Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE"

Transkript

1 DIARIENUMMER XXX-XXXX/XXXX 2008-XX-XX GÅ IN UNDER VISA SIDHUVUD OCH SIDFOT FÖR ATT ÄNDRA DENNA TEXT Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE

2 INNEHÅLL 1. Vad är Fastighet och Service? 2. Vad kan jag förvänta mig som hyresgäst? 3. Vad är underhåll respektive standardhöjning? 4. Drift och underhåll 5. Felanmälan 6. Övriga tjänster 7. Diverse sakfrågor Badrum, porslin, kranar m m El-abonnemang Elsystem, belysning Internet Kabel-TV Kylskåp, spis m m Lås, nycklar Persienner, markiser P-plats, motorvärmare Tapeter, målning, golv, kök, badrum Telefon Trädgård TV, video Tvättstugor 8. Exempel på övriga tjänster som tillhandahålls av stiftelsen mot betalning 2(9)

3 1. Vad är Fastighet och Service? NOVEMBER 2007 Fastighet och service eller tekniska som vi tidigare kallades, inrymmer verksamheter som finns inordnade i stiftelsens fastighets-, finans- och serviceavdelning. Vi finns på Efraim Dahlins väg 1. På Fastighet och Service finns hantverkare, vaktmästare, trädgårdsarbetare och förrådspersonal samt administrativ personal. Fastighet och Service har som uppgift att förvalta och underhålla stiftelsens byggnader och mark samt att erbjuda service till stiftelsens hyresgäster och verksamheter. 2. Vad kan jag förvänta mig som hyresgäst? Stora Sköndals bostäder hyrs ut under samma villkor som gäller för bostadsförvaltning i allmänhet. Det vill säga att bostäderna finns i en marknad med ett hyresreglerat system, där hyran för bostaden innefattar vissa villkor om standard och service samt stadfäster trygghet för båda parter angående varandras skyldigheter och rättigheter. Stora Sköndal följer de riktlinjer som överenskommits mellan hyresgästföreningen, allmännyttan, och de privata värdarna i form av Stockholms Fastighetsägarförening. Stora Sköndals avtalspart för Seniorboendet är Pensionärsbostadsföreningen och för övriga boende Hyresgästföreningen undantaget boende som önskar företräda sig själva enskilt. Vårt fastighetsägaransvar rör: Den yttre miljön i form av mark och vägskötsel, d v s. gräsklippning, träd, buskar, plogning, sandning, vägbelysning m.m. Här kan hyresgästen själv vara delaktig enligt vad som beskrivs under punkten 7 Trädgård Husens yttre underhåll - fasader, tak, fönster och dörrar. Husens inre underhåll enligt principer som beskrivs under punkten 3. Tekniska system värme, kabel-tv, ventilation. Här bör det påpekas att hyresgästen själv tecknar vissa avtal där stiftelsen ej är någon part. Stora Sköndals mål är att tillhandahålla och utveckla bostäder och lokaler som är sunda och hälsosamma, ändamålsenliga och bekväma, välskötta, väl underhållna och prisvärda. Som hyresgäst kan du ha behov av ett flertal hantverks- och underhållsåtgärder som varken ryms inom den skyldighet som vi har som hyresvärd eller bland de prioriterade åtgärder som stiftelsen kan tänkas utföra för att förbättra boendet. Hur man kan förfara vid sådana tillfällen återkommer vi till under punkten Vad är underhåll respektive standardhöjning? Löpande underhåll är när ytskikt och inredning åtgärdas på grund av normalt slitage och åldrande. Dylika åtgärder medför inte några hyresförändringar utan täcks av de generella avtalen och dess hyresjusteringar. Åtgärder i bostaden, som utförs av hyresvärden, och som är så pass omfattande att bruksvärdet påverkas, medför rätt till hyresjustering utöver det vanliga hyresavtalet. Standarden har således höjts i en sådan omfattning att det föranleder högre hyra. 3(9)

4 Exempel på standardhöjningar är ny köksinredning, viss ombyggnad av badrum, speciell inredning som exklusivare spisar, kylar eller extra utrustning som tvättmaskin eller inglasad balkong. Hur mycket hyran påverkas finns avtalat mellan Hyresgästföreningen i Storstockholm och Stockholms Fastighetsägarförening. Stora Sköndal och Pensionärsbostadsföreningen anser att samma bedömningar skall gälla för pensionärsbostadskontrakt. Om en hyresgäst själv vill bekosta en standardhöjning möter det, när så är möjligt av tekniska skäl, inga hinder. Ett avtal skall dock upprättas där stiftelsen ger sitt samtycke och där även underhållsansvar och återställningsansvar finns inskrivet. Stora Sköndal tar inget ansvar för reparationer och underhåll på utrustning eller byggnadsdelar som hyresgästen köpt, installerat eller byggt. I dessa fall blir det givetvis ingen hyreshöjning. 4. Drift och underhåll Det som stiftelsen enligt hyresavtalet skall svara för är att: Värmen fungerar Vatten och varmvatten fungerar Elanläggningen inom huset/lägenheten fungerar Eventuella hissar fungerar Dörrar och fönster fungerar Ventilationssystem fungerar Gemensamma delar av avloppssystem fungerar. OBS! Golvbrunnar och vattenlås är hyresgästens ansvar. Kranar, toalettstolar och andra VVS-armaturer fungerar Kyl/frys, spis och köksfläkt fungerar Eventuella tvättstugor fungerar Gräsklippning Snöröjning, sandning Sopor och avfall. Finns redovisat i separat information Information om avfall och källsortering 4(9)

5 5. Felanmälan För Stora Sköndals åtagande som hyresvärd svarar Tekniska avdelningen. För att få hjälp vid akuta fel, reparationer eller underhållsåtgärder görs felanmälan. Anmälan görs genom att ringa felanmälan som dagtid är bemannad eller kopplad till en telefonsvarare som ständigt kontrolleras. Övrig tid går alla samtal till telefonsvarare som avlyssnas påföljande ordinarie arbetsdag. Ni kan även besöka oss på Efraim Dahlins väg 1. Fastighet och service har öppet måndag till fredag mellan och Lunchstängt mellan och Park- och vaktmästarfrågor går också via Felanmälan. I väldigt akuta fall finns en Maskinjour. Jouren är enbart avsedd för svåra akuta situationer som vattenläckor eller dylikt. Telefonnummer till både felanmälan och jour finns i särskilda meddelande. NDE TELEFONNUMMER Felanmälan: Maskinjour: Övriga tjänster Givetvis finns ett stort antal saker som Stora Sköndal inte har ansvar för och heller inte har möjlighet att hjälpa till med. Du som hyresgäst kan då ta hjälp av externa hantverkare. Om arbetet på något sätt påverkar stiftelsens egendom och tekniska system måste Tekniska avdelningen kontaktas. I mån av möjlighet kan stiftelsens hantverkare hjälpa till med vissa extraarbeten, se vidare under punkt 8. Stora Sköndal tar då betalt enligt överenskommelse som träffas vid varje enskilt tillfälle. Stora Sköndal har dock inte byggt upp någon resurs för att möta någon större efterfrågan på sådana extratjänster. Vår bedömning är att Ni som hyresgäst snabbast får hjälp av hantverkare utanför stiftelsen. Tekniska avdelningen bistår med hjälp att kontakta externa hantverkare. Överenskommelse om det arbete som skall utföras sker dock mellan hyresgäst och den externa entreprenören. 5(9)

6 7. Diverse sakfrågor Badrum, porslin, kranar m m Stora Sköndal utrustar badrum och toaletter med standardporslin i vitt. Hyresgäst har möjlighet att själv bekosta inköp, och om krävs, installation av annat porslin och annan utrustning. Den utrustning som du som hyresgäst installerar, eller som du övertar i samband med inflyttning, underhålls inte av stiftelsen. Reparationer och utbyten bekostas av hyresgästen. I ett flertal bostäder finns förberett för inkoppling av tvättmaskin och torktumlare i badrum. Inkoppling av maskiner debiteras separat om stiftelsens personal utför installationen. El-abonnemang I de flesta fall tecknar hyresgästen ett eget avtal med elleverantör. I ett mindre antal bostäder ligger leveransen inom stiftelsens egna elnät och regleras i hyresavtalet. Vid flytt åligger det utflyttande hyresgäst att säga upp avtalet med sin leverantör. Elsystem, belysning I Stora Sköndals bostäder finns elsystem av olika tidsåldrar. I de flesta bostäderna är endast el i kök försedd med skyddsjord. När ni som hyresgäst vill utöka skyddet med att skyddsjorda större delar av elsystemet måste det ske med behörig elektriker och i samarbete med Stora Sköndals behörige elektriker. I helrenoverade och nybyggda bostäder är hela anläggningen skyddsjordad, enligt lag och förordning. Detta innebär att samtliga apparater och belysningar måste uppfylla skyddsvillkor för inkoppling i systemet. I de fall du som hyresgäst har äldre belysningsarmaturer eller apparater måste dessa skyddsjordas. Jordningen måste utföras av behörig elektriker. Råd kan fås från stiftelsens elektriker. Hyresgästen bekostar och byter lampor, lysrör och övriga förbrukningsartiklar till alla armaturer i bostaden, även armaturer som är fast monterade som belysning i kök och badrum, kylskåp, ugnar med mera. Där hyresgäster har svårighet med att byta lampor eller lysrör kan Stora Sköndals personal ibland bistå. Även här bekostar hyresgästen själv lampor och lysrör. Internet Hyresgästen tecknar eget abonnemang. Möjlighet finns både via telefonnät och kabel-tv-nät. Kabel-TV Stora Sköndal har ett avtal med extern operatör, för närvarande ComHem, för kabel-tv. Alla hyresgäster har tillgång till SVT 1, SVT 2 och TV 4 utan avgift. Om du som hyresgäst vill utöka antalet kanaler eller andra tjänster via tecknar du ett separat avtal med ComHem. Om du vill utöka antalet antennuttag i huset/lägenheten måste kontakt tas med Tekniska för att kontrollera om förstärkarkapaciteten räcker till. En utökning av antal uttag med eventuella förstärkarkompletteringar bekostas av hyresgästen. Kylskåp, spis m.m. I huset/lägenheten finns som regel kylskåp med frysmöjlighet, spis och spisfläkt som standardutrustning. Övriga vitvaror anskaffas och installeras av hyresgästen. De vitvaror som 6(9)

7 du som hyresgäst installerar, eller som du övertar i samband med inflyttning, underhålls inte av stiftelsen. Reparationer och utbyten bekostas av hyresgästen. Inkoppling av hyresgästens egna maskiner, exempelvis diskmaskin, debiteras separat om stiftelsens personal utför installationen. Enligt överenskommelse mellan avtalsparterna kan hyresgäst mot ett hyrestillägg erhålla vitvaror av högre standard eller maskiner utöver standard genom stiftelsen försorg. Härvid upprättas ett tilläggsavtal till hyresavtalet. Lås, nycklar Nyinflyttade får två omgångar nycklar till bostaden samt en omgång nycklar till eventuella gemensamma lokaler som tvättstuga. Önskas fler nycklar ordnas det mot ersättning. Borttappade nycklar ersätts av hyresgäst. Om hyresgäst blivit utelåst på icke ordinarie arbetstid debiteras upplåsning enligt prislista. Vid tveksamhet om rätten till lägenhet kan stiftelsens personal se sig tvungen att neka öppning. P-plats, motorvärmare P-plats, garage eller carport finns endera i anslutning till bostaden och bostadskontraktet, eller kan hyras i separat avtal. Platserna kan vara utrustade med motorvärmare. El till motorvärmare kan endera mätas i hyresgästens abonnemang eller Stora Sköndals. Hyreskostnaden kan således variera i rätt stor omfattning beroende på förutsättningarna. I ett fåtal fall kan hyresgäst själv bekosta parkeringsplats och motorvärmare. Förutsättningarna för genomförande beskrivs under punkten 3 Underhåll standardhöjning. Persienner, markiser Persienner och markiser bekostas och underhålls av hyresgästen. Tekniska avdelningen skall kontaktas och godkänna montaget av markiser. Vid avflyttning skall markiserna tas bort och ingreppen i huset återställas såvida inte avflyttande hyresgäst gör en överenskommelse med tillträdande dito. Vid inflyttning övertar tillträdande hyresgäst ansvaret för de persienner som finns i bostaden. Tapeter, målning, golv, kök, badrum Målning av tak och snickerier, tapetsering, underhåll av golv, kökssnickerier och våtrum åligger hyresvärden. Underhållet sker inte efter fastställda tidsperioder utan bedöms från fall till fall tillsammans med hyresgästen. Hyresgästen har möjlighet att själv låta bekosta åtgärderna med annan kvalitet och frekvens än vad Stora Sköndal erbjuder. Om hyresgästen själv låter utföra åtgärderna skall det ske på ett hantverksmässigt sätt och besiktas av stiftelsens personal. Vid speciella kulörer eller utföranden kan hyresgäst bli återställningsskyldig vid flytt. Avtal härom upprättas när åtgärden utförs. Telefon Hyresgästen tecknar eget abonnemang. 7(9)

8 Trädgård För hyresgäster som bor marknära ges möjligheten att anlägga rabatter och plantera buskar. Detta måste ske i samråd med stiftelsens trädgårdsmästare så att planteringarna inte försvårar vårt underhåll av gräsmattor och vägar. Underhållet på egna planteringar utförs av hyresgästen. Hyresgäster som vill klippa gräsmattor eller arbeta med planteringar i anslutning till bostaden får gärna göra det. I mån av möjlighet kan stiftelsen låna ut gräsklippare m m. Kontakt tas med parkavdelningen. Stora Sköndal vill inte att villor och radhus skall omges och inhägnas av plank, staket eller liknande anordningar. Där det behövs skydd för insyn eller mot vind monterar parkavdelningen ett enkelt vindskydd. Övriga anordningar utförs och underhålls av hyresgäst efter kontakt och överenskommelse med parkavdelningen. TV, video Stora Sköndals personal gör inga reparationer på TV, video eller liknande apparater. Vi hänvisar till radiohandlare. Tvättstugor Inom Stora Sköndals område finns ett antal tvättstugor för alla boende. Tvättstugorna bokas med för närvarande olika system. I framtiden skall man inom samma system kunna boka i alla tvättstugor om man vill. Vanliga nycklar eller elektroniska nycklar, s k nuddisar, kvitteras ut på Tekniska avdelningen. 8(9)

9 8. Exempel på extratjänster mot betalning Borttappade nycklar låsbyte Borttappade nycklar öppning Byte av batteri i brandvarnare, Byte av batteri i dörrklocka Byte av insats kolfilterfläkt Byte av ljuskälla Inkoppling diskmaskin Inkoppling tvättmaskin/torktumlare Installation av extra antennuttag för TV INSTALLATION AV EXTRA VÄGGUTTAG Installation av högljudande dörrklocka Installation av vägguttag utomhus Rengöring av fettfilter i köksfläkt Reparation av persienn Uttag med jordfelsbrytare Prisuppgift för ovanstående tjänster fås från Tekniska avdelningen. Vi påpekar ytterligare att stiftelsen inte kan utföra tjänsterna med kort varsel. Vi rekommenderar att ni som hyresgäst i första hand söker hjälp av hantverkare utanför området. 9(9)

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se

VÄLKOMMEN. till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se VÄLKOMMEN till Bostadsrättsföreningen Göteborgshus 65 www.antenngatan.se ~ 1 ~ Innehåll Vårt område... 2 Om att bo i bostadsrätt... 2 A-Ö, praktiska frågor om vår förening... 3 Områdeskarta... 11 Rabattkuponger

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna MILJÖMÄRKT Renovering och modernisering www.diligentia.se 341 376 dat 2013-09-12 TRYCKSAK Spis med häll och inbyggd ugn,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer