Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering"

Transkript

1 Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad Tillväxt, miljö och regionplanering

2 Ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden Grönska för klimatanpassning, rekreation och biologisk mångfald Christina Wikberger Tillväxt, miljö och regionplanering 11/23/13 105

3 NORRA DJURGÅRDSSTADEN

4 Hållbarhetsprofil Norra Djurgårdsstaden Tillväxt, miljö och regionplanering Vision Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass Mål Fossilfri och klimatpositiv Anpassad till klimatförändringar Ekologiska, sociala och ekonomiska mål

5 Mål: Klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö Tillväxt, miljö och regionplanering Stadsdelen anpassad till framtida havsnivåer Dagvattensystem som klarar kraftiga regn och ökad nederbörd Dagvatten ses en resurs Åtgärder som stärker ekosystemet Grönytefaktor

6 Grönytefaktor ekosystemtjänster Tillväxt, miljö och regionplanering Climate adaptation Recreation Biodiversity Klimatanpassning Rekreation Biologisk mångfald Illustration by Daniel Larsson, WSP

7

8

9 Tillväxt, miljö och regionplanering

10

11 Faktorer Grönska Tilläggsfaktorer: Grönska och biologisk mångfald Tilläggsfaktorer: Grönska och rekreation Tillväxt, miljö och regionplanering Tilläggsfaktorer: Grönska och klimatanpassning Djupa jordar + träd, ekar + upplevelse av träd + lövskugga Faktorer Vatten Tilläggsfaktorer: Vatten och biologisk mångfald Tilläggsfaktorer: Vatten och rekreation Tilläggsfaktorer: Vatten och klimatanpassning Permanenta vatten + dammar biologisk mångfald + vattenspegel + vatten för torra årstider, svalka

12 YTA: FAKTOR: ANTAL AREA: SUMMA: Delfaktorer grönska Ej underbyggd markgrönska Växtbädd ( 800 mm) 1, Växtbädd ( ) 0, Gröna tak (> 300 mm) 0,4 0 0 Gröna tak ( mm) 0, Grönska på väggar 0, Balkonglådor 0,3 0 0 Tilläggsfaktorer grönska/biodiversitet Fjärilsrestauranger Naturligt arturval 0, Diversitet i fältskiktet 0,7 0 0 Diversitet på tunna Sedum-tak 0,1 0 0 Integrerade balkonglådor med klätterväxter 0,3 0 0 Buskar generellt 0, Bärande buskar 0, Stora träd (stam >30) 2,4 0 Mellanstora träd (stam 20-30) 1, Små träd (stam 16-20) Ek Bärande träd 0, Baggholkar Fågelholkar Faunadepåer Tilläggsfaktorer grönska/rekreativa & sociala värden Gräsyta användbar för bollspel och lek 1, Odlingsytor på gården 0,5 0 Balkonger och terrasser förberedda för odling 0,5 0 0 Gemensamma takterasser 0,2 0 0 Synliga gröna tak 0, Blomsterprakt 0, Buskar upplevelsevärde 0, Bärande buskar med ätliga frukter m.m. 0, Träd, upplevelsevärden grönytefaktor 0,5 8 = Fruktträd och blommande träd 0, Pergolor, lövgångar m.m. med grönska. 0, Fågelholkar, upplevelsevärden 0, Tilläggsfaktorer grönska/klimat-heat island Träd m lövskugga över lekplats m.m. 0, Pergolor, lövgångar m.m som ger lövskugga 0, Gröna tak, flerskiktad markgrönska - temp.utj. 0, Delfaktorer vatten Beräkning av Hela tomtens yta m2 Byggnadsyta m2 Gård m2 Tillväxt, miljö och regionplanering Grön gård 750 m2 damm/våtmark 50 m2 Gröna tak 500 m2 Gröna väggar 500 m2 3 ekar (medelstora) 5 träd med bär 6 holkar (fåglar, fladdermöss, insekter) Djupa jordar gräsytor för lek blommor, buskar Total = /5200=0,6 Ekologiskt effektiv yta Green Area Factor = 0,6 Hela tomtens yta

13 11/23/13

14 URBANA EKOSYSTEMTJÄNSTER CAREOFCITY.COM

15 VISION Öka medvetenheten om möjligheterna med ekosystemtjänster i urban miljö för att stärka städers resiliens. Bidra till ett hållbart byggande i Sverige i världsklass. CAREOFCITY.COM

16 HELBILD MÅL Synliggöra och kvantifiera urbana ekosystemtjänster. Utveckla konkreta planerings- och uppföjningsverktyg. Data som påvisar sambandet mellan urbana ekosystemtjänster och resiliens.

17 DELPROJEKT Planerings- uppföljningsverktyg och metoder Kvantifiering av urbana ekosystemtjänster Byggteknik, gröna tak och fasader Sprida kunskap och erfarenheter, kommunikation CAREOFCITY.COM

18 Läs mer om C/O City på vår hemsida. Tack CAREOFCITY.COM