Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent 1880. I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor"

Transkript

1 Svetshistorik Svetsning med elektrod började med ett ryskt patent I Sverige började det som en metod för att reparera ångpannor I USA fann man att om virade papper runt elektroden Oskar Kjellberg startade år 1904 med att doppa järnstavar i rutil (titanoxid) och därmed erhölls bättre svetsegenskaper och mycket mindre porer. ESAB startade i Göteborg Många patent och uppfinningar från Ryssland

2 Svetshistorik ESAB IV Verkstadsbåt som sjösattes 29 december 1920 Den första helsvetsade båten 16 m lång och 4 m bred Djupgående 2 m Deplacement 31 ton Motorstyrka 210 hk tidigare 42 hk Det K-märkta fartyget ägs numera av ESAB och sköts av entusiaster från ESAB

3 Svetshistorik Svetsning utomhus Svetsreparation av stativ

4 Svetshistorik Nitat skrov svetsade master och roder år 1935 M/S Braconda Världens första helsvetsade oceangående fartyg år 1940

5 Många faktorer påverkar svetsens egenskaper Grundmaterial + Tillsatsmaterial Svetsgodsets sammansättning Utspädningsgrad Fogtyp Sträckenergi Strömstyrka, spänning, framföringshastighet Avsvalningshastighet Sträckenergi Godstjocklek Arbetstemperatur Svetsparametrar Svetsläge Svetsmetod Svetsgodsets mikrostruktur Avspänningsglödgning HAZs mikrostruktur Svetsens egenskaper Mekaniska egenskaper Korrosionsegenskaper

6 WPS-framtagning Svetsprocedurbeskrivning, WPS Svetsdatablad för svetsaren att följa för att förhoppningsvis få en svets som uppfyller ställda krav Preliminär svetsprocedurbeskrivning, pwps En pwps är ett preliminärt svetsdatablad som ligger till grund för att kvalificera en WPS Ett svetsprov (procedurprov) utföres med pwps-en som grund. Detta svetsprov genomgår provning som redovisas i en WPQR Protokoll för att kvalificera en svetsprocedur, WPQR Svetsprovet (procedurprov) som utförts enligt en WPS genomgår oförstörande provning och mekanisk provning SS-EN ISO är en standard för svetsprocedurkvalificering Tidigare fanns SS-EN och i vissa fall är denna tillämplig fortfarande (Tryckkärl) WPS: Welding Procedure Specification pwps: preliminary Welding Procedure Specification WPQR: Welding Procedure Qualification Record

7 WPS-framtagning - Standarder SS-EN ISO :2004 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsdatablad (WPS) Del 1 Bågsvetsning SS-EN ISO :2002 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material - Svetsdatablad (WPS) Del 1 Gassvetsning SS-EN ISO 15610:2003 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Kvalificering baserade på provade tillsatsmaterial för svetsning Grundmaterial: 1.1, 8.1, 21, 22.1, 22.2 Tjocklek: 3 mm 40 mm a-mått kälsvetsar: a 3 mm Rördiameter: D > 25 mm

8 WPS-framtagning - Standarder SS-EN ISO 15611:2004 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Kvalificering med hänsyn till tidigare erfarenhet Huvudpunkterna är: pwps enligt tillämpliga delar av EN ISO Dokumentation av tidigare erfarenhet av svetsning SS-EN ISO 15612:2004 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Kvalificering genom införande av en standardsvetsprocedur Utföres av granskare eller granskande organ Materialgrupper 1, 8, 11, 21, 22.1, 22.2, 31 t.o.m 38, 41 t.o.m 47 SS-EN ISO 15613:2004 Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material Kvalificering genom utfallsprovning Utföres av granskare eller granskande organ Svetsningen utföres enligt de produktionsbetingelser som föreligger Provningen sker såvitt möjligt enligt EN ISO 15614

9 EN ISO Svetsprocedurkvalificering

10 Giltighetsområde tjocklek - EN ISO stumsvetsar kälsvetsar

11 Svetsprocedurkvalificering enl. DNV Svetsprocedurkvalificering Det Norske Veritas Skillnaden mot SS-EN ISO är i det närmaste att slagseghetsprovning sker med anvisning mitt i svets och i HAZ lägena fusion line (FL), FL + 2mm och i läget FL+ 5mm: alltså 4 satser KV-stavar mot 2 i SS-EN ISO Då det gäller bockprovning har Det Norske Veritas 2 st bockprovstavar medan SS-EN ISO har 4 bockprovstavar

12 Svetskommissionens WPS-datablad och WPQR-protokoll för svetsprocedur

13 Alt. WPS-blankett och Svetskommissionens protokoll för övervakning av svetsarprövning

14 Sifferbeteckningar: SS-EN ISO 4063 SS-EN ISO 4063 Ritningsregler Sifferbeteckningar för svets och lödmetoder Omfattar huvudgrupper för svets och lödmetoder (en siffra) Grupper (två siffror) Undergrupper (tre siffror).varje metod har maximalt tre siffror Hjälp vid datorisering, ritning, specificering mm. Antal elektroder Om mer än en elektrod används kan det anges med en extra siffra, på det sätt som visas i följande exempel. EXEMPEL: MIG-svetsning med två trådelektroder betecknas som ISO Övriga egenskaper Om ytterligare tillsatsmaterial används kan alternativet het tråd/kall tråd anges enligt tabell 2 och på det sätt som visas i följande exempel. EXEMPEL: Pulverbågsvetsning med trådelektrod med enkel trådelektrod och en extra kall tråd betecknas som: ISO C Hybridsvetsmetoder Då mer än en svetsmetod används samtidigt i ett bearbetningsområde kan metoderna beskrivas med beteckningarna för respektive metod åtskilda av ett plustecken ("+"). EXEMPEL Samtidig användning av laser- och plasmasvetsning betecknas som

15 Svetsmetoder och sifferbeteckningar SS-EN ISO 4063 Manuell metallbågsvetsning nr 111 Sifferbeteckningar: SS-EN ISO Bågsvetsning 11 Metallbågsvetsning utan gasskydd 111 Metallbågsvetsning med belagd elektrod 112 Stativsvetsning med belagd elektrod 114 Metallbågsvetsning med rörelektrod utan gasskydd

16 Svetsmetoder och sifferbeteckningar SS-EN ISO 4063 Pulverbågsvetsning metod 121 Sifferbeteckningar: SS-EN ISO Pulverbågsvetsning 121 Pulverbågsvetsning med trådelektrod 122 Pulverbågsvetsning med bandelektrod 124 Pulverbågsvetsning med metallpulver 125 Pulverbågsvetsning med rörelektrod 126 Pulverbågsvetsning med rörformad bandelektrod Pulverbågsvetsat kälsvetsförband

17 MIG/MAG metod 13 Svetsmetoder och sifferbeteckningar SS-EN ISO 4063 Sifferbeteckningar: SS-EN ISO Gasmetallbågsvetsning 131 MIG-svetsning med trådelektrod (inert gasmetallbågsvetsning) 132 MIG-svetsning med slaggande rörelektrod 133 MIG-svetsning med metallpulverfylld rörelektrod 135 MAG-svetsning med trådelektrod (aktiv gasmetallbågsvetsning) 136 MAG-svetsning med slaggande rörelektrod 138 MAG-svetsning med metallpulverfylld rörelektrod Gasmetallbågsvetsad stumsvets

18 TIG-svetsning metod 141 Svetsmetoder och sifferbeteckningar SS-EN ISO 4063 Sifferbeteckningar: SS-EN ISO Gasvolframbågsvetsning (bågsvetsning med gasskydd och icke smältande elektrod) 141 TIG-svetsning med homogen stav/tråd 142 TIG-svetsning utan tillsatsmaterial 143 TIG-svetsning med pulverfylld tråd/stav 145 TIG-svetsning med reducerande gas och homogen tråd/stav 146 TIG-svetsning med reducerande gas och pulverfylld tråd/stav 147 Gasvolframbågsvetsning med aktiv gas (TAGsvetsning) TIG-svetsat koppar-nickelrör

19 Sifferbeteckningar: SS-EN ISO 4063:2010 forts Bågsvetsning 15 Plasmasvetsning 151 Plasma-MIG-svetsning 152 Plasmapulversvetsning 153 Plasmasvetsning med överförd ljusbåge (PTA) 154 Plasmasvetsning med ej överförd ljusbåge 155 Plasmasvetsning med delvis överförd ljusbåge 185 Svetsning med magnetstyrd ljusbåge 2 Motståndssvetsning 21 Punktsvetsning (motståndspunktsvetsning) 211 Indirekt punktsvetsning 212 Direkt punktsvetsning 22 Sömsvetsning (motståndssömsvetsning) 221 Sömsvetsning med överlapp 222 Sömsvetsning med planpressning 223 Sömsvetsning med förberedd överlapp 224 Trådsömsvetsning 225 Foliesömsvetsning 226 Foliesömsvetsning med överlapp 23 Pressvetsning 231 Indirekt pressvetsning 232 Direkt pressvetsning 24 Brännsvetsning 241 Brännsvetsning med förvärmning 242 Brännsvetsning utan förvärmning 25 Stuksvetsning (motståndsstuksvetsning) 26 Motståndsbultsvetsning 27 Högfrekvensmotståndssvetsning 29 Andra motståndssvetsmetoder 3 Gassvetsning 31 Oxy-bränngassvetsning 311 Oxy-acetylensvetsning 312 Oxy-propansvetsning 313 Oxy-hydrogensvetsning Svetsmetoder och sifferbeteckningar SS-EN ISO Trycksvetsning 41 Ultraljudsvetsning 42 Friktionssvetsning 421 Direktdriven friktionssvetsning 422 Tröghetsfriktionssvetsning 423 Friktionsbultsvetsning 43 Friktionsomrörningssvetsning (FSW) 44 Högenergisvetsning 441 Explosionssvetsning 442 Magnetpulssvetsning 45 Diffusionssvetsning 47 Gasstuksvetsning 48 Kalltrycksvetsning 49 Varmtrycksvetsning 5 Strålsvetsning 51 Elektronstrålesvetsning 511 Elektronstrålesvetsning i vakuum 512 Elektronstrålesvetsning i luft 513 Elektronstrålesvetsning med tillsats av skyddsgaser 52 Lasersvetsning 521 Svetsning med fasta tillståndets laser 522 Gaslasersvetsning 523 Diodlasersvetsning 7 Andra svetsmetoder 71 Termitsmältsvetsning 72 Elektroslaggsvetsning 721 Elektroslaggsvetsning med bandelektrod 722 Elektroslaggsvetsning med trådelektrod 73 Elektrogassvetsning 74 Induktionssvetsning 741 Induktionsstumsvetsning 742 Induktionssömsvetsning 743 Högfrekvent induktionssvetsning

20 Svetsmetoder Sömsvetsade förband Laserhybridsvetsat kälsvetsförband Rostfritt tillsatsmaterial Elektrosvetsad kopparkapsel till förvaring av uttjänt kärnbränsle

21 Svetsmetoder och sifferbeteckningar SS-EN ISO 4063 Sifferbeteckningar: SS-EN ISO 4063:2010 Forts. 7 Andra svetsmetoder 75 Ljusstrålesvetsning 753 Infrarödsvetsning 78 Bågbultsvetsning 783 Bågbultsvetsning med lyfttändning och keramikring eller skyddsgas 784 Bågbultsvetsning med lyfttändning och kort bågtid 785 Kondensatorbultsvetsning med lyfttändning 786 Kondensatorbultsvetsning 787 Bågbultsvetsning med lyfttändning och smältande flussring 8 Skärning och mejsling 81 Gasskärning 82 Bågskärning 821 Bågluftskärning 822 Bågbrännskäning 83 Plasmaskärning 831 Plasmaskärning med oxiderande gas 832 Plasmaskärning utan oxiderande gas 833 Luftplasmaskärning 834 Högtoleransplasmaskärning 84 Laserskärning 86 Gasmejsling 87 Bågmejsling 871 Bågluftmejsling 872 Bågbrännmejsling 88 Plasmamejsling 9 Hårdlödning, mjuklödning och svetslödning 91 Hårdlödning med lokal uppvärmning 911 Infrarödhårdlödning 912 Flamhårdlödning 913 Laserhårdlödning 914 Elektronstrålehårdlödning 916 Induktionshårdlödning 918 Motståndshårdlödning 919 Diffusionshårdlödning 92 Hårdlödning med omgivande uppvärmning 921 Ugnshårdlödning 922 Vakuumhårdlödning 923 Dopphårdlödning (Dip-bath brazing) 924 Saltbadshårdlödning 925 Pulverbadshårdlödning 926 Dopphårdlödning (Immersion brazing) 93 Andra hårdlödningsmetoder 94 Mjuklödning med lokal uppvärmning 941 Infrarödmjuklödning 942 Flammjuklödning 943 Kolvlödning 944 Släplödning 945 Lasermjuklödning 946 Induktionsmjuklödning 947 Ultraljudmjuklödning 948 Motståndsmjuklödning 949 Diffusionsmjuklödning 95 Mjuklödning med omgivande uppvärmning 951 Vågmjuklödning 953 Ugnsmjuklödning 954 Vakuummjuklödning 955 Doppmjuklödning 957 Saltbadsmjuklödning 96 Andra mjuklödningsmetoder 97 Svetslödning 971 Gassvetslödning 972 Bågsvetslödning 973 Gasmetallbågsvetslödning 974 TIG-svetslödning 975 Plasmasvetslödning 976 Lasersvetslödning 977 Elektronstrålelödning

22 Olika typer av ljusbågar Olika typer av ljusbågar Kortbåge (D) Dip transfer Blandbåge (G) Globular transfer Spraybåge (S) Spray transfer Kortpulsning (P) Pulsed transfer Kortbåge (D) Relativt låg spänning och ström Låg värmetillförsel Bra vid svetsning av tunna material Bra vid lägessvetsning Kan ge sprut Blandbåge (G) Något högre spänning och ström än kortbåge Blandning mellan kortslutande och icke kortslutande droppar Instabil ljusbåge som ger mycket svetssprut och rök Området bör undvikas

23 Olika typer av ljusbågar Spraybåge (S) Hög ström och spänning ger finfördelade droppar som inte kortsluter bågen Stabil ljusbåge utan fastsittande sprut Hög produktivitet Hög värmetillförsel Bäst i horisontalläge Kortpulsning (P) Kombinerar kortbågens fördelar med spraybågens Stabil ljusbåge Måttlig värmetillförsel Möjliggör lägessvetsning Möjliggör svetsning i tunt material

24 Olika typer av ljusbågar Fördelar med pulssvetsning Kontrollerad och sprutfri process Sprayområdet utvidgas till läge svetsdata Svetsning av rostfritt och aluminium gynnas av detta Pulssvetsning i tunt material och lägessvetsning ger bättre resultat Nackdelar med pulssvetsning Generellt lägre produktionshastighet Större värmetillförsel jämfört med kortbåge medför lägre användbar Trådmatningshastighet Begränsar valet av skyddsgaser. Halten av CO2 får inte vara för hög Blandgasen 80/20 är ett gränsfall

25 Skyddsgaser SS-EN ISO Grupp I I = står för inerta gaser såsom argon (Ar) och helium (He) och blandningar mellan dessa gaser (reagerar inte med svetssmältan) Undergrupp 1 är 100% argon Undergrupp 2 är 100% helium Undergrupp 3 har ett heliuminnehåll på 0,5 till 95% och resten argon Används vid MIG- och TIG-svetsning 131, 137, 141, 151 Grupp M1 Innehåller koldioxid (CO2), väte (H) och syre (O oxygen) i små halter (aktiva gaser) eller blandningar tillsammans med argon Undergrupp 1 = koldioxid 0,5 till 5% och väte 0,5 till 5% och resten argon Undergrupp 2 = koldioxid 0,5 till 5% och resten argon Undergrupp 3 = syre 0,5 till 3% och resten argon Undergrupp 4 = koldioxid 0,5 till 5% och syre 0,5 till 3% och resten argon Används vid metoderna 135, 136 och 138 Grupp M2 Innehåller koldioxid (CO2), och syre (O oxygen) eller blandningar (aktiva gaser) tillsammans med argon (Ar) Undergrupp 0 = koldioxid 5 till 15% och resten argon Undergrupp 1 = koldioxid 15 till 25% och resten argon Undergrupp 2 = syre 3 till 10% och resten argon

26 Skyddsgaser SS-EN ISO Forts. Grupp M2 Undergrupp 3 = koldioxid 0,5 till 5%, syre 0,5 till 3% och resten argon Undergrupp 4 = koldioxid 5 till 15% och syre 0,5 till 3% och resten argon. Undergrupp 5 = koldioxid 5 till 15% och syre 3 till 10% och resten argon Undergrupp 6 = koldioxid 15 till 25% och syre 0,5 till 3% och resten argon Undergrupp 7 = koldioxid 15 till 25% och syre 3 till 10% och resten argon. Används vid metoderna 135, 136 och 138 Grupp M3 Innehåller koldioxid (CO2), och syre (O oxygen) eller blandningar (aktiva gaser) tillsammans med argon (Ar) Undergrupp 1 = koldioxid 25 till 50% och resten argon Undergrupp 2 = syre 10 till 15% och resten argon Undergrupp 3 = koldioxid 25 till 50% och syre 2 till 10% och resten argon Undergrupp 4 = koldioxid 5 till 25% och syre 10 till 15% och resten argon Undergrupp 5 = koldioxid 25 till 50% och syre 10 till 15% och resten argon Används vid metoderna 135, 136 och 138 Grupp C Innehåller koldioxid (CO2), och blandningar med syre (O oxygen) Undergrupp 1 = 100% koldioxid Undergrupp 2 = 0,5 till 30% syre och resten koldioxid Används vid metoderna 135, 136 och 138

27 Skyddsgaser SS-EN ISO Grupp R Innehåller argon (Ar) med inblandning av väte (H) reducerande Undergrupp 1 = 0,5 till 15% väte och resten argon Undergrupp 2 = 15 till 50% väte och resten argon Grupp N Innehåller argon (Ar), kväve (N) eller väte (H) eller blandningar mellan dessa gaser Undergrupp 1 = 100% kväve Undergrupp 2 = 0,5 till 5% kväve och resten argon Undergrupp 3 = 5 till 50% kväve och resten argon Undergrupp 4 = 0,5 till 10% väte och 0,5 till 5% kväve och resten argon Undergrupp 5 = 0,5 till 50% väte och resten kväve Grupp O Undergrupp 1 = 100% syre (O) Grupp Z Gasblandningar som innehåller gaser som inte finns med i standardens lista eller blandningar som går utanför de listade områden i standarden. Exempelvis MISON från AGA Gas. (0,03%NO) Detta innebär att det inte går att byta ut en MISON-gas mot snarlik gas från en annan leverantör utan att behöva kvalificera svetsproceduren på nytt med den nya leverantörens gas.

28 Skyddsgaser Skyddsgasflöde En lätt gas kräver större gasflöde Helium eller heliumbaserade kräver 2-3 gånger större flöde Omgivande luftströmning kan försämra gasskyddet Avskärmning kan hjälpa En gaslins kan minska behovet av gasflöde till hälften Gasförbrukning vid kortbågsvetsning är 6-10 liter per minut Gasförbrukningen vid spraybågssvetsning är liter per minut Ju högre svetsströmmen är, desto högre gasflöde krävs Rotgas Rostfria stål kräver rotgas om oxidering skall undvikas och för korrosionsmotstånd Titan kräver rotgas om försprödning och oxidering skall undvikas Aluminiumlegeringar, kopparlegeringar och nickelbaslegeringar kräver rotgas Olika rotgaser Ren argon (Ar) används mest Formiergas (90% N2 + 10% H2) är billigare än argon Vissa stål kan vara känsliga mot formiergas Formiergas används till austenitiska rostfria stål Antal volymbyten Mellan 5 till 10 volymbyten behövs för att ge tillräckligt bra rotgasskydd Små fyllningsvolymer kräver fler byten än stora Det går genom anordningar begränsa fyllningsvolymen

29 Svetslägen svetsarprövning Giltighet för EN 287-1:2011, EN ISO :2013,EN ISO :2005 Svetsläge Kälsvets (FW) plåt (P) Svetsläge Stumsvets (BW) plåt (P)

30 Svetslägen svetsarprövning Giltighet för EN 287-1:2011, EN ISO :2013,EN ISO :2005 Svetsläge Kälsvets (FW) rör (T) Svetsläge Stumsvets (BW) rör (T)

31 Fogberedning Olika metoder och rengöring Fogberedningsmetoder Rengöring Avfettning Jiggar, fixturer och häftsvetsning Olika fogberedningsmetoder Mekaniska metoder Klippning Slipning Maskinbearbetning Termiska metoder Gasskärning Plasmaskärning Laserskärning

32 Fogberedning Termisk skärning Klassificering av termiskt skurna ytor Kvalitetsnivåer för formavvikelser och toleranser Se standarden SS-EN ISO 9013 Rengöring Efter termisk skärning utföres oftast en slipning av den skurna ytan för att avlägsna eventuell oxid och för att jämna till den skurna ytan Aluminium behöver rengöras omedelbart innan svetsning gärna med en så kallad pansarfil. Slipning kan ge rester av slipskivan, vilket kan påverka svetsresultatet Rengöring, avfettning Olja och fett kan tas bort med lösningsmedel typ aceton eller lacknafta. Dessa lösningsmedel kan dock ge en hinna som kan påverka svetsresultatet. Kvarvarande ej avdunstat lösningsmedel kan vid svetsning bilda giftiga gaser

33 Rotstöd Fast rotstöd i form av en materialstrimla som sitter kvar efter svetsning Löst rotstöd oftast i form av keramiskt material som tas bort efter svetsning Gasstöd i roten, gas enligt ISO Ange material och dimensioner Fast rotstöd Oftast av samma material som ingår i förbandet Kan ge anvisningar som påverkar utmattningsegenskaperna Kan ge korrosionsproblem eftersom det bildas en spalt, vilket gör att målning inte går att genomföra fullt ut Ökar vikten på konstruktionen

34 Rotstöd Keramiska rotstöd fördelar Högre strömstyrka kan användas och därmed högre produktivitet Hög kvalitet med bra anflytning och inträngning i rotsträngar Användbar i svetslägen PA, PC och PF Mejsling, slipning och svetsning av baksträng behövs inte Enklare fogberedning och större toleranser i rotöppning Underlättar för svetsaren Keramiska rotstöd nackdelar Kostnaden för svetsningen ökar Kan ge sprickor vid hög värmetillförsel speciellt vid rotsträngar med rutila rörtrådar

35 Fogtyper för olika svetsmetoder - ISO 9692 Fogtyper för olika metoder visas i standardserien ISO 9692 Fogtyper för metoderna 3, 111, 13, 141 & 5 Se SS-EN ISO :2004, Svetsning och besläktade förfaranden- Rekommendationer för svetsfogar del 1: Manuell metallbågsvetsning, gasmetallbågsvetsning gassvetsning, TIG-svetsning och strålsvetsning av stål metoden 12 Se SS-EN ISO :1998, Svetsning och besläktade förfaranden- svetsfogar del 2: Pulverbågsvetsning av stål metoderna 131 & 141 Se SS-EN ISO :2000, Svetsning och besläktade förfaranden- Rekommendationer för fogutformning del 3: MIG- och TIG-svetsning av aluminium och dess legeringar Kompoundplåt Se SS-EN ISO :2004,Svetsning och besläktade förfaranden- Rekommendationer för svetsfogar del 4: Kompoundplåt

36 Ensidig- respektive tvåsidig svetsning och rotrensning Ensidig svetsning utföres från en sida antingen utan eller mot någon form av rotstöd typ materialstrimla eller keramiskt rotstöd Tvåsidig svetsning utföres från båda sidor oftast med en föregående rotrensning innan rotsvetsen utföres. Rotrensning Utföres för att underlätta inträngning av rotsträngen och få en snygg baksträng utan diskontinuiteter Kan utföras med bågluftmejsling (Kolbåge) eller slipning med kapskiva eller mejsling med stålverktyg Bågluftmejsling kan kräva slipning för att jämna till och ta bort kolrika partier i det mejslade spåret Ange metod, djup och form

37 Svetsteknik - Pendling Pendling Rörelse tvärs svetsen för att göra svetsen bredare eller vid vertikalt stigande svetsläge motverka en konvex svets och slagg i kanten av svets Hur anges pendlingsbredden? För manuell svetsning svetsträngens maximala bredd För mekaniserad och automatiserad svetsning maximal pendling eller amplitud, frekvens och hålltid för oscilleringen Inverkan av pendling Ger normalt en högre tillförd svetsenergi genom att svetshastigheten i framriktningen minskar Möjlighet att i viss mån överbrygga stora spalter, men det är bättre att bygga på fogytan

38 Svetslägen

39 Pistollutning TIG Svetsteknik - Pistolvinkel Pistollutning MIG/MAG Stickande elektrod = frånsvets Släpande elektrod = motsvets

40 Svetspulver - Pulverbågsvetsning metod 12 Agglomererat svetspulver Känsligt för fuktupptagning Finns med olika basicitetsgrader Finns med olika typer som kan legera svetsen till exempel med mangan eller kisel Basiska pulver ger bra mekaniska egenskaper Rutila pulver ger bra utseende Smält pulver Pulvret liknar krossat glas Smält pulver tar inte upp fukt och kan användas utan omtorkning Legerar inte svetsen Järnpulver Kan tillsättas framför ljusbågen eller på svetselektroden Ökar produktiviten jämförbart med högutbyteselekroder Kan i vissa fall ge bättre mekaniska egenskaper Kan ge högre risk för vätesprickor OK Flux med slagg

41 TIG-svetsning Elektrodtyper och storlek Ren volfram Toriumlegerad Zirkoniumlegerad Lanthanlegerad Ceriumlegerad Färgmärkning av volframelektroder Ren volfram grön Toriumlegerad* röd Zirkoniumlegerad brun(vit) Lanthanlegerad svart Ceriumlegerad grå * Radioaktivt slipdamm stor försiktighet vid slipning av elektroden för att inte andas in detta Diametrar på volframelektroder De förekommande diametrarna är: 0,5, 1,0, 1,6, 2,4, 3,2, 4,0, 6,4 De vanligaste diametrarna är 1,6 och 2,4 Gaskåpans storlek Gaskåpans storlek anpassas till elektrodens storlek med ett utgångsvärde på 4 gånger elektrodens diameter

42 Häftsvetsning Häftlängd och antal häftsvetsar Utföres antingen enligt den svetsprocedur som för svetsen i övrigt eller efter en procedur som är säker och beprövad Häftlängden skall vara tillräcklig åtminstone 50 mm eller fyra gånger den tjockaste delen, vilken som är minst Häftsvetsar behöver oftast förhöjd arbetstemperatur för att förhindra att de får sprickor Antalet häftor och avståndet mellan dem beror på konstruktionen

43 Grundmaterial och gruppering SIS-CEN ISO/TR 15608:2007 Svetsning Riktlinjer för ett system för gruppering av metalliska material Ett grupperingsystem för följande material Stål Aluminium och aluminiumlegeringar Koppar och kopparlegeringar Nickel och nickellegeringar Titan och titanlegeringar Zirkonium och zirkoniumlegeringar Gjutjärn

44 Sammanfattning för WPS, WPQR och svetsarprövning i stål

45 Leveranstillstånd av material Olika valstillstånd hos plåt AR = As Rolled (Valsat tillstånd) N = Normalised (Normaliserat tillstånd) CR= Controlled Rolling (Kontrollerad valsning) Q = Quenched (Härdat tillstånd, seghärdat) T = Tempered (Anlöpt tillstånd) (QT) A = Annealed (Glödgat tillstånd) TM = Thermomechanical rolled steel (Termomekaniskt valsat stål) AcC= Accelerated Cooling (Accelerad kylning) Att tänka på för vissa leveranstillstånd TM- och AcC- stål tål inte värmning med temperaturer över 500 till 600 C typ varmriktning Seghärdat material tål inte värmning över anlöpningstemperaturen runt 450 till 650 C Normaliserat stål kan värmas upp till 950 C typ varmbockas och varmriktas

46 Tillsatsmaterial Beteckning av tillsatsmaterial Hittas i tillsatsmaterialleverantörens handböcker eller datablad över produkten Tillsatsmaterial finns med ISO standard en A och en B-sida, till exempel EN ISO A eller B ISO- standarden har tillägget A för EN och sträckgräns, B för AWS och brottgräns Exempel OK har beteckningen: EN ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5 Ange beteckning, fabrikat (tillverkare och handelsnamn), dimensioner och behandling Olika typer av elektrodhöljen A = B = C = RA = RB = RC = RR = surt hölje basiskt hölje cellulosahölje rutilsurt höle rutilbasiskt hölje rutilcellulosahölje rutilhölje tjockt

47 Tillsatsmaterial förvaring/hantering Förvaring och hantering av tillsatsmaterial Belagda svetselektroder metod 111 VacPac elektroder metod 111 Rörtråd metod 136, 137 Svetspulver för metod 12 Trådelektrod metod 12, 131, 135 Metallpulverfylld tråd metod 138 Belagda svetselektroder Känsliga för fuktupptag och förvaras torrt Basiska elektroder bör torkas om före användning då tillämpningen ställer krav på vätehalt Torktemperaturen anges oftast på förpackningen Omtorkning högst tre gånger Förvaras därefter i ugn C Uttag från ugn till behållare som håller cirka 70 C. Se leverantörens anvisningar

48 Tillsatsmaterial förvaring/hantering VacPac elektroder Tar inte upp någon fukt under lagring Kräver ingen omtorkning såvida förpackningen inte är skadad, vilket indikeras av vakuum i förpackningen Om vakuumet gott förlorat eller om elektroderna exponerats i luft under mer än 12 timmar kassera eller torka om elektroderna. Se leverantörens anvisningar Rörtråd Rörtrådar skall skyddas mot direktkontakt med vatten och fukt. Det kan vara regn eller kondens Rörtråd skall förvaras torrt och acklimatiseras före öppning av förpackningen Trådens yta skall skyddas mot ämnen som drar åt sig fukt och mot olja, fett och rost Svetspulver Oöppnade förpackningar förvaras i 20 C±10 C Relativ luftfuktighet ej över 60% Innehåll i öppna pulverbehållare samt återstående pulver från öppna säckar skall efter 8 timmar placeras I en torrhållare som håller 150 C±25 C Återanvändning av svetspulver kräver att fukt och olja avlägsnat från tryckluften Tillskott av nytt pulver skall vara minst en del mot tre delar återanvänt pulver Främmande material såsom glödskal och slagg skall avlägsnas

49 Tillsatsmaterial förvaring/hantering Svetspulver omtorkning Svetpulver kan omtorkas för att återställas till ursprungligt skick Smält pulver vid 200 C±50 C i 2 timmar Agglomererat pulver vid 325 C±25 C i 2 timmar Pulverskiktets höjd bör inte överstiga 50 mm. Ugnen bör ha god ventilation Omtorkat pulver förvaras vid 150 C±25 C fram till användning Trådelektrod Tråd skall förvaras i torr miljö Undvik kondens genom att låta förpackningen acklimatiseras till omgivande temperatur innan öppning Trådytan skall skyddas mot ämnen som drar åt sig fukt Trådytan skall skyddas mot olja fett och rost Metallpulverfylld tråd Tråd skall förvaras i torr miljö Undvik kondens genom att låta förpackningen acklimatiseras till omgivande temperatur innan öppning Trådytan skall skyddas mot ämnen som drar åt sig fukt Trådytan skall skyddas mot olja fett och rost

Svetsarprövningar. SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011

Svetsarprövningar. SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011 Svetsarprövningar SS-EN ISO 9606-1:2013 och de viktigaste förändringarna mot SS-EN 287-1:2011 Sida 1 Svetsarprövning Säkerställa kompetensnivån hos svetsaren Princip: Utfört svetsprov kvalificerar för

Läs mer

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 1 SVETSMETODER Svetsning förekommer inom en mängd olika branscher. Svetsning kan utföras manuellt men i vissa fall så sker det lämpligen i en maskin. De metoder som främst

Läs mer

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar

Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar Svetsning Nya standarder och svetsbeteckningar, Svetskommissionen Stålbyggnadsdagen 23 oktober 2014 Kvalitetsarbete är ett pussel Genomgång WPS Validering av Avvikelser & korrigerande åtgärder krav svetsutrustning

Läs mer

Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder

Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder Avesta svetstråd solid tråd för alla metoder Optimalt resultat med alla metoder Svetsning med solid svetstråd omfattar flera metoder och lämpar sig för de flesta användningsområden. Svetsning sker oftast

Läs mer

Foto: Stian Elton. Skyddsgaser för svetsning

Foto: Stian Elton. Skyddsgaser för svetsning Foto: Stian Elton Skyddsgaser för svetsning Skyddsgasens uppgift Skyddsgasens huvuduppgift är att skydda smältbadet mot den omgivande luften. Under de höga temperaturer som uppstår i en svetsljusbåge kan

Läs mer

MISON skyddsgaser. Utsätter du dig för skadligt ozon?

MISON skyddsgaser. Utsätter du dig för skadligt ozon? MISON skyddsgaser Utsätter du dig för skadligt ozon? 2 MISON skyddsgaser Undvik skadligt ozon använd alltid MISON skyddsgaser när du svetsar. Vid svetsning bildas skadlig ozon. Även i väl ventilerade lokaler

Läs mer

MiniGuide. Aluminiumsvetsning.

MiniGuide. Aluminiumsvetsning. MiniGuide. Aluminiumsvetsning. 2 Innehåll. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringar 5 Svetsning av aluminium Deformationer 6 Rengöring före svetsning Tillsatsmaterial 7 Skyddsgaser MISON skyddsgaser 8 Skyddsgaser

Läs mer

Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept

Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept Bygga fartyg i moderna rostfria stål, ett nytt koncept Svetslärarmötet 2017 2017-01-12 Per Bengtsson, AGA Gas AB WELDONOVA - Starkare -Lättare -Underhållsfritt Kombination av ny konstruktion (patenterad)

Läs mer

SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning

SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning SS-EN 287-1:2011 och SS-EN ISO 9606 Certifiering av svetsare och kvalitetsstyrning vid svetsning I dagens industriproduktion blir kvalitets styrning vid svetsning allt viktigare. Krav på rätt svets kvalitet

Läs mer

MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål.

MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål. MiniGuide. För gasbågssvetsning av rostfria stål. 2 Innehåll. 3 Rostfria stål 4 Hållfasthet och korrosionsmotstånd hos olika typer av rostfritt stål 4 Svetsning av rostfria stål - praktiska råd 6 Grundfakta

Läs mer

System för validering av svetsare

System för validering av svetsare System för validering av svetsare INNEHÅLL Valideringssystemets uppbyggnad... 4 Valideringsresultatets användning... 5 Praktiska prov... 6 Exempel på tidsåtgång för validering... 13 Teoretiska prov...

Läs mer

Fasta förband metaller

Fasta förband metaller Akademin för Innovation, Design och Teknik Fasta förband metaller PM 1,5 Högskolepoäng Kurs KPP039 Produktutveckling 3 HT2010 Skrivet av: Sista revideringsdatum: 2011-01-08 Examinator: Rolf Lövgren INNEHÅLL

Läs mer

Standardisering inom svetsområdet. Mathias Lundin, Svetskommissionen

Standardisering inom svetsområdet. Mathias Lundin, Svetskommissionen Standardisering inom svetsområdet Mathias Lundin, Svetskommissionen SVETSKOMMISSIONEN - branschorganisation i frontlinjen Främjar fogningstekniken sedan 1931 Ca 400 medlemsföretag Informations- och kunskapsspridning

Läs mer

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning Hög produktivitet i alla svetslägen! Svetsning med rörelektroder, FCW, är en flexibel svetsmetod som ger ett högt insvetstal. Den kan

Läs mer

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l

Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Defektreduktion vid svetsning av ho gha llfasta sta l Höghållfasta stål används mer och mer i olika konstruktioner, för att spara material och vikt. Ur miljösynpunkt är det alltså viktigt att trenden att

Läs mer

Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning?

Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning? Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning? Del 1 av 2. Svetsområdet är ett område som både ger en känsla av nyfikenhet och nyckfullhet blandad med en stor skopa respekt utifrån att det

Läs mer

Riktlinjer för svetsning. Innehåll

Riktlinjer för svetsning. Innehåll Riktlinjer för svetsning Innehåll 1. Tillämpningsområde...2 2. Allmänna principer...2 3. Områden där svetsning är tillåten...2 4. Svetsförberedelse och svetsrengöring...3 5. Svetsningsmetoder...3 6. Svetstråd

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. MIG/MAGsvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. MIG/MAGsvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION MIG/MAGsvetsning Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Princip... 5 Svetsparametrar...5-6 Vad händer i ljusbågen?... 7 Kortbåge... 7 Blandbåge... 7 Spraybåge... 7 Kortpulsning...

Läs mer

White Paper. Industriella gaser.

White Paper. Industriella gaser. White Paper. Industriella gaser. 02 Innehåll Innehåll. 3 Fysikaliska data 4 Flaskdata 4 Acetylen 5 NEMO PLUS 5 Koldioxid 6 Gasol 7 Flaskventiler Rena gaser 8 Acetylen 9 Argon 10 Helium 11 Hydrogen 12 Koldioxid

Läs mer

Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas.

Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas Handbok om skyddsgas. 2 Innehåll Innehåll. 4 Skyddsgasens syfte 7 Skyddsgasprogrammet MISON 9 Arbetsmiljön 14 Skyddsgasens effekt på produktivitet 21 Skyddsgaser och kvalitet 26 Skyddsgaser

Läs mer

Yrkesexamen inom plåtslagaroch svetsningsbranschen

Yrkesexamen inom plåtslagaroch svetsningsbranschen Yrkesexamen inom plåtslagaroch svetsningsbranschen Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen Den som avlagt yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen kan följa arbetssäkerhetsbestämmelser

Läs mer

INDUSTRIRÖR SVETS VVS

INDUSTRIRÖR SVETS VVS INDUSTRIRÖR SVETS VVS Ämnet industrirör svets VVS behandlar sammanfogning med olika svetsmetoder och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs grunderna för hantverkskunnande, yrkesidentitet

Läs mer

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist

IWS. Bli Internationell Svetsspecialist Bli Internationell Svetsspecialist IWS Nu kan du läsa till svetsspecialist i Stockholm. Med gedigen erfarenhet och kunnande från Svenska Elektrod och AGA i ryggen kommer du som IWS att stå väl rustad inför

Läs mer

Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016. Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C

Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016. Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C Därför vill vi ha välutbildade svetsare!! Imtech:s perspektiv Svetslärarmötet 14:e jan -2016 Patrik Pettersson Weldingcoordinator IWE, IWSD-C Agenda Min bakgrund Vad är Imtech VS-teknik AB? Vad bör svetsaren

Läs mer

Del I. Kursplaner för internationell svetsare

Del I. Kursplaner för internationell svetsare Del I. Kursplaner för internationell svetsare Kursplaner för Internationell svetsare (De inledande sidorna i är skrivna av Svetskommissionens arbetsgrupp för utbildning AG 14) Kursplanerna består av två

Läs mer

Undersökning av svetsegenskaper för svetsning med rörtråd kontra homogen

Undersökning av svetsegenskaper för svetsning med rörtråd kontra homogen Undersökning av svetsegenskaper för svetsning med rörtråd kontra homogen tråd An examination of weld properties for welding with tube electrode vs. homogenous electrode Patrik Eriksson Fakulteten för Teknik

Läs mer

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Stålrörspålar används bland annat vid grundläggning av byggnader, broar och hamnkonstruktioner. Dessa anvisningar gäller skarvning av stålrörspålar som installeras

Läs mer

Nyheter inom svetsstandardisering. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB

Nyheter inom svetsstandardisering. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB Nyheter inom svetsstandardisering Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Innehåll SS-EN ISO 9606-1:2013 (Ersätter SS-EN 287-1) Svetsarprövning Smältsvetsning Del 1: Stål SS-EN ISO 14732:2013

Läs mer

Uppdaterade stardarder för kvalificering av svetsare. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB

Uppdaterade stardarder för kvalificering av svetsare. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB Uppdaterade stardarder för kvalificering av svetsare Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Innehåll SS-EN ISO 9606-1:2013 (Ersätter SS-EN 287-1) Svetsarprövning Smältsvetsning Del 1: Stål

Läs mer

Svetsgas. Skyddsgaser för svetsning

Svetsgas. Skyddsgaser för svetsning Svetsgas Skyddsgaser för svetsning Skyddsgasens uppgift - skydda smältbadet mot den omgivande luften Skyddsgasens huvuduppgift är att skydda smältbadet mot den omgivande luften. Under de höga temperaturer

Läs mer

Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur?

Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur? Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur? Lite historia Försök till Mig-svetsning i USA på 20-talet. Maskinell matning av en metalltråd till en ljusbåge som brann i ädelgasatmosfär.

Läs mer

Belagda elektroder. Elektrodtyper och beteckningar

Belagda elektroder. Elektrodtyper och beteckningar Beskrivning Tillsatsmaterial för svetsning av rostfritt stål och nickelbaslegeringar Optimala korrosionsegenskaper För alla svetslägen Enkel och flexibel svetsmetod Produktsortiment Avesta Welding tillverkar

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN 287-1

SVENSK STANDARD SS-EN 287-1 SVENSK STANDARD SS-EN 287-1 Handläggande organ Fastställd Utgåva Sida SVENSK MATERIAL- & MEKANSTANDARD, SMS 1997-12-05 2 1 (1+26+26) INNEHÅLLET I SVENSK STANDARD ÄR UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDAT. SIS HAR COPYRIGHT

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5152 HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5152 HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL 2009-10-23 4 1 (9) HANTERING OCH VÅRD AV TILLSATSMATERIAL OCH FLUSSMEDEL Grupp 04-T 1 OMFATTNING Tekniska förändringar i denna utgåva markeras med vertikala streck i högerkanten. Denna standard avhandlar

Läs mer

Hilco kommer från Holland

Hilco kommer från Holland Hilco koer från Holland Hilco startade sin verksamhet 191. De har därför en lång och gedigen erfarenhet från svetsbranschen, som koer kunderna tillgodo genom att de under åren byggt upp den kunskap som

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

Standarder är inte statiska vad är nytt? Svetslärarmötet Mathias Lundin

Standarder är inte statiska vad är nytt? Svetslärarmötet Mathias Lundin Standarder är inte statiska vad är nytt? Svetslärarmötet 2016 Mathias Lundin Tidningen Svetsen - Standardspalten "Sysslar man med svetsning ska man ha tillgång till tidningen Svetsen" KVALITETSSÄKRING

Läs mer

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Jakten på hållfasthet, och därmed minskad vikt hos svetsade konstruktioner har drivit på utvecklingen av nya höghållfasta stål. Med de förbättrade

Läs mer

Denna standard är avsedd att tillämpas både för att ange och för att tolka svets- och lödbeteckningar på ritning.

Denna standard är avsedd att tillämpas både för att ange och för att tolka svets- och lödbeteckningar på ritning. 2 1 (25) Grupp A21 M04-A RITNINGSREGLER SVETS- OCH LÖDBETECKNINGAR ORIENTERING För att beteckna svetsförband på ritning gäller för försvarsmateriel i första hand svensk standard SS 2772, Ritningsregler

Läs mer

A 6 Svetsningens utförande (1)

A 6 Svetsningens utförande (1) A 6 Svetsningens utförande (1) Innehåll och förväntat resultat Efter genomgången modul skall kursdeltagaren känna till hur man svetsar efter en WPS, inställning av parametrarna: - Hur man läser och förstår

Läs mer

Uppdaterad 9606-1. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-09-08

Uppdaterad 9606-1. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-09-08 Uppdaterad 9606-1 Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Innehåll SS-EN ISO 9606-1:2013 (Ersätter SS-EN 287-1) Svetsarprövning Smältsvetsning Del 1: Stål 2 SS-EN ISO 9606-1 Ny reviderad

Läs mer

Nyheter inom svetsområdet. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-10-27

Nyheter inom svetsområdet. Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 2014-10-27 Nyheter inom svetsområdet Per-Åke Pettersson Certification, Inspecta Sweden AB 1 Lite om innehållet Marknadstrender Svetsning En speciell process Nyheter på standardområdet Svetsarprövning Smältsvetsning

Läs mer

!Vet du att... IWS. Kursstart 4 september Bli Internationell Svetsspecialist

!Vet du att... IWS. Kursstart 4 september Bli Internationell Svetsspecialist Kursstart 4 september 2017!Vet du att... ISO 3834 kräver motsvarande IWS som en lägsta utbildningsnivå för ansvarig för tillsyn vid svetsning. Kopplingen mellan ISO 3834 och EN 1090 avgör att IWS är nivån

Läs mer

IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist

IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist IWS-UTBILDNING HT 2015 International Welding Specialist ARRANGÖR INTRÄDESKRAV OMFATTNING INNEHÅLL voestalpine Böhler Welding Nordic AB i Avesta Svetskommissionen, som av IIW har utsetts till Auktoriserat

Läs mer

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare.

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. Svetskurs XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. MIG/MAG Svetsning: Metal Inert/Active Gas är en bågsvetsmetod som lämpar sig till

Läs mer

SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL

SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL Teknisk chef Logistik 2009-10-21 Sida 1 (11) SMÄLTSVETSNING, HÅRD- OCH SVETSLÖDNING MARK- OCH SJÖMATERIEL Innehåll Sida 1 Allmänt, orientering... 1 2 Berörda enheter... 1 3 Giltighetsområde... 2 3.1 Undantag...

Läs mer

LASAL. Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se

LASAL. Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se LASAL TM Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se Valet av gas och gasförsörjningssystem har avgörande betydelse Valet av gas och gasförsörjningssystem har stor betydelse

Läs mer

Jag är den ledande heldragna rörtråden

Jag är den ledande heldragna rörtråden Jag är den ledande heldragna rörtråden Framtagen av ledande tillsatsmaterialutvecklare voestalpine Böhler Welding www.voestalpine.com/welding Utnyttja fördelarna med heldragen rörtråd Starka europeiska

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5111

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5111 FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5 0009 (30) Grupp M04A KVALIFICERING OCH CERTIFIERING AV OPERATÖRER FÖR SVETSNING, LÖDNING OCH TERMISK SPRUTNING Innehållsförteckning: Huvudrubrik Sida nr DEFINITIONER

Läs mer

DuplexWeld Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål

DuplexWeld Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål DuplexWeld Prediktering av mikrostruktur och egenskaper i svetsar av duplexa rostfria stål Joakim Wahlsten Forskningsledare, joakim.wahlsten@swerea.se Bakgrund Austenit-ferritiska / Duplexa rostfria stål

Läs mer

Standarder - Stål. Varför standarder? Standard för allmänt konstruktionsstål

Standarder - Stål. Varför standarder? Standard för allmänt konstruktionsstål Standarder - Stål Varför standarder? Enklare lagerhållning Alla ska ha samma förutsättningar Konkurrens på lika villkor Större marknad Säkrare produkter Standard för allmänt konstruktionsstål SS-EN 10025-1:2004

Läs mer

3.10 Svetsrekommendationer

3.10 Svetsrekommendationer 3.9.7 Korrosion och spänningskorrosion För kolmangan- och mikrolegerade stål är fall av allmän korrosion i atmosfären ovanlig om ytbehandling och liknade åtgärder är riktigt gjorda. Svetsgods och grundmaterial

Läs mer

ESABs minisvetshandbok är till för att underlätta det dagliga arbetet med val av rätt tillsatsmaterial.

ESABs minisvetshandbok är till för att underlätta det dagliga arbetet med val av rätt tillsatsmaterial. Minisvetshandbok Minisvetshandbok ESBs minisvetshandbok är till för att underlätta det dagliga arbetet med val av rätt tillsatsmaterial. Notera att minisvetshandboken innehåller endast de vanligast förekoande

Läs mer

M 7.1 Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion. M 7.2 Tillverkningsvänlig konstruktion

M 7.1 Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion. M 7.2 Tillverkningsvänlig konstruktion Internationell svetskonstruktör M 7.1 Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion M 7.2 Tillverkningsvänlig konstruktion Nils Stenbacka, Professor nils.stenbacka@branneriet.se 070-341 66 59 Nov 2012 Nils

Läs mer

CRISTAL E. Framtidens svetsning är Cristalklar. Den nya generationen av rostfria MMA elektroder. www.oerlikon-welding.com 2006-222 RL00537R

CRISTAL E. Framtidens svetsning är Cristalklar. Den nya generationen av rostfria MMA elektroder. www.oerlikon-welding.com 2006-222 RL00537R CRISTAL E Den nya generationen av rostfria MMA elektroder. Framtidens svetsning är Cristalklar. Patenterat RL00537R www.oerlikon-welding.com CRISTAL : Den nya generationen rostfria elektroder 3534-053

Läs mer

TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment)

TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment) TILLSATSMATERIAL (ett urval ur vårt sortiment) www.oerlikon.se www.alw.dk www.oerlikon.no Innehållsförteckning Olegerade rutila elektroder Overcord 1 Fincord 1 Ferromatic 160 1 Ferromatic 180 1 Ferromatic

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

På-/Reparations-svetsning - kostnadseffektivt mot korrosion, slitage och haverier Svetslärarmöte 2015 Hans Åström. wwwwölkwölk

På-/Reparations-svetsning - kostnadseffektivt mot korrosion, slitage och haverier Svetslärarmöte 2015 Hans Åström. wwwwölkwölk På-/Reparations-svetsning - kostnadseffektivt mot korrosion, slitage och haverier Svetslärarmöte 2015 Hans Åström Varför påsvetsning? Hållfasthetskrav och ytkrav kan inte kombineras. Ekonomi kostnaderna

Läs mer

PRO LINE SVETS- OCH SKÄRGASER, UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR VERSION 2015/02

PRO LINE SVETS- OCH SKÄRGASER, UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR VERSION 2015/02 SVETS- OCH SKÄRGASER, UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR VERSION 2015/02 SVETS- OCH SKÄRGASER STÅL- OCH VERKSTADSSINDUSTRIN Stål- och verkstadsindustrin är en av de industrier som kännetecknas av att vara under

Läs mer

WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING

WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING "WiseRoot+ är otroligt användarvänlig och presterar som utlovat. Processen gör det möjligt att hantera en rad olika passningsavvikelser, exempelvis kantförskjutning

Läs mer

ALSTOM Power Sweden K-STANDARD K

ALSTOM Power Sweden K-STANDARD K ALSTOM Power Sweden K-STANDARD K-2020-2 Godk av Appr by RG/RGM Språk Language 82 Datum Date 03-02 Utgåva Edition 19 Sida Page 1(6) Ersätter Replaces K-2020-2 Ed. 18-01-03 Detta är en oregistrerad handling

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I phone. Sök på Svetsteknik 1 Föredragshållare Björn Lindhe

Läs mer

Vid frågor gällande giltigheter kontakta Svetsprocedur.se. Tele: 0768-910 710 Tele: 0708-399 366

Vid frågor gällande giltigheter kontakta Svetsprocedur.se. Tele: 0768-910 710 Tele: 0708-399 366 SVETSPROCEDURER Hur kan ett företag dela med sig av sina svetsprocedurer? Om svetsprocedur kvalificeras EN 15614 kan dessa procedurer användas för att kvalificera procedurer enligt EN 15612, vilket innebär

Läs mer

Ett komplett sortiment av trådar

Ett komplett sortiment av trådar Ett komplett sortiment av trådar Vi är ett företag med målsättning att förse alla svetsare med kunskap och det bästa material av elektroder, MIG-tråd, TIG-tråd, GAS-tråd, lod, maskiner, tillbehör, slip

Läs mer

VVS-TEKNIK. Ämnets syfte

VVS-TEKNIK. Ämnets syfte VVS-TEKNIK Ämnet VVS-teknik behandlar uppbyggnad och funktion av värme- och sanitetstekniska installationer i byggnader och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs grunderna för

Läs mer

Hur blir en standard en standard? Mathias Lundin, Svetskommissionen

Hur blir en standard en standard? Mathias Lundin, Svetskommissionen Hur blir en standard en standard?, Svetskommissionen Innehåll Svetskommissionens roll Grundprinciper bra att falla tillbaka på vid standardisering Vad är en standard? definition, intention, drivkraft Hur

Läs mer

Vid frågor gällande giltigheter kontakta Svetsprocedur.se. Tele: Tele:

Vid frågor gällande giltigheter kontakta Svetsprocedur.se. Tele: Tele: SVETSPROCEDURER Hur kan ett företag dela med sig av sina svetsprocedurer? Om svetsprocedur kvalificeras enligt EN 15614 kan dessa procedurer användas för att kvalificera procedurer enligt EN 15612, vilket

Läs mer

WELDERS FAVOURITE SINCE ELGACORE MATRIX Premium metallpulverfylld rörelektrod för den professionelle svetsaren

WELDERS FAVOURITE SINCE ELGACORE MATRIX Premium metallpulverfylld rörelektrod för den professionelle svetsaren WELDERS FAVOURITE SINCE 1938 ELGACORE MATRIX Premium metallpulverfylld rörelektrod för den professionelle svetsaren ELGACORE MATRIX PREMIUM METALLPULVER- FYLLD RÖRELEKTROD Elgacore Matrix är en metallpulverfylld

Läs mer

Teknik och trender inom tysk smältsvetsning

Teknik och trender inom tysk smältsvetsning Svetsning är alltjämt en intressant och växande marknad och svetsning är och förblir ett av kärnelementen i modern och hållbar produktion. Kraven på produktions- och svetsningsteknik idag och i framtiden

Läs mer

Mekaniserade lösningar med plasmaskärning. Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader

Mekaniserade lösningar med plasmaskärning. Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader Mekaniserade lösningar med plasmaskärning Optimera kvalitet, produktivitet och driftskostnader Världsledande inom termisk skärteknologi Sedan 1968 har Hypertherm haft ett enda mål: att minska kostnaderna

Läs mer

(Text av betydelse för EES) (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet) (2009/C 309/03)

(Text av betydelse för EES) (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet) (2009/C 309/03) C 309/66 Europeiska unionens officiella tidning 18.12.2009 Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av den 29 maj 1997 om tillnärmning av

Läs mer

Gassvetsning och gasskärning PRODUKTKATALOG

Gassvetsning och gasskärning PRODUKTKATALOG Gassvetsning och gasskärning PRODUKTKATALOG XA00 136 910 Innehåll Regulatorer... 4-8. Rekommendation MIG/MAG- och. TIG-svetsning... 4 Robustico TM... 5 Robustico TM Manometer... 5 Robustico TM Slitdelar...

Läs mer

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik

Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik Vi Björn Lindhe Telefon: 0721-605700 bjorn.lindhe@svetsansvarig.se Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Fem anledningar till

Läs mer

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning

Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Skarvning av stålrörspålar genom svetsning Uppdaterad 01/2008 Stålrörspålar används bland annat vid grundläggning av byggnader, broar och hamnkonstruktioner. Dessa anvisningar gäller skarvning av stålrörspålar

Läs mer

Svetsprodukter. Beijer Industri AB Phone: +46 40 358300 Fax: +46 40 930650 info@beijerind.se

Svetsprodukter. Beijer Industri AB Phone: +46 40 358300 Fax: +46 40 930650 info@beijerind.se Svetsprodukter Beijer Industri AB Phone: +46 40 358300 Fax: +46 40 930650 Mail: info@beijerind.se Internet: www.beijerind.se 2 Innehållsförteckning Elektroder S309MoL.16...3 S316L.16N...4 ALU5Si...5 EVB50...6

Läs mer

Svetsrelaterade skador i stål Jan Wåle, Inspecta Technology 2014-03-31

Svetsrelaterade skador i stål Jan Wåle, Inspecta Technology 2014-03-31 Svetsrelaterade skador i stål Jan Wåle, Inspecta Technology 1 T2-tanker, helsvetsat skrov, tidigt 40-tal 2 T2-tanker Schenectady, 1941 Bakgrund/förutsättningar Sprödbrott som startat vid svets Lokalt höga

Läs mer

Mig / Mag Svets. Modell MIG180Y. Artikelnummer 89300

Mig / Mag Svets. Modell MIG180Y. Artikelnummer 89300 Mig / Mag Svets Modell MIG180Y Artikelnummer 89300 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm

Läs mer

GASVAL. Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01

GASVAL. Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01 GASVAL Översikt över svetsgaser VERSION 2014/01 Denna folder visar hur bästa resultat uppnås vid TIG-, MIG- och MAG-svetsning med Strandmöllens standard och -gaser. När schema används för TIG-, MIG- och

Läs mer

Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt. Eva-Lena Bergquist ESAB AB

Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt. Eva-Lena Bergquist ESAB AB Att svetsa i höghållfast stål lätt men inte simpelt Eva-Lena Bergquist ESAB AB Höghållfasta stål - applikationer Att höja ett ståls hållfasthet Legering Att höja ett ståls hållfasthet Legering Verktygsstål

Läs mer

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090

Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Tips till den som ska certifiera verksamheten enlig EN 1090 Medans ni väntar kan ni passa på att ladda ner vår APP. Finns både till Andorid och I-phone. Sök på Svetsteknik 1 Vad innebär SS-EN 3834: Olika

Läs mer

Guide för svetsning och tillverkning av bärverk Basindustrins gemensamma tolkningar och krav

Guide för svetsning och tillverkning av bärverk Basindustrins gemensamma tolkningar och krav VER 9 Författare: Jonas Fjellner, Boliden AB Richard Granström, Boliden AB Tommy Sjödin, Smurfit Kappa Tomas Malmström SCA Tomas Berglund SCA Niclas Engström, LKAB Per-Erik Jönsson, LKAB Vår beteckning:

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Följande sidor har färdigställts med hjälp av Morgan Kilman från Hammarö Svetsteknik samt av Claes Örtengren från Harald Pihl AB

Följande sidor har färdigställts med hjälp av Morgan Kilman från Hammarö Svetsteknik samt av Claes Örtengren från Harald Pihl AB TITAN Följande sidor har färdigställts med hjälp av Morgan Kilman från Hammarö Svetsteknik samt av Claes Örtengren från Harald Pihl AB Olika Standards Titan har på senare år fått en stor spridning industriellt,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL

INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLSATSMATERIAL Typ Sid. Tillsatsmaterial MIG/MAG. Solid, Aluminium, Rostfritt, Flussbelagd 2 Tillsatsmaterial TIG. Solid, Aluminium, Rostfritt, Flussbelagd 2-3 E106. Höglegerad allroundelektrod

Läs mer

SVETSNING AV HARDOX. Svetsning av Hardox

SVETSNING AV HARDOX. Svetsning av Hardox SVETSNING AV HARDOX Svetsning av Hardox 1 FÖR ENKLARE SVETSNING 103_sv_Welding Hardox 20 pages.indd 2 2017-06-14 13:53 Svetsning av Hardox slitplåt Hardox slitplåt kombinerar unik prestanda med exceptionell

Läs mer

ELGACORE Rörelektroder för olegerade och låglegerade stål

ELGACORE Rörelektroder för olegerade och låglegerade stål WELDERS FAVOURITE SINCE 1938 ELGACORE Rörelektroder för olegerade och låglegerade stål Elgacore Rörelektroder för olegerat och låglegerat stål Svetsarens favorit sedan 1938 Elga har varit känt för att

Läs mer

5Anställ IW-svetsare. fem bra skäl

5Anställ IW-svetsare. fem bra skäl 5Anställ IW-svetsare fem bra skäl Gedigna praktiska och teoretiska kunskaper Svetsaryrket ställer krav på både yrkesteoretisk kunskap och hantverkskicklighet. Det har IW 1 -svetsaren. Han eller hon har

Läs mer

Ett komplett sortiment av trådar

Ett komplett sortiment av trådar Katalog 2011 Ett komplett sortiment av trådar Vi är ett företag med målsättning att förse alla svetsare med kunskap och det bästa material av elektroder, MIG-tråd, TIG-tråd, GAS-tråd, lod, maskiner, tillbehör,

Läs mer

Ny utgåva av EN 287-1

Ny utgåva av EN 287-1 Ny utgåva av EN 287-1 Svets & Tryck 2012, Götebrg, Svetskmmissinen mathias.lundin@svets.se 1 VAD FÅR JAG SOM MEDLEM I SVETSKOMMISSIONEN? Tillgång till ett nätverk av > 400 experter Möjlighet att delta

Läs mer

Svetsdjup (mm) Fokuserad. laserstråle. Focuserad. Metallånga. laserstråle. Nyckelhål. Smältbad. Nyckelhål. Svetsdjup. Smält metall.

Svetsdjup (mm) Fokuserad. laserstråle. Focuserad. Metallånga. laserstråle. Nyckelhål. Smältbad. Nyckelhål. Svetsdjup. Smält metall. 4.4 Lasersvetsning 4.4.1 Principer Svetsning med högeffektlaser blir en allt vanligare svetsmetod framför allt inom bilindustrin och bland dess underleverantörer där ett flertal applikationer förekommer.

Läs mer

Så jobbar du med varmförzinkat stål

Så jobbar du med varmförzinkat stål Från projektering till montering Så jobbar du med varmförzinkat stål Annikki Hirn Nordic Galvanizers Nordic Galvanizers - branschföreningen för varmförzinkningsföretag i Norden Driver ett informationskontor

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser

Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser 6 Kvalitetssystemet 25 6.1 Allmänt Genom att dokumentera och anpassa företagets rutiner så att de tillgodoser standardens krav skapas ett kvalitetssystem. Med begreppet rutin avses i detta sammanhang ett

Läs mer

Svetsrök risker och lösningar HANDBOK FÖR SVETSARE

Svetsrök risker och lösningar HANDBOK FÖR SVETSARE Svetsrök risker och lösningar HANDBOK FÖR SVETSARE 2 Under svetsning bildas rök och farliga ämnen och partiklar frigörs. Detta gäller även för svetsrelaterade åtgärder som slipning, skärning och blästring.

Läs mer

Svetsreparationer vad gäller?

Svetsreparationer vad gäller? Svetsreparationer vad gäller? Björn Rundcrantz, B.Sc., IWE, Svetsansvarig Tomislav Buzancic, B.Sc., IWE, Svetsingenjör AREVA NP Uddcomb Tryck & Svets 2013, Göteborg 2013-04-18 Svetsreparationer vad gäller?

Läs mer

SVETSNING AV VERKTYGSSTÅL. Svetsning av verktygsstål

SVETSNING AV VERKTYGSSTÅL. Svetsning av verktygsstål Svetsning av verktygsstål 1 Innehåll Inledning... 3 Allmän information om svetsning av verktygsstål... 3 Svetsmetoder för verktygsstål... 4 Arbetsplatsen... 5 Tillsatsmaterialets egenskaper... 6 Iakttag

Läs mer

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion

Makes Industry Grow. Rostfritt Material. Korrosion Rostfritt Material Korrosion Korrosionsmotstånd beror på omgivning och miljö Begränsningar beroende på media ger olika korrosionsbeständighet Kol och kol-mangan-stål Mikrolegerade stål Låglegerade stål

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. TIG-svetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. TIG-svetsning ESAB TRAINING & EDUCATION TIG-svetsning Innehåll Inledning... 3 Historik... 4 Allmänt om TIG-svetsning... 5 TIG-svetsningens princip... 7 Varför använda TIG-metoden?... 7 Utrustning... 8 Strömkällan...

Läs mer

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03

PPU408 HT15. Aluminium. Lars Bark MdH/IDT 2015-12-03 Aluminium 1 1807 1824 1886 - Engelsmannen Humphrey Davy (1778-1829) insåg att metallen måste finnas men lyckades inte framställa den. - Han gav den dock namnet Aluminum. - Den danske vetenskapsmannen H.

Läs mer

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs

LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT. Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs LEGOTILLVERKNING I ROSTFRITT Alla möjligheter tillsammans med oss på Furhoffs VÄLKOMMEN TILL FURHOFFS ROSTFRIA Den här broschyren tar dig med till Furhoffs i Skövde. Här har vi alla de möjligheter och

Läs mer