TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN"

Transkript

1 EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR :E ÅRGÅNGEN TEDORS FRÅN ETIOPIEN ÄR EN AV MÅNGA NYINFLYTTADE I MÅNGKULTURELLA BOLIDEN FLER NÖJDA VISAR KVALITETSMÄTNING MÖT ÄVENTYRAREN LENNART NU ÄR DET KLART MED NYA HYROR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

2 ledare bostadsekonomi MED KUNDORIENTERING SOM MÅL! Skelleftebostäder arbetar aktivt för att öka kundkontakten. Tillgängligheten till oss är en högt prioriterad fråga. Vår decentraliserade organisation med bovärdar gör att många beslut kan fattas på plats, i samråd med er boende. De boråd som bildats i våra bostadsområden är också en viktig mötesform för samråd med hyresgästerna. Även de Synpunktenmöten som arrangerats i några av våra större bostadsområden har bidragit till att vi fått in värdefulla åsikter och värderingar från er hyresgäster. I vår senaste kvalitetsmätning gav ni oss ett gott betyg för boendet och vårt sätt att arbeta. Den nya organisationen har utvecklats positivt mot ett mer kundorienterat synsätt och arbetssätt. I många avseenden har förutsättningarna för Skelleftebostäder förbättrats under Vi har dessutom ett relativt nybyggt och väl underhållet bostadsbestånd. Att ge er boende ett ökat inflytande över såväl den egna bostaden som dess närmaste omgivning är en av de viktigaste åtgärderna för att öka er trivsel. För att följa upp vad ni tycker är det viktigt att regelbundet inhämta era åsikter. Kvalitetsmätningen bland er hyresgäster, som gjordes hösten 2002, är utgångspunkten i vårt strategiarbete i syfte att bli en än mer attraktiv hyresvärd. All personal har tagit del av undersökningen och vi har tillsammans tagit fram en förbättringsplan som kommer att genomföras under För att nå fortsatta framgångar kan vi inte bli stillastående. Ständig utveckling krävs för fortsatt framgång. Vi måste fortsätta att utveckla vår tjänst, synsättet på det vi erbjuder och fortsätta vårt aktiva finansiella arbete för att minimera omvärldsfaktorernas inverkan på bolagets ekonomiska ställning. Internet har kommit att utgöra en viktig länk i kommunikationen med er hyresgäster och potentiella framtida hyresgäster. Den har blivit ett strategiskt verktyg i uthyrningsarbetet och i takt med att vi kopplar nya tjänster till webbplatsen blir den allt viktigare. Med det nya fastighetssystem som vi installerar under våren 2003 kommer denna utveckling att ta ett stort kliv framåt. Boendet i framtiden kommer att bli allt mer relaterat till individen och dennes behov. Mervärden i boendet som service, trygghet, tilläggstjänster, kommunikation och mycket annat kommer att utgöra en betydelsefull del i produkten. Bostadsföretag som väljer att följa med den utvecklingen kommer att ha förutsättningar att tillhandahålla vad marknaden efterfrågar i framtiden. Skelleftebostäder kommer att vara ett av dessa bolag, för er hyresgäster och bolagets bästa. Jerker Eriksson, VD Skelleftebostäder 5. Tina Åkerlund, IT-ansvarig på Skebo, berättar om nya möjligheter för hyresgästerna 6. Tedors är en av många nya Bolidenbor 8. Lennart äventyraren som flyttar in i Skebolägenhet 10. Anders och hans kollegor på NCC är en de som Skebo anlitar för yttre skötsel 11. På Tapeten berättar bland annat att Skebo även i år satsar på sommarkollo innehåll NR En reportagetidning för Skebos hyresgäster Utgivare: Skelleftebostäder AB Produktion: K2 i Skellefteå AB Ansvarig utgivare: Jerker Eriksson Redaktion: Steve Sandström (text), Michael Jacobsson (foto) och Roger Fransson (projektledare). Redaktionen svarar för allt osignerat material. Redaktionsråd: Barbro Forsman, Charlott Holmqvist, Ann-Christine Marklund, Erik Strandberg och Kenth Wiklund Grafisk form: Jonas Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation AB Tryck: Västerbottens Tryckeri AB, Skellefteå Omslagsbild: Tedors, f d soldat från Eritrea, numera asylsökande i Boliden Ring och tipsa! Har du något tips till nästa nummer av kom in! ring till tidningens redaktion på telefon eller maila på Det går även bra att faxa på eller skriva till: kom in!/k2, Strandgatan 14, Skellefteå. Så kontaktar du Skebo: Ring oss på telefon eller faxa på Vill du hellre besöka oss eller skriva är adressen: Skeppargatan 8, Skellefteå. Besök oss även på webben: VÄLKOMMEN! NYA HYRORNA KLARA! Ökade kostnader har som Kom in! tidigare berättat lett till ett behov av hyreshöjning. Hyrorna höjdes med 1,4 procent från och med 1 mars. ÄVEN OM SKEBO arbetar målmedvetet för att hålla företagets kostnader nere så är det också mycket företaget inte kan påverka. Det allmänna ränteläget, inflationen, avgiftsökningar och förändrade skatter är viktiga exempel på kostnader med påverkan på företagets ekonomi men som ändå ligger utanför företagets kontroll. - Eftersom vi vet att alla ökade kostnader i slutänden betalas av våra hyresgäster försöker vi så långt som möjligt kompensera ökningar på ett håll genom att minska andra kostnader, förklarar Kristina Sundin Jonsson, ekonomichef på Skebo. På det sättet har Skebo under en följd av år lyckats hålla tillbaka behovet av hyreshöjningar. - Men till slut räcker kostnadsbesparingarna inte till, utan vi måste också höja hyrorna. Hyrorna för 2003 klara. - Det blev en höjning på måttliga 1,4 % som ska kompensera för ökade kostnader för vatten, sophantering, uppvärmning och kabel-tv, säger Kristina Sundin Jonsson, ekonomichef på Skebo. De kostnader som kommer att öka mest under 2003 är vatten, sophantering, uppvärmning och kabel-tv. JÄMFÖRELSEVIS LÅG HYRA Årets hyreshöjning blir alltså måttliga 1,4 procent. För den som har en hyra på 4000 kronor idag motsvarar det en höjning med 56 kronor i månaden. - Efter höjningen är hyran 696 kronor per kvadratmeter. I jämförelse med andra bostadsbolag i länet har vi fortfarande låga hyror. Den genomsnittliga hyran i Västerbotten är 730 kronor per kvadratmeter, säger Kristina. - Skebos mål är att kunna erbjuda ett prisvärt och attraktivt boende, så ju lägre hyror vi kan erbjuda, desto bättre. 2 kom in 3 kom in

3 porträttet HUR KAN MAN egentligen veta om en hyresgäst är nöjd med sitt boende? Svaret är enkelt: man frågar dem genomförde Skebo en undersökning av det så kallade Nöjd Boende Indexet, NBI, som visar hur hyresgästerna upplever sitt boende. Nu har en ny sådan undersökning genomförts hade Skebo ett utmärkt NBI på 71, nu har vi fått värdet 72. Att vi fått en ökning är positivt och i linje med våra ansträngningar. Men redan värdet i sig är mycket bra om man jämför med andra liknande bostadsbolag runt om i landet, säger vd Jerker Eriksson. NBI-indexet innehåller flera olika beståndsdelar. Men det allra viktigaste är det så kallade Mötet med Skebo uppskattas. Den nyligen genomförda kundmätningen visar att hyresgästerna blivit än mer nöjda med Skebo än vid förra mätningen Här Bovärden Mariqa Johansson, Kåge, i samspråk med ett par hyresgäster. NÖJDA BLEV NÖJDARE Nyligen genomfördes en kvalitetsmätning hos Skebos hyresgäster. Den visar att hyresgästerna blivit ännu nöjdare med Skebo och sitt boende. Mycket glädjande. Det här stimulerar oss att fortsätta ansträngningarna att bli ännu bättre, säger vd Jerker Eriksson. värdindexet. Det mäter hur Skebo uppfattas som hyresvärd. Faktorer som bemötande, tillgänglighet och information vägs samman med till exempel hur rent och snyggt man tycker det är på områdena, och miljön i övrigt. BOINFLYTANDE VIKTIGT Syftet med att genomföra denna mätning är att hitta områden med potential för utveckling. - Vi ser undersökningen som ett viktigt instrument, och resultaten bildar sedan utgångspunkt för vår fortsatta verksamhetsplanering. Enkäten har skickats till alla hyresgäster, och drygt tre fjärdedelar svarade. - I och med att undersökningen är så omfattande kan svaren jämföras områdesvis så att vi kan genomföra de insatser vi beslutar om så effektivt som möjligt. Alla områden behöver inte samma insatser. Utifrån resultaten kommer Skebo att initiera ett antal projekt för att utveckla verksamheten, inte minst inom området boinflytande och kommunikation. - Det är de områden som hyresgästerna själva uppger som viktiga. Vi kommer därför att fortsätta ansträngningarna med att öka boinflytandet. Målet är att Skebo ska bli en ännu bättre värd, och få ännu högre betyg nästa gång en liknande undersökning genomförs. - Vårt mål är att öka NBI med ett steg varje gång. Det är ett tufft mål, och för att nå det krävs fortsatta satsningar, inte minst på boinflytandeområdet. Fler möjligheter via din dator. Nu kommer du att kunna se ditt hyressaldo och din hyresavi på Internet. Och ännu fler nya möjligheter är på gång. NU BLIR ÄNNU BÄTTRE! Skebo installerar under våren ett nytt hyresadministrativt system. Genom att detta får kopplingar mot Skebos webbplats får du som hyresgäst tillgång till nya tjänster. Tina Åkerlund, IT-samordnare på Skebo, berättar om utvecklingen. NÄR SKEBO BYTER UT det system som idag används för hyresadministrationen så ger det inte bara bättre förutsättningar för det interna arbetet. Det ger också Skebos webbplats nya funktioner och möjligheter då eftersom den kopplas samman med det nya hyressystemet. Det arbetet beräknas vara klart i slutet av april. - Blivande hyresgäster kan då enkelt anmäla sig och få ett login och lösenord till webbplatsen. Sedan kan de enkelt göra intresseanmälan för lägenheter och välja automatisk bevakning om de vill, berättar Tina Åkerlund, IT-samordnare på Skebo och projektledare för systembytet. Sökningen fungerar så att den som är intresserad av en lägenhet anger vissa sökkriterier. - Till exempel att man vill ha en lägenhet i centrum, med en viss storlek, en viss maxhyra, på bottenvåningen och så vidare. Den som valt automatisk bevakning får e- post om det dyker upp en lägenhet som matchar de krav de ställt. För vissa områden kommer det att finnas en kö till lägenheterna, på övriga områden kan man hyra direkt enligt principen först till kvarn. - Vilka lägenheter det är kö till kommer tydligt att framgå på webbplatsen. Man ser om den är bokningsbar eller inte. HYRESSALDO OCH OCR Men förändringarna på webbplatsen ger även fördelar för befintliga hyresgäster. - Även våra hyresgäster kan beställa ett login och lösenord. Det skickas via post av säkerhetsskäl, säger Tina. När man fått dessa uppgifter kan man logga in på webbplatsen och bland annat titta på sin hyresavi och sitt hyressaldo. - Här finns även räkningens OCR-nummer att kopiera för den som betalar via Internetbank och vill vara säker på att det inte blir fel. På lite sikt blir det också andra tjänster tillgängliga för hyersgäster som loggar in. - Man kommer att kunna göra felanmälan, hyra garage och få tillgång till annan information bland annat. 4 kom in 5 kom in

4 I MULTINATIONELLA BOLIDEN TALAS 26 SPRÅK! Nu har de asylsökande hunnit finna sig tillrätta i Boliden. Och både de bofasta Bolidenborna och de nya har hunnit vänja sig vid att vara grannar. Kom in! har träffat ett par av de nya Bolidenborna. Min enda önskan är att få leva i fred och frihet. Att få ha ett arbete och bygga ett liv. Jag hoppas kunna göra det här. TEDORS F D SOLDAT FRÅN ETIOPIEN REDAN NÄR MAN KOMMER till Boliden märker man att något är annorlunda. Det finns ett liv och en rörelse på gator och torg som man inte varit van att se. När Kom in! var på besök tillhörde de flesta man såg de nya Bolidenbor som kommit till samhället genom Migrationsverkets försorg. Många kulturer. Bakom det formella namnet Migrationsverket hittar vi människor och levnadsöden från Burundi, Rwanda, Ryssland, Etiopien, Bulgarien och flera andra länder. De asylsökande som nu bor i Skebos lägenheter i Boliden är inte flyktingar allesammans. Det finns många andra skäl att söka asyl än att man flyr undan exempelvis krig. Men när vi talar med Takaste och Tedors från Eritrea visar det sig att de flytt undan kriget. De kom till Sverige i januari. - Det är kallt här, det är min första upplevelse, säger Takaste. - Men det är bra här. Jag har på grund av språkförbistring ännu inte kunnat prata med Bolidenborna, men jag trivs ändå, säger Tedors. Båda var soldater i Eritrea, men flydde från fronten för att slippa bli dödade. Men att fly har också sina risker. Takaste är rädd för repressalier och vill därför inte vara med på bild. - Min enda önskan är att få leva i fred och frihet. Att få ha ett arbete och bygga ett liv. Jag hoppas kunna göra det här. Jag hoppas få stanna, säger Tedors. Han har ingen familj, förutom föräldrar och syskon som finns kvar i krigets Eritrea. VILL TILL LONDON Takaste har hustru och fyra barn som liksom han flytt, men de hamnade i London. - Barnen går skola där, och jag hoppas kunna åka dit så snart som möjligt. Takaste och Tedors tillhör en grupp på totalt 20 eritreaner i Boliden. - Vi har inte känt varandra innan, utan träffades här för första gången. Vi kom till Sverige i januari, säger Takaste. Tedors och Takaste delar sin lägenhet med fem andra. De går alla i skola tre timmar om dagen för att lära sig svenska. - Ett svårt språk, konstaterar de båda och skrattar. De asylsökande i Boliden kommer från en rad olika länder: Burundi, Rwanda, Ryssland, Etiopien, Bulgarien, Irak, Kina totalt talas det 26 språk i Boliden idag! FUNGERAR BRA De Bolidenbor som Kom in! talat med vittnar om att det fungerar bra med de nya utländska grannarna. Visst har det varit en del störningar inledningsvis, och visst är det svårt att kommunicera med varandra på grund av språkbarriären. Men det talade ordet är ju inte det enda sättet att göra sig förstådd. - De är artiga och trevliga, håller upp dörrar och hälsar alltid när man möter dem, säger flera som Kom in! talat med. Utan tvekan verkar det som om vänligheten smittar av sig. Att det håller på att hända något positivt med stämningen och entusiasmen i samhället. En känsla håller på att infinna sig att bygdens bästa tid inte ligger i det förflutna, utan att den står att hitta i framtiden. Eller som en av Bolidenborna vi talat med uttryckte saken: - Vi måste våga tro att det som händer är bra för vårt samhälle. Och vi måste ta tillvara de chanser och möjligheter som öppnar sig. Det är bara vi tillsammans som kan få saker att hända, och vi måste göra det nu! 6 kom in 7 kom in

5 ÄVENTYRAREN LENNART FLYTTAR IN Efter 13 år i eget hus är han less och tycker det ska bli skönt att flytta in i lägenhet. Och det blir ju förstås mer tid till äventyr på motorcykel, bland annat. Inte bara äventyrare. Just nu är det renovering av den nya lägenheten som gäller för Lennart. ÄKTA ÄVENTYRARE växer inte på träd. Men Kom in! förstod tämligen snabbt när vi träffade Lennart Backman att vi faktiskt stött på en sådan. Med många äventyrliga intressen. Ett av hans något halsbrytande intressen är fallskärmshoppning. - Jag har hoppat sedan I somras blev det inget hoppat. Säkerhetsreglerna ändrades vilket tvingade alla hoppare som inte har så kallat D-certifikat att köpa en räddningsutlösare för kronor. Eftersom han redan stod och vägde fram och tillbaka om han skulle fortsätta hoppa eller inte blev valet då enkelt. - Men intresset finns kvar. Innan han började med fallskärmshoppningen höll han på med klättring och grottforskning. Han var också med och startade klätterklubben i Skellefteå. MOTORCYKEL För ett par år sedan bytte han bort sin gamla motorcykel och skaffade en Suzuki Intruder, en riktig glidarhoj. - I somras var jag och blivande sambon Helena Broman på MC-semester ner till Medeltidsveckan på Gotland. Det gick oväntat bra att åka så långt på motorcykeln, jag hade väntat mig att det skulle vara jobbigare. På Gotland sprang förresten Lennart omkring hela veckan utklädd till medeltida munk. - Det var jätteroligt. Jag är lite sugen att vara utklädd till riddare, med brynja i stål och allt, säger han och skrattar. De funderar på att åka dit igen i sommar, den här gången i bil för att barnen ska kunna följa med. Han och Helena har fyra tillsammans. ÖPPEN SPIS Lennart och Helena flyttar nu ihop i en stor sexrummare på Kanalgatan. Med något så ovanligt som en öppen spis i vardagsrummet. - Det är fantastiskt. Annars hade jag verkligen kommit att sakna möjligheten att tända en brasa. Lägenheten ska renoveras innan inflyttning. Det gör Lennart själv, han arbetar till vardags som byggnadssnickare, så takterna sitter i. - Vi ska tapetsera om i stort sett allt, måla tak och så lägger jag in ett par nya golv. Lägenheten ligger på översta våningen, med utsikt långt västerut. Där kan Lennart drömma om nya djärva äventyr. - Jag är lite sugen på att skaffa en sån där Trike, ett ultralätt flygplan alltså. Det skulle vara roligt, jag längtar tillbaka upp till luften, avslutar han och får något drömskt i blicken. 8 kom in 9 kom in

6 på tapeten NCC HÅLLER OMRÅDET I SKICK! DEN YTTRE SKÖTSELN på Skebos områden handlar bland annat om skötsel av lekparker, gräsklippning, snöröjning och sandning. Men också om mindre insatser som byten av glödlampor. Det skiljer sig från område till område vad Skebo gör själva och vad entreprenörer utför åt Skebo. - Vi har några områden i centrala Skellefteå som vi sköter åt Skebo, berättar Hans Levander, platschef för NCC Construction i Skellefteå: - Det ena området är Sunnanå. Där har vi nästan all skötsel hela året. De andra områdena finns i centrala stan och på Norrböle. - Där har vi hand om den yttre skötseln sommartid. Det handlar om vårstädning, ogräsrensning, planteringar och gräsklippning, bland annat. Områdena på Sunnanå och i centrum sköts av Roger Levander. - Det kommer ofta ut hyresgäster och talar med oss, speciellt äldre. De tycker det mesta fungerar bra, och det är trevligt. - Vi har daglig kontakt med Skebos bovärdar. Under de samtalen framkommer om det är något de vill vi ska göra utöver det som vi har avtal om. ROND VARJE VECKA NCC sköter också det yttre på Skebos områden på Rudagatan i Bergsbyn, i Ursviken och Skelleftehamn. - På de här områdena har vi all yttre skötsel, året om, berättar Anders Eriksson som ansvarar för dessa områden. På samtliga områden går man rond en gång i veckan. - Vintertid går vi ronden varje fredag och letar felaktigheter, till exempel glödlampor som behöver bytas, papperskorgar som behöver tömmas och så vidare. Samtidigt passar vi på att kontrollera om det till exempel behöver sandas. I övrigt sker sandning i samband med väderomslag. - Vi har den maskinella snöröjningen och sandningen i vårt avtal med Skebo. Ytor som är Anders Eriksson, Roger Levander och Hans Levander från NCC. Sedan förra året anlitar Skebo entreprenörer för den yttre skötseln. NCC sköter områdena Sunnanå, centrala Skellefteå samt Bergsbyn, Ursviken och Skelleftehamn. närmast entréerna och där man inte kommer åt med traktor sköter Skebos bovärdar själva. Ett undantag är i Ursviken och Skelleftehamn där vi har en löpande beställning på att hjälpa till med det, säger Hans. När det gäller snöröjning gäller att det ska komma sju centimeter blötsnö eller tio centimeter kallsnö innan NCC går ut och snöröjer. - Har det snöat tillräckligt för att starta en plogsväng blir vi utringda av SOS alarm vid tvåtiden på natten. Det är en tjänst som SOS hanterar åt alla snöröjare. Annars sätter vi igång klockan sju efter kontakt med bovärdarna på Skebo. SÅ BRA SOM MÖJLIGT Ibland kallar bovärdarna ut NCC därutöver om det finns behov. Till exempel om det snöat litegrann, flera dagar i rad. -Vår ambition är att utföra ett så bra arbete som möjligt och att Skebos hyresgäster ska trivas i den miljö som vi sköter, tillägger Hans Levander. NY RESTAURANG I BYSKE! I Skebos hus på Storgatan 13, i lokalerna där ABF tidigare höll till har det nu öppnat en ny restaurang. Pizza och à la carte står på menyn. Som en satsning vid invigningen bjöd innehavaren de närboende på gratis pizza. Något som naturligtvis blev mycket uppskattat. Kom in! önskar lycka till med nya restaurangen. Det är nu klart att Skebo ännu ett år engagerar sig i kolonin i Burvik genom att köpa ett antal platser som reserveras för företagets hyresgäster. - Ansökan ska vara Skebo tillhanda senast den 11 april, säger Kenth Wiklund på Skebo. Ansökningsblankett finns på eller att hämta i NU SKA DET SPIKAS OCH MÅLAS! Under det närmaste året finns det en hel del insatser planerade i Skebos bestånd. Några av de större är markarbeten på Kanalgatan 27. På Varvsgatan 11 ska det bytas fönster och på Museronen ska fasaderna putsas och lagas. På Rudagatan målas alla träfasader om, Fäbodgatan får etapp 2 av den utvändiga målningen som påbörjats sedan tidigare. På Skiftesgatan ska fasaderna renoveras genom panelbyte och målning av gavlar. Brännsvedjevägens kvartersgård ska målas om, liksom fönstren på området. DAGS FÖR KOLLO IGEN OCH SKEBO HAR RESERVERAT PLATSER Skebos reception. Man kan förstås också ringa och be att få en hemskickad om man så önskar. Det finns 32 platser för barn till Skebos hyresgäster. - Men man ska inte glömma att söka via skolan också. Det här är en extra chans, en bonus, för Skebos hyresgäster som gör att ÖVERSYN AV ANDERSTORP Anderstorpsområdet är i behov av en rad åtgärder. Nu tas det ett samlat grepp och en flerårsplan formuleras för vilka åtgärder som ska vidtas samt hur och när åtgärderna ska genomföras. man har ännu större chans att komma med. Skebo lottar ut platserna bland dem som söker. Nytt för i år är också att Skebo kommer att delta med någon form av aktivitet på kolonin. Exakt vad är ännu inte bestämt. Kostnaden för den enskilde att delta är begränsad till 500 kronor. FRIHERRINNAN ÖPPNAR! Friherrinnan är ett hus på Morö Backe som reserverats speciellt för lite äldre hyresgäster. Lägenheterna håller generellt en hög standard med bland annat tvättmaskin i varje lägenhet. Porten hålls låst dygnet runt, och för besökare finns porttelefon. Låst garage och gästparkeringsplats med motorvärmaruttag ingår också. Nu har de första visningarna hållits för dem som var först med att anmäla sitt intresse för det nya boendet. Visningarna var välbesökta. - Resultatet har överträffat våra högt ställda förväntningar. Redan under visningarna tecknades ett antal kontrakt, säger Kenth Wiklund, uthyrningsansvarig hos Skebo. Företagets mål att fylla huset till slutet av sommaren verkar möjligt att uppnå. 10 kom in 11 kom in

7 korsordet VAR MED OCH TÄVLA! Skicka din lösning till Skebo, Skeppargatan 8, Skellefteå. Märk kuvertet Korsordet. Lösningen ska vara oss tillhanda senast den 30 april. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas. 1:a pris: presentkort på 100 kr, 2-5 pris: presentkort på 50 kr. Vinnare i förra numret blev Erik Holmgren som vann ett presentkort på 100 kr. Gunnel Karlberg, Ann-Mari Nilsson, Tore Kvist och 12 Ragnhild kom in Enmark vann var sitt presentkort på 50 kr. Grattis! namn adress postadress

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

ETT HETT SJUNGANDE DALEN

ETT HETT SJUNGANDE DALEN EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2002 7:E ÅRGÅNGEN NIKLAS TRIVS I ETT HETT SJUNGANDE DALEN FULL FART PÅ BURVIKSKOLONIN MÖBELCHECKEN BLEV MARCUZ OCH JENNYS ITALIENSK AFTON PÅ ANDERSTORP 1

Läs mer

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED

CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR GUNDER BOVÄRD MED EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2005 10:E ÅRGÅNGEN GUNDER BOVÄRD MED CADILLAC SKEBO FIRAR 40 ÅR NY VÅR FÖR ANDERSTORP JUBILEUM PÅ BROGÅRDEN LURA TJUVEN I SOMMAR LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR

Läs mer

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby

Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Rapport efter informationsmöten om köksrenoveringen i Rinkeby Den 3 oktober 2015 höll vi på Stockholmshem informationsmöten för våra hyresgäster som bor vid Mjölbyplan, Axbyplan och Ljungbyplan. Här kommer

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR

STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA PENGAR EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2003 8:E ÅRGÅNGEN STEPHEN COPP SNOWBOARDSTJÄRNAN SOM FLYTTAT HEM BREDBAND SKEBO INVESTERAR FRISTAD FÖR FLYKTINGAR PÅ ANDERSTORP ELKOSTNADER SÅ KAN DU SPARA

Läs mer

Frågor och svar om renovering och evakuering

Frågor och svar om renovering och evakuering April 2014 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 och 4 Frågor och svar om renovering och evakuering I början av april bjöd vi in till ett möte inför renoveringarna på Tranbärsvägen där entreprenören och

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad

Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad Medlemsenkät Brf Fiskekroken i Halmstad 2015 Hur nöjd är du med hantering av felanmälan och bemötande från entreprenörer? 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% Mycket nöjd Nöjd Varken eller Inte nöjd Ej använt tjänsten

Läs mer

Nyhetsbrevet. Vd har ordet. Välkommen till första delen av Nyhetsbrevet från Bengtsforshus.

Nyhetsbrevet. Vd har ordet. Välkommen till första delen av Nyhetsbrevet från Bengtsforshus. Nyhetsbrevet Vd har ordet Välkommen till första delen av Nyhetsbrevet från Bengtsforshus. Vår ambition är att komma ut med ett nyhetsbrev varje kvartal för att ni som hyresgäster skall hållas informerade

Läs mer

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL

INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL INRED MED SVENSKA BOSTÄDERS STILVAL OCH TILLVAL PERSONLIGARE HEM Vi gör det enkelt för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda lägenheten

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig

Bonusfonden. En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Bonusfonden En inredningsfond som du kan använda för att renovera hemma hos dig Din egen inredningsfond HFAB:s Bonusfond är en ovanlig fond. Till skillnad från andra fonder, gör du aldrig någon kapitalförlust

Läs mer

Inför kommande renoveringar

Inför kommande renoveringar December 2017 Till dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra Norrlandsgatan 38 A E Inför kommande renoveringar I slutet av november bjöd vi in dig som bor på Västra Kyrkogatan 8 A E och Västra

Läs mer

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET

50 ÅR I SAMMA LÄGENHET EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2002 7:E ÅRGÅNGEN VIOLA HAR BOTT 50 ÅR I SAMMA LÄGENHET NÄR-TV PÅ SJUNGANDE DALEN NYTT OCH FRÄSCHT I SKELLEFTEHAMN ERIK KOPPLAR AV MED RESOR OCH JAKT SPARA

Läs mer

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP NYTT LIV ÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2004 9:E ÅRGÅNGEN NYTT LIV ÅT ODENTORGET MÅNGKULTURELLT SMÖRGÅSBORD KONSTUTSTÄLLNING PREMIÄR FÖR INNEBANDYCUP LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER

KÖPMANGÅRDEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2004 9:E ÅRGÅNGEN AKTIVA BORÅD 27 ÅR HOS SKEBO LÄKARVÄGEN 50 ÅR SKELLEFTEÅBOR PÅ PROV SKEBO TAR ÖVER KÖPMANGÅRDEN LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ

KÖPMANGÅRDEN NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN. 16 sidor! MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2005 10:E ÅRGÅNGEN MARLENE EN AV DE FÖRETAGSAMMA TJEJERNA PÅ KÖPMANGÅRDEN 16 sidor! NYA HYROR KLARA SCHLAGERFIKA KUNDUNDERSÖKNING SKEBO FLOORBALL OPEN LÄSNING

Läs mer

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015

NKI 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 NÖJD KUND INDEX 2015 HÖG SVARSFREKVENS OCH HÖJT SNITTRESULTAT VISAR ATT VI ÄR PÅ RÄTT VÄG Svarsfrekvens 2013 72 % - mycket högt! Svarsfrekvens 2015 65 % - fortfarande högt 2011 Totalt resultat 74,4 2013

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER HyresgästBarometern 2013 Håbohus Innehåll SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER...1 1. Om undersökningen...3 2. Profil på dem som svarat på enkäten...4 3. Hyresgästernas helhetsbedömning

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Nyhetsbrevet. Pär Nilsson. Sommartider. Bilder från Hagalund när tredje våningen var klar.

Nyhetsbrevet. Pär Nilsson. Sommartider. Bilder från Hagalund när tredje våningen var klar. Nyhetsbrevet Sommartider. Nu växer det så det knakar där ute och vi har väldigt duktiga entreprenörer som sköter utemiljön. I Bengtsfors är det Help U Properties. Dals- Långed Billingsfors Löfs Alltjänst

Läs mer

SKEBOS WEBBPLATS UPPFRÄSCHAD NYTT SENIORBOENDE PÅ STRANDGÅRDEN DAGS FÖR SKEBO FLOORBALL OPEN

SKEBOS WEBBPLATS UPPFRÄSCHAD NYTT SENIORBOENDE PÅ STRANDGÅRDEN DAGS FÖR SKEBO FLOORBALL OPEN E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 4 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N STEN & GEORG BJUDER PÅ ÄKTA JULGLÄDJE! SKEBOS WEBBPLATS UPPFRÄSCHAD NYTT SENIORBOENDE PÅ

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Brf Vindsslottet Januari 2008

Brf Vindsslottet Januari 2008 Nyhetsbrev januari 2008 Hänglås garage De hänglås som ni har idag till garageburarna måste lämnas tillbaka till Sollentuna hem enligt tidigare information från Sollentunahem. Du kan kvittera ut ett nytt

Läs mer

Hyr ut på boplats.se. Gör något bättre med dina kvadratmeter

Hyr ut på boplats.se. Gör något bättre med dina kvadratmeter Hyr ut på boplats.se Gör något bättre med dina kvadratmeter Har du ett rum som bara står och samlar skräp? Ett vinterbonat fritidshus som står tomt största delen av året? Bor du större än vad du behöver?

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4

Info! Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober. Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Oktober 2012 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 4 Uppföljande information efter dialogmötet, 4 oktober I början av oktober bjöd vi in till ett möte där du som bor på Tranbärsvägen 2 4 fick komma med önskemål

Läs mer

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt TILL DIG SOM FLYTTAR Information och tips för dig som bor i hyresrätt Kontakta gärna ditt bostadsföretag om det är något du undrar över. Viktigt att tänka på När du ska flytta är det en del att hålla reda

Läs mer

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller:

Bybladet. Maj 2014. Bybladet innehåller: Bybladet Maj 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 10/5 Fasadprojektet Takprojektet Ventilationsprojektet Nya skyltar till p-platserna Information

Läs mer

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING?

VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? VAD HÄNDER VID EN UPPRUSTNING? 1 UPPRUSTNING PÅ GÅNG I DITT BOSTADSOMRÅDE Din hyresvärd planerar att genomföra en upprustning i ditt hus. En upprustning är en omfattande renovering av fastighetens lägenheter

Läs mer

Seniorlägenheter i Malmbäck

Seniorlägenheter i Malmbäck Seniorlägenheter i Malmbäck Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

REPETITIONER MED TEATERGRUPPEN PÅ AKTIVITETSHUSET JULGLÄDJE PÅ ANDERSTORP

REPETITIONER MED TEATERGRUPPEN PÅ AKTIVITETSHUSET JULGLÄDJE PÅ ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2002 7:E ÅRGÅNGEN REPETITIONER MED TEATERGRUPPEN PÅ AKTIVITETSHUSET JULGLÄDJE PÅ ANDERSTORP NYA INVÅNARE GER FART I BOLIDEN BESÖK I TEA S BUTIK POOLEN NY

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET

GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET FULLMAKT FÖR ATT HÄMTA NYCKLAR I MITT STÄLLE. Jag ger följande person tillstånd att hämta ut mina lägenhetsnycklar i mitt ställe: För- och efternamn GRATTIS TILL DIN NYA LÄGENHET Produktnummer på kontraktet

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT. Hyr en bostad i andra hand. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr en bostad i andra hand Låt oss hjälpa dig att finna en andrahandsbostad Sök enkelt bostäder att hyra. Endast 695 kr för 45 dagars bostadssökning

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Hyr ut på boplats.se. Gör något bättre med dina kvadratmeter

Hyr ut på boplats.se. Gör något bättre med dina kvadratmeter Hyr ut på boplats.se Gör något bättre med dina kvadratmeter Har du ett rum som bara står och samlar skräp? Ett vinterbonat fritidshus som står tomt största delen av året? Bor du större än vad du behöver?

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2009. Läs mer på sidan 2. Läs mer på sidan 4 Höstens första nyhetsbrev innehåller information om försäljning av fastigheten Vinddraget 2 i Viared. I Vulcanus på Fabriksgatan kan man äta orientalisk mat eller svensk husmanskost och på Fleminggatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum!

Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Granne med fåglarna i parken och 10 minuter från centrum! Välkommen till kvarteret Lampan i Helsingborg. Perfekt läge i Olympiakvarteren. Välkommen hem till kvarteret Lampan! Tänk dig att cykla ner till

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma Kontakta oss Vill du beställa eller har frågor om Fint Hemma? Kontakta oss så hjälper vi till! Kundtjänst: tel 08-508 39 000 Måndag torsdag 7.00-16.00 Fredag 7.00-15.00 Fint Hemma-butiker: Distrikt Västerort/Innerstaden

Läs mer

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen

Boplats Syd Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD. den kommunala bostadsförmedlingen Maj 2011 VÄLKOMMEN TILL BOPLATS SYD den kommunala bostadsförmedlingen SÅ FUNGERAR DET HUR ANMÄLER JAG MIG? Du anmäler dig till bostadskön genom att fylla i en ansökan på vår webbplats - www.boplatssyd.se

Läs mer

Seniorlägenheter i Bodafors

Seniorlägenheter i Bodafors Seniorlägenheter i Bodafors Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst ansöker du om det hos kommunens biståndshandläggare, precis

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. www.gyllix.com. Gyllix Fönsterputs AB -

FÖRETAGSPRESENTATION. www.gyllix.com. Gyllix Fönsterputs AB - FÖRETAGSPRESENTATION 2015 www.gyllix.com Gyllix Fönsterputs AB - 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SID 3 OM OSS SID 4 REFERENSER SID 5 MILJÖ- OCH KVALITETSPOLICY SID 6 SÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ SID 7 KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid

Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid Vilka kan bo kvar på Pennygången efter renoveringen? Rapport från Nätverket Pennygångens framtid s. 1 Inledning Under våren 2012 har många hyresgäster på Pennygången i olika sammanhang uttryckt stor oro

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna

tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna tudentbostäder n Luleå n Piteå n Skellefteå n Kiruna Bo bra när du pluggar vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet finns på 4 orter, Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På alla orter

Läs mer

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010

NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 2010 NÖJD HYRESGÄST BOSTAD LANDSTINGSBOSTÄDER I JÄMTLAND AB NOVEMBER 21 ScandInfo Marketing Research AB 21-12- David de Courcy Jenny Frank P.nr. 1484 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag September 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om Neptunhusets lokaler och dess trevliga hyresgäster. Ålgårdsläktaren på Borås Arena har uppgraderats med ny loge, stor mingelyta och yterligare anpassats för rörelsehindrade.

Läs mer

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande

Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande 1 [5] Stöd- och utvecklingsenheten 2015-10-12 Frågor och svar Inventering av evakueringsplatser för asylsökande Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se)

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Välkommen till Smeden Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Faxeholmen satsar i Ljusne En stor del av Faxeholmens fastigheter och hyresgäster finns i Ljusne. Nu kan vi äntligen erbjuda ett tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Handbok. För entreprenörer

Handbok. För entreprenörer Handbok För entreprenörer 1 Innehåll Vår vision och värdegrund 4 Välkommen 6 Om oss 8 Uppdrag och mål 10 Vårt varumärke 13 Vi tillsammans 14 Minneslista 15 Gott bemötande 16 Snyggt och städat 19 Sekretess

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad

Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad Bostadsrättsföreningen Klarälvsparken i Karlstad 1 juli 2012 Till Medlemmar i föreningen Informationsbrev #3 2012 Har du kontinuerligt tagit del av den information som :inns på föreningens hemsida är det

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR

ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV PÅ BRANDSÄKERHET SUCCÉ FÖR FAMILJEDAG I KÅGE MARTIN LEVER FÖR E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 3 2 0 0 5 1 0 : E Å R G Å N G E N MARTIN LEVER FÖR ROADRACING VINN WEEKEND I STOCKHOLM NYTT OCH LEVANDE ODENTORG HÖGA KRAV

Läs mer