GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015"

Transkript

1 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

2 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk rapport och bokslut 22 Valberedningens verksamhetsberättelse 24 Representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens styrelses verksamhetsberättelse 26 Regionombudens verksamhetsberättelse 27 Förslag till verksamhetsplan Förslag till budget 35 Propositioner Nytt politiskt regionprogram 2. Prioriterade målgrupper 3. Ta barns psykiska ohälsa på allvar 4. Låt ungdomsmottagningen vara första linjens psykaitri 5. Subventionera priventivmedel 6. Satsa på spårbunden trafik 7. Politik för Gröna investeringar i Stockholmsregionen Valberedningens förslag 52 Revisionsberättelse 58

3 3 Välkommen på årsmöte! Vårtider är lika med årsmötestider! Snart är det dags för Grön ungdom i Stockholmsregionens årsmöte och det kommer att bli hur kul som helst. Vi kommer att fatta många viktiga beslut, både politiska och organisatoriska Temat för årets årsmöte är Framtidsstaden. Det kommer att märkas genom att vi har bjudit in intressanta gäster som kommer att prata på temat. Vi har även lagt politiska förslag som är ett steg på vägen för att uppnå den framtidsstad som vi vill se: en grön och klimatsmart stad! Årsmötet kommer att hållas helgen mars i Folkuniversitets lokaler på Kungstensgatan 45. Närmsta tunnelbanestation är Rådmansgatan. Lokalerna är funktionsanpassade. Incheckningen till mötet öppnar kl Om du inte har varit på ett årsmöte förut är det bra att du kommer på årsmötesskolan kl Kl öppnas mötet, då är det viktigt att du är på plats och har checkat in! Vi kommer att bjuda på fika och lunch under dagarna. All mat som serveras är vegetarisk och vi kommer ta hänsyn till de allergier och preferenser som du uppgett i din anmälan. Handlingarna är din guide till årsmötet. Här står alla viktiga tider och delar av mötet, och här finns alla förslag mötet ska ta ställning till. Det är viktigt att du läser handlingarna innan mötet för vara förberedd och kunna fatta bra beslut. Vid alla typer av frågor kring årsmötet, kontakta vår organisationssekreterare Albin Arleskär. Du kan maila till eller ringa på Varmt välkommen på årsmöte!

4 4 Förslag till Dagordning och tidsschema Dagordningen är den lista med punkter som säger vad vi ska ta upp på årsmötet. Tips! Årsmöteskursen på lördagen kommer att förklara hur mötet går till och vad alla delar av mötet innebär, och en kan på ordlistan på sidan 12 se förklaringar till ord som är lite svåra! Lördag 9.00 Incheckningen öppnar 9.30 Årsmöteskurs Incheckningen stänger, mötet öppnas Förra året 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3 Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4 Fastställande av röstlängd 5 Fastställande av dagordning och tidsschema 6 Fastställande av arbetsordning 7 Verksamhets- och ekonomisk redovisning a) Styrelsens verksamhetsberättelse

5 5 b) Styrelsens resultat- och balansräkning c) Disposition av årets resultat d) Verksamhetsberättelse för andra årsmötesvalda grupper 8 Revisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet 10 Övriga rapporter a) Lokalavdelningar och -grupper samt arbetsgrupper Presentation av verksamhetsplan, budget, proposition 1 och Lunch Föreläsning Mattias Höjer, proffesor som forskat bland annat på hållbara städer Påverkanstorg för verksamhetsplan, budget, proposition 1 och Plenumdebatt verksamhetsplan, budget, proposition 1 och Beslutspass 11 Verksamhetsplan Budget 13 Organisatoriska propositioner 1. Nytt politiskt regionprogram 2. Prioriterade målgrupper Rast och fika Presentation av proposition Plenumdebatt proposition Mötet avslutas för dagen

6 6 Söndag 9.30 Tal av landstingspolitiker 9.45 Beslutspass Rast och fika Val Val Lunch 14 Politiska propositioner 3. Ta barns psykiska ohälsa på allvar 4. Låt ungdomsmottagningen vara första linjens psykaitri 5. Subventionera priventivmedel 6. Satsa på spårbunden trafik 7. Politik för Gröna investeringar i Stockholmsregionen 15 Val av språkrör a) Valberedningens förslag b) Kandidatpresentationer c) Fastställande av antal språkrör d) Pläderingar e) Val av språkrör 16 Val av ledamöter till styrelsen a) Valberedningens förslag b) Kandidatpresentationer c) Fastställande av antal ledamöter i styrelsen d) Pläderingar e) Val av ledamöter till styrelsen Valresultat språkrörsvalet Tal av språkrör Valresultat styrelse

7 Val av representanter till styrelse respektive valberedning i Miljöpartiet de gröna i Stockholmregionen, och val av regionombud a) Valberedningens förslag b) Kandidatpresentationer c) Pläderingar d) Val av representanter e) Val av regionombud 19 Val av valberedning och revisorer a) Styrelsens förslag b) Kandidatpresentationer c) Fastställande av antal ledamöter d) Val av valberedning e) Val av godkänd revisor f) Val av föreningsrevisor Avslut och avtackningar Mötet avslutas

8 8 Förslag till Arbetsordning Vad är en arbetsordning? En arbetsordning är reglerna för hur årsmötet ska gå till, för hur vi diskuterar och tar beslut. Organisationens stadgar reglerar också hur mötet går till och de står över arbetsordningen. Syftet med arbetsordningen är att årsmötet gemensamt tar ett demokratiskt beslut om reglerna för mötet, så att alla kan hänga med, bilda sig en uppfattning och ta beslut. Om något ord är otydligt kolla på ordlistan på sidan 12! Beslut tas i fyra steg: Förklaring av vad det är för beslut som ska tas Presentation av vilka förslag som finns Diskussion och yrkanden Omröstning Plenum Med plenum menas att vi alla diskuterar och tar beslut i samma rum, ett stormöte helt enkelt. I plenum tar vi beslut om det som står på dagordningen, samt på de yrkanden som kommit upp under olika delar av mötet. Förslagen presenteras av hen som lagt förslaget (till exempel styrelsen eller valberedningen) i plenum innan diskussion. Då det är diskussion i plenum följer vi följande regler: Vill en begära ordet räcker en upp sitt röstkort. Talarlistan kvoteras i första hand så att den som inte talat tidigare under en dagordningspunkt får tala, i andra hand efter kön. Talartiden för ens första debattinlägg under dagordningspunkten är två minuter, därefter en minut. Styrelsens presentationer får ta fem minuter.

9 9 Tidsschemat bryter talarlistan. Vill vi diskutera mer så får vi rösta om att debattiden ska förlängas. Den som vill ändra något om hur mötet går till kan lägga en så kallad ordningsfråga. De handlar bara om hur vi gör saker praktiskt, och inte själva besluten. En ordningsfråga bryter talarlistan. Om en tycker att en diskussion ska avslutas kan en begära ordningsfrågan streck i debatten. Efter streck har deltagarna en sista chans att sätta upp sig på talarlistan. Påverkanstorg Den största delen av diskussionerna sker genom så kallat påverkanstorg. Förslagen är uppsatta på olika stationer, och du väljer själv vad du vill diskutera. Du kan även skriva ändrings och tilläggsyrkanden under torget! Har du ett nytt yrkande så skriver en det på du lapp och sätter upp på stationen. Alla förslag ska skrivas på speciella yrkandelappar som finns vid stationen och som du kan få av den funktionär som ansvarar för stationen. Alla förslag ska skrivas i form av att-satser. En att-sats är en mening som börjar med ordet att och som går att säga ja eller nej till. Till exempel: Jag yrkar att alla på mötet ska få pengar till glass. Tänk på att du kan hitta kompromissförslag, där du kanske tillsammans med någon annan eller styrelsen enas om ett nytt förslag. Du kan stödja ett yrkande genom att skriva ditt röstkortsnummer på det. Förslag med stöd av färre än tre personer tas inte upp i plenum automatiskt, men det går alltid att återyrka genom att lämna en lapp till presidiet. Efter varje påverkanstorgs-omgång sammanställer de stationsansvariga alla yrkanden och lämnar dem till presidiet som tar upp besluten i plenum. Yrkanden i plenum

10 10 När yrkanden ska läggas i plenum gäller att alla yrkanden ska skrivas på speciella yrkandelappar som finns vid presidiet. Alla förslag ska även här skrivas i form av att-satser. Yrkanden kan läggas fram till att mötet beslutat att gå till beslut. Beslut När vi röstar kring beslut gäller följande regler: Rösta gör vi i första hand med acklamation, alltså genom att ropa Ja och sträcka upp vårt röstkort för antingen bifall eller avslag. Därefter uppskattar ordförande om yrkandet har vunnit bifall eller inte. För att yrkande ska få bifall ska det få enkel majoritet, alltså minst hälften av allas röster, om inte stadgarna säger annat. Är en osäker på om ordförande uppskattat rätt kan en begära votering, genom att säga votering innan klubban fallit. Då räknar rösträknarna det exakta antalet röster. Första gången kan ordföranden välja att göra en provvotering där rösträknarna inte måste räkna. Vid lika röstetal tas valet om, vid fortsatt lika röstetal avgör lotten. Personval Valberedningen presenterar först sitt förslag. Sedan får alla som kandiderar presentera sig i plenum. Talartiden är då 2 minuter för språkrörskandidater och 1 minut för övriga. Pläderingar Pläderingar är positiva debattinlägg om kandidater. Endast positiva pläderingar tillåts, alltså för en kandidat, inte emot en kandidat. Pläderingar sker i plenum och kandidaterna närvarar inte. För pläderingar gäller samma talartid som för övriga inlägg. Omröstning

11 11 Vi väljer genom sluten omröstning om någon så begär i plenum. Annars sker valet genom acklamation.

12 12 Ordlista Här är en lista med halvkrångliga mötesord som det kan vara bra att kunna för att hänga med på mötet! Acklamation Röstning genom att säga ja och sträcka upp sitt röstkort. Ordförande frågar först vilka som vill bifalla och sedan vilka som vill avslå. Säg ja på den som passar för dig men säg aldrig nej. Ajournera Uppskjutning eller paus i mötet. Arbetsordning Reglerna för hur mötet ska funka. Att-sats ett förslag till beslut, formulerat så att det går att säga ja eller nej till det. Avslag Rösta avslag när du inte håller med. Bifall Rösta bifall när du håller med. Bokslut Ekonomisk sammanställning av det gångna året. Budget Plan för beräknade inkomster och utgifter det kommande året. Dagordning Lista med punkter som ska tas upp på mötet. Delegera Någon får ansvar för att sköta en uppgift. Föredragning Någon berättar och förklarar en punkt på dagordningen. Justera Granska protokollet för mötet och kolla så att allt som står är rätt. Kvotering Regler för hur till exempel könsfördelningen i en grupp eller på talarlistan ska se ut.

13 13 Motion Ett förslag från medlemmarna som lämnas till mötet i förväg. Nominering Ett förslag på kandidat till ett uppdrag. Ordningsfråga Om någon vill framföra ett önskemål eller göra ett påpekande om mötesordningen, ropar den Ordningsfråga!. Paragraf ( ) Ett stycke i ett protokoll eller i stadgarna. Proposition Ett förslag från föreningens styrelse som lämnats till mötet i förväg. Protokoll Dokument där en skriver ned vad som beslutats på mötet. Påverkanstorg En mötesform där alla saker en ska besluta om är uppsatta på väggarna och folk får mingla runt för att diskutera och yrka. Reservation Är en inte nöjd med ett beslut som mötet fattat går det att göra en anteckning om det i protokollet, skriv ned vad du tycker och lämna på en lapp till mötesordförande. Röstkort Lappen som du måste hålla kolla på för att få rösta och begära ordet. Sakupplysning Viktig faktainformation om en fråga, bryter ofta talarlistan. Sluten omröstning Att rösta genom att lägga sin röstsedel i en låda. Stadgar Reglerna för en förening. Streck i debatten Om det är många som vill prata och debatten drar ut på tiden kan en besluta att sätta streck i debatten så att inga fler får sätta upp sig på talarlistan. Det görs genom en ordningsfråga där en yrkar streck i debatten. Talarlista En lista över de som vill tala på punkten som diskuteras på mötet. En skriver upp sig genom att sträcka upp sitt röstkort.

14 14 Vakant plats Ledig plats i till exempel en styrelse. Votering Beslut genom rösträkning. Votering ska alltid ske om någon begär det genom att ropa Votering! innan mötesordförandens klubba har fallit. Yrkande När en lägger ett förslag, formulerat som en att-sats, till exempel: Jag yrkar att det ska serveras glass på alla möten. VÅGA FRÅGA! Funderar du över något som inte står med här? Det finns alltid personer på mötet som kan förklara nya ord och hur vissa saker brukar göras. Är du osäker på vem som kan svara så fråga mötesordföranden, som brukar kunna ge svar på det mesta.

15 Verksamhetsberättelse 2014 På Grön Ungdom i Stockholmsregionens årsmöte 2014 valdes Eskil Engström (språkrör), Giancarlo Ita Gomero, Hanna Lidström (språkrör), Joakim Söder, Lovisa Sandberg, Nina Elmi, Pauline Fahlström, Semanur Taskin och Sara Söderström till Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse. Lovisa Sandberg entledigades i oktober, och Olivia Nordell fyllnadsvaldes till styrelsen på ett extrainsatt årsmöte den 26 oktober har varit ett fantastiskt år för vår organisation. På årsmötet 2014 antog vår organisation en verksamhetsplan, där vi skrev att vi under 2014 skulle genomföra en valrörelse där alla som vill är med och bidrar till att göra det till den bästa och mest framgångsrika valrörelsen i Grön Ungdoms historia. Och det har vi verkligen gjort! Vi har inte bara genomfört en valrörelse, utan två stycken. Under de båda valrörelserna deltog vi på 230 externa aktiviteter så som bokbord, kampanjer eller debatter. I skolvalet inför de allmänna valen i september blev vi största, andra största eller tredje största parti på 262 av de 348 skolor i Stockholms län som deltog i skolvalet. På hela 54 skolorna blev vi största parti! Under året har vi mer än tredubblade antalet medlemmar totalt gick vi från knappt 600 medlemmar i mars till knappt 2000 medlemmar vid årsskiftet. Det gör att vi är ungefär en tredjedel av hela Grön Ungdom och mer än 25% av hela Miljöpartiet i Stockholmsregionen. I 11 av 26 kommuner i Stockholms län sitter vi i majoritet, och inte minst sitter vi för första gången i historien med i regeringen! Sammanfattningsvis har det varit ett sjukt roligt och häftigt år.

