Niagara Malmö Högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Niagara Malmö Högskola"

Transkript

1 Niagara Malmö Högskola Efter c:a tre års byggande är vi nu inne på upploppet. El-, styr-, lås- och larminstallatörer jobbar frenetiskt med att få alla funktioner att klaffa, vilket emellanåt resulterar i en massa besked i olika riktningar. Och som ibland innebär att vi kastas mellan hopp och förtvivlan beroende på de olika besked vi får. Det som är ett jätteproblem på förmiddagen är löst till lunch och ibland tvärt om. Alla övriga entreprenörer håller också på med de sista finjusteringarna såväl invän-digt som utvändigt, och slutstädningen pågår för fullt. Överlämnandet till Akademiska Hus skedde i månadsskiftet februari/mars, och den 1 april kommer Malmö Högskola att ta över.

2 INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Fortsatt utveckling av THAGE 3 Nya Jobb 3 Tankar i helikoptern om THAGE 4 Arbetsmiljö och säkerhet 4 BI:s kontor i Kristianstad flyttar 5 Tänk så lite som behövs! 6 Rapport från MB-gruppen på THAGE 7 KMA - Utbildning Förändringar i THAGES styrelse 9 Södra Sveriges största vindkraftspark 10 Arkeologi och historia 12 Våtrumsbehörighet för THAGE 13 PERSONALINFO 14 Previa: Välkommen till hälsoundersökning 15 Semestervikarie 15 Hej! - Anders Norreby 16 Yrkesbevis 16 Hattparad 16 Elisabeth Ekblad 16 Ingvar Nilsson 60 år 17 Jonas Andersson 50 år 17 Stefan Wallin 60 år 17 THAGE KRISTIANSTAD RAPPORTERAR Ove har ordet 18 Är vi den bästa byggaren på vår marknad? 18 En hälsning från Betonggänget 19 Niagara - Malmö Högskola 20 Bilcentrum i Kristianstad 22 Tulip Food Company AB 23 Ett par dagar med Anders i lastbilen 24 Renovering på Rattens Gränd 24 Rinkaby Rör Malmö 25 Håltagningsavdelningen rapporterar 26 Kv Valthornet i Kristianstad 27 THAGE MALMÖ-LUND RAPPORTERAR Jörgen har ordet 28 André har ordet 29 Byggservice i Malmö - Lund 30 Kv Hermod 1 Malmö 32 Lägesrapport från V-huset i Lund 32 En rapport från Snickeriet 34 Tetra Pak 34 Inflyttning på kv Jöns Petter Borg 35 THAGE SJÖBO RAPPORTERAR Joakim har ordet 36 Kv Brandstationen 36 Idrottshall Revingehed 38 Rapport från Bil Bengtsson i Ystad 38 Serviceavdelning som gör skäl för namnet 40 Ystad Saltsjöbad 42 Fossilen Lund 43 Nu drar det ihop sig 44 Stenafastigheter Nöbblelöv Lund 45 KRANEXPRESSEN RAPPORTERAR: VD Per-Erik har ordet 46 Här och där med Kranexpressen 47 Tunggodsavdelningen 49 PLÅTEXPRESSEN, ÖSTRA VRAMS SMIDE RAPPORTERAR: VD Henry har ordet 51 Smide på kv Draken i Malmö 52 Idrottshall i Svalöv 53 Receptionsbyggnad & Spa i Borstahusen 53 Arenahotellet i Malmö 54 Bredbandsutbyggnad i Hemmeslöv Båstad 54 Hissar 54 Rapport från Östra Vrams Smide 55 Kv Niagara - Malmö Högskola 56 KRETSLOPP OCH MILJÖ 48 % Förutom att det är en miljövinst - tjänar vi något ekonomiskt på att vi sorterar avfallet i förhållande till hur det var förr? Denna fråga fick jag, när vi hade julavslutningen, och det var en mycket berättigad fråga. Jag vågade inte svara på det där och då, och det var nog tur, att jag inte chansade och slängde ur mig en siffra, för då hade jag helt säkert gissat helt fel. Frågan gnagde lite i huvudet, hur såg siffrorna ut? Jag tog ett av våra nyligen avslutade projekt och ett av våra tidigare projekt, där vi inte hade att avtal med en avfallsentreprenör. Byggena som jämfördes var lägenhetsbyggen och i stort sett fullt jämförbara. Hur mycket sparade vi genom att skriva avtal beträffande avfallshanteringen? Bespar ing en visade sig vara runt 8 % och omfattade allt som inbegriper avfall. Hyfsad siffra. Det var först när jag jämförde beteenden med den gamla prislistan och nya prislistan som siffrorna for i luften. Med dagens beteende och den Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson gamla prislistan hade vi gjort en besparing på 41 %. Nu var man uppe i varv! Vad blev då sifforna, om vi hade haft dagens beteende med dagens prislista på det gamla bygget? När kulramen svalnat kunde man utläsa 48 %. Jag tar det en gång till så alla inser - 48 %! Det var tur för mig, att jag inte svarade på frågan, när den ställdes på Kulturkvarteret i Kristianstad. Vilken siffra jag vid den tidpunkten hade i huvudet lär ni nog aldrig få reda på. Detta är naturligtvis ett konkurrensmedel som heter duga. Och dessutom ett mycket viktigt konkurrensmedel där inte bara Thage som företag tjänar på och visar att vi tänker på miljön. Genom att sortera lite mer och lite bättre gör vi ett litet men ack så viktigt avtryck i världssamfundet. Detta hade naturligtvis inte fungerat utan bra medarbetare som drar sitt strå till stacken genom att sortera avfallet. Ni är alla - ursäkta uttrycket - skitduktiga! Sven N Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp

3 PI nr THAGE 3 Fortsatt utveckling av THAGE Idag har vi en bra orderstock. Bl.a. ska vi bygga 500 lägenheter åt olika kunder. Inför julen var det trögt att räkna hem några projekt, då konkurrensen var och är stenhård. Vi har nu lyckats få in beställningar på en del projekt som startar under perioden mars maj. Fram tills dess kan det stundtals vara svårt med full sysselsättning. Vi försöker under den här tiden låna ut medarbetare, men det är inte helt lätt, då byggmarknaden i Skåne är pressad. Vi hoppas dock, att vi kommer att ha fullt upp under våren för alla medarbetare. OMRÖSTNING Vi har haft omröstning om turordningsreglerna i THAGE Det gjordes en riktig omröstning där de båda alternativen klargjordes. Samtliga berörda medarbetare var kallade till omröstningen, och c:a 75% av samtliga närvarande röstade för företagsledningens förslag. Det blir således två turordningslistor - en för entreprenad och en för byggservice. Tack för förtroendet! UTVECKLING Det är viktigt att vi arbetar utåt och utvecklar THAGE Det är även viktigt att de positiva kraf- terna kommer fram. Vi behöver all energi för att driva THAGE framåt. Det vi koncentrerar oss på idag - förutom att jaga jobb - är att arbetsmiljöcertifiera THAGE enligt OHSAS Vi jobbar också med att kvalitets- och miljöcertifiera avdelningarna Sjöbo och Malmö/Lund. THAGE-ANDAN I utbildningen ingår förutom arbetsmiljö även, hur vi ska bevara THAGE-andan och vad ska vi ladda varumärket THAGE med? Vi vill vara engagerade, effektiva och enkla att samarbeta med, samtidigt som THAGE skall stå för kvalité, miljö och arbetsmiljö. Arbetet med certifieringen ska vara klart före byggsemestern. Alla medarbetare går utbildningen. THAGE växer och vi utvecklas, och detta kostar, så därför måste vi vara effektiva och samtidigt se över våra kostnader. Detta är också en del av utbildningen - att ta fram förslag på hur vi ska bli effektivare. Framkomna förslag kommer ledningen sedan att försöka utveckla. Vi bryr oss! NYA JOBB sedan förra utgåvan av PI Bostadslägenheter i Kv Fossilen i Lund åt LKF, Lund/ Sjöbo Ny Butik i Fosie, Malmö åt Rinkaby Rör / Kristianstad Nybyggnad av däckhotell Volvo i Kristianstad åt Kristianstads Automobil AB/ Kristianstad Anläggningsarbetein i Nöbbelöv, Kristianstad åt Absolut Company /Kristianstad Nybyggnad av kallförrådd och skyddrum i Fosie Malmö åt Tulip Food Company/Kristianstad Nybyggnad av lägenheter i Nöbbelöv, Lund åt Stena Fastigheter/ Sjöbo Renovering av bostadshus i Arkelstorp åt Familjen Elner /Kristianstad Nybyggnad av bostadslägenheter Kv Hermod 2 och 3 i Hyllie åt MKB Lund/Malmö Nybyggnad av höglager och skyddsrum i Lund åt Tetra Pak /Kristianstad

4 4 THAGE PI nr Tankar i helikoptern om THAGE Det återstår ännu en del frågor som skall hanteras, men i det stora hela börjar allt falla på plats efter sammanslagningen till THAGE. Ett avsevärt mer omfattande arbete än vi trodde från början. Vi har en ganska bra orderstock framöver. De flesta nya projekten är totalentreprenader med inriktning på bostäder, vilket innebär en längre startsträcka till produktion, eftersom det skall projekteras först. Så det känns som att det blir ett litet "glapp" som vi får försöka täta till för att få en jämn sysselsättning. Det är ganska mycket förfrågningar ute och som vi skall lämna anbud på. Prisbilden är fortsatt låg, men vi kämpar på för att föra vårt THAGE framåt och mot de mål som vi har tagit fram och lagt fast. Utbildningar i arbetsmiljö för en certifiering enligt OHSAS pågår för fullt och skall vara klara inför sommaren Arbetsmiljön är det viktigaste och mest prioriterade för alla inom byggbranchen för tillfället ( och även annars/alltid hoppas jag). Och här vill vi vara väl förberedda in för de krav och normer som kommer. Dessutom pågår inom THAGE integrering av gamla NEP och August Lundbergs i kvalitets- och miljöledningssystemet enligt ISO 9001 och ISO För att få förståelse för våra ledord - enkel, engagerad, effektiv - håller Anders Rundqvist (som hjälpte oss med lanseringen av vårt nya varumärke) i ett utbildningsavsnitt om hur vi skall arbeta för att nå upp till dessa mål. I anslutning till att vi på senare tid har fått en hel del bostadsprojekt att bygga, har vi bildat en grupp som tillsammans kan utveckla innebörden i just dessa ledord: enkelhet, engagemang och effektivitet i produktionen. Erfarenheter från tidigare projekt är viktiga att ta med sig och ta hänsyn till. Detta svetsar samman vår organisation ännu mer. Vi är Vi. Per-Åke Isacsson Vvd Bland våra nya projekt märks bl.a.: LKF Kv. Fossilen i Lund, bostäder MKB Kv. Hermod 2 bostäder MKB Kv. Föraren 1 och 2 bostäder Absolut i Nöbbelöv Tulip i Malmö ombyggnad inkl. skyddsrum Volvo Kristianstad nybyggnad av däckhotell Tetra Pak Lund skyddsrum m.m. Arbetsmiljö och säkerhet Vi fortsätter våra arbetsplatsbesök med temat arbetsmiljö och säkerhet. Denna gång fick vi möjlighet att komma in på grannbygget till Niagara, Malmö Live hos Skanska. Ett imponerande bygge i centrala Malmö på 2,5 miljarder kronor. På bilden ser vi Tomas Ringdahl regiondirektör Akademiska Hus, Mag nus Claesson platschef THAGE, Pierre Olofsson VD Skanska, Staffan Anders son affärschef för projektet Skanska, Håkan Lindström bas-u för Malmö Live Skanska, Per-Ingmar Persson VD Veidekke och Jörgen Olsson platschef Veidekke. Skanska går före i branschen när det gäller arbetsmiljöfrågor. På Malmö Liveprojektet får alla besökare och de som ska arbeta där en utbildning rörande de säkerhetsföreskrifter som gäller för arbetsplatsen. Håkan Lund ström höll denna för oss och för tusende gången med ett engagemang som om det vore den första. Vi lärde oss mycket av Skanskas säkerhetstänk och tar med oss det som är möjligt att applicera i THAGE. Anders

5 PI nr THAGE 5 BI:s kontor i Kristianstad flyttar

6 6 THAGE PI nr Tänk så lite som behövs! Måndag morgon, fortfarande mörkt ute. Lena kollar att alla lampor på husvagnen är ok. Vi rullar ut på vägen. Två veckors ledighet ligger framför oss. En vecka i Kläppen och en vecka på skid-vm i Falun. Min vana trogen är allt genomplanerat. Campingavgiften är betald, koordinaterna inslagna på nyinköpt GPS, jag vet till och med vilken plats vi ska ha på campingen, E1. Efter många mil och flera timmar senare kommer vi fram till vår plats, som en dansk hade ockuperat. Men vad f-n! När han fick klart för sig att han stod på vår plats, hade han tusen förslag på en ännu finare plats till oss. - Nej, vi vill stå där. - Det vill jag också! Svarade stollen. - Kom stå här, det blir perfekt för er. Det blev jättebra, bortsett från att det var på en annans plats han lurade oss att stå på. Vilket vi snabbt fick klart för oss, när de med tre utsvultna barn kom hem efter en dag i skidbackarna. Direkt skickades jag upp till receptionen för att reda ut bekymren. Det var med tunga steg jag lufsade iväg. Nu var det jag mot den Danska campingunionen. Tjugofem husvagnar, två personer i varje, femtio par ögon följde mitt kommande nederlag. Jo, man var väl medveten om problemet uppe i receptionen. Men han vägrade flytta på sig av den bisarra anledningen, att han var ovän med någon i Danska campingunionen, som givetvis råkade vara i Kläppen samtidigt som vi var där. Kommer ni ihåg TV programmet NP Möller fastighetsskötaren och Bengt danskdödaren Hallberg. Det var tuffa killar det. Säkert hade grabbar som dom gjort det jag tänkte. Skrynklat ihop både husvagn, tält, bil, dansken och hans pälsklädda storrökande fru och stoppat alltihop i närmsta container. Det var grabbar med choklad i! - Nu är du dummare än vanligt! Ljöd en välbekant stämma. - Tänk efter, så många trevliga danskar vi träffat. Du borde skämmas. - Hur ofta har vi inte kört till Danmark, campat, druckit öl och haft enormt trevligt. - Och alltid med just DANSKAR. - Du resonerar som om att bara för att du är fånig så är alla svenskar också fåniga. HÖR DU! Två dagar senare flyttade dansken och vi återerövrade vår plats under stillsamma former. Oskar på Kläppen kom ner och beklagade och förklarade och var så där vänlig och trevlig som jag önskar att jag också var, alltid, inte bara ibland. Så visst är det som det står i psalmen Ett vänligt ord kan göra under. Oskar verkade ha den egenskapen som en naturlig del i sig själv. Senare på kvällen, på väg till duschen, kände jag att Oskar var en fin människa och att Lena hade rätt, man kan inte dra alla över en kam. Ändå, innerst inne, Dansken och hans pälsklädda fru var inget kul. Visst, allt blev bra till sist Det är så lite som behövs. Tur att det finns människor som Du och Oscar. VM I FALUN Invigningen var en magnifik upplevelse, Härlig stämning Lena med VM-maskoten Bubo

7 PI nr THAGE 7 fantastisk musik, härliga tal, alla nationernas inmarsch och avslutningsvis ett makalöst fyrverkeri. Lördagen - Fyrtiofemtusen människor på Lugnets skidstadion. Vilken fest, alldeles fantastiskt. Trångt, massor med nationaliteter, viftande flaggor, härlig stämning och stora förväntningar. En alldeles suverän konferencier. Han pratade åtta språk helt flytande. Alla nationaliteter förstod honom. Vilken fantastisk människa. Människorna väller in. Läktarna blir mer och mer överbelastade, känns det som. Det var så min hustru Lena uttryckte det. Nu är här fullt! Inte en dj..l till över bron. Det sa hon vid halv elva tiden. Läktarna var överfyllda. Likväl skulle fler trängas in. Min kära hustru, som för det mesta är ganska så kaxig, blev allt spakare och spakare. - Kai, det här går åt skogen. Fler och fler ville se Kalla. Jag kände hur det tryckte på och hur jag höll emot. Nu är det stopp, det hade jag bestämt mig för. Jag släpper inte förbi en enda till. En arm på min axel, ett leende, ett barn, Kalla före Johaug en funktionär. Snälla vill du akta dig lite? Han ska bort till sin pappa. Givetvis flyttar jag mig. En leende funktionär, ett nöjt barn, ett tack så mycket. Det är så litet som behövs. Tänk att ett enda vänligt ord kan göra under! 10 kilometer Skiathlon med Kalla som vår favorit började halv två. Starten gick, vrålet var öronbedövande. Kalla! Kalla! Kalla! En underbar stämning, helt obeskrivlig. Ett språk jag inte har, tyvärr, men man kan inte ha allt. Lev gott och tänk på - Ett vänligt ord kan göra under. Kai Rapport från MB-gruppen på THAGE Uppdragslista till THAGE Under hösten 2014 har Anders Nilsson, Lars-Eric Nyström och undertecknad tagit fram en ny uppdragslista för lagbasar och skyddsombud i THAGE. Ungefär femtio kollektivanställda har eller kommer att ha något uppdrag. En del är färdigutbildade och de, som inte är klara med sin utbildning, kommer att få genomgå denna. Vi har upprättat en utbildningsplan för 2015 tillsammans med Marcus Ericsson från Byggnads, där samtliga aktuella medarbetare kommer att läggas in. De som inte har något uppdrag idag, men som tycker att det skulle vara intressant att få delta, rekommenderas att gå en tvådagars utbildning som heter Lagar och Avtal. Denna utbildning bekostas av Byggnads, och i den får man bl.a. lära sig avtalets innebörd och att göra ackordsavstämningar. En uppföljning av den aktuella studie-planen kommer att äga rum i augusti Förhandling angående turordningsområde och turordningslistor kontoret i Sjöbo MB-gruppen i THAGE har haft ett flertal möten angående turordningsområden och turordningslistor. Företaget vill att Entreprenad och Byggservice skall ha separata listor. Vid UVA-mötet i Sjöbo blev röstningsresultatet en gemensam lista d.v.s. ett turordningsområde där både Entreprenad och Byggservice ingår. Det är utifrån detta perspektiv som MB-gruppen har förhandlat. Resultat av förhandlingarna i Sjöbo: - Nytt UVA-möte p.g.a. nya uppgifter såsom att företaget har möjlighet att bolagisera Byggservice, vilket inte framkom vid mötet den 29/9. Alternativen då var från företagssidan ett turordningsområde och två turordningslistor. - Alternativet var stupstocken, och detta var ingen part intresserad av. Resultatet blev nytt möte den 15/ på Scandic Hotel i Lund till vilket samtliga kollektivanställda TBM, håltagare och Interna servicemedarbetare, totalt c:a 220 personer hade kallats. Resultat av förhandlingarna i Lund: - Mötet den 15/1 samlade 182 personer och hade endast en fråga att behandla, nämligen om det skulle vara en gemensam turord- Artikeln fortsätter på sid 9

8 8 THAGE PI nr KMA - Utbildning 2015 Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö Sedan de tre byggbolagen i koncernen blev ett företag THAGE, har en process mot certifiering i kvalitet och miljö pågått av två skäl. Certifikaten har en livslängd på tre år och vi är nu inne på sista året samt att varken August Lundbergs eller N-E Persson är certifierade. Till detta ska också läggas en certifiering mot arbetsmiljö - i vårt fall OHSAS MYCKET UTBILDNINGAR I den pågående processen mot en nycertifiering samt certifikat mot OHSAS ingår bland annat utbildning, ganska mycket utbildning. Alla i THAGE kommer att genomgå minst en dags skräddarsydd utbildning, och för många av medarbetarna blir det två dagar. ÖVERTRÄFFADE FÖRVÄNTNINGAR Vad gäller kvalitet och miljö har de tidigare dotterbolagen under lång tid arbetat enligt ISO 9001 och 14001, vilket underlättar mycket. Under hösten internreviderade vi mycket med tyngdpunkt på kvalitet, miljö och arbetsmiljö, allt för att få ett bra underlag för dessa utbildningsdagar. Frågan var ju var lägstanivån skulle ligga. Till vår glädje kunde konstateras, att nivån låg betydligt högre än förväntat. TYNGDPUNKT PÅ ARBETSMILJÖ I mitten av januari startade så utbildningen, och först ut var tjänstemän i den tekniska delen. Här avsätter vi två dagar och tyngdpunkten ligger på arbetsmiljön, då denna del i certifieringssammanhang är ny för alla. Påpekas bör dock, att vi även före utbildningen jobbar med arbetsmiljöfrågor integrerade i kvalitets- och miljöledningssystemet enligt de regelverk som gäller, bland annat då föreskriften om Systematiskt Arbets-Miljöarbete (SAM). Arbetsmiljö är med andra ord inte något nytt fenomen. Åt kvalitet och miljö ägnas också en stor del av utbildningen, samt dessutom en del om varumärket THAGE och vårt ansvar att vårda namnet. THAGE ska kopplas till seriositet, kvalitet och arbetsmiljö samt miljötänk. I slutet av mars ska utbildningen med nära nog 400 mandagar på skolbänken vara avslutad. GAMLA BEKANTA De som utbildar oss är Mikael Rappe och Anders Rundquist. Mikael är en tidigare kändis hos oss. Han jobbar också med ISO på internationell nivå. Mikael drillar oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I samband med sammanslagningen till Mikael Rappe. Anders Andersson håller introduktion. Intresserade deltagare. Anders Rundquist.

9 PI nr THAGE 9 Anders och Micke kladdar på tavlan. THAGE var det Anders Rundquist från Magic Move som vägledde oss. Anders guidar oss under ett par timmar om betydelsen av ett starkt varumärke samt vikten av att vårda detta. GODA IDÉER Under utbildningsdagarna med de olika grupperna hoppas vi också att det skall komma en massa idéer från deltagarna om hur vi kan bli effektivare och hur vi skall utnyttja resurserna på ett optimalt sätt för att därigenom sänka våra kostnader och öka konkurrenskraften. Detta är en del i vår nya vision att Vi skall vara den bästa byggaren på vår marknad och skall vara engagerade, jobba effektivt och upplevas som enkla. Lars-Eric Nyström Förändringar i THAGES styrelse Ingvar Nohlin har under senare tid ingått i THAGEs styrelse. Han har tillfört mycket med sin långa erfarenhet och sin stora kunskap. Han har bl.a. byggt betalstationen till Öresundsbron, Turning Torso och Emporia. Ingvar var också delaktig i den grupp i koncernen som tog fram THAGE. Ingvar fyllde 65 år den 25 augusti och hade tänkt trappa ned lite med styrelseuppdrag. Men så i slutet av 2014 blev han headhuntad för att hålla i upphandlingen av SUS, Skånes Universitetssjukhus, för c:a 6 miljarder kronor åt Region Skåne, Regionfastigheter. Ett fantastiskt uppdrag att få vara delaktig i. Vi lyckönskar honom i hans nya karriär. Ingvar sade därför upp sin styrelseplats på egen begäran, när hans nya uppdrag var klart. Jag hade redan före Ingvars avgång tillfrågat min äldsta dotter Matilda Andersson om hon ville komma med i styrelsen i THAGE, och hon kommer nu att träda in. Jag vill gärna ha in flera tjejer i styrelsen. Matilda har under fem år jobbat med HR-frågor. För närvarande arbetar hon på IKANO-bank och innan dess var hon hos Lantmännen. Genom henne får vi ny kunskap i koncernen om hur vi kan utveckla oss och våra medarbetare. VÄLKOMMEN i styrelsen! Anders Fortsättn. från sid 7 Rapport från MB-gruppen ningslista för Entreprenad och Byggservice eller en delad lista där Entreprenad och Byggservice hade separata listor. Omröstningen resulterade i en seger för alternativet delad lista för Entreprenad respektive Byggservice. Det som nu kommer att ske är att upprätta turordningslistor på Entreprenad respektive Byggservice samt att förhandla om begreppet byggservice. Arbetsplatsbesök Huvudskyddsombudet Göran Sundholm har tillsammans med undertecknad besökt våra arbetsplatser dels för att kontrollera hur skyddet fungerar och dels för att bekanta oss med nya medarbetare eftersom vi har blivit större/flera i och med sammanslagningen till ett bolag THAGE. Vi har frågat runt på arbetsplatserna och kan konstatera att det varierade en del angående de kollektivanställdas medverkan på byggstartmöten och erfarenhetsträffar efter avslutade objekt. Skyddsronder äger rum varje vecka eller varannan beroende på objektet. Tillbudsrapportering fungerade på en del byggen men kan utvecklas ytterligare. Skaderapportering verkar fungera bra. De flesta hade utrymningsplaner och återsamlingsplatser. På en del arbetsplatser hade genomförts utrymningsövningar. Utbildningar på liftar, första hjälpen, heta arbeten, säkra lyft och maskiner diskuterades också. Viktigt att ställningar är godkända innan de tas i bruk och att protokoll finns. Förbandsutrustning ska finnas på varje arbetsplats och vara rätt placerad. Containrar ska vara rätt utrustade för ändamålet, t.e.x. att kemikalier ska vara separerade från övrigt och skickas till rätt ställe. När det gäller asbesthantering, PCB och andra farliga produkter hade provtagning och riskanalyser utförts på de arbetsplatser där dessa behov förelegat. Städning av bodar är alltid ett ämne som kommer upp till diskussion. Daglig rengöring skall utföras varje dag i bodarna. Huvudskyddsombudet måste kopplas in oftare. Oftast kan det räcka med ett telefonsamtal, men ibland måste arbetsplatsbesök genomföras för att bedöma läget. Det är även önskvärt att huvudskyddsombudet ska vara med på byggstartmöten och erfarenhetsträffar. Sammanfattningsvis är våra arbetsplatsbesök välkomna både av arbetsledning och medarbetarna ute på arbetsplatserna. Vid pennan Dan Ohlsson MB-sammankallande på THAGE

10 10 THAGE PI nr Det händer i vår närhet Södra Sveriges största vindkraftspark Vattenfall Vindkraft har i ett område c:a en halv mil söder om Tollarp, på marker som tillhör godset Maltesholm, påbörjat byggnationen av södra Sveriges största vindkraftpark, Höge Väg vindkraftpark. Man kommer här att uppföra 18 vindkraftverk på fastigheterna Kristianstad Kungsoran 3:1 och Kristianstad Maltesholm 1:5 (i Kristianstads kommun). Målet är att vindkraftverken ska tas i drift i början av Den spanska vindkrafttillverkaren Gamesa har fått förtroendet att leverera turbiner till det som kommer att bli Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige. De första vindkraftverken levereras sommaren Arbetet med vindkraftparken sker med tre huvudentreprenader: Infrastruktur och anläggningsarbeten Förbättring av befintliga vägar, byggnation av nya vägar, uppställningsytor, fundament samt kabeldragning för det interna el- och kommunikationsnäten Elanslutning Anslutning av vindkraftparken till regionnätet Turbinleverans Tillverkning, transport, installation och driftsättning av vindkraftverk INFRASTRUKTUR- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Vägar, kranplatser och fundament: För att klara logistiken i detta projekt förstärks vissa be - fintliga vägar samt byggs ett antal nya vägar i området. Erforderlig vägbredd för vindparkens transporter är c:a 5 m. För att få plats med vindkraftverkets alla delar på marken i samband med monteringen kommer det anläggas en uppställningsplats kring varje vindkraftverk. I anslutning till varje vindkraftverk kommer även en kranplats att anläggas, där de lyftkranar som används under installationen av vindkraftverken placeras. Under anläggningsfasen kommer dessa ytor sammanlagt att vara i storleksordningen m2 me - dan de permanenta ytorna kommer att reduceras till c:a 800 m2. De fundament som kommer att användas för grundläggning av vindkraftverken är av typ gravitationsfundament. Till varje fundament åtgår ca lastbilar med be - tong. Då hela fundamentet gjuts under en dag, innebär det, att alla betongtransporterna kommer under samma dag. Planen är att gjuta ett fundament i veckan. Överbyggnadsmaterial till vägar och Inom det inringade området bygger Vattenfall södra Sveriges största vindkraftpark. kranplatser kommer till större delen att hämtas från närliggande täkter. Under hela projektet behövs det c:a 2500 transporter med grus o.d.. Arkeologerna Caroline och Pär informerar om intressanta gravfynd. Ännu en gravhög, denna gång i bokskogen. Här kommer utgrävningar ej att ske, eftersom den ligger utanför vindkraftsområdet.

11 PI nr THAGE 11 Internt elnät och kommunikationsnät: Inom anläggningsentreprenaden kommer ett eloch kommunikationsnät att byggas för att förbinda samtliga vindraftverk med den inom området tänkta transformatorn. Vindkraftverken kommer att övervakas från Vattenfall Vindkrafts driftcentral i Esbjerg, Danmark. För att vindkraftverken ska kunna kommunicera med driftcentralen krävs ett internt kommunikationsnät. Det interna elnätet och kommunikationsnätet kommer att utgöras av markförlagd kabel. ELARBETEN Anslutningen av vindkraftparken till det överliggande regionnätet sker genom att det interna el- och kommunikationsnätet binds samman i EON Elnäts nybyggda transformatorstation inom vindkraftområdet. Elarbetena kommer att utföras av EON Elnät som är nätägare i området. TURBINLEVERANS Gamesa kommer att leverera vindkraftverken till projektet. Det blir 18 stycken Gamesa 2,1 MW turbiner med en navhöjd på 101,5 meter och en rotordiameter på 97 meter. Total höjd blir alltså 150 meter. I leveransen av turbiner ingår tillverkning, transport, installation och driftsättning av vindkraftverken. Transport och installation: För transport åtgår c:a 10 trailertransporter per verk. För resning behövs en stor kran och en till två mindre kranar. C:a 20 lastbilar används för att transportera kranen till projektområdet. Vindkraftverken kommer till platsen uppdelade i sektioner: fyra torndelar, tre blad, en hub, en nacell och en powerunit. Tornsektionerna reses ovanpå varandra och på toppen lyfter man på den så kallade nacellen där generatorn och annan utrustning sitter. Ytterst på nacellen sitter den roterande huben där sedan bladen fästs. FAKTA HÖGE VÄG: Antal turbiner 18 st Total effekt 38 MW Produktion 107 GWh Hushållsel hem Bladen monteras på huben ett och ett i luften, en s.k. single blade erection. Detta sätt att montera bladen tar mindre markyta i anspråk och sparar därmed mer skog än alternativet rotor assembly där bladen monteras på huben på marken och allt lyfts i ett stycke. Den mindre kranen lyfter de två lägsta tornsektionerna på plats, och den större kranen lyfter de två övre tornsektionerna, nacellen, huben och bladen. När den mindre kranen är klar på en position flyttas den vidare till nästa. På så sätt kan resning av vindkraftverken pågå på flera positioner samtidigt. När vindkraftverken är monterade återstår en hel del arbete inuti vindkraftverken samt diverse olika tester innan vindkraftverken formellt tas i drift. Arbetet med resning och installation av vindkraftverken planeras att pågå under sommar och höst Den planerade resningstakten är ett till två vindkraftverk i veckan, men de dagar det blåser för mycket, utförs inga resningsarbeten. TIDPLAN Arbetet med vindkraftparken beräknas pågå från december 2014 till årsskiften 2015/2016: - Byggstart december 2014: Påbörjat förstärkning av vägar. - Första halvåret 201: Anläggningsarbeten. Vägar, fundament och hårdgjorda ytor. - Kvartal 3/2015: Resning av vindkraftverk påbörjas under sommaren. - Kvartal 4/2015: Resning och installation av vindkraftverk fortsätter under hösten. - Kvartal 1/2016: Drifttagning av vindkraftanläggningen. Arbeten kommer att bedrivas måndag till söndag. Arbetstiden kommer att förläggas mellan klockan Under samma tidsintervall kommer det även att finnas behov av Höjd 150 m Byggstart Hösten 2014 I drift årsskiftet 2015/2016 Investering 500 miljoner SEK Pär visar förkolnade benrester från graven. Fynden sändes vidare för analys och datering. leveranser i form av överbyggnadsmaterial, betong och vindkraftverk. Trafiken till och från vindkraftparken kommer vara som störst de dagar då man gjuter fundament. ARKEOLOGI Vattenfall arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne för att minimera ingreppen på fornlämningar i området. Det har exempelvis lett till att man har fått gjort en del anpassningar av vägdragningen. I samband med de arkeologiska utgrävningarna hade undertecknad för kort tid sedan nöjet att tillsammans med ett fåtal övriga ( av hembygd och historia intresserade personer ) inbjudna besöka ett område där utgrävningar pågick. Just denna dag hade man funnit och påbörjat utgrävningen av vad man förmodade var en grav från järnåldern ( eller eventuellt från yngre bronsåldern). Kommande analyser av fynden i graven kommer att fastställa åldern på densamma. Lars L (Källa: Vattenfall, m.m.) (Se artikel på nästa sida Arkeologi och historia, angående bronsålder och järnålder)

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FASTIGHETSSNABBEN FEBRUARI 2016nabben Ny kundportal Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FEB 2016 SNABBEN 1 Vad är en miljöbesparing? Vi har precis sparat 6,4 miljoner per år åt

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Frågor och svar om renovering och evakuering

Frågor och svar om renovering och evakuering April 2014 Till dig som bor på Tranbärsvägen 2 och 4 Frågor och svar om renovering och evakuering I början av april bjöd vi in till ett möte inför renoveringarna på Tranbärsvägen där entreprenören och

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Thomas i Elvsted Kap 3.

Thomas i Elvsted Kap 3. Kap 3 Nu börjar träningen Imre, inte Ymre När kommer din pappa, frågar jag Lappen, vi kanske ska dela upp innan. Han är redan hemma, han jobbar på Metallen med datorer, säger Lappen, så vi ska nog strax

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011

Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011 Nyhetsbrev, Bygginformation, April 2011 Läget på Oljeberget På Oljeberget, där vi bygger nytt parkerings- och teknikhus, har arbetena fortsatt framåt. Sprängningsarbetena är i stort sett avslutade, sammanlagt

Läs mer

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät "wha wha"

Kapitel 1 Ljudet. -Nej, hur lät det? undrade Kalle -Det lät wha wha Författare: Filip Sahlberg 2014 Kapitel 1 Ljudet Alexander och Kalle var i deras hemliga kemirum i källaren. En otrevlig källare med gamla tegelväggar och avloppsvatten rör som läckte. Plötsligt hörde

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

kloka hem hemma hos 58 klokahem

kloka hem hemma hos 58 klokahem kloka hem hemma hos Nobelpristagar 1997 vann Dario Fo Nobelpriset. Dramatikern, vars mest berömda pjäser skrevs under början av 70-talet, har varit verksam som skribent och haft politiskt inflytande i

Läs mer

År 2016 är ett högst händelserikt år för vårt företag, med många fina projekt på gång för att ta ytterligare ett steg i vår miljöprofilering.

År 2016 är ett högst händelserikt år för vårt företag, med många fina projekt på gång för att ta ytterligare ett steg i vår miljöprofilering. 2016-05-18 Om Delsbo Candle I Delsbo i Hälsingland har vi gjort ljus i många år. År 1944 startade Joel Öhrn ljusproduktion under namnet Norrländska Ljusstöperiet. År 1959 köptes företaget av Liljeholmens,

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

2014-04- 2 '3. Medborgarförslag ... BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsen

2014-04- 2 '3. Medborgarförslag ... BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsen Medborgarförslag BÅSTADS KO MMUN Kommunstyrelsen 2014-04- 2 '3 Dnr.. ~~.. ~.~\\.1.~. ~.~.~......... Jag och min familj är en av många som drabbats av dåligt underhåll av kommunens forskolor och skolor.

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 TOTALENTREPRENAD A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 2 HUR VILL DU BYGGA DITT NYA HEM? När du nu har bestämt dig för att bygga ett nytt hus är det också

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Vindkraftpark Varsvik

Vindkraftpark Varsvik Vindkraftpark Varsvik Informationsmöte 22 augusti 2013, 18.00 Folkets Hus, Hallstavik Dagordning Holmen och vindkraft Varsvik AB Vindkraftpark Varsvik Allmänt Organisation under byggtiden Leverantörer

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA

Kyss aldrig en groda ROLLER MAMMA JULIA FAMILJEN PÅ SLOTTET PAPPA MAMMA FINA FAMILJEN I STUGAN PAPPA MAMMA MARIA GILLION GRODJÄGARNA Kyss aldrig en groda En liten bredvidberättelse om jakten på en groda att kyssa till prins ROLLER FAMILJEN PÅ SLOTTET FAMILJEN I STUGAN GRODJÄGARNA DOM ONDA MAKTERNA TROLLKARLEN BORROR (GRODAN / HÄSTEN)

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa

ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Röda Honor & Gröna Hannar

Röda Honor & Gröna Hannar BJÄRNUMS CASINOGÄNG PRESENTERAR 2015 ÅRS REVY Röda Honor & Gröna Hannar Linda Persson Emelie Bengtsson Martina Olofsson Jeannette Storm Rosita Elfving Mats Olofsson Micke Andersen Pelle Svensson Göran

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Forntiden i Rosengård

Forntiden i Rosengård Forntiden i Rosengård I Rosengårdsområdet har många fynd från forntiden gjorts. När man har grävt i jorden har man hittat saker, redskap, som visar att människor har bott i området för ca. 6000 år sedan.

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS

FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS Bakgrund och framtida behov av lokalen i projektet Rapport nr EKA 2003:11 2003-10-03 Författad av Åsa Svensson, Bengtsfors Kommun 1 1 Miljökontroll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010 1(14) 1. Man eller kvinna? 1. Man 363 44 2. Kvinna 463 56 Antal ej angivit svar: 14 av 840 (=1,67%). Antal svarande: 826. 2(14) 2. Ålder? 1. under 20 år 16 2 2. mellan 21-40 år 166 20 3. mellan 41-60 år

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv.

Bilaga 1. Undersökning Hantverkare. Bild 1: Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Bilaga Undersökning Hantverkare Bild : Exempel på arbete för hantverkare med ackordslön. Källa: Peabs interna bildarkiv. Inledning Syftet med undersökningen var att ta reda på vad de hantverkare som nu

Läs mer

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå Smålandstorpet som rustats från topp till tå Att få tillstånd att rusta upp ett torp som ligger i ett naturreservat är inte det lättaste. Men Veimar Samuelsson gick noggrant tillväga och tillslut sa kommunen

Läs mer

Schakt i Uppsala. Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. RAÄ 88 Uppsala Uppland

Schakt i Uppsala. Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. RAÄ 88 Uppsala Uppland Schakt i Uppsala Nedläggning av optokabel 2007 & 2008 RAÄ 88 Uppsala Uppland Bent Syse 2 Upplandsmuseets rapporter 2009:15 Schakt i Uppsala Nedläggning av optokabel 2007 & 2008 RAÄ 88 Uppsala Uppland Bent

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013 Jag heter Cally Louise Fisher och jag har inte sagt ett ord på trettioen dagar. Det är inte alltid det blir bättre av att man pratar, hur gärna man än vill att det ska bli det. Tänk på regn det kommer

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer