Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014"

Transkript

1 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte

2 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse 10 Revisionsberättelse 11 Verksamhetsplan 12 Rambudget Proposition: revidering av stadgar 16 Förslag på nya stadgar 20 Nuvarande stadgar 23 2

3 Praktisk information Välkommen på Grön Ungdoms Stockholms stads årsmöte den 20 mars och kandidera till förtroendeuppdrag! Den 20 mars kl 17:30 på Pustegränd 1-3 kommer Grön Ungdoms största lokalavdelning, Stockholms stad, hålla årsmöte! En gång om året håller vi årsmöte och bestämmer om de viktigaste sakerna för organisationen. Kom och engagera dig! Du behöver inte anmäla dig, det är bara att dyka upp! Meddela gärna eventuella allergier eller behov till Uppdrag du kan kandidera till! - Styrelseledamot - Revisor - Valberedning - Representant i Miljöpartiet i Stockholm Stads styrelse - Representant i Miljöpartiet i Stockholm Stads valberedning Valberedningens förslag kommer att komma upp på hemsidan. Du kan fortfarande kandidera på årsmötet. Det är årsmötet och inte valberedningen som bestämmer vilka som blir valda! Vi ses den 20 mars! Hitta till oss! Våra möteslokaler finns på Pustegränd 1-3, på Södermalm. Närmsta tunnelbana är Gamla stan. Gå ut genom uppgången mot Riddarholmen, sväng vänster och gå över hela bron. Direkt när du kommit över bron är det huset till höger. Ring på mp möte! OBS! Det är trappor på vägen! Info om tillgänglighet finns på gusr.se 3

4 Dagordning årsmöte 2014 Grön Ungdom Stockholms Stad 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) justerare + rösträknare 3 Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4 Godkännande av dagordningen 5 Tal av Anders Lindell 6 Fastställande av röstlängd 7 Verksamhetsberättelse (Bilaga A) 8 Ekonomisk redovisning (Bilaga B) 9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse (Bilaga C) 10 Verksamhetsplan (Bilaga D) 11 Budget (Bilaga E) 12 Behandling av propositioner och motioner 13 Tal av hemlig gäst 14 Fastställande av antal styrelseledamöter 15 Val av a) Styrelseledamöter b) Revisor c) Valberedning d) Representant till Miljöpartiet i Stockholm Stads styrelse e) Representant till Miljöpartiet i Stockholm Stads valberedning 16 Övrigt 17 Mötet avslutas 4

5 Styrelsens förslag till Arbetsordning Vad är en arbetsordning? En arbetsordning är reglerna för hur årsmötet ska gå till, för hur vi diskuterar och tar beslut. Organisationens stadgar reglerar också hur mötet går till och de står över arbetsordningen. Syftet med arbetsordningen är att årsmötet gemensamt tar ett demokratiskt beslut om reglerna för mötet, så att alla kan hänga med, bilda sig en uppfattning och ta beslut. Om något ord är otydligt kolla på ordlistan här intill. Beslut och val tas i fyra steg: 1. Förklaring av vad det är för beslut som ska tas 2. Presentation av vilka förslag som finns 3. Diskussion och yrkanden 4. Omröstning Plenum Med plenum menas att vi alla diskuterar och tar beslut i samma rum, ett stormöte helt enkelt. I plenum tar vi beslut om det som står på dagordningen, samt på de yrkanden som kommit upp under olika delar av mötet. Propositioner och motioner presenteras av styrelsen eller motionären i plenum innan diskussion, då talartiden är satt till två minuter. Då det är diskussion i plenum följer vi följande regler: - Talarlistan kvoteras i första hand så att den som inte talat tidigare under en dagordningspunkt får tala, i andra hand efter kön. - Den som vill ändra något om hur mötet går till kan lägga en så kallad ordningsfråga. De handlar bara om hur vi gör saker praktiskt, och inte själva besluten. Ordningsfråga bryter talarlistan. - Vill en begära ordet räcker en upp sitt röstkort. - Tidsschemat bryter talarlistan. Vill vi diskutera mer så får vi rösta om att debattiden ska förlängas. - Om en tycker att en diskussion ska avslutas kan en begära ordningsfrågan streck i debatten. Efter streck har deltagarna en sista chans att sätta upp sig på talarlistan. - Talartiden för ens första debattinlägg under dagordningspunkten är två minuter, därefter en minut. Styrelsens presentationer får ta fem minuter. Beslut När vi röstar kring beslut gäller följande regler: - Rösta gör vi i första hand med acklamation, alltså genom att ropa Ja för bifall eller avslag. Vi röstar i andra hand genom att sträcka upp röstkortet 5

6 för bifall eller avslag. Därefter uppskattar ordförande om yrkandet har vunnit bifall eller inte. - Är en osäker på om ordförande uppskattat rätt kan en begära votering, genom att säga votering innan klubban fallit. Då räknar rösträknarna det exakta antalet röster. Första gången kan ordföranden välja att göra en provvotering där rösträknarna inte måste räkna. - För att yrkande ska få bifall ska det få enkel majoritet, alltså minst hälften av allas röster, om inte stadgarna säger annat. - Vid lika röstetal tas valet om. Personval Valberedningen presenterar först sitt förslag. Sedan får alla som kandiderar presentera sig i plenum, talartiden är då 1 minut. Pläderingar Pläderingar är positiva debattinlägg om kandidater. De sker i plenum och kandidaterna närvarar inte. Första gången en är uppe i talarstolen för att plädera får en 2 minuters talartid, därefter 1 minuts talartid. Endast positiva pläderingar tillåts, alltså för en kandidat, inte emot en kandidat. Omröstning Valet sker sedan genom sluten omröstning om någon så begär i plenum. Annars sker valet genom acklamation. Styrelsens förslag: Att anta arbetsordningen. 6

7 Verksamhetsberättelse I våra stadgar 2 Ändamål går det att läsa 2.1 Grön Ungdom Stockholm Stad har som ändamål att skapa verksamhet för dess medlemmar. Det har vi gjort genom att ordna: Valvaka Norge: Som var en kväll där många medlemmar samlades och peppade inför att de gröna skulle komma in i Norges parlament, där det diskuterades politik och vi peppade inför vårt egna val. I samband med valet i Norge öppnade vi upp för våra medlemmar för att få resa och kampanja inför deras val. Eurovisionkväll: Med debattövningar som uppmuntrade våra medlemmar att våga debattera och ta plats på ett avslappnat sätt. Den här kvällen lockade fler medlemmar än någon annan träff under året. Vegetariskt julbord: Tillsammans med Stockholmsregionen, där GUSRs språkrör Anton Fendert höll en kort föreläsning om valåret Mer än 30 medlemmar dök upp och vi värvade några nya. Föreläsningskvällar exempelvis: Lorentz Tovatt, nyvalt språkrör för Grön ungdoms riksorganisation föreläste om sociala medier. Det var vårt första medlemsmöte och många nya var på plats. Lennart Söder föreläste om förnybar energi. Fanny Rosenblad (sammankallande i Grön Ungdoms Internationella Utskott) förläste tillsammans med en styrelseledamot i GUSS om internationell politik. Vi gick 1 maj-tåg tillsammans med ett 20-tal medlemmar. Det var väldigt peppigt och tillät våra medlemmar att vara aktivister. Dokumentärkvällar med efterföljande diskussion, exempelvis: - En BBC dokumentär om hur rökning påverkar kroppen och vår planet. 7

8 - En Pussy Riot dokumentär som behandlade det ryska rättssystemet och situationen för homosexuella i Ryssland. Politik-fik Politik-fiken är en del av vår kontinuerliga verksamhet. Poängen med politikfiken är att vi ses under lätta former och diskuterar olika politiska ämnen, vilket ger aktiviteterna låga trösklar och ger möjligheter för fler nya medlemmar att komma och ses. Till en början hade vi, i enlighet med vad som bestämdes under årsmötet 2013 i verksamhetsplanen, en politik-fiksträff varje vecka. Men då detta, plus ett medlemsmöte i månaden vilket också var en av vår kontinuerliga verksamhet, lade för stor arbetsbelastning på våra styrelseledamöter blev vi tvungna att halvera antalet politik-fik till två träffar per månad. Medlemsmöten: Även det en del av vår kontinuerliga verksamhet. Dessa aktiviteter har varit något större och vi har bland annat fått föreläsningar och planerat aktioner med våra medlemmar. Våra medlemsmöten har gått hand i hand med vår verksamhetsplans vision: Vi vill en gång i månaden arrangera större aktiviteter. Det kan t ex vara föreläsningar, dokumentärkvällar, aktioner och liknande. Inför det kommande valet vill vi träna våra medlemmar i MP:s politik och politisk påverkan. Aktionsgruppen: En nyuppstartad grupp på Facebook som är tänkt att ge nya medlemmar ett naturligt första steg in i sitt engagemang i Grön Ungdom. Där ska de kunna utbyta tankar och idéer kring olika aktioner skulle kunna se ut. Bokbord: Bland annat på Globala Gymnasiet. Vi har figurerat utåtriktat på sociala medier så som Facebook och Twitter. Representerat Grön Ungdom i Grön Skolriksdag. Stöttat starten av en ny lokalgrupp i Järvaområdet. Deltagit i och uppmuntrat våra medlemmar att delta i Grön Ungdoms rikstäckande Klimatkampanj. 8

9 Fyllnadsval av styrelse: Då två styrelseledamöter under verksamhetsåret entledigades på eget bevåg valde styrelsen i samband med valberedningen att fyllnadsvälja två styrelseledamöter för att på så sätt kunna lyfta fler engagerade personer och förhoppningsvis ha en kontinuitet till nästa verksamhetsårs styrelse. Stöttat Global Young Greens i deras arbete med ett läger om ung demokrati. Vi har även bidragit med resurser till den kommande demonstrationen på internationella kvinnodagen, 8 mars. En av våra ledamöter höll tal på en demonstration mot registrerandet av romer. Vår ordförande debatterade i en debatt om kollektivtrafik. Vi har också haft representanter i Miljöpartiet Stockholms Stad styrelse och valberedning. Molly Stjerna har varit representant i styrelsen och Jocke Söder i valbredningen. Styrelsens förslag: Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 9

10 Bokslut: Inkomster: Bidrag från MP Stockholms stad: Bidrag från GU Stockholmsregionen: Utgifter: Bidrag till GU Stockholmsregionen: Styrelsens förlag: Att lägga den ekonomiska berättelsen för räkenskapsåret 2013 till handlingarna. 10

11 11

12 Verksamhetsplan Grön Ungdom Stockholms stad Områden att fokusera på: 1. Kontinuerlig verksamhet 2. Medlemmar 3. Utåtriktat arbete 4. Supervalår 2014 Kontinuerlig verksamhet -Medlemsmöten -Politik-fik Under verksamhetsåret har lokalavdelningen Grön Ungdom Stockholms stads haft en kontinuerlig verksamhet, med drygt tre aktiviteter för medlemmarna i månaden. Det är viktigt att på lokalnivå kunna erbjuda medlemmarna kontinuerliga och varierande aktiviteter och tillfällen att delta och engagera sig. Den kontinuerliga verksamheten under har bestått av två Politik-fik och ett medlemsmöte i månaden. Vid behov och idéer har även extra möten/aktiviteter anordnats (exempelvis norsk valvaka etc.). Grön Ungdom i Stockholmsregionen ska efter valet rikta om sin verksamhet där man i huvudsak kommer bedriva djupare kurser och färre sporadiska medlemsaktiviteter. Det öppnar upp för att Grön Ungdom Stockholms Stad kan ta över och bedriva mer omfattande kontinuerlig verksamhet så som föreläsningar och mer sporadiska aktiviteter (t.ex. aktioner). Medlemsmöten Vi vill en gång i månaden arrangera större aktiviteter. Det kan t.ex. va ra föreläsningar, dokumentärkvällar, aktioner och liknande. Inför valet är det även viktigt att ta upp relevanta valfrågor, och träna våra medlemmar i MP:s politik och hur en kan påverka politiskt. Men även mer roliga aktiviteter så som julavslutningar kan hållas. Politik-fik Vi vill hålla politik-fik två gånger i månaden. Innehållet i Politik-fiken kan variera; det kan t.ex. hållas workshops, föreläsningar, diskussioner beroende på aktuella eller efterfrågade ämnen. Tanken med Politik-fik har varit att det ska vara en aktivitet med lägre trösklar, där medlemmar kan fika och diskutera och lära sig av varandra, och ett tillfälle att engagera medlemmar med olika stort politiskt intresse. Förkunskap ska inte behövas. 12

13 Medlemmar -Värvning/bokbord -Aktivera/engagera medlemmar -Geografisk spridning I samband med valåret kommer fler att intressera sig för politik. Detta innebär att medlemsantalet kommer att stiga. Detta medför vissa utmaningar. Det är viktigt att fort kunna aktivera och engagera dessa nya medlemmar, men även viktigt att kunna se till så att alla medlemmar känner sig stimulerade och vill fortsätta engagera sig. Att på ett hållbart sätt expandera lokalavdelningen Stockholms stad helt enkelt. Värvning/bokbord Under verksamhetsåret har styrelsen arrangerat och deltagit i bokbord. Bokbord och andra aktiviteter för att värva medlemmar ska förslagsvis fortsatt vara en del av styrelsens arbete. Bokborden kan både fungera som en arena att sprida vårt budskap men ger också personer som är intresserade av Grön Ungdom en chans att bli medlemmar/bekanta sig med Grön Ungdom. Även andra sätt att värva medlemmar uppmanas. Aktivera/engagera medlemmar Det är viktigt att bedriva kontinuerlig verksamhet - där medlemmar kan komma till tals, bidra, utvecklas och bekanta sig med Grön Ungdom. För att medlemmar ska engagera sig är det viktigt att den kontinuerliga verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Att medlemmarna känner att aktiviteterna är trevliga, intressanta, inkluderande, välkomnande men också givande. Det är också viktigt att medlemmar uppmanas att delta på regionens aktiviteter. Men det är även viktigt att få medlemmar att känna sig mer deltagande. Detta kan göras genom att utveckla Aktionsgruppen som under året har varit en Facebook - sida vars mening har varit att samla de medlemmar som vill delta mer aktivt/ta mer ansvar. Specifikt i samband med valrörelsen/valkampanjen finns det stor potential till detta. Geografisk spridning För att attrahera fler medlemmar är det viktigt att bedriva verksamhe t dit alla känner sig välkomna och inkluderade. En del i det är att sprida ut aktiviteterna över hela det geografiska område som är Grön Ungdom Stockholms stad. Att belysa lokalpolitiska frågar kan även vara viktigt både för att inrikta sig på de frågor som ligger medlemmarna nära till hands, men också för ett ansvarstagande att dessa frågor tas upp. Utåtriktad verksamhet Styrelsen har inte i någon större utsträckning bedrivit utåtriktat politiskt arbete och den verksamhet som gjorts, så som deltagande i demonstrationer, har inte haft någon kontinuitet. Mål och strukturer kan sättas upp för att främja ett utåtriktat arbete. Förslagsvis kan språkrör/ordförande ha ett extra ansvar för att tillsammans 13

14 med resten av styrelsen bedriva utåtriktat arbete. Grön Ungdom Stockholmsregionen är de som idag driver utåtriktad politik i Stockholmsområdet, därför borde Grön Ungdom Stockholms stad precisera vilken roll de själva vill spela i samarbete med regionen. Supervalår 2014 I samband med att det sker två val und er detta verksamhetsår innebär det att verksamheten kommer präglas mycket av detta. Valkampanjer/valrörelser är ypperliga tillfällen att engagera/aktivera/värva medlemmar. Det är viktigt att ha valen i åtanke när man bedriver verksamheten. En bättre och mer kontinuerlig kontakt med regionsstyrelsen är också av stor vikt. Medlemmarna måste kunna slussas vidare till regionens mer utbildande aktiviteter. Om våra medlemmar känner att de får fler redskap och utbildas kan de även i större grad våga/vilja engagera sig i valrörelsen/det politiska påverkansarbetet. Styrelsens förslag: Att anta verksamhetsplanen

15 Rambudget 2014 Intäkt: Miljöpartiet Stockholms Stad Grön Ungdom i Stockholmsregionen Summa intäkter Utgifter Grön Ungdom i Stockholmsregionen Förtäring/mötesfika 6000 Verksamhet 7000 Val 5000 Övrigt 2000 Summa utgifter Årets resultat 0 Styrelsens förslag: Att anta rambudgeten för räkenskapsåret

16 Proposition: revidering av stadgar Att revidera betyder att ändra, eller att korrigera. Då organisationens stadgar antagna mellan åren tappats bort av föregående styrelser utgår denna stadgerevideringsproposition från 2007 års stadgar. Upplägget är som följande: i denna proposition kommer förslagen på vilka stadgar som bör ändras, men bifogat är också hela förslaget på nya stadgar för organisationen samt 2007 års stadgar. 1. Organisationens namn På 2013 års årsmöte bifölls en stadgerevidering som innebar att organisationens namn ändrades från Grön Ungdom Stockholm stad till det språkligt korrekta Grön Ungdom Stockholms stad. Då stadgarna inte går att hitta och vi utgår från 2007 års stadgar yrkar vi därför på: att ändra: 1 Organisation 1.1 Grön Ungdom Stockholm Stad är en lokalavdelning inom Grön Ungdom, Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund. till 1 Organisation 1.1 Grön Ungdom Stockholms Stad är en lokalavdelning inom Grön Ungdom, Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund. att Därefter justera resten av stadgarna där det står Grön Ungdom Stockholm stad till Grön Ungdom Stockholms stad. 2. Politiskt ändamål Grön Ungdom Stockholms stad vill träna sina medlemmar i Miljöpartiets politik och föra ut de gröna idéerna till dem. Därför yrkar vi på: att lägga till: 2.2 Grön Ungdom Stockholms stad har som ändamål att föra ut de gröna idéerna i enlighet med Miljöpartiet de grönas partiprogram och av kongressen fattade beslut till ungdomar i Stockholms stads kommun. 3. Beslut att ändra: 4.1 Som beslut på gäller den mening som vinner enkel majoritet, om ej annat anges. Om någon begär det skall sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten. till 16

17 4.1 Som beslut på gäller den mening som vinner enkel majoritet, om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. 4.2 Vid lika röstetal görs i första hand ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten, om inte mötet väljer att bordlägga frågan. Omröstning sker öppet. 4.3 Vid personval eller andra frågor av uppenbart känslig karaktär skall sluten omröstning hållas om så begärs. 4. Årsmöte att ändra: 6 Årsmöte 6.1 Årsmötet är Grön Ungdom Stockholms stad högsta beslutande organ. 6.2 På årsmötet skall följande ärenden behandlas: * Lokalavdelningens kommande verksamhet * Beslut om formen för lokalavdelningens demokratiska styrning under det kommande året * Val av två eller fler kontaktpersoner * Rapport från föregående års verksamhet Väljer lokalavdelningen att ha egen ekonomi ska även kassör och revisor väljas. Då tillkommer det vid årsmötet även besluta om: * Fastställande av bokslut/årsredovisning * Beviljande av ansvarsfrihet till 6 Årsmöte 6.1 Årsmötet är Grön Ungdom Stockholms stad högsta beslutande organ. 6.2 Ordinarie årsmöte och extra årsmöte har årsmötesstatus. 6.3 Alla medlemmar har närvarorätt, alla närvarande medlemmar har yttrande- och rösträtt på årsmötet. att lägga punkten ordinarie årsmöte och därefter justera numreringen på stadgarna: 7 Ordinarie årsmöte 7.1 Ordinarie årsmöte sammanträder årligen, i januari till mars månad. 7.2 Styrelsen ansvarar för att medlemmarna kallas senast en månad före mötet. Kallelsen ska innehålla datum och plats för mötet samt datum för motionsstopp. 7.3 Motionsstopp ska vara tre veckor innan mötet. Årsmöteshandlingarna ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet. 17

18 7.4 Mötet avgör med 2/3 majoritet om beslut ska fattas på ej i tid utsänt underlag. 7.5 På årsmötet skall följande ärenden behandlas: - Mötets öppnande - Val av mötesfunktionärer - Godkännande av dagordningen - Frågan om mötet är stadgeenligt kallat - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk redovisning - Ansvarsfrihet för föregående styrelse - Verksamhetsplan - Budget - I tid inlämnade motioner och propositioner - Val av styrelse - Val av kontaktperson - Övriga frågor - Mötet avslutas Väljer lokalavdelningen att ha egen ekonomi ska även kassör och revisor väljas. 5. Extra årsmöte att ändra: 7 Extra årsmöte 7.1 Extra årsmöte skall hållas då antingen styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte. till 8 Extra årsmöte 8.1 Extra årsmöte skall hållas då antingen styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som tagits upp i kallelsen. 8.2 Kallelse skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast två veckor före det extrainsatta årsmötet Eventuella tillgångar tillfaller Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stads kommunavdelning. 18

19 till 12.2 Eventuella tillgångar tillfaller Grön Ungdom i Stockholmsregionen. 19

20 Förslag på nya Stadgar för Grön Ungdom Stockholms Stad 1 Organisation 1.1 Grön Ungdom Stockholms Stad är en lokalavdelning inom Grön Ungdom, Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund. 2 Ändamål 2.1 Grön Ungdom Stockholms Stad har som ändamål att skapa verksamhet för dess medlemmar. 2.2 Grön Ungdom Stockholms stad har som ändamål att föra ut de gröna idéerna i enlighet med Miljöpartiet de grönas partiprogram och av kongressen fattade beslut till ungdomar i Stockholms stads kommun. 3 Medlemskap 3.1 Varje person som är medlem i Grön Ungdom riksorganisation har rätt att bli medlem i Grön Ungdom Stockholms stad. 4 Beslut 4.1 Som beslut på gäller den mening som vinner enkel majoritet, om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. 4.2 Vid lika röstetal görs i första hand ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten, om inte mötet väljer att bordlägga frågan. Omröstning sker öppet. 4.3 Vid personval eller andra frågor av uppenbart känslig karaktär skall sluten omröstning hållas om så begärs. 5 Stadgeändring 5.1 Dessa stadgar kan endast ändras av årsmöte och då med minst 2/3 majoritet. 6 Årsmöte 6.1 Årsmötet är Grön Ungdom Stockholms stad högsta beslutande organ. 6.2 Ordinarie årsmöte och extra årsmöte har årsmötesstatus. 6.3 Alla medlemmar har närvarorätt, alla närvarande medlemmar har yttrande- och rösträtt på årsmötet. 7 Ordinarie årsmöte 7.1 Ordinarie årsmöte sammanträder årligen, i januari till mars månad. 7.2 Styrelsen ansvarar för att medlemmarna kallas senast en månad före 20

21 mötet. Kallelsen ska innehålla datum och plats för mötet samt datum för motionsstopp. 7.3 Motionsstopp ska vara tre veckor innan mötet. Årsmöteshandlingarna ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet. 7.4 Mötet avgör med 2/3 majoritet om beslut ska fattas på ej i tid utsänt underlag. 7.5 På årsmötet skall följande ärenden behandlas: - Mötets öppnande - Val av mötesfunktionärer - Godkännande av dagordningen - Frågan om mötet är stadgeenligt kallat - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk redovisning - Ansvarsfrihet för föregående styrelse - Verksamhetsplan - Budget - I tid inlämnade motioner och propositioner - Val av styrelse - Val av kontaktperson - Övriga frågor - Mötet avslutas Väljer lokalavdelningen att ha egen ekonomi ska även kassör och revisor väljas. 8 Extra årsmöte 8.1 Extra årsmöte skall hållas då antingen styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som tagits upp i kallelsen. 8.2 Kallelse skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast två veckor före det extrainsatta årsmötet. 9 Valbarhet 9.1 Valbar till uppdrag är alla medlemmar i Grön Ungdom Stockholms stad. Revisorerna behöver dock ej vara medlemmar. 9.2 Uppdrag som revisor, ledamot av styrelsen, valberedare kan inte kombineras. 10 Val 10.1 Könskvotering tillämpas vid val till alla av årsmötet tillsatta poster, med minst 50% kvinnor, plus minus en person, undantaget av revisorerna. 11 Förvaltning 21

22 11.1 Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår Då lokalavdelningen väljer att ha egen ekonomi ska kassaböcker och protokoll överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisionsberättelse överlämnas till lokalavdelning senast en vecka före årsmötet. 12 Upplösning 12.1 Grön Ungdom Stockholms stad upplöses då två på varandra följande ordinarie årsmöten, med minst 2/3 majoritet, fattat ett sådant beslut Eventuella tillgångar tillfaller Grön Ungdom i Stockholmsregionen. 22

23 NUVARANDE: Stadgar för Grön Ungdom Stockholm Stad Reviderade på årsmötet Antagna på uppstartsmöte Organisation 1.1 Grön Ungdom Stockholm Stad är en lokalavdelning inom Grön Ungdom, Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund. 2 Ändamål 2.1 Grön Ungdom Stockholm Stad har som ändamål att skapa verksamhet för dess medlemmar. 3 Medlemskap 3.1 Varje person som är medlem i Grön Ungdom riksorganisation har rätt att bli medlem i Grön Ungdom Stockholm stad. 4 Beslut 4.1 Som beslut på gäller den mening som vinner enkel majoritet, om ej annat anges. Om någon begär det skall sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten. 5 Stadgeändring 5.1 Dessa stadgar kan endast ändras av årsmöte och då med minst 2/3 majoritet 6 Årsmöte 6.1 Årsmötet är Grön Ungdom Stockholm stad högsta beslutande organ. 6.2 På årsmötet skall följande ärenden behandlas: 2. Lokalavdelningens kommande verksamhet 3. Beslut om formen för lokalavdelningens demokratiska styrning under det kommande året 4. Val av två eller fler kontaktpersoner 5. Rapport från föregående års verksamhet Väljer lokalavdelningen att ha egen ekonomi ska även kassör och revisor väljas. Då tillkommer det vid årsmötet även besluta om: * Fastställande av bokslut/årsredovisning * Beviljande av ansvarsfrihet 23

24 7 Extra årsmöte 7.1 Extra årsmöte skall hållas då antingen styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte. 8 Valbarhet 8.1 Valbar till uppdrag är alla medlemmar i Grön Ungdom Stockholm stad. Revisorerna behöver dock ej vara medlemmar. 8.2 Uppdrag som revisor, ledamot av styrelsen, valberedare kan inte kombineras 9 Val 9.1 Könskvotering tillämpas vid val till alla av årsmötet tillsatta poster, med minst 50% kvinnor, plus minus en person, undantaget av revisorerna. 10 Förvaltning 10.1 Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår Då lokalavdelningen väljer att ha egen ekonomi ska kassaböcker och protokoll överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisionsberättelse överlämnas till lokalavdelning senast en vecka före årsmötet. 11 Upplösning 11.1 Grön Ungdom Stockholm stad upplöses då två på varandra följande ordinarie årsmöten, med minst 2/3 majoritet, fattat ett sådant beslut Eventuella tillgångar tillfaller Miljöpartiet de Gröna i Stockholm stads kommunavdelning. 24

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer