Niagara Malmö Högskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Niagara Malmö Högskola"

Transkript

1 Niagara Malmö Högskola Efter c:a tre års byggande är vi nu inne på upploppet. El-, styr-, lås- och larminstallatörer jobbar frenetiskt med att få alla funktioner att klaffa, vilket emellanåt resulterar i en massa besked i olika riktningar. Och som ibland innebär att vi kastas mellan hopp och förtvivlan beroende på de olika besked vi får. Det som är ett jätteproblem på förmiddagen är löst till lunch och ibland tvärt om. Alla övriga entreprenörer håller också på med de sista finjusteringarna såväl invän-digt som utvändigt, och slutstädningen pågår för fullt. Överlämnandet till Akademiska Hus skedde i månadsskiftet februari/mars, och den 1 april kommer Malmö Högskola att ta över.

2 INNEHÅLL Kretslopp och miljö 2 Ledaren: Fortsatt utveckling av THAGE 3 Nya Jobb 3 Tankar i helikoptern om THAGE 4 Arbetsmiljö och säkerhet 4 BI:s kontor i Kristianstad flyttar 5 Tänk så lite som behövs! 6 Rapport från MB-gruppen på THAGE 7 KMA - Utbildning Förändringar i THAGES styrelse 9 Södra Sveriges största vindkraftspark 10 Arkeologi och historia 12 Våtrumsbehörighet för THAGE 13 PERSONALINFO 14 Previa: Välkommen till hälsoundersökning 15 Semestervikarie 15 Hej! - Anders Norreby 16 Yrkesbevis 16 Hattparad 16 Elisabeth Ekblad 16 Ingvar Nilsson 60 år 17 Jonas Andersson 50 år 17 Stefan Wallin 60 år 17 THAGE KRISTIANSTAD RAPPORTERAR Ove har ordet 18 Är vi den bästa byggaren på vår marknad? 18 En hälsning från Betonggänget 19 Niagara - Malmö Högskola 20 Bilcentrum i Kristianstad 22 Tulip Food Company AB 23 Ett par dagar med Anders i lastbilen 24 Renovering på Rattens Gränd 24 Rinkaby Rör Malmö 25 Håltagningsavdelningen rapporterar 26 Kv Valthornet i Kristianstad 27 THAGE MALMÖ-LUND RAPPORTERAR Jörgen har ordet 28 André har ordet 29 Byggservice i Malmö - Lund 30 Kv Hermod 1 Malmö 32 Lägesrapport från V-huset i Lund 32 En rapport från Snickeriet 34 Tetra Pak 34 Inflyttning på kv Jöns Petter Borg 35 THAGE SJÖBO RAPPORTERAR Joakim har ordet 36 Kv Brandstationen 36 Idrottshall Revingehed 38 Rapport från Bil Bengtsson i Ystad 38 Serviceavdelning som gör skäl för namnet 40 Ystad Saltsjöbad 42 Fossilen Lund 43 Nu drar det ihop sig 44 Stenafastigheter Nöbblelöv Lund 45 KRANEXPRESSEN RAPPORTERAR: VD Per-Erik har ordet 46 Här och där med Kranexpressen 47 Tunggodsavdelningen 49 PLÅTEXPRESSEN, ÖSTRA VRAMS SMIDE RAPPORTERAR: VD Henry har ordet 51 Smide på kv Draken i Malmö 52 Idrottshall i Svalöv 53 Receptionsbyggnad & Spa i Borstahusen 53 Arenahotellet i Malmö 54 Bredbandsutbyggnad i Hemmeslöv Båstad 54 Hissar 54 Rapport från Östra Vrams Smide 55 Kv Niagara - Malmö Högskola 56 KRETSLOPP OCH MILJÖ 48 % Förutom att det är en miljövinst - tjänar vi något ekonomiskt på att vi sorterar avfallet i förhållande till hur det var förr? Denna fråga fick jag, när vi hade julavslutningen, och det var en mycket berättigad fråga. Jag vågade inte svara på det där och då, och det var nog tur, att jag inte chansade och slängde ur mig en siffra, för då hade jag helt säkert gissat helt fel. Frågan gnagde lite i huvudet, hur såg siffrorna ut? Jag tog ett av våra nyligen avslutade projekt och ett av våra tidigare projekt, där vi inte hade att avtal med en avfallsentreprenör. Byggena som jämfördes var lägenhetsbyggen och i stort sett fullt jämförbara. Hur mycket sparade vi genom att skriva avtal beträffande avfallshanteringen? Bespar ing en visade sig vara runt 8 % och omfattade allt som inbegriper avfall. Hyfsad siffra. Det var först när jag jämförde beteenden med den gamla prislistan och nya prislistan som siffrorna for i luften. Med dagens beteende och den Redaktionskommitté: Lars-Eric Nyström Henrik Sylwan Ann-Christin Olsson Marianne Stedt Uno Stenfeldt Anders Nilsson Pia Roth Dennis Mårtensson gamla prislistan hade vi gjort en besparing på 41 %. Nu var man uppe i varv! Vad blev då sifforna, om vi hade haft dagens beteende med dagens prislista på det gamla bygget? När kulramen svalnat kunde man utläsa 48 %. Jag tar det en gång till så alla inser - 48 %! Det var tur för mig, att jag inte svarade på frågan, när den ställdes på Kulturkvarteret i Kristianstad. Vilken siffra jag vid den tidpunkten hade i huvudet lär ni nog aldrig få reda på. Detta är naturligtvis ett konkurrensmedel som heter duga. Och dessutom ett mycket viktigt konkurrensmedel där inte bara Thage som företag tjänar på och visar att vi tänker på miljön. Genom att sortera lite mer och lite bättre gör vi ett litet men ack så viktigt avtryck i världssamfundet. Detta hade naturligtvis inte fungerat utan bra medarbetare som drar sitt strå till stacken genom att sortera avfallet. Ni är alla - ursäkta uttrycket - skitduktiga! Sven N Kontaktperson: Lars Larsson Ansvarig utgivare: Lars Larsson Utgivningsort Tollarp

3 PI nr THAGE 3 Fortsatt utveckling av THAGE Idag har vi en bra orderstock. Bl.a. ska vi bygga 500 lägenheter åt olika kunder. Inför julen var det trögt att räkna hem några projekt, då konkurrensen var och är stenhård. Vi har nu lyckats få in beställningar på en del projekt som startar under perioden mars maj. Fram tills dess kan det stundtals vara svårt med full sysselsättning. Vi försöker under den här tiden låna ut medarbetare, men det är inte helt lätt, då byggmarknaden i Skåne är pressad. Vi hoppas dock, att vi kommer att ha fullt upp under våren för alla medarbetare. OMRÖSTNING Vi har haft omröstning om turordningsreglerna i THAGE Det gjordes en riktig omröstning där de båda alternativen klargjordes. Samtliga berörda medarbetare var kallade till omröstningen, och c:a 75% av samtliga närvarande röstade för företagsledningens förslag. Det blir således två turordningslistor - en för entreprenad och en för byggservice. Tack för förtroendet! UTVECKLING Det är viktigt att vi arbetar utåt och utvecklar THAGE Det är även viktigt att de positiva kraf- terna kommer fram. Vi behöver all energi för att driva THAGE framåt. Det vi koncentrerar oss på idag - förutom att jaga jobb - är att arbetsmiljöcertifiera THAGE enligt OHSAS Vi jobbar också med att kvalitets- och miljöcertifiera avdelningarna Sjöbo och Malmö/Lund. THAGE-ANDAN I utbildningen ingår förutom arbetsmiljö även, hur vi ska bevara THAGE-andan och vad ska vi ladda varumärket THAGE med? Vi vill vara engagerade, effektiva och enkla att samarbeta med, samtidigt som THAGE skall stå för kvalité, miljö och arbetsmiljö. Arbetet med certifieringen ska vara klart före byggsemestern. Alla medarbetare går utbildningen. THAGE växer och vi utvecklas, och detta kostar, så därför måste vi vara effektiva och samtidigt se över våra kostnader. Detta är också en del av utbildningen - att ta fram förslag på hur vi ska bli effektivare. Framkomna förslag kommer ledningen sedan att försöka utveckla. Vi bryr oss! NYA JOBB sedan förra utgåvan av PI Bostadslägenheter i Kv Fossilen i Lund åt LKF, Lund/ Sjöbo Ny Butik i Fosie, Malmö åt Rinkaby Rör / Kristianstad Nybyggnad av däckhotell Volvo i Kristianstad åt Kristianstads Automobil AB/ Kristianstad Anläggningsarbetein i Nöbbelöv, Kristianstad åt Absolut Company /Kristianstad Nybyggnad av kallförrådd och skyddrum i Fosie Malmö åt Tulip Food Company/Kristianstad Nybyggnad av lägenheter i Nöbbelöv, Lund åt Stena Fastigheter/ Sjöbo Renovering av bostadshus i Arkelstorp åt Familjen Elner /Kristianstad Nybyggnad av bostadslägenheter Kv Hermod 2 och 3 i Hyllie åt MKB Lund/Malmö Nybyggnad av höglager och skyddsrum i Lund åt Tetra Pak /Kristianstad

4 4 THAGE PI nr Tankar i helikoptern om THAGE Det återstår ännu en del frågor som skall hanteras, men i det stora hela börjar allt falla på plats efter sammanslagningen till THAGE. Ett avsevärt mer omfattande arbete än vi trodde från början. Vi har en ganska bra orderstock framöver. De flesta nya projekten är totalentreprenader med inriktning på bostäder, vilket innebär en längre startsträcka till produktion, eftersom det skall projekteras först. Så det känns som att det blir ett litet "glapp" som vi får försöka täta till för att få en jämn sysselsättning. Det är ganska mycket förfrågningar ute och som vi skall lämna anbud på. Prisbilden är fortsatt låg, men vi kämpar på för att föra vårt THAGE framåt och mot de mål som vi har tagit fram och lagt fast. Utbildningar i arbetsmiljö för en certifiering enligt OHSAS pågår för fullt och skall vara klara inför sommaren Arbetsmiljön är det viktigaste och mest prioriterade för alla inom byggbranchen för tillfället ( och även annars/alltid hoppas jag). Och här vill vi vara väl förberedda in för de krav och normer som kommer. Dessutom pågår inom THAGE integrering av gamla NEP och August Lundbergs i kvalitets- och miljöledningssystemet enligt ISO 9001 och ISO För att få förståelse för våra ledord - enkel, engagerad, effektiv - håller Anders Rundqvist (som hjälpte oss med lanseringen av vårt nya varumärke) i ett utbildningsavsnitt om hur vi skall arbeta för att nå upp till dessa mål. I anslutning till att vi på senare tid har fått en hel del bostadsprojekt att bygga, har vi bildat en grupp som tillsammans kan utveckla innebörden i just dessa ledord: enkelhet, engagemang och effektivitet i produktionen. Erfarenheter från tidigare projekt är viktiga att ta med sig och ta hänsyn till. Detta svetsar samman vår organisation ännu mer. Vi är Vi. Per-Åke Isacsson Vvd Bland våra nya projekt märks bl.a.: LKF Kv. Fossilen i Lund, bostäder MKB Kv. Hermod 2 bostäder MKB Kv. Föraren 1 och 2 bostäder Absolut i Nöbbelöv Tulip i Malmö ombyggnad inkl. skyddsrum Volvo Kristianstad nybyggnad av däckhotell Tetra Pak Lund skyddsrum m.m. Arbetsmiljö och säkerhet Vi fortsätter våra arbetsplatsbesök med temat arbetsmiljö och säkerhet. Denna gång fick vi möjlighet att komma in på grannbygget till Niagara, Malmö Live hos Skanska. Ett imponerande bygge i centrala Malmö på 2,5 miljarder kronor. På bilden ser vi Tomas Ringdahl regiondirektör Akademiska Hus, Mag nus Claesson platschef THAGE, Pierre Olofsson VD Skanska, Staffan Anders son affärschef för projektet Skanska, Håkan Lindström bas-u för Malmö Live Skanska, Per-Ingmar Persson VD Veidekke och Jörgen Olsson platschef Veidekke. Skanska går före i branschen när det gäller arbetsmiljöfrågor. På Malmö Liveprojektet får alla besökare och de som ska arbeta där en utbildning rörande de säkerhetsföreskrifter som gäller för arbetsplatsen. Håkan Lund ström höll denna för oss och för tusende gången med ett engagemang som om det vore den första. Vi lärde oss mycket av Skanskas säkerhetstänk och tar med oss det som är möjligt att applicera i THAGE. Anders

5 PI nr THAGE 5 BI:s kontor i Kristianstad flyttar

6 6 THAGE PI nr Tänk så lite som behövs! Måndag morgon, fortfarande mörkt ute. Lena kollar att alla lampor på husvagnen är ok. Vi rullar ut på vägen. Två veckors ledighet ligger framför oss. En vecka i Kläppen och en vecka på skid-vm i Falun. Min vana trogen är allt genomplanerat. Campingavgiften är betald, koordinaterna inslagna på nyinköpt GPS, jag vet till och med vilken plats vi ska ha på campingen, E1. Efter många mil och flera timmar senare kommer vi fram till vår plats, som en dansk hade ockuperat. Men vad f-n! När han fick klart för sig att han stod på vår plats, hade han tusen förslag på en ännu finare plats till oss. - Nej, vi vill stå där. - Det vill jag också! Svarade stollen. - Kom stå här, det blir perfekt för er. Det blev jättebra, bortsett från att det var på en annans plats han lurade oss att stå på. Vilket vi snabbt fick klart för oss, när de med tre utsvultna barn kom hem efter en dag i skidbackarna. Direkt skickades jag upp till receptionen för att reda ut bekymren. Det var med tunga steg jag lufsade iväg. Nu var det jag mot den Danska campingunionen. Tjugofem husvagnar, två personer i varje, femtio par ögon följde mitt kommande nederlag. Jo, man var väl medveten om problemet uppe i receptionen. Men han vägrade flytta på sig av den bisarra anledningen, att han var ovän med någon i Danska campingunionen, som givetvis råkade vara i Kläppen samtidigt som vi var där. Kommer ni ihåg TV programmet NP Möller fastighetsskötaren och Bengt danskdödaren Hallberg. Det var tuffa killar det. Säkert hade grabbar som dom gjort det jag tänkte. Skrynklat ihop både husvagn, tält, bil, dansken och hans pälsklädda storrökande fru och stoppat alltihop i närmsta container. Det var grabbar med choklad i! - Nu är du dummare än vanligt! Ljöd en välbekant stämma. - Tänk efter, så många trevliga danskar vi träffat. Du borde skämmas. - Hur ofta har vi inte kört till Danmark, campat, druckit öl och haft enormt trevligt. - Och alltid med just DANSKAR. - Du resonerar som om att bara för att du är fånig så är alla svenskar också fåniga. HÖR DU! Två dagar senare flyttade dansken och vi återerövrade vår plats under stillsamma former. Oskar på Kläppen kom ner och beklagade och förklarade och var så där vänlig och trevlig som jag önskar att jag också var, alltid, inte bara ibland. Så visst är det som det står i psalmen Ett vänligt ord kan göra under. Oskar verkade ha den egenskapen som en naturlig del i sig själv. Senare på kvällen, på väg till duschen, kände jag att Oskar var en fin människa och att Lena hade rätt, man kan inte dra alla över en kam. Ändå, innerst inne, Dansken och hans pälsklädda fru var inget kul. Visst, allt blev bra till sist Det är så lite som behövs. Tur att det finns människor som Du och Oscar. VM I FALUN Invigningen var en magnifik upplevelse, Härlig stämning Lena med VM-maskoten Bubo

7 PI nr THAGE 7 fantastisk musik, härliga tal, alla nationernas inmarsch och avslutningsvis ett makalöst fyrverkeri. Lördagen - Fyrtiofemtusen människor på Lugnets skidstadion. Vilken fest, alldeles fantastiskt. Trångt, massor med nationaliteter, viftande flaggor, härlig stämning och stora förväntningar. En alldeles suverän konferencier. Han pratade åtta språk helt flytande. Alla nationaliteter förstod honom. Vilken fantastisk människa. Människorna väller in. Läktarna blir mer och mer överbelastade, känns det som. Det var så min hustru Lena uttryckte det. Nu är här fullt! Inte en dj..l till över bron. Det sa hon vid halv elva tiden. Läktarna var överfyllda. Likväl skulle fler trängas in. Min kära hustru, som för det mesta är ganska så kaxig, blev allt spakare och spakare. - Kai, det här går åt skogen. Fler och fler ville se Kalla. Jag kände hur det tryckte på och hur jag höll emot. Nu är det stopp, det hade jag bestämt mig för. Jag släpper inte förbi en enda till. En arm på min axel, ett leende, ett barn, Kalla före Johaug en funktionär. Snälla vill du akta dig lite? Han ska bort till sin pappa. Givetvis flyttar jag mig. En leende funktionär, ett nöjt barn, ett tack så mycket. Det är så litet som behövs. Tänk att ett enda vänligt ord kan göra under! 10 kilometer Skiathlon med Kalla som vår favorit började halv två. Starten gick, vrålet var öronbedövande. Kalla! Kalla! Kalla! En underbar stämning, helt obeskrivlig. Ett språk jag inte har, tyvärr, men man kan inte ha allt. Lev gott och tänk på - Ett vänligt ord kan göra under. Kai Rapport från MB-gruppen på THAGE Uppdragslista till THAGE Under hösten 2014 har Anders Nilsson, Lars-Eric Nyström och undertecknad tagit fram en ny uppdragslista för lagbasar och skyddsombud i THAGE. Ungefär femtio kollektivanställda har eller kommer att ha något uppdrag. En del är färdigutbildade och de, som inte är klara med sin utbildning, kommer att få genomgå denna. Vi har upprättat en utbildningsplan för 2015 tillsammans med Marcus Ericsson från Byggnads, där samtliga aktuella medarbetare kommer att läggas in. De som inte har något uppdrag idag, men som tycker att det skulle vara intressant att få delta, rekommenderas att gå en tvådagars utbildning som heter Lagar och Avtal. Denna utbildning bekostas av Byggnads, och i den får man bl.a. lära sig avtalets innebörd och att göra ackordsavstämningar. En uppföljning av den aktuella studie-planen kommer att äga rum i augusti Förhandling angående turordningsområde och turordningslistor kontoret i Sjöbo MB-gruppen i THAGE har haft ett flertal möten angående turordningsområden och turordningslistor. Företaget vill att Entreprenad och Byggservice skall ha separata listor. Vid UVA-mötet i Sjöbo blev röstningsresultatet en gemensam lista d.v.s. ett turordningsområde där både Entreprenad och Byggservice ingår. Det är utifrån detta perspektiv som MB-gruppen har förhandlat. Resultat av förhandlingarna i Sjöbo: - Nytt UVA-möte p.g.a. nya uppgifter såsom att företaget har möjlighet att bolagisera Byggservice, vilket inte framkom vid mötet den 29/9. Alternativen då var från företagssidan ett turordningsområde och två turordningslistor. - Alternativet var stupstocken, och detta var ingen part intresserad av. Resultatet blev nytt möte den 15/ på Scandic Hotel i Lund till vilket samtliga kollektivanställda TBM, håltagare och Interna servicemedarbetare, totalt c:a 220 personer hade kallats. Resultat av förhandlingarna i Lund: - Mötet den 15/1 samlade 182 personer och hade endast en fråga att behandla, nämligen om det skulle vara en gemensam turord- Artikeln fortsätter på sid 9

8 8 THAGE PI nr KMA - Utbildning 2015 Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö Sedan de tre byggbolagen i koncernen blev ett företag THAGE, har en process mot certifiering i kvalitet och miljö pågått av två skäl. Certifikaten har en livslängd på tre år och vi är nu inne på sista året samt att varken August Lundbergs eller N-E Persson är certifierade. Till detta ska också läggas en certifiering mot arbetsmiljö - i vårt fall OHSAS MYCKET UTBILDNINGAR I den pågående processen mot en nycertifiering samt certifikat mot OHSAS ingår bland annat utbildning, ganska mycket utbildning. Alla i THAGE kommer att genomgå minst en dags skräddarsydd utbildning, och för många av medarbetarna blir det två dagar. ÖVERTRÄFFADE FÖRVÄNTNINGAR Vad gäller kvalitet och miljö har de tidigare dotterbolagen under lång tid arbetat enligt ISO 9001 och 14001, vilket underlättar mycket. Under hösten internreviderade vi mycket med tyngdpunkt på kvalitet, miljö och arbetsmiljö, allt för att få ett bra underlag för dessa utbildningsdagar. Frågan var ju var lägstanivån skulle ligga. Till vår glädje kunde konstateras, att nivån låg betydligt högre än förväntat. TYNGDPUNKT PÅ ARBETSMILJÖ I mitten av januari startade så utbildningen, och först ut var tjänstemän i den tekniska delen. Här avsätter vi två dagar och tyngdpunkten ligger på arbetsmiljön, då denna del i certifieringssammanhang är ny för alla. Påpekas bör dock, att vi även före utbildningen jobbar med arbetsmiljöfrågor integrerade i kvalitets- och miljöledningssystemet enligt de regelverk som gäller, bland annat då föreskriften om Systematiskt Arbets-Miljöarbete (SAM). Arbetsmiljö är med andra ord inte något nytt fenomen. Åt kvalitet och miljö ägnas också en stor del av utbildningen, samt dessutom en del om varumärket THAGE och vårt ansvar att vårda namnet. THAGE ska kopplas till seriositet, kvalitet och arbetsmiljö samt miljötänk. I slutet av mars ska utbildningen med nära nog 400 mandagar på skolbänken vara avslutad. GAMLA BEKANTA De som utbildar oss är Mikael Rappe och Anders Rundquist. Mikael är en tidigare kändis hos oss. Han jobbar också med ISO på internationell nivå. Mikael drillar oss inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I samband med sammanslagningen till Mikael Rappe. Anders Andersson håller introduktion. Intresserade deltagare. Anders Rundquist.

9 PI nr THAGE 9 Anders och Micke kladdar på tavlan. THAGE var det Anders Rundquist från Magic Move som vägledde oss. Anders guidar oss under ett par timmar om betydelsen av ett starkt varumärke samt vikten av att vårda detta. GODA IDÉER Under utbildningsdagarna med de olika grupperna hoppas vi också att det skall komma en massa idéer från deltagarna om hur vi kan bli effektivare och hur vi skall utnyttja resurserna på ett optimalt sätt för att därigenom sänka våra kostnader och öka konkurrenskraften. Detta är en del i vår nya vision att Vi skall vara den bästa byggaren på vår marknad och skall vara engagerade, jobba effektivt och upplevas som enkla. Lars-Eric Nyström Förändringar i THAGES styrelse Ingvar Nohlin har under senare tid ingått i THAGEs styrelse. Han har tillfört mycket med sin långa erfarenhet och sin stora kunskap. Han har bl.a. byggt betalstationen till Öresundsbron, Turning Torso och Emporia. Ingvar var också delaktig i den grupp i koncernen som tog fram THAGE. Ingvar fyllde 65 år den 25 augusti och hade tänkt trappa ned lite med styrelseuppdrag. Men så i slutet av 2014 blev han headhuntad för att hålla i upphandlingen av SUS, Skånes Universitetssjukhus, för c:a 6 miljarder kronor åt Region Skåne, Regionfastigheter. Ett fantastiskt uppdrag att få vara delaktig i. Vi lyckönskar honom i hans nya karriär. Ingvar sade därför upp sin styrelseplats på egen begäran, när hans nya uppdrag var klart. Jag hade redan före Ingvars avgång tillfrågat min äldsta dotter Matilda Andersson om hon ville komma med i styrelsen i THAGE, och hon kommer nu att träda in. Jag vill gärna ha in flera tjejer i styrelsen. Matilda har under fem år jobbat med HR-frågor. För närvarande arbetar hon på IKANO-bank och innan dess var hon hos Lantmännen. Genom henne får vi ny kunskap i koncernen om hur vi kan utveckla oss och våra medarbetare. VÄLKOMMEN i styrelsen! Anders Fortsättn. från sid 7 Rapport från MB-gruppen ningslista för Entreprenad och Byggservice eller en delad lista där Entreprenad och Byggservice hade separata listor. Omröstningen resulterade i en seger för alternativet delad lista för Entreprenad respektive Byggservice. Det som nu kommer att ske är att upprätta turordningslistor på Entreprenad respektive Byggservice samt att förhandla om begreppet byggservice. Arbetsplatsbesök Huvudskyddsombudet Göran Sundholm har tillsammans med undertecknad besökt våra arbetsplatser dels för att kontrollera hur skyddet fungerar och dels för att bekanta oss med nya medarbetare eftersom vi har blivit större/flera i och med sammanslagningen till ett bolag THAGE. Vi har frågat runt på arbetsplatserna och kan konstatera att det varierade en del angående de kollektivanställdas medverkan på byggstartmöten och erfarenhetsträffar efter avslutade objekt. Skyddsronder äger rum varje vecka eller varannan beroende på objektet. Tillbudsrapportering fungerade på en del byggen men kan utvecklas ytterligare. Skaderapportering verkar fungera bra. De flesta hade utrymningsplaner och återsamlingsplatser. På en del arbetsplatser hade genomförts utrymningsövningar. Utbildningar på liftar, första hjälpen, heta arbeten, säkra lyft och maskiner diskuterades också. Viktigt att ställningar är godkända innan de tas i bruk och att protokoll finns. Förbandsutrustning ska finnas på varje arbetsplats och vara rätt placerad. Containrar ska vara rätt utrustade för ändamålet, t.e.x. att kemikalier ska vara separerade från övrigt och skickas till rätt ställe. När det gäller asbesthantering, PCB och andra farliga produkter hade provtagning och riskanalyser utförts på de arbetsplatser där dessa behov förelegat. Städning av bodar är alltid ett ämne som kommer upp till diskussion. Daglig rengöring skall utföras varje dag i bodarna. Huvudskyddsombudet måste kopplas in oftare. Oftast kan det räcka med ett telefonsamtal, men ibland måste arbetsplatsbesök genomföras för att bedöma läget. Det är även önskvärt att huvudskyddsombudet ska vara med på byggstartmöten och erfarenhetsträffar. Sammanfattningsvis är våra arbetsplatsbesök välkomna både av arbetsledning och medarbetarna ute på arbetsplatserna. Vid pennan Dan Ohlsson MB-sammankallande på THAGE

10 10 THAGE PI nr Det händer i vår närhet Södra Sveriges största vindkraftspark Vattenfall Vindkraft har i ett område c:a en halv mil söder om Tollarp, på marker som tillhör godset Maltesholm, påbörjat byggnationen av södra Sveriges största vindkraftpark, Höge Väg vindkraftpark. Man kommer här att uppföra 18 vindkraftverk på fastigheterna Kristianstad Kungsoran 3:1 och Kristianstad Maltesholm 1:5 (i Kristianstads kommun). Målet är att vindkraftverken ska tas i drift i början av Den spanska vindkrafttillverkaren Gamesa har fått förtroendet att leverera turbiner till det som kommer att bli Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige. De första vindkraftverken levereras sommaren Arbetet med vindkraftparken sker med tre huvudentreprenader: Infrastruktur och anläggningsarbeten Förbättring av befintliga vägar, byggnation av nya vägar, uppställningsytor, fundament samt kabeldragning för det interna el- och kommunikationsnäten Elanslutning Anslutning av vindkraftparken till regionnätet Turbinleverans Tillverkning, transport, installation och driftsättning av vindkraftverk INFRASTRUKTUR- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN Vägar, kranplatser och fundament: För att klara logistiken i detta projekt förstärks vissa be - fintliga vägar samt byggs ett antal nya vägar i området. Erforderlig vägbredd för vindparkens transporter är c:a 5 m. För att få plats med vindkraftverkets alla delar på marken i samband med monteringen kommer det anläggas en uppställningsplats kring varje vindkraftverk. I anslutning till varje vindkraftverk kommer även en kranplats att anläggas, där de lyftkranar som används under installationen av vindkraftverken placeras. Under anläggningsfasen kommer dessa ytor sammanlagt att vara i storleksordningen m2 me - dan de permanenta ytorna kommer att reduceras till c:a 800 m2. De fundament som kommer att användas för grundläggning av vindkraftverken är av typ gravitationsfundament. Till varje fundament åtgår ca lastbilar med be - tong. Då hela fundamentet gjuts under en dag, innebär det, att alla betongtransporterna kommer under samma dag. Planen är att gjuta ett fundament i veckan. Överbyggnadsmaterial till vägar och Inom det inringade området bygger Vattenfall södra Sveriges största vindkraftpark. kranplatser kommer till större delen att hämtas från närliggande täkter. Under hela projektet behövs det c:a 2500 transporter med grus o.d.. Arkeologerna Caroline och Pär informerar om intressanta gravfynd. Ännu en gravhög, denna gång i bokskogen. Här kommer utgrävningar ej att ske, eftersom den ligger utanför vindkraftsområdet.

11 PI nr THAGE 11 Internt elnät och kommunikationsnät: Inom anläggningsentreprenaden kommer ett eloch kommunikationsnät att byggas för att förbinda samtliga vindraftverk med den inom området tänkta transformatorn. Vindkraftverken kommer att övervakas från Vattenfall Vindkrafts driftcentral i Esbjerg, Danmark. För att vindkraftverken ska kunna kommunicera med driftcentralen krävs ett internt kommunikationsnät. Det interna elnätet och kommunikationsnätet kommer att utgöras av markförlagd kabel. ELARBETEN Anslutningen av vindkraftparken till det överliggande regionnätet sker genom att det interna el- och kommunikationsnätet binds samman i EON Elnäts nybyggda transformatorstation inom vindkraftområdet. Elarbetena kommer att utföras av EON Elnät som är nätägare i området. TURBINLEVERANS Gamesa kommer att leverera vindkraftverken till projektet. Det blir 18 stycken Gamesa 2,1 MW turbiner med en navhöjd på 101,5 meter och en rotordiameter på 97 meter. Total höjd blir alltså 150 meter. I leveransen av turbiner ingår tillverkning, transport, installation och driftsättning av vindkraftverken. Transport och installation: För transport åtgår c:a 10 trailertransporter per verk. För resning behövs en stor kran och en till två mindre kranar. C:a 20 lastbilar används för att transportera kranen till projektområdet. Vindkraftverken kommer till platsen uppdelade i sektioner: fyra torndelar, tre blad, en hub, en nacell och en powerunit. Tornsektionerna reses ovanpå varandra och på toppen lyfter man på den så kallade nacellen där generatorn och annan utrustning sitter. Ytterst på nacellen sitter den roterande huben där sedan bladen fästs. FAKTA HÖGE VÄG: Antal turbiner 18 st Total effekt 38 MW Produktion 107 GWh Hushållsel hem Bladen monteras på huben ett och ett i luften, en s.k. single blade erection. Detta sätt att montera bladen tar mindre markyta i anspråk och sparar därmed mer skog än alternativet rotor assembly där bladen monteras på huben på marken och allt lyfts i ett stycke. Den mindre kranen lyfter de två lägsta tornsektionerna på plats, och den större kranen lyfter de två övre tornsektionerna, nacellen, huben och bladen. När den mindre kranen är klar på en position flyttas den vidare till nästa. På så sätt kan resning av vindkraftverken pågå på flera positioner samtidigt. När vindkraftverken är monterade återstår en hel del arbete inuti vindkraftverken samt diverse olika tester innan vindkraftverken formellt tas i drift. Arbetet med resning och installation av vindkraftverken planeras att pågå under sommar och höst Den planerade resningstakten är ett till två vindkraftverk i veckan, men de dagar det blåser för mycket, utförs inga resningsarbeten. TIDPLAN Arbetet med vindkraftparken beräknas pågå från december 2014 till årsskiften 2015/2016: - Byggstart december 2014: Påbörjat förstärkning av vägar. - Första halvåret 201: Anläggningsarbeten. Vägar, fundament och hårdgjorda ytor. - Kvartal 3/2015: Resning av vindkraftverk påbörjas under sommaren. - Kvartal 4/2015: Resning och installation av vindkraftverk fortsätter under hösten. - Kvartal 1/2016: Drifttagning av vindkraftanläggningen. Arbeten kommer att bedrivas måndag till söndag. Arbetstiden kommer att förläggas mellan klockan Under samma tidsintervall kommer det även att finnas behov av Höjd 150 m Byggstart Hösten 2014 I drift årsskiftet 2015/2016 Investering 500 miljoner SEK Pär visar förkolnade benrester från graven. Fynden sändes vidare för analys och datering. leveranser i form av överbyggnadsmaterial, betong och vindkraftverk. Trafiken till och från vindkraftparken kommer vara som störst de dagar då man gjuter fundament. ARKEOLOGI Vattenfall arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne för att minimera ingreppen på fornlämningar i området. Det har exempelvis lett till att man har fått gjort en del anpassningar av vägdragningen. I samband med de arkeologiska utgrävningarna hade undertecknad för kort tid sedan nöjet att tillsammans med ett fåtal övriga ( av hembygd och historia intresserade personer ) inbjudna besöka ett område där utgrävningar pågick. Just denna dag hade man funnit och påbörjat utgrävningen av vad man förmodade var en grav från järnåldern ( eller eventuellt från yngre bronsåldern). Kommande analyser av fynden i graven kommer att fastställa åldern på densamma. Lars L (Källa: Vattenfall, m.m.) (Se artikel på nästa sida Arkeologi och historia, angående bronsålder och järnålder)

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong

Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Mindre industribyggnader bygg din verksamhet på betong Abetong mer än betongelement Önskar du en mindre industribyggnad som är unik och anpassad efter dina önskemål men ändå till priset av en standardbyggnad?

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

www.jonsonsbygg.se 1

www.jonsonsbygg.se 1 www.jonsonsbygg.se 1 Din lokala byggare med Vätter bygden som bas. Kompetens från allt inom byggservice till totalentreprenad. Jonsons Byggnads ab har en över femtioårig tradition av att vara en lokal

Läs mer

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N

GRAVEN BERÄTTAR SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U. Malmö Museer N A M N GRAVEN BERÄTTAR N A M N SK GI NG LO NI EO ÖK RK RS A E EN ND U Malmö Museer Illustrationer Illustration sidan 1 & 3 Erik Lenders, ur Bevægeapparatets anatomi av Finn Bojsen-Møller, Munksgaard Danmark,

Läs mer

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december

NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december NORRA STATIONSGARAGET Framdrift under december God Jul från projektledningen! Fasaden börjar ta form På bilden syns formen för sista våningens väggar och dörröppningar till framtida fastigheter. Tätning

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIOSMÖTE TORSDAGEN DEN 12 MARS 2015 kl. 19.00 Plats: Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37. Vi har tidigare lovat att hålla ett informationsmöte om kommande renoveringar av tak, fasader

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Relax Ventilerad Badrum

Relax Ventilerad Badrum Framtidens badrum Hemmets hjärta... Köket har alltid sagts vara hemmets hjärta. Det är där vi samlas, umgås och spenderar stor del av vår tid. Men badrummet då? Vilken roll spelar det i våra hem? Man skulle

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947

TOTALENTREPRENAD. A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 TOTALENTREPRENAD A-hus tar hela ansvaret vid totalentreprenad. Det blir ett tryggt byggande. Sedan 1947 2 HUR VILL DU BYGGA DITT NYA HEM? När du nu har bestämt dig för att bygga ett nytt hus är det också

Läs mer

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6

MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER. Juni 2 0 0 6 MEDLEMSBLADET BRF MÖRBYSKOGEN3 WWW.MORBYSKOGEN.COM REDAKTÖR: PONTUS WIKLANDER Juni 2 0 0 6 Hej på Er kära medlemmar! Trots lite ostadig väder till att börja med så verkar det nu som att vi ska få en varm

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Materials egenskaper

Materials egenskaper Materials egenskaper Exempel på hur ENaT:s programpunkter är kopplade till Lgr-11 Allt arbete med ENaTs teman har många kreativa inslag som styrker elevernas växande och stödjer därmed delar av läroplanens

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det!

Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! Vårt material betong, är vi väldigt stolta över. Betongen är ett naturligt material som är återanvändbart. Det är bra för miljön det! STARKA AFFÄRSIDÉ Att erbjuda ett brett sortiment betongprodukter för

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Startmöte Båthus Lambergsviken

Startmöte Båthus Lambergsviken Startöte Båthus Labergsviken Projektnuer: Projektnan: Upprättad av: Senast ändrad: 5025250 Båthus Labergsviken Bosse Ro 2007-05-11 Entreprenadchef: Platschef: Kund: Signatur: Bosse Ro Bo Johnson Båthusföreningen

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Visst blir det lite bättre med spackel?

Visst blir det lite bättre med spackel? Visst blir det lite bättre med spackel? Grönlunds Golvsystem vi kan spackel 3 Vi är ett ungt och Vår specialitet är flytande golvspackel, ett levande material som ger dig mycket jämna ytor att antingen

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ

ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET GENOMFÖRANDEPLAN GARANTIER ARBETSMILJÖ 2015-08- 13 Olle Zetterberg ANBUD NYA BALKONGER MOT GÅRD BJÖRNGÅRDSGATAN 8 STOCKHOLM FÖRETAGET WMP Balkong grundades 1985 och är ett sammansvetsat familjeföretag med stort yrkeskunnande. Vi är kända för

Läs mer

blir modernt spannmålslager

blir modernt spannmålslager blir modernt spannmålslager Det finns många dåliga och outnyttjade gårdar. Genom att bygga kan de bli till effektiva och i stället för att enbart vara en belastning ge en ny intäkt till rantbruket. - Forts

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5)

Boendeinformation. HSB Brf Ektorpshöjden. Styrelsen Brf Ektorpshöjden. Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. 1 (5) Boendeinformation HSB Brf Ektorpshöjden Information avseende fasad, balkong, fönster, mm. Styrelsen Brf Ektorpshöjden 1 (5) BAKGRUND Rotpartner har under våren 2014 erhållit i uppdrag av styrelsen att

Läs mer

Göran Forsling Sweco Energuide

Göran Forsling Sweco Energuide Göran Forsling Sweco Energuide Foto av vindkraftverk nr 10 vid BLIEKEVARE VINDKRAFTPARK Sveriges nu största driftsatta landbaserade vindkraftpark Storlek: 18 verk, 36 MW, invigdes 2009-08-26. Fotograf:

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Lugna gatan i fred...

Lugna gatan i fred... Rickard Skoog, byggledare för Räddningscentralen när den byggdes för några år sedan, i dag enhetschef och ansvarig för fastigheter och anläggningar inom Stockholms Brandf ö r s v a r. Lugna gatan i fred...

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

1-2015. Radhus i Trelleborg Sid 6

1-2015. Radhus i Trelleborg Sid 6 Objektivt 1-2015 Kvarteret Dammhagen, Lund Sid 2 Interiör studentlägenhet Sid 3 Radhus i Trelleborg Sid 6 Fotograf: Emilia Ahlgren 2 Standarden på lägenheterna är god och funktionell, med vitmålade väggar,

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI Rollspel F 002 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista pensionsfrågor ålderspension premiepension inkomstrelaterad pension förtidspension allmänna pensionssystemet förvärvsarbetande kärlkramp sjukbidrag

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Arbetsmiljömöte/ Skyddsrond Väröbacka 2013-02-13

Arbetsmiljömöte/ Skyddsrond Väröbacka 2013-02-13 Arbetsmiljömöte/ Skyddsrond Väröbacka 2013-02-13 Kustlaboratoriets lokalkontor Väröbacka, onsdag 13 februari, 2013 Närvarande: Jan Andersson Björn Fagerholm Frida Sundqvist David Andersson Malin Hällbom

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event!

Tusen tusen tack! Tusen tack till MinStoraDag s Maria Bah Schilling som alltid varit lika trevlig och hjälpsam, och varit med på alla event! Tusen tusen tack! Det är med gråten i halsen, fortfarande, jag skriver detta tackbrev till Er alla inblandade i att göra lördagens Jonsters Charity event så fantastiskt! Efter sex månaders hårt arbete

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Ta ett djupt andetag...

Ta ett djupt andetag... Ta ett djupt andetag... Ekonomisk och effektiv ventilation www.mastervent.se ...och slappna av! Vi har erfarenhet och kompetens som det stora företaget, men känslan av det nära och personliga engagemanget

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur

FÄRGFABRIKEN / Petra Gipp arkitektur Grovkornig minimalism på Färgfabriken Utställningshallen Färgfabriken i Stockholm har genomgått en totalrenovering. RUM har träffat arkitekten Petra Gipp som ritat det mesta. Ett helhetsansvar man sällan

Läs mer

Påkörningsskydd för industribruk Truckavvisare, rasskydd och styrningar

Påkörningsskydd för industribruk Truckavvisare, rasskydd och styrningar Påkörningsskydd för industribruk Truckavvisare, rasskydd och styrningar Industrial Services 1 Vi konstruerar och tillverkar olika typer av påkörningsskydd. I vanligt tal truckavvisare Installation Inom

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer