlingen! Bästa vänner! Marika tillsammans med femåriga dottern Kajsa och hundarna Mimmi och Sara. TRÄNAR MED POLISEN Marika bor i Kåge tillsammans med sambon Lars, för övrigt också han Bovärd hos Skebo, och dottern Kajsa som är fem år. Hennes stora fritidssysselsättning är hennes två hundar Mimmi och Sara. - Sedan år 2000 är jag med i hemvärnet med en hund. Vår roll är bevakning och genomsökning av objekt. Trivs bäst utomhus. Det bästa med att jobba som Bovärd är att man får jobba utomhus och träffa folk, tycker Marika Johansson, Bovärd hos Skebo. 8 kom in 9 kom in

6 på tapeten FLYTTLUNCH I BYSKE De hyresgäster som tvingades byta lägenhet i samband med försäljningen av några hus på Kvarngränd i Byske bjöds i vår på en uppskattad flyttlunch på Gästgivargården i Byske. Flyttningarna blev nödvändiga för att de hus som stod nästan tomma skulle kunna tömmas helt och därefter säljas till de norska intressenter som idag äger byggnaderna. ÄR HÅLET I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? NYA ENTREPRENÖR PÅ ERIKSLID Skebo har anlitat en ny entreprenör för den yttre skötseln på bostadsområdet Erikslid. Från och med i vår och framåt är det Lennart Lindahl, LL Projektkonsult, som har uppdraget att sköta området. Friskare Skebo! Skebo gör nu en stor friskvårdssatsning på sina medarbetare. En frisk och välmående personal är en viktig grundförutsättning för att företaget ska fungera väl, och det är också viktigt för att kontakten och relationen med hyresgästerna ska fungera väl och utan avbrott. Får man hänga upp hur många tavlor som helst på väggen? Vad händer om man borrar hål för en kabel? Var går egentligen gränsen för vad som räknas som naturligt slitage och vad som är åverkan och som man blir skyldig att betala den dag man måste flytta? DET ÄR VIKTIGT för Skebo att det inte ska vara någon skillnad mellan boendeformerna. Ett hyresboende ska vara minst lika fritt när det gäller insatser som man vill göra i sin bostad som till exempel ett villaboende. Däremot finns ett krav på att de insatser som görs ska vara fackmannamässigt utförda. - Vill man bygga om, till exempel sätta in en extra vägg eller dylikt måste man först tala med sin Bovärd, då får man även tips och råd, berättar Alvar Stenmark som ansvarar för försäkringsfrågor på Skebo. Men hur är det då med själva slitaget vad räknas som slitage, och vad räknas som åverkan? Kan man till exempel hänga upp hur många tavlor som helst på väggen? - Vi lägger oss naturligtvis inte i hur många tavlor man vill ha på väggarna. Däremot kanske man inte behöver betongankare för varje tavla, dessa gör stora hål i väggen, säger Alvar Stenmark. Har man gjort många hål för att hänga tunga saker på väggen kan detta behöva återställas innan nästa hyresgäst kan flytta in. Då kan hyresgästen som orsakat kostnaden få vara med och betala. - Men det är en bedömning som görs från fall till fall, och vi försöker alltid vara hyggliga. Är bara en vägg skadad och tapeterna är nya kan man rädda situationen genom att bara tapetsera den väggen. Har man hängt upp tavlor med vanliga tavelkrokar kan man hänga upp så många man vill. ANVÄND MÖBELTASSAR Sådant som aldrig räknas som slitage är till exempel fettfläckar och vinstänk på väggen. - Vanligt är att man haft sängen mot väggen utan skydd. Då blir det ofta fettfläckar av hår och hud på tapeterna, det är inte normalt slitage. Se till att skydda väggen! Hål på skåpluckor eller innerdörrar räknas inte heller som slitage. - De måste bytas ut eftersom det är lika dyrt att laga dem som att byta. Även fönster som är trasiga räknas som åverkan, liksom revor i lamellgolv. Se därför till att ha tassar under stolsben! Vanligt är också plastmattor som blivit missfärgade. - Om du har laserat sängen är det viktigt att ha möbeltassar under, eftersom lasyr sugs upp av plastmattan. Samma sak med till exempel plastpåsar med tryck som ligger där det är lite fuktigt trycket tas upp av mattan och går inte att ta bort. NYARE BLIR DYRARE Alla sådana skador räknas som åverkan. - Hur dyrt det blir att åtgärda sådana skador beror på åldern på det som skadats. Ju nyare saker som blivit skadade, desto dyrare blir insatsen. Egentligen är det inte så svårt att undvika skador som räknas som åverkan. - Det handlar i grund och botten om vanligt sunt förnuft. De allra flesta klarar det här utan problem, och min erfarenhet är att de som är mest oroliga för det här också är dem som är allra bäst på att sköta sin lägenhet! När man flyttar in i en lägenhet och upptäcker skador redan när man flyttar in ska man tala med sin bovärd. - Se till så att skadorna finns införda i besiktningsprotokollet. Då slipper man diskussioner vid en eventuell avflyttning. KOLLA DIN HYRA PÅ WEBBEN! Nu har Skebo sett till att du enkelt kan se din hyresavi och ditt hyressaldo på Internet. En extra finess hjälper också den som vill betala hyran via sin Internetbank. Skebos webbplats får nu nya funktioner för befintliga hyresgäster. - Man kommer att kunna se sin senaste hyresavi på en avdelning som vi kallar för Mina Sidor, förklarar Tina Åkerlund, IT-ansvarig. På hyresavin ser man vilket belopp man ska betala för den aktuella perioden. - Man kan även se sitt totala hyressaldo. Det kan vara högre än den senaste hyran om man har något obetalt sedan tidigare. En annan finess med Mina Sidor är att den senaste räkningens OCR-nummer finns där. För den som betalar via Internetbank är det praktiskt. Då kan man kopiera och överföra numret direkt till sin bank så slipper man knappa in numret manuellt med risk för att det blir fel. För den som är intresserad av att kunna nyttja Mina Sidor är det enkelt att ansluta sig. Gå in på klicka på knappen Mina Sidor, klicka därefter på Ny användare och följ instruktionerna. SUCCÉ FÖR FRIHERRINNAN! Skebos särskilda boende för seniorer har blivit en stor succé. Redan i samband med visningen (bilden) i vår hade många tecknat kontrakt. Det gick så snabbt att fylla Friherrinnan att beslut redan tagits om att starta ytterligare ett seniorboende i ett närliggande hus. Detta kommer att heta Friherren. För att hyra en lägenhet i ett av dessa hus måste man vara äldre än 55 år. Lägenheterna har hög standard, porttelefon och ytterdörren hålls låst dygnet runt, bara för att nämna några fördelar. Låter det intressant? Du hittar mer information på 10 kom in 11 kom in

7 korsordet VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 30 augusti. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Ulla Johansson som vann ett presentkort på 100 kr. Kjell-Owe Lundström, May Moritz, Elsa Lindström och Åsa Johansson vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postadress

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN

TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2003 8:E ÅRGÅNGEN TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN FLER NÖJDA VISAR KVALITETSMÄTNING MÖT ÄVENTYRAREN LENNART NU

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2002 7:E ÅRGÅNGEN VIOLA HAR BOTT 50 ÅR I SAMMA LÄGENHET NÄR-TV PÅ SJUNGANDE DALEN NYTT OCH FRÄSCHT I SKELLEFTEHAMN ERIK KOPPLAR AV MED RESOR OCH JAKT SPARA

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2004 9:E ÅRGÅNGEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER KÖPMANGÅRDEN LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2004 9:E ÅRGÅNGEN NYTT LIV ÅT ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

SVENSSONLIV DENNYS HÅRDA KAMP FÖR ETT TESTFÖRARE PÅ SKOTER BOVÄRD OCH NATURNJUTARE 2000 NYA UTHYRNINGAR VARJE ÅR ODEN FÅR NYTT ANSIKTE

SVENSSONLIV DENNYS HÅRDA KAMP FÖR ETT TESTFÖRARE PÅ SKOTER BOVÄRD OCH NATURNJUTARE 2000 NYA UTHYRNINGAR VARJE ÅR ODEN FÅR NYTT ANSIKTE EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2004 9:E ÅRGÅNGEN TESTFÖRARE PÅ SKOTER BOVÄRD OCH NATURNJUTARE 2000 NYA UTHYRNINGAR VARJE ÅR ODEN FÅR NYTT ANSIKTE DENNYS HÅRDA KAMP FÖR ETT SVENSSONLIV

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Några ord om att bo i bostadsrätt

Några ord om att bo i bostadsrätt Några ord om att bo i bostadsrätt 2 3 Ditt boende, vår angelägenhet Att köpa ny bostad är ett stort beslut och det finns naturligtvis mycket att ta ställning till. Genom den här broschyren vill vi på NCC

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

MÖT JANNE BOKLÖV, NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR PÅ ALKOLÅS LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 6 1 1 : E Å R G Å N G E N MÖT JANNE BOKLÖV, HYRESGÄST HOS skebo NYSATSNING ISTÄLLET FÖR RIVNING SKEBO SATSAR ALKOLÅS

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Bonusfonden En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Din egen inredningsfond HFAB:s Bonusfond är en ovanlig fond. Till skillnad från andra fonder, gör du aldrig någon kapitalförlust

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 03 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 05 KONTAKT 07 BO HOS OSS 09 TRIVSEL 10 FIXA SJÄLV Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att din inflyttning

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma Kontakta oss Vill du beställa eller har frågor om Fint Hemma? Kontakta oss så hjälper vi till! Kundtjänst: tel 08-508 39 000 Måndag torsdag 7.00-16.00 Fredag 7.00-15.00 Fint Hemma-butiker: Distrikt Västerort/Innerstaden

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

MUSIKSTUDIO HOS ADIL ÄR LÄGENHETEN ÄVEN

MUSIKSTUDIO HOS ADIL ÄR LÄGENHETEN ÄVEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2004 9:E ÅRGÅNGEN SKAPA DIN EGEN BALKONGTRÄDGÅRD BOVÄRD OCH FOTBOLLSENTUSIAST FÖRSÄLJNING SÄNKER SKEBOS KOSTNADER HUR GÖR MAN MED KATTER I STA N? HOS ADIL

Läs mer

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst. vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst vad du får och inte får göra 1 Att vara medlem i Hyresgästföreningen har sina fördelar. n Vi kan berätta vilka rättigheter du har som hyresgäst. Vi vet vad du har rätt att själv göra

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

SKEBO FLOORBALL OPEN BJÖD PÅ NYA HYRORNA KLARA BRITTA HAR REST HELA LIVET PALTFEST PÅ ANDERSTORP

SKEBO FLOORBALL OPEN BJÖD PÅ NYA HYRORNA KLARA BRITTA HAR REST HELA LIVET PALTFEST PÅ ANDERSTORP E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SKEBO FLOORBALL OPEN BJÖD PÅ ACTION! NYA HYRORNA KLARA BRITTA HAR REST HELA LIVET PALTFEST

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad

PM Råd och anvisningar vid ombyggnad 1 av (6) PM Råd och anvisningar vid ombyggnad Inledning Många vill bygga om sina bostadsrätter framför allt kök och våtutrymmen. Många bygger i egen regi med eget arbete, vänner, inhyrda hantverkare med

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Stort tack för den tid du bott hos oss!

Stort tack för den tid du bott hos oss! Stort tack för den tid du bott hos oss! Här får du tips inför din kommande utflytt Tips! Adressändring Gör din adressändring i så god tid som möjligt. Senast två veckor innan avflyttning. När du flyttar

Läs mer

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N BRITTA I FRÄLSNINGSARMÉN ÄR TACKSAM FÖR GIVMILDA JULGÅVOR SKEBOS OSYNLIGA KOSTNADER CAFÉSATSNING

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Ove är född 1946 och kommer ursprungligen från Lubboträsk utanför Burträsk. Nu bor han med familj i ett hus i Norsjö. Han är utbildad

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe

Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo gott betyg Ny ungdomslokal på Morö Backe E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 1 2 0 0 7 1 2 : E Å R G Å N G E N skeboprofil tackar för sig nu blir det golf Skebo Floorball Open Hyresgästerna ger Skebo

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs

Hyresregler Semesterbyn Kåranäs När blir min stugbokning bindande? Bokningen är bindande så snart ni har betalat 20% av hyran (eller hela hyran), senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller senare innan ankomst

Läs mer

Rent. hus. text Annica Kvint foto Melker Dahlstrand. kräver kunskap om gamla material och under åren. Städar man på fel sätt i

Rent. hus. text Annica Kvint foto Melker Dahlstrand. kräver kunskap om gamla material och under åren. Städar man på fel sätt i a Rent hus Den som städar fel kan förstöra kulturhistoriska miljöer. Nu delar Statens fastighetsverk med sig av sina tips för att undvika att svenska kulturskatter städas sönder. text Annica Kvint foto

Läs mer

Välkomna till medlemsmöte 2011

Välkomna till medlemsmöte 2011 Välkomna till medlemsmöte 2011 FÖRSÄKRINGAR Förenings försäkring täcker endast det föreningen har ansvar för enligt stadgar Föreningen besiktigar våtutrymmen, visar det sig att golvbrunnar inte är ok står

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Nöjd med nyproduktion

Nöjd med nyproduktion Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 1 Mars 2015 Beställ tillval på webben! Nöjd med nyproduktion Träffa Eivor, hyresgäst hos Stockholmshem i 75 år Välkomna våren under våra inspirationsdagar

Läs mer

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN. kom in 1 LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2011 16:E ÅRGÅNGEN Trubaduren Per sprider äkta spelglädje Branden på Anderstorp: Människorna skebos första prioritet Engagerade ungdomar på Lillhemsvägen! kom

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Näsbychaussén 19A Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 59.5 m² Område Näsby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är lugnt och jag trivs jättebra! -- Annette Kjell, säljare www.hemverket.se

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Granvägen 1 Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Varberg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 75 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ljus gavellägenhet utan insyn. Balkong med fin utsikt mot havet. -- Mikael Kruse, säljare

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Karolinagatan 7 Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område. Tillträde tidigast

Län Stockholm Gatuadress Karolinagatan 7 Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område. Tillträde tidigast Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 3 rum (2 sovrum) / 86.5 m² Område " Gamla Huvudsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Solig gavellägenhet med fönster åt tre väderstreck. Balkong åt

Läs mer

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010

TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 TRE DAMER Nr 69 Juni-Juli 2010 Eva Bonnier Hanna Pauli MEDLEMSBLAD FÖR BOENDE I RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING TRE DAMER Kata Dalström Styrelsens kommande möten Styrelsen träffas vid följande tillfällen,

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Sara Uhnoo Material Totalurval: 94 mordbrandsdomar från 10 tingsrätter i Västra Götaland De dömda är mellan 15-25 år Undersökningsperioden

Läs mer

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21

Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Representativ GAVELLÄGENHET, 130 m 2, 5 R+K våning I på Torggatan 21 Presentation Representativ och rymlig bostadsvåning i centrum av Mariehamn. Gavellägenheten som ligger på våning I har två öppna spisar,

Läs mer

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta.

TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK. Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. TORPGLÄNTANS UPPSLAGSBOK Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta. Sammanfattning 2 HSB... 3 Styrelsen... 3 Ekonomi... 3 Skötsel av fastigheten inomhus... 3 Allmänt... 3 Vattenskada

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer