Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning"

Transkript

1 FÖR BARNENS BÄSTA Flera aktörer samarbetar i Göteborgs nya Barnhus Sidan 6 BEDRÄGERIHÄRVA Emelie och Stefan fann skimningsfabrik i lägenhet Sidan 16 Länsmannen NR 4 / DECEMBER 2013 FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD VID POLISMYNDIGHETEN I VÄSTRA GÖTALAND Med piketen på övning Gisslansituation i brandfarlig miljö LÄNSMANNEN Tema SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat 1

2 länspolismästaren i detta nummer Dags sätta stopp 04 VIKTIGT ATT UTREDA MOTIVEN BAKOM KVINNOMORD Verksamhetsutvecklaren Barbro Jönsson har granskat 39 kvinnomord i länet. Hon har flera förslag på hur Polisens arbete på området kan utvecklas. för det dödliga våldet Det dödliga våldet har minskat i Sverige. Det kunde konstateras när Brottsförebyggande rådets statistik presenterade tidigare i år. För många var det nog förvånande siffror. Säkerligen var det förvånande att Västra Götaland var det område där det dödliga våldet minskade mest under 2012 jämfört med tidigare år. Nio personer avled efter att ha utsatts för våld i Västra Götaland Siffran för år 2011 var 19 och för år 2010 var den 21. KLAS FRIBERG De flesta som utsätts för dödligt våld gör det av en familjemedlem, och så har det sett ut även historiskt. Under senare år har dock en allt större andel av personer som har dödats av våld funnits inom kriminella grupperingar. Det är det våldet vi ofta läser om i tidningarna eller får se på tv. Det är det våldet som får de stora rubrikerna och som skapar så mycket oro i samhället. Det är det våldet som så många av oss inom Polisen nu är fullt sysselsatta med att försöka klara upp men också med att förebygga. Det dödliga våldet i nära relationer har en hög uppklaringsprocent. När det flyttar ut till kriminella grupperingar blir det med en gång mer svårutrett. Vi har sett prov på det den senaste tiden, inte minst i Göteborg, där vi har haft många som talar med polisen om vad de vet, men få som vill eller vågar står för dessa berättelser som vittnen. Rädsla föder rädsla, och det gäller för samhället att försöka övervinna denna oro för att vittna snarast. Det är i många fall enklare sagt än gjort, men lyckas vi inte med detta får vi ett parallellsamhälle som inte vilar på demokratisk grund över huvud taget. Det vilar istället på makten hos ett fåtal och deras förmåga att skrämma de stora massorna till tystnad. För de flesta av oss är ett sådant samhälle ett skräckscenario. Det är bland annat därför som motivationen hos oss att arbeta mot dessa grupperingar är så stor. Jag har deltagit vid ett antal utsättningar i den särskilda händelsen Trygg i Göteborg och har mött mycket engagemang och energi hos de medarbetare som ska ut och arbeta. Det spelar ingen roll från vilken del av myndigheten man kommer eller om man kommer från en annan myndighet alla förstår vikten av att vi gör det vi gör. Det handlar både om att förhindra att nya brott sker och att klara upp de brott som redan har skett, men i det längre perspektivet handlar det om att ta tillbaka de delar av vårt samhälle som kriminella krafter gör anspråk på. Jag menar inte att detta enbart är en polisiär uppgift. I mångt och mycket har situationerna i våra förorter socioekonomiska orsaker, och lösningen på dem är givetvis inte ett polisiärt uppdrag. Vi ska koncentrera oss på brottsbekämpning och på förebyggande verksamhet, men vi kan också spela en viktig roll tillsammans med andra aktörer när samhället gemensamt bestämmer sig för att sätta stopp. GÖTEBORGS NYA BARNHUS INVIGT 06 Efter ett halvår i tillfälliga lokaler är nu verksamheten i Göteborgs nya Barnhus i Gårda igång. TEMA: SKOTTEN I GÖTEBORG 08 Snart är det fyra månader sedan den särskilda händelsen Trygg i Göteborg drog igång. Det ihärdiga arbetet har givit resultat. REDAKTION OCH KONTAKT REDAKTÖR Annika Lindqvist ANSVARIG UTGIVARE Malin Sahlström OMSLAGSBILD Lars Hedelin UTGIVEN AV Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429, Göteborg FORM Tomas Seger och Annika Lindqvist BILDREDAKTÖR Maria Hällqvist E-POST TRYCK TMG Tabergs Tidningen är tryckt på miljö- och ECF-märkt papper, Multi Art Silk. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts ADRESSÄNDRING 2 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN TEMA: ALLT FLER VILL LÄMNA SITT KRIMINELLA LIV Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet hjälper personer som vill starta ett nytt liv och de blir allt fler. BENSINKUNDER MÅLET FÖR SKIMNINGSLIGA Bedragarna hade specialiserat sig på att montera skimningsutrustning på bensinmackarnas automater. I september slog Polisen till mot ligan. KRAFTIG ÖKNING AV INTERNETBEDRÄGERIER 19 Allt fler råkar ut för bedrägeriförsök på internet, och anmälningarna ökar stadigt. I Falköping jobbar en grupp utredare med att spåra och lagföra bedragarna. GISSLANSITUATION I GÖTEBORGS HAMN 22 Ett raffinaderi i Göteborgs hamn utsätts för ett attentat, och de desperata gärningsmännen tar gisslan. Länsmannen följde med piketen på övning MYNDIGHETEN RUNT Vad har hänt och vad är på gång i vår myndighet? Länsmannen gör några korta nedslag i länet. FYRA MEDARBETARE OM POLISSAMORDNINGEN Planeringsarbetet inför en polismyndighet år 2015 är i full gång. Länsmannen frågade fyra personer som är aktiva från samverkansområde Väst om hur arbetet går

3 aktuellt aktuellt Dna-profiler delas med Nederländerna u Dna-profiler från svenska polisutredningar har nu körts automatiskt mot databaser hos polisen i Nederländerna. Den första massökningen gjordes i mitten av november och gav Sverige 91 träffar. Det automatiserade utbytet ger svensk Polis en unik möjlighet att i framtiden kunna utreda brott som i dag inte går att lösa, säger Göran Görtzen, kriminalkommissarie på Rikskriminalpolisens enhet för internationellt polissamarbete, IPO. Källa: Rikspolisstyrelsen Så många bombhändelser tog Polisens bombskydd hand om mellan 2007 och av dem handlade om bombhot, och 29 om bombattentat. Källa: Siren Polar snart i var mans dator u I slutet av november hade 687 medarbetare i Västra Götaland fått Polar, den nya arbetsstationen som ersätter Basa-, Mops-, och internetdatorer. I december börjar leveranserna i Göteborgsområdet att bli klara och under januari april fortsätter leveransen till Älvsborg, Fyrbodal och Skaraborg. Det är en komplicerad process och införandet av Polar har inte varit bekymmersfritt. För en del har det varit irriterande när installationen inte gått felfritt. För varje enhet och adress som får Polar, uppkommer färre och färre bekymmer, säger Jan Schütt, införandeansvarig för Polar i Västra Götaland. Motiv utreds för sällan Granskning av 39 kvinnomord kan ge nya arbetsmetoder Polisen måste ta tillvara den kunskap den har om våld i nära relation. Man kan även bli bättre på att följa upp ärendena och utreda motiven. Det hävdar verksamhetsutvecklare Barbro Jönsson i en ny rapport om kvinnomord. Text Tomas Seger Foto Maria Hällqvist u Efter att tillsammans med en arbetsgrupp ha granskat 39 fall av uppklarade kvinnomord mellan åren har Barbro Jönsson, verksamhetsutvecklare vid länspolismästarens stab, lämnat över en rapport till länspolismästare Klas Friberg. Den innehåller flera förslag på hur Polisens arbete med våld i nära relation ska kunna utvecklas. Vi måste ta tillvara den kunskap vi har inom området och jobba mer offensivt och proaktivt för att förhindra brott. Samtidigt måste vi följa upp ärendena och bättre utreda motiven bakom brotten. Om vi förstår varför gärningsmannen gjorde som han gjorde får vi bättre förutsättningar att öka tryggheten och säkerheten för utsatta kvinnor. Vi är väldigt duktiga på mordutredningar, men vad vi kan bli bättre på är för- och efterarbetet, säger Barbro Jönsson. Arbetsgruppen efterlyser också en bättre underrättelseverksamhet inom området. Det skulle ge patrullen på väg fram på ett larm bättre kunskap om vad den kan vänta sig på adressen. Samtidigt skulle den underlätta arbetet med att sätta in resurserna där de bäst behövs. Vi har ofta information om de här adresserna, och jobbade vi systematiskt med att bygga upp underrättelser så skulle det hjälpa oss att skapa ett underlag för att sålla ut ärenden där riskfaktorn är extra hög. UTREDNING UNDER LUPP. Vi behöver jobba mer systematiskt med att bygga upp underrättelser vad gäller våld mot kvinnor, föreslår verksamhetsutvecklare Barbro Jönsson. Elektroniska fotbojor i ett tidigt skede vid överträdelse av kontaktförbud och en översikt av sekretesslagstiftningen inom området är andra önskemål från utredarna. Arbetet mot våld i nära relationer kan inte ske isolerat inom rättsväsendet. För att vi ska bli bra på att skydda utsatta personer så måste vi samverka bättre med vården och sociala myndigheter, som styrs av en väldigt hög sekretess. Samtidigt måste det ske en attitydförändring i samhället när det gäller den här typen av brott. Vi måste förstå att det inte handlar om en familjeangelägenhet. Det är inte okej att slå sin partner. Än mindre att slå ihjäl den. Länspolismästaren ska nu ta ställning till hur polismyndigheten ska gå vidare med förslagen i rapporten. ÖGONBLICKET Att se rytteriet på Avenyn i Göteborg brukar inte göra att någon höjer särskilt på ögonbrynen. Sju ridande poliser vars hästar är iklädda tomteluvor däremot, gör att folk nyfiket stannar till och tittar. En man tar upp kameran och förevigar ögonblicket. Det är också därför hästarna är julfina. Det är dags för fotografering till årets julkort och Susanne Johansson med hästen Nixon är redo att ställa upp sig framför kameran. Text och foto Maria Hällqvist Vapenhandläggarna först ut med digitalt arbetssätt Vapenhandläggarna i Västra Götaland är först ut att arbeta i det enhetliga digitala arbetssättet i Polisens ärenden (PÄr). Text Sophia Sånglöf u Det digitala arbetssättet innebär på sikt att alla pappershandlingar som kommer in till Polisen, och som ingår i handläggningen av ett allmänt ärende, ska skannas in i ärendet. De tusentalet användare i Västra Götaland som har vapenregistersökbehörighet i VÄS kommer att kunna ta del av RPS e-utbildning på Intrapolis. Polismyndigheten har nya rutiner och nytt systemstöd för att ta emot inbetalningar för ansökningar om vapentillstånd. Större delen av Polisens inbetalningar kommer av pass-, uppbörds- och tillståndsärenden. En digitalisering av denna hantering, som i stor omfattning skett manuellt, förenklar för medarbetaren och frigör tid för andra arbetsuppgifter. De nya rutinerna innebär att varje enskild ansökan får ett specifikt OCR-nummer, vilket skapar en tydlig koppling mellan inbetalningen och det specifika ärendet. Hanteringen blir säkrare och myndigheten kan spåra varje krona. Ur ett externt perspektiv skapar Polisens inbetalningar en ökad servicegrad och ger fler valmöjligheter av betalningssätt och en förbättrad bild av Polisen som en modern myndighet. Det digitala arbetssättet öppnar även upp för att förbättra servicen till allmänheten genom att på sikt erbjuda ett utbud av e-tjänster. Enklare dela underrättelser via obs-portalen Brotts- och spaningsinformation kan nu delas av kollegor över hela landet. Informationsspridningen sker via nya it-stödet Obs-portalen. Text Annika Lindqvist u Sedan det nya it-stödet infördes i Västra Götaland, har drygt medarbetare hittat till obs-portalen. Det nya arbetsverktyget ersatte i höstas den gamla kut-infon och ger ny möjlighet för underrättelsepersonal att dela operativ brotts- och spaningsinformation över hela landet. Det kan till exempel handla om att få hjälp att identifiera personer, uppmärksamma ett modus eller varna för farliga personer. Rikskriminalpolisen har samordningsansvar för portalen. I Västra Götaland finns idag ett drygt tiotal redaktörer fördelade på Göteborg, Borås, Skövde och Trollhättan som publicerar texter, bilder och filmer på Obs-portalen. I Göteborg går Lisa Hilding varje dag igenom ett urval av RAR-anmälningar samt HR som kut-flaggats för att sedan sprida information från dessa vidare ut i landet. Igv-personalen är bland våra flitigaste läsare, men jag är övertygad om att fler behöver den info som vi publicerar här. Många handläggare eller utredare som skickat in bilder på misstänkta har fått hjälp med till exempel identifiering, säger Lisa Hilding. i Har du tips till obs-portalen? Maila Här hittar du obs-portalen: Går att hämta som ett verktyg till Mina genvägar på Intrapolis. 4 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN

4 R reportage De särskilda förhörsrummen är färgglatt inredda och utrustade med bekväma barnanpassade möbler och leksaker för att skapa en trygg miljö för barnen. reportage På plats i Göteborgs nya B a NhU S Efter nästan ett halvår i tillfälliga lokaler har äntligen det nya Barnhuset i Gårda invigts. Nu kan brottsutsatta barn åter förhöras i en barnanpassad miljö och olika myndigheter kan samverka för barnets bästa under samma tak. Text Camilla Fogelhamre Foto Maria Hällqvist När Barnhuset i Högsbo stängde Den tekniska utrustningen i det nya Barnhuset är mer avancerad än tidigare och ger sen blir effektivare och håller högre kvaliverka vilket betyder att utredningsproces- i juni var det meningen att det nya Barnhuset i Gårda skulle stå bättre kvalitet på bild- och ljudupptagningen av barnförhören. användas ser Susanne ett stort värde av tet. Sedan konceptet med Barnhus började färdigt inom kort. Men byggnationen drog ut på tiden och under nästan För oss som arbetar med barnförhör utvecklad samverkan mellan olika kompetenser kring ett utsatt barn. kriminalpolisen utreder de grova brotten barnet lämnat en fullständig och tydlig be- sex månader fick barnförhören hållas i tillfälliga lokaler på olika polishus. lokaler för samverkan och andra arbets- För barnet och dess anhöriga underlättar medan sektionen för brott i nära relationer rättelse om sina upplevelser under förhöret. har det också blivit ett lyft genom bättre FAKTA: BARNHUS Många olika olyckliga faktorer i samverkan uppgifter i anslutning till själva förhören, det att träffa inblandade parter på ett och (BNR) vid utredningsenheten i Storgöte- Åklagare och försvarare har ju inte möjlig- Polis utreder brottsmisstanken och hålriska medförde att perioden i proviso- berättar Susanne Tistrand, gruppchef för samma ställe och att inte behöva upprepa borg, utreder övriga brott mot barn. Under het att ställa frågor eller be om förtydliganler förhör med inblandade. lokaler blev betydligt längre än vad relationsgruppen på länskriminalpolisens sin historia flera gånger. Vi som arbetar 2012 genomfördes cirka 400 barnförhör på den i efterhand, säger Susanne Tistrand. Åklagare leder förundersökningen och någon kunde föreställa sig. Det är aldrig grova brottsrotel. med ett barnärende kan också dra nytta och Barnhuset av myndighetens 17 utbildade Susanne har arbetat i sju år med barn Polisens utredning. bra att hamna i den situationen vi gjorde, lära av varandras kompetenser. Till exempel kan en barnpsykolog som sitter med på Men det räcker inte, vi skulle behöva gorna har kontinuerlig handledning med en barnförhörsledare. som utsatts för grova brott. Hon och kolle- Socialtjänsten utreder familjens situation och säkerställer att barnet är tryggt i där arbetsmiljön kanske påverkade våra Vi som arbetar sin miljö. ambitiösa handläggare mer än de barn vi ett förhör se reaktioner hos barnet som vi vara fler för att möta det stora inflödet av psykolog för att dels få stöd i aktuella utredningar, dels få stöd med att hantera den förhörde. Men erfarenheterna av detta är med barnärenden kan dra nytta hur hon eller han ska agera för att inte störa tionschefen vid BNR. påfrestning det innebär att förhöra barn Startade i samverkan mellan myndig- Sjukvård, rättsmedicin och psykologer poliser inte ser och en socialsekreterare vet barnärenden, anser Kerstin Horgby, sek- är också delaktiga i utredningarna. viktiga att ta med sig för att undvika liknande situationer i framtiden, säger chefen av varandras brottsutredningen, förklarar hon. som är brottsoffer. heter 2006 efter en Isländsk modell. för länskriminalpolisen, Sven Alhbin. Polisens barnförhörsledare är specialutbildade och följer en utarbetad metodik i är ofta en person som ska stå för deras Övergripande mål med landets barnhus: Barnen är så oerhört utsatta. Förövarna kompetenser Men nu är det alltså klart. Det nya Barnhuset ligger på Gårdavägen 1, nära rättsning i Göteborgs stad som samverkar med förhören med barn för att få fram utförlig trygghet, en anhörig eller annan person Att arbetssättet är anpassat så att det Barnhuset drivs av social resursförvalt- Susanne Tistrand centrum i centrala Göteborg. Kapaciteten Hon pekar också på vikten av geografisk polis, åklagare, socialtjänst och sjukvård och tillförlitlig information. som de har en beroendeställning till. Att blir bättre för barnen. att hålla barnförhör har fördubblats genom närhet till Barnhuset för samverkande parter. Ju enklare det är att snabbt ta sig till gift är att förhöra barn som är brottsoffer plats i domstolen utan det är våra förhör kränkningen man kan tänka sig, säger Su- samhällets insatser ska förbättras. för att hjälpa utsatta barn. Polisens upp- Vid en rättegång förhörs inte barnen på bli utsatt av en närstående är den grövsta Att underlaget för rättsprocessen och att det numera finns två specialinredda barnförhörsrum eller studios att tillgå. Barnhuset, desto enklare blir det att sam- eller vittnen i en brottsutredning. Läns- som spelas upp. Därför är det avgörande att sanne Tistrand. Källa: Rikspolisstyrelsen 6 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN

5 tema SKOTTEN I GÖTEBORG tema SKOTTEN I GÖTEBORG POLISER PÅ TÅ för ökad trygghet Polisens proaktiva insatser efter höstens skottlossningar har gett tydliga resultat. En mängd vapen, narkotika och pengar har tagits i beslag. Och fler söker hjälp för att lämna sitt kriminella liv. Men ännu återstår en stor utmaning att motivera de som berättat för polisen att också våga vittna. Text och foto: Annika Lindqvist 8 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN

6 tema SKOTTEN I GÖTEBORG tema SKOTTEN I GÖTEBORG Nytt larm. På väg genom Lundbytunneln kommer ett nytt larm om skottlossning, den här gången i Hammarkullen. Poliserna Krister Aktiv och Jeanette Lövqvist får dock order att ändå köra mot Biskopsgården för att hålla koll i området. Under de timmar polisen cirkulerar i Biskopsgården stoppas ett antal bilar i fordonskontroller. I flera av dem sitter folk som är kända av polisen sedan tidigare. Det intensifierade polisarbetet fortsätter och polisen dröjer kvar i de områden där larm på larm om skottlossningar har avlöst varandra under hösten. De senaste månaderna har dialogen med de boende blivit bättre. Personer som tidigare såg polisen mer som en motpart uppskattar de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna. Det märks att folk är trötta på att det skjuts runt omkring dem. Man vill ha ett stopp på detta och folk pratar därför med oss, säger Krister Aktiv, som är gruppchef för en av de fyra ordningspatruller, Alfa, som ingår i Polisens särskilda insats mot den senaste vågen av skottlossningar i Göteborg. Vid Eketrägatan på Hisingen i nordöstra Göteborg har Krister Aktiv och kollegorna just stoppat en bil som på olika sätt väckt intresse. Och det verkar finnas grund för misstankar föraren och de två passagerarna visar sig alla tre finnas i polisens belastningsregister. De får kliva ur och låta poliserna undersöka om de bär narkotika eller vapen på sig. Alla skrymslen och vrår inuti bilen kontrolleras också för att hitta vad som kan ha gömts undan innan polisen kom. Jeanette Lövqvist lyfter på locket till motorhuven och lyser med en ficklampa. Det är viktigt att leta på alla ställen som man kan, konstaterar hon. Gängen har en mycket bra sammanhållning och tvekar inte att ta till våld för att försvara sina revir bitr kommenderingschef Sven Alhbin Polisens särskilda insats mot det ökande antalet skottlossningar och våldsdåd som inträffat i Göteborg har pågått under hela hösten. En händelsekedja som började med en skjutning på en Q8 mack i januari anses vara den utlösande faktorn till den senaste oron i Biskopsgården, som är den allvarligaste av flera oroshärdar i Göteborg just nu. Åtta personer har dött och 29 personer har fått skottskador till följd av de 56 skjutningar som hittills ägt rum i år. * Det är fruktansvärt. Under mina 37 år inom Polisen har det här varit det mest arbetsintensiva, säger Sven Alhbin, biträdande kommenderingschef. Skottlossningarna har inträffat i olika stadsdelar i Göteborg men allra mest drabbat är nordöstra Göteborg och Hisingen där flera olika konflikter mellan fyra kriminella gäng pågår. Den mest intensiva striden står mellan två olika grupperingar i norra respektive södra Biskopsgården en konflikt som bland annat bottnar i personliga konflikter mellan de ledande personerna men naturligtivs också om maktkamp om bland annat narkotikahandeln i stadsdelarna. De inblandade är personer som ofta kan kopplas ihop via till exempel gemensam uppväxt och skoltid. Man har en bra sammanhållning inom gängen och tvekar inte att ta till våld för att försvara sina revir, säger Sven Alhbin. När två män sköts ihjäl på Väderilsgatan i Biskopsgården den 4 september, togs ett ovanligt beslut i myndigheten. Skottlossningarna kom från och med nu att klassas som särskild händelse, vilket innebär att myndighetens alla resurser har kunnat användas där de behövs som bäst. Polismyndigheten har också fått förstärkning från rikskriminalen och andra polismyndigheter i både spanings- och utredningsarbetet. Det intensifierade polisarbetet ledde efter bara några veckor fram till en analys av de personer som tros ligga bakom flertalet av skottlossningarna. På listan finns 25 män som i nästan samtliga fall funnits i Polisens belastningsregister sedan 17-års åldern. Vi har bra koll på vilka personer vi har att jobba med, säger Carina Persson, kommenderingschef. En onsdag kväll i november får poliserna Marcus Ekwall och Joachim Zagai i uppdrag att bevaka en silverfärgad bil som parkerats i en vändficka i Hjällbo. Killen som äger bilen sköts i båda benen i radhusområdet ett par hundra meter bort för bara två timmar sedan. Det är andra gången på fem dagar som en ung kille skottskadas i Hjällbo och skottlossningen är den 56:e för i år. Killen är lindrigt skadad och förhörs nu på sjukhuset, men så långt Marcus och Jonas vet, så har han än så länge inte velat säga ett ord till polisen. Brottsrubriceringen hittills är grov misshandel, säger gruppchef Marcus Om samhället kan hitta en form för att använda anonyma vittnen skulle det underlätta betydligt för oss länspolismästare Klas Friberg Ekwall, innan han återigen behöver svara i sin tjänstemobil som i stort sett ringer oavbrutet ikväll. Kollegorna som kontrollerar avspärrningarna vid brottsplatsen har fått problem. En förvirrad ung person försöker ta sig igenom avspärrningarna och poliserna lyckas inte mota bort honom. Samtidigt kommer ett larm via LKC: Hållplats Brunnsbo, får vi in en man som blöder från huvudet. Skottlossning frågetecken. Han ska blöda kraftigt från huvudet. Kom igen vädjar polisens lkc-operatör till någon av de polispatruller som ikväll tjänstgör i hela Storgöteborg. Marcus och Joachim har inte en chans att lämna sin post. Kollegor från Dalarna som ingår i den extraförstärkning som just nu finns i Västra Götaland har precis kommit för att påbörja en husrannsakan i området. Markus och Joachim ska nu finnas i ryggen på dem för att kunna gå in om det behövs stöttning på något vis. Den skjutnes bil kan inte heller lämnas obevakad, förrän beslut har tagits om vilka åtgärder som vidare ska tas. Just nu har vi ju ingen gripen misstänkt gärningsman och vi vet inte heller hur många vi egentligen har att göra med här, säger Joachim Zagai. Både han och Marcus är mycket nöjda uu 10 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN

7 tema tema SKOTTEN I GÖTEBORG SKOTTEN I GÖTEBORG med hur arbetet med den särskilda händelsen Trygg i Göteborg lagts upp. Det vi känner efter att ha jobbat med det här en månad är att vi har lyckats jobba över gränserna. Vi jobbar närmare spanarna än i vanliga fall och vi har både fått ge och ta information som vi normalt sett inte kan göra, och det har gett jättemycket, säger Joachim Zagai. Varför kan ni inte jobba på det här sättet till vardags? Egentligen kan vi det, men det blir tyvärr inte i den utsträckningen som vi gör nu. Under den här insatsen blir det annorlunda eftersom vi har gemensamma utsättningar. Det är ett helt nytt för oss alla och man måste ju säga att det varit ett lyckat grepp för nu faller ju dom på dom, säger Marcus Ekvall. Tre män som på olika sätt varit inblandade i höstens skottlossningar har hittills dömts av Göteborgs tingsrätt för bland annat grovt vapenbrott. 18 personer har häktats för bland annat mordförsök och grovt vapenbrott och 32 personer har blivit anhållna. Flera av de allvarligaste brotten som dubbelmordet på Väderilsgatan återstår dock att lösa. Utredningsarbetet försvåras av att de som valt att prata med polisen inte gärna står för sina uppgifter hela vägen fram till rättssalen. Det är ett stort problem för oss. Om samhället kan hitta en form med anonyma vittnen som är rättssäker, skulle det underlätta betydligt för oss, säger Klas Friberg, länspolismästare i Västra Götaland. Fotnot: Sifforna som anges vid* är uppdaterade vid denna tidnings upplaga. Den särskilda händelsen Trygg i Göteborg är beslutad att pågå fram till 31 augusti timmar förbrukas varje dygn i insatsen Trygg i Göteborg. Det motsvarar 125 anställda. Jakt på skytt. I Hjällbo genomförs en husrannsakan i jakten på den person som skjutit en man i benen. Yttre befäl Marcus Ekvall och hans kollega väntar i en bil nedanför för att hålla koll på vilka som passerar utanför. 17,3 miljoner kronor kostade insatsen Trygg i Göteborg under de första åtta veckorna 722 förhör har gjorts genom dörrknackning 31-åringen som nu är dömd till tio månaders fängelse körde en helsvart scooter. Samma kväll som en av skottlossningarna äger rum på Hisingen krockar 31-åringen med en polisbil. Han försöker då fly till fots, men polisen hinner ifatt. En pistol (bilden till vänster) med tillhörande ammunition hittas slängd bredvid scootern. I sadelväskan ligger pistolhölstret. Tre dömda hittills och som varit laddat med särskilt farlig ammunition, skriver man i domen. Förekommer under 12 avsnitt i Polisens belastningsregister, första gången som 17-åring. Dömd till fängelse i fyra år för grovt vapenbrott Man, 31 år. Dömd till tio månaders fängelse för bland annat grovt vapenbrott. Han har erkänt att han befann sig på platsen, Man 29 år. Dömd till fängelse i åtta månader för bland annat Väderilsgatan, där två av hans vänner sköts till döds den 4 september. Göteborgs tingsrätt anser att straffvärdet ligger grovt vapenbrott. Förekommer under 16 avsnitt i belastningregistret, 12 betydligt högre än straffminimum för grovt vapenbrott eftersom det varit fråga om ett vapen som använts LÄNSMANNEN i kriminella kretsar första gången i 15-års åldern. Greps med en pistol i byxlin- LÄNSMANNEN Friskväderstorget den 3 oktober Brottsoffret fick ta emot en mängd 13 ningen efter ett polisen stannat en bil på Prologgatan på Biskopsgården. Dömdes senast den 15 juni 2007 för grovt rån och flygplatssabotage till fängelse i sju år. Man 31 år. Dömd till åtta månaders fängelse för misshandel och olaga hot. Gick tillsammans med två andra personer till angrepp mot en man på sparkar och slag. Tingsrätten konstaterar i domen att ett hämndmotiv låg bakom händelsen. 31-åringen förekommer under 20 avsnitt i Polisens belastningsregister.

8 tema SKOTTEN I GÖTEBORG redaktören Fler vill lämna kriminaliteten Vi vänder det Höstens oroligheter i Göteborg har gjort att allt fler vill lämna sitt kriminella liv. På Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet, där bland annat Polisen ingår, arbetar man med att hjälpa personer som vill starta ett nytt liv. Text Annika Lindqvist och Malin Näfver Foto Maria Hällqvist och Annika Lindqvist Det är män, ofta 25 till 35 år, som väljer att hoppa av och vill få hjälp till ett annat liv. Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet är ett samarbete mellan bland annat Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten med flera öppnades en avhoppartelefon, och numret har snabbt spridits i Göteborg. Både med hjälp av visitkort som delas ut på bland annat häkten, och genom muntliga tips på gatan. Det kan också vara så att när man till exempel sitter anhållen finns det tid att reflektera över sitt liv, och då händer det att man söker hjälp direkt hos Polisen, säger Sven Lindgren, kommissarie på Polismyndigheten i Västra Götaland. Totalt sett är det nu drygt 40 personer som har sökt hjälp sedan 2011, och betydligt fler har sökt hjälp i år jämfört med tidigare år. Bara idag har jag haft tre samtal som handlat om önskan att hoppa av. De två första kom från kriminalvården och socialtjänsten, som hade varsin klient som ville ha hjälp av oss. Det tredje samtalet kom direkt in till vår avhoppartelefon, säger Bengt- Olof Berggren, chef för Kunskapscentrum. Huvuduppgiften för Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet är att leda projekt som innebär konkreta åtgärder och metoder mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan. Under hösten har därmed arbetet med avhoppare intensifierats, som en direkt följd av oron i Ingenting ger mig så mycket energi som att träffa de personer som vi lyckats med. Bengt-Olof Berggren Göteborg. Den som vill ha hjälp behöver vara minst 18 år och frivilligt vilja hoppa av från kriminalitet. Det ska också finnas en dokumenterad tillhörighet till kriminellt gäng eller nätverk. Vem som anses tillhöra ett kriminellt nätverk eller inte, är helt och hållet en polisiär bedömning. Avhoppet är ofta en process som många gånger efter det inledande telefonsamtalet följs upp med att en medarbetare från Kunskapscentrum personligen träffar den som sökt kontakt. Mötet sker på olika platser, som avhopparen kan uppleva som neutralt. Därför är traditionella myndigheter, som till exempel socialkontor eller polishus, uteslutna. Lika uteslutet är det att träffa klienten i dennes bostad, säger Bengt-Olof Berggren som är nöjd med samarbetet mellan de tio myndigheterna. Ingenting ger mig så mycket energi som att träffa de personer som vi lyckats med. Varje dag som går, utan att det begås nya brott, är en seger. Klarar de dessutom av att sköta ett jobb så har vi vunnit ännu mer. Den största segern av dem alla är ändå om de till slut även fått ordning på sitt familjeliv. FAKTA: KUNSKAPSCENTRUM MOT ORGANISERAD BROTTSLIGHET Polismyndigheten i Västra Götaland, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Länsstyrelsen Västra Götaland och Försäkringskassan deltar i samarbetet. Även Mölndals kommun och arbetsförmedlingen är med i det operativa arbetet. Arbetar med fyra perspektiv: arbetsgivare, ekonomi, brottsoffer/avhoppare och demokrati. Lyder under stadsdirektören Göteborgs stad. Numret till avhoppartelefonen är Den är öppen på vardagar Övrig tid telefonsvarare som avlyssnas varje arbetsdag. Mutskandaler, kvittofiffel, skottlossningar och mord. På varje middag jag är på under hösten kommer diskussion upp staden som blöder, laglös och segregerad stad. Den här hösten har varit tuff för alla göteborgare. Hittills i år har 27 personer skottskadats. Åtta personer har mördats. Det är fruktansvärt. Det ska inte få hända. Men folk är trötta på det här nu. Det bubblar härligt på flera håll av engagemang och positiva initiativ för att stoppa våldet. Politikerna bryr sig och kräver lagförändringar. Tidningarna kör kampanjer för att stoppa skjutningarna och fokusera på det goda. Göteborgarna lämnar datorsofforna och går genom stan med tända facklor. Det kallar jag bubbel och kärlek. En väldigt sen kväll sitter jag med två poliser i en bil i Hjällbo. Vi är en backup till kollegorna som just nu genomför en husrannsakan i en lägenhet bredvid. Via radion anropar länskommunikationscentralen all personal: Hållplats Brunnsbo. Får vi en man som blöder från huvudet. Han ska blöda kraftigt. Kom igen, vädjar operatören. Marcus, som är gruppchef, förklarar att någon annan patrull får ta det här larmet. Vi är låsta. Om något skulle gå fel där uppe hos kollegorna måste vi vara backup. Två minuter senare. Nytt anrop från lkc-operatören: Rymdtorget. Vi får in ett bråk. Kvinna som misshandlas där. Grannen ringer. Jag får en klump i magen. Tänker: Är det kvinnorna som är förlorarna när polisens nu tänjs till maxkapacitet? När ljudet av sirenerna slås på blir jag lugn. Vi kommer att hjälpa henne. ANNIKA LINDQVIST Redaktör och kommunikatör 14 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN

9 reportage reportage Ligan startade egen skimningsfabrik När poliserna knackade på dörren blev det tumult. Tre av bedragarna lyckades fly från lägenheten i Bergsjön via balkongen. Två greps direkt, en tredje greps efter en dramatisk jakt i skogen. Kvar i lägenheten fanns en komplett skimningsfabrik med verktyg och utrustning i olika tillverkningsstadier. Nu sitter fem personer häktade misstänkta för organiserade skimningsbedrägerier mot bensinmackar i södra och västra Sverige. Text Camilla Fogelhamre Foto Polisen och Maria Hällqvist Det var i början av september som bedrägerigruppen slog till mot lägenheten på Atmosfärgatan i Bergsjön. Bedrägeriutredarna Stefan Pers och Emelie Tjäder jobbade med ett skimningsärende riktat mot bensinmackar främst inom Shell-kedjan. Redan i augusti togs två personer på bar gärning när de monterade ner skimningsutrustning på Shellmacken i Landvetter. Stefan och Emelie förstod snabbt att de kommit en organiserad liga på spåren och genombrottet i utredningen kom när de kunde koppla de gripna till lägenheten i Bergsjön. Men vi anade aldrig att vi skulle hitta en komplett skimningsfabrik där. Vi fann verktyg och ett femtiotal skimningsutrustningar i olika tillverkningsstadier och mängder med komponenter och råmaterial för tillverkningen, säger Stefan Pers. I lägenheten hittade utredarna även andra bevis för bedragarnas verksamhet. I flera gps-navigatorer fanns reserutter sparade med skimningsutsatta bensinstationer som destination. En dator innehöll krypterade filer som visade sig vara listor på ett hundratal skimmade kortnummer. I telefoner hittade utredarna foton och telefontrafik som kopplade ihop misstänkta personer och platser. Beslagen i lägenheten omfattar mer än 300 beslagspunkter. Bedragarna misstänks ha köpt verktyg och material i Sverige och tillverkat utrustningen på plats i lägenheten i Bergsjön. Diverse tekniska apparater har också köpts in och skruvats isär för att komma åt elektroniska komponenter som kretskort och små kameror som sedan använts i tillverkningen. Vi hittade till exempel flera inköpta par solglasögon med en liten inbyggd kamera i skalmen där kameran har plockats bort och monterats i skimningsutrustningen, berättar Emelie Tjäder. Den egentillverkade skimningsutrustningen är avancerad och noggrant anpassad till tankautomaterna. Efter att bedragarna hade monterat utrustningen på bensinmacken lät de den sitta uppe något dygn. När de hämtat utrustningen igen tankade de av informationen och förmedlade uppgifterna om kundernas betalkort med tillhörande pinkoder till kumpaner på Amerikas östkust. Kumpanerna tillverkade sedan falska kopior av betalkorten och gjorde kontantuttag i bankomater i New York. Totalt misstänks skimningsligan kommit över uppemot 1,7 miljoner kronor i samband med de aktuella brotten. Vi kan se på transaktionerna från bland annat Western Union att brottsvinsterna har fördelats i flera led. Stora summor har även förts över till Östeuropa där vi misstänker att de som organiserar och styr skimningsligan har sitt fäste, säger Tjäder. De drabbade bensinkunderna har fått sina kort skimmade på bensinstationer i Göteborgsområdet men även i Skaraborg, Bilden där man ser den misstänkte mannen på bensinstationen togs av en securitasvakt. Två minuter senare grips mannen. På sidan till vänster syns en stulen kortläsare från en bensinterminal. Halland, Skåne och Östergötland. Bedrägerierna misstänks ha pågått åtminstone från mars i år då man i utredningen säkrat dna från bedragarna på utrustning som då upptäcktes på en skimmad bensinstation. Utredarna har lyckats binda de häktade till ett dussintal skimningsbrott mot olika bensinmackar. Det finns även ett flertal Emelie Tjäder och Stefan Pers. brottsmisstankar där bevisningen inte är tillräcklig för att väcka åtal. Åklagaren har väckt åtal för medhjälp till grovt bedrägeri, dataintrång och urkundsförfalskning. De fem häktade männen som är mellan 24 och 48 år, förnekar brott. Flera av dem är kända av polisen för likartad brottslighet. Förhoppningsvis kan vår utredning leda uu 2013 v 9 Måndag 25 året som gått Den 25 februari kommer domen mot den 25-årige göteborgare som i november 2012 förde bort nioåriga året som gått Den 10 mars hittas en mördad katt i området Högsbo i Göteborg. Under ett par månaders tid därefter Anna och höll henne frihetsberövad i sin bostad i 18 timmar. Påföljden som även omfattar olaga hot, misshandel och barnpornografibrott blir fängelse i två år. uppmärksammas stort i media. I maj anhålls en 16-årig pojke för djurplågeri, vilket han också erkänner. hittas ytterligare åtta döda katter, bland annat en med uppsprättad mage och en upphängd i ett träd. Kattmördaren 16 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN Februari 2013 v 10 Söndag 10 Mars

10 reportage reportage till att brott som ligan misstänks för i andra länder nu kan klaras upp, säger Stefan Pers. Det är första gången jag hör talas om att tillverkningen av skimningsutrustningen sker i Sverige Stefan Pers Skimning är ingen ny företeelse men sedan 2011 då bankerna utrustade sina bankomater med störningsutrustning mot skimning har bedragarna hittat nya marknader. Skimning av tankautomater på bensinmackar har till exempel blivit allt vanligare. Men det är första gången jag hör talas om att själva tillverkningen av skimningsutrustningen sker på plats i Sverige. Vanligtvis görs detta utomlands. Kanske vill man inte riskera att bli stoppad i tullen med utrustningen som är mycket dyrbar, säger Stefan Pers. FAKTA: BEDRÄGERI Bedrägerierna har ökat kraftigt de senaste åren, vart tionde anmält brott är ett bedrägeri. Kortbedrägerier beräknas omsätta mer än 1,5 miljarder euro varje år inom EU. Kortbedrägerier organiseras ofta av stora multikriminella aktörer med bas i Rumänien eller Bulgarien. Straffvärdet för grovt bedrägeri uppgår till mellan sex månader och sex års fängelse. Skimning är ett prioriterat brottsområde i Polisens satsning mot mängd- och seriebrott, under hösten har ett nationellt bedrägericenter startats som drivs av Polismyndigheten i Stockholm. Brottsplats: internet Länsgemensam grupp utreder bedrägerier och bluffakturor Bedrägeribrotten har ökat lavinartat under de senaste åren. Inte minst på internet som idag har blivit en vanlig brottsplats. Länsmannen åkte till Falköping för att träffa en grupp utredare vars utmaning är att hålla jämna steg med bedragarna. uu Text Tomas Seger Foto Maria Hällqvist Små kameror som tidigare suttit i solglasögon har monterats loss och sedan använts i skimningsutrustningen v 12 Torsdag 21 året som gått Den 21 mars kommer nyheten att Klas Friberg fått tjänsten som ny länspolismästare i Västra Götaland. året som gått Polisen i Dalsland öppnar sin sida på Facebook och får genast enormt stor respons. Han har jobbat inom Polisen i 22 år och lämnar tjänsten som chef för Rikskriminalpolisen för att tillträda sin nya tjänst Vi är överväldigade över det stora intresset för att följa oss på Facebook. Sidan ger oss helt nya möjligheter att 18 den 1 maj LÄNSMANNEN kommunicera LÄNSMANNEN 4 med 2013allmänheten, sa Peter Torstensson, stationschef polisen Åmål. 19 Det känns fantastiskt kul och spännande, sa Klas Friberg i en intervju. I skrivande stund har sidan över fyra tusen följare. Mars 2013 v Tisdag April

11 reportage reportage Det är fredag när Länsmannen kommer på besök. I Falköpings polishus samlas internetbedrägerigruppen för att gå igenom aktuella ärenden och diskutera hur man ska gå vidare med dem. Den här dagen är sju av gruppens nio medlemmar på plats. Två av de civila utredarna är på utbildning i Växjö. Det tvååriga pilotprojektet med en länsgemensam internetbedrägerigrupp börjar närma sig halvtid. I slutet av 2014 är det dags för en utvärdering. Gruppchefen Torsten Jaeckel kan konstatera att det mesta har fungerat bra sedan starten i januari. Blandningen av civila utredare och poliser i gruppen har varit ett lyckokast och vi har lärt oss mycket av varandra under året som har gått. En annan fördel är att personalen i gruppen aktivt har sökt sig hit istället för att bli placerad här. Det tror jag är viktigt för engagemanget. I mitten av november hade gruppen hanterat cirka ärenden sedan starten i januari. Runt 22 procent av dem har redovisats till åklagare. I ytterligare cirka 30 procent av fallen har man spårat en misstänkt som inte är hemmahörande i Västra Götaland. De ärendena skickas omgående vidare till berörd myndighet. Ytterligare en del ärenden kan snabbt avskrivas eftersom det inte handlar om brott utan exempelvis privata avtal som någon av parterna är missnöjd med. Målet är att hantera ärendena direkt och att undvika balanser. En viktig nyckel till framgång är att snabbt spåra den misstänkte genom det kontonummer som målsägaren har satt in pengarna på. I början kunde det ta dagar och ibland veckor innan banken hjälpte oss med ett kontoutdrag. Nu vet de vilka vi är och i bästa fall kan vi ha utdraget redan efter en halvtimme, säger Torsten Jaeckel. Förutom bankerna är även internetföretag som Blocket och Tradera viktiga medspelare i kampen mot bedragarna. Gruppen har också utvecklat ett gott samarbete med de särskilda kontaktåklagare som finns i varje polisområde, och inte minst är man Gruppchefen Torsten Jaeckel och Markus Hirvonen, utredare. nöjd med den hjälp man får av kollegorna runt om i länet. Det är sällan några problem med att få hjälp med en hämtning eller ett tillslag om vi bara säger till i tid, säger Markus Hirvonen. Markus är en av gruppens fem civila utredare. Han har en bakgrund som utredare på Transportstyrelsen och Försäkringskassan, men menar att tjänsten på bedrägerienheten skiljer sig mot de tidigare jobben. Här har du fler hjälpmedel till ditt förfogande och jobbet är friare. Du ser ett resul- I början kunde det ibland ta veckor innan banken hjälpte oss med ett kontoutdrag. Nu tar det i bästa fall en halvtimme Torsten Jaeckel tat av det du gör på ett annat sätt. Samtidigt gillar jag lagkänslan som finns både i vår grupp och i resten av polishuset. Vi jobbar för varandra och en sådan teamkänsla har jag inte upplevt på en arbetsplats tidigare. De civila utredarna kastades in i verksamheten direkt och höll snart egna förhör både med målsäganden och misstänkta. Det var lika bra att ta tag i det direkt. Vi har fått bra stöd och samtidigt lär man sig mycket av sina egna misstag, säger Caroline Jörlund, som har en färsk examen i kriminologi från Lunds universitet. Gruppen jobbar mot två brottskoder. Förutom bedrägerier med hjälp av internet utreder den även bluffakturor. För närvarande utreder man en stor härva i Älvsborg, där man räknar med minst 800 målsägande i samma ärende. Det handlar om stora pengar. Under en period på cirka ett och ett halvt år kan vi se att det har kommit in 4,2 miljoner kronor på den misstänktes konto. När det gäller bluffakturor är det ofta en gråzon. Är det ett brott? Och hur ska vi i så fall bevisa det? Pernilla Linder När det gäller bluffakturor handlar det ofta om gråzoner. Är det ett brott och hur ska vi i så fall bevisa det? Har det kanske upprättats ett avtal mellan parterna? Mycket kan ju anses vara oetiskt, men det är en annan sak än brottsligt, säger Pernilla Linder. Internetbedrägerierna utgör dock den största delen av jobbet. Det handlar om allt från kapade Facebook-konton till falska sms-lån och påhittade lotterier. Det gemensamma är att någon på ett eller annat sätt har blivit lurad på pengar. De flesta målsägare blir glada och tacksamma när vi kontaktar dem. En del skäms och säger hur fan kunde jag vara så dum?. Andra säger att de inte har brytt sig om att anmäla eftersom de inte trodde att Polisen skulle göra något åt det. Mörkertalet när det gäller den här typen av brottslighet är förmodligen ganska stort, säger Jonny Karlstedt. I en del fall vägrar dock målsägaren att acceptera faktum. Caroline Jörlund berättar om mannen som fick beskedet att han vunnit en miljon pund på Google-lotteriet. Det enda han behövde göra för att få pengarna var att betala en del kringkostnader och administrativa avgifter. Hittills har han överfört mellan och kronor till ett engelskt bankkonto. Trots att både vi och bankpersonal har talat med honom vägrar han att inse att han är lurad. Ett annat exempel handlar om kvinnan som ville köpa hundvalpar från utlandet på Blocket och betalade in över kronor i tullavgifter, karantänkostnader och för vaccinationer. Men några hundar har hon inte sett till. De existerar troligtvis inte ens. Det värsta är att hon har lämnat ut sina personuppgifter och att bedragaren förmodligen kommer att använda sig av hennes identitet nästa gång. På så sätt blir hon dubbelt drabbat, säger Jonas Sundell och får medhåll av Torsten Jaeckel: Bedrägerier kan få oerhörda konsekvenser för den drabbade. Vi har talat med människor som har fått sina identiteter kapade och där bedragaren tagit stora lån i offrens namn. Det har lett till att de inte ses som kreditvärdiga längre. De tvingas att spärra sina personnummer och har ingen möjlighet att ta egna lån eller ens hyra en bil. Snart är de sista civila utredarna färdiga med sin utbildning i Växjö. Då kan gruppen för första gången arbeta med full personalstyrka. Och även om inflödet av ärenden är stort ser Torsten Jaeckel med tillförsikt på framtiden. Skaraborg är det område vi jobbat längst med, och jag tycker mig kunna se att inflödet här har minskat. Det känns som om vi har fått stopp på det värsta och vi har inga stora härvor kvar här. Vi har också varit uppmärksammade i media och det har säkert haft en brottspreventiv effekt. Men jag skulle önska att vi var ännu fler för att nå de mål vi har satt upp för oss själva och känna att vi gör ett bra jobb, för det här är ett viktigt område. FAKTA: INTERNETBEDRÄGERIGRUPPEN Gruppen består av en gruppchef, två poliser, fem civila utredare och en administratör. Den utreder två brottskategorier; bedrägeri med hjälp av internet och bedrägligt beteende avseende bluffakturor. Fram till mitten av november hade det inkommit ärenden. Gruppen är länsgemensam. Den började med Skaraborgsärenden i slutet av januari. I slutet av februari tillkom PO Älvsborg och den 1 juli även PO Storgöteborg. PO Fyrbodal återstår fortfarande. De civila utredarna genomgår en 10-veckorskurs i Växjö. Tyngden i utbildningen ligger på förhörsteknik och lagtexter. Projektet är ett tvåårigt pilotprojekt som ska utvärderas i slutet av v 23 3 Måndag året som gått Den tredje juni inleds rättegången mot de två unga tjejer som åtalas misstänkta för att ha förtalat ett stort året som gått En 23-årig kvinna från Trollhättan, som varit försvunnen sedan i juni, hittas mördad i ett buskage utanför antal ungdomar på Instagram. Den 25 juni kommer domen i vilken de två tjejerna fälls för grovt förtal och dömts till att Grästorp. En 36-årig man begärs häktad misstänkt för människorov, men släpps i brist på bevis. I slutet på juli 20 betala över en halv miljon kronor i skadestånd. LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN häktas 36-åringen i sin frånvaro, den här gången misstänkt för mord. Mannen överlämnas från Polen till Sverige den augusti och häktas två dagar senare på sannolika skäl misstänkt för mord. Rättegången inleddes i mitten av december. Juni 2013 v 32 Torsdag 8 Augusti

12 på jobbet på jobbet TERRORATTACK Realistiskt när piketen övade gisslansituation Två beväpnade mijöaktivister tar sig in på Preemraffs raffinaderi i Göteborgs hamn. En anställd tas som gisslan. Polisens förhandlare ska förmå gisslantagarna att ge upp frivilligt. Text Annika Lindqvist Foto Lars Hedelin Aktivisterna har barrikaderat sig på andra våningen i en lagerlokal inne på Preemraffs processanläggning. Inne på området förädlas råolja till produkter som gasol, bensin och eldningsolja, vilket gör platsen till ett extremt brandfarligt och lättantändligt område. Från det centralt belägna kontrollrummet styr piketens insatsledare Ken Axelsson sin personal som ryckt ut till platsen. Han har precis fått klartecken till att polisen får lov att jobba i rummet för att försöka lösa den krissituation som den här övningen ska levandegöra. I det angränsande rummet gör Polisens förhandlare sig redo för att ringa upp gisslantagarna som för en halvtimme sedan ringde in till centralvakten med ett krav: Vi vill prata med en polis som har mandat att snacka med oss. Polisens förhandlare Marko Lappalainen får en aktuell lägesbild av insatschefen: Vi stiger iland på Rinsholmen med hjälp av sjöpolisen. Det blir konfrontration med tre gärningsmän. Vi skjuter en av dem. De andra två drar iväg i en bil. Sen blir det konfrontration igen. De skjuter en av oss. Vi vet inget om syftet, men de är helt klart väldigt motiverade och tungt beväpnade, rapporterar Ken Axelsson. Ajdå, hur är det med kollegan? undrar Marko. Polisens förhandlare arbetar alltid i par. Det mest framgångsrika har i utvärderingar visat sig vara en man och en kvinna i paret. Ettan i paret är den som ska föra samtalet framåt. Tvåan är medlyssnare och coachar dialogen framåt genom till exempel kroppsspråk, post-it lappar och tankekartor. Hej. Jag heter Marko och ringer från Polisen. Du hade sökt mig? Hur är det med dig? Marco Lappalainen vet ingenting om den person han nu ringer upp. I vissa fall har Polisen en rad möjligheter att kontrollera misstänkta, men förhandlarna föredrar oftast att inte ha så mycket bakgrundsinformation. Det absolut viktigaste är att lyssna aktivt. Den som kan ge mig bäst information om den person jag ska förhandla med är alltid personen själv. Vet jag för mycket finns det en risk att personen blir misstänksam och börjar ifrågasätta mig hur mycket vet du om mig egentligen, vad är det för spel du spelar? Innan Marko Lappalainen slår numret till gisslantagarna har hans kollegor, piketens insatspersonal, grupperat om sig kring tvåvåningshuset där aktivisterna håller Preem-raffs personal som gisslan. Om förhandlingen misslyckas finns nu den så kallade blixtinsatskapacitet som kan bli nödvändig om situationen måste lösas med konfrontation. Att fysiskt konfrontera en gärningsman är oftast den sista utvägen för att lösa en farlig situation. Det primära målet är alltid att ingen människa ska komma till skada. Marko Lappalainen vet att han inte har många minuter på sig att skapa gott intryck och därmed ett första förtroende. Kanske handlar det inte ens om minuter Du vill inte se några poliser... nähä och du vill ha en bil. Men Lars vad är anledningen till att det blivit så här? Vad vill ni, frågar Marko. Jobbet som Polisens förhandlare innebär att lösa farliga situationer med ett verktyg samtalsteknik. Ytterst handlar det om att bygga förtroende för att få en person att handla på ett annat sätt. Ena dagen möter förhandlarna en person som tänker ta livet av sig genom att hoppa från ett tak, nästa dag en psykiskt sjuk som planerar att döda sin fru. Som förhandlare vet du inte vem du uu 2013 v 36 7 Lördag året som gått Den 7 september hittar en dykare ett paket på 14 meters djup utanför Saltö. Paketet innehåller ett styckat året som gått Den 8 oktober kommer hovrättens dom i det uppmärksammade målet med den i media kallade skelettkvinnan, manslik. När man fastställer identiteten upptäcker man att den tillhör en man som 2006 dömdes för mordet på sin hustru. där åklagaren hävdat att 38-åriga Helena använt skelett hon haft i sin bostad för sexuella aktiviteter. 22 Det är ett av de märkligaste fallen jag upplevt. Att finna en mördare styckmördad tillhör ju inte vanligheterna, LÄNSMANNEN 4 säger 2013 I LÄNSMANNEN domen frias 4 hon 2013och får därmed tillbaka sina skelett, vilket är en seger för kvinnan och hennes advokat Annika Stanislaus 23 kriminalkommissarie Thord Haraldsson. som hävdat att griftefridslagen inte är tillämplig i detta fall. September 2013 v 41 Tisdag 8 Oktober

13 på jobbet på jobbet Förhandlaren Marko Lappalainen försöker skapa en kontakt med gisslantagaren. Han är stressad och hans rationella tänkande är långt nere. Men efter ett tag brukar det känslomässiga tänkandet sjunka och det rationella gå upp, säger Marko. ska träffa, var det ska ske eller vilken tid på dygnet. Du vet inte heller hur lång tid förhandlingen kommer att ta, jag har varit med om förhandlingar som tagit alltifrån tio minuter upp till ett dygn, säger Marko Lappalainen. I det här fallet lägger den fiktive gisslantagaren Lars på luren efter 55 sekunder. Han har då hotat med att om en kvart kommer han att skjuta gisslan i benet. Dröjer Polisen över denna tidsgräns, hotar han med att använda sprängmedel. Det finns dock en liten ljuspunkt. Gisslantagaren har gått med på att han kommer att svara om Marko ringer tillbaka om fem minuter. Det hade varit jobbigare om han fimpade mig rakt av. Jag ser det som positivt att han ville fortsätta prata. De är jättestressade därinne och deras rationella tänkande är långt nere. Om nu bara tiden får gå brukar det känslomässiga tänkandet sjunka och det rationella gå upp. Polisens förhandlare i Västra Götaland hör till piketpolisen. Myndighetens 26 förhandlare är samtliga polisutbildade med andra tjänster i grunden. Ett av piketpolisens mål är att i stor utsträckning förlägga FAKTA: SÅ LYSSNAR DU AKTIVT 1. Identifiera känslor hos motparten (hjälp motparten förstå sina egna känslor) 2. Parafrasera sätt samman innebörden av du hört med egna ord 3. Reflektera upprepa de sista orden motparten sagt 4. Summera visar att du lyssnat och förstått 5. Effektiva pauser (används strax innan eller efter att du förmedlat ett viktigt budskap) 6. Förmedla jag budskap 7. Ställ öppna frågor frågor som inte kan besvaras med ja eller nej 8. Visa närvaro genom ljud som antyder att du lyssnar; aha, ok Källa: FBI och Scotland Yard övningar till tänkbara platser för verkliga skarpa insatser. Syftet med dagens övning är, förutom taktisk metod, en ökad kännedom och miljöträning i Göteborgs hamn, ett av de områden i staden som är klassat som högriskområde vad gäller terrorism. Som förhandlare vet du inte vem du ska träffa, var det ska ske eller hur lång tid det kommer att ta Marko Lappalainen Vi ska klara att kunna göra insatser i den här typen av känslig miljö. Vår insatskapacitet blir då helt beroende av att vi samverkar med extern personal. Det finns inga universalnycklar för att ta sig fram i ett sådant här område, allting bygger på att vi måste samarbeta med anställd personal, säger Tobias Bergkvist, tf utbildningsledare. All piketpersonal ska också ha kunskap om och kunna arbeta under så kallade CBRNE-händelser, det vill säga skeenden som innebär risk för kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär eller explosiv attack. Under hösten har piketen därför under fyra dagar fortbildat samtlig personal i CBR- NE-händelser. Dagens larm verkar till en början inte så spektakulärt. En fiskare har upptäckt att en mindre båt snurrar i området kring Rinsholmen. Ombord finns tre personer och en av dem verkar ha ett vapen. Piketpolisen skickar först sex man som tar sig ut till Arendal med hjälp av sjöpolisen. När de tre gärningsmännen blir upptäckta försöker de fly och skottlossning bryter ut. När piketpolisen i nödvärn besvarar elden skottskadas en av gärningsmännen i huvudet och faller till marken. Samtidigt flyr de två andra männen i en blå folkvagnsbuss. Här har vi en svår situation. Vi måste stanna och vårda den skjutne direkt, samtidigt som de andra två flyr. Alla piketpoliser har grundläggande sjukvårdsutbildning, men vissa har en specialkompetens i sjukvård och klarar av att även ge smärtlindring i form av morfin, säger Ulf Hallberg, biträ- dande enhetschef. Jakten på de två männen som flydde i den blå folkvagnsbussen går nu genom Preemraaffs högkänsliga område. Bilen hittas slängd och piketpoliserna fortsätter till fots. Det här är egentligen ett terroristärende, men det vet vi först senare. I verkligheten skulle vi få ärendet initialt, sedan skulle det skickas en förstärkningsbegäran till nationella insatsstyrkan, säger Ulf Hallberg. FAKTA: POLISENS FÖRHANDLARE Västra Götalands förhandlarorganisation tillhör piketpolisen. Myndighetens förhandlingskoordinator arbetar och leder förhandlarverksamheten på heltid och är samlokaliserad med insatsgrupperna. Utöver koordinatorn finns för närvarande 17 aktiva förhandlare som har andra tjänster i grunden och beredskap som förhandlare var nionde vecka. Grundkravet för att bli förhandlare är minst fem år i polisyrket. Beredskapen för farliga situationer ses över Polisen behöver ett mer enhetligt koncept för hantering av farliga situationer. Det visar slutrapporten från projektet Nationellt insatskoncept (NIK) som blev klar i höstas. Text Annika Lindqvist Vi behöver ensa och höja vår förmåga att ingripa vid snabba och farliga situationer Erik Nord u Den hemligstämplade rapporten om NIK är nu ett av beslutsunderlagen inför polisens omorganisation I de förslag som projektgruppen redovisade till RPS och som sedan överlämnats till Polissamordningen föreslås att piketpolisen ska ha kvar samma förmåga som idag att ingripa i farliga situationer. Nationella insatsstyrkan, NI, ska ha den högsta förmågan och även ha nationellt ansvar för samordning och metodutveckling till exempel när det gäller förhandlarverksamheten. Erik Nord, som är operativ chef i Polismyndigheten i Västra Götaland är en av de som deltagit i styrgruppen för detta arbete. Vi behöver höja och ensa vår förmåga att ingripa vid snabba och farliga situationer. Vi ska ha ett system som håller ihop från polismannen i yttre tjänst med nationell bastaktikutbildning via regional insatsförmåga och förmågan hos piketpolisen till NI. Den nationella bastaktiken ska genomsyra hur polisens olika insatsförmågor arbetar. Principerna om mentalt, kommunikativt och taktiskt förhållningssätt ska vara tydliga i alla nivåer. En ingripandepolis och en polis som ingår i nationella insatsstyrkan får på detta sätt bättre förutsättningar att samarbeta och lösa sina olika uppdrag i samma insats v 44 1 Fredag året som gått Den 1 november meddelade Högsta domstolen att de beviljar resning i målet med den mördade Marina året som gått Tre män grips den 7 november i en trailerlastbil, misstänkta för båtmotorstölder i Mellerud. Johansson som i slutet av juli 2010 försvann från sitt hem i Spekeröd. Hennes idag 40-årige ex-pojkvän åtalades, misstänkt I trailern hittar Polisen 13 nya båtmotorer till ett värde av 1,5 miljoner kronor, som samma natt stulits från ett företag 24 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN för mord, men friades av både tingsrätt och hovrätt. Först fyra månader efter att den sista förhandlingen avslutades hittades i Mellerud. Den 8 november häktas de tre männen vid Vänersborgs tingsrätt. 25 Marinas kropp och vid obduktionen fastställdes det att hon skjutits i huvudet på nära håll. Rättegången inleds i januari. November 2013 v 45 Torsdag 7 November

14 myndigheten runt myndigheten runt Utblick över myndigheten Innovativa problemlösningar. Kluriga bedrägeriutredningar eller smarta arbetsmetoder. Under vinjetten myndigheten runt ger vi dig ytterligare ett perspektiv på vad andra har för sig i myndigheten. Tipsa oss gärna om vad ni har på gång. E-posta: Följ polisens arbete i Fyrbodal på tv Tv-programmet 112 på liv och död visas nu i 7:an. Många av polisinslagen är inspelade i Åmål, Trollhättan och Uddevalla. I Åmål är det Martina, Sofia, Anders, Tomas och Hanna som är fokuspersoner. Martina finns med på den jätteaffisch som satts upp över hela landet. I Trollhättan får vi följa Anna, Kalle och Martin. Inspelningarna i Uddevalla och Trollhättan är avslutade men många Mobila kontoret firade Den 17 oktober besökte Birgit Olsson mobila kontoret i Lilla Edet för att lämna in en avfyrad gevärspatron. Därmed blev hon det mobila kontorets :e besökare sedan verksamheten startade för cirka två år sedan. Polisområdeschef Niclas Hallgren var på plats och gav en blombukett till Birgit Olsson, som även bjöds på kaffe och tårta tillsammans med dagens övriga 55 besökare. Det mobila poliskontoret i Fyrbodal finns på plats på fasta tider varje vecka i Färgelanda, Munkedal, Dals Ed och Lilla Edet. Vi fungerar som en rullande polisstation och kan hjälpa till med i stort sett allt, utom passhantering, säger Lars-Åke Ringström, som arbetar i det mobila kontoret tillsammans med kollegorna Lars Öhrström, Tommy Eliasson och Stefan Johansson. Text Maria Hällqvist avsnitt har ännu inte sänts. Angelica, Calle och Christer är Uddevallas fokuspersoner och dem får vi bland annat följa vid bråk, trafikolyckor och LOB. SOS sommar, en liknande tv-serie, spelades in i Strömstad under sommaren. Den kommer att sändas i 3:an till våren. Fokuspersoner där har varit Zandra samt sommarpoliserna Joakim och Aki. Källa: Fyrbodals nyhetsbrev Polisen i Skaraborg på Facebook Sedan starten i september har Polisen i Östra Skaraborg fått nästan 3000 personer som följer sidan på Facebook. Responsen är övervägande positiv, både från kollegor och allmänhet. Att skriva för Polisen i sociala medier är en rolig arbetsuppgift och det finns ett stort engagemang bland oss administratörer, berättar Matilda Fahlén. Östra Skaraborg har bland annat gjort inlägg där man berättat om sin verksamhet och bett allmänheten om hjälp. Att kommunicera med Polisen är populärt bland medborgarna i Skaraborg. Enheten har en blandad grupp med både utredare och uniformerad personal i yttre tjänst som gör inlägg. Det händer att även andra kollegor skickar in tips och bilder som de tycker vi ska publicera på Facebook. Jag är övertygad om att det här är ett bra sätt för Polisen att jobba, avslutar Matilda Fahlén. Text Jan Strannegård Skolbuss i diket vid stor övning En stor samverkansövning med polis, sjukvård och räddningstjänst ägde rum i Alingsås i oktober. Scenariot var att en skolbuss med ett 40-tal elever hade kört av vägen och vält i ett dike, med ett flertal svårt skadade passagerare som följd. Syftet med övningen var att få öva samverkan med räddningstjänst och ambulans vid en allvarlig trafikolycka. Vi har haft en del incidenter med bussar inblandade på E20, och en sådan här scen skulle kunna möta oss i ett skarpt läge, säger Peter Sörstedt, operativ chef i Alingsås. Text Tomas Seger Sjöpolis Stephan Tempelen Thorin. Stulen båt hittades via Facebook Tack vare en vaken allmänhet som följer Polisen Båtsamverkan på Facebook så kunde en båt värd 1,6 miljoner kr lämnas åter till ägaren. Det var i slutet av september som båten, en Saga 315, stals på Smögen. Thomas Andersson som driver Polisens Båtsamverkan lade ut en bild på båten på Polisens sida på Facebook. Och det fick resultat. Den 25 oktober stod en man vid Lilla Bommen i Göteborg, 15 våningar upp och höll på med fasadarbete på Läppstiftet. Han kände igen båten från facebooksidan och tog sig ner till kajen och kunde då konstatera att det var den efterlysta båten. Polisen larmades till platsen och kunde gripa en misstänkt person och säkra båten. Text Jan Strannegård Medalj för god insats Den 14 november delade myndigheten ut medaljer för god insats till elva personer. Urban Karlsson var en av dem som fick ta emot utmärkelsen av länspolismästaren. Med risk för sitt eget liv använde han sin bil som vägspärr för att hindra en flyende inbrottstjuv. Det var mitt på dagen den 3 december 2012 som Urban Karlsson upptäcker ett pågående inbrott hos sin granne i Upphärad, söder om Trollhättan. Han ringer Polisen. Under tiden har tjuvarna förstått att de är upptäckta och försöker fly i en bil. Då hoppar jag in i min bil och kör och ställer mig för att blockera vägen. Då vansinneskör de rakt emot mig och jag hinner precis kasta mig ur bilen innan det smäller, berättar Urban Karlsson. Sedan ligger han helt stilla i buskarna och vågar knappt andas, medan polisens helikopter och hundar kommer fram till platsen och inbrottstjuvarna grips. Hade jag inte kommit ur bilen då, hade jag inte suttit här nu. Men jag vet att jag hade agerat likadant idag. Text Maria Hällqvist 26 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN

15 aktuellt aktuellt Foto: Marie Persson Foto: Polisen Halland Foto: Maria Hällqvist Foto: Sara Cahier 4 om resan mot Text Camilla Jansson och Camilla Fogelhamre Tomas Cahier, webredaktör på kommunikationsenheten i Västra Götaland deltar i projekt IT12, Polisens intranät Vilket är ert uppdrag? IT-12 ska leverera ett nytt intranät som stödjer övergången till en myndighet. Fokus är enhetlig nationell information men med hög personalisering av nyheter och annan information. Dessutom ska pro- Robert Karlsson, avdelningschef länsordningspolisen, deltar i projekt OP3, Kärnverksamheten Vilket är ert uppdrag? Vi ska identifiera kärnverksamheten för Polisen, lämna förslag på organisationsstruktur och placera arbetsuppgifter och beslutsmandat på lämplig ansvarsnivå; nationellt, regionalt eller lokalt. Pia Hjalte, chef för den operativa avdelningen i Halland deltar i projektet OP 3:2, Övergripande strukturreform av LKC, PKC och telefonväxel Vilket är ert uppdrag? Den 30 november ska vi lämna förslag på vilka åtgärder som måste genomföras för att verksamheten vid LKC, PKC och telefonväxlarna ska fungera från den 1 januari Den 20 december ska vi Petra Widén, medlem i Reformstödsgruppens referensgrupp 1 jektet leverera en extern webbplats som stärker bilden av Polisen som en enhetlig Utmaning att hålla information uppdaterad och effektiv organisation. Till sist ska projektet föreslå en ny publiceringsorganisation. Jag medverkar i olika delprojekt Vad har varit svårast? Att göra sig fri från den verklighet vi lever i idag; att inte fastna i hur Polismyndigheten i Västra Götaland arbetar. Jag försöker att titta på frågorna med öppenhet för det nya och hitta förslag på bättre lösningar. Det gäller att både använda goda erfarenheter och att våga tänka nytt. Vi ska ju behålla det som fungerar väl samtidigt som vi gör förändringar. lämna förslag till reformering/utveckling av verksamheten som bedrivs vid LKC, PKC och telefonväxeln, till exempel om Vill hitta lösningar som ger mest nytta det ska finnas en ledningscentral och ett PKC i varje region under ledning av regionpolischefen. Varför har du valt att vara med i referensgruppen? För att jag är intresserad av organisations- och utvecklingsfrågor och för att jag tycker att det verkar vara ett bra forum för inflytande. Jag har upplevt omorganisationer tidigare och har därför något att jämföra med. Denna gång har man tryckt än mer på delaktighet och insyn i förändringsprocessen, vilket är en förutsättning för att lyckas tror jag. Vilken är den mest spännande frågan just nu? Det är vem som kommer att bli chef för vår nya region Väst. Och framförallt att få ta del av denne persons intentioner Arbetet med att planera den nya polismyndigheten som bildas den 1 januari 2015 är i full gång. Genomförandekommittén tar på olika sätt hjälp av anställda inom Polisen. Länsmannen har frågat fyra av dem som är aktiva från samverkansområde Väst om hur arbetet går. och ska etablera och leda en lokal grupp i samverkansområde Väst. Arbetet är redan igång och handlar både om att förse projektet med underlag för utvecklingen och praktiskt arbete som att skriva texter. Vilken fråga har varit viktigast för dig? Att arbeta med frågor utifrån flera olika perspektiv och att inte försöka lösa Svårt att frigöra nuet enskilda problem var för sig att hitta naturliga flöden i verksamheten som gyn- Vad blir svårast? Att i dag ta fram förslag som sedan visar sig vara de bästa när det väl genomförs. Vi vill ju hitta de lösningar som ger mest nytta för verksamheten och resultatet och som lever upp till de förväntningar och krav som finns på Polisen. Vilken fråga kommer att vara viktigast för dig? Den viktigaste frågan för mig i hela när det gäller polisområdena lokalt och hur de ska se ut. Alla har något att vinna Vad ser du som den viktigaste förändringen med den nya polisorganisationen? daterad, nyheterna vara intressanta och verktygen ändamålsenliga för att det nya intranätet ska komma till nytta. Det är en stor utmaning att få allt det att klaffa. Vilken fråga kommer att vara viktigast för dig? Ska jag välja en sak är det innehållsfrågorna. Jag vill bidra till att vi får ett relevant och tillförlitligt innehåll. nar både allmänheten och polisanställda. Det är också viktigt att det ska vara lika i den nya myndigheten, men bara lika till en grad som är effektivt. Vissa saker måste vara olika eftersom behoven ser lite olika ut, exempelvis i storstaden jämfört med utpräglad glesbyggd. arbetet kring polissamordningen är att vi inom Polisen bidrar med våra erfarenheter och tillsammans med Genomförandekommittén gör något riktigt bra av allt jobb som görs. Det finns stora förväntningar på Polisen och den nya myndigheten! Den viktigaste förändringen är att den nya polisorganisationen ska bli plattare än den gamla. Förhoppningsvis kommer det att frigöra fler resurser till kärnuppgifterna. Det kommer att kunna förbättra verksamheten vilket alla har något att vinna på både polispersonal och allmänhet. Genomförandekommittén: Vad ska vi göra mindre av? Vilken är den största utmaningen med Polisens intranät i den nya polisorganisationen? Att informationen måste hållas uppu Ett mål med den nya Polismyndigheten är att komma närmare medborgarna. En ny organisation är inte hela lösningen utan det krävs också nya arbetssätt. Det arbetet måste göras i respektive arbetsgrupp. Det bör starta redan nu och kommer att fortsätta efter den 1 januari Den särskilde utredaren Thomas Rolén: Alla är överens om att Polisen ska ha medborgaren i fokus och komma närmare medborgarna. Men hur ska vi frigöra resurser för att klara det? Diskutera gärna vad just ni i er arbetsgrupp skulle behöva göra mer av för att komma närmare dem? Och vad skulle ni kunna göra mindre av? Inriktningsbeslutet som kom den 16 oktober och Thomas Roléns fråga om vad vi ska göra mindre av bör diskuteras på alla nivåer inom Polisen. Som stöd för samtalen har Genomförandekommittén skickat ut material: pfilm om inriktningsbeslut med frågan Vad ska vi göra mer av och mindre av? (finns på Intrapolis och polissamordningen.se) pen kort och ett långt bildspel (finns på Intrapolis och polissamordningen.se) pen bordsbläddrare kommer stå på fikabord paffischer sätts upp på anslagstavlor Läs mer på Nu kan du läsa på Intrapolis om arbetet med polissamordningen i samverkansområde Väst. Du kan se vilka från Halland och Västra Götaland som medverkar i Genomförandekommitténs projekt, läsa om hur Reformstödsgruppen för anställda arbetar och ta del av de artiklar som skrivs i Halland och Västra Götaland. Se lokal information under Ny polisorganisation. 28 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN

16 så gick det sedan gästkrönikan Länsmannen berättade i förra numret om hur allt fler unga pressas till oönskade kontakter på nätet. Nu har en 21-årig boråsare dömts för sexkontakter med 31 unga tjejer. Text Annika Lindqvist Foto Lars Hedelin Föryngrat ledarskap var god dröj! Skyddstillsyn för näthot För flera av tjejerna började kontakterna som vanliga förfrågningar och diskussioner som enligt domen inte stack ut så mycket från hur det brukar gå till på olika chattsidor. Efterhand ändrade dock 20-åringen ton och blev hotfull när tjejerna inte ville fortsätta prata med honom eller tackade nej till att träffas. Brotten pågick i flera sociala medier samtidigt. Både 20-åringen och tjejerna använde sig av flera olika alias och en del konversationer pågick under flera månader. Ingen av tjejerna vågade prata med en förälder eller annan vuxen om att det gått överstyr. Istället försökte de hålla honom lugn genom att på olika sätt upprättahålla kontakten Borås tingsrätt anser att 20-åringen gjort sig skyldig till upprepad brottslighet av allvarlig karaktär. Enligt ett rättspsykiatriskt utlåtande har han inte begått de åtalade gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Hans handlade har istället ett samband med bristande mognad, vilket tingsrätten anser vara förmildrande vid bedömningen av straffvärdet. 20-åringen döms till skyddstillsyn och får betala skadestånd till 26 av de 31 målsäganden. Läs reportaget om utredningen i Länsmannen nummer 3, Sofie, är du fortfarande kvar på IGV? Vikarierar du något eller? Frågorna som jag har fått så många gånger studsar ändå till inombords. Vad ska jag svara den här gången? Ska jag svara som jag alltid har gjort att jag fortfarande tycker det är roligt, att jag känner att det funkar med logistiken på hemmaplan och att jag trivs gott i turlaget, eller ska jag säga som jag egentligen känner? Att jag upplever en stor frustration över att jag står och stampar! Kan jag svara att jag önskar att mitt ordinarie yttre befäl är ledig en längre period så jag får möjlighet att vikariera? Jag började arbeta inom Polisen i Västra Götaland 2005 och har under de senaste åren vikarierat en hel del som yttre befäl. Vi är många med mig som ena dagen agerar som arbetsgivarrepresentant med ett stort personalansvar, för att nästa dag arbeta i patrull. Nu några år senare har jag lagt märke till att det saknas en naturlig utvecklingsplan för våra direkta chefer. En hel del av våra yttre befäl har jobbat länge på sina befattningar, tycker att skiftestjänstgöringen är tung och har inte samma motivation att entusiasmera personalen för att leverera resultat i verksamheten. Nyligen presenterades ett förslag i kommunstyrelsen i Göteborg där chefer inte skulle få sitta på sina befattningar en längre tid utan att förordnandena skulle vara tidsbegränsade. Detta för att skapa just en rörlighet av chefer och en utveckling av kommunens företag och organisationer. Om vår myndighet skulle anamma samma tänk fullt ut, skulle det skapa en mer vital organisation och öppna upp större möjligheter för unga och drivna kollegor att få utvecklas som ledare. Sedan år 2007 har Polisen i Sverige lagt ner stora resurser genom Polisens chefs- och ledarcenter. Syftet med detta är att säkra en långsiktig kompetensutveckling inom chefs- och ledarskap samt att rörligheten av chefer skulle öka. Hur har detta då fallit ut för våra ledare på direkt nivå, till exempel de som arbetar som yttre befäl? Hur kan vi ta vara på dessa medarbetares stora erfarenhet? I varje nummer av Länsmannen skriver en person i eller utanför myndigheten om ämnen eller händelser på ett personligt sätt. Sofie Konkell är vikarierande yttre befäl i Kortedala, PO Storgöteborg. En tidsbegränsning på befäls- och chefstjänster skapar stora möjligheter men samtidigt kräver det att det kan erbjudas ett utvecklingssteg eller en utvecklingsplan för de medarbetare som känner att det är dags att gå vidare och göra något annat. Detta skulle lämna plats för yngre kollegor att kunna bidra med nya idéer för att utveckla och förbättra våra arbetsmetoder. Det finns många entusiastiska och drivna kollegor i vår myndighet som står på tröskeln, stampar och väntar på att få chansen. Jag vet, för jag är själv en av dessa. I flertalet polisområden i Stockholms län har chefer på strategisk nivå och till viss del även indirekt nivå förordnande på 6 år med möjlighet till förlängning ytterligare 3 år. Det har gett just den rörlighet och förnyelse av ledningen som Polisens chefs- och ledarcenter eftersträvar. Detta genomförs idag på en del chefer på strategisk nivå i vår myndighet men varför inte implementera detta fullt ut på alla nivåer? Ett förordnande på 6 år för våra direkta chefer, till exempel yttre befäl, gruppchefer med flera, och efter detta en bra och stimulerande utvecklingsplan då förordnandet har löpt ut. Det skulle ge just den utveckling av verksamheten och personalen som i alla fall jag eftersträvar. Vilken enorm möjlighet Polisen har att omstrukturera verksamheten inför 2015 och se till att vi får just en rörlighet och förnyelse av ledarskapet som hade varit så utvecklande för vår verksamhet! Sofie, är du fortfarande kvar på IGV? Nästa gång jag får den frågan så hoppas jag kunna svara: Ja, det är jag, och nu är det min tur! 30 LÄNSMANNEN LÄNSMANNEN Foto: Maria Hällqvist

17 Posttidning B Retur: Polisen/Länsmannen Box 429, Göteborg Du följer väl Polisen i Västra Götaland på nätet? Facebook Polisen Dalsland Polisen Östra Skaraborg Polisen Göteborg City Polisen Hisingen Polisen Göteborg Nordost Polisen Tynnered Polisen Båtsamverkan Västra Götaland Polisen djurärenden, @AENO98 Polisen Göteborgsområdet Polisen i Väst vid evenemang Polisen Västra Götaland Polisområdeschef Fyrbodal Erik Nord, operativ chef Västra Götaland Youtube mobil.polisen.se 32 LÄNSMANNEN

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Lag och rätt. Vecka 34-38

Lag och rätt. Vecka 34-38 Lag och rätt Vecka 34-38 Brottet Ett brott begås Ungdomsgänget klottrar på skolans väggar och fönster krossas. Paret som är ute på sin kvällspromenad ser vad som händer Anmälan och förundersökning Paret

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet

Kriminalpolitik. Rättssäkerhet 3 Leva i Sverige Kriminalpolitik Kriminalpolitik är alla de åtgärder som samhället sätter in för att begränsa brottsligheten. I regel tänker vi på rättsväsendet och på det arbete som utförs av polis, åklagare,

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON

PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON PÅ JOBBET TEXT CARINA SKAGERLIND FOTO JIMMY GUSTAFSSON 20 SAMBANDET 4 2012 VASSA PÅ MILJÖBROTT Miljöbrott innebär en bredd av ärenden. Under 2012 har det bland annat inneburit ett oljeutsläpp samt ett

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO

Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL BANKGIRO POSTGIRO KVINNOFRID Gemensam handlingsplan där hot och våld förekommer i nära relationer för Kalix kommun, IFO Polismyndigheten Kalix sjukhus Kvinnojouren Svenska Kyrkan POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-MAIL

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu

181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000. 153 då 181 nu Publicerad: 2011-03-08 181 kvinnor i Sverige dödats av sina män, pojkvänner och ex-män sedan år 2000 153 då 181 nu För två år sedan var de 153. Förra året 168. Vi lovade att fortsätta räkna och berätta

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Djurskyddspolisen i Stockholms län

Djurskyddspolisen i Stockholms län Djurskyddspolisen i Stockholms län Den här satsningen leder till mindre lidande för både människor och djur. Det går att använda flera mjuka instrument som förelägganden och tillsyn. Det gör att vi kan

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor

Skimningsutrustning. Rättsliga frågor Skimningsutrustning Rättsliga frågor RättsPM 2011:3 (ersätter RättsPM 2005:22) Rättsavdelningen Utvecklingscentrum Stockholm Mars 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är skimning?... 3 3.

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

rättegången hur blir den?

rättegången hur blir den? Jag vill veta rättegången hur blir den? www.jagvillveta.se 14 17 år 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2015 Illustrationer Maria Wall Produktion Plakat Åströms Tryckeri AB, Umeå 2015 Vad är en rättegång? 6 Vägen

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

Varningssignaler och råd

Varningssignaler och råd Varningssignaler och råd Innan första slaget Var uppmärksam på hans kvinnosyn Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om han kommenterar hur de klär sig och hur han värderar kvinnliga kollegor.

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott

Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott Utsatt för brott? - En skrift för dig som är ung och behöver veta vad som händer om man är utsatt för ett brott Som förlaga till denna skrift har vi fritt använt oss av broschyren Utsatt för brott? som

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Karin Torgny journalist kulturvetare + vårdarinna vård och

Läs mer

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta?

Rättegång. Åklagare: Vad har Gabriel Arwidson och Jon Righard för inställning till detta? Rättegång Välkomna! Jag heter Ludvig Löfqvist och är domare i rätten idag. Vi har endast en nämdeman, Otto Jeppsson, eftersom de övriga var på semester, som även är notarie, samt målsägare Line Gustavson,

Läs mer

För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri

För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri För bra för att vara sant? skydda dig mot bedrägeri Är det för bra för att vara sant - är det troligtvis det! Förvara bankkortet som en värdehandling, aldrig kort och kod tillsammans. Var vaksam vid bankomaten

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören.

1. 17 Juli 2000. - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. 1. 17 Juli 2000 - Ja du HP, eller förlåt, Hasse menar jag, sa fängelsedirektören. HP var det namn han haft de senaste åtta åren som han tillbringat på den slutna avdelningen på Kumla. HP hette egentligen

Läs mer

Från polisanmälan till stöd och hjälp

Från polisanmälan till stöd och hjälp samverkan mellan polis och socialtjänst vid brott i nära relation då målsägande är över 18 år Från polisanmälan till stöd och hjälp Handbok för införande av arbetsmetod grundad på Relationsvåldscentrum

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL?

SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? SKYDDSNÄT ELLER TRASSEL? HJÄLPPROCESSEN FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH BARN En hjälpreda för att se sammanhang och göra effektiva insatser Materialet är gjort med utgångspunkt i samverkande verksamheter

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 011 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista rapport arbetsledning missköta sig rasist Diskrimineringsombudsmannen arbetskamrater arbetstider morgon- eller eftermiddagsskift stämpelkort

Läs mer

Brott och digitala bevis. Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18

Brott och digitala bevis. Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18 Brott och digitala bevis Stefan Kronqvist e-stockholm 08 2008-11-18 RKP:s IT-brottssektion Var finns vi i organisationen? RIKSPOLISCHEF Säkerhetspolis RKP RPS KPE Stab OPE IPO IT-brottssektionen Samordningsfunktion

Läs mer

Villig av Christina Wahldén

Villig av Christina Wahldén 1 Villig av Christina Wahldén Som ett slutord till boken skriver Christina Wahldén så här: "Min första bok Kort kjol kom ut för sexton år sedan. Den är fortfarande den av mina böcker som är mest utlånad,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Barnahus i Island för sexuellt utnyttjade barn Ólöf Ásta Farestveit, leder för barnahus i Island

Barnahus i Island för sexuellt utnyttjade barn Ólöf Ásta Farestveit, leder för barnahus i Island Sida 1 ( 12 ) 1.20.14 Föreläsarens kommentarer till pp-bilder samt föreläsarens svar på frågor från publiken. Vid tangenterna Jenny Ström. Det här projektet/modellen startade 1998. Jag har arbetat lite

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport

Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Statistik 2014- Brottsofferjourens kvinnofridsrapport Om hjälpsökande kvinnor, brott i nära relation och hedersrelaterade brott Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Om den här rapporten... 2 Brottsofferjourens

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 februari 2013 Ö 5674-12 Framställning om utlämning till Schweiz av MC Offentlig försvarare: Advokat SF YTTRANDE Det föreligger hinder

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet Bedrägerier angår oss alla Läs mer på internet: www.polisen.se:

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Samhällskunskap Civics

Samhällskunskap Civics 1 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Ersättningsprov Samhällskunskap Civics Delprov A1 Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn

Exempel Sexuellt ofredande 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 10 000 kr Våldtäkt mot barn Exempel Sexuellt ofredande En kvinna ofredades sexuellt av en man som under sammanlagt ett och ett halvt år skickade ett stort antal sms till henne som innehöll grova sexuella anspelningar.tingsrätten

Läs mer

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik

Lag och rätt. 22 Civilrätt 23 Äktenskap Giftorätt Skilsmässa Bodelning 24 Arv Bouppteckning Dödsboet 25 Testamente * Juridik Lag och rätt sid Ord och Begrepp att kunna: 8 Regler Lagar Sveriges Rikes Lag Stifta Riksdagen Polisen Domstolarna 9 Brottsbalken Snatteri Stöld Förtal Rån Våld mot tjänsteman Häleri Olovligt förfogande

Läs mer

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD

PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD PARTNERVÅLD Vägledning OBS! Om du använder det här avsnittet som en separat del, se också inledningen till föregående avsnitt (Våld mot barn) som också berör våld i nära relationer

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet Kort om koncept Karin Invigdes 2008 permanent verksamhet 2010 Målgruppsanpassad polisstation Fokus på samverkan och bemötande Verksamhet även för utsatta barn och de anmälda männen Sprida erfarenheter

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Ersättning vid brott

Ersättning vid brott Ersättning vid brott SKADESTÅND FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING VARFÖR OLIKA BELOPP? ANSÖKAN KRÄNKNING SKADESTÅND KRÄNKNING KRÄNKNING SKADESTÅND FÖRSÄKRINGSER- BROTTSSKADEERSÄTTNING SÄTTNING FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Internet laglöst land?

Internet laglöst land? Internet laglöst land? Internationella Brottsofferdagen Stockholm 2011-02-22 Anders Ahlqvist Dagens epistel Är Internet ett laglöst land? Motivering till svaret Eget beteende Men Laglöst? Alla lagar som

Läs mer

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag

Fakta: mäns våld mot kvinnor Så ser Det ut i dag Så ser Det ut i dag mäns våld mot kvinnor I världen uppskattas var tredje kvinna någon gång har blivit utsatt för våld eller sexuella övergrepp. I Sverige anmäldes år 2006 runt 25 500 fall av misshandel

Läs mer

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna

Sluten ungdomsvård år 2001 Redovisning och analys av domarna Allmän SiS-rapport 2002:5 Sluten ungdomsvård år Redovisning och analys av domarna Av Anette Schierbeck ISSN 1404-2584 LSU 2002-06-25 Dnr 101-602-02 Juridikstaben Anette Schierbeck Sluten ungdomsvård Som

Läs mer