Information till svenska ägare av aktier i Pfizer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information till svenska ägare av aktier i Pfizer"

Transkript

1 Information till svenska ägare av aktier i Pfizer Dina aktier i Pfizer Inc. förvaltas av som är ombud för Pfizer Inc. Det här dokumentet innehåller information som kan hjälpa dig som aktieägare att hantera ditt konto och göra transaktioner. Innehållsförteckning Hantera kontot Sid. 2 Överföra aktier Sid. 3 Aktieutdelningar Sid. 6 Sälja aktier Sid. 7 Erhålla aktiebrev för aktier som förvaltas i Direct Registration System eller Pfizers investeringsprogram för aktieägare Sid. 10 Kontakta Sid. 11 1

2 Information till svenska ägare av aktier i Pfizer Dina aktier i Pfizer Inc. förvaltas av som är ombud för Pfizer Inc. Det här dokumentet innehåller information som kan hjälpa dig som aktieägare att hantera ditt konto och göra transaktioner. Hantera kontot Hur hanterar jag mitt konto via Internet? Gör så här för att få tillgång till kontot: - Steg 1: Gå till och klicka på Create Login. - Steg 2: Fyll i den efterfrågade informationen. - Steg 3: Läs igenom och acceptera villkoren. - Steg 4: Välj användaruppgifter, inklusive ett unikt användar-id (user ID) och lösenord (password). Efter registreringen får de flesta användare omedelbart full tillgång till sitt konto och därefter kommer ett välkomstbrev med posten. I vissa fall får du bara begränsad tillgång till aktieportföljen, men det är inget du behöver oroa dig för. Den begränsade tillgången är tillfällig för att skydda kontot och den verifierade informationen. I så fall skickar vi dig ett meddelande om registreringen, som också innehåller en aktiveringskod. Logga in på Investor Centre med ditt användarnamn och lösenord när du fått koden. Så fort du har fyllt i aktiveringskoden får du full tillgång till kontot. Följande tjänster finns på Investor Centre : Transaktioner Köpa och sälja aktier Öppna ett värdepapperskonto för direkta aktieköp ( direct stock purchase plan, DSPP) Beställa en förteckning över bokfört innehav Information Analysera kontoinformation, bland annat saldon och transaktionshistorik Få tillgång till nuvarande och historiska aktiepriser och annan marknadsinformation Få snabba svar på dina vanligaste frågor genom våra FAQ Kontohantering Uppdatera postadress och andra personuppgifter Registrera dig för ecomms elektroniska leverans Intyga dina skatteuppgifter [W8/W9] 2

3 Överföra aktier Vilka dokument behöver för att överföra mina aktier? Följande dokument behövs: Överföringsbegäran (Transfer Request form) Den här blanketten får du från. Du kan ringa, skicka e-post till eller ladda ned blanketten från s webbplats. Se nedan hur du kan kontakta. Fyll i blanketten. Samtliga registrerade aktieägare eller deras bemyndigade ställföreträdare måste underteckna avsnittet Authorized Signatures (avsnitt 6) med en medaljonggaranti (Medallion Signature Guarantee) eller en stämpel från programmet FIRST Global för varje underskrift. Hur du får en sådan framgår nedan i detta dokument. En person som undertecknar på någon annans vägnar måste ange sin behörighet (till exempel Johan Svensson, testamentsexekutor eller Johan Svensson, förvaltare). Aktiebrev i original (original stock certificates) Bifoga aktiebreven i original tillsammans med blanketten. Om du har förlorat ett aktiebrev kan du kontakta oss på telefonnumret nedan för att få information om vad som måste göras och vad det kostar att erhålla ett nytt aktiebrev. Obs! Försvunna aktiebrev måste ersättas innan du kan överföra aktierna. Blankett W-8BEN (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding) Den här blanketten får du från. Du kan ringa, skicka e-post till eller ladda ned blanketten från s webbplats. Se nedan hur du kan kontakta. Den nya ägaren ska fylla i och underteckna blankett W-8BEN (Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding). Om den nya ägaren inte kan tillhandahålla ett skatteintyg vid tillfället ifråga kan vi skicka blankett W-8BEN när överföringen har utförts. måste hålla inne amerikansk skatt för aktieutdelning eller andra kontantutbetalningar tills intyget har mottagits. Skicka in dokumenten Skicka alla dokument till någon av följande adresser: Om försändelsen skickas med vanlig post: P.O. Box Providence, RI Om försändelsen skickas med bud/rekommenderad post: 250 Royal Street Canton, MA Vi rekommenderar att försändelsen skickas med rekommenderad post (rek.), en budtjänst som ger ett kvitto på att försändelsen har mottagits eller någon annan typ av spårbar försändelse. Vi rekommenderar också att försändelsen försäkras för 3 % av aktiernas nominella värde (eller motsvarande 20 USD om detta belopp överstiger det 3

4 förra). Det motsvarar den ungefärliga kostnaden för att ersätta aktiebreven om de skulle bli stulna eller försvinna under transporten. Om du vill beräkna försäkringsvärdet kan du multiplicera antalet aktier som motsvaras av aktiebreven med aktiens stängningskurs föregående dag och sedan multiplicera resultatet med 0,03. Det är viktigt att du bifogar alla dokument, korrekt ifyllda, så att överföringen kan behandlas. Överföringen ska ha registrerats inom 10 vardagar efter mottagandet, beroende på överföringstyp. Ett kontoutdrag skickas till den nya ägaren när överföringen har genomförts. Obs! Kontoutdrag kan inte skickas till tredje man. Om överföringen inte kan genomföras för att dokument saknas eller är ofullständiga kontaktar vi dig för ytterligare upplysningar. Om värdet av aktierna som ska överföras överstiger 14 miljoner USD, eller om du har några frågor, kan du kontakta på det telefonnummer eller den e-postadress som anges i avsnittet Kontakta nedan. Vilka dokument behöver för att överföra aktier som är en del av en avliden persons kvarlåtenskap? Förutom dokumenten ovan behöver du också antingen ett statligt överföringsintyg (Federal Transfer Certificate) från amerikanska skatteverket (US Internal Revenue Service) eller ett notariserat brev som är undertecknat av ett ombud för dödsboet och lämnas in tillsammans med överföringsbegäran. Statligt överföringsintyg (Federal Transfer Certificate) Ett statligt överföringsintyg behövs när en avliden person, som inte bodde i USA vid tidpunkten för sin bortgång, är registrerad som den nuvarande aktieägaren. Intyget kan beställas från en distriktschef (district director) på det amerikanska skatteverket genom att skriva till: Estate Tax Group S:SE:SP:EG:EC:1206 I.R.S. SB/SE Estate and Gift Tax Program 1111 Constitution Ave., N.W. LE-4435 Washington DC För frågor om överföringsintyg eller arvs- och gåvoskatt för personer bofasta utanför USA, kontakta arvsskattegruppen (Estate Tax Group) per telefon Notariserat brev (Notarized letter) I stället för ett statligt överföringsintyg kan du skicka ett notariserat brev (det vill säga ett brev där underskriften är bestyrkt av notarius publicus) som undertecknats av dödsbodelägarna eller en boutredningsman och fastslår a) att den avlidne varken var amerikansk medborgare eller bofast i USA vid sin bortgång, b) att dödsfallet ägde rum den 1 januari 1977 eller därefter och c) att bruttovärdet av den avlidnes amerikanska kvarlåtenskap inte översteg USD. Vad är en medaljonggaranti (Medallion Signature Guarantee)? Medaljonggarantier tillhandahålls av särskilda institut, såsom banker och andra finansinstitut som deltar i ett medaljonggarantiprogram, till exempel STAMP (Securities Transfer Agents Medallion Program), SEMP (Stock Exchange Medallion Program) eller MSP (Medallion Signature Program). En medaljonggaranti är inte detsamma som en underskrift av en notarius publicus. 4

5 Den här typen av garanti är nödvändig för att skydda dig från finansiella förluster i händelse av ett bedrägeriförsök där någon utger sig för att vara du. Så här får du en medaljonggaranti: I USA tillhandahålls medaljonggarantier genom ett kvalificerat garantiinstitut, såsom en affärsbank, förvaltningsbolag, värdepappersmäklare, kreditinstitut eller en sparbank som deltar i ett medaljongprogram som godkänts av den amerikanska organisationen Securities Transfer Association, Inc. (STAMP, SEMP, MSP eller andra medaljongprogram som godkänts av Securities Transfer Association). Utanför USA kan medaljonggarantier erhållas från följande tre typer av institut: 1) En icke-amerikansk bank som uppfyller ett av följande kriterier: a) En bank i New York uppges vara bankens korrespondentbank i avsnittet med utländska banker i Rand McNally Bankers' Directory. b) En korrespondentbank i New York står som garant för banken. 2) En filial till en amerikansk bank eller ett företag som är medlem av en börs i USA. 3) En icke-amerikansk bank som har en filial i USA. OBS! En medaljonggaranti kan inte erhållas från ett amerikanskt konsulat. Jag har inte tillgång till något finansinstitut som kan ge mig en medaljonggaranti. Vad har jag för alternativ? FIRST Global Program (Foreign Investors Registered Securities Transfer) kan vara ett alternativ till en vanlig medaljonggaranti för aktieägare som inte bor i USA eller Kanada. Programmet är dock bara ett alternativ när begäran gäller en aktieöverföring. Garantifunktionen administreras av FIRST Global Program, Inc. (FGPI), ett dotterbolag till Kemark Financial Services, Inc., som är programadministratör för STAMP (Securities Transfer Agents Medallion Program). Vill du ha mer information om FIRST Global Program kan du ringa eller besöka programmets webbplats Varför måste jag tillhandahålla så detaljerade uppgifter? Enligt amerikansk lagstiftning ska särskilda dokument och identitetsbevis tillhandahållas för att skydda aktieägare och företag mot bedrägerier. När du kontaktar oss per telefon är det s policy att bara lämna ut kontoinformation till registrerade aktieägare och personer med ett legalt intresse av kontot. Syftet med policyn är att skydda aktieägarnas integritet. 5

6 Aktieutdelningar Kan jag få aktieutdelningen i kronor? Ja. Du kan registrera att du vill ha aktieutdelningen betald i kronor via Internet. Gå till - Steg 1: Logga in på Investor Centre. - Steg 2: Klicka på My Details -fliken och sedan på Bank Details. - Steg 3: Markera aktieinnehavet och ange önskat betalningssätt. - Steg 4: Fyll i den begärda informationen. Om du inte kan använda s enkla och bekväma registrering online kan du kontakta på det telefonnummer som anges i avsnittet Kontakta nedan och beställa en blankett genom en interaktiv telefonsvarare eller genom att tala med någon på. Obs! tar ut en avgift för den här tjänsten. Du får möjlighet att granska avgifterna på nytt innan du fattar ett slutligt beslut. Mottagande banker eller banker som agerar mellanhand för transaktioner kan ta ut andra avgifter. Om du till exempel väljer att ta emot medel via en elektronisk överföring kan förmedlande banker komma att ta ut överföringsavgifter. Kontakta mottagarbanken om du vill veta om några andra avgifter kommer att tas ut. Kan jag anmäla att jag vill återinvestera aktieutdelningarna? Genom Pfizers investeringsprogram för aktieägare kan registrerade aktieägare köpa aktier och återinvestera aktieutdelningar i ytterligare Pfizeraktier. I programmets prospekt finns fullständig information om programmet och vad det kostar att delta. administrerar programmet på Pfizers vägnar. Om du vill läsa mer gör du så här för att ladda ned programmets prospekt via Internet: - Steg 1: Gå till - Steg 2: Välj Buy stock direct under Shareholder Services. - Steg 3: Gå till Pfizer och välj View. Du kan också få prospektet i pappersform om du kontaktar på det telefonnummer som anges i avsnittet Kontakta nedan. Om du inte bor i USA bör du innan du anmäler dig, som det står i prospektet, kontrollera att lagstiftningen i det land du är bosatt tillåter att du deltar i programmet. Varför måste jag fylla i blankett W8-BEN? Från och med den 1 januari 2001 kräver det amerikanska skatteverket (Internal Revenue Service) att alla aktieägare som bor utanför USA registrerar blankett W8-BEN hos det finansinstitut där de är kunder. W8-BEN säkerställer att rätt skatt tas ut från aktieutdelningar. Vilken skatt som ska tas ut anges i dubbelbeskattningsavtalet mellan USA och det land där aktieägaren är bosatt. Om du inte fyller i blankett W8-BEN kommer att hålla inne 28 % i skatt från aktieutdelningen( backup withholding ). Om du har registrerat blankett W8-BEN hos oss betyder det inte att du INTE behöver betala skatt i USA. Om du har ytterligare frågor om blankett W8-BEN och hur din ekonomi påverkas bör du konsultera en kvalificerad skatterådgivare. 6

7 Hur kan jag försäkra mig om att den avdragna skatten stämmer överens med mitt lands dubbelbeskattningsavtal med USA? Vad är skattesatsen i avtalet med Sverige? Om du vill säkerställa att rätt skatt dras av ska du fylla i del B av blankett W8-BEN och se till att ruta 9 a är ikryssad och hemortskoden för ditt land (domicile code) är korrekt ifylld. Landskoden för Sverige är SWE. Skattesatsen för Sverige är för närvarande 15 %. Observera, om du bor i ett annat land än Sverige, att alla länder inte har dubbelbeskattningsavtal med USA. Om du inte kryssar i ruta 9 a och anger hemortskoden i del B av blankett W8-BEN är skattesatsen 30 %. Sälja aktier Hur säljer jag mina aktier? Du kan antingen sälja aktierna direkt genom eller genom en börsmäklare. Om du väljer att sälja aktierna genom beror sättet som du kan sälja aktierna på om aktierna är fysiska, genom Pfizers investeringsprogram för aktieägare, eller elektroniska, som företaget registrerat utan något aktiebrev ( Direct Registration System, DRS). Aktiebrev: Om du vill sälja fysiska aktier kontaktar du på det telefonnummer eller den e-postadress som anges i avsnittet Kontakta nedan. Då får du information om hur aktiebreven ska skickas in. - Aktier som förvaltas genom Pfizers investeringsprogram för aktieägare: Försäljning av andelar i investeringsprogrammet kan genomföras: Per telefon Via Internet Skriftligen - Elektroniska aktier (DRS): Om aktierna inte är fysiska (med andra ord är elektroniskt registrerade i Direct Registration System (DRS)), kan aktierna säljas genom försäljningsfunktionen i DRS. Försäljning genom försäljningsfunktionen i DRS kan genomföras: - Per telefon - Via Internet - Skriftligen En försäljning genom försäljningsfunktionen i DRS omfattas av särskilda villkor. Kontakta på det telefonnummer eller den e-postadress som anges i avsnittet Kontakta nedan om du vill ha mer information om dessa villkor. Hur säljer jag aktier genom via Internet? Om du registrerat dig som medlem på Investor Centre kan du sälja elektroniska aktier online, inklusive aktier som förvaltas i Pfizers investeringsprogram för aktieägare och 7

8 aktier som förvaltas i Direct Registration System (med förbehåll för villkoren för försäljningsfunktionen i DRS). Så här gör du för att sälja aktier via Investor Centre : - Steg 1: Gå till - Steg 2: Logga in med ditt användarnamn (user ID) och lösenord (password). Om du använder systemet för första gången klickar du på Create Login för att omedelbart komma åt Investor Centre. - Steg 3: När du loggats in klickar du på Transactions -fliken och sedan på Sell shares och markerar det värdepapper som du vill sälja om du uppmanas att göra det. - Steg 4: Fyll i en säljorder och klicka på Next. - Steg 5: Kontrollera uppgifterna i säljordern på följande sida och avsluta med att skriva in lösenordet igen och klicka på Submit. Information om hur du registrerar dig på Investor Centre finns i avsnittet Hantera kontot ovan. Hur säljer jag aktier per telefon? Vi har ett direktnummer för att komma i kontakt med den personal som är mest bekant med Pfizer Inc. och som kan hjälpa dig med att sälja fysiska aktier, inklusive aktier som förvaltas i Pfizers investeringsprogram för aktieägare och aktier som förvaltas i Direct Registration System (med förbehåll för villkoren för försäljningsfunktionen i DRS). - Steg 1: Sverige är en timme före Greenwich-tid, vilket betyder att det är sex timmars tidsskillnad. Våra USA-baserade ombud kan nås svensk tid ( amerikansk ostkusttid). - Steg 2: Slå 00, som är utlandsprefixet i Sverige. - Steg 3: Slå landsnumret för USA, som är 1. - Steg 4: Slå , som är direktnumret till Pfizer Inc. hos. En automatisk telefonsvarare kommer att svara. Om du har tonvalstelefon kan du göra dina ärenden genom att följa instruktionerna. Om du vill tala med någon personligen trycker du på nollan på telefonen, så kopplas du till en av våra anställda. Om du inte har tonvalstelefon dröjer du kvar, så kopplas du till en anställd. Om du vill ha en tolk på linjen, tala om vilket språk du föredrar så kopplar vi in en erfaren tolk. Befinner du dig i USA eller i Kanada har vi en gratislinje: Hur säljer jag aktier skriftligen? Du kan skicka en skriftlig begäran om att sälja elektroniska aktier, inklusive aktier som förvaltas i Pfizers investeringsprogram för aktieägare och aktier som förvaltas i Direct Registration System (med förbehåll för villkoren för försäljningsfunktionen i DRS). Om du deltar i Pfizers program för att återinvestera aktieutdelningen kan du fylla i den blankett som bifogas med kontoutdraget och skicka den till oss enligt instruktionerna på blanketten. I annat fall kan du skicka ett brev till oss med dina instruktioner. Om du skickar ett sådant brev, kontrollera att följande information finns med: Registrerad kontohavare (fullständigt namn) Företagets namn 8

9 Kontonummer Antal aktier som ska säljas Underskrifter från alla registrerade ägare precis som deras namn står på framsidan av kontoutdraget. Obs! Bara en underskrift behövs för gemensamma konton (JT TEN-registrering). Telefonnummer dagtid om vi behöver kontakta dig Om du vill att ska sälja fysiska aktier kontaktar du på det telefonnummer eller den e-postadress som anges i avsnittet Kontakta nedan. Då får du information om hur aktiebreven ska skickas in. Skicka blanketten eller brevet till någon av följande adresser: Om försändelsen skickas med vanlig post: P.O. Box Providence, RI Om försändelsen skickas med bud/rekommenderad post : 250 Royal Street Canton, MA Vi godtar inga säljordrar som skickas per fax eller e-post. Kan jag få försäljningslikviden i kronor? Ja. Om du säljer aktier via Internet kan du få betalningen i kronor. - Steg 1: Gå till - Steg 2: Logga in på Investor Centre. - Steg 3: Klicka på My Details -fliken och sedan Bank Details om du vill ha betalningen via en elektronisk överföring. - Markera aktieinnehavet och ange önskat betalningssätt. - Fyll i den begärda informationen. - Steg 4: Klicka på Transactions -fliken och sedan Sell Shares. - Steg 5: Fyll i onlineblanketterna för att välja valuta och sälja aktierna. - Om du har fyllt i uppgifter för elektroniska överföringar i fältet Bank Details kan du välja mellan att få betalningen som en check eller elektroniskt. Om du lämnat Bank Details tomt kan du bara få betalningen i form av en check. Obs! tar ut en avgift för tjänsten. Du får möjlighet att granska avgifterna på nytt innan du fattar ett slutligt beslut. Mottagande banker eller banker som agerar mellanhand för transaktioner kan ta ut andra avgifter. Om du till exempel väljer att ta emot medel via en elektronisk överföring kan förmedlande banker komma att ta ut överföringsavgifter. Kontakta mottagarbanken om du vill veta om några andra avgifter kommer att tas ut. 9

10 Erhålla aktiebrev för aktier som förvaltas i Direct Registration System eller Pfizers investeringsprogram för aktieägare Hur erhåller jag ett aktiebrev per telefon? Vi har ett direktnummer för att komma i kontakt med den personal som är mest bekant med Pfizer Inc. och som kan hjälpa dig att erhålla ett aktiebrev. - Steg 1: Sverige är en timme före Greenwich-tid, vilket betyder att det är sex timmars tidsskillnad. Våra USA-baserade ombud kan nås svensk tid ( amerikansk ostkusttid). - Steg 2: Slå 00, som är utlandsprefixet i Sverige. - Steg 3: Tryck landsnumret för USA, som är 1. - Steg 4: Slå , som är direktnumret till Pfizer Inc. hos. En automatisk telefonsvarare kommer att svara. Om du har tonvalstelefon kan du göra dina ärenden genom att följa instruktionerna. Om du vill tala med någon personligen trycker du på nollan på telefonen, så kopplas du till en av våra anställda. Om du inte har tonvalstelefon dröjer du kvar, så kopplas du till en anställd. Om du vill ha en tolk på linjen, tala om vilket språk du föredrar så kopplar vi in en erfaren tolk. Befinner du dig i USA eller i Kanada har vi en gratislinje: Hur beställer jag ett aktiebrev skriftligen? Du kan skicka en skriftlig begäran om att erhålla ett aktiebrev. Kontrollera att följande information finns med: Registrerad kontohavare (fullständigt namn) Företagets namn Kontonummer Antal aktier som ska utfärdas med aktiebrev Underskrifter från alla registrerade ägare precis som deras namn står på framsidan av kontoutdraget. Obs! Bara en underskrift behövs för gemensamma konton (JT TEN-registrering). Telefonnummer dagtid om vi behöver kontakta dig Skicka instruktionerna till någon av följande adresser: Om försändelsen skickas med vanlig post: P.O. Box Providence, RI Om försändelsen skickas med bud/rekommenderad post : 250 Royal Street Canton, MA

11 Vi godtar inga beställningar av aktiebrev per fax eller e-post. Kontakta Hur kontaktar jag per e-post? Vi svarar gärna på dina frågor per e-post som skickas till Identifiera dig som ägare av aktier i Pfizer både i rubriken och i själva meddelandet. OBS! Skicka inte begäran om överföringar, aktiebrev eller försäljningar per e-post. Hur kontaktar jag via telefon? Vi har ett direktnummer för att komma i kontakt med den personal som är mest bekant med Pfizer Inc.: - Steg 1: Sverige är en timme före Greenwich-tid, vilket betyder att det är sex timmars tidsskillnad. Våra USA-baserade ombud kan nås svensk tid ( amerikansk ostkusttid). - Steg 2: Slå 00, som är utlandsprefixet i Sverige. - Steg 3: Tryck landsnumret för USA, som är 1. - Steg 4: Slå , som är direktnumret till Pfizer Inc. hos. En automatisk telefonsvarare kommer att svara. Om du har tonvalstelefon kan du göra dina ärenden genom att följa instruktionerna. Om du vill tala med någon personligen trycker du på nollan på telefonen, så kopplas du till en av våra anställda. Om du inte har tonvalstelefon dröjer du kvar, så kopplas du till en anställd. Om du vill ha en tolk på linjen, tala om vilket språk du föredrar så kopplar vi in en erfaren tolk. Befinner du dig i USA eller i Kanada har vi en gratislinje: Hur kontaktar jag per brev eller fax? Om du vill kontakta per brev skickar du det till någon av följande adresser: Om försändelsen skickas med vanlig post: P.O. Box Providence, RI Om försändelsen skickas med bud/rekommenderad post : 250 Royal Street Canton, MA

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag

Handbok för Ställföreträdare. Information angående God man/förvaltares uppdrag Handbok för Ställföreträdare Information angående God man/förvaltares uppdrag 2 (21) Innehållsförteckning Handbok för Ställföreträdare... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Överförmyndarverksamheten... 3 2.

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008

OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 ANBUDSSPECIFIKATIONER OJ/2006/11/21- PROC/2006/008 Förhandsmeddelande: OJ 2006/71-073762 daterad 12.4.2006 Banktjänster Page 1 AVSNITT A INLEDNING 3 1. VAD ÄR ECDC? 3 2. VAD ÄR ETT ANBUD? 3 3. VEM KAN

Läs mer

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m.

Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Kontrolluppgifter ränta, utdelning m.m. Inkomståret 2013 2013 Information till dig som lämnar kontrolluppgifter om: Ränteinkomster Ränteutgifter Tomträttsavgäld Obligationer Schablonintäkt på investeringssparkonto

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Välkommen in. Här är det öppet jämt.

Välkommen in. Här är det öppet jämt. Din guide till internetbanken Välkommen in. Här är det öppet jämt. Du kan även besöka oss på swedbank.se/digitalt. Där hittar du fler digitala tjänster och mer info om internetbanken. Observera att vissa

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

Så fungerar ditt kort

Så fungerar ditt kort KORT Så fungerar ditt kort Gäller från 2014-04-15 Innehåll Kreditkort, så fungerar kortet 3 Bankkort, så fungerar kortet 4 Ungdomskort, så fungerar kortet 4 När du använder korten, praktiska saker att

Läs mer