Bli fatägare av Sveriges första ekologiska whisky

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli fatägare av Sveriges första ekologiska whisky"

Transkript

1 Bli fatägare av Sveriges första ekologiska whisky Prisvinnare Destillata 2012 Österrike Sveriges första tillverkare av fruktdestillat, ekologisk whisky och högklassig premium punsch. Ett småskaligt och familjeägt bränneri i hjärtat av Roslagen där finaste destillat av frukter och bär samt exklusiv Roslagspunsch varsamt tillverkas för hand. På ekfat ligger ekologisk single malt råwhisky sedan 2009.

2 Om oss Norrtelje Brenneri AB grundades år 2001 av oss, makarna Richard Jansson och Kristina Anerfält-Jansson. Bränneriet är beläget på en gård i hjärtat av Roslagen, en mil norr om Norrtälje. I det vackra landskap där den Heliga Birgitta en gång vandrat bränner vi nu vårt brännvin i gårdens lada. I fem generationer har vår familj brukat gården, och efter en omfattande renovering och ombyggnation av gårdens lada stod bränneriet klart år Ekologiska råvaror ger prisvinnande drycker Utöver den populära Roslagswhiskyn tillverkar vi högklassiga destillat av frukter och bär, såsom äpplen, päron, rönnbär och havtorn. Många av våra råvaror är ekologiska och så långt som möjligt lokalt producerade. Detta ger oss en för Sverige unik produkt i traditionell tappning. I vårt sortiment finner du exempelvis Sveriges finaste punsch, Roslags Punsch, och havtornssnapsen Grisslehamns Brennvin, guldvinnare i tävlingen Destillata i Österrike. Roslags whisky Eko No. 1 vann silvermedalj i sin klass i samma tävling år Tävlingen är den största i världen med över 150 deltagande destillerier från tio länder vilka deltog med omkring 1900 tävlingsbidrag med edelbrände. Våra kopparpannor där magin skapas Våra kopparpannor kommer från Carl GmbH i Tyskland, känd som en av världens främsta tillverkare av kopparpannor för fruktdestillat. Våra två pannor rymmer 150 liter och 450 liter.

3 De vanligaste frågorna om Roslagswhisky Eko No. 1 Vad är Roslagswhisky Eko No. 1? Den tillverkas av ekologisk KRAV-märkt kornmalt från Sverige, vilket har mältats hos Viking Malt i Halmstad och malts hos Edsbro Valskvarn. Mäskningen sker med ekologisk jäst i batcher om 500 liter. Efter jästidens slut destillerar vi mäsken två gånger i kopparpannor som kommer från Firma Carl i Eislingen, Tyskland. Vi har två batchpannor med kolonn. Vad är det för fat? Exklusivt specialbyggt 30-liters Oloroso sherryfat, tillverkat av en välrenommerad fattillverkare i Tyskland. På de ursprungliga 500-litersfaten har Olorososherry lagrats och dessa fat har sedan byggts om till 30-litersfat för Norrtelje Brenneris räkning. Hur lagras mitt fat? I vår svala skattkammare med ca 65 % luftfuktighet och kontrollerad temperatur. Under en lagring på tre år beräknar vi Angels Shareförlusten till ca 5 %. Kan jag hälsa på mitt fat? Vi kommer regelbundet att anordna fatlagringsdagar då Du som fatägare ges möjlighet till provsmakning, så även ta med gäster. En serveringsavgift (cirka 20 kr/cl) måste tas ut i enlighet med gällande lagar. Eventuella gäster måste betala för besöket enligt Bolagets gällande prislista. Datum för fatlagringsdagar aviseras i god tid direkt till Beställaren eller på Bolaget hemsida (www.norrteljebrenneri.se). Hur mycket whisky blir det ur ett 30-litersfat? Vi garanterar att det blir minst 48 flaskor á 50 cl. Vid buteljerings- eller leveranstillfället kan fatet innehålla mer än den garanterade volymen, d.v.s. ge fler flaskor. Fatägaren erbjuds då att köpa även denna extravolym till samma pris per flaska som de övriga 48 st. Volymer och alkoholhalt noteras på batch- och fatkortet som fatägaren erhåller kopia av vid leveransen. Hur länge kan jag låta fatet ligga hos er? Tre års lagring och försäkring ingår i fatvårdsavgiften. Önskar Du fortsätta lagringen tecknas ett förlängningsavtal i nivå med nuvarande prismodell. Får jag behålla fatet? Ja, om Du väljer leveransalternativ 2 får Du Din Roslagswhisky levererad i Ditt eget fat. Det medföljer tio tombuteljer med korkar så att Du sedan kan välja att buteljera på egen hand. Har Du istället valt leveransalternativ 1 kan Du efter buteljering köpa ut det tomma fatet för kr (inkl. moms och frakt). Hur märks mitt fat? Alla fat märks med fatägarens identitet och den önskade texten som angavs på anmälningssedeln. Märkningsskylten är tillverkad av Skyltdirect på Blidö. Kan jag köpa del i fat? Nej, vi är ett litet småskaligt företag och för att förenkla administrationen kan ett fat bara ha en ägare. Vad står det på flaskans etikett? För leveransalternativ 1: Den text Du meddelat oss i samband med att Du begärt buteljering (max 30 tecken) samt lagstadgad information såsom tillverkare, volym och alkoholhalt. Dessutom framgår information från produktionens batchkort, såsom datum för mäskning, destillation och fatfyllning. Var etikett signeras av vår brännmästare. För leveransalternativ 2: Lagstadgad information framgår även på tombuteljernas etikett. Vad är fatägarbeviset/skuldebrevet? Fatägarbeviset (skuldebrevet) är en värdehandling. Det kan inte överlåtas. Fatägarbevisen är tryckta på specialpapper och paginerade. När återbetalas lånet? När Du skickat in fatägarbeviset/skuldebrevet i original till oss, meddelat oss Dina kontouppgifter samt beställt och accepterat offerten avseende köp av den färdiga whiskyn via Systembolagets Privatimport. Kan förändrade skatteregler påverka mitt fatpris? Om gällande lagstiftning och skatteregler förändras äger vi rätt att ändra avtalets villkor så att villkoren anpassas efter det nya regelverket.

4 Anmälningssedel Som ägare av ett whiskyfat på Norrtelje Brenneri ges den unika möjligheten att ha sitt eget fat med ekologisk råwhisky och sedermera själv bestämma hur lång tid destillatet ska mogna (dock minst tre år). Årligen arrangeras fatsmakar dagar där möjlighet ges att smaka av sin egen whisky. Fattyp Sherry-Olorosofat om 30 liter. Lagringstid Erbjudandet omfattar reservering, fatvårdsavgift och försäkring i tre år av ett 30-litersfat med råwhisky. Efter överenskommelse kan fatet lagras längre än tre år. Alternativ 1 Den färdiga whiskyn buteljeras på 48 flaskor á 0,5 liter. I erbjudandet ingår buteljering, fatvårdsavgift och försäkring, en plakett med valfri text som fästs på fatet, flaskor och valfri text på flaskans etikett motsvarande ett totalt värde om SEK. Pris: SEK (276 SEK per flaska*) Alternativ 2 Den färdiga whiskyn levereras i sin helhet i 30-litersfatet. Utöver fatet med whisky ingår fatvårdsavgift och försäkring, en plakett med valfri text som fästs på fatet samt tio tombuteljer så att Ni själva kan buteljera Er whisky vid valfritt tillfälle motsvarande ett totalt värde om SEK. Pris: SEK (276 SEK per flaska*) Text på plakett som fästs på fatet (max 30 tecken) Genom undertecknande av denna anmälningssedel medges att jag har tagit del av villkoren för Roslagswhisky Eko No. 1 Förnamn Efternamn eller firma Person- eller organisationsnummer Adress, box el motsvarande Postnr Ort Telefon el mobiltelefon E-post Ort och datum Underskrift (i förekommande fall av behörig firmatecknare) *Reserveringen av fatet är villkorat av ett räntefritt lån om SEK till Norrtelje Brenneri som återbetalas tidigast efter tre år när whiskyn är färdig och så snart leverans av whiskyn är beställd genom ett godkänt försäljningsställe. Observera att angivna priser inte inkluderar alkoholskatt, moms och försäljningsställets eventuella prispåslag. Se antaget slutpris under Villkor för Roslagswhisky Eko No. 1. Vänligen skicka denna sida i original till oss: Norrtelje Brenneri Aktiebolag, Lohärads Söderby 11, Norrtälje

5 Villkor för Roslagswhisky Eko No. 1 Definitioner I detta erbjudande gäller följande definitioner om inget annat anges: med Bolaget eller Norrtelje Brenneri avses Norrtelje Brenneri Aktiebolag med organisationsnummer Med Beställaren eller Fatägaren menas den part som väljer att ta del av faterbjudandet. Erbjudande Erbjudandet omfattar reservering och fatvårdsavgift (tre år) av ett 30-litersfat med råwhisky. Reserveringen av fatet är villkorat av ett räntefritt lån till Bolaget som återbetalas tidigast efter tre år när whiskyn är färdig och så snart Beställaren beställt leverans av whiskyn genom ett godkänt försäljningsställe. Kortast möjliga lagringstid är tre år. Beställaren ska på anmälningssedeln ange ett av leveransalternativ nedan: Alternativ 1: Den färdiga whiskyn buteljeras på 48 flaskor á 0,5 liter och hämtas ut genom ett godkänt försäljningsställe i Sverige i enlighet med gällande lagar vid uthämtningstillfället. I erbjudandet ingår buteljering, en plakett med valfri text som fästs på fatet, flaskor och valfri text på flaskans etikett (endast ett textalternativ á 48 flaskor). Önskad text på flaskans etikett ska meddelas i samband med buteljering. Alternativ 2: Den färdiga whiskyn levereras i sin helhet i 30-litersfatet genom ett godkänt försäljningsställe i Sverige i enlighet med gällande lagar vid uthämtningstillfället. Utöver fatet med whisky ingår en plakett med valfri text som fästs på fatet samt tio tombuteljer så att Beställaren kan buteljera sin whisky på egen hand. Tilldelning Detta erbjudande är riktat till en begränsad krets av privatpersoner över 20 år, föreningar och företag, vars intresse är att ta del av och följa utvecklingen av Bolagets faterbjudande av whisky. Någon garanti för tilldelning finns ej. Bolagets styrelse beslutar om tilldelning av reserveringen och därmed storleken på det räntefria lånet. Om synnerliga skäl finns kan Bolagets styrelse när som helst besluta om att avsluta en reservering och återbetala det räntefria lånet. Lån Lånet innebär att Bolaget reserverar fatets innehåll för Beställaren. Lånet är räntefritt (0 % ränta) och behandlas som ett normalt lån genom det skuldebrev (fatägarbevis) som Bolaget skickar ut i samband med att likviden har kommit Bolaget tillhanda. Lånet får inte överlåtas av Beställaren. Lånet återbetalas tidigast tre år räknat från dagen då fatet fylls och när Beställaren påkallat köpet av whiskyn via ett godkänt försäljningsställe. Reserveringen av fatets innehåll gäller fram till dess att lånet är återbetalt. Reserveringen förfaller när lånet återbetalas. Lånet betalas tillbaka i sin helhet vid ett tillfälle och till det kontonummer Beställaren meddelar Bolaget. Om Bolaget eller Beställaren avbryter reserveringen i förtid (innan tre år har förflutit) ska lånet återbetalas till Beställaren. Bolaget har dock rätt att behålla fatvårdsavgiften. Anmälan När anmälningssedeln är Bolaget tillhanda skickas en avräkningsnota till Beställaren. På avräkningsnotan framgår lånesumman och fatvårdsavgiften. Lånesumman och fatvårdsavgiften ska vara Bolaget tillhanda senast 14 dagar efter att avräkningsnotan skickats till Beställaren. Så snart likviden är Bolaget tillhanda skickar Bolaget ett skuldebrev (fatägarbevis) till Beställaren per post. Fatfyllning Fatet fylls senast nittio (90) dagar efter det att anmälan samt likvid är Bolaget tillhanda. På skuldebrevet (fatägarbeviset) framgår preliminär fatfyllningsdag för whiskyn. Beställaren kan delta på fatfyllningsdagen, så även ta med gäster. Eventuella gäster måste dock betala för besöket enligt Bolagets gällande prislista. Deltagandet ska anmälas till Fatlagringsdagar med provsmakning Bolaget avser att anordna fatlagringsdagar där fatägare ges möjlighet till provsmakning, så även ta med gäster. En serveringsavgift (cirka 20 kr/cl) måste tas ut i enlighet med gällande lagar. Eventuella gäster måste betala för besöket enligt Bolagets gällande prislista. Datum för fatlagringsdagar aviseras i god tid direkt till Beställaren eller på Bolaget hemsida (www.norrteljebrenneri.se). Lagring och eventuell buteljering Kortast möjliga lagringstid är tre år och längsta möjliga lagringstid är sju år. Önskas längre lagringstid än tre år ska detta meddelas i samband med anmälan. Volymen uppgår efter tre års lagring till 48 st flaskor à 0,5 liter whisky och motsvarande volym om whiskyn önskas köpas ut med fatet. Under lagring reduceras fatinnehållet, på grund av avdunstning, både i volym och i alkoholstyrka. Buteljeringen görs vid den alkoholstyrka fatets innehåll nått vid butljeringstillfället (så kallad cask strength). Eventuellt buteljeringsdatum (avser alternativ 1) beslutas av Bolaget och sker så snart Beställaren påkallat köpet genom ett godkänt försäljningsställe. Beställaren har möjlighet att köpa ut det tomma fatet efter buteljering (avser alternativ 1) om detta anmäls till Bolaget i samband med det påkallade köpet. Det tomma fatet kostar kr (inkl. moms och frakt). För Beställaren som valt att få whiskyn levererad med fatet (avser alternativ 2) tas inga extra avgifter ut, d v s fatkostnaden är redan inkluderad i priset.

6 Fatvårdsavgift och försäkring I samband med reservering av fatet tillkommer en fatvårdsavgift om kr (inkl. moms) vilken inkluderar en försäkring och avser de kommande tre åren. Enligt överenskommelse mellan Bolaget och Beställaren kan fatet lagras längre än tre år och då tillkommer en fatvårdsavgift enligt nuvarande prismodell. Längsta lagringstid är sju år eller överenskommelse med Norrtelje Brenneri. Leverans av innehållet Efter tidigast tre år kan whiskyn betalas och hämtas ut genom ett godkänt försäljningsställe i Sverige i enlighet med gällande lagar vid buteljeringstillfället. Uthämtningsstället beslutas av Bolaget i samråd med Beställaren. Observera att anmälningssedelns angivna priser inte inkluderar alkoholskatt, moms och försäljningsställets eventuella prispåslag. Kortast möjliga lagringstid är tre år. Beställaren ska på anmälningssedeln ange ett av leveransalternativen. Beställaren ansvarar för att hämta ut whiskyn senast ett år från dagen för leveransbeställning. I annat fall återgår whiskyn till Norrtelje Brenneri utan möjlighet till kompensation. Antaget slutpris När lånet är återbetalt och whiskyn ska köpas ut tillkommer alkoholskatt, moms och försäljningsställets eventuella prispåslag. Observera att slutpriset kan skilja sig faten emellan då det är svårt att på förhand förutse exakt mängd och alkoholhalt i faten. Alkoholhalten påverkar i sin tur alkoholskatten och därmed slutpriset för Beställaren. Antagna slutpris som Norrtelje Brenneri indikerar kan därför inte garanteras. Alternativ 1 Kostnader Pris (SEK) Whisky + buteljering på flaskor + etikett: Alkoholskatt vid alkoholhalt om 55 %: Försäljningsställets påslag: Moms på ovan (25 %): Fatvårdsavgift och försäkring (3 år): Antaget slutpris: Alternativ 2 Kostnader Pris (SEK) Whisky + fat + plakett + tombuteljer: Alkoholskatt vid alkoholhalt om 55 %: Försäljningsställets påslag: Moms på ovan (25 %): Fatvårdsavgift och försäkring (3 år): Antaget slutpris: Whiskyns karaktär Alla fat är individuella och därför kan whiskyns karaktär, doft, smak och volym skilja sig åt. Informationsgivning och förändrade uppgifter All framtida informationsgivning gällande whiskyfaten, fatfyllning, fatlagringsdagar, buteljering och leveransinstruktioner sker direkt till Beställaren eller genom Bolagets hemsida se. Förändras uppgifter som Beställaren lämnat på anmälningssedeln så som adress m.m. ska Bolaget informeras via Oförutsedda händelser Vid oförutsedda händelser som leder till att innehållet eller fatet skadas kommer Bolaget i största möjliga mån, upp till erlagt fatpris, att ersätta Beställaren enligt Bolagets förslag vid var tids eventuella oförutsedda händelse. Gällande lagar och justering av villkor Om gällande lagstiftning förändras äger Bolaget rätt att ändra dessa villkor så att villkoren anpassas efter den nya lagstiftningen. Ändringarna beslutas av Bolagets styrelse och meddelas på Bolagets hemsida www. norrteljebrenneri.se Force majeure Norrtelje Brenneri ansvarar inte för skador som orsakats Bolaget till följd av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, import- eller exportrestriktioner, eldsvåda, olyckshändelse eller annan jämförbar omständighet som ligger utanför Bolagets kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Norrtelje Brenneri är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Avtalets giltighet Avtalet är giltigt under förutsättningar att Beställaren uppfyller dessa villkor. I det fall Bolaget bedömer att ovan förutsättning inte uppfylls eller om synnerliga skäl uppstår äger Bolaget rätt att avbryta reserveringen och återbetala lånet. Om Bolaget avbryter reserveringen med stöd av ovan äger inte Beställaren någon rätt att rikta några ekonomiska krav mot Bolaget. Om Bolaget eller Beställaren i förtid (innan tre år har förflutit) avbryter reserveringen ska lånet återbetalas till Beställaren. Reserveringen förfaller när lånet återbetalas. Bolaget har dock rätt att behålla fatvårdsavgiften. Behandling av personuppgifter I fråga om behandling av personuppgifter gäller personuppgiftslagen. Norrtelje Brenneri Aktiebolag, Lohärads Söderby 11, Norrtälje Tel: Facebook: Norrtelje Brenneri

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd:

E-postadress: ingenmail@svensklaneformedl. Amorteringstid: 96 månader Anställningsform: Fast > 6 mån. Uppläggningsavgift: 495 SEK Civilstånd: Skuldebrev Förnamn: Jean Folkbokföringsadress (gatuadress): Ödestuguvägen 24 Postnummer, Ort: 56732 Vaggeryd Efternamn: Lindroos Land: Sverige Skuldebrevet skickas till: "Frisvar" Collector Credit AB 201

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

Medlemslån och Medlemskredit

Medlemslån och Medlemskredit Medlemslån och Medlemskredit Som medlem i facket kan du låna tryggt och förmånligt! Medlemslån eller Medlemskredit? Välj rätt utifrån ditt behov. Vad är Medlemslån? När du behöver låna pengar för att renovera

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med

TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI. Lägre priser bättre service. I samarbete med TRYGGHETSPAKET SOLID OTURSFÖRSÄKRING OCH SIBA UTÖKAD GARANTI Lägre priser bättre service I samarbete med FÖRMÅNLIGT TRYGGHETSPAKET När du köper en produkt av SIBA rekommenderar vi att du tecknar ett förmånligt

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag dag

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer