Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reseförsäkring. Viktiga kontaktuppgifter"

Transkript

1 Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: Online: Akut hjälp vid sjukdomar och olyckor dygnet runt: i fall av medicinska nödsituationer eller om du måste resa hem i förtid från din resa ska du kontakta ditt hemförsäkringsbolag. Vänligen tillse att du har kontaktuppgifter och försäkringsnummer för din hemförsäkring när du resen. Du kan notera uppgifterna här nedan, för att ha dem lätt tillgängliga. Tel: Försäkringsnummer: Skadeavdelningen: Tel: Epost: Allianz Global Assistance reseförsäkring är återförsäkrat hos AGA International SA, den nederländska filialen, som bedriver verksamhet på Allianz Global Assistance Europe kontor på Poeldijkstraat, 1059 VM Amsterdam, Nederländerna. Registrerat hos Nederländernas finansinspektion Authority for the Financial Markets (AFM) under nr , organisationsnummer AGA International SA är auktoriserat av L Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution i Frankrike och den svenska delen av verksamheten står under tillsyn av den svenska finansinspektionen. Ref: P.TUI.SE07/15 Supplementary Reseförsäkring Fritidsresor Reseförsäkring Allianz Global Assistance Försäkringsnummer: Dessa villkor gäller från den 1 juli Viktigt Denna försäkring kan endast tecknas för privatpersoner fast bosatta och folkbokförda i Sverige. Notera att försäkringen inte omfattar alla typer av sjuk och olycksfall. Se Hälsodeklaration och undantag på sidan. Läs noga igenom detta försäkrinsgvillkor och ta med dig broschyren på resan.

2 Innehåll Sida Viktig information om din reseförsäkring... 1 Försäkringsomfattning Hälsodeklaration och undantag... Internationella hälsosamarbeten... Generella undantag... 5 Idrott och fritidsaktiviteter... 5 Att göra en skadeanmälan... 6 Att överklaga Del 1 Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter... 7 Del 2 Resegaranti Del 3 Personliga tillhörigheter Del Pengar Del 5 Borttappat pass... 1 Del 6 Försenat bagage Del 7 Missad avresa Del Försenad avresa Del 9 Självriskskydd Rättslig information Ordlista Viktig information om din reseförsäkring Vi vill tacka dig för att du köpt en kompletterande reseförsäkring hos Allianz Global Assistance. Vår försäkring är utformad för att komplettera det resemoment du har i din hemförsäkring eller kontokortsförsäkring. Försäkringens omfattning På bokningsbekräftelsen anges den omfattning som du har valt, försäkringsområde, vilka personer som omfattas samt eventuella särskilda villkor som kan gälla. Läs igenom den noga. Efter inbetald premie gäller försäkringen under försäkringsperioden i enlighet med detta villkor upp till angivna maxbelopp under Försäkringens omfattning och efter sedvanlig prövning. Obs Försäkringen täcker inte allt. Du rekommenderas att läsa igenom denna försäkringsbroschyr noga och kontrollera att försäkringen ger den täckning som du behöver. Vissa ord har en speciell betydelse och skrivs i fetstil i försäkringsbroschyren. Dessa ords fullständiga betydelse förklaras i ordlistan i slutet av denna försäkringsbroschyr eller i de delar där de förekommer. Det här måste du göra Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dig och din egendom samt vidta alla rimliga åtgärder för att minimera följderna av en eventuell skada. Om det är något som du inte förstår eller om du behöver hjälp är du välkommen att ringa Falck Global Assistance på tel eller mejla till Ångerrätt Om försäkringsskyddet inte uppfyller dina behov ska du meddela det utfärdande ombudet inom 1 dagar efter att du fått bokningsbekräftelsen. Det utfärdande ombudets kontaktuppgifter finns på bokningsbekräftelsen. Premien återbetalas, förutsatt att du inte har rest, du inte har gjort någon skadeanmälan eller det inte har inträffat något som sannolikt kan ge upphov till en skadeanmälan. I de fallen görs ingen återbetalning. Observera att ångerrätten upphör att gälla efter den inledande 1dagarsperioden. Gällande lag Om inget annat avtalats gäller svensk lag. Om det uppstår tvister avseende denna försäkring har svensk domstol slutlig domsrätt. Försäkringsvillkor 1

3 Försäkringsomfattning I nedanstående tabell anges det maxbelopp som vi kan ersätta för varje försäkringsmoment. Läs igenom hela denna försäkringsbroschyr för de fullständiga försäkringsvillkoren och undantagen. Försäkringsmoment 1 Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter Behandling och akut tandbehandling Utflykter 2 Resegaranti Reseavbrott Sängläge på läkares inrådan under resan Händelser i Sverige Ersättningssemester 3 Personliga tillhörigheter Personliga tillhörigheter Maxbelopp som utbetalas SEK SEK SEK (SEK 00 per dag) Max. per bokning SEK SEK Max. per bokning SEK Försäkringsmoment 9 Självriskskydd Självrisk för fordonsförsäkring Självrisk för hemförsäkring Självrisk för hemförsäkring, bagage Självrisk för hemförsäkringens tilläggsförsäkring för allrisk, våld och rättsskydd Självrisk för hyrt motorfordon eller förlorad deposition Maxbelopp som utbetalas SEK SEK SEK SEK SEK Max. per bokning SEK Obs Maxbeloppet per bokning avser det maximala belopp vi kan betala i ersättning för alla namngivna personer på din bokningsbekräftelse och som har köpt försäkring av oss. Tillägg till hemförsäkringen Enstaka föremål, par eller set Värdesaker Tobak, alkohol, dofter och parfymer Pengar Kontanter SEK SEK SEK SEK 550 Max. per bokning SEK SEK SEK Förlust av pass SEK Försenat bagage (utresan) SEK (SEK 300 vid försening med 3 12 timmar eller SEK 00 vid försening med 12 2 timmar eller SEK vid försening med 2 timmar eller SEK vid försening med mer än timmar) 7 Missad avresa Fortsätta resan; eller Avbryta resan Försenad avresa Försening; eller Avbryta resan SEK SEK Max. per bokning SEK SEK 2 00 (SEK 200 efter de första 6 hela timmarna SEK 100 för varje ytterligare 12 timmars försening) SEK efter 2 timmars försening Max. per bokning SEK Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 3

4 Hälsodeklaration och undantag Detta gäller Del 1 Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter och Del 2 Resegaranti. Det är mycket viktigt att du läser följande. 1 Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader till följd av tillstånd vars medicinska diagnos ställts mindre än två månader före betalning erlades för denna försäkring. 2 Försäkringen lämnar inte ersättning för kostnader till följd av sjukdom vars tillstånd inte var stabilt två månader före betalning erlades för denna försäkring. Detta innebär att du inte får ha ändrat din medicinering, haft några icke rutinmässiga läkarbesök eller särskilda utredningar om ditt medicinska tillstånd. 3 Du omfattas inte av försäkringen om du inte är frisk, i stånd att resa och klarar av att genomföra den planerade resan. Försäkringen gäller inte om du reser mot en läkares inrådan eller om du skulle ha avråtts om du hade bett om deras rekommendation innan resan inleddes. 5 Försäkringen gäller inte om du vet att du kommer att behöva medicinsk behandling eller måste besöka en vårdinrättning under resan. 6 Försäkringen gäller inte om ditt hälsotillstånd, akut sjukdom eller skada orsakats av påverkan av alkohol, lösningsmedel eller droger. 7 Försäkringen gäller inte planerad eller självvald kirurgi, ingrepp eller sjukhusbehandling eller efterföljande komplikationer. Försäkringen gäller inte sexuellt överförbara sjukdomar. Försäkringen gäller inte om det går att få ersättning från annat håll enligt lag, författning, avtal, försäkring eller liknande skydd eller skadestånd. Obs Detta är ingen privat sjukvårdsförsäkring och försäkringen täcker endast akut vård i händelse av en olycka eller oväntad sjukdom som inträffar under resan. Internationella hälsosamarbeten Europeiska sjukförsäkringskortet (EUkortet) EUkortet ger dig rätt till vård till reducerad kostnad (ibland helt kostnadsfritt) när du befinner dig i ett land som ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz. EES består av Europeiska unionen (EU) plus Island, Liechtenstein och Norge. EUkortet ger dig endast rätt till samma offentligt finansierade medicinska vård som en person som är fast bosatt i det landet som du besöker. EUkortet ger ingen rätt till vård på privata sjukhus eller mottagningar och ersätter inte kostnader för att transportera dig tillbaka till Sverige. Du kan ansöka om EUkortet digitalt hos Försäkringskassan eller genom att ringa dit. Det går också att hämta ansökningsblanketter på Försäkringskassan. Australien När du reser till Australien kan du anmäla dig hos Medicare och få rätt till sjukhusvård och mediciner till reducerad kostnad. Kontakta ett lokalt Medicarekontor i Australien för detta. Om du vill begära ersättning för kostnader under Medicareprogrammet måste du göra det innan du lämnar Australien. Mer information om Medicare finns på eller kan beställas via epost till Generella undantag Nedanstående undantag gäller för samtliga moment i denna försäkring. 1 Vi betalar inte ut någon ersättning för händelser som direkt eller indirekt orsakats av följande. a Du gav inte korrekta svar på frågor som vi ställde till dig när du tecknade försäkringen, där ditt svar skulle kunna ha påverkat vårt beslut att bevilja dig den här försäkringen. b Krig, invasion, annan nations fientliga agerande, fientligt agerande (oavsett om krig förklarats eller inte), inbördeskrig, inre oroligheter, uppror, revolution, revolt, militärt våld, statskupp, terrorism eller massförstörelsevapen (t.ex. kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen). c Du trivs inte på resan eller inte vill resa. d Du kräver ersättning utifrån bedrägliga underlag och förutsättningar. I sådant fall kan vi komma att göra en polisanmälan. e Kostnader pga ditt beroende av alkohol, lösningsmedel eller droger eller kostnader till följd av ditt långvariga missbruk. f Du är påverkad av alkohol, lösningsmedel eller droger eller gör något som en följd av användning av dessa substanser (undantaget läkemedel som förskrivits av en läkare men inte behandling av drogberoende). g Du följer inte råd och rekommendationer från Utrikesdepartementet, Världshälsoorganisationen (WHO) eller någon statlig eller offentlig myndighet. Detta gäller även när vissa vaccinationer eller andra förebyggande åtgärder (t.ex. malariatabletter) rekommenderas. h Du deltar i idrotter eller fritidsaktiviteter som finns med i listan under undantagna aktiviteter (se nedan) i Du reser utanför försäkringsområdet som anges på bokningsbekräftelsen. j Du begår självmord, skadar dig eller utsätter dig för risker i onödan (om du inte försökte rädda någon annans liv). k Du utför olagliga, uppsåtliga eller brottsliga handlingar (inklusive när du är alkoholpåverkad) eller du l bryter mot lokala trafikbestämmelser. Du åker som passagerar på en motorcykel där föraren inte har ett giltigt och gällande körkort för motorcykel eller om du själv och i förekommande fall din passagerare, framför motorcykel utan hjälm. m Resa i ett flygplan, utom som passagerare i passagerarflygplan med fullständiga licenser/tillstånd. n Förändrade valutakurser. o Din egendom förvaras, tas i beslag, förstörs eller skadas på order av någon statlig tjänsteman eller tulltjänsteman. p Joniserande strålning eller radioaktiv smitta från kärnbränsle eller kärnavfall eller risker pga. nukleär utrustning. q Epidemier och pandemier. r Utrustning eller datorprogram som inte fungerar korrekt, oavsett om du äger den eller inte. 2 Vi betalar inte ut ersättning för saker som täcks av andra försäkringar eller som man kan kräva ersättning för från från annat håll. Under dessa omständigheter betalar vi endast ut vår del av ersättningskravet. 3 Vi betalar inte ut någon ersättning för förluster som inte direkt täcks av villkoren i denna försäkring (t.ex. förlorad inkomst pga. att du inte kan jobba som en följd av en sjukdom eller skada under resan eller för att byta ut låsen om du tappar bort dina nycklar). Idrott och fritidsaktiviteter Försäkringen lämnar inte ersättning för skador till följd av följande undantagna aktiviteter: deltagande i idrottsaktiviteter där arrangörens riktlinjer inte följs professionellt idrottsutövande alla typer av tävlingar, undantaget till fots, eller alla typer av vintersport. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 5

5 Att göra en skadeanmälan Kontakta skadeavdelningen för att beställa en skadeanmälningsblankett: Tel: eller epost: Skriv till: Falck Global Assistance, Box 02, Stockholm. Uppge Fritidsresor reseförsäkring och ditt försäkringsnummer. Skadereglering Fyll i och returnera skadeanmälningsblanketten med all information och alla dokument som vi bett om så snart som möjligt. Vi behöver följande för samtliga skadeanmälningar. Resans bokningsfaktura (eller fakturor) och resedokument som visar datum och tider för resan. Kvitton i original och redogörelser för alla kontanta utlägg som du har gjort. Räkningar och fakturor i original. Uppgifter om andra försäkringar som du eventuellt har och som kan täcka samma förlust, som hemförsäkring eller privat vårdförsäkring. Så mycket underlag som möjligt som stöder ditt ersättningskrav. Obs Du kan ofta behöva samla in information gällande ditt försäkringsärende medan du är kvar på resmålet Under varje försäkringsdel finns en ruta som heter Det här behöver vi om du anmäler en skada. Där finns uppgifter om den extra information som vi behöver för varje typ av ersättningskrav. Att överklaga Vi strävar alltid efter att ge dig den bästa servicen men ibland kan saker gå fel eller du kan känna dig missnöjd. I dessa fall ber vi dig att kontakta oss så vi får möjlighet att göra vårat bästa att lösa problemet. Skriv till: Skadeavdelningen/Klagomål, Falck Global Assistance, Box 02, Stockholm. Eller mejla till: och skriv KLAGOMÅL i ämnesraden. För att hjälpa Falck Global Assistance att hantera ditt klagomål så snabbt som möjligt bör du uppge namn, adress, telefonnummer, bokningsnummer och skadeanmälans nummer samt bifoga kopior av relevant korrespondens. Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 17, Stockholm eller sända ett mail 6 Försäkringsvillkor Del 1 Kostnader för akut vård och tillhörande utgifter Om du förs till sjukhus eller om du tror att du måste resa hem i förtid eller förlänga resan måste du kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring. Vi betalar dig eller dina efterlevande följande nödvändiga och oförutsedda akuta utgifter om du dör, skadas, råkar ut för en olycka eller blir sjuk under resan. Sjukvård och tandvård Upp till totalt SEK för kostnader för vård, operation, läkemedel, sjukhusvistelse, vårdhem eller vårdtjänster samt för akuta tandvårdstjänster för att avhjälpa akut smärta. Utflykter Upp till totalt SEK för utflykter som du har betalat och som det inte går att få ersättning för från annan part, om du får en skriftlig rekommendation av en läkare där det framgår du inte kan följa med på dem på grund av en skada eller sjukdom på resan. Hälsotillstånd som uppges i hälsodeklarationen och undantagen på sidan. Alla skadeanmälningar där du inte tagit läkemedel som förskrivits till dig eller tagit vaccinationer eller andra förebyggande åtgärder (t.ex. malariatabletter) som rekommenderats av: din läkare innan du reser läkare som behandlar dig medan du är på resa Utrikesdepartementet, Världshälsoorganisationen (WHO) eller någon statlig eller offentlig myndighet. Kostnad för: behandling som inte är direkt relaterad till sjukdomen eller skadan som orsakade kravet utgifter för taxi och telefonsamtal (inklusive mobilsamtal) måltider, dryck och hyrbil ersättning för läkemedel som du använde redan när du inledde resan tjänster eller behandlingar som du får i hemlandet tandvård som inte är akut, byte av eller lagning av löständer eller konstgjorda tänder (t.ex. en krona) eller annat arbete som involverar användning av ädla metaller. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 1 Detta är ingen privat sjukvårdsförsäkring och försäkringen täcker endast akut vård i händelse att du drabbas av en olycka eller oväntad sjukdom. Efter att ha fått ditt eller ditt personliga ombuds skriftliga godkännande kan vi kontakta din läkare för att bekräfta din medicinska bakgrund för att hjälpa oss att handlägga skadeanmälan. För att hjälpa oss återfå eventuella kostnader vi har haft i försäkringsfall rörande denna försäkring har vi rätt att begära in relevant information från dig samt be dig fylla i relevanta blanketter. Medicinska bevis från den läkare som behandlat dig för att bekräfta sjukdomen eller behandlingen som givits, inklusive de datum då du skrevs in på och ut från sjukhuset (om tillämpligt). Ett läkarintyg om du inte kan resa på förbokade utflykter på grund av sjukdom eller skada. Kvitton i original samt redogörelser för all medicinsk behandling och andra utgifter som du har betalat eller accepterat att betala. Försäkringsvillkor 7

6 Del 2 Resegaranti Om du tror att du måste resa hem i förtid måste du kontakta ditt hemförsäkringsbolag. Definition av ord i del 2 Släkting Din mor, far, svärmor, svärfar, styvförälder, styvsvärförälder, syster, svägerska, bror, svåger, maka, make, son, dotter, svärson, svärdotter, styvbarn, fosterbarn, far och morförälder, barnbarn, faster, farbror, moster, morbror, syskonbarn, partner (inklusive sambo och registrerat partnerskap) eller fästmö och fästman. Vi betalar upp till SEK 00 per dag (upp till totalt SEK per person, men inte mer än totalt SEK för hela familjen) för din del av outnyttjat personligt boende, transportkostnader och andra reseutgifter som har betalats eller där det finns ett kontrakt om betalning som inte kan återfås på annat sätt. Försäkringen kommer lämna ersättning under följande nödvändiga och oundvikliga omständigheter: Reseavbrott Om du avbryter resan på grund av dödsfall, allvarlig skada eller allvarlig sjukdom som drabbar dig, en släkting, en medresenär eller en släkting till en medresenär. Sängläge på läkares inrådan under resan Om du läggs in på sjukhus, måste stanna på boendet under resan eller beordras att avstå från att genomföra aktiviteter som är inplanerade på resan (t.ex. en utflykt, bad eller solbad) på inrådan av den behandlande läkaren, som en följd av skada eller sjukdom som drabbar dig under resan. Försäkringsskyddet inkluderar kostnaderna för en medresenär, som är försäkrad under denna försäkring, som stannar hos dig om det är nödvändigt av medicinska skäl eller om du är 11 år eller yngre. Händelser i Sverige Om du får reda på att en släkting har drabbats av dödsfall, allvarlig skada eller allvarlig sjukdom medan du befinner dig på resan, betalar vi ersättning för två dagar. Om din privata egendom i Sverige drabbas av väsentlig skada som en följd av en plötslig och oförutsedd händelse, betalar vi ersättning för en dag. Ersättningssemester Om du på läkares inrådan (som beskrivs ovan) har varit sängliggande under mer än halva resan eller om du måste resa hem i förtid när mer än halva resan återstår, kan du välja en ersättningssemester för dig och en medresenär eller de familjemedlemmar som var med dig på den ursprungliga resan. Vi betalar totalt upp till den ursprungliga resekostnaden, dock högst SEK totalt per person och högst SEK totalt för hela familjen. Hälsotillstånd som uppges i hälsodeklarationen och undantagen på sidan. Försäkringsersättning för kostnader lämnas bara en gång per skadetillfälle eller sjukdom. Något som företaget eller personen som du bokade resan hos (eller deras ombud) är ansvarig för. Mer än det minsta marknadsvärdet för motsvarande inträdes eller resebiljetter, om du betalade den ursprungliga resan genom att utnyttja bonussystem, rabattkort eller andra alternativa betalningsmetoder. I avsnittet Reseavbrott Du avbryter din resa i förtid utan att ditt hemförsäkringsbolag har godkänt det. Du inte skaffat ett läkarintyg från den behandlande läkaren. För att vara giltigt ska läkarintyget innehålla uppgifter om att det vid tidpunkten var medicinskt nödvändigt för dig att komma hem, ovanstående gäller ifall ditt hemförsäkringsbolag inte har godkänt din förtida hemresa, innan den påbörjades I avsnittet Sängläge på läkares inrådan under resan Mer än motsvarande antal dagars ersättning som anges i tabellen nedan om din behandlande läkare diagnostiserade dig med något av de listade diagnostiserade hälsotillstånden, men inte specificerade antalet dagar som du skulle vara sängliggande enligt ett läkarintyg. Hälsotillstånd Förkylning/infektion i de övre luftvägarna med feber Tarminfektion/magsjuka Halsfluss Influensa Bihåleinflammation Öroninflammation med feber Lunginflammation Skador av solbränna Luftrörskatarr Urinvägsinflammation med feber Ryggskott/ischias Vattkoppor Ögoninflammation Tandvärk Max. ersättning att betala ut 3 dagar 2 dagar 5 dagar 5 dagar 3 dagar 3 dagar 7 dagar 3 dagar dagar 2 dagar 3 dagar 7 dagar 3 dagar 2 dagar I avsnittet Ersättningssemester lämnas inte ersättning för: Ersättningskrav som uppstår under en ersättningsresa för vilken vi har betalat ut ersättning. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 2 Du måste kontakta ditt hemförsäkringsbolag dygnetruntöppna akuta assistanstjänst innan du återvänder hem och de måste godkänna orsaken till att resan avbryts. Om du måste avbryta resan beräknar vi värdet för den outnyttjade delen av resan från den dag då du måste återvända hem i förtid eller den dag då du läggs in på sjukhus och vistelsen varar under resten av resan. Vi betalar outnyttjade resekostnader (men inte dina oanvända resebiljetter om ditt hemförsäkringsbolag betalade för nya biljetter) baserat på varje hel 2timmarsperiod som du har förlorat. Vi betalar outnyttjad resekostnader när skadeanmälan handläggs inledningsvis. Om du väljer en ersättningssemester drar vi av eventuella utbetalningar som redan gjorts för din ursprungliga resa (under rubrikerna Reseavbrott eller Sängläge på läkares inrådan under resan eller Händelser i Sverige i denna del) från ersättningen för en ersättningssemester. Ersättningssemestern måste bokas inom ett år efter avresedagen för den ursprungliga resan och måste bokas via något av följande företag som ingår i TUIkoncernen: Fritidsresor, Nazar Nordic, WonderCruises och TEMA. Den nya resan kan inte överlåtas till en annan person. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 9

7 I avsnittet Sängläge på läkares inrådan under resan och Reseavbrott Fullständiga uppgifter om varför du måste avbryta resan eller blev sängliggande på läkares inrådan. Ett läkarintyg som fyllts i av den läkare som behandlade dig (din medresenär, din släkting i Sverige eller din medresenärs släkting i Sverige), som bekräftar följande, i förekommande fall: diagnos datum och antal hela dagar som du låg på sjukhus eller var sängliggande på resans boende datum och antal hela dagar som du var beordrad att avstå från att delta i dina planerade semesteraktiviteter (även antal vårddagar ska anges) den dag då du beordrades att avbryta resan behovet av att en släkting eller en medresenär ska stanna hos dig medan du är sängliggande under resan. En godkänd kopia av dödsattesten, i förekommande fall. En skriftlig bekräftelse från den som tillhandahållit din transport och boendet med uppgifter om alla kostnader som kan återfås från dem. I avsnittet Händelser i Sverige Dokumentation från läkaren som behandlade din släkting i Sverige med en bekräftelse av diagnosen och datum då diagnosen ställdes. Dokumentation från försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring eller från polisen som bekräftar skadan på din egendom. I avsnittet Ersättningssemester Alla uppgifter som listas ovan under I avsnittet Sängläge på läkares inrådan under resan och Reseavbrott. Fakturan för resebokningen för ersättningssemestern. För alla skadeanmälningar Del 3 Personliga tillhörigheter Definition av ord i del 3 Ömtåliga föremål Porslin, glas, keramik och andra ömtåliga föremål som lätt går sönder. Par eller set Ett antal personliga tillhörigheter som hör ihop eller som kan användas tillsammans, t.ex. matchande halsband och örhängen, fotoutrustning eller ett golfset. Personliga tillhörigheter Bagage, kläder, värdesaker, idrottsutrustning (ej skid eller snowboardutrustning) och eventuella andra föremål som du har på dig, använder eller bär som tillhör dig eller som du enligt lag är ansvarig för. Utan tillsyn Personliga tillhörigheter som du inte har full uppsikt över, om de inte är inlåsta på det boende som du använder under resan eller om det är utom synhåll i låst bagageutrymme, låst takbox eller i låst handskfack eller täckt bagageutrymme på ett låst motorfordon. Värdesaker Smycken, klockor, föremål gjorda av eller som innehåller ädelmetaller eller ädelstenar eller halvädelstenar, pälsar, kikare, teleskop, datorspel, alla typer av utrustning för foto, audio, video, dator (inklusive surfplattor och läsplattor, USBminnen och minneskort), TV, fax och telefon (inklusive mobiltelefoner), personliga mediespelare (inklusive MP3 och MPspelare), handdatorer, GPSapparater, elektroniska spel, TVapparater, CDspelare, minidiskar, DVDskivor, patroner, video och ljudband. Vi betalar något av följade om dina personliga tillhörigheter tappas bort, stjäls eller skadas under resan. Personliga tillhörigheter Upp till SEK per person (men högst SEK totalt för hela familjen) om du inte lämnar in någon skadeanmälan avseende skadade eller stulna tillhörigheter som du haft med dig på resan, till det bolag där du har din hemförsäkring. Tillägg till hemförsäkringen I det fall du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag som reglerar skadan upp till ditt maxbelopp och skadan omfattar saker som inte kunde ersättas pga försäkringsbolagets maxbelopp, kan du få upp till SEK per person (dock högst SEK totalt för hela familjen). Vårt högsta ersättningsbelopp för värdesaker är SEK totalt oavsett om de ägs gemensamt eller inte. Det finns också en gräns på SEK för enstaka föremål, par eller set. Självrisk för hemförsäkringen se del 12. Förlust eller stöld av personliga tillhörigheter, om du inte har rapporterat det till polisen inom 2 timmar efter att förlusten eller stölden upptäcktes och fått en skriftlig polisanmälan. Mer än värdet på den del av det par eller set som tappats bort eller stulits eller skadats. Ersättningskrav på mer än en mobiltele för varje försäkrad person. Förstörelse av eller skada på ömtåliga föremål, idrottsutrustning medan den används samt utrustning för audio, video, dator, tv, fax eller telefon. Förlust eller skada på grund av klimat, slitage, värdeminskning, mal, ohyra eller rengöringsprocessen. Förluster som kan uppstå som en följd av användning av kreditkort och betalkort, checkar, växlar och användning av konton. 10 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 11

8 Förlust eller stöld av eller skada på följande: personliga tillhörigheter medan de förvaras av den som tillhandahåller transport eller boende, om du inte har rapporterat det till dem inom sju dagar efter det upptäcktes och de har gett dig en rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse med uppgifter om: skadan den tillfälliga förlusten den permanenta förlusten föremål för vilka du inte kunde framlägga kvitton eller andra bevis på att du köpt eller äger föremålen eller bevis på deras värde personliga tillhörigheter utan tillsyn värdesaker som du inte bär på dig, är inlåsta i ett kassaskåp (om sådant finns) eller är inlåsta i boendet som du använder på resan värdesaker som är packade i resväskor, koffertar eller liknande förvaring värdesaker som lämnats i ett motorfordon filmer, ljudband, kassetter, datorspel, elektroniska spel, minidiskar, DVDskivor, video och ljudband, patroner eller diskar, som inte är förinspelade och publicerade för försäljning till allmänheten narkotika, motorfordon, värdefulla dokument och djur. Skada som orsakats av innehållet i flaskor eller andra behållare som läcker eller går sönder. Kostnaden för att ersätta eller reparera löständer. Mer än SEK 550 för kontaktlinser, tobak, alkohol, dofter och parfymer. Skadeanmälningar under Del 3 Personliga tillhörigheter om vi har betalat ut ersättning under Del 9 Självriskskydd: hemförsäkring bagage. Alla föremål som omfattas av din hemförsäkring (eller motsvarande). Eventuella avdrag pga ålder eller slitage som gjort från ersättningen från din hemförsäkring eller motsvarande. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 3 Den här försäkringen täcker värdet på föremålen vid tidpunkten då de tappades bort eller stals, inte kostnaden för att ersätta det ursprungliga inköpspriset. Det innebär att vi drar av ett belopp för slitage från den ursprungliga kostnaden. Vi kan välja att reparera föremålet eller ersätta det med ett likvärdigt föremål. Det finns ett maxbelopp för enstaka föremål (eller par eller set) och ett maxbelopp för värdesaker, och den här försäkringen ger kanske inte tillräckligt skydd för dyra föremål som smycken eller dator, ljudeller fotoutrustning. Om dina personliga tillhörigheter tappas bort, stjäls eller skadas medan de förvaras av transportföretaget eller boendeleverantören, måste du skaffa en rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse från dem inom sju dagar efter att det upptäcktes med uppgifter om: skadan den tillfälliga förlusten den permanenta förlusten Du kan begära ersättning direkt av transportbolaget genom att skriva till dem inom 21 dagar efter skadan eller förlusten. Du ska spara alla skadade föremål eftersom vi kan behöva inspektera dem. Om vi gör en utbetalning eller om vi ersätter ett föremål, blir vi ägare av det skadade föremålet. 12 Försäkringsvillkor En skriftlig polisanmälan med fullständiga detaljer om förlusten eller stölden. En skriftlig rapport från reserepresentanten eller chefen för boendet, i förekommande fall. En rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse från transportföretaget eller boendeleverantören, med uppgifter om: skadan den tillfälliga förlusten den permanenta förlusten För borttappade, stulna eller skadade föremål originalkvitton eller andra lämpliga bevis på att du köpt eller äger föremålen samt bevis på deras värde. En uppskattning av kostnaderna för att reparera alla skadade föremål. Del Pengar Definition av ord i del Pengar Kontanter, kort, biljetter eller värdecheckar som har ett penningvärde (t.ex. telefonkort, presentkort, inträdes och resebiljetter). Dessa måste vara avsedda för privat användning, inte i arbetet. Kontanter Mynt och sedlar som lagenligt kan användas som betalningsmedel i något land. Vi betalar upp till SEK om dina Pengar förloras eller stjäls under resan. Det högsta beloppet som vi betalar ut för kontanter är totalt SEK Förlust eller stöld av Pengar om du inte har rapporterat det till polisen inom 2 timmar efter att förlusten eller stölden upptäcktes och fått en skriftlig polisanmälan. Förlust eller stöld av Pengar om de inte: tas ifrån dig på ett sådant sätt att du omedelbart upptäcker det, är inlåsta i ett kassaskåp (om sådant finns) eller är inlåst i boendet som du använder på resan. du kan framlägga kvitton för valutaväxling, uttagskvitton eller kontoutdrag från banken eller växlingskontoret som bekräftar belopp, valuta och var och när du skaffade kontanterna. Förlust som orsakas av sämre valutakurser eller av misstag vid valutaväxlingen. Förlust eller stöld av resecheckar om en ersättningstjänst erbjuds. Mer än det minsta marknadsvärdet för motsvarande inträdes eller resebiljetter, om du betalade den ursprungliga resan genom att utnyttja bonussystem, rabattkort eller andra alternativa betalningsmetoder. Förluster som kan uppstå som en följd av användning av kreditkort och betalkort, checkar, växlar och användning av konton. En skriftlig polisanmälan med fullständiga detaljer om förlusten eller stölden. En skriftlig rapport från reserepresentanten eller chefen för boendet, i förekommande fall. Originalkvitton för valutaväxling, uttagskvitton eller kontoutdrag från banken eller växlingskontoret som bekräftar belopp, valuta och var och när du skaffade kontanterna. Försäkringsvillkor 13

9 Del 5 Borttappat pass Vi betalar upp till SEK om ditt pass tappas bort eller stjäls under resan. Ett tillfälligt provisoriskt pass. Alla extra kostnader för resa och boende för att skaffa det tillfälliga provisoriska passet. Det återstående värdet på ditt ursprungliga pass. Ingen ersättning kan utgå om du inte inkommer med dokumentation från den lokala ambassad eller konsulatet där du anmälde förlusten. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 5 Det återstående värdet på ditt pass baseras på den aktuella kostnaden för ett nytt pass och hur lång giltighetstid som återstod på ditt ursprungliga pass. En skriftlig bekräftelse från den lokala ambassaden eller konsulatet där förlusten inträffade, med uppgifter om vilken dag passet tappades bort samt när det rapporterades och ersattes. Du ska också skaffa en skriftlig kopia av polisanmälan. Originalkvitton och redovisningar för det provisoriska passet och, i förekommande fall, extra kostnader för resa och logi. Del 6 Försenat bagage Definition av ord i del 6 Bagage Kläder, skor, toalettertiklar och idrottsutrustning (ej skid eller snowboardutrustning) och eventuella andra föremål som du har på dig, använder eller bär som tillhör dig eller som du enligt lag är ansvarig för der er kontrolleras till transportleverantör. Värdesaker Smycken, klockor, föremål gjorda av eller som innehåller ädelmetaller eller ädelstenar eller halvädelstenar, pälsar, kikare, teleskop, datorspel, alla typer av utrustning för foto, audio, video, dator (inklusive surfplattor och läsplattor, USBminnen och minneskort), TV, fax och telefon (inklusive mobiltelefoner), personliga mediespelare (inklusive MP3 och MPspelare), handdatorer, GPSapparater, elektroniska spel, TVapparater, CDspelare, minidiskar, DVDskivor, patroner, video och ljudband. Vi betalar upp till SEK om ditt bagage försvinner tillfälligt eller blir försenade av transportföretaget på utresan. Vi betalar följande belopp baserat på hur länge du är utan ditt bagage efter att du anlänt till resmålet: Förseningens längd Belopp som betalas 312 timmar SEK timmar SEK 00 2 timmar SEK Mer än timmar SEK Försäkringsvillkor Tillfällig förlust eller försening av värdesaker. Tillfällig förlust eller försening av bagage på hemresan. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 6 Du måste skaffa en rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande bekräftelse från transportföretaget inom sju dagar efter upptäckt med uppgifter om den tillfälliga förlusten. Du kan kräva ersättning direkt av transportföretaget genom att skriva till dem inom 21 dagar efter skadan eller förlusten. Om föremålen tappas bort permanent drar vi av det belopp som du får i ersättning under denna del från den slutliga ersättningen under Del 3 Personliga tillhörigheter. En rapport om förlorat bagage (PIR) eller annan liknande skriftlig bekräftelse från transportföretaget med uppgifter om: Del 7 Missad avresa Definition av ord i del 7 Plats för avresa Flygplats, station eller hamn där: din utresa till resmålet inleds eventuella anslutande eller annan förbokad flygresa eller annan transport inleds om resan har mer än ett resmål eller en anslutning din returresa hem inleds (inklusive anslutande transport som du tar senare). Vi betalar upp till SEK (men inte mer än den ursprungliga resan kostade och högst SEK totalt för hela familjen) för något av följande om du missar din bokade avresa på grund av att du inte kommer fram till platsen för avresan i tid som en följd av: allmän transport (inklusive reguljärflyg) som inte följer tidtabellen fordonet som du reser i blir inblandat i en olycka eller går sönder fordonet som du reser med hamnar i en trafikstockning. Fortsätta resan Den extra kostnaden för resa och boende för att du ska ta dig till resmålet, under den ursprungliga reseperioden. Avbryta resan Din del av outnyttjade rese och boendekostnader om du väljer att avbryta resan eftersom du inte kan ordna alternativ transport med mindre än halva tiden för resan kvar. Försäkringsvillkor 15

10 Del Försenad avresa Skadeanmälan: om du inte planerade in tillräckligt med tid för att ta dig till platsen för avresan, med hänsyn till de rådande eller förväntade trafikförhållandena om du har ordnat med researrangemang oberoende av dem som ingår i paketsemestern och inte lämnat mer än tre timmar mellan ditt flygs ankomst eller annan transports ankomst och anslutande flygs eller annan transports avresa om du rimligtvis skulle ha kunnat arrangera en annan transport för att nå platsen för avresa i tid. om du inte får en skriftlig bekräftelse av skälen för förseningen från relevant ansvarig. En skadeanmälan för både Fortsätta resan och Avbryta resan (endast en av ersättningarna täcks). Försening eller om allmän transport inte fungerar på grund av upplopp, strejk eller strejkåtgärder som inleddes eller meddelades innan du köpte försäkringen eller bokade resan (beroende på vad som skedde senast). Eventuella kostnader som ersätts direkt från researrangören, hotellet eller eventbolaget. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 7 Du måste få en skriftlig bekräftelse av orsaken till förseningen t.ex. en servicerapport från bilverkstaden om ditt fordon går sönder, en bekräftelse från polisen om oväntade avstängningar av motorvägar och vägar eller en bekräftelse från ett allmänt transportföretag om att transporten inte höll tidtabellen. Du måste planera att anlända till incheckningsdisken på platsen för avresan minst tre timmar före den planerade avresan eller den tid som anges i transportföretagets skriftliga instruktioner (beroende på vilken som är längre). Fullständiga detaljer om de omständigheter som orsakade att du missade avresan. En skriftlig bekräftelse av orsaken till förseningen t.ex. en servicerapport från bilverkstaden om ditt fordon går sönder, en bekräftelse från polisen om oväntade avstängningar av motorvägar och vägar eller en bekräftelse från ett allmänt transportföretag om att transporten inte höll tidtabellen. För ersättningskrav för Avbruten resa behöver vi även en skriftlig bekräftelse från transportföretaget och boendeleverantören som visar alla kostnader som inte kan återfås från dem. 16 Försäkringsvillkor Definition av ord i del Plats för avresa Flygplats, station eller hamn där: din utresa till resmålet inleds eventuella anslutande eller annan förbokad flygresa eller annan transport inleds om resan har mer än ett resmål eller en anslutning din returresa hem inleds (inklusive anslutande transport som du tar senare). Försenad avresa Vi betalar SEK 200 om den bokade transporten är försenad vid platsen för avresa med mer än 6 timmar och SEK 100 för varje extra 12 timmars försening, upp till totalt SEK 2 00 på grund av: En allvarlig brand, storm eller översvämning som skadar platsen för avresa strejkåtgärder dåligt väder maskinhaveri på internationellt tåg eller fartyg ett flygplan får flygförbud på grund av ett mekaniskt eller strukturellt fel. Avbryta resan Vi betalar upp till SEK (men inte mer än den ursprungliga resan kostade och högst SEK totalt för hela familjen) för din del av outnyttjad resa och boendekostnader om du avbryter resan efter mer än 2 timmars försening på platsen för avresan på grund av orsaker som beskrivs under Försenad avresa ovan. I avsnittet Försenad avresa och Avbryta resan Krav på ersättning för både försenad avresa och avbruten resa. Allt som orsakas av att du inte checkade in på platsen för avresa inom anvisad tid. Försening som orsakats av strejk eller stridsåtgäder som inleddes eller meddelades innan du bokade resan eller köpte försäkringen (beroende på vad som skedde senast). Skadeanmälan där du inte får någon skriftlig bekräftelse från transportföretaget om skälet till förseningen och den faktiska avresetiden. Eventuella kostnader som ersätts direkt från researrangören, hotellet eller eventbolaget. I avsnittet Avbryta resan Krav på ersättning om inte den faktiska avresan skedde mer än 2 timmar senare än den tid som angavs på resebokningen. Mer än det minsta marknadsvärdet för motsvarande inträdes eller resebiljetter, om du betalade den ursprungliga resan genom att utnyttja bonussystem, rabattkort eller andra alternativa betalningsmetoder. Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del Du kan endast kräva ersättning för antingen försenad avresa eller för avbruten resa. En skriftlig bekräftelse från transportföretaget eller deras handläggande ombud med uppgifter om de schemalagda och faktiska avresetiderna och varför avresan var försenad. För ersättningskrav för Avbruten resa behöver vi även en skriftlig bekräftelse från transportföretaget och boendeleverantören som visar alla kostnader som inte kan återfås från dem. Försäkringsvillkor 17

11 Del 9 Självriskskydd Definition av ord i del 9 Båt Ett vattengående fordon med motor eller segel som du använder på resan, som ägs av en legitimerad uthyrare eller byrå, som ni har kommit överens om att hyra från i enlighet med villkoren i hyresavtalet. Privata försäkringar Dina hemförsäkringar, fordonsförsäkringar och tillägg till hemförsäkringen som du har betalt premierna för så att de täcker dig och din egendom och som är försäkrade av ett auktoriserat svenskt försäkringsbolag som står under vederbörlig tillsyn. Hemförsäkring Din försäkring som täcker ditt hem och dess innehåll för förlust, stöld och skada. Tillägg till hemförsäkringen Ett tillägg till din hemförsäkring som täcker dem som är fast bosatta i ditt hem avseende personligt ansvar, överfall och rättsskydd. Fordonsförsäkring Din försäkring som täcker ditt privata motorfordon för förlust, stöld eller skada. Motorfordon En moped, motorcykel, bil, lätt skåpbil eller minibuss som ägs av en legitimerad biluthyrare eller byrå, som ni har kommit överens om att hyra från i enlighet med villkoren i hyresavtalet. Fordonet får: inte vara högst 10 år gammalt och ha max 9 sittplatser. inte vara en husbil, campingbuss, ett kommersiellt fordon, minibuss, taxi eller bilskolebil. inte värderas till ett detaljhandelspris högre än SEK Hyresperioden Den period du enligt avtalet har hyrt motorfordonet eller båten. Försäkringen ersätter bara kostnader för hyra upp till 31 dagar. Vi kommer ersätta dig enligt följande (dock högst SEK totalt enligt denna försäkring): Privata försäkringar Vi betalar den självrisk som tillämpas på en eller flera av dina privata försäkringar med de maxbelopp som skrivs nedan. Vi ersätter din självrisk om det medan du är på din resa inträffar en ersättningsbar skadehändelse enligt någon av dina privata försäkringar förutsatt att skadan överstiger försäkringens självrisk. Fordonsförsäkring Fordonsskada...SEK Hemförsäkring Sakskada i Sverige...SEK Personliga tillhörigheter under utlandsvistelse...sek Tillägg till hemförsäkringen Personligt ansvar, överfall eller rättsskydd....sek Självriskskydd hyrt fordon Vi betalar upp till SEK för följande: självrisk som du betalat på din hyrbilsförsäkring eller förlorad deposition, pga skador på fönster, däck, tak och underrede, förutsatt att motorfordonet är oavsiktligt skadat, inblandad i en olycka, stulet, skadad av brand eller vandaliserad under hyresperioden. självrisk som du betalat på försäkringen för din hyrda båt eller förlorad deposition, pga skador på skrovet, förutsatt att båten har skadats oavsiktligt eller varit inblandad i en olycka under hyresperioden. I avsnittet privata försäkringar Ersättning utgår inte om du inte betalat full självrisk för någon av dina privata försäkringar Alla krav under Del 9 Självriskskydd: hemförsäkring bagage om vi har betalat ut ersättning under Del 3 Personliga tillhörigheter Ersättningskrav under Del 9 Självriskskydd: fordonsförsäkring om ditt motorfordon är parkerat vid ditt hem eller på en säker parkeringsplats eller används av dig på resan. I avsnittet självriskskydd hyrt fordon Skada på hyrt motorfordon eller båt vid deltagande i en tävling eller professionell idrottsaktivitet. Kostnader som är en följd av att du inte följer biluthyrningsföretagets användarvillkor. Kostnader högre än självrisken som anges på ditt hyseravtal. Skada som uppkommit vid körning utanför offentliga vägar. Förlust av nycklar Skador på bilens inredning Skador till följd av tankning av felaktigt bränsle Mekaniska fel på det försäkrade fordonet och därtill hörande kostnader för reparation och returtransport. Allmänt slitage Särskilda villkor och anmärkningar som gäller del 9 I avsnittet Fordonsförsäkring För att självriskskyddet för fordon ska gälla, måste kostnaden för att reparera ditt fordon överstiga självrisken. Kostnader för hyrbil, förlorad försäkringsbonus vid skadefrihet eller ersättning för att man inte kan använda fordonet ersätts inte. I avsnittet självriskskydd hyrt fordon För att självriskskyddet för hyrt fordon ska gälla måste kostnaden för att reparera det skadade fordonet ha ett högre värde än självrisken som du ska betala för fordonsförsäkringen. Andra kostnader som försäkringsbolaget där du har fordonsförsäkringen betalar, som gratis hyrbil, förlorad försäkringsbonus vid skadefrihet eller ersättning för att man inte kan använda fordonet ersätts inte. Detta är inte en bil eller båtförsäkring. Detta försäkringsmoment är tänkt att komplettera den försäkring motorforden eller båten har via uthyrningsföretaget. I avsnittet privat försäkring Beskedet om utbetalning av ersättning från det försäkringsbolag där du har tecknat dina privata försäkringar med uppgifter om hur stor självrisk som har dragits. I avsnittet Självriskskydd hyrt fordon En kopia av ditt hyresavtal En skaderapport och reparationsfakturan från biluthyraren som visar vad som lagats och till vilken kostnad. En kopia av körkortet för den person som framförde fordonet vid tidpunkten för olyckan. Detaljerad redogörelse för de omständigheter som ledde fram till olyckan / skadan på motorforden eller båten, inklusive fotografier och videobevis (om sådana finns tillgänliga) och i förekommande fall kopia på den skriftliga polisrapporten. Fullständiga redogörelser från vittnen, som ger skriftliga vittnesmål, om sådana finns. För alla skadeanmälningar 1 Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor 19

12 Rättslig information Denna försäkring kan endast tecknas av personer som är fast bosatta i Sverige. Försäkringsbolag Allianz Global Assistance reseförsäkring är återförsäkrat hos AGA International SA, den nederländska filialen, som bedriver verksamhet på Allianz Global Assistance Europe kontor på Poeldijkstraat, 1059 VM Amsterdam, Nederländerna. Registrerat hos Nederländernas finansinspektion, Authority for the Financial Markets (AFM) under nummer , organisationsnummer Ångerrätt Om försäkringsskyddet inte uppfyller dina behov ska du meddela det utfärdande ombudet inom 1 dagar efter att du fått bokningsbekräftelsen. Det utfärdande ombudets kontaktuppgifter finns på bokningsbekräftelsen. Premien återbetalas, förutsatt att du inte har rest, du inte har gjort någon skadeanmälan eller det inte har inträffat något som sannolikt kan ge upphov till en skadeanmälan. I de fallen görs ingen återbetalning. Observera att ångerrätten upphör att gälla efter den inledande 1dagarsperioden. Dataskydd Information om din försäkring kan delas mellan TUI Travel Plc, oss, skadeavdelningen och medlemmar av Allianzkoncernen för återförsäkringssyften och administrativa syften. Hälsouppgifter och annan personlig information som du tillhandahåller oss kan komma att användas av oss, skadeavdelningen, våra ombud, andra försäkringsgivare och organ som utövar branschtillsyn för att handlägga din försäkring, hantera skadeanmälningar och förhindra bedrägerier. Under vissa omständigheter, som i händelse av akuta medicinska händelser, kan detta involvera att man överför information om dig till länder som kan ha begränsade eller inga dataskyddslagar. Vi vidtar alltid åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert. Gällande lag Om inget annat avtalas gäller svensk lag och all kommunikation avseende denna försäkring ska ske på svenska. Skulle det uppstå en tvist avseende denna försäkring ska svensk domstol ha exklusiv domsrätt, om inte parterna kommer överens om ett annat sätt att lösa konflikten. Frågor och klagomål ska först riktas till den verkställande direktören för Falck Global Assistance. Om du inte är nöjd med hanteringen av ett klagomål ska du skriva till Allmänna reklamationsnämnden, Box 17, Stockholm eller gå in på webbplatsen 20 Försäkringsvillkor Ordlista När följande ord och fraser förekommer i försäkringshandlingarna eller på bokningsbekräftelsen ska de tolkas enligt definitionen nedan. Dessa ord skrivs i fetstil. Bokning Alla personer som namnges på din bokningsbekräftelse som har köpt försäkring från oss. Du, din, ditt, dina, dig, försäkrad person Varje person som visas på bokningsbekräftelsen och som korrekt försäkringspremie har betalats för. Familj Två vuxna och samtliga deras barn (inklusive fosterbarn) i åldern 2 till 19 år. Barn under 2 år ingår i försäkringen utan kostnad om de reser tillsammans med en försäkrad vuxen. Alla familjemedlemmar måste bo på samma adress (se anmärkning nedan). Obs: Om du är frånskild eller har separerat och dina barn inte bor stadigvarande hos dig omfattas de ändå av denna försäkring. Fast bosatt En person som har sitt huvudsakliga hem i Sverige och som omfattas av svensk sjukförsäkring och som dessutom inte har spenderat mer än sex månader utomlands under den senaste 12månadsperioden. Försäkringsbolag AGA International SA, nederländska filialen, som bedriver verksamhet under namnet Allianz Global Assistance Europe. Försäkringsområde Försäkringen gäller inte om du reser utanför det område som du har valt, som visas på bokningsbekräftelsen. Europa Europeiska kontinenten, Medelhavsöarna, Albanien, Algeriet, Andorra, Armenien, Österrike, Azerbajdzjan, Azorerna, Balearerna, Vitryssland, Belgien, Bosnien och Hecegovina, Bulgarien, Kanarieöarna, Kroatien, Cypern, Tjeckiska republiken, Danmark, Estland, Färöarna, Finland, Frankrike, Georgien, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Ungern, Island, Irländska republiken, Isle of Man, Israel, Italien, Kosovo, Lappland, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Madeira, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Marocko, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland väster om Uralbergen, San Marino, Serbien, Slovenien, Slovakien, Spanien, Schweiz, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Storbritannien. Hela världen Alla världens länder. Försäkringsperiod Försäkringen börjar att gälla när resan inleds och upphör att gälla när resan avslutas. Försäkringens alla delar upphör att gälla på den förfallodag som anges på bokningsbekräftelsen, undantaget om du inte kan avsluta resan som planerat på grund av dödsfall, sjukdom eller skada eller om din bokade transport försenas och det inte går att undvika. Under dessa omständigheter förlänger vi försäkringen gratis till den dag då du rimligen kan avsluta resan. Hem Där du normalt bor i Sverige. Läkare En enligt lag kvalificerad läkare som har nödvändig läkarlegitimation i det land där denne för närvarande praktiserar. Personen får inte var släkt med dig eller någon som du reser med. Medresenär Personer som har bokat en resa för att följa med dig på resan. Resa Tur och returresa (ej affärsresor) som genomförs under försäkringsperioden och som startar och avslutas i ditt hem. Annan resa som inleds efter att du kommit tillbaka omfattas inte av försäkringen. En resa som bokas för att vara i mer än 5 dagar omfattas inte av försäkringen. Skadeavdelningen Falck Global Assistance som handlägger skadeanmälningarna för försäkringsbolag. Vi, vår, vårt, våra, oss Allianz Global Assistance Europe. Försäkringsvillkor 21

Kompletterande Reseförsäkring

Kompletterande Reseförsäkring Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er reseförsäkring): Tel: +5 771 01 00 Online: www.fritidsresor.se/kundservice/kontaktaoss/ Skadeavdelningen: Tel: +6 57 717 21 Epost: claims.fga@se.falck.com

Läs mer

Självriskeliminering För Hyrbil

Självriskeliminering För Hyrbil Självriskeliminering För Hyrbil Innehåll Sida Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 3 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 4 Framföra klagomål

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er försäkring): Telefon: +45 771 84 01 00 Online: www.tui.se/kundservice/kontakta-oss/ Skadeavdelningen: Telefon: +46 8 587 717 21 E-post: claims.fga@se.falck.com

Läs mer

Innehåll. Sida Viktiga telefonnummer. Försäkringsöversikt. Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag. Framföra klagomål 5

Innehåll. Sida Viktiga telefonnummer. Försäkringsöversikt. Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag. Framföra klagomål 5 Innehåll Viktiga telefonnummer 1 Försäkringsöversikt 1 Viktig information 2 Termer och begrepp 3 Allmänna undantag 4 Villkor 4 Göra ersättningsanspråk 5 Framföra klagomål 5 Kapitel 1 Ersättning av självrisk

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring P.TMS.SE-11/14 Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Uppsägning av försäkringar: Kundtjänst: Ersättningsanspråk: e-post via webbplatsen på: www.ticnet.se/help/customerservice.html eller ring: +46

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring

Kompletterande reseförsäkring Viktiga kontaktuppgifter Kundtjänst: (för frågor om er försäkring): Telefon: +5 771 01 00 Online: www.tui.se/kundservice/kontaktaoss/ Skadeavdelningen: Telefon: +6 57 717 21 Epost: claims.fga@se.falck.com

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring Viktiga kontakter Ersättningsanspråk: www.azgatravelclaims.com/tms.aspx?lang=se Uppsägning av försäkringar: via webbplatsen på www.ticketmaster.se/help/customerservice.html eller

Läs mer

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009

Avbeställningsförsäkring. Czech Airlines. Försäkringsvillkor, april 2009 Avbeställningsförsäkring Czech Airlines Försäkringsvillkor, april 2009 Svensk filial av försäkringsbolaget Chartis Europe SA, Registrerat 1 i Frankrike under 552 128 795 R.C.S. Nanterre VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST.

SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY VAR SOM HELST. NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE TECHNOLOGY TO ENJOY VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST. SEAT SERVICE MOBILITY SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig

Läs mer

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan

Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card. Skadeanmälan Reseförsäkring American Express Corporate Gold Card KORTMEDLEM Skadeanmälan Namn: Adress: Postnummer och ort: Telefon dagtid: e-mail: Kortnummer: För utbetalning av ersättning: Bankgiro, bankkontonummer

Läs mer

Skadehantering: Tjänsteresa

Skadehantering: Tjänsteresa Skadehantering: Tjänsteresa Kunduppgifter - Försäkringstagare Försäkringstagarens namn Organisationsnummer Postadress Postnummer och postort Telefonnummer, växel Fax Hemsida Kontaktperson Direktnummer

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare:

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Maria Berglez Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Försäkringsnummer: 830 777 984 Västra Götalands Läns Landsting

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank

Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Försäkringsvillkor Reseförsäkring Ikano Bank Villkor gällande från 2013-06-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. Vad gäller försäkringen för? Typ av skada/händelse

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan

2. Vänligen bifoga övriga anteckningar/kommentarer på backsidan av denna anmälan Fordransanmälan Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting

Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Regionkansliet, ekonomiavdelningen Handläggare: Hasse Larsson Tjänstereseförsäkring för Västra Götalands läns landsting Försäkringstagare: Västra Götalands Läns Landsting Försäkringsnummer: 830 777 984

Läs mer

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring

SKADEANMÄLAN Flybe Privatreseförsäkring Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 45 Fax +46 8 506 920 95 Skadenummer (Ifylles av Chartis) Organisationsnummer: 516405-4966

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01

RESEFÖRSÄKRING KOMPLEMENT HELTÄCKANDE. Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen. Heltäckande reseförsäkring. Giltig från 2014-04-01 I samarbete med KOMPLEMENT Kompletterande reseskydd till hemförsäkringen HELTÄCKANDE Heltäckande reseförsäkring RESEFÖRSÄKRING Sikkerhed Säkerhet ud över over alla alle gränser grænser Giltig från 2014-04-01

Läs mer

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser

studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser studera utomlands Informationsfolder Säkerhet över alla gränser 2-3 studera utomlands Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER

STUDERA UTOMLANDS. Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER STUDERA UTOMLANDS Informationsfolder S ÄKERHET ÖVER ALLA GRÄNSER 2-3 STUDERA UTOMLANDS Studera utomlands? Grattis! Glöm inte bort att försäkra dig! Du är på väg ut på ett äventyr som kommer att bli ett

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - Krishantering - StudentUT försäkring - LiU-material för egna presentationer - Erasmusstipendium

Läs mer

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25

Försäkringsvillkor IKANO KORT. Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsvillkor IKANO KORT Villkor gällande från 2015-10-25 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ.) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska ERV står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING

SENIORRESEFÖRSÄKRING FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

SENIORRESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG ÖVER 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment SENIORRESEFÖRSÄKRING 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar du Goudas Seniorreseförsäkring

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor

Flyttgodsförsäkring. Försäkringsvillkor Flyttgodsförsäkring Försäkringsvillkor 2016-07-01 899-10299-14 Sid 2 (10) Innehåll 1. Försäkringsskydd... 3 1.1 Begränsningar 1.2 Föreskrift 1.3 Undantag 2. Flyttgodsförsening... 5 3. Självrisk... 6 4.

Läs mer

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT

VI ÄR MED DIG ÖVERALLT VI ÄR MED DIG ÖVERALLT Utlandsplacerad Personal ÄNDRINGSLISTA 2014 ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKOREN ARTIKEL FRÅN 2013 TILL 2014 1.1 Försäkringen kan tecknas och förnyas av företag (försäkringstagare) registrerade

Läs mer

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång

Ansökningsformulär för försening av resan och missad avgång Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment

RESEFÖRSÄKRING. Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2011-02-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort

FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för BRA guld- och meritkort Gällande från 2016-02-29 FÖRKÖPSINFORMATION Kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd för

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka

avbeställningsförsäkring Om du måste avboka avbeställningsförsäkring Om du måste avboka Avboka oavsett anledning. Nu kan du försäkra dig mot otur. Om något oförutsett inträffar som gör att du måste avboka en förbetald resa ersätter vi dig. Men inte

Läs mer

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn.

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn. Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Personuppgifter Namn Personnummer Yrke Bostadsadress Ortsadress (postnr och ortnamn) Telefon med riktnr (bostad) Telefon med

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring vid Grupp- och Konferensresa 1 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Heltäckande reseförsäkring som gäller både när du reser privat och i tjänsten. Varför teckna reseförsäkring

Läs mer

Avbeställningsskydd - Resa Försäkringsvillkor nr

Avbeställningsskydd - Resa Försäkringsvillkor nr ERV Försäkringsaktiebolag Löfströms Allé 6A Box 1 SE-172 13 Sundbyberg Avbeställningsskydd - Resa Försäkringsvillkor nr. 50001 Telefon 0770-456 900 Gäller fr.o.m. 1 september 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Semesterförsäkring. Upplev världen med oss. Ersättningstabell för Semesterförsäkringen. Exempel vad som ingår

Semesterförsäkring. Upplev världen med oss. Ersättningstabell för Semesterförsäkringen. Exempel vad som ingår Ersättningstabell för en Gäller fr.o.m. 1 januari 2016 Ett komplement till hemförsäkringens reseskydd Kan tecknas för de första 45 resdagarna Upplev världen med oss Varje resa är full av överraskningar,

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment.

Säkerhet över alla gränser. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment. FÖR DIG UPP TILL 70 ÅR Kompletterande eller heltäckande försäkring Flexibel med valbara moment RESEFÖRSÄKRING Grupprabatt 15% Barnrabatt 50% 2014-03-01 Säkerhet över alla gränser 100 % TRYGGHET Tecknar

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott

Formulär för sjukvårdskostnader och rese avbrott Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING

REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING GJAF 51:4 REN FÖRMÖGENHETS- SKADA VID OFFENTLIG UPPHANDLING allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2011-05-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring.

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande

Försäkringsförmedlingen omfattas av Willis ABs Ansvarsförsäkring för Ren Förmögenhetsskada med försäkringsbelopp enligt vid varje tidpunkt gällande Personuppgifter Willis AB åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Willis AB behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga för fullgörande av våra

Läs mer

Förköpsinformation om försäkring

Förköpsinformation om försäkring Förköpsinformation om försäkring Försäkra dig om en trygg bilfärd För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil hos Budget erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare.

Läs mer

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa

BRA ATT VETA För dig som reser i Europa BRA ATT VETA För dig som reser i Europa Transport Flygbolaget har en skyldighet att informera om dina rättigheter. Om ditt flyg blir kraftigt försenat, inställt eller om du nekas ombordstigning mot din

Läs mer

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31

Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Falköpings Kommun Försäkringsbrev Tjänstereseförsäkring 444-0037 2011-01-01 2011-12-31 Försäkringsgivare : Chartis Europe S.A. Org.nr: 516401-8060 Tel : + 46 8 506 920 00 Svensk filial av Chartis Europe

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD

FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD FAKTA OM DITT AIK FOTBOLL MASTERCARD ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANVÄNDER KORTET Ditt kort är en värdehandling Förvara aldrig kort och kod tillsammans. Hantera kortet så att det inte kommer i orätta händer och

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Formulär för avbokning

Formulär för avbokning Referens för fordransanmälan: (För intern användning) Personuppgifter: Namn: Fordran för: Datum: Gatuadress: Telefon: E-post adress: Viktig information 1. Vänligen utfyll den bifogade fordransanmälan 2.

Läs mer

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring

Säkerhet över alla gränser. Reseförsäkring Säkerhet över alla gränser Reseförsäkring 1 2 Fördelar med Gouda Reseförsäkring Välj mellan Kompletterande reseskydd till din hemförsäkring och Heltäckande reseförsäkring. Helt utan självrisk. Tecknar

Läs mer

Försäkring vid utlandsstudier

Försäkring vid utlandsstudier Försäkring vid utlandsstudier KTH har försäkrat alla utresande utbytesstudenter genom statliga Kammarkollegiet Student UT Premien betalas av KTH, försäkringen är kostnadsfri för studenten. Medical Insurance

Läs mer

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna

LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna LiU TurRetur - information inför utbytesstudierna Title/Lecturer 2015-12-13 2 LiU TurRetur - Praktisk information från din fakultet - StudentUT försäkring - Krishantering - Utvärdering - LiU-material för

Läs mer

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkring Avbeställningsförsäkring En försäkring helt utan självrisk Höjt maxbelopp Gäller fr.o.m. 1 mars 2012 Pengarna tillbaka om något händer Försäkringen i korthet Avboka vid plötslig och oförutsedd händelse

Läs mer

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador

Förköpsinformation. Detta gäller för Vitalas Olycksfallsförsäkring: Hushållsnära tjänster. Sjukhusvistelse. Tandskador Förköpsinformation är ett samarbete mellan försäkringsbolaget AIG och Vitalas. Produkten kan tecknas av Vitalas kunder i åldern 18-80 år och gäller till 85 års ålder. Försäkringen innehåller ersättning

Läs mer

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform

Hemförsäkring skyddar dig och ditt hem. 4 viktiga saker att utgå från vid val av hemförsäkring. 1. Din bostadsform 1 / 5 Hemförsäkring En hemförsäkring är en av de viktigaste försäkringar du kan teckna. Tack vare en hemförsäkring kan du få ersättning om du skulle ha inbrott eller om din bostad skulle förstöras i en

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT

EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT EUROPARÅDET VÄKTARE AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EN ÖVERSIKT Non-member state of the Council of Europe (Belarus) MEDLEMSSTATER SÄTE OCH KONTOR BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien,

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab

Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab hemförsäkring förköpsinformation Hobbyverksamhet produktblad Gäller från 2012-01-01 Hemförsäkring i samarbete med eslövs bostads ab Hemförsäkringen är basen i familjens ekonomiska skyddsnät. De fem delarna

Läs mer

reseförsäkring specifik resa

reseförsäkring specifik resa reseförsäkring specifik resa Ger trygghet på långa resor Har du en hemförsäkring får du ett bra komplement Saknar du hemförsäkring får du ett fristående skydd Reseförsäkring specifik resa förlänger grundreseskyddet

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga

Hemöms U25. Vår hemförsäkring för unga Hemöms U25 Vår hemförsäkring för unga 01.01.2015 Vår hemförsäkring för unga Genast du flyttar till egen bostad behöver du skaffa trygghet för dig själv och din egendom. Det gör du enkelt genom vår förmånliga

Läs mer

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag

Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag Hemförsäkring i samarbete med ditt bostadsbolag www.lansforsakringar.se Vid nyteckning, tillägg och förändringar, kontakta ditt bostadsbolag! Om du har frågor om försäkringens innehåll, ring oss på Länsförsäkringar

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR enkeltperson/familie DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år Flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Vi vet vad som krävs

Vi vet vad som krävs BÅTförsäkringAR MEDELHAVET Vi vet vad som krävs MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGFORS Alandias medelhavsförsäkring innehåller: Sjöskada Du får ersättning om båten skadas vid grundstötning, kollision,

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Gäller från 2015-01-01 Kortfakta Skydd Pris Utbetalning Teckningsålder Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt för olycksfall och ger ersättning för merkostnader.

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLP

Läs mer

uppdaterings - guide för

uppdaterings - guide för uppdaterings - guide för Media Nav navigationssystemet i din Renault Uppdatera GRATIS! * www.renault.naviextras.com *Inom 90 dagar efter leverans av din bil. Välkommen in i media navs värld! Du har precis

Läs mer

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad kan Margareta få för hjälp från Trygg-Hansa? Specialförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försä - kringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se.

Läs mer

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs

Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Kö pfö rsä kring fö r Mervä rde MästerCärd Frä gör & Svär sämt exempel pä hur fö rsä kringen kän änvä ndäs Vad omfattar försäkringen? Försäkringen består av fyra delar. Här är en sammanfattning av de olika

Läs mer

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING FÖR ENKELTpERSON/fAMILIE DIG UPP TILL 35 ÅR Til rejser Kompletterande i hele verden eller for heltäckande personer under försäkring 70 år flexibel Fra 2 med dage valbara til 18 måneder moment UNGDOMSRESEFÖRSÄKRING

Läs mer