16 16 Verksamhetsberättelsen fortsätter nu med att berätta mer i detalj vad vi har gjort det senaste året. Den är indelad i tre huvudkategorier: Påverkansarbete, Aktiviteter och kunskapsbyggande samt Organisation och styrning. Kategorierna är samma kategorier som vi delat in vår verksamhetsplan i, och motsvarar de utskott som styrelsen internt har valt att arbeta i under året politiska utskottet, verksamhetsutskottet och organisationsutskottet. Påverkansarbete Det här året har verkligen varit ett politiskt år, där vi kampanjat! I verksamhetsplanen skrev vi att vi under 2014 skulle genomföra en valrörelse för alla, där många av våra medlemmar är med och kampanjar. Vi skrev att vår valrörelse skulle vara samtalsbaserad och lättillgänglig för både medlemmar och allmänhet. Efter valet skulle vi fortsätter vara utåtriktade och påverka Stockholms-politiken. De mål vi satte var att många medlemmar är med i valrörelsen, att vi skulle bidra till att Miljöpartiet skulle vinna valet och bidra till att många medlemmar får uppdrag i kommun, landsting och riksdag inklusive nämnder. Efter valet har vi inte kampanjat lika mycket som tänkt. Det beror till viss del på att den politisk hösten varit minst sagt turbulent, men också på fokusering på interna aktiviteter. Frågan om miljöpartiet vann valet beror ju helt på hur en definierar att vinna val. Men om vi utgår från målet var att bli ett regeringsparti har vi helt klart vunnit valet även om vi backade i riksdagsvalet i stort. Det är en också en frågeställning om Europaparlamentsvalet samt hur vi ser på vinst i landsting och de kommuner som ligger inom Stockholmsregionens geografiska område.

17 17 Vad gäller Europavalet skulle vi vilja påstå att vi har vunnit valet med råge då vi ökade med 4,39% och gick om Moderaterna som andra största parti. När det kommer till landstinget så hade vi hoppats på ett maktskifte till vår fördel vilket inte blev verklighet vid landstingsvalet. Däremot har vi tagit majoritet i flera av Stockholmsregionens kommuner vilket självklart är glädjande och måste ses som en valvinst. Vi har uppföljt följande från verksamhetsplanen för året: R Synas i media och på sociala medier R Delta på skolbesök, debatter och andra evenemang vi bjuds in till R Kampanja med Miljöpartiets politik R Sprida kunskap och bilda opinion om vår politik till våra prioriterade målgrupper R Uppmuntra medlemmar att delta i valrörelsen R Uppmuntra medlemmar att åka på årsmöten och kongresser och stödja demsom åker som ombud och deltagare R Följa valplanen Q Ge medlemmar möjlighet att påverka språkrörens beslut Q Fortsätta kampanja efter valet Aktiviteter och kunskapsbyggande Under det här verksamhetsåret har vi genomfört fler aktiviteter än någonsin tidigare. Det har varit ett oerhört roligt år fyllt med kunskap där vi har varit fokuserade på värvning. Under årets gång har Grön ungdom i Stockholmsregionen tredubblat sitt medlemsantal och vi har varit fokuserade på utåtriktad aktivitet. Verksamhetsåret har naturligt blivit präglat av valrörelse.

18 18 Vi har haft flertal aktiviteter och utbildningar inriktade på hur en kampanjar, hur en debatterar och hur en håller bokbord innan och under valrörelserna, samtliga har varit mycket lyckade. Under de båda valrörelserna har vi haft tre anställda på kansliet som delegerats ansvar för att ansvara över aktiviteter, vilket har gett aktivitets och kunskapsbyggande extra resurser. Regelbundet under valrörelserna har vi också haft Öppet Kansli, dit medlemmar har kunnat komma för hjälp med aktiviteter eller för att planera diverse saker. Fyra arbetsgrupper verkade under valrörelsen, då framför allt under EU-valrörelsen under namnen Pynta, Skrika, Lära och Prata. Det har hållts en nämnd-skola där vi har kunnat utbilda våra medlemmar hur ett arbete i nämnd fungerar. Vi anordnade ett Almedalsläger tillsammans med övriga regioner som uppskattades och som många medlemmar deltog i. Under sommarledigheten hade vi nio kampanjtillfällen utspridda över hela Stockholm där fokus var Klimat och feminism som var Grön ungdoms bestämda fokusområden inför riksdagsvalet i september. Vi har ordnat en träff för lokalt aktiva som gett verktyg till hur en kan organisera aktivitet lokalt efter valet. Nätverket för unga politiker har startats upp och till detta har två sammankallande valts och ett ramdokument har tagits fram. Sandra Fogelberg från förbundsstyrelsen har utbildat verksamhetsutskottet i styrelsen i medlemskultur och normkritik vilket gav bland annat resultat i en normkritisk utbildning på Grön ungdom i Stockholmsregionens extrainsatta årsmöte den oktober. En studieresa till Bryssel anordnades 6-8 november. Vi har planerat och organiserat kring val av ombud inför Grön ungdoms riksårsmöte som ägde rum den 21-22de februari i Haninge. Under hösten har fyra studiecirklar planerats och genomförts. En i grön politik, en i feminism, en om klimat och en om djurrätt. Träff för nya medlemmar och medlemsmöten har skett kontinuerligt under verksamhetsårets gång. Med den internationella kvinnodagen i sikte skapades en 8mars grupp som genomfört flertalet aktiviteter

19 19 innan och under 8 mars. Den 4de februari höll Grön ungdom i Stockholmsregionen tillsammans med Gröna Studenter i Stockholm en föreläsning med Hans Rosling i landstingssalen. Utöver det har Träff för nya medlemmar och medlemsmöten har skett kontinuerligt under verksamhetsårets gång. För att sammanfatta året har det varit ett intensivt år där en mångfald av aktiviteter har skett med fokus på utåtriktad sådan. Under hösten har fokus varit att ge möjligheter till att fördjupa sig inom politiska områden genom utbildningar och studiecirklar. Vi har uppföljt följande från verksamhetsplanen för året: R Kraftigt öka vårt medlemsantal genom att vara inriktade på värvning R Ha flera utbildningar om hur en kampanjar R Ha en majoritet av aktiviteter som bygger på kampanjande R Ha en samtalsinriktad valrörelse R Utbilda och informera unga under 26 om hur en kandiderar till nämnder R Ha grundläggande utbildningar inom olika ämnen R Följa Eftervalsplanen R Följa aktivitets- och utbildningsplanen R Ha demokratiska medlemsmöten som följer mallen för medlemsmöten R Gemensamt gå på Miljöpartiets medlemsmöten och aktiviteter R Hjälpa lokalavdelningarna att arrangera många aktiviteter med låga trösklar R Uppmuntra lokalavdelningar att fyllnadsvälja till styrelser och grupper R Stötta lokalavdelningar och grupper R Stötta vårt nätverk för unga politiker Q Ha medlemsmöten med stor makt och inflytande över styrelsen Organisation och styrning

20 20 Inför 2014 skrev vi tre mål i verksamhetsplanen under rubriken Organisation och styrning. Det målen var ett kansli som har detaljerad koll över valrörelsen och fattar praktiska beslut, en strategisk styrelse som har övergripande koll över valrörelsen och fattar inriktningsbeslut samt en effektiv kommunikation som når alla medlemmar och där varje kommunikationskanal har ett tydligt syfte och används lagom ofta. Rent konkret skrev vi att vi ville ha ett kansli med stor kapacitet, genom att utöka kansliet och anställa unga som kan ta debatter, skolpresentationer och medverka på olika evenemang. Under året har vi haft tre ordinarie anställda en verksamhetsutvecklare, en organisationssekreterare och en kampanjchef. Inför valet bestämde vi att ha vår verksamhetsutvecklare anställd på heltid istället för halvtid, vilket vi fortsatt med året ut. Även kampanjchefen var anställd på heltid, och vår organisationssekreterare på ungefär halvtid. Inför de båda valrörelserna arvoderade vi våra språkrör och anställde valarbetare, som arbetade med att ta representera oss på debatter och bokbord, vid kampanjtillfällen, i valstugor och medverkade på medlemsaktiviteter. I Europaparlamentsvalen hade vi ett arvoderat språkrör och en valarbetare, och under valrörelsen till de allmänna valen i september hade vi två heltidsarvoderade språkrör och fyra valarbetare. Vid årsskiftet 2014/2015 har vi även anställt en ny organisationssekreterare, vilket gör att vi genomför tre rekryteringsprocesser under valet. Kommunikationen är möjligtvis det som inte fungerat lika bra under året. I verksamhetsplanen för året skrev vi att kommunikation kommer att vara en väldigt viktig del av valrörelsen. Både inåtriktad

21 21 för att kommunicera med våra medlemmar och mellan olika aktörer men även utåtriktad för att sprida våra politiska budskap. I verksamhetsplanen stod det att vi skulle ha en välanvänd sida som främsta kommunikationskanal. Styrelsen anser att hemsidan har varit välanvänd från organisationens sida men att det inte har varit den främsta kommunikationskanalen för våra medlemmar. Vi har uppföljt följande från verksamhetsplanen för året: R Ha arbetsgrupper som operativt genomför utåtriktad aktivitet R Ha valanställningar efter budgetutrymme R Anställa fler i valrörelserna för att medverka på utåtriktade evenemang. R Utbilda styrelsen R Utbilda valberedningen R Göra en skriftlig utvärdering av valrörelsen R Ha god kommunikation mellan styrelse-kansli och kanslikontaktpersoner R Ha kontinuerlig kontakt med Miljöpartiet på alla relevanta instanser Q Ha en tydlig och tillgänglig kommunikation för våra medlemmar Q Ha en välanvänd hemsida som främsta kommunikationskanal Q Följa planen för kommunikation och information Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse Sara Söderström, Joakim Söder, Olivia Nordell, Semanur Taskin, Eskil Engström, Hanna Lidström, Giancarlo Ita Gomero, Pauline Fahlström, Nina Elmi

22 Ekonomisk rapport Intäkter Budget Utfall Miljöpartiet i Stockholmsregionen Grön ungdom Stockholms stad Kommunbidrag Upplösning valfond Övriga intäkter Summa intäkter Utgifter Budget Utfall Kanslikostnader Kansli Ekonomiarbete Personal Förtroendevalda Styrelsen RegRix Valberedningen Regionombuden Lokal verksamhet Lokalavdelning och -grupper & projektfond Stockholms stads lokalavdelning

23 23 Regional verksamhet Årsmöte Utbildningar (sept-dec) Träffar för nya medlemmar Medlemsmöten Information och kommunikation Val Valanställningar Aktivitet och utbildning Pride Almedalen Material Politik Externt Deltagaravgifter RÅM Grönt Forum Summa utgifter Årets resultat Därför yrkar Grön Ungdom i Stockholmsregionens styrelse Att bokförs mot eget kapital Att lägga resultat- och balansräkningen till handlingarna.

24 Valberedningens verksamhetsberättelse Under årsmötet 2014 valdes tre personer till valberedningen, Paula Hadad, Charlotta Ljungberg och Johan Orenius. Under våren gick valberedningen en utbildning hålld av Sverre Dahlstedt, en av miljöpartiets riksvalberedare. Under ett medlemsmöte i början av hösten entledigades Paula Hadad och Anton Fendert invaldes. Valberedningen har observerat styrelsen löpande i verksamheten och närvarat på tre styrelsemöten under året. Under hösten har valberedningen genomfört flera beredningsprocesser. Inför de val som har gjorts har valberedningen tagit fram en kravprofil samt önskemål för uppdragen som har beretts. Valberedningen har även satt upp mål på spridning i de förslag som tagits fram. Efter att valberedningen åter var fulltaliga valdes Charlotta till sammankallande på ett konstituerande möte. Strax därefter började arbetet med beredningen av fyllnadsval till styrelsen samt 8-mars gruppen. Inför det nya ombudssystemet för Grön Ungdom riks behövde Stockholmsregionen välja ombud. På var trettionde medlem fick ett ombud åka. Detta resulterade i cirka 60 platser för vår region som skulle väljas. Valberedningen påbörjade en process och redovisade under medlemsmötet i november ett förslag på cirka 60 ombud. Inför årsmötet 2015 öppnade valberedningen upp för kandidaturer i mitten av januari. Under denna process har valberedningen intervjuat sittande styrelseledamöter för att få en uppfattning om

25 25 organisationens behov. Löpande under processen har kandidaterna fått presentera sig och komma på intervju. Valberedningens förslag har skickats ut tillsammans med handlingarna.

26 Representant i Miljöpartiet i Stockholmsregionens styrelses verksamhetsberättelse Under året har jag, Tova Melin, suttit i MP Stockholmsregionens styrelse för Grön Ungdom i Stockholmsregionens räkning. Jag har deltagit i styrelsens arbete, närvarat på alla möten och läst nästan alla handlingar. Jag har också varit vald till jämställdhetsambassadör för MP-regionen som en del av styrelsearbetet. I styrelsen har jag efter bästa förmåga drivit mina hjärtefrågor, som jag också betraktar som typiskt grönungdomliga. I det här fallet har det varit saker som interndemokrati/mötestekniker, representation/mångfald, feminism. Tyvärr har det känts svårt att bli lyssnad på och jag har ännu inte riktigt förstått vilken roll styrelsen har, eller vem det är som bestämmer egentligen. Men det har varit lärorikt och oftast trevligt i alla fall.

27 Regionombudens verksamhetsberättelse På Grön Ungdom i Stockholmsregionens årsmöte 2014 valdes Klara Lidman och Alice Erkhammar till ordinarie regionombud och Sara Almström, Giancarlo Ita Gomero, Erik Nordlund och Pontus Holmlund valdes till ersättare. Tack vare att Grön Ungdom i Stockholmsregionen ökade sitt medlemsantal från 623 till 1961 medlemmar, d.v.s. med hela 215 %, under 2014 tilldelades vi två ytterligare ordinarie regionombud inför 2015 vilka automatiskt blev Sara Almström och Giancarlo Ita Gomero. Under det gångna verksamhetsåret har regionombuden deltagit på Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionens årsmöte 2014 samt på alla 5 av deras regionmöten. På alla dessa möten var vi minst två regionombud närvarande. Innan årsmötet samt inför de regionmöten där det varit relevant har vi haft förmöten. På vårt första förmöte antog vi ett dokument med mål för verksamhetsåret. Vi har hållit en stående informationspunkt för Grön Ungdom i Stockholmsregionen på alla regionmöten där tid funnits. Vi deltog aktivt i processen med att ta fram ett landstingspolitiskt punktprogram för Grön Ungdom i Stockholmsregionen. Utöver regionmöten har vi även deltagit på en strategidag för regionombud och ett förankringsmöte för direktiv till landstinget inför förhandlingarna efter landstingsvalet. Efter beslutet om hävande av byggstopp för Förbifart Stockholm deltog vi i ett informationsmöte. Vi har också besvarat en enkät om måldokument för Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen

28 28 Förslag till Verksamhetsplan Grön Ungdom i Stockholmsregionen är 2015 en organisation som samlar mer än 2000 medlemmar en tredubbling sedan förra året. Vi ska kunna erbjuda alla våra nya medlemmar den bästa plattformen för politiskt engagemang, har ska alla känna sig inkluderade och önskade. Under 2015 tar verksamhetsplanen sikte på att starta upp långsiktiga lokalavdelningar, den egna organisationen starkas och det politiska inflytandet ökas. Verksamhetsplanen air det som bestämmer vad styrelsen ska arbeta med under aret. Förra aret föreslog styrelsen att vi ska anta en tvåårig plan. En tvåårig verksamhetsplan gör att vi kan ha ett tydligare långsiktigt arbete som möjliggör for styrelsen att arbeta mer strategiskt. Vi förordar ett fortsatt långsiktigt fokus med en tvåårig verksamhetsplan som sträcker sig mellan Den förra verksamhetsplanen överlappar därför delvis den verksamhetsplan som vi nu antar. Verksamhetsplanen är indelad i tre delar: påverkansarbete, verksamhet samt organisation och styrning. Varje del innehåller tre målsättningar, en kort beskrivning av hur vi vill jobba och en lista med saker som ska genomföras. Vi avslutar varje del med några saker som ska genomföras Inriktning 2015: Synlig, påverkande och inkluderande Under 2014 genomförde vi vår bästa valrörelse någonsin, aldrig tidigare har vi kunnat samla lika många medlemmar och nå ut till så många personer! Under valet växte samtidigt vår organisation väsentligt. Under 2015 ska alla nya medlemmar fa en plats i vår organisation och fortsatt vilja engagera sig. Även om valet för oss som organisation var en framgång så är vi ännu i opposition i

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

Nd i A Å S ö E 0 4 1

Nd i A Å S ö E 0 4 1 Nd i A Å S ö E 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 11 Verksamhetsberättelse för styrelsen 13 Verksamhetsberättelse

Läs mer

DAGORDNING. 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesfunktionärer. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Godkännande av arbetsordning

DAGORDNING. 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesfunktionärer. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Godkännande av arbetsordning DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Justerare 3. Godkännande av dagordningen 4. Godkännande av arbetsordning 5. Frågan om mötet är stadgeenligt

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Ett årsmöte med påverkanstorg består av fem delar: öppningsceremoni, formalia, torget, plenum och avslutningsceremoni.

Ett årsmöte med påverkanstorg består av fem delar: öppningsceremoni, formalia, torget, plenum och avslutningsceremoni. Påverkanstorg är som idé en relativt ny mötesform där den huvudsakliga diskussionen och arbetet är flyttad från plenisalen och beredningsgrupper till ett torg. Metoden utvecklades av Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Förslag på arbetsordning. Inledning

Årsmöte Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Förslag på arbetsordning. Inledning Årsmöte 2015 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige Förslag på arbetsordning Inledning Styrelsen önskar att årsmötet blir tydligt och demokratiskt för alla. Därför har styrelsen tagit fram ett förslag

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014 Forum Syd årsmöte 2014 Bilaga 1 Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014 Förslag till beslut Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta mötesordningen enligt nedanstående förslag Allmänt Vi

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016 Forum Syd årsmöte Bilaga1 Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta mötesordningen enligt nedanstående förslag Allmänt Vi eftersträvar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013

Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Handlingar till Scouternas förvaltningsmöte 2013 Scoutvänner, 2012 var ett spännande och omvälvande år. Många års strukturdiskussioner landade och Scouterna bildades. Vi är nu inne i en period av att göra

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016

Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Introduktion till EFS årsmöte i Södertälje 7 maj 2016 Lördag 7 maj klockan 09.00 17.00. Lunch klockan 12.00 13.30. Presentation av EFS nya organisationsförslag 13.30 Vill du någon gång under mötet begära

Läs mer

Ordet begärs genom att räcka upp sitt röstkort som delats ut i samband med inregistrering. Alla föreningsmedlemmar har rätt att yttra sig i en fråga.

Ordet begärs genom att räcka upp sitt röstkort som delats ut i samband med inregistrering. Alla föreningsmedlemmar har rätt att yttra sig i en fråga. Rösträtt innebär att en person har rätt att delta i beslut, det vill säga att rösta under mötet. Personer med rösträtt har automatiskt även yrkande-, närvaro- och yttranderätt. Personer som har betalat

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Hej och välkommen du som ska åka på stämma i LRF Ungdomen! I det här häftet kommer vi att förklara de olika beståndsdelarna av vad en stämma är, vad dess

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Till dig som är kongressombud

Till dig som är kongressombud Till dig som är kongressombud Det här är en enkel guide för dig som är på väg till journalistkongressen. Den gör inte anspråk på att täcka allt som händer eller kan hända på en kongress, men tar upp sådant

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Tove Ahlsten Datum: 2015-05-20 Dnr: O11-14/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning... 2 1.1 Plenum... 2 1.1.1 Talarlista... 2 1.1.2 Replik... 2 1.1.3 Ordningsfråga... 2 1.1.4 Streck

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Så funkar medlemsmötet

Så funkar medlemsmötet Så funkar medlemsmötet Möteshandlingar och mer information hittar du alltid på vår hemsida, www.linnestudenterna.se En gudie för dig som vill delta i våra medlemsmöten Där kan du också läsa protokoll och

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Välkommen till årsmöte 2015

Välkommen till årsmöte 2015 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Välkommen till årsmöte

Läs mer

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017

Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Introduktion till EFS årsmöte i Alingsås 5 juni 2017 Måndag 5 juni klockan 09.00-17.00. Lunch klockan 12.00-13.30. Bönepass 13.30 Vill du någon gång under mötet begära ordet räcker du upp handen och försöker

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord

Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Stämmospråk - en lätt guide till tunga ord Här hittar du förklaring till några av de ord som kan dyka upp på Scouternas stämma. Scouterna försöker använda ett så modernt språk som möjligt när vi har möte

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop.

Ordlista mötesteknik. Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Absolut majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Maj 2012 Pensionärsverksamheten Ordlista mötesteknik Absolut majoritet Acklamation Mer än hälften av rösterna, se majoritet. Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Man ropar aldrig nej.

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär.

FiSS ska utgöra basen för beslutsfattande rörande de regionalpolitiska frågorna, liksom för beslut i övriga ärenden av lokal eller regional karaktär. Stadgar för Feministiskt initiativ Storstockholm antagna på extra årsmöte den 6 juni 2016 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Storstockholm (nedan FiSS).

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00

Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 Kallelse Bostadsrättsföreningen Slagans medlemmar kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 18 maj 2016 kl 19.00 i HSB:s kvartersgård på Platåvägen (terrasshusen Edsbacka). Förslag till

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2014-06-23 Dnr: O11-5/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning SFS fullmäktige hålls i olika typer av forum. Det forum där formella beslut fattas benämns

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

KANDIDATBILAGA. GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMSregionens årsmöte 2015

KANDIDATBILAGA. GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMSregionens årsmöte 2015 KANDIDATBILAGA GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMSregionens årsmöte 2015 I den här bilagan finns valberedningens förslag med deras presentationer, övriga kandidater, information om omval/nyval/återval samt varje

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Foto: Trons. Valberedd! En handbok till lokala valberedare

Foto: Trons. Valberedd! En handbok till lokala valberedare Foto: Trons Valberedd! En handbok till lokala valberedare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad gör en valberedning?... 3 Årshjulet... 3 Lär känna lokalavdelningen... 4 Granska styrelsen... 4 Hitta nya kandidater...

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet.

Mer än hälften av rösterna. Se majoritet. Acklamation Det vanligaste sättet att fatta beslut på, genom ja-rop. Jämför votering. Adjungera Låta utomstående personer vara närvarande vid styrelsemöte. De har då ofta yttrande- och förslagsrätt men

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz

Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg. Antagna 20xx-yy-zz Stadgar för Miljöpartiet de Gröna i Varberg Antagna 20xx-yy-zz 1 Föreningens namn Föreningens namn är Miljöpartiet de Gröna i Varberg. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att bedriva politisk utveckling i

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma.

B E G Ä R A N A V O R D E T Begäran av ordet sker via handuppräckning och ordföranden för talarlista och fördelar ordet enligt den samma. Sektionsmötes ABC. Ett höst- vinter- eller vårmöte på I-sektionen är ungefär som en cirkus. Det finns en cirkusdirektör som dirigerar och det finns några artister som syns oftare än andra i manegens mitt.

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer