Värdering av EkosystemtjänsteR Rubrik på presentation. Johan Dahlberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdering av EkosystemtjänsteR Rubrik på presentation. Johan Dahlberg"

Transkript

1 Värdering av EkosystemtjänsteR Rubrik på presentation Malmö, Plats och datum Johan Dahlberg

2

3 KAPITAL OCH AVKASTNING [...] ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta [...] Numera är det vanligt att betrakta även naturtillgångar och människors arbetskraft som en form av kapital: naturkapital respektive humankapital. Nationalencyklopedin

4 KAPITAL OCH AVKASTNING [...] ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta [...] Numera är det vanligt att betrakta även naturtillgångar och människors arbetskraft som en form av kapital: naturkapital respektive humankapital. Nationalencyklopedin

5 Samhället Kunskap Ekosystemtjänster Tillverkat kapital Humankapital Naturkapital

6 EKONOMI FÖR HÅLLBARHET Det viktiga är att vi värderar, inte hur, därför att allting vi väljer att inte värdera automatiskt ges värdet noll.

7 Direkta och indirekta nyttor STÖDJANDE FÖRSÖRJANDE Biologisk mångfald Matproduktion Färskvatten Material Energi Ekologiskt samspel REGLERANDE Upprätthållande av markens bördighet Luftkvalitet Bullerreglering Skydd mot extremt väder KULTURELLA Vattenrening Klimatanpassning Pollinering Habitat Hälsa Sinnlig upplevelse Sociala interaktioner Naturpedagogik Symbolik och andlighet

8 Marknadsvärden Direkta nyttor som ger oss varor vilka existerar på en befintlig marknad. FÖRSÖRJANDE Matproduktion Färskvatten Material Energi

9 MÄlarens värde Dricksvattenproduktion = 2 miljarder/år (Totalt värde = 40 eller 127 miljader/år beroende på vem som räknar) FÖRSÖRJANDE Matproduktion Färskvatten Material Energi

10 Alternativkostnad Beräkning av alternativkostnad innebär att beräkna de kostnader som uppstår om en åtgärd eller ett projekt som har ett viss ekologiskt eller socialt värde inte genomförs. REGLERANDE Luftkvalitet Bullerreglering Skydd mot extremt väder Vattenrening Klimatanpassning Pollinering

11 Värdet av en park 1) Energibesparingar, 2) Minskning av CO 2, 3) Förbättrad luftkvalitet, 4) Minskning av dagvatten och 5) höjt fastighetsvärde. Totalt US$18.601/år varav 63 % (1-4) och 37 % höjt fastighetsvärde. REGLERANDE Luftkvalitet Bullerreglering Skydd mot extremt väder Vattenrening Klimatanpassning Pollinering

12 Betalningsvilja Uppskattar hur mycket människor är beredda att betala för att få tillgång till en viss ekologisk eller social nytta. Konstaterat beteende genom att t.ex. titta på fastighetsvärden eller uppgett beteende genom enkätmetoder. KULTURELLA Hälsa Sinnlig upplevelse Sociala interaktioner Naturpedagogik Symbolik och andlighet

13 Värdering av stadskvaliteter 8 faktorer kan förutsäga prisvariationen på bostadsrätter i Stockholm med mer än 90 % säkerhet, varav två faktorer relaterar till Ekosystemtjänster: - Tillgång till park - Närhet till vatten KULTURELLA Hälsa Sinnlig upplevelse Sociala interaktioner Naturpedagogik Symbolik och andlighet

14 INDIREKTA NYTTOR Svåra att värdera monetärt I standardekonomi är ett monetärt värde definierat som ett pris. Priset bestäms av utbyte på en marknad. Det innebär att där det inte finns en marknad finns inget pris och därmed inget monetärt värde. STÖDJANDE Biologisk mångfald Ekologiskt samspel Upprätthållande av markens bördighet Habitat

15 Värdeskapa och värdeöka - Monetär värdering ger ofta bra argument men är inte bra verktyg för att planera för hållbarhet - Synliggör mångfunktionaliteten i ekosystemen - Finns andra värderingsmetoder - t.ex. Grönytefaktor, livscykelanalyser, certifieringssystem, kvalitativa metoder m.m. - Finns bra verktyg!

16 Rubrik på presentation Panel Plats och datum

17 globalt nationellt regionalt lokalt fastighet direkt 5 år 10 år 20 år 50 år 100 år

18

19 globalt nationellt Biologisk mångfald regionalt Pollinering Ekologiskt samspel lokalt Matproduktion fastighet Naturpedagogik direkt 5 år 10 år 20 år 50 år 100 år

20

21 globalt nationellt regionalt Biologisk mångfald Vattenrening Habitat lokalt fastighet Sinnlig upplevelse Naturpedagogik Klimatanpassning Skydd mot extremt väder direkt 5 år 10 år 20 år 50 år 100 år

22 Rubrik på presentation Panel Plats och datum

23 ÖVNING - Titta på kartan samt bilder över Kungsgatan - Identifiera 2-3 (inte alla) åtgärder som kan stärka befintliga eller skapa nya ekosystemtjänste i området - För varje åtgärd, bedöm under vilken tidsperiod värdet av respektive ekosystemtjänst uppstår samt på vilken skalnivå - Försök även bedöma hur stort varje ekosystemtjänsts värde är i förhållande till varandra

Wihlborgs Fastigheter AB. Soil Security, Lund Staffan Fredlund, Miljöchef

Wihlborgs Fastigheter AB. Soil Security, Lund Staffan Fredlund, Miljöchef Wihlborgs Fastigheter AB Soil Security, Lund Staffan Fredlund, Miljöchef 2017-12-05 60-talet 2 Wihlborgs ska, med fokus på väl fungerande delmarknader i Öresundsregionen, äga, förvalta i egen regi och

Läs mer

Planeten ska med. Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster

Planeten ska med. Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster Planeten ska med Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster Riksbyggen verktyg för utvärdering av ekosystemtjänster vid nybyggnation Ger en första indikation på markens potential Ger exempel på vad vi kan

Läs mer

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning

Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) yttrande till Kommunstyrelsens förvaltning MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (6) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden Remiss: Avseende SOU Synliggöra värdet av

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

Klimatförändringar i Norrbottens län konsekvenser och anpassning för areella näringar och ekosystemtjänster

Klimatförändringar i Norrbottens län konsekvenser och anpassning för areella näringar och ekosystemtjänster Klimatförändringar i Norrbottens län konsekvenser och anpassning för areella näringar och ekosystemtjänster Micael Bredefeldt Länsstyrelsen Norrbotten Enheten för samhällsskydd Anpassning till ett förändrat

Läs mer

Vad är ekosystemtjänster? Anna Sofie Persson, Ekologigruppen

Vad är ekosystemtjänster? Anna Sofie Persson, Ekologigruppen Vad är ekosystemtjänster? Anna Sofie Persson, Ekologigruppen 1 Ekosystem & ekosystemtjänster FN & Millennium Ecosystem Assessment (2005): -Förlusten av biologisk mångfald är fortsatt dramatisk -60% av

Läs mer

Klimatanpassning Sverige 2017

Klimatanpassning Sverige 2017 Klimatanpassning Sverige 2017 #klimatanpassning2017 Nätverk: Konferens 7a Lösenord: konferens786 Seminarium 1B: Framgångsrik anpassning med ekosystemtjänster Karin Skantze och Anki Weibull, Naturvårdsverket

Läs mer

Ekosystemtjänster i stadsplanering. Åsa Keane och Evelina Johansson

Ekosystemtjänster i stadsplanering. Åsa Keane och Evelina Johansson Ekosystemtjänster i stadsplanering Åsa Keane och Evelina Johansson 20160203 Åsa Keane Hållbarhetsspecialist Mark/växt agronom Tel: 08-402 25 74 Mail: asa.keane@white.se Evelina Johansson Processledare

Läs mer

Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster. Karolina Brick

Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster. Karolina Brick Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster Karolina Brick Hållbarhetsstyrning i byggprojekt Preliminär ekosystemtjänstanalys upprättad Övergripande Hållbarhetsprogram upprättat Anlita Miljöbyggnadskonsult

Läs mer

EKOSYSTEM- TJÄNSTER OCH FÖRSVARET

EKOSYSTEM- TJÄNSTER OCH FÖRSVARET EKOSYSTEM- TJÄNSTER OCH FÖRSVARET Försvarsektorns miljödag 13 april 2016 Ulrika Hagbarth 2016-04-20 1 Ekosystemtjänst eller inte: Pollinering Flödesreglering i vattendrag Grundvatten Fotosyntes Järnmalm

Läs mer

Grönytefaktor för kvartersmark och allmän platsmark. Christina Wikberger, Stockholms stad CAREOFCITY.COM

Grönytefaktor för kvartersmark och allmän platsmark. Christina Wikberger, Stockholms stad CAREOFCITY.COM Grönytefaktor för kvartersmark och allmän platsmark Christina Wikberger, Stockholms stad CAREOFCITY.COM Vad är ekosystemtjänster? CAREOFCITY.COM Stödjande ekosystemtjänster ekosystemets underleverantörer

Läs mer

Riksbyggens verktyg för ekosystemtjänster. Karolina Brick

Riksbyggens verktyg för ekosystemtjänster. Karolina Brick Riksbyggens verktyg för ekosystemtjänster Karolina Brick Riksbyggen i siffror company presentation Kooperativt företag som bildades 1940 300 kontor och verksamhet på fler än 400 orter 2 391 anställda Nyproduktion

Läs mer

VAD KOSTAR DET? 25 februari 2015

VAD KOSTAR DET? 25 februari 2015 VAD KOSTAR DET? 25 februari 2015 25 februari 2015 VÄRDET AV SPÖFISKEFÅNGAD GÄDDA 1350 KR/KG VAD KOSTAR EN GÄDDA? 25 februari 2015 25 februari 2015 Vad kostar Ekonomisk utveckling Vad är medel, vad är mål?

Läs mer

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Uppdrag att göra en analys av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster Regeringsbeslut I:5 2015-02-12 M2015/772/Nm Miljö- och energidepartementet Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Box 1206 111 82 STOCKHOLM Uppdrag att göra en analys av forskning

Läs mer

Biologisk mångfald och ekonomi

Biologisk mångfald och ekonomi Biologisk mångfald och ekonomi Jakobsberg 2010-10-26 Tore Söderqvist Forsknings- och utredningschef, doc. i nat.ek. tore@enveco.se Enveco Miljöekonomi AB Oxholmsgränd 3 127 48 Skärholmen www.enveco.se

Läs mer

VALUES en förstudie om värdering av terrestra ekosystemtjänster

VALUES en förstudie om värdering av terrestra ekosystemtjänster VALUES en förstudie om värdering av terrestra ekosystemtjänster Sandra Paulsen Enheten för Miljöekonomi - Naturvårdsverket Presentation på konferensen Vem ska bort? 12 november, 2010 1 VALUES Ett projekt

Läs mer

Planeten ska med. Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster

Planeten ska med. Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster Planeten ska med Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster Planeten ska med! Våra sju åtaganden Riksbyggen verktyg för utvärdering av ekosystemtjänster vid nybyggnation Ger en första indikation på markens

Läs mer

Ekosystemtjänster en självklarhet? Veronika Johansson, Hållbarhetsspecialist Riksbyggen

Ekosystemtjänster en självklarhet? Veronika Johansson, Hållbarhetsspecialist Riksbyggen 1 Ekosystemtjänster en självklarhet? Veronika Johansson, Hållbarhetsspecialist Riksbyggen Kort om Riksbyggen Kooperativt företag som bildades 1940 Omsättning: 6150 mkr (2014) 2 300 anställda 28 000 bosparare

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Eko-geokalkyl. - utveckling av ett verktyg för bedömning av ekosystemtjänster och markens byggbarhet vid fysisk planering.

Eko-geokalkyl. - utveckling av ett verktyg för bedömning av ekosystemtjänster och markens byggbarhet vid fysisk planering. Eko-geokalkyl - utveckling av ett verktyg för bedömning av ekosystemtjänster och markens byggbarhet vid fysisk planering Christel Carlsson På säker grund för hållbar utveckling Samarbetspartners och finansiering

Läs mer

Ekosystemtjänster hur svårt kan det va? Tim Delshammar, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp

Ekosystemtjänster hur svårt kan det va? Tim Delshammar, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp Ekosystemtjänster hur svårt kan det va? Tim Delshammar, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp Just nu Betydelsen av biodiversitet och värdet av ekosystemtjänster

Läs mer

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet

Proposition 2013/14:141 Miljödepartementet En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster Proposition 2013/14:141 2010 CBD Nagoya 2011 EU-strategi 2011-2013 Uppdrag och utredningar 2014 Regeringsbeslut i mars Riksdagen i juni Strategi

Läs mer

Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med ekosystemtjänster

Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med ekosystemtjänster Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med ekosystemtjänster Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-16 norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun Innehåll Inledning...4 Vad är en ekosystemtjänst?...6

Läs mer

Ekosystemtjänster i praktiken - några exempel och hur enkelt är det egentligen? Christina Wikberger, miljöstrateg Värmdö kommun

Ekosystemtjänster i praktiken - några exempel och hur enkelt är det egentligen? Christina Wikberger, miljöstrateg Värmdö kommun Ekosystemtjänster i praktiken - några exempel och hur enkelt är det egentligen? Christina Wikberger, miljöstrateg Värmdö kommun Staden och naturen Urbanisering Klimatförändringar Försämrade ekosystem Steffen

Läs mer

Område. Beskrivning. Användningsområde. För barn- och äldreperspektivet. Funktion/Ekosystemtjänst. Källa. Område. Beskrivning.

Område. Beskrivning. Användningsområde. För barn- och äldreperspektivet. Funktion/Ekosystemtjänst. Källa. Område. Beskrivning. 1 Zetterska parken Anlagd park Rekreation och naturvärde För barn- och äldreperspektivet Sinnlig upplevelse, sociala interaktioner och biologisk mångfald Norrtälje parker 2 Gustav Adolf park Anlagd park

Läs mer

Ekosystemtjänster. Andreas Magnusson Jönköping University, Buf Kristianstad och HKR

Ekosystemtjänster. Andreas Magnusson Jönköping University, Buf Kristianstad och HKR Ekosystemtjänster Andreas Magnusson Jönköping University, Buf Kristianstad och HKR Vad är Ekosystemtjänster? De funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar människan direkt eller indirekt, d.v.s.

Läs mer

Permakultur. för ett hållbart lokalt näringsliv. 2015-10-21 Landsbygdsdagarna i Emmaboda Esbjörn Wandt

Permakultur. för ett hållbart lokalt näringsliv. 2015-10-21 Landsbygdsdagarna i Emmaboda Esbjörn Wandt Permakultur för ett hållbart lokalt näringsliv 2015-10-21 Landsbygdsdagarna i Emmaboda Esbjörn Wandt Livets kretslopp Naturen som modell Skogsträdgården - odling med de naturliga ekosystemen som modell

Läs mer

Värdering av ekosystemtjänster. och i anknytning till Emån Referensgruppsmöte

Värdering av ekosystemtjänster. och i anknytning till Emån Referensgruppsmöte Värdering av ekosystemtjänster och samhällsnytta i och i anknytning till Emån Referensgruppsmöte 24 november 2016 Agenda Vad är en ekosystemtjänst? Uppdraget och arbetsprocessen Syftet med uppdraget Värdering

Läs mer

Brf Viva. Therese Berg

Brf Viva. Therese Berg Brf Viva Therese Berg 2017-10-06 Positive Footprint Housing - ett hållbart utvecklingsprojekt inom Riksbyggen Ett bostads- och forskningsprojekt med ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling

Läs mer

NO Biologi Åk 4-6. Syfte och mål

NO Biologi Åk 4-6. Syfte och mål NO Biologi Åk 4-6 Syfte och mål Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och

Läs mer

Värdering av ekosystemtjänster

Värdering av ekosystemtjänster Värdering av ekosystemtjänster Stockholm 22 september 2016 Tore Söderqvist Forskningschef, docent i nationalekonomi tore.soderqvist@anthesisgroup.com Anthesis Enveco AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen

Läs mer

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems

Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Welcome to Stockholm Resilience Centre Research for Governance of Social-Ecological Systems Resiliens i Urbana System Sara Borgström (Fil. Dr.) Stockholm Resilience Centre Vadskavi med naturentill? Vi

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Hjälmö Bilaga 10:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan aktiviteter och övningar i materialet Utbildningsplats

Läs mer

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592

Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun KS-2013/592 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/592 2014-01-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:06 från Christer Johansson (V) om kartläggning av ekosystemtjänsterna

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster Nacka kommun 5 mars 2014 Agr. Dr. Thomas Hahn thomas.hahn@stockholmresilience.su.se www.stockholmresilience.su.se Två viktiga rapporter: TEEB 2009 och GE 2011 Synliggöra

Läs mer

Berättelsen om hållbarhetsresan

Berättelsen om hållbarhetsresan Berättelsen om hållbarhetsresan REGLAB 2015-03-26 Lena Aune & Agneta Morelli Innehåll 1. Resan och några hållplatser på vägen 2. Hållbarhetsintegrering 3. Projektmedelsbedömning och projektkartläggning

Läs mer

arbetstillfällen

arbetstillfällen Räkna med oss 69 386 17 000 Invånare i Täby, december 2016 Invånare i Täby, december 2016 1,105 1,105 Befolkningsökning 2016 Prognos: 89 000 invånare år 2026 71,2km 2 Nya bostäder planeras att byggas i

Läs mer

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader)

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Vegetationsvägg på Kv. Traktören Träd i hård stadsmiljö

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook.

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook. Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö Vilka ämnen ingår Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. jan 30 14:41 1 Varför läser

Läs mer

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg

RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till BoU - Lärande för hållbar utveckling av Eva- Marie Tyberg RIKARE En hållbar tillväxtstrategi till 2021 BoU - Lärande för hållbar utveckling 2013-11- 26 av Eva- Marie Tyberg Vad vill ni veta? Det går hyfsat bra för Sundsvall Varför en hållbar tillväxtstrategi?

Läs mer

EKOSYSTEMTJÄNSTER STÖDJANDE

EKOSYSTEMTJÄNSTER STÖDJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER Ekosystemtjänster (EST) är ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande (Naturvårdsverket 2012 efter The economics of ecosystem and biodiversity -TEEB). Ekosystemtjänster

Läs mer

Hur!användningen!av!ekosystemtjänster!i! ogräskontrollen!kan!minska! köksväxtsodlingens!negativa! klimatpåverkan!

Hur!användningen!av!ekosystemtjänster!i! ogräskontrollen!kan!minska! köksväxtsodlingens!negativa! klimatpåverkan! Huranvändningenavekosystemtjänsteri ogräskontrollenkanminska köksväxtsodlingensnegativa klimatpåverkan WeronikaSwiergiel,HortonomIsamarbetemedDanJohansson,Odlareoch SvanteLindqvist,Odlare Foto:WeronikaSwiergiel

Läs mer

Balanseringsprincipen i Lunds kommun ett sätt att kompensera för natur och rekreation vid exploatering

Balanseringsprincipen i Lunds kommun ett sätt att kompensera för natur och rekreation vid exploatering Kommunkontoret Strategisk utvecklingsavdelning 2015-01-15 1(5) Balanseringsprincipen i Lunds kommun ett sätt att kompensera för natur och rekreation vid exploatering Bakgrund Lunds kommun strävar mot en

Läs mer

Uppsala en Hållbar kommun. Maria Gardfjell, 1e vice ordf KS, kommunalråd (MP)

Uppsala en Hållbar kommun. Maria Gardfjell, 1e vice ordf KS, kommunalråd (MP) Uppsala en Hållbar kommun Maria Gardfjell, 1e vice ordf KS, kommunalråd (MP) 1 Agenda 2030 som verktyg för kommunens arbete Agenda 2030 ska integreras i miljömålsarbete och andra strategier UPPSALA HAR

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014 Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. 1 Varför

Läs mer

Skåne till COP 21 Paris. Vad gör Kommunförbundet Skåne s avdelning för samhällsbyggnad? Beredningsgruppsmöte 2015-11-06

Skåne till COP 21 Paris. Vad gör Kommunförbundet Skåne s avdelning för samhällsbyggnad? Beredningsgruppsmöte 2015-11-06 Skåne till COP 21 Paris Vad gör Kommunförbundet Skåne s avdelning för samhällsbyggnad? Therese Jephson, PhD Samordnare FoU Kommunförbundet Skåne Beredningsgruppsmöte 2015-11-06 Klimatanpassning i kustområdena

Läs mer

Ekosystemtjänster. Naturens år nätverket, Naturvårdsverket 6 feb Louise Hård af Segerstad, Albaeco

Ekosystemtjänster. Naturens år nätverket, Naturvårdsverket 6 feb Louise Hård af Segerstad, Albaeco Ekosystemtjänster Naturens år nätverket, Naturvårdsverket 6 feb 2015 Louise Hård af Segerstad, Albaeco louise@albaeco.com Upplägg 1. Vad är ekosystemtjänster? 2. Varför prata om ekosystemtjänster? 3. På

Läs mer

Lunds universitet, SLU, Hushållningssällskapet Skåne

Lunds universitet, SLU, Hushållningssällskapet Skåne Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket Katarina Hedlund, Helena Hanson, Jordan Hristov, Johanna Alkan Olsson, Henrik Smith, Fredrik Wilhelmsson, Mark Brady, Per Göran Andersson, Fredrik Hansson

Läs mer

Hur värderar man ekosystemtjänster ekonomiskt?

Hur värderar man ekosystemtjänster ekonomiskt? Hur värderar man ekosystemtjänster ekonomiskt? 19 oktober 2017 Åsa Soutukorva Swanberg, VD, Asa.Soutukorva@anthesisgroup.com Anthesis Enveco Grundat 2004, sedan 2016 dotterbolag till Anthesis Group http://anthesisgroup.com/

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat

Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat Grunder för kommunikation om hållbarhetseffekter av närmat Argumentbank Syftet med denna argumentbank är att göra det lättare för företag i livsmedelskedjan att identifiera, utveckla och förbättra de ekologiska

Läs mer

Summering Så här går vi vidare

Summering Så här går vi vidare Hållbar vattenkraft i Dalälven Summering Så här går vi vidare Per-Erik Sandberg m fl 15 september 2016 Borlänge Avvägning miljöåtgärder - energinytta Vandringsmöjligheter Reglerkraft 0/+ Ekologiskt anpassat

Läs mer

U&WE, ANNA LARSSON NATURLIG NYTTA I STADEN

U&WE, ANNA LARSSON NATURLIG NYTTA I STADEN 2014.03.05 U&WE, ANNA LARSSON NATURLIG NYTTA I STADEN STADENS BEROENDE AV EKOSYSTEMTJÄNSTER SAMARBETSPARTNERS GRÖNYTEFAKTORN Ett planeringsverktyg där olika åtgärder får olika poäng Balansera sociala

Läs mer

Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med ekosystemtjänster

Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med ekosystemtjänster Riktlinje för Norrköpings kommuns arbete med ekosystemtjänster Remissversion norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun Innehåll Inledning...3 Vad är en ekosystemtjänst?...4 Varför är det viktigt att

Läs mer

HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING

HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING Lars Westin Professor i Regionalekonomi CERUM Umeå universitet Hållbar utveckling = Hållbar resurshushållning = Ekonomi Läran om hushållning med knappa tillgångar. Resurser

Läs mer

Hållbar utveckling. Biologi introduktion

Hållbar utveckling. Biologi introduktion Hållbar utveckling Biologi introduktion Detta ingår Vad är hållbar utveckling? Hållbarutveckling Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Kretslopp och hur påverkar vi vår närmiljö Kretslopp-

Läs mer

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi

Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Stadens beroende av omlandet i en biobaserad samhällsekonomi Samspel stad och land - avgörande för en hållbar samhällsutveckling? Magnus Ljung SLU i Skara 2014-10-16 Framtiden? Vill vi ta ledartröjan och

Läs mer

ARBETA MER MED EKOSYSTEMTJÄNSTER!

ARBETA MER MED EKOSYSTEMTJÄNSTER! ARBETA MER MED EKOSYSTEMTJÄNSTER! Ekosystemtjänster är nödvändiga för vår välfärd. Ändå tar vi dem ofta för givna. Och räknar med att de ska finnas där trots att värdet av ekosystemtjänster inte synliggjorts

Läs mer

Ekotjänster i Nacka. Liselott Eriksson. Magnus Rothman. natur- och friluftsstrateg. miljöutredare.

Ekotjänster i Nacka. Liselott Eriksson. Magnus Rothman. natur- och friluftsstrateg. miljöutredare. Ekotjänster i Nacka Magnus Rothman miljöutredare magnus.rothman@nacka.se 070-4317795 Liselott Eriksson natur- och friluftsstrateg liselott.eriksson@nacka.se 070-4319330 What is a cynic? A man who knows

Läs mer

Varför renar vi vattnet?

Varför renar vi vattnet? Varför renar vi vattnet? Vattenförvaltning och hållbar utveckling smhi.se ann-karin.thoren@havochvatten.se outdoorkartan.se Varför renar vi vattnet? - disposition Krav i miljölagstiftning Syfte med ramdirektivet

Läs mer

A R K U S F O R S K N I N G O C H U T V E C K L I N G I N O M A R K I T E K T U R O C H S A M H Ä L L S B Y G G N A D

A R K U S F O R S K N I N G O C H U T V E C K L I N G I N O M A R K I T E K T U R O C H S A M H Ä L L S B Y G G N A D A R K U S F O R S K N I N G O C H U T V E C K L I N G I N O M A R K I T E K T U R O C H S A M H Ä L L S B Y G G N A D EKOSYSTEMTJÄNSTER I BYGGPROCESSEN AAR_2014_44 Ekosystemtjänst-bedömning 2015-09- 31

Läs mer

KÄM P I N G E 2. Ekosystemtjänster och grönytefaktorer för kvartersmark. Ramböll Södra Kvartersgatan, Illustra on Bergkrantz Arkitektur

KÄM P I N G E 2. Ekosystemtjänster och grönytefaktorer för kvartersmark. Ramböll Södra Kvartersgatan, Illustra on Bergkrantz Arkitektur Södra Kvartersgatan, Illustra on Bergkrantz Arkitektur KÄM P I N G E 2 Ramböll 2018-06-08 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Ekosystemtjänster - begreppsförklaring... 3 Grönytefaktor - begreppsförklaring...

Läs mer

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Detta dokument är ett utkast på kärnfrågor för ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Kärnfrågorna syftar till att fungera

Läs mer

VAD HAVET GER OSS! - Ekosystemtjänster i Hav möter land och framöver. Jorid Hammersland Hav möte lands slutkonferens Larvik

VAD HAVET GER OSS! - Ekosystemtjänster i Hav möter land och framöver. Jorid Hammersland Hav möte lands slutkonferens Larvik VAD HAVET GER OSS! - Ekosystemtjänster i Hav möter land och framöver Jorid Hammersland Hav möte lands slutkonferens Larvik 2013-05-29 Vad är ekosystem? Ekosystem ett dynamiskt komplex av växt-, djuroch

Läs mer

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad Tillväxt, miljö och regionplanering Ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden Grönska för klimatanpassning, rekreation och biologisk mångfald

Läs mer

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt Helsingborg och Malmö Bygg tätt och grönt Två stadsträdgårdsmästare! Oh no Martin Hadmyr Helsingborg Ola Melin - Malmö Gemensam utmaning - Pågående urbanisering. 85% av befolkningen bor på 1,3% av Sveriges

Läs mer

Ekosystemtjänster i Täby stadskärna

Ekosystemtjänster i Täby stadskärna PLANERINGSHANDLING 2016-06-02 Ekosystemtjänster i Täby stadskärna - nulägesbeskrivning - förslag till arbetsmetodik STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se Framtagen av stadsbyggnadskontoret, Täby kommun www.taby.se

Läs mer

Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på livskvalitet EJA PEDERSEN, MARIA JOHANSSON, STEFAN WEISNER

Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på livskvalitet EJA PEDERSEN, MARIA JOHANSSON, STEFAN WEISNER Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på livskvalitet EJA PEDERSEN, MARIA JOHANSSON, STEFAN WEISNER Kulturella ekosystemtjänster uppstår i mötet människa - natur Kulturella ekosystemtjänster

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

NIO VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

NIO VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR NIO VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR Vad är ekosystemtjänster? Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Trots att

Läs mer

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 En sammanhållen politik för hållbar utveckling Viktiga vägval för att nå miljömålen Sverige kan påverka den globala utvecklingen Förebild hantera våra nationella

Läs mer

Skapa levande städer. Christina Wikberger, Stockholms stad

Skapa levande städer. Christina Wikberger, Stockholms stad Skapa levande städer Christina Wikberger, Stockholms stad Staden och naturen Urbanisering Klimatförändringar Försämrade ekosystem Steffen et al. 2015. Planetary Boundaries: Guiding human development on

Läs mer

Föreläsning. Fastighetsvärdering

Föreläsning. Fastighetsvärdering Föreläsning Fastighetsvärdering Varför måste vi värdera fastigheter Köp eller försäljning Underlag för kreditgivning Ekonomisk styrning Effektivitetsanalyser Samhällsintressen Redovisning Värdering Värden

Läs mer

Policy Brief Nummer 2015:2

Policy Brief Nummer 2015:2 Policy Brief Nummer 2015:2 Tjänster från ekosystem till nytta för både jordbruk och samhälle Det alltmer intensiva brukandet av åkermarken medför att mängden ekosystemtjänster minskar. Ekosystemtjänster

Läs mer

KLIMATET. Du gör skillnad! Projektbeskrivning och tidsplan

KLIMATET. Du gör skillnad! Projektbeskrivning och tidsplan KLIMATET Du gör skillnad! Projektbeskrivning och tidsplan Unga spekulerar och klimatet Universeum och Göteborgs Stad samarbetar kring satsningen KLIMATET. Tillsammans vill vi inspirera lärare och elever

Läs mer

Planering ekosystemtjänster och stadsplanering i Väsby

Planering ekosystemtjänster och stadsplanering i Väsby Planering ekosystemtjänster och stadsplanering i Väsby Vi utvecklar och skapar stadskvaliteter som gynnar huvud, hjärta och hjärna Vi skapar en transparant planeringsprocess Vi minskar vårt importbehov

Läs mer

Indikatorer Hållbart resande. Henrik Markhede

Indikatorer Hållbart resande. Henrik Markhede Indikatorer Hållbart resande Henrik Markhede 2 3 4 5 6 7 https://eastasiabybike.wordpress.com HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 8 Arkitekturprogrammet HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 9 10 11 12 13 Göteborgs

Läs mer

EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH ROBUSTA EKOSYSTEM I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT

EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH ROBUSTA EKOSYSTEM I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH ROBUSTA EKOSYSTEM I ETT FÖRÄNDERLIGT KLIMAT Maria Cosnier 19 maj 2014 Vilka är U&We? 16 konsulter i Stockholm och i Brasilien Catalyst for Good Business - hållbarhetsdriven affärsutveckling

Läs mer

Question today imagine tomorrow create for the future

Question today imagine tomorrow create for the future 8 oktober 2018 Question today imagine tomorrow create for the future Marie Åslund senior landskapsarkitekt WSP 2 PLANETENS GRÄNSER 3 4 EKOSYSTEMTJÄNSTER 5 ETT SOCIO-EKOLOGISKT BEGREPP Människan och naturen

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Välkommen till Sveriges mest innovativa bostadsprojekt

Välkommen till Sveriges mest innovativa bostadsprojekt 1 Välkommen till Sveriges mest innovativa bostadsprojekt Chalmers arkitektur CBA 2016-03-22 Positive Footprint Housing - ett hållbart utvecklingsprojekt inom Riksbyggen Ett bostads- och forskningsprojekt

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i biologi i grundskolan biologi Naturorienterande ämnen 3.9 Biologi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Läs mer

Friska ekosystem är grunden för hållbara städer. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städer

Friska ekosystem är grunden för hållbara städer. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städer Friska ekosystem är grunden för hållbara städer Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städer Om projektet LAB Local Action for Biodiversity i Helsingborg Sidan 2 Förlust av biologisk mångfald hotar

Läs mer

BIOLOGI Ämnets syfte Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

BIOLOGI Ämnets syfte Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att Läroplan Här nedanför finns exempel på delar av LGR 11 vilka kopplar till projektet Spindeljakten. Tanken är att projektet skall kunna lyftas in i undervisningen istället för att vara ytterligare arbetsmoment

Läs mer

Gröna tak Motion den 10 september 2012 från Sidney Holm och Per Chrisander (MP)

Gröna tak Motion den 10 september 2012 från Sidney Holm och Per Chrisander (MP) 2013-03-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/506-229 Kommunstyrelsen Gröna tak Motion den 10 september 2012 från Sidney Holm och Per Chrisander (MP) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeås avrinningsområde

Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeås avrinningsområde Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeås avrinningsområde Elin Enfors Kautsky, Stockholm Resilience Center NVV Slutkonferens Värdet av Ekosystemtjänster, 21 mars 2017 Mänskligheten är

Läs mer

Fördjupad utvärdering av miljömålen Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket

Fördjupad utvärdering av miljömålen Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 Forum för miljösmart konsumtion 26 april 2019 Hans Wrådhe, Naturvårdsverket Målet för detta webbinarium Ni som lyssnar ska känna till bedömningen av miljötillståndet

Läs mer

VINSTER OCH RISKER MED TÄTARE STÄDER

VINSTER OCH RISKER MED TÄTARE STÄDER VINSTER OCH RISKER MED TÄTARE STÄDER Samhällsbyggnadsdagen 2015 Den goda kompakta staden Meta Berghauser Pont Forskningsgrupp SMoG Utveckling täthet i Amsterdam 1400-2000 Täthet inhabitants per hectare

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska Sofia Thorsson och Yvonne Andersson-Sköld Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs universitet Transdisciplinärt forskningsprojekt (2013-2016) Göteborgs

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Vad innebär egentligen hållbar

Vad innebär egentligen hållbar Cemus Centrum för miljö och utvecklingsstudier Vad innebär egentligen hållbar utveckling och varför är det viktigt? Hållbar utveckling Fick sitt genombrott vid FN:s miljökonferens i Rio 1992 då hållbar

Läs mer

Skapa affärsnytta med Agenda 2030

Skapa affärsnytta med Agenda 2030 Skapa affärsnytta med Agenda 2030 NMC Göteborg 2018-06-07 Anna Graaf Hållbarhetschef anna.graaf@white.se #whitearkitekter @whitearkitekter Söbadet, Köpenhamn Men HUR? Men HUR? Översätt till din kärnverksamhet.

Läs mer

Naturorienterande ämnen

Naturorienterande ämnen OLOGI Naturorienterande ämnen 3.9 OLOGI Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

Betydelsen av ekosystemtjänster i den bebyggda miljön. Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt Höstkonferens FAH i Sundsvall, 4 oktober, 2017

Betydelsen av ekosystemtjänster i den bebyggda miljön. Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt Höstkonferens FAH i Sundsvall, 4 oktober, 2017 Betydelsen av ekosystemtjänster i den bebyggda miljön Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt Höstkonferens FAH i Sundsvall, 4 oktober, 2017 Utmaning bostadsbristen Stort behov av att bygga bostäder Tidsperiod

Läs mer

GRs initiativ inom Mistra Urban Futures ?

GRs initiativ inom Mistra Urban Futures ? GRs initiativ inom Mistra Urban Futures 2018-2019? Agenda 13.00 Resultaten från besöken i kommunerna 13.15 Pågående projektutveckling inom Mistra Urban Futures 13.30 Val av ämnen för gruppdiskussioner.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur YTOR Skog: Åkermark: Betesmark: Fiskevatten: CO2: 21.500 km2 7.900 km2 2.600 km2

Läs mer