Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter"

Transkript

1 Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: Online: Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av medicinska nödsituationer eller om du måste resa hem i förtid från din resa ska du kontakta ditt hemförsäkringsbolag. Vänligen tillse att du har kontaktuppgifter och försäkringsnummer för din hemförsäkring när du resen. Du kan notera uppgifterna här nedan, för att ha dem lätt tillgängliga. Tel: Försäkringsnummer: Skadeavdelningen: Tel: Epost: Allianz Global Assistance reseförsäkring är återförsäkrat hos AGA International SA, den nederländska filialen, som bedriver verksamhet på Allianz Global Assistance Europe kontor på Poeldijkstraat, 1059 VM Amsterdam, Nederländerna. Registrerat hos Nederländernas finansinspektion Authority for the Financial Markets (AFM) under nr , organisationsnummer AGA International SA är auktoriserat av L Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution i Frankrike och den svenska delen av verksamheten står under tillsyn av den svenska finansinspektionen. Ref: P.TUI.SE07/15 Supplementary Reseförsäkring Fritidsresor Reseförsäkring Allianz Global Assistance Försäkringsnummer: Dessa villkor gäller från den 1 juli Viktigt Denna försäkring kan endast tecknas för privatpersoner fast bosatta och folkbokförda i Sverige. Notera att försäkringen inte omfattar alla typer av sjuk och olycksfall. Se Hälsodeklaration och undantag på sidan. Läs noga igenom detta försäkrinsgvillkor och ta med dig broschyren på resan.

2 Innehåll Sida Viktig information om din reseförsäkring... 1 Försäkringsomfattning Hälsodeklaration och undantag... Internationella hälsosamarbeten... Generella undantag... 5 Idrott och fritidsaktiviteter... 5 Att göra en skadeanmälan... 6 Att överklaga Del 1 Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter... 7 Del 2 Resegaranti Del 3 Personliga tillhörigheter Del Pengar Del 5 Borttappat pass... 1 Del 6 Försenat bagage Del 7 Missad avresa Del Försenad avresa Del 9 Självriskskydd Rättslig information Ordlista Viktig information om din reseförsäkring Vi vill tacka dig för att du köpt en kompletterande reseförsäkring hos Allianz Global Assistance. Vår försäkring är utformad för att komplettera det resemoment du har i din hemförsäkring eller kontokortsförsäkring. Försäkringens omfattning På bokningsbekräftelsen anges den omfattning som du har valt, försäkringsområde, vilka personer som omfattas samt eventuella särskilda villkor som kan gälla. Läs igenom den noga. Efter inbetald premie gäller försäkringen under försäkringsperioden i enlighet med detta villkor upp till angivna maxbelopp under Försäkringens omfattning och efter sedvanlig prövning. Obs Försäkringen täcker inte allt. Du rekommenderas att läsa igenom denna försäkringsbroschyr noga och kontrollera att försäkringen ger den täckning som du behöver. Vissa ord har en speciell betydelse och skrivs i fetstil i försäkringsbroschyren. Dessa ords fullständiga betydelse förklaras i ordlistan i slutet av denna försäkringsbroschyr eller i de delar där de förekommer. Det här måste du göra Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dig och din egendom samt vidta alla rimliga åtgärder för att minimera följderna av en eventuell skada. Om det är något som du inte förstår eller om du behöver hjälp är du välkommen att ringa Falck Global Assistance på tel eller mejla till Ångerrätt Om försäkringsskyddet inte uppfyller dina behov ska du meddela det utfärdande ombudet inom 1 dagar efter att du fått bokningsbekräftelsen. Det utfärdande ombudets kontaktuppgifter finns på bokningsbekräftelsen. Premien återbetalas, förutsatt att du inte har rest, du inte har gjort någon skadeanmälan eller det inte har inträffat något som sannolikt kan ge upphov till en skadeanmälan. I de fallen görs ingen återbetalning. Observera att ångerrätten upphör att gälla efter den inledande 1dagarsperioden. Gällande lag Om inget annat avtalats gäller svensk lag. Om det uppstår tvister avseende denna försäkring har svensk domstol slutlig domsrätt. Försäkringsvillkor 1

3 Försäkringsomfattning I nedanstående tabell anges det maxbelopp som vi kan ersätta för varje försäkringsmoment. Läs igenom hela denna försäkringsbroschyr för de fullständiga försäkringsvillkoren och undantagen. Försäkringsmoment 1 Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter Behandling och akut tandbehandling Utflykter 2 Resegaranti Reseavbrott Sängläge på läkares inrådan under resan Händelser i Sverige Ersättningssemester 3 Personliga tillhörigheter Personliga tillhörigheter Maxbelopp som utbetalas SEK SEK SEK (SEK 00 per dag) Max. per bokning SEK SEK Max. per bokning SEK Försäkringsmoment 9 Självriskskydd Självrisk för fordonsförsäkring Självrisk för hemförsäkring Självrisk för hemförsäkring, bagage Självrisk för hemförsäkringens tilläggsförsäkring för allrisk, våld och rättsskydd Självrisk för hyrt motorfordon eller förlorad deposition Maxbelopp som utbetalas SEK SEK SEK SEK SEK Max. per bokning SEK Obs Maxbeloppet per bokning avser det maximala belopp vi kan betala i ersättning för alla namngivna personer på din bokningsbekräftelse och som har köpt försäkring av oss. Tillägg till hemförsäkringen Enstaka föremål, par eller set Värdesaker Tobak, alkohol, dofter och parfymer Pengar Kontanter SEK SEK SEK SEK 550 Max. per bokning SEK SEK SEK Förlust av pass SEK Försenat bagage (utresan) SEK (SEK 300 vid försening med 3 12 timmar eller SEK 00 vid försening med 12 2 timmar eller SEK vid försening med 2 timmar eller SEK vid försening med mer än timmar) 7 Missad avresa Fortsätta resan; eller Avbryta resan Försenad avresa Försening; eller Avbryta resan SEK SEK Max. per bokning SEK SEK 2 00 (SEK 200 efter de första 6 hela timmarna SEK 100 för varje ytterligare 12 timmars försening) SEK efter 2 timmars försening Max. per bokning SEK Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3

4 Hälsodeklaration och undantag Detta gäller Del 1 Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter och Del 2 Resegaranti. Det är mycket viktigt att du läser följande. 1 Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader till följd av tillstånd vars medicinska diagnos ställts mindre än två månader före betalning erlades för denna försäkring. 2 Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader till följd av sjukdom vars tillstånd inte var stabilt två månader före betalning erlades för denna försäkring. Detta innebär att du inte får ha ändrat din medicinering, haft några icke rutinmässiga läkarbesök eller särskilda utredningar om ditt medicinska tillstånd. 3 Du omfattas inte av försäkringen om du inte är frisk, i stånd att resa och klarar av att genomföra den planerade resan. Försäkringen gäller inte om du reser mot en läkares inrådan eller om du skulle ha avråtts om du hade bett om deras rekommendation innan resan inleddes. 5 Försäkringen gäller inte om du vet att du kommer att behöva medicinsk behandling eller måste besöka en vårdinrättning under resan. 6 Försäkringen gäller inte om ditt hälsotillstånd, akut sjukdom eller skada orsakats av påverkan av alkohol, lösningsmedel eller droger. 7 Försäkringen gäller inte planerad eller självvald kirurgi, ingrepp eller sjukhusbehandling eller efterföljande komplikationer. Försäkringen gäller inte sexuellt överförbara sjukdomar. Försäkringen gäller inte om det går att få ersättning från annat håll enligt lag, författning, avtal, försäkring eller liknande skydd eller skadestånd. Obs Detta är ingen privat sjukvårdsförsäkring och försäkringen täcker endast akut vård i händelse av en olycka eller oväntad sjukdom som inträffar under resan. Internationella hälsosamarbeten Europeiska sjukförsäkringskortet (EUkortet) EUkortet ger dig rätt till vård till reducerad kostnad (ibland helt kostnadsfritt) när du befinner dig i ett land som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. EES består av Europeiska unionen (EU) plus Island, Liechtenstein och Norge. EUkortet ger dig endast rätt till samma offentligt finansierade medicinska vård som en person som är fast bosatt i det landet som du besöker. EUkortet ger ingen rätt till vård på privata sjukhus eller mottagningar och ersätter inte kostnader för att transportera dig tillbaka till Sverige. Du kan ansöka om EUkortet digitalt hos Försäkringskassan eller genom att ringa dit. Det går också att hämta ansökningsblanketter på Försäkringskassan. Australien När du reser till Australien kan du anmäla dig hos Medicare och få rätt till sjukhusvård och mediciner till reducerad kostnad. Kontakta ett lokalt Medicarekontor i Australien för detta. Om du vill begära ersättning för kostnader under Medicareprogrammet måste du göra det innan du lämnar Australien. Mer information om Medicare finns på eller kan beställas via epost till Generella undantag Nedanstående undantag gäller för samtliga moment i denna försäkring. 1 Vi betalar inte ut någon ersättning för händelser som direkt eller indirekt orsakats av följande. a Du gav inte korrekta svar på frågor som vi ställde till dig när du tecknade försäkringen, där ditt svar skulle kunna ha påverkat vårt beslut att bevilja dig den här försäkringen. b Krig, invasion, annan nations fientliga agerande, fientligt agerande (oavsett om krig förklarats eller inte), inbördeskrig, inre oroligheter, uppror, revolution, revolt, militärt våld, statskupp, terrorism eller massförstörelsevapen (t.ex. kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen). c Du trivs inte på resan eller inte vill resa. d Du kräver ersättning utifrån bedrägliga underlag och förutsättningar. I sådant fall kan vi komma att göra en polisanmälan. e Kostnader pga ditt beroende av alkohol, lösningsmedel eller droger eller kostnader till följd av ditt långvariga missbruk. f Du är påverkad av alkohol, lösningsmedel eller droger eller gör något som en följd av användning av dessa substanser (undantaget läkemedel som förskrivits av en läkare men inte behandling av drogberoende). g Du följer inte råd och rekommendationer från Utrikesdepartementet, Världshälsoorganisationen (WHO) eller någon statlig eller offentlig myndighet. Detta gäller även när vissa vaccinationer eller andra förebyggande åtgärder (t.ex. malariatabletter) rekommenderas. h Du deltar i idrotter eller fritidsaktiviteter som finns med i listan under undantagna aktiviteter (se nedan) i Du reser utanför försäkringsområdet som anges på bokningsbekräftelsen. j Du begår självmord, skadar dig eller utsätter dig för risker i onödan (om du inte försökte rädda någon annans liv). k Du utför olagliga, uppsåtliga eller brottsliga handlingar (inklusive när du är alkoholpåverkad) eller du l bryter mot lokala trafikbestämmelser. Du åker som passagerar på en motorcykel där föraren inte har ett giltigt och gällande körkort för motorcykel eller om du själv och i förekommande fall din passagerare, framför motorcykel utan hjälm. m Resa i ett flygplan, utom som passagerare i passagerarflygplan med fullständiga licenser/tillstånd. n Förändrade valutakurser. o Din egendom förvaras, tas i beslag, förstörs eller skadas på order av någon statlig tjänsteman eller tulltjänsteman. p Joniserande strålning eller radioaktiv smitta från kärnbränsle eller kärnavfall eller risker pga. nukleär utrustning. q Epidemier och pandemier. r Utrustning eller datorprogram som inte fungerar korrekt, oavsett om du äger den eller inte. 2 Vi betalar inte ut ersättning för saker som täcks av andra försäkringar eller som man kan kräva ersättning för från från annat håll. Under dessa omständigheter betalar vi endast ut vår del av ersättningskravet. 3 Vi betalar inte ut någon ersättning för förluster som inte direkt täcks av villkoren i denna försäkring (t.ex. förlorad inkomst pga. att du inte kan jobba som en följd av en sjukdom eller skada under resan eller för att byta ut låsen om du tappar bort dina nycklar). Idrott och fritidsaktiviteter Försäkringen lämnar inte ersättning för skador till följd av följande undantagna aktiviteter: deltagande i idrottsaktiviteter där arrangörens riktlinjer inte följs professionellt idrottsutövande alla typer av tävlingar, undantaget till fots, eller alla typer av vintersport. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 5

5 Att göra en skadeanmälan Kontakta skadeavdelningen för att beställa en skadeanmälningsblankett: Tel: eller epost: Skriv till: Falck Global Assistance, Box 02, Stockholm. Uppge Fritidsresor reseförsäkring och ditt försäkringsnummer. Skadereglering Fyll i och returnera skadeanmälningsblanketten med all information och alla dokument som vi bett om så snart som möjligt. Vi behöver följande för samtliga skadeanmälningar. Resans bokningsfaktura (eller fakturor) och resedokument som visar datum och tider för resan. Kvitton i original och redogörelser för alla kontanta utlägg som du har gjort. Räkningar och fakturor i original. Uppgifter om andra försäkringar som du eventuellt har och som kan täcka samma förlust, som hemförsäkring eller privat vårdförsäkring. Så mycket underlag som möjligt som stöder ditt ersättningskrav. Obs Du kan ofta behöva samla in information gällande ditt försäkringsärende medan du är kvar på resmålet Under varje försäkringsdel finns en ruta som heter Det här behöver vi om du anmäler en skada. Där finns uppgifter om den extra information som vi behöver för varje typ av ersättningskrav. Att överklaga Vi strävar alltid efter att ge dig den bästa servicen men ibland kan saker gå fel eller du kan känna dig missnöjd. I dessa fall ber vi dig att kontakta oss så vi får möjlighet att göra vårat bästa att lösa problemet. Skriv till: Skadeavdelningen/Klagomål, Falck Global Assistance, Box 02, Stockholm. Eller mejla till: och skriv KLAGOMÅL i ämnesraden. För att hjälpa Falck Global Assistance att hantera ditt klagomål så snabbt som möjligt bör du uppge namn, adress, telefonnummer, bokningsnummer och skadeanmälans nummer samt bifoga kopior av relevant korrespondens. Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 17, Stockholm eller sända ett mail 6 Försäkringsvillkor Del 1 Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter Om du förs till sjukhus eller om du tror att du måste resa hem i förtid eller förlänga resan måste du kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring. Vi betalar dig eller dina efterlevande följande nödvändiga och oförutsedda akuta utgifter om du dör, skadas, råkar ut för en olycka eller blir sjuk under resan. Sjukvård och tandvård Upp till totalt SEK för kostnader för vård, operation, läkemedel, sjukhusvistelse, vårdhem eller vårdtjänster samt för akuta tandvårdstjänster för att avhjälpa akut smärta. Utflykter Upp till totalt SEK för utflykter som du har betalat och som det inte går att få ersättning för från annan part, om du får en skriftlig rekommendation av en läkare där det framgår du inte kan följa med på dem på grund av en skada eller sjukdom på resan. Hälsotillstånd som uppges i hälsodeklarationen och undantagen på sidan. Alla skadeanmälningar där du inte tagit läkemedel som förskrivits till dig eller tagit vaccinationer eller andra förebyggande åtgärder (t.ex. malariatabletter) som rekommenderats av: din läkare innan du reser läkare som behandlar dig medan du är på resa Utrikesdepartementet, Världshälsoorganisationen (WHO) eller någon statlig eller offentlig myndighet. Kostnad för: behandling som inte är direkt relaterad till sjukdomen eller skadan som orsakade kravet utgifter för taxi och telefonsamtal (inklusive mobilsamtal) måltider, dryck och hyrbil ersättning för läkemedel som du använde redan när du inledde resan tjänster eller behandlingar som du får i hemlandet tandvård som inte är akut, byte av eller lagning av löständer eller konstgjorda tänder (t.ex. en krona) eller annat arbete som involverar användning av ädla metaller. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 1 Detta är ingen privat sjukvårdsförsäkring och försäkringen täcker endast akut vård i händelse att du drabbas av en olycka eller oväntad sjukdom. Efter att ha fått ditt eller ditt personliga ombuds skriftliga godkännande kan vi kontakta din läkare för att bekräfta din medicinska bakgrund för att hjälpa oss att handlägga skadeanmälan. För att hjälpa oss återfå eventuella kostnader vi har haft i försäkringsfall rörande denna försäkring har vi rätt att begära in relevant information från dig samt be dig fylla i relevanta blanketter. Medicinska bevis från den läkare som behandlat dig för att bekräfta sjukdomen eller behandlingen som givits, inklusive de datum då du skrevs in på och ut från sjukhuset (om tillämpligt). Ett läkarintyg om du inte kan resa på förbokade utflykter på grund av sjukdom eller skada. Kvitton i original samt redogörelser för all medicinsk behandling och andra utgifter som du har betalat eller accepterat att betala. Försäkringsvillkor 7

6 Del 2 Resegaranti Om du tror att du måste resa hem i förtid måste du kontakta ditt hemförsäkringsbolag. Definition av ord i del 2 Släkting Din mor, far, svärmor, svärfar, styvförälder, styvsvärförälder, syster, svägerska, bror, svåger, maka, make, son, dotter, svärson, svärdotter, styvbarn, fosterbarn, far och morförälder, barnbarn, faster, farbror, moster, morbror, syskonbarn, partner (inklusive sambo och registrerat partnerskap) eller fästmö och fästman. Vi betalar upp till SEK 00 per dag (upp till totalt SEK per person, men inte mer än totalt SEK för hela familjen) för din del av outnyttjat personligt boende, transportkostnader och andra reseutgifter som har betalats eller där det finns ett kontrakt om betalning som inte kan återfås på annat sätt. Försäkringen kommer lämna ersättning under följande nödvändiga och oundvikliga omständigheter: Reseavbrott Om du avbryter resan på grund av dödsfall, allvarlig skada eller allvarlig sjukdom som drabbar dig, en släkting, en medresenär eller en släkting till en medresenär. Sängläge på läkares inrådan under resan Om du läggs in på sjukhus, måste stanna på boendet under resan eller beordras att avstå från att genomföra aktiviteter som är inplanerade på resan (t.ex. en utflykt, bad eller solbad) på inrådan av den behandlande läkaren, som en följd av skada eller sjukdom som drabbar dig under resan. Försäkringsskyddet inkluderar kostnaderna för en medresenär, som är försäkrad under denna försäkring, som stannar hos dig om det är nödvändigt av medicinska skäl eller om du är 11 år eller yngre. Händelser i Sverige Om du får reda på att en släkting har drabbats av dödsfall, allvarlig skada eller allvarlig sjukdom medan du befinner dig på resan, betalar vi ersättning för två dagar. Om din privata egendom i Sverige drabbas av väsentlig skada som en följd av en plötslig och oförutsedd händelse, betalar vi ersättning för en dag. Ersättningssemester Om du på läkares inrådan (som beskrivs ovan) har varit sängliggande under mer än halva resan eller om du måste resa hem i förtid när mer än halva resan återstår, kan du välja en ersättningssemester för dig och en medresenär eller de familjemedlemmar som var med dig på den ursprungliga resan. Vi betalar totalt upp till den ursprungliga resekostnaden, dock högst SEK totalt per person och högst SEK totalt för hela familjen. Hälsotillstånd som uppges i hälsodeklarationen och undantagen på sidan. Försäkringsersättning för kostnader lämnas bara en gång per skadetillfälle eller sjukdom. Något som företaget eller personen som du bokade resan hos (eller deras ombud) är ansvarig för. Mer än det minsta marknadsvärdet för motsvarande inträdes eller resebiljetter, om du betalade den ursprungliga resan genom att utnyttja bonussystem, rabattkort eller andra alternativa betalningsmetoder. I avsnittet Reseavbrott Du avbryter din resa i förtid utan att ditt hemförsäkringsbolag har godkänt det. Du inte skaffat ett läkarintyg från den behandlande läkaren. För att vara giltigt ska läkarintyget innehålla uppgifter om att det vid tidpunkten var medicinskt nödvändigt för dig att komma hem, ovanstående gäller ifall ditt hemförsäkringsbolag inte har godkänt din förtida hemresa, innan den påbörjades I avsnittet Sängläge på läkares inrådan under resan Mer än motsvarande antal dagars ersättning som anges i tabellen nedan om din behandlande läkare diagnostiserade dig med något av de listade diagnostiserade hälsotillstånden, men inte specificerade antalet dagar som du skulle vara sängliggande enligt ett läkarintyg. Hälsotillstånd Förkylning/infektion i de övre luftvägarna med feber Tarminfektion/magsjuka Halsfluss Influensa Bihåleinflammation Öroninflammation med feber Lunginflammation Skador av solbränna Luftrörskatarr Urinvägsinflammation med feber Ryggskott/ischias Vattkoppor Ögoninflammation Tandvärk Max. ersättning att betala ut 3 dagar 2 dagar 5 dagar 5 dagar 3 dagar 3 dagar 7 dagar 3 dagar dagar 2 dagar 3 dagar 7 dagar 3 dagar 2 dagar I avsnittet Ersättningssemester lämnas inte ersättning för: Ersättningskrav som uppstår under en ersättningsresa för vilken vi har betalat ut ersättning. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 2 Du måste kontakta ditt hemförsäkringsbolag dygnetruntöppna akuta assistanstjänst innan du återvänder hem och de måste godkänna orsaken till att resan avbryts. Om du måste avbryta resan beräknar vi värdet för den outnyttjade delen av resan från den dag då du måste återvända hem i förtid eller den dag då du läggs in på sjukhus och vistelsen varar under resten av resan. Vi betalar outnyttjade resekostnader (men inte dina oanvända resebiljetter om ditt hemförsäkringsbolag betalade för nya biljetter) baserat på varje hel 2timmarsperiod som du har förlorat. Vi betalar outnyttjad resekostnader när skadeanmälan handläggs inledningsvis. Om du väljer en ersättningssemester drar vi av eventuella utbetalningar som redan gjorts för din ursprungliga resa (under rubrikerna Reseavbrott eller Sängläge på läkares inrådan under resan eller Händelser i Sverige i denna del) från ersättningen för en ersättningssemester. Ersättningssemestern måste bokas inom ett år efter avresedagen för den ursprungliga resan och måste bokas via något av följande företag som ingår i TUIkoncernen: Fritidsresor, Nazar Nordic, WonderCruises och TEMA. Den nya resan kan inte överlåtas till en annan person. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 9

7 I avsnittet Sängläge på läkares inrådan under resan och Reseavbrott Fullständiga uppgifter om varför du måste avbryta resan eller blev sängliggande på läkares inrådan. Ett läkarintyg som fyllts i av den läkare som behandlade dig (din medresenär, din släkting i Sverige eller din medresenärs släkting i Sverige), som bekräftar följande, i förekommande fall: diagnos datum och antal hela dagar som du låg på sjukhus eller var sängliggande på resans boende datum och antal hela dagar som du var beordrad att avstå från att delta i dina planerade semesteraktiviteter (även antal vårddagar ska anges) den dag då du beordrades att avbryta resan behovet av att en släkting eller en medresenär ska stanna hos dig medan du är sängliggande under resan. En godkänd kopia av dödsattesten, i förekommande fall. En skriftlig bekräftelse från den som tillhandahållit din transport och boendet med uppgifter om alla kostnader som kan återfås från dem. I avsnittet Händelser i Sverige Dokumentation från läkaren som behandlade din släkting i Sverige med en bekräftelse av diagnosen och datum då diagnosen ställdes. Dokumentation från försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring eller från polisen som bekräftar skadan på din egendom. I avsnittet Ersättningssemester Alla uppgifter som listas ovan under I avsnittet Sängläge på läkares inrådan under resan och Reseavbrott. Fakturan för resebokningen för ersättningssemestern. För alla skadeanmälningar Del 3 Personliga tillhörigheter Definition av ord i del 3 Ömtåliga föremål Porslin, glas, keramik och andra ömtåliga föremål som lätt går sönder. Par eller set Ett antal personliga tillhörigheter som hör ihop eller som kan användas tillsammans, t.ex. matchande halsband och örhängen, fotoutrustning eller ett golfset. Personliga tillhörigheter Bagage, kläder, värdesaker, idrottsutrustning (ej skid eller snowboardutrustning) och eventuella andra föremål som du har på dig, använder eller bär som tillhör dig eller som du enligt lag är ansvarig för. Utan tillsyn Personliga tillhörigheter som du inte har full uppsikt över, om de inte är inlåsta på det boende som du använder under resan eller om det är utom synhåll i låst bagageutrymme, låst takbox eller i låst handskfack eller täckt bagageutrymme på ett låst motorfordon. Värdesaker Smycken, klockor, föremål gjorda av eller som innehåller ädelmetaller eller ädelstenar eller halvädelstenar, pälsar, kikare, teleskop, datorspel, alla typer av utrustning för foto, audio, video, dator (inklusive surfplattor och läsplattor, USBminnen och minneskort), TV, fax och telefon (inklusive mobiltelefoner), personliga mediespelare (inklusive MP3 och MPspelare), handdatorer, GPSapparater, elektroniska spel, TVapparater, CDspelare, minidiskar, DVDskivor, patroner, video och ljudband. Vi betalar något av följade om dina personliga tillhörigheter tappas bort, stjäls eller skadas under resan. Personliga tillhörigheter Upp till SEK per person (men högst SEK totalt för hela familjen) om du inte lämnar in någon skadeanmälan avseende skadade eller stulna tillhörigheter som du haft med dig på resan, till det bolag där du har din hemförsäkring. Tillägg till hemförsäkringen I det fall du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag som reglerar skadan upp till ditt maxbelopp och skadan omfattar saker som inte kunde ersättas pga försäkringsbolagets maxbelopp, kan du få upp till SEK per person (dock högst SEK totalt för hela familjen). Vårt högsta ersättningsbelopp för värdesaker är SEK totalt oavsett om de ägs gemensamt eller inte. Det finns också en gräns på SEK för enstaka föremål, par eller set. Självrisk för hemförsäkringen se del 12. Förlust eller stöld av personliga tillhörigheter, om du inte har rapporterat det till polisen inom 2 timmar efter att förlusten eller stölden upptäcktes och fått en skriftlig polisanmälan. Mer än värdet på den del av det par eller set som tappats bort eller stulits eller skadats. Ersättningskrav på mer än en mobiltele för varje försäkrad person. Förstörelse av eller skada på ömtåliga föremål, idrottsutrustning medan den används samt utrustning för audio, video, dator, tv, fax eller telefon. Förlust eller skada på grund av klimat, slitage, värdeminskning, mal, ohyra eller rengöringsprocessen. Förluster som kan uppstå som en följd av användning av kreditkort och betalkort, checkar, växlar och användning av konton. 10 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 11

8 Förlust eller stöld av eller skada på följande: personliga tillhörigheter medan de förvaras av den som tillhandahåller transport eller boende, om du inte har rapporterat det till dem inom sju dagar efter det upptäcktes och de har gett dig en rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse med uppgifter om: skadan den tillfälliga förlusten den permanenta förlusten föremål för vilka du inte kunde framlägga kvitton eller andra bevis på att du köpt eller äger föremålen eller bevis på deras värde personliga tillhörigheter utan tillsyn värdesaker som du inte bär på dig, är inlåsta i ett kassaskåp (om sådant finns) eller är inlåsta i boendet som du använder på resan värdesaker som är packade i resväskor, koffertar eller liknande förvaring värdesaker som lämnats i ett motorfordon filmer, ljudband, kassetter, datorspel, elektroniska spel, minidiskar, DVDskivor, video och ljudband, patroner eller diskar, som inte är förinspelade och publicerade för försäljning till allmänheten narkotika, motorfordon, värdefulla dokument och djur. Skada som orsakats av innehållet i flaskor eller andra behållare som läcker eller går sönder. Kostnaden för att ersätta eller reparera löständer. Mer än SEK 550 för kontaktlinser, tobak, alkohol, dofter och parfymer. Skadeanmälningar under Del 3 Personliga tillhörigheter om vi har betalat ut ersättning under Del 9 Självriskskydd: hemförsäkring bagage. Alla föremål som omfattas av din hemförsäkring (eller motsvarande). Eventuella avdrag pga ålder eller slitage som gjort från ersättningen från din hemförsäkring eller motsvarande. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 3 Den här försäkringen täcker värdet på föremålen vid tidpunkten då de tappades bort eller stals, inte kostnaden för att ersätta det ursprungliga inköpspriset. Det innebär att vi drar av ett belopp för slitage från den ursprungliga kostnaden. Vi kan välja att reparera föremålet eller ersätta det med ett likvärdigt föremål. Det finns ett maxbelopp för enstaka föremål (eller par eller set) och ett maxbelopp för värdesaker, och den här försäkringen ger kanske inte tillräckligt skydd för dyra föremål som smycken eller dator, ljudeller fotoutrustning. Om dina personliga tillhörigheter tappas bort, stjäls eller skadas medan de förvaras av transportföretaget eller boendeleverantören, måste du skaffa en rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse från dem inom sju dagar efter att det upptäcktes med uppgifter om: skadan den tillfälliga förlusten den permanenta förlusten Du kan begära ersättning direkt av transportbolaget genom att skriva till dem inom 21 dagar efter skadan eller förlusten. Du ska spara alla skadade föremål eftersom vi kan behöva inspektera dem. Om vi gör en utbetalning eller om vi ersätter ett föremål, blir vi ägare av det skadade föremålet. 12 Försäkringsvillkor En skriftlig polisanmälan med fullständiga detaljer om förlusten eller stölden. En skriftlig rapport från reserepresentanten eller chefen för boendet, i förekommande fall. En rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse från transportföretaget eller boendeleverantören, med uppgifter om: skadan den tillfälliga förlusten den permanenta förlusten För borttappade, stulna eller skadade föremål originalkvitton eller andra lämpliga bevis på att du köpt eller äger föremålen samt bevis på deras värde. En uppskattning av kostnaderna för att reparera alla skadade föremål. Del Pengar Definition av ord i del Pengar Kontanter, kort, biljetter eller värdecheckar som har ett penningvärde (t.ex. telefonkort, presentkort, inträdes och resebiljetter). Dessa måste vara avsedda för privat användning, inte i arbetet. Kontanter Mynt och sedlar som lagenligt kan användas som betalningsmedel i något land. Vi betalar upp till SEK om dina Pengar förloras eller stjäls under resan. Det högsta beloppet som vi betalar ut för kontanter är totalt SEK Förlust eller stöld av Pengar om du inte har rapporterat det till polisen inom 2 timmar efter att förlusten eller stölden upptäcktes och fått en skriftlig polisanmälan. Förlust eller stöld av Pengar om de inte: tas ifrån dig på ett sådant sätt att du omedelbart upptäcker det, är inlåsta i ett kassaskåp (om sådant finns) eller är inlåst i boendet som du använder på resan. du kan framlägga kvitton för valutaväxling, uttagskvitton eller kontoutdrag från banken eller växlingskontoret som bekräftar belopp, valuta och var och när du skaffade kontanterna. Förlust som orsakas av sämre valutakurser eller av misstag vid valutaväxlingen. Förlust eller stöld av resecheckar om en ersättningstjänst erbjuds. Mer än det minsta marknadsvärdet för motsvarande inträdes eller resebiljetter, om du betalade den ursprungliga resan genom att utnyttja bonussystem, rabattkort eller andra alternativa betalningsmetoder. Förluster som kan uppstå som en följd av användning av kreditkort och betalkort, checkar, växlar och användning av konton. En skriftlig polisanmälan med fullständiga detaljer om förlusten eller stölden. En skriftlig rapport från reserepresentanten eller chefen för boendet, i förekommande fall. Originalkvitton för valutaväxling, uttagskvitton eller kontoutdrag från banken eller växlingskontoret som bekräftar belopp, valuta och var och när du skaffade kontanterna. Försäkringsvillkor 13

9 Del 5 Borttappat pass Vi betalar upp till SEK om ditt pass tappas bort eller stjäls under resan. Ett tillfälligt provisoriskt pass. Alla extra kostnader för resa och boende för att skaffa det tillfälliga provisoriska passet. Det återstående värdet på ditt ursprungliga pass. Ingen ersättning kan utgå om du inte inkommer med dokumentation från den lokala ambassad eller konsulatet där du anmälde förlusten. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 5 Det återstående värdet på ditt pass baseras på den aktuella kostnaden för ett nytt pass och hur lång giltighetstid som återstod på ditt ursprungliga pass. En skriftlig bekräftelse från den lokala ambassaden eller konsulatet där förlusten inträffade, med uppgifter om vilken dag passet tappades bort samt när det rapporterades och ersattes. Du ska också skaffa en skriftlig kopia av polisanmälan. Originalkvitton och redovisningar för det provisoriska passet och, i förekommande fall, extra kostnader för resa och logi. Del 6 Försenat bagage Definition av ord i del 6 Bagage Kläder, skor, toalettertiklar och idrottsutrustning (ej skid eller snowboardutrustning) och eventuella andra föremål som du har på dig, använder eller bär som tillhör dig eller som du enligt lag är ansvarig för der er kontrolleras till transportleverantör. Värdesaker Smycken, klockor, föremål gjorda av eller som innehåller ädelmetaller eller ädelstenar eller halvädelstenar, pälsar, kikare, teleskop, datorspel, alla typer av utrustning för foto, audio, video, dator (inklusive surfplattor och läsplattor, USBminnen och minneskort), TV, fax och telefon (inklusive mobiltelefoner), personliga mediespelare (inklusive MP3 och MPspelare), handdatorer, GPSapparater, elektroniska spel, TVapparater, CDspelare, minidiskar, DVDskivor, patroner, video och ljudband. Vi betalar upp till SEK om ditt bagage försvinner tillfälligt eller blir försenade av transportföretaget på utresan. Vi betalar följande belopp baserat på hur länge du är utan ditt bagage efter att du anlänt till resmålet: Förseningens längd Belopp som betalas 312 timmar SEK timmar SEK 00 2 timmar SEK Mer än timmar SEK Försäkringsvillkor Tillfällig förlust eller försening av värdesaker. Tillfällig förlust eller försening av bagage på hemresan. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 6 Du måste skaffa en rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande bekräftelse från transportföretaget inom sju dagar efter upptäckt med uppgifter om den tillfälliga förlusten. Du kan kräva ersättning direkt av transportföretaget genom att skriva till dem inom 21 dagar efter skadan eller förlusten. Om föremålen tappas bort permanent drar vi av det belopp som du får i ersättning under denna del från den slutliga ersättningen under Del 3 Personliga tillhörigheter. En rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse från transportföretaget med uppgifter om: Del 7 Missad avresa Definition av ord i del 7 Plats för avresa Flygplats, station eller hamn där: din utresa till resmålet inleds eventuella anslutande eller annan förbokad flygresa eller annan transport inleds om resan har mer än ett resmål eller en anslutning din returresa hem inleds (inklusive anslutande transport som du tar senare). Vi betalar upp till SEK (men inte mer än den ursprungliga resan kostade och högst SEK totalt för hela familjen) för något av följande om du missar din bokade avresa på grund av att du inte kommer fram till platsen för avresan i tid som en följd av: allmän transport (inklusive reguljärflyg) som inte följer tidtabellen fordonet som du reser i blir inblandat i en olycka eller går sönder fordonet som du reser med hamnar i en trafikstockning. Fortsätta resan Den extra kostnaden för resa och boende för att du ska ta dig till resmålet, under den ursprungliga reseperioden. Avbryta resan Din del av outnyttjade rese och boendekostnader om du väljer att avbryta resan eftersom du inte kan ordna alternativ transport med mindre än halva tiden för resan kvar. Försäkringsvillkor 15

10 Del Försenad avresa Skadeanmälan: om du inte planerade in tillräckligt med tid för att ta dig till platsen för avresan, med hänsyn till de rådande eller förväntade trafikförhållandena om du har ordnat med researrangemang oberoende av dem som ingår i paketsemestern och inte lämnat mer än tre timmar mellan ditt flygs ankomst eller annan transports ankomst och anslutande flygs eller annan transports avresa om du rimligtvis skulle ha kunnat arrangera en annan transport för att nå platsen för avresa i tid. om du inte får en skriftlig bekräftelse av skälen för förseningen från relevant ansvarig. En skadeanmälan för både Fortsätta resan och Avbryta resan (endast en av ersättningarna täcks). Försening eller om allmän transport inte fungerar på grund av upplopp, strejk eller strejkåtgärder som inleddes eller meddelades innan du köpte försäkringen eller bokade resan (beroende på vad som skedde senast). Eventuella kostnader som ersätts direkt från researrangören, hotellet eller eventbolaget. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 7 Du måste få en skriftlig bekräftelse av orsaken till förseningen t.ex. en servicerapport från bilverkstaden om ditt fordon går sönder, en bekräftelse från polisen om oväntade avstängningar av motorvägar och vägar eller en bekräftelse från ett allmänt transportföretag om att transporten inte höll tidtabellen. Du måste planera att anlända till incheckningsdisken på platsen för avresan minst tre timmar före den planerade avresan eller den tid som anges i transportföretagets skriftliga instruktioner (beroende på vilken som är längre). Fullständiga detaljer om de omständigheter som orsakade att du missade avresan. En skriftlig bekräftelse av orsaken till förseningen t.ex. en servicerapport från bilverkstaden om ditt fordon går sönder, en bekräftelse från polisen om oväntade avstängningar av motorvägar och vägar eller en bekräftelse från ett allmänt transportföretag om att transporten inte höll tidtabellen. För ersättningskrav för Avbruten resa behöver vi även en skriftlig bekräftelse från transportföretaget och boendeleverantören som visar alla kostnader som inte kan återfås från dem. 16 Försäkringsvillkor Definition av ord i del Plats för avresa Flygplats, station eller hamn där: din utresa till resmålet inleds eventuella anslutande eller annan förbokad flygresa eller annan transport inleds om resan har mer än ett resmål eller en anslutning din returresa hem inleds (inklusive anslutande transport som du tar senare). Försenad avresa Vi betalar SEK 200 om den bokade transporten är försenad vid platsen för avresa med mer än 6 timmar och SEK 100 för varje extra 12 timmars försening, upp till totalt SEK 2 00 på grund av: En allvarlig brand, storm eller översvämning som skadar platsen för avresa strejkåtgärder dåligt väder maskinhaveri på internationellt tåg eller fartyg ett flygplan får flygförbud på grund av ett mekaniskt eller strukturellt fel. Avbryta resan Vi betalar upp till SEK (men inte mer än den ursprungliga resan kostade och högst SEK totalt för hela familjen) för din del av outnyttjad resa och boendekostnader om du avbryter resan efter mer än 2 timmars försening på platsen för avresan på grund av orsaker som beskrivs under Försenad avresa ovan. I avsnittet Försenad avresa och Avbryta resan Krav på ersättning för både försenad avresa och avbruten resa. Allt som orsakas av att du inte checkade in på platsen för avresa inom anvisad tid. Försening som orsakats av strejk eller stridsåtgäder som inleddes eller meddelades innan du bokade resan eller köpte försäkringen (beroende på vad som skedde senast). Skadeanmälan där du inte får någon skriftlig bekräftelse från transportföretaget om skälet till förseningen och den faktiska avresetiden. Eventuella kostnader som ersätts direkt från researrangören, hotellet eller eventbolaget. I avsnittet Avbryta resan Krav på ersättning om inte den faktiska avresan skedde mer än 2 timmar senare än den tid som angavs på resebokningen. Mer än det minsta marknadsvärdet för motsvarande inträdes eller resebiljetter, om du betalade den ursprungliga resan genom att utnyttja bonussystem, rabattkort eller andra alternativa betalningsmetoder. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del Du kan endast kräva ersättning för antingen försenad avresa eller för avbruten resa. En skriftlig bekräftelse från transportföretaget eller deras handläggande ombud med uppgifter om de schemalagda och faktiska avresetiderna och varför avresan var försenad. För ersättningskrav för Avbruten resa behöver vi även en skriftlig bekräftelse från transportföretaget och boendeleverantören som visar alla kostnader som inte kan återfås från dem. Försäkringsvillkor 17

11 Del 9 Självriskskydd Definition av ord i del 9 Båt Ett vattengående fordon med motor eller segel som du använder på resan, som ägs av en legitimerad uthyrare eller byrå, som ni har kommit överens om att hyra från i enlighet med villkoren i hyresavtalet. Privata försäkringar Dina hemförsäkringar, fordonsförsäkringar och tillägg till hemförsäkringen som du har betalt premierna för så att de täcker dig och din egendom och som är försäkrade av ett auktoriserat svenskt försäkringsbolag som står under vederbörlig tillsyn. Hemförsäkring Din försäkring som täcker ditt hem och dess innehåll för förlust, stöld och skada. Tillägg till hemförsäkringen Ett tillägg till din hemförsäkring som täcker dem som är fast bosatta i ditt hem avseende personligt ansvar, överfall och rättsskydd. Fordonsförsäkring Din försäkring som täcker ditt privata motorfordon för förlust, stöld eller skada. Motorfordon En moped, motorcykel, bil, lätt skåpbil eller minibuss som ägs av en legitimerad biluthyrare eller byrå, som ni har kommit överens om att hyra från i enlighet med villkoren i hyresavtalet. Fordonet får: inte vara högst 10 år gammalt och ha max 9 sittplatser. inte vara en husbil, campingbuss, ett kommersiellt fordon, minibuss, taxi eller bilskolebil. inte värderas till ett detaljhandelspris högre än SEK Hyresperioden Den period du enligt avtalet har hyrt motorfordonet eller båten. Försäkringen ersätter bara kostnader för hyra upp till 31 dagar. Vi kommer ersätta dig enligt följande (dock högst SEK totalt enligt denna försäkring): Privata försäkringar Vi betalar den självrisk som tillämpas på en eller flera av dina privata försäkringar med de maxbelopp som skrivs nedan. Vi ersätter din självrisk om det medan du är på din resa inträffar en ersättningsbar skadehändelse enligt någon av dina privata försäkringar förutsatt att skadan överstiger försäkringens självrisk. Fordonsförsäkring Fordonsskada...SEK Hemförsäkring Sakskada i Sverige...SEK Personliga tillhörigheter under utlandsvistelse...sek Tillägg till hemförsäkringen Personligt ansvar, överfall eller rättsskydd....sek Självriskskydd hyrt fordon Vi betalar upp till SEK för följande: självrisk som du betalat på din hyrbilsförsäkring eller förlorad deposition, pga skador på fönster, däck, tak och underrede, förutsatt att motorfordonet är oavsiktligt skadat, inblandad i en olycka, stulet, skadad av brand eller vandaliserad under hyresperioden. självrisk som du betalat på försäkringen för din hyrda båt eller förlorad deposition, pga skador på skrovet, förutsatt att båten har skadats oavsiktligt eller varit inblandad i en olycka under hyresperioden. I avsnittet privata försäkringar Ersättning utgår inte om du inte betalat full självrisk för någon av dina privata försäkringar Alla krav under Del 9 Självriskskydd: hemförsäkring bagage om vi har betalat ut ersättning under Del 3 Personliga tillhörigheter Ersättningskrav under Del 9 Självriskskydd: fordonsförsäkring om ditt motorfordon är parkerat vid ditt hem eller på en säker parkeringsplats eller används av dig på resan. I avsnittet självriskskydd hyrt fordon Skada på hyrt motorfordon eller båt vid deltagande i en tävling eller professionell idrottsaktivitet. Kostnader som är en följd av att du inte följer biluthyrningsföretagets användarvillkor. Kostnader högre än självrisken som anges på ditt hyseravtal. Skada som uppkommit vid körning utanför offentliga vägar. Förlust av nycklar Skador på bilens inredning Skador till följd av tankning av felaktigt bränsle Mekaniska fel på det försäkrade fordonet och därtill hörande kostnader för reparation och returtransport. Allmänt slitage Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 9 I avsnittet Fordonsförsäkring För att självriskskyddet för fordon ska gälla, måste kostnaden för att reparera ditt fordon överstiga självrisken. Kostnader för hyrbil, förlorad försäkringsbonus vid skadefrihet eller ersättning för att man inte kan använda fordonet ersätts inte. I avsnittet självriskskydd hyrt fordon För att självriskskyddet för hyrt fordon ska gälla måste kostnaden för att reparera det skadade fordonet ha ett högre värde än självrisken som du ska betala för fordonsförsäkringen. Andra kostnader som försäkringsbolaget där du har fordonsförsäkringen betalar, som gratis hyrbil, förlorad försäkringsbonus vid skadefrihet eller ersättning för att man inte kan använda fordonet ersätts inte. Detta är inte en bil eller båtförsäkring. Detta försäkringsmoment är tänkt att komplettera den försäkring motorforden eller båten har via uthyrningsföretaget. I avsnittet privat försäkring Beskedet om utbetalning av ersättning från det försäkringsbolag där du har tecknat dina privata försäkringar med uppgifter om hur stor självrisk som har dragits. I avsnittet Självriskskydd hyrt fordon En kopia av ditt hyresavtal En skaderapport och reparationsfakturan från biluthyraren som visar vad som lagats och till vilken kostnad. En kopia av körkortet för den person som framförde fordonet vid tidpunkten för olyckan. Detaljerad redogörelse för de omständigheter som ledde fram till olyckan / skadan på motorforden eller båten, inklusive fotografier och videobevis (om sådana finns tillgänliga) och i förekommande fall kopia på den skriftliga polisrapporten. Fullständiga redogörelser från vittnen, som ger skriftliga vittnesmål, om sådana finns. För alla skadeanmälningar 1 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 19

12 Rättslig information Denna försäkring kan endast tecknas av personer som är fast bosatta i Sverige. Försäkringsbolag Allianz Global Assistance reseförsäkring är återförsäkrat hos AGA International SA, den nederländska filialen, som bedriver verksamhet på Allianz Global Assistance Europe kontor på Poeldijkstraat, 1059 VM Amsterdam, Nederländerna. Registrerat hos Nederländernas finansinspektion, Authority for the Financial Markets (AFM) under nummer , organisationsnummer Ångerrätt Om försäkringsskyddet inte uppfyller dina behov ska du meddela det utfärdande ombudet inom 1 dagar efter att du fått bokningsbekräftelsen. Det utfärdande ombudets kontaktuppgifter finns på bokningsbekräftelsen. Premien återbetalas, förutsatt att du inte har rest, du inte har gjort någon skadeanmälan eller det inte har inträffat något som sannolikt kan ge upphov till en skadeanmälan. I de fallen görs ingen återbetalning. Observera att ångerrätten upphör att gälla efter den inledande 1dagarsperioden. Dataskydd Information om din försäkring kan delas mellan TUI Travel Plc, oss, skadeavdelningen och medlemmar av Allianzkoncernen för återförsäkringssyften och administrativa syften. Hälsouppgifter och annan personlig information som du tillhandahåller oss kan komma att användas av oss, skadeavdelningen, våra ombud, andra försäkringsgivare och organ som utövar branschtillsyn för att handlägga din försäkring, hantera skadeanmälningar och förhindra bedrägerier. Under vissa omständigheter, som i händelse av akuta medicinska händelser, kan detta involvera att man överför information om dig till länder som kan ha begränsade eller inga dataskyddslagar. Vi vidtar alltid åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert. Gällande lag Om inget annat avtalas gäller svensk lag och all kommunikation avseende denna försäkring ska ske på svenska. Skulle det uppstå en tvist avseende denna försäkring ska svensk domstol ha exklusiv domsrätt, om inte parterna kommer överens om ett annat sätt att lösa konflikten. Frågor och klagomål ska först riktas till den verkställande direktören för Falck Global Assistance. Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål ska du skriva till Allmänna reklamationsnämnden, Box 17, Stockholm eller gå in på webbplatsen 20 Försäkringsvillkor Ordlista När följande ord och fraser förekommer i försäkringshandlingarna eller på bokningsbekräftelsen ska de tolkas enligt definitionen nedan. Dessa ord skrivs i fetstil. Bokning Alla personer som namnges på din bokningsbekräftelse som har köpt försäkring från oss. Du, din, ditt, dina, dig, försäkrad person Varje person som visas på bokningsbekräftelsen och som korrekt försäkringspremie har betalats för. Familj Två vuxna och samtliga deras barn (inklusive fosterbarn) i åldern 2 till 19 år. Barn under 2 år ingår i försäkringen utan kostnad om de reser tillsammans med en försäkrad vuxen. Alla familjemedlemmar måste bo på samma adress (se anmärkning nedan). Obs: Om du är frånskild eller har separerat och dina barn inte bor stadigvarande hos dig omfattas de ändå av denna försäkring. Fast bosatt En person som har sitt huvudsakliga hem i Sverige och som omfattas av svensk sjukförsäkring och som dessutom inte har spenderat mer än sex månader utomlands under den senaste 12månadsperioden. Försäkringsbolag AGA International SA, nederländska filialen, som bedriver verksamhet under namnet Allianz Global Assistance Europe. Försäkringsområde Försäkringen gäller inte om du reser utanför det område som du har valt, som visas på bokningsbekräftelsen. Europa Europeiska kontinenten, Medelhavsöarna, Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Österrike, Azerbajdzjan, Azorerna, Balearerna, Vitryssland, Belgien, Bosnien och Hecegovina, Bulgarien, Kanarieöarna, Kroatien, Cypern, Tjeckiska republiken, Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Frankrike, Georgien, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Ungern, Island, Irländska republiken, Isle of Man, Israel, Italien, Kosovo, Lappland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Madeira, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland väster om Uralbergen, San Marino, Serbien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Schweiz, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Storbritannien. Hela världen Alla världens länder. Försäkringsperiod Försäkringen börjar att gälla när resan inleds och upphör att gälla när resan avslutas. Försäkringens alla delar upphör att gälla på den förfallodag som anges på bokningsbekräftelsen, undantaget om du inte kan avsluta resan som planerat på grund av dödsfall, sjukdom eller skada eller om din bokade transport försenas och det inte går att undvika. Under dessa omständigheter förlänger vi försäkringen gratis till den dag då du rimligen kan avsluta resan. Hem Där du normalt bor i Sverige. Läkare En enligt lag kvalificerad läkare som har nödvändig läkarlegitimation i det land där denne för närvarande praktiserar. Personen får inte var släkt med dig eller någon som du reser med. Medresenär Personer som har bokat en resa för att följa med dig på resan. Resa Tur och returresa (ej affärsresor) som genomförs under försäkringsperioden och som startar och avslutas i ditt hem. Annan resa som inleds efter att du kommit tillbaka omfattas inte av försäkringen. En resa som bokas för att vara i mer än 5 dagar omfattas inte av försäkringen. Skadeavdelningen Falck Global Assistance som handlägger skadeanmälningarna för försäkringsbolag. Vi, vår, vårt, våra, oss Allianz Global Assistance Europe. Försäkringsvillkor 21

Reseförsäkring Grupp- och konferens

Reseförsäkring Grupp- och konferens Reseförsäkring Grupp- och konferens Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Den rätta försäkringen för gruppeller konferensresan Varför ska jag köpa Reseförsäkring Grupp- och konferens? Dags för företagets årliga kick

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska.

- - barn under 18 år. I försäkringen ingår resenödtjänst 24h. Tel. +45 7010 5054, email sos@sos.dk. 24h service på finska, svenska och engelska. *PRODUKTBLAD: Reseförsäkring för Ålandsbankens MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking och Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Statens grupp- och individförsäkring GIF

Statens grupp- och individförsäkring GIF Statens grupp- och individförsäkring GIF Försäkringsvillkor 2015-01-01 Dnr 899-7008-14 [Titel 3] Sid 2 (20) Denna försäkringsprodukt ska tillgodose behovet av försäkringsskydd för vissa grupper eller individer

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2014 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2014 3 Innehåll Översiktlig information...4 A Hemförsäkring...5 Var och för vem försäkringen gäller...5 Självrisker...5 Egendomsskydd...5

Läs mer

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter.

Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Prisinformation 10 2014-03-01 Ett erbjudande om Stor Hemförsäkring till dig som bor i Amlövs fastigheter. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän erbjuder dig som bor i Amlövs fastigheter en förmånlig hemförsäkring.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012

SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 SBAB Stor Hem försäkringsvillkor 1 jan 2012 Här har vi samlat allt som vår villahemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid

Läs mer

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01

Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsvillkor M Försäkring Hem 2015 04 01 Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm. www.gjensidige.se 1 Innehållsförteckning 1 Allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14

Innehållsförteckning. J Resgodsskydd 13 J.1 Vad försäkringen gäller för 13 J.2 Försäkringsbelopp 13 J.3 Undantag 13 J.4 Skaderegleringsbestämmelser 14 Innehållsförteckning A Försäkringens giltighet och omfattning 3 A.l Vem försäkringen gäller för 3 A.2 Var försäkringen gäller 3 A.3 När försäkringen gäller 3 A.4 Försäkringens omfattning 3 A.5 Självrisk

Läs mer

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013

Hem. försäkringsvillkor 1 juni 2013 Hem försäkringsvillkor 1 juni 2013 Här har vi samlat allt som vår hemförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 27 december 2010 1 (18) B4 Följande villkor är inkluderade: Läsanvisning - övrig information 2 Hur du läser de försäkringshandlingar du fått 2 Korrekt försäkring? 2

Läs mer

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02

Fordonsförsäkring. Försäkringsvillkor 2014-10-02 Fordonsförsäkring Försäkringsvillkor 2014-10-02 Innehåll A. Din försäkrings giltighet....5 Vilka fordon försäkringen gäller för....5 Vad ingår i försäkringen....5 Var försäkringen gäller....6 B. Trafikförsäkring....7

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring Internationell

Sjukvårdsförsäkring Internationell TAR VÄL HAND OM DIG Sjukvårdsförsäkring Internationell Gällande från 2014 INNEHÅLL 4 Så här använder du försäkringen 7 Ersättningsöversikt 9 Försäkringsvillkoren 20 Ordlista 2 3 SÅ HÄR ANVÄNDER DU FÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser.

Handbok för insatspersonal. Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser. Handbok för insatspersonal Före, under och efter internationella insatser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktperson:

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01. Boendeförsäkring

FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01. Boendeförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2013-04-01 Boendeförsäkring 2 Boendeförsäkring Boendeförsäkring 3 BOENDEFÖRSÄKRING INNEHÅLL A. DIN FÖRSÄKRINGS GILTIGHET Var försäkringen gäller 5 När försäkringen gäller 5 Aktsamhetskrav

Läs mer

Försäkringsvillkor bil

Försäkringsvillkor bil Försäkringsvillkor bil Konsument Januari 2010 Ring oss gärna på: 0770-110 220 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil

Läs mer

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG

Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Gothia Sakmäkleri AB Att: Kihlbaum, Jan Stampgatan 38 411 01 GÖTEBORG Försäkringsvillkor försäkringsnummer SP55138 17 april 2012 1 (1) SAMFÄLLIGHETEN FÖR UDDARED III ÅKE ANDERSSON TRANBÄRSV 119 448 37

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3]

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3] URA-försäkring Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (19) Innehåll 1 TECKNANDE, DEFINITIONER, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?... 3 1.1.1 Samlingsförsäkring...

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå.

Meddelandeservice Om Kunden önskar, kan AI vidareförmedla meddelande från Kunden till den Kunden önskar nå. Mervärdesprogrammet Mer Dessa bestämmelser gäller från och med oktober 2008 Mervärdesprogrammet Mer omfattar flera olika banktjänster, kort samt de tjänster som framgår av de allmänna kundvillkoren nedan.

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp

ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01. Seniorförsäkring Grupp ALLMÄNNA VILLKOR 93:8 2015-01-01 Seniorförsäkring Grupp 2 Seniorförsäkring Grupp 93:8 Seniorförsäkring Grupp 93:8 3 SENIORFÖRSÄKRING GRUPP 93:8 INNEHÅLL A. FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING Var försäkringen gäller

Läs mer