Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)"

Transkript

1 Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person för resor inom Europa och kr per person för resor till USA/Kanada/Japan. Deposition och eventuellt avbeställningsförsäkring, måste betalas online eller med inbetalningskort. Inbetalningskort skickas per e-post i samband med bokning till den e-post adress som angetts vid bokning. Genom att betala depositionen är anmälan bindande för resenären och de enskilda resenärerna bekräftar att de har läst och accepterat den beställda resans relevanta villkor och bestämmelser. För Snowtrip är registreringen giltig 72 timmar efter mottagandet av depositionen. Om inte arrangören har mottagit beloppet senast sex veckor före avresan har Snowtrip rätt att avboka resan och depositionen förloras. Betald deposition återbetalas inte. Rese- och deltagarbevis samt deltagarspecifikation måste tas med på resan och visas upp på begäran. Om du beställer resan för flera vill vi påpeka att de andra resenärerna har rätt att få information om alla resevillkor. Snowtrip ber dig vidarebefordra denna information och villkor eller hänvisa till Snowtrip för ytterligare information. Snowtrip är genom Danski ApS medlem i Resegarantifonden, reg. nr BOENDE Rummet/lägenheten får endast bebos av personer som har bokat resa hos Snowtrip PRISER OCH ÄNDRINGAR Ändring av avresedatum eller resmål kan göras upp till 50 dagar före avresan om det inte finns lediga platser på önskat resmål. Om ändringarna inte är möjliga och resan därför måste avbokas gäller ovan nämnda regler. Ändringar av resenären kan göras upp till 50 dagar före avresan mot betalning av en administrativ avgift på 150 kr per ändring. Andra ändringar i bokningen som kräver att du får skickat ett nytt resedokument kostar 150 kr. Exempel på detta är att byta till annat boende, ändringar i skiduthyrning, liftkort etc. Om ändringar görs direkt på krävs ingen faktureringsavgift. Om du reser med reguljärflyg kan ändringar av deltagarnamn inte göras senare än 50 dagar före avresan. Snowtrip har rätt att ändra priset på en resa på grund av förändringar i valutakurser, skatter, oljepriser, etc. Om till exempel flygplatsavgifterna ökar med 50 kr, ökar resans pris i enlighet därmed. Samma beräkning tillämpas för att minska skatter eller liknande. 1 (5)

2 Prisändringen kommer inte att överstiga 10 % av priset och kommer inte att ske senare än 14 dagar före avresan. RESANS PRIS Boendet får endast användas av personer som är registrerade på resan hos Snowtrip. I de fall där en eller flera deltagare i ett sällskap avbokar resan eller på grund av sjukdom el. liknande inte kan delta i resan, kan de kvarvarande deltagarna förvänta sig att de får sin logi i en annan lägenhet/hotellrum för det faktiska antalet resenärer och priset per person justeras därefter. Om detta inte är möjligt eller om resenärerna vill stanna kvar i den ursprungliga lägenheten/hotellrummet, kommer priset att justeras i enlighet därmed. VALUTAKURS Alla priser på vår webbplats är baserade på växelkurser per 31 maj AVBOKNING AVRESA Om det blir nödvändigt att avboka din resa ska Snowtrip kontaktas via telefon. Vi måste sedan få en skriftlig avbokning per post eller per e-post till inom 48 timmar efter din avbeställning per telefon och alltid innan resan påbörjas! Vid uppsägning av resan gäller följande regler och tidsfrister: Vid avbokad resa mer än 35 dagar före avresan går depositionen förlorad. Vid avbokad resa mellan 14 och 35 dagar före avresan; förlust av deposition + 50 % av resans totala kostnad. Vid avbokad resa mindre än 2 veckor före avresan förloras hela resans pris. Vid avbokning av paketresa inklusive liftkort, skiduthyrning och skidskola, ingår värdet av liftkort, skiduthyrning och skidskola i paketet, och liftkort, skiduthyrning och skidskola kan inte återbetalas separat. Kommer du för sent till den överenskomna mötesplatsen (påstigningsställe) vid avresan, kommer resan ej ersättas Avbeställningsskydd kan tecknas vid bokning och kostar 295 kr. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären rätt att vid sjukdom avbeställa resan utan extra kostnad. Läkarintyg som intygar att det inte är lämpligt att genomföra resan på grund av sjukdom skall uppvisas i samband med avbokning. Anmälningsavgift samt det som resenären erlagt för avbeställningsskyddet skall inte återbetalas. ARRANGÖRENS AVBOKNING AV EN RESA Snowtrip kan avboka en resa av följande skäl: På grund av force majeure då arrangören är skyldig att informera de anmälda resedeltagarna. Om tillräckligt många anmälningar på en flygning inte uppnås är arrangören skyldig att informera den anmälda resenären snarast möjligt och inte senare än 14 dagar före avresan. Vid avbokningar av en resa till följd av ovanstående punkter återbetalas den betalda avgiften utan avdrag. Därutöver tillkommer det inte någon ersättning för resenären. 2 (5)

3 ARRANGÖRENS ANSVAR Snowtrip kan inte hållas ansvarig för outnyttjade semesteraktiviteter inklusive förbeställda liftkort, förlorade löner, kostnader för transport från flygplatsen, etc., som orsakats av förseningar på grund av force majeure, väder eller andra omständigheter utanför arrangörens kontroll. Snowtrip förbehåller sig rätten att ändra tiden för hemresan, beroende på väder och/eller trafikförhållanden, utan att ersätta resenären för outnyttjade semesteraktiviteter. Varje deltagande i evenemang som anordnas eller hänvisas av Snowtrip sker på resenärens egen räkning och risk. Snowtrip kan aldrig hållas ansvarig för eventuella skador på dig själv eller tredje person, eller skador på egendom. BAGAGE Snowtrip inte hållas ansvarig för bagage eller tillhörigheter som går förlorade eller skadas under transport eller under resan i allmänhet. Detta gäller även om de förvaras i ett av Snowtrips anvisade och låsta lokaler eller transporteras i en av Snowtrips anvisade transportmedel. Vid förlust eller skada på bagage som direkt kan hänföras till försummelse av våra transportörer ska du kontakta ditt eget försäkringsbolag. Resenärerna bör försäkra sig om att de är täckta för förlust eller skada på bagage under hela resan. Detta görs antingen genom egen försäkring eller genom att teckna en reseförsäkring. Resenärerna bör också i förväg se till att försäkringen inte har självrisk eftersom detta betraktas som bristande försäkring. Det är inte tillåtet att packa ner kläder tillsammans med skidutrustningen. Vid förseningar på flygtransport av skidutrustning tillhandahåller Snowtrip utrustning gratis mot att du visar upp kvitto på skidtransporten och PIR-rapport från flygplatsen. Det blir ingen kompensation för skidtransporttillägget. SNOWTRIP S ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET Snowtrip är ansvarig och har ersättningsskyldigheten enligt branschens normala regler och normer. Snowtrip kan inte hållas ansvarig för om skidområdet eller delar av det stängs av på grund av för lite eller för mycket snö, lavinfara, vind eller liknande. All förflytting i skidområdet sker på egen risk. Resenären får inte någon ersättning vid programändringar som orsakas av regler från det aktuella landets myndigheter, till exempel regler som leder till indragning av pistvisning. SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL Snowtrip försöker så långt som möjligt att uppfylla specifika önskemål när du beställer resan, till exempel lägenhetens läge och sittplats i buss, flygplan, etc. Snowtrip kan inte garantera detta och kan inte hållas ansvarig om ett önskemål inte kan uppfyllas. Specialavtal som inte är med i resebeviset är irrelevant för byrån. 3 (5)

4 DEPOSITION OCH TILLGÅNGEN PÅ SEMESTERBOENDE Semesterboendet är tillgängligt från lördag kl. 17:00* tills följande lördag kl. 9:00*. Vid mottagning av nyckeln till semesterboendet måste det betalas en deposition. En depositionsavgift på ca kr*/250 euro för lägenheter och ca kr/500 euro för chalets Depositionen kan normalt avräknas kontant vid överlämnande av kreditkortsinformation till guider eller internationella kreditkort i receptionen. Depositionen återbetalas på avresedagen eller eftersänds till Danmark om bostaden är i gott skick. För grupper finns speciella regler för betalning av deposition. Reglerna kommer att framgå av det publicerade materialet. RESENÄRENS ANSVAR Resenärerna måste följa de instruktioner för resans genomförande som Snowtrip eller dess representanter samt flygoch bussföretag fastställer. Resenärerna måste respektera de ordningsregler som har fastställt när det gäller transport till och från resmålet och för boenden på hotell, lägenheter, etc. Grova eller upprepade brott mot denna policy kan leda till avstängning från researrangören och/eller hotellet/lägenheten, så att vidare vistelse och hemresa måste ske på egen bekostnad. Resenären är ersättningsskyldig enligt normala ersättningsregler för skador som har åsamkas Snowtrip, dennes representanter och andra som Snowtrip arbetar med. Snowtrip har också rätt att helt eller delvis dra tillbaka depositionen som betalats för lägenheten/chaleten/hotellrummet om ovanstående kränks. Samtliga boende i en lägenhet/chalet/hotellrum är solidariskt ansvariga för eventuella skador på boendet. Resenären är själv ansvarig för att ha med ett giltigt pass och eventuellt visum och det är resenären själv som måste betala eventuella kostnader som kan uppstå i och med dessa formaliteter. Deltagande i evenemang under resan är alltid på resenärens egen risk. Snowtrip kan inte hållas ansvarig för skador på person eller egendom till följd av resenärens medverkan i ett evenemang, även om Snowtrip är arrangör eller medarrangör av evenemanget eller kontakten för det aktuella evenemanget. Resebevis skickas med post eller e-post från Snowtrip cirka 7 dagar före avresa. Resenären måste under eget ansvar kontrollera det material som Snowtrip skickar för att hålla sig informerad om eventuella ändringar i avgångstid eller avreseplats. Resenären är också skyldig att hållas sig uppdaterad hos Snowtrip representanter, ambassadörer eller via inlägg på resmålet om tidpunkten för hemresan. Vi rekommenderar att du kontaktar Snowtrips lokala representant 24 timmar innan planerad hemresa för att bekräfta tidpunkten för hemresan. Resenären måste ha med det blå sjukförsäkringsbeviset. Detta gäller alla våra resmål i Europa och täcker kostnader för läkarvård och medicin. Gäller inte läkarordinerad hemtransport. TRANSPORTFÖRETAGETS ANSVAR 4 (5)

5 Att flyga till och från resmålet omfattas av bestämmelserna i Montrealkonventionen från 1999, med senare ändringar och tillägg som är anpassade för den nationella lagstiftningen. Om inget annat anges gäller branschens allmänna resevillkor. REKLAMATIONER Eventuella reklamationer under en resa ska omedelbart lämnas till reseledaren eller en av Snowtrips respresentanter. Vid reklamationer kommer du att få ett kvitto från Snowtrips guider som visar att du har kontaktat guiderna. Glöm inte att spara kvittot eftersom det är en förutsättning för att vi ska behandla ärendet efter din hemkomst. Om resenären efter resan slut fortfarande tror att de har något att reklamera, måste detta meddelas Snowtrip skriftligen senast 4 veckor efter hemkomsten. Senare reklamationer kommer inte att accepteras. SKIDSKOLA På de platser där Snowtrip erbjuder svensk skidskola förbehåller sig Snowtrip rätten att ändra skidskola till den lokala skidskolan om offentliga myndigheter etc. förhindrar att den svenska skidskolan hålls. Om utbildningen inte kan hållas på svenska kommer vi att försöka få den på engelska.om vi inte lyckas med detta kommer utbildningen att ske på den lokala skidskolans modersmål. Alternativt kan hela avgiften för skidskolan återbetalas. Brist på svensk utbildning ger inte resenären rätt att säga upp avtalet. 5 (5)

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan).

Resevillkor- Båtar. (se punkt 1.3.3. nedan). Resevillkor- Båtar 1.2 Betalning och bokning 1.2.1. Efter att bokning har inkommit till Adriatiska Resor är bokningen bindande. Den som har inkommit med bokningen är bokningsansvarig. Bokningsansvarig

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Resevillkor. Ansvar för resans utförande

Resevillkor. Ansvar för resans utförande Resevillkor Ansvar för resans utförande Travelpartner är endast en förmedlare av flygbiljetter, hotell, hyrbilar och kring arrangemang. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg,

Läs mer

Att tänka på inför och under flygresan

Att tänka på inför och under flygresan Att tänka på inför och under flygresan Information från Svenska Resebyråföreningen Information från Svenska Resebyråföreningen 1 Att tänka på inför och under flygresan Svenska Resebyråföreningen har i

Läs mer

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING

AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING SÄKERHET FÖRE RESAN Få alla reskostnader tillbaka vid avbeställning AVBESTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 2015-03-02 Säkerhet över alla gränser FÖRSÄKRA DINA RESKOSTNADER Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper

Läs mer

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa

Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Försäkringsvillkor för kompletterande rese försäkring för Diners Club TAC utfärdad av Trygg Hansa Gäller för resor köpta från och med den 1 januari 2012. Försäkring nr: TH0107-1 Information Försäkringsförmånerna

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE

ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR. Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR Wizz Air Hungary Ltd. ALLMÄNNA TRANSPORTVILLKOR FÖR PASSAGERARE OCH BAGAGE... november 2012 Allmänna transportvillkor för Wizz Air Hungary Kft. AVSNITT 1 - DEFINITIONER ALLMÄNNA

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 1 juli 2013 T-H-0123-1 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare

Läs mer

Reseförsäkring KOMPLETT

Reseförsäkring KOMPLETT Reseförsäkring KOMPLETT - Komplett trygghet på resan Med Reseskydd KOMPLETT väljer du själv för vilka resdagar försäkringen ska gälla och den inne-håller många moment som generellt inte omfattas i grundreseskyddet

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT

RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT En heltäckande och komplett reseförsäkring för dig som saknar hemförsäkring eller skall vara borta mer än 45 dagar. RESEFÖRSÄKRING KOMPLETT FÖRLÄNGER GRUNDRESESKYDDET I HEMFÖRSÄKRINGEN

Läs mer

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet

Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Kompletterande Förmånsförsäkring privat - När du betalar resan med kortet Extra trygghet för dig och ditt resesällskap När du betalar minst 75% av en resa med något av nedanstående kort ingår ett förmånligt

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Försäkringsvillkor re:member

Försäkringsvillkor re:member Försäkringsvillkor re:member Villkor gällande från 2013-05-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat ERV. 1. VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR? Försäkringstagare är EnterCard Sverige

Läs mer

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort

Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Kompletterande reseförsäkring privat när du betalar resan med kort Försäkring på resan När du köper en resa kan det löna sig att betala den med ditt SEB:s MasterCard eller Bankkort Visa. Då får du automatiskt

Läs mer

Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard

Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard Försäkringsvillkor reseförsäkring Statoil Mastercard Gäller för resor köpta från och med den 1 augusti 2013. Försäkring nr TH0125-1 Innehåll och kortfattad översikt 1. Vem gäller försäkringen för 2. Var

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 16 december 2008

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJ PRIO MASTERCARD Gällande från och med 16 december 2008 INFORMATION Försäkringsförmåner gällande för innehavare av SJ Prio MasterCard nedan kallat Kortet. När du som kortinnehavare använder Kortet för att betala, och betalar minst 75 % av det totala beloppet

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Bankkort Visa. Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 FÖRSÄKRINGSVILLKOR Bankkort Visa Gällande från 2015-04-01 Försäkringsgivare är ERV Försäkringsaktiebolag (publ) nedan kallat Europeiska ERV. Europeiska

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort

Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Försäkringsvillkor Avbeställningsskydd och Reseförsäkring för Skandiabankens Bankkort och Kreditkort Gäller resor betalda från den 1 maj 2009 till och med den 31 april 2010. 1. FÖRSÄKRINGENS ALLMÄNNA OMFATTNING

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Försäkringsvillkor för Coop MedMera Mer Allmänna försäkringsvillkor 01.01.2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Mer som används vid betalning. VIKTIG INFORMATION Försäkringen omfattar avbeställningsskydd

Läs mer

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN

Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Avbeställningsförsäkring Försäkringsvillkor HIB0900200SECN Att teckna försäkring Samtliga färdhandlingar som bokas genom MSC försorg. Avbeställningsförsäkringen ska tecknas samtidigt med bokning av resa.

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter

Försäkringsvillkor för Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter Försäkringsvillkor för Coop MedMera Betala Före och Coop MedMera Betala Efter Allmänna försäkringsvillkor 01 01 2014 för MedMera Banks kort Coop MedMera Betala Före eller Coop MedMera Betala Efter som

Läs mer

Kompletterande kortförsäkring

Kompletterande kortförsäkring Försäkringsvillkor K 66186 Gäller från och med 2010-11-01 Kompletterande kortförsäkring Gäller för Bankkort Visa, Bankkort Maestro samt Betal- & kreditkort MasterCard utgivet av Cerdo Bankpartner AB Telefon

Läs mer