Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014"

Transkript

1 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte

2 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse 10 Revisionsberättelse 11 Verksamhetsplan 12 Rambudget Proposition: revidering av stadgar 16 Förslag på nya stadgar 20 Nuvarande stadgar 23 2

3 Praktisk information Välkommen på Grön Ungdoms Stockholms stads årsmöte den 20 mars och kandidera till förtroendeuppdrag! Den 20 mars kl 17:30 på Pustegränd 1-3 kommer Grön Ungdoms största lokalavdelning, Stockholms stad, hålla årsmöte! En gång om året håller vi årsmöte och bestämmer om de viktigaste sakerna för organisationen. Kom och engagera dig! Du behöver inte anmäla dig, det är bara att dyka upp! Meddela gärna eventuella allergier eller behov till Uppdrag du kan kandidera till! - Styrelseledamot - Revisor - Valberedning - Representant i Miljöpartiet i Stockholm Stads styrelse - Representant i Miljöpartiet i Stockholm Stads valberedning Valberedningens förslag kommer att komma upp på hemsidan. Du kan fortfarande kandidera på årsmötet. Det är årsmötet och inte valberedningen som bestämmer vilka som blir valda! Vi ses den 20 mars! Hitta till oss! Våra möteslokaler finns på Pustegränd 1-3, på Södermalm. Närmsta tunnelbana är Gamla stan. Gå ut genom uppgången mot Riddarholmen, sväng vänster och gå över hela bron. Direkt när du kommit över bron är det huset till höger. Ring på mp möte! OBS! Det är trappor på vägen! Info om tillgänglighet finns på gusr.se 3

4 Dagordning årsmöte 2014 Grön Ungdom Stockholms Stad 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesfunktionärer a) ordförande b) sekreterare c) justerare + rösträknare 3 Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4 Godkännande av dagordningen 5 Tal av Anders Lindell 6 Fastställande av röstlängd 7 Verksamhetsberättelse (Bilaga A) 8 Ekonomisk redovisning (Bilaga B) 9 Ansvarsfrihet för avgående styrelse (Bilaga C) 10 Verksamhetsplan (Bilaga D) 11 Budget (Bilaga E) 12 Behandling av propositioner och motioner 13 Tal av hemlig gäst 14 Fastställande av antal styrelseledamöter 15 Val av a) Styrelseledamöter b) Revisor c) Valberedning d) Representant till Miljöpartiet i Stockholm Stads styrelse e) Representant till Miljöpartiet i Stockholm Stads valberedning 16 Övrigt 17 Mötet avslutas 4

5 Styrelsens förslag till Arbetsordning Vad är en arbetsordning? En arbetsordning är reglerna för hur årsmötet ska gå till, för hur vi diskuterar och tar beslut. Organisationens stadgar reglerar också hur mötet går till och de står över arbetsordningen. Syftet med arbetsordningen är att årsmötet gemensamt tar ett demokratiskt beslut om reglerna för mötet, så att alla kan hänga med, bilda sig en uppfattning och ta beslut. Om något ord är otydligt kolla på ordlistan här intill. Beslut och val tas i fyra steg: 1. Förklaring av vad det är för beslut som ska tas 2. Presentation av vilka förslag som finns 3. Diskussion och yrkanden 4. Omröstning Plenum Med plenum menas att vi alla diskuterar och tar beslut i samma rum, ett stormöte helt enkelt. I plenum tar vi beslut om det som står på dagordningen, samt på de yrkanden som kommit upp under olika delar av mötet. Propositioner och motioner presenteras av styrelsen eller motionären i plenum innan diskussion, då talartiden är satt till två minuter. Då det är diskussion i plenum följer vi följande regler: - Talarlistan kvoteras i första hand så att den som inte talat tidigare under en dagordningspunkt får tala, i andra hand efter kön. - Den som vill ändra något om hur mötet går till kan lägga en så kallad ordningsfråga. De handlar bara om hur vi gör saker praktiskt, och inte själva besluten. Ordningsfråga bryter talarlistan. - Vill en begära ordet räcker en upp sitt röstkort. - Tidsschemat bryter talarlistan. Vill vi diskutera mer så får vi rösta om att debattiden ska förlängas. - Om en tycker att en diskussion ska avslutas kan en begära ordningsfrågan streck i debatten. Efter streck har deltagarna en sista chans att sätta upp sig på talarlistan. - Talartiden för ens första debattinlägg under dagordningspunkten är två minuter, därefter en minut. Styrelsens presentationer får ta fem minuter. Beslut När vi röstar kring beslut gäller följande regler: - Rösta gör vi i första hand med acklamation, alltså genom att ropa Ja för bifall eller avslag. Vi röstar i andra hand genom att sträcka upp röstkortet 5

6 för bifall eller avslag. Därefter uppskattar ordförande om yrkandet har vunnit bifall eller inte. - Är en osäker på om ordförande uppskattat rätt kan en begära votering, genom att säga votering innan klubban fallit. Då räknar rösträknarna det exakta antalet röster. Första gången kan ordföranden välja att göra en provvotering där rösträknarna inte måste räkna. - För att yrkande ska få bifall ska det få enkel majoritet, alltså minst hälften av allas röster, om inte stadgarna säger annat. - Vid lika röstetal tas valet om. Personval Valberedningen presenterar först sitt förslag. Sedan får alla som kandiderar presentera sig i plenum, talartiden är då 1 minut. Pläderingar Pläderingar är positiva debattinlägg om kandidater. De sker i plenum och kandidaterna närvarar inte. Första gången en är uppe i talarstolen för att plädera får en 2 minuters talartid, därefter 1 minuts talartid. Endast positiva pläderingar tillåts, alltså för en kandidat, inte emot en kandidat. Omröstning Valet sker sedan genom sluten omröstning om någon så begär i plenum. Annars sker valet genom acklamation. Styrelsens förslag: Att anta arbetsordningen. 6

7 Verksamhetsberättelse I våra stadgar 2 Ändamål går det att läsa 2.1 Grön Ungdom Stockholm Stad har som ändamål att skapa verksamhet för dess medlemmar. Det har vi gjort genom att ordna: Valvaka Norge: Som var en kväll där många medlemmar samlades och peppade inför att de gröna skulle komma in i Norges parlament, där det diskuterades politik och vi peppade inför vårt egna val. I samband med valet i Norge öppnade vi upp för våra medlemmar för att få resa och kampanja inför deras val. Eurovisionkväll: Med debattövningar som uppmuntrade våra medlemmar att våga debattera och ta plats på ett avslappnat sätt. Den här kvällen lockade fler medlemmar än någon annan träff under året. Vegetariskt julbord: Tillsammans med Stockholmsregionen, där GUSRs språkrör Anton Fendert höll en kort föreläsning om valåret Mer än 30 medlemmar dök upp och vi värvade några nya. Föreläsningskvällar exempelvis: Lorentz Tovatt, nyvalt språkrör för Grön ungdoms riksorganisation föreläste om sociala medier. Det var vårt första medlemsmöte och många nya var på plats. Lennart Söder föreläste om förnybar energi. Fanny Rosenblad (sammankallande i Grön Ungdoms Internationella Utskott) förläste tillsammans med en styrelseledamot i GUSS om internationell politik. Vi gick 1 maj-tåg tillsammans med ett 20-tal medlemmar. Det var väldigt peppigt och tillät våra medlemmar att vara aktivister. Dokumentärkvällar med efterföljande diskussion, exempelvis: - En BBC dokumentär om hur rökning påverkar kroppen och vår planet. 7

8 - En Pussy Riot dokumentär som behandlade det ryska rättssystemet och situationen för homosexuella i Ryssland. Politik-fik Politik-fiken är en del av vår kontinuerliga verksamhet. Poängen med politikfiken är att vi ses under lätta former och diskuterar olika politiska ämnen, vilket ger aktiviteterna låga trösklar och ger möjligheter för fler nya medlemmar att komma och ses. Till en början hade vi, i enlighet med vad som bestämdes under årsmötet 2013 i verksamhetsplanen, en politik-fiksträff varje vecka. Men då detta, plus ett medlemsmöte i månaden vilket också var en av vår kontinuerliga verksamhet, lade för stor arbetsbelastning på våra styrelseledamöter blev vi tvungna att halvera antalet politik-fik till två träffar per månad. Medlemsmöten: Även det en del av vår kontinuerliga verksamhet. Dessa aktiviteter har varit något större och vi har bland annat fått föreläsningar och planerat aktioner med våra medlemmar. Våra medlemsmöten har gått hand i hand med vår verksamhetsplans vision: Vi vill en gång i månaden arrangera större aktiviteter. Det kan t ex vara föreläsningar, dokumentärkvällar, aktioner och liknande. Inför det kommande valet vill vi träna våra medlemmar i MP:s politik och politisk påverkan. Aktionsgruppen: En nyuppstartad grupp på Facebook som är tänkt att ge nya medlemmar ett naturligt första steg in i sitt engagemang i Grön Ungdom. Där ska de kunna utbyta tankar och idéer kring olika aktioner skulle kunna se ut. Bokbord: Bland annat på Globala Gymnasiet. Vi har figurerat utåtriktat på sociala medier så som Facebook och Twitter. Representerat Grön Ungdom i Grön Skolriksdag. Stöttat starten av en ny lokalgrupp i Järvaområdet. Deltagit i och uppmuntrat våra medlemmar att delta i Grön Ungdoms rikstäckande Klimatkampanj. 8

9 Fyllnadsval av styrelse: Då två styrelseledamöter under verksamhetsåret entledigades på eget bevåg valde styrelsen i samband med valberedningen att fyllnadsvälja två styrelseledamöter för att på så sätt kunna lyfta fler engagerade personer och förhoppningsvis ha en kontinuitet till nästa verksamhetsårs styrelse. Stöttat Global Young Greens i deras arbete med ett läger om ung demokrati. Vi har även bidragit med resurser till den kommande demonstrationen på internationella kvinnodagen, 8 mars. En av våra ledamöter höll tal på en demonstration mot registrerandet av romer. Vår ordförande debatterade i en debatt om kollektivtrafik. Vi har också haft representanter i Miljöpartiet Stockholms Stad styrelse och valberedning. Molly Stjerna har varit representant i styrelsen och Jocke Söder i valbredningen. Styrelsens förslag: Att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 9

10 Bokslut: Inkomster: Bidrag från MP Stockholms stad: Bidrag från GU Stockholmsregionen: Utgifter: Bidrag till GU Stockholmsregionen: Styrelsens förlag: Att lägga den ekonomiska berättelsen för räkenskapsåret 2013 till handlingarna. 10

11 11

12 Verksamhetsplan Grön Ungdom Stockholms stad Områden att fokusera på: 1. Kontinuerlig verksamhet 2. Medlemmar 3. Utåtriktat arbete 4. Supervalår 2014 Kontinuerlig verksamhet -Medlemsmöten -Politik-fik Under verksamhetsåret har lokalavdelningen Grön Ungdom Stockholms stads haft en kontinuerlig verksamhet, med drygt tre aktiviteter för medlemmarna i månaden. Det är viktigt att på lokalnivå kunna erbjuda medlemmarna kontinuerliga och varierande aktiviteter och tillfällen att delta och engagera sig. Den kontinuerliga verksamheten under har bestått av två Politik-fik och ett medlemsmöte i månaden. Vid behov och idéer har även extra möten/aktiviteter anordnats (exempelvis norsk valvaka etc.). Grön Ungdom i Stockholmsregionen ska efter valet rikta om sin verksamhet där man i huvudsak kommer bedriva djupare kurser och färre sporadiska medlemsaktiviteter. Det öppnar upp för att Grön Ungdom Stockholms Stad kan ta över och bedriva mer omfattande kontinuerlig verksamhet så som föreläsningar och mer sporadiska aktiviteter (t.ex. aktioner). Medlemsmöten Vi vill en gång i månaden arrangera större aktiviteter. Det kan t.ex. va ra föreläsningar, dokumentärkvällar, aktioner och liknande. Inför valet är det även viktigt att ta upp relevanta valfrågor, och träna våra medlemmar i MP:s politik och hur en kan påverka politiskt. Men även mer roliga aktiviteter så som julavslutningar kan hållas. Politik-fik Vi vill hålla politik-fik två gånger i månaden. Innehållet i Politik-fiken kan variera; det kan t.ex. hållas workshops, föreläsningar, diskussioner beroende på aktuella eller efterfrågade ämnen. Tanken med Politik-fik har varit att det ska vara en aktivitet med lägre trösklar, där medlemmar kan fika och diskutera och lära sig av varandra, och ett tillfälle att engagera medlemmar med olika stort politiskt intresse. Förkunskap ska inte behövas. 12

13 Medlemmar -Värvning/bokbord -Aktivera/engagera medlemmar -Geografisk spridning I samband med valåret kommer fler att intressera sig för politik. Detta innebär att medlemsantalet kommer att stiga. Detta medför vissa utmaningar. Det är viktigt att fort kunna aktivera och engagera dessa nya medlemmar, men även viktigt att kunna se till så att alla medlemmar känner sig stimulerade och vill fortsätta engagera sig. Att på ett hållbart sätt expandera lokalavdelningen Stockholms stad helt enkelt. Värvning/bokbord Under verksamhetsåret har styrelsen arrangerat och deltagit i bokbord. Bokbord och andra aktiviteter för att värva medlemmar ska förslagsvis fortsatt vara en del av styrelsens arbete. Bokborden kan både fungera som en arena att sprida vårt budskap men ger också personer som är intresserade av Grön Ungdom en chans att bli medlemmar/bekanta sig med Grön Ungdom. Även andra sätt att värva medlemmar uppmanas. Aktivera/engagera medlemmar Det är viktigt att bedriva kontinuerlig verksamhet - där medlemmar kan komma till tals, bidra, utvecklas och bekanta sig med Grön Ungdom. För att medlemmar ska engagera sig är det viktigt att den kontinuerliga verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Att medlemmarna känner att aktiviteterna är trevliga, intressanta, inkluderande, välkomnande men också givande. Det är också viktigt att medlemmar uppmanas att delta på regionens aktiviteter. Men det är även viktigt att få medlemmar att känna sig mer deltagande. Detta kan göras genom att utveckla Aktionsgruppen som under året har varit en Facebook - sida vars mening har varit att samla de medlemmar som vill delta mer aktivt/ta mer ansvar. Specifikt i samband med valrörelsen/valkampanjen finns det stor potential till detta. Geografisk spridning För att attrahera fler medlemmar är det viktigt att bedriva verksamhe t dit alla känner sig välkomna och inkluderade. En del i det är att sprida ut aktiviteterna över hela det geografiska område som är Grön Ungdom Stockholms stad. Att belysa lokalpolitiska frågar kan även vara viktigt både för att inrikta sig på de frågor som ligger medlemmarna nära till hands, men också för ett ansvarstagande att dessa frågor tas upp. Utåtriktad verksamhet Styrelsen har inte i någon större utsträckning bedrivit utåtriktat politiskt arbete och den verksamhet som gjorts, så som deltagande i demonstrationer, har inte haft någon kontinuitet. Mål och strukturer kan sättas upp för att främja ett utåtriktat arbete. Förslagsvis kan språkrör/ordförande ha ett extra ansvar för att tillsammans 13

14 med resten av styrelsen bedriva utåtriktat arbete. Grön Ungdom Stockholmsregionen är de som idag driver utåtriktad politik i Stockholmsområdet, därför borde Grön Ungdom Stockholms stad precisera vilken roll de själva vill spela i samarbete med regionen. Supervalår 2014 I samband med att det sker två val und er detta verksamhetsår innebär det att verksamheten kommer präglas mycket av detta. Valkampanjer/valrörelser är ypperliga tillfällen att engagera/aktivera/värva medlemmar. Det är viktigt att ha valen i åtanke när man bedriver verksamheten. En bättre och mer kontinuerlig kontakt med regionsstyrelsen är också av stor vikt. Medlemmarna måste kunna slussas vidare till regionens mer utbildande aktiviteter. Om våra medlemmar känner att de får fler redskap och utbildas kan de även i större grad våga/vilja engagera sig i valrörelsen/det politiska påverkansarbetet. Styrelsens förslag: Att anta verksamhetsplanen

15 Rambudget 2014 Intäkt: Miljöpartiet Stockholms Stad Grön Ungdom i Stockholmsregionen Summa intäkter Utgifter Grön Ungdom i Stockholmsregionen Förtäring/mötesfika 6000 Verksamhet 7000 Val 5000 Övrigt 2000 Summa utgifter Årets resultat 0 Styrelsens förslag: Att anta rambudgeten för räkenskapsåret

16 Proposition: revidering av stadgar Att revidera betyder att ändra, eller att korrigera. Då organisationens stadgar antagna mellan åren tappats bort av föregående styrelser utgår denna stadgerevideringsproposition från 2007 års stadgar. Upplägget är som följande: i denna proposition kommer förslagen på vilka stadgar som bör ändras, men bifogat är också hela förslaget på nya stadgar för organisationen samt 2007 års stadgar. 1. Organisationens namn På 2013 års årsmöte bifölls en stadgerevidering som innebar att organisationens namn ändrades från Grön Ungdom Stockholm stad till det språkligt korrekta Grön Ungdom Stockholms stad. Då stadgarna inte går att hitta och vi utgår från 2007 års stadgar yrkar vi därför på: att ändra: 1 Organisation 1.1 Grön Ungdom Stockholm Stad är en lokalavdelning inom Grön Ungdom, Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund. till 1 Organisation 1.1 Grön Ungdom Stockholms Stad är en lokalavdelning inom Grön Ungdom, Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund. att Därefter justera resten av stadgarna där det står Grön Ungdom Stockholm stad till Grön Ungdom Stockholms stad. 2. Politiskt ändamål Grön Ungdom Stockholms stad vill träna sina medlemmar i Miljöpartiets politik och föra ut de gröna idéerna till dem. Därför yrkar vi på: att lägga till: 2.2 Grön Ungdom Stockholms stad har som ändamål att föra ut de gröna idéerna i enlighet med Miljöpartiet de grönas partiprogram och av kongressen fattade beslut till ungdomar i Stockholms stads kommun. 3. Beslut att ändra: 4.1 Som beslut på gäller den mening som vinner enkel majoritet, om ej annat anges. Om någon begär det skall sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten. till 16

17 4.1 Som beslut på gäller den mening som vinner enkel majoritet, om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. 4.2 Vid lika röstetal görs i första hand ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten, om inte mötet väljer att bordlägga frågan. Omröstning sker öppet. 4.3 Vid personval eller andra frågor av uppenbart känslig karaktär skall sluten omröstning hållas om så begärs. 4. Årsmöte att ändra: 6 Årsmöte 6.1 Årsmötet är Grön Ungdom Stockholms stad högsta beslutande organ. 6.2 På årsmötet skall följande ärenden behandlas: * Lokalavdelningens kommande verksamhet * Beslut om formen för lokalavdelningens demokratiska styrning under det kommande året * Val av två eller fler kontaktpersoner * Rapport från föregående års verksamhet Väljer lokalavdelningen att ha egen ekonomi ska även kassör och revisor väljas. Då tillkommer det vid årsmötet även besluta om: * Fastställande av bokslut/årsredovisning * Beviljande av ansvarsfrihet till 6 Årsmöte 6.1 Årsmötet är Grön Ungdom Stockholms stad högsta beslutande organ. 6.2 Ordinarie årsmöte och extra årsmöte har årsmötesstatus. 6.3 Alla medlemmar har närvarorätt, alla närvarande medlemmar har yttrande- och rösträtt på årsmötet. att lägga punkten ordinarie årsmöte och därefter justera numreringen på stadgarna: 7 Ordinarie årsmöte 7.1 Ordinarie årsmöte sammanträder årligen, i januari till mars månad. 7.2 Styrelsen ansvarar för att medlemmarna kallas senast en månad före mötet. Kallelsen ska innehålla datum och plats för mötet samt datum för motionsstopp. 7.3 Motionsstopp ska vara tre veckor innan mötet. Årsmöteshandlingarna ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet. 17

18 7.4 Mötet avgör med 2/3 majoritet om beslut ska fattas på ej i tid utsänt underlag. 7.5 På årsmötet skall följande ärenden behandlas: - Mötets öppnande - Val av mötesfunktionärer - Godkännande av dagordningen - Frågan om mötet är stadgeenligt kallat - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk redovisning - Ansvarsfrihet för föregående styrelse - Verksamhetsplan - Budget - I tid inlämnade motioner och propositioner - Val av styrelse - Val av kontaktperson - Övriga frågor - Mötet avslutas Väljer lokalavdelningen att ha egen ekonomi ska även kassör och revisor väljas. 5. Extra årsmöte att ändra: 7 Extra årsmöte 7.1 Extra årsmöte skall hållas då antingen styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte. till 8 Extra årsmöte 8.1 Extra årsmöte skall hållas då antingen styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som tagits upp i kallelsen. 8.2 Kallelse skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast två veckor före det extrainsatta årsmötet Eventuella tillgångar tillfaller Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stads kommunavdelning. 18

19 till 12.2 Eventuella tillgångar tillfaller Grön Ungdom i Stockholmsregionen. 19

20 Förslag på nya Stadgar för Grön Ungdom Stockholms Stad 1 Organisation 1.1 Grön Ungdom Stockholms Stad är en lokalavdelning inom Grön Ungdom, Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund. 2 Ändamål 2.1 Grön Ungdom Stockholms Stad har som ändamål att skapa verksamhet för dess medlemmar. 2.2 Grön Ungdom Stockholms stad har som ändamål att föra ut de gröna idéerna i enlighet med Miljöpartiet de grönas partiprogram och av kongressen fattade beslut till ungdomar i Stockholms stads kommun. 3 Medlemskap 3.1 Varje person som är medlem i Grön Ungdom riksorganisation har rätt att bli medlem i Grön Ungdom Stockholms stad. 4 Beslut 4.1 Som beslut på gäller den mening som vinner enkel majoritet, om ej annat föreskrivs i dessa stadgar. 4.2 Vid lika röstetal görs i första hand ny votering. Om lika röstetal kvarstår avgör lotten, om inte mötet väljer att bordlägga frågan. Omröstning sker öppet. 4.3 Vid personval eller andra frågor av uppenbart känslig karaktär skall sluten omröstning hållas om så begärs. 5 Stadgeändring 5.1 Dessa stadgar kan endast ändras av årsmöte och då med minst 2/3 majoritet. 6 Årsmöte 6.1 Årsmötet är Grön Ungdom Stockholms stad högsta beslutande organ. 6.2 Ordinarie årsmöte och extra årsmöte har årsmötesstatus. 6.3 Alla medlemmar har närvarorätt, alla närvarande medlemmar har yttrande- och rösträtt på årsmötet. 7 Ordinarie årsmöte 7.1 Ordinarie årsmöte sammanträder årligen, i januari till mars månad. 7.2 Styrelsen ansvarar för att medlemmarna kallas senast en månad före 20

21 mötet. Kallelsen ska innehålla datum och plats för mötet samt datum för motionsstopp. 7.3 Motionsstopp ska vara tre veckor innan mötet. Årsmöteshandlingarna ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet. 7.4 Mötet avgör med 2/3 majoritet om beslut ska fattas på ej i tid utsänt underlag. 7.5 På årsmötet skall följande ärenden behandlas: - Mötets öppnande - Val av mötesfunktionärer - Godkännande av dagordningen - Frågan om mötet är stadgeenligt kallat - Verksamhetsberättelse - Ekonomisk redovisning - Ansvarsfrihet för föregående styrelse - Verksamhetsplan - Budget - I tid inlämnade motioner och propositioner - Val av styrelse - Val av kontaktperson - Övriga frågor - Mötet avslutas Väljer lokalavdelningen att ha egen ekonomi ska även kassör och revisor väljas. 8 Extra årsmöte 8.1 Extra årsmöte skall hållas då antingen styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. Vid extra årsmöte behandlas endast de ärenden som tagits upp i kallelsen. 8.2 Kallelse skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast två veckor före det extrainsatta årsmötet. 9 Valbarhet 9.1 Valbar till uppdrag är alla medlemmar i Grön Ungdom Stockholms stad. Revisorerna behöver dock ej vara medlemmar. 9.2 Uppdrag som revisor, ledamot av styrelsen, valberedare kan inte kombineras. 10 Val 10.1 Könskvotering tillämpas vid val till alla av årsmötet tillsatta poster, med minst 50% kvinnor, plus minus en person, undantaget av revisorerna. 11 Förvaltning 21

22 11.1 Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår Då lokalavdelningen väljer att ha egen ekonomi ska kassaböcker och protokoll överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisionsberättelse överlämnas till lokalavdelning senast en vecka före årsmötet. 12 Upplösning 12.1 Grön Ungdom Stockholms stad upplöses då två på varandra följande ordinarie årsmöten, med minst 2/3 majoritet, fattat ett sådant beslut Eventuella tillgångar tillfaller Grön Ungdom i Stockholmsregionen. 22

23 NUVARANDE: Stadgar för Grön Ungdom Stockholm Stad Reviderade på årsmötet Antagna på uppstartsmöte Organisation 1.1 Grön Ungdom Stockholm Stad är en lokalavdelning inom Grön Ungdom, Miljöpartiet de Grönas ungdomsförbund. 2 Ändamål 2.1 Grön Ungdom Stockholm Stad har som ändamål att skapa verksamhet för dess medlemmar. 3 Medlemskap 3.1 Varje person som är medlem i Grön Ungdom riksorganisation har rätt att bli medlem i Grön Ungdom Stockholm stad. 4 Beslut 4.1 Som beslut på gäller den mening som vinner enkel majoritet, om ej annat anges. Om någon begär det skall sluten omröstning ske vid personval. Vid lika röstetal avgör lotten. 5 Stadgeändring 5.1 Dessa stadgar kan endast ändras av årsmöte och då med minst 2/3 majoritet 6 Årsmöte 6.1 Årsmötet är Grön Ungdom Stockholm stad högsta beslutande organ. 6.2 På årsmötet skall följande ärenden behandlas: 2. Lokalavdelningens kommande verksamhet 3. Beslut om formen för lokalavdelningens demokratiska styrning under det kommande året 4. Val av två eller fler kontaktpersoner 5. Rapport från föregående års verksamhet Väljer lokalavdelningen att ha egen ekonomi ska även kassör och revisor väljas. Då tillkommer det vid årsmötet även besluta om: * Fastställande av bokslut/årsredovisning * Beviljande av ansvarsfrihet 23

24 7 Extra årsmöte 7.1 Extra årsmöte skall hållas då antingen styrelsen eller minst 1/3 av medlemmarna begär detta. För extra årsmöte gäller tillämpliga delar av vad som sagts om ordinarie årsmöte. 8 Valbarhet 8.1 Valbar till uppdrag är alla medlemmar i Grön Ungdom Stockholm stad. Revisorerna behöver dock ej vara medlemmar. 8.2 Uppdrag som revisor, ledamot av styrelsen, valberedare kan inte kombineras 9 Val 9.1 Könskvotering tillämpas vid val till alla av årsmötet tillsatta poster, med minst 50% kvinnor, plus minus en person, undantaget av revisorerna. 10 Förvaltning 10.1 Kalenderår utgör räkenskaps- och verksamhetsår Då lokalavdelningen väljer att ha egen ekonomi ska kassaböcker och protokoll överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisionsberättelse överlämnas till lokalavdelning senast en vecka före årsmötet. 11 Upplösning 11.1 Grön Ungdom Stockholm stad upplöses då två på varandra följande ordinarie årsmöten, med minst 2/3 majoritet, fattat ett sådant beslut Eventuella tillgångar tillfaller Miljöpartiet de Gröna i Stockholm stads kommunavdelning. 24

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling

Leader Södertälje Landsbygd Stad och Land i Samverkan för Hållbar Utveckling Stadgar antagna av grundande möte 5 juni 2009 1 Föreningens namn och firma Föreningens namn och firma är Leader Södertälje Landsbygd ideell förening. 2 Ändamål Leader Södertälje Landsbygd är en allmännyttig,

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02

Stadgar. Senast reviderad: 2013-06-02 Stadgar Senast reviderad: 2013-06-02 1 Förening 1.1 Chalmers Robotförening är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. 1.2 Chalmers Robotförening är en kårförening under Chalmers

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4

Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 Nd i A Ex r Å S öt 6 o t b R 0 4 1 In E Ål S ört c n N Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 6 Ordlista 9 Styrelsens propositioner a) Reviderad alkoholpolicy

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening STADGAR Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Gäller från och med 1 juli 2015. Dessa stadgar ersätter 2014 års stadgar. Fastställdes i första läsning vid årsmötet den 26 mars 2015, andra

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Passalen Stockholm. Stadgar

Passalen Stockholm. Stadgar Passalen Stockholm Stadgar Innehållsföreteckning 1 kap Allmänna bestämmelser... 3 1 Ändamål... 3 2 Föreningsnamn och säte... 3 3 Beslutande organ... 3 4 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 5 Firmateckning...

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer