Niagara Malmö Högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Niagara Malmö Högskola"

Transkript

1 Niagara Malmö Högskola Efter c:a tre års byggande är vi nu inne på upploppet. El-, styr-, lås- och larminstallatörer jobbar frenetiskt med att få alla funktioner att klaffa, vilket emellanåt resulterar i en massa besked i olika riktningar. Och som ibland innebär att vi kastas mellan hopp och förtvivlan beroende på de olika besked vi får. Det som är ett jätteproblem på förmiddagen är löst till lunch och ibland tvärt om. Alla övriga entreprenörer håller också på med de sista finjusteringarna såväl invän-digt som utvändigt, och slutstädningen pågår för fullt. Överlämnandet till Akademiska Hus skedde i månadsskiftet februari/mars, och den 1 april kommer Malmö Högskola att ta över.

2 INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Fortsatt utveckling av THAGE 3 Nya Jobb 3 Tankar i helikoptern om THAGE 4 Arbetsmiljö och säkerhet 4 BI:s kontor i Kristianstad flyttar 5 Tänk så lite som behövs! 6 Rapport från MB-gruppen på THAGE 7 KMA - Utbildning Förändringar i THAGES styrelse 9 Södra Sveriges största vindkraftspark 10 Arkeologi och historia 12 Våtrumsbehörighet för THAGE 13 PERSONALINFO 14 Previa: Välkommen till hälsoundersökning 15 Semestervikarie 15 Hej! - Anders Norreby 16 Yrkesbevis 16 Hattparad 16 Elisabeth Ekblad 16 Ingvar Nilsson 60 år 17 Jonas Andersson 50 år 17 Stefan Wallin 60 år 17 THAGE KRISTIANSTAD RAPPORTERAR Ove har ordet 18 Är vi den bästa byggaren på vår marknad? 18 En hälsning från Betonggänget 19 Niagara - Malmö Högskola 20 Bilcentrum i Kristianstad 22 Tulip Food Company AB 23 Ett par dagar med Anders i lastbilen 24 Renovering på Rattens Gränd 24 Rinkaby Rör Malmö 25 Håltagningsavdelningen rapporterar 26 Kv Valthornet i Kristianstad 27 THAGE MALMÖ-LUND RAPPORTERAR Jörgen har ordet 28 André har ordet 29 Byggservice i Malmö - Lund 30 Kv Hermod 1 Malmö 32 Lägesrapport från V-huset i Lund 32 En rapport från Snickeriet 34 Tetra Pak 34 Inflyttning på kv Jöns Petter Borg 35 THAGE SJÖBO RAPPORTERAR Joakim har ordet 36 Kv Brandstationen 36 Idrottshall Revingehed 38 Rapport från Bil Bengtsson i Ystad 38 Serviceavdelning som gör skäl för namnet 40 Ystad Saltsjöbad 42 Fossilen Lund 43 Nu drar det ihop sig 44 Stenafastigheter Nöbblelöv Lund 45 KRANEXPRESSEN RAPPORTERAR: VD Per-Erik har ordet 46 Här och där med Kranexpressen 47 Tunggodsavdelningen 49 PLÅTEXPRESSEN, ÖSTRA VRAMS SMIDE RAPPORTERAR: VD Henry har ordet 51 Smide på kv Draken i Malmö 52 Idrottshall i Svalöv 53 Receptionsbyggnad & Spa i Borstahusen 53 Arenahotellet i Malmö 54 Bredbandsutbyggnad i Hemmeslöv Båstad 54 Hissar 54 Rapport från Östra Vrams Smide 55 Kv Niagara - Malmö Högskola 56 KRETSLOPP OCH MILJÖ 48 % Förutom att det är en miljövinst - tjänar vi något ekonomiskt på att vi sorterar avfallet i förhållande till hur det var förr? Denna fråga fick jag, när vi hade julavslutningen, och det var en mycket berättigad fråga. Jag vågade inte svara på det där och då, och det var nog tur, att jag inte chansade och slängde ur mig en siffra, för då hade jag helt säkert gissat helt fel. Frågan gnagde lite i huvudet, hur såg siffrorna ut? Jag tog ett av våra nyligen avslutade projekt och ett av våra tidigare projekt, där vi inte hade att avtal med en avfallsentreprenör. Byggena som jämfördes var lägenhetsbyggen och i stort sett fullt jämförbara. Hur mycket sparade vi genom att skriva avtal beträffande avfallshanteringen? Bespar ing en visade sig vara runt 8 % och omfattade allt som inbegriper avfall. Hyfsad siffra. Det var först när jag jämförde beteenden med den gamla prislistan och nya prislistan som siffrorna for i luften. Med dagens beteende och den Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson gamla prislistan hade vi gjort en besparing på 41 %. Nu var man uppe i varv! Vad blev då sifforna, om vi hade haft dagens beteende med dagens prislista på det gamla bygget? När kulramen svalnat kunde man utläsa 48 %. Jag tar det en gång till så alla inser - 48 %! Det var tur för mig, att jag inte svarade på frågan, när den ställdes på Kulturkvarteret i Kristianstad. Vilken siffra jag vid den tidpunkten hade i huvudet lär ni nog aldrig få reda på. Detta är naturligtvis ett konkurrensmedel som heter duga. Och dessutom ett mycket viktigt konkurrensmedel där inte bara Thage som företag tjänar på och visar att vi tänker på miljön. Genom att sortera lite mer och lite bättre gör vi ett litet men ack så viktigt avtryck i världssamfundet. Detta hade naturligtvis inte fungerat utan bra medarbetare som drar sitt strå till stacken genom att sortera avfallet. Ni är alla - ursäkta uttrycket - skitduktiga! Sven N Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp

3 PI nr THAGE 3 Fortsatt utveckling av THAGE Idag har vi en bra orderstock. Bl.a. ska vi bygga 500 lägenheter åt olika kunder. Inför julen var det trögt att räkna hem några projekt, då konkurrensen var och är stenhård. Vi har nu lyckats få in beställningar på en del projekt som startar under perioden mars maj. Fram tills dess kan det stundtals vara svårt med full sysselsättning. Vi försöker under den här tiden låna ut medarbetare, men det är inte helt lätt, då byggmarknaden i Skåne är pressad. Vi hoppas dock, att vi kommer att ha fullt upp under våren för alla medarbetare. OMRÖSTNING Vi har haft omröstning om turordningsreglerna i THAGE Det gjordes en riktig omröstning där de båda alternativen klargjordes. Samtliga berörda medarbetare var kallade till omröstningen, och c:a 75% av samtliga närvarande röstade för företagsledningens förslag. Det blir således två turordningslistor - en för entreprenad och en för byggservice. Tack för förtroendet! UTVECKLING Det är viktigt att vi arbetar utåt och utvecklar THAGE Det är även viktigt att de positiva kraf- terna kommer fram. Vi behöver all energi för att driva THAGE framåt. Det vi koncentrerar oss på idag - förutom att jaga jobb - är att arbetsmiljöcertifiera THAGE enligt OHSAS Vi jobbar också med att kvalitets- och miljöcertifiera avdelningarna Sjöbo och Malmö/Lund. THAGE-ANDAN I utbildningen ingår förutom arbetsmiljö även, hur vi ska bevara THAGE-andan och vad ska vi ladda varumärket THAGE med? Vi vill vara engagerade, effektiva och enkla att samarbeta med, samtidigt som THAGE skall stå för kvalité, miljö och arbetsmiljö. Arbetet med certifieringen ska vara klart före byggsemestern. Alla medarbetare går utbildningen. THAGE växer och vi utvecklas, och detta kostar, så därför måste vi vara effektiva och samtidigt se över våra kostnader. Detta är också en del av utbildningen - att ta fram förslag på hur vi ska bli effektivare. Framkomna förslag kommer ledningen sedan att försöka utveckla. Vi bryr oss! NYA JOBB sedan förra utgåvan av PI Bostadslägenheter i Kv Fossilen i Lund åt LKF, Lund/ Sjöbo Ny Butik i Fosie, Malmö åt Rinkaby Rör / Kristianstad Nybyggnad av däckhotell Volvo i Kristianstad åt Kristianstads Automobil AB/ Kristianstad Anläggningsarbetein i Nöbbelöv, Kristianstad åt Absolut Company /Kristianstad Nybyggnad av kallförrådd och skyddrum i Fosie Malmö åt Tulip Food Company/Kristianstad Nybyggnad av lägenheter i Nöbbelöv, Lund åt Stena Fastigheter/ Sjöbo Renovering av bostadshus i Arkelstorp åt Familjen Elner /Kristianstad Nybyggnad av bostadslägenheter Kv Hermod 2 och 3 i Hyllie åt MKB Lund/Malmö Nybyggnad av höglager och skyddsrum i Lund åt Tetra Pak /Kristianstad

4 4 THAGE PI nr Tankar i helikoptern om THAGE Det återstår ännu en del frågor som skall hanteras, men i det stora hela börjar allt falla på plats efter sammanslagningen till THAGE. Ett avsevärt mer omfattande arbete än vi trodde från början. Vi har en ganska bra orderstock framöver. De flesta nya projekten är totalentreprenader med inriktning på bostäder, vilket innebär en längre startsträcka till produktion, eftersom det skall projekteras först. Så det känns som att det blir ett litet "glapp" som vi får försöka täta till för att få en jämn sysselsättning. Det är ganska mycket förfrågningar ute och som vi skall lämna anbud på. Prisbilden är fortsatt låg, men vi kämpar på för att föra vårt THAGE framåt och mot de mål som vi har tagit fram och lagt fast. Utbildningar i arbetsmiljö för en certifiering enligt OHSAS pågår för fullt och skall vara klara inför sommaren Arbetsmiljön är det viktigaste och mest prioriterade för alla inom byggbranchen för tillfället ( och även annars/alltid hoppas jag). Och här vill vi vara väl förberedda in för de krav och normer som kommer. Dessutom pågår inom THAGE integrering av gamla NEP och August Lundbergs i kvalitets- och miljöledningssystemet enligt ISO 9001 och ISO För att få förståelse för våra ledord - enkel, engagerad, effektiv - håller Anders Rundqvist (som hjälpte oss med lanseringen av vårt nya varumärke) i ett utbildningsavsnitt om hur vi skall arbeta för att nå upp till dessa mål. I anslutning till att vi på senare tid har fått en hel del bostadsprojekt att bygga, har vi bildat en grupp som tillsammans kan utveckla innebörden i just dessa ledord: enkelhet, engagemang och effektivitet i produktionen. Erfarenheter från tidigare projekt är viktiga att ta med sig och ta hänsyn till. Detta svetsar samman vår organisation ännu mer. Vi är Vi. Per-Åke Isacsson Vvd Bland våra nya projekt märks bl.a.: LKF Kv. Fossilen i Lund, bostäder MKB Kv. Hermod 2 bostäder MKB Kv. Föraren 1 och 2 bostäder Absolut i Nöbbelöv Tulip i Malmö ombyggnad inkl. skyddsrum Volvo Kristianstad nybyggnad av däckhotell Tetra Pak Lund skyddsrum m.m. Arbetsmiljö och säkerhet Vi fortsätter våra arbetsplatsbesök med temat arbetsmiljö och säkerhet. Denna gång fick vi möjlighet att komma in på grannbygget till Niagara, Malmö Live hos Skanska. Ett imponerande bygge i centrala Malmö på 2,5 miljarder kronor. På bilden ser vi Tomas Ringdahl regiondirektör Akademiska Hus, Mag nus Claesson platschef THAGE, Pierre Olofsson VD Skanska, Staffan Anders son affärschef för projektet Skanska, Håkan Lindström bas-u för Malmö Live Skanska, Per-Ingmar Persson VD Veidekke och Jörgen Olsson platschef Veidekke. Skanska går före i branschen när det gäller arbetsmiljöfrågor. På Malmö Liveprojektet får alla besökare och de som ska arbeta där en utbildning rörande de säkerhetsföreskrifter som gäller för arbetsplatsen. Håkan Lund ström höll denna för oss och för tusende gången med ett engagemang som om det vore den första. Vi lärde oss mycket av Skanskas säkerhetstänk och tar med oss det som är möjligt att applicera i THAGE. Anders

5 PI nr THAGE 5 BI:s kontor i Kristianstad flyttar

6 6 THAGE PI nr Tänk så lite som behövs! Måndag morgon, fortfarande mörkt ute. Lena kollar att alla lampor på husvagnen är ok. Vi rullar ut på vägen. Två veckors ledighet ligger framför oss. En vecka i Kläppen och en vecka på skid-vm i Falun. Min vana trogen är allt genomplanerat. Campingavgiften är betald, koordinaterna inslagna på nyinköpt GPS, jag vet till och med vilken plats vi ska ha på campingen, E1. Efter många mil och flera timmar senare kommer vi fram till vår plats, som en dansk hade ockuperat. Men vad f-n! När han fick klart för sig att han stod på vår plats, hade han tusen förslag på en ännu finare plats till oss. - Nej, vi vill stå där. - Det vill jag också! Svarade stollen. - Kom stå här, det blir perfekt för er. Det blev jättebra, bortsett från att det var på en annans plats han lurade oss att stå på. Vilket vi snabbt fick klart för oss, när de med tre utsvultna barn kom hem efter en dag i skidbackarna. Direkt skickades jag upp till receptionen för att reda ut bekymren. Det var med tunga steg jag lufsade iväg. Nu var det jag mot den Danska campingunionen. Tjugofem husvagnar, två personer i varje, femtio par ögon följde mitt kommande nederlag. Jo, man var väl medveten om problemet uppe i receptionen. Men han vägrade flytta på sig av den bisarra anledningen, att han var ovän med någon i Danska campingunionen, som givetvis råkade vara i Kläppen samtidigt som vi var där. Kommer ni ihåg TV programmet NP Möller fastighetsskötaren och Bengt danskdödaren Hallberg. Det var tuffa killar det. Säkert hade grabbar som dom gjort det jag tänkte. Skrynklat ihop både husvagn, tält, bil, dansken och hans pälsklädda storrökande fru och stoppat alltihop i närmsta container. Det var grabbar med choklad i! - Nu är du dummare än vanligt! Ljöd en välbekant stämma. - Tänk efter, så många trevliga danskar vi träffat. Du borde skämmas. - Hur ofta har vi inte kört till Danmark, campat, druckit öl och haft enormt trevligt. - Och alltid med just DANSKAR. - Du resonerar som om att bara för att du är fånig så är alla svenskar också fåniga. HÖR DU! Två dagar senare flyttade dansken och vi återerövrade vår plats under stillsamma former. Oskar på Kläppen kom ner och beklagade och förklarade och var så där vänlig och trevlig som jag önskar att jag också var, alltid, inte bara ibland. Så visst är det som det står i psalmen Ett vänligt ord kan göra under. Oskar verkade ha den egenskapen som en naturlig del i sig själv. Senare på kvällen, på väg till duschen, kände jag att Oskar var en fin människa och att Lena hade rätt, man kan inte dra alla över en kam. Ändå, innerst inne, Dansken och hans pälsklädda fru var inget kul. Visst, allt blev bra till sist Det är så lite som behövs. Tur att det finns människor som Du och Oscar. VM I FALUN Invigningen var en magnifik upplevelse, Härlig stämning Lena med VM-maskoten Bubo

7 PI nr THAGE 7 fantastisk musik, härliga tal, alla nationernas inmarsch och avslutningsvis ett makalöst fyrverkeri. Lördagen - Fyrtiofemtusen människor på Lugnets skidstadion. Vilken fest, alldeles fantastiskt. Trångt, massor med nationaliteter, viftande flaggor, härlig stämning och stora förväntningar. En alldeles suverän konferencier. Han pratade åtta språk helt flytande. Alla nationaliteter förstod honom. Vilken fantastisk människa. Människorna väller in. Läktarna blir mer och mer överbelastade, känns det som. Det var så min hustru Lena uttryckte det. Nu är här fullt! Inte en dj..l till över bron. Det sa hon vid halv elva tiden. Läktarna var överfyllda. Likväl skulle fler trängas in. Min kära hustru, som för det mesta är ganska så kaxig, blev allt spakare och spakare. - Kai, det här går åt skogen. Fler och fler ville se Kalla. Jag kände hur det tryckte på och hur jag höll emot. Nu är det stopp, det hade jag bestämt mig för. Jag släpper inte förbi en enda till. En arm på min axel, ett leende, ett barn, Kalla före Johaug en funktionär. Snälla vill du akta dig lite? Han ska bort till sin pappa. Givetvis flyttar jag mig. En leende funktionär, ett nöjt barn, ett tack så mycket. Det är så litet som behövs. Tänk att ett enda vänligt ord kan göra under! 10 kilometer Skiathlon med Kalla som vår favorit började halv två. Starten gick, vrålet var öronbedövande. Kalla! Kalla! Kalla! En underbar stämning, helt obeskrivlig. Ett språk jag inte har, tyvärr, men man kan inte ha allt. Lev gott och tänk på - Ett vänligt ord kan göra under. Kai Rapport från MB-gruppen på THAGE Uppdragslista till THAGE Under hösten 2014 har Anders Nilsson, Lars-Eric Nyström och undertecknad tagit fram en ny uppdragslista för lagbasar och skyddsombud i THAGE. Ungefär femtio kollektivanställda har eller kommer att ha något uppdrag. En del är färdigutbildade och de, som inte är klara med sin utbildning, kommer att få genomgå denna. Vi har upprättat en utbildningsplan för 2015 tillsammans med Marcus Ericsson från Byggnads, där samtliga aktuella medarbetare kommer att läggas in. De som inte har något uppdrag idag, men som tycker att det skulle vara intressant att få delta, rekommenderas att gå en tvådagars utbildning som heter Lagar och Avtal. Denna utbildning bekostas av Byggnads, och i den får man bl.a. lära sig avtalets innebörd och att göra ackordsavstämningar. En uppföljning av den aktuella studie-planen kommer att äga rum i augusti Förhandling angående turordningsområde och turordningslistor kontoret i Sjöbo MB-gruppen i THAGE har haft ett flertal möten angående turordningsområden och turordningslistor. Företaget vill att Entreprenad och Byggservice skall ha separata listor. Vid UVA-mötet i Sjöbo blev röstningsresultatet en gemensam lista d.v.s. ett turordningsområde där både Entreprenad och Byggservice ingår. Det är utifrån detta perspektiv som MB-gruppen har förhandlat. Resultat av förhandlingarna i Sjöbo: - Nytt UVA-möte p.g.a. nya uppgifter såsom att företaget har möjlighet att bolagisera Byggservice, vilket inte framkom vid mötet den 29/9. Alternativen då var från företagssidan ett turordningsområde och två turordningslistor. - Alternativet var stupstocken, och detta var ingen part intresserad av. Resultatet blev nytt möte den 15/ på Scandic Hotel i Lund till vilket samtliga kollektivanställda TBM, håltagare och Interna servicemedarbetare, totalt c:a 220 personer hade kallats. Resultat av förhandlingarna i Lund: - Mötet den 15/1 samlade 182 personer och hade endast en fråga att behandla, nämligen om det skulle vara en gemensam turord- Artikeln fortsätter på sid 9

8 8 THAGE PI nr KMA - Utbildning 2015 Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö Sedan de tre byggbolagen i koncernen blev ett företag THAGE, har en process mot certifiering i kvalitet och miljö pågått av två skäl. Certifikaten har en livslängd på tre år och vi är nu inne på sista året samt att varken August Lundbergs eller N-E Persson är certifierade. Till detta ska också läggas en certifiering mot arbetsmiljö - i vårt fall OHSAS MYCKET UTBILDNINGAR I den pågående processen mot en nycertifiering samt certifikat mot OHSAS ingår bland annat utbildning, ganska mycket utbildning. Alla i THAGE kommer att genomgå minst en dags skräddarsydd utbildning, och för många av medarbetarna blir det två dagar. ÖVERTRÄFFADE FÖRVÄNTNINGAR Vad gäller kvalitet och miljö har de tidigare dotterbolagen under lång tid arbetat enligt ISO 9001 och 14001, vilket underlättar mycket. Under hösten internreviderade vi mycket med tyngdpunkt på kvalitet, miljö och arbetsmiljö, allt för att få ett bra underlag för dessa utbildningsdagar. Frågan var ju var lägstanivån skulle ligga. Till vår glädje kunde konstateras, att nivån låg betydligt högre än förväntat. TYNGDPUNKT PÅ ARBETSMILJÖ I mitten av januari startade så utbildningen, och först ut var tjänstemän i den tekniska delen. Här avsätter vi två dagar och tyngdpunkten ligger på arbetsmiljön, då denna del i certifieringssammanhang är ny för alla. Påpekas bör dock, att vi även före utbildningen jobbar med arbetsmiljöfrågor integrerade i kvalitets- och miljöledningssystemet enligt de regelverk som gäller, bland annat då föreskriften om Systematiskt Arbets-Miljöarbete (SAM). Arbetsmiljö är med andra ord inte något nytt fenomen. Åt kvalitet och miljö ägnas också en stor del av utbildningen, samt dessutom en del om varumärket THAGE och vårt ansvar att vårda namnet. THAGE ska kopplas till seriositet, kvalitet och arbetsmiljö samt miljötänk. I slutet av mars ska utbildningen med nära nog 400 mandagar på skolbänken vara avslutad. GAMLA BEKANTA De som utbildar oss är Mikael Rappe och Anders Rundquist. Mikael är en tidigare kändis hos oss. Han jobbar också med ISO på internationell nivå. Mikael drillar oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I samband med sammanslagningen till Mikael Rappe. Anders Andersson håller introduktion. Intresserade deltagare. Anders Rundquist.

9 PI nr THAGE 9 Anders och Micke kladdar på tavlan. THAGE var det Anders Rundquist från Magic Move som vägledde oss. Anders guidar oss under ett par timmar om betydelsen av ett starkt varumärke samt vikten av att vårda detta. GODA IDÉER Under utbildningsdagarna med de olika grupperna hoppas vi också att det skall komma en massa idéer från deltagarna om hur vi kan bli effektivare och hur vi skall utnyttja resurserna på ett optimalt sätt för att därigenom sänka våra kostnader och öka konkurrenskraften. Detta är en del i vår nya vision att Vi skall vara den bästa byggaren på vår marknad och skall vara engagerade, jobba effektivt och upplevas som enkla. Lars-Eric Nyström Förändringar i THAGES styrelse Ingvar Nohlin har under senare tid ingått i THAGEs styrelse. Han har tillfört mycket med sin långa erfarenhet och sin stora kunskap. Han har bl.a. byggt betalstationen till Öresundsbron, Turning Torso och Emporia. Ingvar var också delaktig i den grupp i koncernen som tog fram THAGE. Ingvar fyllde 65 år den 25 augusti och hade tänkt trappa ned lite med styrelseuppdrag. Men så i slutet av 2014 blev han headhuntad för att hålla i upphandlingen av SUS, Skånes Universitetssjukhus, för c:a 6 miljarder kronor åt Region Skåne, Regionfastigheter. Ett fantastiskt uppdrag att få vara delaktig i. Vi lyckönskar honom i hans nya karriär. Ingvar sade därför upp sin styrelseplats på egen begäran, när hans nya uppdrag var klart. Jag hade redan före Ingvars avgång tillfrågat min äldsta dotter Matilda Andersson om hon ville komma med i styrelsen i THAGE, och hon kommer nu att träda in. Jag vill gärna ha in flera tjejer i styrelsen. Matilda har under fem år jobbat med HR-frågor. För närvarande arbetar hon på IKANO-bank och innan dess var hon hos Lantmännen. Genom henne får vi ny kunskap i koncernen om hur vi kan utveckla oss och våra medarbetare. VÄLKOMMEN i styrelsen! Anders Fortsättn. från sid 7 Rapport från MB-gruppen ningslista för Entreprenad och Byggservice eller en delad lista där Entreprenad och Byggservice hade separata listor. Omröstningen resulterade i en seger för alternativet delad lista för Entreprenad respektive Byggservice. Det som nu kommer att ske är att upprätta turordningslistor på Entreprenad respektive Byggservice samt att förhandla om begreppet byggservice. Arbetsplatsbesök Huvudskyddsombudet Göran Sundholm har tillsammans med undertecknad besökt våra arbetsplatser dels för att kontrollera hur skyddet fungerar och dels för att bekanta oss med nya medarbetare eftersom vi har blivit större/flera i och med sammanslagningen till ett bolag THAGE. Vi har frågat runt på arbetsplatserna och kan konstatera att det varierade en del angående de kollektivanställdas medverkan på byggstartmöten och erfarenhetsträffar efter avslutade objekt. Skyddsronder äger rum varje vecka eller varannan beroende på objektet. Tillbudsrapportering fungerade på en del byggen men kan utvecklas ytterligare. Skaderapportering verkar fungera bra. De flesta hade utrymningsplaner och återsamlingsplatser. På en del arbetsplatser hade genomförts utrymningsövningar. Utbildningar på liftar, första hjälpen, heta arbeten, säkra lyft och maskiner diskuterades också. Viktigt att ställningar är godkända innan de tas i bruk och att protokoll finns. Förbandsutrustning ska finnas på varje arbetsplats och vara rätt placerad. Containrar ska vara rätt utrustade för ändamålet, t.e.x. att kemikalier ska vara separerade från övrigt och skickas till rätt ställe. När det gäller asbesthantering, PCB och andra farliga produkter hade provtagning och riskanalyser utförts på de arbetsplatser där dessa behov förelegat. Städning av bodar är alltid ett ämne som kommer upp till diskussion. Daglig rengöring skall utföras varje dag i bodarna. Huvudskyddsombudet måste kopplas in oftare. Oftast kan det räcka med ett telefonsamtal, men ibland måste arbetsplatsbesök genomföras för att bedöma läget. Det är även önskvärt att huvudskyddsombudet ska vara med på byggstartmöten och erfarenhetsträffar. Sammanfattningsvis är våra arbetsplatsbesök välkomna både av arbetsledning och medarbetarna ute på arbetsplatserna. Vid pennan Dan Ohlsson MB-sammankallande på THAGE

10 10 THAGE PI nr Det händer i vår närhet Södra Sveriges största vindkraftspark Vattenfall Vindkraft har i ett område c:a en halv mil söder om Tollarp, på marker som tillhör godset Maltesholm, påbörjat byggnationen av södra Sveriges största vindkraftpark, Höge Väg vindkraftpark. Man kommer här att uppföra 18 vindkraftverk på fastigheterna Kristianstad Kungsoran 3:1 och Kristianstad Maltesholm 1:5 (i Kristianstads kommun). Målet är att vindkraftverken ska tas i drift i början av Den spanska vindkrafttillverkaren Gamesa har fått förtroendet att leverera turbiner till det som kommer att bli Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige. De första vindkraftverken levereras sommaren Arbetet med vindkraftparken sker med tre huvudentreprenader: Infrastruktur och anläggningsarbeten Förbättring av befintliga vägar, byggnation av nya vägar, uppställningsytor, fundament samt kabeldragning för det interna el- och kommunikationsnäten Elanslutning Anslutning av vindkraftparken till regionnätet Turbinleverans Tillverkning, transport, installation och driftsättning av vindkraftverk INFRASTRUKTUR- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Vägar, kranplatser och fundament: För att klara logistiken i detta projekt förstärks vissa be - fintliga vägar samt byggs ett antal nya vägar i området. Erforderlig vägbredd för vindparkens transporter är c:a 5 m. För att få plats med vindkraftverkets alla delar på marken i samband med monteringen kommer det anläggas en uppställningsplats kring varje vindkraftverk. I anslutning till varje vindkraftverk kommer även en kranplats att anläggas, där de lyftkranar som används under installationen av vindkraftverken placeras. Under anläggningsfasen kommer dessa ytor sammanlagt att vara i storleksordningen m2 me - dan de permanenta ytorna kommer att reduceras till c:a 800 m2. De fundament som kommer att användas för grundläggning av vindkraftverken är av typ gravitationsfundament. Till varje fundament åtgår ca lastbilar med be - tong. Då hela fundamentet gjuts under en dag, innebär det, att alla betongtransporterna kommer under samma dag. Planen är att gjuta ett fundament i veckan. Överbyggnadsmaterial till vägar och Inom det inringade området bygger Vattenfall södra Sveriges största vindkraftpark. kranplatser kommer till större delen att hämtas från närliggande täkter. Under hela projektet behövs det c:a 2500 transporter med grus o.d.. Arkeologerna Caroline och Pär informerar om intressanta gravfynd. Ännu en gravhög, denna gång i bokskogen. Här kommer utgrävningar ej att ske, eftersom den ligger utanför vindkraftsområdet.

11 PI nr THAGE 11 Internt elnät och kommunikationsnät: Inom anläggningsentreprenaden kommer ett eloch kommunikationsnät att byggas för att förbinda samtliga vindraftverk med den inom området tänkta transformatorn. Vindkraftverken kommer att övervakas från Vattenfall Vindkrafts driftcentral i Esbjerg, Danmark. För att vindkraftverken ska kunna kommunicera med driftcentralen krävs ett internt kommunikationsnät. Det interna elnätet och kommunikationsnätet kommer att utgöras av markförlagd kabel. ELARBETEN Anslutningen av vindkraftparken till det överliggande regionnätet sker genom att det interna el- och kommunikationsnätet binds samman i EON Elnäts nybyggda transformatorstation inom vindkraftområdet. Elarbetena kommer att utföras av EON Elnät som är nätägare i området. TURBINLEVERANS Gamesa kommer att leverera vindkraftverken till projektet. Det blir 18 stycken Gamesa 2,1 MW turbiner med en navhöjd på 101,5 meter och en rotordiameter på 97 meter. Total höjd blir alltså 150 meter. I leveransen av turbiner ingår tillverkning, transport, installation och driftsättning av vindkraftverken. Transport och installation: För transport åtgår c:a 10 trailertransporter per verk. För resning behövs en stor kran och en till två mindre kranar. C:a 20 lastbilar används för att transportera kranen till projektområdet. Vindkraftverken kommer till platsen uppdelade i sektioner: fyra torndelar, tre blad, en hub, en nacell och en powerunit. Tornsektionerna reses ovanpå varandra och på toppen lyfter man på den så kallade nacellen där generatorn och annan utrustning sitter. Ytterst på nacellen sitter den roterande huben där sedan bladen fästs. FAKTA HÖGE VÄG: Antal turbiner 18 st Total effekt 38 MW Produktion 107 GWh Hushållsel hem Bladen monteras på huben ett och ett i luften, en s.k. single blade erection. Detta sätt att montera bladen tar mindre markyta i anspråk och sparar därmed mer skog än alternativet rotor assembly där bladen monteras på huben på marken och allt lyfts i ett stycke. Den mindre kranen lyfter de två lägsta tornsektionerna på plats, och den större kranen lyfter de två övre tornsektionerna, nacellen, huben och bladen. När den mindre kranen är klar på en position flyttas den vidare till nästa. På så sätt kan resning av vindkraftverken pågå på flera positioner samtidigt. När vindkraftverken är monterade återstår en hel del arbete inuti vindkraftverken samt diverse olika tester innan vindkraftverken formellt tas i drift. Arbetet med resning och installation av vindkraftverken planeras att pågå under sommar och höst Den planerade resningstakten är ett till två vindkraftverk i veckan, men de dagar det blåser för mycket, utförs inga resningsarbeten. TIDPLAN Arbetet med vindkraftparken beräknas pågå från december 2014 till årsskiften 2015/2016: - Byggstart december 2014: Påbörjat förstärkning av vägar. - Första halvåret 201: Anläggningsarbeten. Vägar, fundament och hårdgjorda ytor. - Kvartal 3/2015: Resning av vindkraftverk påbörjas under sommaren. - Kvartal 4/2015: Resning och installation av vindkraftverk fortsätter under hösten. - Kvartal 1/2016: Drifttagning av vindkraftanläggningen. Arbeten kommer att bedrivas måndag till söndag. Arbetstiden kommer att förläggas mellan klockan Under samma tidsintervall kommer det även att finnas behov av Höjd 150 m Byggstart Hösten 2014 I drift årsskiftet 2015/2016 Investering 500 miljoner SEK Pär visar förkolnade benrester från graven. Fynden sändes vidare för analys och datering. leveranser i form av överbyggnadsmaterial, betong och vindkraftverk. Trafiken till och från vindkraftparken kommer vara som störst de dagar då man gjuter fundament. ARKEOLOGI Vattenfall arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne för att minimera ingreppen på fornlämningar i området. Det har exempelvis lett till att man har fått gjort en del anpassningar av vägdragningen. I samband med de arkeologiska utgrävningarna hade undertecknad för kort tid sedan nöjet att tillsammans med ett fåtal övriga ( av hembygd och historia intresserade personer ) inbjudna besöka ett område där utgrävningar pågick. Just denna dag hade man funnit och påbörjat utgrävningen av vad man förmodade var en grav från järnåldern ( eller eventuellt från yngre bronsåldern). Kommande analyser av fynden i graven kommer att fastställa åldern på densamma. Lars L (Källa: Vattenfall, m.m.) (Se artikel på nästa sida Arkeologi och historia, angående bronsålder och järnålder)

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION

3/13. Bäste dräng reder sig själv INNEHÅLL. 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PERSONALINFORMATION 3/13 36:e årgången Tidning för anställda i TAB-gruppen www.thages.se tab@thages.se PI PERSONALINFORMATION INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Byggkonjunkturen fortsatt svag 3 La De leva 4 Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre

Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre 130 smidigare år Sjölins Smide Hudiksvall Tisdag 3 december 2013 0 öre Sjölins smide AB Företaget är ett privatägt aktiebolag och har ca 70 anställda. Vi ligger i Sveriges hjärttrakt, lika nära till det

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

OS! KALL START PÅ HETASTE BYGGET. Hasse: KOLMONOXID SÅ SKYDDAR DU DIG BÄST. Han jagar fuskbyggare med blåslampa

OS! KALL START PÅ HETASTE BYGGET. Hasse: KOLMONOXID SÅ SKYDDAR DU DIG BÄST. Han jagar fuskbyggare med blåslampa Han jagar fuskbyggare med blåslampa byggnytt Åtta dödades i byggolyckor 2009 VINNARE TIDSKRIFTSPRISET 2009 test Rätt handske för vargavintern KOLMONOXID SÅ SKYDDAR DU DIG BÄST Hasse: Det är bra med tjäle,

Läs mer

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013

FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 FORSEN ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Vi tog flera kliv framåt 2 Varje medarbetare är en viktig resurs 3 Forsen är allt oftare med från början 4 Historiskt ansiktslyft för Naturhistoriska riksmuseet 6 Konsten

Läs mer

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år

Välkommen till Taxi O20. Taxi 020 gör miljösatsning. Färgtest på gatorna. TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Välkommen till Taxi O20 Färgtest på gatorna Taxi 020 gör miljösatsning TAXI 020 Ditt första val sedan tio år Ditt första val 1994 10 år 2004 Vi kör inte taxi, vi transporterar människor 1994 gick tre starka

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Designskolan i UMEÅ presenterar del2

Designskolan i UMEÅ presenterar del2 brandmännens riksförbunds branschtidning Information till dig i räddningstjänsten som ser mer än sambandet mellan kvalitet och säkerhet N3 10 Proud member of the European and the International Firefighters

Läs mer

VilstaGruppen fyller 25 år

VilstaGruppen fyller 25 år »För att nå framgång krävs alltid eldsjälar som håller ihop det hela. Det har VilstaGruppen och det fungerer alldeles utmärkt.«anders Billing, VilstaGruppens förste ordförande VilstaGruppen fyller 25 år

Läs mer

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av

DIGITALISERAR GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN. Nummer 8. Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk. Rent vatten i Tanzania med hjälp av Nummer 8 Stor utmaning när Forsmarks kärnkraftverk DIGITALISERAR Rent vatten i Tanzania med hjälp av GOOD WATER MIDROC REKRYTERAR FÖR FRAMTIDEN Radarpar med höga mål bygger KOMPLETTA STADSDELAR Innehåll:

Läs mer

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad

Linerbladet. En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9. Vi är ett starkare företag idag. sid 5. Marknad Marknad Vi är ett starkare företag idag. sid 5 IT-avdelningen En hel värld bakom skärmarna och tangentborden. sid 8-9 Linerbladet Nr 1 2014 En tidning för alla medarbetare vid Smurfit Kappa Kraftliner

Läs mer

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19

Attention! Nr 2 2013. Lika ren efter 20.000 mil. Välkommen in på www.atteviks.se. Och glöm inte gilla oss på Facebook. Läs mer på sid 18-19 Attention! Nr 2 2013 Scaniakaravanen Euro 6 On Tour Läs mer på sid 16-17 Välkommen in på www.atteviks.se Där hittar du bl.a. bilder från våra kundaktiviteter och foto på din nya Scania. ett kvalitetsbegrepp

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska

Läs mer i tidningen om: Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska 3 10 Grillfesten i Segmon Ann-Kristine Johansson (s), en gästdeltagare när 96:ans Socialdemokratiska förening står på pass utanför en av våra livsmedelsaffärer och delar ut material inför valet. I regn

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet

Rengör ing & Hygien. Mobil IT. Rengörings- och hygienbranschens. egen tidning TEMA: PRODUKT- UTVECKLING. blir snart en självklarhet Rengör ing & Hygien Medlemstidning för SRTF, Svenska Golvrådet, IIH och Almega Serviceentreprenörerna Årgång 2 Pris SEK 80 # 5.2012 TEMA: PRODUKT- UTVECKLING Mobil IT blir snart en självklarhet Rengörings-

Läs mer

SCHAKTA UTAN ATT SMUTSA NER!

SCHAKTA UTAN ATT SMUTSA NER! CRAMO BYGGBOOM I MALMÖ: BODAR MED MATSAL FÖR 250 MAN sid 14 DEPÅSTOPP: MILJÖ-CRAMARNA PÅ HISINGEN sid 8 13 000 BODAR OCH MODULER I CRAMOS FLOTTA sid 4 KÄNSLIGT UPPDRAG I UPPSALA DOMKYRKA: SCHAKTA UTAN

Läs mer